__MAIN_TEXT__

Page 1


08

16

40


w w w. d i r . c a t 1 7


JORD Club M I a Tres To nager rres Di R


JUDITH PEĂ‘ ALVER I LLO PIS Hostessa de te rra a Iberia L. A.E.


TEXT ANNA MOSQUERA


TEXT MA R Í A L E AC H


t e x t Ag u s C h ic 贸 n


L’alimentació, la millor medicina

Recorda que l’alimentació pot ajudar a prevenir patologies, resoldre alteracions corporals o pal·liar malalties incurables o cròniques. Alguns dels exemples de les alteracions corporals més comunes, que poden millorar considerablement amb unes pautes adaptades d’alimentació, són: • hipertensió • diabetis • colesterol • àcid úric • triglicèrids • problemes hematològics • problemes hepàtics • problemes renals • problemes dermatològics (dermatitis, psoriasi…) • problemes digestius (hèrnia de hiatus, gastritis, úlceres…) • problemes osteomusculars (lesions, osteopènia, osteoporosi…) • problemes articulars (artrosi, artritis…) • problemes hormonals (de tiroides, factor de creixement, menopausa…) • problemes respiratoris (asma…) • problemes oncològics • dolors crònics (fibromiàlgia, fatiga crònica…)


takeAY

AW

iR, ò del D al Saiboneixes? el c

TEXT MANEL ESTEBAN HUMBERT


01

02

05

06

text XÈNIA ALONSO www.barcelonette.net

FOTOS Eliana BARTOLOM É


03

04

07

08


t e x t C A SA DEL LLIBRE PA S S E I G DE GRÀCIA, 62 Ra m b l a Catalunya, 37.


nxar Escolta’l pu iR D t se al Tu


w w w. d i r . c a t 1 7


w w w. d i r . c a t 1 7


Profile for Clubs DiR

LA REVISTA DEL DiR 50  

Sandra Falgà - Tres Torres DiR - Guillem Turró Ortega - Entrena’t a l’aire lliure - Franky Urquiaga - Noia, posa’t a còrrer - Guanya flex...

LA REVISTA DEL DiR 50  

Sandra Falgà - Tres Torres DiR - Guillem Turró Ortega - Entrena’t a l’aire lliure - Franky Urquiaga - Noia, posa’t a còrrer - Guanya flex...

Profile for clubsdir
Advertisement