Page 1

nr 6(18)

c z e r w i e c 2 0 1 2 r.

ISSN 1641-0726

wydawnictwo bezpłatne

w w w. c h o r z o w i a n i n . p l

Absolutorium dla prezydenta

Festiwal Orkiestr Dętych odbędzie się 16 czerwca w Parku Śląskim. Program imprezy zamieszczamy na str. 2. Fotorelacja z tegorocznych obchodów Święta Miasta - na str. 4

Radni Chorzowa jednogłośnie podjęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2011. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, 14 czerwca, udzielili także absolutorium prezydentowi Chorzowa. Projekt uchwały budżetowej na rok 2011 zakładał kwotę planowanych dochodów na ponad 405 mln zł, a wydatków na niemal 423 mln zł. Najwięcej pieniędzy trafić miało na oświatę i wychowanie, transport i łączność oraz pomoc społeczną. Założono, że źródłem największych dochodów będą subwencja oświatowa oraz wpływy z podatków. Dochody budżetu na 2011 rok zrealizowano w 98,87 proc., a wydatki w 93,95 proc. Na koniec 2011 r. zadłużenie miasta wyniosło nieco ponad 76 mln zł, ale nie przekroczyło statutowego progu 60 proc. wysokości budżetu. W Chorzowie to 18,6 proc. Uzyskano nadwyżki dochodu m.in. dzięki wpływom z podatku PIT i CIT - ponad 2 mln 600 tys. zł, dochodom Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów – ponad 538 tys. zł, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków

transportowych, opłat za zajęcia pasa drogowego, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów - ponad 2 mln 600 tys. zł. Dzięki racjonalizacji kosztów w oświacie udało się zaoszczędzono ponad 4 mln zł. Ponad 1 mln 200 tys. zł to oszczędności, które uzyskano w administracji publicznej. Podobne kwoty dotyczą obsługi długu publicznego czy pomocy społecznej. Najważniejszymi dochodami były subwencje opiewające na

kwotę ponad 125 mln zł, udziały w podatkach PIT i CIT - przeszło 102 mln zł i podatki lokalne - przeszło 66 mln zł. W 2011 roku zrealizowano bądź rozpoczęto też szereg inwestycji. Do najważniejszych zaliczyć można: budowę obiektu inżynierskiego w ciągu ulicy Leśnej II wraz z połączeniem z ulicą Inwalidzką (120 tys. zł), przebudowę ulicy Siemianowickiej na odcinku od ul. Harcerskiej do granic miasta Katowice z wykonaniem ścieżki rowerowej i chodników (70 tys. zł), przebudowę skrzyżowania ulic J. Gałeczki – droga wewnętrzna Auchan – DTŚ – na rondo (45 tys. zł), rozpoczęcie kompleksowej termomodernizacji obiektów MORiS – ponad 260 tys. zł., rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej – ponad 4 mln zł, budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 przy ul. Dąbrowskiego – 800 tys. zł.

Andrzej Kotala

prezydent Chorzowa Budżet Chorzowa na rok 2011 nie był łatwy, ale został dobrze wykonany. Cieszę się, że tego samego zdania byli radni, którzy jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i udzielili mi absolutorium. Jestem zadowolony z dobrej współpracy. Nie ukrywam, że miniony rok nie należał do najłatwiejszych. Jak powszechnie wiadomo, samorządy borykają się z różnymi trudnościami dotyczącymi wykonania zadań budżetowych, bowiem pojawia się ich coraz więcej. Dochodzi do paradoksalnej sytuacji, bowiem z jednej strony musimy wydawać coraz więcej, a z drugiej oczekuje się od samorządów obniżania kosztów. W 2011 roku dokonywaliśmy wielu poprawek budżetowych, tak by zniwelować niepotrzebne wydatki i zwiększyć przychody. Wprowadziliśmy m.in. standaryzację zatrudnienia w jednostkach

Wiadomości Samorządowe wewnątrz numeru

REKLAMA

oświatowych. Oszczędności szukaliśmy też chociażby w samym Urzędzie Miasta. Natomiast na wydatkach bieżących i majątkowych wygospodarowaliśmy 25 mln zł. To skutek korzystnych dla miasta rozstrzygnięć ofert przetargowych. Ciąg dalszy na str. 3

REKLAMA

NAUKA JAZDY

L-CAR Chorzów

ul. Kościuszki 11 tel. 501 175 322


Nr 6 (18) (06.2012)

Chorzowianin.pl

2

POD NASZYM PATRONATEM

Organizacje Pozarządowe mają swój dzień Działające w naszym mieście stowarzyszenia, fundacje oraz kluby zapraszają na I Chorzowski Dzień Organizacji Pozarządowych. Impreza odbędzie się 16 czerwca w Parku Śląskim. I Chorzowski Dzień Organizacji Pozarządowych wpisuje się w cykl imprez związanych z obchodami tegorocznego Święta Miasta. Udział w tym wydarzeniu zapowiedziało ponad 20 organizacji działających na terenie naszego miasta. Swoją ofertę i działalność zaprezentują one na specjalnych stoiskach. - Często

jest tak, że mieszkańcy nie wiedzą nawet o tym, że takie organizacje działają. Ta impreza ma za zadanie pokazać naszym mieszkańcom, że w mieście działają nie tylko instytucje państwowe, ale wiele zadań realizowanych jest właśnie z pomocą organizacji pozarządowych. Zajmują się one ochroną zdrowia, polityką

społeczną, prowadzą działalność prozdrowotną czy działają jako kluby sportowe – mówi Arkadiusz Wawreczko, prezes Chorzowskiej Inicjatywy Samorządowej, stowarzyszenia wchodzącego w skład komitetu organizacyjnego I Chorzowskiego Dnia Organizacji Pozarządowych Impreza odbędzie się w sobotę, 16 czerwca, w Parku Śląskim wokół Dużego Kręgu Tanecznego. Potrwa od 11.00 do 20.00. Organizatorzy zaplanowali liczne konkursy, gry i zabawy.

Oskarowe kostiumy w Chorzowie! Stworzyła kostiumy do setek filmów, współpracowała z Andrzejem Wajdą, Kazimierzem Kutzem, Jerzym Kawalerowiczem, Jerzym Antczakiem i Lechem Majewskim Pod koniec 2011 roku w Katowicach otwarto Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków, a w Kinotearze „Rialto” odbył się uroczysty benefis artystki. Również w 2011 roku Krzysztof Korwin – Piotrowski i Ewa Niewiadomska nakręcili film dokumentalny „Oskarowe kostiumy Barbary Ptak”. Film niezwykle dynamiczny, barwny, obfitujący w mnóstwo wypowiedzi ludzi kina i teatru.

Barbara Ptak zawsze zachwycała oryginalnymi i odważnymi pomysłami. W dokumencie znalazły się fragmenty filmów nominowanych do Oskara, do których projektowała kostiumy,

były to: „Noce i dnie” Jerzego Antczaka, „Faraon” Jerzego Kawalerowicza, „Ziemia Obiecana” Andrzeja Wajdy i „Nóż w wodzie” Romana Polańskiego. Specjalny pokaz filmu „Oskarowe kostiumy Barbary Ptak” odbędzie się w ramach obchodów Święta Miasta w chorzowskim kinie „Panorama” 19 czerwca o godzinie 19.00. Niewątpliwie gratką dla wszystkich zainteresowanych jest to, że na pokazie będzie obecna bohaterka filmu Barbara Ptak a także reżyser dokumentu Krzysztof Korwin – Piotrowski. Wstęp jest wolny. ms

REKLAMA

Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 1 8 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )


NASZE MIASTO

Absolutorium dla prezydenta Dokończenie ze str. 1 Miasto podpisało także umowę na grupowy zakup energii oraz dostawę usług telekomunikacyjnych na czym też sporo zaoszczędzono. Osiągnęliśmy też większe niż planowaliśmy wpływy z podatków CIT i PIT. To może świadczyć o poprawie sytuacji ekonomicznej podatników. Niestety, nie udało nam się sprzedać tylu gruntów inwestycyjnych ile planowaliśmy na początku 2011. Jednym z powodów jest stagnacja na rynku nieruchomości. Mam jednak nadzieje, że w tej sferze nastąpi w tym roku ożywienie. Wkrótce rozpoczynamy bowiem dużą ogólnopolską kampanię promocyjną chorzowskich terenów inwestycyjnych. W roku ubiegłym zdecydowaliśmy się również na emisję obligacji komunalnych na kwotę 30 mln zł. Środki te przeznaczyliśmy na spłatę wcześniej zaciągniętych niekorzystnych zobowiązań i kredytów oraz pokrycie deficytu. Dzięki temu udało się osiągnąć nadwyżkę budżetową w kwocie ponad 2 mln zł, przy wcześniejszym planowanym deficycie na kwotę 17 mln zł. Taki wynik daje powody do zadowolenia. Zaznaczę, że dzięki dobrej gospodarce środkami finansowymi nie

tylko zmniejszyliśmy kredyt, ale nie musieliśmy wykorzystywać kredytu na rachunku bieżącym. Tym samym nie płacimy z tego tytułu odsetek. Istniała też obawa, że przy nie wypracowaniu nadwyżki operacyjnej Regionalna Izba Obrachunkowa mogłaby zakwestionować wykonanie budżetu. Budżet Chorzowa na rok 2011 nie był łatwy, ale został dobrze wykonany. Cieszę się, że tego samego zdania byli radni, którzy jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i udzielili mi absolutorium. Jestem zadowolony z dobrej współpracy - mówi Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa W porównaniu z rokiem ubiegłym, tegoroczny budżet przygotowaliśmy z jeszcze większą starannością i ostrożnością. To dobry projekt, ale i tak nieustannie pracujemy, by był on jeszcze lepszy. Od początku roku dokonaliśmy już wielu istotnych zmian. Dzięki nim m.in. może rozpocząć się remont ulicy Armii Krajowej i modernizacja

ulicy Siemianowickiej. Wkrótce też rozpoczną się prace na ulicy Jagiellońskiej, gdzie powstanie deptak – strefa przyjazna dla mieszkańców. Ostatnie poprawki budżetowe to także pomoc dla Ruchu Chorzów – 1 mln zł na zakup akcji przez Centrum Przedsiębiorczości i promocja miasta poprzez klub piłkarski za 500 tys. zł. Na najbliższej sesji pod głosowanie poddana będzie kolejna poprawka, która pozwoli wyremontować stadion przy Cichej, tak by jeszcze w tym roku obiekt otrzymał licencję Ekstraklasy. I mimo, że jesteśmy dopiero w połowie roku budżetowego to już myślimy o kolejnym. Ten na 2013 będzie po raz pierwszy budżetem obywatelskim. Często bowiem zdarza się, że wizje samorządowców nie pokrywają się z potrzebami mieszkańców. Postanowiliśmy, że o kilku milionach złotych zdecydują sami chorzowianie. Każda dzielnica będzie miała do dyspozycji określoną pulę pieniędzy do wydania i to jej mieszkańcy wskażą czy wydać te środki, na przykład na remont chodnika, budowę placu zabaw czy modernizację osiedlowego parkingu. W ten sposób razem będziemy decydować o naszym mieście.

3

Nr 6 (18) (06.2012)

Chorzowianin.pl

Znamy plany zagospodarowania nowego rynku po remoncie Estakady. Miejski Zarząd Ulic i Mostów przygotował cztery warianty nowego rozwiązania komunikacyjnego w rejonie Rynku.

Powstanie Rynek przy estakadzie? Nie ma jeszcze żadnych projektów dotyczących południowozachodniej, bardziej reprezentacyjnej części Rynku. Plany nie zakładają przeniesienia pętli tramwajowej spod Ratusza na byłą pętlę dwunastki, o czym mówiło się jeszcze jakiś czas temu. Nowy przystanek tramwajowy dla linii zatrzymujących się pod magistratem ma powstać w północno-wschodnim trójkącie placu. Dzięki temu pod Ratuszem stworzy się wolna przestrzeń, którą będzie można zagospodarować tylko dla ruchu pieszego, co może poprawić estetykę pod Urzędem Miasta. To też dobry pomysł biorąc pod uwagę fakt, że w północnowschodniej części Rynku może powstać nowoczesne centrum przesiadkowe. - W ten sposób Rynek zostanie podzielony na dwie części: reprezentacyjną i funkcjonalną, a wyremontowana Estakada stanie się naturalną granicą oddzielającą te dwie części Rynku. Nawet jeśli ruch tranzytowy w przyszłości przejmie obwodnica, mieszkańcy nadal będą korzystać ze środków komunikacji miejskiej dostępnych w rejonie śródmieścia – mówi Wojciech Osadnik, zastępca dyrektora Miejskiego Za-

REKLAMA

Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 1 8 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )

rządu Ulic i Mostów. - Wszystkie przystanki autobusowe i tramwajowe wprawdzie znajdują się w sąsiedztwie Rynku jednak chęć zmiany środka transportu pociąga za sobą konieczność przespacerowania się w kierunku właściwego przystanku. Tak więc od lat w naturalny sposób Rynek i okolice generuje ruch podróżujących komunikacją miejską – dodaje. Na wniosek prezydenta Miejski Zarząd Ulic i Mostów zlecił opracowanie projektu koncepcyjnego. To tylko jeden z pomysłów. Nad całością zagadnienia pracuje powołany przez prezydenta zespół ds. rewitalizacji

Rynku, który ostatecznie zadecyduje, jak będzie wyglądał Rynek po remoncie Estakady. Pod uwagę brane są cztery warianty: 1.  Przeniesienie przystanku tramwajowego Chorzów Rynek (linia 6, 11 i 19) na środek ulicy obok Banku Zachodniego i przeniesienie przystanku tramwajowego Chorzów Ratusz (linia 9, 17, 20) na północno-wschodnią część Rynku. 2..  Przeniesienie przystanku tramwajowego Chorzów Rynek (linia 6, 11 i 19) na wschodnią część ulicy obok Banku Zachodniego i przeniesienie przystanku tramwajowego Chorzów Ratusz (linia 9, 17, 20) na północno-wschodnią część Rynku. 3.  Taki jak wariant 1, z tą różnicą, że nowy przystanek Chorzów Ratusz, ma dodatkowy peron między torami. 4.  Preferowany przez MZUiM. Przeniesienie przystanku tramwajowego Chorzów Rynek (linia 6, 11 i 19) na zachodnią część ulicy naprzeciw Banku Zachodniego i przeniesienie przystanku tramwajowego Chorzów Ratusz (linia 9, 17, 20) na północno-wschodnią część Rynku wraz ze stworzeniem bus-pasa w tym rejonie dla autobusów linii 820, 830.


Nr 6 (18) (06.2012)

Chorzowianin.pl

4

HISTORIA

Dotknięcie chorzowskiej przeszłości Dziecięce znalezisko z 11 kwietnia 1960 to niezwykły dokument chorzowskiej przeszłości z najwcześniejszych dziejów. Ślady odkrycia znaleźć można w poświęconej miastu literaturze. W swojej książce z 1988 roku „Polska droga Chorzowa” wspomina o nim Rajmund Hanke. Nie pomija go także Roman Liczba w książce „Chorzów AD 2000. Nietypowy przewodnik po mieście dla młodzieży i dorosłych”. Mowa o wczesnośredniowiecznym szkielecie kobiecym, odkopanym na niewielkim wzgórzu przy ul. Narutowicza. To było przypadkowe znalezisko. Po 52 latach kolejny przypadek sprawił, że Roman Liczba spotkał uczestniczki tamtych wydarzeń. To była jedna z wielu wycieczek po mieście, jakie oprowadza pan Roman. Tym razem z grupą słuchaczy Uniwersytetu III Wieku przemierzał Chorzów Stary. Przy ul. Narutowicza wspomniał o szkielecie. - Atmosfera wycieczki była sympatyczna, dużo rozmawialiśmy między sobą, wymieniając informacje. Kiedy mieliśmy się już rozejść, jedna z uczestniczek podeszła do mnie... i powiedziała, że w 1960 roku była wraz z siostrą w grupie dzieci, które odnalazły szkielet – relacjonuje Roman Liczba.

Wspomnienie sprzed pół wieku Obie panie, siostry Halina i Irena, były wśród uczestników wycieczki. Wybrały się na nią, by odwiedzić miejsca związane z własnym dzieciństwem. Nie wiedziały jaki będzie przebieg spotkania i że odżyją na nim te akurat wspomnienia. Szczerze przyznają, że dopiero teraz w pełni zdały sobie sprawę z wagi znaleziska sprzed lat. Zresztą przez całe lata nie miały dostępu do jakichkolwiek informacji na ten temat. Jak wyglądały okoliczności niesamowitego odkrycia? - Nasza rodzina mieszkała w latach 1953-1961 w budynku przy ul. Narutowicza 6 – relacjonuje pani Irena. – Ja miałam nie-

spełna 7 lat, siostra niespełna 10. Tamtego dnia, wraz z grupą kolegów i koleżanek z ul. Narutowicza 6 i 8 wykopaliśmy dół, który miał być naszym „bunkrem” do zabawy – wspomina z uśmiechem. Wymiary dołu nie są znane, ale z relacji pań wynika, że był on stosunkowo głęboki. Obie pamiętają, że dzieci przysiadały na jego brzegu, zabawa toczyła się też wewnątrz wykopu. - W pewnym momencie, w stercie wykopanej ziemi chłopcy zauważyli oblepiony ziemią przedmiot, przypominający pierścień. Były też krążki, które wyglądały nam na bransoletkę. I ludzka czaszka, chyba bez żuchwy. Nie do wszystkich od razu dotarła ta informacja i zabawa trwała dalej. Kiedy bliżej zainteresowaliśmy się znaleziskiem, większość uczestników zabawy wystraszona uciekła do domów – opowiada pani Irena. W ocenie dzieci czaszka miała „dziwny” szary kolor. Jej widok pobudził wyobraźnię młodych odkrywców na tyle, że niektórzy z nich przypłacili znalezisko kilkoma nieprzespanymi nocami. – Wyobraźnia robiła swoje, do tego nikt nam nie mówił, co wykopaliśmy. Pojawiły się plotki, że to szkielet z czasów wojny, a nawet szczątki zamordowanego – opowiada pani Halina.

Szkielet na komisariacie

O znalezisku natychmiast powiadomiono milicję. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i zawiadomili Dział Archeologiczny Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

- Wykop był ogrodzony przez kilka dni, a nam rodzice zabronili już tam chodzić – wspomina pani Irena. – W 1961 roku nasza rodzina wyprowadziła się z budynku przy ul. Narutowicza do Chorzowa Batorego. Zaczęło się dla nas nowe życie i sprawa wykopaliska została właściwie wyparta z naszej świadomości – dodaje pani Halina. Tymczasem w sprawie wiele się działo, co dokumentują archiwa Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Dział archeologiczny placówki otrzymał wiadomość o odkryciu od milicjantów z Komisariatu III MO z Placu Piastowskiego 17 w Chorzowie Starym. Dokument, który nosi datę 14 kwietnia 1960, zawiera informację, iż szkielet został złożony w tymże komisariacie. Jeszcze tego samego dnia odbyła się wizja lokalna w miejscu wykopu i oględziny kości. Już w pierwszej notatce pracowników Muzeum znajduje się informacja, iż znalezione szczątki pochodzą z pochówku dokonanego w okresie wczesnego średniowiecza. Lokalizacja: „w pobliżu budynku przy ul. Narutowicza 6, za budynkiem Technicum, na terenie starych ogródków działkowych”. Zanotowano ponadto, że według uzyskanych informacji na miejscu znaleziony został także „esowaty” kabłączek skroniowy, wykonany rzekomo ze srebra, a rysunek znaleziska wykonał jeden z mieszkańców budynku przy ul. Narutowicza. Wątpliwości w sprawie ozdoby i materiału, z którego była wykonana, rozwiały badania kości, których opis także jest zachowany w muzealnych archiwach.

- Cieszymy się, że wciąż jesteśmy związane z Chorzowem, w którym mieszkała już nasza prababcia. Teraz okazało się, że dane nam było żyć i bawić się w dzieciństwie w miejscu, w którym przed setkami lat osiedlali się przodkowie dzisiejszych chorzowian – mówią panie Halina i Irena, które wraz z Romanem Liczbą po latach odwiedziły okolice ul. Narutowicza, gdzie były współuczestniczkami cennego odkrycia archeologicznego.

Fotografię fragmentów naczyń znalezionych podczas badań archeologicznych w Chorzowie Starym opublikował prof. Jan Drabina w książce pt. „Historia Chorzowa 1257-2000” wydanej nakładem Muzeum w Chorzowie w 2007 roku.

Według niego o obecności kabłączka skroniowego świadczyły silne ślady soli miedzi na części skalistej i sutkowej kości skroniowej i na dwu innych fragmentach. Ozdoba wskazywała na to, że w odkrytym przez dzieci grobie złożono młodą kobietę. Elżbieta Dobrzańska, archeolog z Muzeum Górnośląskiego, w protokole dotyczącym Chorzowa Starego zapisała: „Przedmiotem odkrycia jest najprawdopodobniej cmentarzysko wczesnośredniowieczne, które jako jedno z nielicznych na Górnym Śląsku powinno stać się w najbliższej przyszłości przedmiotem badań archeologicznych”. Teodor Kubiczek opisał to stanowisko archeologiczne jako cmentarzysko szkieletowe, a czas jego pochodzenia określił na wiek X-XII, sądząc po stanie zachowania kości, formie pochówku i ozdobach.

Zdjęcia: Mariusz Banduch

Dwa groby męskie

Miejsce wykopu, w którym 11 kwietnia 1960 roku dzieci znalazły wczesnośredniowieczny grób młodej kobiety.

W dniach 24-29 kwietnia 1960 roku przy ul. Narutowicza prowadzono badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym. Wykop o wymiarach 5x5 m wykonano obok dołu wykopanego przez dzieci. Znaleziono wówczas drugi grób - na poziomie

Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 1 8 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )

0,55m w środkowej części wykopu wystąpił szkielet ludzki. Był on jednak mocno zniszczony. Ujawniono jedynie kości nóg do połowy kości udowych. Zarys prostokątnej jamy grobowej był słabo widoczny. Miejsce zostało zdewastowane przez wykop, obejmujący wschodnią część grobu. Znaleziono w nim część kości udowej ze zniszczonego grobu dwie czaszki bydlęce i „kawałek naszyjnika brązowego o charakterze halsztackim”. Wobec znaleziska, kilka miesięcy później Muzeum Górnośląskie w Bytomiu wystąpiło do Zakładów Azotowych w Chorzowie o zgodę na przeprowadzenie badań archeologicznych w miejscu znaleziska. Archeolodzy wrócili do Chorzowa Starego jeszcze w roku 1962. Od 4 do 7 września tegoż roku trwały prace pod kierunkiem dr Jerzego Szydłowskiego. Cztery metry na północny wschód od wykopu z roku 1960 znaleziono kości stopy ludzkiej i kilka fragmentów innych kości. W jednej z części tego wykopu natrafiono na skupisko kości ludzkich, które oznaczono jako „grób 3”. Były tam fragmenty kości goleniowej, części kości udowej, drobne fragmenty kości długich. W dalszym wyko-

pie – fragment miednicy, kości udowej. Archeolodzy określili je jaki połamane, we wtórnym złożu, bez układu anatomicznego. Zanotowali, iż nie znaleziono zarysu jamy grobowej. Po raz ostatni archeolodzy pojawili się w Chorzowie Starym pół wieku temu, w listopadzie 1962 roku. Maria Woźniakowska zaprotokołowała: „Wydaje się, że dalsze prace badawcze na stanowisku 1 w Chorzowie są bezcelowe, gdyż jest ono całkowicie zniszczone”. Dwa groby odkryte przez archeologów określono jako męskie. W wykopie przy grobie nr 2 na głębokości 0,80m znaleziono fragment naczynia glinianego. Wspomniany kawałek naszyjnika, skatalogowano w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu jako „fragment czworograniastego drutu brązowego, nieco szerszy przy jednym końcu, lekko haczykowato odgięty”, uznając iż być może jest on fragmentem naszyjnika kultury łużyckiej. Wszystkie znaleziska z terenu przy ul. Narutowicza są do dziś przechowywane w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Nieznane pozostają losy kabłączka skroniowego. Krzysztof Knas


WYDARZENIA

Goście w Republice

Partnerskie kontakty Chorzowa z niemieckim miastem Iserlohn zaowocowały także współpracą maciejkowickiego Domu Pomocy Społecznej „Republika” z podobną placówką w Niemczech - Stationares Wochnen fur Menschen mit geistiger Behinderung prowadzoną w ramach diakonii Netzwerk. W maju br. zorganizowano międzynarodową wymianę, realizując program „Przełamywanie barier niepełnosprawności”. Pięcioosobowa grupa mieszkańców niemieckiej placówki, wraz z dwójką opiekunów przebywała w Chorzowie od 7 do 11 maja br. Najistotniejszym celem programu było doprowadzenie do osobistych kontaktów grupy mieszkańców obu domów. Zakwaterowanie gości na

terenie placówki stwarzało warunki swobodnych relacji z optymalnym wykorzystaniem każdego wolnego momentu poza zaplanowanym harmonogramem. Opiekunowie grup mieli nieograniczone możliwości obserwacji i monitorowania zachowań podopiecznych oraz pełną swobo-

Integracyjne spotkanie podopiecznych placówek z Chorzowa i Iserlohn w Domu Pomocy Społecznej „Republika”.

dę wymiany myśli i doświadczeń. Opiekunowie niemieccy i polscy byli pod dużym wrażeniem łatwości, oraz braku zahamowań w kontaktach wszystkich mieszkańców obu placówek. Mieszkańcy spontanicznie uczyli się polsko – niemieckich zwrotów grzecznościowych, zwrotów powitalnych i pożegnalnych, prostych słówek oddających uczucie zadowolenia i sympatii, a już niesamowitym zaskoczeniem były próby wspólnych śpiewów przy ognisku integracyjnym. Goście byli pod dużym wrażeniem bazy lokalowej i terenu ogrodowego Domu Pomocy Społecznej „Republika”. Zwrócili uwagę na ciepły, rodzinny i osobisty wystrój pokoi mieszkalnych oraz całego Domu. Szczególne zainteresowanie wzbudziły różnorodne pracownie terapii zajęciowej, gdyż takowych nie posiadają stacjonarne placówki niemieckie. Terapia zajęciowa jest w Niemczech prowadzona w tzw. ośrodkach dziennego pobytu dla dzieci, emerytów i rencistów.

W ramach programu zorganizowano szereg wspólnych wyjść i wycieczek, których celem było zapoznanie gości z historią Śląska i Chorzowa. Wielkie wrażenie wywarł Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku ze Skansenem i Stadionem Śląskim, który jest w trakcie przebudowy. Były również elementy sportowej rywalizacji niemiecko – polskiej podczas wspólnego wyjścia do kręgielni Wiele emocji wzbudziła wycieczka do Ustronia i wjazd na Czantorię. Piękna pogoda i panorama Beskidu zachwyciła grupę niemiecką jako, że Iserlohn położone jest raczej na nizinie i widoki górskie są dla nich rzadkością. W czasie tych wspólnych wyjść i wycieczek nieraz opiekunowie polscy musieli również wyjaśniać historyczne zawiłości polsko – niemieckich losów Śląska, które były widoczne w nazwach ulic, dokumentach czy pomnikach postaci historycznych. W dniach od 20 do 24 maja br. w Chorzowie przebywała oficjalna delegacja zarządzających placówkami dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz osób z zaburzeniami psychicznymi w Iserlohn, pod kierunkiem naczelnego dyrektora placówki zaprzyjaźnionej z „Republiką” – Stefana Haacke. Koordynatorami wizyt po stronie polskiej byli Lidia Nastuła – dyrektor DPS „Republika”, Jarosław Boner – kierownik Działu Pracy Socjalnej oraz Magdalena Pażdzior – pracownik socjalny. (k)

REKLAMA

Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 1 8 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )

5

Nr 6 (18) (06.2012)

Chorzowianin.pl

Spotkanie z Wiesławem Ciężkowskim, zastepcą prezydenta Chorzowa ds. społecznych.

Oficjalna niemiecka delegacja pod kierunkiem Stefana Haacke podczas wizyty w Urzędzie Miasta Chorzów..


Nr 6 (18) (06.2012)

Chorzowianin.pl

6

WYDARZENIA

Modelowa oczyszczalnia budzi zainteresowanie Modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec sprawiła, że obiekt należący do Chorzowsko Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji stał się wizytówką firmy. Nowoczesne rozwiązania zastosowane na ciągu technologicznym oczyszczalni spowodowały wzrost zainteresowania obiektem nie tylko w kraju ale także poza jego granicami.

Oczyszczalnia jest miejscem często odwiedzanym przez pracowników firm zajmujących się szeroko rozumianą gospodarką wodno-ściekową. Klimzowiec jest dziś oczyszczalnią modelową, w której teoria oczyszczania ścieków nabiera realnych kształtów. Ścieki są nie tylko oczyszczane, ale również podlegają przekształceniu w energię elektryczną i cieplną – mówi kierownik oczyszczalni Piotr Banaszek. Rozwiązania zastosowane w chorzowskiej oczyszczalni mogą być wzorem do naśladowania dla kolejnych modernizowanych obiektów tego typu zarówno w kraju jak i za granicą. Jest to o tyle istotne, że Klimzowiec znajduje praktycznie w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie dużych skupisk ludzkich. Z tego też powodu gościliśmy ostatnio delegację pracowników kilku oczyszczalni ścieków z Węgier. Prawie dwudziestoosobowa grupa fachowców w branży wodno-kanalizacyjnej z kraju naszych „bratanków” z podziwem przyglądała się efektom modernizacji oczyszczalni. Tego samego dnia oczyszczalnię odwiedzili studenci Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersyte-

tu Śląskiego. Dwie grupy studentów liczące w sumie około czterdziestu osób miały niepowtarzalną okazję, aby zapoznać się z pracą oczyszczalni. - Zwiedzający zostali oprowadzeni wzdłuż „trasy”, jaką na oczyszczalni pokonują ścieki. Usunięcie ze ścieków wszystkich występujących w nich zanieczyszczeń wymaga zastosowania wielu procesów, aby oczyszczone ścieki mogły ponownie zostać wprowadzone do środowiska. Przy okazji udaje nam się wyprodukować trochę energii – wyjaśnia Banaszek. Studenci z zainteresowaniem słuchali pracowników oczyszczalni, którzy dokładali wszelkich starań, aby zwiedzanie Klimzowca nie było wyłącznie oderwaniem się od zajęć na uczelni. - Naszym zamia-

rem było przedstawienie pracy oczyszczalni w taki sposób, aby zaciekawić młodych ludzi, dla których było to pierwsze spotkanie z tak specyficznym obiektem, jakim jest oczyszczalnia ścieków – mówi Justyna Hudziak – specjalista do spraw ochrony środowiska w ChŚPWiK. - Naszym zamiarem było przede wszystkim uzmysłowienie zwiedzającym z jak dużą ilością odpadów musi radzić sobie oczyszczalnia obsługująca dwie – niemałe przecież gminy zlokalizowane w samym sercu Śląska, ale również zaprezentowanie im możliwości, jakie daje zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w gospodarce osadami ściekowymi – dodaje. Biorąc pod uwagę zdumienie młodych ludzi wywołane przedstawieniem im w sposób „namacalny”, że możliwe jest wykorzystanie osadu ściekowego do produkcji energii oraz ilość zadanych pytań z tym związanych można przypuszczać, że oprócz efektu dydaktycznego udało się jeszcze utwierdzić ich w przekonaniu, że istnieje wiele sposobów na pozyskiwanie energii ze źródeł innych niż te powszechnie znane i że warto inwestować w nowoczesne

rozwiązania dla dobra przyszłych pokoleń. – To kolejny po spalarni odpadów obiekt, który mieliśmy sposobność odwiedzić – powiedział jeden ze studentów. – Zaskoczyło mnie to, że oczyszczalnia wykorzystuje w swojej pracy energię elektryczną przez siebie wytworzoną. Cieszę, się, że mogłem z bliska przyjrzeć się pracy oczyszczalni, zwłaszcza że zajęcia terenowe są o wiele ciekawsze niż suchy wykład – podsumował. Informujemy, że oczyszczalnia Klimzowiec

została również doceniona przez organizatorów plebiscytu Modernizacja Roku 2011. Chorzowski obiekt został zakwalifikowany do drugiego etapu plebiscytu w kategorii ochrona środowiska. Bardzo liczymy na głosy czytelników oddane w głosowaniu internetowym na stronie organizatora plebiscytu pod adresem: www.modernizacja-roku.pl/plebiscyt. W zeszłorocznej edycji plebiscytu ChŚPWiK zostało wyróżnione za inwestycję przykrycia koryta rzeki Rawy.

REKLAMA

Przywitaj lato szczupłą sylwetką! Jeżeli chcemy zrzucić zbędne kilogramy jeszcze przed wakacjami, to ostatni dzwonek, aby zaplanować odpowiednią kurację odchudzającą.

Przedwakacyjna dieta

W trosce o piękną sylwetkę musimy zastanowić się nad naszym stylem życia i dotychczasowymi nawykami żywieniowymi. Warto wprowadzić zmiany do codziennego menu, tak aby znalazły się w nim różnorodne, odżywcze i niskokaloryczne produkty. O pomoc w dopasowaniu indywidualnej diety najlepiej poprosić dietetyka. - Pełnowartościowa dieta odchudzająca musi zawierać wszystkie niezbędne składniki odżywcze, tylko w odpowiednich proporcjach. Powinna obfitować w owoce i warzywa, należy natomiast ograniczyć spożycie tłuszczów zwierzęcych i unikać smażonych oraz panierowanych potraw. Wyeliminujmy też ziemniaki, makarony, ryż, rośliny strączkowe oraz białe pieczywo – radzi Katarzyna Czupryna, dietetyk Naturhouse w Chorzowie. Niezbędnym składnikiem kuracji odchudzającej jest również niegazowana woda mineralna. Powinniśmy ją pić w ilości ok. 1,5 l dziennie, najlepiej między posiłkami. Podczas diety starajmy się unikać alkoholu, który powoduje zatrzymanie wody w organizmie.

Jedynie przy specjalnej okazji możemy napić się lampki czerwonego wina wytrawnego. - Pamiętajmy o ograniczeniu słodkich i kalorycznych przekąsek. Niezwykle ważne jest także regularne spożywanie pięciu posiłków dziennie – dodaje Katarzyna Czupryna, dietetyk Naturhouse.

Recepta na skuteczne odchudzanie

Dieta aby była skuteczna musi być przestrzegana, nie przez tydzień lub dwa, ale przez dłużysz czas. Dlatego jest tak ważne aby to co stosujemy było dla nas nie tylko zdrowe, ale również przyjemne i nieuciążliwe. Bardzo ważne jest także wsparcie bliskich osób, oraz eksperta, który na bieżąco będzie konCentrum Dietetyczne Naturhouse w Chorzowie ul. Wolności 60, tel. 32 345 26 08

Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 1 8 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )

trolował przebieg kuracji i swoim doświadczeniem wesprze nas w walce z nadwyżką kilogramów. Najbliższą okazją do spotkania z dietetykiem będzie akcja ogólnopolska „Przywitaj lato z nową sylwetką!”, podczas której w dniach 7 maja - 7 lipca będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji dietetycznych. Oprócz badania składu ciała, dietetyk pomoże nam poznać przyczynę naszych problemów z wagą i zaproponuje skuteczne sposoby ich rozwiązania. Przyjdź i jeszcze przed wakacjami ciesz się piękną sylwetką! Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji dietetycznej. Wystarczy umówić się telefonicznie lub kliknąć w link www.zaproszenie.naturhouse-polska.pl. Godziny otwarcia: Poniedziałek - Środa: 10:00 - 18:00 Czwartek - Piątek: 8:00 - 16:00 Sobota: 10:00 - 13:00


REKLAMA

Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 1 8 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )

7

Nr 6 (18) (06.2012)

Chorzowianin.pl


Nr 6 (18) (06.2012)

Chorzowianin.pl

8

POD NASZYM PATRONATEM

Rodziny postawiły na ruch Różnica wieku pomiędzy zawodnikami mogła wynieść nawet 70 lat. Nie liczył się jednak wiek, a więzy krwi. W IV Chorzowskim Biegu Rodzinnym wystartowało niemal 500 osób. Edward Kurek ma 73 lata. W ciągu roku średnio startuje w 50 biegach. - Biegam dla przyjemności i zdrowia. W Chorzowskim Biegu Rodzinnym uczestniczę od jego początku – mówi. Bieganie dla Agnieszki Dziedzic i Konrada Jagielskiego też jest przyjemnością. - To także styl życia, sposób na pokonywanie różnych trudności. Czasem do mety zostaje kilometr, a człowiek opada z sił. Trzeba jednak zakończyć to, co się zaczęło. Chorzowski Bieg Rodzinny to pomysł Tomasza Piecucha, radnego. - Impreza odbywa się w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny. Myślę, że dobrze wpisała się w tę ideę. W biegu uczestniczą całe pokolenia, dziadkowie, rodzice, dzieci. Z roku na rok angażuje się w to coraz więcej osób. Myślę, że w tym roku na starcie stanęło około 500 zawodników – mówi.

Serdeczne podziękowania za wsparcie

Bartłomiej Kowalski wystartował z żoną Justyną i synem Krzysiem. - Tutaj panuje fajna atmosfera. To dobry sposób na spędzenie wolnego czasu – mówi. - Nasza pociecha przy okazji wypoczywa na świeżym powietrzu – dodaje Justyna. Na starcie pojawili się także jedni ze sponsorów imprezy. Andrzej Wanyura, prezes Centrum Przedsiębiorczości i Zdzisław Wolny, prezes Clearexu. - Jak najbardziej popieram takie inicjatywy. Imprezy tego typu świetnie integrują mieszkańców. Poza tym ruch to zdrowie – mówi Andrzej Wanyura. - W Chorzowskim Biegu Rodzinnym uczestniczę trzeci raz. Jest on świetnie zorganizowany. Maj to dobra pora do takiego wspólnego biegania. Widzę, że zachęcanie całych rodzin do aktywnego wypoczynku dobrze się sprawdza – uważa Zdzisław Wolny. IV Chorzowski Bieg Rodzinny odbył się 19 maja w Parku Śląskim. Rodziny miały do przebiegnięcia niecały kilometr. Lubiący dłuższe dystanse mogli przebiec 5 km.

IV Chorzowskiego Biegu Rodzinnego w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny, pod tegorocznym hasłem „Przez pokolenia”.

Dziękuję: - Prezydentowi Miasta Chorzów p. Andrzejowi Kotali i Wydziałowi Kultury i Sportu UM Chorzów za współorganizację i poparcie idei. - Sponsorom i partnerom biegu, którzy czy to w sposób finansowy czy rzeczowy przyczynili się do tego, iż bieg mógł się odbyć. Dziękuję: Clearex Sp. z o.o. z Chorzowa, Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Klaudiuszowi Sevkovic i KPR Ruch Chorzów, Silesia Business&Life a także: - Ruch Chorzów S.A. - Tygodnikowi-Gość Niedzielny - MORiS Chorzów - Chorzowskiemu Centrum Kultury

- Park Śląski - Pohl Adam Studio Foto i Video - Chorzowianin.pl - Stowarzyszeniu „Nasz Park” - Restauracji „Marysin Dwór”

Szczególne podziękowania dla Augusta Jakubika z TKKF Jastrząb z Rudy Śląskiej wraz z wolontariuszami za wkład włożony we współorganizację zawodów. Dziękuję wszystkim uczestnikom IV Biegu Rodzinnego, jednocześnie zachęcam do aktywnego wypoczynku i zapraszam za rok do udziału w kolejnym biegu. Organizator Tomasz Piecuch Radny Miasta Chorzów REKLAMA

Patron medialny:

bezpłatne pismo mieszkańców miasta

wiadomości na wyciągnięcie ręki

portal mieszkańców miasta

.pl .pl

.pl pismo i portal mieszkańców miasta

wiadomości na wyciągnięcie ręki

.pl

.pl

Foto: Paweł Mikołajczyk

bezpłatne pismo mieszkańców miasta

Turniej dżentelmenów 11. edycja Grand Prix w pool bilardzie o Puchar Prezydenta Chorzowa zakończona. Zwycięzcę wyłonił dopiero ostatni turniej. Dziś tradycyjnie na zakończenie sezonu zorganizowano turniej masters. Wygrał dwunastolatek! W turnieju wzięło udział szesnastu najlepszych bilardzistów sezonu. Ten zakończył się 13 maja i już wtedy wyłoniono najlepszych. Grand Prix zdobył Adam Polak z Bytomia, choć jego rywalizacja o pierwsze miejsce z chorzowianinem Piotrem Hołocińskim była tak zacięta, że wszystko rozstrzygnęło się dopiero w półfinale, w którym los ich zestawił podczas ostatniego turnieju. Polak wygrał 5:3 i było już pewne, że to on zgarnie największy puchar. - W sporcie nigdy nie wie się, czy się wygra. Miałem takie założenie. Od początku byłem liderem rankingu, ale w pewnym momencie straciłem pierwsze miejsce. Na szczęście udało się odrobić straty – mówi zwycięzca turnieju. Piotr Hołociński, który przez cały sezon imponował równą formą, dziś drugie miejsce brałby w ciemno. - Nie przypuszczałem, że mogę zajść tak wysoko. Byłem blisko zwycięstwa, ale w półfinale zabrakło mi nieco doświadczenia i zjadły mnie chyba nerwy – dodaje były wychowanek UKS Chorzów. Podczas turnieju masters nikt nie chciał trafić na Daniela Macioła. Ten dwunastolatek z Mikołowa zdobył w tym roku trzy złote medale w Mistrzostwach Polski.

- Joachimowi i Karolowi Grzechca z zespołem - Dzieciom i Młodzieży z Chatki nr 7 z Marią Woźniak.

Podobnie jak w ubiegłym roku, również w tym, będzie rywalizował w Mistrzostwach Europy. - Czuję respekt przed starszymi zawodnikami, ale zawsze staram się dawać z siebie wszystko – mówi. Był uważany za faworyta, mimo że w klasyfikacji generalnej chorzowskiego turnieju zajął dopiero dziewiąte miejsce. - Nie było mnie na trzech turniejach – tłumaczy. Jego rywale się nie pomylili. W niedzielnym turnieju masters to właśnie on pokonał wszystkich. Większość zawodników chorzowskiego turnieju traktuje bilarda rekreacyjnie. - To dobry sposób na odstresowanie się, zapomnienie o codzienności – mówi zwycięzca. - Dla mnie to nie jest sprawa życia i śmierci – dodaje Adam Łanowy, kapitan Karambola, który ma na koncie wicemistrzostwo w odmianie dziewięć bil. Turniej zorganizował chorzowski klub Karambol, który obecnie gra w drugiej lidze (najwyższą klasą rozgrywkową jest pierwsza liga). - Tutaj niemal cały Śląsk przyjeżdża. Mamy zawodników między innymi z Siemianowic, Rudy, Mikołowa i Bytomia. Ostatnio coraz więcej młodych przyciąga ten sport. To świetnie – mówi Zbigniew Wałkiewicz, szef Karambola, organizator turnieju. Patronem honorowym turnieju jest prezydent Chorzowa. Andrzej Kotala oficjalnym rozbiciem rozpoczął turniej masters i wręczył puchary laureatom. (p)

Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 1 8 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )


REKLAMA

Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 1 8 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )

9

Nr 6 (18) (06.2012)

Chorzowianin.pl


Nr 6 (18) (06.2012)

Chorzowianin.pl

10

WAKACJE

LATO W MIEŚCIE

CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Sienkiewicza 3, tel. 32/ 349 78 68 www.chck.pl Informacje i rezerwacja miejsc: tel. (32) 349 78 67/68/69/70/71/72/78/84 barbara@chck.pl, urszula@chck.pl, beata@chck.pl, agata_s@chck.pl

Zajęcia i spotkania wakacyjne trwać będą przez całe wakacje - od poniedziałku do piątku, od 2 lipca do 31 sierpnia. Początek o godz. 10.00. PROGRAM: 4 lipca - „Maskarada bajek” 11 lipca - „Bajka ze śmiechem” 18 lipca - „Jak Maciuś został królem”. 25 lipca- „Opowieść o Jasiu i Małgosi’ 1 sierpnia - „O tym jak Frędzelek i Wiercipiętek spotkali czapeczkę” 8 sierpnia - „Przygody Koziołka Matołka” 16 sierpnia - „Przygody Pchły Szachrajki” 22 sierpnia - „Sindbad Żeglarz” 29 sierpnia - „Kłopoty Kopciuszka” bilety: 3 zł 9 i 23 lipca - Chorzowskie Smaki - savoir vivre Bajtla ChCK. W restauracjach do wyboru: Pod Drewnianym Bocianem, Tokyo Sushi, Cafe Paterman, Mańana bilety: 5 zł (w tym degustacja) do nabycia w ChCK 31 sierpnia godz. 10.00 - Dyskoteka „Pożegnanie lata” Klub Czekolada w Chorzowie bilety: 1 zł do nabycia w ChCK 16 lipca godz. 10.00-18.00 - Uniwersytet Śląski Dodaje Dzieciom Skrzydeł Programy dla dzieci, występy artystów, pokazy, konkursy z nagrodami 3,6, 10, 13, 20, 27 lipca oraz 3 i 10 sierpnia - Projekcja filmu dla dzieci Wstęp wolny 12 lipca oraz 14,17, 21, 28 sierpnia: Zajęcia plastyczne w Galerii MM Wstęp wolny Warsztaty Tańca Współczesnego: I grupa (w wieku 7 - 11 lat) 17, 19 lipca II grupa (w wieku 12-16 lat) 24, 26 lipca III grupa (w wieku 7 - 11 lat) 31 lipca, 2 sierpnia IV grupa (w wieku 12-16 lat) 7, 9 sierpnia. Wstęp wolny 5 i 30 lipca - Warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 5-12 lat. Wstęp wolny 2 lipca oraz 6, 13, 20, 23,24, 27, 30 sierpnia- „Kolorowy świat” gry, zabawy, konkursy dla dzieci przed budynkiem ChCK.Wstęp wolny

Filia nr 5 pl. A. Mickiewicza 4

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY ul.Lompy 13 tel. 32/241 31 21 www.mdkchorzow.pl

Dwa turnusy zajęć półkolonijnych w Młodzieżowym Domu Kultury odbędą się w terminie od 2 do 6 oraz od 9 do 13 lipca br. Zajęcia będą odbywać się pod wspólnym tytułem „Przygoda z piłką”. Uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat piłki nożnej i innych gier w piłkę. Zajęcia sportowe prowadzone będą na różnych obiektach sportowych miasta. W programie również prezentacja ciekawostek z piłkarskiego świata, zajęcia plastyczne i artystyczne oraz zwiedzanie stadionu Ruchu Chorzów “od kuchni”. Pełna atrakcji będzie wycieczka do Parku Rozrywki i Edukacji w Ochabach. Szczegółowy rozkład zajęć dostępny w Młodzieżowym Domu Kultury przy zapisach na półkolonie. Organizatorzy zapewniają drugie śniadanie (soczek i wafelek). Odpłatność - 45 zł za turnus..

3.07.2012 r. godz. 12.00 „Jak wysoka jest żyrafa – ciekawostki ze świata przyrody” - zajęcia przyrodnicze dla dzieci 10.07.2012 r. godz.12.00 „Sałatka słowna” – zabawa z tekstem – zajęcia językowe dla dzieci. Filia nr 9 ul.B. Prusa 7 6.08.2012 r. godz.10.00 „Lato z Kubusiem Puchatkiem„ - zajęcia czytelniczo-plastyczne dla najmłodszych. Filia nr 18 ul. Gwarecka 2 31.08.2012 r. godz. 16.00 „Księżniczki - najpiękniejsze baśnie o królewnach i księżniczkach” – zajęcia czytelnicze dla dzieci. Filia nr 19 ul. J. Kilińskiego 2 23 – 27.07.2012 r. godz. 12.00 „Mistrzowie Kuchni”. Jeśli chcesz rozsmakować się w tajnikach kuchni świata zaanonsuj swoją obecność na imprezie Tydzień z Mistrzami Kuchni, która trwać będzie się w Filii nr 19 codziennie w dniach 23 do 27 .07. br. od godz.12.00. Wiek uczestników: 8-12 lat. Zapisy od 1 lipca!

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kruszcowa 22, tel. 32/249 62 29

Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje w lipcu i sierpniu zajęcia półkolonijne w Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kalidego 23/1. W programie wyjścia na basen, wycieczka do ZOO, wyjścia do kina, zajęcia sportowe, świetlicowe i rekreacyjne, wizyty w Skansenie, ChCK oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej, spektakl teatralny. Organizator zapewnia dwa posiłki dziennie (w tym obiad).

MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU ul. Dąbrowskiego 113, tel. 32 2411-111 www.moris.chorzow.pl

Turnieje Koszykówki ulicznej – boisko „ Orlik” przy ul. Kościuszki. Terminy: 07.07.2012 – 04.08.2012 Zgłoszenia drużyn 3-osobowych przyjmowane na miejscu w dniu rozgrywania turnieju. Rozpoczęcie o godz. 10.00. Informacja w Dziale Organizacji Imprez MORiS Chorzów ul. Dąbrowskiego 113, tel. 32 2411-111. Wstęp wolny. Turnieje tenisa ziemnego amatorów dla dorosłych – korty ul. Filarowa. Terminy: 07.07.2012, 28.07.2012, 11.08.2012, 25.08.2012 Zgłoszenia indywidualne przyjmowane będą na miejscu. Rozpoczęcie o godz. 10.00. Informacja w Dziale Organizacji Imprez MORiS Chorzów ul. Dąbrowskiego 113, tel. 32 2411-111.

MUZEUM W CHORZOWIE

ul. Powstańców 25, tel. (032) 2413 104, fax. (032)2413 926 www.muzeum.chorzow.pl czynne we wtorki, czwartki, piątki w godz. 9.00 – 15.00 środy: 9.00 – 17.00 oraz soboty, niedziele, święta:10.00–14.00

STAROCHORZOWSKI DOM KULTURY oddział Chorzowskiego Domu Kultury ul. Siemianowicka 59. tel. /32/ 247 39 53/56/57/58 www.sdk.org.pl

Ceny biletów: normalny – 3 zł, ulgowy – 1, 50 zł, rodzinny – 4 zł. Przewodnik – 10 zł. W niedzielę wstęp bezpłatny. W godzinach otwarcia wystaw kasa prowadzi sprzedaż wydawnictw Muzeum w Chorzowie.

Półkolonijne zajęcia stacjonarne trwać będą 2 –13 lipca, 16 – 27 lipca, 30 lipca – 10 sierpnia, 13 – 24 sierpnia. W każdym turnusie zabawy w pomieszczeniach SDK i w ogrodzie, zajęcia plastyczne w pracowni, wyjścia do Parku Śląskiego, warsztaty tematyczne i wycieczki. Organizatorzy zapewniają gorące napoje dla uczestników.

Wystawa stała: Z dziejów pieniądza. Polska – Śląsk Wystawy czasowe:„Pieniądz zastępczy na Górnym Śląsku”, „Śląsk nasz - 1922”. Mobilna wystawa banerowa: „Tak widzimy historię Chorzowa”, do bezpłatnego wypożyczenia.

MIEJSKI DOM KULTURY „BATORY” ul. Stefana Batorego 6, tel. 32/ 246 00 60 www.mdk-batory.com.pl/

Półkolonie w Miejskim Domu Kultury “Batory” odbędą się w dwóch turnusach – od 2 do 13 i od 16 do 27 lipca br. Nakręcone wakacje to program dla dzieci w wieku 7 – 12 lat. Uczestnicy pierwszego tygodnia wprowadzeni zostaną w świat kina, teatru i telewizji, zwiedzając te miejsca od zaplecza. Będzie to również okazja do zaobserwowania rozwoju kina w przeciągu kilkudziesięciu lat jego istnienia. W drugim tygodniu zaplanowano pracę nad powołaniem do życia własnej telewizji, z wiadomościami, prognozą pogody, filmem, teatrem i... oczywiście reklamą. Ostatniego dnia turnusu dzieci zaprezentują przygotowany program telewizyjny, przed zaproszonymi gośćmi. Organizatorzy zapewniają uczestnikom owoce i napoje. Odpłatność 80 zł za turnus.

LATO W MUZEUM „Pozdrowienia z Muzeum w Chorzowie” – zajęcia plastyczne adresowane dla najmłodszych, podczas których uczestnicy wykonają pocztówkę wzorowaną na eksponatach XX wiecznych. „Jak dawniej na Śląsku listy pisano” - zapraszamy na zajęcia nauki pisma neogotyckiego. Warsztaty adresowane do osób zainteresowanych nauką pisma neogotyckiego używanego na Śląsku jeszcze na początku XX w. „Biblioterapia” - warsztaty adresowane dla nauczycieli. Podczas zajęć uczestnicy poznają historię biblioterapii, rodzaje i metody biblioterapii oraz literaturę przedmiotu. „Twórcze pisanie baśni śląskich” – warsztaty dla dzieci, które lubią czytać i opowiadać baśnie. Na zajęciach poznają najpopularniejsze baśnie śląskie oraz twórczość najwybitniejszych baśniopisarzy śląskich. Szczegółowe informacje i rezerwacja: Dział Edukacyjno – Promocyjny Muzeum w Chorzowie (nr tel.: 32/ 241 31 04 wewn. 105).

Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 1 8 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )

Korty tenisowe MORiS przy ul. Filarowej – w godz. 10.00 – 13.00. Wstęp wolny dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych; 50 % odpłatności dla młodzieży szkół średnich i studentów /za okazaniem ważnej legitymacji/ Gry i zabawy dla dzieci – boiska osiedlowe, godz. 10.00 do 13.00 Konkurencje rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży. Wstęp wolny Terminy: 03.07.2012 – ul. 3-go Maja, 17.07.2012 – ul. Krzywa, 07.08.2012 - ul. Brzozowa 21.08.2012 - ul. Rębaczy Turniej Piłki Nożnej „ Lato w mieście” – boisko „ Orlik” ul. Kościuszki - 13.07.2012 godz. 10.00 Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do dnia 12.07.2012 w Dziale Organizacji Imprez MORiS Chorzów ul. Dąbrowskiego 113, tel. 32 2411 111 Turniej przeprowadzony zostanie w kategoriach wiekowych: do 12 lat i 13-16 lat


1

Dodatek wydawany we współpracy z Urzędem Miasta Chorzów. Nr 6/17 / czerwiec 2012.

Stawiamy na dalszy rozwój edukacji Chorzowskie szkoły od lat należą do najlepszych w województwie śląskim. Docenia to zarówno młodzież z terenu Chorzowa, jak i ta z miast ościennych. Zauważa to także Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Rok szkolny 2011/2012 należy uznać za udany. Świadczą o tym wyniki osiągane przez dzieci i młodzież chorzowskich szkół - mówi Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych. - Wypadliśmy bardzo dobrze w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych. Możemy się pochwalić bardzo dużą ilością laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Miasto może pochwalić się także nowymi, edukacyjnymi inicjatywami oraz nagrodami jakie otrzymało m.in. od władz kuratoryjnych i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jedną z ważnych innowacji będzie wrześniowe otwarcie w Szkole Podstawowej nr 14 klasy pierwszej dla dzieci z zespołem Aspergera. W przygotowaniu jest budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 24. Przyszłościowe projekty zakładają też budowę nowego przedszkola w centrum miasta. Wdrażany jest pilotażowy program edukacji matematycznej obejmujący naukę przedszkolną i szkolną. Chorzów otrzyma tutaj merytoryczne wsparcie ze strony Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Nagrodę z rąk minister edukacji Krystyny Szumilas odebrał Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta ds. społecznych.

Miasto, jak zaznacza zastępca prezydenta, stawia na rozwój placówek edukacyjnych. - Zdecydowaliśmy się nie zamykać szkół, a wprost przeciwnie doinwestowywać je. Wyrażamy zgodę na mniej liczne klasy,

zwłaszcza dla dzieci sześcioletnich. Chcemy zachęcać rodziców do wcześniejszego wyboru szkoły dla swoich pociech. Pozwoliłoby nam to zwiększyć ilość miejsc w przedszkolach dla dzieci trzy i czteroletnich –

podkreśla Wiesław Ciężkowski. Działania promujące edukację szkolną od 6. roku życia doceniło Ministerstwo Edukacji Narodowej, wręczając miastu tytuł „Przyjaciela sześciolatka”. Z kolei Ministerstwo oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej przyznało Chorzowowi nagrodę dla „Samorządów wspierających Szkoły z Pasją”. - Jesteśmy oceniani jako samorząd dbający o szkoły, bazę, wspieranie inicjatyw przedmiotowych, sportowych i ciekawych rozwiązań organizacyjnych. Dobrze współpracujemy z placówkami niepublicznymi – mówi zastępca prezydenta. - To wszystko wymagało bardzo dużego wysiłku ze strony pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów szkół, nauczycieli. Wysiłek ten dostrzega przede wszystkim młodzież. Chorzowskie szkoły ponadgimnazjalne

wybierają bowiem uczniowie z Katowic, Świętochłowic, Rudy Śląskiej i innych miast. - Nasze szkoły są po prostu konkurencyjne dla pozostałych miast aglomeracji – uważa Wiesław Ciężkowski. Atrakcyjna oferta edukacyjna dotyczy także zajęć pozalekcyjnych. O tym będą mogły przekonać się dzieci już niebawem podczas akcji „Lato w mieście”. - Zapraszam wszystkich do zapoznania się z propozycjami wakacyjnego wypoczynku, przygotowanymi przez domy kultury, placówki oświatowe, stowarzyszenia i kluby sportowe. Jestem pewien, że każdy znajdzie coś dla siebie. Życzę dzieciom i młodzieży spokojnych, udanych wakacji – mówi zastępca prezydenta. O akcji „Lato w mieście” czytaj na stornach 10,11.

Co zrobić, by na Cwajce żyło się lepiej? Rewitalizacja stawu Amelung to tylko jeden z przykładów rewitalizacji dzielnicy Chorzów II. O tym, co jeszcze można zrobić, dyskutowano w Centrum Inicjatyw Społecznych. W ramach obchodzonego w Chorzowie Święta Miasta Centrum Inicjatyw Społecznych zorganizowało seminarium „Mieszkańcy i organizacje obywatelskie w rewitalizacji” ze szczególnym naciskiem na działania podejmowane w pięciu sąsiadujących ze sobą dzielnicach w centrum Aglomeracji Górnośląskiej (Chorzów II, Chropaczów, Lipiny, Orzegów i Szombierki). Jako pierwszy zaprezentował się gospodarz. „Działania podejmowane w ramach rewitalizacji dzielnicy Chorzów II” to był temat

przewodni prelekcji wygłoszonej przez Hannę Pompę-Obońską, naczelnika Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Chorzów. Prelegentka omówiła wszystkie problemy Chorzowa II. W tej dzielnicy wskaźnik bezrobocia jest najwyższy w mieście (sięga ok. 14 proc.), występuje wysoki poziom przestępczości, alkoholizm i przemoc. Przy tym jest to również dzielnica mająca najwięcej bardzo atrakcyjnych terenów do wykorzystania lub zbycia. Duży nacisk w trakcie prezentacji położono na zrealizowany już projekt rewitalizacji „Ame-

lungu”. Przedsięwzięcie często nagradzane m.in. w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2008, bądź na Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną 2009. O tym jak rewitalizuje się Świętochłowice mówił Kamil Wójcik, dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach. Omówił przebudowę byłej Komendy Policji na multimedialne Muzeum Powstań Śląskich oraz przebudowę popularnej „Skałki” i stawu „Kalina”. Dagmara Mliczyńska-Hajda, ekspert Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ds. rewitalizacji, opowiadała jak ludzie mogą pomagać w rewitalizacji. - Podstawą do efektywnego współuczestnictwa mieszkań-

ców i organizacji obywatelskich w procesie rewitalizacji, jest wspólne podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności. Należy także pamiętać o tym, że nie ma partycypacji bez odpowiedniej komunikacji - podkreślała Dagmara MliczyńskaHajda. O tym, że organizowanie społeczności lokalnych jest metodą angażowania społeczności w działania rewitalizacyjne przekonywał Waldemar Jan, koordynator Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Seminarium odbyło się w czwartek 31 maja. Zakończył je spacer po dzielnicy Chorzów II. ms

Od nich można uczyć się zagrzewania do boju Kulturalny doping, bezpieczne zachowanie na stadionie i nauka tolerancji. Tego od wielu miesięcy uczyli się uczestnicy programu „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic”, który wdrażany jest w chorzowskich szkołach. Pierwszy etapu projektu realizowanego w chorzowskich gimnazjach podsumowano 11 czerwca na stadionie Ruchu Chorzów przy ul. Cichej. W wielkim finale oprócz uczniów uczestniczyli partnerzy projektu: policjanci, straż pożarna, straż miejska i zawodnicy Ruchu Chorzów. Gimnazjaliści rozegrali zawody piłkarskie oraz zaprezentowali to, czego nauczyli się w ramach akcji, czyli gorący, kulturalny doping. - Spotykaliśmy się co tydzień. W akcję zaangażowała się cała szkoła. Ćwiczyłyśmy odpowiednie układy. Kibicujemy tak, żeby dobrze się bawić. Cieszyć się jak padną gole, a jak ich nie ma to zagrzewać do ataku – mówi Alek-

sandra Sobisz uczennica Gimnazjum nr 7. Mateusz Płonka, uczeń Gimnazjum nr 4, zagrzewa swoją drużynę rytmicznie uderzając w bęben. - Zastanawialiśmy się jak najlepiej dopingować – śmieje się. - Ważny jest kulturalny doping. Wszczynanie awantur przynosi przecież same straty klubowi – dodaje. Realizowany przez chorzowskie gimnazja program ma na celu zmianę negatywnych zachowań na stadionach, poprzez edukację przyszłych kibiców. - Spotkania z zawodnikami, policjantami czy organizowane rozgrywki sportowe mają uświadomić młodym ludziom, że można kibicować

bezpiecznie, a ekspresja towarzysząca dopingowi może być pozytywna i nieść wiele radości – mówi Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych. - W trakcie rozgrywanych podczas „Euro” spotkań możemy zobaczyć pozytywny doping, okazywanie szacunku innym drużynom, kibicom. Liczmy na to, że nasza młodzież podczas meczów też będzie na europejskim poziomie dopingować swoich zawodników – dodaje.

„Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic” doceniło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Program uhonorowano drugą nagrodą spośród 29 zgłoszonych projektów konkursowych. Dzięki temu miasto dostało 30 tysięcy złotych na jego realizację. Podczas imprezy wręczono nagrody w konkursie wiedzy „Euro 2012” oraz puchary za uczestnictwo w zawodach sportowych, które towarzyszyły „Bezpiecznemu kibicowaniu”.

Bezpieczne kwadraty ruszyły Kilkunastu policjantów wraz ze strażnikami miejskimi i słuchaczami Szkoły Policji w Katowicach rozpoczęło patrolowanie wybranych części miasta tzw. kwadratów. Wzmożone działania prowadzone są w godzinach popołudniowych i wieczornych. Specjalne kwadraty policja wytypowała po przeanalizowaniu swoich statystyk i zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb. - Miasto podzielono na mniejsze części, w których działa większa ilość policjantów. Nasze siły kierowane są tam, gdzie występuje największa ilość zdarzeń przestępczych i wykroczeń – mówi Justyna Dziedzic, rzecznik chorzowskiej policji. Zdaniem policji najbardziej niebezpiecznymi rejonami Chorzowa są: część dzielnicy II i Batory, okolice ul. Kilińskiego, osiedle Różanka i pobliski park. W skład patroli weszli policjanci prewencji, ruchu drogowego, policyjni wywiadowcy, przewodnicy psów służbowych i strażnicy miejscy, wspierani przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach, których pobyt finansowany jest przez Urząd Miasta Chorzów. - Oprócz patrolowania ulic i działań typowo prewencyjnych funkcjonariusze mają za zadanie bezwzględnie reagować na

wszelkie przejawy łamania prawa – mówi Justyna Dziedzic. - Takie patrole są elementem realizowanego wspólnie przez służby mundurowe i miasto programu „Bezpieczny Chorzów” - podkreśla Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych. - Działania tego typu zwiększają szansę na natychmiastową reakcję policji. Poza tym bez obecności patroli w niebezpiecznych rejonach miasta trudno mówić tam o poprawie bezpieczeństwa – dodaje. Wzmożone działania funkcjonariuszy w ramach akcji „Bezpieczne kwadraty” rozpoczęto w Chorzowie II. W pierwszych dwóch dniach wspólnych patroli przeprowadzono w „kwadracie” 24 interwencje, wylegitymowano 92 osoby, nałożono 21 mandatów karnych. Funkcjonariusze umieścili w izbie wytrzeźwień 8 awanturników, ujawnili nieletnią spożywającą alkohol oraz odnaleźli telefon komórkowy pochodzący z kradzieży.


N r 6 / 1 7 (06.2012)

II

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 6/17/2012

Złoty durszlak przyznany

Cieszymy się, że w tym roku Festiwal Śląskie Smaki gości w Chorzowie, który słynie przecież z dobrej kuchni, o czym możemy przekonać się co roku podczas naszej imprezy Chorzowskie Smaki – mówi Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa ds. gospodarczych. Dużym powodzeniem cieszyła się kopa. Specjalną... piłkarską edycję przygotowały gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wisły Małej. - Pieczmy biszkopt, upieczony kruszymy i łączymy z dużą ilością bakalii, orzechów i rodzynek, które wcześniej sowicie zalewamy spirytusem.

Formujemy kopiec, z wierzchu smarujemy śmietaną i dekorujemy. W tym roku postawiłyśmy na dekorację w klimacie Euro, dlatego nasz kopiec ma postać biało-czerwonej piłki - mówi Elżbieta Nawrotek. Zdaniem gospodyni kopiec ma szansę stać się sztandarowym przysmakiem kibica. - To kopa co nieźle kopie – podsumowuje. A jakie potrawy podbiły serca i podniebienia jury? Rolada mięsna z jelenia, rosół z bażanta i wołowiny oraz schab wędzony i salceson zapewniły zwycięstwo Team`owi Rodzinnemu z Czarkowa (kategoria amato-

rzy). Złoty Durszlak powędrował również do Restauracji EM, mieszczącej się w Koziegłowach za ciasto marchewkowe, zupę Kurzina oraz roladki z udka króliczego z sosem, cimorajdą i buraczkami (kategoria profesjonaliści). W kategorii szkoły najlepsi okazali się uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka z Katowic, którzy zaserwowali: śledziowe trio, zupę z dyni oraz golonkę confit podaną na panszkraucie z sosem piwnym. - Nie było potrawy, której bym nie znał. Za to uczestnicy zaskoczyli sposobem ich podania – podsumowuje konkurs Remgiusz Rączka, znany śląski kucharz, koordynator jury. W jury zasiadła również Lidia Szary, 3-krotna laureatka poprzednich edycji Śląskich Smaków. Zdaniem pani Lidii diabeł tkwi w szczególe. - Smak jest najważniejszy, ale wygląd potrawy również. Sekret udanej kuchni? Lata praktyki. Praktyka czyni mistrza, ale co najistotniejsze do gotowania trzeba podchodzić z sercem. Magdalena Nowak

Chorzów przyjacielem sześciolatków Minister edukacji wręczyła nagrody przedstawicielom SP 37 i Przedszkola 4 za udział w konkursach promujących edukację szkolną od 6. roku życia. Miasto otrzymało tytuł „Przyjaciel sześciolatka”. miał wystosowany w ubiegłym roku list do wszystkich rodziców chorzowskich sześciolatków. Prezydent informował w nim o bardzo dobrym przygotowaniu szkół w naszym mieście do przyjęcia w poczet uczniów młodszych dzieci. W tym roku miasto wydało ulotkę informacyjno-promocyjną dla rodziców sześciolatków. Jej dystrybucją zajęły się przedszkola oraz poradnie pediatryczne. Dyrektorzy chorzowskich przedszkoli już drugi rok organizują spotkania dla rodziców sześciolatków, podczas których informują o korzyściach płynących

Mundurowi i samorządowcy spotkali się na strzelnicy Promocja działań służących zwiększeniu bezpieczeństwa w regionie, to idea przyświecająca Turniejowi Strzeleckiemu organizowanego przez spółkę ERA. W tym roku impreza doczekała się jedenastej edycji. Konkurencje turniejowe rozgrywano z użyciem broni krótkiej ostrej. Chętni mogli postrzelać także z broni myśliwskiej lub karabinka snajperskiego. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele władz śląskich miast i służb mundurowych. Ręka i celne oko nie zawiodły m.in. Andrzeja Kotali, prezydenta Chorzowa. - Jest parę fajnych trafień – śmiał się prezydent spoglądając na wyniki. - Samorządowcy strzelają coraz lepiej – przyznaje Krzysztof Pasternak, prezes ERA SP. z o.o. - Są osoby, które specjalnie się do tego turnieju przygotowują. Poziom wzrasta więc z roku na rok. To jest już naprawdę dobre strzelanie – dodaje. Zdaniem prezesa Turniej Strzelecki jest dobrą okazją do spotka-

nia w gronie osób odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa w województwie śląskim. - Można postrzelać a przy okazji porozmawiać, omówić wspólne akcje związane na przykład z propagowaniem zasad bezpiecznego zachowania wśród dzieci i młodzieży - mówi. XI Turniej Strzelecki honorowymi patronatami objęli: marszałek województwa śląskiego, komendant wojewódzki policji w Katowicach oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach. ERA Sp. z o.o. jest jedną z największych firm usługowych na Śląsku. Świadczący usługi ochrony mienia i usługi porządkowe. Turniej rozegrano 1 czerwca w strzelnicy Bańgów w Siemianowicach Śląskich.

Nasi szóstoklasiści w czołówce

Foto: Daniel Mitros

Uroczystość podsumowująca konkursy Ministerstwa Edukacji Narodowej, w których brały udział rady rodziców i nauczyciele placówek edukacyjnych, odbyła się 21 maja w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Specjalnie przygotowaną na tę okoliczność tablicę z rąk minister edukacji Krystyny Szumilas odebrał Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta ds. społecznych. Minister w ten sposób doceniła starania naszego miasta w promocji edukacji szkolnej od szóstego roku życia. Na to wyróżnienie duży wpływ

Foto: Chorzowianin.tv

Szpajza, fitki, makowy maszkyt, zupa z bani, kokotek w śmietanie, hekele, ajnlauf. To tylko kilka spośród licznych potraw zaserwowanych podczas sobotniej kulinarnej uczty, która odbyła się w Parku Śląskim. 26 maja o tytuł Eksperta Śląskich Smaków i główną nagrodę Złoty Durszlak walczyły 24 drużyny. Uczestników festiwalu oceniano w trzech kategoriach: amatorzy, profesjonaliści oraz szkoły gastronomiczne. - Chcemy pokazać mieszkańcom i turystom odwiedzającym województwo śląskie bogactwo i różnorodność naszej kuchni. Mozaikę smaków tworzą kuchnia zagłębiowska, częstochowska, jurajska, podbeskidzka, górnośląska. Kulinaria w naszym regionie są naprawdę bardzo bogate – przyznaje Agnieszka Sikorska za Śląskiej Organizacji Turystycznej, organizator imprezy. W tym roku festiwal odbył się w Chorzowie. Czy jest szansa, by na stałe wpisał się w kalendarz imprez odbywających się w mieście? - Formuła festiwalu zakłada, że finał każdego roku odbywa się w innym miejscu.

Foto: Chorzowianin.tv

- Konkretna, treściwa. Często uznawana za tłustą i ciężką – to zdaniem Remigiusza Rączki, kwintesencja śląskiej kuchni. Czy ten stereotyp przełamali uczestnicy VII Festiwalu Śląskie Smaki?

Szkoły w naszym mieście są bardzo dobrze przygotowane do przyjęcia w poczet uczniów młodszych dzieci.

z wcześniej rozpoczętej nauki. Poza tym w szkołach organizowane są dni otwarte dla sześciolatków i ich rodziców. Dzieci zwiedzają szkołę i poznają nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Rodzice mogą ocenić sposób przygotowania szkoły do przyję-

cia w poczet uczniów ich 6-letnich dzieci. Chorzowskie szkoły skorzystały z programu „Radosna szkoła”. Dzięki niemu wszystkie szkoły otrzymały pomoce dydaktyczne, a cztery placówki mogły zbudować nowe place zabaw.

W kwietniowym ogólnopolskim sprawdzianie chorzowscy szóstoklasiści poradzili sobie całkiem nieźle. Na Śląsku z takim wynikiem plasują się w pierwszej 10. Okręgowa Komisja Egzamina- sprawdzian napisali uczniowie cyjna w Jaworznie ogłosiła wy- powiatu rybnickiego ze średnim niki ze sprawdzianu przeprowa- wynikiem 20,98. Najlepiej podzonego w całym województwie wiatu bielskiego 23,97. dla uczniów klas szóstych, który W Chorzowie sprawdzian piodbył się 3 kwietnia. Uczniowie sało 924 uczniów. W całym woz Chorzowa osiągnęli przyzwo- jewództwie do testu zasiadło ity wynik zdobywając średnią 39 726 szóstoklasistów. 23,22 punkty. Celem sprawdzianu było zbadanie Średnia dla województwa śląskie- umiejętności uczniów z zakresu go wyniosła 22,56. Na 36 gmin czytania, pisania, rozumowania, i powiatów chorzowscy szóstokla- korzystania z informacji i wykosiści zajęli 7 miejsce. Najgorzej rzystania wiedzy w praktyce.

W Dzień Dziecka marszałek Adam Matusiewicz wrócił na jeden dzień do szkolnych ławek i to w Chorzowie. Wszystko dzięki ubiegłorocznemu konkursowi, który wygrał jedenastoletni Kuba Rychlicki, uczeń chorzowskiej Szkoły Podstawowej nr1. W konkursie uczniowie mieli opowiedzieć, co zrobiliby, gdyby musieli zarządzać samorządem województwa. Chorzowianin jako marszałek zniósłby opłaty dla dzieci za przejazd autobusami. - Nie wiem, czy

pan marszałek podchwycił ten pomysł, bo nie jechałem dziś autobusem – przyznał chłopak. Rok temu Kuba wcielił się w rolę marszałka, w tym roku to marszałek usiadł do szkolnych ław. Najpierw przeszedł test wiedzy o edukacji szkolnej. Pytania zadawali mu uczniowie. Największy problem sprawiło gościowi pyta-

nie o ilość lekcji, jaką uczniowie mają w tygodniu. - Około trzydzieści – szacował gość. Okazało się, że to raptem 23 lekcje. Później mar s z a ł e k s e n i o r z marszałkiem juniorem usiedli już w innej sali, by składać z papieru figury geometryczne. Nie mogło być inaczej. Marszałek województwa śląskiego wziął do ręki żółty i niebieski papier, barwy województwa, by razem z uczniami poskładać sześcian. (pam)

Foto: Daniel Mitros

Junior zaprosił seniora. Rewizyta marszałka.

Turniej piłkarski w ramach Europejskiego Dnia Sąsiada 1 czerwca na boisku bocznym Stadionu Miejskiego przy ul. Filarowej w Chorzowie odbył się Turniej piłkarski w ramach Europejskiego Dnia Sąsiada. Zwy-

Dodatek wydawany we współpracy z Urzędem Miasta Chorzów. Redaktor prowadzący Wojciech Zawadzki Redakcja: Chorzowianin.pl, 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 105, tel. 32 2413-374

Wiadomości Samorządowe• N r 6 ( 1 7 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )

cięzcom turnieju pamiątkowe medale wręczał Marcin Michalik, zastępca prezydenta ds. gospodarczych. Turniej był jedną z imprez towarzyszących Świętu Miasta.


WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 6/17/2012

III

N r 6 / 1 7 (06.2012)

Najlepsza rehabilitacja? Przez pracę Kilkanaście firm z regionu, ponad 170 ofert pracy i koncert Moniki Kuszyńskiej, byłej wokalistki zespołu Varius Manx. W Chorzowie już po raz drugi zorganizowano Dzień Otwarty dla Osób z Niepełnosprawnością.

W naszym mieście zarejestrowanych jest niemal 5100 bezrobotnych, z tego około 300 to osoby niepełnosprawne. Jerzy Kędziora, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, podkreśla, że sporo osób niepełnosprawnych zgłasza się do PUP, zasięga porad, ale niekoniecznie decyduje się na rejestrację. Zaznacza, że osoby zarejestrowane mogą liczyć m.in. na poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, podniesienie kwalifikacji, dotację na założenie firmy. - Dzień Otwarty dla Osób z Niepełnosprawnością jest szansą na nagłośnienie pewnych spraw. Pokazania przy tym, że dla wielu niepełnosprawnych są miejsca pracy również na rynku otwartym – mówi Jerzy Kędziora. Impreza należy do cyklu imprez Chorzów Bez Barier 2012, których celem jest włączenie osób niepełnosprawnych w aktywne życie społeczne i zawodowe.

- Główną ideą Dnia Otwartego jest przełamywanie barier we wzajemnych relacjach pomiędzy pracodawcami i osobami niepełnosprawnymi poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu.

W naszym mieście działa kilka różnych stowarzyszeń skupiających osoby niepełnosprawne. Współpraca z nimi układa nam się bardzo dobrze. Nie brakuje też imprez kulturalnych, sporto-

Grali piłką z dzwoneczkami Na oczy naklejane są plastry, a następnie zawodnicy zakładają specjalne okulary, przypominające narciarskie gogle. Na trybunach musi panować absolutna cisza, by można było usłyszeć zbliżającą się piłkę. Znajdują się w niej trzy dzwoneczki. Goalball to jedyna paraolimpijska dyscyplina zespołowa, przeznaczona dla osób niewidomych i słabowidzących. Wynaleziono ją w Niemczech, w 1946 r. Miała umożliwić sportową rywalizację weteranom II wojny światowej. Z czasem zyskiwała na popularności, obecnie rozgrywki toczą się w ponad 100 krajach. Reprezentacja Polski klasyfikowana jest na 30. miejscu w światowym rankingu. 2 i 3 czerwca w Chorzowie zorganizowano Puchar Polski w goalball Silesia Cup. Organizatorem imprezy było Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „Start” w Katowicach, a patronat honorowy objął prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. W Kompleksie Sportowym”Hajduki” do rywalizacji stanęło

Foto: Adrian Ślązok

To sport, w którym nie używa się wzroku. Decyduje słuch i refleks. W Chorzowie odbył się Puchar Polski w goalballu. W spotkaniu pokazowym zobaczyliśmy Mariusza Śrutwę i piłkarki KPR Ruch.

osiem zespołów - Katowice I i II, Lublin I i II, Białystok, Bierutów, Wrocław oraz UKS Laski. Każdy z nich składał się z sześciu zawodników, ale w trakcie gry przebywać mogło na boisku (o wymiarach 9 x 18 m) tylko trzech. Celem w goalballu - podobnie jak w piłce ręcznej czy nożnej - jest umieszczenie piłki w bramce rywali (wymiary: 9 m szerokość, 1,3 m wysokość). Najlepsi zawodnicy potrafią toczyć ją z prędkością przekraczającą 70 km/h. Na puchar chrapkę mieli gospodarze, czyli pierwsza drużyna Ka-

towic. W grupie wygrali wszystkie spotkania, ale w półfinale musieli uznać wyższość Lublina I (7:12), a w meczu o 3. miejsce wysoko ulegli Białemustokowi (2:12). - Zawsze mogło być lepiej. Jak zauważył poseł Marek Plura, lepiej, żeby ten puchar został u nas - uśmiecha się Piotr Szymala, trener i zawodnik Startu Katowice, najlepszy strzelec gospodarzy (26 bramek). - Szkoda, że skończyliśmy poza podium, w grupie wygraliśmy z Bierutowem, który zajął ostatecznie 2. miejsce. Po półfinało-

wych skierowanych do tego środowiska – mówi Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa. Jednym z głównych punktów imprezy były targi pracy, na których zaprezentowano oferty wej porażce z Lublinem wyszło u nas zmęczenie, choć tak wysoki wynik w spotkaniu o brąz nie odzwierciedla przebiegu spotkania z Białymstokiem - dodaje Szymala. W meczu o trofeum Lublin I pokonał 9:7 Bierutów. Ciekawym doświadczeniem był sobotni mecz pokazowy, w którym wystąpili m.in. byli piłkarze chorzowskiego Ruchu Mariusz Śrutwa i Stanisław Gawenda, a także szczypiornistki KPR Ruch Chorzów: Anna Michla, Joanna Rodak i Katarzyna Masłowska. Dziewczyny radziły sobie naprawdę dobrze, Mariusz także miał kilka udanych zagrań - mówi Piotr Szymala. - Nie jest to łatwe - przyznał Mariusz Śrutwa, doceniając wysiłek ludzi niewidomych i słabowidzących. - Fajnie, że mają jakiś przerywnik w życiu, że chcą to robić. Należy ich za to podziwiać i szanować - dodał były piłkarz Ruchu w wypowiedzi dla TVP Katowice. Klasyfikacja Pucharu Polski w goalballu Silesia Cup: 1. Lublin I, 2. Bierutów, 3. Białystok, 4. Katowice I, 5. UKS Laski, 6. Katowice II, 7. Wrocław, 8. Lublin II. Nagrody indywidualne. Król strzelców: Marek Mościcki (Lublin I - 33 bramki). Najwszechstronniejszy zawodnik: Daniel Henke (Bierutów). Najlepszy obrońca: Tomasz Sokół (Białystok). (fab)

Przedszkole z 25-letnim stażem Dmuchany zamek, cukrowa wata czy malowanie twarzy. To jedne z atrakcji jubileuszowego festynu rodzinnego w Przedszkolu nr 27. Placówka świętowała ćwierćwiecze. - Jesteśmy najmłodszym przedszkolem w Chorzowie – mówi Beata Bryzik, dyrektor Przedszkola nr 27. Placówka przy ul. Wandy z okazji swojego 25-lecia przygotowała wiele atrakcji. Był dmuchany zamek, ślizgawka, malowanie twarzy czy układanie fryzury. Przedszkolaki zaprezentowały pokaz artystyczny i taneczny. Mimo niesprzyjającej aury maluchy, rodzice oraz wszyscy odwiedzający przedszkole bawili się znakomicie. Wśród gości znaleźli się również absolwenci P nr 27. Byli to m.in. Piotr Ćwieląg, były piłkarz

Ruchu, obecnie Śląska Wrocław i Piotr Nawrocki, tancerz. - Dobrze współpracujemy z miastem, rodzicami. Otrzymujemy od nich wsparcie, nie tylko materialne – mówi Beata Bryzik. Oferujemy ciekawą ofertę edukacyjną. Mamy zajęcia z piłki nożnej czy tańca towarzyskiego. Nasza praca przynosi efekty. O czym świadczy chociażby to, że po latach absolwenci przedszkola przysyłają do nas swoje dzieci. To sukces – dodaje. Jubileusz obchodzono 5 czerwca. Uroczystość rozpoczęła msza święta w parafii pw. św. Floriana.

Wiadomości Samorządowe• N r 6 ( 1 7 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )

dla osób niepełnosprawnych. Nie zabrakło przy tym okazji do skorzystania z porad prawnych, tych dotyczących programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Anna Kopa i Piotr Blak przyjechali do Chorzowa z Katowic. Rozglądamy się za ofertami pracy. Może akurat coś znajdziemy – mówią. -Piotra interesuje grafika komputerowa. Uczestnicy targów przyznają, że znalezienie pracy nie jest proste. - Ciężko znaleźć pracę. Moja siostra też jej szuka. Myślę jednak, że takie imprezy jak ta, spełniają swoją rolę – mówi Piotr Blak. Artur Matusiak z będzińskiej firmy świadczącej usługi czystościowe i ochroniarskie przyznaje, że targi cieszą się dużym zainteresowaniem. - Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Dzisiaj poszukujemy pracowni-

ków na etat sprzątaczki. Mam dużo ankiet wypełnionych przez potencjalnych pracowników. Odwiedzający nasze stoisko pytają najczęściej o wynagrodzenie i formę zatrudnienia - relacjonuje. Zdaniem Jarosława Dudy, wiceministra pracy, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, tego typu imprezy przyczyniają się do integracji środowiska. - Jest szansa na to, że ktoś dostane propozycję pracy, która otworzy inne perspektywy. Pokaże, że warto być aktywnym. Nie ma bowiem lepszej rehabilitacji niż poprzez pracę – mówił do zebranych w Chorzowskim Centrum Kultury uczestników Dnia Otwartego. Organizatorem imprezy były miasto Chorzów, Powiatowy Urząd Pracy i Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Dzień Otwarty odbył się 22 maja, uświetnił go koncert Moniki Kuszyńskiej. wojz

Najstarsza szkoła w mieście ma grubo ponad 100 lat Gimnazjum nr 5 im. Józefa Lompy świętowało 125-lecie szkoły. To najstarsza tego typu placówka w naszym mieście. - Obchodzimy 125-lecie powstania tej placówki. Dla nas jest to niesamowicie ważna i wzruszająca uroczystość – przyznaje Bogumiła Hamróz, dyrektor G nr 5. - To jest szkoła senior – mówi Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych. - W tym budynku, z wyjątkiem pewnych okresów, realizowano funkcje związane tylko z oświatą. Szkołę wybudowano w 1887 roku w Królewskiej Hucie przy ul. Bismarcka (obecnie 11 Listopada). Początkowo była to placówka koedukacyjna. Dwa lata później podzielono ją na dwie części: męską i żeńską. Charakter koedukacyjny przywrócono w 1907 roku. Po I wojnie światowej budynek szkoły trafił pod niemiecki zarząd i stał się siedzibą Policji Państwowej. W 1922 roku jest to już szkoła polska. Przez pewien czas mieścił się tutaj także Urząd Miar i Wag. Podczas II wojny światowej budynek wykorzystywali Niemcy. Z koeli w latach 1945-1946 mieścił się tu Państwowy Urząd Repatriacyjny. W 1954 roku Szkole Podstawowej nr 39 nadano imię Józefa Lompy. W 1999 roku, zgodnie z przeprowadzoną reformą edukacji, w budynku powołano Gimnazjum nr 5. - Dzieje tej szkoły są zawiłe, związane z historią kraju i miasta – mówi Bogumiła Hamróz. Zaraz jednak dodaje, że dziś placówka może się poszczycić wieloma absolwentami.

Jednym z nich jest Roman Herrmann, dyrektor IV LO im. M. Skłodowskiej-Curie, absolwent SP nr 39. - Byłem wzorowym uczniem – śmieje się. - Czasy szkolne wspominam z dużym sentymentem. Wracam w nich do wyobrażenia cwajki, jako dzielnicy, w której czułem się bezpieczny, zadomowiony, spokojny - mówi. Nie ukrywa, że ze szkolnymi znajomymi utrzymuje dobre kontakty. - Było to grono rówieśników towarzyszące mi w różnych sytuacjach. Po latach potrafiliśmy się spotkać. Odwiedziliśmy naszą wychowawczynię. Zaznacza, że w każdej szkole można zrealizować marzenia. - Nie można dać się przygnieść stereotypom – podkreśla Roman Herrmann. Katarzyna Kozik uczy się w pierwszej klasie gimnazjum. Na szkołę nie narzeka. - Są fajni nauczyciele, dyrektorka. Jest sporo kółek przedmiotowych. Szkoła jest przyjazna dla uczniów. - Jeżeli ktoś obserwuje tę szkołę, to wie jak ten budynek i jego otoczenie się zmieniły. Tutaj zrodziło się wiele inicjatyw, konkursów, przeglądów. Kadra współpracuje z zagranicznymi instytucjami. Młodzież chyba ceni szkołę, która działa w ich środowisku i osiąga sukcesy – mówi Wiesław Ciężkowski. Uroczystości odbyły się 5 czerwca. Poprzedziła je msza św. w kościele pw. św. Józefa, na której poświęcono sztandar szkoły. wojz


N r 6 / 1 7 (06.2012)

IV

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE nr 6/17/2012

Chorzów rozpoczął świętowanie Pierwszy dzień świętowania rozpoczął się 1 czerwca. Główne atrakcje czekały na mieszkańców na stadionie przy ul. Lompy. Nie zabrakło gier i zabaw dla najmłodszych. Starci mogli natomiast podziwiać gwiazdy polskiej i zagranicznej estrady. Chociaż tego dnia straszył deszcz to podczas koncertów pogoda już dopisała. Występ Andrzeja Piasecznego mógł się podobać. Zdaniem wielu uczestników jeszcze lepiej na scenie zaprezentowali się muzycy z Electric Light Orchestra Klassik. Ten występ nagrodzono gromkimi brawami. Dzień zakończył efektowny pokaz sztucznych ogni. 2 czerwca zabawę rozpoczął kolorowy orszak paradujący ulicą Wolności. Nie zabrakło w nim postaci historycznych m.in. św. Floriana, cesarza Wilhelm I czy księcia Władysława Opolskiego. Były też bractwa rycerskie, orkiestry, szczudlarza i przedstawiciele chorzowskich placówek edukacyjnych. Więcej rycerzy można było podziwiać w chorzowskim skansenie. Podczas III Zjazdu Rycerstwa Chrześcijańskiego nie zabrakło pokazów walk konnych i pieszych, łucznictwa czy sokolnictwa. Imprezie towarzyszyły też gry i zaba-

wy dla dzieci, a także jarmark, podczas którego można było zaopatrzyć się m.in. w miecze, hełmy i łuki. Pierwsze dwa czerwcowe dni nie oznaczają końca świętowania. Wartymi obejrzenia i posłuchania na pewno będą, odbywające się już tradycyjnie w Parku Śląskim, Festiwal Orkiestr Dętych i pokazy tańca mażoretek. Impreza odbędzie się w sobotę, 16 czerwca. Z kolei tydzień później, 23 czerwca, odbędą się obchody 90. rocznicy przyłączenia Królewskiej Huty do Polski i wkroczenia wojsk polskich. Na Rynku i ul. Wolności mieszkańcy będą mogli zobaczyć m.in. przemarsz wojska i przejazd pojazdów militarnych. Wielką atrakcją będzie też rekonstrukcja wydarzeń historycznych pod Bramą triumfalną na ul. Wolności. dziewięćdziesiąt lat temu to właśnie w tym miejscu witano polskich żołnierzy. Tegoroczne obchody Święta Miasta zakończy Msza Święta upamiętniająca 755. rocznicę nadania wsi Chorzów Zakonowi Bożogrobców, która odbędzie się 24 czerwca w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny przy ul. Bożogrobców o godzinie 9.00.

Przedstawiciele władz miasta wśród uczestników barwnego korowodu.

Śląską publiczność rozgrzali Andrzej Piaseczny i Electric Light Orchestra Klassik. Atrakcji nie brakowało także w skansenie dokąd zjechały się rycerskie bractwa. Tak rozpoczęło się Święto Miasta.

Chorzowska parada pełna jest nawiązań do historii. Duch rycerski rozpalił także wyobraźnię najmłodszych.

Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala przekazał symboliczny klucz do bram miasta priorowi Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców – Adamowi Liskowi.

Zdjęcia: Tomasz Jodłowski, Paweł Mikołajczyk, Adrian Ślązok

Młodzież chętnie popisywała się swoimi talentami.

Andrzej Piaseczny i Electric Light Orchestra Klassik – takie gwiazdy uświetniły świętowanie na Stadionie Miejskim przy ul. Lompy. Rodzinną imprezę zakończył imponujący pokaz sztucznych ogni.

Wiadomości Samorządowe• N r 6 ( 1 7 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )


WAKACJE

11

Nr 6 (18) (06.2012)

Chorzowianin.pl

Obiekty sportowe MORiS – lipiec i sierpień Dostępne dla grup zorganizowanych z opiekunem po wcześniejszym ustaleniu terminu od godz. 8.00 do 15.00. Telefon kontaktowy 32 2417-050 w. 3 Hala Kompleksu Sportowego „ HAJDUKI” ul Graniczna 92 Hala Sportowa ul. Dąbrowskiego 113 Sala gimnastyczna ul Dąbrowskiego 113 Sala gimnastyczna ul. Odległa 5 Boisko ze sztuczną nawierzchnią Kompleks Sportowy „Kresy” przy ul. Wolności Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Filarowej Boisko ze sztuczną nawierzchnią „ Orlik” przy ul. Kościuszki Festyny miejskie 07.07.2012 – Plac Mickiewicza 22.07.2012 – Plac św. Jana 15-16.08.2012 – teren przy Kompleksie Sportowym „ Hajduki” 25.08.2012 – Dolina Górnika

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ul. Lompy 10A

Zajęcia sportowe sekcji bilardowej są planowane na cały okres wakacji letnich – od 2 lipca do 31 sierpnia br. w formie otwartych spotkań dla dzieci i młodzieży - zarówno dla członków sekcji bilardowej jak i dla osób niezrzeszonych we wtorki i czwartki od godziny 16.00 do 18.00 oraz specjalnych spotkań dla całych rodzin: „Wakacje z bilardem – bilard dla każdego” we wtorki i czwartki od godziny 18.00 do 19.00. Spotkania bezpłatne, bez wyżywienia.

KINO PANORAMA Chorzów, ul. Wolności 19/21 tel./fax. 32 2411 968 www.kinopanorama.pl

6-12.07 godz. 17.00 - Goryl Śnieżek w Barcelonie. Seanse dodatkowe 10 i 12.07 godz. 11.15 (bilety 11zł) 23.08 godz. 11.15 - Zestaw kreskówek: Wilk i zając, Reksio, Przygody Bolka i Lolka, Przygody Krecika (bilety 5zł) 28.08 godz. 11.15 - Zestaw kreskówek: Przygody kota Filemona, Wilk i zając, Zaczarowany ołówek, Przygody Bolka i Lolka (bilety 5zł)

CHORZOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY „SERCE”

Organizacja Pożytku Publicznego ul. Powstańców 70/3 Tel. (032) 2460 772 fax. (032) 245 86 84

TOWARZYSTWO OCHRONY PRAW I GODNOŚCI DZIECKA „WYSPA”

FUNDACJA „DODAJ DZIECIOM SKRZYDEŁ”

ul. Styczyńskiego 13b tel. 32 2 418 456 www.wyspa.chorzow-online.pl

“Skrzydełko” zaprasza na bezpłatne zajęcia stacjonarne, z wyżywieniem – obiadem dwudaniowym. 1– 8 lipca - „Muzyczna tęcza” – czyli: zabawy z piosenkami i Tęczowy mini Playback Show 9-15 lipca - „Tęczowym tanecznym krokiem” - zabawy taneczno - sportowe 16 – 22 lipca - „Malowane tęczą” – czyli: zabawy plastyczne od 23 – 29 lipca - „Zabawy z kolorami tęczy” – czyli:dzień: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, 30 lipca – 5 sierpnia - „W poszukiwaniu tęczy” – czyli: zabawy z Sherlockiem Holmesem 6 – 12 sierpnia - „Bajkowo – tęczowo” – czyli:zabawy w teatr: - czytamy, oglądamy i przedstawiamy 13 – 19 sierpnia - „Kolorowo i pracowicie” - czyli: poznajemy różnorodne zawody: policjant, strażak, listonosz, bibliotekarz, sędzia piłkarski 20 – 26 sierpnia - „Co w trawie piszczy?” – czyli: coś z życia owadów 27 – 31 sierpnia - „Tęczowe wspomnienia wakacji w Skrzydełku” czyli: – tworzenie kroniki wakacyjnej W każdym tygodniu dodatkowo Fundacja „dodaj dzieciom skrzydeł..” będzie organizować inne bezpłatne dla dzieci atrakcje jak: wyjścia do kina , teatru, na basen, ZOO, CHCK, zabawy sportowe. Zaplanowano także udział w happeningu “Uniwersytet Śląski dodaje dzieciom skrzydeł” - 16 lipca br. w godz. od 10.00 – 18.00 Celem głównym tej imprezy będzie pozyskanie środków na zorganizowanie bezpłatnego wypoczynku oraz wakacyjnych atrakcji dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Chorzowa ( z rodzin niezamożnych, dysfunkcyjnych), dlatego całej imprezie będzie towarzyszyć zbiórka publiczna oraz sprzedaż cegiełek, w którą beda zaangażowani studenci Uniwersytetu Śląskiego. Program happeningu: 10.00 – 13.00 Scena: Występy muzyczno wokalne - dzieci i młodzieży – wokalne “Gwar”, “Fresco” „ Skrzydełko” Występy taneczne – „Euforia” – Hip hop , Dance Hall” , „MUCH RESPECT” Występ taneczny dzieci – „Skrzydełko” Występ laureatów Konkursu Piosenki Turystycznej Losowanie nagród za zakupione cegiełki Obok sceny: propozycja zabaw i konkursów dla dzieci, malowanie twarzy, konkursy – plastyczny, zręcznościowy, zabawy sportowe z udziałem zawodnika z – Ruchu Chorzów, stoisko z cegiełkami – wyroby dziecięce , cegiełki z nagrodami, ciasto 13.00 – 18.00 Scena: 13.00 – 16.00 Występ zawodowych tancerzy – pokaz tańca klasycznego Kabaret – „Ad – hoc” Hip Hop Rap – “Lajf “– Mateusz Barniak losowanie nagród za zakupione cegiełki 16.00 – 17.00 Koncert Magdy Anioł 17.00 – 18.00 Występy – pokazy tańca z ogniem i inne atrakcje Losowanie nagród za zakupione cegiełki Zakończenie imprezy

W terminie 7.07.2012-20.07.2012 r. oraz 22.07.2012- 4.08.2012 zaplanowano zajęcia stacjonarne na terenie „Wigilijnego Miasteczka”. Odbędą się warsztaty teatralne, aktorskie, wokalno-muzyczne, plastyczne, gier i zabaw, sportowo-rekreacyjne, nauka języków obcych poprzez zabawę, oraz minifestyny. Udział w spotkanmiach jest bezpłatny, organizatorzy nie zapewniają wyżywienia. Zapisy: 3 lipca 2012r. W godzinach 11.00-14.00 oraz poprzez Internet

W okresie wakacji letnich od 30.06. do 31.08 2012 r. oganizowane będą zajęcia dla dzieci pod hasłem “Lato z Sercem”w świetlicach i jako zajęcia pozaświetlicowe (wyjścia do ChCK, Muzeum, kina Panorama, na basen, itp.). Organizatorzy zapewniają uczestnikom posiłek. Działać będzie 8 świetlic: Chatka 1 ul. Ratuszowa 20 (przerwa od 30.06 do 13.07) Chatka 2 ul. Główna 21 (przerwa od 16.07 do 29.07) Chatka 3 ul. Sportowa 4 (przerwa od 01.08 do 15.08) Chatka 4 ul. 11 Listopada (przerwa od 30.06 do 13.07) Chatka 5 ul. 3 Maja 78 (przerwa od 30.06 do 13.07) Chatka 6 ul. 3 Maja 22 (przerwa od 20.08 do 31.08) Chatka 7 ul. Wolności 133 (przerwa od 01.08 do 15.08) Chatka 8 ul. Czempiela 52 (przerwa od 30.06 do 13.07)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29

Wraz z DOSiR Sokolnia jest współorganizatorem kolonii w formie wyjazdowej w terminie 16-28 sierpień 2012 rok do Zakopanego.

CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Kopalniana 4a, tel. 32/241 05 28 www.chsm.com.pl Klub ChSM Pokolenie, ul. Młodzieżowa 29

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA ŚW. WINCENTEGO A PAULO ul.Powstańców 45

W czasie wakacji (od 2 lipca do 31 sierpnia) od poniedziałku do piątku odbywać się będą bezpłatne zajęcia stacjonarne, gry i zabawy rekreacyjne, zajęcia plastyczne i kulinarne. Świetlica zapewnia uczestnikom wyżywienie w postaci śniadania, słodkiej przekąski i obiadu.

Klub ChSM “Pokolenie” organizuje trzy dwutygodniowe turnusy półkolonijne w terminach 2.07.-13.07.2012, 16.07-27.07.2012 oraz 30.07-10.08.2012 w godzinach od 8.00 do 16.00. W cenie 60 zł od osoby organizator gwarantuje różnorodny i bogaty program (zajęcia sportowe, kulturalne, wycieczki) pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, a także 3 posiłki dziennie.

KLUB TAŃCA CARMEN

ul. Gen. H. Dąbrowskiego 7, tel. 510 270 663, 692 786 295 www.ktcarmen.com Klub zaprasza w czasie wakacji na zajęcia taneczne, wieczory filmowe, koncerty, przedstawienia. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia dla uczestników.

Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 1 8 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )

ul. Gwarecka 4/1

URZĄD MIASTA CHORZÓW

Miasto Chorzów będzie finasować aktywne formy spędzania czasu w okresie wakacji letnich. Dla dzieci pozostających w tym okresie w mieście przwiduje się korzystanie z licznych atrakcji Parku Śląkiego oraz inne równie ciekawe wyjścia (ZOO, basen, kino itp.)


Nr 6 (18) (06.2012)

Chorzowianin.pl

12

REKLAMA

Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 1 8 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )


REKLAMA

13

Nr 6 (18) (06.2012)

Chorzowianin.pl

Animowana reklama

259585

na www.chorzowianin.pl

studencką o numerze

Porusz klienta!

Zagubiono legitymację

Poszukuję świadków kolizji Alfa Romeo na ul.Chorzowskiej w dniu 08.06.2012 o godz.18,20

Studio Meblowe Chorzów poszukuje osoby na stanowisko Sprzedawca projektant - wymagane doświadczenie CV+ zdjęcie:

tel.kont.880 468 205

biuro@cymerman.pl

Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 1 8 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )


Nr 6 (18) (06.2012)

Chorzowianin.pl

14

SPORT

Odszedł kapitan, wrócił Sadlok

Nie zobaczymy już w niebieskich barwach Rafała Grodzickiego. Kapitan „Niebieskich” nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu, wybierając ofertę mistrza Polski Śląska Wrocław. - Spędziłem na Cichej piękne 4,5 roku i jest mi niezwykle trudno żegnać się z tym wyjątkowym klubem i wspaniałymi ludźmi, z którymi miałem okazję grać i pracować. Chciałem jednak zmienić coś w swoim życiu i podjąć się nowych wyzwań - skomentował Grodzicki. Ruch chciał zatrzymać kapitana, ale na przeszkodzie stanęły względy finansowe. - Staraliśmy się nie przekraczać naszych możliwości finansowych i - tak jak do tej pory - rozsądnie zarządzać środkami, które posiadamy - tłumaczyła Donata Chruściel, rzecznik klubu. Na szczęście miejsce na środku obrony zajmie zawodnik, o którego kibice Ruchu mogą być spokojni. To doskonale znany na Cichej Maciej Sadlok! Pod koniec 2010 roku przeszedł z naszego klubu do Polonii Warszawa, teraz powraca na „stare śmieci”. Podpisał z Ruchem trzyletni kontrakt. Razem z nich z „Czarnych Koszul” do „Niebie-

Foto: Paweł Mikolajczyk

Od 12 czerwca przygotowują się do nowego sezonu Ekstraklasy wicemistrzowie Polski, piłkarze Ruchu. W kadrze doszło do kilku roszad.

Macieja Sadloka znowu będziemy oglądać w barwach Ruchu.

REKLAMA

Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 1 8 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )

skich” trafił Pavel Sultes, czeski napastnik (w minionym sezonie to po jego golu Polonia wygrała na Cichej). W medialnych spekulacjach z Ruchem wiązano także innego polonistę (i ekspiłkarza Ruchu) Marcina Baszczyńskiego, ale na razie jego transferu nie udało się sfinalizować. W drużynie Waldemara Fornalika pozostaną doświadczeni zawodnicy: Marcin Malinowski i Marek Zieńczuk. Obaj przedłużyli kontrakty (odpowiednio: o rok i dwa lata). W połowie czerwca trwały jeszcze rozmowy z Michalem Peskoviciem, Gaborem Straką i Pawłem Abottem (wszystkim umowy kończą się 30.06.). Drużyna spotkała się na pierwszym treningu 12 czerwca. Wyjedzie wkrótce na obóz do Kamienia, rozegra tego lata kilka sparingów (m.in. z Omonią Nikozja i Karpatami Lwów). 25 czerwca Ruch pozna rywala w eliminacjach Ligi Europejskiej (pierwszy mecz 19 lipca). Na ligę formę może budować w spokoju, bo pierwsza kolejka odbędzie się dopiero w weekend 18-19 sierpnia. Początek sezonu wydaje się dość ciężki - Ruch zacznie go trzema meczami na boiskach rywali: Lecha Poznań, Widzewa Łódź i mistrza Polski Śląska Wrocław. Inna sprawa, że pierwsza runda i tak będzie „wyjazdowa” dla „Niebieskich”, bo spotkania w roli gospodarza rozgrywać będą w Gliwicach

(stadion na Cichej nie został dopuszczony przez PZPN; to konsekwencja burd chuliganów w kwietniowych derbach z Górnikiem Zabrze). Jak długo to potrwa? Miasto zapewnia, że postara się jak najszybciej umożliwić Ruchowi powrót do Chorzowa. Stadion miejski ma przejść remont. Na niektórych sektorach wymieniona zostanie nawierzchnia. Zmienione najprawdopodobniej zostanie też ogrodzenie na koronie obiektu - płot zostanie podwyższony do 2,2 metra. - Nie będziemy ani chwili zwlekać z remontem. Zaraz po nim poprosimy PZPN o ponowną ocenę stadionu, która powinna zakończyć się wydaniem licencji. Zależy mi, aby kibice jak najszybciej mogli dopingować swoją drużynę tu na miejscu, w Chorzowie, a nie jeździć do Gliwic - powiedział prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Prace naprawcze rozpoczną się najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia. Jest więc szansa, że ostatnie mecze rundy jesiennej piłkarze zagrają znów w Chorzowie. Dodajmy, że Ruch zmienił w przerwie letniej dostawcę sprzętu. Po trzech latach z włoską firmą Lotto „Niebieskich” będzie teraz ubierać Adidas. Oby był to dobry omen - w koszulkach tej marki chorzowianie sięgnęli po ostatnie mistrzostwo, w 1989 r. (fab)


15

SPORT

Sezon ligowy Clearex zakończył na 6. miejscu, ale zawodnicy pozostawali „pod parą” z uwagi na turniej finałowy o Puchar Polski. Rozegrany on został - w dniach 2 i 3 czerwca - w hali MORiS. Gospodarze mieli wielki apetyt na zdobycie trofeum. Zaczęli świetnie. W półfinale podopieczni Rafała Barszcza zmierzyli się z wicemistrzem Polski Wisłą/ Krakbet Kraków. Padł tylko jeden gol, co najważniejsze - dla naszego zespołu. Po trafieniu Michała Grecza Clearex wyeliminował „Białą Gwiazdę”, zapewniając sobie miejsce w wielkim finale. W nim chorzowianom przyszło się zmierzyć z czwartą drużyną futsalowej Ekstraklasy, Gattą Zduńska Wola (w pierwszym

półfinale wygrała po dogrywce z KS Gniezno 9:5). Mecz finałowy toczył się w świetnej atmosferze. Kibice obu klubów - fani Gatty również pojawili się w hali MORiS - głośno dopingowali swoje zespoły, były bębny, a nawet wspólna meksykańska fala. Od początku spotkanie było bardzo wyrównane. Pod koniec I połowy goście objęli prowadzenie. Szymczak przełożył piłkę na lewą nogę i zaskoczył Pawła Pstrusińskiego. Druga odsłona rozpoczęła się doskonale dla naszej drużyny. Daniel Wojtyna, silnym strzałem w długi róg, wyrównał stan meczu. Walka rozgorzała na całego. Niestety chorzowianom przytrafiły się dwa kosztowne błędy i zrobiło się 1:3. Do końca pozostawało 5 minut,

Dekada z piłką Dziesiąty, jubileuszowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” rozegrano pod honorowym patronatem prezydenta Chorzowa, 12 maja 2012 roku. W rozgrywkach, które zorganizowano w hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie wystąpiło w tym roku siedem drużyn reprezentujących zasoby Spółdzielni: „Brzozowianie”, „FC Kalina”, „Power” i „KSV Planty” z Chorzowa oraz „Piastunki” z Gliwic, „Królewscy 2” z Raciborza i „Rangers” z Tychów. W ciągu kilku godzin imprezy rozegrano 14 meczów, po czym odbyła się uroczystość rozdania pucharów i medali. - Pierwsze dwa turnieje odbyły się w hali przy ul. Granicznej, kolejne, dzięki uprzejmości dyrekcji Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu, odbywały się już w dużej hali przy ul. Dąbrowskiego. Przez dziesięć lat w turnieju wzięło udział około 1000 reprezentantów dzieci i młodzieży – wspomina historię rozgrywek ich inicjator

Ryszard Saratowicz, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik”. – Istotne jest dla nas to, że w ciągu całej historii turnieju jest on organizowany wyłącznie w oparciu o dotacje i pomoc sponsorów, a więc Spółdzielnia nie finansuje imprezy ze swoich środków. Dzięki sponsorom możemy zrobić dla naszych członków coś specjalnego, przyczyniając się do integracji środowiska poprzez pożyteczną, rekreacyjną imprezę. Podobnie jest w przypadku Biesiad i Złazu Rodzinnego – podkreśla prezes. Jak stwierdza, ważna była i jest, przychylność dla prowadzonych przez Spółdzielnię „Komunalnik” działań kulturalno-sportowych ze strony miasta. - Doświadczyliśmy i doświadczamy przychylności byłych

Fot. Adrian Ślązok

W kwietniu „Niebiescy” wystąpili w meczu o Puchar Polski, ale musieli uznać wyższość warszawskiej Legii. Na początku czerwca blisko trofeum byli także nasi futsalowcy.

Mariusz Seget (z lewej) i Daniel Wojtyna nie zdołali wywalczyć pucharu dla Cleareksu.

więc trener Rafał Barszcz zaryzykował, wycofując bramkarza. Przyniosło to efekt w postaci bramki na 2:3. Tomasz Rabczak z najbliższej odległości dobił piłkę po strzale Sebastiana Wojciechowskiego. Clearex miał wyborne okazje do wyrównania, ale jego zawodnicy pudłowali... Zabrzmiała syrena i szał radości ogarnął drużynę oraz kibiców ze i obecnych władz miasta Chorzów, Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu, Miejskiego Domu Kultury „Batory” oraz chorzowskiego ogniska TKKF. Każdej z tych instytucji, a w szczególności ich kierownictwu należą się słowa gorącego podziękowania – mówi Ryszard Saratowicz. Pierwsze miejsce w jubileuszowych rozgrywkach, zorganizowanych 12 maja br. zajęła chorzowska drużyna „Brzozowianie” w składzie Dominik Tim, Tomasz Pogoda (który został najlepszym strzelcem turnieju), Jacek Belczyk, Krzysztof Krzywoń, Adam Mania, Kamil Skiba i Jan Juszczak. Miejsce drugie zajęła drużyna „Królewscy 2” z Raciborza. Zawodnicy tego składu sięgnęli po laury indywidualne – Jacek Świerczyński uznany został najlepszym zawodnikiem zaś Mateusz Mamczur - najlepszym bramkarzem. Miejsce trzecie wywalczyła chorzowska drużyna Power. Na zdobywców podium czekały puchary, medale i nagrody rzeczowe, a najlepsza ekipa otrzymała dodatkowo piłkę Tango12 z autografami reprezentantów Polski przygotowujących się do Euro 2012. Wszystkie drużyny otrzymały okolicznościowe koszulki, w których rozgrywały mecze, zawodnikom

Finał PP w futsalu Clearex Chorzów - Gatta Zduńska Wola 2:3 (1:1) Bramki: Wojtyna (21), Rabczak (36) - Szymczak (18), Marciniak (32), Adamski (35).

Piłkarki znów szóste

zapewniono bezpłatne posiłki i napoje, a słodkimi wypiekami częstowano także kibiców. Wielu wrażeń dostarczył mecz pokazowy rozegrany pomiędzy drużynami „SM Komunalnik i Przyjaciele” oraz RTP „Unia” Racibórz. Mistrzynie Polski wzięły udział w Jubileuszowym Turnieju dzięki przychylności prezesa Klubu, Remigiusza Trawińskiego. W barwach „Unii” wystąpiły: Natasza Górnicka, Marlena Janeczek, Hanna Konsek, Donata Leśnik, Marta Mika, Gloria Oko-

Chorzowianin.pl

Klaudiusz Sevković, prezes KPR Ruch, przed rozpoczęciem sezonu powtarzał: - Chcemy co roku robić postęp, dlatego mierzymy przynajmniej w piąte miejsce. W 2011 r. piłkarki ręczne z Chorzowa zajęły szóstą lokatę, po wyraźnie przegranym dwumeczu z KSS Kielce. Los sprawił, że te zespoły spotkały się ponownie w tym sezonie, znów w rywalizacji o piątą pozycję. Z Kielc „Niebieskie” wróciły z porażką 25:30. Pięć bramek wydawało się różnicą do odrobienia, ale po 60 minutach meczu rewanżowego w Chorzowie na tablicy widniał wynik 25:24 dla Ruchu. Znów więc nasz zespół przegrał

z Kielcami batalię o 5. lokatę. Być może w przyszłym roku podopieczne Janusza Szymczyka wykonają upragniony skok w górę. Kadra będzie bowiem wzmocniona. Najważniejsza transferowa wiadomość to zatrzymanie w Ruchu Kingi Polenz. Reprezentantka Polski i najskuteczniejsza zawodniczka „Niebieskich” (196 bramek w minionym sezonie) zostaje na dwa kolejne lata. Z Zagłębia Lubin przychodzi natomiast inna reprezentacyjna skrzydłowa Monika Migała. 25-letnia piłkarka również związała się z Ruchem dwuletnią umową. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że klub zatrzymał ważne ogniwa zespołu (m.in. Monikę Wąż i Karolinę Jasinowską), to w przyszłym sezonie KPR Ruch może porządnie namieszać w PGNiG Superlidze. Działacze podkreślają, że chcą jeszcze wzmocnić drużynę na rozegraniu. (mf)

ro Cinaza, Alicja Pawlak, Aleksandra Sosnowska, Agata Tarczyńska, Karolina Wieczorek, Dorota Wilk, Patrycja Wiśniewska i Patrycja Żerska. W składzie były więc obecne reprezentantki Polski. W drużynie „Komunalnika” wystąpili gościnnie znakomici byli piłkarze: Jan Furtok, Dariusz Gęsior, Piotr Piekarczyk, Mariusz Śrutwa i Andrzej Urbańczyk, ale o sile ognia stanowili również Ryszard Saratowicz – prezes Zarządu Spółdzielni, Edward Mandera

– przewodniczący Rady Nadzorczej, a także Zbigniew Cieńciała, Wojciech Grzegórzko, Mariusz Saratowicz, Marek Stebnicki i Jacek Strzykalski. W meczu pełnym emocji i zaskakujących zagrań zwycięstwo odniosła drużyna „SM Komunalnik i Przyjaciele” pokonując RTP „Unia” Racibórz 4:2. Podczas turnieju odbyły się występy klubu tańca sportowego „Atria” i zespołu tanecznego „Arabeski” z Miejskiego Domu Kultury „Batory”. Dodatkową atrakcją była możliwość bezpłatnego korzystania ze stołów do gry w piłkarzyki i cymbergaj oraz tarcz darta. Na najmłodszych czekał dmuchany zamek, były też gry i konkursy z nagrodami, prowadzone pod opieką wykwalifikowanych pedagogów, a zabawę umilała maskotka Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu - Morsik. Wśród kibiców rozgrywek zasiedli m.in. zastępca prezydenta Chorzowa Marcin Michalik, pełnomocnik prezydenta Chorzowa Jerzy Bogacki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Chorzów Marek Kopel, a także przedstawiciele sponsorów. Nie brakowało widzów spoza zasobów SM „Komunalnik”. (k)

Nie udało się szczypiornistkom z Chorzowa poprawić wyniku sprzed roku. Powtórzyły go i... już zbroją się przed nowym sezonem.

Zdjęcia: Adrian Ślązok

Clearex jak Ruch. Był w finale PP i...

Zduńskiej Woli. Na boisko hali MORiS polał się szampan. Cleareksowi pozostały srebrne medale i ogromny niedosyt. - W lidze byliśmy blisko strefy medalowej, w Pucharze graliśmy w finale i... zostaliśmy z niczym - ubolewał trener chorzowian Rafał Barszcz. Puchar Polski - z rąk wiceprezesa PZPN Rudolfa Bugdoła i przewodniczącego Komisji Futsalu Andrzeja Hendrzaka odebrał kapitan Gatty Marcin Olejniczak. Chorzowianom zaś przyjdzie jeszcze poczekać na powtórkę z 2004 r. To wtedy, jedyny raz w historii klubu, zdobyli to trofeum. (fab)

Nr 6 (18) (06.2012)

SPONSORZY TURNIEJU Urząd Miasta Chorzów, PKO BP S.A., Firma Czysto.pl, Firma Eltrans Sp. z o.o., Firma JUBAM Irena Bartnik, Zakład Ogólnobudowlany Henryk Mierzwiak-Andrzej Włodarczak,Firma Kow Bud Józef Kowalski,Firma MABO, Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA Firma Bipromet Ecosystem sp. z o.o.,Firma Energoaparatura, Spółdzielnia Pracy Kominiarzy Sosnowiec, Firma Apator Mining, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Janko Henryk, Firma „Ergo” Jerzy Wierzbicki, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach, Firma Pro Instal Ryszard Król, Zakład Kominiarski Krystyna Brachmańska, Rzemieślniczy Zakład Kominiarski Roman Gruszka, Firma „KONCEPT” Tomasz Tabin, Sklep „AGATKA” Andrzej Latkowski, Firma TERPOR Teresa Lazarek Wspólna pamiątkowa fotografia drużyn SM Komunalnik i Przyjaciele oraz RTP „Unia” Racibórz.

Turniej wzbogaciły występy zespołów tanecznych.

Wśród kibiców piłkarskich zmagań znaleźli się goście specjalni. Na zdjęciu zastępca prezydenta Chorzowa Marcin Michalik podczas uroczystości otwarcia rozgrywek. Gości witali: Ryszard Saratowicz, prezes Spółdzielni i Edward Mandera, przewodniczący Rady Nadzorczej

Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 1 8 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )

Triumfatorzy sportowych zmagań – „Brzozowianie”.


Nr 6 (18) (06.2012)

Chorzowianin.pl

16

REKLAMA

Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 1 8 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )


REKLAMA

Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 1 8 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )

17

Nr 6 (18) (06.2012)

Chorzowianin.pl


Nr 6 (18) (06.2012)

Chorzowianin.pl

18

INFORMATOR

TEATR ROZRYWKI Chorzów, ul. Konopnickiej 1 tel. (32) 346-19-30, fax. (32) 346-19-39 www.teatr-rozrywki.pl

CHORZOWSKIE CENTRUM KULTURY Chorzów, ul. Sienkiewicza 3 tel. (32) 349-78-62/63 www.chck.pl

Duża Scena Jesus Christ Superstar – 14.06 godz. 16.00, 14.06 godz. 19.00 Historia herbaty – 18. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych A PART – 16.06 godz. 19.00 Men&Mahler – 18. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych A PART – 17.06 godz. 19.00 Jezioro łabędzie – spektakl dyplomowany studentów PWST – 18.06 godz. 19.00 Mythobarbital – 18. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych A PART – 20.06 godz. 19.00 Dyzma – musical – 26, 27, 28, 29.06 godz. 19.00 Kogut w rosole – 30.06 godz. 15.00; 30.06 godz. 19.00

12.06 godz. 9.30, 11.00 Mała Akademia Jazzu- Konkurs 13.06 godz. 10.30,11.30 z cyklu„Pogodomy o Śląsku?” dla dzieci. W starej śląskiej szkole. 14.06, godz. 17.00 „Zaloty” Koncert chórów 16.06 godz. 17.00 „Fenikfiker” sztuka na podstawie „Skąpca” Moliera w przekładzie na gwarę śląską. 17.06 godz. 16.00 Film animowany – klasyka Walta Disneya (wstęp wolny) 21.06 godz. 18.00 spektakl taneczny  „Początkiem był chaos” w wykonaniu Studia Tańca Współczesnego TENDI próba generalna z publicznością 6.06 godz. 17.00 „Mały Książę” - Nova Dance Show 24.06 godz 16.00 Film animowany – klasyka Walta Disneya (wstęp wolny) 25.06 godz. 18.00 Finał Festiwalu Szkolnych Małych Form Artystycznych w ramach Chorzowskiej Akademii Teatralnej 26.06 godz. 17.00 „Kolorowe Dzieci” – koncert uczestników sekcji ChCK ,grupy młodsze 27.07 godz. 17.00 „Kolorowe Dzieci” – koncert uczestników sekcji ChCK, grupy starsze

MIEJSKI DOM KULTURY „BATORY” Chorzów ul. Batorego 6, tel. (32) 246-00-60 www.mdk-batory.com.pl 14.07 godz. 20.00 Koncert Beth Hart 15.06 godz. 16.00 Festyn Rodzinny Gimnazjum nr 2 15.06 godz. 17.00 Klub Promocji Poetyckich 15.06 godz. 17.30 Centrum Afirmacji Życia Promocja Nowego Obiektu w Chorzowie 16.06 godz. 10.00 Rodzinne warsztaty przygodowo-artystyczne: Wioska indiańska plemienia Hajduksów 23.06 godz. 11.00 Slow Festiwal: koncerty, coaching,pokazy 26.06 godz. 10.00 Klub Rozmaitości Kulturalnych Pegaz 28.06 godz. 18.00 Wieczór indyjski 30.06 godz. 15.00 Spotkanie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Razem

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY Chorzów, ul. Lompy 13, tel. (32) 241-31-80 www.mdkchorzow.pl 16.06 godz. 15.00 P XX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. M. Hłaski oraz VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „OKNO” 18.06 godz. 16.30 Spotkanie z cyklu „Pokaż co potrafisz” prezentacje wychowanków Pracowni Tanecznej Młodzieżowego Domu Kultury 19.06 godz. 16.30 Spotkanie z cyklu „Pokaż co potrafisz” prezentacje wychowanków Pracowni Twórczości Młodzieżowego Domu Kultury 20.06 godz. 16.30 Spotkanie z cyklu „Pokaż co potrafisz” prezentacje wychowanków Pracowni Muzycznej Młodzieżowego Domu Kultury 23.06 godz. 10.30 Chichoty w soboty cykl spotkań dla najmłodszych Zróbmy coś razem cykl spotkań dla rodziców 23.06 godz. 14.00 Zakończenie roku szkolnego Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Chorzowie 28.06 godz. 14.00 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „BARBARA” STAROCHORZOWSKI DOM KULTURY Oddział Chorzowskiego Centrum Kultury Chorzów, ul. Sienkiewicza 59, tel. (032) 247-39-53 15.06 godz. 18.00 Spektakl teatralny „Co nas cieszy, co nas boli” Młodzieżowego Teatru SDK 22.06 godz. 17.00 Premiera spektaklu Lalki i Aktora „Gaduły” – „Bajki pana Perrault” 22.06 godz. 17.00 Wystawa Prac Plastycznych Małej Akademii Plastycznej oraz lekcji rysunku i malarstwa – grupy SDK 22.06 godz. 18.00 Zakończenie Sezonu Kulturalno-Edukacyjnego SDK- ogród SDK 22.06 godz. 18.00 Starochorzowski Klub Podróżnika Spotkanie z Elżbietą Kawką -”Słonieczny Patrol” - kenijski sierociniec dla słoni 28.06 godz. 18.00 Szymon Babuchowski Zaprasza na Czwartkowy Podwieczorek Literacki - spotkanie z Wojciechem Brzoską 2.07 – 24.08 Wakacje w SDK

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Chorzów, ul. Sobieskiego 8 tel. (32) 241-38-48 www.biblioteka.chorzow.pl Filia nr 1, ul. Główna 21 08.06. godz. 15.30 „Książka mój przyjaciel” – zajęcia literacko – plastyczne. Filia nr 5, pl. A.Mickiewicza 4 06.06. godz. 16.00 „Euro 2012” – zajęcia plastyczne dla dzieci – wykonanie plakatu lub pracy o tematyce piłkarskiej. Filia nr 18 Chorzów , ul. Gwarecka 4 22.06. godz. 16.00 „Siedem cudów Krakowa”- zajęcia edukacyjne poświęcone historii i zabytkom Krakowa.

MUZEUM Chorzów, ul. Powstańców 25 tel. (32) 241 31 04 www.muzeum.chorzow.pl czynne: wt, czw, pt 9.00-15.00, śr 9.00- 17.00, sb, nd 10.00-14.00 nd – wstęp bezpłatny Wystawy stałe: Z dziejów pieniądza. Polska – Śląsk Wystawa czasowe: Pieniądz zastępczy na Górnym Śląsku, Dawnych czcionek kształt, czyli co było przed komputerem 23.06 godz. 12.00 – Otwarcie wystawy Śląsk Nasz - 1922 24.06 godz. 12.00 – koncert z cyklu Muzyczne Poranki Solo i w duecie – koncert muzyki gitarowej i wokalnej PROMOCJA

KINO STUDYJNE PANORAMA Chorzów, ul. Wolności 19/21 tel. (32) 241-19-68 www.kinopanorama.pl Jiro śni o sushi – 15 – 21.06 godz. 17.15 Lęk wysokości – 15 – 21.06 godz. 19.00 (oprócz 19.06) Oskarowe kostiumy Barbary Ptak - Filmowy Chorzów – 19.06 godz. 19.00 Mroczne cienie – 22 – 28.06 godz. 17.00 i godz. 19.00 Dorwać Gringo od 29.06 MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU ul. Dąbrowskiego 113 tel/fax 32 2417-050, 32 2417-055 www.moris.chorzow.pl sekretariat@moris.chorzow.pl Kompleks Sportowy „HAJDUKI” ul. Graniczna 92 tel/fax 32 2467-762, 508185149 hajduki@moris.chorzow.pl 15.06 godz. 17.00 Uroczyste otwarcie Festiwalu Piłki Ręcznej (Hala Sportowa ul. Dąbrowskiego 113) 16.06 godz. 9.00 Turniej młodzieżowy w ramach Festiwalu Piłki Ręcznej ( boisko, ul. Młodzieżowa, boisko ul. Graniczna) 23,24.06 godz. 8.00 Iskra - turniej taneczny (Hala Sportowa ul. Dąbrowskiego 113)

Paradny Citroen bez spalin

Podczas parady z okazji Święta Miasta 2 czerwca br. najstarszy dealer Citroena w południowej Polsce, chorzowska firma AUTO ATUT z al. Wojska Polskiego 20, zaprezentowała samochód elektryczny CITROEN C- ZERO. Pojazd nie wytwarza dwutlenku węgla, można go ładować energią elektryczną nie tylko na stacji, ale nawet we własnym garażu. Chorzowski pokaz był pierwszą prezentacją tego samochodu w Polsce.

Objazdy w Batorym i na krajcoku Od piątku rozpoczyna się remont ulicy Stefana Batorego w Chorzowie. Utrudnień należy spodziewać się też w rejonie ulicy Siemianowickiej.

Ulica Stefana Batorego łączy autostradę A4 z Drogową Trasą Średnicową. Zostanie wyłączony z ruchu pas jezdni w kierunku autostrady A-4 na odcinku od ul. Łukasińskiego do ul. Czempiela. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy (w kierunku centrum miasta), a objazd w kierunku autostrady prowadzony będzie ulicami: Łukasińskiego, Karpacką i Czempiela. W celu utrzymania odpowiedniej przepustowości na ul. Karpackiej zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania pojazdów. Utrudnień należy spodziewać się też w rejonie ulicy Siemianowickiej. Droga zostanie cał-

kowicie zamknięta dla ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Harcerską. Zaplanowano następujące objazdy: - w kierunku Katowic (Siemianowic Śl.) ulicami: Kościuszki (odwrócony kierunek jazdy) – Siemianowicką – Kasprowicza – Bytkowską – Harcerską (wprowadzenie ruchu dwukierunkowego) – do ul. Siemianowickiej. - w kierunku centrum ulicami: Harcerską (wprowadzenie ruchu dwukierunkowego) – Bytkowską – Kasprowicza – Krakowską (wprowadzenie ruchu jednokierunkowego) – do ul. Kościuszki.

Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 1 8 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )

Zamknięty zostanie też wlot ul. Mazurskiej do ul. Siemianowickiej – na czas robót na ul. Mazurskiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Zamknięty zostanie również wlot ul. Bożogrobców do ul. Mazurskiej. Planowane zmiany organizacji ruchu zostały szczegółowo przeanalizowane i zaopiniowane przez MZUiM pod kątem optymalizacji robót i zminimalizowania utrudnień w ruchu kołowym. Kulminacja robót została zaplanowana na okres wakacyjny, kiedy natężenie ruchu kołowego w mieście spada o ok. 20 procent. Pomimo tego utrudnienia w ruchu mogą być odczuwalne dla mieszkańców Chorzowa i okolicznych miast. MZUiM apeluje o wyrozumiałość, zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do

wprowadzonych zmian w organizacji ruchu, szczególnie o respektowanie wprowadzonych zakazów zatrzymywania się.

Adres redakcji: 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 105, tel. 032 2413-374, 32346-12-75, tel./fax 032 413-474. e-mail: redakcja@chorzowianin.pl www.chorzowianin.pl Redaguje zespół. Redaktor naczelny:Waldemar Kosior. Wydawca: A M L Medial


REKLAMA

19

Nr 6 (18) (06.2012)

Chorzowianin.pl

KREDYTY GOTÓWKOWE KONSOLIDACYJNE   atrakcyjne

warunki   bez zdolności kredytowej

  bez

Katowice 32/725-29-35

Siemianowice 32/724-89-27

ZATRUDNIĘ

SPRZEDAWCĘ

ograniczeń wieku   długi okres kredytowania

ZATRUDNIĘ

SPRZEDAWCĘ

do sklepu w Chorzowie

Z GRUPĄ INWALIDZKĄ do sklepu w Chorzowie

cv, zdjęcie, podanie proszę przesłać listem zwykłym na adres:

cv, zdjęcie, podanie, orzeczenie proszę przesłać listem zwykłym na adres:

Obuwnicza Sieć Handlowa S. C. ul. Chołoniewskiego 34/2/36 85-127 Bydgoszcz z dopiskiem na kopercie: CHORZÓW

Obuwnicza Sieć Handlowa S. C. ul. Chołoniewskiego 34/2/36 85-127 Bydgoszcz z dopiskiem na kopercie: CHORZÓW

Kupię

antyki, starocie, militaria, tel. 790-467-020

Sprzedam Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI 2,7 Rok produkcji 2004 r . Plandeka (firanka), 8 europalet, linka celna, ABS, ASR, klimatyzacja, tempomat, elektrycznie opuszczane szyby i sterowane lusterka. Radio i CB radio. przebieg 320000 km. Bezwypadkowy, cena 27,000 do negocjacji. Wystawiam fakturę Vat. tel: 602384440

Naprawa piecyków gazowych Sprzedaż pieców wraz z montażem tel. 501-545-411 509-283-636

Kupię

radia, wzmacniacze, kolumny, kolejki elektryczne. Klocki LEGO, tel. 607-912-559

drewno opałowe i kominkowe sosna - świerk: 160 zł/mp brzoza-olcha: 190 zł/mp tel. 34/3578350, 505 362 561 transport 30 zł. max. załadunek samochodu 4 mp

Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 1 8 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )


Nr 6 (18) (06.2012)

Chorzowianin.pl

20

REKLAMA SIEMIANOWICE ŚL. ul. Staszica 14 tel. 032/ 220 42 96 tel. 032/ 220 05 88 CHORZÓW ul. Hajducka 15 tel. 032/ 241 22 73 tel. 032/ 771 07 77 MYSŁOWICE ul. Bytomska 18 tel. 032/ 222 27 50 RUDA ŚĄSKA NOWY BYTOM ul. Planty Kowalskiego 4 tel. 032/ 244 21 15 tel. 032/ 771 71 40 KATOWICE ul. Mikołowska 56 tel. 032/ 781 30 40 tel. 032/ 606 30 10

Chorzowianin.pl ●• N r 6 ( 1 8 ) ( 0 6 . 2 0 1 2 )

Chorzowianin_06_2012  

pismo mieszkańców miasta