City Magazine Maastricht / regio

Page 1

2017 2e jaargang

CITY

Magazine Maastricht Region

wonen werken genieten

10

MAASTRICHT VISITOR CENTER

Verbinden van traditie

met innovatie

VIJF GOEDE VOORNEMENS

Inspiratiehuis Maastricht

Bijlage:

ENCI BUSINESS CENTER

M NEE IS T A R G E! ME

En verder o.a.: Columns Jelle Ummels en Ernst Loendersloot, Nina Loves Food, Out of the Box, RTV Maastricht, Boeken- en muziektips, VVV Uit Agenda en nog veel meer.

HET ENIGE REGIONALE CITY MAGAZINE


JANUARI AKTIE MAAND

WEGENS SUCCES ACTIE VERLENGD

SPECIALE KORTINGEN OP PARKET!

TopShelf ShelfParket Parket| |parket parketvan vande debovenste bovensteplank plank Top Weerterveld Meerssen 043 36434 34van www.topshelfparket.nl Weerterveld 1313Meerssen | |043 - -364 1212| |www.topshelfparket.nl Top Shelf Parket | parket de bovenste plank dinsdagt/m t/mvrijdag vrijdagvan van10.00 10.00- -17.00 17.00uur uur| |zaterdag zaterdag10.00 10.00- -16.00 16.00uur uur dinsdag

Weerterveld 13 Meerssen | 043 - 364 34 12 | www.topshelfparket.nl dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur | zaterdag 10.00 - 16.00 uur


Inhoudsopgave 20 8

26 4

Reportages 4 Maastricht Visitor Center 8 Out of the Box: Jan Peeters 15 ENCI Business Center

Cultuur

24

6 26 11 19 28

RTV Maastricht Nina Loves Food Boekentips Dominicanen Muziektips Dominicanen Uit Agenda Zuid Limburg

Columns 12 De Hypotheker 13 Jelle Ummels 29 Ernst Loendersloot

Storytelling

15

7 colofon Uitgever

VANHOORENMEDIA www.vanhoorenmedia.nl info@vanhoorenmedia.nl 06 25 35 05 96

City Magazine Maastricht en Regio

www.citymagazinemaastricht.nl info@citymagazinemaastricht.nl 2e jaargang, 2017 nr. 10

Verspreiding via vaste afgiftepunten in Maastricht & Heuvelland, adverteerders en onder beslissers en beĂŻnvloeders in het verspreidingsgebied

Ronald van den Hoven Jean-Pierre Geusens

Redactie

Coverfoto

Aan deze uitgave werkten mee: Meyke Houben Stephan van Appeven Ernst Loendersloot Nina van der Kleij Jelle Ummels Evelien Breukers

Fotografie

Ralph Sluysmans Peter van Hooren

20 22 24 30

Inspiratiehuis Rob Felix Glas Fysio Zuyd / Cabinet Adviseurs Paul Block Optiek

Algemene zaken Magda van Hooren

Jean-Pierre Geusens

Internet & Social Media

Auteursrechten

Niets uit deze uitgave mag worden geproduceerd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, film of welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave.

De volgende uitgave verschijnt woensdag 31 januari

Eelco Heuberger www.citymagazinemaastricht.nl

Vormgeving en Druk Tonnaer meer dan drukkers www.meerdandrukkers.nl

Citymagazine Maastricht | 3


Tekst: Stephan van Appeven Fotografie: Jean Pierre Geusens

Maastricht Marketing:

traditie met innovatie verbinden Begin 2017 veranderde de organisatie achter het alom bekende VVV van naam naar Maastricht Marketing. Afgelopen maand volgde hierin ook de fysieke VVV-winkel in de Kleine Staat. Het nu geheten Maastricht Visitor Center dekt veel meer de lading in de stad die dagelijks een vrachtlading (buitenlandse) toeristen trekt. De naamswijzigingen zijn overigens geen toeval, maar onderdeel van de nieuwe strategie.

4 | Citymagazine Maastricht


Flinkerbusch: “Mensen gaan vanuit het Maastricht Visitor Center Maastricht beleven. Maar we willen óók een toegangspoort zijn voor heel Limburg.” Toeristen zolang mogelijk in Maastricht houden, aanzetten om ze zoveel mogelijk te laten spenderen en vervolgens ook als tevreden ambassadeurs weer laten vertrekken naar huis. Het vat ongeveer wel samen wat Maastricht Marketing, het voormalige VVV, voor taak heeft binnen onze stadsgrenzen. De honderden bedrijven die aangesloten zijn, vertrouwen erop dat de stad goed in de markt wordt gezet voor bezoekers. En dat doet Maastricht Marketing tegenwoordig met een nieuwe strategie. Daarin gaat het vooral om oud en nieuw verbinden, oftewel traditie en innovatie laten terugkomen in alle uitingen. Want tijden veranderen en dat realiseren ze zich bij Maastricht Marketing maar al te goed. Directeur Lars Flinkerbusch: “Vroeger kwamen toeristen bij ons informatie inwinnen en bemiddelden wij. Nu weet iedereen al alles door smartphones. Daarom is het onze taak nu om te verleiden, inspireren en te verrassen. Vroeger waren wij een zender. Nu denken we vooral vanuit de bezoeker.” Volgens Flinkerbusch is het tevens niet meer zo vanzelfsprekend dat toeristen naar Maastricht komen. “Als je op de A2 Maastricht Aachen Airport passeert, rijd je langzaam de meest on-Nederlandse stad van ons land binnen. Met het internationale, compacte, historische en monumentale karakter van Maastricht, een universiteitsstad met een geweldig culinair en cultureel aanbod waar je bovendien uitgebreid kan shoppen, red je het niet alleen meer. Je moet daar innovatie aan toevoegen. Want die kant kent niemand. En zo willen wij oud en nieuw verbinden, traditie en innovatie op spanning zetten.” Flinkerbusch doelt daarmee onder meer op enkele onbekende schatten binnen het Maastrichtse. “Als je met je Mercedes door Afrika rijdt en er gebeurt iets waardoor je de rode knop moet indrukken, krijg je het callcenter aan de lijn, vanuit Maastricht. We bouwen kerken om tot luxe hotels of de mooiste boekhandel van Europa. Kanten die velen nog niet kennen van Maastricht. Oud en nieuw.”

Maastricht Visitor Center Naast de koerswijziging binnen Maastricht Marketing en de veranderde uitingen in strategie en communicatie, is de winkel in

de Kleine Staat misschien wel het grootste visitekaartje. Sinds november draagt het toeristenloket de naam Maastricht Visitor Center. Gaby Faut is verantwoordelijk om de eerder genoemde strategie te vertalen in de fysieke shop. “Als een toerist ons bezoekt, moet dit het vertrekpunt zijn van de beleving buiten. We willen de mensen triggeren om langer in de stad te blijven en hen vooral deze doordeweek te laten bezoeken. Ze moeten willen ontdekken, want daarvoor zijn we tenslotte op aarde”, vertelt zij. “Een hoop in onze aanpak is veranderd: er zijn bijvoorbeeld minder balies, waardoor meer ruimte ontstaat en de medewerkers rondlopen en toegankelijker zijn. Ze vervullen nu meer de rol van gastvrouw. Er zijn meer schermen, met weinig tekst en veel sfeerbeelden. En we hebben het assortiment onder de loep genomen en een eigen merchandiselijn opgetuigd.” En die nieuwe producten zijn uiteraard allemaal te herkennen aan een Maastrichts element. Zo zijn er bijvoorbeeld tegeltjes van tegelgigant Mosa te koop met leuke spreuken (in dialect) en voor de vervent smartphone-gebruikers zijn er powerbanks met iets van Maastricht daarop, zodat ook tijdens het rondlopen in Maastricht de telefoon opgeladen blijft.

Faut: “De bezoeker vergeet wat je gezegd hebt of gedaan, maar niet het gevoel dat je hem of haar meegeeft.” Historie Bij de verbouwing die plaatsvond en uiteindelijk tot een veel strakker ogende winkel leidde, is ook rekening gehouden met het historische element van het pand. Het dateert uit 1470 en had al verschillende functies. Zo is er ooit recht gesproken, hebben er mensen gevangen gezeten, er was een poppentheater en nog veel meer. Kortom, een gebouw met een verhaal. En die historie wilde Maastricht Marketing weer zichtbaar maken en daarom zijn aloude kenmerken aan de gevel en de vloer weer blootgelegd. “Eigenlijk was de historie van het pand in onze winkel het minst voelbaar. Door de verbouwing is een ander gevoel aan de ruimte gegeven.” En ook vanuit die verandering spreekt de nieuwe strategie. De elementen van het historische pand weergegeven (oud) in een strakke en moderne setting (nieuw). Citymagazine Maastricht | 5


Tekst: Stephan van Appeven | Fotografie: Ronald van den Hoven

Maandelijks krijgt City Magazine een kijkje in de keuken bij RTV Maastricht. Alle facetten van dit mediabedrijf komen aan het licht, want de stadsomroep presenteert zich met haar programma’s op diverse kanalen: radio, televisie en internet. Tevens komen de mensen achter de programma’s aan het woord: de medewerkers en niet te vergeten, de vrijwilligers. Een kennismaking met RTV Maastricht!

Student wil ervaring opdoen en voegt zich bij redactie

De 27-jarige Yves Lacroix versterkt sinds eind oktober de nieuwsredactie van RTV Maastricht. De student European Studies (aan Zuyd Hogeschool) doet dit vrijwillig twee dagen in de week. Waarom? Yves wil na zijn studie als journalist aan de slag met als specialisme ‘de Europese Unie’. Alles omtrent de EU leert ‘ie wel aan Zuyd, maar het stukje ervaring in verslaggeven mist hij nog. Vandaar dat hij zich meldde bij RTV Maastricht. “Ik schrijf weliswaar op mijn eigen website over de Europese politiek, maar dat is net als je jezelf leert autorijden. Dan leer je jezelf misschien wel de verkeerde dingen. Bij RTV

6 | Citymagazine Maastricht

Maastricht krijg ik nu tenminste een idee hoe het er echt op een redactie aan toegaat.” Yves is blij dat zijn collega’s tijd in hem investeren, ondanks dat het bijvoorbeeld niet om een officiële stage gaat. “Ik had verwacht dat het moeilijker zou zijn om bij RTV Maastricht binnen te komen. Maar men was juist blij dat ik de club kwam versterken. En ik mag een hoop doen. Ik heb inmiddels al veel meer van Maastricht gezien in een paar weken, dan ooit daarvoor”, lacht Yves, die in februari het redactiewerk weer inruilt voor de schoolbanken.


Alles wat speelt in lokale politiek:

Lopende Zaken

In het nieuwe jaar komt RTV Maastricht elke twee weken op woensdag met Lopende Zaken. In dit programma komen onderwerpen aan bod die hoog op de agenda staan in de Maastrichtse politiek. Voorbij komen tussentijdse updates, voortgangsverslagen van belangwekkende dossiers, politieke waakvlammen die onverhoeds harder zijn gaan branden en korte terugblikken waarbij duiding is vereist. Hoofdredacteur Eugene Baak: “Wat we óók proberen, is onderstromen te duiden waarop het zicht vertroebeld is geraakt. Alles wat speelt in de politiek komt voorbij. Daarbij beperken wij ons overigens niet tot alleen de raadsleden, die zich bij onderwerpen vaak laten informeren door deskundigen. Wij laten ook zelf de deskundigen aan het woord en halen zo de kennis bij de bron, bijvoorbeeld in de wetenschap of het bedrijfsleven.” Een kleine politieke kernploeg van de huidige nieuwsredactie gaat aan de slag met Lopende Zaken.

Radiodier Hubert Bessems:

“Blij om onderdeel te zijn van het geheel” jonkie zat ik al met een cassetterecorder en een microfoon te klooien. Ik beschouw een radiopresentator als een metgezel in de ruimte. Je hoeft niet alles interessant te vinden wat ‘ie vertelt, maar toch is ‘ie dichtbij. Ik kan Spotify wel aanzetten, maar dan kies ik mijn eigen muziek. Ik wil juist verrast worden door wat iemand anders leuk vindt.” En zo hoopt Hubert ook die persoon aan de andere kant van de radio te zijn die iemand vergezelt in de huiskamer. Het feit dat hij live-radio maakt, levert hem de benodigde adrenaline op. “Het feit dat je geen tweede kans krijgt, maakt het spannend. Als je een foutje maakt, is het zaak om niet in de stress te schieten. Gewoon Elke dinsdag en ‘oeps’ roepen en verder gaan.”

vrijdag centrale hal in Centre Van 11 tot 13 uur.

In het dagelijks leven werkt hij voor een radiotherapeutische instelling, en radio maken is dan weer zijn grote hobby. Hubert Bessems (30) maakt met twee radioprogramma’s op RTV Maastricht flink wat uren als vrijwilliger. Aan het einde van de werkweek vermaakt hij de luisteraar met luchtige programma’s; op de donderdag samen met een andere vrijwilliger Maurice Bruijnzeels, slingert hij Luuster ‘ns de ether in en op vrijdag luidt hij het weekend in met SPAM. Het zag er al vroeg naar uit dat Hubert uiteindelijk iets met radio ging doen. “Als

www.rtvmaastricht.nl/ www.facebook.com/rtvmaastricht/ TV Ziggo digitaal: kanaal 40 | KPN 1336 Radio Kabel 87 . 5 | Ether 107,5 FM | Ziggo 915 of 1915 | KPN 1036

Citymagazine Maastricht | 7


Tekst: Meyke Houben | FotograďŹ e: Ralph Sluysmans

Out of theBox

Mr. James Leliveld (Leliveld Advocaten) ontmoet, mede vanwege zijn werk als advocaat, vaak inspirerende mensen met een bijzonder verhaal. Markante persoonlijkheden of ondernemers die, al dan niet gedwongen, out of the box leven of denken. Leliveld is advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht en heeft dus regelmatig te maken met bedrijfsovernames, startups, aandeelhouderskwesties en herstructureringen. In deze serie elke maand een ontmoeting met iemand uit zijn netwerk. Deze maand:

Jan Peeters. 8 | Citymagazine Maastricht


Toen Jan Peeters eind jaren tachtig van de vorige eeuw op een groot advocatenkantoor in Hasselt werkte, was niemand daar bezig met Nederlands Limburg of met Duitsland. Peeters: “Terwijl juist de euregio een enorm internationaal potentieel biedt. Gek genoeg is in de 35 jaar dat ik advocaat ben, de juridische grens tussen België en Nederland eerder groter geworden dan kleiner. Als we de economie willen stimuleren, moeten we die kloof gaan overbruggen.” Daarom richt Peeters Euregio Law, gevestigd op de Corda Campus in Hasselt, nadrukkelijk de blik naar buiten. “Veel Belgen hebben last van wat ik het kerkkorensyndroom noem”, aldus Peeters. “Zij zijn eerder naar de eigen streek gekeerd en voorzichtiger dan een Nederlander om naar buiten te treden. Met Euregio Law hebben wij de bewuste keuze gemaakt om dat wel te doen. Momenteel werken we met een Dutch desk en een German desk. Bij deze digitale loketten kunnen onze Nederlandse en Duitse cliënten terecht met vragen over onder meer grensoverschrijdende tewerkstelling en detachering, of over internationaal handelsrecht, distributieovereenkomsten, auteurs- of merkenrecht. Maar uiteindelijk is dat voor ons niet goed genoeg: om internationaal te kunnen doorgroeien, moeten we zelf de grenzen overstijgen.” Om de uitdagingen van de toenemende globalisering adequaat te kunnen oppakken, zoekt Peeters Euregio Law eveneens naar interessante partners over de grens. Tijdens een euregionale bijeenkomst kwam Jan Peeters onlangs in contact met James Leliveld. Al meteen bleken beide advocaten op zakelijk gebied veel raakvlakken te hebben. Reden genoeg om te onderzoeken of een verdere samenwerking tot de mogelijkheden behoort. Leliveld: “Onder invloed

“Men moet niet wijzen op de verschillen, maar op het complementaire en op wat ons bindt. En dat is véél..” van de technologie gaat ons vak de komende jaren ingrijpend veranderen. De digitale rechtspraak komt eraan. Dankzij blockchaintechnologie, waarbij alle deelnemers in een computernetwerk op ieder moment beschikken over dezelfde informatie, kunnen we straks veel gegevens en documenten downloaden. Dat heeft zijn voordelen, maar voor specifieke zaken schiet artificiële intelligentie tekort. In die gevallen blijft persoonlijk contact belangrijk.” Bijvoorbeeld als het gaat om de verschillen tussen het Nederlandse en Belgische rechtssysteem. Leliveld: “Door samen te werken met een Belgisch kantoor, kunnen wij onze cliënten die naar België gaan, beter informeren over wat hen te wachten staat. Dat werkt soepeler en leidt tot minder communicatieproblemen. Een cliënt is dan bijvoorbeeld niet verrast als hij in België – anders dan in Nederland - met dertig advocaten tegelijk in de rechtszaal staat.” Ook de culturele verschillen

“Om internationaal te kunnen doorgroeien, moeten we grenzen overstijgen”

tussen Nederland en België spelen in het zakelijk verkeer nog altijd een rol. Dat mag geen beperking zijn, meent Peeters. “Men moet niet wijzen op de verschillen, maar op het complementaire en op wat ons bindt. En dat is véél..” Hoewel de samenwerking nog prematuur is, zijn beide partijen ervan overtuigd dat de toekomst een andere manier van werken vereist. “Grenzen zullen steeds meer verdwijnen. Globalisering is niet voor morgen, maar vandaag. Daar moeten we op inspelen. Dan zijn we klaar voor de rest van de wereld.” www.leliveldadvocaten.nl www.euregiolaw.be

Heeft u een juridische vraag of wenst u een advies op maat, neem dan contact op met mr James Leliveld. Het eerste gesprek is immers gratis en geheel vrijblijvend. U kunt hem bereiken per mail: leliveld@leliveldadvocaten.nl telefonisch +31 (0)43 3259679 +0031 (0)6 26 53 23 20

Citymagazine Maastricht | 9


Gezellige warmte ook voor in uw huis! Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, hebben wij een nieuwe toonzaal geopend in Lanaken. Net over de grens bij Maastricht en Smeermaas. Een winkelpand van ruim 2000m² met meer dan 300 toestellen, waaronder een 15-tal brandend opgesteld. Dit in de voormalige gebouwen van ‘Gijsen stijlschouwen’ aan de Maastrichterweg (Wolfstraat 3).

Ook u kunt er warmpjes bijzitten in het nieuwe jaar. Allesbranders – Gaskachels – Mazoutkachels - Houtkachels – Pelletkachels – Kolenkachels

Karmen Kachels heeft een ruime keuze in verschillende merken en soorten kachels en inbouwhaarden. Wij verdelen verschillende merken hout-, kolen-, gas- en mazoutkachels waaronder Dovre, Efel, Well - Straler, Franco Belge en Supra. Gedurende generaties de specialist bij uitstek in kachels en brandstoffen. Voor pelletkachels verkopen we het merk TMC en Nordica Extraflame. Gedurende generaties de specialist in kachels en brandstoffen. Wij bieden u ook een groot assortiment aan wisselstukken voor vele merken kachels. Eveneens voor levering, vakkundige plaatsing advies en onderhoud van je kachel bent u bij ons aan het juiste adres. Wil je van de dure stookolie of gas af? Breng dan eens een bezoekje aan onze toonzaal en laat je informeren hoe je goedkoop en behaaglijk je woning kan verwarmen.

Wolfstraat 3 3620 Lanaken België Tel: 0032-89611642 www.karmenbvba.be Openingsuren: Ma. 13-18 u. | Di. t/m Zat 9-18 u. | Zo. 10-18 u.


&

Boeken tips Muziek

De kerstdagen zijn weer achter de rug, het nieuwe jaar wacht op ons. Natuurlijk hopen wij u in 2018 weer te kunnen verwelkomen. Ongetwijfeld wordt het weer een jaar met veel mooie nieuwe boeken en muziek. En natuurlijk kunt u weer regelmatig bij ons terecht bij schrijversbezoeken, lezingen, muziekoptredens en exposities. Traditiegetrouw beginnen we rustig, maar schrijvers voor de Boekenweek zijn al geboekt en we zijn al begonnen met de invulling van het programma van de Museumnacht en Bookstore Day half april. Maar natuurlijk wensen wij u eerst een fijne jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2018! Deze maand tippen wij de volgende boeken:

Hanne Hagenaars / Marres: MAASTRICHT - Gids voor de zintuigen

Boek

Deze nieuwe stadsgids is gemaakt door lokale kunstenaars, schrijvers en inwoners voor iedereen op zoek naar zintuiglijke ervaringen in Maastricht. De vraag die deze gids stelt is hoe je een weg zou vinden door het zintuiglijke aanbod van Maastricht. Welke routes volgen mensen door de stad? Waar doet de Maastrichtenaar zijn ‘lekkere’ boodschappen? Welke luchtjes zijn populair? Hoe maak je een muziekstuk van de stad? Welk zeldzaam kruid groeit hier? Maastricht IS de stad der zintuigen!

David Frenkiel & Luise Vindahl: The Green Kitchen at Home. Gezond, vegetarisch en snel eten voor elke dag Maak de lekkerste gerechten die David en Luise ook elke dag voor hun eigen gezin maken. Met de recepten uit The Green Kitchen at Home gaat dit zeker lukken! Gezonde snelle recepten David en Luise geven hun favoriete basics die zij zelf standaard in de koelkast hebben staan. Alle recepten zijn vegetarisch, gezond en heerlijk! In The Green Kitchen at Home vind je heerlijke recepten voor ontbijt, recepten voor handige maaltijden voor onderweg, veel snelle recepten voor doordeweeks, wat uitgebreidere recepten voor in het weekend en een hoop heerlijke spreads, bijgerechten en desserts!

Boek

Jos Palm: De gewone man. Een kleine mensheidgeschiedenis Zondag 21 januari geeft Jos Palm een lezing bij Boekhandel Dominicanen over zijn boek De gewone man. Op basis van historische bronnen en egodocumenten vertelt historicus Palm het verhaal van de kleine, gewone mensen, hun problemen, verlangens en onvrede. Want, in de geschiedenisboeken kom je hem meestal niet tegen: de gewone man. Palm zocht hem op en beschrijft zijn leven door de hele geschiedenis. Vanaf de vroege Oudheid tot het heden. We zien hem als slaaf, horige, arbeider en kleine sappelaar. We leven met hem mee op de slagvelden van Waterloo en Verdun. We ervaren hoe hij zich liet misleiden door Napoleon, Hitler en Stalin, en ook hoe hij uiteindelijk het meest gaat verwachten van de democratie. Brood, spelen en stemrecht, en af en toe een extra pilsje of complimentje: dat is voldoende, als hij maar het gevoel krijgt dat hij er mag zijn. Verplicht leesvoer dat laat zien waar het onbehagen van onze tijd vandaan komt. Boek

Francis Spufford: Gouden bergen

Boek

1746: De charmante Mr. Smith komt aan in New York met een wisselbrief van 1000 Britse ponden, een astronomisch hoog bedrag. Wie is hij en hoe komt hij aan dat geld? Het New York van die tijd is een dorp vergeleken bij het tien keer zo grote Londen, en hij wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Algauw wordt hij opgenomen in de Brits-Nederlandse upperclass. Hij gaat mee naar de kerk, laat zich strikken voor een rol in een toneelstuk en wordt verliefd. Maar keer op keer slaat Smith de plank mis, want in de Nieuwe Wereld gelden heel andere regels dan in het Oude Europa.

Michael Berg: Broertje Na een telefoontje van de politie vliegt Lotte Pradel halsoverkop naar Zuid-Frankrijk. Haar vier jaar jongere en autistische broer Felix wordt verdacht van de moord op hun vader, hun stiefmoeder en een nog onbekende vrouw. Hoewel Lotte met haar vader - een oud-politicus - heeft gebroken en ze Felix sindsdien niet meer heeft gezien, weet ze een ding zeker: haar broer kan onmogelijk de dader zijn. Op het politiebureau ontmoet ze Felix voor de eerste keer na tien jaar. Het contact verloopt buitengewoon stroef. Maar als Felix ontsnapt, kan Lotte niet anders dan hem volgen.

Boek

Dominicanerkerkstraat 1, Maastricht, www.boekhandeldominicanen.nl


Terugkijken op 2017 “Ik moet denken aan die vrouw die ineens volschoot tijdens het hypotheekgesprek. Dikke tranen in haar ogen. Haar oude huis stond te koop omdat zij en haar man uit elkaar gingen. Leuk gezin, jonge kinderen nog. Ze wílde helemaal geen nieuw huis en geen nieuwe hypotheek, ze was nog volop aan het rouwen over de scheiding. Zo rot. En nou kreeg ik vorige week een kaartje van haar om ons te bedanken. Voor onze hypotheekbemiddeling maar vooral voor het goeie gesprek van toen. Lief hè. Het oude huis is boven de vraagprijs verkocht en ze viert straks met haar kinderen heerlijk kerst in haar eigen nieuwe huis.” Het draait om mensen Dit verhaal vertelde een collega van me toen we – het is bijna kerst tenslotte – samen terugkeken op het afgelopen jaar. Het zijn toch in eerste instantie de menselijke verhalen die je dan te binnen schieten. Dankbaar aan de kerstdis Juist daarom schuiven wij straks met een dankbaar hart aan de kersttafel. Er zijn zó veel van zulke verhalen. Van jonge stellen die afgelopen jaar dolblij hun eerste huis kochten, ouderen die van de opbrengst van hun huis een goede oude dag kunnen financieren en jonge gezinnen die de stap naar een groter huis zetten. Wij bij De Hypotheker Maastricht vinden dat misschien wel het leukste van ons vak: dat elk mens anders is, zodat het iedere keer weer een uitdaging is om de beste adviezen en persoonlijke ondersteuning te geven.

Jaar van groei We hadden een hoop leuke klanten in 2017. De huizenmarkt bleef maar groeien. De gemiddelde hypotheek was zelfs nog nooit zo hoog en de huizenmarkt werd (en wordt) steeds krapper. Wij hielpen onze klanten niet alleen aan een nieuwe hypotheek, maar ook met advies voor oversluiten, afsluiten van verzekeringen en nog veel meer. We verheugen ons op een nieuw jaar waarin we hopelijk weer veel mensen kunnen helpen met persoonlijk advies. Gaaf is bijvoorbeeld dat er steeds meer mogelijkheden voor zzp’ers zijn om een hypotheek rond te krijgen. Zelfs al na één jaar zzp’er zijn, en ook zonder Nationale Hypotheekgarantie. Proost, op 2018! Wij proosten straks op al die cliënten van het afgelopen jaar die komend jaar in hun nieuwe huis beginnen. En op degenen die komend jaar de stap naar een nieuw huis zullen zetten. Vier jij kerst volgend jaar in een nieuw huis? Dan zien we je heel graag een keer vrijblijvend op onze vestiging. Proost, op een warm en gelukkig 2018! Evelyne Buck De Hypotheker Maastricht Avenue Céramique 12 Tel. 043-3561061

PACKAGING DESIGN

SIGNING

VORMGEVING & PREPRESS

OFFSET DRUKKEN

DIGITAAL DRUKKEN

meerdandrukkers.nl mastdesign.nl prepresskelpen.nl


ggggg g g g g g Jelle Ummels ggggg ggggg ggggg ggggg ggggg ggggg ggggg ggggg NIEUWE KAART

Column:

Tijd voor een traditie

Onlangs hadden mijn partner en ik een etentje met een bevriend koppel in de binnenstad. Zakelijk zie ik de mannelijke wederhelft van dit koppel regelmatig. Privé maar doorgaans 1 keer per jaar. Rond de Feestdagen. Ik geloof, dat was de 6e keer. Een mooie traditie. En inmiddels ben ik gek op tradities. Vooral in dit jaargetijde. Van gourmetten met pakjesavond, films als Love Actually, Sissi of The Muppets Christmas Carol in pyama op de bank tijdens 1e Kerstdag tot en met tonijnsalade, oliebollen en bubbels met Oudjaar. Het zal wel zo’n leeftijdsdingetje zijn.

En spontaan moest ik weer aan die ene zin denken ‘Er komt niemand je niks brengen, je moet het er zelf naar maken en ophalen’. Hoe verhouden zich deze woorden dan met deze bijzondere mensen? Komt ook hun niemand iets brengen? Zijn zij in staat om hun eigen kansen te maken? Zichzelf te voorzien in die soms zo kleine maar waardevolle geluksmomenten? Kunnen zij geluk en plezier zelfstandig afdwingen? Als dat zo was, dan was onze Stichting toch helemaal niet nodig. Dan waren al die mooie maar vooral talrijke stichtingen niet nodig.

Het gesprek kwam al gauw op alle boeiende, uitdagende en mooie dingen die ons afgelopen jaar mochten overkomen. Boeiende opdrachten voor haar, uitdagende studie voor hem. En daarnaast natuurlijk dat mooie familie- en gezinsgeluk. Spontaan sprak ik de zin uit: ‘Ben benieuwd wat 2018 ons gaat brengen?”. Stilte. Nog meer stilte. “Ben benieuwd wat 2018 ons gaat brengen?’ herhaalde 1 van de tafelgenoten verbaast. Er komt jou niemand niks brengen, Jelle, je moet het er zelf naar maken en ophalen.”

Maar dat is dus niet zo. Wij zijn juist nodig. Wij zijn als mensen verplicht om iemand anders iets te brengen die hiertoe zelf niet in staat is. Door welke omstandigheden dan ook. Wat we hiermee ophalen is die glinstering in hun ogen, een schaterende lach uit hun mond en een spontane knuffel in het passeren van elkaar. Hun geluksmoment is ons geluksmoment!

Enkele dagen later mochten wij als bestuur samen met diverse vrijwillige gastvrouwen van Stichting Sinterklaas aan de Maas in 1 week maar liefst honderden speciale bezoekers ontvangen op de Pakjesboot 21 van onze Goedheiligman aan de Maasboulevard. Kindjes en hun ouders van het AZC Malberg & St. Pieter. Meer dan 7 groepen van de Tyltylschool de Maasgouw. De Batteraove & Tuttenbelle club van Stichting Jongerenwerk Pottenberg. De week ervoor zongen enkele cliënten van Martha Flora, verzorgingshuis voor dementerende ouderen, samen met Sinterklaas & Praatjespiet uit volle borst mee met Sinterklaasliedjes van vroeger.

Als we nu eens met elkaar afspreken dat we in 2018 starten met nog een traditie. Dat je rondkijkt in je omgeving en zoekt naar een plek waar je in welke vorm dan ook, klein of groot, geluk kunt brengen naar een ander. Sluit je aan bij 1 van de prachtige Stichtingen, wordt vrijwilliger of doe een donatie. Incidenteel of structureel, maakt niet uit. Maar doe het. Ik verzeker je, je wordt een rijker mens! Ik wens je dan ook niet alleen een gelukkig en gezond, maar vooral een verrijkt 2018! Projectburo Ummels! www.buro-ummels.nl #Letsgetthejobdone

Team van Wijck wenst je alle goeds voor 2018

Wij hebben weer een nieuwe kaart gemaakt, vol heerlijke gerechten & specials om van te genieten. Kom je proeven in het nieuwe jaar? De hele dag kun je genieten van een ontbijt, lunch, high tea of brunch.

WEET WAAR JE LEKKER EET

Wycker Brugstraat 28 Maastricht - open 8-18 uur


PROBLEMEN MET UW VOETEN?

boeken

Grote collectie comfortschoenen

nieuw, tweedehands, studieboeken

muziek CD’s, DVD’s, LP’s

activiteiten

schrijversbezoeken, lezingen, muziekuitvoeringen, exposities

boekhandel dominicanen

WWW.BOSCHMODESCHOENEN.NL

Dominicanerkerkstraat 1, Maastricht www.boekhandeldominicanen.nl

Volg ons op facebook

Meest betrouwbare automerk volgens de Consumentenbond.

3

1

Consumentenbond bevestigt wat wij al wisten Met een 8,7 op het rapport is Suzuki het beste jongetje van de klas. Een klas van 24 automerken, door de Consumentenbond onderzocht op betrouwbaarheid. Onze S-Cross krijgt zelfs een 9.1 als rapportcijfer! Wij wisten al dat onze modellen zelden iets mankeren. Nu hoort u het ook eens van een ander.

Suzuki Auto Jacob B.V.

Sortieweg 75, Maastricht, Tel. (043) 321 49 51, www.autojacob.nl Alle resultaten van de online enquête onder 10.000 autobezitters zijn gepubliceerd in de Consumentengids van november 2017.

2 • Rapportcijfer 8,7 • Het hoogste van 24 automerken Bron: Consument


ENCI BUSINESS CENTER VOOR EN DOOR ONDERNEMERS

NUMMER 1 2018


Door: Stephan van Appeven | Fotografie: Peter van Hooren

Het ENCI Business Center:

het fysieke thuis van steeds meer bedrijven Het kantoor van ENCI aan de Lage Kanaaldijk is allang niet meer een gebouw dat enkel en alleen in het teken

staat van cement- en klinkerproductie. Al enkele jaren hebben externe bedrijven de mogelijkheid zich te vestigen in het pand ». Er is nog ruimte over voor nieuwe geïnteresseerde bedrijven om een plekje in te nemen.

In 2010 verwelkomde het ENCI Businesscenter het eerste bedrijf dat intrek nam in de vrijstaande kantoorunits in het hoofdgebouw van het productiebedrijf. Zeven jaar later is het aantal inmiddels al gegroeid naar meer dan twintig ondernemingen die dankbaar gebruikmaken van de mogelijkheid die

ENCI biedt. Voor velen is dat niet bekend, want als je aan ENCI denkt, denk je toch vooral aan die producent van cement? Maar ENCI ondergaat de laatste jaren een transformatie en ook het businesscenter speelt daarin een rol. Een nieuwe weg die ENCI dus inslaat. Directeur Günther Gach licht toe: “Over

niet al te lange termijn stopt ENCI met het winnen van kalksteen en het produceren van klinker (het halffabricaat voor de cementbereiding) in de oven. We gaan dan als maalbedrijf de toekomst in. We blijven cement maken, maar krijgen de grondstoffen die daarvoor nodig zijn dan aangeleverd. Klinker gaan we


Momenteel zijn er al zo’n 28 bedrijven gevestigd.

Günther Gach: “Bedrijven komen elkaar hier tegen en vinden raakvlakken.”

Met de start van deze bijlage die ieder kwartaal verschijnt, presenteert het ENCI Business Center haar uitgebreide mogelijkheden voor bedrijven. Partners worden ieder kwartaal “in the picture” gezet en vertellen hun verhaal.

in de toekomst dus aanvoeren in plaats van zelf produceren. ” En zo ontstaan er mogelijkheden omdat er flink wat ruimte vrijkomt op het bedrijventerrein. “Het bedrijventerrein had de status van ‘single user’ en heeft nu die van ‘multi user’. We stellen ons beschikbare terrein voor meerdere partijen open. Inmiddels huren bedrijven hier al kantoorruimtes en hallen. Zij maken bovendien gebruik van prettige ENCI-faciliteiten: o.a. van een afgesloten bedrijventerrein met portiersloge, de receptiedienst met postservice in het businesscenter en niet te vergeten het bedrijfsrestaurant.”

Raakvlakken “Sommige organisaties vinden elkaar in het businesscenter. Dat kan al beginnen bij een bedrijf dat een juridisch vraagstuk heeft en even binnenloopt bij iemand die daar gespecialiseerd in is. En dat maakt het toch anders dan dat je elders gevestigd zit. En dat is het mooie: wij verhuren de ruimte en onderling kunnen huurders elkaar werk bieden”, vertelt directeur Günther Gach. Guido Emonds is verantwoordelijk voor het businesscenter. Hij is trots op wat er nu al gevestigd zit bij ENCI aan de Lage Kanaaldijk. “We bieden ondernemers de gelegenheid zich hier te vestigen. En uit ervaring blijkt dat diegenen die bij ons gevestigd zijn met hun onderneming, hier lang blijven.”

Vestigen In principe kunnen alle soorten bedrijven zich melden voor vestiging in het ENCI Businesscenter, al is de focus gericht op bedrijven wiens activiteiten zijn gericht op industriële diensten en producten. Günther Gach en Guido Emonds willen zich niet inperken tot maar één soort bedrijvigheid. Er moet juist een mix aan diverse diensten ontstaan. Inmiddels is al 65% van het gebouw gevuld met externe bedrijven. Guido: “ENCI heeft de keuze gemaakt om alleen de voorzijde van het gebouw te verhuren. De achterzijde blijft in gebruik door ENCI.” En dat het Businesscenter niet in hartje Maastricht ligt, is volgens hem geen nadeel. “De ligging aan de Lage Kanaaldijk is geweldig, zo vlak vóór de Maas en aan de rand van de stad. Het is makkelijk bereikbaar en het uitzicht is prachtig.” Gach vult hem aan: “We hebben hiernaast ook nog AINSI liggen, een oud verpakkingsgebouw van ENCI en nu een cultuurpodium. Bedrijven die hier zitten, kunnen op vrijdag om zes uur naar beneden en even afschakelen met bijvoorbeeld een pianoconcert. Of je wandelt met je relaties door de groeve in een prachtig natuurgebied.” Wat Günther Gach en Guido Emonds op korte termijn hopen, is dat het kantoorgebouw van ENCI meer onder de aandacht komt van bedrijven die op zoek zijn naar kantoorruimtes of productielocaties.

Huurders ENCI 1. Inashco 2. BearSports 3. QIC Consultancy 4. WSE 5. Cetra 6. IC&C 7. Hameleers Automation Service 8. B&B Bouwdata Combinatie 9. BD Business Call 10. Lionarons-GGZ 11. Sagrex 12. Wolfs&Beekman Belastingadvies 13. Maintain Elektro 14. C&H Maastricht 15. HP Installatietechniek 16. Transform Data 17. Claessens Electrical Investigation & Consultancy 18. CVOB 19. Raja Europe 20. Serpenti Schildersbedrijf 21. Bistrena 22. LivingWindow 23. Interactive Drupal Design 24. Veldhoen+Company International 25. JM Dakwerken 26. DOCK84

Guido Emonds: “Wij bieden ondernemers de gelegenheid zich bij ons te vestigen”

27. Van Hooren Media VOF 28. Koninklijke Woudenberg

De eerstvolgende uitgave verschijnt 31 januari 2018


ENCI BUSINESS CENTER VOOR EN DOOR ONDERNEMERS

ENCI Business Center in het kort… Ben je op zoek naar betaalbare kantoorruimte en/of bedrijfsruimte in de omgeving van Maastricht? Informeer dan zeker eens bij ENCI. In het karakteristieke kantoorgebouw uit de jaren 60 zijn al ruim 28 bedrijven gevestigd. Geniet hier van je eigen kantoor en maak tegelijkertijd gebruik van de voordelen van het werken in het Business Center. Het gebouw is zeer geschikt voor bedrijven wiens activiteiten gericht zijn op industriële diensten en producten.

• Personenlift en goederenlift beschikbaar • Mooi bedrijfsrestaurant met uitgebreid assortiment • Kitchenette en coffee corner op iedere etage met gratis koffie, thee en water.

Er zijn kantoorunits beschikbaar van 12m2, 24m2, 48m2 en groter. Zo nodig passen wij de indeling na onderling overleg aan.

Is je interesse gewekt? Contactpersoon: Guido Emonds Service Manager Parkmanagement Tel. +31 (0) 43 3297254 Gsm +31 629097568 e-mail: gemonds@enci.nl ENCI B.V. Lage Kanaaldijk 115, 6212 NA MAASTRICHT Postbus 1, 6200 AA MAASTRICHT www.facebook.com/businesscenterENCI/

Enkele van de vele voordelen: •A an de rand van Maastricht en vlot bereikbaar •P arkeren voor de deur en gratis voor bezoekers • 24/7 toegang tot de kantoorunit • Per direct beschikbaar • Flexibele huurcontracten •F antastisch uitzicht op de Maas en de Maasvallei •G ebruikmaken van diensten receptie/telefoonservice (indien gewenst)

Verhuurbrochure Naast kantoorunits, verhuurt ENCI ook op haar fabrieksterrein diverse hallen en ruimtes. Een uitgebreide verhuurbrochure geeft je ruime informatie over de mogelijkheden.


&

Boeken tips Muziek Vreemde Kostgangers: Nachtwerk

Nog geen jaar nadat het met goud bekroonde debuutalbum verscheen kunnen we nu al genieten van het nieuwe album van Vreemde Kostgangers: ‘Nachtwerk’. Waar een gemiddelde rockband zijn fans gerust enkele jaren laat wachten op een nieuwe plaat, doen de Vreemde Kostgangers het allesbehalve rustig aan. De lovende reacties op hun eerste album, dat tot op #1 binnen kwam en onlangs nog bekroond werd met een BUMA NL Award, deed Nederpopiconen Boudewijn de Groot, George Kooymans en Henny Vrienten besluiten direct met een tweede album te komen. Het leverde liefst zestien spiksplinternieuwe songs op, waarop de Vreemde Kostgangers zich qua sound en thematiek van hun meest veelzijdige kant laten horen. CD

U2: Songs of experience Dit jaar keert U2 terug met hun langverwachte nieuwe studio album ‘Songs of Experience’. Het nieuwe album – hun 14e - is het tweede deel in het tweeluik, het eerste album ’Songs of Innocence’ kwam in 2014 uit en de twee albumtitels refereren naar het gedicht ‘Songs of Innocence and Experience’ van de Engelse mysticus en dichter William Blake. De lyrische benadering van het album is sterk geïnspireerd door het advies van de Ierse dichter, romanschrijver en Professor Emeritus Brendan Kennelly aan Bono om “te schrijven alsof je dood bent”, resulterend in een verzameling liedjes in de vorm van intieme brieven aan plaatsen en mensen die dicht bij het hart van de zanger staan - familie, vrienCD den, fans, zichzelf.

Ariana Huffington: Maria Callas Callas: de meest getalenteerde en betoverende zangeres van de twintigste eeuw, een stijlicoon, maar bovenal een vrouw met een dramatisch leven vol uitersten Deze biografie brengt Callas briljant tot leven: van haar transformatie van mollig, pijnlijk verlegen meisje tot de prachtige, gevierde sopraan en het innerlijke conflict met haar larger-than-life-imago. Die innerlijke strijd is het middelpunt van haar leven. Met behulp van een schat aan eerder niet gepubliceerd materiaal en tal van interviews documenteert Huffington de eindeloze conflicten tussen Callas en haar moeder, haar diep emotionele relatie met haar stem, de geleidelijke ondergang van haar eerste huwelijk, de gepassioneerde liefdesrelatie met Aristoteles Onassis, haar pijn en vernedering toen hij haar verliet en haar geheime abortus. Het resultaat is een ontroerend portret van een grootse artieste.

Carolyn Sampson Joseph Middleton: A Verlaine Songbook. Of ze nu kamermuziek, opera’s of oratoria zingt, de van oorsprong Britse sopraan Carolyn Sampson is van alle klassieke markten thuis. Op haar nieuwste cd maakt ze echter een opvallend uitstapje naar de Franse laatromantiek. Liederen van Chausson, Debussy, Faure en Ravel worden op een zeer intense, bijna intieme manier door haar gezongen.Het speelse gemak waarmee ze deze mooie liederen zingt is zoals we van haar gewend zijn. De erg mooie piano begeleiding van Joseph Middleton is adequaat en niet overdreven. CD Een cd om verliefd op te worden dus.

Symphonic Wind Band: Highlights WMC 2017 Liefst twee cd dubbelaars zijn er in november uitgebracht van het Wereld Muziek Concours van afgelopen zomer in Kerkrade. Prachtige overzichten van de hoogtepunten s ’werelds grootste blaasmuziek festival, notabene op een steenworp afstand van Maastricht. Onze eigen Harmonie St .Petrus & Paulus uit Wolder bijt de spits af met het winnende muziekstuk “The Frozen Cathedral”. Een bijna zestien minuten durend meesterwerk in moderne harmonie muziek. Dirigent Matty Cillissen van die van Wolder zet hiermee een mijlpaal neer in de Maastrichtse muziekgeschiedenis. Complimenten. CD

Agenda

Het hele jaar door vinden bij Boekhandel Dominicanen lezingen, schrijversbezoeken, muziekoptredens en exposities plaats. Bijna alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Een compleet overzicht met nadere informatie kunt u vinden op de website www.boekhandeldominicanen.nl onder het kopje Evenementen. Wilt u graag onze activiteitennieuwsbrief in de mail ontvangen: stuur dan een berichtje naar promotie@boekhandeldominicanen. nl

Deze maand bent u o.a. welkom bij: Zo 21 jan. | 14.00 uur |Boekpresentatie |Juan José Arreola: Het wonderbaarlijke milligram Zo 21 jan. | 16.00 uur |Lezing Jos palm: De gewone man

Dominicanerkerkstraat 1, Maastricht, www.boekhandeldominicanen.nl


Tekst: Evelien Breukers | FotograďŹ e: Peter van Hooren

Vijf goede voornemens voor ondernemers 20 | Citymagazine Maastricht


1. Ga met elkaar in gesprek Voor mijn ogen zie ik wat een goed gesprek tussen twee mensen teweeg kan brengen. Want hoewel ze totaal verschillen in achtergrond, ervaring en dienstverlening blijkt tijdens ons samenzijn al snel dat beide heren voor hun klanten hetzelfde doel nastreven: het zoeken én vinden van de positieve kracht binnen een organisatie die daardoor meer klantgericht kan worden. Suhardi en Jean-Claude besluiten dan ook ter plekke om te onderzoeken of en hoe ze door onderlinge samenwerking hun krachten kunnen bundelen.

2. Ontdek je eigen kracht, je ‘wow-factor’ Connecting All van Jean-Claude Crijns is de partner voor organisaties die op zoek zijn naar innoverende en vernieuwende gedachten, processen en oplossingen. Het bedrijf stelt zich ten doel om ideeën, kansen en uitdagingen effectief en efficiënt tot concrete, positieve veranderingen te laten leiden. Gevraagd naar een voorbeeld van zijn werk, doet Jean-Claude enthousiast verslag van de manier waarop hij op verzoek van een Zuid-Limburgse gemeente samen met alle belanghebbenden een kadernotitie heeft opgesteld om het samenwerkingsklimaat binnen die gemeente te verbeteren. Jean-Claude: “Het bewerkstelligen van het ‘wow-effect’- het vinden van de eigen onderscheidende kracht - bij de deelnemende partijen gaf een positieve impuls aan dit proces.”

3. Gebruik social media selectief Suhardi Looze van Socialize Media ondersteunt ondernemers bij het inzetten van social media om hun business nog succesvoller te maken. Dat lijkt simpel, want we gebruiken tegenwoordig allemaal één of meer social media. Daar zit precies het knelpunt: ook al wordt het niet graag toegegeven, veel organisaties zien door de bomen het bos niet meer en ‘doen maar wat’. In die chaos schept Suhardi orde. “Ik begeleid organisaties bij het vertalen van hun missie en visie naar een heldere social media strategie. Social media kunnen een effectief hulpmiddel zijn om de klant te bereiken, maar daarbij moet selectief te werk worden gegaan. Daarom stellen we eerst de verwachtingen vast, dan bekijken we kritisch welke digitale hulpmiddelen we daarvoor kunnen inzetten

Jean-Claude Crijns en Suhardi Looze

“2018: het jaar van de samenwerking” en daarna voeren we het beleid uit.” Hij voegt eraan toe dat de beste manier om social media voor je te laten werken is door ze te beschouwen als middelen om één-op-één contact te leggen. Suhardi: “Je hebt niets aan 1000 LinkedIn contacten als je het achterliggende individu niet bereikt en respecteert. Dus, probeer te filteren, ben niet bang om ‘nee’ te zeggen en zoek naar contacten die jou echt kunnen inspireren.”

4. Ga eens in de schoenen van je collegaondernemer staan Hoewel de kennismaking nog pril is, vinden beide ondernemers elkaar in de overtuiging dat samenwerking, Jean-Claude gebruikt hiervoor de term ‘slimme co-creatie’, hen kan helpen bij het bereiken van hun doel om klantgerichtheid binnen organisaties te stimuleren. Ze zijn van plan om daarbij over hun eigen grenzen te kijken, niet de gebaande paden te volgen en elkaar scherp te houden. Een mooi resultaat van een goed gesprek.

dag die begint met een gezamenlijke lunch gaat hij met jou daarnaar op zoek. Suhardi geeft met enige regelmaat de werksessie ‘Beter LinkedIn profiel = betere business’. Neem voor meer informatie contact op met het Inspiratiehuis. Suhardi Looze Socialize Media www.socialize.nu Jean-Claude Crijns Connecting All www.connectingall.nl

28 februari Werksessie ‘De Wowfactor’ door Jean-Claude Crijns. 28 maart en 25 april volgen andere interessante werksessies. Voor meer informatie mail of bel ons.

5. Volg een werksessie bij het Inspiratiehuis

Het Inspiratiehuis voor ondernemers

Zowel Suhardi als Jean-Claude verzorgen werksessies bij het Inspiratiehuis voor ondernemers. Komende maanden staan weer een aantal interessante sessies op het programma, o.a. die van Jean-Claude op 28 februari over de ‘wow-factor’. Gedurende een mid-

Athoslaan 12a 6213 CD Maastricht Marlies Heeringa +31 (0) 6 25458723 Joyce Verheijden+31 (0) 6 15095205 info@inspiratiehuismaastricht.nl inspiratiehuismaastricht.nl

Citymagazine Maastricht | 21


7 glasheldere tips voor een gezellig en warm interieur Het leven mooier maken met glas. Reeds 40 jaar kloppen zakelijke en particuliere klanten bij Rob Felix Glas aan. Van een gebroken ruitje tot het creëren van hun unieke thuis met accenten van glas. Van thermisch isolerend tot zonwerend glas. Zelfs een zelfreinigende functie is mogelijk. “Onvoorstelbaar wat je met glas allemaal kunt” zegt een enthousiaste Rob Felix. We werden nieuwsgierig en kregen tips voor een gezellig én warm interieur.

22 | Citymagazine Maastricht


7 tips: 1. Gebruik glas om een ruimte te vergroten. Dit kan door glas te integreren in trappen, meubilair, spiegels, etc. Een glazen vloer maakt jouw ruimte optisch groter en creëert een open gevoel. 2. Geef kleur aan jouw thuis! Een strak interieur persoonlijk maken kan met gelamineerd glas. Tip: creëer jouw eigen uniek glas door decoratieve elementen in het glas te verwerken. Het resultaat is uiterst bijzonder. 3. Dacht je dat glas in lood enkel geschikt is voor de kerk? Ook in jouw huis kan het zorgen voor authenticiteit en charme. Oude elementen combineren met nieuwe accenten zorgt voor een tijdloos interieur. 4. Til de badkamer naar een hoger niveau door het plaatsen van een glazen douchewand. Dit geeft een ruim en open gevoel waardoor je nog meer kunt genieten van wellness en relaxatie. Ook hier kun je kiezen voor verschillende soorten glas; van helder tot gelamineerd glas met een eigen gekozen kleurtje of design. 5. Kiezen voor spiegels, is kiezen voor meer ruimte. Sinds jaar en dag worden spiegels strategisch geplaatst om het maximale uit jouw ruimte te halen. Kies voor een volledige spiegelwand of breng een artistieke touch aan in jouw interieur met meerdere kleine spiegels.

6. Mag jouw leefruimte er net even uit springen? Zeg een standaard rechte wand vaarwel en kies dan voor een decoratieve glazen wand. Zig-zag of gelamineerd? Kies voor datgene wat je mooi vindt. 7. Dat HR+ glas triple HR-glas de beste keuze is om energiezuinig te wonen, wist je uiteraard al. Maar wist je ook dat het isolerende effect naast een lagere energiefactuur zorgt voor een uiterst aangenaam wooncomfort? Geen koude en tocht maar geeft ook aan het raam een warm en gezellig gevoel. Het team van Rob Felix Glas adviseert jou graag met het bieden van een oplossing op maat van jouw specifieke behoeften en wensen. Laat vooral je creativiteit en persoonlijkheid naar voren komen, dan zorgen wij voor de glasheldere uitvoering. Van harte welkom! Rob Felix Glas, Brusselseweg 530 – Maastricht, www.robfelixglas.nl - 043-3430886 Meer tips en op de hoogte blijven van onze nieuwtjes? Like ons op Facebook.

Citymagazine Maastricht | 23


Tekst: Stephan van Appevenn Fotografie: Peter van Hooren

Ze bundelden in 2012 met

hun praktijken al de krachten,

maar sinds begin 2016 opereren

ze ook onder dezelfde naam:

fysiotherapeuten Bram Jaspars

en Willem Strik. De samengang

bleek geen slechte keuze, want

Fysio Zuyd is inmiddels een

daverend succes. De persoon die de fusie van dichtbij volgde en

daarin ook adviseerde was Frank

van der Heijden van Cabinet

Adviseurs. En nog steeds staat hij

altijd klaar voor advies.

Fysio Zuyd blij met Cabinet Adviseurs:

zowel cijfermatig als menselijk advies Ze gaan al een tijdje terug met elkaar: Frank van der Heijden en Bram Jaspars. Ze leerden elkaar in een sportschool kennen toen ze nog student waren. Toen Jaspars na een studie fysiotherapie in dit vak toetrad tot het bedrijf van zijn ouders (Fysiotherapie Jaspars) en dit uiteindelijk overnam, was Van der Heijden van Cabinet Adviseurs de aangewezen man om over zijn schouders mee te kijken en waar nodig te adviseren. Heel wat jaren en investeringen later komt Jaspars op 24 | Citymagazine Maastricht

een bijeenkomst voor fysiotherapeuten in contact met Willem Strik, die met Strik en Van der Linden Fysiotherapie ook zijn eigen bedrijf had. Ze komen tot de conclusie dat ze elkaars concurrenten zijn in dezelfde wijk en dat een krachtenbundeling misschien wel tot iets moois kan leiden. Het was uiteindelijk het begin van Fysio Zuyd, een niet meer weg te denken naam uit de eerstelijnszorg in onze regio. Jaspars: “Het fuseren ging niet zonder slag of stoot. De één verkoopt zijn kindje

en de ander ook. Ik vond weer dat mijn geheel meer waard was dan zijn geheel, en Willem vond dat weer andersom. Dat botste.” En daar kwam de expertise van Van der Heijden weer om de hoek kijken. Hij vertelt: “Een fusie heeft zowel fiscaal consequenties als gevolgen voor beide bedrijfsculturen, want die schuif je in elkaar. Je hebt je eigen uitgangspunt en perspectief en je zult toch naar elkaar toe moeten. Als je het op zes punten oneens bent, zul je toch op drie punten


Jaspars: “Frank heeft me cijfermatig altijd bijgestaan en durfde me ook nee te verkopen.” gaat leiden in de toekomst. “Volgend jaar gaan we nieuwe plannen op tafel gooien en Fysio Zuyd nog meer laten ontwikkelen.”

Diensten

Tevredenheid

Van der Heijden: “Iemand zei ooit gekscherend: jij bent de nachtrust van Bram.” moeten toegeven om op de drie andere alles in te zetten. En juist van dat soort kwesties worden wij bij Cabinet Adviseurs enthousiast om dat optimaal te regelen.” Jaspars erkent dat loslaten soms lastig was. “De eerste vijf jaar ben je aan het knokken om een zaak over te nemen, de vijf jaar erna om hem draaiende te houden en opeens bij zo’n fusie moet je op bepaalde punten iets afgeven. Dat was nieuw voor me.”

Van der Heijden volgt met plezier de weg die de heren van Fysio Zuyd afleggen. Hij noemt Strik en Jaspars zelfs droomklanten. “Je hebt mensen die goed zijn in hun vak en een mindere ondernemer zijn. Willem en Bram zijn er allebei goed in. Bram kan snel knopen doorhakken, Willem wil er wat langer over nadenken. Bram verveelt dat dan, want die wil door. Mijn taak is het dan om niet alles cijfermatig te benaderen, maar ook naar het menselijke vlak te kijken.” Hij vindt het te prijzen dat de heren ook tijd investeren in het laten groeien van Fysio Zuyd. “Ze werken elke dinsdag niet vóór het bedrijf maar áán het bedrijf. Want als je alleen maar vóór je bedrijf werkt, dan ontwikkelt het zich niet. Zij hebben echter de standaarden zo neergezet dat hun medewerkers op die dag vóór het bedrijf kunnen werken, waardoor zij dan de structuur en andere zaken op orde kunnen brengen.” En Strik kan alvast verklappen dat áán het bedrijf werken in ieder geval tot mooie dingen

De betrokkenheid van Van der Heijden stopte niet toen de fusie tussen de fysiotherapeuten rond was. Nog altijd staat hij voor de heren klaar met advies en verzorgt hij nog wel meer diensten. “We helpen bijvoorbeeld administratief, fiscaal, juridisch en met de financiële planning. En waar we het zelf niet beheersen, hebben we wel de contacten om de klant zo snel en goed mogelijk te helpen. Cabinet Adviseurs wil de spin in het web zijn. Met alle ondernemersvraagstukken moet men ons kunnen bellen. En wat de betrokkenheid betreft: we willen meer een partner zijn dan een adviseur op afstand.” Wat Van der Heijden zo leuk aan zijn vak vindt, is dat als hij bij een nieuw bedrijf binnenkomt hij nog niets weet van de producten of diensten die zo’n onderneming aanbiedt. “Als je na drie maanden dan weer naar buiten loopt, weet je er inmiddels alles van! Dat maakt het leuk. Ik kan me helemaal vastbijten in iets, zeker ook in het niet-fiscale deel.”

Strik: “We moeten nu een beetje denken zoals Frank denkt. Als we iets nieuws hebben, weten we al wat ‘ie wil weten om ons goed te kunnen adviseren.” Citymagazine Maastricht | 25


“ F O O D W I T H PA S S I O N & A S M I L E � Liefde en passie voor koken, eten en alles wat erbij komt kijken! Dat heeft mij doen aanzetten tot het starten van mijn eigen foodblog. Hierin kan ik namelijk meerdere van mijn passies kwijt: fotografie, styling, vormgeven en natuurlijk koken & tafelen. Die passie voor eten en drinken is zo groot dat ik graag anderen inspireer en aanzet. Deze maandelijkse foodpagina is een aanvulling om mijn inspiratie naar buiten toe te dragen. Hopelijk beleven jullie net zoveel plezier aan deze recepten als dat ik dat doe!


“food with passion & a smile”

H AV E R M O U T M E T A M A N D E L MELK & BOSVRUCHTEN Ingrediënten (voor 4 pers): Moeilijkheidsgraad: *

ZOETE AARDAPPELSOEP MET RODE-PEPEROLIE & K A RW I J Z A A D Ingrediënten (voor 8 pers):

Bereidingstijd: 15 min.

Moeilijkheidsgraad: * Bereidingstijd: 40 min.

• 120 g biologische havermout • 760 ml ongezoete amandelmelk • 400 g gemengde bosvruchten (bijv. blauwe bessen, frambozen & bramen) • 4 el agavesiroop

• 4 zoete uien • 350 ml olijfolie • 4 el karwijzaad • 6-7 middelgrote zoete aardappels, geschild • 3-4 tl Himalaya zout • 2 rode pepertjes

Bereiding: Doe de havermout en amandelmelk in een pan en breng het geheel aan de kook. Laat 4-5 min. op laag vuur zachtjes koken. Draai het vuur uit en laat de havermout nog 2-3 min. rusten. Je kunt eventueel ook hiervoor de gebruiksaanwijzing op de verpakking volgen. Het moet in ieder geval een dikke brijachtige massa worden.

Extra: • keukenmachine • staafmixer • schuimspaan

Doe intussen de bosvruchten en de agavesiroop in een steelpannetje en breng het geheel op hoog vuur aan de kook. Kook 1-2 min. onder af en toe roeren. Schep de bosvruchten door de havermout en serveer direct.

Nina Loves Food wenst alle lezers een gezond en smaakvol 2018

Bereiding: Schil de uien, halveer ze en snijdt in ringen. Verhit 150 ml van de olijfolie in een ruime (soep)pan samen met de uien en 2 el van het karwijzaad. Laat 10-15 min. op laag vuur zachtjes bakken. Snijdt de zoete aardappels in grove stukken en voeg toe aan de pan. Schenk 1,5 liter water erover en voeg het zout toe. Breng het geheel aan de kook en laat 20 min. op laag vuur koken. Draai het vuur uit en schep met een schuimspaan de zoete aardappel en uien eruit en doe ze in de keukenmachine. Voeg eventueel een beetje van het vocht toe en pureer tot een hele gladde massa. Waarschijnlijk zul je het in twee delen moeten doen. Zeef de soep en pureer nog het restant wat in de zeef achterblijft. Giet het vocht en de gepureerde zoete aardappel terug in de pan en roer tot goed door elkaar tot je een gladde, gebonden soep krijgt. Breng op smaak met versgemalen peper en eventueel nog wat zout. Maak intussen de rode-peperolie. Halveer de pepertjes en haal de zaadlijsten eruit. Snijdt in kleine stukjes en doe samen met een beetje van de resterende olie in een hoog (staafmixer)bakje. Maal fijn en voeg beetje bij beetje de rest van de olie toe. Doe in een bakje en zet apart. Verhit een droge koekenpan en rooster in 1 min. de overige 2 el van het karwijzaad. Schep de soep in kommen of diepe borden. Besprenkel met de olie en strooi er wat van het geroosterde karwijzaad over.

WWW.NINALOVESFOOD.COM | INFO@NINALOVESFOOD.COM FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

PINTEREST

| +31 (0)6 517 517 23 BLOGLOVIN

TUMBLR


Uit Agenda

Powered by www.uitagendamaastricht.nl www.vvvzuidlimburg.nl/evenementen

WinterLand van Kalk t/m 18-3-2018

Tijdens WinterLand van Kalk aan het Winterplein, de binnencourt van de Bernardushoeve in Ubachsberg, kunnen bezoekers iedere zaterdag en zondag relaxen bij het knapperend haardvuur met glühwein, warme chocolademelk, stamppot, wafels en gezellige muziek. Maar WinterLand van Kalk in Voerendaal organiseert ook kerstconcerten, een lampjestocht voor de kinderen, natuuren historische wandelingen, workshops en wijnproeverijen. De activiteiten gaan door tot 18 maart, dus zo komt iedereen de winter wel door!

Meer info: www.landvankalk.com

Guido Wevers: ‘de zondag gasten’

UCI Cyclo-Cross World Championships Valkenburg a/d Geul

Zondag 21 januari om 14:30 uur

3-2-2018 t/m 4-2-2018

Na een dik decennia in dienst van de stad Maastricht, neemt de stad Maastricht afscheid van oud-theaterdirecteur Guido Wevers. Naar aanleiding van zijn pensionering organiseren Theater aan het Vrijthof en Wevers samen een activiteit die hij al die jaren zowel in Maastricht als in Mechelen maandelijks produceerde en presenteerde.

De UCI Cyclo-Cross World Championships zijn ieder jaar weer hét hoogtepunt in het Cyclo-Cross-seizoen. Liefhebbers, supporters, maar ook de coureurs hunkeren keer op keer naar het belangrijkste weekend van het seizoen!

In een nieuwe reeks van 4 zondagse talkshows ‘de zondag gasten’ nodigt Wevers steeds interessante gasten uit met uiteenlopende achtergronden (politici, kunstenaars, wetenschappers,…) en vraagt naar hun visie op de samenleving en wat ons verbindt of juist scheidt. ‘de zondag gasten’ wordt gepresenteerd in de Bovenzaal van Theater aan het Vrijthof. www.bezoekmaastricht.nl met zoekterm Guido Wevers 28 | Citymagazine Maastricht

De Wereldkampioenschappen Cyclo cross 2018 worden op 3 en 4 februari verreden. Op zaterdag staan de wedstrijden van de Mannen Junioren, Vrouwen -23 en de Vrouwen Elite gepland. Op zondag zullen de mannen -23 en de heren Elite van start gaan.

Meer info: www.wkcyclocross2018.nl

Maastricht aan Tafel Zondag 21 januari tot en met zondag 4 februari 2018 Dat wordt weer culinair tafelen! Diverse restaurants uit Maastricht en omgeving met uiteenlopende keukens op speciale locaties serveren weer een overheerlijk 3-gangen menu voor het symbolische bedrag van Ð 29,50 per persoon. En dat allemaal voor het goede doel! Waar kun je aan tafel? Bekijk het overzicht van de restaurants waar je de eerste editie van 2018 kunt genieten van een bijzonder Maastricht aan Tafel 3-gangenmenu voor Ð 29,50 p.p. De deelnemende restaurants zijn tevens te herkennen aan de Maastricht aan Tafel raamsticker! Reserveren (rechtstreeks bij het restaurant naar keuze) is niet verplicht, maar wordt beslist aanbevolen.

www.maastrichtaantafel.nl


SCHENK ONBELAST EEN TON IN ETAPPES December is traditioneel de maand waarin geschonken wordt. Toch is er een goede reden om pas in januari te schenken en dat heeft te maken met de schenkbelasting. Specifiek bedoel ik dan de mogelijkheid om onbelast € 100.000,- te schenken. Veel ouders, ooms en tantes denken dat hun kind, neef of nicht nog geen veertig mag zijn als het geld wordt uitgegeven. Maar dat is een – begrijpelijk – misverstand dat ik zal proberen uit de wereld te helpen. Onbelaste schenking kort samengevat Hoe zit het ook alweer met die zogeheten “Gouden Jubel Vrijstelling” ? Eigenlijk is het heel simpel. De schenkende en de ontvangende partij hoeven geen familie van elkaar te zijn. Er zijn slechts twee eisen. De ontvangende partij – of diens partner - mag nog geen veertig jaar oud zijn op het moment van de schenking zelf én het geschonken bedrag moet besteed worden aan de (fiscale) eigen woning van de ontvanger. Dat laatste door aankoop van die woning, verbouwing ervan en/of (gedeeltelijke) aflossing op de zogeheten Eigen Woning Schuld. Drie jaar om het geld uit te geven Het uitgeven van de schenking aan één of meer van deze doelen moet daarnaast wel tijdig geschieden. Anders vervalt de vrijstelling alsnog, maar alleen voor het bedrag dat niet binnen de daarvoor geldende termijn is aangewend. De tijd die de Belastingdienst de ontvanger geeft, is maximaal drie jaar. Voorbeelden: Schenken in januari interessanter dan in december Is er in december 2017 geld overgeboekt dan moet dat uiterlijk op 31 december 2019 aangewend zijn voor aankoop, verbouwing en/of aflossing. Is op die datum nog niet het gehele bedrag gebruikt, dan wordt over dit niet gebruikte deel alsnog schenkbelasting geheven. Wordt pas in januari 2018 geschonken, dan wordt de deadline 31 december 2020. Door een paar dagen later het geld aan de ontvanger over te maken, heeft deze ineens (bijna) een jaar langer de tijd om het geld uit te geven. Dat laatste kan goed uitkomen als het geld gebruikt wordt voor een verbouwing. Start de verbouwing later dan gepland, bijvoorbeeld doordat de benodigde vergunningen pas laat worden afgegeven omdat buren bezwaar maken, dan hoeft dat dus geen probleem te zijn. Zolang de laatste factuur van de aannemer maar uiterlijk 31 december 2020 betaald is. Maar ook als de hypotheekschuld bij de bank afgelost wordt, kan de lange(re) periode nuttig zijn. Veel banken hanteren namelijk een opzegtermijn van één (1) maand. Wil je in 2017 schenken voor een (gedeeltelijke) aflossing, dan moet de ontvanger de bank al vóór 1 december 2017 op de hoogte hebben gebracht. Is de aflosnota niet tijdig opgevraagd, maar wel al geld geschonken in 2017, dan moet er dus uiterlijk op 31 december 2019 zijn afgelost. Maar de bank berekent de boeterente per kalenderjaar, dus kan er slechts in 2018 en 2019 (gedeeltelijk) boetevrij worden afgelost. Door pas in januari

Column:

Ernst Loendersloot

2018 te schenken, kan toch in drie kalenderjaren (2018, 2019 én 2020) gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om boetevrij af te lossen. Hoe zit het nu met die 40e verjaardag ? Drie voorbeelden Juridisch vindt een schenking plaats op het moment van overboeken naar de ontvanger en niet pas op het moment dat het geld door deze wordt uitgegeven. Dat is van belang omdat de hiervoor bedoelde termijn van drie jaar slaat op de besteding van het geld. Stel, het geld is op 2 januari 2018 bijgeschreven op de bankrekening van de ontvanger en deze wordt de dag erna pas veertig jaar, dan is de schenking onbelast. Maar alleen als het geld uiterlijk op 31 december 2020 is gebruikt conform de regels. Dus als uiterlijk op 31 december 2020 een huis is aangekocht, is verbouwd en/of de Eigen Woning Schuld (gedeeltelijk) is afgelost. Dat geeft deze 39-jarige dus nog (bijna) tot zijn 43e verjaardag de tijd. Maakt een oom aan zijn 37-jarige neef in 2018 € 40.000,- over, in 2019 nog eens € 30.000,- en op de 40e verjaardag van de neef in 2020 nog eens € 30.000,-, dan zijn deze schenkingen onbelast. Maar alleen als de neef het totale bedrag “in zijn eigen huis heeft gestopt” uiterlijk op 31 december 2020. Dat is namelijk twee volle kalenderjaren ná het jaar van de eerste schenking. Geeft een tante aan haar 37-jarige nicht in 2018 € 40.000,-, in 2019 niets en op haar 40e verjaardag € 60.000,-, dan zijn deze beide schenkingen ook onbelast. Maar alleen als de nicht ze uiterlijk op 31 december 2020 in “de stenen heeft gestopt”. Voor meer info: Mr. Ernst Loendersloot kandidaat notaris te Maastricht Telefoon 043-3509950. Email: loendersloot@hwj-notarissen.nl www.hwj-notarissen.nl Citymagazine Maastricht | 29


EEN OPTICIEN MET EEN

“RUIMTE VOOR INNOVATIE!” De gerenommeerde Eijsdense opticien Paul Block vindt u in het Winkelcentrum Eijsden en in de Krijtstraat te Vroenhoven. Sinds 12 jaar zijn wij gevestigd op onze nieuwe locatie in Eijsden, waar u terecht kunt voor een gedegen oogmeting, de mooiste monturen en de nieuwste trends op het gebied van brillen voor volwassenen en kinderen. “Ook wij gaan mee in de laatste nieuwe ontwikkelingen en is er dan ook veel ruimte voor innovatie.” Aldus Paul Block.


SCHERPE BLIK OP 2018 Wie de zaak betreedt, kijkt zijn ogen uit. Naast een modern, maarbetreedt, zeer gebruiksvriendelijk interieur valt uw Wie de zaak kijkt zijn ogen uit. Naast een blik op diverse Een van de nieuwigheden is “de modern, maar noviteiten. zeer gebruiksvriendelijk interieur valt uw glasbar” vertelt Paul, dat is uw Wij hebben in blik op diverse noviteiten. Eenbril vanop deafroep”. nieuwigheden is “de onze nieuwe zaak continu ophebben voorraad. glasbar” vertelt Paul, dat is10.000 uw brilbrillenglazen op afroep”. Wij in Als eennieuwe klant een bril10.000 nodigbrillenglazen heeft en zijnop ogen geen onze zaaknieuwe continu voorraad. bijzondere afwijking hebben, deen brilzijn kanogen volstaan Als een klant een nieuwe bril waardoor nodig heeft geen met reguliere glazen, hebben, dan heeftwaardoor de klant binnen eenvolstaan uur zijn bijzondere afwijking de bril kan nieuwe bril, compleet glazen!” vooreen glazen met reguliere glazen, met dan heeft de Maar klant ook binnen uur zijn die speciaal maat moeten worden gemaakt zijn glazen de nieuwe bril,op compleet met glazen!” Maar ook voor levertijden kort. vier totworden vijf werkdagen de bril die speciaal op “Binnen maat moeten gemaaktmoet zijn de op uw neus kort. staan!” levertijden “Binnen vier tot vijf werkdagen moet de bril op uw neus staan!” Een andere noviteit die Paul presenteert is de multifocale contactlens. Veel mensen hebben een leesbril nodig. Een andere “noviteit die Paul presenteert is de multifocale Incontactlens. de brillenwereld de multifocale jaren “ Veel ismensen hebben contactlens een leesbril al nodig. ingeburgerd. Mensen diemultifocale contactlenzen dragen hadden In de brillenwereld is de contactlens al jaren dus altijd een leesbril nodigdie omcontactlenzen de krant of een boek te kunnen ingeburgerd. Mensen dragen hadden dus lezen. Voorleesbril lenzendragers diedeliever leesbril altijd een nodig om krantgeen of een boekdragen, te kunnen biedt multifocale contactlens uitkomst!” lezen.de Voor lenzendragers die liever geen leesbril dragen, biedt de multifocale contactlens uitkomst!”

Een totaal nieuw oogzorgconcept dat voor het eerst in Nederland Belgie in de markt wordt gezet.het eerst in Een totaal en nieuw oogzorgconcept dat voor “Eye Wellness pure in weldaad voor de ogen. Nederland en isBelgie de markt wordt gezet.Het verbeterd het algemeen van voor uw zicht”. Iedereen kent het “Eye Wellnesswelbehagen is pure weldaad de ogen. Het verbeterd wel. ogen van devan te lange dagen werken.kent Wallen het Vermoeide algemeen welbehagen uw zicht”. Iedereen het onder de ogen van te korte ofte gebroken nachten. wel. Vermoeide ogen van de lange dagen werken. Wallen Branderige ogenvan vantetekorte lang of naar een computerscherm onder de ogen gebroken nachten. ofBranderige iPad kijken. Mensen gaan een computerscherm natuurlijke reflex ogen van te langvanuit naar een zich doorkijken. de ogen wrijven. verlichting is maarreflex van of iPad Mensen gaanDeze vanuit een natuurlijke korte duur.de Een Eye wrijven. WellnessDeze behandeling kikkert uw van totale zich door ogen verlichting is maar blikveld voorEen langere tijd op. Rachelle ”Indien nodiguw worden korte duur. Eye Wellness behandeling kikkert totale de ogen eerst grondigtijd gereinigd.” ( indien er bijvoorbeeld blikveld voor langere op. Rachelle ”Indien nodig worden make up op zit).grondig Daarna gereinigd.” wordt de oogomgeving de ogen eerst ( indien er bijvoorbeeld gemasseerd er een masker rond de ogen make up open zit).wordt Daarna wordt de oogomgeving aangebracht. Afhankelijk gekozen gemasseerd en wordt ervan eende masker rondbehandeling de ogen wordt zelfs eenAfhankelijk in rozenwater gedrenkt collageenvlies aangebracht. van de gekozen behandelingop de ogen en een ooggel onder de ogen aangebracht. wordtgelegd zelfs een in rozenwater gedrenkt collageenvlies op de Een stralend is het gevolg! Voor mensen met flinke ogen gelegdresultaat en een ooggel onder de ogen aangebracht. wallen of donkere cirkels ronde de ogen is mensen een kortemet lift-otox Een stralend resultaat is het gevolg! Voor flinke behandeling een uitstekende optie. Binnen vijf minuten ziet wallen of donkere cirkels ronde de ogen is een korte lift-otox ubehandeling er weer stralend uit. een uitstekende optie. Binnen vijf minuten ziet u er weer stralend uit.

Nu ook audicien Naast eenaudicien scherpe blik, kunt u in onze optiekzaak ook Nu ook terecht voorscherpe een gehoormeting eventuele gehooronderNaast een blik, kunt u inen onze optiekzaak ook steuning. Vanaf degehoormeting opening huisten er bij Paul Block ook een terecht voor een eventuele gehooronderaudicien. zijn we feitelijk steuning.“Daarmee Vanaf de opening huist erdan bij ook Pauleen Block ook een audiovisueel centrum, waar ook een audicien. “Daarmee zijn we ufeitelijk danluisterend ook een oor en helpende hand vindt voor gehoorproblemen”. audiovisueel centrum, waar u ook een luisterend oor en helpende hand vindt voor gehoorproblemen”. Eye Wellness De meest in het oogspringende innovatie in onze optiek Eye Wellness isDe echter het Dochterin Rachelle Block meest in Eye het Wellnessconcept. oogspringende innovatie onze optiek biedt in een salon wellnessDochter voor de Rachelle ogen. Block is echter hetseperate Eye Wellnessconcept. biedt in een seperate salon wellness voor de ogen.

Een eigentijdse zaak met een breed assortiment aan Eenbrillen. eigentijdse zaak met een breed assortiment De optiekzaken aan brillen. aan de Breusterstraat in Eijsden en de Krijtstraat in Vroenhoven zijn mooie moderne enen eigentijdse De optiekzaken aan de Breusterstraat in Eijsden de zaken met in een frisse lichtezijn uitstraling. Én met een Krijtstraat Vroenhoven mooie moderne en indrukeigentijdse wekkend assortiment exclusieve merken E-Block, Theo, zaken met een frisse lichte uitstraling. Énzoals met een indrukJ.F-Rey, Prada, Oakley, Ray Ban, Silhouette D&G. “Qua Theo, wekkend assortiment exclusieve merken en zoals E-Block, montuur kun jeOakley, het zo gek maken als je zelfenwilt, maar wij J.F-Rey, Prada, Ray Ban, Silhouette D&G. “Qua hebben heeljeleuke monturen vanaf montuural kun het zo gek maken als 29,je zelf wilt, maar wij hebben al heel leuke monturen vanaf 29,-

Voor elk wat wils! Voor elk wat wils!

KIES HET BESTE VOOR ÚW OGEN, KIES VOOR PAUL BLOCK KIES HET BESTE VOOR ÚW OGEN, KIES VOOR PAUL BLOCK Breusterstraat 45, 6245 EH Eijsden (GRATIS PARKEREN) T 0031(0) 43 4094878, info@paulblock.nl WWW.PAULBLOCK.NL Krijtstraat 19, Vroenhoven T 0032(0) 12457228. U kuntT terecht alleen op afspraak. Breusterstraat 45, 6245 EH(B) Eijsden (GRATIS PARKEREN) 0031(0)op43maandagavond, 4094878, info@paulblock.nl WWW.PAULBLOCK.NL Krijtstraat 19, Vroenhoven (B) T 0032(0) 12457228. U kunt terecht op maandagavond, alleen op afspraak.


Wij wensen al onze relaties een voorspoedig en gezond 2018

Geld & Verzekering

Makelaardij

FinanciĂŤle planning

- Totaal oplossingen m.b.t. verzekeringen particulier en MKB - Hypotheken van ALLE geldverstrekkers - Regio Bank

- NVM aankoop makelaar - NVM verkoop makelaar - NVM taxateur

- Pensioen oplossingen - Adviezen voor WW en WIA - Volledig echtscheidingsadvies

ogaartsborg 93 8 AL Maastricht

De Beente 56B 6229 AV Maastricht

Kasteel Koperslagersdreef 23C Bleienbeekstraat 33C 6216 SN Maastricht 6222 XJ Maastricht

Opalinestraat 15 6216 VV Maastricht

ASA GROEP Berceusestraat 46, 6217 EK Maastricht www.asagroep.nl, makelaardij@asagroep.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.