Page 1

CIBINIUM TRAVEL MAGAZINE NR.3 Octombrie 2013

ISSN 2286 – 1076 _____________________________________________________________ 1.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

ISSN–L 2286 – 1076

Revistă școlară semestrială


2.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Cuprins: 

Editorial...........................4

Evenimente turistice și culturale...6

Curiozități istorice din România....7

Turism responsabil..................8

Jurnal de călătorie................10

Mărginimea Sibiului................12

Capitalele lumii...................16

Curiozități........................18

Cibinium


3.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Delta Dunării........................20

Destinaţii exotice...................22

Elveția..............................24

Turismul gastronomic.................26

Types of Restaurants and Marocco.....28

Din activitățile extrașcolare .......30

Divertisment.........................32

m Travel


4.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

”Omul nu poate deveni om, decât dacă este educat” Johann Amos Comenius Pornind de la acest citat din lucrarea: „Didactica magna”, J.A. Comenius consi dera că la naștere, natura înzestrează copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”. Acestea însă devin un bun al fiecărui om numai prin educație. Caracterul este definit ca fiind: Ansamblul însuşirilor funda-mentale psihice-morale ale unei persoane, care se manifestă în modul de comportare, în ideile şi în acţiunile sale;  însuşire morală care se manifestă

prin perseverenţă, şi corectitudine;

voinţă

fermă

Caracterul este ansamblul de trăsături ale omului care au ca note fundamentale generalitatea şi stabilitatea, îi imprimă un mod propriu de reacţie în relaţiile cu ceilalţi oameni şi îl determină să se conducă după anumite valori sociale. Acesta se dezvoltă pe toată durata de viaţă a omului, prin deciziile luate clipă de clipă.

Școala este cea care oferă individului mediul propice pentru formarea trăsăturilor de caracter pozitive. Trăsăturile de caracter sunt împărțite în 3 categorii, acestea raportându-se la societate, activitate curentă, și imaginea de sine. Acestea se dezvoltă în timp și sunt influențate de factorii de mediu. Comportamentul observabil al unei persoane este un indiciu al caracterului. Acest comportament poate fi puternic sau slab, bun sau rău. O persoană cu un caracter puternic, se caracterizează prin unitate, autodeterminare, disciplină și voință. O persoană cu caracter slab nu prezintă niciuna dintre aceste trăsături, este oscilantă și nesigură. Voința este definită ca fiind o funcție psihică, caracterizată prin orientarea conștientă a omului spre realizarea unor scopuri și prin efortul depus pentru atingerea lor.


5.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________ Voinţa este un proces psihic dobândit, care se dezvoltă în strânsă legătură cu gândirea, limbajul şi imaginaţia. Dacă gândirea poate fi apreciată drept un proces cognitiv decizional, voinţa poate fi apreciată drept un proces decizional cognitiv. Educația este un tip particular de acțiune umană, o intervenție sau direcționare, o categorie fundamentală a pedagogiei. Platon definea educația ca fiind: „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.” Educaţia, în sens etimologic provine de la ”a educa”(lat. educare) și presupune a influenţa în mod intenţionat, sistematic şi organizat dezvoltarea intelectuală, morală şi fizică a copiilor şi adulţilor. Termenul se consideră a aparţine sferei de cuprindere a pedagogiei care vizează un sistem coerent de metode şi tehnici capabil să direcţioneze și să orienteze acţiunea individului într -un sens dorit. Scopul fundamental al educației permanente este de a menține și de a îmbunătăți calitatea vieții și progresul. Educația ca proces de modelare a personalității, este realizată de familie, școală și societate. Autoeducația evidențiează faptul că omul nu reprezintă un produs inert al unor forțe externe sau interne. Ființa umană este în mare măsură rezultatul voinței proprii.

bogată în satisfacții decât aceea de a te simți opera propriei tale personalități și sculptor al propriei tale ființe”. Educația și învățarea sunt procese specific umane. Ele sunt procese conștiente, intenționate, cu un anumit scop, active și interactive, care produc numeroase acumulări în planurile informativ și formativ, ceea ce constituie factorii esențiali ai dezvoltării personalității. Jean Jacques Rousseau, spunea că: „Plantele se dezvoltă prin cultivare, în timp ce omul se formează prin educație". Prin educație trebuie să avem o finalitate transpusă în obținerea ca și rezultat a unei persoane:

 liberă şi responsabilă, capabilă să-şi asume propriul proiect de viaţă;  care doreşte vieţii sale;

dea

un

sens

 conştientă de propriile calităţi şi limite;  care învaţă să fie fericită, descoperind motivele fericirii şi în interiorul fiinţei sale.  deschisă către ceilalţi, capabilă să contribuie la dezvoltarea comunităţii din care face parte;  doreşte să comunice şi caută soluţii de rezolvare a problemelor, împreună cu ceilalţi;  capabilă să ofere prin propriul exemplu de viaţă, modele pentru ceilalţi.

Academicianul V. Pavelcu spunea că: ”nu există o sursă mai Sursa imagini: internet

(Prof. Tămaș Mihaela)


6.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Târgul de Vacanțe, 7 - 9 martie 2014, EXPOTRANSILVANIA, Cluj-Napoca; Sursa: http://www.anat.ro/targuri-turism/

Târgul de turism al României, 13 - 16 martie 2014, Romexpo, București; Sursa: http://www.anat.ro/targuri-turism/buc-ttr-mar-2014/

Târgul de turism Touristica, 21—23 martie 2014, Cluj-Napoca; Sursa: http://www.touristica.ro/

Transylvania Tourism Fair, 28—30 2014, Business Park, Brașov;

martie Sursa: http://www.anat.ro/targuri-turism/

Sursa: http://www.cultura.sibiu.ro/festivaluri/fits

Festivalul Internațional de Teatru 2014 (FITS), 6 - 15 iunie, Sibiu;

Sursa: https://www.facebook.com/HermannstadtFest.Sibiu

Festivalul Internațional HermannstadtFest 2014, 27 - 29 iunie, Sibiu;

Sursa: http://tiff.ro/tiff/stiri/ce-vedem-la-tiff-2014

Festivalul Internațional de Film ”Transilvania” 2014 (TIFF), 30 mai - 8 iunie, Sibiu.

Ignat Elena Maria (clasa a XI-a A)


7.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Cel mai și Cea mai ... din România  Cel mai vechi document păstrat scris în limba română este ”Scrisoarea

lui Neacșu din Câmpulung” (1521). Ea a fost descoperită în 1894 de Friedrich Stenner în Arhivele Naționale ale județului Brașov, unde se păstrează și astăzi.  Cea mai veche așezare umană descoperită în Transilvania se află în

zona Clujului, datează din neolitic și a fost descoperită la Gura Baciului, lângă Suceag.  Cea

mai veche civilizație europeană a fost în România, respectiv ”Cultura Cucuteni”, denumită astfel după satul cu același nume din apropierea Iașiului, unde în anul 1884 s-au descoperit primele vestigii aparținând acestei culturi.

 Cea mai veche localitate din România, atestată în anul 131 d.H. este

cea de la Roșia Montană.  Cea

mai veche biserică medievală din lemn păstrată în România, cunoscută, datată prin metoda dendrocronologică din primii ani ai sec. al XV-lea, se păstrează la Putna, în județul Suceava.

 Cea mai veche biserică creștină descoperită la Alba Iulia, cel mai

probabil o ctitorie a principelui Gyula, a fost ridicată în jurul anului 950.

Sursa: http://www.stiridebine.ro/

Sursa: http://ro.wikipedia.org/

Culese de Netea Cătălin (clasa a XI-a A)


8.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Sursa: http://www.vestic.ro/

Turismul are mai multe forme, printre care ecoturismul. Acesta a apărut odată cu nevoia omului de a se retrage în natură şi de a vizita şi cunoaşte zonele naturale. Din păcate, nu toate aceste zone se bucură de un statut naţional sau internaţional de protecţie. Ecoturismul are și o importantă componentă educațională, este o șansă de a învăța respectul pentru natura și pentru cultura locală, iar pentru unii o șansă de autoreflecție inspirată de frumusețea împrejurimilor. Un alt aspect caracteristic ecoturismului este o bț in er ea be nef ic ii lo r p en tru comunitatea locală. Aceasta înseamnă angajarea personalului de pe plan local, aprovizionarea cu produse locale, implicarea localnicilor în luarea deciziilor și organizarea activităților turistice. Acesta este prin definiție o formă de turism care respectă principiile dezvoltării durabile. Totuși, este important să menționăm faptul că toate formele de turism și toate activitățile turistice ar trebui să tindă spre o dezvoltare durabilă, începând cu planificarea și dezvoltarea infra-structurii turistice și terminând cu activitatea de marketing, toate operațiunile turistice trebuie să aibă în vedere criterii durabile din punct de vedere economic, social, cultural și de mediu.

Întrucât ecoturismul a fost inițial doar o idee și nu o disciplină, multe organizații 1-au promovat fără a-i cunoaște principiile de bază. Eforturi pentru stabilirea unor principii și criterii de acreditare recunoscute pe plan internațional au fost inițiate încă din anul 1990, dar procesul a evoluat foarte încet, dată fiind diversitatea domeniilor, experiențelor, regiunilor implicate. Este recomandat ca fiecare regiune în care se practică ecoturismul să dezvolte propriul sistem de principii, linii directoare și criterii de certificare, bazate pe materialele disponibile pe plan internațional. Ecoturismul respecta principiile turismului durabil referitoare la impactul economic, social și de mediu, formulând în plus câteva principii specifice: ecoturismul

conservarea și cultural.

contribuie activ la patrimoniului natural

ecoturismul

include comunitățile locale în activitățile de planificare, dezvoltare și operare și contribuie la bunăstarea lor.

ecoturismul

implică explicații complete și interesante pentru vizitatori, privind resursele naturale și culturale.

ecoturismul

este destinat în special vizitatorilor individuali precum și grupurilor organizate de mici dimensiuni.


9.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________ locuitorilor din zona naturale și protejate.

ariilor

 asigurarea

unei dezvoltări a turismului care nu depășește o anumită limită a schimbării din punct de vedere social și al mediului, limita determinată de cercetători în colaborare cu rezidenții.

 utilizarea Sursa: http://www.aplicate.com/hate/rural/

unei infrastructuri dezvoltate în armonie cu mediul natural și cultural, minimizând

Principiile ecoturismului:

 minimizarea

impactului negativ asupra naturii și culturii, impact ce ar putea distruge destinația turistică.

 educarea turistului cu privire la

importanța conservării.  sublinierea

importanței unor operatori responsabili, care să coopereze cu populația și cu autoritățile locale, în vederea satisfacerii nevoilor comunității.

 furnizarea

de fonduri pentru conservare și pentru managementul ariilor naturale protejate.

 accentuarea

necesității unei zonări turistice regionale și a planificării fluxurilor de turiști pentru regiunile sau ariile naturale ce vor deveni destinații ecoturistice.

 necesitatea

utilizării studiilor sociale și de mediu, precum și a unor programe de monitorizare pe termen lung, pentru evaluarea și minimizarea impactului.

Sursa: http://www.egirl.ro/lifestyle/turism/

utilizarea combustibililor fosili și conservând vegetația și fauna locală. Codul de turistului:

comportament

al

eco-

1. Pregătirea voiajului; 2. Respectarea unor reguli; 3. Respectare florei, habitatului lor.

faunei

4. Readucerea propriului asupra mediului

și

a

impact

5. Respectarea comunităților locale.

 lupta

pentru maximizarea beneficiilor economice ale țării gazdă, ale comunităților și firmelor locale și mai ales ale

Ciorogar Roxana (clasa a XI-a A)


10.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

În cadrul orelor de instruire practică și laborator tehnologic, elevi ai claselor a IX-a A și a X-a A (tehnician în turism), însoţiţi de prof. Trifan Iuliana, prof. Tămaș Mihaela și prof. Drăgan Elena au fost în 13.06.2013 într-o excursie de documentare pe traseul Sibiu – Râșnov – Peștera ”Valea Cetății” – Azuga – Bușteni – Sinaia – Predeal – Brașov – Sibiu. Ajungând la Cetatea Râșnov (”Cetatea țărănească Râșnov”) am descoperit ansamblul fortificat situat pe dealul calcaros aflat la sudul orașului Râșnov din județul

Brașov este unul din cele mai bine păstrate ansambluri fortificate din Transilvania. Cele mai vechi structuri păstrate până în prezent datează din secolul al XIV-lea, probabil pe locul fortificației din lemn ridicate de Cavalerii Teutoni la începutul sec. al XIII-lea. P e ș t e r a ” V a l e a Cetății” (Fundata), declarată Zonă nat ur ală p rot e jat ă d e in ter es național și monument al naturii, este o peșteră situată la aproximativ 3 km de orașul Râșnov.


11.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________ Următorul obiectiv a fost Castelul Peleș din Sinaia, reședința de vară a regilor României, a fost construit la dorința regelui Carol I al României (1866 - 1914). Acesta este unul dintre cele mai importante edificii de tip istoric din România, având caracter de unicat și este, prin valoarea sa istorică și artistică, unul din cele mai importante monumente de acest fel din Europa celei de a doua jumătăți a secolului al XIX-lea. Castelul Pelișor este un castel de mici dimensiuni construit în parcul castelului Peleș între anii 1899 și 1902. Acesta devine începând cu anul 1903 reședința de vară a principilor moștenitori. Mănăstirea Sinaia, supranumită „Catedrala Carpaților”, situată într -un cadru natural feeric, datează din secolul al XVII-lea și reprezintă identitatea istorică a orașului, fiind prima construcție pe acest teritoriu. Fondatorul Mănăstirii Sinaia este Spătarul Mihail Cantacuzino care împreună cu mama sa, Elena și cu sora sa Stanca. Fiind prima

construcție din această zonă, ea reprezintă și certificatul de naștere al orașului Sinaia, oraș care se va dezvolta după anii 1900. Apoi am plecat spre municipiul Brașov care reprezintă, de secole, unul dintre cele mai importante, puternice și înfloritoare orașe din zonă. Incinta fortificată din jurul orașului a făcut din Braşov unul dintre cele mai întărite oraşe medievale din Transilvania. Biserica Neagră, unul dintre simbolurile orașului Brașov, este printre cele mai reprezentative monumente de arhitectură gotică din România, datând d i n

Ciorogar Roxana (clasa a XI-a A)


12.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Cultura noastră românească în zestrea de obiceiuri şi datini strămoşeşti în felul de-a fi, de-a trăi şi năzui se distinge o zonă etnografică, și anume Mărginimea Sibiului. Satele mărginene aşezate în văile nordice ale Carpaţilor, dulci şi molcomi, acoperiţi până la creştet de codrii şi de păşuni, au fost permanent dependente de această configuraţie a reliefului, extrem de favorabil păstoritului.

Astfel, în funcţie de ocazie, costumul popular poate fi mai simplu, de exemplu cel folosit în timpul muncilor agricole, până la cel mai frumos ornat, cel folosit la nuntă. Diferenţa costumelor se reflectă şi în funcţie de categoriile de vârstă, astfel, cel al copiilor, deşi ca tip de îmbrăcăminte e la fel, are anumite diferenţe. De exemplu, la femei deosebirea constă în schimbarea gătelii capului, care diferă în cazul fetei nemăritate faţă de femeia căsătorită.

PORTUL FEMEIESC:  Găteala capului:

Părul a constituit una din podoabele naturale de căpetenie ale femeii, cu cât acesta era mai bogat, cu atât mândria era mai mare, cu toate că descoperirea capului în public echivala cu una dintre cele mai mari "ruşini". Sursa: http://www.locatiicazare.ro/zone -turistice/ marginimea-sibiului/harta-turistica-marginimea-sibiului/

„Mărginimea Sibiului” reprezintă o entitate geografică, istorică şi etnografică cuprinzând salba de sate româneşti la poalele munţilor din jurul Sibiului (Boiţa, Râu Sadului, Tălmăcel, Răşinari, Gura Râului, Orlat, Fântânele, Sibiel, Vale, Sălişte, Galeş, Tilişca, Rod, Poiana Sibiului şi Jina). Pornind de la realizări artistice făcute cu materii prime produse în gospodăriile ţăranilor, portul popular românesc a evoluat de-a lungul secolelor, dovedind o bogată măiestrie a ţăranului român, atât în ornarea ţesăturilor şi a broderiilor, cât şi în obţinerea culorilor vegetale.

 Cârpa sau păstura: Este una din piesele cele mai obişnuite din această zonă, care întregeşte găteala capului şi se poartă de la maturitate până la bătrâneţe, cu deosebiri de mărime, culoare, decor şi ornamente marginale.


13.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________  Păstura cu flori;  Pahiolul;  Sovonelul;  Vălitura.  Îmbrăcămintea:

 Cămeşile femeieşti denumite ii, ca şi în zonele transcarpatice, se diferenţiază din punct de vedere structural în două tipuri principale: cămeşoiul, apropiat de croiala celor bărbăteşti, şi cămaşa femeiască propriu-zisă. La rândul lor, iile mărginencelor se subîmpart în două variante: ii cu brăţară sau pumnaşi şi cu fodori (volănaşe):

al XX-lea. Apoi, femeile au încălţat panci (târlici), iar în zilele de astăzi se poartă ciorapi negri şi pantofi. Mai rar se poartă ghete negre sau cizme. O piesă care poate fi considerată complementară pentru costumul fe -meiesc din zonă, este trăistuţa văr -gată pe fond alb, ţesută din lână, denumită săcăteu, nelipsit când femeile pleacă la oraş şi la târg.

PORTUL BĂRBĂTESC: Adaptat anotimpului şi vârstei, costumul bărbătesc este mai simplu decât cel femeiesc, atât în ce priveşte numărul pieselor ce-l compun cât şi al ornamentaţiei acestora. Laibăr şi ie săliştenească cu "beată" galbenă, "puişori", fodori şi colţişori

Acesta este format din:

 Pălărie, clop – acoperea vara capul.

 Poalele vărgate, cu care se poartă  Căciula această cămaşă, sunt făcute din două foi şi patru clini. Cămaşa este împodobită cu broderii de beată (guler), pe piept şi mâneci precum şi pe poale. Poalele au unele broderii pe foaia din mijlocul feţei (musculiţe pe firul roşu).

 Pieptar din piele - păstrează forma celor din material ţesut. Ele sunt bogat decoltate în faţă şi reprezintă o serie întreagă de ornamente brodate.

 Îmbrăcămintea de la brâu în jos

– se purta iarna prezintă sub două forme:

şi

se

 ţuguiată – purtată rar de tineri în

timp de sărbătoare;  mocănească

– se purta numai în anotimpul friguros, ea fiind confecţionată din blană de miel sau oaie, de culoare neagră sau brumărie şi în foarte rare cazuri, de culoare albă.

– constă din două piese: şurţ şi cătrinţă. Cătrinţele se pot aplica atât în faţă cât şi în spate, iar Sursa: internet surţul numai în spate. Şurţul din satin negru sunt destul de late,  Cămaşa – purtată deasupra cioarecilor acoperind o parte din şolduri. sau nădragilor, încinsă cu şerparul. Ea este de două tipuri: cu clini şi  Încălțămintea: – Opincile s-au purtat până la începutul secolului cu barburi.


14.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________ Din rândurile cămăşilor "de duminica", se evidenţiază "cămaşa de mire", piesă de rezistenţă a costumului bărbătesc, precum şi "cămaşa de înmormântare".

 Veste şi pieptare: în întreaga zonă se poartă veste din postav negru, mai ales în ultimii 35 de ani.

 Îmbrăcămintea

de la brâu în jos (indiferent de vârstă bărbaţii se îmbracă cu izmene şi cioareci).

 Încălţămintea:

- opincile erau de tip carpatic sau păstoresc, cele din urmă cu ciocul răsfrânt în afară. Mărginenii încalţă ghete, sandale şi cizme.

care duce la tocarea lânii prin revenirea cu maşina în acelaşi loc, ruperea cojocului în bucăţi în timpul tunsului şi amestecarea lânii din diverse regiuni corporale. Toate aceste condiţii au ca scop valorificarea corespunzătoare a lânii pe calităţi. Pregătirea animalelor pentru tuns se face prin verificarea lânii cu 2-3 săptămâni înainte, când se procedează la curăţirea lânii de impurităţi. Locul unde se face tunsul se va amenaja corespunzător, astfel încât în acest loc să se poată obţine o lână curată. Acestea trebuie să fie dotate cu utilajele necesare pentru tuns, cântărire şi sortare.

Înainte de tuns cu 10-12 ore, care îmbracă tot corpul: oile nu se hrănesc şi se vor evita gluga, țundra, epingeaua, bituşca, tăieturile pielii, iar locurile rănite cojocul lung păcurăresc, cojoc se vor badijona cu tinctură de iod. pentru car. Sistemul de tundere este la sol, iar tunderea începe din regiunea sternală spre abdomen, se continuă cu părţile interne ale membrelor posterioare, apoi partea stângă, după care urmează tunderea gâtului, a capului şi spatelui.

 Haine

Sursa: internet

TUNSUL OILOR: Este operaţiunea de recoltare a lânii care, de obicei, se face o dată pe an, atât la ovinele adulte, cât şi la tineret (miţuirea). Tunsul se poate face manual sau mecanic. Alegerea timpului optim de tundere a oilor se face primăvara, atunci când lâna este ridicată în pai, în special la rasele Ţigaie, Ţurcană şi Stogoşă. Calitatea lânii depinde, în mare măsură, de modul cum se face tunsul oilor. Astfel, prin această acţiune trebuie să se evite tunsul în trepte,

Sortarea lânii se face cojoc cu cojoc. Rasa şi clasa lânii se determină prin analiza lânii din cojocul aşezat, desfăşurat pe masa de sortare. Din cojoc se scot şorţurile, adică poalele, resturile de lână de pe picioare şi cap, smocurile aderente, precum şi toate părţile murdare care pot concura la deprecierea cojocului.


15.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________ Cojocul se înfăşoară începând în acelaşi timp de la cap şi coadă spre mijloc până se întâlnesc cele două suluri formate. Lâna se păstrează în saltele după calitate şi rasă. Din cauza defectelor, lâna îşi pierde elasticitatea, rezistenţa şi capătă o culoare gri-verzuie, devenind improprie prelucrării industriale. Personalul care execută tunderea trebuie să fie bine

http://www.rri.ro/ro_ro/mancaruri_din_marginimea_sibiului-5813

instruit atât pentru a cunoaşte cum să folosească aparatul de tuns, cât şi pentru a preveni eventualele accidente. GASTRONOMIE: O vizită în Mărginimea Sibiului are un gust special. După o zi de hoinărit pe străduţe înguste sau printre coline, prin umbra zidurilor de fortificație sau a turnurilor de apărare a Sibiului, ori după o zi de schi, toată lumea cedează mai uşor tentaţiilor culinare. Ispitele gastro-nomice pândesc peste tot în satele care păstrează cu stricteţe gusturile şi aromele tradiţionale ale unor pro-duse de calitate, ce trebuie cunoscute şi gustate pe îndelete. Pentru a începe masa nu există produse mai potrivite decât

vestitele feluri de brânză: telemeaua, urda, brânza dulce sau cea frământată, caşul, caşcavalul şi brânza de burduf. Pot urma apoi felurite gustări tipice zonei: de la plăcintele cu ceapă sau cu varză care încă se mai găsesc în unele brutării şi patiserii, până la „pita unsă” cu pastă de jumări de porc sau cu untură şi presărată apoi cu ceapă. Se poate alege între gustările tipic româneşti cum ar fi balmoşul, bulzul, pastrama la grătar cu mujdei şi mămăligă, cârnaţi feluriţi sau gustările tipice zonei central europene cum ar fi clătitele cu urdă şi mărar sau chimen. Ciorbele de fasole, pui, porc sau văcuţă sunt mai dulci şi sunt condimentate cu o plantă mai puţin cun oscută în res tul ţării tarhonul. La felul doi vizitatorul se poate delecta cu sarmale (mai mari decât în alte zone, mai dulci şi cu carnea îmbogăţită de afumătură) drese cu smântână ori poate alege un papricaş de pui, porc sau viţel. Unele feluri d e m â n c a r e specifice zonei nu se găsesc în restaurante, de http://www.avantaje.ro/ exemplu pomana porcului, cartofi săraci, cartofi cu smântână sau mâncarea de mazăre cu slănină, boia şi arpagic. Specificul zonei este dat de combinaţiile de ingrediente şi condimente neaşteptate: mâncărurile din carne se iuţesc cu hrean în oţet sau se însoţesc cu sos de vişine, mere sau rozinchine (coacăze roşii) ori cu murături, care, la fel, se prepară mai mult în oţet.

Prof. Trifan Iuliana


16.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Moscova este capitala Rusiei, un oraș cu 11,5 milioane locuitori, aflat pe râul Moscova, și cu o suprafață de 878,7 km². Este orașul cu cea mai numeroasă populație din Rusia.Este un centru politic major, economic, cultural, științific, religios, financiar, educațional și de transport al Rusiei și al întregului continent. Moscova este orașul cel mai nordic cu o populație care depășește 10 milioane de locuitori, orașul cu cel mai mare număr de locuitori din Europa și al șaselea din lume. Conform listei miliardarilor Moscova avea în 2011, 79 de miliardari detronând astfel New

SursaȘ https://

York-ul și devenind orașul cu cel mai mare număr de miliardari.În decursul istoriei orașul a servit drept capitală unei succesiuni de state, de la medievalul Cnezat al Moscovei până la Uniunea Sovietică. Moscova este gazda Kremlinului o fortăreață străveche care este astăzi sediul Președinției Rusiei și al ramurii executive a guvernului Rusiei. Kremlinul este, de asemenea, și unul din cele câteva locuri din Patrimoniul Mondial pe care le găzduiește orașul. Orașul este deservit de o rețea de transport extinsă, care include patru aeroporturi internaționale, nouă terminale feroviare și una din cele mai adânc construite instalații de metrou din lume. Este recunoscut drept unul din simbolurile Moscovei datorită bogăției și varietății arhitecturale ale celor 185 de stații. Numele orașului provine de la numele râului Moscova, care a purtat acest nume cu mult înainte ca să apară locuitorii.Prima referință este din 1147, când era un orășel obscur într-o mică provincie, cu populație predominant fino-ugrică numită Merya.


17.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

c. .

sfârșitul acesteia în 1991. În decembrie 1941, în perioada celui de al doilea război mondial, puternicele armate germane au fost decisiv învinse în apropierea Moscovei. În 1991 orașul a fost centrul discuțiilor și luptelor politice care au dus la dizolvarea URSS.

Moscova a supraviețuit mai multor dezastre printre care se includ incendiile, revoltele, ocupațiile străine. În septembrie 1812, în perioada războaielor Napoleoniene, orașul a fost ocupat de armatele lui Napoleon. Patrioții ruși au dat foc orașului curând după intrarea sa și rezultatul a fost retragerea armatei Franței din Rusia, lucru care a contribuit mult la căderea lui Napoleon. După revoluția din octombrie 1917 Moscova a devenit capitala Rusiei. O mare parte din oraș a fost modernizată după victoria bolșevică. A fost capitala Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice până la

Moscova este port, capitală și cel mai mare oraș din Federația Rusă. Autostrăzile și numeroasele linii aeriene fac legătura dintre Moscova și restul Rusiei. Căile navigabile, incluzând Canalul Moscovei, Canalul Volga-Don, Râul Moscova fac ca portul sa fie accesibil vaselor din Marea Baltică, Marea Albă, Marea Neagră, Marea Caspică.

Sursa imagini: internet

(Comşa Cosmin, clasa a XII-a A)


18.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Piscinele terasate naturale sunt corpuri de apă împărțite superficial, localizate pe terase de var – depozitări calcaroase produse de apa minerală și în special apă termală. Terasele de var au adesea un aspect fibros sau concentric și există în mai multe varietăți de culori: albe, de culoarea bronzului sau diverse alte culori.

Pamukkale, Turkey Pamukkale înseamnă “castel de bumbac” în limba turcă și este un sit natural în Denizli Province din sud-vestul Turciei. Sit-ul are în componență băi fierbinți și terase din sedimente lăsate în urmă de apele curgătoare. Este localizat în regiunea Inner Aegean din Turcia, în valea râului Menderes, care are un climat temperat marea majoritate a anului. Orașul antic, greco-roman și bizantin, Hierapolis a fost construit deasupra “castelului” alb și are 2700 m lungime, 600 m lățime și 160 m înălțime. Poate fi văzut

de pe dealurile din partea opusă a văii, din orașul Denizli, 20 km depărtare. Turismul este și a fost o industrie importantă. Oamenii fac baie în piscinele acestea de mii de ani. Recent, la mijlocul secolului al XX-a, s-au construit hoteluri peste ruinele Hierepolis-ului, provocând daune considerabile. Un drum a fost construit dinspre vale spre terase și motocicletelor le-a fost permis accesul pe pante. Când zona a fost declarată Patrimoniu Mondial UNESCO (1998), hotelurile au fost demolate și drumul a fost înlăturat și înlocuit cu piscine artificiale. Purtarea încălțămintei în apă este interzisă pentru a proteja sedimentele.


19.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Huanglong Pools, China

din nord cu o lungime totală de 2.5 km și o lățime ce variază între 30170 m. Culorile apelor din Huanglong sunt în mare parte: galben, verde albastru și maro.

Kuang și Falls, Laos

Huanglong este o zonă pitorească de interes istoric situată în nord-vestul regiunii Sichuan, China, în sudul Munților Minshan și la 150 km distanță de capitala Chengdu. Zona este cunoscută pentru piscinele sale colorate formate din depozite de calcar, în special în Huanglonggou (Satul Dragonului Galben), cât și pentru diversele ecosisteme, vârfurile montane acoperite de zăpadă și băile fierbinți. Peisajele și piscinele fascinante sunt principalele atracții. Lungimea totală a rocilor de travertin este de 3,6 km și se crede că arată ca un imens dragon galben ce se învârte printre munții acoperiți de zăpadă din vale. Peisajul este format din bănci de travertin, iazuri uimitor de colorate și cascade de travertin și peșteri. Partea principală a apelor începe de la vârful văii și se termină la cascada peșterii Xishen

Kuang și Falls, uneori scris și Kuang Xi este o cascadă pe 3 niveluri de 29 km în sudul zonei Luang Prabang din Laos. Aceste cascade sunt favoritele turiștilor din Luang Prabang. Cascada începe în bazine de mică adâncime în vărful unui deal abrupt și are o cădere de 60 m. Cascadele sunt vizitate printrun traseu la stânga căderilor. Apa se adună în numeroase piscine de un albastru turcoaz așezate în aval. Numeroasele cascade ce rezultă sunt specifice cascadelor de travertin. Localnicii te taxează pentru a putea vizita zona care este foarte bine întreținută și conservată. Majoritatea piscinelor sunt deschise publicului pentru înot.

Sursa imagini: internet

Cojocaru Daniel, clasa

a IX—a A


20.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Delta Dunării a intrat în patrimoniul mondial al UNESCO în 1991, este clasificată ca rezervaţie a biosferei la nivel naţional în România şi ca parc naţional în taxonomia

alcătuiesc o suprafață activă specifică deltei și lagunelor adiacente, cu totul diferită de cea a stepelor pontice. Delta Dunării este considerată locul cu cele mai puține precipitații din România. Delta dunări conţine mai mult de 360 de specii , pasări şi 45 de specii de peşte de apă dulce în numeroasele sale lacuri. Flora este reprezentată prin plante cum sunt stuful, papura, rogozul, nuferii etc.,în zonele cu lacuri ,gârle şi mlaştini, găsim arbori ca salcia ,plopul, stejarul frasinul şi plante agăţătoare.

internaţională a IUCN. Delta Dunarii este cea mai mare rezervaţie naturala din Europa. Delta Dunării, aflată în mare parte în Dobrogea, România, şi parţial în Ucraina, este a doua ca mărime şi cea mai bine conservată dintre deltele europene. Delta Dunării se încadrează în spațiul cu climat temperat semiarid specific stepelor pontice. Spațiile acvatice plane și foarte întinse, acoperite în diferite grade cu vegetație, întrerupte de insulele nisipoase ale câmpurilor marine,

Toată Delta Dunării este o atracţie şi este o importantă zonă turistică. Pădurea Letea un peisaj de poveste, o pădure ca în legendele cu zâne.Cea mai nordică pădure subtropicală din Europa , formată pe grindul nisipos Letea din fâşii de pădure dezvoltate printre dunele de nisip.Mergând prin pădure treci printr-o uluitoare schimbare de peisaj , de la pădure subtropicală la


21.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Explorarea Deltei

secundară care avansează în mare cu circa 40 de metri pe an. Braţul Sulina este cel mai scurt (are numai 71 de km), este aproape drept şi asigură cel mai scurt drum spre mare. La vărsarea în mare se produce depunerea aluviunilor, la contactul cu apa sărată a mării, formându-se o bară ( b a r a S u l i n a ) . Braţul Sfântu Gheorghe are o lungime de 112 km. Braţul are foarte multe meandre iar la vărsare formează o acumulare de nisip sub forma unor insule - insulele Sacalin

Punctul de plecare pentru o aventură în Deltă este de obicei Tulcea, un oraş aproape la fel de vechi ca şi Roma, situat în apropiere de locul unde Dunărea se desparte în cele trei braţe principale, deci unde incepe lunca. Braţele principale ale Dunării Chilia, Sulina si Sf. Gheorghe . Cu cei 104 de km ai săi, Chilia este cel mai lung braţ. De asemenea el este şi cel mai viguros pentru că preia aproape 60% din apele Dunării şi înregistrează şi cea mai mare adâncime: 39 de m. La vărsarea în mare există o deltă

Delta Dunării dă peste 50% din producţia de peşte de apă dulce din România. Aici se pot întâlni sturionii marini: morunul, nisetrul şi păstruga, sau sturionii de apă dulce: cega şi viza. De asemenea, în Deltă mai putem întâlni specii foarte "îndrăgite" de pescari, precum: ştiuca, somnul, crapul, şalăul, carasul, bibanul, roşioara sau plătica. Dintre mamifere pot fi întâlnite: vidra, câinele enot, mistreţul, vulpea, iepurele, nurca, bizamul, iar dintre reptile: broasca ţestoasă de baltă, şerpii de apă sau vipere.

Sursa imagini: internet

Hulpuș Georgiana,clasa a XI-a A


22.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Caraibe este o regiune a Americilor constând din Marea Caraibilor, insulele sale și coastele înconjurătoare. Zona cuprinde mai mult de 7.000 insule, stânci și recife. Marea Caraibelor este o mare a Oceanului Atlantic situată la tropice de Emisfera de Vest, delimitată la sud şi vest de către Suprafața americană, la nord-est de Oceanul Atlantic de Nord şi Golful Mexic la nord-vest. Mai precis, se întinde între țări ale Americii de Sud (Venezuela și Columbia) la sud, țări ale Americii Centrale în sudvest, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize și Mexic în vest, Antilele Mari (Cuba, Jamaica, Hispania și Porto Rico) în nord și Antilele Mici în est. Întreaga suprafaţă a Marii Caraibelor, numeroasele insule din Indiile de Vest și coastele adiacente sunt denumite colectiv Caraibe. Marea Caraibelor este una dintre cele mai mari mări cu apă sărată și are o suprafaţă de aproximativ 2.754.000 km². Punctele cele mai profunde ale mării sunt Cayman Trough,între Insulele Cayman şi Jamaica, la 7686 m (25220 ft) sub nivelul mării. Linia de coastă a Caraibelor are multe golfuri: Golful Gonâve, Golful Venezuelei,

Golful Darien şi Golful Honduras. Astăzi zona cuprinde 22 teritorii insulare şi frontierele a 12 ţări continentale. Din cauza a b un de nț ei de s oa re pe tot parcursul anului, temperaturi moderat tropicale aproape constante precum şi o mare varietate de destinaţii turistice, au făcut ca, în a doua jumătate a secolului al XX-lea spre cel de-al XXI– lea, Marea Caraibelor să devină un loc popular pentru turism, iar această tendinţă a favorizat dezvoltarea tot mai mare a industriei de croazieră din zonă. Insulele Caraibe sunt renumite pentru frumuseţile lor naturale care includ, plaje întinse cu nisip foarte fin, plaje ideale pentru familii cu copii, pentru surferi, pentru scufundători, ape limpezi precum cristalul, soare, briză tropicală, apusuri fantastice, precum şi hoteluri all-inclusiv foarte elegante.


23.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Printre cele mai renumite şi vizitate insule se distinge Cuba, cea mai mare insulă din Caraibe, având o climă subtropicală, moderată de curenţi marini, străjuită de plaje cu nisip alb, ce se întind pe zeci de km. Bahamas, unde se poate ajunge uşor, cu avionul, pe cale navigabilă sau la bordul unei ambarcaţiuni. Aici se află celebrul hotel Atlantis, care oferă printre atracţiile sale un parc acvatic imens, un habitat pentru delfini şi cel mai mare cazino din Caraibe. Jamaica, este locul unde se află cele mai multe hoteluri allinclusiv din Caraibe. Aici se pot vizita cascadele de pe râul Dunn, gloful delfinilor şi se pot explora munţii albaştrii. Puerto Rico, este una dintre cele mai renumite insule din Caraibe pentru petrecerea lunii de miere pentru că aici distracţia nu se termină niciodată. Aici se pot explora străzile pietruite din oraşul vechi(localitate inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO), se pot minunile naturale ale insulei printre care Pădurea Tropicală El Yungue, golful bioluminiscent sau parcul peşteriilor subterane.

Situat pe Coasta de nord-est a ţării stând de strajă Mării Caraibilor şi Oceanului Atlantic, având insula sa proprie, hotelul El Conquistador este unul dintre cele mai renumite şi elegante hoteluri alături de El San Juan, Conrad San Juan Condado Platza, La Concha, etc. OFERTE TURISTICE: Sandals Royal Hicacos Resort& Spa 5* este localizat pe una din cele mai bune plaje din Varadero, din provincia Matanzas, la 30 de min. de aeroportul internaţional din Varadero, la 90 de min. de aeroportul internaţional din Havana şi la doar 10 min. de centrul oraşului Varadero. Camerele au următorele facilități: 404 camere, A/C, uscător de păr, radio cu ceas, facilităţi ceai/cafea, telefon, ventilator, tv/ satelit, seif, balcon/patio.

Sursa imagini: internet

Andrea Tiroga,clasa a

XI–a A


24.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Elveţia denumită comple t Confederația Elvețiană, este o republică federală formată din 26 de cantoane autonome, cu capitala federală la Berna. Ţara se situează în Europa de Vest, unde se învecinează cu Germania la nord, cu Franța la vest, cu Italia la sud, și cu Austria și Liechtenstein la est. Elveţia nu are ieşire la mare şi este împărţită între Munţii Alpi, Platoul Elveţian şi Munţii Jura, întinzându-se pe o suprafaţă de 41.285 km². Deşi Alpii ocupă cea mai mare parte a teritoriului, populaţia elveţiană de aproximativ 8 milioane de persoane este concentrată mai ales în zona Platoului, unde se află marile oraşe. Între aceste oraşe se numără oraşele g l o bal e şi c e n t r el e economice Zürich şi Geneva. Neutralitatea a adus acestei ţări o notorietate greu de egalat, o economie extrem de puternică şi o imagine aristocrată. Eleveţia este ţara care, în ciuda poziţiei geografice strategice, şi-a pastrat neutralitatea în timpul ambelor războaie mondiale reuşind astfel să -şi creeze o autoritate supremă în activităţile comerciale şi bancare postbelice. De aici şi pâna la a d e ve ni u na di n tr e ce le ma i dezvoltate ţări ale lumii nu a mai fost decat un pas. Elveţia este în

topul ţărilor cu cel mai mare nivel de trai şi reprezintă de decenii o ştachetă a civilizaţiei, serviciilor şi profesionalismului. Sezonul turistic de iarnă începe în noiembrie şi ţine până în februarie. De fapt Elveţia este vizitată în tot timul anului existând puţine luni (sau saptămâni) în care fluxul turistic scade substanţial. Prezenţa gheţarilor şi cantităţile mari de zapadă din regiunile de schi favorizează practicarea sporturilor albe tot timpul iernii în timp ce oraşele mari: Berna, Zurich, Geneva şi Lausanne reprezintă destinaţii turistice demne de vizitat în oricare dintre anotimpurile anului. În Elveţia Alpii îţi arată întreaga frumuseţe: resorturi de schi de primă mână cu multă tradiţie, cum ar fi Davos sau Zermatt precum şi staţiuni idilice şi potrivite pentru turiştii care călătoresc în familie.

Sursa imagini: internet


25.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________ În Berna Superioară sunt Numeroase vârfuri peste 4000 m, sate idilice, instalaţii moderne şi renumite staţiuni dedicate sporturilor de iarnă, cum ar fi Grindelwald sau Meiringen-Hasliberg vă garantează un concediu la schi excelent! Fermecătoarea panoramă a lacurilor Brienz şi Thun vă permite vedere la munţi înzăpeziţi din jur inclusiv asupra vârfurilor renumite cum ar fi Eiger, Mönch şi Jungfrau! Valais este o culisă impozantă de gheaţă şi zăpadă: cele mai înalte vârfuri ale Elveţiei şi coroana regiunii - Monte Cervino. În plus cei mai mari gheţari din Alpi, printre altele gheţarul Aletsch şi domenii schiabile impresionante cum ar fi 4 Vallées, Saas-Fee şi Les Portes du Soleil. Pădurile înzăpezite şi casele tradiţionale de lemn completează imaginea de vis a regiunii. Elveţia Centrală se întinde pe 5 cantoane - ceea ce explică diversitatea domeniilor schiabile care duc de la munţi de piatră şi gheaţă până la dealuri mai line. Regiunea de ski Engelberg este situată în centrul Alpilor Elveţieni şi panorama este dominată de vârful impozant al Titlis, care atrage schiori şi boarderi din toată lumea. Cele mai importante obiective din Elveţia sunt: “Fântâna Jet D’EAU”: este o fântână cu apă pompată la 140 m înălțime. Spectaculosul jet era folosit ocazional pentru a elibera presiunea de la instalația de producere a energiei electrice de pe Ron. Catedrala St. Pierre este un alt punct de interes. Catedrala se găseşte în cel mai înalt punct

din Oraşul Vechi, chiar în inima oraşului. Catedrala Sf. Petru din Geneva este cea mai veche şi impresionantă comoară arhitectonică a oraşului, Podul Capelei (Kapellbrucke) este lung de 200 m, traversează râul Reuss şi a fost construit prin anii 1300. Acesta a fost construit la începutul secolului al XIV-lea, cu un frumos acoperiş de lemn şi un turn octogonal de apă, care găzduieşte în prezent un magazin de suveniruri. Regiunea de schi şi snowboard Davos – Klosters este alcatuită din următoarele staţiuni: Jakobshorn, Rinerhorn, Parsenn, Madrisa si Pischa. Bineînțeles o staţiune de nivel mondial, ca Davos – Klosters are şi o viață de noapte pe măsură, prin pârtiile de schi şi pistele de săniuș nocturne, evenimente sportive, respectiv restaurante şi baruri de noapte. Regiunea dispune în total de 250 km părtii întreţinute excelent, deservite de 51 de instalaţii de transport pe cablu moderne, numeroase trasee de tură iarna – vara, piste schi fond, 5 piste pentru săniuș, grădiniţe şi şcoli de schi, funparkuri, parapantă şi 2 halfpipe-uri uriaşe. Aici găsim şi cea mai lungă pârtie de schi din Elveţia, Weissfluchjoch – Kurblis, traseul total fiind de 14 km.

Dobrin Antonia, clasa a

XI-a A


26.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

TURISMUL GASTRONOMIC Mâncare Indiană India culinară

a

fost

încă

din

o cele

mai

vechi

timpuri. Ierburile și mirodeniile de aici

se

vindeau

pe

bani

grei

în

piețele lumii si nici acum nu sunt cele

mai

accesibile.

În

prezent

bucătăria indiană continuă să atragă gurmanzii

din

toată

lumea

cu

cele

mai variate arome. Chiar

Pui Biryani Este

o

tradițională

specialitate ce

conține

bucăți

suculente de pui și orez basmatti gătite

cu

trandafiri. gătite

șofran Carnea

și

și

împreună,

apă

orezul

așa

de sunt

aroma

cărnii intră în orez și îl face și mai gustos. Este un fel de mâncare

este

condimentată,

ce

este

o

experiență

India. Aroma este atât de puternică

ce

trebuie să o trăiești pe pielea

încât rămâne și după ce te speli pe

ta

sau,

mâini.

mâncarea

dacă

destinație

indiană în

cazul

acesta,

pe

se

mănâncă

cu

mâinile

în

propriile papile gustative. "Mâncarea variată, bazează

indiană

foarte foarte

aromată

mult

ingredientelor.

este

pe

foarte și

se

localizarea

Tocmai

de

aceea

bucătaria indiană diferă foarte mult de la o zonă la alta a țării". Exemple specifice

de

de

mâncare,

Indiei: Pui tandoori

Este un de

feluri

usturoi

condimente.

pui marinat în paste și

ghimbir,

Are

iaurt

culoarea

TadkaDaal Orice

și

fără

roșu

din

mâncăruri linte, de

este

incompletă

mai

cunoscute

TadkaDaal.

Una

închis, care este dată de chili.

mâncare

indiene,

iar

preparat

Austausch.

cele

Daal

înseamnă

Tadkareprezinta în

modul

Interkultureller


27.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

La

c a p it o l ul

p âi n e ,

po ți

încerca Lachha. Este o pâine din mai multe straturi, Naan, o pâine foarte pufoasă

sau

crocantă

cu

coriandru,

Pappadam, semințe

piper

negru

o

pâine

de

chimen,

și

usturoi.

Din să

încerci

desert, Khee.

trebuie Este

un

neapărat orez

cu

lapte, dar preparat diferit față de cum se face în România. Se gătește foarte încet, cu foarte mult lapte și cremă, cu aromă de trandafiri și cu

Sursa imagini: internet

Hulea

Anamaria, clasa a XI-a

A


28.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

There are various types of restaurants. Which fall into several industry classification based upon menu style, preparation methods and pricing. Besides, how the food is served to the customer helps to determine the classification. Historically, restaurant referred only to places that provided tables where people sat down to eat the meal, typically served by a waiter. Following the rise of fast food and take-out restaurants, synonym for the older standard restaurant was created, sit-down restaurant.

This type refers to a casual dining restaurant with table service rather than a fast-food restaurant where one others food at a counter. Here is a brief classification of some of the more popular restaurant concepts: deluxe restaurant, gourmet restaurant, hotel restaurantboardinghouse, pension, speciality restaurant, fast-food restaurant, traditional restaurant, pub, winecellar, winery, inn.

Sursa imagini: internet


29.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Morocco is situated in North Africa, in the middle of two worlds Europe and Africa. It is bordered by the Atlantic Ocean to the west,the Mediterranean Sea to the north and Algeria to the east and southeast. The Strait of Gibraltar separates it from Spain.

are Casablanca, Marrakech, Tangier and many others.Even if its economy is generally diverse but very fragile, tourism plays an important role. It is definitely booming!

This country witnesses lots of tourists and visitors each year making it one of the top attractions of Northern Africa. Tourism industry It is a constitutional monarchy has contributed a lot in developing with an elected Parliament. The King the economy of the state. of Morocco holds vast executive and There are wonderful attractions legislative power, including the in this country that a visitor should power to dissolve the Parliament. definitely make the effort to see. The country has natural If you want to spend a dream landscape, cultural sites, mountain peaks, sprawling forests and a vacation go to Morocco. It is a wonderful coast line to provide change of scene, authenticity, sun, memorable time. Morocco enjoys a hospitality, well-being, culture… The strong sense of cultural and a long recipe for a unique experience. and ancient history. The cool blue Sursa imagini: internet water flowing over the sand of the beaches is a direct contrast with the hot white sand of the desert, while the green of fertile valleys contrasts with the brown and white of the snow-capped Atlas Mountains. The country is romantic and mysterious and there is little wonder that Morocco is one of the most popular tourist destinations in Africa. Rabat is the present capital of the country and was built in 12thcentury. Other important cities

Ignat Elena Maria, clasa a

XI-a A


30.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

DIN ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 1. Vizită de documentare la Hotelul Ibis În cadrul orelor de instruire practică, elevii clasei a IX-a A (turism şi alimentaţie), însoţiţi de prof. diriginte Tămaş Mihaela, au fost în luna ianuarie 2014 într -o deplasare de documentare. Este amplasat în centrul vechi al orașului, la numai câteva minute de mers pe jos de cele mai importante institutii publice, dar și aprope de cele mai importante obiective turistice. C li e n ț i i Ibis au posibilitatea să viziteze o mare parte a celor mai interesante obiective din Sibiu în numai câteva ore, datorită bunei amplasări a hotelului.

(cadă

sau

duș),

aer

condiționat,

televizor LCD, frigider, telefon cu linie

de

național,

acces cât

directă

și

atât

internațional,

facilități de conectare la internet și radio.

Restaurant / Bar Ibis Sibiu dispune și de un restaurant internațional “La Table Rouge”, care are o capacitate de 110 locuri în interior, plus locurile de pe terasă, care însă este utilizată doar în perioada în care vremea permite acest lucru. Mai mult de atât, există și un Lobby/ Bar, “Rendez-vous” deschis non-stop, care are și el la rândul lui o capacitate de 60 locuri. Sursa imagini: internet

Cazare Sibiul găzduiește cel mai nou Hotel Ibis din Romania, în același timp

și

oraș.

Acesta

camere

cu

cel pat

mai

dispune

mare de

matrimonial,

din

100

de

84

de

camere twin, 11 apartamente, toate securizate

pe

bază

de

cartelă

electronică, dotate cu baie proprie


31.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

2. Vizită de documentare în Parcul Astra În cadrul orelor de instruire practică, elevii clasei a IX-a A (turism şi alimentaţie), însoţiţi de prof. diriginte Tămaş Mihaela, au fost în luna ianuarie 2014 într -o deplasare de documentare. Ideea transformării în parc a terenului situat între Bastionul Soldisch şi actualul Hotel ”Bulevard”, datează din 1869 şi s-a materializat zece ani mai târziu, o dată cu înfiinţarea Societăţii pentru înfrumuseţarea oraşului. Este prima societate de acest gen din Transilvania, iar Parcul ASTRA, prima realizare importantă a acesteia. Situat în inima oraşului şi delimitat de străzile Mitropoliei, George Bariţiu, Ioan Lupaş şi Piaţa Unirii, parcul a fost reamenajat în 1926 când a şi primit fizionomia de azi, cu arbori şi arbuşti ornamentali (platani, magnolii, etc.). Locaţia găzduieşte opt busturi ale unor personalităţi româneşti importante, grupate în jurul asociaţiei omonime: George Bariţiu, Timotei Cipariu, Badea Cârţan,

Octavian Goga, Andrei Mureşianu, Gheorghe Lazăr, Ioan Slavici şi Andrei Şaguna. Cea mai veche statuie a fost amplasată în 1924 şi aparţine lui George Bariţiu. Întemeietor al ziaristicii româneşti ardelene, istoric, cărturar şi om politic, bustul lui Bariţiu a fost realizat de sculptorul Oscar Spathe în 1912, fiind aşezat mai întâi în curtea şcolii civile de fete a ASTREI şi abia după 12 ani ajungând în parc, chiar la intrare. Celelalte şapte busturi au fost aşezate, rând pe rând, începând din 1971, în ideea transformării acestuia într-un veritabil panteon al personalităţilor sibiene. Bustul lui Badea Cârţan, ciobanul din Cârţişoara care a participat voluntar la Războil de Independenţă şi a mers pe jos până la Roma doar pentru a vedea cu ochii lui, Columna lui Traian are aici un bust din bronz, înalt de 1, 20 metri, realizat în 1974 de sculptorul sibian Kurtfritz Handel.Poetul “pătimirii noastre”, Octavian Goga are de asemenea un bust din bronz, realizat în 1973 de sculptoriţa Ada Geo Medrea.

Cojocaru Daniel, clasa a IX-a A


32.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Bancuri:

Turistul către șeful hotelului: - Aveți o bucătărie extraordinar de curată. - Este adevărat, dar cum ați ajuns la concluzia aceasta? - Foarte simplu. Friptura mirosea a săpun.

Familia Popescu se află în drum spre litoral în concediu. La un moment dat doamna Popescu, mama, devine palidă: - Vai de mine, zise ea, am uitat aragazul aprins. Să ne întoarcem până nu ia foc casa! - Lasă mamă, zise fiul, n-ai grijă că nu arde nimic. Eu am lăsat robinetul deschis la baie.

Un el și o ea pleacă în concediu la mare. El pleacă cu o zi înainte. Odată ajuns acolo, îi trimite soției sale un e-mail. Întâmplarea a făcut să greșească o literă în adresa de mail și acesta să ajungă la o văduvă căreia tocmai îi murise bărbatul. Femeia deschide mailul, îl citește, leșină. În mail scria: Draga mea, am ajuns cu bine. Aici totul este pregătit pentru sosirea ta de mâine. Mă bucură nespus de mult revederea. Sper să-ți fie călătoria plăcută așa cum a fost și a mea. PS: este foarte

fierbinte pe aici ...

Sursa imagini: internet

Alexandra Muntean,clasa a XI-a A


33.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________

Ce mănâncă azi viermișorii Doi viermi de lemn se întâlnesc. Zice unul: - Azi mergem să mâncăm chinezeşte! La care celălalt: - Unde? - În dormitor, au sosit mobile noi din Hong-Kong...

Mistrețul și iepurașul

-

-

Mistrețul furios își cumpără o bicicletă și se dă cu ea prin pădure. Iepurașul, fugind pe lângă el, îi tot striga: O să cazi! O să cazi! Mistrețul, nervos: N-o să cad! N-o să cad! Până la urmă cade într-o groapă. Iepurașul, vesel: Vezi, ți-am zis eu c-o să cazi! Mistrețul îi răspunde: Parchez unde vreau, da!?

Sursa imagini: internet

Cojocaru Daniel, clasa a

IX-a A


34.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

_____________________________________________________________ Colectivul de redacție: Comșa Cosmin (XII A) Ciorogar Roxana (XI A) Hulea Anamaria (XI A) Hulpuș Georgiana (XI A) Ignat Elena Maria (XI A) Netea Cătălin (XI A) Țiroga Andreea (XI A) Dobrin Antonia(XI A) Muntean Alexandra(XI A) Cojocaru Daniel (IX A) Tehnoredactare: Cojocaru Daniel (IX A) Coordonatori: prof. Trifan Iuliana prof. Tămaş Mihaela

Date de contact : revistactofficial@yahoo.ro http://revistacibiniumtravel.weebly.com/contact.html

Cibinium Travel NR.3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you