Page 1

CIBINIUM TRAVEL MAGAZINE NR.2 Februarie 2013

ISSN 2286 – 1076 __________________________________________________________________ 1.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

ISSN–L 2286 – 1076

Revistă școlară semestrială


2.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Cuprins: 

Editorial......................... pag. 4

Evenimente turistice și culturale. pag. 6

Cugetări.......................... pag. 7

Turism responsabil................ pag. 8

Jurnal de călătorie............... pag. 10

Hotelurile SPA/wellness........... pag. 12

Capitalele lumii.................. pag. 16

Curiozități....................... pag. 18

Cibinium


3.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

O altfel de istorie................pag. 20

Destinaţii exotice................ pag. 22

Veneția........................... pag. 24

Tourist brochure.................. pag. 26

Turismul gastronomic.............. pag. 28

Food and beverage................. pag. 30

Din activitățile extrașcolare .... pag. 32

Divertisment...................... pag. 34

m Travel


4.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

În țara noastră, produsul turistic rural este în curs de cristalizare, dorindu-se o mai mare valorificare. În momentul de față, produsul turistic rural îmbracă forma unor gospodării sau a unor așezări care o fe r ă p re s t aț i i t u ri s ti c e primare, dăruind în același timp cu g e n er o z it a te , b o g ăț i a v a lo r il o r satelor românești. Un turism rural de c a l it a t e p re s up u n e s er v i ci i și prestații de calitate. Echipamentele turismului rural trebuie să dispună de o dotare sanitară modernă, de condiții de confort, de căi de acces și mijloace de comunicație civilizate. Promovarea produsului turistic rural necesită: publicarea unor buletine informative, înființarea unui ziar sau a unei reviste de profil, editarea anuală a unui catalog la standarde europene, elaborarea unor programe de media și realizarea unui oficiu de informare și difuzare. Turismul rural are o arie de cuprindere mai mare, în care este inclus și agroturismul. Spre deosebire de turismul rural, agroturismul trebuie să respecte o serie de criterii legate de consumatori,

precum: cazarea în gospodăria ț ă r ăn e a sc ă , c on s u mu l pr o du s el o r agricole obținute în respectiva gospodărie și participarea într-o oarecare măsură la diferite activități din gospodărie.

Conform definiției date de Organizația Mondială a Turismului, turismul rural este "o formă a turismului care include orice activitate turistică organizată și condusă în spațiul rural de către populația locală, valorificând resursele turistice locale (naturale, cultural-istorice, umane), precum și dotările, structurile turistice, i n c lu s i v p en s iu n i le și fe r me l e agroturistice."


5.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ Turismul rural are o bază motivațională largă, reprezentată prin: r e î n t o a rc e r e a la n a t ur ă , cunoașterea tradiției, culturii, creației populare, practicarea unor sporturi, consumul de alimente și fructe proaspete. Turismul rural corespunde unei varietăți de gusturi și preferințe, adresându-se unui segment larg de consumatori. România își primește oaspeții cu așezări în care se păstrează atmosfera arhaică și tradițiile. Satele de munte răspândite într-o atmosferă de basm, își continuă ritmul firesc învățat din moși-strămoși, în care vizitatorii pot vedea ciobanii care își duc oile la păscut pe culmi de munte, urmați de câini voinici și nu prea prietenoși cu cei care se apropie prea mult de turmă. Stâna este o locație deosebită, unde tradiția românească de prelucrare a laptelui este păstrată cu sfințenie. Ciobanii pregătesc cina la foc de lemne iar mireasma de mămăligă cu brânză te îmbie și te cheamă fără drept de refuz. În această atmosferă deosebită turiștii pot petrece și chiar participa la activități care săi aducă aproape de natură și să le dezvăluie f r u mu s e ț e a l u c r u r il o r

pictatul icoanelor sau munca pământului. O plimbare prin satele românești face ca vacanța să fie una de vis, în care să-ți amintești de felul în care au trăit înaintașii, să vezi rămășițele c e tă ț i l o r m e d i e v al e , bisericile și locurile considerate sfinte de oamenii credincioși, de

monumentele naturii care prin frumusețea lor te fac să te întrebi dacă sunt reale. Aventura în satele românești continuă, prin participarea după dorință la activitățile gospodărești pe care turistul din curiozitate vrea să le încerce: țesutul în război, cositul ierbii, culesul strugurilor, pescuitul, cioplitul în lemn, încondeiatul ouălor, etc. Oricine însă, nu poate rămâne indiferent la bunătățile aburinde scoase dintr-un cuptor: plăcinte rumene, cozonaci care sar din forme, pâine și mâncăruri pe care nu reziști să nu le guști. Vacanța la țară ne dezvăluie locuri diferite cu povești diferite: datinile, costumele populare schimbate de la o regiune la alta, bucătăria tradițională, construcțiile specifice fiecărei regiuni geografice. Toate simple. acestea par crescute din însăși natura Coborând de la munte în zona care le ocrotește. satelor de deal, turistul poate vedea o civilizație în care se păstrează tradiția țesutului la război, olăritului, c io p l i t u l în l em n , Sursă imagini: internet

(Prof. Tămaș Mihaela și prof. Trifan Iuliana)


6.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

ARTmania Festival 2013, 5 - 11 august 2013, Sibiu;

Sursa: http://www.iconcert.ro/ost-fest-artmania-2013-confirmate.html

OST Fest 2013, 7 - 9 iunie 2013, Romexpo, Bucureşti;

Sursa: http://www.eventim.ro/ro/bilete/ost-fest-2013-bucuresti-romexpo-296943/ event.html?gclid=CNjkjczOl7QCFQJAzQodJQ0AQA#event-details

Festivalul Internațional de Teatru 2013 (FITS),7 - 16 iunie, Sibiu;

Sursa: http://www.sibfest.ro/

Festivalul Internațional HermannstadtFest 2013, 28 - 30 iunie, Sibiu;

Sursa: http://www.vinsieu.ro/eveniment/sibiu/sibiu/festivaluri-muzica-si-concerte/ festivalul-international-hermannstadtfest/81536/e.html

Festivalul Internațional de Film ”Transilvania” 2013 (TIFF), 19 - 23 iunie, Sibiu.

Sursa: http://www.cultura.sibiu.ro/festivaluri/festivalul_tiff

Tulan Alexandru (clasa a XII-a A)


7.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

EDUCAŢIE: 

Procesul de învăţământ are ca scop să-l ajute pe elev să ajungă să se descurce fără ajutorul profesorului.  Esenţa înţelepciunii este să ştii ce să faci cu ceea ce cunoşti.  Ţine minte mereu că un om nu este răsplătit pentru că are creier, ci pentru că îl foloseşte.  Mulţi sunt în stare să rezolve probleme mari la servici, dar nu pot da un răspuns problemelor mici de acasă.

ÎNVĂŢĂTURĂ: 

Învaţă şi din greşelile altora, nu vei avea timp să le faci tu pe toate.  Cineva a calculat că perioada în care învăţăm cel mai mult trebuie să fie pe undeva între 4 ani şi 18 ani. La 4 ani ştim toate întrebările. La 18 ne purtăm de parcă am şti toate răspunsurile.

MUNCĂ: 

Ceea ce rămâne în urma ta nu este ceea ce ai fi putut face, ci ceea ce ai făcut.  Buruienile cresc singure; florile trebuiesc cultivate.

SUCCES:    

Cele trei trepte ale drumului spre succes sunt de obicei: aspiraţie, inspiraţie şi transpiraţie. Pentru a avea succes nu trebuie să nu dormi noaptea - este suficient să nu dormi ziua! În casa succesului nu există ascensoare; trebuie să urci treaptă cu treaptă! Preocuparea noastră nu trebuie să fie cum să-i depăşim pe alţii, ci cum să ne depăşim pe noi înşine. Nimeni n- a r tr e b u i să-şi clădească succesul pe nenorocirea altuia. S-ar putea să fi dezamăgit dacă eşuezi, dar eşti cu totul pierdut dacă nici măcar nu încerci. Sursa: internet

Culese de Petrui Damaris (clasa a XII-a A)


8.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Teritoriul României reprezintă o mare varietate de valori culturale istorice - artă populară, etnografie, folclor, tradiţii, vestigii istorice un cadru natural armonios îmbinat cu un f on d pe i s ag i s t i c v a ri a t şi pitoresc. Toate acestea sunt valenţe ale turismului rural românesc în mod special. Datorită frumuseţii şi bogăţiei zonelor de podiş, acestea sunt bine populate, iar tradiţiile, obiceiurile populare transmise din generaţie în generaţie ca şi legendele şi poveştile localnicilor sunt tot atâtea atracţii alături de vinuri, rachiuri sau preparate gastronomice tradiţionale ca şi chemări, cărora cel ce a avut şansa de a le cunoaşte, nu le poate rezista.

În ultimii ani, oamenii au d e v e n it t ot ma i p re o c u pa ţ i de destinaţia vacanţelor lor, turismul devenind una din cele mai importante activităţi economice din lume. În

ultima vreme s-a manifestat o dorinţă a oamenilor de a alege să-şi petreacă timpul liber în natură, astfel ei alegând să îşi petreacă vacanţele în zonele rurale în detrimentul oraşelor sau zonelor aglomerate. Din dorinţa de a evada din cotidian şi de a se deconecta de la problemele zilnice şi de a scăpa de monotonia şi gălăgia din zonele urbane, turiştii preferă să călătorească şi să cunoască locuri noi. A s t f el , putem o b s er v a că locaţiile rustice cu specific tradiţional câştigă teren în defavoarea consacratelor zone turistice. În România există sate ce dispun de condiţii naturale bune pentru practicarea turismului, şi care beneficiază de un cadru pitoresc, cu case şi gospodării confortabile şi gazde ospitaliere. Aceste zone sunt însă slab valorificate, agroturismul reprezentând o şansă reală pentru economia locală. Acesta creează principalele motivaţii în antrenarea şi dezvoltarea unor iniţiative, a unor activităţi tradiţionale care multă vreme au fost neglijate. Gospodarul este astfel motivat să amenajeze exteriorul şi interiorul gospodăriei, în scopul obţinerii de venituri.


9.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ Ca urmare a circulaţiei turistice se vor dezvolta și activităţi economice pe plan local. Indirect vom asista la creşterea locurilor de muncă în spaţiul rural, aceasta pentru că noii angajaţi nu vor lucra numai în activitatea turistică, ci vor fi încadraţi şi în activitatea productivă sau în servicii. Circulaţia permanentă a turiştilor va face necesară şi îmbunătăţirea infrastructurii locale. Practicarea agroturismului are şi efecte de natură culturală: creşterea nivelului de cunoaştere al acestora şi schimbul de cunoştinţe între cei doi parteneri care intră în această relaţie: gazda şi turistul. Asistăm azi la un nou avânt al turismului rural, generator de speranţă. Motivaţii dintre cele mai diverse îi determină astăzi pe unii turişti să aleagă pensiunea rurală în locul altor destinaţii. Dintre acestea se pot enumera doar câteva: dorinţa de libertate, de mişcare, creată de spaţiile deschise ale ruralului şi de lipsa unor programe rigide pe zile, ore şi obiective; condiţiile de preţ şi de structură ale meniurilor alimentare; calitatea elementului uman local, dispus încă a oferi unele elemente componente ale produsului turistic în mod gratuit sau aproape gratuit; specificul local, tradiţional şi dorinţa de a intra în intimitatea vieţii rurale, descrise cu multă încântare de numeroşi poeţi şi scriitori. În mod obligatoriu, atunci când vorbim despre turismul rural, trebuie neapărat să-l asociem cu „satul turistic”, de care nu poate fi rupt. Dispersia în teritoriu a turiştilor se face în funcţie de tipologia satelor turistice. Astfel, pot exista sate turistice istorice, care posedă în arealul lor interesante şi atractive monumente istorice; apoi sate cu bogate tradiţii etnofolclorice şi de

arhitectură populară sau sate cu arhitectură populară sau sate cu monumente ale naturii, sate viticole, sate piscicole. Turismul rural actual este o prezenţă activă pentru peste 207 localităţi şi în peste 1075 de gospodării, în special din zona montană sau premontană a României, dar nu numai. Conceptul de agroturism în acest context se circumscrie la nivelul gospodăriei, a fermei sau a exploataţiei agricole. El constă deci în organizarea activităţilor de primire a turiştilor şi a tuturor serviciilor turistice la nivelul unităţii agricole. Din această cauză, în general, agroturismul este considerat adesea ca o activitate complementară agricolă.

În concluzie, sfera de turism rural include activităţile de agroturism sau de turism la fermă. Turismul rural priveşte toate formele de turism practicate în spaţiul rural, fiind vorba aici de activităţi în aer liber (echitaţie, pescuit, vânătoare, plimbări pe jos sau cu bicicleta, turism de sănătate), turism de cunoaştere (biserici, cetăţi, diferite vestigii istorice), de descoperire a mediului natural (flora, fauna), de cunoaştere şi înţelegere a culturii locale (folclor, tradiţii populare), turism gastronomic. Sursă imagini: internet

Rusu Nicoleta (clasa a XII-a A)


10.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

În cadrul orelor de laborator tehnologic, elevii claselor a X-a A şi a XII-a A (tehnician în turism), însoţiţi de prof. Trifan Iuliana, prof. Tămaş Mihaela, prof. Drăgan Elena și prof. Damian Maria, am fost

V iz it ân d P eş te ra Polovragi, situată pe malul stâng al Oltețului la o altitudine de 670 m, am descoperit impresionante forme în banda de calcare jurasice din sudul Munților Parâng și Căpățânii: „Scaunul lui Zamolxe”, „Izvorul Speranțelor”, „Bolta însângerată”, ”Camera Albă” și ”Sala Divină”. Aflăm că, în conștiința localnicilor, se păstrează vie o credință conform căreia, liderul spiritual al geto-dacilor, Zamolxe, ar fi locuit în această peșteră care este una din peșterile mari ale

în 27.09.2012 într-o excursie de documentare pe traseul Sibiu - Valea Oltului - Mănăstirea Cozia – Râmnicu Vâlcea – Salina Ocnele Mari – Mănăstirea Bistriţa – Peștera Polovragi – Novaci – Stațiunea Rânca – Obârșia Lotrului – Lacul Vidra – Stațiunea Voineasa – Sibiu.

La Ocnele Mari, în timpul vizitării salinei cu o suprafaţă de 2

10.000 m , am aflat d e sp re tratamentul de speleoterapie şi climatoterapie care cuprinde practic inhalarea aerului din mină, acesta fiind foarte util în cazul bolilor căilor respiratorii (boli astmatice, bronşitice şi alergice).

țării noastre (9300 m lungime). Începând cu “Sectorul Ogivelor”, peștera devine tot mai interesantă din punct de vedere geomorfologic: dantelării de ţurţuri stalactitici, coloane intermediare, domuri, pâlcuri de stalagmite, bazine adânci, scurgeri parietale argiloase, ocru de peşteră, etc. Peștera găzduiește o colonie de hibernare de aproximativ 300 de lilieci de peșteră (liliacul cu potcoavă-grație formei de potcoavă a pliului ce le înconjoară nasul).


11.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ Am fost uimiți de priveliștea absolut mi n u na t ă oferită de Transalpina – cel mai înalt drum rutier din întregul lanț al Munților Carpați, atât din România cât și din afara ei, atingând altitudinea maximă în Pasul Urdele (2145 m). Șoseaua traversează Munții Parâng de la N la S, fiind paralelă cu Valea Oltului și Valea Jiului și leagă localitatea Săliște Apoi am descoperit Lacul Vidra, un lac de acumulare (8 km lungime și o lățime de cca 1,4 km), antropic fondat în anul 1972 și amplasat în Cheile Vidra, la 30 de km de stațiunea Voineasa, între Munții Lotrului, Lătoriței și

(jud. Sibiu) cu localitatea Novaci (jud. Gorj). Transalpina a fost construită de armatele romane în drumul lor spre Sarmizegetusa, fiind pavată cu piatră de Regele Carol al II-lea după 1930 și reabilitată de nemți în al doilea Căpățânii, într-o zonă în care predominante sunt pădurile de molid. Stațiunea Voineasa este renumită pentru peisajul de o frumusețe rară, fiind înconjurată de păduri de conifere, dar și pentru gradul zero de poluare.

război mondial după care a fost uitată. Este printre puținele drumuri din țară pe care se poate ajunge cu mașina până la nori, chiar deasupra lor.

Budac Cristina (clasa a XI-a A)


12.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

CATEGORII DE SERVICII SUPLIMENTARE OFERITE DE HOTELURILE SPA/ WELLNESS 1. SPA: ”SPA” înseamnă "Sănătate Prin Apă", termenul datând încă din antichitate și fiind utilizat în culturile civilizațiilor înfloritoare ale Imperiului Roman, Greciei și Orientului Îndepărtat. Pusă în valoare tot mai mult în zilele noastre, hidroterapia reprezintă o metodă tradițională ce constă în utilizarea virtuților curative și igienice ale apei, în asociere cu puterea miraculoasă a extractelor vegetale, a algelor, nămolurilor, argilelor, sedimentelor și sărurilor marine, în diverse forme și practici terapeutice.

http://rosenrotmua.blogspot.ro/

http://www.essenzaspa.com/day-spas

3. HAMAM (BAIA TURCEASCĂ): ”Baia turcească”, în denumirea originală Hamam, este o baie cu aburi la o temperatură de maxim 40°C. Baia este compusă dintr-o zonă netedă de mozaic încălzit, de aproximativ 4m², pe care se realizează terapia şi o zonă de aşteptare formată din bănci de mozaic încălzit. În baia turcească se mai află trei fântâni săpate în piatră, cu apă rece şi caldă. Terapia de masaj în Hamam constă într-o şedinţă de 10 minute de baie cu aburi, pentru pregătirea corpului, urmată de 10 – 20 minute de masaj pe zona netedă de mozaic încălzit, masaj întrerupt de băi cu apă rece cu gheaţă.

Prin SPA se înțelege utilizarea complexă a apei la temperaturi și presiuni variabile - băi și împachetări de plante, saune, dușuri - masaj, piscină - ca factor curativ și tonic imunitar natural pentru curățarea epidermei, detoxifierea organismului, accelerarea proceselor metabolice, îmbunătățirea capacității de mișcare și, mai ales, pentru obținerea unei stări de relaxare și confort somatoEste strict înterzis accesul în psihic. zona Hamamului cu costume de baie din materiale plastice sau sintetice. În acest sens, participanţii la această terapie primesc un prosop tradiţional turcesc, numit peştama (pestemal) cu care se înfăşoară pe toată perioada băii. Se recomandă consultarea medicuhttp://www.beautyandspas.com.au lui personal înainte de a decide urhttp://blog.baliwww.com/ marea acestei terapii!

2. WELLNESS: ”Wellness” înseamnă un stil de viaţă sănătos, precum şi revigorarea trupului, sufletului şi a spiritului. Pentru a reuşi acest lucru, este nevoie o ambianţă potrivită, calmă care înlesneşte o experienţă armonioasă şi atingerea echilibrului interior.

Sursa: internet


13.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ 4. LACONIUM: ”Laconium” este o încăpere pentru terapie cu aer uscat care permite încălzirea corpului în mod treptat. Aerul din laconium este mai rece decât în sauna finlandeză, iar umiditatea este mică (15-20%), motiv pentru care o sedință în laconium este mult mai relaxantă decât una la saună. Ca și în cazul saunei, scopul utilizării acestei încăperi este purificarea și detoxifierea prin stimularea circulației, diferența dintre ele este intensitatea tratamentului datorită diferențelor de temperatură și umiditate din aer. Ca și dotare, laconium-ul este adesea o încăpere luxoasă de dimensiuni normale (3x3m, 4x4 m, etc.) cu pereți îmbrăcați în mozaic de sticlă și cu băncuțe ceramice încălzite. Adeseori întregul este completat de lumina caldă, difuză, sunet și arome pentru stimularea celor cinci simțuri. Pe măsură ce se încălzește, corpul transpiră. De obicei, laconium-ul este dotat cu o sursă de apă cu care cei din încăpere se răcoresc din când în când pentru stimularea circulației. După ședința la laconium (15-20 de minute de stat pe băncuțele încălzite) este indicat un duș rece, vizitarea relaxarium-ului timp de 10 minute și consumul a câteva pahare de apă înainte de altă ședință în locațiile centrului wellness.

lui, poate exista muzică și efecte de lumină. O ședință în caldarium durează max. 15-20 minute (cu pauze scurte de revigorare și răcorire la sursa de apă), după care se folosește relaxarium-ul.

http://www.superstock.com/

6. FRIGIDARIUM: ”Frigidarium” este o încăpere mare în care se află o piscină cu apă rece. Se folosește după terapia din laconium și caldarium sau după saună și hamam. Prin terapia din laconium și caldarium, sauna și hamam porii se deschid, temperatura corpului se ridică, circulația sângelui se amplifică. În frigidarium toate revin la normal: porii se închid, se normalizează temperatura corpului (37°C). Prin alternarea terapiilor cald -rece, pielea se catifelează și capătă un tonus excelent. Ambianța din frigidarium trebuie să fie plăcută, ca și în celelalte săli de terapie, trebuie păstrată aceeași notă de design cu a întregului ansamblu.

5. CALDARIUM: ”Caldarium” este o încăpere cu aer foarte cald. Aerul cald stimulează circulația sângelui și sistemul respirator. În mijlocul încăperii se află o baie cu apă fierbinte (40-45°C), interiorul camerei fiind fierbinte și cu multă umezeală. Pe margine sunt prevăzute băncuțe ceramice încălzite și o sursă de apă pentru răcorire periodică și revigorare. Ambianța este deosebită, respectă tematica întregu-

http://thehallstand.blogspot.ro/


14.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ 7. RELAXARIUM: ”Relaxarium” este o încăpere mare destinată relaxării. Între două ședințe de terapie în cadrul centrului (masaj, hamam, saună, etc.) este indicată relaxarea completă a corpului. Relaxarium-ul este dotat cu șezlonguri sau fotolii încălzite, placate cu mozaic, în culori care păstrează tema generală a locației, cu șezlonguri obișnuite sau paturi cu apă. Ambianța este deosebită. Lumina și culorile sunt calde, aerul din încăpere este impregnat cu mirosuri fine de uleiuri parfumate.

9. FOC ȘI GHEAŢĂ: Aceasta este o experienţă de neuitat a unei terapii extrem de benefică pentru organism. Focul şi gheaţa, o combinaţie treptată de temperaturi. Se începe procedura cu maxim 10 minute în baia turcească la 40°C, după care se aplică o răcorire cu gheaţă sau cu un duş scoţian. Se continua cu alte 10 minute în sauna cu infraroşii la o temperatura de 60°C, după care se repetă experienţa duşului scoţian. Acum corpul este pregătit pentru sauna finlandeză la 90°C, timp de maxim 10 minute. La ieşire, se poate aplica un scurt masaj cu gheaţă sau un duş scoţian. Este necesară o relaxare de cel puţin 30 de minute după ce se iese din zona hamam. Este foarte important sfatul medicului înainte de a urma această terapie. Accesul copiilor sub 16 ani nu este permis în această zonă.

10. DUŞUL SCOŢIAN:

http://www.wartherhof.at/

8. TEPIDARIUM: ”Tepidarium-ul” modern este o încăpere încălzită în care oaspeții se pot relaxa înainte, între sau după terapii. Este o variantă de relaxarium. Caracteristica aparte a acestei încăperi este design-ul interior luxos, pereții îmbrăcați cu marmură luxoasă și mozaic scump. Podeaua și bancuțele laterale sunt încălzite, aerul este ușor cald (38°C), lumina este blândă, ambianța sonoră adecvată. Scopul utilizării acestei încăperi este de a pregăti corpul pentru terapiile ce vor urma sau de a normaliza temperatura corpului după terapie.

Constă dintr-o găleată de lemn care este suspendată în zona duşurilor (hamam) şi de care este fixat un lanţ. Găleata este umplută cu apă rece de aproximativ 18° C. Este preferat ca la ieşirea din hamam sau din saună să se toarne o http://www.aquaint.net/ găleată de apă rece pe corp. Trebuie să ne asigurăm înainte de această procedură că organismul nostru este pregătit pentru un şoc termic. Pentru persoanele cu afecţiuni cardiace, cancer sau care nu suportă diferenţele mari de temperatură nu se indică această terapie. Este recomandat să fie consultat medicul personal înainte de a folosi duşul scoţian!


15.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ 11. DUŞUL VICHY:

caldă (aprox. 40°C). Procedura implică introducerea picioarelor în baia caldă pentru 2 minute, urmată de introducerea picioarelor în baia rece pentru maxim 1 minut. Se repetă procedeul de 3-4 ori după care picioarele vor fi învelite într-o peştama (prosop tradițional turcesc). Băile Kneipp sunt recomandate persoanelor care suferă de dereglări ale somnului, au probleme cardiace sau varice.

13. BĂI CLEOPATRA: http://www.hotelalpin.ro/

”Dușul Vichy” funcționează pe principiul dușului clasic, însă procedura diferă: utilizatorul stă întins într-o poziție de relaxare totală pe un pat special (care poate fi tot îmbrăcat cu mozaic de sticlă, obligatoriu încălzit pentru confortul termic). Deasupra sa, pe un suport din inox, se află 4-12 dușuri (jeturi de apă) cu flux reglabil, care funcționează concomitent sau alternativ, în funcție de programul selectat. Dușul Vichy se caracterizează prin relaxarea totală a corpului în timpul masajului cu jeturi, prin întinderea pe patul de sub dușuri. Dușul se face însoțit de masaj, de către o persoană pregătită special în acest scop, care alternează după o tehnică specială masajul jeturilor cu masajul manual. Rezultatul este relaxarea totală a musculaturii corpului, eliminarea celulelor moarte, catifelarea pielii și relaxarea mentală.

12. BĂILE KNEIPP: Cunoscută sub această denumire după pastorul german Sebastian Kneipp (1821-1879), care a inventat-o, terapia cu apă rece şi caldă conduce spre o mai bună circulaţie a sângelui în organism. Baia Kneipp constă dintr-o bancă din mozaic încălzită, la baza căreia se află două cădiţe, una cu apă rece (aprox. 17°C) şi alta cu apă

Denumirea este dată de efectul băii: înfrumusețare. Baia este de fapt un întreg ritual de îmbăiere, care combină un tratament al corpului cu ulei de migdale, jojoba și piersici, cu un masaj delicat cu apă caldă, cu http://www.desprespa.ro/ bule. Cada de baie cu formă ergonomică permite relaxarea perfectă. Este situată în mijlocul unei încăperi cu o ambianță deosebită, pereți îmbrăcați cu mozaic de diferite forme și culori, lumânări parfumate, muzică plăcută, etc.

14. SAUNA CU INFRAROŞII: Este o saună într-o incintă de lemn, încălzită electric. Sauna cu infraroşii are avantajul unei umidităţi scăzute şi a unei temperaturi nu foarte ridicate (aprox. 65°C). Oferă posibilitatea de a sta în şezut pentru maxim 5 persoane. Este recomandată persoanelor cu afecţiuni reumatice. Se interzice, spre binele dumneavoastră, accesul cu costume de baie din material plastic sau sintetic, precum şi accesul cu bijuterii sau alte accesorii. Persoanele care au consumat alcool nu pot urma această terapie.

Prof. Trifan Iuliana


16.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

http://magdachosekorea.wordpress.com/

Tokio (Tokyo), cu o populaţie de aproximativ 15 milioane de persoane, situat în partea de mijloc a insulei principale a arhipelagului japonez, Honshu, este capitala Japoniei şi unul dintre cele mai mari, aglomerate şi agitate oraşe din lume. Denumirea de Tokio este dată şi uneia dintre cele 47 de prefecturi ale Japoniei, cuprinzând oraşul Tokio, câteva zone învecinate şi o serie de insule din sudul oraşului. Capitala Japoniei este şi un centru cultural impresionant, cu un număr mare de muzee, obiective turistice, clădiri vechi, de la artă japoneză clasică la artă contemporană, cu numeroase expoziţii de artă niponă şi internaţională, ce amestecă ingenios creaţiile trecutului cu cele futuriste. Clădirile înalte şi zgârie-norii sunt amprenta stilului din Tokio și contribuie la statutul de megalapalopolis.

http://poze.netflash.ro/travel/podul-etai-la-asfintit-tokio-japonia-1964.html

Atracţii turistice: Turnul Tokyo

simbolizează renaşterea Japoniei ca o super putere mondială şi a intrat în cartea recordurilor ca cel mai înalt turn din oţel.

http://blog.icartours.com/circuit-japonia/

Palatul

Imperial ,

fiind înconjurat de un parc cu stânci înalte, situat în inima oraşului, este un simbol al culturii japoneze. Palatul diferă foarte mult de palatele regale europene, prin simplitatate şi lipsa luxului. În jurul acestuia sunt deschise publicului grădinile şi parcul Kitamonaru, considerat cel mai fumos loc-simbol al Japoniei. Este reşedinţa împăratului japonez, iar publicul este invitat să îl viziteze de două ori pe an: de ziua împăratului şi în data de 2 ianuarie.


17.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Ginza este considerat muzeul pro(SHINJUKU GYOEN) îmbină foarte frumos influ- gresului economic din Japonia. enţele vestice şi cele estice, ale Akihabara, un district în care grădinii franceze, englezeşti şi cele se pot găsi tot felul de gadget-uri și tipic japoneze, unde poţi învăţa cum electronice; se fac ceaiurile specific japoneze. Piața de peste Tsukiji, unde puteți degusta cel mai bun sushi din Japonia, pregătit chiar în fața dumneavoastră;

Grădina Imperială

Grădina rakuen, care

Koishikawa

Ko-

se află în imediata apropiere a Domului din Tokyo,

Grădina

Hama

Rikyu,

aflată

lângă zona de birouri Shiodome; http://gradinijaponeze.blogspot.ro/

Cartierul

de

lux

Ginza,

situat în centrul Tokyo-ului, adăposteşte cele mai mari magazine de lux, cu vitrine artistic decorate, folosindu-se noile descoperiri în materie de tehnologii, fiind unul dintre cele mai scumpe artere comerciale din lume, ocupând locul cinci în lume.

Templul Meiji; Parcul Yoyogi; Templul Senso-ji;

http://turism.bzi.ro/

Grădinile japoneze din Rikugien; Parcul Ueno; Ameyoko - cea mai colorată stradă din Ueno. http://vliegtickets.klm.com/

(Comşa Cosmin, clasa a XII-a A)


18.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Creierul uman poate absorbi de până la 5 ori mai multă informație decât cuprinde toată Enciclopedia Britanică.

Când cantitatea de apă din corpul omenesc este redusă cu 1% îți va fi sete, iar dacă este redusă cu 10% vei muri.

De-a lungul unei vieți, o persoană își petrece 6 ani visând.

Din punct de vedere fizic, o femeie poate naște treizeci și cinci de copii de-a lungul vieții sale.

Femurul este mai tare decât betonul.

În corpul uman sunt mai mult de 12.000 de km de vase de sânge.

Inima femeii bate mai repede decât a bărbatului.

Mai mult de un miliard de bacterii sunt pe fiecare labă a piciorului.

Majoritatea bărbaților petrec 3.300 ore din viață pentru a se bărbieri. Dacă nu ar fi bărbierită, barba ar putea ajunge la o lungime de 9 metri într-o viață de om.

Mandibula este cel mai dur os din organism.

Mușchiul ochiului este cel mai rapid din organism. El se contractă în mai puțin de o sutime de secundă.

Nu se poate strănuta cu ochii deschiși.

Omul are aproximativ 76.000 de fire de păr pe cap.

O persoană obișnuită respiră cam 74 de milioane de litri de aer de-a lungul vieții.

Pe 1 cm² de piele se află aproximativ șase milioane ceptori, 15 glande sebacee, 200 fibre nociceptive receptori tactili și corpusculi termosensibili, nervoase, un metru de vase sanguine și peste 100 de

Pielea este cel mai mare organ al corpului, cântărind între 4 şi 6 kg.

Craniul creşte până la vârsta de 45 de ani. După această vârstă, acesta nu mai creşte deloc. Între 20 şi 45 de ani creşterea se realizează mai ales prin îngroşarea oaselor.

Adolescenţii băieţi au în organism cu 17% mai multă apă decât fetele.

Dacă vei apuca vârsta de 70 de ani, înseamnă că ai trăit mai mult de 2 miliarde de secunde.

Îți folosești aproximativ 200 de mușchi când faci un pas mergând.

de celule, 5.000 de re(pentru durere), 10-25 patru metri de fibre glande sudoripare.

(Culese de Talpoş Lavinia, clasa a XII-a


19.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Localitatea cu cel mai scurt nume  este „A” şi se află atât în Norvegia, cât şi în Suedia. În limba scandinavă, „A” înseamnă „rău”.

Vaticanul este cea mai mică ţară din lume, ocupând o suprafaţă de doar 0,44 km! Cea mai mare ţară din lume  este, în schimb, Rusia.

http://www.resboiu.ro/

Cel mai mare oraş din lume, ca suprafaţă, este Hulunbuir din Mongolia, cu 265.953 km².

Cea mai ridicată temperatură la nivel mondial a fost înregistrată în El Aziza, Libia: 54,4°C, în timp ce cea mai scăzută temperatură a fost înregistrată în Antarctica, în anul 1983: -89,2°C. Cea mai ridicată temperatură medie anuală se înregistrează în vestul Australiei: 35°C.

San Marino este cea mai veche republică constituţională din lume. Statul a fost fondat în anul 301 de către un pietrar creştin persecutat de împăratul Dioclețian. Constituţia sa din 1600 este cea mai veche constituţie scrisă din lume.

Lanţul muntos din Oceanul Atlantic este cel mai lung din lume, întinzându-se pe o distanţă de circa 40.000 km. Islanda este singura regiune din acest lanţ muntos care se află la suprafaţa apei.

Gheţarii stochează între 70% şi 80% din apa potabilă de pe planetă. 99% dintre aceştia se află în regiunea arctică şi antarctică.

În anii 1811 şi 1812, trei cutremure de aproximativ 8 grade pe scara Richter au făcut ca Râul Mississippi să curgă invers!

Cea mai adâncă groapă săpată vreodată este gaura de foraj de la Kola, în Rusia. Aceasta a atins o adâncime de 12.261 m şi a fost săpată în scop ştiinţific. În urma realizării acesteia, s-au făcut câteva descoperiri surprinzătoare, printre care cea a unei mase de hidrogen care făcea ca noroiul să „clocotească”.

http://stiati-ca.epistole.ro/

(Culese de Popa Codruța, clasa a XII-a A)


20.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Sursa: http://ganduriarhivate.wordpress.com/2013/03/04/amintiri-din-secolul-al-xvi-lea/

Data viitoare când te speli pe mâini şi nu-ţi place temperatura apei, gândeşte-te la următoarele lucruri din anii 1500: 

majoritatea oamenilor se căsătoreau în iunie deoarece îşi făceau baia anuală în mai şi încă mai miroseau cât de cât bine în iunie. Totuşi,

Era singurul loc unde animalele se puteau încălzi, aşa că toţi câinii, pisicile şi alte fiinţe mici (şobolani, gângănii) stăteau acolo. Când ploua devenea murdar şi alunecos şi uneori animalele alunecau şi cădeau de pe acoperiş. De unde zicala: "It's raining cats and dogs" ("Plouă cu câini și pisici").

miresele aveau cu ele un buchet de 

nimic nu împiedica ceva să cadă în

flori

casă. Asta era o mare problemă în

pentru

a

acoperi

eventualul

miros. De aici vine obiceiul de a

dormitor,

avea un buchet de flori la nuntă.

alte mizerii puteau murdări patul. Deci,

baia

consta

mare

plină

într-o cu

singură

apă

cadă

fierbinte.

Bărbatul casei avea privilegiul de

cearşaf

un

unde pat

pus

protecţie.

cu

restul

bărbaţilor

din

Aşa

au

cu baldachin.

casă,

urmaţi de femei şi în final copiii, ultimii

fiind

bebeluşii.

Între

timp, apa devenea atât de murdară încât

era

posibil

pierzi

pe

cineva în ea. De unde şi zicala: "Don't throw the baby out with the bath water" (”Nu arunca și copilul odată cu apa de baie”). 

casele aveau acoperişuri înalte şi pufoase de stuf, fără lemn dedesubt.

stâlpi

deasupra

a se spăla în apa curată, apoi fiii şi

gândacii

http://andreiarollingideas.blogspot.ro/

şi

oferea

apărut

şi un ceva

paturile


21.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ 

cei bogaţi aveau podele de ardezie care deveneau alunecoase când se udau pe timpul iernii, aşa că împrăştiau paie ("thresh"  - resturi de la treierat sau pleava) pe jos ca să poată merge. Cu timpul, până în primăvară, paiele se tot adunau până când alunecau afară când se deschidea uşa. Astfel s-a proptit o bucată de lemn la intrare. Aşa a apărut pragul (în engleză se numeşte "threshold", care vine de la "thresh" şi hold" - a ţine, a opri pleava).

https://istoriiregasite.wordpress.com/tag/hughenoti/

pâinea era împărţită conform statusului. Muncitorii luau partea arsă de pe fundul pâinii, familia lua mijlocul şi musafirii partea de sus ("upper crust").

care în engleză se traduce "wake" ("to wake up" - "a se trezi"). Anglia este o ţară veche şi mică, aşa că oamenii începuseră să rămână fără locuri de îngropat. Aşadar, dezgropau coşciuge şi duceau oasele la o "casă-deoase" ("bone-house") şi refoloseau mormintele. Deschizând acele sicrie au observat că unul din 25 aveau urme de zgârieturi pe dinăuntru şi au realizat că unii din acei oameni fuseseră îngropați de vii. Aşa că s-au gândit ca, de atunci încolo, să prindă o sfoară de încheietura mâinii mortului care să treacă prin acoperişul sicriului şi prin pământ până la suprafaţă şi să lege de ea un clopoțel. Cineva a stat de atunci noaptea în cimitir (aşa a fost inventată "graveyard shift" - "tura de noapte în cimitir") să asculte clopoţeii; astfel, oamenii vii erau "salvaţi de clopoţel" ("saved by the bell"), acesta mai fiind numit şi "soneria mortului" ("dead ringer").

A spus cineva cănile de plumb erau folosite plictisitoare? pentru a bea bere și whisky. C o m b i n a ţ i a a s t a d e alcooluri dobora de obicei un om pentru câteva zile. Cineva, care trecea pe drum, îi putea lua drept morţi şi îi pregătea de înmormântare. Erau întinşi pe masa din bucătărie vreo două zile, în timp ce familia adunată în jur mânca, bea şi aştepta să vadă dacă se trezesc. Aşa a apărut obiceiul de ”priveghi”,

istoria

e

Culese de Petrui Damaris, clasa a XII-a A


22.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Cele mai valoroase zone turistice Thailanda, destinaţie fascinantă şi exotică, are mai mulţi vizitatori sunt capitala Bangkok, staţiunea decât orice altă ţară din Asia de sud- Pattaya, insulele Phuket, Kao Samui est datorită unei combinaţii unice de şi Phi Phi Don. Insula Koh Samui, fiind a treia insulă ca mărime a Thailandei după Phuket şi Koh Chang, este una dintre cele mai populare destinaţii ale Thailandei. Situată în Golful Siam, lângă arhipeleagul Ang Thong este considerată un paradis exotic subacvatic.

peisaje naturale fabuloase, plaje idilice şi nepoluate, temple majestoase, vestigii istorice misterioase, ospitalitatea recunoscută a localnicilor şi bucătăria tradiţională de excepţie.

http://www.desktopwallpapers.ro/turism/main.php/v/Tailanda/

Cea mai mare parte din suprafaţa insulei este o junglă tropicală densă şi munţi de până la 600 m altitudine. Să nu-i uităm pe cei aproape 3 milioane de cocotieri, mulţi de peste 100 de ani şi 35 m înălţime.

http://www.paralela45.ro/blog/category/tari/page/2/

Samui e celebră pentru plajele sale, munţii din interior şi recifele de corali.


23.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Istoria modernă a insulei începe acum 150 de ani, odată cu primii colonişti chinezi veniţi din insula Hainan, dar e menţionată pentru prima oară pe hărţi ale dinastiei Ming, în 1687. Insula are numeroase plaje şi golfuri fermecătoare, fiind literalmente o insulă a nucilor de cocos şi a dealurilor împădurite. Cele mai frumoase plaje din Samui se află pe coastele nordice şi estice, cele mai populare fiind Chaweng şi Lamai, unde se găsesc şi cele mai multe variante de ca z a r e . P l a ja Bho Phut este o plajă recomandată pentru familii şi turiştii romantici, iar în Fishermen Village se găsesc câteva dintre cele mai bune şi accesibile restaurante de pe insulă.

Samui este cunoscută şi ca o insulă a luxului. Sunt foarte multe hoteluri de 4 şi 5 stele, celebre centre spa şi restaurante cu bucătari foarte apreciaţi şi o infrastructură foarte bună. Hotelurile sunt construite lângă plajă. Hotelul Bo Phut Resort & Spa oferă un refugiu liniştit în Koh Samui şi spaţii de cazare minunate în stil thailandez în inima unei întinse suprafeţe cu vegetaţie tropicală. Complexul luxos oferă piscine amenajate în aer liber şi un teren de golf. Activităţile de agrement includ pescuit, canotaj şi tenis de masă.

Samui este un paradis pentru iubitorii s cu fu n d ă r i l o r , P a rc u l Naţional Ang Thong fiind una dintre marile atracţii ale zonei din jurul insulei. http://romanian-holidays.ro/REVELION_2013-ro-p-1045.html

Cele două restaurante oferă preparate locale şi internaţionale. Restaurantul luxos Sala Thai are vedere către un iaz cu lotuşi şi completează experienţa culinară cu muzică locală live. Puteţi savura cocktailuri şi gustări uşoare lângă piscină şi la barul de pe plajă. http://vacanta.infoturism.ro/impresii/tara/thailanda

Sîrbu Tania, clasa a XII—a A


24.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

VENEȚIA

http://www.adelahriscu.ro/2012/05/queen.html

Veneţia este capitala regiunii italiene Véneto și este situată în nord-estul Italiei, la Marea Adriatică, între gurile râurilor Po şi Piave. Fără îndoială, Veneţia este un oraş cunoscut în toată lumea pentru canalele sale, care curg dintr-un canal principal, Canalul Mare, care împarte Veneţia la jumătate.

Veneţia este compusă din peste o sută de insule, conectate prin 150 de canale şi în jur de 400 de poduri. Veneţia se împarte în 6 cartiere denumite “sestieri”: Sestiere di San Marco, centrul oraşului, Sestiere di

Acest oraș deosebit a trăit o perioadă înfloritoare în secolul al XV -lea, în timpul căreia s-au construit biserici şi palate, majoritatea în stilul gotic. Veneţia a obţinut faima internaţională datorită producţiei de materiale superbe de mătase provenite din Orient şi deasemenea datorită dantelei, bijuteriilor şi altor articole admirate de către familiile regale din Europa. Tot în această perioadă Veneţia a înflorit şi în domeniul artei. Obiectele de sticlă sulfată produse în faimoasa insulă Murano au fost foarte importante pentru export, şi încă mai sunt şi în ziua de azi.

Castello, Sestiere di Cannareggio (deoarece aici era zona mlăştinoasă cu stuf), Sestiere di Dorsoduro care include insula Giudecca şi toată partea de sud a Veneţiei, şi Sestiere di San Polo e Santa Croce.

Canalele sale, denumite “sestieri” (conform fiecăruia dintre cele şase cartiere în care se împarte Veneţia) şi străzile strâmte sunt alte elemente caracteristice ale Veneţiei, la fel ca turnurile înclinate datorită cimentului instabil al edificiilor susţinute de milioane de stâlpi înfipţi în terenurile mlăştinoase ale micilor insule care compun laguna.

Una dintre caracteristicile Veneţiei sunt inundaţiile periodice, ultima având loc în decembrie 2008. Acestea se manifestă mai ales când se combină mareea şi vânturile de Siroco, producând un fenomen cunoscut sub numele de ”Apa Înaltă”, ce produce inundarea completă a oraşului în urma căreia este necesară punerea unor pasarele de lemn pe străzi.

Sursa: internet


25.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ Dacă ajungeți în Veneţia, trebuie să încercați mijlocul de transport cel mai popular în Veneţia: tipica gondolă veneţiană. Gondola este cea mai populară dintre ambarcaţiunile veneţiene, care deşi în ziua de azi este utilizată în principal pentru turişti, se mai utilizează și în ocazii speciale cum ar fi ceremonii,

http://www.interferente.ro/carnavalul-de-la-venetia.html

Veneţia este faimoasă în lume și pentru ”Carnavalul veneţian”. Acesta datează din secolul al XIX-lea şi reprezintă s ă rb ă t o a r e a cea mai populară din acest loc. După declinul Veneţiei ca putere comercială şi odată cu începerea turismului m a si v , Carnavalul de la Veneţia a devenit din ce în ce mai important. Costumele din cadrul carnavalului sunt adevărate opere de artă pline de culoare şi măşti de o mare eleganţă şi mister. ”Puntea Suspinelor” este una dintre cele mai cunoscute atracţii din Veneţia. A fost construită cu scopul de a uni Palatul Ducal cu noile închisori. Numele său îşi are originea în suspinele prizonierilor ce treceau pe dedesubtul podului în timp ce erau conduşi către închisori, datorate faptului că vedeau lumina şi cerul Veneţiei pentru ultima dată.

nunţi și înmormântări. Gondolierul te vă va purta printre micile canale împrăştiate în întreg oraşul pe post de străzi, canale pe care circulă orice tip de ambarcaţiuni, precum gondolele şi “vaporetto”, înafară de alte mici bărci şi ambarcaţiuni private. “Vaporetto” sunt un fel de autobuze publice ce acoperă diferite rute în interiorul lagunei, sau puteți alege o plimbare pe străzile strâmte, pentru a explora mai bine orașul.

http://www.gandul.info/stiri/

Alt pod foarte cunoscut este ”Podul Rialto”, care traversează Marele Canal al Veneţiei. Este unul dintre simbolurile orașului, şi totodată unul dintre cele mai animate locuri. Explorând Veneţia, este imposibil să nu vizitați cele două insule ale lagunei: Murano, caracteristică pentru http://www.turisteuropa.ro/italia/podul-rialto-venetia arta pe sticlă, şi Burano, c a r a c t e r i s t i c ă p e n t r u c ăsuţele Veneţia este unul dintre puţinele oraşe în care nu există autoturisme pe colorate. străzi, de aceea singura grijă este aceea de a nu cădea într-un canal.

Grigore Dragoș și Oană Alexandru, clasa a-X-a A


26.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Known as the Pearl of the Adriatic. Dubrovnik is in the extreme south of Croatia. Due to its beauties and extensive tourist offer, it is one of the most attractive destinations of the Mediterranean Sea. George Bernard Shaw was enchanted by this beautiful city, about which he said “those who seek paradise on Earth should come to Dubrovnik and see it”.

appeared on the mainland opposite Ragusa. It was named Dubrovnik because of the oak trees in the area (dubrava is the Croatian word for oak). Links between the two communities became stronger, and the Latin and Croatian population mixed. Over years, the water which separated the two communities filled with sand from the

The origin of Dubrovnik is sea and was eventually paved. unclear, but it is probably linked to This area is now made or less the the destruction of the Roman city of main street of Dubrovnik. Epidaurum in the seventh century. The famous city walls were built Epidaurum wan an important seain the twelfth century. Dubrovnik trading city, which was badly damaged became a sea-trading city and was a by an earthquake in the fourth rival a Venice. The Venetians invaded century. In 614, the city was captured Dubrovnik in 1205 and the city was and destroyed by the Avars, and the ruled by them for 150 years. In 1358, survivors escaped to a small island this domination ended. near the coast called Laus. A new city (Ragusa) was established there. In the meantime a new Croatian settlement


27.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

The city was destroyed by an well earthquake in 1667. The beautiful architecture of the city vanished completely. The Romanesque cathedral and Gothic and Renaissance places, churches were all destroyed. The Sponza Palace is the only building with its original style but the city walls were not badly damaged.

The city was rebuilt in Baroque style. In the nineteenth century, it became part of the Austrian Empire and its trading importance diminished. In the late twentieth century, tourism offered a new start for a dynamic city. Besides its historical monuments, this area has beautiful rocky, pebble and sandy beaches, as

as

Mediterranean

climate

and

vegetation. It is also known as the city of hotels and restaurants. Its offer includes various types of accommodation facilities, extensive selection of first class restaurants, numerous s p o rts and r e c r e a ti o n activities, as well as culture and entertainment activities. It’s a stunning city with its amazing Old Town, which became a UNESCO World Heritage site in 1979. But whatever we and others say, our words aren’t enough to describe its beauty. So come and see it with your own eyes!

Sursa imagini: internet

Mezei Alin (Clasa a X-a A)


28.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

TURISMUL GASTRONOMIC Bucătăria japoneză Turismul gastronomic a început pe vremea când europenii călătoreau ani de zile în căutarea mirodeniilor asiatice. Astăzi face parte din agroturism și pune accent pe degustarea de preparate alimentare și băuturi locale. Arta culinară este singura care vorbește tuturor celor cinci simțuri. Experiențele gastronomice se pot transforma în adevărate momente memorabile, mai ales într-o țară străină. Este motivul pentru care turismul culinar a devenit o piață de nișă cu mare potențial. În țările asiatice, gastronomia a fost considerată din cele mai vechi timpuri ca o artă și o formă a civilizației. Se mănâncă toate produsele vegetale și animale, pregătite după o infinitate de rețete, însoțite de obicei de orez și legume.

preparată din pastă de soia. Mâncarea de bază este orezul (Golan). Se servește separat în cești, este fiert cu apă sărată și limpezit cu apă rece. Sushi este un tip de sandwich cu orez și se servește ca un aperitiv. Orezul este împachetat în frunze și servit rece și, ca și sandwich-ul, el are garnitură și sos. Carnea joacă un rol mai puțin important în bucătăria tradițională japoneză decât în orice altă bucătărie a lumii. Astăzi este considerată a nu fi prea potrivită pentru consumul uman și de aceea nu se mănâncă în cantități mari. Până la mijlocul secolului al XIX-lea, în Japonia, religia interzicea consumul de carne. Caracteristic este faptul că japonezii prepară și servesc carnea împreună cu fructe - ananas, banană, migdale -, gustul fiind dulce acrișor.

Bucătăria japoneză este pentru Asia ceea ce reprezintă bucătăria franceză pentru Europa: prima în eleganța preparării mâncării. În bucătăria tradițională distingem trei caracteristici principale: prospețimea și gustul specific al preparatului, simțul estetic și cultura vegetariană. Japonezii servesc 3 mese: dimineața, la prânz și una la apus. Ei mănâncă în general la fel la toate mesele, dar micul dejun este mai ușor. Masa formală japoneză se compune din porții servite individual din pește, carne și legume, fiecare aranjate pentru a plăcea ochiului dar și pentru gust. În bucătăria japoneză supele nu se servesc înainte de preparatul de bază, ci în același timp. Japonezii servesc în special supă-miso,

Caracteristic pentru bucătăria j a p on e ză es t e n u mă r ul ma r e de preparate crude, în special peștele crud (sashimi). Tonul (akami) este principalul pește folosit pentru sashimi. Peștele crud este servit cu sos de soia și muștar de hrean (wasabe). Creveții se servesc înmuiați în făină și apoi prăjiți. Acest mod de preparare se numește tempura. După fiecare masă se servește o ceașcă de ceai parfumat, un fel de infuzie, fără niciun adoas de zahăr sau lămâie. Băuturile Japoniei sunt sake-ul și un sherry slab. Sherry-ul este un lichior preparat din orez, ținut în sticla de bere și servit fierbinte înainte de masă.


29.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ a se spăla pe mâini. Preparate japoneze:

culinare

tradiționale

Shirumono (supe): sumashijiru (o supă clară) și misoshiru (din pastă miso); Yakimono - mâncăruri fripte (pește, moluște și crestacee, carne, zarzavaturi); Nimono – mâncăruri fierte (condimentate cu sare, sos de soia, sake, mirin, zahăr, oțet etc.); Agemono sunt mâncăruri prăjite în ulei; Mushimono sunt mâncăruri gătite cu aburi. Cea mai cunoscută mâncare este chawan mushi; Sunomono (pește crud sau fiert cu zarzavaturi, condimentat cu oțet și zahăr); Gohanmono mâncăruri de orez amestecat cu alte ingrediente: fasole azuki, mazăre, mlădițe de bambus, ciuperci, castane, etc.; Menrui mâncăruri de tăiței, servite reci sau calde. Cele mai cunoscute feluri de tăiței sunt udon, sōmen și soba. Primele două sunt făcute din făină de grâu, iar soba din făină de hrișcă; Nabemono - mâncăruri pregătite întro oală mare pe masă, în fața oaspeților.

Cum preparăm Sushi Maki? Timp de preparare: 25 minute (complexitate redusă). Ingrediente: - 2 alge Nori; - 1 fruct de avocado; - 1 cutie filé de Hering; - 1 castravete; - 1 morcov; - 130g orez; - 1 ardei gras roșu; - wasabi; - sos de soia și sos de stridii; oțet de orez. Mod de preparare: În apa care fierbe se adaugă sare și oțet de orez, apoi orezul (în pungă). Se lasă să fiarbă aproximativ 15-20 de minute, orezul trebuie să fie mai lipicios, pentru a se putea

Servirea mesei este o parte importantă a culturii japoneze. Modul modela. Se curăță morcovul și se taie fâșii, se taie castravetele în 4 pe lungime, se curăță de coajă avocado și se taie felii, peștele se desface în fâșii. Se ia covorașul de bambus pe care se va așeza alga, pe algă aranjăm orezul și celelalte ingrediente și punem wasabi. Se rulează preparatul. Pentru al doilea sushi vom preoceda la fel, numai că în care ingredientele sunt preparate, după ce am așezat gătite și consumate este o formă de orezul strâns lipit artă în care tradițiile, religia și de algă vom întoarce istoria joacă un rol uneori mai alga și dedesubt vom avea orezul, iar important decât mâncarea însăși. pe algă direct vom pune celelalte Fiecare ingredient își are locul indrediente după care rulăm. bine stabilit pe masă, iar în loc de Se va lua un cuțit pentru a putea tăia furculițe se folosesc bețigașele. La sushi, vom uda cuțitul și vom trece la sfârșitul mesei, fiecare invitat tăierea preparatului. Se servește cu primește un bol cu apă caldă și parfumată cu o felie de lămâie, pentru Sursa imagini: internet

Grigore Dragoş (Clasa a X-a A)


30.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

Kitchen- chefs, cooks, pastry cooks: Food and Beverage (Kitchen) organization chart Food and Beverage Manager

↓ Executive Chef

↓ Pastry chef

Executive butcher

Souse Chef

Chief Steward

Baker

Butcher

Chef de partie

Steward

Banquet chef

Cook (Night/Breakfast)

The Executive Chef is responsible for the direction and supervision of all activities of hotel kitchen ensuring high standards of preparation and presentation of all menu items. Romanian Cuisine Everyone agrees that cooking is an art. It is the art that encompasses our whole life: family meals, friends, company, parties and memories, feelings and unique moments. If food is the mirror of a civilization, the many faces of Romania are represented well by its rich variety of culinary specialties. Cooking has always been one of the arts. It takes talent to transform food into pleasure and imagination to garnish it so as to please the sight before it pleases taste. The Romanian chefs’ touch makes the difference. No matter how simple an everyday dish may be, it should be prepared with care and served well. The cooks are constantly trying

to modernize Romanian cooking without sacrificing authentic character and flavor of the traditional cuisine. They try also to further their knowledge of culinary arts, food styling, table decoration, nutrition and dietetics. The ancient cuisine and old recipes have been adjusted to modern tastes without sacrificing traditional textures and flavors. The cooks’ imagination and skill at presentation are unequalled, their eye for color and detail, unparalleled, proving that Romanian cuisine is anything but plain and rustic. Together with this vast culinary heritage, the Romanian cooks aspire to share with their quests some of the centuries old Romanian customs and traditions passed from generation to generation. All recipes and preparations are carefully tested and designed to meet the needs of even the most demanding traveler.


31.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ A journey through the “delights” of Romanian cooking begings with the impressive menus, in which the travelers find a wealth of cuisine-related ideas. In rural Romania, pork is the king; and goose, duck, mutton and lamb are very popular, along with the rich variety of game.

The quality of the Romanian wines is the result of hundreds of years of viticulture experience and knowing how to adapt it to different environments, but it is also the fruit of the important innovations introduced to specialized viticulture in Romania in the last fifty years.

VOCABULARY: Desert biscuiţi brioşă budincă/de orez/de prune clătite cu brânză clătite cu dulceaţă compot dulceaţă de zmeură gem de portocale gogoşi îngheţată jeleu de portocale pandişpan pateu/plăcintă pişcot prăjitură tort de ciocolată

Ingrediente sare/sărat zahăr/dulce (o bucată de) oţet/acru muştar/iute piper/piperat ulei (de floarea-soarelui, de măsline) grâu orez făină mălai griş Expresii uzuale a lua micul dejun/ masa la prânz/ cina a mânca în oraş notă de plată/ a plăti consumaţia regim/ dietă/ a ține regim a bea vinul fără sifon

Dessert biscuits muffin pudding/rice pudding/plum pudding cheese pancakes pancakes stewed fruit raspberry jam marmalade doughnuts ice-cream orange jelly sponge cake pie sweet biscuit cake chocolate cake

Ingredients Salt/salty Sugar/sweet (a lump of sugar) Vinegar/sous Mustard/Hot Pepper/peppery Oil (sunflower oil, olive oil) Wheat Rice Flour Maize Semolina Useful Expressions to have breakfast/ lunch/ supper to eat out bill, cheque/ to pay/to foot the bill/ cheque diet/ to keep a diet (to be on a diet) to drink the wine neat

Popa Codruța (Clasa a XII-a A)


32.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

DIN ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE 1. Vizită de documentare la McDonald’s Sibiu În săptămâna "Să știi mai multe, să fii mai bun", elevi ai clasei a IX-a A, profil tehnician în turism, însoţiţi de prof. Crăciun Maria și prof. Tămaș Mihaela, au fost în data de 4.04.2013 într-o vizită de documentare la Mc Donald's Sibiu. Din această vizită am aflat că Mc Donald's Corporation este cel mai mare lanț de restaurante de tip fast-food din lume.

Afacerea a început în 1940, cu un restaurant deschis de frații Dick și Mac McDonald în San Bernardino, California. Introducerea "Sistemului de Servire Rapidă" în 1984 stabilea principiile restaurantelor fast food. Această corporație a fost fondată în timpul deschiderii restaurantului franciză

Majoritatea restaurantelor independente McDonald's oferă servire direct în mașină (”drive through”) sau servire în restaurant (”counter service”) care au zonele de mese înăuntrul, și câteodată în afara restaurantului.

PRODUSE ȘI MENIURI: Toate produsele din carne de vită, de pui şi de porc, peştele, legumele, salatele şi chiflele sunt furnizate de un grup select de parteneri care îndeplinesc standarde înalte de calitate şi siguranţă alimentară, de responsabilitate socială, precum şi standardele de protecţie a mediului şi animalelor. Mulţi dintre aceştia sunt furnizori McDonald’s de generaţii întregi. Meniul McDonald’s este diversificat în mod continuu cu entreeuri, deserturi şi o gamă mai largă de sandwich-uri, care deseori respectă tradiţiile culinare ale ţării în care este deschis restaurantul. Controlul întregului proces asigură o calitate superioară tuturor produselor. Tehnicile folosite de către McDonald’s pentru a asigura calitatea produselor sunt recunoscute de către instituţiile naţionale de profil.

de către Ray Kroc, din Des Plaines, Illinois la 15 aprilie 1955, fiind al nouălea restaurant McDonald's. Kroc a cumpărat mai târziu drepturile legale ale fraților McDonald asupra companiei și a condus expansiunea sa în toată lumea.

Albu Paula (Clasa a-IX-a A)


33.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

2. Vizită de documentare la KFC Sibiu În cadrul orelor de instruire practică și laborator tehnologic desfășurate în săptămâna "Să știi mai multe, să fii mai bun", elevi ai clasei a X-a A, profil tehnician în turism însoţiţi de prof. Crăciun Maria și prof. Tămaș Mihaela, au fost în data de 5.04.2013 într-o vizită de documentare la KFC Sibiu. Din această vizită am aflat multe lucruri interesante pe care vi le relatăm în acest material. KFC (Kentucky Fried Chicken) operează sub un contract de franciză prin care licența este acordată companiei US Food Network SA. Primul restaurant din România a fost deschis în aprilie 1997 pe Bulevardul Magheru din București. În prezent Compania US Food Network SA deţine restaurante KFC în: Bucureşti, Constanţa, Timişoara, Oradea, Sibiu, Iaşi, etc. Colonelul Harland Sanders, născut la 9 septembrie 1890 este

Apoi la 12 ani, Harland a plecat de acasă şi a început să lucreze la o fermă. Acesta a avut mai multe slujbe temporare, iar la vârsta de 40 de ani a început să gătească pentru călătorii înfometaţi care treceau pe la benzinăria sa din Corbin, Kentucky. În anul 1964 se vindea pui pregătit după reţeta colonelului în peste 600 de restaurante din SUA și Canada. În același an, el și-a cedat drepturile de pregătire a puiului unui grup de investitori, iar Colonelul Sanders a rămas purtătorul de cuvânt al companiei până în anul 1980 când a murit la vârsta de 90 de ani. Rețeta originală este încă secretă. De-a lungul mai multor ani doar Colonelul a fost singurul care a cunoscut rețeta originală KFC. În prezent ea se află într-un seif din Trezoreria din Louisville, Kentucky. Preparare Crispy Strips:

1. Puiul este foarte bine spălat. 2. Se pune la macerat cu condimentele din rețeta originală timp de 2 ore. 3. Puiul este pus într-un vas cu făină și alte condimente. 4. Se amestecă puiul în făină, după care se pune într-o sită la scurs (alternativ de 7 ori). 5. La final, puiul se pune la prăjit în baie de ulei, după care se pune într -un aparat pentru a fi păstrat la o cel care a perfecţionat reţeta timp temperatură optimă și pentru a fi de 9 ani. Rețeta este alcătuită servit cât mai rapid.

din 11 ierburi și mirodenii, iar tehnica de preparare este folosită şi astăzi. Rămas orfan de tată de la vârsta de 6 ani, iar mama lui fiind nevoită să lucreze, tânărul Harland trebuia să aibă grijă de fratele şi sora mai mică. Acest lucru l-a determinat să se ocupe şi de bucătărie. La vârsta de 7 ani era un adevărat maestru în pregătirea unor mâncăruri tradiţionale.

Ciorogar Roxana (Clasa a-X-a A)


34.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________

LEGILE LUI MURPHY 1. Dacă te joci de-ajuns de mult cu un obiect, preocupat fiind să nu-l strici, cu siguranță îl vei strica. 2. Dacă totul pare să meargă bine, cu siguranță ai omis ceva. 3. Dacă s-a cheltuit foarte mult timp de către oameni calificați căutând răspunsul la o anumită problemă iar singurul rezultat este eșecul, răspunsul corect va apărea imediat și absolut evident pentru prima persoană necalificată. 4. Totul îți ia mai mult timp decât te aștepți.

La un restaurant clientul întreabă chelnerul: - Cu ce mă puteți servi? - Ciorbă de fasole flambată, supă de perișoare flambată, grătar flambat, înghețată flambată... - Dar de ce toate flambate? - Arde bucătăria...! La un bar: - Bună ziua. Suc de morcovi aveţi? - Nu. - Dar de roşii? - Nu domnule, aici e bar! - Dar fiertură de ţelină? - Nu avem decât băuturi alcoolice. - Dumnezeu mi-e martor că n-am vrut să beau alcool, dar dacă nu aveţi altceva, daţi-mi o vodcă!


35.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ Un dialog între un chelner plictisit și un client: - Ce v-ar plăcea? întreabă barmanul. - Ce mi-ar plăcea?...Păi,…o casă mai mare, bani mai mulți și o soție mult mai frumoasă. - Nu, zise barmanul calm, am vrut să zic: Ce doriți? - Îmi doresc să câștig la loterie și copilul meu să se nască sănătos. - Ce să fie??...zise barmanul începând să-și piardă răbdarea. - Băiat sau fată...nu contează, îi răspunde clientul! - Domnule, (enervat de-a dreptul), m-ai înțeles greșit, te-am întrebat doar: Ce vrei să bei??! - Aaa...îi zic, păi de ce nu spui așa?!...Ce ai? La care barmanul răspunde: - Absolut nimic! Sunt perfect sănătos!!!

Experiență sau șiință? Un ardelean și un matematician în tren. După un timp trec pe lângă o stână. Ardeleanul numără de zor și calculează: 1,2,3,4,5,...425 de oi. Se uita și matematicianul, scoate un pix și o foaie calculează... nimic. După o oră mai trec pe lângă o stână. Ardeleanul numără și calculează rapid: 1,2,3,4,5,6,...281 de oi. Matematicianul scoate notebook-ul, calculează, mathcad...programe, nimic. Dupa încă vreo câteva ore trec pe lângă altă stână. Ardeleanul numără rapid: 1,2,3,4,5,...892 de oi. Matematicianul scoate mobilul sună un prieten, se conectează la internet, caută, dă mail-uri, …nimic. - Domnule, nu vă supărați, dar eu sunt matematician, membru al Academiei, cu diplome multe, comunicări, etc. și nu am reușit sa calculez numărul oilor. Cum faceți? - No,…d-apăi simplu domnul meu, numeri picioarele și împarți la patru...!

Culese de Moldovan Valentin (Clasa a X-a A)


36.| CIBINIUM TRAVEL - Revistă şcolară semestrială a Colegiului Tehnic Cibinium Sibiu

__________________________________________________________________ Colectivul de redacție: Comșa Cosmin (XII A) Petrui Damaris (XII A) Popa Codruţa (XII A) Rusu Nicoleta (XII A) Sîrbu Tania (XII A) Talpoș Lavinia (XII A) Tulan Alexandru (XII A) Budac Cristina (XI A) Ciorogar Roxana (X A) Grigore Dragoş (X A) Mezei Alin (X A) Moldovan Valentin (X A) Oană Alexandru (X A) Albu Paula (IX A) Tehnoredactare: Tulan Alexandru (XII A) Coordonatori: prof. Trifan Iuliana prof. Tămaş Mihaela

Date de contact : revistactofficial@yahoo.ro http://revistacibiniumtravel.weebly.com/contact.html

Cibinium Travel NR.2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you