Page 1

2014

CIBINIUM TRAVEL MAGAZINE NR.4 Februarie

ISSN 2286 – 1076 __________________________________________________________________ 1.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

ISSN–L 2286 – 1076

Revistă școlară semestrială


2.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Cuprins: 

Editorial............................4

Arta populară........................6

Istoria electricității..........7

Capitalele lumii-Atena...............8

Barcelona...........................10

Croaziera...........................12 The Danube Delta..................14

Egipt..............................16

Cibinium


3.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Republica Dominicană...............18

Ghid gastronomic....................20

Curiozități culinare...............22

Legenda lui Hermann................24

Parcul Național Ceahlău............26

Pe urmele lui Dracula..............28 Curiozități din lumea înghețată.....30

m Travel


4.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

DORINȚA OMULUI DE A CUNOAȘTE

”Trebuie să cercetăm mereu. Și la capătul cercetării vom ajunge acolo de unde am pornit, și vom cunoaște locul pentru întâia oară.” “Thomas Stearns Eliot, citat despre cunoaștere” Sursa: www.leanblog.ro

Încă din primele zile ale noastre ca ființe vii și care au c a p ac i t at e de î nv ă ța r e, ne manifestăm dorința de cunoaștere. Cunoașterea poate avea ca punct de plecare curiozitatea omului pentru tot ce-l înconjoară. Din curiozitate, omul descoperă, inventează, explorează și tot ul se trans formă în evoluție. Dacă omul nu-și manifesta dorința de cunoaștere, nu se puteau realiza atât de multe descoperiri.

Setea de cunoaștere devine și mai evidentă în momentul în care copilul începe să vorbească. Procesul de cunoaștere continuă cu pătrunderea copilului în lumea cărților și a studiului dirijat: școala.

Un obiect în mânuțele unui bebeluș este supus tuturor legilor fizicii prin îndoire, lovire, scuturare sau spargere pentru a încerca să înțeleagă lumea înconjurătoare. Sursa: www.google.ro/search?


5.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Sursa: www.google.ro/search?

Cultura generală reprezintă cultura fundamentală necesară fiecărui om. Ea cuprinde un sistem de cunoştințe, deprinderi asimilate şi formate în cadrul acţiunii educaţionale care îi oferă individului posibilitatea elaborării unei viziuni de ansamblu asupra lumii. Cultura profesională cuprinde un sistem de cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi capacităţi necesare exercitării unei profesiuni, care va permite integrarea individului în societate. Setea de cunoaștere stinge odată cu absolvirea Ea constituie o preocupare nentă pentru omul care vrea în ”pas cu lumea”.

nu se școlii. permasă fie

Cel care vrea să fie informat corespunzător cu epoca în care trăiește, are la îndemână posibilitatea de a se educa prin lectură liberă, educaţia prin vizite, excursii, expoziţii, muzee. Alte forme de educație ar fi: educaţia prin activităţi cultural-ştiinţifice și educaţia prin massmedia. Sistemul de învățământ face ca individul să fie instruit cum să învețe permanent, astfel încât acesta să fie capabil să acumuleze priceperi şi deprinderi intelectuale indispensabile unei evoluţii personale şi profesionale care să răspundă cerinţelor competitivităţii.

Există o serie de factori care duc la necesitatea unei educații permanente: progresul social, dezvoltarea culturală, dezvoltarea tehnico-științifică, schimbările produse în marea majoritate a activităţilor socio-profesionale; setea de cunoaştere a omului. ”Cunoașterea însăși putere.”

este

prin

ea

(“Francis Bacon, citat despre cunoaștere”)

Sursa: http://www.operascrisa.ro/wp-content/

Prof. Tamaș Mihaela și prof. Trifan Iuliana


6.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

În Moldova, veche vatră a creației artistice populare, continuă să se producă ceramică neagră de Margine și cea de Kuty la Rădăuți, se înmulțesc anume casele “înflorate” de pe Valea Sucevei și din Ciocăneștii Bistriței Aurii – desfășurându-se aici un festival al ouălor încondeiate. Aici pot fi văzute ouăle sfințite de mâinile măicuțelor de la Sucevița și transportate în vase de lemn pirogravate. Sursa:Internet

Pentru a afla mai multe amănunte se poate face un popas la muzeele de artă populară din Suceava, Câmpulung, Vatra Dornei, Piatra Neamț, Iași, Valea Sării, Soveja, Galați, la colecțiile etnografice din Rădăuți, Marginea, Focșani, etc.. În același timp merită să petrecem o zi deosebită, în august, la “Sărbătoarea Ceahlăului” din stațiunea Durău, fastuoasă manifestare folclorică anuală.

Sursa:Internet

Cheptarele (bundele) înflorate și tivite cu blană de miel sau de jder, cojoacele brodate cu mătase, cătrințele generos croite, mânecarul, cureaua bătută-n ținte originale sau opincile pot fi admirate în Muzeul Etnografic din Câmpulung Moldovenesc; la fel și covoarele de Humor, țesăturile de Agapia și Văratec, măștile din Târpești. Piatra și lemnul se cioplesc pe Valea Casinului sau la Grozești unde se meșterește și hârzobul (păstrăv afumat ambalat în centină), unde mai bat pivele să-ndesească cergile și se mai învârt roțile olarilor. Tipare de cas, caucele, măștile de Naruja – sunt și ele, toate, ale Moldovei.

Sursa:Internet

(Grigore Dragoș, clasa a-XI-a A)


7.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Procesul evolutiv care a dus la crearea sistemelor electroenergetice moderne a debutat la începutul secolului al XIX-lea în Europa Occidentală şi America de Nord. Primii paşi au constat în descoperirea fundamentelor ştiinţifice ale electricității, inventarea surselor de putere (generatoare), crearea aparatelor şi maşinilor utilizatoare de energie electrică, elaborarea unui sistem pentru transportul şi distribuţia energiei electrice (în special transportul la mari distanțe) și găsirea unor căi de finanţare.

electro-galvanizarea şi electrometalurgia (topirea şi rafinarea anumitor minereuri). Cea mai importantă aplicaţie care a dinamizat dezvoltarea industriei electrotehnice a fost iluminatul electric. Sir Humphry Davy a demonstrat efectul de iluminare electrică incandescentă în 1801 utilizând baterii pentru a încălzi benzi de platină. În 1810 tot el a făcut la Institutul Regal din Londra o demonstraţie de iluminat cu arc electric, constând într -o descărcare continuă între doi electrozi de cărbune.

Producerea de electricitate cu aplicaţii potenţial comerciale nu a fost posibilă până la inventarea, în anul 1800, a pilei electrice de către fizicianul italian Alessandro Volta (1745-1827). Pila electrică produce curent continuu de joasă tensiune pe baza unor procese chimice. Prin conectarea unor pile împreună se pot obţine niveluri ridicate de tensiune sau de curent, obţinându-se astfel baterii electrice. Folosind invenţia lui Volta, oamenii de ştiinţă englezi William Nicholson (1753-1815) şi Anthony Carlisle (1768-1842) au descoperit electroliza, respectiv descompunerea apei în hidrogen şi oxigen sub acțiunea curentului electric. În 1809, compatriotul lor, Sir Humphry Davy a folosit curenţi mai puternici pentru a izola elemente chimice adiţionale. Aceasta a dus la descoperirea proceselor electrochimice, ceea ce a condus la valoroase aplicații comerciale:

Sursa:Internet

Primul motor electric experimental a fost conceput, probabil, în 1821 de către omul de ştiinţă englez Michael Faraday (1791-1867). În 1831 tot el a creat primul generator electric de laborator, constând dintr-un disc de cupru care se rotea între polii unui magnet. Iluminatul electric şi forţa au rămas simple curiozităţi până când generatoare puternice şi eficiente au redus semnificativ costul de producţie al electricităţii. Începând de la mijlocul anilor 1850, în Franţa şi apoi în Anglia au fost utilizate lămpi electrice cu arc alimentate cu generatoare antrenate de maşini cu aburi.

(Alin Lămoran, clasa a-IX-a A)


8.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Atena, capitala Greciei, a cunoscut o evoluție glorioasă, mai ales în Grecia Antică, fiind locuită de oameni încă din Epoca Bronzului și guvernată până în jurul anului 1000 î.Hr. de regi ionieni.

Cel mai important și mai frumos templu din Atena îl reprezintă Acropola (”Piatra Sfântă a Atenei”), dedicat iniţial protectoarei sale, zeiţa Atena, domină centrul oraşului modern de pe piscul de piatră. Acesta are ca Acropola din Atena a fost îns- punct principal de atracție Parthenon. crisă în anul 1987 pe lista patrimoCele mai vechi mituri, festiniului cultural mondial UNESCO. valuri mărețe religioase, culte Atena este unul dintre centrele străvechi şi câteva evenimente decilumii în ceea ce privește cercetarea sive din istoria oraşului sunt toate arheologică. Sunt câteva instituții conectate în acest loc sacru. Monumenprincipale care se ocupă cu cercetarea tele Acropole stau în armonie cu și valorificarea vestigiilor istorice aşezământul natural. Aceste unice cum ar fi: Universitatea din Atena și opere de artă ale arhitecturii timpuSocietatea de Arheologie care cuprinde rii combină diferite porunci şi stiluri ale artei clasice într-o manieră câteva muzee. foarte inovativă și a influenţat arta În același timp orașul deține și cultura de-a lungul a mai multor câteva laboratoare, printre care și secole. Acropolele, datând din secolul laboratorul Demokritos pentru ArheomeV î.Hr., este cea mai bună reflecţie a trie. Atena este cunoscută în întreaga splendorii, puterii şi bogăţiei lume și ca un pilon al diferitelor Atenei. conferințe și seminarii pe teme de cercetare.

Sursa:Internet

Sursa:Internet


9.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Sursa:Internet Sursa:Internet

Templul lui Zeus din Olimp, cunoscut şi sub denumirea de Oplympeion, a fost construit din marmură adusă de pe Muntele Pentelus şi masura 96 m lungime şi 40 m lăţime. Acesta constă în 104 coloane corintiene fiecare având 17 m înălţime, 48 dintre ele formau trei coloane, iar 56 dintre ele erau aşezate în două coloane. Până astăzi, doar 15 stâlpi au supravieţuit, ultimul stâlp căzând în timpul unei furtuni în anul 1852.

Teatrul lui Dionisos, construit în scobitură naturală în sudul Acropolelor, a fost primul teatru din lume construit din piatră şi reprezintă naşterea tragediei greceşti.

Sursa:Internet

Teatrul lui Dionisos era împarţit în trei părţi importante. Orchestra cu un spaţiu circular unde avea loc acţiunea, scena cu o clădire alungită unde se schimbau actorii şi care servea şi ca fundal sau decor şi auditoriul unde se aflau spectatorii. Sursa:Internet

Aici muzee:

putem

vizita

următoarele

Muzeul Național Arheologic;

Muzeul Acropole;

Muzeul Banaki;

Muzeul Kanellopoulos;

Galeria Națională. Sursa:Internet

(Hulpuș Georgiana, clasa a-XI-a A)


10.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Barcelona este capitala Catalonie, o comunitate autonomă din nord-estul Spaniei. Este deasemenea al doilea și cel mai mare oraş al Spaniei, după Madrid.

Sursa:Internet

Barcelona se află pe coasta Mediteranei, la 160 km sud de lanţul muntos Pirinei, care formează graniţa cu Franţa. Populaţia oraşului este de aproximativ 1,6 milioane, iar a zonei metropolitane de aproximativ 3 milioane. Atracţii turistice: Barcelona oferă o oportunitate unică pentru turişti, de a se plimba de la rămăşiţele romane spre cetatea medievală, şi spre oraşul modern cu bulevardele sale deschise și toate intersecţiile lăsate largi de colţurile clădirilor tăiate în mod unic. Centrul istoric al oraşului este aproape plat, în timp ce oraşul

modern se întinde spre dealurile înconjurătoare, având străzi ce cresc în altitudine, ce aduc aminte de San Francisco. În districtele moderne ale oraşului se află mai m u lt e bulevarde pe care se află magazine ale unor companii internaţionale de îmbrăcăminte, bijuterii, bunuri din piele şi altele. Cel mai elegant bulevard este Passeig de Gràcia, unde se află două clădiri ale lui Antoni Gaudí, Casa Milà (La Pedrera) și Casa Batlló. Pentru vederi spectaculare ale oraşului şi liniei de coastă există două dealuri. Unul, dealul Montjuïc, este lângă port. Pe vârful său se află o veche fortăreaţă care mai demult supraveghea intrarea în port. În jurul dealului se află Stadionul Olimpic şi Palatul Sportiv.

Sursa:Internet


11.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Dacă vă tentează un concediu în Spania, câștigătoarea Cupei Mondiale la Fotbal de anul acesta, și cochetați cu ideea alegerii Barcelonei, trebuie să știți că al doilea mare oraș din Spania are cu ce se mândri: de la stadionul FC Barcelona, cel mai mare din Europa, la Sagrada Familia, catedrala neterminată de Gaudi, până la viața de noapte antrenantă, Barcelona promite să nu își plictisească turiștii.

botanice, 45 de parcuri urbane și șase păduri. Numai parcurile urbane ocupă 10% din suprafața orașului. Suprafața parcurilor crește în fiecare an cu aproximativ zece hectare.

Sursa:Internet

Sursa:Internet

Orașul se mândrește cu 68 de parcuri municipale, împărțite în 12 parcuri istorice, cinci parcuri

Barcelona are șapte plaje ce însumează 4,5km de litoral. Barceloneta și Sant Sebastian sunt cele mai mari, cele mai vechi și cele mai frecventate plaje din oraș. Portul Olimpic le separă de celelalte plaje ale orașului: Nova Icaria, Bogatell, Nova Mar Bella, Llevant și Mar Bella. Aceste plaje au fost amenajate datorită restructurării orașului pentru a putea găzdui Jocurile Olimpice din 1992. După o zi petrecută printre atracțiile și obiectivele orașului, turiștii se pot relaxa pe plajele pline de farmec și intesate de terase, unde pot servi un tapas din fructe de mare și o sangria tradițională.

(Hulea Anamaria, clasa a-XI-a A)


12.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Sursa:Internet

Nava de croazieră este o navă de pasageri pentru călătorii de agrement în care călătoria însăși şi facilităţile oferite de navă sunt o parte integrantă a acesteia. Navele de croazieră operează cea mai mare parte rute pe care pasagerii revin la portul de plecare, astfel încât porturile de escală sunt, de obicei, într-o regiune determinată de un continent. Sunt din ce în ce mai utilizate în detrimentul marilor pacheboturi.

Nava a fost special construită cu scopul a oferi călătorii de agrement în orice perioadă a anului, în Marea Mediterană şi Orient, când nu existau curse de pasageri pentru traversarea Atlanticului din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Croazierele au devenit o parte importantă a industriei turismului, contabilizând numai în S.U.A. în anul 2010, 27 miliarde dolari şi peste 18 milioane de pasageri transportaţi în întreaga lume. O croazieră este o vacanţă, o evadare din stresul cotidian, un hotel plutitor.

Sursa:Internet

Prima navă destinată în exclusivitate călătoriilor pentru pasageri a fost Prinzessin Victoria Luise, construită de către Albert Ballinmanager al companiei „HamburgAmerica Line” şi lansată la apă pe 29 iunie 1900.

Sursa:Internet


13.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ Navele de croazieră moderne au următoarele facilități:          Sursa:Internet

Pentru turiştii care doresc o experienţă nouă, pentru cei care visează să călătorească în cât mai multe ţări cu un efort minim, pentru cuplurile care îşi planifică cea mai romantică vacanţă din viaţa lor, croazierele pot constitui un răspuns, fiind una dintre cele mai bune soluţii.

 

climatizare casino-uri saune centre de fitness magazine biblioteci teatre cinema piscine în interior şi/sau în aer liber restaurante săli de s p o rt (p i s te de de bowling, patinoare cu gheaţă, facilităţi pentru practicarea alpinismului, terenuride golf în miniatură, terenuri debaschet, sau terenuri de tenis).

Sursa:Internet

(Hulpuș Georgiana, clasa a-XI-a A)


14.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Sursa:Internet

The territory between the three river branches of the Danube, Chilia, Sulina and Sfântul Gheorghe, is unique in the whole world from a touristic point of view. The wilderness and uniqueness of these places leave the impression of a paradise where the tourist can lose contact with the outer world.

The Baziaș-Iron Gate sector is also called the Danube’s Narrow Path, because on a 144 km distance the river goes through a very narrow valley, which imposes a very high water speed. The narrow area in the Almaj Mountain bears the name the Danube Boilers, the impetuous sector on whose banks you can find a subMediterranean vegetation (even though this is a region marhed by the influence of continental climate) and where mysterious forms of Karstic relief have appeared.

Sursa:Internet

On Romanian territory, the Danube crosses 1,075 km, marking the country’s Southern border. The Danube’s flow can be subdivided into 4 sectors thus: from Bazias to the Iton Gate, from the Iron Gate to Călărași, from Călărași to Braila and downstream, from Brăila to its river mouthe at the Black Sea.

Sursa:Internet


15.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ However, the most interesting sector or the Danube River remains the last one, where the river divides itself into three branches and where it from the Danube Delta, before flowing into the Black Sea. The Romanian Delta is the youngest soil in Europe, but also the largest reserve of wetlands on the continent. It covers an area of 2,681 km2 and represents an exotic land with more than 1,200 species of trees and plants, with the richest ornithological fauna on the continent( more than 300 species, including unique colonies of pelicans) and ichthyologic fauna (represented by approximately 100 sprcies, including the Danube herring and sturgeon).

Sursa:Internet

In 1990, UNESCO including the Danube Delta, the youngest from of relief in Romania, sheltered from the “progress of industrialization” , on the list of World Biosphere Reserves. Due to its pa r t i c u l ar m o rph o hydrographical attributes, to its variety, originary, to the flora and fauna, on the perimeter of the Danube Delta there are placed a number of complex natural reserves: The Letea Forest, Sfântul Gheorghe-PetrișorZatoane, Periteasca -Letea-Sfântul Gheorghe-Perișor-Zatoane, PeriteascaLeahova-Gura Portiței.

Sursa:Internet

(Cânduleț Rozica, clasa a-XI-a A)


16.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Sursa:Internet

Egiptul este o ţară arabă din nordul Africii şi din Orientul Mijlociu, fiind cea mai populată ţară a Africii de Nord, la vest se învecinându-se cu Libia, la sud cu Sudan și la nord-est cu Israel.

de la Marea Roșie (de pe coasta Africii cu stațiunea Hurghata, ElGouna, Makadi, Safaga, MarsaAlam, ElQusier și cu stațiunile moderne din Peninsula Sinai, Sharm El Sheikh, Dahab, Nuweiba, Taba).

Egiptul este una dintre cele mai frumoase destinaţii exotice pe care o poţi alege pentru vacanţă.

Oazele din Deșertul Libian (Siwa, Dakhla, Kharga, Bahareya) îl propulsează pe vizitatorul european într-un univers exotic de neuitat.

Iubitorii apei și soarelui se pot bucura de plajele de la Marea Mediterană (cu orașele Alexandria, Damietta, PortSaid, MarsaMatruh) și

Atracţii turistice din Egipt: Hurghada este una dintre cele mai frumoase staţiuni litorale din Egipt este situată pe malul Mării Roşii, la 50 km sud-est de Cairo. Acesta pescăresc de din Egipt.

este un pe țărmul

fost sat Mării Roșii

Aici este locul ideal în care majoritatea turiştilor aleg să-şi petreacă vacanţa de vară, deoarece este o staţiune completă. Hurghada asigură condiţii ideale pentru baie și diferite sporturi nautice, datorită climei plăcute şi a faptului că temperatura apei mării nu coboară decât foarte rar sub 22°C. Sursa:Internet


17.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ Piramidele de la Giza: nu poți pleca din Egipt fără să vizitezi Marile Piramide și Sfinxul din Giza. Acestea sunt ultimele din cele 7 minuni ale lumii, care încă există. Aceste constructii sunt încă din antichitate un mister, se presupune ca au fost ridicate din porunca faraonilor și că erau utilizate ca și morminte uriașe. Sursa:Internet

Valea Regilor şi Reginelor este o vale din Egipt unde de-a lungul unei perioade de aproape 500 de ani (sec. al XVI-lea î.Hr. - sec. XI-lea î.Hr.) au fost construite morminte pentru faraonii şi nobilii din Noul Regat Egiptean. Valea se află situată pe malul de vest al Nilului, în dreptul oraşului Theba (azi Luxor). Mormintele regale provin din perioada dinastiilor XVIII-XX. Timp de aproape 500 de ani, faraonii au fost înmormântaţi în morminte săpate în stâncă, dintre care cel mai cunoscut este monumentul funerar a lui Tutankhamon. În imediata apropiere se află Valea Reginelor, cu mormintele acestora și ale copiilor regilor. Mănăstirea Sfânta Ecaterina: se găsește chiar la poalele muntelui Sinai și este una din cele mai vechi din lume. A fost construită pe locul unde se crede ca Moise a văzut Rugul Aprins, și unde a cunoscut-o pe soția sa Sefora. Este un loc de pelerinaj pentru credincioșii din întreaga lume, indiferent de religie. Mănăstirea Sfânta Ecaterina este aflată sub protecia UNESCO. Sursa:Internet

Mare, plaje private cu nisip fin, scufundări, surf, desert pentru aventurieri, piramide, temple, morminte și misterele faraonilor… Da, această paletă colorată este Egiptul, numit de Herodot ”Darul Nilului”. Sursa:Internet

(Hulpuș Georgiana, clasa a-XI-a A)


18.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Sursa:Internet

Puerto Plata este un oraș micuț mărginit de o culme muntoasă, ideală pentru drumeții scurte. Situat pe coasta nordică a insulei, orașul are un farmec deosebit, prin casele construite în stil victorian și care creează o atmosferă romantică.

Sursa:Internet

Puerto Plata este faimos datorită fortificației Sfântul Filip, Muzeului de Chihlimbar și Fabbicii de rom Brugal.

provinciei din sud-est, provincie care poartă aceelași nume. De altfel, numele localității Romana provine de la un tip de balanță folosit de comercianți pentru cântărirea mărfurilor exportate. În anul 2000 a fost inaugurat aeroportul international, care reprezintă o facilitate importantă pentru turismul din Republica Dominicană.

În zilele noastre populația este de aproape 9 milioane de locuitori, dintre care aproximativ 60% trăiesc în orașe. Majoritare populației este mulatră, și doar o mică parte este de origine europeană sau africană. Populația autohtonă este în proporție de 90% de religie catolică.

Boca China a evoluat foarte repede dintr-un sat de pescari, întro destinație turistică foarte populară. Plaja, lungă de 2 km, oferă condiții ideale pentru baie. Aflată doar la 35 km de capitală, stațiunea oferă posibilitatea frecventării locurilor de distracție . La Romana este cel de-al IIIlea oraș ca mărime din Republica Dominicană, fiind totodată și sediul

Sursa:Internet


19.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ Pe insulă există posibilitatea de a închiria mașini, dar costul închirierii este destul de ridicat, deoarece mașinile sunt aduse din afara țării Excursii Facultative: 1. Insula Saona (excursie de o zi): La bordul unui catamaran se navighează spre Insula Saona. Aceasta face parte din Parcul Național de Est al Republicii Dominicane. Saona este ocrotită de lege, datorită mai multor aspecte: biosferă, siturile arheologice, tribul amerindian Talno. Insula dispune de o plajă superbă cu nisip fin și alb, înconjurată de palmieri și de apa cristalină a mării, cea ce îi conferă posibilități excelente pentru baie sau pentru scufundări. 2. Jurassic Safari: lăsați în urma voastră litoralul și îndreptați -vă către interiorul luxuriant al insulei. O mulțime de surprize vă așteaptă! Nu uitați să aduceți cu dumneavoastră costumul de baie, crema protectoare și, bineînțeles, aparatul de fotografiat sau de filmat.

Sursa:Internet

3. Excursii cu mașini de teren cu tracțiune 4x4, care vă garantează o sumedenie de aventuri. Pe durata acestei aventuri cu siguranță veți uita să vă gândiți la drumul de întoarcere. În preț este inclus prânzul și o băutură răcoritoare.

Sursa:Internet

Sursa:Internet

(Neamțu Diana, clasa a-XI-a A)


20.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Conviețuirea timp de secole a românilor, sașilor și secuilor în zona Sibiului a avut mari influențe asupra diversificării rețetelor culinare. Produsele tradiționale din mărginimea Sibiului sunt faimoase în întreaga țară atât prin telemeaua, pastrama ciobănească de oaie, pâinea cât roata carului, cât și prin prin preparatele moștenite din bucătăria săsească- hencleș, plăcinta cu rabarbăr, cât și cele specifice culturii maghiare cozonac cu mac. Găluște cu prune.

Sursa:Internet

Brânzeturile se înscriu prin excelență și continuă tradiția ancestrală a producerii brânzei telemea, laptelui gros, brânzei de burduf sau a urdei prin tehnici specifice de producție, iar în așezările săse ști laptele de bivoliță și de capră dau un gust deosebit brânzeturilor.

Sursa:Internet

Dealurile terasate și însorite alături de solul bogat au permis cultivarea livezilor, în special de meri și pruni, iar din grădinile gospodarilor din Mărginimea Sibiului nu lipsesc cerealele, legumele și plantele medicinale.

Sursa:Internet


21.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ Mezelurile din Mărginimea Sibiului sunt foarte aparte datorită reţetelor de preparare moştenite de sute de ani, precum cartaboș, cârnați, tobă, piftie, jumări, carne în untură din garniță (borcan), slănină ţinută în sare şi bine afumată cu lemn de fag care reprezintă un deliciu aparte, precum şi drobul de miel cu busuioc şi rozmarin sau pastramă de oaie. De asemenea, o delicatesă tipică zonei denumită “sandwishul” ciobanilor este chisătura, o pastă de slănină tăiată mărunt şi amestecată cu pătrunjel şi ceapă. Pe lângă patè-ul de Sibiu cu o tradiţie de peste 90 de ani, renumit este şi lebărul pe care gospodinele îl prepară din ficat de pui sau porc. Considerată

în

Ardeal

element

divin pâinea este coaptă pe vatră în formă rotundă şi mare de 1 kg. Aceasta iese din cuptor neagră ca tăciunele şi bătută apoi pe toate părţile pentru ca coaja arsă să cadă, iar pâinea să devină rumenă. Pe lângă pâinea tradiţională albă din cartofi se mai coace pâinea cu seminţe (de in, dovleac, floarea soarelui), precum şi tradiţionalele lichi-uri şi cozonacii cu nucă şi rahat. Ca legume şi fructe tradiţionale din zona Sibiului sunt: castraveţii de Ludoş, merele de Sibiel, cireşele de Cisnădioara. De asemenea, specifice zonei Sibiului sunt pasta de hrean, gemul de măceşe, precum şi faimosul hencleş, iar dintre băuturi pot fi menţionate sucul de mere de la Slimnic.

Sursa:Internet

(Țiroga Andreea, clasa a-XI-a A)


22.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

care a dus la o prosperitate remarcabilă a acestui mic stat în acea perioadă. Controlul asupra rutelor de comerț cu condimente a fost și motivul principal al celebrei expediții a lui Vasco da Gama din 1499.

Sursa:Internet

Condimente

Conform unui grup de cercetători de la Universitatea Cornell, motivul pentru care oamenii au început să gătească mâncăruri condimentate și picante este acela de a se proteja în fața microbilor, bacteriilor sau ciupercilor pe care alimentele le pot dezvolta mai ales în țările cu climat călduros? Astfel, se explică și de ce popoarele care locuiesc în zone foarte calde ale planetei (Mexic, India, Orientul Mijlociu, etc.) obișnuiesc să mănânce mai picant decât europenii, există standarde de certificare (ISO) și pentru condimente?

Șofranul este cel mai scump condiment din lume? Prețul unui kilogram de șofran este de aproximativ 4000 de dolari, însă poate crește în funcție de calitate. Totuși, fiind un condiment foarte puternic, cantitatea mică de șofran care trebuie folosită pentru gătit compensează Conform celor mai recente date prețul. ONU, cel mai mare producător mondial Condimentele au stat la baza de condiment este India? Această primelor forme de comerț? Piperul și țară este responsabilă pentru proscorțișoara au fost inițial condi- ducerea a 1.600.000 tone de condimentele cele mai comercializate în mente, adică 86% din totalul mondiOrientul Mijlociu, chiar de acum al. La mare distanță urmează China, 4000 de ani. cu 4%, și Bangladesh cu 3%. Ghimbirul, scorțioșoara, piperul negru sau cuișoarele erau considerate produse de lux in Europa Evului Mediu? Fiind importate tocmai din locuri îndepărtate, ca Asia și Africa, costurile erau foarte mari și de aici caracterul exclusivist al acestor condimente. Comerțul cu condimentele a stat la baza prosperității unor state ca Veneția sau Portugalia, în perioada Evului Mediu? Veneția a deținut la început monopolul pe rutele de comerț cu Orientul Mijlociu, fapt

Sursa:Internet


23.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ Ciocolata Cultivarea arborelui de cacao este atestat documentar încă din anul 1100 î.Hr. Populațiile străvechi, precum Maya și Azteca, cultivau cacao din care își preparau apoi diverse băuturi. Ciocolata adevărată conține atât unt de cacao (partea grasă) cât și pudră de cacao (partea nongrasă). De aceea, specialiștii consideră că ciocolata albă nu se califică pentru a fi denumită “ciocolată” (ciocolata albă conține doar unt de cacao, nu și pudră de cacao).

Sursa:Internet

Ciocolata este recunoscută pentru calitățile benefice sănătății pe care le are. Astfel, este demonstrat că, mâncată în cantități moderate, ciocolata reduce presiunea arterială și numărul de radicali liberi dar ajută și la îmbunătățirea nivelui de serotonină din creier (serotonina este hormonul asociat cu starea de fericire).

Sursa:Internet

ciocolată au conceptul în “schimb corect” (Fair Trade), iar fermele producătoare parte a acestui acord primesc o remunerație mai mare. Considerată bun de lux, cacaua era deseori folosită ca monedă de schimb în cadrul triburilor de indigeni americani. Această practică a încetat să mai existe odată cu pătrunderea europenilor, după descoperirea lui Cristofor Columb. Primul transport comercial de boabe de cacao din America în Europa a fost făcut în anul 1585. Cacaua era consumată atunci sub formă de băutură, ciocolata așa cum este consumată astăzi, în formă solidă, a fost inventată la sfârșitul secolului al XVIII–lea în Torino, Italia?

Unul din primii mari producători de ciocolată a fost italianul Pierre Paul Caffarel. Acesta și-a deschis, în 1826 propria fabrică de ciocolată și, cu ajutorul unei ingenioase și revoluționare mașini de fabricat, inventată de italianul Bozelli din Genoa, reușea să producă aproximativ 300 de kilograme de ciocoalată pe zi, un record Coasta de Fildeș este cel mai la acea vreme. mare producător de cacao din lume. Aproximativ 43% din producția mondială de cafea provine de aici. Coasta de Fildeș este, totodată, și unul din cei mai mari exportatori de ulei de palmier, aproximativ 90% din fermele producătoare localizate în Coasta de Fildeș utilizează în producții diverse forme de sclavagism. De aceea, unii producători de Sursa:Internet

(Cânduleț Rozica, clasa a-XI-a A)


24.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Sursa:Internet

Aşa cum iedera se caţără aşezând un covor înverzit pe zidurile vechi, tot aşa legenda împresoară şi îmbrăţişează cu lujerii ei înfrunziţi cetăţi, sate și oraşe. Legenda, această distinsă şi bătrână doamnă, este întruchiparea ideală prin care poporul îşi cuprinde şi îşi exprimă credinţa şi istoria, de cele mai multe ori independent de adevărul obiectiv al realităţii. Printre preferatele ei se numără fără îndoială şi vechea cetate a Sibiului, faţă de care arată cu siguranţă deosebit de generoasă. Astfel, batrâna începe povestea ...

doamnă

îşi

În vremuri de mult apuse, pe când regele maghiar Ștefan I a dus-o cu mare fast în Ungaria pe tânăra și frumoasa lui soție Ghizela, fiica regelui Henric al II-lea, în alai se afla și un tânăr nobil din Nuernberg pe nume Hermann. La acea vreme tânărul Hermann era un nobil scăpătat care avea mai multe titluri decât averi sau pământuri.

descopere ținuturi noi, spre răsărit, în Transilvania. Pe locul numit azi ”Orașul de Jos” s-ar fi oprit convoiul acestor ”oaspeți” germani. Locul era prielnic având râul Cibin la nord și pantele împădurite ale Munților Făgăraș și Cibin la sud. Se spune că Hermann ar fi înălțat aici primele colibe din lemn în jurul anului 1002. La chemarea acestuia tot mai mulți coloniști au sosit și astfel a fost întemeiat orașul care la început era doar un modest sat cunoscut sub numele de Hermanndorf (satul lui Hermann). El a avut o viață lungă și fericită trăind până la frumoasa vârstă de 125 ani, fiind întemeietorul unei familii nobile săsești care a trăit aici de-a lungul secolelor.

El nu a rămas prea mult timp în reședința stăpânei sale ci, luându-și familia și prietenii, a plecat să Sursa:Internet


25.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ Provincia Sibiului este atestată documentar într-un act din 20 decenbrie 1191, emis de Curia papală sub Papa Celestin al III-lea (11911193).

deservită de breasla cizmarilor, Poarta Turnului în grija croitorilor, Poarta Cisnădiei păzită de măcelari, în vreme ce Poarta Gușteriței era lăsată în seama blănarilor.

Dar începutul colonizării sașilor poate fi plasat cronologic în jurul anului 1150. Primele grupuri de origine germană (flamanzi, franconi, v a l o ni , s a xo n i) p ro v e ne a u di n regiunile vestice ale Rinului.

Sibiul era condus de un primar si un jude regal, de un consiliu local, iar mai târziu din 1495, în timpul regelui Ungariei Ladislav al IIlea, de grupui centumvirilor, 100 de bărbați din patriciatul local.

Ajunși aici și-au ridicat primele locuințe în zona actuală a ”Orașului de Jos” pe malul Cibinului. Nu încape îndoială că emigranții au adus cu ei pe lângă cultura și o b i c ei u ri l e l or și i ns t i tu ți a breslelor, care înflorea la acea vreme în Germania.

Prin suprafața și prin numărul de locuitori, Sibiul este comparabil la mijlocul secolului al XVI-lea cu marile orașe ale Europei centrale precum Viena sau Nürnberg. Pe locul unde se înalță astăzi Catedrala Evanghelică a existat din cele mai vechi timpuri o casă a Domnului, pe care locuitorii așezării o considerau comoara lor cea mai de preț. Centrul istoric este unul dintre cele mai bine păstrate locații istorice din țară. Multe din zidurile și sistemele de fortificații sunt menținute într-o stare foarte bună. În Sibiu se găsesc muzee care cuprind colecții de artă, pictură, arte d e co r at i ve , an t r op o lo g ie , istorie, arheologie, istoria tehnologiei și științe naturale.

Sursa:Internet

Cele patru incinte de fortificații au fost ridicate de locuitorii orașului în intervalul secolelor XIV și XVI, o veritabilă cetatea de piatră și cărămidă, care proteja întreaga așezare întinsă pe o suprafață de aproximativ 80 de ha. Întreaga viață economico-socială pulsa în jurul celor trei nuclee urbane: Piața Huet, Piața Mică și Piața Mare, corespunzând primelor etape de fortificare. Orașul avea acum patru porți puternic fortificate: cea a Ocnei,

Sursa:Internet

(Hulea Anamaria, clasa a-XI-a A)


26.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Sursa:Internet

Parcul Naţional Ceahlău a fost constituit ca arie naturală protejată încă din anul 1955, dar, pe parcurs, suprafaţa şi limitele au suferit modificări. În prezent, parcul se extinde pe o suprafaţă de 7742 ha. Acesta este localizat în Masivul Ceahlău, situat în întregime pe teritoriul administrativ al judeţului Neamţ. Constituirea acestuia reprezintă o oportunitate pentru desfăşurarea activităţilor de dezvoltare durabilă, recreative şi educaţionale, în condiţii care să contribuie la atingerea scopului principal al existenţei Parcului Naţional: protecţia ecosistemelor și recreere. Totodată, el reprezintă un uriaş laborator natural pentru cercetarea ştiinţifică. Sintetic, obiectivele Parcului Naţional Ceahlău sunt: conservarea patrimoniului natural, cultural și spiritual; desfăşurarea de activităţi turistice în corcondanţă cu obiectivul de conservare a patrimoniului și cu proiectele teritoriale de dezvoltare economică; susţinerea activităţilor tradiţionale, a silviculturii de calitate şi activităţilor de dezvoltare cu menţinerea principiului dezvoltării durabile, informarea

publicului și comunităţilor locale despre avantajele economice, culturale și spirituale. În perimetrul Parcului Naţional Ceahlău şi în vecinătate sunt cuprinse ecosisteme sau părţi ale unor ecosisteme terestre şi acvatice mai puţin influenţate prin activităţi umane. În Parcul Naţional Ceahlău sunt incluse următoarele categorii de arii naturale protejate: 

rezervaţii naturale stricte – arii protejate administrate, în principal, în scopuri ştiinţifice, de exemplu Rezervaţia ştiinţifică „Ocolaţul Mare”;

monumente ale naturii — arii protejate administrate în special pentru conservarea elementelor naturale, specifice: Cascada Duruitoarea şi Avenul Mare, ambele încadrându-se în categoria monumentelor naturii de tip geologic și geomorfologic;

Rezervaţia naturală botanică „Poliţa cu Crini” - declarată încă din 1941, fiind cel mai reprezentativ habitat de larice din România.


27.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ condiţiile specifice etajelor altitudinale. Acestea sunt: cele montan de luncă, de turbărie, stâncos. Caracteristice acestui tip de peisaj sunt stânca goală lipsită de covor vegetal, aspectul ruiniform și prezenţa a numeroase forme de relief sculptu rale (jgheaburi, hornuri, turnuri, alveole criocarstice, mici grote, iar pe stâncile calcaroase diverse forme de lapiezuri). Sursa:Internet

Peste Parcul Naţional Ceahlău se întinde, depăşindu-şi limitele, aria de protecţie specială avifaunistică. Impresionantă este varietatea peisajului în Parcul Naţional Ceahlău, ce poate fi încadrat în două tipologii: zonal altitudinale şi azonale. Din prima categorie amintim: peisajul altitudinal de tufişuri, care poate fi identificat pe suprafeţele plane sau puţin înclinate de pe platoul înalt din partea centrală a teritoriului parcului; subalpin presilvestru, care apare ca o zonă discontinuă la contactul dintre pădurea de conifere şi tufişurile subalpine, sub corniţa vestică a platoului; peisajul montan silvestru pe abrupturi conglomeratice şi peisajul montan silvestru de culmi cu altitudini joase.

Sursa:Internet

Tipurile azonale de peisaj au trăsături fizico-geografice ce se abat de la tipologia determinată de

În vecinătatea Parcului se practică activităţi de turism, în special în staţiunea Durău, iar agroturismul este în dezvoltare.

Sursa:Internet

În interiorul Parcului sunt amenajate trei cabane turistice: Fântânele, Dochia, Izvorul Muntelui şi căsuţele turistice din zona Bistra Mare, comuna Bicazu Ardelean. În cadrul Masivului Ceahlău, Parcul Naţional reprezintă atracţia principală pentru activităţile de turism şi recreere. În Parcul Naţional Ceahlău exista șapte trasee turistice amenajate şi marcate, care pleacă de la cele patru porţi de intrare situate în Staţiunea Durău, Izvorul Muntelui, Taşca şi Bicazul Ardelean (Confluenţa Bistrelor).

(Bădilă Daiana, clasa a-XI-a A)


28.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Vara, puzderia de flori de câmp te fac să te întrebi cât de mare este pasul ce desparte tărâmul visului și misterului de cel al realitații. Se pare că, uneori, el se poate rezuma doar la o simplă închidere de pleoape... Merită, firește, să vii de la capătul Pământului ca să vezi chiar cu ochii tăi aceste misterioase meleaguri. Fiindcă întotdeauna va fi captivant să umbli prin locurile legate de cel care a căpătat o faimă atât de irezistibilă. Sursa:Internet

Mitul dracula continuă să fascineze și generațiile acestui început de mileniu. Este clar că nimeni nu se va plictisi de acest vampir când romantic, când sângeros, când singuratic și tânjind după iubire, care bântuie prin lume de când părintele său, irlandezul Bram Stocker, îl strecura, în 1897, întrun roman. Strania făptură a avut forța să iasă din acele pagini, să treacă pragul filmelor, al casetelor video și, mai cu seama, al călătoriilor. Povestea lui nemaipomenită își are obrășia în Transilvania, într-o trecătoare a Carpaților – Pasul Bârgăului. Acolo, unde, într-un peisaj grandios, se face trecerea din ținutul Bistriței (vă amintiți de celebrul han “Coroana de Aur”?!) spre cel al Moldovei, un hotel evocă azi umbra castelului în care vampirul a fost ucis și vraja s-a rupt – cel puțin pentru sfârșitul unei cărți. Iarna, zăpada sticlește aici cu lungi reflexe violacee sugerând trecerea tragicei făpturi spre noi aventuri.

Voievodul Vlad Țepeș, prototipul faimosului Dracula, a existat în carne și oase. El a domnit în Țara Românească pe vremea lui Henric al VI -lea, englezii se luptau în războiul celor două roze, când în Ungaria era pe tron marele rege de origine română Matei Corvin, când sultanul Mahomed al II-lea înfiora cu oștile lui în Europa creștină. A bătut în lung și-n lat, ca puțini alți domnitori, provinciile istorice românești. Și-a purtat oștile prin toate punctele cardinale. Așa că poate fi întâlnit, acolo unde nu te aștepți.

Sursa:Internet


29.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ mormântul. Alte legende indică un cu totul alt loc de veci: Mânăstirea Comana. Majoritatea “draculiștilor” care au urmat astfel de trasee în România, pe urmele vampirului, au declarat că au descoperit în cele din urma o țară cu peisaje frumoase, cu oameni interesanți, cu obiceiuri țărănești și legende care ar merita o mulțime de romane de suspans. Legenda

Sursa:Internet

Singur, cine îi va căuta urmele prin Transilvania va coborî poate prin trecătoarea Branului, și în Țara Românească, pe superba Vale a Dâmboviței, străbătută de atătea ori de Vlad Țepeș însuși în năvalnicele lui incursiuni de pedepsire o sașilor trădători, a pretendenților la tron, a uneltitorilor fugari. Până la București, capitala României, cu ruinele fostei lui reședințe ce dăinuia și azi într-un colț misterios al orașului, sunt multe de văzut. Se merită un popas la cetatea Poenari, în vârf de munte, pe care a refăcut-o ca important punct strategic dar și orașul Târgoviște, unde a măcelărit boieri necredincioși, dar a ctitorit și un turn, astăzi devenit muzeu. La Mânăstirea Snagov, în biserica de pe insulă, se spune că i se găsește

Istoria lui Vlad Tepeș rămâne învăluită de mister și legendă, iar adevărul este că nimeni nu știe unde se termină legenda pentru a lăsa loc istoriei.

Sursa:Internet

Fiind un personaj nu numai istoric, ci și literar si folcloric voievodul a fost ales de scriitorul Bram Stoker ca erou principal al romanului său apărut în anul 1897. De atunci, Dracula și Transilvania, tărâmul care adăpostește misteriosul castel plin cu fantome și vampiri undeva în mijlocul pădurilor întunecoase, a devenit subiectul a peste 750 de filme, documentare sau nuvele inspirate fiind de romanul scriitorului irlandez.

Sursa:Internet

(Mezei Alin, clasa a-XI-a A)


30.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Sursa:Internet

În regiunile polare și în alte zone reci există formațiuni de gheață, zăpadă și ape neobișnuite și unice, iar unele dintre ele atât de frumoase încât îți iau respirația. C e l e mai multe dintre aceste minuni ale naturii pot fi vizitate doar de oamenii de știință și aventurieri, cei care sunt gata pentru eforturi semnificative fizice și financiare. Din cauza volatilităților și locației, aceste formațiuni pot fi văzute doar în anumite perioade ale anului.

Nord. În ciuda faptului că Svalbard este atât de aproape de Polul Nord, acolo este relativ cald, datorită efectului de încălzire a Golfului Stream, ceea ce îl face locuibil. De fapt, Svalbard este regiunea cea mai nordică de pe planetă, locuită permanent. Insulele Svalbard acoperă o suprafață totală de 62,050 km², iar aproape 60% dintre acestea sunt acoperite de ghețari. Gigantul ghețar Brasvellbreen este situat pe Insula Nordaustlandet, a doua insulă ca mărime din arhipelag, care se întinde pe aproximativ 200 km. Muchia de 20 de metri a acestui ghețar este intersectată de sute de cascade. Aceste cascade pot fi văzute doar în lunile mai calde.

Cascadele glaciare din Svalbard (Norvegia): 

Svalbard, care înseamnă "coastele reci", reprezintă un arhipelag din Oceanul Arctic și partea cea mai nordică a Norvegiei, precum și a Europei. Acesta este situat la aproximativ 650 de kilometri nord de Europa continentală, respectiv la jumătatea distanței dintre Norvegia continentală și Polul

Sursa:Internet


31.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ 

Peștera de Cristal (Islanda):

Islanda este o ţară mică şi nu are un nume rezonant, însă când vine vorba de fenomenele naturale devine un punct important pe harta lumii. Peştera de Cristal este una dintre acele zone care te lasă mut de uimire. Situată în sud-estul Islandei, în Parcul Naţional Vatnajokull, Peştera de Cristal este o formaţiune deosebită formată în totalitate de talentul naturii. Peştera de Cristal este situată la o altitudine de 2100 m, pe versantul celui mai înalt şi activ vulcan din Islanda, Vatnajokull, având 46 m lungime şi o lăţime de aproape 5 m. Calota de gheaţă Vatnajokull din sudul Islandei este unul dintre elementele care a condus, cu paşi mici, la formarea peşterii de astăzi. A urmat ca cel mai înalt vulcan activ din Islanda, Vatnajokull, să comprime tot aerul din gheaţă adăugând culoare şi textură Peşterii de Cristal.

Sursa:Internet

de aer se absoarbe toată lumina, cu excepţia momentului în care Peştera de Cristal este de un albastru intens, culoare ce reflectă lumină. Peştera este intens luminată după ploaie, atunci când apa spală tot praful şi impurităţile de pe suprafaţa gheţii.

Peştera de Cristal nu este zugrăvită întotdeauna în culori ce Deoarece gheaţa nu conţine bule variază de la bleu la albastru, uneori gheaţa este aproape transparentă. O ploaie abundentă scoate în evidenţă spelndoarea peşterii, conferindu-i nuanţe strălucitoare de indigo şi bleumarin. Efectul este similar cu adâncurile oceanelor, când claritatea apei o face să pară a fi albastră. Accesul în Parcul Naţional Vatnajokull este permis în orice perioadă a anului. Din luna octombrie până în mai se pot desfăşura activităţi specifice sezonului de iarnă.

Sursa:Internet

(Cojocaru Daniel, clasa a-IX-a A)


32.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ Colectivul de redacție:

- Grigore Dragoș

(XI A)

- Hulea Anamaria

(XI A)

- Hulpuș Georgiana

(XI A)

- Cînduleț Rozica

(XI A)

- Ignat Elena Maria (XI A) - Neamțu Diana

(XI A)

- Țiroga Andreea

(XI A)

- Mezei Alin

(XI A)

- Bădilă Diana

(XI A)

- Cojocaru Daniel

(IX A)

- Lămoran Alin

(IX A)

Tehnoredactare:- Gâdia Dan-Cătălin (IX A) - Cojocaru Daniel

(IX A)

Coordonatori: prof. Trifan Iuliana prof. Tămaş Mihaela

Date de contact : revistactofficial@yahoo.ro http://revistacibiniumtravel.weebly.com/contact.html

Cibinium Travel NR.4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you