Page 1

.

\

OUL'I;JVOS P.EnFEI 'OlONAUO~

CAFE ·y PIIA . DE AMERiCA . I

'

• •

I

.

.

BARO i" '

..


.• .)

CAf[ Y PINA Of AMfRICA \ F~RNANOO

.

LOPEZ TU tRO

I !"IHl:-i I F. ::o lliiH:CTO it

.

lit: 1.,\ fo:l-TA ' J(J~ A(itUIN(>:\IJI'A ot; 1!111-Pn:nHAS

I

,.

..

'

,

'

.

I

P~:P.'l'O-lUOO I mprenta y Libreria lie Acoeta

........... ····" 1891


~

~~

·---r---·--

,.

I

PRO LOGO \

I

..

En Ins Cfll'tll1u pnb1it'llllH8,Pil los clusniios uJt.illlWI, pur I r. J,{,pez Tnero, obrc c·nltiYn del "Arro?. y Cnc:oo ' y <lei .'.' Mni7. .r Tahnco," tu,·iuw o<·asibn clc oxpcmor ln·uti1iclacl, g>f'nernlnumtc rc1·•mm·idn.. de ct~tll cht..e de publictkinll . qnt• t.a:wtu uicn prmln ·en It In elM ajlt'iclblas y •spcc:inhn nl 1t la~t quo se hnHan dosproYiRta~t <]e tn<lo otru ILIC<lin do instruccion; por u,,·a cuusa R 1111nnti nen Rhtdnnario~ en lu Yiejo8 metodOt! <•oidns ho~· Dd 1ll40 Cll todos 108 pu b)o que mar hall pm· f~ c ~ulltiuo dol pt·ogt'P n; y c·nyn. d •cndencia pnede dc~c i~ •, ·oustitu,,· • In notn ·nrnctcristi(~u de nn tro pn lllc•. \ ' clijimol'! tam hi {n qne el\ dignn de avlauli'O y llCO uio In nhrn C)llC 80 hit lll'Clpnesto •) r. Di r ' ·tor d In };!ltnci{m lljlrOnomictL do Ric-..piedl·as, popnlari:amdo pur •se 111 lio cunu<'imi nt08 CJU<' a{m • ·unmlo pant nl~·nnnl'l p o 1'1>441Uilli! 11 gu n. K.~ror ccmKhlorados ·.mn(.) imlif •r nt '14, f'or11utn In l1~c nu\!1 fin1U ~- pot'itint d 1 d 'li!CI n•h'imit.>ntu de Ia ric1oezo tl' ef't pnfs, (]U« <'ifrn su JJTY•nir..,nlu pro<lttc ·ittU tl(l lati •rrtl, ~in la t~nol·uo oxi~tiriun ni !Itt c·uuw•·c·.io ui luM JlH<JUf~illllll'l indu tnas 'l"'} iw~· en ·uta, ni lnM CJUC cl'l tl• etcpt•rari!C hruton nl impnll'l(l f't-cun~lnnh· dC' lA fadlitlucl qn hu..dc ir ntlcJniri ndft <'n to~IIK ct~nnmicuduuc~~o~ interiOr<~. LH nhnt d •I St·. Lftpc•;,r, Tnt•ru c•14 pnc•M, nw'r <' dnra d~· qnt @e _tu n · 1ja c·•m ntnl'liltt~IIW .'· gmtitucl MOht·c tndo cun.utlo cl il~tntdo Agt'OJtomn tw haec d • t'l1a una ex-


-7-

..#

11 . -

•t.:.

I

..

IH't'llhwibu: tutl u n · ~ 'I'''' Ia .lnutu <'nllt'lll'IIO \~~1cola:o~, t'llll 11111"'1' hllt 'll al'i• ·1•to. l:t pntltl,lll ~- . t'llll nprnh:tt•it'm tlt•l Onh i ~·r11 n tit•llt 't': tl. Ia hu n dn ·llhll' 1' nfn l'la , . ~ratwitnmt• ut t• 'ntr•· ft~tlll. '"1"''11•,. :i qnit •Jlt' rw clt·~<fiua l'nrtft·nlnl'lllt'l'l·" · \:" '" l' llf'icl11~ ""''.·' qtr~·· ···n.tJ'o tit· 'I"" ( '1'1.11 h1~ IIlii ' \" :l Ull llll ltr; ll' l:t:< llllt• l l,1!"1'1l l'!ll!'l th14JI(' l'141ll'ljl01' IIUt'. tr11. t'llll'tlll . t'lllllllltit-a r;i 1'1 1l •·al nr :i la 14 til'l'l'lll'l. 1'."· r; ltn •·•·r 1111i . fl'lll'f it't •ra Ia . . p ln ut11 :-~ 'I"'' h a ll •I•· nntpr. _ }':141\' ail•~ \:\n tot ·:lllo t·l turuo nl " Cnf•'· y In l'iita'', :<i~nit• lltlo t•l ~~ ~;lt · ll 'I"' ' •·I a ntol' l"t ' lnt proplH'I'It•,'· cit• tmtnr. t'll •·:111 11 """ cit• ll ~" litlll'ln . . uno tlt • lo:o~ lrnto. 111 11\' 111'1 ' , . oll'll tit · lo. llll 'lllll"t•J< dt • In il" l:t . ' El , .;l f,~ , .. lin.' · p111'l111y .ln prh wi pa l riqnt ·~ n tll' Pnl"'rtu- Uie·o : ,. t'lllllll :t l 111i. 11111 t it ·lllJII' n ·llllt ' Joc uln . ln.~< prn hnhili<l :ul• :~" tit· , t•r. pnr 11111•·l• n ti i·111pn. It t u u'l ~< · •'•licla . jn:o~­ tu ,., qiw l11. t'tllli\n tlon •:< qm· :i •'·I "'' d t·t~iqnt·ll 110 :o~nlo lc• pn•~<I P11 tncl 11 "'u :tlt '1H'ie"•ll .' It- pr11di ~ ll t' ll ttHIII 161114 t•nichuln~< . iuo •t''u· prnt 'lll'l 'll ta 111hi•'· u lllt 'jlll'lll' . Ill' t'llllclidniW : "JII ' I' I't·t'l' inunuclo ~<ll t•ttll ;,·... pant uhtt•uc•r llltl, . 111' _,. IIH:jor t'Uiltitl:ul tit- fr ntu. y 1111-joratttln 1411 Jl1't•pa r;wi{m po. lt·rinr. :i ti11 cl t· qtll'. ul 16t'l' t•Htre;.m tlo l'll lo:t HH'I'I 'tt~lo. . I •jo:-< tit • cJ,., 111 t'l'\'l' ·r tlt-1 hnt 'll ll111llhl' <1·· tt'U' f'll c' llll. ••o:r.a. t'llll k:t . •·r •·ada tli:t 111:i:o< •·:-<timiuln _,. l"'n ·oillll'l'llt'111'i:t uu-jor p:tJ.!" · La prothu;l'i•'lll tl• · •·nf('· pn<'clt> tnd:l\' Jil Ullliii'JII lll' 111111'11o I' ll l':o<t:( i lu ,\' 1' . l':ll'li l'l<'~ll ­ I'IIIJill' ir:l allllll 'llllllltlo prn!."l't"i '·:llllt 'lllt • : 111'1'11, pm· lllll· •·ho qm· .:t111llt'lllt •, Ita~· nt ro:- p:ti ~<t '. l"'otludun: qnt• clan ,·, ptH'CJi-11 tllll' tlit •Z \'t•t•t•. lll:l,"'IJIII ' l'llt'l'lo- UH"II; y pnr f'tnl i~ui ·lite ', t•l illlt·r···. pri111onlial th• ,., In \ utilln cl<'ht• ~ · r i'l protllll'ir it •lup_n · n11a •·:.thl :nl IJIH', pm· n ~>~~t­ l1t' ri ,,.·,l:ul . ,,J,n• In 11tm. qw · It• 11111'1 '11 t'lllll)lt. h.'lll'lll, In h:lj.!ll ~>~alir til', . t·a detorin. a . \ .,. tt· ultjt'lo tit ·111lt- clin•l't:llut·lllt- Ia • ·:t~·tina ~ld l'\r. Lc'•pt ·z T11t •ro, Jll'HJUI J.!:HHlo Ia ''"· t•il :III ZII tlt•l t•ulhn• JK' ffl't 't'ill ll :lllo: ·' . JI"l' c •~>~a l'll7.tJll t•. tit • !ll'H lltlt· i11h·n;, IJlll' l~ l'll t•imlli'AI ,. nthrn rit·c· _,. lh•;.tllt' :I toclo lo. pnntnl'l · <ld !c·rl'itori11 ",\' qut· ,. liaiJt' lll'll aptit11cl tit • :tiii'U\'t'l'lmrla ('UIJitt :I In Jll'lltlm·•·i•'•ll th·l ril'o )!1':11111 1'44' dt•tlinm. .1:1;1 frnt•• uc•Jtt•r •tll • Ia 'p rt•lt,(•Jitt· · :t~·tillu ·mtti •nc

c~ In pifm ( l/rfllllf'liu fttlflltftN {, .lnamfiWt t•~tf,quri~t.) n c·nlth·11, eulllltt•l tlt •l c·ut't~ . "''' hn pl'IIJlllj.!lltln pur tmlu~>~ lnl'l l'<'g"ium·:~ •·:ilidn:o~ dPI 1-!lolto, pur 1111il'l •l'tt' ~>~t' In t'tllll:!idl'l'<' m·i,rillnl'in th• In,. . \ntilln : _,. 1111 l ' t.•xtl'lliio ~~ t'lllltl4 n·l'ln c•u lol' i 1i \'t'l'H:IIh•ro tlt• 11l)!llttt'l'1':t ." ell'! l't'l'ltn clt.• Enropu . l~ u ~;,,. J wlin. 11rit • 11t : ~ h.•:o~ 1 . tan j.!l':t1HI<' yl clc·~­ nl'l'ullo IJIH' Ita tmilntlo . 11 •·ultl\'11 IJlll'. pur llll Jll't't 'lll i1114i ~llifit-HIItC', l"l' ltHI"I' 1111 I'HI'j.!: llllt 'lltll. l'lil'llllll llllll'ltlll'l loll qn•• ch· Eh•utlwm ( I' ll In lwlo- ( 'hiun i11g-k~n ) 11 • ('11\'Jilll 1i fnj.!lllfl'lT:l, t'llll l"l'l'\"111111 1'1 l:tl'l fnltlll'l I'll J.u•l11 r di141HH'I'Ifnl'l ck tal lll<lllt 'l':l. qlll' It •:-< tln11 1111 ,·a lor 1'1't•dclo. Lo!!t E~Ctacl1114- l . 11itl11~< 1'1' ~< lll'lt · u dt· :\l•': jko. ('t•ntl'll- \lllc"ric-n. ('nha \ , . .J:t111aka; l:t l'l tlo:o~ t'dlitll:l~'~ il'll:t~>'. •IIU' 11011 ln t)lll' tie u'll'. ior t·alitl:ul l:t16 dau. por ~<l' l' th• Jlllllllllf' rl' ttnuuuH, 1'1111111 It·:-< tli•·<' n I'll Fr:nlt'in. t'tth• Jlfflt tit• u:tlcar. t'IIHIO Ia~>~ 1la111:t11111:-< lllll'lolro . • hat T II llll g-n111 m.· ~cwio, pnt.•~Cto t\111' tiiYl:tll aHnahut•JIIt • nl :\tll'tt•- .\ 1111'rka IIIIUt.' :J 000 00() ch• pif111~>~. ''"·' ·11 nd111' 1111 hnjar:\ tle $ :mn HOO D l'n rto-Hko aun 1111 l'l :tll•Jlt 'llll 1lit-lw d •:-<tinonl'l'ihn de; (10 UOH p1im:-< :d ~~ito. 111~ oh:o~tuutt' '!"'·.Ia pla11t11 uhulldn ,. ptwcle tl••r.ra1' :1 cl11pht·lll'~"'' ~- tnplwnr~>~ • In t•xportu ·lc'm j Jll'I'O )1111'11 t•llo 1'1111\"it•llt ' l' lllth:11'1Wil'l l'tlliiCI'IHl~l­ lllOllfl! In nu·ito<lad tlc· pnn th.· nz(u·nr. t'o\1 pn•ft •l'l'll '10 li Ia t•abcl.HllR 6 tk nJlllll· tpw , 1111111pw tic· wa~· o1· tuuul· ilo, no C~" trm dnlt.· • , . np •lito n. Pam contct•f!nir {'~Ctc• ti11 .' · anuu·ntar Ia procltu·c·iclll, pr«'C'il'lo ~'"' mt>jor:lr 1"'1 •·nlth·o. , . Ill' aqni ,jn~:~t.itknclo I trnhf\io cle>l ~1:. Lbpt':l. Tllt•ro. •(111' 1111 th·1w HUt~ olti to qtw c1l )ll'l'f'l•l'': ioll:\lllit ·lllo <lc• lo~o~ c·~dth·c!,., ('oll . c•t~hJ l '''t't'(lt't'JIIIllllll i•·11t11 1111 ,.olo ,ct· _1111'1111'111':1 ln t·a~hcl~&cl . ' . ,\· clc•J ·f1·ntu, flillo tifll' ,.,. llllliU'Iltnrn: 111 proc Itll't'lilll; ICII'I tic•cpwiu•. ag-l'it·nltot'l'll t(IIC' ~o~c• ch•cliq n •n nl onlti,." de• ln pii111 tPiltll':iu 1111 I'PI4111tuclo pl'CJ\'I'Chu,.u, }II.II'<)U( \'t.'ITai.u nnuu-11 t:II'16C ' In .. x pm·tn ·i(tll. 1t II It'd iclall'l f)llC' aqm•l nhuuclc· .' · !C(' •·uu . . i;!a In l'rntn ck llu.:jm· t•n·lidnd. Ln c·ul<••· •ic'm tl•· InK •·nl'filh tlt·l ~1·. f.A•p•v. 1'1l<'I'U c•,chi. llam1utl :t :i t'l' 1111 lil11·n dl' j.!l'allclc ntiliclad pal'U lu~t u,.rl'ic·ultm•t>l'l porqtw llc•)!a.l'li 11 1i tilnu:u• 1111 ti·"~:ulu d llgd~·tllhu·n l'l'ti ·tka. '1" · tntlo <'1 mnnclo pc•dl'a •-ctn·

,


-S diar

un pmn-c·hn. aplic-rimlu tlc d lnE>jln o.c tC..•ciu-

n " .al <~ nlth· n qm• prt•lic•rn ~· pnnil-uclcll'lt' ,..,.{ . 11 tli1,4(Kt· iri(m lltl utilh:iw lu~o~ ndtllnutn!'l •ttW InA C'i 'lt. i11s bull ntH•rhtdo at.l prnl!t't.•f'4n :tl!ric·ullf. "in IIC'c't'l'4fdnc1 c l' ll omeh•r lc..- t>l'tudic'~ qm• :1110 •llntc :uh•luntu tcnpout-o. · l'ur <· ta.• rnjt:c'm no t•nmplnt•t•mu ·t•n n·rontc>n.t.lur lcl8 frathu.jotc clt.'l+14tilllnclu auniJ.!H r ilustmdo c·mnpnfl<'ru dt• rcdut:.&.'it'm th• In Ht'l' ilfltt dr· l,rJI'it•ttlturu, /urlu-~tlritt

'(tm err·io ~· tt qm· pwpt•udt•u tlil·t•t·tautt•utt· ul mifllltct fita .•JUC •·on. nne tra pnhli't·adbn 1w It •uw pruptt.eMt~.

1

Puerto-Hioo,-11 de Agco to d'e 18\JI. FEDERICO

J

.A

EN.JO.


j

CAPITULO I. \ DE~VRIJ'OI6N f~ HI TORlA DEL OAFE

_. f

J

I

De.~oripcion. El caf6 es nn arbusto de doe 6 tree metroe de &ltnta, •le boja 1~rmanentt>, tronco clel~ado, 0"'06 rle ellametro, fl x·!hle, y muy ramoso, con ramificaclonea opueetaa y, ulternns tormnnrto ernces, ~~nerahnente se bifurcn de&cle flor d~! tk~rrs\ pnreciendo qne e~i teo clos 6 tre p\~ ljuotoll j el Rist •mn d., cnlt~vo ba limitft<}o el de&arrollo a Ia altt1ra antes lndl•·pcllf, J>ero n Arahia y al-guods p~otos cle Am~rlea llouclt} I~ cleja crecer cuanto quiera, constltnyen arholee c:orpnleutos, mny pareci~OII a los naraojoe por au (tOndoaldad, color y forma de las bojne, que son laocooladaa, vqda peclolad88 y ~utcJu, de color verde sowhrfo, permaoeut , nt tica11 y lamplf•as x · ,· [.1118 flores .1l"l cafO 800 hlanCM fragantee, parecen jaz• min con ·cinoo eatatubres, '8p;rupad811 e lwp1aotia(l,.. en el · ~xlln ''" los bojaa; corola tubnlar, Slellz pequf'po ·sloboeo 0011 oluoo cllenles. · El fruto en bora, oblongo, earn~, pa~ldo ' J.. etnzaa, de verite claro !M! k.roa en rQjo inteoso cpando · A '- maclnre~; contlene ~n u interior Ia .em lila oompOMt.a cle doca ootelldonee oorl~ que son dos dl1001 ' plano-eon" xoa, nuidoe tao perfectAmente por &til caru plaou que ee J.arfeo algnnu vN* aotel que dejatee eeparar. ' · El cafe rlene ona ralt: ceo'tral, en pivot, qae proluodlza' but. Q-80 y nnwero.u raiclllu eeouudarfu q~e ee IQADd•en~ ·

n-..

..

..


~1.2-

-l:l-

:\ In fumfhA

1:

RIITIM.

~11 1\IIC'l!r

\'lll'in

E

Gl11 ro

ia

r

arablp. •t11

1

LAnrlnea Liberians

clH. •s

Variedodt3

--.J..-- _.__ - - - ( 1l Bun me)

en

. Mirto

flatard

( nra olil'n · ic nlin '' f"t•lc•c:tu) Triacb • { o ~uH'Iitlo J

) '' Jill

i"

E1l m tl\rfl o

Jll\.

'imarr6n

I_., lto,y 11i tlnto ·ufus conociclos eu •I eouu•r-

I

algttn08 pi' ''" cnf(. nP trn ·o 1 (, il lbtn\'ln, y M . Ji(Jrrolls, ntlcial ci nrtillc•rla l'rnnl't-' a, llc'\'O ole• lluluudn ·rt l'llllCiR llll pic t1 e tn pln11ta fJII • Lni. • • t \ ' 1111111116 pno •· 1 jnrdfn hotftui o fl' Jlarl Jl I'll 111111 11111111o 11•·~6 IL ttor c r e per· clio, .Y otnn c • · :\1. Hrnnt'fl .-u I i 14 illlJIOI'to otrn }Jinnta, CJife I Rey prot g-it•, ~· c·.· tn hn • ido ·I ol'igc• n c1 t rlos los cafe· tnl llllleri 'llllo .o~. )i;n 1770 l. lit.' 'l i nx lll'n'l dc•!<tl el Jnt·clh d plantas de P11rk (i, In 1u1qn rm 11111 illn .JI·mtinil'll unn pluntn. de cnfi, y blt>n prouto !'l ' 11111ltipli o pa ~n1ulo {t ' llltlo Domingo y otru i In c •J·c·an n"'. J;j l ill g-lc~~'~ ~i t•tl!ii Law 11 \'tl PI ruf~ {t .Tnmal<ln. ]~n'i ]j<J , ' l> o111 .l o!-t~ .\11f 011in (: l' lnht•rt, t'lllpl! :ntlo d In Hucicndn, II•· ~ ··, d · Sn111 o Dn1 11i11g·o . i111i •u1c: cl

cn.tc n

nl»l, e. tnblel'i t~u cl o. c• niSCitrln~ •a !total••~<, qu • lue~o lltliJUi· · ri ron ~r·an folll l'n to n l c·uti gTm :i ( ' nita loH lhl \11' 'IPK qu~ OCllptlhall {~ Jla ili, Jl:tl'lt• :II' •id l' lllH] de• ~filii II i)OIIIJII~II j pero.nl s' ;r t_amllil-11 c • :o. plll ~< ad .. s \'"lets fr: n wPst•s ch1 Ou lm, l cans:\ tl~. Ia. l{llll'l;a~ euu ~ n pol0 ti ll t' lllllll lo .... tlo •m •t(J IlL salida cl1 ~ Jo frutJt· •. •. ,. del h' ll'•t mio t•t<pa i11 1l, ~<t' n.. ,·arhn c:nu ii{O el elltn~<in :<mo Jllll' c·l ·a li~.'· lo~< t'ttllo l'ill ti •u1 11~ a:{t'llllt'llni cos tnu Of"UI iul es c·u ·:-ott• c·Jtltin•. .\ tiut · ~< ,1,·1 :-i~lo pa:.;adolus 111i iou •ros (Mpmin l •. ll cnu·ou 1'1 1:ali'· ul Hl'f'llipi(•lug-o Oli· pino, dmvl ha t•~tr do p:ll'llli zuclu Ia pmclllcciou, {~ lll!l'!ut' de! Jo Jli't1111ios IJill! H 1 olol',!!':altall :i los •filii c dc•tll<~altah t\ llflto cnlth'o. ~\.Ct'llalc11 'Ill • g-mda. al pn•do d •I cn l' ~ iY { lu IIIIL· ym· fnl'iliducl pam t•:purtl l'lo t!ll•pi •zu :t t.HIIIIIi'. vuuln Ia J•wtln ·ci611.

0 APITULO II. • HI~ A

Ot•: OO HA .F l

A


-16-

-- 14..:.;.

j

BI'88H . . • . •

. ••..•••••

ntro Am rkm y )( ,I leo . ••••• . ••••. Jav y umutra . . . • . . . ...• . ...... • V n zu In, C llnmbia y P ru . _. .. . .. . Haitf y t\nto D tulugo ... ~ .. . .. . . .. . luella . . . . ... . .. .....••.• . ..... J,il ria y fri o jrl utal . .......•..• 11 ba . . . . . . ... . ..•••. . . . •.•

..

Flllpioa (.' he Pn rt Hi

. ....• _. . . . . . . .....

.. . •. . . . . . ylan . . . . . . • . . . . . • • • • . . .. ,Jamaica y demiis \u 1i lias .. ... ·Hawaii y· tl ma i In II I l.u II:! co . . . .

tal . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ... .

490 000 000 80 000 000 60 000 QOO lWJOOO 000 43 000 000 . 21 ()()() ()()() 19 600 ()()() . 1!1 250 000 '1 000 ()()() 15 7!' 000 9 400 000 7 50() .0()0 1 200 noo 100 000 --- -~ -

To •T i\ '· • • . . •I 35 !}()() ono ·In o v • qn I p11 t que nul rnfC produce !! nya r i6n produ tol'a 1i 11 • Ia · i •ni 111 !Ill·

hnudlefio tiene Poco valor comparado • oon el de PuettoBico, buta el punto d., qne· el prltnt>ro ''enc1e de lU 1\ 824 c•l quintal y el cle Pn~rto-Bico 1te 26 1\ 128. · Ouando Ja situncion polltlca clel Dra II 8e normnllce y uclqnl ra nuevo fomento de riqn za de J(l'Qn pal ba d tomn.r unevo vt~•·.lo Ia prorloooi6n rh~ cafe, qne hul:ulahlellltlllltl hara mrthr "' ituaci6u clc los meroocloe d Europa. l~a proclu ·ion rl cu.ft' eu Ia il'lla d I'nerto -Uico com!JIIrncla con Ia del -Hr il, )'8 lo hemo11 vi~tto . lw'lignll\cuntc, recln ida { ~- 000 hect(Lroa. e oo ua, ~uperficie- qne podrfu fucilmtmte clm>licnr e, como se tlnplicara sl los precio del care uh j te n tnn ventujo 0 dnt•ante RIJCUilOS afios. ~: 1 v~lor d I cu fc proclncido en Pu rto Rico eleva Ia ituportnut mun cl • tliez lniiloncs d pc o. e decir que tanto eu el llr·nt~i-1 por Ia cnnt.iclucl, como ~n' PherW..Rico J.X:>r Ia c:nliclad, tienen 11 e l cat~ t•l prin cipal artfculo el que J-1 r I ulo forma m(t cl • Ia mitncl dol mlor total de' Ia pro~HI cicin ile .io r• pe •tivn pai!!PS \ .EI ·cate sin que llllt·da nlir cle lo11 graltos paralelos que u•u1os iudlcado, s ira protlncieutlo en mayor nt'lmero rJ IJUI'ftO 1 CD lJ)tl. UIII)Jiia~ t.mperficieR J COO IDH8 iD· tt>lllll(JQcl e11 cacla rt>gi6u, vorqu es po Wvo qUti Ia afici6n al cousmno del cafe e manit! 11ta coda dfa en wd&l! parte& con mayor de01auda de este ar~tcuio.

a

CAPITULO III. I

Provlo ia de- Rio ,Jan iro .. .' . l'art . E. cl Ia (>rOvindo 1! $an l'nulo .•• ._..

iO UfH)

1

P J, A N' T A C I 0 N D E L' 0 A p

.

:"\41 ()(14'1

Bel(l6n K. rt Ia pruviu i tl • Miu Part de Ia Proviocia'd Espiritu otu . . , . :. . .. . .. .

3.-'i 000 2CHIC)O

.----

ToTAL .•••• •

v;· C10Ct=l5 5000oo'bct.AmaM

E

I

Climn. A I hablar del area JOOgniftca del caf~ , dijlmoe CJUe .-Ia ,;cla ecou6auica de e. ta plant11 e ta llmftRda " ·Ia zona ecuatorlal : pua.clo el Jtrado ~a no !le produce en con!Uclenee ventajOSM para Ia explotacloo, a ( qne el 1t111ite de tempe ' , ~ra mfulma que sopurta11in rie&g<M' do l"'- 0 centf~adoe; n emb~trgo eu algon putJtos del Bra il, de .M~jlco y en .,,_ allnl'lt ~tuele Ia t-6mperato-ra deeceoder baataltJ• ceo· fgradOI y A v •c meno&,· y elu embargo el caf6 eupemve, ograodo d bar I~ alteraclouee que en en ram~e produ. tu baJ~t relnper~&turaa.

•Aclventremoe qu~ algoou clrcuostaocJu •peoibl~ de ltma bealfao, de eicaaotOoee abrtpdu ~tteo ehJIIIth'o


..

itn

-17-

.

...

bosque de arbol oorpoleotoe como b6cares, gpaba, jobo, gouwu, mango tc. y hajo plataoo ~ guioeoa cuaodo el t'Uf•to e8 jov II j adv rtirefOO (Jile ulgtUlU arboles OOWO el po11mrrusu tl ua lu fatal prupit~IJad do rntttar I c~tj, 6 cual'1111 m otm 1~ln11ta, qu a cubij lmjo u ombm. JJ; tu11 armignttn, en Pu t·to-L{icu y V tn,o:r.uela priocipalull'ute, Ia t:t·ooucil• tic 'I" I catc ·uo Me produoo siu somhm, i1 ·iclv ul,iol'to, quo totlo I quo si mbra, 6 planta cafe, lo pl'itu ,,.., •tlltl hns ·a 6 pm 11m • In l'lotllllm do modo 1 11 todo caf tal cl • 1'11 •rto Hi · llm·a Cllll. igo In crcacion de 1111 bustttt d {u·Lwl ·. Jllufl• ·tol'el!l, ltl'bolcs 'l'lll ocnpau las tr 1.1 uuat·ta. ('ILl' I • cl • Ia . up · ·lido cl I l.! liCio y q no a bsorveu t1 Ia ti ·t·ru ·u:;i tulli•s 1.,8 el ' Ill •ult1 ' 11 • • at·ius A u uutri·i()ll y clt:!\lurl'ullu, si u 1111 • t•iutlau 1111i h 'IICticio IJU_, el be'o eUdo iuclirll •tu tl Ia :;o1nhm •111e ,pl'c 11111 .

(• II\ cir nu ·

al ubrigo I C1lf' fl •I paiH.

La cu •:-~I il)u tit· la11 ~o111 hl'UM e11 1111 probh.•t11a que ~:.tn plaut·atlu utr lu •ttltinuluJ· •:-~ tlo cuf' y ul cuul uo 011 voriJI tlal' :n111 olncio11 tlcl.iuitim. Para JNcl·t· cou •I tic1npo fot'lllat' 1111 jni •io racionnl olll't 1141!1 v lllajaM ' illculll't llionlcs ·d • Ia ·um1Jrn11 co 108 caf taltm, etuJ"'auuo •I uiw pn,.udo Ia xperi 11 ·ins corresJKHtUit'Dt~ • u Ia E:;lu ·iou ~tgruuouai ~ t cl • Hiu · l'iuclrus. o pluutm·ou uti I !Ji ~ · ll c11 1''• tmiclu8 •to Huyulll61l: no K 1-" ' pan} :-.ot uhm uiuguuu y ' tl~! lll el pluutio ,·~ c'clo uoil:lrto; touw uui "lluuut• lu prccHI ·iou ""' t\on tl'llir cou oofia batuiJtt y IJJidu. I ludu tlutul • 1111 I • iwpul. ar ul \'Iento, una t\tupuliiadu. (, • pa.lclcra IJII O nul'iga In Jllnutaci6u oiutorrumpo y t1 bllita lu ucdou tl •I \'it>utu; ptll'o ol sol IJwfm plouumeute l:ll uaf~tul tollo cl diu. A Ia vcz y cou· (lrlJOI )'ro •tlcH t 11 del tnl. lll<l sitlo IJerUJOIIu tl lo uutl:lriot · , s • plnutarou lll t.1c lio ucn 1!~1ar cal· f•lu IJujo Ia owbm tl • 'p l(uauo , 6. e lllo y usuu:r.u till al pa&lll: l'uc hi o, til' lu {u·IJol • pluutauo ll c! lo abierto, uo h11 t~UcUJilblclo uiugun11 1 totlu pt·cudierotl; v a ves.r de .lu.~!Jt,r !!OlJot·tml" uuu s ·ca cl'll •li:;ima ttllo duro Ires oie868,' rccll:lu hocbu. Ia pluuta ·iou, buy • tMi lotJ urholitoil con U· }M!ClU ooii1Jsiwo1 cu 'ula rumu till lujoso OOIIIJUO• de bujll8 , truutl0ttlll5 y Ju,uuu , c buu •lc unulluclo pcrtootum1.1ute y el ~lt1t11l ll~ lu r; tawiou plautado tl ciolo ublot·to u~a tlene qu" l:lnvidiar IUZ~ cutt,ttdc tla ht u1i u1a ooud cuUIJadOtJ eu Ia .Uwbra t.J" lo buuares. · .1£0 carubio1 IUK arboltle pue t08 bujo los pli\tadJOI eltAU raqula.looe, ~IAV1M uo bau cou~luh.lo litl ptil't.l.,r Ia ltQja prl1Ul· . uva D1 bau ntoru.do, uo baD Oreddo oada ¥ MW&UU _ .

de

I

•••

a


prnctlca

nn ·agnjeM

I' t'OIIIlt•~ lllre 1m Ia. boja. elnrnnte Ia

e tos

omlmis,

In~

c~nsiclemu

I

. -·

~

"hle,to, croemos Qne ' h·en men01 ttempo yee. t4QJbUa po.. itlvo qu l.o" cafeto hn.Jo &om bra compactaa 1e aAUaa, · 1

\iV1'0 811e11Jt )

1

tl~hil>, ~·

f1Ct1tnben pronto,

a

nurulo tlUif'm tin•· . omlmt los cafetalesarabN que elegfr 6riH1I de (lrnu port y raml\J claro como csl hdc11ro, poe 16 lltlolo eu Mil Iii prltueros Mios para que las copa tJit~ele~ u altn. y ~ rm itnn lu \'en'tila •ion y .dea acce10 4 Ia htz, lm rc wl~1 tltl ln. 1hl~oh • corno t~l pom"~roaa, cuya 80t11hr11 no 1\'ll t> l .lfll:lllliL lJianco QUC atrae t\. ,JQ8 bormi• IC88 qu 111 ~~:o se Jl•gau (~ ln. uti Ic.> , atacan las yemaa d~jnllllo In lttllfl c l·a tau h l'itla tpt des1m6s al bacer Ia recolec· "16n qllit•ln·•tt• Ia rumn : ot1·o. como el ('llitano gttineo dutult 11e n;.r:tt·ruu It· .. tnurd ~ ln ~:o. tl11mnte el elfn, pero 6. I~ uocbe ''3trroJnu 1~1 c11 l e! I· 'o lu en Ia ort zn y lo rl~troian. • mmlle ro.~. El 111eelto mpl nelo 11 Puerto-Rico y otros JUtntus pnm crNtt' y 1111111 hli car los cniHa!eM utili zan do los cafoto qt~ 11ac·c!u el • las : imit•utc•)l cniehll'l xpolltaller~men­ te,_ e'i Jlt' l'lhcla. e · ~· In ? p~•cn . tl l't•t:olcccit'm, 11 pr •ciso sustl· rmrlo eu l _cultt,·u 1J •t·f • • •to nacl o po t• otru 111 dio m(~o& po I· th>o 111etllnnte t' tllillc 1·n. . . . Ln tlrhol cle •at'~ undclo11 on In fot·nm fl o multl(llicn~ m6n tulttt~l ,, qtu hoy ~'~ • :tpro,· •t·lt:ut .lft:' ll •ralmonte, proceclou clo l'litlltc'lllt!. pr •tuat 111'111'4 c) ulo t'tlln ~o~ rp1 se cl S('rcncion del nrh~,!-tuaelrc· ant• r111 'J aya ll t•,l!rulo Ia , poca de Ia ~1loo '''."'' Y · ~111tn ral 11,116 (trhol es lll'oceclolltcM 1le situhmte IIIIIK>I'ft'e~tu, clt•fc•·tuo. a " uti 1' 11111, han de • t •nt•r 1111 mal de orig 11 •Ill """'.itl .'· t a ·nu Ia co1·t a ,-iela · 'In el' frut o, y 0011 el I<! 'll~eO rt llel11111 lifO 1111 pt•otiii COII tlurattt U CXit!Wb• cia; acl rwi . ~odo · tft'to uu iclo lJajo omlm espesa 86 d"'-'ftrrolla dehrltt• ltfl•, ti 11 pm;a .f· ·Hnclitllul, qreoo coo

~0080 >u I l'trtido d ' " lt•tt#{ituel y·mu.v 1)()ca ·eo el del d1&111 tro; y ctl 1111, nalulo ''" •uta olo para crear cafe~les COli c~o~t tttc!llio de• 111111tipl i('a •i(m ttatttrlll no ~e dls(IOne cast Jltlll(' I •I I nt'tn teru tl al'lml Ut• • uric" para bacer plautaeiou importnutes. e\'itun Ita I ndo mllluros l\llf se · Tmlos • tu. mal • ub6 qne los ~m."''· J irnie11t o n ve rfe tQs y I za'nue, se ~ dl"fNilldrO. tl •I u11m ·ro tltt ' n 11it y producle.lo los ~feIll lo aiJit:'rto, lo rirool •rri11 re i t ut 1 tigoroeoe1 )' WM HJJW~ Jll~fn IIIUfllir . ll 111h1ibu I COII6mica. ' J'~na& hrt· ·r lo. •utili ro l'l ij o 1111a snpertl le ele terrenu lifCt•r~t lll ' lite io •Jiuncl o 6 al ut otto quo uo .encharqne, q11e t~u~o~·a hu ua capu do tioml ,. (C•t.nl, tiC Jahra 6 cava ~ .ta dcJar Ia& t orra IJi 'u wullida, lim pia do raioee, pi~

toh'

.;_

.

.


....

MAs' 81 no

pr·nl t rotora . naet.r.. q•w ~·rnl• \ian In 1-!''r · n111hr t!4

I

.

-ft-

,; ~

. .

1A flMfnn.-tMnlt I'Jtlfl ~ comTm~n'ln A-1nAtl9!An 1M rafeee y m~

illnnt e1 eAfn.-rr.o nenC!'nl'l'o An111rli. ~~ nrhol con to.-1R8 8\18 rnl0011 oomrlPtn. ~· "'' ct-peiMn o t•nnPtP rle tlerrt~ ne oonviPne c-nn!IPI'\·nr pnrn f'JUP nhriJ!Ill' ln11 rnlr.PR y Rllfl~llre el n11P.vn nrrni~rn . . P vnn fi,rlnnniln hAPI'. 6 (!'rlliiOR .,. en cl\rrol!l 0 ('IIM'f'tllln. n !i hrrr;r,n. • . P(!llll In rli·."tnndn t~n~portnn . f'nnnrlo ro. :hhol('. nrrnn nrln~t tPn!.mn t>l pi\·nt o rnl7. PPntrnl mn~' Ia !!ll, nrn . ·or •le 0, m 20, f'nnd tw co11 nnn tlJPrn Pnrtnrln nor ln. lllilntl. ~~ In clil'lt:mr.i n Pnlr~ pf l'll'lllllloro v PI 11itio rl1•flnltivo OR f'On . irlMnhln .\ · ln. plnntn,.i ll n pm· tru1t'n no 1-11~ IUL •1(' hn.cm• ••n t~l nr.t.o. P!>. Jlrl'l'i"n ulll'il!nr ln ~o~ -rnicPM rll'l hnz (\ ~tnrilll~ o ~rllfiO 1lf\ nrhnll'fol C'Oil hn_l:rl'l \'f'riJf'fol rJ o pJfitrttrn 1 tnniAII,I(A, :vn~11n. (i tnln rll' fol:H'o hlllnrrl••C'irla . Plflufarinu. Lr!. Jlrinwrn I'IIIHlicM•n rp1e hn clfl tf'n r t>l tt•rrf'no rlr>l'ltinncln :i l'nfr•tnl. r>, IJII" 11. tc'- lihrr• ch Ia nnlllon 1le lo vil'nlo. POn-<tnntr•. ~~ illlJ1PIIln14flS; n. i IJilf' faR cuimrlr 1 ln. Jlllnto. protr•!!idn. pnr nm1 . il'rrrt, In!>. tll'f'•m rlitlos pnr nn hn. qn · o rna. ns rlr~ \'l'l!•'t:wifm, lo. I'XIIllt•, to. al merlin dfn. ~ J f'tr .• rr'nnon h11P11n conrlit·ionf". ; ntlt•nu'i~ el tc•rrr•11n hn 1le Rc•r lli'Pi•lo~tnrlo, o nlto. (i f'O Jll'lltl i••lltP, r. fl11 cl 1)11(} .fnmi\A 1'14'· •o1 harqn .. ni I'IIIJI:r•tn.nn Jlt\r c•fpntn tl r• I:~~< :t.I!111L~ 1lc• 1111\'in. Rl no 111 rli . ptmf" rln t rrorm 1•n c•stas cnu di c,:ioltf'H lmhrn 11110 nproximnr. (> n t I laM nrtlfll'ialllll'llh', plantar lhlt!llS lie 1\ri'Hllf"S orpnll'ltto. I'Jll rlt•lt'll ~flll los \' il'lltt1!1 1 Cll ll iltrli~'C IIIIO f'"Jll\ll11•rn R, t>tc. 1 ~- um·n hnir· •lr• In hnm rintl1'!4 ~- 111{1111!1 e11~ hml'n.rln. I'JH · Jl11f'tlrlll n~· tnr ft. ln'l mir! rl I •tf • POll . trnym1 ro:~.o. n hson·,.n t" . 7.1111 jn. •I•• rlt>. n~ll •, et •. 1 s A"(tn In eli. J.n. irion y cirrnu. tnrwia rlc•l tl'rr no. Por lo deaul.. 11 1111. t illwitln r ll:ttl1rnlt•7.s . JIIIOfiP. ser vnrinrH. imo; e pro•hll' • I lf(. ~· mn.v I" rtniRitn c 11 rronoA flf}flri\JrO, n. , arP.n i, roof~, l',tHllJIIWin. , t<•., sl 111pr ( corull•l(m 11., fJ'n . N\O 1111. t:mciol'l n!>. nntl'itivnM; por e11o In •rronos fn(~it~ll rle montuclos, "n" Ins 111111 rnAI sit mpro Ae elijnu 11 loll · ymf~~es pro~lnctores Jllll'll !ln.l'er lnlil plnntncion R; pc'l'n nl'l qnlere •loc1r on • HNIII lnH 111111'.tlS cn11vtml ut 1 CIUilt(lllt r te ~ t:renn q1w re11nn ln. c ll •linirmtl n11m •rndl.\81 el\ hn no. TJII Jlffipnrac·it'ill clc>l t.c~rrc•no cnn11l. t en It\. JnhoreR neM&"~ JlRrl\ ron11ir ~· t:emm·or II\ tierrn, limpi(L~IIloln 1l · tn · Mn • rni ri«>•lrn. , to. v hue r cl<'· pn ~~~ Ia llJk!rtur" 1le I hoyO!'I I'JI1A han elf' rc•t•ihir ln11 plnntay Fn ln. E . tnt'io11 R,I!Nlll6mi •·tt Jut pra ticaflo ln plautac16n fi I ntcKiu ~il{llhmtc• : ' • 8ollro el torreuo lal.mtdo, llmpio y profuudo sb bau tra

.


-~- -

-2.1-

n ·n, tn~ tlilll •usi1111 s, ln11gitn•l,. auchnra Y pro· f~otlltlael Ia I i~rra 'I" haltia II' Ill s-Ill I t•tl ·i Jlli~O a· Ia ct ·lm ;. In •tel fontln •I •I 11uyo :i In l7.f111i•· a·tln qn 111 7.· ell'\ . n tin k.ll(t~l~'lllco tl• . ti ~r• ·nl •l11 r,nnelrn. . A lo twllo ..lin elo a hi •rto. lo. horns, \'I no Ia """'ta . de.

OAPITULO IV.

~0 Unea~ eqnlfllll~ant 2 m. !;0, y aobre . tu lfne11 Y ' 1• ttl taucla hun hi ~ ~~ tl 2 Ill . ;-.o s • ha11 prnctt • lelu 108 hoyoR d~ 0 Ul ~(j

Baynmfm •u.•·tl oln en han nsta..- y •uv nt>ltn."~ lm~ rni c

•le lu tl • a.rhol Ct)ll hnj:l" tJ pl :'atatHI y l't!l'llhit•rttJ Cll~ tela MCII hllii1Cdt't'iel jl1 y lll'IO . ('~llioiO tin JWOIII ~ Jlfii(W lttc~rt)O It Is phwtnc-h'm; tllw . t~ nfn t·ojitlo I nrholl tn que ntfrnutba af fomlo tlt'l hoyo l't'llautlo pl'iuot•rp 111 tie •rl'lt tlt'l lotio tl~re­ cho •It' ·ir In 'I" halt!;~ il Ia up rti ·it', IJII vor tllr IU~ teorlUteJU )' ~r lllll !-II l:lll " io I 'olll\' i II l' t6 jUUfO S 111tl rairl"fl v tJOr till II ~whu t•l hoyn •o11 Ia ti•·•Ta rt• ttwtu, ~t~r­ oc~aul~,·. pbt •·•lo Jlflr t111illlo Ia ti rr11 olt~ l bo,\ o pnr.n t\o;jurla ath'tlllliln. S•· pla a lat·ou 111il pi(•. y 1111 hu lmhulo 1111 l't.IIU· ))luutur lliiiJCtllto: t' ll los cn lt ivo J!l'l'f I ' •icou:uln. lo~o~ re"ult&do8 f'UII ~>~imu pt·c nl h•fn.c·t Ol'io . Uo!! pet•tt I~" .t n plnntar tttil pi '• por elf a. ~· i' Ia ·\'e.& ti n 11 qn' nhrlr lu. hoyu. pu •clt'll lJI!Ltall.lr b tle

.'

a

I

. Jll .. . A titulo tl c lll·io. i•l1~• l , tutt ~olo itlfli cn rc•tttos •tttt•ln plait· .faciou t•u Itt · 1-;:-~tn c· ~·~~ , a•.o•otafllltit•H s~ hizu el .vnrin11 tiii'UII.S: t•u08 'rhulc· <I ll duhau "~rticah• 1 parnclo11 , emu<• _hcu11 diclio, otl'O@ plnntaron por pat't' cmw•lo. , II tr, atlr·manclo tm Jo. • •tt• 111111111 l fi llltlo tl • c\altaa ltuyo loA at•hnl K C iltCiilll\ntlu\o. Jut I CJ11 I Cl'IIZHI'HII ~US II'OIIt'O!'\ j '11 . •st~ tli • . pot~i it'm . c•uhria lo. ho,\·u. i otra pat·~ •In , • piAutu.rou dejl\nc\u 1~ 1\runl n• lSI aolo c. •I ctt·, hJIU.\''-ula I~ ratce>M en m\ huln cl •I futflo elt•l lwyn ,\' o·l 1rouc·o ntlrmuclu ett tll burdtS loJKtrior tl hulo cit• t•ufrc ·ttto, J 11. ~ actltucJ. SO , ·e11brta cl tierra· ta furtua t! · Ja la tttar tl rtf' por OUJclo I '' utiliur uno d los rcu Ill'''" 6 ret nitn. d I pte, cortaml o t l eii)J116t Ia Jtlauta lUll I ; aiJCliiiO, otro aruult· phiUtaf<lU en actlttul' di tl ht.. · 1 1 rod tat df: Jx, idnn 1 rncti ~Ill l'"ra l"'riott· cia ' ieutlftea Qll II Ull clia hr 'tnO. 1 llCOII jlltnf . para el eultlvo perf' ·I nado Ia prim ·tu. indic:mcln. Tra ttrricto { 111 6 c:nat ru ile lwl'.!tfl> ln phutt~\~h bay ''" l'h · I r II rep_lnutar, ,: .11.-.•ir t • t1111hu~ar 108 6riM'•· que uo tinl•i 11 prendld 11 ·uulaudu qn ltM4 un vOA 6r. bo ngan 1 · uj 11111 ~i•u •n lout~, 'Ill loe xl•ten~ pera 411e · Ia lalltaciuu ruarcbo· igu3l.

C "LTlVO AN ' AL DEL CAFj Lo cat' tnlt~. l'litnaelns 11 tcrreno llano, t>Oe" yen si4ioR qne f" t·mitnn t!l trnh~~jn d Ia yunta dc10011 •lc. clo lnugn lnhnmu.: con t•l 1 mtlo, •lando ntt ~nn de ~jnH ul nito, de:-~pnuR. clc cfcctmu ltt Ia 'OJCirln (I rocoleecloo In primern, y {~ Itt:-~ :o~t•i. IIWSI'S npt'OV '(~ltnmlo O.IJCUilll oea 16n en till ' Ia \1 rrll st(o frt•. c·n, :-~c cln ~~~ . t>gn11cln. i 11nr h\ •~ispol'li •i6tl llCcitl utt,cla d I snelo y FlU gran pen•li •nte no CH JI~>~Hihlll 'I'"' olnrnrlo pn tla fnnciunnr, eutull 'II ltabr{~ tl elm· I o·afot"l lahot'l'l'l t\ IJrar.o, lnocllattte cavuM profnndo :-~ tlo11oh Ia aza oln :-~c pnltc O.maH, ,V COIUO ta luho-r • CJtm Mnlo s • olarii 111111 nl n.ito, por ()icit~tubre, 'fi lUI 1"6 CllUU t01lo C1i tCI'I'Oilll . inn t:ll pic y los COiltOfUUS tlal nruol. Ln ctiAJtfl i ~itin a ·tnnl tl • tMI t clos los CAfutnl A existt'lntctl llonde t!l CJtf to vh·u lllll,l)ttt·aclo con los (ul>olcs y "r· bn tn~ clestinnclrll'l {, pr • tar 1111 sottthrn pmtcctqru, 11110 110 bay 1.1hnetrfu 11 la1.1 !)llttttucimu·M, ni equitli~Stnncin , t'Orman nu verd~lero lubtlt·into, elonel• tw ~1 ln 'M iiiiJJO llJio 1111e peo~tre Ia ynuta •on I arn•lo :-~inn •tne hastn nn JteUII cuu Ia haza.cla ~ mu.uttln cott tlitl ,'lllta•l ; por c:-~o f.jfl prociso, en et cultlvo perfecelonaclu, pt·uc •tl•t· ea ·:-~do un principlo, AI IJaoor Ia plantaci6n, • m el ·rit •rio tljo tie ta t'rie cl • ateueiooel qn reclatiiU. cl cnte i n. f <tn pam 1"'11 .,. lnhrnr-6 CAYat ee t~rio hac ·rIa plnntucif111 CCJttidistuuto <,tue hemqs dettcrl· to en ellu~ar orre poutllt>lll •. LoK ter 1111 di. 1111c. lus 'tt l111l 'I'IIK lntuus :.· 1 ndletttes, tnatlificun, Ita •i •ttuo t! ·ca.loll > (I tum . II 'M 'UYllli oord ritittuan, para n!l«:~rm·ar Ia t i rt·a •ott plech·u~« •11 bJiera.s supervn fita81 • rl ·il· llllci m1o horntnK (t lwrtungules 6 p~ , ~e wa om uv alta , lle mumpo t rfn •tt ·o. A f t4 dJ&p •I terreuo •u muclm tinea. rl • .1!: p.-iin · 'auarias y ou:oe potJto~ doud • ' ama In pot·fc cion u~·ricolaJ , &t08 lmn •aft! 0 caJon ' • it·Vcll pu.rn ti.tclJitar )Q.S )l\boret, pu to que f.jl t rrcno plalfo se tralmJa ru~jor qlle el temuo iocllpado, evitau 411 I Jluvin arrn11tren l.Jl tierra tie Ia ID=cl~1 privaodo &If R loa ar!Jolee de lu IIUitanciu LflborP.&.

~techlt•.nfutlo,

MDc111

11 pant

•n

outrtc~6n

; 14deuli11 l01

rt~p,

loW


-· ~iorr t' l<-'<'ll tan con nu' (lCrfi i6n caluunclo •Jilt! u •I di 1"'' to u

I

-~- Noes diffcll ·y mcnoe imposible, ctMa 1a diapoefci6n montno"" de cu i to1las Ia regloues en! talernH, loonMtrnlr po •llt'tltJII pantan0t11 hal n11 (, • tauqne , dondc ~ • d~po~<lte el ngua y . ···tP.IIJCil n Ill opncn d Ia llnvlas, para cn:8trlbulrlll ·' II I,, oJn :<:IJ lH ia '1 ' p II~S 1 " ' 'IJOCilll fl seqofll ; por ee~ mc•ihl !1 'lH v . \ i to '' r r·i•·• •• t !llll •hos oli\"ar •s viU.e~lo 1 na-o rnlrjnlc•11 ·tt·. ; "' o 11 rti ".L("u, lllll'lJtle es (JI'uci~o, qnl icrnmci& vcr en lol' cafo taleFI cle c to pafsc~:~. . .Abouo .~. Por ri o, almndant • .r . 11 tnncio u qne ~~ea un tcrrenn, si ure I ncltla por ti 1111po imleH11idn In nccion n.bi-lornmto de: nun plnutu, t'i-1 1'o:< itin1 rpw llcjlur(t rt ngotnr· e, y In plautn qn • )·a IHJ c•u c11 •ut nt •lt'lll •nto ()II· Ia su t nten !h~h,mi d • fl'll cti ti cur, . ,. ·n r •rrnar·u !lcspuc~"~ . y llCn Ual'a por 1110rh j )a dnt'IWifln tl • rm rid a t'f'OIIOIIIien :-:c•t'li. IIIIiS (, meuo lur•"l.l . · e,~:n'tu Ia riqu Pl.a d •I . 11 lo, y acl '111:1~ Ia c:anticlncl d frnto IJll rimlu tlc•pcllclcr·:i llllllui ~ ~~ clc Ia :fi:rrilitlucl de· Ia ti 1m. Purn lllo{l'nt' q11 Ia plnu t :r. ri n m lllll Clro ~- rirulan almtulantc •c s •clw. c. prcci. o uln 1111r In tit•rTa, pitcH JJOr •·lou qno Rea prouto . c· ag·or a: c1s t o sou lrcc·IIOl'l eric l ~t tt es l)lltl oono • ~·ldo lo: nllrknltnr •. . Pot· lnlll'cl • pr·c•c·hm alluum· los cal~: l:~l<'s, c:on Ia c·~ut-1rla!l l!lllflciont pnl'll re1m•diar· Ia cl ·ti ·i 11 ·ia d ··, In 1imr.1: bn. t de• •h· «111«' por c•orla quintal cl • cat' ~ l(llf' ,. lt·,·:wt • de In ticrrt\ debe 1l rolrcrst• nl sn •lo t1·•·s qniut ul c·s ti n, elSti~l·col para 1 iti· • rrurle It'· clc111 uto,· qu Ir a p rcl i lo. utiliznr{w co111o al,uuo, •I c· ti -':1 ·ol !I · tUfl<'· lm, nnlmale8, las hn. nrus, ~~ ~~ c ui :r.n , In, plautn :s vc•nl11~ : nnnucadu& e,n Jus yo.rcla!l y li111pias cl •I ll'rr •un, los fos fu~~ uaturales y artirichll • ; ~- c11 iiu t orlu •In ' d auo11o 1l• lJIIe '"' JIIICClo eli 1'0" r, quo por tllk'g ra irL sou i 'lliJ'I' puco!.i, clod· ci •otc:o~ y t'M ·n o .

I

.

·

r cnro, • cu. en. en · torlos IOIJ.i&fdt.•s e11 pr •ci.. o n.pron>c:l.J;t.rlo • ·•·npulosn111 •ntt', pn.rn )() cnal y al dar lu cava qn • b ruo!'l eli •ho nl tM ~- !!lllttoruos de cac!a arbol, e •lwr{lo Jr Ia. ti •·r·a c·untr·u kihig,nnuci11 de etti6rcol QOm6u clo •tuulra, 6 n c•qni\'a l •ut • cHI •tjulf)Uioa·a Otta Cla&e rl.e 1.100110 1 'qu I! 'llitllu·(~ CjU •1IC IJj 'II Ulll •rrodo JN&ra 1J.~le tuKia ~ \'ulaOii · ui · pi •rei a ;-- c pu •tlo e tel'colar tod los uiio 6 ull1 tlos afros, rwgnu h~ ·allclu I de Ius terreooe, lai! co ctu:l3 1 uh.lo , ott·.~ Jlt.'ro Mit·m·p~ llll., ..,

· C

1110

el Abono, ncl ru1i. cl

ou

,.._.. convieue Her l'r6digo eu Lo dotucitill d oboah•s.

-~dot

utm 1•rhueru

oflUtt · ~le ridll dtd ~•f: uo .et

'


--·-

,........ aboftr, eo.- tal qne·la ttemt 8M de ~tar aallctad; peru .coanto emplt11a11 ' renttlr OOI!eChA~, y pur tanto /. JMaoaar.e del aue~ lu auataneia qu II ' 'a I caf~ q.ne C()~ baJ qile rel~teprloe m~iaote 10111 Jtbon pal'll que el .nelo bo ae elllppbreu~~, Ia produeei6n no menJjl ·Y el ~tal no ocumbi. P-* . . EI a~tfl como todoal ArlNlle , eual foere, de ioa deatlnadol. dar fro to, oe Ita podAne: I Ia poclA~ er.cwl i incoo d~d que dl ron en nha le ba perjndlea~o. el a ndooo de esto phn~tl01 R. ttu d SArrollo .expoobineo en q I dej6 en Pue~ti . Rico y otroe 'pun~ 1a ba. taro'b1~o pe od-eado: j c••nait1~rUIII08 al 1\tbol,_oowo ona m6qnhla de~~~ oada ' dar f'rnto y reudlr beoeftmna, loi'IOIO.teN re~r rtzar o marcba y preparar en 6rgaboa. EI cafe, abao onado ' u desarrollo natural, eeta constltutrto pur no palo delglido y alto que lempre eelnellna h'cJa algun larto; ti. eubl rto de crftcee d~e "' pte y ·ooano el lncremeato de lu ramas oo cui nmtca regular, tlenen poco cle m,llo, y · ·u len tJamblen •loblarse, re.ulta · nu orbo to rnn~ endeble y (Je moy mal 8f!pt!eto: ~te eo .gen ral el ttpo rlel arbol vroductor de cat~ en -Puerto· · R co, d,mule apettn~t lie le poda mWI que para oortar Ia g-~tfa. ·Pew I cafe c be ewpezar podarse •lel416 qne tic"" tift Afkwl, e~• qne mpie1-a Ia pocln de formacl6n clel ar&ull y ·eon .ce " nprl tlr al tercer afio las priruera ern~e Oel tt16;. 1 ra que tuJ• ' formarse un troocX> derecb•)1 liwplo 1 .._tetente, al cuorto a6o t1e 8Uprime Ja coartal y aou Ia · qntutn em.; i tJu e tr preparautlo Ia ernz tlual y· 6oloa del arbol, Ia que ba •le ..ervlr de ·r am"' ruadret piara t9rmar Ia · eoa ; al quinto 1800 ae eQ.rta I• JrUia eentl'lll para detener eJ deNI'I'OIIo lon..ltudloal del arbol "v de'ar Ia ..__..a cntz e• 'J ' me'tru y uaedio ,Jiura qne Ia couv oient6 p~~ra ·-puuer deapnftl domluar ·llw nt.e Ia oorpulencta 4el caNal ~fee. tnar Ia Ml0~6 : ~ tleue llltnra, Ia reeoleccl6o ..,... dltfcfll y II tiene ~11011 . reduolr el cuerpo del arbol 1 aDiluorar Ia aona prnductora. \)btenldol ba a . ffl cnarto 6 qulbto afto Joe ttooeoe de 101 'rbolel, reetoe liairJ~•.., Nlleteotea y de wetro 1 medlo • de altnr,, 1e lM'OC en lo. a6oellpkt11t• ' foraaar Ia aopa f1 detk· arr eu a de IU'mlde, tenleado IIOf bue bua

4

a

mu

--··

ema de doe; ua 6 eaatro ,.... tm~•e, 1M . eutlir l4l aDipUtMI6a eo wen lUI .-.IT~ ......, qw

..a:••ldl•

,.

.....,.lo

.....,. ....

*

_,_ doDdeu8ea 1"111...,._ de._... ......,

delndoi que 1011loa prodaeUYOI. Jai .,._: 8d•erdieiAOI que IQ!I NDIOI 6 de Aol aloe 10D Joe

'108 dan el f'ra&o, ali' que etta J6Ye~tt~ IOD lu que • pr.'OIIo foment•r ldedlaotel" poda. · A de Ia poda de formac!J16u qoe fAtrmloa .I ofoto 6 eesto afto tie esiateot!la del caf1, 81 neoeaarta Ia poda aonal 6 de ooneervaoJ6n que t.leo~ por objeto.; 1~ obllpr al arbol

cteru••

' oon~ar Ia t'orm,a •le pfrimlde que 1e le dl6 medlaute ·au amputaol~nel terniloalea Y Ia eopreal6n total 6 parcial de l'lltpu Y rPooevoe que deeftgnrao Ia oopa. ~ Dlaponer at oafeto para qne rlnda e1 m4xtmo poaJble del . fmto 4 · ftn dA olarearlo y que tt>nga acceeo Ia kJz y Ia reotdaol6n, oortar laa ram"" .vlejas, 6 qne ee hayan arotado ' tuer. &a de dar fruto, que no permltao el nacimiento de nomero101 reuuev~ qne al &eguo~o afto ban de dar fruto. - 3f ~rtrolr lu rama chopoou, que abttorveo uvla y no dan · frnto, cortar l01 renuevos clel ple y tronoo ,t' Joe que nazcan en ~I Interior del ramaje en Bitloa incooveolentea ; eoprtmtr laa ramae tortuoaaa, mal dlrijldae; laa ·que 1e bubleaeu· que· bracto por algno acc{dente bro100 de Joe vtentoe, eo Ia recoleocl6o, e'tc., 6 lu que eaten desgajadu por exceeo de peao do ftuto. Todoe ea\o. coldadoe, atenotonea y mlramientoa que 88 Otorgau al oaf~ medlaote1a poda aon prect 101, 11 18 qofere teoer on eafetal perl'ec.oionado, vlgol'OIO, oorpulento de baen Upecto y que rtoda abuodaote coeooba. ' La poda ae ejecut.a deepu~ de becba Ia reoolecof6o 88 declf, ~o loa OJelel de Diclembre y Eoero y dei.Je empl~ nuaerrucbo para Ju rarn&8 gruesa 8 , (casl ouoca habra que oomar ramaa que n•-o d6 pol ad 11 d dJ~ ,.._ y aeouevo g a Ynnwoe a e ~metro I Y para ,1.. ram .. de!JrA(l machete IM'9~efio 1 bien cort.aote, daudo 81emtire todoe toe oortes lhoploei y jouto ' Ia ram~& ru~dre, y tatrando las beridas 000 onalquler liiMtfo de hagerldoree. . . I Uo podador b&bil puede r.K>dar cleuto cloouenta paloa. de cafe por lo menoe al dfa. 1 r.. lela que 18 h•- 000 Ia poda d·•- quem a- 1 Ia , .,8011~ .--L--"'~ """"' ,_.,..,. al pie de loe 4'rbolee. ' Loe Ubol vlejoe qoe ya no produoeo, pueden iegene~adoloe junto 4 Ia tlerr" y de 101 vMtAioe. 6 ne\'Cie .,. dej uoo 6 d011 de lot iDM rlgoroeoe para darle Ia podA de tormao16o y couaervaul6o que bemCJe

sa:


-20por ohjeto qnlnar. 1lel

.

~

pnew en. nto tl mpo c&t6. c ·f(l nrl10l lli\J(). In nool6n de Ia

re,prodn

icju, y 'II . 11 tn:1 . t'lll'!.!n

lo •·xpul' to (t

lln~·ias

que

poli~ n cto Ia.· ttmo, .r In e•. t t·nlcell; {, ·it.mtoA qt1" COIIIIIU \'1 111 •I fnll o, {l olt•. qn • lo 't]utm, m·~ lo~ tos y 8<: •lei •ntt•s. quu lo lit' tt·n.rn n . Hfecia Uc•tnhn• lo. •r:111os cit• c•ufl- 11111narleu~1 ct•rf>:n" v llt:trll1 I} Vt!lllt• cjll l' 'l'llll 1 ~ IJU.· il'l'llll It lll:tri llol', ell'. 111161'1 tc~iOI al rnndlll'nr y pol' liu 1nny oscmo e·nnullo l'Sl ltll t'll ~a.l611. Ln r • ·oil\ •dc'n1 JIIWdt~ l'l' •c·tna1·se: rlll[IIIO j t:nJit•JHio los J{TiliiOS lllllflllt'Ol; IIIlO (~ ~1110 Y

bldraron • el

clel't>"ltilnrlolo. c•n

1'!'>-1:1", ban;~ · tn~

l':IC'o:<

l'f(•.

Pot• sa udida d •I :11·hol ; lwc-it•Jtclo c·n .,. 1:on mnvimitlltto

sunvc1 I

1o('l'l11Wii llllllilll'os ~· c·c~jic~ndolcJS dt•l twlo. Jllll' d c •~prc>ndind IIIU JIUIIIIlll •o 1

. Y tntlll•i (•n

t'·

Vt•

JICfUiliiO

'l"e el nrhol clc·.lt f' : t ·t· a I :o.nclo. 1<;1 prim r pro ·cd ilni •ntu c•s t'1 qne sH ig-n • •n PuertoRico, C'n1m y ot ws pllnt nl'l; l' t•l 11111. racioual. Jl •a·flcto y .COIJ~'t-llli >lite, pero t>s Jll'(•e•i:<o tliiiJIOIIt'l' ell- pohlltl'it',u obr •m antlcleute porqnt• :<c Ill '<'<' ita 1111 pt'l':;onul lltlllll'l'o~o cliticnl· tad IJI\ to I\ •11 d H1 ·; ,..jJ Pm111111ii ~· ott·n . r >,!.!'ion . i pero eo Ins Autilla._, auntftt • hay ern~ png-at· caw, ~e tle11o11 I.)J'azo I.Ja tn11t ' . Ounnelo I gn Ia l-poca do Ia cojieln so hn ca In g ntc, y carla l'iiinilin o illciidcluu toma unn ralle cl • cat' •s 6 cnad1·o de tlerrn y vnn .rcc1~ji ndo Jo J(ruuos y cl pu. it{tnpolos tm cellos IJU ttcl 'II - 11 \'HI' p tuli ·ut cl 1 ' IH!llo: cnauclo ae lleo1L I C' to, '6 lo CUt11uin11 (,. Jo vucia11 t~n :u:os quo cat·guiloN ' II ·m·a·o . o :1 I 11111 el •ahullcwla. e llova~ ' Ia Cll t : ,I :.!.!J!:IIu:r. \ ' U tomnudo 11ota d lo qtv lle\'a. ~ula ebal, y Jt)s :Umtlii. "' pngu :l: ra:r.6u d uacclit• J1 • () po., tjuwDJle..®fe II II \'II )' 6 \' •. •g tml. ' R •Oil Ia iut ·olt ucl do m

CiMecbaY,u s ·a •z d g'l' llt . . · udu incli\'ldno ·tt •1 cojl•t· ttlta 'J!Il al diu, 111 mnjo· l'e8 tal ViiZl.:Ojltll 1111J. 1 tit'0011 1 COIIIO .C j 'CU Oil 1 lJIIfs, IU 1llllllJO llviRna. · O.Sbe ·viglJur ' Dlll ho (~ los ~j ciOr<!K pal'a que ~~~ CS. &ropeeit lo Mool al hue 'r Ia •· • 1 ··cion pon.Jtt LHuchaa v al eoj r hv ram: y cloblarln. · paru. Jllllltlrhw ·nl tLic:moo de 111. mMnOt4 las qttl 1Jra11 • 'y • tas t'tHilllH ucot·raclul! '"' Aelen enrednr con Ia nui lmja y 'I" dnu d •tiyitivameute . uoorvaclal', dando 001 i6u IHlll • 11 to. codos tlaz~lh cbnpon y que uo frtt ·tiHqil u ul ai10 . igui ut . Tarnbi6u d'-!be cnidarJSe qu~ al tml.,iiar la,t·muu . uo desdaD lot pu verd qoe uo wu eo 11U6o, PofQlle

p\ll

wu

· 1~,.. ~ reeolecci6~

CR(e ft le n Febrero Marzo): ._e del fro 0 D (Jetub y OYiembre: le

,


-~-

.

.

,..... ..,.~n lnf'Jn peqn 601 y n....,. que lOG Joe • el•fft n, oomo cafi m• ln II triacbc; 1e evlta" tan1· que · cteatmyan Ia · y mu •le loa ram at. nl .kMI reoue · Toe, porq toe MJD I q•l, d pn~ ban d . dar froto. Utdl Ia prim ta o~jld eo toclo el nati tul, 118 \'Ue.lve .1\ 1peur como aQt para reoojer los gran• que hnbieren madura•lfl en los •U tran urridoa. . · . Deede qu' apereeeo, o Ins rand call tal loa pr:lIDf!I'OI fmt~nadun b ta que t6u en llat6n l01 tardl•* trMeurre froeeueocla "nn m . ~ tml.os qn maclnros. d Jan o. I~ p1unta, sl el ttempo ee .eco ~rmanecen y apw·gntuln~u, pero Ia lt!~llla bu oa·.• v I el tttrl ro . nm·i010 ~a n eo q~ulcla, 116 puclre el . ptorf~trylo y euele l)cl'fl•· Ia mill.a. . uando vor ttlllctnler ircnnstan tn alguno •le l01 cotl· Iedou •le flU Ae~compone Ia mllln ahorta, e: qne resta upervh·e rl r Ita o furma "loho~a,· eorrot~l\ruloAe 1 nt ttl r n primi l a torr~a plnnu-cuuvexa y 16 prodnoo el . p.no (\_, ufe 11 mado et~raoolUlo que .t,anto 16 tlma eo ·loe mercaclue y qt . bay A.rbol' r aun region propeo a11 ' produeir ta clir.se d oofi' enfi rmo en I sentlrto patot6ltoo, ~ . mny oouv oient n I ecou6mico.

ooo

1oAPITULO V. J, l M. 1' I A

D E (,

AFE

....it.e, (oeHaado para que Ju.,.... retttJaleo, y al~to

por no pretil ,,., ladrillo fte O,HO do "" harA ~ moro y agnjeroA de pi~ de. onntenallm, eon s.n puerta de JNU'Il dar ullda at npa. F"totl ~en,H deben eubrhw, :mn tecbnmbre· ~e r.hu! a dn~ ""' 6 con clotTfJS rte crt taleA, compne&tot de butl•lonlft que rmedan desllzal'86 en lltlll g11fM 6 corredernr, A tJn •le cerrar berU16Uca'meute en tlcrupo tie tlnvln11. Eu Poert,o-Rioo no bemos visro 'ting6n secat1el1l cerra· do, lo qne o~giua Ia .p6rdida de um has Iibras de oof~ quo ae iittpe, qne &e lftrnt.oclla, etc., .' · lo~ .lornales que bay de impn1vi110 •1 ne gaata r para recojerle pre~ Ipibulamente 6 e~teo · d. rh' 6 flu de evitar 108 efectm de Ia aooloo looportuna de la Atm6sf~r~. · Lo clutero cerrados taman "'' poco nuls en d616Car el ~nuiO, pel'fl Ia OJ> rncion e mncbc lllU8 pefl!cta, rnas 00· . nuHia, ecou6mica y tlo 1111fre l'icsgos II' )terditlss. · t:!erntrto 6 abi rto el ·caclero Ita de ten r Ia formo que lteruos dl zbo .l' en 61 e va. extetuliolhlo el cafe en uvo, cnldando qne no este bncinmlo, por el contrario, . et~paclatlo y lwmog6noo; el peri carpio 6 cot"' eza del cute, por Ja aooioo cle Ia "''!•Jienitura :; el aire ira {lOCO' poco secandoae y ol cabo rte ocbo, dloz. 6 mas tHus baln·a tom ado Ull M· pecto oom.'O , y e tara seco cnartrto ,,I mo,·et·lo eo,u Ia pala 6 entre 1&8 1118008 Ut'U a C!01 OHiiiO SUI ~enerJ11 aprecl~ ble eo Ia prdctica que recncrda al ~l ei pa~l, vJrntaa, bo-

Ju,

etc.

.

· Dupulpa®. En mucba11 baclend,all para abrevlar, doepolpan el caf6 ·recten cojlrto, pmctica qu_, oondcnam011 por las razonalndicad&H anttoriormeute; rto debe de&J>~Ipatle el caf~ ba ta qu~ te seca .la nva. La forma cle dcspnlpar mas Jlrlmltlva, oon&l•te en ecbar el cate eti wort rtl8 de madera y con uua mano de madef!l pesada y reaillteote rna.jnr ul tlempu snttclc.mfAt _pa~ que • doeprenda Ia c&llcara del ca(e, "erde 6 seco, ee;6u el lllatema qne •

odopt.e.

·

.

I

Por rnucba babllldad y pul110 qnf tengao loe eocarpdoe de ara operacl6n, &lenwre ee rcton muellos .-raaoe qnedan rual •leaeacaradoa, Jo coal bace dl wlnlllr ,,.udea.ate el valor del caf~.

r

La delpulpadoru medoJcu · de dlatlntol a~mu h8IDOI m&o fuacloaar faclllta~ ooaalderablemeote Ja .,......... 1 Ia Perfeeejooaa; Ia ldgalllckSII de ..., - . ' ... r

\J•

I

"JI LT

.

-

. . ~

!O

~~

,

,


-&1-

haceodadoe,

&a,

,••,.c~o~ oon el pno, Ae rt'COI'ftl al vlento" para .ef'Mtnarta. Rl care eo peqhefias panlda• J)IIPde atentarwe ilej,ndole

o er 'cborro c1eede cierta altnr11, en itio donde corra viento • • Mto ha ta, pero 11 IBe grandt!S partldat se rec1ir H Ia~ ,.,·eut•ulorn nlecliiiiCM, que con I ~n u jnt'g08 de Jl&letu tJ116 glrnu con grttu Vt'loeltlatl junto al oriftclo de lu f<•lvn qu dt>jn ('ller I grano ruezclado ·con I'R paja eeta lmpnl· 81\fln JIOt Ia , orriettte, y el grano limplo eae ~~~ los rooipltm• t rrcnnrurlos. . Oribado tla ' ci611 6 r.scojida. E ta es Ia operacl6n runs eli pendio~a por lo prolijn y exigentc, y que en l PnertoRico ae efoot6a por mn,l re que stienden el caf~ eo cl auelo .y ·evan cia iftCRudo ·6 • ~nji llflo, forntantlo Ia 1~ plo~ que grauo tf'DO, rohu to, ent ro y limytin, este eR I cafe sel«to. 2. dl triacbc, c 1npue to d. grano peqnefiJ , prleto& ( uegro ', por hab rsc I'U Bflo 11 el cotlea'('. 6 dojh.Jo del ar~l antes de tiempo, y eu fin 3~ el cafe part·ido qne son los granos rutos y qnehracl08 !• Ia O.Jl rucioue de Ia limpia. Genera.)mente e~ta operoc16u se boce eu Joe alma~oee, de lu cuu acaparador , el .agricn.ltor veode el cuf~ recten pilado, aqnf acaba Ia acci6n agricola y empieza Ia acci6n ladnatrlal. El caf~ de caracollllo, qne como dljlmos son granos altel'atlos por can.MS patuJ6glcas, )' tieuen tormn lobola 88 11epara por me<ho de eribas, dJ: pu to eo t·iliolJros agujereadoe ~n diltlntos calibres o c•·'bns di pnestns eu pltauo loclJnado, formando ba tldore. c 11 mo\•iwl uto ct_, l•ah·en, . el grano por 1er ferico . rnetln cun mS. velocld.-tl 6 atra· vieta agujeros dl Lioto a lo r tao hi • BltftUf. Deapu~ de clultlcaclo y e11cojido .el caf~ N preelao guardarlo co envnec11 qno le llbteo de Ids Oafeutea exterloree y c!au as que pn lou dofanrle, 88 eaupleau ~u de madera, barril 6 80008 que luego ae estlvan 1en Joe al· mMenea butA que llegn Ia bora de venta. · . Deh•revltane tanto en Joe Rl'1lacene8 como Jot .b llr• 001 de ~porte, que el caf~ e8te tln oonfilcto cou material qae paedan lmpregnarle mal olor, po perderfa mMito ;

en

*"

no ee moje, et~. 1 j ' &I -" eee.ita, aoa pura poder u88rle 1 oummmlrto, Ia tGIIIMian1 el moUdo, la Jofnsloo, Ia fUtracJ6u )' Ia lucor• bOI'IMII6D del aricar. . . I ' f)~

I'


-3lS-

-34-

OAP ITULO VI. ESF'F.R~I"ED . \JIE .

Y

F.~F.Mlfl(l ,

I

~~ f;lllrctlngu lie 3nt)lllr8 dnran~ rd{n en fu rttmU y hoJns tie 1oM lnlml fiiH' prestan au eombrB nt caf6, prluclpatinent u tau bacinutlu. 11 el ambes de ~ils h«~IR& de 101 plfttnno y tlnrnnt • I c 111'tsc.nlo,_ re\·olotean aohre et cafe pegao a Ia rsunAA tl rno y arnunn, roe•. y comeu Ia corte:1.11 llll Rtn tl ;Jnr lit. T'IIIIHlR d • co.rnnJlns, qne como 68 natural s cnn. LB 110rmign, t1rl {lllfllll(f Jlnmnda nsf porq!te ail el arbol flontle 1110. rc if! n, pe ro t • tan II t dos lo nrl.10le8 COrpu,. Iento hnJ11n nl nV•tal, fc n nltnn, y atncnn lLI nrbol #rtme- ... rahue~t j1or In y •ma · lo ear om n, In nbn ·can, y luego nl bnc r lu rt>col 16u tau pronto coruo e coje una rama y 80 toco. A qnlehra.: . Estl\ \ hormi~a • nmy p. qn •lin, d nbtlof!len ne~ro y cabc:~:n ro.fn , ~I htll e d ~I~IH II !'tmo ~· ~ran mrncu.lncl. El cat·ulo, 1:'~'~ 1111 in Pl'l o hPnlint'lptt·ro qllil tluraute II\ nocb \'(\' ,. . 1111tro dt • JaR hoja s tlo 11111 •hos (tt•holes, puro ai amnnc i· t1 •i 111le u t ie t·ru , hn. C'll lnl'l {u·hol • tlol#rocloe, como son lo oaf toR, pr:wt i ·a a I piH 1111 a~ornjero y entru 11\8 ra(Ce8 56 OFICOJI.tl >1 •sC:II'hHIHI·o ~· 1'0,. : nclo y destrl.t)'OIIIl.n l'Or

tanto lo.s rnice

ftn ae

clel arhol qn

pwn ro languulece y al

C4r. .

Para e\·itar los 1lrtiio cnmmdos por los mnrci~lngos aooneejam , e. pnutnrl s tltlraut el tlln, bnciomlole desteo, on rumu. larg • , pedrsc188 preoderse d I itio llontl y abnytmtnrlos con Ia . cnpetn ; no tnrclan eu perder el Ublto de babitnr y residir n tnt paro.Je, yondose n Ia . nueva del mont que lo fill mas prefleren y doncle deben estnr Parn In hornii~a so puede •mplonr con oxi~o sntisfactorlo el u del a • it • d • linuzn, nlqnilr(m y otrJls mucl.JM • nnw I tron ' o •I •I url..KII junto ul stu•tancias cou In qn snelo, el olor los uhuy utt' y Ins Mn .. ru~ lcins u itupide avanzar. . Piua at pl6 tl lo (tt'lml flll • cnarfa cle pt·ot'uucliiJ:ul . • Ul nte . tAu u · iuck1. y vfcluos. 1 . Uo obr ro 1'111 cl tl nn t.Ha scarbar cien nrbolcs, de . modo que J>'lr umy plagndo tJUO t' el cntetall.- operacl6u DO~

dl petulio 1\1 Los loeecto oojido::t tleben,. pot

oompul6o.

upucsto,· umtarse sin


. .

..:.s?:- ·

.I

. •lenctal~ rue. ~·a ltemot vi tu. f!ll In t"e001~19n por ~fem. J1I01 qu" 11Uil11 noci•. KO lllti(B I il41 •I •111. y ulro8 10 . 7~ Y 4 v~ mutt 6 111 •11o~ ttt•J.r{tu · Ia CIIIICIII'l'cltola tlt! ,olltl!l'OS, Ia. nhnudauciu •1 Ia co. 1 ·hu etc. • Kn I valm cl • Ia rl ·e·m, succclt! lo 1111 nro, clt·ckostanclu varia& lc hac .t ca111hiar. ,.. ~rotmrm·o uao , npcl'nr •lei cnrnctct· nlentori~ ~~~ todol' ea. tos rnlores no clii.crcpnr nllwho ell• In rt>nllclntl ~- In practicAl si oljlnicn con c te formnlurio e n In mano emprculiit>&e c cultiYo, uo I aulrf~ ll Ia Pl'lLCtlca IJlll~ luACcr conccclones

rnt1y ReUsiUit> .

.

~J I ga~o~tll au e.li•~ •wnul pur h

.

.

•cta•·ea de cntO lo distrllml-

mos eu Ia furmu t-igui •11t •: A rr ~ ulnua itm to () r uta cl In tieJTa . . . $ · I~ IJa bc•t·c~:~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -tO A UmlO . • • . • • • . . . • • . . . . • • . . . . • . . . . ~UC) Pmla . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1a E cnrdu . . . .. ... . . . .... ... ...... . . . Uecofeccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Lim pin • . . . . . . . . . . .•••• .. ... ..• ..••. l.Wmuneraci6n .0 los gu to. ~ por lOU . .. . J II OOfC!.i c1 I mouiliurio, lllflqniuws, t.lllillcios. fdem clc ln. plantaci6n • . . . . . ... .. . - •••.

OA TO

1

~II.

Y l'R l>L" T R U.E I.

ULTJVO

&) ~4 . 60

135

80 r7 11 .60

Total

0 APITtlLO

1110

-----

Tal e el gasto 711-00 qne llem ooosigo il~ f p-roducci6n de una hectanm cle tierra cl tiondo a cafe en el cnlth·o pcrfecciouad(, son unos 2M .por cuerda cle tierra en Puerto • .kico. Producioff ~ \' IHIIO iocurrir en to e treJ!108 de atribUif S Cftfia JJie I)C Cilfe IJ kilugraDJQ, 1 0 l!e80 hbratl de. prodnccl6u anual, ni tampoco •I rcntll ~ujento tle 11£! kilo ~r aar~l como se" fr cnentemeute •u mucba ' I t•art .. ,., eu una rnt mn 6ncn hoy arboles qn l'ind 11 ; con arteglo ' lot t6rmlu08 extrerno. qu • herno hulicarlll. Deooruos acloptar .utt renfllmieut,o ruerlio que sea racional en el cultivo pertecrclnuado1 tal CCIIllO el rle 4. ~,o kil6grauunr. Hlr arl,q, .cnyo cat~, dt~~pnbt de I limpl0 Y (lUiicl 86 f thl00 ll 1 .. 0 kllogr&DJ()L Oorub nna hect4lreu couti u 1,000 aaootes vlaorado ' la dhttancia •Jnc dijhncJ , ret~ultu una proclttCQ~~u de 21400 kJl6grawOA 6 mn oo quJntalcts pr6 · iwaweute ~l! IJcctia·ea. !We oaf~ te ~IMiftca en el oomerclo de caraaoUlto 6 eo

a


10 inrar

~eiecto, t~lach

-38y pa.rtirto,

~ne v

lt11l r po ttvnin nte . t · · ~ .v :!0; Qdoptnremn ··u':! pnrnpt ·in tltl •lttintnl, el valor probnbl • rl • !!4; ad t ntlrctlto. . tJIW ttl valur tl"l car~ producldo por h ·ctarea, cl ij;j . 21 = · 1,4:! . .

j

H

L i\ S ( ' fl

(mportao lo prodn to.. •..... • J,.t!ll t.l. J lo ga to!; . • . • .•• ·--~ j(),

Afl

Beoefl ·io qn. par ' au nrclo · y ()tt solo vi mlolo · Ho pued r, 11u bny pi'Oiln •f.u \' •g uti ()•w riutla tau piugli nl.tlulo . ; y :I. t• p iuu cl •I cu ·ao, hula Ia. rlenu\. rro . dnc:iciom.~ ng-rf •ula~ on 111 'Zqnlua~ al la•lu •1 I cntl-, ()tlo atvrp ali 1\j!l'i nit or 1111 fa vor tl • : .J.o:; Jlor en tln qnintnl que~ ll • · I"' l(lll t ln. · 11 •ntnl' autedor le co 16 t12.U5 Jll'utlndrln y lo ba rontli,lo :1. 24. · ~I 11 m rc por tnnto l ·at" •1n . 1 prodiguen todos . los mlrami nto. y at " ·in n IJII lwnw. pre nniznrlo ·p ara · au inte · uqte Yilla, y q.u e!tta· producciou . e amp lie, 8t' fo· mente y ae porf ciou .

CAPITULO VIII. "

·.

-39-

OOMPOfUOt6N OEf, OA FE J

ta .bat..oe ,poco el f\S 1.ta lclo con illeraclo como be· reyo qu • atacnlm al oraz611, til' pu le

Tornado· el cafe en oynnM, 6 d pn6t llc baber ~twltt· rrhto·mncliM hora.11 cle~de Ia ultima oonlljla, · vlvi6~ anima AI pfrltn y prepal'& al orgnnlsmo p11ra que contH11~e por mucbo tiempo acciouamlo' con nctivhtad · los. fl,J amentol oervl0808 llbre!C en lu11 memhraru\8 ·e. tomaeales ~ afect,a· rlM ·porel caf·, trn!Cullteuln i,ntpr• 16u nl c•·rehro[ ~· refleJan In satl fncci6n caltnntla tl Ia n ~ •csirlad qne Jtntlecfau, efooto que vutg~ m ute ~e tlnma sati fucer el apetlto; C8 clara qne e tos efe to!! del cnfe sou pnsajcro!l 1 no tleoeu Ia estahllidad qu nun t•otuitln. El cati atlemn, ·s nn pod ro. o au xi liar cl I hombre es· tudioso, del artistn y rlt toli o ll'lllCI cnyo ct•rehro se ve tor· turado babitunlment, pot· In aculltttln.ci6n •l e lrleas que ban de ordenarse, clasiti · 1r~e y tlnl'l el'l t'or111n parn expresarlu. Ore8no prot'nn.lamentt• qnt\ cl ate •. nnn de las · pa· }8DC88 mas potentes IJilC nytttlu·n nJ progreso j 11in cafe y sin tabaco, mucho e ·ritores, utudJo~ lll'li tas y mncbos hom· brett DO 800 apto pnrn ll:H}a j • to lta:ta. La compo ici6n quimica tiel (Jut(; ver1le, scgun Joullcs, ea la s.lgutente : Yitr6geno . • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 18.66 Oenlaae . • • • • • . . . . . . . . . • • • • . . . . . • . . . • . . . 6a.34 Acldo 'fosforlco . • . . • • . . . . . . . . . • . . . • . • . • 4.iJ8 A cido sulf(ulco . . ••.•. ·• . . . . . • . . . .. . . . • . 1.43 Oat . . . . •. . •.•••.••• .. .••••• . .••.. . .••••• a.a3 M.a gneslu . • • • • • . . . • . . . • • • • • . • . • • • • . • • • • 4.2G

.Potasa.... . ........... . ... . ........... . 19.57 ~ . - .. 0 .......... ~ •• 0.... . • • • •• • • • • • • • • 1.00 Oxldo de hierro . . . . . . . . . . • . .. • . . . . . • • • 1.45

Siltce .... .. : • ••••.••••. ..• , • . . . • • . • . • • •

~hptecas

gra

M...... . .. . . . .. . . . . . . . ..

Almld6l1 y a~t't r .••••. . . .•.. . .•. . •••• -. Materlas solnbl • • .. • . . . • . . . . • • • . . • • • • Segt'tn Payen Ia composlcl6n del ·grauo gnltmte: Oe101C>I8 .•••••••••• ' . • • • . • • . . • • • • • • • • • A~·tm hlgrosooplca . . . . • .. . • • • . .. . • • • • • •

1.03

03.55 310.00

21m.H; '6~ lo el . 84. 1:.t

Or8N8 . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . • • • • • ta. Glucoea y destrJna . .•••. . ••••••••.• . : • • · ~I>. Legumluoeo, caeelna......... ••• • • . • • • • .

~0• .L.,/

Olorhldrato de potaaa . •••••••••••• ; • • • • • ~' G. llaterla uoacla . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3.

~~· u~

..... , ..... _.•.•.•........

, o~

,


-40-

n.oot

A~ . ..,,., iMlnhl ..•.••• . ·.. . ..••••• nr·fa aromllt len flu ida . . . . . • . . . . . . • . . . Mlo~lef' . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . 1

0.002

6.697

t1 ~Ph ~ &1 acltto tmfh ci~"JI" ·" cle Ia for t'nc i6n clcl grnno ltHa traAMfornutc' iflll cpw a.-.. , no t•. 11' ~ t.rHJINin, clotl\n al cl\fe •le • aroma "rat I ,_r. uu qu · cl • l •ifl~ {, lu. tfti lontulttM H ~ta · behicla ori f' utal nl1 d •"•u •J ilt' ,.,._. • cle tl fa u ciia y qnt! tlende ' xd nlr tl lo pn •bi n tmlas Ia!§ b hiciAA a rorwi t leAR telli form , 1\ l 1 ~ ,. ' 7. 1111 l \' io o : rl uy h cer,· • I za.'\ y el t baeo al 6 Jl io. · El . ou nmo medio . ounna l Jl"r buhitutlto n difl'~ntes punt del g lobo, . 1 I nic•nt

El

on.f~ I'JII

B olanclu . . . . . . . . . . . • . . Bel·•i •l . .. .. . . . . . .. ... N nr11P!(I\ . . . . . . . . 'E. · . cl, 1 N \. . . . . . . . •

.1.(i ~ liu. p

8

"

li ~

,

fi~

r hahltunt ,, 11 11

uhH~ . . . . . . . . . . . . • . . li.l u Alemaola . . • . . . . . • • • • • 4i

11

11

11

}"'rao Ia . • -~ .. . . . . . . • . . .

,.

II

Au tria . . • . . ... .. .... . ltalla . . . . . . .. . .. .. .

ln laterra . .. ... .. . .. . . . pftfl

..•••

. •.. - • . .. ·•

2

\

"

"

"

,

" "

. Rt.1 I .. .• • • •. . ... •• : .. " " tl ut1mero to!Bl Pn I mnndn ~ rl oo,ooo· ton Ids. No bftbla mo d In IHlnlt radon dA ctn ohjeto el cafe, no. 80lo on lo lliCIItit~&tos cdtn Iat acl~kor-ia . el f'tJf/4· ,.., ete.. fno lo moltlpl grll h08 y Jegumb qlte· toeatall para moler y mezclar ol 11 fi ino ba ta Ia port qoe Ia lodOAtiia labom. imnlanclo tnn A maravill• el graoo que dltleU di~iu~enlrlo. E tn. nclnlt ntelon , ·' ' rdadero . crl· • m n . lndottrial, bario In clef tibl ml'nt Ia mlna del eafe '' l I y • no trhigen .y pon o ooto a te pro er poolhi de moebot lodoatrtal ; bien pued n lo11 elndleatoe, Ia• ~man aJ[Ticolu, ete., I vautar n Ol 'JOlt pode,.. p6b11«*, DO qolereD morit Ia prodocci6n del cafe.

'

.

,.


-fa'

.

Q.AP ITULO I. DE80Ril'Ol.OB y ABBA OEOOBUlOA DE'

·La

'DfJcripcfon. ·)?ii\a cle Am6rica ee planU Monte, una meta, de ral1. fthrosa, lu pivot aparente, de atnpUa,... mlftcaclou !lH ~ extlende vece. baata medlo • metro y r;nM, pero eon· un tanto merae, calan C»IJlO media lahor, j mueren. al cnmpl.lr un ai\o de ectad, como Ia plan• madre, at madumr el fruto, upervlviendo lOti eaiolones 6 tenuevoe radlcicola . .H~jas radical y carn0888, p~lldas, en forma. 1e daa'a prolongand01e ba~ to 1 m0tro y mn.s, 1161DI-couooba~ Cleade 1a b886 ba t3 el mu)Cr6n, ti touadoe c n ngodos y compactot · dlent~ como las ~1 nua lerra; laelwjae arran can de laa ralcee po,r ~ries circulares CODOOUtricas IIU}lerplle&tj"81 deCll• nrutdo los prlmero 6rden K baata tocar Ia tierra. ·. A. lo is 6 si t m apa . cl escapo ftoml, erguldo, central que brota. como las hojM d 1 aslento radical, y levauta :!56 au .. nthra tro por 2 de dla.metro. bre I '110, rouanclolc, inSt•rtnn 108 ftores que son aumlac,M, inoflorns, eu 6l pign. bractincla.R qn . reunic.la8 formnn un Iindo penadao 6 oorona cle b~jnelas, aualog88 {\ las de Ia mnta.. ' Las ftores conglom rafla& produ •u un fruto unioo, de gran vol(uuen, c(mico 6 cilinclrico !le~liu Ia esyooie, car- · noao, de . tu um •u_to escnmoso, sem~jaute d Ia plun comuo d Europa. l.U fntto t-il lempre t rmioado por un penacbo de bojnelM, co}fto. eo mlola,tnrt' cle Ill plantn tnl\dre, t<mnaudo como una. oorom' indfnna, qt~e ha va.liclo Ia plraa por an noble apari noin, bor exqui j,to y fragancia LDQOIUparable, el nombre cle reina cle' l86 frutas . . La .pi fill pertent>ee Ia fniuilla de IM Bromel~, g~­ nero Atl4MIJ34, y I n le cUstlngnlr t>Or el pombl"t' de. a~tana dado por Linneo y anana satit:a dado porl Lindley ; pero si en lengu~ botanlco le llamwnos lwMNflta anama, en lengnl\1 agrirola In llamarcmo piiia amerjcaoa, 'euyo nombre e muv radon~t.J y de aceptacl6u COfiDIOJtolita, haata el pouto de que .1)()00.8 penonas sabmn que Ia pl~a Mlerl• caoa ee llama tambieu aJuau. ·

·a.

j

,,

a

a


I

-u-

-43modo que' TIO eahe conft1 lou, ~· perJtetnR~llte 1Je ~DtaQ omhas VArfednclP ou t• t cnralt't~l'l·~ lu4~1eul . · JWtre In piliu •athcmtul~' In Ita~· •lnJ•ws y ai~in . , ~tin qu t I ·nltlvn ~· lo!l rnilludo~ Jill ·rlnu tm·nnl'lOM clt1 ~urlos en lilll • ~ .Arm gmtir4/1Nr. J,n piiut t•. ori•"illnl'iu ci t' !at A m6rl<~l tro:rktd quiv.;\, dt • ln. Autillns, ell•. d<' ~ucl«> Mt' hn extcuclido nl Afl'iun, Ia i l llllfn ,\' hu~fll I'll 1-:ttl'llpll , IJIII' ('Oil •stn fit • hl\'t>t·n:h·nln. lll~'•linutc• nn •·nl!l\'o artitkinl ,. f•w:r.ntlo !'I logi'U I'll JH'III! IIfl'i(lll. • f , H piilll al'O'II JI:IiiH :11 t•afi~ I'll trH)ll Mil 1IJ-1"11 IJ,'I'Og t·fltkn, )" 111111 ~~~ l'l'llltll l( ;t I'll al g'llllll~ l '<ll'l )jJJc>t•a~ •it•t'tiiR nJt\lfll.l!l l)lll' uo It• t\ dHdo llt•g-m· al t•:tfi'·. 'l'udal'! l:t>< .· nrilla~< pt·o•ltw••ti R tkt l lt~ntas piiiiiR, Hlo ctne pot.l umo lljar <(lli P II In pmdm·t• lllt'jOl' j Jllll' junto al rito tiP In>< Jliiw dt~ Mnl'tiuit•H t•><ltin In~< t·riullns clc• nhn, y jnnlo ii t'Mtns Ia. dt• pall de• ndwm· d11 .Ma.vnJ,Cii••:r.; proclni"udo. IHnriJit~ u t•xc·t•lt•nlt·" t•u '"" i"l"" l.twnyas •n Ius Azure. I f'll . ~'ili]Jillll y n lr·u. Ollll'ho ]'1111111. No· e proctn · e: tu l'l'lltll nl 1. h·r• llhro, mais que Cll aqtlt'IIIJ pnntol" l 'll~· n t 111p •r·utmn ntillillllt lfl<'lli l\ n cl U~ 0

r.

a

me-

l'l'llti~rntlt

·az6car, qu da

I fro to illncll'i '(\, !ltr • •hn . • . tlun•. ~·

j , JII' I'O:t'llll 11hri~o. y oti'WI lllt •tli1111 JII'IJt •CtOI'I' 1 tl.e JlllMitl' cicd Jlltt•alt•Jo :!:.! ,Y JII'Oilllcirlit' hnAtlt f'll Jail 'O!(hLM A111lnlnl'ia ,. )'lllr· ·in. · 1'~ 11 Ia A rit'lht franPt', a e hn u ht><•hfl E'll · nyd!l con :"tito flwurnh' , J111Hln iPndmw utH'IIH. pHinM, Hlll111ll 110 tan ox · IJillliltux cmno In)>! nntillnllat;. Rl frntu tit> In pi.-ra c•. muy ahntulante t'U ftclclo ml'tlico ;. ho 1U1nf Jl(')rqtw n•l ituli~£• •fo4 tni'Rt' cnnrulo cotno <'.Oil Al •MO; ~· .t, Huwhlik pel'l>lonus . • It' · i11cli~eH ta por1 pot~o qu., I'Onum. l';utrf' ,.)I'XttttiMilo ~<nbur lll.tH'nrnclu cl !a plf1n y su frAj.{llTI Cia grntii'JIIIIt 1 • I' lliMtin~tlf' Ull j.{ll tu UCiclo ~' 1\ trfrt· ~tt~nte, por ·nya · •lrr~llliMt.nJif'ht. ft 1111it~n lllltl'lt,tgratld. efilt.a f'rntn a ·~ thuun ; ptt I' com(tn y f'O ltivo flU Ia 1111\l•·r . 80hro toclo c~nanclu ~ junm, au in )(tfo! ft·uto!4 fldtlp!! 1 ul pill!() qtw l homhro Ins preflore mnclt1ru . La rort 7.a cl Ia pifin., pm•Mtn. en agul\ cl~ nrle un jn.cu ustriiiJCttlllo, J~ro J{raw; )' Me lhrmn cuando ftmmmta,' afuuU urlo av.c\cnr, nn l'tlfre en lfJ1tisitH Jlanuul• gnrtlttiii!t. El jngo fl( lo pitia .y • I •m'upifm t! IJ cliuretlco., verrufftoo, y Jp atribny n P~'~'ttlnclatl pnm provocur I ahorto. Lu hojM cle laL pii'ht., deKCnl'uadn , clan un UIJruH textU e.~ lentes para t~jidU8 twUi fluot quo lu ftbru del Jill cl~


-4.6lpft 6 pita; aimqne no tan ·largR y re!!lt~tente; en 11'111pt.n• .f'abrtc.n ooo ·t fthrn.<~ unll t Ia llumaila_ ntpl de pi6a.

.

.

.

El fugq qn tle~Jpronden I

h~fM rl

In · rna

cnatut9 1 oomprhu fnert m utA•, irv.-. pnr1• bhtn(Jm1;u; u f 1111 pn.-.1 erupl · c t ju~ clilni•lo porn l!htlltlUt'ar flhrus t xtll f!to ..1 lhjO I c3ftunto tote•. y vtwd n tambien mpl :rio mny •ll!nicfo Itt lnvmul• rn K para ~I hltt.hfllteo tlo hi rupu., viti\tt-~'tft. • tt i t>l g-o·lp •o lf'l'l'lhlt• y til·. lrtwtnr. •ttto llHim Y I mp!t>O · •I• If phl\'0. tie ltipc•dolitu •tn • toclo lo tl

.

~~.

Ln. pl_im

6 c•liHintr t•u F-nropn (l mediwlo rl ·I 11lglu t11tihw, y Ju, clad o nrig-t•u ~i ~<ttlmu·i •!lac) • m(t•tipleg. . ~trit•tlllll oonic·a . hlnw•n (, cnhcwnn, ll.evo de Pu tc":'Hi •' Cnha •i priudpio ch·l :-;i~lo n ·tnnl y • Ia m j •r ·InS(• it• : iitn fJUiil ·mharcnr. r11JK"'Z4',

CAPITtr LO II.

-410

'

"

'

IOIDbra, cieemoe qu ea lnoeoe~~rlo; i01.plialee ufodraal.._ ; 6 clelo ablerto, 0 nada tlenen .JUe en~ldiar 'fcil plftaltl prot4Uid01 con aombru: Ia e perienola ooe lo enldL · Bn Ia Estaci6n Agron6mlca tenemoe ·el pltiat: ' elelo abferto: "" Bspooto es hlm~jorable. , 1 7'erreno. · Tod08. 108 · ~rren08 agrfcolak · ooo\'J en ' Ia 11tiia; 1 que produooo o 1~e~meuto de Maya&{tlez, espc ·iahuellte 11 . Uuao~lbo \'egetan eu Ia coeta, cast 008&das J)()l' .Ja8 o1&8 (lel mar, en temmo tnarendameu~ aren01t0; Jt 11011 cJulw lu mqioteH vifta~t de 11au de azt'l~r q~e ~-pro· duceo en Pnerto-Hioo; & poea. ·. dJst~ncia exasteo pJDales t~elootoe ltmulos n t6l'J'!3DOtt maroadawente arciiJoeoe, duros y compactos, c .decir opue toll ' los anterlorea; tam-

. bien. se prodn«'..e n terreooe ped~ y baata en '; ~~alee ;

en

pero e~ f't_lro tln . t,o~t ~itlo8 Ia fait~~> cte eultiyo, produc- . cion por tanto xpontuilea bace tle Ia pti\a nn ftnto ·pe· qneiio, C88i iri pcrfmn uu taut:o Acido ' . Un temmo arenoso 6 uelto y 1Jit1n abonado nos pal'Me el metlio mas favorable vura e te cul~lvo, sin ·c1ue esto ·ex.. chiya 'Jos-dem~ tel'rtmOJJ, que COil tal que sean 8U8tanclo108 prOducinirr ~tucttl•ntwl piilas. • · Hem o~nrmlo que tai tierra& oecura8 adelaotan al· guna8 senta~l\8 la mudnracloo da .188 piiia8, fen6meno que . ' 11e eX}Jlica taclbuenttl: Ia tte:rm tlegN tleue la facnltad !Is ' ' ai.Jeorver pode1'088meute Joe rayblt 80larea; &CQje por untdad de ttempo mayor· nnmero de ~ caforfftcu que Jaa tlerru blanc-, qne cuwu ·ea eabtdo• re6ejan mucbo Ia hiZ ; y claro que c.te au men to de calw de 1011 terrenor oecnl'OI pro'tooan ta.madlll'el de 1M titt~, y por tanto 101 adelant&D. , PnJHirac4h cW ~ttcrlo. Olllld~·ee trate de, plantar no plilal lo pri.u}ero ~JUe bay que IJ~ e. llD.Ipiar le 'tJe~ d• pojaudola de t~a vcgetttci6b, mlcee, piedru, Al~· ; ~ tllw 1e daran doe .ftiJaut .prut'uutf,as y c~• 1*'* dejat Ia · tierra wulliua y pu~a ~ y weteortzane. , : ~~ el tAttnmu burisuutal se rlivlde en caadros de cln· cueota ruet.rolft de lacJu, '¥ clrouni!ICl'iwe por no ~b8116rf de t.len'a qn6 tenga por lo DUmW,tl08 plM de aiW y otto .Wato, ue&au ; cuu.truycaado tautoe euad.roe de eewa como leaD

a

PJu\NTA I N OF. J.A PI~A

'

abrl~

nec.arto., Rg(w lU din•wwione& del piiial qoe .., pro)'ecte. LM pl6u clewu ir pla.. a.dal .,brv eaballon--, pqrq~ ee 1 wwu Cle que lu raaooe e!lkm ..tempre Ubree t.e ~umt'dad• ..,_v que baeeD padecer a la planta 7 d--Jen Ia bon did

*" D'llto, qaltMdole petfwue 1 U:6ear; ademM Ia


-48rrolla . con mayor lozanfa, el I piiial n flu, adqule"' una. n truir I

. ca

lo-

-:•9la pifia, .pbrqne estos no frnctlftcan but!! el gundo 6 tercer afio, at JlBSO que lo8 remtevos de ~ie fruetl.ft~o at auo slguieut · to retofio de Ia bn e dol tntto 80D mb tardioe n fa uctiftcar qne los d I pio de Ia mattL, qne tlef:len ademb Ia circuu taocia escncial de tar provlsto de raiOC!I. Oenemh,u eute1 al bncer la t'lautaci6n, todos.~os tallol ,1ne acomJJUfiuo a la mnta van muriendo y on remplaz~ 1tos pur los que naceti en c1 nuevo torreno •:uaotlo. Ia plauta ha &rraigado j 10 Ctml 86 CODO fi 108 ocbo 6 dle1. dias, puee cle no pr ntler, Ia plauta languid • , las bojas v~n coutrayendose, redncen y por tin •em~ ; alyaso que cuaodo Ia planta snpervive c n erva su turgeucta y cuando lu boja ,·iejas ban de ~ucumhir ya est.nn nacidas las ~:~u~ru. Pur tanto a lo . quince elias d becba Ia phmtuc16n se proccde {\ r mplantar las marra que bubier , y que casi uuoca palm de tm 1 por 100. El piiial asi plnotado vi\'iria incalculable uumero de aiws, porque aunalmente, al dar el fruto, mucro Ia plantai Per<> es remplazada por uno, dos, tres 6 m~ renuev~ ~e pi6, que al .c umplir I ai10 dan I (rutu, termtna su nuaa6o y mneren, i ndo romplaza4o JW lo reuuevo quo de~ao al pie de ruodo que uuaudonalln un pifml u u expamu6o nator~l ea terreno algo u tnncio o, se convicrte el suelo eo un mate rrai macizo, Impenetrable de pifias nncidas ~io ortlen : esto pues to qn el cultivo auunl evita, mod•fica Y corrije, baciendo qu n(m cnnudo cl uumero 'de plautas Y fnttaa sea menor, n ca111bio u peso, su volurueo y caUdad · es, sin ·comparnci6n, preferiule pnra el cons.u~o. _. En Pn rto- Rico no tiene valor Ia snnieu ~ de tJiua, cuesta solo lo que vale arrancarla de los piiiates 1 Y traaportarla; sin embargo no todos Ia regnlan, yen ette C8IO ae dan 500 plautu por 11.

CAPITULO Ill. U LT 1 V 0

AN

A I,

Labor s. Todo to afio miontras el plfiat subalst.a; C.t ebe dane una cava llrofnnda n In tierra hlicia.l el mes tle Oetnhre, es decir cuando se haya becbo Ia reool~i6n. Beta labor tfcne t>Or oujeto, romper Ia snpelileie del suelo , ue coD el ttaoalto y el piloteo, al oojer ~1 bab... quedado mny compacta, dUlcnttandoee aef Ia mej'rtzacl6n,

Eto

'

I


-~1-

Ia co ta . y , . &. cl mortifkau tonto Ia vegeta- ·

010

i t n coo riqu~za natural n propia. fn 1'7A8. La

perftcle ~~e· ay1icla ~ancll'lllf'nte el det~arrolk» cle 1M 6o1'88 de Ia plfia y ccm Ia . 8e~muln, tiacia en ~yo se favoreee y anxllla IR nntri lcio y uli ol acl tiel fruto. En Ia primcra c) t'~taK tlo" laho~ f>ll cnanclo · ~~e arrancmJ lo~ rc•toft., untltiph • rl~Jnnffo Rol nno ul pitS e rlehe 11111\tfthir Ill IJrniunt nitu a Ia plonta lllRclre, loR restante8 8011 intttllt~~, nfle1mi~ cJll '}b)lot·vlencio. ~1 J11..ro q11e neceslta -pnrn untrlr. qnlllut \'IJ.t·or 11 Ia co. chad 1 Bfio; st.011 rennenm e•uplc•n11 n Ia lllllltiplicncic'\n de lo piiin. Bu Ia fol j.CIIIICla nrcl_n clsu.la a fin s d ~fn~o, Hnprl111 11 los ren•h•vo. c111 hnh1cron uociflo en el vaHtago cent.ml qm l'llliltelltu. nl fr11to, n~i •omo lo)l qne hnhlere en Ia hAAc cl e. t~ y nhma !!nil. ocnNi(m cl • v r IRs piiin11 qne pHr 1111 llell(l y mlnllu•ll 6 c1 hiliclnd cl I carpo qne la11 sust.eoqa que nele t~n r ;i v . 0 on 40 de> oltllrll por 0 2 11 cll,metro' ti nden A. in llunr, y tu nr In ti rra, para p~n rl s apoyo' 6 tutor •~o~ fJilC In u tengan, l~t•ro lo It neral eM IJiltl con&el'v n Hll actirntl vm·ri cal, y olo loH vic 11tos impot.no"o , cl n · · o cle llllillutle , hl pohreza dol terrono, etc., los bnce j II JhtllrRe. Kn Carla nna rle • tn labor r constrnyeo lo <mha11one~~, so rocn l11:1UJ 1118 matas y ~e arreglan los portlllos do a • •esn y d clc~sa~lie. f RecJJle ·i6u. Rlicia el m .tl Julin, Ia piiia hubra per dido en v~rcle intcu o, y presentara amarlll nta 6 con mancha amarilla ; . t ·• . nu lOR sfntomM de Ia madnre1. y que Ia pln11ta tcrmiut' 11 misi6n ; ocl mf111 el fruto pierde &ljt'O cJ.e IIU Mt tica tnrg 11Cia 1 y arfqulero llll perfnme :carac~ rfstlco. qne e Clllid' In mR8 grato n e.. ta frntn, mas que u dufzura, en frd)raociu lo qno Ia bace tan eetlruada. Cnuudo I frut-o et4ta madnro Ia' plant& madre lan~nl­ dece, amAril1 ~A y las hojus empioznn {, doblal'8e lmcla tierra ab8NJUillarul~, iutomM precn1'80re8 de n muerte, pues cnando ba aar..ouaclo JlOI' corn~tleto, Ia plauta. sncumtk;. I Ia plita ba de coneun•ir en' I acto de ooje~la, oonvien ~perar a .sn com·,leta madu ez, pero ei se d tina al OODIUDJO Jejnno, teni lidO qne tran portarla a larga clietauelas, habra qu ~jeri& algo verde, porque esta fruta deepu~ , · de·ruadora no lete In de&oom9(loerse nl ocbo df~; pa118do. alp nos dfa8 de maduracit~n 1M haec lotenso en·!J)erfnme hut. el extremo •le eer iu10portabl 1 elendo lmpofllible. ha· . biter eo loa local donde l~o 188 piiiu, y luego empiezao 6 deettlar JU&rapo basta que por ftn se pudren. · 1 . t.• plftJ oortadu algo vurd ( momento de madurez

--

I


-33-

-S2- · eo babita •ion

v ntlla.IAA tan dot3cll d •

80088 y

v al on. nmlrla rl ahor ~· olur.

· Tales

res

C!APITULO IV. Y

-

PRODt:

Tt

~

10 :~4

!ttl l:J

4 . 10 20 .

• 100.10

li

canthlad I. qne 811Ciende ef ooste d~ produc·

cl6n, bablendo tenlrlo preseute eu to. cahanlos qnu tm ohrero pnoo recnlectar rte 7UO a ,,000 pii1 :a,., fine ae ba pag,~n I. r&Wn de 2 Jo )1()()() kil~jC1'8tnO cJ tiercoJ y qne atrtbnJm~ al pliinl como Mllltal f\Jn nn valor de '-'110 dnyo lute· at .~ por 11on 20. Ll\ tlt-rra &~ otro cupltal hu~go lm

roo

d renrllr on lnwr611. . El gMto cJe .h' hoctllrea lie plfml c•s plte!4 •le • lUll W at ni\o 6 sea!"' UO por onerdn de tlorrn en Pnerto-Ricu. Produ tn~. A IJCo rliffcil pA.rece pocler ftjar el valor du ht rliia, no tlon e cotl7.aci6n ftjtl, sl no ftjamos eu su valor en In pnnto prortnclorc veremos qno ~u )l!fyagltc•T. por efemplu, en Ia 6poca it Ia cosecba, ~ dun con frecuoucia 100 pi nus por t. :, pcro A lo qnlnce rlfl\8', cunncio ba oa~taclo el periudo 41Jrfcio do prodncclon cnda tJiiin snele costnr· •o .20. En Ia.<~ Jrranrt . poblaciones clo Europa y Nurte America, el preclo de (Win frnta varia outre tO 50 y e1. El valor d Ia piii:a qne e mbarc1\ en Pn •rto- Rioo y ntras AntlllM y pnnto productore e tamhi6n bnrto variabit', 111ln milA n()rma qne Ia demnn'!1 6 Ia fucillrlncl cle darles colooaci6n para el COUIUllOO: UIJRI!I vece~ 86 p8~1\JI Q .40 e) mlllar de lrutas, otras a tOO y a v~ces n 100, oglin tam bien 1 volumen y calldod rle las piiias. La cotir.acl6n mas frecueote y mils raclonal lfe bace por dncenas ' raz6o d to. 50 y este sera el valor qne nosotrolf flj moe, porqne a mayor prt~cin no frecnente que se pagnen 11 toe 00t100h ro y 8 preclo meoor, resultan cantiltades tan iuslgniftcante qn casi tof1o lnM de.Jiln perder, IRA ....-galan etc. Pf•rqoe e de aclvertirse qne en pocos sltlvs, particularmente en est.a IMln, t leoe oallie plf\a1tl8 1le su~rllcle rna · yor Q mediO OOilteD&r de IDtltfOt' eO CUadro. .I Oada beet& a de t ierra, plantada de pliia•-8 Ia dlstaociu cl 80 centhttetro Cll&flradoe qu dljlmos. admlte llS,625 wa· ta8, qne cacla nna dam no frnto y teo•lrem08 por tanto 1,30'.! ·cJooeoas de plftl\8, que a medln peeo Ia docena, '"' tendra nn beoeftclo bruto de emn y podremos por tanto tormar la 1lqnldacl6n signlente:

BAtANOE Jmportan 1()8 producto8 . • • . ••..••••• Idem 108 gasto .••••..••••••.•••••

• fl"'tl

100 . 10

. I .

)

I


-5f.··~~ft.ao ocnuddera )Je fJtl ll I~'C&II piArttaA rtnden y aJ Ia pttrtaelf\u d ,,ifue~ 1 rl\ norml\1 y llt~p:nrn t.4todtfnn lrn~ .· a,rtle-tallo un fth)n r 111 • t>x plutar ma rico 1111e fu ra d uru.

INDIC · f1~

CAFE j

(.A

I ) c~nrip ion

ho$tnrill •lei

PI 'I' U1.0 I. o.. f~ .

II

. .. •• . .

CAPIT ULO II. Area

gengr4fl t~a

... . . :: . . . . . . . . . . . . .• •• . ••• ·. · · . ·

GAP1T LO Ill. PlahlHt'ltlll olel ' ' " ~ ' .............. ......... .. .. . . \ 11 1Pf'I'ULO IV . C:ooltiv n lliHUII •IIJI ""f~ . . . . . . .... · . .. · · · · · · · OA l'r'l' 1.0 V . Limpia cle l CJtfll . • • • . . . . . . • . . • . ...•. . ....• . C .\ PlTUL VI. Eilfermeci111IM y en mijCOII .. . . •. .. ...•..•• . •..

16

23 30

(lAPlTULO VII. Outol

1 proonotol tiel

cnltivu . . . • • . . . . . . . • . • • . • •

36

CAPf'I' ULO VIII. Compotici6n del cal6.. .... • . ... · . ... · ... · .. '. · • .. · ~

·

PI~A

:18

I

DE

AMERICA

J

OAP11'ULO '' I. . . UHOrlpcf6a y arM geoiT•Uloa de Ia pllla.... . ... ••• . • • • 43

CA PfTU LO II. Plaataol6n de Ia Pilla .......... " • ••..••••••• .• ~ . • • CAl'fTULO Ill. Oaltlvo annal . • . . • . . • . . . . ...• · ..•. · · · . · • • • · • ·1• • •

o..&oey

prtul~

0AP1'l'ULO IV. .••.•.•..•. .• .•..••..•••• . • ~ ··· I

/

46 ~9

;

Café y piña de América, cultivos perfeccionados  

P.R.; Imprenta y Librería de Acosta, 1891.

Café y piña de América, cultivos perfeccionados  

P.R.; Imprenta y Librería de Acosta, 1891.