Page 1

CIBINIUM TRAVEL MAGAZINE NR.6 Februarie 2015

1.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________ ISSN 2286 – 1076

ISSN–L 2286 – 1076

Revistă școlară semestrială


2.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Cuprins: 

Editorial......................... pag. 4

Palate subterane.................. pag. 6

Biserici fortificate.............. pag. 8

Mănăstiri deosebite din lume...... pag. 10

Norvegia.......................... pag. 12

Sibiu............................. pag. 14

Țara vinului...................... pag. 16

Cibinium


3.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Tradiții populare................. pag. 18

Timișoara-orașul florilor......... pag. 20

Amsterdam......................... pag. 22

Bali.............................. pag. 24

Insulele Maldive.................. pag. 26

Divertisment...................... pag. 28

m Travel


4.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

neorganizat, apoi, s-a dezvoltat intens turismul organizat!

Sursa:Internet

Călătorule, oprește-te puțin din drumul tău și ascultă cântecul munților acestei țări minunate, aflate la o “margine de mare” cum spunea poetul Marin Sorescu. Învăluiți în ceață și mister, munții României contribuie la păstrarea elementelor enigmatice care i-au fascinat dintotdeauna pe oamenii de rând, dar și pe cercetători, pe savanți, pe istorici, etc. Cercetările destul de intense, în decursul anilor și a istoriei milenare a României, nu au oferit explicații logice, nu au convins prin știință și prin demonstrații, despre adevărul anumitor fenomene, așa că legendele țin loc de adevăr, în multe situații neexplicate științific!

Ceahlăul-supranumit și casa zeului dac Zalmoxis este un munte cu puteri speciale! În zilele însorite Ceahlăul se poate vedea chiar de la Marea Neagră. Numeroase mistere s-au născut în jurul acestui munte, pornind de la faptul că ar fi străbătut de cea mai puternică axă energetică existentă pe pământ! La răsăritul soarelui apar deasupra masivului niște jocuri de lumini inexplicabile, iar uneori sătenii din împrejurimi găsesc în lanurile lor cercuri perfecte, ce par a fi făcute de ființe de pe altă planetă! Este bine cunoscută românilor legenda Dochiei, cea care fugind din calea cotropitorilor români, rugându-se zeului Zalmoxis a fost transformată în stană de piatră, evitând astfel umilința de a deveni sclava dușmanului cotropitor!

Trecem în revistă câteva astfel de situații, care prin lipsa de explicații științifice, a mărit misterul anumitor munți, iau fascinat pe specialiști și pe oamenii de rând și au contribuit astfel la dezvoltarea turismului local și național, la început Sursa:Internet


5.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Sursa:Internet

În fiecare an, are loc o hologramă uriașă, care apare la începutul lunii august, în prima decadă, și care are forma perfectă a unei piramide! Localnicii au denumit-o “Calea Cerului” iar specialiștii nu au găsit o explicație științifică a fenomenului! Este vorba de o lumină intensă, de forma unui stâlp, cu o strălucire stranie, și care este mărginit de două benzi întunecate! Încă se fac cercetări menite să demonstreze că Ceahlăul se află pe axa energetică a planetei și că acest fenomen straniu ar avea legătură cu amplasarea muntelui! Vârful Toaca este un alt obiectiv straniu! El are bază o p i ra m i d ă pe r f e c t ă , cu baz a pătrată, lucru ce se formează foarte rar, doar prin intervenția n a t u ri i ! D e sig u r , l e ge n d ele populare atribuie toate aceste fenomene, puterii uriașilor care au locuit în munți, dar și zeului care i-a apărat pe moldoveni în decursul istoriei! De altfel, descoperirile de la Cucuteni au demonstrat că aceste meleaguri sunt locuite încă de la anul 4800 înainte de Hristos!

pentru ca foarte multe fenomene, nu au o explicație logică și dovedită științific, nici până azi! De aceea legenda conform căreia zeii Olimpului sau închinat îzeilor local i, în s pecia l Zamolxis, pentru ajutor împotriva tiranilor este o legendă dragă sufletului românilor, dar prea puțin promovată în cadrul obiectivelor turistice din zonă (și mai ales din manuale)! Avem apoi Munții Bucegi, cu văile și peșterile atât de apreciate de turiștii, care au creat o adevărată istorie plină de legende, a acestui popor atât de încercat în existența sa, avem Munții Făgăraș, în acest moment cea mai apreciată creastă de turiștii din țară și nu numai, avem Valea Ialomicioarei, cu peșteril e min unate în car e adevărul se întrepătrunde cu misterul și se creează legendele, avem Munții Apuseni, încărcați de istorie, în care luptele românilor pentru identitate națională se întrepătrund cu legendele aurului și a celorlalte metale prețioase care străbat munții: superba Cascadă a Miresei, Cascada Bigar, din Cheile Nerei, Munții Aninei și Munții Rodnei cu legendele și misterul lor.

Am putea continua cu alte exemple paranormale, cu alte legende create de istoria milenară a acestui popor, nu pentru că am avea o imaginație prea bogată, ci Sursa:Internet

prof. Crăciun Maria


6.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Primii vizitatori ai peșterilor transilvănene au fost vânătorii paleolitici ai căror pași au rămas imprimați în argila Peșterii Ciur-Izbuc și în crusta de calcit a Peșterii Vârtop. Acum vreo zece mii de ani, un artist din paleolitic a desenat pe pereții Peșterii Cuciulat contururile unui cal, a unei pantere și chiar a unui om. Oamenii din neolitic au pătruns și ei în Peștera Cioclovina Uscată, din Hunedoara, în care au ascuns un tezaur hallstattian.

Urmele lăsate de oamenii Evului Mediu sunt mai numeroase, scoase la iveală de sondajele arheologice practicate în depozitele de umplutură de la intrarea în multe peșteri din interiorul arcului carpatic.

Sursa:Internet

Peștera Ciur-Izbruc

Sursa:Internet

Peștera Ciuculat Cele mai interesante și spectaculoase fenomene carstice de supr afa ță și sub ter ane d in Transilvania sunt concetrate în Munții Pădurea Craiului, Munții Biho r, mun ții cal car oși ai Retezatului și Sebeșului și Munții Rodnei. În Munții Apuseni, respectiv în Pădurea Craiului și Bihor, este dezvoltat carstul de platou. Platourile sunt un fel de coveți ce adună apele de la suprafață și le introduc în subteran, în galerii de peșteră, de unde curg către izvoare. Ele găzduiesc cele mai importante fenomene carstice. O astfel de situație poate fi văzută în Muntii Pădurea Craiului, unde, prin gura peșterii de la Vadu Crișului, iese un pârâu cu apă bogată și limpede. El vine din inima muntelui, îngânat de poteca turistică, luminată electric.


7.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________ Ar fi încă multe de spus despre peșterile din Transilvania... Să amintim și de Munții Rodnei din Carpații Orientali. Aici sunt calcare stratificate care au generat una din cele mai importante sisteme subterane din România, sistemul Tăușoare-Zalion. Două peșteri rețin atenția în mod deosebit: Sursa:Internet

Baia lui Schneider, în apropierea stațiunii turistice Valea Vinului, impresionează prin abundența cristalelor aciculare de aragonit.

Cetățile Ponorului;

Cetatea Rădesei, de trei stele.

Ghețarul din Peștera Scărișoara Pitorescul peisajului, sălbăticia pereților care formează defileului Crișului Repede și posibilitatea de a vizita ușor Peștera de la Vad, amenajată și electrificată, atrag ca un magnet iubitorii de drumeție. La rândul său, platoul înalt al Munților Bihor ne oferă fenomene carstice unice datorită mozaicului geologic care a condus la fragmentarea rețelelor de peșteri. Pentru a ne c o n v in g e es t e suficient să parcurgem traseul turistic de o zi: Padiș — Poiana Ponor — Cetățile Ponorului — Cheile Galbeni. Urmând firul pârâului Tranghiești, vedem cum dispare într-un ponor pentru a reapărea în Izbucul din Poiana Ponor (cunoscut obiectiv turistic), ca să dispară din nou prin ponoare în capătul acestei poieni și să reapară sub portalul Cetăților Ponorului. După ce traversează imensa peșteră, râul subteran, mărit de apele rețelei Lumea Pierdută, iese la zi prin Izbucul Galbenii. Urmează chei, tunele, cascade până în Poiana Florilor, unde calcarele dispar pentru a ceda locul rocilor impermeabile.

Încă două peșteri de patru stele: Peștera Urșilor (amenajată și electrificată) și celebrul Ghețar de la Scărișoara. Un înveliș de „brăduleți” minusculi albi și delicați, foarte fragili, acoperă o parte din pereți și tavanul. La rândul ei, Peștera de la Izvorul Tăușoarelor deține recordul de nivelare în România prin cei 432 m ai săi. Întregul sistem încântă prin săli uriașe, prăpăstii, cascade, puțuri și hornuri.

Sursa:Internet

Cânduleț Rozica (clasa a XII-a A)


8.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

În centrul vechilor aşezări rurale, înfiinţate de coloniştii saşi în provincia românească Transilvania, în secolul al XIIlea, se află câte o biserică întărită cu ziduri de apărare, care servea altădată şi ca loc de refugiu în caz de primejdie.

Sursa:Internet

Viscri o casă săsească secolul al XVIII-lea.

Sursa:Internet

Bisericile fortificate din Transilvania, având aspectul unor mici cetăţi, au fost ridicate îndeosebi după marea invazie tătară din 1241. Aproximativ 150 de sate păstrează asemenea monumente. Şapte dintre aceste biserici au fost incluse pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

din

Biserica din Prejmer (15 km de Braşov) a fost construită între 1241-1250 în stil gotic timpuriu, de inspiraţie cisterciană, cu transformări în 1512-1515. Păstrează un valoros altar poliptic pictat din secolul al XV-lea şi o orgă din 1803. A fost fortificată în secolele XVXVI, devenind cea mai puternică cetate ţărănească din Transilvania. Zidurile sale au o grosime de 4 m şi o înălţime de 14 m.

În incinta cetăţii ţărăneşti din satul Biertan (80 km de Sibiu) a fost ridicată între 1492 -1516 o biserică fortificată. În mijlocul c e t ă ţ i i Ansamblul fortificat este format ţărăneşti de la Viscri (judeţul din trei incinte, întărite cu Braşov), din a p r o p i e r e a turnuri şi bastioane de apărare. Sighişoarei, înălţată în secolele XV-XVII, cu dublă incintă şi cinci turnuri de apărare, s-a păstrat o veche biserică în stil gotic, construită pe locul unei capele romanice (secolele XIIXIII). În anul 2000, Prinţul Charles de Wales a cumpărat în Sursa:Internet


9.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________ mai vechi cetăţi din Transilvania, ridicată în jurul anului 1200. Din incinta de plan oval fac parte: o capelă, un donjon cu trei etaje – Turnul Siegfried (1270-1272) şi două turnuri de pază. În secolele XV-XVI a fost amenajată ca cetate ţărănească, construindu -se o centură exterioară de ziduri. Sursa:Internet

Biserica de tip hală, construită în stilul goticului târziu, cu elemnte de Renaştere, păstrează un frumos altar poliptic compus din 28 de panouri pictate şi sculpturi policrome în lemn realizate în Transilvania, în etape, între 1483-1525, strane cu intarsii lucrate între 1514-1523 în stil renascentist de meşterul Johannes Reychmut din Sighişoara, un amvon de piatră, decorat cu reliefuri inspirate din ciclul Patimilor, operă atribuită pietrarului Ulrich din Braşov (1523-1524). Biserica a fost, din 1527, timp de aproape trei secole, sediu episcopal al Bisericii evanghelice. Biserica fortificată din centrul satului Saschiz (20 km de Sighişoara) a fost construită între 1493-1496. Prezintă o singură navă, cor alungit, absidă poligonală; un drum de strajă, scos în consolă pe arcade, se sprijină pe masivii contraforţi. Incinta fortificată a bisericii nu s-a păstrat până în zilele noastre. Pe un deal din apropierea Saschizului se află şi o cetate ţărănească, datând din secolele XIV-XV. În satul Câlnic (28 km de Alba) se găseşte una dintre cele

În satul Dârjiu (18 km de Odorheiu Secuiesc), atestat documentar din 1334, a fost construită în secolele XIII-XIV o biserică în stil romanic, transformată mai târziu în stil gotic, iar apoi fortificată (incintă poligonală cu ziduri înalte şi turn de poartă). În interior se conservă picturi murale de factură gotică, executate în 1419 de Paul, fiul lui Ştefan din Ung. Aşezarea Valea Viilor (50 km de Sibiu), numită odinioară Vorumloc, păstrează o frumoasă biserică fortificată, cu hramul Sfântul Petru. A fost construită în secolul al XIII-lea; la sfârşitul secolului al XV -l ea a f ost înconjurată cu puternice ziduri de apărare, cu o înălţime de 8 m, prevăzute cu turnuri. Admirăm aici un tabernacol gotic şi strane în stilul Renaşterii timpurii (1528).

Sursa:Internet

Hulpuș Georgiana (clasa a XII-a A)


10.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Mănăstirea Alcobaca Este o mănăstire romano catolică situată în orașul Alcobaca, în centrul Portugaliei. A fost construită de către primul rege portughez, Afonso Henriques în anul 1153 și a menținut o relație strânsă cu regii Portugaliei de-a lungul istoriei sale. Biserica și mănăstirea au fost primele clădiri gotice din Portugalia, iar împreună cu Mănăstirea Santa Cruz din Coimbra au fost unele dintre cele mai importante mănăstiri creștine medievale din Portugalia.

Sursa:Internet

Legenda spune că doi preoți au fondat mănăstirea după ce au descoperit o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului într-o peșteră de pe munte. În timpul istoriei sale îndelungate, mănăstirea a devenit o ruină de mai multe ori și a fost restaurată de mai mulți împărați romani. Aceasta a ajuns la forma actuală în secolul al XIII-lea.

Kiev Pechersk Lavra

Sursa:Internet

Kiev Pechersk Lavra cunoscută și ca Mănăstirea Peșterilor este o mănăstire creștin-ortodoxă din Kiev, Ucraina. Încă de la înființarea sa în anul 1015 ca mănăstire-peșteră a fost centrul creștinismului ortodox din Europa de Est. Kiev Pechersk Lavra

Mănăstirea Sumela Este o mănăstire ortodoxă greacă, situată la poalele unei stânci abrupte de pe Valea Altindere, Turcia. A fost construită în anul 386 d.Hr. în timpul domniei Împăratului Roman Theodosius I (375-395).

Sursa:Internet


11.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________ conține nume r oase mo numen t e arhitecturale, printre care Great Lavra Belltower (ce se impune în peisajul orașului Kiev), catedrale, rețele de peșteri subterane și ziduri de fortificație.

Mănăstirea Rila Mănăstirea Sfântului Ivan de la Rila, cunoscută și ca Mănăstirea Rila este cea mai mare și cea mai faimoasă mănăstire

Sursa:Internet

Marea Roșie, la sud de Cairo pretinde acest titlu. Mănăstirea a fost construită la ordinul împăratului roman Iustinian I (care a domnit între anii 527-565), în locul în care se spune ca Moise a văzut rugul aprins. Biblioteca mănăstirii păstrează a doua cea mai mare colecție de manuscrise din lume, după Biblioteca de la Vatican. Mănăstirea El Escorial

Sursa:Internet

ortodoxă în Bulgaria. Este situată în nord-vestul Munților Rila, în valea râului Rilska. Se spune ca mănăstirea a fost fondată de pustnicul Sfântul Ivan din Rila, al cărui nume îl poartă, în timpul domniei țarului Petru I (927 968). Pustnicul a trăit într-o peștera, fără bunuri materiale, nu departe de locația mănăstirii, cât timp studenții săi au construit complexul.

Mănăstirea Sfânta Ecaterina Mănăstirea Sfânta Ecaterina se află în Peninsula Sinai din Egipt, la gura unui defileu, la poalele Muntelui Sinai. Mănăstirea a fost numită cea mai veche mănăstire creștină din lume care încă funcționează, cu toate că și Mănăstirea Sfântul Anton de la

Amplasată la poalele Munților Sierra de Guadarrama din Spania, mănăstirea de renume mondial San Lorenzo de El Escorial a fost centrul politic al imperiului spaniol pe timpul regelui Filip al II-lea. Filip l-a ales ca arhitect pe Juan Bautista de Toledo în anul 1559. Juan Bautista și-a petrecut cea mai mare parte a carierei sale la Roma unde a lucrat la basilica Sf. Petru. Împreună au proiectat El Escorial ca un monument ridicat în cinstea rolului Spaniei ca centru al lumii creștine. Astăzi funcționează ca mănăstire, palat regal, muzeu și școală.

Sursa:Internet

Gâdea Dan-Cătălin (clasa a X-a A)


12.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Norvegia Norvegia este un stat în Europa de Nord, situat în vestul Peninsulei Scandinave, între Oceanul Atlantic, Oceanul Arctic, Federația Rusă, Finlanda și Suedia. Este divizat în 19 districte. Orașele principale ale Norvegiei sunt: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Skien, Tromsø și Molde.

Norvegia are o tradiţie bogată în ceea ce privește artele, meșteșugurile și pieţele din orașele mari sunt pline de lucruri interesante de cumpărat. Este deasemenea o ţară scumpă așa că nu veţi obţine chilipiruri. Dacă aveţi buget limitat, ar fi bine să vă limitaţi la suveniruri mai modeste – căutaţi-le prin pieţele locale unde sunt reduceri. Negociatul nu se practică în Norvegia, așa că nu are rost să încercaţi. Când să vizitaţi această țară?

Sursa:Internet

Pentru a cunoaște cu adevărat gustul și aroma somonului norvegian merită vizitată piaţa de pește din Bergen – Fisketorget. Conform multor cunoscători aceasta este cea mai bună piaţă de pește din întreaga Scandinavie. În afară de somonii de crescătorie și somonii sălbatici pot fi cumpărate de aici aproape toate speciile de pește ce trăiesc în râurile, lacurile și mările norvegiene.

Sursa:Internet

Norvegia este o ţară rece, așa că, dacă nu sunteţi foarte pasionat de ski sau nu ţineti morţiș să vedeţi Aurora Boreală, vizitarea ţării pe timpul iernii nu este recomandată. Cea mai bună perioadă este vara, din mai până în septembrie. În această perioadă vremea este cea mai plăcută și toate atracţiile turistice sunt deschise. Primăvara târzie este, deasemenea, potrivită pentru a vizita frumuseţile naturale ale Norvegiei, pentru că atunci este și perioada în care înfloresc toţi copacii.

Sursa:Internet


13.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Regal, Oslo — este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Oslo și o emblemă a istoriei Norvegiei din anul 1814.

Parcul Vigeland, Oslo — este unul din locurile pe care trebuie neapărat să le vizitaţi în Oslo. Acesta este un parc unic care cuprinde peste 200 de sculpturi și 600 de figuri diferite din fier, granit, bronz sau oţel, toate acestea reprezentând modele în dimensiunea lor reală.

Sursa:Internet

 Sursa:Internet

Preikestolen — a-ţi încercat vreodată să mergeţi pe marginea unei stânci și apoi să priviţi apa limpede precum cristalul? Dacă nu, încercaţi la Preikestolen în Norvegia. Este o stâncă înaltă de 600 de metri ce se înalţă deasupra fiordului  Lyse situat în apropiere de Stavanger, Norvegia.

Sursa:Internet

Catedrala Nidaros, Trondheim– această catedrală uimitoare, construită între anii 1070 1300, este cel mai valoros monument gotic din Norvegia și a fost cel mai important loc de pelerinaj creștin din nordul Europei în Evul Mediu.

Capul Nord — este cel mai nordic punct al continentului european. Aceste este, cu siguranţă unul dintre acele locuri care oferă unele dintre cele mai frumoase peisaje. Când norii ajung la ocean și îl ating cu magia lor, iar soarele la miezul nopţii abia se zărește, acesta este unul dintre cele mai speciale locuri de pe pământ.

Palatul Filip Rebeca (clasa a X-a A)


14.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Sibiul, cunoscut şi sub denumirea germană Hermannstadt a fost şi este unul dintre cele mai reprezentative oraşe din România, atât din punct de vedere turistic, cultural, dar şi economic. În prezent Sibiul reprezintă un important centru turistic şi comercial, o adevărată capitală turistică şi culturală din centrul ţării, atrăgând în continuare prin farmecul său aparte, prin tradiţia conservată atât de bine, dar şi printr-un decor natural şi istoric deosebit. Oraşul Sibiu este situat în partea sudică a Transivaniei, pe râul Cibin relativ apropiat de centrul geografic al României. Oraşul se află în proximitatea Munţilor Făgăraş, al Munţilor Cindrel şi Lotrului, care mărginesc depresiunea Cibinului în partea de sud-vest. Perioada comunistă nu a alterat foarte mult oraşul vechi, Sibiul devenind reşedinţa judeţului cu acelaşi nume, în anul 1968. În prezent, Sibiul reprezintă un semnificativ centru isto-

ric, reprezentat prin multiple edificii şi locaţii foarte valoroase din punct de vedere istoric.

Sursa:Internet

În 2007 Sibiul este Capitală Culturală a Europei (împreună cu Luxemburg). Este cel mai important eveniment cultural din istoria oraşului şi un mare număr de turişti sunt aşteptaţi să sosească atât din ţară cât şi din străinătate. Cunoscut ca un centru turistic de referinţă, Sibiul se remarcă prin faptul că oraşul vechi înconjurat de zidurile vechii cetăţi, este ca un nucleu pentru întreagă populaţie. În sec. al XV-lea, viaţă economico-socială şi cele mai importante evenimente ale cetăţii se desfăşurau în jurul celor trei pieţe: Piaţa Mică, Piaţa Mare şi Piaţa Huet. Piaţa Mare, denumită şi Ringul cel Mare, reprezintă centrul istoric al Sibiului. Latura sudică este monument arhitectural datorită stilului medieval unic din această zonă.

Sursa:Internet


15.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________ nală. De-a lungul timpului, aceasta a aparţinut mai multor personalităţi sibiene, în 1537 intrând în posesia lui Petrus Haller, familia acestuia păstrând casa timp de 354 de ani.

Atracţii turistice Piaţa Mare:

Sursa:Internet

Turnul Sfatului – este unul dintre cele mai cunoscute monumente ale oraşului Sibiu. Turnul a avut diverse întrebuinţări de la depozit de cereale la punct de observaţie a incendiilor, închisoare sau chiar muzeu de ştiinţe naturale.

Palatul Brukenthal — unul dintre cele mai însemnate evenimente în stil baroc din Transilvania, pentru ai servi guvernatorului, baronului Samuel von Brukenthal,  drept reşedinţa oficială, dar şi pentru a adăposti colecţiile sale de artă. Palatul găzduiește în prezent, Muzeul Naţional Brukenthal, unul dintre cele mai importante muzee de artă din România.

Sursa:Internet

Casa Haller – clădirea în stil renascentist păstrează mai multe evenimente din clădirea origi-

Piaţa Mică, cunoscută şi sub numele de “Ringul cel mic”, aflată în interiorul celei de a doua incinte de fortificaţii a cetăţii, reprezintă vechiul centru comercial al urbei.

Sursa:Internet

Podul Minciunilor - este primul pod de fontă de pe teritoriul actual al României, realizat în 1859 acesta asigurând accesul în cetate dinspre Oraşul de Jos. Legendele legate de numele podului spun că acesta scârţăia la fiecare minciună spusă de cei care treceau pe el, ameninţând să se rupă sub ”greutatea” unei minciuni mai mari. Turnul Scării Aurarilor - este o construcţie de plan rectangular dezvoltată pe înălţimea a două etaje, cu un acoperiş mansardat în două trepte. La nivelul parterului, turnul este străpuns de o trecere boltită în cruce, prin care se ajunge la scările ce duc în Piaţa Aurarilor.

Lușcan Andreea (clasa a X-a A)


16.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Țara vinului

Transilvaniei i se mai spune și ”Țara Vinurilor”. Un periplu prin podgoriile ei se arată ca o adevărată sărbătoare. Aici întâlnim vii al căror renume dăinuie de sute de ani. Sunt vii ce continuă să producă aceleași redutabile vinuri care, prin veacuri, au stat cu cinste în capul meselor de la multe curți imperiale ale Europei.

Transilvania are mai multe zone viticole, cea mai importantă dintre ele fiind podgoria Târnavelor, în care se regăsesc Blajul, Crăciunelul, Jidveiul, Mediașul, Târnăvenii, Zagărul. La vreme de toamnă, în podișul Târnavelor, sub zbor de prigorii, miroase a tămâioasă și-a gutuie rumenită pe obrazul lunii nu se mai poate întâlni prea ușor prin alte colțuri de lume. Aici se obțin unele dintre capodoperele vinurilor românești. Sunt licori pline de soare, cu trupul mlădios și transparent, ale căror virtuți se înmulțesc pe măsura trecerii anilor. Un Traminer, un Furmint sau un Muscat Ottonel, soiuri aromate, crescute în viile de la

Bălcaciu, câștigă admiratorii dintr-un singur pahar. Excepționale sunt socotite de specialiști, ca și de băutorii de rând, Feteasca albă și cea Regală, Rieslin-ul și Sauvignon-ul, Pinot Gris-ul și Neueburger-ul vinuri albe cu o inegalabilă putere de acoperire a regatului gastronomic. Nu mai puțin faimoase se dovedesc și celelalte podgorii - Alba, Sebeș — Apold sau Lenchința. În zidurile Cetății medievale din Alba Iulia se descopereau întâmplător, în 1968, mai multe galerii, numai bune pe ntru amenajarea unei hrube destinate producerii șampaniei, depozitării vinului pentru învechire, amenajării unei vinoteci ori a unei săli de degustare.

Sursa:Internet


17.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________ Perla Târnavei SA, iar în 1999 este privatizată sub denumirea actuală de SC Jidvei SRL. Suprafețele plantate cu vița de vie cresc constant, podgoria având acum peste 2400 de hectare de vița pe rod.

Sursa:Internet

Toate acestea au apărut în scurt timp și Alba Iulia a deschis o atracție în plus pentru cei care îi străbăteau drumurile. În această p o d go r i e se regăsesc r epere renumite, între care Ighiu, Cricău, Șard, Galda, Bucerdea Vinoasă, Sântimbru și Țelna. Se spune că la nunta regelui Matei Corvin s-a băut vin de Țelna, considerat mai bun decât cel de Tokay. Soiurile care predomină în podgoria Alba poartă numele de Fetească Albă și Fetească regală, Riesling italian și Pinot gris, Traminer și Muscat Ottnel. Fie că sunt seci ori demidulci și dulci aromate, personalitatea lor are o noblețe impecabilă, șlefuită până la cele mai mici detalii. Cultivarea viței de vie în zona Târnavelor are o tradiție îndelungată, prima mențiune istorică îi aparține lui Herodot (600 î.Hr.) iar în jurul anului 1200 regiunea este menționată ca Weinland - Țara vinului. În 1949 s-a înființat Intreprinderea Agricolă de Stat Jidvei iar în 1968 a fost construit Complexul de vinificație Bălcaciu. Între anii 1972-1974, la IAS Jidvei se construiește un nou complex de vinificație „Jidvei”. În 1991 se reorganizează sub denumirea de SC

Portofoliul Jidvei cuprinde peste 30 produse: vinuri liniștite, vinuri spumante și vinars. Vinurile liniștite constituie cea mai mare parte a portofoliului și, deși pornesc de la sec până la dulce, cele care au adus faimă companiei sunt vinurile albe seci și demiseci. Peste 90% din vinurile vândute anual de Jidvei sunt vinuri cu Denumire de Origine Controlată. Vinurile spumante, de la demisec la extra brut sunt albe sau rose, toate obținute după metoda tradițională – fermentate, limpezite și livrate în aceeași sticlă. Vinarsul de Jidvei este obținut prin învechirea timp de cel puțin cinci ani a distilatelor de vin în butoaie de stejar, vinurile tinere și cu a aciditate ridicată care sunt folosite pentru obținerea lui ducând la o băutură de o finețe deosebită și cu o personalitate puternică. Tradițional, Premiat, Clasic, Grigorescu, Nec Plus Ultra, Tezaur, Castel, Mysterium, Owner’s Choice Ana, Owner’s Choice Maria, Vinars și Spumant – Mărgăritar, Jidvei, Romantine.

Sursa:Internet

Gâdia Dan-Cătălin (clasa a X-a A)


18.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Sursa:Internet

Satul românesc, între om și divinitate

veșnice este prilej de haz și petrecere; dansul paparudelor precedă scoaterea icoanelor făcătoare de minuni în caz de secetă, măști înspăimântătoare, dansuri în ritmuri stăvechi vestesc Nașterea Domnului. La Săpânța, în nordul României, se găsește așa -numitul “cimitir vesel“ care uimește o lume întreagă. Cântecul, dansul sunt mai vi ca oriunde în Europa. 

Cimitirul Vesel

Muzeele culturii rurale: în ceea ce privește civilizația materială, chiar dacă satul de azi nu mai seamănă cu cel de acum un secol, există o preocupare permanentă pentru ocrotirea valorilor. Existența numeroaselor muzee etnografice este grăitoare în acest sens.

Muzeul Satului din București (situat pe o latură a Lacului Herăstrău) se numără printre primele și cele mai mari muzee în aer liber din Europa. A fost înființat acum 70 de ani de către Dimitrie Gusti, întemeietorul Școlii românești de sociologie, care a vrut să redacteze ambianța statului românesc, să ilustreze inventivitatea și simțul artistic al țăranilor.

Turismul rural din România reprezintă unul dintre cele mai relevante segmente ale turismului național. Obiceiurile și tradițiile românești, nealterate de procesul modernizării, au fost păstrate în „vatra” satului românesc timp de secole. Evenimentele majore din viața omului (nașterea, nunta și înmormântarea) devin momente de referință în viața comunității, așa cum, la marile sărbători ale satului (Paștele, Crăciunul sau hramul bisericii din sat), fiecare persoană se simte datoare să participle. Sărbatorile românilor sunt marcate de caracterul profund al celebrării, dar și de păstarea unor manifestări de un pitoresc unic, venite din epoca precreștină. Această îngemănare de tradiții și obiceiuri din epoci îndepărtate marchează cultura spirituală de aici. În unele zone rurale din România, priveghiul la capătul celui trecut la cele

Sursa:Internet


19.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________ completează reciproc: muzeul satului - în aer liber - și expoziția pavilionară. 

Bucovina cu rafinamentul său cromatic și arhitectural își adună comorile la Muzeul Etnografic de la Gura Humorului, axat pe tehnici populare bucovinene. Ocupațiile tradiționale (olăritul, lemnul, țesutul) din bazinul Humorului, din bazinul Dornelor și din zona Cîmpulung își găsesc expresia în cele peste 2.000 de piese adăpostite în acest lăcaș de cultură.

Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra din Dumbrava Sibiului este un spațiu impresionant (peste 42 ha), dedicat culturii materiale și spirituale a românilor; face parte dintr-un complex muzeal unic, centrat pe problematica identității etnice.

Sursa:Internet

Muzeul de etnografie universal “Franz Binder” (Sibiu)- acest complex muzeal demonstrează cu prisosință deschiderea spre abordarea identității entice sub toate aspectele ei, cea ce îi conferă o dimensiune europeană de înaltă ținută. Muzeul Civilizației Populare Tradiționale se învecinează cu expoziția de sculptură modernă în lemn. Concepția modernă, novatoare, interdisciplinară face din această instituție un loc în care educația în spiritul identității naționale este preocuparea primordială.

Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară din Baia Mare pune în valoare un tezaur fabulos dintr-o zonă în care există civilizații care-și trag seva din preistorie - Țara Maramureșului, Țara Chioarului, Țara Lăpușului, Țara Codrului, Țara Oașului – sunt vii, încă active, în care civilizația lemnului a înălțat minunate turle ale bisericilor maramureșene; icoanele pe lemn, ca și cele pe sticlă, sunt expresia înaltei spiritualități care a înflorit în acest spațiu unic. Există, la Baia Mare, două structuri care se

Dar valorile tradiționale autentice nu pot fi întâlnite doar în muzeu. Zone binecuvântate de Dumnezeu, precum satele de pe Valea Oltului, din inima Ardealului, din Dobrogea, sunt exemple grăitoare că aceste comunități sunt identități culturale în continuă evoluție. Pentru a înțelege istoria, prezentul și devenirea unei comunități trebuie să-i înțelegem tradițiile.

Sursa:Internet

Ignat Elena (clasa a XII-a A)


20.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Timişoara a fost şi este în continuare un important centru Atracții turistice: universitar, economic, comercial, i s t o r i c, c u l tu r a l - ş ti i n ţ if ic ,  Catedrala Ortodoxă ”Sfinţii Trei sportiv şi turistic al ţării. Ierarhi” - a fost construită între Oraşul a jucat un rol important în anii 1936 şi 1940, după schiţa Ioan Troiănescu, Revoluţia contra regimului comunist arhitectului din 1989, fiind primul oraş liber fiind declarată monument de artă din România comunistă motiv pentru pentru arhitectură, pictură şi care la 12 ianuarie 1990 primeşte sculptura ei. statutul de oraş martir. Numele Stilul arhitectural al localităţii vine de la râul Timiş Catedralei Mitropolitane din (care trece la sud de municipiu), Timişoara îmbină tradiţia numit de români în antichitate religioasă română cu cea bizantino Tibisis sau Tibiscus. -moldovenească. Cu firide sub Timişoara este, după Bucureşti streşini, cu bolte înstelate în şi Iaşi, al treilea pol cultural interior, cu discuri lăcuite întrdin ţară din punct de vedere al o multitudine de culori, acest mărimii şi diversităţii ofertei stil poate fi regăsit şi în mănăstiri precum Cozia sau culturale. Prislop, tipice secolului al XIVDin punct de vedere turistic lea. Timişoara deţine cel mai amplu ansamblu de clădiri istorice din  Muzeul Banatului - este un muzeu România. Arhitectura variată, din Timișoara cu sediul central în influenţele barocului Vienez şi Castelul Huniade. A fost înființat multitudinea de parcuri au adus în 1872, sub numele de "Societatea Istorie și Arheologie". Timişoarei, renumele de „Mica de Adăpostește cea mai importantă Viena” şi de „Oraşul parcurilor. colecție de obiecte arheologice din Banat. Muzeul cuprinde Secția de istorie, Secția de Arheologie, Secția de Etnografie și Secția de Șiințele Naturii. Muzeul are și un laborator de restaurare și conservare a obiectelor din patrimoniul cultural și istoric. Sursa:Internet


21.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________ 

Sursa:Internet Sursa:Internet

Monumentul Sfintei Treimi - este  înălțată în mijlocul Pieței Unirii din Timișoara, în concordanță cu stilul a r h i t e c t o ni c al c l ă d i r il o r dimprejur (baroc). Monumentul se înscrie în tipologia coloanelor ciumei, răspândite în epoca barocului în întregul spațiu sud -german, boem și maghiar. Statuia amintește de încetarea epidemiei de ciumă care devastase întreg Banatul, între 1731 și 1738. Monumentul este compus dintr-o coloană înaltă triunghiulară împodobită simbolic, pe care tronează Sfânta Treime, Tatăl și Fiul țin coroana cerească deasupra capului Sfintei Fecioare Maria, care îngenunchează la picioarele lor. La baza coloanei se află statu ia S fân t ului Ioan de Nepomuk iar sub el, Sfânta Rozalia.

Sursa:Internet

Fântâna cu peşti. În 1957 în Piaţa Victoriei s-a construit această fântână arteziaznă, cunoscută sub numele de ”Fântâna cu peşti”, şi în scurt timp a deven it l ocu l pref erat al f o t o g r a f i lo r , tinerilor şi vârstnicilor. Este oaza de relaxare a pieţii, învigorează atmosfera creată de clădirile monumentale din jur. Catedrala Mitropolitană din 1919, când Banatul se uneşte cu România î nc e pe î n c u r a j ar e a ortodoxiei, defavorizată până atunci. Astfel, în 1926 se reînfiinţează vechea parohie din Cetate, iar în 1939 se înfiinţează Episcopia Timişoarei, mai târziu devenită Mitropolia Banatului. Proiectul

ambiţios al catedralei ortodoxe cu o capacitate de 5000 de persoane a fost realizat de arh. Ion Traianescu. Stilul arhitectural îmbină tradiţia religioasă bizantină cu cea moldovenească. Din cauza terenului mlăştinos edificiul stă pe o placă de beton susţinută de peste 1.000 de piloni de beton armat, înfipţi la 20 m adâncime. Lucrările de construcţie au durat 4 ani (1936 -1940), însă picturile au fost terminate doar în 1946. Lușcan Andreea (clasa a X-a A)


22.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Pentru amatorii de artă, prilejul de a hoinări prin Amsterdam în căutarea celor mai de seamă colecții ale pictorilor flamanzi, găzduite în instituțiile publice, este un adevărat deliciu. Colecțiile Rembrandt și Vermeer sunt la loc de cinste, expuse în Rijksmuseum, la fel și tablourile lui Van Gogh din muzeul care îi poartă numele. În pleiada de atracții de acest gen ocupă loc de cinste și Casa Anne Frank, Casa Rembrandt, Muzeul de Istorie al orașului, Muzeul din Palatul Regal, filiala locală a Muzeului Ermitaj din Sankt Petersburg (Hermitage Amsterdam) și chiar Muzeul Lalelei, Muzeul Diamantelor și Muzeul Madame Tussaud. Pleiada Maeștrilor Întemeiat în 1808 ca muzeu de stat, Rijksmuseum funcționează de la sfârștiul veacului al XIX – lea în clădirea proiectată de arhitectul P.J.H Cuypers, cel care a conceput și planurile pt Gara Centrală, un adept al stilului monumental, în genul palatelor neogotice, cu turnuri și alte accesorii. Deși s-au aflat în reparații și restaurări

care au durat până în 2013, colecțiile pe care le găzduiește pot fi vizionate de public în aripa Philips din centrul orașului. Aici își așteaptă admiratorii tablouri valoroase aparținând marilor maeștrii ai picturii flamande din Epoca de Aur: Rembrandt, Vermeer, Jan Steen și Frans Hals. Unele dintre exponatele celebrului muzeu sunt găzduite și în alte spații între care și o aripă a aeroportului Schiphol, unde au ajuns creațiile unor pictori peisagiști olandezi din veacurile XVII-XIX, ca Hendrick Avercamp și Jacob van Ruisdael. ”Rondul de noapte”, ”Mireasa evreică” (Rembrandt), ”Străduța” (Vermeent), ”Bătălia de la Amsterdam” (Willem van de Velde cel Bătrân), ”Sărbătoarea Sf. Nicolae” (Jan Steen) sunt poate cele mai cunoscute dintre capodoperele de la Rijksmuseum. Însă lista artiștilor ale căror lucrări pot fi admirate este impresionantă: Hieronymus Bosch, Aert van den Bossche, Herri met de Bles, Aertgen Claesz van Leyden, Joos van Cleve, Hugo van der Goes, Adriaen Isenbrant și alții.


23.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________ Pe urmele lui Van Gogh În același perimetru denumit Museumplein(Cartierul Muzeelor) se află al doilea mare obiectiv turistic cultural, care deține 200 de tablouri și vreo 500 de desene ale lui Van Gogh, precum și creații ale unor contemporani ai săi (Gauguin, Monet și Toulouse-Lautrec). Lucrările sunt adăpostite în două clădiri: cea principală, inaugurată în 1973, și aripa expozițională, proiectată în 1999 de un japonez. Colecția originală a tablourilor aparține fratelui artistului, Theo van Gogh, și soției acestuia, apoi moștenitorilor, de la care statul olandez a achiziționat-o în anii ’60. Publicul o poate admira urmând prezentarea cronologică a operelor marelui artist impresionist născut pe tărâm olandez în 1853. Sunt celebre autoportretele sale (”Autoportret cu pipă”, ”Portretul artistului fără barbă”, ”Autoportret cu pălărie gri”), după cum sunt unanim apreciate peisajele viu colorate (amintim ”Floarea Soarelui”, ”Câmp cu chiparoși”, ”Via Roșie din Arles”, ”Iriși”.

Sursa:Internet

Muzeul de istorie

Sursa:Internet

Cine vrea să afle cât mai multe despre Amsterdam și despre istoria sa o poate face vizitând un spațiu expozițional ticsit de obiecte istorice, de tablouri și alte lucrări de artă revelatoare pentru dezvoltarea urbei. În acest tezaur național se poate pătrunde prin patru locuri distincte, toate centrale, situate în apropierea Pieței Dam și a marilor bulevarde. Amsterdarms Historisch Museum prezintă istoria orașului de la începuturile sale ca un sat pescăresc până la decăderea imperiului comercial din veacul al XVIII–lea. Nu este neglijată Epoca de Aur olandeză, din secolul al XVII-lea ilustrată în câteva din capodoperele lui Rembrandt(”Lecția de anatomie a Dr.Joan de Yman”), Adriaen van Nieulandt(”Procesiunea anuală a leproșilor”), Arent Arentsz Cabel (”Lacul Ijsselmeer iarna”), de Willem van de Velde cel Tânăr (”Gouden Leeuw de pe Ijsselmeer” din Amsterdam). De asemenea, vizitatorii se pot relaxa în ambianța deosebită a cafenelei Mokum, un spațiu cu renume pentru curtea interioară împodobită cu lucrări de artă.

Clenci Lavinia (clasa a X-a A)


24.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

este cunoscută şi sub numele de Insula Zeilor.

Sursa:Internet

Bali este o insulă mică din Indonezia, între insulele Java Sumatra și Lombok, este una dintre cele mai mari atracții turistice din lume, datorită atât calităților balneoclimaterice naturale îmbinate cu tehnicile terapeutice tradiționale cât și posibilităților foarte variate de divertisment. Capitala este la Dempasar/ Denpasar. În centrul arhipelagului indonezian, la 8 grade sud de ecuator, se află un loc unic: Insula Bali. Din cele 17.508 insule ce formează arhipelagul indonezian, Bali este singura cu o populaţie majoritar non musulmană. Peste 93% dintre balinezi sunt adepţi ai hinduismului balinez, o formă unică a hinduismului, influenţată de-a lungul veacurilor de credinţele locale. Pentru că pe insulă se regăsesc peste 20.000 de temple, iar ritualurile şi credinţele balinezilor se regăsesc în fiecare făgaş al vieţii, Bali

Climatul paradisiac, vegetaţia luxuriantă, vulcanii încă activi şi valurile propice pentru surf fac din Bali una dintre cele mai frumoase insule ale planetei. Din ce în ce mai mulţi turişti din întreaga lume ţin să fie părtaşi la experienţele magice oferite de această micuţă insulă (153 km de la est la vest, 111 km de la nord la sud). Bali are câte ceva pentru fiecare: iubitorii sporturilor de apă pot face surfing, rafting, snorkeling şi scuba diving printre peştii tropicali. Cei ce caută mai degrabă latura mistică vor fi fascinaţi de templele balineze şi vor avea şansa escaladării vulcanilor Batur şi Agung, consideraţi zei de către localnici. Cei fascinaţi de artă vor găsi sute de artişti, de la sculptori ce lucrează în roca vulcanică predominantă pe insulă, la bijutieri ce prelucrează scoicile tropicale în minunăţii artizanale.

Sursa:Internet


25.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________ Romanticii vor putea observa răsăritul de pe culmile vulcanului Batur, ca apoi să se bucure de un spectaculos asfinţit în Oceanul Indian. Bali este o destinaţie extrem de populară în rândul celor ce doresc să aibă o nuntă cu totul şi cu totul specială, existând nenumărate companii ce organizează ceremonii de neuitat. Balinezii sunt oameni mândri, ce nu au acceptat de-a lungul istoriei să fie călcaţi în picioare. Ei au şocat planeta prin puputan, sinuciderile în masă pentru care au optat balinezii atunci când alternativa era să devină supuşii olandezilor invadatori. De altfel, cel mai important erou din istoria insulei, Gusti Ngurah Rai (dacă numele vă sună cunoscut, este denumirea singurului aeroport de pe insulă) a pierit în 1946 după ce a ordonat Puputan-ul în lupta cu olandezii, adică lupta până la moarte. Plajele din Bali se împart în două: cele din sud (cu nisip alb) şi cele din nord (cu nisip negru), de provenienţă vulcanică. Peste tot însă se pot descoperi

Sursa:Internet

peisaje spectaculoase şi apă curată, excelentă pentru înot. Între flux şi reflux nivelul apei se schimbă considerabil. Majoritatea hotelurilor oferă turiştilor informaţii despre nivelul apei în zilele următoare. Iubitorii de sporturi extreme vor descoperi că Bali este locul perfect pentru ei. Se estimează că 10% din turiştii ce vin anual în Bali fac rafting pe unul din cele două râuri potrivite pentru acest sport, Ayung şi Telaga Waja (la poalele muntelui Agung). Dacă ştiţi să faceţi surf sau vreţi să învăţaţi, plajele insulei Bali reprezintă locul perfect pentru a o face. Cu valuri excelente pentru surf timp de 365 de zile pe an, insula a ajuns să fie un punct de întâlnire pentru pasionaţii din întreaga lume. Pentru un curs de începător de o zi aşteptaţi-vă să plătiţi între 50 şi 80 de dolari. Atenţie: nu încercaţi să înotaţi pe plajele unde surfingul e popular! Curenţii sunt prea puternici chiar şi pentru cei mai buni înotători.

Sursa:Internet

Mezei Alin (clasa a XII-a A)


26.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Insulele Maldive, considerate perla Oceanului Indian, situate la nivelul Ecuatorului, la Sud-Vest de Sri Lanka, sunt un arhipelag format din 26 recifuri de corali. Republica Maldive are propria i s to r i e , li m b ă , cultură şi tradiţii, dar acestea au fost influenţate şi de cultura britanică, arabă, indiană şi din Sri Lanka. Maldive are cea mai mică altitudine din lume, cu o maximă de 2,3 m. Populaţia din Insulele Maldive este de origine indiană sau arabă. Pe parcursul timpului, localnicii s-au amestecat cu migratorii proveniţi din Africa de Nord sau Sri Lanka.

Dintre toate insulele arhipelagului, numai 202 sunt locuite, iar 87 de insule sunt destinate în totalitate spre a fi staţiuni turistice. Clima este în general caldă şi umedă. Soarele străluceşte pe cer pe parcursul întregului an. Temperatura medie este în jur de 29-32˚C. În Insulele Maldive veţi avea parte de soare, nisip şi mare în peste o

Sursa:Internet

mie de insule şi lagune imense cu toate nuanţele de albastru şi turcoaz la care vă puteţi gândi.

Sursa:Internet

Sursa:Internet

Această destinaţie de vacanţă exotică pe care o reprezintă Insulele Maldive continuă să devină tot mai populară şi printre turiştii români. Insulele Maldive sunt o lume magnifică a unor grădini subacvatice de corali, o combinaţie naturală perfectă pentru cei mai pretenţioşi dintre consumatorii de vacanţe. Maldive este o destinaţie de vacanţă foarte populară, aşa că turistul nu trebuie să-și facă griji în privinţa mijloacelor de transport. Nu există alt mijloc de a ajunge aici în afară de calea aerului. Numeroasele recifuri din jurul insulelor nu permit un transport pe ape în siguranţă. Pentru a ajunge în Insulele Maldive aveţi nevoie de paşaport valabil. La intrare, veţi obţine o viză temporară de 30 de zile, a cărei valabilitate poate fi extinsă prin Departamentul de Emigrări şi Imigrări din Malé.


27.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________ turcoaz, grădini subacvatice de corali multicolori: o combinaţie naturală perfectă, care face din Insulele Maldive locul cel mai potrivit pentru o vacanţă de excepţie.

Sursa:Internet

Există mai multe zboruri din Bucureşti sau, pentru hunedoreni, din Budapesta, cu escală în Dubai sau în alte ţări, chiar europene, de unde se ajunge apoi direct în Maldive. Majoritatea zborurilor aterizează pe Malé Internaţional Airport, în Hulhulé. În schimb, în interior aveţi multe posibilităţi de deplasare. În primul rând, bărcile care vă pot transporta de la o insulă la alta, avioanele „taxiuri” şi yachturile private. P entru maldivieni, bărcile sunt cam ca maşinile pentru noi. Avioanele şi yachturile private sunt folosite mai mult pentru turişti. Din păcate, aceste mijloace de transport nu circulă noaptea, aşa că e recomandat să rezervaţi o cameră la un hotel din Malé, dacă zborul are o oră târzie de sosire.

Activitatea principală a locuitorilor este pescuitul, pentru care sunt folosite bărci tradiţionale din lemn de cocos, aşa-numitele “dhoni”, pentru construirea cărora nu se folosesc cuie. Soare, nisip, mare, lagune enorme de diverse adâncimi, infinite nuanţe de albastru şi

Cele 1.190 de insule de coral au ca bază formaţiuni stâncoase, formate acum aproximativ 60 milioane de ani. Cea mai mare dintre insule este Fua Mulaku, situată în atolul Gnaviyani din sudul arhipelagului. În Insulele Maldive educaţia este foarte bine pusă la punct iar tehnologia este şi ea aliniată la standardele ţărilor dezvoltate. O vizită în acest paradis terestru vă garantează că veţi putea descoperi o parte din frumuseţile regiunii. Maldivele sunt cunoscute în toată lumea pentru splendorile subacvatice. Abundenţa şi varietatea vietăţilor subacvatice cu un colorit atât de deosebit au fascinat scufundătorii din toată lumea. De aceea, dacă vizitaţi Maldivele, în mod sigur ar trebui să încercaţi şi dumneavoastră să faceţi scufundări. În Maldive vă puteţi aştepta la cel mai ridicat nivel de vizibilitate în timpul acestor scufundări, uneori, acesta ajunge şi la adâncimi de peste 50 de metri.

Sursa:Internet

Mezei Alin (clasa a XII-a A)


28.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Un ascultător sună la Radio Erevan: - Bună ziua! - Bună ziua! Vă ascultăm. - Am găsit un portofel care conține 15.000 dolari și un buletin de identitate pe numele Gherasim Mihai. - Așa, și? - Păi, aș vrea să-i ofer o dedicație muzicală!

Un arab scutură un covor de la etajul 4. Un trecător îl întreabă: -Ce are? Nu pornește? 

În armată. Comadantul: - Aseară, o mână criminală a spart chiuveta cu piciorul! 

Un tip intră într-o berărie: -Dați-mi o bere, îmi aștept nevasta aici. -Brună sau blondă? Îl întreabă chelnerul. -Nu știu, de abia a intrat la coafor. 

Un marinar bărbierit este pus pe catarg sua pentru ai anunța pe recuperatori când vede o conoară. PRIMA ZI: re re re re re re re re re recuperatorii Iar recuperatorii sar toți în apă și iau comoara. A DOUA ZI: re re re re re re re re recuperatorii Iar recuperatorii sar repede în apă și i-au comoara. A TREIA ZI: re re re re, atunci sar toți în apă, dar bâlbâitul continuă re re re rechinii...


29.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Într-un spital de nebuni: Intră doctorul în cameră și desenează o ușă pe perete. Nebunii se uită curioși la perete dupaăcare doctorul spune: Băieți, deschideți ușa! Toți nebunii au sărit și au început să tragă de perete care mai de care. Un singur nebun stătea pe pat fără nici un interes. Doctorul uimit îl întreabă: Tu de ce nu vrei să deschizi ușa? Ha, păi eu am cheia. 

Doi nebuni mergeau prin deșert, unul căra în spate un butoi și celălalt căra o ușă de mașină. -Tu, de ce cari cu tine butoiul? -Păi când mi-e sete mai beau câte o gură de apă. Dar tu de ce cari ușa aia de mașină în spate? -Păi, mie când mi-e cald mai deschid geamul. 

Vine unul în vizită la prietenul său, director la spitalul de nebuni. Nici nu intră bine și primește de la un nebun un șut în fund. Mai merge cât mai merge și mai primește încă un șut de la alt nebun. Tot așa până când ajunge la clădirea unde era biroul directorului. Când să intre, primește de la unu' trei șuturi, după care intră în biroul directorului și-i zice: - Bă, da de ce mi-au dat aștia cu șutu-n fund? - Păi ăsta e modul lor de a zice "SALUT"...! - Bine, bine, da unu' mi-a tras trei șuturi! - Ăla era bâlbâit...

Cojocaru Daniel (clasa a X-a A)


30.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________ Colectivul de redacție: Gâdia Dan-Cătălin (X A) Lușcan Andreea (X A) Filip Rebeca (X A) Cojocaru Daniel (X A) Popa Rareș (X A) Cânduleț Rozica (XII A)

Ignat Elena (XII A) Alin Mezei (XII A) Hulpuș Georgiana (XII A) Tehnoredactare: Cojocaru Daniel (X A) Coordonatori: prof. Trifan Iuliana prof. Tămaş Mihaela

Date de contact : revistactofficial@yahoo.ro http://revistacibiniumtravel.weebly.com/contact.html

Cibinium Travel NR.6  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you