COBDCV

COBDCV

Valencia, Spain

El COBDCV naix amb voluntat integradora per a ser una veu única i fort de la professió reconeixent al mateix temps les diferents particularitats que es poden donar en ella, invitem a tots els professionals a què s´unisquen a este projecte.

COBDCV (Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana)

-------------------------------------------------------------------------------

Edita: COBDCV

Coordina: Vocalía de Comunicació i Publicacions

ISSN: 2171-6293

cobdcv.es