SÍMILE nº 17. Revista del COBDCV

Page 30

EXPERIÈNCIES

LIBER, la fira del llibre de Barcelona

Vicent Giménez Chornet Universitat Politècnica València

Entre el 3 i el 5 d'octubre es va celebrar a Barcelona la 30a Fira Internacional del Llibre. És la

fira més important de les editorials en espanyol, on està present no només la indústria peninsular, sinó també empreses de Llatinoamèrica o, fins i tot, de països d'idioma no espanyol, com ara l’Aràbia Saudita o Turquia.

Vull destacar dues inquietuds presents en els actes d'aquesta fira, la preocupació per la crisi del sector industrial del llibre (podeu visualitzar un vídeo de Cristina Fallarás titulat “Plan de rescate”, http://vimeo.com/50820441) i els reptes del llibre digital o ebooks. Entre els expositors de l'espai dedicat al llibre digital cap destacar la presència de la indústria que ofereix l'autoedició –l'autor, d'alguna forma, col·labora en el finançament del llibre i recapta els seus possibles beneficis– o empreses amb un destacat perfil de xarxa social que s'interessen pel foment de la lectura, com ara Boolino, en l'àmbit infantil (http://boolino.com/es/). Com en edicions anteriors, FESABID ha organitzat per a la fira una activitat relacionada amb els llibres. Enguany ha estat una taula rodona titulada Bibliotecaris i editors: punts de trobada, amb la participació de Carme Fenoll (cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya ), Núria Altarriba

(cap

del

Servei

d'Accés

i

Obtenció de Documents de la Biblioteca de Catalunya), Gerarld Leitner (president de l’Action Group on EBLIDA's campaign for

e-books,

expresident

d’EBLIDA,

2005-2012, i membre de la Junta d’IFLA), Lluís Pastor (director general de l'Editorial UOC), Xavier Mallafré (president del Gremi d'Editors de Catalunya) i Pedro de Andrés Romero (president de CEDRO). Carme Fenoll va assenyalar com el nombre d’usuaris de les biblioteques

SÍMILE nº 17


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.