Page 1

Integrity, Respect,  Accountability,  Courage

@ Echo KZN

neil.tapinos@expressmedia.co.za

Hillcrest Fever According to the editorial policy of the Hillcrest Fever, readers are invited to comment about the newspaper’s contents, and significant errors will be corrected as soon as possible. Please send information about correc­ tion  of  mistakes  in  the  newspaper  to  the  ombudsman  of  Media24’s Community Press, George Claassen, at george.claassen@media24.com or call him at 021 8513232 or 083 543 2471. Readers can also complain about  the  contents  to  the  South  African  Press  Ombudsman.  In  that case,  please  phone  011 788 4829  of  788 4837,  send  a  fax  to 011 788 4990  or  e­mail  to  press­ombudsman@ombudsman.org.za

KZN LOCAL NEWS July to  September  2014:  19950

maritzburg This week ONLINE

CONTACT US

FEVER

OMBUDSMAN

6

CLASSIFIEDS ADS:  Lynne Mathiesen: 031 533 7601 lynne.mathiesen@media24.com

EDITOR: Valene Govender valene.govender@media24.com REPORTER:  Kalisha Naicker kalisha@media24.com

PRINTING: Paarl Coldset, PMB. COPYRIGHT: Copyright of all editorial, advertising layout,  design and photographs is vested in Hill­ crest Fever and may not be used without  the permission of Media24 News in writing.  DISTRIBUTION: For all distribution queries, please contact  Mpume Sithole at 031 533 7614

SALES REP: Sarah Brauns: 0836574427 sarah.brauns@media24.com Debbie Williams debbie.williams@media24.com

PMB Echo

EDITORIAL COMMENT

HLALA NATHI Indawo Yokulala, nokuphumula Emini nasebusuku Iphephile, Ihlanzekile • Newcastle …. 073 697 2744 • Newcastle …. 078 332 8730 • Ladysmith ... 084 322 2872 • Dundee ...…. 084 927 6486 • Estcourt ..… 072 471 1215 • P/M Burg .....072 366 9048 • Durban ..….. 073 219 8813

Customer Care 084 927 6484

A number  of  reasons  to  celebrate MANY people either look forward to the festive pe­ riod and begin their countdown to Christmas in Oc­ tober, while others are left running for the hills to avoid  the  ‘silliness’  that  comes  with  the  season. As we get ready to wind down and take a breath­ er, we decided to reflect on some of the wonderful reasons  to  celebrate  the  year  that  was. Yes,  we  can  talk  about  some  of  the  lowlights as well (no pun on the word ‘lights’), but that would not  be  very  festive  at  all. The team at the Fever has had a wonderful year and has shared some truly remarkable memories with  you.  We’ve had an action­packed year from meeting wonderful  individuals  who  are  slowly  changing their communities one step at a time to covering campaigns that shows a proactive community who are willing to fight for their beloved home towns. To those people who are continuously going the

extra mile to serve others, we would like to salute you and thank you for allowing us to share your sto­ ries. This year South Africans voted hoping for the best – many are now glued to the parliament ses­ sion coverage because you never know what to ex­ pect. In 2015 we will be joining the queues for the by­elections  and  once  again,  hoping  for  positive change. We know we live in a beautiful city and another reason to be a proud Durbanite is Durban has been voted  an  official  new  Seven  Wonder  City  of  the world.  The  picturesque  beaches,  rolling  hills  and breath­taking skyline together with a host of won­ derful  inhabitants,  sets  us  apart  from  the  rest  of South  Africa. After  40  years,  the  Miss  World  title  is  held  by a  South  African. 

ECHO www.hillcrestfever.co.za

News

-Don’t be a victim of crime this festive season - Christmas centrepieces kids can make -Think when buying a Christmas gift -Mobile hospitals roll out -KZN’s tight security plans -Measles sweeps across South Africa

Events

Submit YOUR stories and pictures on our homepage

Hillcrest Fever

@HillcrestFever

continues to destroy some of our communities. However, the one thing that continues to stand undefeated is the spirit of the Upper Highway community. Through the difficult times, our readers have once again proven that we are, without a doubt, among the most resilient and strong-willed. We have weathered all the storms that came our way and have demonstrated that we can be a community to be proud of - from our disabled horse rider achieving his goals to a local woman beating breast cancer and becoming an inspiration to others - our community stands together proud! We are confident that 2015 will be better than ever. We, at The Hillcrest Fever, have faced our

29 March 2018

Your 24/7 local connection FREE -Tis the season to be giving -Launch of Talk Sign 2015

Become a CITIZEN JOURNALIST

Dear Readers, TODAY marks the end of another year for the Hillcrest Fever, and as the festivities kick off for this season, let us reflect on moments that touched our lives and the community this past year. 2014 has been marked by persistent challenges in our economy with price inflations (food, electricity, fuel, etc.). We had weather catastrophes and crime

>>lethiwe.makhanya@media24.com

U

Umphathi wesiteshi somsakazo uMgungundlovu FM uMnuz Muzi Sibiya ohlomule ngendondo kuma-SAB Awards. Funda udaba olugcwele ekhasini :24 . ISITHOMBE: LETHIWE MAKHANYA

THRESHOLD R210

120’s

anced source of news, opinion, features, sports and entertainment in the Upper Highway Area. We will continue to be open and honest with our readers and we assure you that the new year will be one never to be forgotten. Our hearts go out to those who lost loved ones this year and those experiencing difficulties of all types this holiday season. We extend sincere and warm wishes to our Hillcrest Fever family for a safe and peaceful festive season, and a happy and prosperous 2015. Kalisha Naicker Senior  Journalist Hillcrest  Fever

MPHAKATHI waseZinketheni uthi namanje usashaqekile ngemuva kokutholakala kwesidumbu sowesifazane sigqitshwe esibayeni sezimbuzi. Isidumbu sikaNkk Fahlazane Gladys Mathonsi sitholwe sesonakele ngoMgqibelo ekuseni mhla zingama-24 kuNdasa (March) lapho ebehlala khona nesoka lakhe. UNkk Mathonsi kuthiwa besekunesikhathi esingaphezu kwesonto elahlekile. Kuthiwa wagcina ukubonakala mhla zili-16 kuNdasa (March) ephuma emsebenzini emva kwalokho akaphindanga wabonakala. Umndeni wakhe wabikela amaphoyisa ngokulahlekakwakhe.Ngemuva kwesonto elahlekile umndeni wabe usuqala umkhankaso wokumthungatha nogcine ngokuthi ubone inhlabathi equmbile esibayeni wabe usuhlaba umkhosi. I-Echo ithole ngomthombo wayo ohlala khona kule ndawo ukuthi isoka likaNkk Mathonsi nokuvele ukuthi liyinyanga belingasabonwa nangokhalo ngesikhathi kutholwa isidumbu sikaNkk Mathonsi. Umphakathi wakulendawo uthi uhlalele ovalweni emva kwalesi sigameko. Elinye ilungu lo mphakathi elikhulume ne-Echo elingathandanga kudalulwe igama lalo lithe kuze kube yimanje alikakayikholwa into elayibona. “Angiyifisi into enjengaleya ukuthi yenzeke kunoma ubani. Isihluku esingaka ingane yabantu

ANTAGOLIN

ibisibhicika ngoba yenzeni kangaka? Umtanomuntu baze bamugqiba engagqokile pho ubani owaziyo ukuthi yini enye abamenze yona ngaphambi kokuba bambulale.Lo muntu owenze lento kumele ajeze ngempela. Simangale kabi njengomphakathi sesibizwa kuthiwa asizobona nangu umuntu usetholwe esibayeni. Asiphephile nje manje. Sengiphila ngokuzikhiyela endlini uma kungekho muntu engihleli naye ekhaya,” kubeka lona. Liqhube lathi kusolakala ukuthi isidumbu sikaNkk Mathonsi saqala sathelwa ngamakhemikhali nokuholele ekutheni sibucuke. Elinye ilungu lomphakathi nalo elingathandanga kudalulwe igama lalo ngoba lisabela impilo yalo lithe lishaqekile ngalesi sigameko lathi liyaqala ukubona isigameko esifana nalesi. “Ayisiphethe kahle lento siwumphakathi kanti futhi uma kuke kwatholakala ukuthi ngubani oyenzile ngeke kube kuhle ngoba umphakathi uzofuna ukuzithathela umthetho ngezandla. Uyenza kanjani into efana nalena kumuntu wesifazane omudala nakangaka ongakwazi ngisho ukuzilwela? Abantu sebevele baphenduka izilwane. Sengizozihlalela kwami ngizikhiyele ngoba angisathembi lutho mhlawumbe labantu bangafuna ukubuya bazoqedela lento asebeyiqalile. Kwazi bani mhlawumbe kunohlu lwabantu abafuna ukubenza njengoNkk Mathonsi,” kubeka leli lunga ebelichaza libuye libeke izandla ekhanda libabaza isihluku. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant Colonel Thulani Zwane usiqinisekisile isigameko wathi amaphoyisa ayaphenya.

OSTEOEZE GOLD

R299

SLIMCUT S Slimming Mixture

R185

2995

90’s

SAVE

+ FREE THRESHOLD CREAM Valued @ R56

LINCTAGON C ARTHROguARd

1+1 FREE

+ FREE THROAT SpRAY wORTH R20

colours own challenges this year, but as we enter 2015

we renew our pledge to you to do our very best OPEN THIS SATURDAY to continue to be the most accurate, fair and bal-

100ml

450 Church Street PMB Tel: (033) 345 3130

R75

MENS 6 - 11 YOUTHS 2-5 BOYS 9-1

Kutholwe isidumbu sigqitshwe esibayeni LETHIWE MAKHANYA

Uhlomule ngendondo umphathi womsakazo

483 Church Street Tel: 033 342 2466 www.modwayshoes.com

variousseason Have a  safe  and  blessed  festive 

Picture Galleries

-Maynards Beach Festival -KZN Music Imbizo

Rolene Strauss was crowned Miss World at the weekend and now features in a long list of remarka­ ble women who continue to make a difference to the  countries  they  live  in  and  the  world. South Africans also took time through out the year to remember Nelson Mandela and do their bit to  fulfill  his  legacy.  It’s been a year since his death and many ques­ tioned the stability and patriotism of South Afri­ cans.  The good news is, it seems as if communities are  now  more  united  than  ever.  Many  believe  his spirit still lives on calling it a sprinkling of ‘Madiba magic’. Clearly  South  Africans  will  continue  to  make great strides despite the negative news that some­ times  comes  to  the  fore.  The Fever would like to wish all our fantastic cli­ ents and readers a wonderfully happy festive sea­ son  and  here’s  to  welcoming  2015  in  style.

+ FREE MINI MASSAGER wORTH R30

R35 + DIABEVIT FREE Valued @ R85 + FREE OSTEOEEZE ROLL ON

GLUCO3

LIFE GAIN

R180 BUY 2 GET 1 FREE

S I NA K H O KO NK E • AT M IN S TO R E

R126 + FREE ONE A DAY MULTIVITAMIN

FREE!

2+1 FREE Valued at R30

HEALTH SHOE R810

FREE BAG Many Styles Instore


2

MARITZBURG ECHO

NEWS NEWS

CRISIS

16 March  2017

CONTACT ECHO ECHO

2

Ambulance: Fire Brigade: Traffic  Mpimpa  Hotline: 911  Control  Centre,  PMB: Lifeline  (24hrs): Rape  Crisis:

maritzburg

CONTACT ECHO TELEPHONE: 033 355 1358/033 355 1329 TELEPHONE033  355  1247 EDITOR: Candyce.Krishna@media24.com EDITORnews@myecho.co.za PUBLISHER: justin.watson@media24.com CLASSIFIEDS: 033 355 1343 CLASSIFIEDS033  355  1343 REPORTER: Makhosandile.Zulu@media24.com REPORTERnokulungan@myecho.co.za POST: 362, PMB, 32003200 POST PO PO Box Box  362,  PMB,  COMPLAINTS: 033 355 1358 COMPLAINTS  033  346  2156

March 29, 2018

ESSENTIAL NUMBERS

10 177 080  003  3911 086  221  1011 033  391  1911 033  394  4444 033  394  4444

Aids Help: 033  394  4444 Aids  Hotline  (tollfree): 080  001  2322 Gift  of  the  Givers  Careline: 033  342  2239/080  078  6786 Alcoholics  Anon: 086  143  5722  or  033  345  6795 Famsa: 033  342  4945 Childline: 080  005  5555 Forest  Fires: 033  330  8421 Safe  City  report  crime  via  SMS: 083  767  7233 SPCA: 033  386  9267

MUNICIPAL

Water: 080 000  1868/033  392  2128 Electricity: 033  392  5098/5096/5029 Afterhours  number: 033  392  5098 Traffic  lights: 033  392  2205 Roads  (drains,  damage): 033  392  2047  or  033  392  2059

EMERGENCY CHEMISTS: Scottsville: Central: Northdale:

033 386  1029 033  342  1200/(a/h)  033  346  0550 033  387  1681

AbaseMbali sebephila Copesville pupils  receive  endlini sanitary  pads nendle LETHIWE MAKHANYA NOKUTHULA  KHANYILE >>lethiwe.makhanya@media24.com

>>nokuthula.khanyile@media24.com MNDENI wakwaMajozi IRLS at Copesville High13 willuthi not e-phase 3 eMbali Unit have to miss school duringnjani their awusazi ukuthi wenze “monthlies” to not having njengoba sekupheledue iminyaka eyi-7 sanitary pads after ezimbili a donation by behleli nezitamukoko endlini Community Chest, in partnership with ezihleli ziqhuma. Netcare St Anne’s Hospital through Lo mndeni uthi inkinga yaqala ngesithe Young Lady With Heart project last khathi kushintshwa izindlu ababehlala Friday. kuzo kudala bese bakhelwa ezintsha This year theamane. project was dedicated ezinamagumbi to collecting sanitary towels for local Lo mndeni uthe uqale ukuhlala kuhigh schools because adolescent girls lendlu ngonyaka wezi-2010 kanti selare forced to miss school because they okhu baqala ukuhlala kuyona banendon’t have sanitary pads. kinga yezitamukoko eziqhumayo. The three partners donated 500 UMnuzpads Buhle sanitary andMajozi sistersongumnikazi from Netcare womuzi utshele yephephanSt Anne’s gave intatheli educational talks on daba i-Echo ukuthi awukho personal hygiene, sexuallyumnyango transmitangawungenanga ezamapregnancies. ukulungisa ted diseases and teenage indaba yalendlu. Netcare St Anne’s Hospital marketngo-2010 uMnyango ing“Kusukela officer Shubnum Ismail said the wezeZindlu uMsunduzi pads were noMasipala collected from hospital staff. “We collected over 1 000 pads from

U G

bathi bayaphenya ngalolu daba, kodwa our nurses, doctors kanti and akekho other staff asiyiboni imiphumela ofimembers who were veryukuthi enthusiastic kayo kuthina azositshela kwenin assisting to keep ourinto girls at school. zekalani. Ungayibona eba khona a very impoverished uma“Copesville ziqhumile is lezi zitamukoko. Indle school where we received reports of igcwala igceke lonke enye imfimfe endadolescent are sometimes lini njengobagirls lezi who zitamukoko zisendforced to stay at home when they are lini. menstruating because they ezindado not “Lezi zitamukoko ezezindlu have accesslapha to sanitary pads.”kokuba la ezakhiwa ngaphambi Copesville School is also batkwakhiwe lezi High ezintsha esesihlala kutling manje. to curb Angazi recklessukuthi sexualkungani behavzona iour, which saw at least 30 pupils fallbaqhubeka basakhela indlu phezu ing pregnant in 2016. kwezitamukoko ngoba ngesikhathi Addressing pupils, Sister Farzana kuzoqala ukwakhiwa lezi zindlu baqala Pillay warned of the dangers of engagbahlola indawo nonjiniyela.Ngeke ukuing in unprotected sex. thi ababonanga ukuthi kunezitamuko“Engaging in unprotected sex not ko la bezokwakha khona,”kubeka yena. only results in pregnancy, but you also zitamukokosexuziqputUqhube yourselfwathi at risklezi of contracting hume ngoLwesibili diseases. olwedlule mhla ally transmitted The ziliboy 13 kuNdasa (March) kanti bese may not necessarily tell you hekudlule has an isikhathi esingangesonto ziqhumSTD so you need to putkade yourself first ile futhi. and think about how decisions you “Bafika abakwamasipala take today will impact on yourbahlola future,” said Pillay. A Grade 11 teacher at the school,

KWA BOY

bathi bazobuya nento ezohlanza njengNonhlanhla said she hoped oba indle iveleMalevu, igcwale ngaphandle kuvthe information shared by the three imbanise ngephunga elingabekezelepartners “hit home” for pupils. leki kodwawill abazange babuye. Sihlala “We enezinyanga have seen an alarming innengane eziyi-6. Ngesoncrease in emva pregnancies the school, to eledlule kokuba at kuqhume lezi which is becoming the norm. As teachzitamukoko igule kwaze kwaphoqeleka ers, we are worried and hope Udokoour puukuba siyihambise kadokotela. pils will use the information that was tela ufike wasitshela ukuthi kunengcishared with them to make wiser wane eyihogelile.” choices.” UMnuz Majozi uthe abakwamasipaGrade bebatshela 11 pupil Dimakatso la bagcine ukuthi bazobatMona said she was very eMbali grate- eUnit huthela kwenye indawo ful for the sanitary pads. 13 lapho kuhlala khona abantu abasuke “I live in a shelter and besalinde ukulungiselwa izindlu zabo. this donation will make a Kodwa lo mndeni ushaya phansi huge difference. I am one ngonyawo uthiwho ngeke uze ulubhade laof the pupils does pho not wona. have access to sani“Into esiyifunayo intary towels and I ukulungiselwa am dlu yethu ngokukhulu ukushesha ngosometimes forced to ba lento kadebecause sayibikaof bayayazi futhi miss school banazo nezithombe. Ngeke size siyohlit. I have friends from ala lapha kule ndawo abayishoyo. Siyapoor families who face bazi abahlaliswa the abantu same dilemma ev- lapha abanye ery month too, and we are really grateful.”

100 RETIEF STREET, PMBURG

SIYABHOBOZA IZINDLEBE IZINGANE NA BADALA

EARINGS

sebeqede iminyaka engaphezu kweyi-5 belindile kodwa abasizakali. Nathi uma siyohlala lapha kusho ukuthi siyobe sesiyanikezela ukuthi indlu yethu ingaphinde ilungiswe,” kubeka yena. Imizamo yokuthola okhulumela

OPEN ON: Easter Monday 8amto 3:30pm

BABA BOY

COLGATE SENSITIVE 75 ml

ISITHOMBE: SITHUNYELWE

Kugeleza kanjena emzini wakwaMajozi uma sekuqhume izitamukoko umuzi wakhelwe phezu kwazo. uMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu eMgungundlovu uMnuz Mbulelo Baloyi ibhuntshile njengoba engaphendulanga imibuzo athunyelelwe yona kanti futhi nocingo lwakhe belukhala lungabanjwa.

JANOOSWhere WHOLESALERS Prices Make You Smile

PIONEER WHOLESALE HOUSE

VALID FROM 29-03-2018 TO 07-04-2018 • PRICES INCLUDE VAT

Copesville High  School Grade  11  pupil  Dimakatso  Mona. PHOTO:  NOKUTHULA KHANYILE

SANTOOR SOAP 90 g

551 Church Street

Pietermartizburg | Tel: 033 394 2780 | Fax: 033 345 2785

Closed Fri & Sun

29/03/2018 to 04/04/2018

Plastic Anjali Picnic Mat

Strong Catering Chairs

Big Size

(1.8mt x 1.2mt)

Quality Grass Broom

White Dinner Plates 10.5 inch

Quality Household Soft Broom

R599Each R999Each Mop (300g) * TILES * MOSAICS * TAPS * BATHWARE * SANWARE with Strong R3599* ACCESSORIES R2200* SHOWERS R1699 Each

20

From

,00

Each

NOZIMANGA

5

,00

Per pair

Plain Ivory Nano Porcelain UBLOM

R89.90 m2, Box R129.46

Only

6,00

Each

MORINGA POWDER 50g

Only

6,00

Each

PROCYDIN 60’s

Quality Lace Curtain

Double Spiral Hotplate

(85cm x 100cm)

Nano Patterned Porcelain from99 BoxPainted R158.46 Hand Plates 10.5 inch

20,00

WIG CAP Only

8

,00

Each

WIG HEAD Only

R999

Each

Box of 48 Hi Ball Tumblers

(Asst Floor Tiles Colours)

R7599

R4m2,Each R109.90

300x300 from

99 00 R149 R59.90 m2 R125

Quality Cooler(JUST Bags ARRIVED)

Quality Dishcloths

Gazebo

(3mt x 3mt)

R299Each

Each Small

Each Metal Grip Large Quality Beach Umbrella

Only

6,00

Each

BONDING PvcNET Ceiling from Only R50.00

15

Only

15,00

Each

AFRO

Only

110,00

Each

LILY BRAZILIAN

p/length 3.9mx250mm

R899Each Braai Charcoal

R30.00 p/length

Each

Glass Jug with lid

From

From

R699

R1999

Assorted Colours & Prints

Ideal for hawkers and picnics!

R699

Budget Braai Stand

Drum Braai Stand

Cornice from

Mosaic from

R25

,00

BRAIDED CAP Only

Quality Pack of 5 Swabs

99

Without Lid

R85

00

Catering White B o w ls

Small

Medium R29.90

Large g

R199 R249 R349 p/sheet

Folding Table (Available in Round & Square

Kiddies Camping Chairs

Ideal for “OUR PROFESSIONAL EXPERIENCED STAFF WILL ASSIST IN DESIGNING YOUR DREAM HOME” 99 braais 99 and R499Each

75

55

7

80

From

R59 R17900 Each PIETERMARITZBURG: 371 Victoria RoadEach(Opposite Save Hyper), Phone: 033 342 0471

,00

R17 MAY VARY FROM ACTUAL PRODUCT E&OE ,00PICTURES ARE FOR,00ILLUSTRATION PURPOSES,00ONLY AND R20

Each

picnics!

NEWCASTLE: 15 Murichison Street, Shop 3 Midas Mall, Next to Midas, Phone: 034 312 2326 • LADYSMITH: 58 Lyell Street, Ladysmith, Phone 036 637 8610 • ESTCOURT: 55 Harding Street, Phone: 036 352 7353

CARDS ACCEPTED


MARITZBURG ECHO

March 29, 2018

Ugwetshiwe owabulala abashana abane LETHIWE MAKHANYA >>lethiwe.makhanya@media24

O

WESILISA waseNzimangwe owabulala waqede wacwiya izicubu zomzimba zabashana bakhe abane ukhihle isililo eNkantolo yaseMgungundlovu ngoLwesibili mhla zingama-27 kuNdasa (March) emva kokugwetshwa odilikajele abane yijaji u-Adv Elizabeth Law. UMnuz Ben Mbhele ubebhekene namacala amane okubulala abashana bakhe uLwandle Mbhele (4), uBandile Mbhele (7), uSiphindile Mbhele (9) noLwandile Mbhele (11) ngoMandulo (September) ngonyaka ophelile. Izidumbu zale zingane zatholwa ekhaya lazo zinqunywe izindlebe futhi zinamanxeba okugwazwa. Umsolwa walivuma icala kule nkantolo mhla zili-22 kuNdasa (March) emva kokuboshwa mhla zili-10 kuNdasa. Esitatimendeni lapho avuma khona lama cala, umsolwa wathi wahlohlwa umngani wakhe uMnuz Sbongiseni Nyawose ukuba enze lesi sigameko. Wathi uMnuz Nyawose wamutshela ukuthi uma engathola izicubu zomuntu bazozi-

NEWS

3

UMnu Ben Mbhele ekhihla isililo enkantolo ngemuva kokugwetshwa. ISITHOMBE: LETHIWE MAKHANYA

hambisa enyangeni eThekwini ezomenza ukuthi abe isigwili. Waqhuba wathi ngemuva kwesikhathi ecabanga ngalolu daba wagcina esevumile ukwenza lezi zimanga ngokusizana nomngani wakhe uMnuz Nyawose nosagcwele amathafa.Wathi phakathi kwalezi zingane zonke ezabulawa yena wagwaza eyodwa kuphela kwathi uMnuz Nyawose yena wagwaza ezintathu wabe esesika izicubu zazo ngesikhathi sezishonile. Lezi zicubu kuze kube yimanje azikakatholakali. Ngesikhathi ijaji likhipha isigwebo libabaze isihluku okwabulawa ngaso lezi zingane lase lithi umsolwa wakhombisa ukungabi nawo unembeza ngesikhathi enza lama cala. “Beniyigazi elilodwa nalezi zingane zikwethemba njengomalume nomndeni kodwa wena konke lokho wakushabalalisa ngokuthi uzibulale ngoba ufuna imali. “Wathatha izimpilo zezingane ezincane ezingenacala ezingakwazi nokuzilwela. Kunzima ukucabanga ubuhlungu lezi zingane ezabuzwa ngemizuzu yazo yokugcina zisaphila.

DENT BO$$

PRESTIGE PANEL SHOP “Indlela ovume ngayo lama cala iyakhombisa ukuthi wawuhlosile ukuwenza.Wawunesikhathi esingangamasonto amabili sokuthi ucabangisise lento owayivuma kumngani wakho ukuthi uzoyenza kodwa awuzange ukwenze lokho waqhubeka nalo itulo lokubulala,” kubeka lona. Liqhube lathi umsolwa akazange adliwe ngisho nawunembeza njengoba ahamba nonina wazo izingane wayohlonza izidumbu. Umsolwa kuthiwa waphinda wahamba waya emaphoyiseni eyocela ukuba amugcwalisele amafomu emali yomshwalense ayefake kuwo izingane ngo-R15 000 iyodwa nokwavela ukuthi umndeni wezingane ubungazi lutho ngalokho. Kuleyomali kuthiwa umsolwa akazange akhiphe ngisho isenti ukulekelela ngezindleko zomngcwabo. “Sifuna ukuthumela umyalezo oqinile lapha ngaphandle ukuthi amacala afana nalawa ngeke size siwabekezelele.” UNks Phakamile Mbhele ongu-anti wezingane ezabulawa nobekhona en-

kantolo, uthe banelisekile ngesigwebo esinikezwe umsolwa kodwa wathi basafuna ukwazi ukuthi izicubu zezingane zashonaphi. “Namanje akasitsheli ukuthi wazishonisaphi izicubu zezingane ulokhu ethi zahamba nomngane wakhe. Siyafuna ukwazi ukuthi zashonaphi ukuze sizokwazi ukuzingcwaba nabantwana baphumule ngokuthula. Ukumxolela khona sesamuxolela ngesikhathi ehlanza amaqiniso okokuqala ngqa kuthina njengomndeni ngoba sabona ukuthi ngeke kuze kusisize ngalutho ukudinwa ngeke kuze kubabuyise abantwana,” kubeka yena.

SPECIALISING IN PAINTLESS HAIL/DENT REMOVAL AND MAJOR ACCIDENT DAMAGED VEHICLE REPAIRS Most Advanced Equipment And Professional Staff GUARANTEED WORKMANSHIP

416 Greyling Street. Tel: 033 345 5450. Bonny Singh 072 068 1299

AUTO BODY SUPPLIES

BODYPARTS, RADIATORS, AUTO GLASS SALE

QUALITY PARTS FOR ALL MAKES INCLUDING TOYOTA, MAZDA, NISSAN, VW, KIA TATA, GWM, HYUNDAI, GEELY

Sitholakala ku 6A Temple Street Kuphela IZINHLELO ZETHU

1. Kujoyinwa Mahhala NO WAITING PERIOD uma ujoyina ngaphambi kokuphela kuka March 2. Ngeke ulindiswe uma kade udlala kwenye inkampani 3. Sinalo noHlelo lwamaNazaretha 4. Umasingcwabisane wethu uneCatering kuPlan 2, 3 and 4 5. Sikungcwabela noma ukuphi 6. Ayikho imali efakwayo uma ungakhokhanga ngesikhathi

PLAN 1 – R100 PLAN 2 – R160 PLAN 3 – R210 PLAN 4 – R250 UKUZE UTHOLE OKUNINGI NGATHI FONELA Sibongiseni 083 944 4223 • Nobuhle 072 807 3907 • Office Office 033 342 3173

063 488 0665

• BONNET FENDERS • DOORS AND HOODS • HEADLIGHTS, INDICATORS • TAIL LIGHTS, SPOT LIGHT, FOG LIGHT • TAILGATES & WINDOW WINDERS • BUMPERS (FULL RANGE) • RADIATORS, FANS, CONDENSERS • LOCKS, HANDLES, KEY LOCK SETS • CAR AND TRUCK PAINTS • WINDSCREENS • BODY KITS, FOGS, LEDs • CAR RUBBERS, DOOR, BOOT AND WINDOW, CHANNELLING, WINDSCREEN RUBBERS

• MEGUIRE POLISHES • CLIPS, SCREWS, FASTNERS for PANELS ETC. • DOOR MIRRORS ELECTRIC & MANUAL • SPOILERS & BODY KITS • WINDSHIELDS, BONNET & LIGHT SHIELDS • TONNEAU COVERS • BULL AND ROLL BARS • GRILLE UPGRADES, BADGES • MUD FLAPS WIPER ARMS, BODY STRIPES KITS FOR ALL BAKKIES (ALL MAKES)

WHEEL ARCH MOULDINGS, CHROME BEADINGS

HIGH HEAT ENGINE COVERS , SOUND PADS , 2 WAY TAPE, FLOOR PVC & RUBBER MATS & CANOPY RUBBERS, HANDELS & LOCKS 2K CAR, FLEET & INDUSTRIAL PAINT SALE THINNERS, MASKING TAPE, PRIMERS, BODY FILLERS & BODY STRIPES

407 GREYLING STREET, PIETERMARITZBURG PH: 033 345 2326 “The helpful guys”

EVIVE R HERBAL HEALTH

®

SOLVE YOUR HEALTH PROBLEMS

PINK *PICTURES FOR ILLUSTRATION PURPOSE ONLY*

Fast Acting Natural Products to treat all illness including... HIV/ Aids Skin Problems Back Ache Ulcers Cancer Burning Feet Diabetes Acne Men’s Sexual Problems Rash Arthritis Prostate Piles Kidney Problems Low Sperm Varicose count Veins Liver Woman Slow healing unable to Gall Wounds Stones fall pregnant Immune High Weakness Blood Menstrual Pressure problems Body Pain TB Shingles

FULL BODY HEALTH SCAN Identify problems given Discover hidden illness Detailed explanation Only Printed report No booking needed

R100

FULL TREATMENT AVAILABLE

Pmb: 13 Laager Center, 0760714427. Pmb:Casbro Center, Shop7,121 Retief St. 0764300478. Pmb: Edendale Crossing, Shop 10, at the entrance to Rhino. Pinetown: Kiosk 10, Hill St. Mall, 0718972390. Verulam: 78 Wick Street (inside Mollys) 0837733984 Dbn: Shop27, 1st floor, City Gate Center, 140 Joe Slovo (Field) Street , Next to Shell Garage.076 071 4427

Franchise Opportunities 0760714427 From R350 000 . Earn up to R80000 pm


4

MARITZBURG ECHO

NEWS

March 29, 2018

Growing safety issues at UKZN The UKZN Pietermaritzburg campus has come under criminal attack, with as many as 16 reported robberies and muggings taking place since the beginning of the year. PHOTO: SUPPLIED

BYRONE ATHMAN >>Byrone.Athman@medi a24.com

S Professional advice, sales and authorised fitment centre JVC Or Paramount JVC CD/MP3/USB Alarms from Double Din Dvd Players

R1195 fitted

R1395 fitted

• Bluetooth • USB/SD • Touch Screen • RDS

CENTRAL LOCKING 2 doors R495 fiTTeD 4 doors R695 fiTTeD

JVC Media Player R895 fitted

R3895 fitted with FREE REVERSE CAMERA

TAXI COMBO

• 1 x JVC CD/MP3/USB • 2 x pair JVC 6’’ mids • 2 x pair Targa super tweeters • 4 x custom quantum boxes • 1 x Targa 4 channel amplifier • 2 x Targa Predator 12’’ subwoofer • 1 x quantum 12’’ sub box • 1 x mono block amplifier

FORD RANGER ACCESSORIES TO FOR MOST FORD RANGERS 2012-ONWARDS

FULL RAPTOR KITS AVAILABLE

R8995 FITTED • Smash and grab from R750.00

all, they are aware of 16 robberies since January, but these are just the cases that have been reported. According to SRC member Ziyanda Mqikela, UKZN Risk Management Services (RMS) and Mi7 are assisting in escorting students home between the hours of 8 pm and 4 am. Several hot spots have been identified by Mi7’s David and include areas such as Golf Road, Ridge Road, St Patricks Road and Alan Paton Avenue. UKZN spokesperson Normah Zondo said that the management has noticed an increase in criminal activities targeting UKZN students outside the Pietermaritzburg campus. “We have Mi7 in place patrolling the area and are aware that these crimes take place either at night or when students are alone. “For now, [there are] additional safety measures, include RMS providing an escort system between campuses, which we urge students to use,” said Zondo. Masters student Sbonelo Dladla said that ever since an incident whereby he was shot at with paintball guns and assaulted by three men while riding his bicycle nearby campus, he has been on high alert. He said he never takes any chances by walking alone at night. Spokesperson for the police, Sergeant Mthokozisi Ngobese, confirmed that the police will be strengthening its presence around UKZN in an attempt to ward of possible criminals.

SEVERAL HOT SPOTS HAVE BEEN IDENTIFIED BY MI7’S DAVID AND INCLUDE AREAS SUCH AS GOLF ROAD, RIDGE ROAD, ST PATRICKS ROAD AND ALAN PATON AVENUE.

ECURITY guards have taken the initiative and bumped up their responsibilities, by escorting university students home, after 16 students reported they were either mugged or robbed since the beginning of the year. Students face the daunting task of walking to and from the Pietermaritzburg campus of the University of KwaZulu-Natal (UKZN), with many fearing for their safety. In a string of reported robbery cases, Mi7 Security Intelligence’s Collin David said they are aware of a robbery last Sunday involving three men near the campus relating to two students who had previously been robbed by the same men who own a white Opel Corsa bakkie, and a cellphone robbery earlier this month involving four men using a firearm, among others. David said that these are just a few of the cases they have dealt with, reporting that all in

KWA BOY ASMANI H Getting more for less

PIONEER WHOLESALE HOUSE

Is the best!

OPEN THIS SUNDAY

WHOLESALERS/DISCOUNT WORLD • SABS APPROVED

Walking Ring (Assorted Colours)

FEBRUARY SPECIALS Curtain Rails Plastic Table Mat 1.5 meter (pre-cut) 00 1 meter 1.5 meter

R15500 Diamond 2-Plate Stove

Shop 2 10 Timber Street Pietermaritzburg Tel: 033 345 1690

Shop 1, Edendale Crossing Mall Tel: 033 398 5553

Chota Motala Road (491 Church Street) Pietermaritzburg Tel: 033 342 7651

2 meter

R15 R2200 R3000

Pillows Standard

100 RETIEF STREET, PMBURG

VALID FROM 29-03-2018 TO 07-04-2018 • PRICES INCLUDE VAT

BLACK CHIC MEGA BLACK 28ml

BABA BOY

JUST FOR KIDS RELAXED 200ml

Chip Fryer Large Single

R1400

R55000

Braai Stand, Charcoal and Matches

Redisson Kettle 1.7 lt

R11000

R6000

R1000

12,00

18,00

BLACK CHIC HAIR COLOUR 50ml

JUST FOR KIDS HAIR FOOD 125ml

Conti

R135

00

Wall Sockets

R2000 Plastic Folding Table

Wire per meter

R550

PVC Conduit Pipe 20mm x 4 m

R850 R1100

R1200

1 mm

1.5 mm

Single

R2000

Double

R2600 Bon Voyage 3 Pc Pot Set LW3

R60

00

R40000 Glass Tumblers 48’s

2.5 mm

Light Fittings Round, Dome, Rectangle

R125

00

FROM

R28

00

19

,00

BLACK CHIC HAIR FOOD 125ml

In Store competition on all Just For Kids Items Winners will be announced In Store On the 14th April. Competition ends 12th April

ISOPLUS OIL SHEEN SPRAY 85ml

DB Box Complete

8-way surface

R35000

16,00

JUST FOR KIDS PALM OIL MOISTURISER 250ml

8-way flush

R40000

NOW ACCEPTING ALL MASTER CARD, VISA AND CREDIT CARDS

Stockists of pots, mirrors, linen, handbags, travel bags, pot stands, aluminium and enamelware. Wide range of beautiful flowers now in stock. Come in and have a good look! Open on Sundays! Hawkers and traders welcome! Offers valid for 7 days only. Offers valid at all branches.

8,00

10,00

CARDS ACCEPTED

17,00


March 29, 2018

MARITZBURG ECHO

NEWS

Bakhala ngamaphoyisa omgwaqo LETHIWE MAKHANYA >>lethiwe.makhanya@media24.com

A

BASHAYELI bamatekisi baseMgungundlovu abahambela kuleli dolobha bathi bafuna amaphoyisa omgwaqo akwaMasipala uMsunduzi aqondise izigwegwe kubashayeli bezimoto ezincane ezipaka endaweni eyakhelwe ukuma amatekisi. Laba bashayeli bathi amaphoyisa omgwaqo akukho akwenzayo ukuqinisekisa ukuthi izimoto ezincane azisebenzisi indawo yawo yokuma njengendawo yokupaka emgwaqeni uLangalibalele. Ezinyangeni ezimbili ezedlule labashayeli babe nesiteleka esamisa idolobha lonke bekhala ngamathikithi abawatholayo uma beme endaweni ekungamiwa kuyona. Bahambisa izikhalo zabo kwiMeya yalo masipala uMnuz Themba Njilo nalapho babefuna ukwakhelwa izitobhi emgqwaqeni uLangalibalele nokwagcina ngokuthi bazithole. Laba bashayeli bathi yize sebe nendawo yokuma, kubanzima ukuma kule zindawo njengoba izimoto ezincane zivele zipake khona. Bathi okubaphatha kabi kakhulu ukuthi uma lokhu kwenzeka, amaphoyisa anikeza bona amathikithi okuthi bame emgwaqeni kodwa ayeka izimoto ezincane ezime endaweni eyakhelwe amatekisi. UMnuz Bongani Mngadi oshayela itekisi elihambela e-Grange okhulume nephephandaba i-Echo uthe isikhathi esiningi kuyamuphoqa ukuthi agcine eseme emgwaqeni ngenxa yoku-

MANI’S

5

thi isuke ingekho indawo azoma kuyona. “Uma kukhona amaphoyisa egadile bengifike ngime emgwaqeni ngidilize abantu bese iphoyisa lize kumina lithi angisuke okanye linginikeze ithikithi esikhundleni sokuthi lisuse izimoto lezi ezime endaweni yethu. Ekugcineni thina sigcina sesithola amathikithi ezimali ezinkulu esingazi nokuthi sizozikhokha kanjani. “Lento ayigcini ngokuhlukumeza thina kuphela kodwa ihlukumeza namabanye abashayeli bezimoto ezincane abasebenzisa lo mgwaqo. “Sigcina sesixabana nabashayeli bezimoto ezincane bethi sibanga isiphithiphithi ekubeni kuyibona futhi ababuye bame endaweni eyakhelwe ukuthi sime kuyona ukuze kungabi naso isiphithiphithi,” kusho yena. Omunye umshayeli wetekisi ohambela eMbali kodwa ongathandanga ukudalulwe igama lakhe uthe lolu daba luya bahlukumeza kakhulu. “Ukukhuluma iqiniso iyasidina lento eyenzekayo ngoba ekugcineni ithina esibukeka njengabantu ababi abangafuni ukulandela imithetho yomgwaqo. Ukucela kwethu izitobhi kuLangalibalele ingoba sasingafuni ukuphazamisa izimoto ezisebenzisa lomgwaqo ngokuthi sivele sime emgwaqeni. Lento ifuna ukulungiswa ngokukhulu ukushesha. Umuntu opaka imoto yakhe endaweni yokuma amatekisi kumele athole ithikithi elizomfundisa isifundo sokuthi angaphinde,” kusho yena. Okhulumela umasipala uMsunduzi uNks Thobeka Mafumbatha akaphendulanga imibuzo athunyelwe yona ngesikhathi sokushicilela.

ELECTRONICS 103 LANGALIBALELE (LONGMARKET) STREET, PMB TEL: 033 345 2221 EASTER SALE: FRI & SAT ONLY!!! STARTER KIT

20 MEGA PIXEL CAMERA

INC 8GB CARD + BAG

R1399

SAVE R300

18 Megapixel 18-55mm lens

Go-Xtreme

R2999

R2499 R899

HD CAMCORDER

R1299

Contact Manoj on 033 345 2222 or manoj@manis.co.za

R16999

R18999

R3999

ACTION CAMERAS

HD VIDEO CAMERA

77 x Zoom

R4999

CAMERA ACCESSORIES

UV/ CPL FILTERS

From

R149

NIKON AFS 50MM 1.8 LENS

CAMERA BATTERIES UNIVERSAL BATTERY CHARGER

From

WIRELESS FLASH TRIGGERS

R699

IN-STORE SPECIAL MONO-POD

TRI PODS

From

R199 Some illustrations similar to pic E&OE While Stocks Last

R199

Froom

R299

• OPEN AN ACCOUNT • BRING IN ID BOOK AND PAYSLIP, 3 MONTH BANK STATEMENTS

AMPLE SECURE PARKING

R399 SPEED LIGHTS

From

R2699

TRI POD DOLLY

R899 LAYBYES ACCEPTED


6

koflet

R65

R530 +BP dROPS FREE

skin doctor rapid relief

SAVE

R75

R4995100g

R599560’s

GET A NEck & ShOULdER cREAM FREE

+FREE STRESS BALL

R160

+FREE LIPGLOSS

air freshner

•Tissue oil 50ml •Tissue oil Cream 50ml •Tissue oil Face & body Wash

Magic spa lotion 2 FOR

R40 BUY 1 GET 1 FREE

LETHIWE MAKHANYA

R20 237ml

>>lethiwe.makhanya@media24.com

O

hot hair

R30 BUY 2 GET 1 FREE

wig

eau de fresh

R80

R58

1+1 FREE

MATERNITY BELT FREE

+FREE ALOE SLIMMING TEA WORTh R30

tissue oil set

R1695

hip lift creaM

R31

R25

+FREE SLIMcUT WORTh R30

PAIN PLASTER FREE

oolong sliMMing tea

ladies perfuMe

waist belt

R130

R75 60’s

+ LOZENGES FREE

pinnacle rescue

preggy MaMa

sonJoint

R3995100ml

+FREE MAkE UP SET

+FREE MENS 50ML WORTh R20

WHY PAY MORE? PAINBLOK R SAVE

25

100’s

R50

GELACID R SAVE

49

100ml

R25

Similar Si il tto ‘Panado’ ‘

Similar Si il tto ‘Gaviscon’ ‘G

THROAT

WORMSTOP

Spray

R SAVE

20 2

each

R5

Similar Si il tto ‘Medi-Keel’ ‘M

ACTAMOL R SAVE

R35

7 100’s

Similar Si il to ‘Panado’ ‘

R

14

SAVE

MAGNI SLOW R

SAVE

45

Similar Si il tto ‘Slow ‘Sl Mag’

DERMADINE Gargle

3995

SAVE

R20

200ml

R26

Similar Si il tto ‘Vermox’

Similar Si il tto ‘Betadine’ ‘B

SPIRULINA S

FIZZ B-PLUS

R

90

SAVE

R50

R

SAVE

VAPOR

INHALER SAVE

1495

each

R20

R55

52

1 for R50

2 FOR R

80

SAVE R20

ubhoko 1lt 1 for R150

Maz protector 1 for R210

Junior

R SAVE

36 3

100ml

R20

Similar tto ‘Benylin ‘B li Wet W Cough’

VITAMIN C 500mg

R SAVE

3 30

660’s

R80

Similar to ‘Beroca’

Similar Si il to ‘Scorbex’ ‘

1 for R120

isikhwili 1 for R150

2 FOR R

2 FOR R

2 FOR R

SAVE R70

SAVE R50

SAVE R50

350

obee’s

190

ngoMa diabetes

1 for R120

1 for R65

250

uvukahlale 500ml 1 for R80

2 FOR R

2 FOR R

2 FOR R

2 FOR R

SAVE R20

SAVE R40

SAVE R25

SAVE R30

280

organiMune

200

cd plus

105

phytoMed

130

aMazon herbs 1lt

1 for R83

1 for R70

1 for R180

2 FOR R

2 FOR R

2 FOR R

2 FOR R

SAVE R31

SAVE R30

SAVE R20

SAVE R40

135

110

340

revive blood pressure ngoMa aloe vera

indlovu izifozonke

1 for R110

180

staMett ta 1 for R30

1 for R33

1 for R17

2 FOR R

2 FOR R

2 FOR R

2 FOR R

SAVE R14

SAVE R12

SAVE R6

SAVE R16

1 for R42

70

54

28

ATM INSTORE • While Stocks Last!

gisongela ngemiqhafazo angithumelela yona. Angimazi ukuthi ungifunani ngoba ngamukhokhela yonke imali yakhe ngesikhathi engisiza. Ngamutshela futhi nangesikhathi sengimushiya ukuthi sengifuna ukuzama ezinye izindlela zokuthola usizo ngomazisi wami ngoba kwase kuphele unyaka senza into eyodwa kodwa ngingayiboni inqubekela phambili. “Kwakufana nokuthi ngikhokhela amahhala ngoba wayevele ahambe ayohlala ehhovisi lalo mnyango eliku-Church Street aqede angangisizi ngalutho,” kubeka yena. Ebuzwa ukuthi kungani engamvuleli icala lommeli uthe okwamanje usafuna ukubhekana nodaba lwakhe lukamazisi. Ufunge wagomela ukuthi ngeke aze aphinde alubhade unyawo lwakhe emahhovisi lalo mnyango elisedolobheni laseMgungundlovu.

DILINCT

R28

uqandu qandu

WESILISA waseFrance uthi usefuna ukulidlulisela eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu udaba lokuvalwa kwamazisi wakhe ngaphandle kwesizathu ngoba noMnyango wezaseKhaya kuleli dolobha uhluleka ukulixazulula lolu daba. UMnuz Simon Phiri (65) uthi sekuphele iminyaka emithathu egqigqa eMnyangweni wezaseKhaya kodwa akalutholi usizo. I-Echo yashicilela lolu daba ngomhla ka-15 kuNhlolanja (February) nalapho umnyango wathembisa khona ukulusukumela udaba lwakhe kodwa kuze kube yimanje uMnuz Phiri uthi akukho abasamsize ngakho. Uthe: “Bangitshela into eyodwa namanje ukuthi ngingowaseMalawi yingakho bawuvala umazisi wami. Into engix-

akayo ukuthi kungani bekungaveli lokhu sonke lesi sikhathi kuze kuvela manje? Ngikhathele manje ukwehla ngenyuka leli hhovisi ekubeni alingangisizi ngalutho ekugcineni. “Senginqume ukuthi ngizoluthatha lolu daba ngiludlulisele enkantolo ngoba uMnyango awungicaciseli ukuthi uyangisiza noma cha. Kuyimanje ngimatasa ngixoxisana nommeli ukuze sizokwazi ukuya enkantolo. Sengikhathele ukukhuluma manje.Impilo yami imile angikwazi kwenza lutho. Angikwazi ngisho ukusebenza ngoba anginamazisi sengiphila ngokubamba amatoho.” “Uphinde waveza ukuthi okubuhlungu kakhulu ukuthi lowo owayengummeli wakhe ekuqaleni ngesikhathi eqala ukulwa lolu daba useyamusongela uthi akahlukane nokulokhu elulandela lolu daba okanye esho ukuthi wake wamsiza ekutholeni isixazululo. “Akusikona okokuqala en-

Similar il tto ‘Vicks ‘Vi k Inhaler’

TRADITIONAL AFRICAN MEDICINES Moringa

March 29, 2018

Uzoludlulisela enkantolo owavalelwa umazisi

450 Church Street PMB Tel: (033) 345 3130 bp Monitor

MARITZBURG ECHO

NEWS

44

WHOLESALE & RETAIL BUTCHER GORA 083 786 6811 CHUCK & BEEF STEW “A” Grade BRISKET “A” Grade

R62.95/kg

R57.95/kg

WHOLE FORE QUARTER

BOX OFFALS

10kg or more

“A” Grade

R59.95/kg

A CHARGE OF R1,00 PER KG FOR SLICING

We also stock:

• BEEF DEBONED • HEADMEAT • OX LIVER • KIDNEYS (All 10 kg boxes)

10 kg Ox-Tripe

10 kg Intestines

R230.00 R110.00

FRESH BEEF OFFALS SETS OX-HEADS BRAAI AVAILABLE SHISA NYAMA

VALID FROM 29/03/2018 TO 03/04/2018

TEL: 033 342 1858

496 Pietermaritz Street, PMB 3201

Email: themeatcentrepmb@yahoo.com • Website: www.meatcentre.co.za FREE DELIVERY WHILE STOCKS LAST


MARITZBURG ECHO

March 29, 2018

NEWS

7

Preventing child abuse PHINDILE SHOZI >>Phindile.Shozi@media24.com

M

ARCH is Human Rights awareness month, and the Echo spoke to Jennifer Molefe, who’s a therapeutic supervisor at Child Line and Family Treatment Unit, to highlight the rights of children and ways to curb abuse against them. She said that abuse ranges from physical abuse, where the abuse occurs when a child is purposely physically injured or put at risk of harm by another person, to sexual abuse, neglect and emotional abuse. “Sexual abuse is activity with a child that includes fondling, oral-genital contact, intercourse or exposure to child pornography. Emotional abuse means injuring a child’s self-esteem or emotional well-being. It includes verbal and emotional assault, such as continually belittling or berating,as well as

Children’s rights must be upheld SAMKELISIWE GUMEDE >>samkelisiwe.gumede@ media24.com

THE South African Bill of Rights is the cornerstone of our democracy. It en-

Children are not being treated equally by their parents... the abuse of boys is usually swept under the rug, and people only highlight the abuse of girls. “Girls are being seen as a priority and boys are being sidelined as if they don’t get abused.” isolating, ignoring or rejecting a child.” In addition, Molefe said there is medical abuse. “When someone purposely makes a child sick, to the point of requiring medical attention, it puts the child in serious danger of injury. “This may be due to a mental disorder called factitious disorder imposed on another, such as a parent harming a child. “And neglect. Child neglect is a failure to provide adequate food, shelter, affection, supervision, education or medical care.”

Molefe said that children are not being treated equally by their parents. She said that the abuse of boys is usually swept under the rug, and people only highlight the abuse of girls. “Girls are being seen as a priority and boys are being sidelined as if they don’t get abused,” said Molefe She emphasised that boys also have rights because they are children too. “Usually, parents have this rule that girls should return home early, before the sun sets, and boys are allowed to play outside until it’s late. It not sup-

posed to be like that at all. “Boys too should be given a curfew because while they play out until late, many things could happen to them. They might get abused, raped or even killed for nothing,” she said. Molefe said recent statistics prove that boys are commonly abused. “The reason girls are being seen as more important is because the damage is visible but with boys you often can’t see [the damage] unless you sit down with the child and ask if everything is fine.

shrines the rights of all people in our country and affirms the democratic values of human dignity, equality and freedom for all. The Bill of Rights says everyone has the right to life, equality and human dignity, and this includes children. Children can be sidelined when considering human rights, but these rights are not discriminatory. They state that all people have the right to citizenship and security, and this includes children. Fever reporter Samkelisiwe Gumede spoke to the founder of Operation Bobbi Bear, Jackie Branfield, who is disappointed by the failure of the

state to protect its children. “We must not forget that children are included in all the rights we have in the country. They also have their own set of rights, but human rights are for everyone. Children have the right to safety; as much as the government has the responsibility to ensure this, parents have as much responsibility to protect their children daily,” said Branfield. Branfield said that one of the precautions that parents can take to protect their children is to not allow sleepovers. “In this day and age, children always want to go to sleepovers. I would

say never let your child sleepover, you are simply asking for trouble. “You may know the parents of the friends and trust them, but they have other family who may visit while your child is there. You don’t know those people; just save yourself the trouble and don’t allow sleepovers.” Other basic human rights include a healthy environment, housing, health care, food, water and social security. Branfield continued to stress that children are to be protected by their parents and if they are at school, they must be protected by their teachers because teachers are just like parents. “I believe parents should be held

“Boys don’t talk about their abuse but they take out the anger on other children in terms of doing what has been done to them. If the child has been raped, he’ll be moody and bitter and pull away from others,” she explained. Molefe said that bullying can also be a sign of abuse and this can result in the child weeing in bed or having physical bruises on their bodies. Parents need to be aware of what is happening in their child’s life. A child who’s being abused may feel guilty, ashamed or confused. He or she may be afraid to tell anyone about the abuse, especially if the abuser is a parent, other relative or family friend. In fact, the child may have an apparent fear of parents, adult caregivers or family friends. That’s why it’s vital to watch for red flags. She encouraged people to report abuse to the authorities immediately.

accountable if they allow their children to be abused. They should also face jail time if they allow their children to experience any form of abuse. “They cannot watch while a child is being abused and expect not to suffer the consequences. The department should look into finding ways to make this possible because so many children are faced with abuse while their parents sit back and do nothing,” said Branfield. To get involved with Operation Bobbi Bear, go onto the website www.bobbibear.org.za or phone 072 708 0095.


8

MARITZBURG ECHO

NEWS

March 29, 2018

Students frustrated over alleged lack of library resources BYRONE ATHMAN >>Byrone.Athman@media24.com

E

A worn-out chair that students have to use in the library’s computer room. PHOTO: BYRONE ATHMAN

X-STUDENTS and current students have banded together to express their annoyance at the lack of deteriorating resources that they have to use at the Msunduzi Library. The library, which offers free usage of its computers and the Internet, is now coming under fire from students whose only option is to use the library computers because they cannot afford their own or to pay for usage at Internet cafes. Many students complained that the Internet is extremely slow, saying that sometimes it takes 10 minutes just to open the Internet browser. “We are grateful that we have a place to use for free but most of the time it doesn’t even matter because you try to use these computers and get so fed up that they aren’t working, that you leave,” said Lindelwa Madlala, a second-year University of South Africa student. Ex-student Thobi Ngwenya, who said he was heart sore that the conditions have not improved much since his days as a student, said that the library is full throughout the week and that there are not nearly enough properly functioning computers to serve the students of Pietermaritzburg who cannot afford to buy their own computers. “Most of the students who come here cannot afford to go anywhere else and come from far away, only to be made to wait the entire day to get a computer, and then they still have to deal with the slow Internet speed when using them,” said Ngwenya. Upon a visit to the computer facilities on the first floor of the library, the Maritzburg Fever

saw first-hand just how slow the Internet speed is, with the computer failing to log onto Google after five minutes of waiting. It was also evident that students have to make do with worn chairs, some without padding on the backrest and seats, when trying to do assignments.Ngwenya added that he spoke to some staff members who have complained that their computers are virus ridden and they have logged the complaint with the municipality without receiving a response. Library services manager Mandla Ntombela said that these complaints are only from a few students and that the rest of the students who use their facilities have not brought forward complaints. “There are a huge number of students who use our facilities and before this we had only one or two who complained,” said Ntombela. Ntombela said that the library does get overcrowded and said that there are other libraries the students can visit if this library is full. He put the slow speed of the Internet down to the fact that there are many users logged onto the Internet at one time because many students use their facilities, and said that plans are under way to address the Internet speed. “We change our furniture every five years and it is unfortunate if our furniture sometimes deteriorates but this is our policy,” said Ntombela. He concluded by saying that the Bessie Head Library is the only public library in Pietermaritzburg that is open 24 hours a day. “We cater for our students who need to use our facilities and we are open all the time so that the students can maximise their study time, especially around exam time,” said Ntombela.

HOME TO BEDDING AND CHAINSTORE LIVING

Isipesheli sa AprilValid 1 – 30 April 2018

Down Town, (between Knipe Street and Thomas Street), Pietermaritzburg

1 MONTH WAITING PERIOD!

Prices Valid from 28 March to 4 April 2018 or while stocks last

Uma uphuma kumasingcwabisane up to date: NO WAITING PERIOD Ukuvuselela umasingcwabisane omdala: 1 MONTH WAITING PERIOD

PLAN A UQALA KU-R40 • R800 WE-TENDE • UKULANDWA KOMZIMBA • ISITIFIKETI SODLULILE • IBHASI • IMOTO (HEARSE) • IZIMBALI • ISIPHAMBANO • ITENDE LOMNDENI (EMATHUNENI) • UKUBHALWA KOHLELO • UKUKHULISWA KWESITHOMBE • UMSHINI WOKWEHLISA • UKUFAKA ISAZISO EPHEPHANDABENI • AMADLELO • UMGODI • R1 000 WOKUDLA

494 CHURCH STREET | 033 345 7990 Wholesale Comforters

Rugs

Ballfibre Inner - Imperfections

Quilt 3 Piece

PLAN B UQALA KU-R65

• R800 WE-TENDE • UKULANDWA KOMZIMBA • ISITIFIKETI SODLULILE • IBHASI • IMOTO (HEARSE) • IMOTO YOMNDENI • UMSHINI WOKWEHLISA • IZIMBALI • ISIPHAMBANO • ITENDE LOMNDENI (EMATHUNENI) • UKUBHALWA KOHLELO • UKUKHULISWA KWESITHOMBE • UMSHINI WOKWEHLISA • UKUFAKA ISAZISO EPHEPHANDABENI • AMADLELO • UMGODI • R2 000 WOKUDLA

Double

R350

Queen

R400

R950 for 10

No Exchanges, No Returns

From R230

Double R170 Queen R185 King R210

Toilet Paper and Brush Set

Curtain Rails - Double Track

Eyelet Curtain - Linen look

R190 Plastic Jug with Lid

1m 2m

R16 R33

1.5 R24 2.5m R40

Bread Bin - Assorted

1.4m x 2.25m R75

King

R450 Health Pedic Cooling Gel Pillow

With Gel No Gel

Dishcloths 10’s

R270 R200 Plastic Bin

TOMB STONE R25

Ukwengeza ku Plan A noma B abantu abawu – 5 izingane ziyabalwa 6 MONTHS WAITING PERIOD

25 litres

KHUMBULA NOMA UNGELONA ILUNGA SIYAKWAZI UKUKUNGCWABELA NGO-KHESHI

BRANCHES: 40 LANGALIBALELE ST HEAD OFFICE (PMB), 225 LANGALIBALELE ST (PMB), CNR CHURCH / EAST ST (PMB), SHOP 37 EDEN DALE MALL (PMB), 20 BELL STREET (HOWICK), 64 UMBILO RD (DBN), 44 OLD MAIN RD SHOP 18 (PINETOWN), HAMMARSDALE JUNCTION MALL, 118 ALBERT STREET (ESTCOURT) HEAD OFFICE CONTACT DETAILS: TEL - 033 345 9141, CELL - 082 693 3574, FAX - 033 34S 9142, WEBSITE - www.khayelihlefs.co.za, e-mail- khayelihlefs@gmail.com

“A FRIEND THAT WALKS IN WHEN THE REST WALKS AWAY”

R75

50 litres

R105

R9

R200

R65

HAWKERS WELCOME - DISCOUNTS APPLIED LAYBYE ACCEPTED

CLOSED ON FRIDAY 30 MARCH AND MONDAY 2 APRIL 2018 Items are overruns and slightly imperfect. Items may vary from illustration. Trading Hours: Monday-Friday; 8.30 am - 5 pm Saturday: 8.30 am - 2 pm

We accept all major Debit and Credit cards.


MARITZBURG ECHO

March 29, 2018

NEWS

9

KwaPata principal honoured 93,8% in 2017. Msizi Thango from the Department of Education, who presented the award to Zuma,applauded him for the good work he’s done at the school. “You have done an amazing job in a short period of time. “With more than 150 matric pupils in 2017, you managed to get a 93% pass rate.We are very proud of you,” he said. Zuma said he did not expect to receive the award but he is pleased and grateful.

LETHIWE MAKHANYA >>lethiwe.makhanya@media24.com

K

WAPATA Secondary School principal Sfiso Zuma was honoured by the Department of Education for his hard work, at the school’s award ceremony held at the Imbali Unit J hall recently. Zuma has been principal at the school for only nine months but managed to improve the 2017 matric results,from 60% in 2016 to

“When I arrived at KwaPata Secondary School in May 2017,the school had no principal. I had seen the school’s matric results in 2016 and I knew that changes needed to be made to try to improve the results in 2017. “We started extra classes. We had small challenges but we had to hang in there because we knew what we wanted. I had to motivate the teachers and the pupils as well. Parents were called by the school and they spoke to their children to

let them know what is expected of them. This year, we are striving for a 95% pass rate or even 100%. Since we opened in January, we have extra classes for Grade 11 and Grade 12 pupils. We want to have the best results, especially in maths,” he said. Zuma first joined KwaPata High School in 2000 as a teacher. In 2007, he was appointed deputy principal but left the school in 2016 and returned as the principal in May 2017.

PHOTO: LETHIWE MAKHANYA

Msizi Thango from the Department of Education (left) awards KwaPata principal Sfiso Zuma.

Positive Parenting Workshop at Bisley BYRONE ATHMAN >>Byrone.Athman@media24.com A FIRST of its kind, a Positive Parenting Workshop, was held at Bisley Park Primary School on March 10 after a need was recognised by the Bisley community for further psychosocial support for both parents and guardians. The event, organised and hosted by the school’s resident educational psychologist, Mayure Padayachee, noted that a more systemic and holistic approach to psychological services was necessary to further enhance and improve the sustainability of intervention within the home and school environments. The workshop boasted more than 100 parents in attendance and proved to be a great success with overwhelming support given to the Positive Parenting Workshop by the

PHOTO: SUPPLIED

From left: Rossella Meusel (educational psychologist), Smangele Jili (teacher), Mayure Padayachee (educational psychologist) and Segren Pillay (school principal). parents. Local guest speakers, Dr Matilda Madekurozwa (specialist paediatrician), Rosella Meusel (educational psychologist) and Sman-

gele Jili (teacher) were on hand to discuss aspects of child development, parenting techniques and discipline in the home.

1 SALFORD ROAD, ALLANDALE - TEL: 033 387 4166 • FAX: 033 387 8859

Traders, Bottle Stores and Pubs Welcome

CASTLE LITE

Easter Cracker Deals

King of Price Busters

NRB’s & Cans 18pack x 330ml

R13490

Longtoms 24 x 500ml

Quarts 12 x 660ml

R1655

90

R239990

Excluding Dep.

CARLING BLACK LABEL

CASTLE LAGER

NEW

NEW

1Lt 12 x 1Lt

Excluding Dep.

CASTLE & HANSA

Quarts 12 x 750ml

R13790

R15790

Excluding Dep.

Excluding Dep.

LION LAGER

CASTLE & HANSA

Quart 12 x 750ml

R11790

R17490

Excluding Dep.

CARLING BLACK LABEL

Quarts 12 x 750ml

1Lt 12 x 1Lt

R19690

CARLING BLACK LABEL

LION LAGER

CORONA IMPORTED

STELLA ARTOIS

Excluding Dep.

BUDWEISER

NEW Longtoms 24 x 500ml

R23990

Longtoms 24 x 500ml

R20990

Longtoms 24 x 500ml

R19990

6 x 355ml

R9490

24 x 355ml

6 x 330ml

R36990 R6990

24 x 330ml

6 x 330ml

R26990 R5990

Many more Indoor Killer Deals available! – Offers Valid till 2 April 2018 or while stocks last. Alcohol not for sale to persons under the age of 18. Offers exclude delivery! E&OE.

24 x 330ml

R21990


10

MARITZBURG ECHO

NEWS

March 29, 2018

Help us connect kids to nature SHOWROOM ARA CLASSIC CLOTHING

496 Church Street, Pietermaritzburg • Phone: 083 433 0542

LINEN

SHIRTS

• Sizes: 32 - 40 • Blue • Putty • White

R230 DENIM JEANS

SPECIAL • Sizes: S - 3 XL

• Sizes: 30 - 40 • Choc • Black • Khaki • Navy

DOBBS HATS

R350

TRAILBY

GOLFERS

Children play with leaves in celebration of Earth Day. • Sizes: S - 2 XL • Sizes: 32-42

MENS BLACK COATS

R350

OAKMAN TEES TO CLEAR

PHOTO: SUPPLIED

BELTS

WINTER SOCKS

• Sizes: S - M Only

R9995

Downtown Opposite Cumberland Hotel

BALACAVA HATS

R1995

C

ONNECTING children to nature and exposing them to environmental learning is the passion of a group of over 25 environmental educators from a range of organisations. Operating as the Happy Earth Environmental Education and Sustainability Forum, these passionate environmental educators belong to various government organisations and NGOs. They work with schools and communities in the wider uMgungundlovu District on many different aspects of environmental education, from saving water to recycling and con-

serving our precious biodiversity. Planning is now under way for the sixth annual Happy Earth Festival to be held in the KZN National Botanical Gardens on April 19 and 20. During the festival, the participating organisations will offer hands-on activities, focusing on experiential learning. The activities will range from learning about water conservation, river and wetland health, to biodiversity, recycling, fire awareness, how to make up-cycled toys and just have fun in the gardens with the educational Amazing Race. Many pupils come from degraded environ-

ments and poorly equipped schools, and this is often their first exposure to environmental education and a beautiful natural environment such as the KZN National Botanical Gardens. Sadly, some of the pupils can only attend through sponsorship for transport and food. The experiential learning, combined with the variety of organisations involved, make this a remarkable opportunity not to be missed for pupils from all backgrounds. This year, the event organisers aim to host 1 750 pupils. As many of the children are from rural and township schools, they are in need of funding assistance for transport and a snack. We are inviting you celebrate Earth Day (April 22) this year by helping to create awareness of the natural environment and our human responsibilities towards it, by sponsoring a child for R100 to attend the Happy Earth Festival. These direct experiences in nature, under the guidance of positive mentorship, are cited as the single biggest contributor leading to positive environmental behaviour and future environmental leadership. As the world goes dark for Earth Day 2018, we are asking you to ignite a love for our natural world in the heart of a child, and help light the pathway that will lead us all into right relationship with the Earth. For more information, contact Pandora Long at 072 692 8124 or Sam Govender at 076 655 7081 or e-mail happy earthforum@gmail.com Banking details: Standard Bank Happy Earth Environmental Education and Sustainability Forum Account Number: 04595618 Branch: Msunduzi 040727. Type: Savings account

STOCK CLEARANCE SALE NOW ON PEE VEE’S CURTAIN CENTRE

212 Victoria Road • | 033 342 4164 | 033 394 3854 | 074 810 9392 Email: peeveescurtains@telkomsa.net

Quality workmanship at affordable prices

R2900 R4900 R2900 R1000 R4900 R4900

CURTAIN FABRIC TO CLEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FROM CHECK TABLE CLOTH MATERIAL 240 cm wide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FROM CORNELLY VOILE (Ecru white) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

METRE METRE

FROM

METRE

ORGANZAS + VOILE TO CLEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLAIN “SUEDE” MATERIAL

METRE

IDEAL FOR CURTAINING + LIGHT UPHOLESTRY TO CLEAR AT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENBORSED VIOLE

NEW DESIGNS - (ECRU + WHITE) . . . . . . . . . . . . . .

METRE METRE

D .I .Y . BENDABLE RAILS (Ideal for bay windows)

IN STOCK

• CURTAINS • BLINDS • QUILTS • UPHOLSTERY • LAMP SHADE COVERING • ALTERATIONS • HEADBOARDS • RE-LINING OF OLD CURTAINING

10% DISCOUNT ON ALL BLIND ORDERS LOTS OF INDOOR SPECIALS

FREE PARKING AT REAR OF SHOP

GA 1 THENOLE 1 UTH


29 March 2018

Maritzburg ECHO

Page 11

PIETERM

A

ARI T Z B U R G

SUPERSAVE PRODUCE

GRADE

SHOPPE Fresh F rom the Farm

All our butchery meat is A Grade Meat

SPECIAL

999

3kg

Apples

SPECIAL

999

12s

Naartjies tray

124

69

99 Marinated /kg Chops

79

29

99 Beef Chuck / Blade / /kg Brisket

99 Spicy/ Mild /kg Sausages

99 Marinated /kg Leg Quarters

59

99 Arabian/Bombay /kg Masala Sausages

74

99 Beef / /kg Stewing Mince

9

99 punnet White Grapes Only

11

14

99 punnett Nectaries

59

49

99 Peri Drum /kg Sticks

99 7kg Potatoes

Pottatooes 7kgg

9

99 punnet Peaches

99 Farmstyle /kg Wors

38

99 1.5kg Pa ackham Pears

6

99 /kg Lemons

35

99 Marinated /kg Half Chicken

Onioons 7kgg

Butternnut 7kgg

Instore Special Veg Combo

4

99 9 /kg g Jam Tomatoes

10

99 /kg Banana as

89

99 3kg

Country Range Leg Quarters

199

99 5kg

Country Range Drumsticks

184

BUY 2 FOR

99 5kg

15

ARITZBURG PIETERM

Country Range Thighs

SUPERSAVE BAKERY

BUY 3 FOR

00

Pomegranates

10

00

Pineapples

SHOPPE

Delicious Delights

119

79

99 4kg

99 3kg

Country Range Breast in Bone box

Country Range Mixed Portions

Original | Hot & Spicy | Cheesy Strips

34

99 500g

Country Range Spicy Pops

34

99 500g

Country Range Chicken Strips/ Burgers

7

99 6s Bread Rolls / Buns

29

99 ea Victorian Sponge Cake

19

99 ea Large Milk Ta artt

59

99 ea Black Forest Cake

Prices valid from 29/3 - 2/4/2018 All prices includes VAT and are valid while stocks last | E&OE

Shop online @ www.supersave.co.za


Page 12

Maritzburg ECHO

67

99 10kg

Golden Cloud Cake Wheat Flour

28

99 1kg

Bokomo Corn Flakes

61

99 6x1lt

Parmalat Everfresh Milk

94

99 10kg

Classiq White Sugar

16

Star Super Maize Meal

11992litre

99 750g

79

99 750g

Nestle Cremora Coffee/Tea Creamer

All prices includes VAT and are valid while stocks last | E&OE

99 10kg

Spekko Rice

69

99 5litre

Sunfoil Sunflower Oil

BUYMORE BUY MORE & SAVE

3199100s

BUY 4 FOR

89

99

Five Roses Tagless Tea Bags

1.2kg

Spar-letta Soft Drink Range

Nola Mayonnaize

28

39

99 10kg

29 March 2018

Sunshine D Lite Spread tub

49

99 3kg

Ariel Hand Washing Powder

71

99 18s

Twinsaver 2ply Toilet Tissue

Shop online @ www.supersave.co.za | Prices valid from 29/3 - 11/4/2018


29 March 2018

Maritzburg ECHO

17

28

99 500g

Muesli Prepacked

24

99 900g

Alpen Nutrific Cereal

28

99 1kg

Jungle Oats

Page 13

99 500g

Futurelife Smart Food assorted

23

39

99 500g

Bokomo ProNutro Cereal

99 1.2kg

Kellogg’s Corn Flakes

22

99 400g

15

Black Cat Peanut Butter

99 450g

18

Bokomo Weet-Bix

25

99 350g

99 400g

As Good Peanut Butter

Kellogg’s Kiddies Range

BUYMORE & SAVE

9

99 40s

68

99 750g

Nescafe Ricoffy Coffee

43

Glen Rooibos Tea Bags

99 500g

Nestle Milo Drink

18

15

99 100s

99 1.5lt

Daly’s Premium assorted

Trinco Tagless Tea Bags

18

99 900g

Hazeldene Mixed Fruit Jam

19

99 6x200ml

17

99 300g

99 200g

Bakers Romany/ Choc-Kits

Bakers Good Morning Biscuits

24

20

00

99

99 4litre

1litre

Caribbean/Fusion Dairy Blend

Super Fruit Concentrate

10

PureJoy Juice assorted

23

BUY 3 FOR

99 125g

13

Simba Chips assorted

Pringles Snack assorted

10

99 280g

Bakers Lemon Creams

BUYMORE & SAVE

200g

Risi Six Love Biscuits

00

Cadbury/ Beacon Large Bars

All prices includes VAT and are valid while stocks last | E&OE

10

99 80g

Cadbury Chocolate Slabs

99 16s

BUY 3 FOR 00

20

20s

Lipton Tea Blueberry Muffin / Green Tea Strawberry

Ferrero Rocher Chocolates

20 BUY 3 FOR

20

00

49

99 100g

Bakers Royal Creams

99 110g

BUY 3 FOR

BUY 3 FOR

BUY 3 FOR

150g

200g

25

00

Simba Nik Naks assorted

25

00

De Vries Choco Rings Biscuits

BUY 3 FOR

21

00

200g

De Vries Ginger Biscuits


Page 14

Maritzburg ECHO

14

99 170g

11

8

99 410g

John West Tuna in Oil

Koo Chakalaka assorted

29 March 2018

11

99 410g

16

99 400g

Knorrox Soup bag assorted

Koo Baked Beans

26

15

99 400g

25

99 24s

Knorrox Soya bag assorted

Knorrox Stock Cubes assorted

99 200g

Rajah Curry Powder Mild n Spicy

99 2litre

15

Tin Tin Ice Cream assoretd

99 300g

Bull Brand Corned Meat

44

54

99 5litre

American Parlour Ice Cream

99 5litre

Tin Tin Ice Cream assoretd

12

29

99 2litre

69

99 per kg

16

99 700ml

Wellington’s Tomato Sauce

American Parlour Ice Cream

9

99 470g

Wellington’s Hot Chutney

99 375ml

Steers Sauce Hot Peri Peri ONLY

15

99 470g

Wellington’s Hot Chutney

NEW

Bonnita Gouda Cheese bulk

BUYMORE & SAVE

17

99 500g

Rama Original Spread

BUY 2 FOR

25

00

18

6x100g

Parmalat Yoghurt assorted

BUY 3 FOR

99 1litre

100

00

Parmalat Vanilla Custard

19

99 200g

Pack

PizzaNews Frozen Pizza assorted

Parmalat Cheese Slices assorted

37

99 4kg

Spring Meadow Maas

BUY 2 FOR

30

00

400g

Lucky Star Pilchards

19

99 2litre

Spring Meadow Full Cream Milk

BUY 3 FOR

22

00

410g

La Italiana Butter Beans/ Tomato Puree/ Tomato Onion

9

99 6x100g

Spring Meadow Yoghurt

15

26

99 2litre

Spring Meadow Drink Yoghurt

36

99 3litre

99 500g

Spring Meadow Nectar

BUY 3 FOR

20

00

500g

Aunt Sally Macaroni/Spaghetti

I&J Beefers assorted

BUY 3 FOR

11

00

73g

Maggie 2 Minute Noodles assorted

BUY 2 FOR

22

00

125ml

Nando Sauce assorted

33

99 600g

Sea Harvest Fish Fingers

BUY 3 FOR

11

00

50g

Knorr Packet Soup assorted

All prices includes VAT and are valid while stocks last | E&OE


29 March 2018

Maritzburg ECHO

BABYCARE

Page 15

PERSONAL CARE

14

21

99 4x100g

99 64s

Protex Soap Value Pack

As Good Baby Wipes

19

99 90ml

124

99 each

164

99 each

14

99 400g

Huggies Dry Comfort Jumbo 3/4/4+/5

Pampers Active Jumbo Pack

15

99 pack

Purity Cream of Maize assorted

16

Isoplus Oil Sheen Spray

Easy Waves Twin Pack

99 28ml

Inecto Super Black

21

99 250g

Nestle Cerelac Baby Cereal

99 250g

Nestle Nestum Baby Cereal

45

99 53.5g

Nestle Nespray Milk Powder

Purity Noodles assorted

17

125ml

110ml

20

22

Purity 2nd Foods assorted

Playboy/Playgirl Roll On assorted

BUY 2 FOR

1500

175g

10

74

00

100g

Purity Squish assorted

Savlon Banded Pack

9

BUY 2 FOR

00

99 2x500ml

99 50ml

Adidas Deo Spray Women / Men

00

49

BUYMORE & SAVE 99 90/120ml

BUY 3 FOR

99 50ml

Brut Code Roll On

BUYMORE & SAVE

BUY 3 FOR

12

4

99 500g

99 9s

Always Pads assorted

99 345ml

12 29

12

Exclamation Deo Spray assorted

Johnson’s Baby Soap assorted

Lux Beauty Soap

99 24s

BUY 3 FOR

Twinsaver Econo Toilet Tissue

2200

100ml

Aquafresh Toothpaste

HOME CARE

14

18

99 750ml

39

99 2kg

Handy Andy Cream refill

99 750ml

Sunlight Dish wash Liquid refill

19

99 750ml

29

99 3x180ml

Glade Secrets Triple Pack

Domestos Bleach assorted

36

99 2x300ml

Mr Min Surface Spray Twin pack

16

99 300ml

Doom Insecticide

15

Britelite Soap

15

99 20s

As Good Refuse Bags

69

99

750ml

Sta Soft Concentrate

Ariel Hand Washing Powder

99 3s

BUY 3 FOR

13

99 500ml

Mr Muscle Kitchen Cleaner

31

99 1litre

Jewel Floor Polish

BUY 3 FOR

20

00

500g

Daily Laundry Soap

Prices valid from 29/3 - 11/4/2018 TRADING HOURS: Mon - Sat : 7am - 18:30 Sun: 8am - 17:00 Tel no: 033 394 8617 157 RETIEF ST. PIETERMARITZBURG

www.supersave.co.za


MARITZBURG ECHO

NEWS

October to December 2017: 50125

Department of misery STEFANIE DE SAUDE-DARBANDI THE fallout from Home Affairs Minister Malusi Gigaba awarding citizenship status to the controversial Gupta family is but a taste of the misery that his department inflicts on thousands of immigrants and residents every year. And while there is an effort to correct the perceived wrongs regarding this family, the truth is that Home Affairs fails spectacularly in its constitutional duties on a consistent basis, negatively affecting tens of thousands of law-abiding people every year. In an extraordinary few days, the nation saw Gigaba first deny that Atul and Ajay Gupta were granted South African citizenship, before Home Affairs director-general Mkuseli Apleni clarified that both brothers had been naturalised as far back as 2002 and 2006, respectively. The family’s citizenship was previously awarded under unspecified “exceptional circumstances”, although it was reported in 2017 that the family did not meet the prescribed requirements. The directorgeneral reiterated earlier this month that the decision to grant early natural-

We invite readers to comment about the paper’s contents, and we shall correct errors as soon as possible. Please send comments to the Managing Editor at valene.govender@media24.com, or phone 033 533 7600. Errors in the contents can be reported to Media24’s Community Press ombudsman, George Claassen, at george.claassen@media24.com, or phone 021 8513232, or 0835432471. We subscribe to the Code of Ethics for South African Print and Online Media, prescribing news that is truthful, accurate, fair, balanced and independently gathered. If we don’t live up to the Press Code, within 20 days of the date of publication of the report(s), please contact the South African Pressombudsman at 0114843612/8, fax 0114843619, or pressombudsman@ombudsman.org.za

isation to the Guptas was consistent with their exceptional circumstances as owners of businesses that employed many people. Gigaba has now sought the advice of President Cyril Ramaphosa to revoke Ajay Gupta’s permanent residency. However, while he dithers on the Guptas,the lives of tens of thousands of people hang in the balance as a direct result of his department’s inefficient, uncaring and even illegal conduct. Right now, as the minister fights for his political survival, thousands of stories of wrongfully denied immigrants are playing out across the country. Stories such as that of the Mulowayis, a family from the Democratic Republic of Congo who have had to renounce their citizenship to their home country as per Home Affairs’ instructions, only to have their applications for South African citizenship denied for no discernible reason. Thousands of children of immigrants find themselves legally non-existent and will remain so until Home Affairs can show the leadership and efficiency to apply the law consistently and live up to its mandate. Until then, the Mulowayis parents, a doctor and a teacher, and thousands like them, will continue to be hampered in their efforts to contribute to our country. In a single court case, our

PHONE: 033 355 1111 PUBLISHER: Justin Watson justin.watson@media24.com MANAGING EDITOR: Valene Govender Valene.govender@media24.com EDITOR: Candyce Krishna Candyce.Krishna@media24.com JOURNALIST: Lethiwe Makhanya Lethiwe Makhanya@media24.com 033 3551329 ADVERTISING: Gift Majola: 083 314 4714 gift.majola@media24.com

CONTACT US

Integrity, Respect, Accountability, Courage

OMBUDSMAN

16

firm is representing more than 400 applicants who simply lack the knowledge of local law as well as the necessary resources to challenge what is in essence unlawful findings by the department. Compare that to a family that has reportedly stolen billions of rands meant for elevating millions of SA citizens out of poverty. Many immigrants qualify for temporary and permanent residency and citizenship, but still have to wait for years for their applications to be approved,for no apparent reason other than the DHA’s inefficiency.Our firm works with many of the frustrated foreigners who have jumped through every legal hoop to gain their residency. Yet, we still experience wildly inconsistent interpretations of the laws by Home Affairs officials. We urge the minister not to let his department undermine our nation’s prosperity. Home Affairs is compounding the misery of thousands of ordinary, hard-working immigrants who wish to contribute their skills and energy to the success and prosperity of our nation. You need to make sure the DHA lives up to its slogan: “We care”. Right now, you are failing, and the DHA certainly doesn’t create the impression that it cares. • Stefanie de Saude-Darbandi is founder and director of De Saude Attorneys.

Due process FORMER president Jacob Zuma should foot his own bills. The Presidency confirmed this week that it is bound, for the time being, to pay Zuma’s legal fees in terms of an agreement to do so that was struck in 2006. It’s obvious that only Zuma stood to gain from such an arrangement. It’s equally obvious that the man has a track record of getting others to stump up when he needs the money. Surely the time has come to draw the line. However galling it might be to belea-

March 29, 2018

CLASSIFIEDS ADS: 087 741 2666 PRINTING: Paarl Coldset, PMB. COPYRIGHT: No editorial material or advertisement may be reproduced without the permission of Media24, according to section 12(7) of the Copyright Act of 1978. DISTRIBUTION: For all distribution queries, please call 033 355 1111.

guered taxpayers to be squandering their money on a flailing politician trying to keep out of jail, it is important to keep faith with due process. President Cyril Ramaphosa has suggested he may not oppose a legal challenge to paying Zuma’s fees. In any case, the Presidency is not bound to pay under all circumstances. It has said that the state will not pay if the offences in the charge sheet are found to have had nothing to do with Zuma’s official job, and that if he is ultimately found guilty of the 16 charges, he will have to pay back the money. The EFF must be licking its lips at the thought of dusting off its chant of “Pay back the money”.-Supplied

Calls for bursary applications THE Shoprite Group’s bursary purse for 2018 has not yet been depleted. Students currently completing tertiary qualifications in programmes such as pharmacy, chartered accounting, supply chain management and logistics, information technology and retail business management, could still qualify for bursaries of up to R70 000 to assist with tuition, books and accommodation fees. Each bursary is also

linked to a work-back agreement with the group, giving students the boost they need to start a great career. As the largest private-sector employer in South Africa, Shoprite created over 6 000 new jobs, of which 91% were filled by people aged 34 and under. Apply for a Shoprite bursary today or find out more about one of its graduate programmes on shopriteholdings.co.za/ careers.html#bursaryopportunity

* TILES * MOSAICS * TAPS * BATHWARE * SANWARE * SHOWERS * ACCESSORIES

Wall Tiles from

R79.90 m2

Outdoor Tiles from

R89.90 m2

Wood Look Porcelain Tiles

JUST ARRIVED

1200 x 600

NOW ON SPECIAL!

Glazed Porcelain Tiles from

R79.90 m2

“OUR PROFESSIONAL EXPERIENCED STAFF WILL ASSIST IN DESIGNING YOUR DREAM HOME” PICTURES ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY AND MAY VARY FROM ACTUAL PRODUCT E&OE You can find us on Facebook: Tile it & on Website: Tileitsa.co.za

PIETERMARITZBURG: 371 Victoria Road (Opposite Save Hyper), Phone: 033 342 0471

NEWCASTLE: 22 Murichison Street, (Next to Yacoob Butchery), Phone: 034 312 2326 • LADYSMITH: 58 Lyell Street, Ladysmith, Phone 036 637 8610 • ESTCOURT: 55 Harding Street, Phone: 036 352 7353 • BERGVILLE: NO.2 Retief street (opposite SASSA offices), Tel: 036 448 1144


29 March 2018

Maritzburg ECHO

Page 17


18

MARITZBURG ECHO

NEWS

School accredited as health event venue

The nutritional decline

LETHIWE MAKHANYA >>lethiwe.makhanya@media24.com

S

ILWANETSHE Primary School in Willowfontein was declared a health-promoting school by the Department of Health recently. This means that the school will be able to be used as a venue for Department of Health programmes in Willowfontein. School principal Syabonga Ngcobo said they are very excited that they are finally recognised as a health-promoting school. He said they are working with the KwaPata Clinic and Willowfontein community to promote cleanliness in the school. “The Department of Health started assessing our school in 2017, and this year they saw that we deserve to be a health-promoting school. We have been encouraging pupils to always make sure that the school is clean and that they are also clean. “We are going to continue to keep our school clean. The certificate that we received has encouraged us to do better,” he said. The school will be now assessed every year by the Department of Health. School governing body (SGB) member Hlalo Mntungwa said this is going to help a lot with promoting cleanliness not only at the school, but in the com-

PHOTO: SUPPLIED

At the event (from left) Department of Education representative Mpume Manyoni, Mrs. Gwala (deputy principal) and principal Syabonga Ngcobo. munity as well. “We have achieved what we have always wanted. We are so happy. If the department is visiting the school, the

March 29, 2018

community members as well as those who live in the area can just go to school and get the help they need without having to go to the clinic,” she said.

A 2012 STUDY by Popkin et al shows that our diets have changed significantly over the past few decades. With modern diets too often dominated by processed foods, unhealthy fats and sugar, we’ve seen sharp global spikes in statistics relating to lifestyle illnesses like obesity, diabetes, and heart disease. Terrifyingly, even if your diet does contain fresh vegetables, they’re probably not providing the same nutritional clout as they did 50 years ago. According to Scheer and Moss (2018) of Scientific American, the soil depletion that is caused by intensive agricultural methods means that the nutritional value of our fresh fruits and vegetables is decreasing. Ray (2015), of the New York Times’ science Q&A column, says that this nutritional decline is caused by more than just soil depletion. It can also be attributed to changes in farming methods, processing, preparation, pesticides, chemical fertilisers and the preference for high-yielding crops, which is associated with lower nutritional density. • The role of supplements How can we get enough nutrients to keep us healthy? Ray (2015) says that the best approach is to eat “more vegetables, fruits, whole grains, nuts and beans, and less refined sugars, separated fats and oils and white flour and rice, which … have all suffered losses much greater than the potential losses for garden crops.” Additionally, you can take nutritional supplements like vitamins and minerals. While they’ll not replace a healthy diet, many experts believe that supplements can help to bridge the gap between the nutrients you get from your food and what your body needs. Some of the common supplements. • Multivitamins According to MedilinePlus (2018), there are 13 essential vitamins that we need for healthy cell function and devel-

opment, including vitamins A, C, D, E, K, multiple B vitamins, and folate (folic acid). According to Whitaker (2018), a daily multivitamin can support your health in many ways, including helping you to: • manage your stress • improve your skin • boost your mood • detoxify the body • boost energy levels • support healthy ageing • maintain muscle strength • correct nutritional deficiencies • omega fish oils Probiotics are the bacterial micro-organisms that live in your gut. When this stomach flora is out of balance, supplementing with a probiotic can help to: • reduce cholesterol • lose weight and belly fat • alleviate digestive issues • boost the immune system • improve several mental health issues • reduce the severity of some allergies Mohr (2017), a nutrition consultant and author, says that less than six percent of men and nine percent of women between the ages of five and 34 consume the recommended five servings of fruit and vegetables each day. Leafy greens form an especially potent part of that count. According to Alam (2017), they may prevent dementia and Alzheimer’s. If you don’t get enough leafy greens (in salads or smoothies), taking a supplement can help. Herbal treatments EnCognitive.com author Nancy Kalish (2018) says there are many powerful herbal and natural supplements available too, like: turmeric for inflammation, St John’s Wort for depression, Cinnamon for blood sugar control and cholesterol, and garlic for cardiovascular health and cancer prevention. If you want to add a new supplement to your regimen, do your research and talk to your pharmacist or local health professional. — Supplied.

359 Victoria Road | Pietermaritzburg 033 811 3786 033 811 5786 | idealface@vodamail.co.za 082 578 6425 | shikandermoosa@gmail.com

FROM FOUNDATION TO ROOF

NEBRASKA FACE BRICK

3.50

From

5.00

Each

MERANTI DOOR RAMES

ROOF TILES

PLASTER SAND AT COST

From

38 x 38 Treated 38 x 114 Treated

SALMON SATIN FACE BRICK

250.00

55.00 6 Meter Length

LIGHT SATIN FACEBRICK CORO

per 500 + Transport

Each

ROOF TIMBER

metre

CORO CLASSIC SATIN

WIRE MESH / FENCE WIRE

COMMONS SABS

1.85

5.50

Each

SABS M150 (RED)

BEST IN TOWN

BLUE BARLEY 1ST GRADE

GOLDEN WHEAT TRV

COR O COUNTRY MANOR 1’ST From

4.00 each

EXPRESS LOADS THROUGHOUT SOUTH AFRICA

Stone, Sand and Cement

From

199.00 Each

6.95 Each

2.99 each

From

2.50 Each

INDOOR SPECIALS 3.20 Each

ALL IN STOCK

OPEN N ON N SUN NDAYS


29 March 2018

Maritzburg ECHO

Star Maize

42

999

Sasko Flour

Page 19

7199 10kg

10kg

69

99 Gold Circcle Sugar Beans

Sunfoil Oil 5lt

84

999

Rainbow w Sugar

10kg

5kg

Koo Beetroot

1799 780g

Crosse & Blackwell

1999 750g

Imana Soya

73

99

17

99

Knorr Soup

400g

Royal Rice 10kg

Ricoffy

65

999

21

99

100’s

Ultramel Custard 1lt

1200

750g

Nanndos Sauuces

1799

3for

28999

Cremora Creamer

750g

Glen Teabags

9399

Rhodes Baked Beans

250ml

34999

Freshpak Rooibos

23

99

699 410g

80’s

11

99

Bakers Tenniis

LA Italians Peanut Putter

17

99

Rhodes Apricot Jam

1899 900g

400g

200g

9

99

Coke, Flavours & Diet

1499 2lt

Bakers Marie

3for

25

00

Gardeners Choice Mix Veg

200g

17

99

McCains Frozen Chips

34999 2.5kg

1kg

Fatti’s & Monis Macaroni/ Spaghetti 500g

Dometos Original or White Shine Only

19

99

Britelite Greenbar Soap

750ml

Goldi Mixed Portions

67

99

Oros Squash 5lt

14

99

Daily Laundry Soap

3’s

2for

1000 500g

155000 5kg

Personal Touch Fabric Softner Refifilll

14

99

500ml

Sunlight Washing Powder

54

999

3kg

Sunlight Liquid Refill

1799 750ml

Saverite Pietermaritzburg: 457 Langalibalele Street •Tel: 033 342 8832 Promotion Valid from 29 March -11 April 2018 Ample Free Secure Parking • No Hawkers, No Traders • Atm Instore • Pension Payouts Done Instore • E&OE


Page 20

Maritzburg ECHO

29 March 2018


29 March 2018

Maritzburg ECHO

Page 21


Page 22

Maritzburg ECHO

29 March 2018


29 March 2018

Maritzburg ECHO

Page 23


24

MARITZBURG ECHO

NEWS

Uhlomule ngendondo umphathi womsakazo LETHIWE MAKHANYA >>lethiwe.makhanya

U

MPHATHI wesiteshi somphakathi uMgungundlovu FM uMnu Muzi Sibiya uthi ubengazi ukuthi umsebenzi wakhe awenzayo ungaze uholele ekutheni ahlonyiliswe ngendondo. UMnu Sibiya ukusho loku ngemuva kokuba ehlonishwe ngendondo i-Pioneer Award emcimbini wezindondo obowenziwe i-South African Broadcasting Awards ngokuhlanganyela ne-National Community Radio Forum obubanjelwe eLangeni Hotel eThekwini mhla zili-13 kuNdasa (March). Ekhuluma nentatheli ye-Echo uMnu Sibiya uthe uzizwa ejabule kakhulu ukuthi kukhona abantu abawubonayo umsebenzi awenzayo. “Mina ngisuke ngizenzela umsebenzi nokuyinto vele ekumele ngiyenze ayi ngoba ngisuke ngibheke ukuhlomula ngaloko, kodwa kuyangithok-

ozisa kakhulu loku okwenzekile. Le ndondo akusiyona nje eyami kuphela kodwa eyomphakathi waseMgungundlovu wonkana ngoba ukube bewungekho wona konke lokhu bekungeke kwenzeka. Ukusebenza kwalomsakazo wabo bekungeke kube impumelelo ngaphandle kokuweseka kwabo. “Lokhu kusinikeza ugqozu olukhulu njengomsakazo ukuba sisebenze kakhulu siqhubekele phambili sisebenzele umphakathi wethu waseMgungundlovu. Ngibajabulele kakhulu abantu baseMgungundlovu ngalendondo ngoba ingeyabo akusiyona eyami,” kubeka yena. Uqhube wathi uyafisa sengathi umphakathi ungaqhubeka ubeseke ukuthi bezokwazi ukuqhubekela phambili. “Ukuqalwa kwalesi siteshi kwakungukuthi senzelwa umphakathi ingako ke sizimisele ukwenza noma yini ukuqinisekisa ukuthi sisaqhubeka nokusebenzela umphakathi wethu,” kubeka yena.

March 29, 2018

RnB and soul session at Esigodini LETHIWE MAKHANYA >>lethiwe.makhanya@media24.com

PHOTO: SUPPLIED

‘Bernard’ who will be performing live on the day.

FIVE Pietermaritzburg deejays have amalgamated to host an RnB and soul session called “Sodube Soul Session”, that will take place at Sodube Park in Esigodini area in Edendale on April 15 from 10 am until late. Entrance is free but a fee of R20 applies should you wish to bring a cooler box. Phumlani Msomi, who is one of the organisers and a deejay for this event, said this is a first in the area of Esigodini. He said they noticed that most events that happen in Pietermaritzburg usually comprise house and kwaito music. “We want people to know that RnB still exists. We also want to accommodate other people whose love is with RnB and soul music. There are a lot of people who love RnB, but they do not get an opportunity to attend the concerts because they are always happening outside of Pietermaritzburg,” he said. Msomi said besides wanting to rekindle RnB, they also want to also teach people that there are a lot of things that you can gain from listening to this type of music. “This kind of music helps you learn about love, how to love yourself and people around you. It also helps in relationships and help you heal if something bad has happened to you. With this show we are targeting mostly the youngsters,we want them to know that there are a lot [more] types of music apart from house and kwaito.” Msomi said there will be five deejays that will be playing on the day including him as well as the live performance by Bernard.


29 March 2018

Maritzburg ECHO

Page 25

GS

AR

E B R ATI

G

YE

food food

EL

N

C

Pietermaritzburg Market Day S OF SAVI

TH E

supe

N

, t r a m s e b t a s s s a u t j U a t O s ’ Y T D y n b R E n A C e Do I R P Chos a SSM T bLe OWErmarket

d on n vali h 2017 o i t o c Prom y 11 Mar da a S tur only

LY! N O DAY

FOR 5 otion validaorch n

Prom day 28 M 018 es l2 Wedn ay 1 Apri Sund

The pick of the crop

2199

3kg

8 99

Apples

1kg

Red Apples

14 99

16 99

per kg

Green Peppers

Nectarines Punnet

each

7 99 14 99 14 99

9 99

52 99

7kg

Round Tomatoes

Onions

per kg

each

Mangoes

Farmer’s Choice Com Combos 12 99 8 99 9 99 1kg

1kg

Round Tomatoes

29

each

1.5kg

1.5kg

Golden Delicious Apples Econo Pack

SAVE

99

R

10

R5 SAVE

6kg

Butternut

27 99

Cucumber

Beetroot

Royal Gala Apples Econo Pack

5kg

Beetroot

29

59 99

99 3kg

Rugani Carrots

10kg

Buy 2 for

20

R

200g

Bakers Tennis Biscuits Assorted each

Potatoes

99

1kg

Rugani Carrots

49

14 5

R

each

Whole Lettuce

combo

Rugani Carrots 1kg + Beetroot 1kg + Tomatoes Pre-Packed 1kg + 1x Cucumber + 1x Whole Lettuce

combo

Potatoes 10kg + Butternut 6kg + Beetroot 5kg + Rugani Carrots 3kg

y both Bu fo

15

R

CHEAPER THAN LAST YEAR

99 8 1

r

9

R

10 99

combo

750g/500g

Coo-ee Soft Drink Assorted each 2L + Reboost Energy Drink Assorted each 500ml

ueeze Nola Original/Sq h Mayonnnaise eac

-A B E

EF

SAVE

• CL

CLAS S

R

R 23 SAVE

4

AS

SS

EF

• CL A

Get that g greatt meaty taste at lean p prices. S -A B E

99 2 6

per kg

Fresh Stewing Bee

f

69 99

129 99 4kg

per kg

Cambridge Food Boerewors

Frozen Chicken Drumsticks

28 99

per kg

Frozen Chicken Leg Quarters

99 9 5 1 4kg

e

Frozen Baby Hak

Get a cash loan of up to R150,000 Apply now

SMS

To apply, SMS the following details to 47094: ID Number*Initials*Surname*Monthly Salary Example: 7013320212080*KJ*Smith*5000 RCS is a registered Credit and authorised financial services provider NCRCP 38/FSP 44481

save money. live better

Services available in store

Cambridge Liquor supports responsible drinking

These prices are valid on Wednesday 28 March 2018 - Sunday 1 April 2018 only at Pietermaritzburg store.Selected items may not be available at certain stores and while we will always attempt to have sufficient advertised stock available, the above prices are valid only while stocks last, so please call ahead for availability. We reserve the right to limit stock to reasonable consumer quantities or to substitute other brands for those shown. We always take the utmost care to ensure that advertising information is correct, however, should an inadvertent and/or obvious mistake or inaccuracy occur, we shall display an in-store notice reflecting the correct details. All prices are in South African currency and valid in South Africa only.

Pietermaritzburg 420 Pietermaritz Street, Pietermaritzburg.


26

MARITZBURG ECHO

NEWS

Sekumi ngomumo ngowe-Model with Purpose LETHIWE MAKHANYA >>lethiwe.makhanya@media24.com

I

ZINTOKAZI zaseMgungundlovu ezingama-21 zizolwela isicoco sika zime i-Model with Purpose emtapweni wolwazi i-Bessie Head Library mhla ziyi-7 kuMbasa (April) ngo-10 ekuseni. Lo zime uhlelwe iMfundo Sibisi Mod-

‘Holiday month’ safety tips THIS week sees the first school holidays of the year, and coupled with an extra-long weekend it signals a busy time on South African roads, but travellers can be reassured that Netcare 911 is ready to provide emergency medical care where the need arises. “From our experience in previous years, we know that this is an especially busy time on our roads and this, unfortunately, often leads to an increase in the number of tragic road accidents,” said Shalen Ramduth, Net-

March 29, 2018

Abanye Abanye ozime ozime abazobe abazobe bebanga bebanga isicoco isicoco se-Model se-Model with with Purpose. Purpose. PHOTO: PHOTO: SITHUNYELWE SITHUNYELWE

elling Agency SA uzobe wenzeka okokuqala ngqa kulo nyaka. Ukungena kulo mcimbi u-R20 umuntu ngamunye kanti amathikithi azobe etholakala emnyango ngosuku lo mcimbi. Ngokusho komqondisi walo zime uMnuz Mfundo Sibisi uthe inhloso yalo zime ukufundisa ozime abasakhula ukuziphatha baphinde bafundiswe

ngezinto ezenzekayo endimeni yozime. Uthe: “Ngaphandle kwalokho sifuna ukufundisa nomphakathi waseMgungundlovu ukuthi labo zime abagcini ngokufaka izicathulo eziphakeme kuphela baswenke, kodwa kuneqhaza abalibambayo emphakathini uma sebethole isicoco.Abantu abazowina kulo zime sizosebenzisana nabo ekusizeni imiphakathi eyehlukene lapha eMgun-

gundlovu. Lena enye yezindlela esifuna ukubuyisela ngayo emphakathini. “Sifuna babe izibonele ezinganeni ezincane ezisakhula ezifuna ukuba ngozime. Sifuna zazi ukuthi uma beqala ukungena kwezozime bazi ukuthi abazugcina ngokufaka izicathulo eziphakeme kuphela kodwa bazi ukuthi kuzomele balekelele umphakathi,”

kubeka yena. Uqhube wathi ngaphandle kokuthi labo zime babe usizo emphakathi bafuna ukulekelela labo abafuna ukuthatha ukuba uzime njengekusasa labo. “Sifuna baphumelele ekwenzeni lento sifuna baqala besabancane ukuze bezokhula nayo lento bazi nokuthi kulindelekeni kubona nokuthi kumele baziphathe kanjani.”

care 911’s director: business development and support services. Netcare 911 has bolstered its resources with ambulances, advanced life-support response vehicles and emergency care practitioners along the N3 highway between Gauteng and KwaZulu-Natal during this busy holiday period. It is hoped that in addition to being ready to provide prompt emergency medical and rescue assistance to the public, the high-visibility of the Netcare 911 team will help to keep road safety top-ofmind among road users. “Every motorist has a role to play in helping to make South Africa’s roads safer over this time by following reasonable safety

precautions and displaying courteous driving behaviour. If we all take a few simple measures when travelling, it is possible to reduce the number of accidents and ensure that more people reach their destinations without incident.” Two major contributors to road accidents are driver fatigue and drunk driving, which are preventable. “Drivers need to be mentally alert and in good physical condition when embarking on a road trip, and stop at least every two hours for a break to refresh themselves so that they do not become fatigued, which can impair driving ability,” Ramduth said. “Drinking and driving is highly irresponsi-

ble and we urge the public not to drive while intoxicated, or travel with a driver who is under the influence. One of the most dangerous things about alcohol is that it can stimulate people to take risks without them realising that their judgment and co-ordination are impaired. Alcohol often creates a sense of confidence, so that people under the influence mistakenly believe that they are fully in control and able to drive.” Ramduth urges drivers to ensure that their vehicle is roadworthy and equipped with a spare tyre that is in good repair, basic tools, a reflective triangle and first aid kit. Netcare 911 urges road users to follow the following basic safety tips.

• Ensure that the driver and passengers are wearing seat belts and children are properly secured in safety seats at all times. • Get adequate quality sleep before setting off on your journey. • Avoid drinking alcohol before and during the journey. • Take a break from driving at least every two hours. If you are feeling tired, stop at a safe place and stretch your legs. Wait for at least 10 minutes before getting back in the car, or take a nap if you are still tired. • Keep the temperature in your car cool, as a warmer interior encourages sleepiness. • Stay calm and extend your following distance between erratic or angry drivers.


29 March 2018

Maritzburg ECHO

Page 27


28

MARITZBURG ECHO

NEWS

MUVHANGO Thursday, March 29 Tendamudzimu and Azwindini have formed an unlikely partnership that alienates Mulalo. Moliehi rocks James’ world. And oh! She’s carrying a lot of baggage with her. Friday, March 30 Mulalo and Azwindini have a fall out over an announcement that Tendamudzimu made about a lucrative deal. Imani has finally found what she has always been looking for, but why is she so unhappy? Monday, April 2 Azwindini has an inexplicable reaction to the news of Ndiwanga’s illness. Moliehi pulls all the stops to ensure that her marriage to James goes ahead no matter what. Imani and Ranthomeng’s first wedding anniversary doesn’t turn out as Imani has hoped. Tuesday, April 3 Mukololo waThathe is urgently needed, Mulimisi tells Azwindini that it’s a matter of life and death. Gugu is shocked by what Moliehi tells her to do. Imani paints a picture of a beautiful wedding fairytale in public but behind closed doors her marriage is falling apart. Wednesday, April 4 Azwindini reveals the horrifying truth about Ndiwanga.Moliehi’s past comes knocking on her door and she’s disgusted. Imani gives Ranthomeng an ultimatum. SCANDAL Thursday, March 29 An unlikely alliance is forged and unearths the first real clue towards solving a major mystery. An opportunity to rekindle an old flame arises, but comes with a diabolical asking price. Friday, March 30 A dangerous proposition prompts someone to choose a side in a building conflict.A family relationship is strained by two new romantic relationships. Some unusual behaviour raises eyebrows in another family home. Monday, April 2 A man whose reputation has been tainted decides to take matters into his own hands to prove his innocence. A young woman tries

MY ECHO SOAPIES to expose a criminal, but is blind-sided when she hears he has already confessed to his former ‘sins’. Phindi sneaks someone into the Ngema house and a neighbour walks in. Tuesday, April 3 A journalist dances circles around a disloyal colleague and a family member lies in wait. Two old friends reconnect with unexpected consequences. An old lady has reports on her vision of a prodigal son. Wednesday, April 4 A man under pressure gets concrete proof about who his real enemy is. A surprising revelation makes someone feel very foolish. A person is caught in a sticky situation and lies to try and get out of it.

Tuesday, April 3 Smanga realises stepping over the line is always easier the second time round. Tshidi is shocked to hear how a death was covered up. Peter fumes when his story is shelved for something more important. Wednesday, April 4 Getty lies to Tau that she is fine. Wandile’s plan to fix things goes horribly wrong. Jack has had enough and decides to play dirty.

GENERATIONS Thursday, March 29 Zoe meets with Peter to hear about the Morokas. Smanga is faced with a tough choice – to go even darker or not. Pam realises Michael is slowly unravelling. Friday, March 30 Lucy wants the Scarlet Silk campaign to come to the shebeen. Lesedi has a secret strategy to stop Jason’s bullying. Fana lays into Namhla for destroying his life. Monday, April 2 A scorned fan can be a celebrity’s worst nightmare ... Getty is rattled when Bra’Pops makes a re-appearance. The Diales meet Brandon for the first time.

ISIDINGO Thursday, March 29 Sechaba pleads with Ofentse to not take his one and only mother for granted, lest he regret it. Mmakgosi opens up about the real reason why she’s always protected Goapele over Kgothalo. Nina is awkward with Gabriel’s show of affection in the form of a homecooked meal. Friday, March 30 The Moloi land title deeds arrive and the family has more reason to celebrate. It’s an Easter Friday to remember for Kgothalo. Nina is dejected when Gabriel doesn’t show up for a dinner she has prepared. Monday, April 2 The land claim success story proves to be a steep learning curve for Sechaba. Kgothalo opens up to Mmakgosi about being shot. Gabriel plots to get what he believes is owed to him. Tuesday, April 3 Sechaba resigns from Nzinga with immediate effect. Kgothalo warms to the idea of being SG’s CEO. Lalage returns to a hug from Wendy.

Liteboho Mosile as ‘Teboho’ on Muvhango. PHOTO: SOURCED

Wednesday, April 4 The town is present to witness the historic moment of the Duncan Hotel sign coming down - The end of the Haines era. Kgothalo and Mmakgosi have a little tiff when Mmakgosi mentions Tyson’s name again. Anja vows to help her mother reinvent herself.

March 29, 2018

IZAZISO . Thumela izaziso nezithombe zakho ku Lethiwe.Makhanya@media24. com . Send your notices to Echo via e-mail to Lethiwe.Makhanya@media24. com >> Inhlangano kaSAVF Social Services icela ukufuniswa Ubaba kaSinokuhle Dlamini ozalwe ngomhlaka 15 May 2017, ezalwa ngu Duduzile Cynthia Dlamini ohlala eMkhondeni. >> Inhlangano kaSAVF Social Services icela ukufuniswa abazali baka Inga Dlava owazalwa ngomhlaka 16 June, 2005, oneminyaka engu 12. Onolwazi sicela athintane noonhlalakahle uMs Z.N Ngcobo enonombolweni ethi 033 342 1229. >> Inhlangano i-SAVF Social Services icela ukufuniswa abazali baka Bandile Madlala owazalwa mhlaka 31 January, 2005, oneminyaka engu 12. Onolwazi sicela athintane noonhlalakahle uMs Z.N Ngcobo enonombolweni ethi -033 342 1229. >> Abazali baka Asemahle Ngcobo ozalwe ngomhlaka 19 December 2017, umama wakhe nguPhumzile Ngcobo. Onolwazi sicela athintane noonhlalakahle uMs Z.N Ngcobo enonombolweni ethi 033 342 1229. >> iChild and Family Welfare Society icela ukufuniswa abazali baka Owethu Bhengu. Onolwazi ngalaba abafunwayo kucelwa bathinte uSonhlalakahle uLungisani Mnyende kulenombolo: 033 342 8971 noma afike emahhovisi alenhlangano aku 224 Hoosen Haffejee Street.


29 March 2018

Maritzburg ECHO

Page 29

ARCH -1ST M H T 9 2 ID L A V S E IC PR 5lt

10kg

7299

6999

Royal Premium Parboiled Rice

Sunfoil Pure Sunflower Oil

10kg

900g

410g

4.2kg

12999 4.2kg

5lt

6x1lt

Goldi IQF Mixed Chicken Portions

3

R

FRUIT & VEG

25

± 7kg

Pack

3

5799 6x1lt

Bonnita

Baked Beans In Tomato Sauce

± 10kg

10kg

Huletts White Sugar

FOR

Koo

Weet-Bix

11999

ANY

410G

900g

Bokomo

10kg

125g

500g

FOR

3499

APRIL 2018

UHT Milk

3999

R

24 125g

500g

Close Up Toothpaste

Nestle

Milo

8499 Huggies Pants (Excl. Jumbo Pack)

± 7kg

+ + Pocket Potatoes Pocket Onions Pocket Butternut

120

R

BUTCHERY

Green Pepper Pre Packed

9

99

White Or Red Grapes Punnet

BUTCHERY ITEMS NOT AVAILABLE IN INANDA

32 79

Fresh Whole Birds T-Bone Plain/Marinated Steak Per kg

99

Beef Forquarter Braai Pack Per kg

69

99

Chillie/Chakalaka Braai Wors Per kg

STORES IN YOUR AREA :

14

99

39

99

Services available in-store

RAISETHORPE – 529 Old Greytown Road | PIETERMARITZ – 413 Pietermaritz Street CHINA CITY – 14 Manchester Road, Allandale

For any queries, complaints or suggestions contact us on customercare@checkout.co.za | Find out about all our latest deals on www.checkout.co.za E&O.E. We Reserve The Right to Limit And Restrict Quanties. Images May Differ From Actual Product. Promotion Only Valid While Stocks Last. Strictly No Traders Or Hawkers. All Goods Are Sold On A First Come First Serve Basis. Selected items may not be available at certain stores.

FIND US:

www.checkout.co.za


Page 30

Maritzburg ECHO

29 March 2018

PRE SCHOOL AT THE SOS CHILDREN’S VILLAGE

classifieds

ECHO

PLACE AN ADVERT BY CONTACTING OUR CLASSIFIEDS TEAM: Phone: 033 355 1251 Email: lerato.chaka@witness.co.za

GENERAL & HOME SERVICES

EMPLOYMENT

FOR HIRE

EMPLOYMENT WANTED 1820

TLB

3670

BUILDING, plastering, tiling, ceiling, roofing, painting. 078 881 1182 GENERAL 3680

HIRE Contact

ITHEMBA lempilo register full/part time courses. HIV/AIDS counselling, home based care, TB dots, computer, cashier, receptionsit. 30 Timber Street. 078 572 0212 TECHNICAL 3770

Jackson

082 654 7341

UMQEQESHI wezifundo eziwusizo ze PLC nama drives zibiza R250 ngelanga, bhukha manje ukuze uthole isikhala. Zonke 073 300 0083 LEGAL & TENDERS

PROPERTIES

HOLIDAY HOUSES FOR SALE 3345

JOOMA PROPERTIES 033 342 7866 19 GOODHOPE: GRANGE – R 550 000.00: Fitted kitchen.3 Bedrooms. Open plan Lounge / Diningroom. Carport. Fully fenced RICHMOND – R 710 000.00 – 3 bedrooms. Lounge. Diningroom. Fully Fitted Kitchen. Garage. Fully fenced. UNIT J IMBALI – R 450 000.00 – 3 bedrooms. Lounge. Fully Fitted Kitchen. Garage. Fully fenced. PHIVA ROAD: IMBALI – R 340 000.00 – 2 Bedroom. Kitchen.Diningroom BHEKI: 082 933 6877 HOUSES FOR SALE 3275

KWAPATA: 2 room R55 000 KWAPATA: 2 bed R120 000 UNIT 2: 4 room R295 000 FRANCE: House R65 000 Uma ufuna ukuthenga, noma ufuna ukudayisa umuzi wakho thinta u. Thokozani Mdunge ku 072 624 3278 Sithenga imizi ngo-cash

GENERAL NOTICES 4010

GREEN DOOR ENVIRONMENTAL ISAZISO SE-ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT PROCESS Isaziso sinikezwa ngokwemibandela esemthethweni kazwelonke wokuphathwa kwemvelo, ka 1998 (umthetho 107 ka 1998) ngaphansi kocwaningo lokuthola izinguquko ezingaba khona kwimvelo, kubantu nasezindaweni ezizungeze lendawo (EIA) ngokwemigomo womnyaka ka 2014, washicelelwa kwisahluko sesihlanu ku GNR 982 womnyaka ka 2014 (ichitsheyelwa 2017), ngenhloso yokwenza umsebenzi olandelayo: Mkabela Poultry (Pty) Ltd ngathanda ukuchibiyela yokugunyazwa kwendawo (DC22/0035/2012), ukwakha izindlu ezine zezinkukhu ku Portion 31 ka Watervale No. 987, no indlu eyodwa yokukhulisa inkukhu ku Portion 10 ka Watervale no. 987, Wartburg, eKwaZulu-Natali. Isichibiyelo okuhlongozwayo ubeke kabusha izindlu ezingenhla ngaphakathi ipulazi. Abantu abafisa ukubhalisa njengabantu abathintekile noma abazothinteka ngenxa yalesiphakamiso bayacelwa ukuba bathinte uRoxanne van Rooyen wakwaGreen Door Environmental, Block H, Quarry Office Park, 400 Old Howick Road, Hilton, ku P.O. Box 11, eHilton, 3245. Ucingo: 033 343 4176, Isikhahlamezi: 033 343 4201, I e-mail: roxanne@greendoorgroup.co.za. Ukufakwa ohlwini labathintekile, qinisekisa ukuthi imininingwane yakho iyafika kulomuntu obhalwe ngenhla zingakapheli izinsuku ezingu 14 sikhishiwe lesaziso.

HOUSES TO LET 3270

IMBALI BB (BB5), 4 room house to rent, R1200. 072 953 2086 PROPERTIES WANTED TO BUY 3301

ARE you selling your 4 - roomed house ? We pay lots of cash. Call: Vincent: 083 461 5011 UMA ufuna ukudayisa umuzi ( 4 room noma umxhaso) wakho thintana no Ntokozo ku 081 733 4347.

Grow your

Business

ADVER TISE!

GREEN DOOR ENVIRONMENTAL ISAZISO SE-ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT PROCESS Isaziso sinikezwa ngokulandela neEnvironmental Impact Assessment Regulations, eshicilelwe kuGNR 326 ka 2017, esungulwe ngaphansi NEMA (107 ka 1998), neSection 21 weNational Water Act (36 ka 1998) ngenjongo yokufeza okulandelayo: iSpring Grove Farm CC bafuna ukutshala indawo entsha phakathi kwa 100 ha ku Portion 2 ka Fordoun No 17585, eduzane iNottingham Road, KZN. Lentuthuko ithintana nama Listed Activities ku GNR 325 ka 2017 no GNR327 ka 2017, igakho keScoping and EIA Process iyadingeka. Ilayisensi yokusetshenziswa kwamanzi nayo iyodingeka. Abantu abafisa ukubhalisa njengenhlangano ethintekayo nabathintekayo (I&AP) kufanele bazise uRoxanne van Rooyen wakwaGreen Door Environmental, ku P.O Box 1170, eHilton, 3245. Ucingo: 033 343 4176, Isikhahlamezi: 033 343 4201, Ie-mail: roxanne@greendoorgroup.co.za. Ukufakwa ohlwini labathintekile, qinisekisa ukuthi imininingwane yakho iyafika kulomuntu obhalwe ngenhla zingakapheli izinsuku ezingu 14 sikhishiwe lesaziso GREEN DOOR ENVIRONMENTAL ISAZISO SE-ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT PROCESS Isaziso sikhishwe ukulandela imithetho ye National Environmental Management Act (107 ka 1998), ngaphansi kwe-Environmental Impact Assessment (EIA) Regulations 2017, ebhalwe esazisweni sahulumeni No. R327 ka 2017, ngenhloso yokwenza lemisebenzi elandelayo: Mkabela Poultry (Pty) Ltd bafuna ukwakha izindlu ezintsha ezinkukhu eziyishumi nanye kuPortion 3 & 6 ka Waterval No. 987; futhi bafuna ukwakha izindlu eziyisithupha zezinkukhu ezintsha kuPortion 164 ka Hinderberg No. 1963, Wartburg, eKwaZulu-Natali. Lentuthuko esunguliwe ithintana nama Listed Activities abhalwe ngaphansi kwezaziso zahulumeni No. R. 327. Kusadingeka i-Basic Assessment Process. Abantu abafisa ukubhalisa njengabantu abathintekile noma abazothinteka ngenxa yalesiphakamiso bayacelwa ukuba bathinte uKerryn Coulthard wakwaGreen Door Environmental, ku PO Box 1170, eHilton, 3245. Ucingo: 033 343 4176, Isikhahlamezi: 033 343 4201, I e-mail: kerryn@greendoorgroup.co.za. Ukufakwa ohlwini labathintekile, qinisekisa ukuthi imininingwane yakho iyafika kulomuntu obhalwe ngenhla zingakapheli izinsuku ezingu 14 sikhishiwe lesaziso.

Maritzburg Echo and Media24 have not verified whether any of the services or products advertised are safe to use or will have the desired effect or outcome. Readers are warned that they should carefully consider and verify the advertiser’s credentials. Maritzburg Echo and Media 24 does not accept any liability whatsoever in respect of any of the services and goods advertised.

GREEN DOOR ENVIRONMENTAL ISAZISO SE-ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT PROCESS Isaziso sinikezwa ngokwemibandela esemthethweni kazwelonke wokuphathwa kwemvelo, ka 1998 (umthetho 107 ka 1998) ngaphansi kocwaningo lokuthola izinguquko ezingaba khona kwimvelo, kubantu nasezindaweni ezizungeze lendawo (EIA) ngokwemigomo womnyaka ka 2014 (ichitshiyelwe 2017), ngenhloso yokwenza umsebenzi olandelayo: iHil-How Investments (Pty) Ltd bafuna ukuchibiyela yokunyazwa kwendawo (DC22/AMEND/4890/2011) ukwakha ukuthuthukiswa zokuhlala kuErf 616, Winterskloof, KZN. Okuhlongozwayo isichibiyelo ngenhloso wandisa ukwakhiwa kwesikhathi esinqunyiwe. Abantu abafisa ukubhalisa njengabantu abathintekile noma abazothinteka ngenxa yalesiphakamiso bayacelwa ukuba bathinte uRoxanne van Rooyen wakwaGreen Door Environmental, Block H, Quarry Office Park, 400 Old Howick Road, Hilton, ku P.O. Box 11, eHilton, 3245. Ucingo: 033 343 4176, Isikhahlamezi: 033 343 4201, I e-mail: roxanne@greendoorgroup.co.za Ukufakwa ohlwini labathintekile, qinisekisa ukuthi imininingwane yakho iyafika kulomuntu obhalwe ngenhla zingakapheli izinsuku ezingu 14 sikhishiwe lesaziso.

BUY and SELL

just about anything Find thousands of items daily in the

Classifieds

CALL 087 741 2666

DR JAPHET

Are you disappointed with other herbalist/ healers, come to the most powerful and strongest spiritualist, who is trusted in the following problems. - Bring back lost lover - Manhood problem - Imali esheshayo - Financial problems, pay after - Win lotto/ casino, pay after - Promotion at work - Marriage problems

1. Buyisa isthandwa

sikuthole 30min R200 2. Magic ring/wallet eletha imali 30mins R300 3. Imali esheshayo R500

SHANY WOMEN’S CLINIC

• Same day • Pain free • Nyamalalisa isisu We do deliver

Call or whatsapp: 078 116 1982

4. Imali engena kwi account yakho R400 5. Amagundane alanda imali R300 6. Khulisa induku R300

R200 9. Nyamalalisa isisu R200 10. Sula isikweletu R500

CALL 063 431 4858

PAY AFTER SUCCESS DR. ALI AND MAMA

AMIL (48YRS) FROM RAISETHORPE:

I won R11millions in lotto, l have been working for 18yrs now, Earning a good salary but it wasn’t enough for my needs, l was blacklisted and my wife left, I tried many doctors and failed to help me until l found DR.ALI AND MAMA who asked me R100 only and gave me MUGO STICK to play lotto and I won R11 MILLIONS. After winning I went back and paid 10%, He also gave me MINDI to bring back my wife and she came back. We’re happily married with our 2 children, l paid my debts, I bought a house, a car and started up my own business. I also took my cousin to DR.ALI AND MAMA, she was struggling to survive with her child and she won R2.4millions in power ball. For any other kind of problems like: Bring back lost lovers, promotion at work, are you looking for a job, salary increase, magic wallet, pass exams and interviews, stop cheating, Alcohol and Drugs, magic ring and conceiving and many more. THANKS DR .ALI AND MAMA ALL JOBS 100% GUARANTEED CALL OR WHATSAPP 063 212 7261

COME AND SEE MIRACLES WITH MAMA HUSNA AND MAKE 2018 YOUR YEAR OF SUCCESS I am Kiran Naidoo 38 years from Khan Road, thank you so much Mama Husna for making me happy again, after being disappointed by so many doctors. I went to Mama Husna with R120 only and she gave me mutuba stick to put under my bed and dreamt 6 winning lotto numbers which I couldn’t believe but when I played them I won 16million, bought a new house, brand new car and cleared all my debts. Oh my God, I now believe in miracles and I am happy again with my family. I am Shenise from Raisethorpe Thanks to Mama Husna for bringing back my husband who had left me for 2 years. When I went to mama Husna she burnt some muthi for me, asked me for my husbands names which I gave her and when I went home after 6 hours my husband phoned me and told me he wants to come back and since then we are happy and my family is all together now. If you don’t believe in miracles, come see then by yourself with mama Husna because she can solve different problems like court cases, unfinished jobs, casino and many more.

FOR APPOINTMENT CALL/WHATSAPP: 073 337 8800 100% GUARANTEED

For more info contact Mrs Craig 072 736 1103 NORTHBURY PARK SECONDARY SCHOOL

100% Call 0789218414 1. Imali esheshayo R350 2. Imali engena ebank R300 3. Khulisa induku R390 4. Buyisa isthandwa R170 5. Magic wallet and ring R200 6. Win lotto and casino R150 7. Nyamalisa isisu R400 8. Win court cases R500

MONEY MIRACLE!! IMALI!! IMALI!!

INVITES APPLICATIONS FOR ADMISSIONS GRADE 8 (2019) PLEASE TAKE CAREFUL NOTE OF THE FOLLOWING:1. 2. 3.

4. 5.

Duration of Admissions: APRIL to SEPTEMBER 2018 [KZN Circular 06/2018] Due to limited space for 2019 it is necessary to complete an interview to secure the admission. Parents/care-givers are required to call personally at school for an information MEETING. Schedule is as follows:INTERVIEWS: 08H00 – 12H00 12 April – 13H30 30 April – 13H30 02 June 2018 28 May – 13H30 04 August 2018 30 July – 13H30 01 September 2018 20 August – 13H30 Parent/legal guardian must present their ID document and a copy of the learner’s Birth Certificate. ADMISSION FORMS will be handed out and requirements will be outlined at these meetings.

NOTE: Admissions for the 2019 academic year must be completed by 28 September 2018 as this will facilitate a prompt start to the new year. “END OF EDUCATION IS CHARACTER”

CLASSIFIEDS!! Stop suffering.

073 961 8484

ONE DAY GUARANTEED Inkinga yemali kuphela, uma udinga imali phatha isikhwama. Woza nenkanyiso

R400

7. Lotto/casino R300 8. Khulisa amahips/bums

Now Open

One month FREE, no Registration fee Fees include MEALS Taking 1 to 6 years old

DR ABDUL MKHULU

CALL 072 235 0280

MAMA MPUME

59 Charles Barter, The Grange

45 YRS EXPERIENCE WOMAN HEALER 073 607 7483

1. Black magic and curse removal 2. Bring back lost lovers in 24hrs 3. Delayed packages/ pensions 4. Financial problems/ clear debts 5. Unfinished jobs by other healer 6. 5 in 1 combo for men enlargement and power 7. Promotion and better pay 8. Win contracts and tenders

MAMA JAMILAH 073 607 7483 100% Guaranteed

BABA MKIZE 078 814 7895

1. Ukhipha isilwane 2. Ukhulisa induku 3. Ukubuyisa isthandwa nezimpahla ezintshontshiwe 4. Ukuhola kabili 5. Imali esheshayo 6. Amagundane alandla imali 7. Ukunyamalalisa isisu 8. Ukuwina ilotto, casino 9. Ukuwina amacala nama tender CALL OR WHATSAPP:

071 814 7895

Advertising that brings results. Place your advert with us and see results.

Call us on

100% GUARANTEE 087 741 2666 Herbal & Psychic

Specialist Farrah Numba UNLOCKING LIVES

Why you suffer yet others are happy come find out today for all your life path, worries or challenges & find out your final solution & unfinished Job

QUICK RESULTS!! Lost Lover, Divorce, Marriage Problems, Business & Job, Promotion & Career, Solutions, Lucky Stick, Lucky key to close your debits, Magic Wallet, Magic Ring to make you rich, Misfortune, Clean Bad Luck & Casting Spells, Pregnancy Problems & Childlessness, Revenge spell, Do you wants to stop cheating or cheated. Women Sexual Boosting, Winning Political leadership & Tenders

078 031 0049 PMB

PROF. ISSA

PAY AFTER SUCCESS Specialist in: • Love affairs • To bring back lost lover in 1 day • Financial Problems • Sexual Problems • Remove Witchcraft and destroy evil spirits NB: We finish unfinished jobs by other Doctors

CALL: 083 402 2347 079 044 4485

MAMA HAMIDA CAN CHANGE YOUR LIFE! 40 YEARS EXPERIENCE Financial issues, win court cases, lotto, casino. Quick process of pension, selling property, promotions, politics, tenders Marriage problems, bad luck, tokoloshe, family protection Weak erection, early ejaculation, diabetes, weight loss Varicose veins, constipation, kidney cleanser

CALL OR WHATSAPP 073 855 4855 COME FOR MAMAS MIRACLES 100% GUARANTEED

MAMA NOMONDE NDLOVU CALL 063 426 0467 OR WHATSAPP 078 418 3447 FOR APPOINTMENT IN PMB

• Get quick money on your account same day R250 • Magic ring, wallet or rate R200 • Bring back lost lover R150 • Win court cases R100 • Win competition, tenders, lotto, casino, sameday R100 • Stop drinking and smoking R150 • Muti to bring back lost or stolen property R150 • Cleansing homes, business and cars • Business attractions for cash generations R100 • Muti for men to make women follow you R100 • Muti to protect your homes and business from thieves R150 • Marriage and divorce problems R80 • Penis Enlargement • Woman’s Clinic

DR MAMA MANDLA

A stronger herbalist • Win lotto, casino, powerball pay 10% • Hips, bums, penis enlargement creams and pills • Bring back lost lover, financial problems, pregnancy and family problems • Quick money in the bank, magic ring/wallet • Unfinished jobs

Pay after success Call/Whatsapp 078 842 8107


29 March 2018

Maritzburg ECHO

STOP SUFFERING IN SILENCE

MAMA SARAH AND BABA AKIM

I am Zinhle from Imbali. I once worked for Jawelan on Pietermaritz St, unfortunately it was closed and we were not paid. I started having financial problems, I got across this paper and I saw MAMA SARAH AND BABA AKIM to whom I call my blesser cos I gave him R100 and made me win lotto of R75000. Thanks MAMA SARAH AND BABA AKIM for saving me and I recommend him for even others. MY name is Nosipho, Zinhles sister, I had a big problem for 6yrs and one day I heard my sister Zinhle praying and giving thanks and appreciations to MAMA SARAH AND BABA AKIM, so I also contacted him about my lost lover and he helped me bring back my husband and I am now happy after the miracles from MAMA SARAH AND BABA AKIM.

CALL OR WHATSAPP 063 103 6696 .

MAMA SHAMIM

Page 31

MAMA KANAJI 071 057 6796 or 073 782 1543

(Whatsapp) 100% guaranteed with strongest and powerful muthi. Stop crying in silence and wasting your money on other people who are pretending to be doctors, an expert in the following: 1. To bring back your partner and be your only 2. Financial problems 3. Manhood problems (3 in 1) combo 4. Sere oil for enlargement and reduction of hips, breasts, bums etc 5. Women clinic (20 min) 6. Is your relative in prison? Come now 7. Revenge on your enemy

SHREE(36) IN SCOTSVILLE:

078 723 0664

DR BENGU MUKHULU

• Siyabethela umuzi • Buyisa isthandwa 15 mins • Gudluza isitha 1 hour • Buyisa umutu uthwetshuliwe 2 hours. • Imali esheshayo 30 mins, • amagundane alanda imali 20 mins • Hola kathathu, • Sula isikweletu 2 hours • Magic wallet 10 mins, • Ngilunisa yonke into, • Thola ingane • Thola iskhundla, win lotto and casino • Khipa isisu. • Khipa tokolosho • Pass exams • Ukukhulisa Induku

078 504 5606.

Pay after success • Hips and bums and pregnancy problems • Lost lover • Win interview, casino, lotto and tenders • Magic wallet and ring for money • Boost your business with more customers • Remove badluck • Men’s clinic 078 689 9735/ 060 603 8121 CALL OR WHATSAPP

PAY 50% AFTER WIN Get lotto numbers and powerball 6,5 + bonus

CLASSIFIEDS!!

Advertising that brings results. Place your advert with us and see results. Call us on 087 741 2666

UGQIRHA DR MIKE

PaY aFTER THE JOB IS DONE

From Pemba Island is back

Uma udinga U di iimalili phatha isikhwama nenkanyiso R120 UMTHANDAZI NYOTA 081 495 9713

I was so desperate in my family, my children were totally disorganized and did not want to finish their education because of drugs, my husband had no respect for me and he even dated women in my presence. I contacted MAMA SHAMIM and charged me R100 only. But believe me with MAMA SHAMIM powder, everything changed perfectly. All our children are back to school, paid all my debts, she even gave me muthi for lotto and I won 4.8million. So I advise all women not to sit , Just go to MAMA SHAMIM you will never regret Try her for job promotion, court cases, lost lover, luck, divorce, conceive, marriage etc ALL JOBS ARE 100% GUARANTEED PAY AFTER SUCCESS CALL OR WHATSAPP 073 933 7116

All problems is 100% guArAnteed my muthi is your Answer sAme dAy results. use KAlAbAshhi Computer on enlArgement using luwilAngo And duwA. mAKe your pArtner thinK About every dAy 1. borrow mAgiC wAllet for 3 dAys 2. get riCh 3. luCK ChArms 4. mAgi stiCK And mAshort boys 5. ChAse AwAy your enemies 6. promotions And double sAlAry 7. win CAsino And gAmbling 8. KAlAngA to bring money in your house r250 000 per dAy 9. ChipwAnyA to get money in 20 minutes in my offiCe or your house 10. KAsAsho to get fAts money 11. treAtment for diseAse 12 powder to loved 13 AmAgundwAnA to bring money

MAMA SHANEEZ

PROF MSWATHI

MEN’S SEXUAL PROBLEMS

Big and strong permanently Oil for weak and penis enlargement Above 18 years old Increase size: Med, Large, XL Get more sex rounds: 3-8 per night Long sex rounds time from 45min to 1 hour 060 479 0773

Buyisa Isithandwa 30Min Nyamalalisa Isiu Wallet Magic Eletha Imali Amagundane Alanda Imali Imali Engena Kwi Account Yakho Sula Izikweletu 20Min Khulisa Amahips Namabele 063 526 1618

I WON THE JACKPOTS IN SIBAYA CASINO USING MAMA HADIJAH’S SAMULI POWDER After 7 years of pain I’m finally happy after consulting Mama Hadijah with only R100 last week. He gave me Samuli powder and I won 6.5million in the jackpot in Sibaya Casino. I paid all my debts, bond and house were almost going away by the banks, cars were already repossessed. Long live Mama Hadijah. Aisha From Raisthorpe: I lost my husband last year in June, he left me with 2kids, fortunately he had built a house, small business currently running. But my in-laws turned against me wanted to take away my house because I was not officially married to him and the business was not doing well, the insurance also delayed to release the money that belonged to my husband. After Consulting Mama Hajidah my business is doing well, the insurance also released the money that belonged to my husband and we are now happy. She also gave me a magic ring and I won R2.5million in lotto. Mama Hajidah also specialises in: Helps cleansing bad luck, lost lovers, giving luck, promotion at work, divorce, marriage, family problems, getting jobs, stopping alcohol and drugs, court cases and many more.. PAY AFTER SUCCESS ALL JOBS 100% GUARANTEED ALL RELIGIONS WELCOME .

CALL OR WHATSAPP

071 954 6481

“JUST AFTER ONE CONSULTATION, DR JUMA CHANGED OUR LIVES” PILLAY (46YRS )FROM NORTHDALE: we heard about DR. JUMA 2yrs ago but we couldn’t believe until when Moulana referred us to him and he asked us to come with R100 and our lives changed. I won R9.7m in Lotto, we had tried many doctors but all failed. After 2days my wife consulted DR. JUMA, he gave her a magic ring to wear it on her right hand, when she reached the Casino she began playing the machine and later went to he table everyone looked at her as she was won R2.6m in the Casino. After we bought 2 brand new cars, a house and opened up business. She also told us to use the same ring in our business premises and now is booming. THANK YOU DR. JUMA WE REGARD YOU AS OUR FAMILY FATHER. NAIDOO (46YRS): I got fired at work last year in June, I tried everywhere to get a job but didn’t, later my husband went away with another woman because I wasn’t working. He used to drink alcohol and chase me out of the house with my kids. Can you imagine a Muslim man after 56yrs. But believe me I went to DR. JUMA he gave me KATIKO powder, within one day I got a call from Edgars store and Cell c Ballito, now am happy, working and my husband is back after 2days, he apologized bought me a brand new car and he stopped drinking. THANK YOU DR. JUMA YOU SAVED MY MARRIAGE. DR JUMA also helps in problems like: love, Luck, marriage, promotion at work, cleasing etc.

ALL JOBS 100% GUARANTEED PAY AFTER SUCCESS CALL OR WHATSAPP 063 579 1202

DR KARIMU UMTHANDAZI -Ukukhulisa induku -Ukubuyisa isthandwa sakho -Amagundane alanda imali -Ukunyamalalisa isisu -Ukuwina ilotto ne powerball -Umuthi wentombi, Uthandeke -Ukuwina amacala -Izikweletu ezingapheli

071 739 5644 Do you need more customers? WE KNOW HOW! ADVERTISE TODAY! Call 087 741 2666

R140 R160 R250 R300 R400 R350 R130

maritzburg F0RUM24-OS160617


maritzburg ECHO

SPORT

29 March 2018

Sizes: 6-10 • Navy • Brown

61995

were 500 • Varioius Colour & Styles Now From

Sizes: 6-10

29995

• Navy • Black

39995

033 394 9077

PAGE 32

IBafana Bafana ishaye kwasani e-Zambia JERRY BARNES

I

QEMBU lesizwe lobhuti abadala iBafana Bafana itshengise ukudlondlobala yize ibidlala ngabadlali abaningi abasha ngesikhathi idla umhlanganiso ekuhambeni e-Zambia. Phela ngesonto eledlule iBafana Bafana ibidlala emqhudelwaneni obunamazwe amane (Four Nations Tournament). Amazwe abeqhudelana lapha yi-Zambia, yi-Angola, yi-Zimbwabwe kanye noMzansi (Bafana Bafana). Kowamanqamu uMzansi ubhaxabule iZambia ngamagoli amabili eqandeni (2-0) nokuyizwe ebelisingethe lemidlalo ezinkundleni zemidlalo i-Levy Mwanawasa. Amagoli eMzansi ashaywe phakathi uPercy Tau noLebogang Mothiba. Kule midlalo iBafana Bafana itshengise ukungesabi ukudlalela ekuhambeni futhi neqembu elingajwayelekile. Izinkomba bezisobala ukuthi uMzansi ubungalindelwe ukuthi udle umhlanganiso kulemidlalo. Owayengukaputeni weBafana nosesebenza njengomqondisi wosomasomaqhinga (technical diretor) enhlanganweni ephethe ibhola kuleli uMnuz Neil Tovey uthi umqeqeshi weqembu lesizwe uMnuz Stuart Baxter kufanele abongwe kakhulu ngoba ubelishintshe kakhulu iqembu lakhe futhi ubeqoke abadlali abaningi abasha. “Udlalile kahle uMzansi kulo mqhudelwano, kanti abadlali bonke nomqeqeshi ngibathulela isigqoko. “Into engiyithandile ngabo wukuthi bakwazile ukudlalisa okwamaqhawe kwaze kwaba sengathi yiqembu elidala nelikade laqala ukudlala ndawonye. “Umsebenzi wabo ube muhle kakhulu futhi-ke besingakholwa ukuthi bebebaningi abadlali abasha kuleliqembu,”kusho uMnuz Tovey. Losomaqhinga uthi ukunikwa kwabadlali abasha ithuba kuchaza ikusasa eliqhakazile futhi iqembu lesizwe kufanele libe likhulu. “Yizindaba ezinhle lezo, lokhu Perfume phela kuchaza ukuthi baningi abadlali esizosebenza ngabo, ikakhulukazi abancane.” Kanti nomunye futhi umdlali osabeR430 ka amakhokho akhe 100ml emgibeni nowake waba ngukaputeni SAVE weBafana Bafana R300 uMnuz Lucas Radebe usincomile isen“ORIGINAL” zo sikaMnuzn Baxter sokunika abanye abadlali abancane ithuba.

Abadlali beBafana Bafana emva kokuwina e-Zambia ngempelasonto. PHOTO: TWITTER

LAPIDUS

DISCOUNT BUMPERS

NQUMA/SIKA

RADIATORS & FANS DOOR GLASSES GRILL KIT BONNETS, HANDLES FENDERS & ARCHES LIGHTS , BUMPERS WINDSCREENS MIRRORS, LOCK SETS

AUTO BODY SUPPLIES

PH 033 345 2326 Discount Store 407 GREYLING STR PMBURG

BROWN AND WHITE MASONITE • 3,2 x 2440 x 1220

LAM PINE • 20 x 305 x 2400 • Also various widths

Senza lokhu okulandelayo SIYA EJA

GOQA

UMSHINI WEZINKUNI EZIQINILE

SIYAHLANGANISA

SHUTTERPLY PINE • 2440 x 1220 x 18

TDM HARD WOODS Various types and sizes

Izipesheli Ziyatholakaka (T’s & C’s Apply)

XPRESS • XPRESS • XPRESS

Tel: /Fax: 033 394 1094 • 293 Jabu Ndlovu (Loop) St • Pietermaritzburg 786woodworx@gmail.com

MELAMINE BOARD • 1830 x 2750 x 16

SQUARE LINE COUNTER TOP • Various colours • 32 x 600 x 3.6

CHIPBOARD • Grade A • 1830 x 2750 x 16

SUPAWOOD • Grade A • 1830 x 2750 x 16

Indawo yokupaka iningi

Maritzburg Echo 30/03/2018  
Maritzburg Echo 30/03/2018  
Advertisement