Page 1

˜µ¦µŠš¸É 8.4 (˜n°)

¨Îµ—´š¸É 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´— „µ¯­·œ›»r ž¦µ‹¸œ»¦¸ ¦µ»¦¸ Á¸¥ŠÄ®¤n ¤n±n°Š­°œ Á¸¥Š¦µ¥ ¨Îµ¡¼œ «¦¸­³Á„¬ ­·Š®r»¦¸ ¥Ã­›¦ ˜µ„ ¨¡»¦¸ ´¥œµš ¡·‹·˜¦ ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ ¤»„—µ®µ¦ œ‡¦­ª¦¦‡r ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ „µ‹œ»¦¸ ­Š…¨µ ‹´œš»¦¸ œ‡¦œµ¥„ ¡´ŠŠµ œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ ­»¡¦¦–»¦¸ œ‡¦ž“¤ ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r ˜¦´Š ­˜¼¨

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É ¤ª¨¦ª¤ 0.74 30 0.74 31 0.74 32 0.73 33 0.73 34 0.73 35 0.72 36 0.72 37 0.71 38 0.71 39 0.71 40 0.70 41 0.70 42 0.69 43 0.69 44 0.68 45 0.67 46 0.67 47 0.66 48 0.65 49 0.65 50 0.65 51 0.63 52 0.62 53 0.62 54 0.62 55 0.62 56 0.60 57 0.60 58

185

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´— Á¡¦¼¦–r Á¨¥ ¤»„—µ®µ¦ °»š´¥›µœ¸ ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ ‹´œš»¦¸ ¡·‹·˜¦ ¨¡»¦¸ °»˜¦—·˜™r «¦¸­³Á„¬ ¨Îµ¡¼œ ­¦³»¦¸ œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ Œ³Á·ŠÁš¦µ ­·Š®r»¦¸ ¡´ŠŠµ ´¥œµš ˜¦´Š Á¸¥ŠÄ®¤n œ‡¦ž“¤ ¡·¬–»Ã¨„ ¦µ»¦¸ ¡´š¨»Š ­Š…¨µ ­»¡¦¦–»¦¸ œ‡¦œµ¥„ „µ‹œ»¦¸ œ‡¦­ª¦¦‡r ˜¦µ—

—´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ 0.74 0.73 0.73 0.73 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64 0.64 0.62 0.62 0.61 0.60 0.60

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ ¨Š‹µ„ 28 ¨Š‹µ„ 6 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 45 ¨Š‹µ„ 23 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 47 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 50 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 43 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 41 ¨Š‹µ„ 26 ¨Š‹µ„ 37 ¨Š‹µ„ 36 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 62 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 53 ¨Š‹µ„ 27 ¨Š‹µ„ 38 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 52 ¨Š‹µ„ 42 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 57 ¨Š‹µ„ 33 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 55 ¨Š‹µ„ 29 ¨Š‹µ„ 32 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 59 ¨Š‹µ„ 49 ‡Šš¸É ¨Š‹µ„ 51 ¨Š‹µ„ 48 ¨Š‹µ„ 46 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 64


˜µ¦µŠš¸É 8.4 (˜n°)

¨Îµ—´š¸É 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´— ¡´š¨»Š °nµŠš°Š ­¤»š¦­µ‡¦ ­¦³»¦¸ ¨»¦¸ ˜¦µ— »¤¡¦ Á¡¦»¦¸ ¦³œ°Š žš»¤›µœ¸ „¦³¸É £¼Á„Ș ¦³¥°Š ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É ¤ª¨¦ª¤ 0.60 59 0.60 60 0.57 61 0.53 62 0.53 63 0.52 64 0.51 65 0.50 66 0.49 67 0.46 68 0.44 69 0.42 70 0.38 71 0.34 72

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´— ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r ­˜¼¨ ž¦µ‹¸œ»¦¸ £¼Á„Ș ¦³œ°Š °nµŠš°Š ¦³¥°Š „¦³¸É Á¡¦»¦¸ ­¤»š¦­µ‡¦ »¤¡¦ ¨»¦¸ žš»¤›µœ¸ ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸

—´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ 0.59 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56 0.55 0.53 0.50 0.48 0.40 0.30

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ ¨Š‹µ„ 56 ¨Š‹µ„ 58 ¨Š‹µ„ 31 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 70 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 67 ¨Š‹µ„ 60 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 71 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 69 ¨Š‹µ„ 66 ¨Š‹µ„ 61 ¨Š‹µ„ 65 ¨Š‹µ„ 63 ¨Š‹µ„ 68 ‡Šš¸É

„µ¦‹´—°´œ—´Äœ£¼¤·£µ‡ 1. n°ŠªnµŠ…°Š‡ªµ¤¤´Éœ‡Šž¨°—£´¥¦nª ¤„´œÄœ£µ‡Á®œº°Á¡·É¤…¹ÊœÁ¨È„ œo°¥ (˜µ¦µŠš¸É 8.5) Ĝ ¡.«. 2545 °´˜¦µ­nªœ…°Š‹´Š®ª´—š¸É¤¸‡nµ—´œ¸ÄœÃŽœ ­¼Š žµœ„¨µŠ ¨³˜ÉεĜ £µ‡œ¸Ê¤¸‡nµ 30 : 40 : 30 ˜n°´˜¦µ­nªœœ¸ÊÁž¨¸É¥œÁž}œ 40 : 25 : 35 : Ĝ ¡.«. 2550 ¤o ‹´Š®ª´—Äœ„¨»n¤­¼Š‹³Á¡·É¤…¹Êœ ˜n‹´Š®ª´—Äœ„¨»n¤—´œ¸˜Éε„ÈÁ¡·É¤…¹ÊœÄœÁª¨µÁ—¸¥ª„´œ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š Ĝ¨´„¬–³œ¸ÊšÎµÄ®on°ŠªnµŠ…°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Á¡·É¤…¹Êœ‹µ„Á—·¤Á¨È„œo°¥ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š‡nµ—´œ¸Äœ„¨»n¤‹´Š®ª´—£µ‡Á®œº°Å¤n‡n°¥¦»œÂ¦Šœ´„ °»˜¦—·˜™r¨³ Á¸¥ŠÄ®¤nÁž}œ­°Š‹´Š®ª´—š¸É°´œ—´˜„¨Š‹µ„„¨»n¤žµœ„¨µŠ¤µ­¼n„¨»n¤˜Éε …–³š¸É‹´Š®ª´—˜µ„­µ¤µ¦™ Á¨ºÉ°œ˜œÁ°Š‹µ„„¨»n¤˜ÉεŞ­¼n„¨»n¤žµœ„¨µŠ

186


˜µ¦µŠš¸É 8.5 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·‡ªµ¤¤´Éœ‡Šž¨°—£´¥¦nª¤„´œ…°Š£µ‡Á®œº°

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 ¡³Á¥µ 0.98 1 ¨ÎµžµŠ 0.88 2 ¨ÎµžµŠ 0.95 2 ¡¦n 0.86 3 œnµœ 0.85 3 ¨Îµ¡¼œ 0.85 4 ¨Îµ¡¼œ 0.82 4 ¡³Á¥µ 0.81 5 ¡¦n 0.79 5 ¤n±n°Š­°œ 0.79 6 ¤n±n°Š­°œ 0.70 6 œnµœ 0.78 7 ­»Ã…š´¥ 0.69 7 ­»Ã…š´¥ 0.76 °»˜¦—·˜™r 8 8 0.67 Á¸¥Š¦µ¥ 0.74 Á¸¥ŠÄ®¤n 9 0.67 9 „ε¡ŠÁ¡¦ 0.71 10 Á¸¥Š¦µ¥ 0.66 10 ˜µ„ 0.70 11 Á¡¦¼¦–r 0.66 11 Á¡¦¼¦–r 0.66 12 12 „ε¡ŠÁ¡¦ 0.65 ¡·‹·˜¦ 0.61 13 °»š´¥›µœ¸ 0.61 13 °»š´¥›µœ¸ 0.61 14 ¡·¬–»Ã¨„ 0.57 14 Á¸¥ŠÄ®¤n 0.58 15 ˜µ„ 0.52 15 °»˜¦—·˜™r 0.55 16 ¡·‹·˜¦ 0.50 16 ¡·¬–»Ã¨„ 0.50 17 œ‡¦­ª¦¦‡r 0.47 17 œ‡¦­ª¦¦‡r 0.34 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 8 ‹´Š®ª´— (47.06%) ¨—¨Š 5 ‹´Š®ª´— (29.41%) ‡Šš¸É 4 ‹´Š®ª´— (23.53%)

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 2 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 5 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 4 ¨Š‹µ„ 1 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 6 ¨Š‹µ„ 3 ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 10 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 12 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 15 ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 16 ‡Šš¸É ¨Š‹µ„ 9 ¨Š‹µ„ 8 ¨Š‹µ„ 14 ‡Šš¸É

2. „¨»n¤‹´Š®ª´—Äœ£µ‡„¨µŠ¤¸¡´•œµ„µ¦—¸š¸É­»— (˜µ¦µŠš¸É 8.6) Ĝ£µ¡¦ª¤Â¨oª …°Á…˜…°Š—´œ¸Äœ ¡.«. 2550 ¥„¦³—´…¹Êœš´ÊŠ„¨»n¤ œ°„‹µ„œ´ÊœÃŽœ—´œ¸žµœ„¨µŠ¥´Š¤¸…°Á…˜ Á¡·É¤…¹Êœ ž¦µ„’„µ¦–r¨´„¬–³œ¸ÊŤnž¦µ„’Äœ£¼¤·£µ‡°ºÉœ 4 ‹´Š®ª´—š¸ÉÁž¨¸É¥œÂž¨Š°¥nµŠ´—Á‹œÄœ¦³®ªnµŠ 6 že …°Š„µ¦¡´•œµ ‡º° °¥»›¥µ ¨³­¦³»¦¸š¸É­µ¤µ¦™Á¨ºÉ°œ˜œÁ°Š‹µ„„¨»n¤š¸É¤¸‡nµ—´œ¸žµœ„¨µŠÂ¨³˜É夵­¼n„¨»n¤š¸É¤¸‡nµ—´œ¸­¼Š ¨³žµœ„¨µŠ˜µ¤¨Îµ—´ ­nªœž¦µ‹¸œ»¦¸Â¨³­·Š®r»¦¸Áž}œ 2 ‹´Š®ª´—š¸É¤¸‡nµ—´œ¸˜„¨Š‹µ„Á—·¤‹µ„ „¨»n¤­¼Š­¼n„¨»n¤˜É娳žµœ„¨µŠ˜µ¤¨Îµ—´ 3. „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°‡¨oµ¥‡¨¹Š„´Äœ£µ‡Á®œº° Ĝ ¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—š¸É¤¸‡nµ—´œ¸­¼ŠÂ¨³˜ÉεĜ ¡.«. 2550 Á¡·É¤…¹Êœ‹µ„ ¡.«. 2545 …–³š¸É„¨»n¤ ‹´Š ®ª´—š¸É¤¸‡nµ —´œ¸žµœ„¨µŠ¨—¨Š šÎµ œ°ŠÁ—¸¥ ª„´‡ªµ¤Áž¨¸É¥ œÂž¨Šš¸ÉÁ „·—…¹ÊœÄœ£µ‡Á®œº° „¨nµªÃ—¥­¦»ž‡º°n°ŠªnµŠ…°Š¤·˜·œ¸ÊĜ£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°Á¡·É¤…¹ÊœÄœ¨´„¬–³š¸É‡¨oµ¥‡¨¹Š„´Äœ £µ‡Á®œº° 187


2 ‹´Š®ª´—š¸É­µ¤µ¦™Á¨ºÉ°œ°´œ—´‹µ„„¨»n¤˜ÉεŞ­¼n„¨»n¤žµœ„¨µŠÄœ°´œ—´š¸É­¼Š…¹Êœ °¥nµŠ´—Á‹œ‡º°¦o°¥Á°È—¨³„µ¯­·œ›»r ­nªœ­°Š‹´Š®ª´—š¸É¤¸°´œ—´˜„¨Š¤µ„‡º° °»¨¦µ›µœ¸Â¨³ ×¥ÁŒ¡µ³œ‡¦¡œ¤Ž¹ÉŠ˜„‹µ„°´œ—´ 1 Ĝ ¡.«. 2545 ¤µ­¼n°´œ—´ 16 Ĝ„¨»n¤š¸É¤¸‡nµ—´œ¸˜ÉεĜ ¡.«. 2550 ­Îµ®¦´œ‡¦¡œ¤œ´ÊœÅ—o„¨nµª™¹ŠÂ¨oªÄœ®´ª…o°„µ¦‹´—°´œ—´Äœ¦³—´ž¦³Áš« (˜µ¦µŠš¸É 8.7) ˜µ¦µŠš¸É 8.6 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·‡ªµ¤¤´Éœ‡Šž¨°—£´¥¦nª¤„´œ…°Š£µ‡„¨µŠ

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 œœš»¦¸ 0.93 1 ¦µ»¦¸ 0.97 2 ­¦³Â„oª 0.87 2 œœš»¦¸ 0.94 3 Œ³Á·ŠÁš¦µ 0.80 3 ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ 0.85 4 ž¦µ‹¸œ»¦¸ 0.79 4 ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ 0.82 5 ¦µ»¦¸ 0.79 5 ­¦³Â„oª 0.82 6 ­·Š®r»¦¸ 0.79 6 ‹´œš»¦¸ 0.76 7 ´¥œµš 0.78 7 Œ³Á·ŠÁš¦µ 0.75 8 ¨¡»¦¸ 0.77 8 ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ 0.75 9 ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ 0.77 9 ¨¡»¦¸ 0.74 10 ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ 0.74 10 ­¦³»¦¸ 0.73 11 œ‡¦œµ¥„ 0.72 11 œ‡¦ž“¤ 0.70 12 „µ‹œ»¦¸ 0.72 12 ­·Š®r»¦¸ 0.69 13 ­»¡¦¦–»¦¸ 0.72 13 ´¥œµš 0.69 14 ‹´œš»¦¸ 0.71 14 œ‡¦œµ¥„ 0.68 15 ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ 0.71 15 ­»¡¦¦–»¦¸ 0.66 16 ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r 0.69 16 „µ‹œ»¦¸ 0.65 17 °nµŠš°Š 0.67 17 ž¦µ‹¸œ»¦¸ 0.64 18 œ‡¦ž“¤ 0.67 18 °nµŠš°Š 0.63 19 ˜¦µ— 0.60 19 ¦³¥°Š 0.62 20 ­¦³»¦¸ 0.59 20 ­¤»š¦­µ‡¦ 0.61 21 ­¤»š¦­µ‡¦ 0.58 21 ¨»¦¸ 0.58 22 Á¡¦»¦¸ 0.57 22 ˜¦µ— 0.58 23 ¨»¦¸ 0.57 23 ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r 0.56 24 žš»¤›µœ¸ 0.44 24 Á¡¦»¦¸ 0.53 25 ¦³¥°Š 0.42 25 žš»¤›µœ¸ 0.45 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 10 ‹´Š®ª´— (40.0%) ¨—¨Š 15 ‹´Š®ª´— (60.0%) ‡Šš¸É 0 ‹´Š®ª´— (0%)

188

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 5 ¨Š‹µ„ 1 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 9 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 15 ¨Š‹µ„ 2 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 14 ¨Š‹µ„ 3 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 10 ¨Š‹µ„ 8 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 20 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 18 ¨Š‹µ„ 6 ¨Š‹µ„ 7 ¨Š‹µ„ 11 ¨Š‹µ„ 13 ¨Š‹µ„ 12 ¨Š‹µ„ 4 ¨Š‹µ„ 17 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 25 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 21 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 23 ¨Š‹µ„ 19 ¨Š‹µ„ 16 ¨Š‹µ„ 22 ¨Š‹µ„ 24


˜µ¦µŠš¸É 8.7 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·‡ªµ¤¤´Éœ‡Šž¨°—£´¥¦nª¤„´œ…°Š £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 œ‡¦¡œ¤ 0.96 1 °Îµœµ‹Á‹¦· 0.90 2 …°œÂ„nœ 0.92 2 œ‡¦¦µ­¸¤µ 0.87 3 œ‡¦¦µ­¸¤µ 0.85 3 ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ 0.85 4 ´¥£¼¤· 0.81 4 ­„¨œ‡¦ 0.83 5 °»¨¦µ›µœ¸ 0.76 5 ´¥£¼¤· 0.82 6 °Îµœµ‹Á‹¦· 0.73 6 …°œÂ„nœ 0.78 7 ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ 0.73 7 ®œ°Š‡µ¥ 0.76 8 ­„¨œ‡¦ 0.72 8 ­»¦·œš¦r 0.75 9 »¦¸¦´¤¥r 0.72 9 ¤®µ­µ¦‡µ¤ 0.75 10 Á¨¥ 0.71 10 ¦o°¥Á°È— 0.72 11 ­»¦·œš¦r 0.68 11 „µ¯­·œ›»r 0.71 12 °»—¦›µœ¸ 0.68 12 °»¨¦µ›µœ¸ 0.67 13 ®œ°Š‡µ¥ 0.66 13 °»—¦›µœ¸ 0.62 14 ¤®µ­µ¦‡µ¤ 0.65 14 ¥Ã­›¦ 0.60 15 ¦o°¥Á°È— 0.56 15 »¦¸¦´¤¥r 0.59 16 ¥Ã­›¦ 0.56 16 œ‡¦¡œ¤ 0.54 17 „µ¯­·œ›»r 0.56 17 Á¨¥ 0.52 18 «¦¸­³Á„¬ 0.52 18 ¤»„—µ®µ¦ 0.51 19 ¤»„—µ®µ¦ 0.48 19 «¦¸­³Á„¬ 0.37 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 11 ‹´Š®ª´— (57.89%) ¨—¨Š 8 ‹´Š®ª´— (42.11%) ‡Šš¸É 0 ‹´Š®ª´— (0%)

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 6 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 3 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 7 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 8 ¨Š‹µ„ 4 ¨Š‹µ„ 2 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 13 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 11 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 14 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 15 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 17 ¨Š‹µ„ 5 ¨Š‹µ„ 12 Á¨ºÉ°œ‹µ„16 ¨Š‹µ„ 9 ¨Š‹µ„ 1 ¨Š‹µ„ 10 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 19 ¨Š‹µ„ 18

4. n°ŠªnµŠÄœ„¨»n¤‹´Š®ª´—£µ‡Ä˜o¨—¨Š ¤o„¨»n¤‹´Š®ª´—£µ‡Ä˜o‹³¤¸‡ªµ¤°¥¼nÁ¥Èœ Áž}œ­»…Äœ ¡.«. 2545 Ťn—¸œ´„šÎµœ°ŠÁ—¸¥ª„´œ„¨»n¤‹´Š®ª´—£µ‡„¨µŠ—´ŠÅ—o„¨nµª¤µ ˜n®µ„¡·‹µ¦–µ Ĝ¦³—´£¼¤·£µ‡Â¨oª „¨nµªÅ—oªnµ£µ‡Ä˜oÁž}œ„¨»n¤‹´Š®ª´—š¸É¤¸„µ¦¡´•œµÂ˜„˜nµŠ‹µ„£µ‡°ºÉœ Ç µŠž¦³„µ¦ ‡º° 4.1 n°ŠªnµŠ…°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¨—¨Š ×¥„¨»n¤‹´Š®ª´—š¸É¤¸‡nµ—´œ¸­¼ŠÂ¨³ žµœ„¨µŠÁ¡·É¤…¹Êœ „¨»n¤‹´Š®ª´—š¸É¤¸‡nµ—´œ¸˜Éε¨—¨Š‹µ„ 4 ‹´Š®ª´—Äœ ¡.«. 2545 Á®¨º°Á¡¸¥Š 2 ‹´Š®ª´—Äœ ¡.«. 2550 189


4.2 „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š‡nµ—´œ¸Â¨³°´œ—´…°Š‹´Š®ª´—°¥nµŠ¦»œÂ¦ŠÅ¤nž¦µ„’ ´—Á‹œÄœ£µ‡Ä˜oÁ®¤º°œ„´š¸ÉÁ„·—Äœ£µ‡°ºÉœ Ç 4.3 ž¦³Á—Èœ‡ª¦Ä­nċ‡º°„µ¦¡´•œµÄœ¤·˜·œ¸ÊŽ¹ÉŠ¤¸…°Á…˜…°Š‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤ ¨—¨Šš´ÊŠ„¨»n¤ Á®˜»Ÿ¨­Îµ‡´‡º° °´˜¦µ„µ¦Á„·—‡—¸°µµ„¦¦¤Ã—¥ÁŒ¡µ³‡—¸°»„Œ„¦¦‹r —´ŠÅ—o„¨nµª ¤µÂ¨oª ˜µ¦µŠš¸É 8.8 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·‡ªµ¤¤´Éœ‡Šž¨°—£´¥¦nª¤„´œ…°Š£µ‡Ä˜o

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 ­Š…¨µ 0.89 1 œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ 0.81 2 ¡´ŠŠµ 0.80 2 ¡´ŠŠµ 0.80 3 œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ 0.78 3 ˜¦´Š 0.79 4 ˜¦´Š 0.76 4 ¡´š¨»Š 0.76 5 ¡´š¨»Š 0.75 5 ­Š…¨µ 0.75 6 ­˜¼¨ 0.74 6 ­˜¼¨ 0.70 7 £¼Á„Ș 0.70 7 £¼Á„Ș 0.70 8 ¦³œ°Š 0.61 8 ¦³œ°Š 0.68 9 »¤¡¦ 0.60 9 „¦³¸É 0.67 10 „¦³¸É 0.58 10 »¤¡¦ 0.58 11 ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ 0.42 11 ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ 0.29 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 4 ‹´Š®ª´— (36.36%) ¨—¨Š 2 ‹´Š®ª´— (18.18%) ‡Šš¸É 5 ‹´Š®ª´— (45.45%)

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 3 ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 4 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 5 ¨Š‹µ„ 1 ‡Šš¸É ‡Šš¸É ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 10 ¨Š‹µ„ 9 ‡Šš¸É

œªšµŠ„µ¦¡´•œµ ‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ…°Š‡nµ—´œ¸¦³®ªnµŠ„¨»n¤‹´Š®ª´—Äœ¤·˜·œ¸Ê¨³¤·˜·°ºÉœ Ç š¸É„¨nµª¤µÂ¨oª ­—ŠÄ®o Á ®È œ ªn µ ‡ªµ¤°¥¼n Á ¥È œ Áž} œ ­» … µŠ—o µ œÁ„· — ‹µ„š· « šµŠ„µ¦¡´ • œµ°» ˜ ­µ®„¦¦¤ ˜n …–³Á—¸¥ª„´œ„µ¦¡´•œµ°»˜­µ®„¦¦¤„¨´­nŠŸ¨ÄœšµŠ˜¦Š…oµ¤„´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…ÄœµŠ—oµœ £µ‡„¨µŠÂ¨³Ä˜oŽ¹ÉŠ¤¸¦³—´„µ¦¡´•œµ°»˜­µ®„¦¦¤‡n°œ…oµŠ­¼ŠÁž}œš¸É¤µ…°Š‡ªµ¤¤´Éœ‡ŠšµŠ­´Š‡¤ Ž¹ÉŠž{‹‹»´œ¥´Š‡ŠÄ®o‡ªµ¤­Îµ‡´°¥¼n„´„µ¦ž¦³„´œ­´Š‡¤„´¨¼„‹oµŠÄœ£µ‡°»˜­µ®„¦¦¤ ˜nĜšµŠ ˜¦Š…oµ¤„¨»n¤‹´Š®ª´—Äœ£µ‡Á®œº°Â¨³˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°š¸É¤o‹³Áž}œ¦°ŠÄœ—oµœ„µ¦ž¦³„´œ­´Š‡¤

190


˜n„¨´¤¸‡ªµ¤ž¨°—£´¥Äœ¸ª·˜Â¨³š¦´¡¥r­·œ¤µ„„ªnµ °¥nµŠ´—Á‹œ ‹µ„…o°‡oœ¡œ¸ÊœÎµÅž­¼n …o°Âœ³Äœ„µ¦¡´•œµš¸É­Îµ‡´—´Šœ¸Ê 1. ­¦o µ Š‡ªµ¤¤´É œ ‡ŠšµŠ­´ Š ‡¤Ÿn µ œ„µ¦ž¦³„´ œ ­´ Š ‡¤š¸É Å ¤n ‹Î µ „´ — ÁŒ¡µ³ £µ‡°»˜­µ®„¦¦¤ ž{‹‹»´œ„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤¤´Éœ‡ŠšµŠ­´Š‡¤…°ŠÅš¥¥´Š°µ«´¥Á¡¸¥Š„µ¦ž¦³„´œ­´Š‡¤ Ä®o„´„¨»n¤¨¼„‹oµŠÁšnµœ´Êœ —oª¥Á®˜»œ¸Ê‹¹ŠšÎµÄ®o…°Á…˜„µ¦‡»o¤‡¦°Š‹Îµ„´—¨³š¸É­Îµ‡´‡º°„¦³‹»„˜´ª ‡ Ç °¥¼n„´£µ‡°»˜­µ®„¦¦¤Ášnµœ´ÊœÁœºÉ°Š‹µ„¥´ŠÅ¤nŗo¤¸„µ¦…¥µ¥„¨»n¤Ážjµ®¤µ¥Äœ„µ¦šÎµŠµœ Á¡·É¤…¹Êœ‹µ„Á—·¤ —´Šœ´Êœn°ŠªnµŠ—oµœœ¸Ê‹¹Šž¦µ„’°¥nµŠ´—Á‹œ¦³®ªnµŠ‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç š¸É¤¸¦³—´„µ¦ ¡´•œµ°»˜­µ®„¦¦¤Â˜„˜nµŠ„´œ Ž¹ÉŠÃ—¥š´ÉªÅž‹³­¼ŠÄœ£µ‡„¨µŠÂ¨³Ä˜o —´Šœ´Êœ­·ÉŠš¸É¦´“˜o°ŠÁ¦nŠ—εÁœ·œŠµœ‡º°„µ¦…¥µ¥„µ¦‡»o¤‡¦°Š…°Š„µ¦ž¦³„´œ­´Š‡¤Ä®o ‡»o¤‡¦°Š„ε¨´ŠÂ¦ŠŠµœš´ÊŠ®¤—×¥Á¦ÈªÂ¨³š¸É­Îµ‡´‡º°˜o°Š„¦³šÎµ°¥nµŠ¤¸Á°„£µ¡ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š Ĝ—o µ œœ¸Ê ‡ Š˜o ° Š„¦³šÂ¨³˜o ° Š°µ«´ ¥ ¡ºÊ œ “µœ°ºÉ œ Ç °¥n µ Š¤¸ œ´ ¥ ­Î µ ‡´  °µš· ¦³£µ¬¸ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š„‘®¤µ¥š¸Éčo°¥¼n˜¨°—‹œ®œoµš¸É‡ªµ¤¦´Ÿ·—°…°Š„¦³š¦ªŠšªŠ„¦¤˜nµŠ Ç 2. ‹´—­¦¦‡ªµ¤nª¥Á®¨º°Â„n‡¦´ªÁ¦º°œÄ®oÁ®¤µ³­¤¥·ÉŠ…¹Êœ ¤oĜ£µ¡¦ª¤„µ¦ ‹´—­¦¦‡ªµ¤nª¥Á®¨º°Ä®o„n‡¦´ªÁ¦º°œÄœ‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç ¤¸‡ªµ¤Á®¤µ³­¤Â¨oª „¨nµª‡º°‹´Š®ª´—š¸É¤¸ ‡ªµ¤¤´ÉŠ‡´ÉŠšµŠÁ«¦¬“„·‹¤µ„Å—o¦´„µ¦‹´—­¦¦Äœ—oµœœ¸Êœo°¥ ˜n®µ„¡·‹µ¦–µÄœ¦µ¥¨³Á°¸¥—‹³ ¡ªnµ¥´Š¤¸®¨µ¥‹´Š®ª´—š¸É­™·˜·‹µ„˜´ªnŠ¸Ê­—ŠÄ®oÁ®Èœªnµ„µ¦‹´—­¦¦¥´ŠÅ¤nÁ®¤µ³­¤ ¥„˜´ª°¥nµŠ Ánœ‹´Š®ª´—œœš»¦¸Äœ£µ‡„¨µŠ …°œÂ„nœÄœ£µ‡˜³ª´˜°°„ÁŒ¸¥ ŠÁ®œº° £¼Á „ȘĜ£µ‡Ä˜o ¨³ Á¸¥ŠÄ®¤nĜ£µ‡Á®œº° ‹´Š®ª´—Á®¨nµœ¸Ê¤¸­´—­nªœ…°Š‡œ‹œÅ¤n­¼Šœ´„Á¤ºÉ°Áš¸¥„´‹´Š®ª´—°ºÉœ Ç Äœ £¼¤·£µ‡Á—¸¥ª„´œ ˜n‹³—oª¥­µÁ®˜»Ä—š¸É¥´Š‡oœÅ¤n¡šÎµÄ®o‹´Š®ª´—Á®¨nµœ¸Ê„¨´¤¸‡nµ…°Š¦³—´ÁŠ·œ nª¥Á®¨º°Ã—¥ÁŒ¨¸É¥˜n°‡¦´ªÁ¦º°œ­¼Š„ªnµ°¸„®¨µ¥‹´Š®ª´—Äœ£¼¤·£µ‡Á—¸¥ª„´œš¸É¤¸¦³—´‡ªµ¤¥µ„‹œš¸É ­¼Š„ªnµ °µš· „ε¡ŠÁ¡¦Äœ£µ‡„¨µŠ œ‡¦¡œ¤Äœ£µ‡˜³ª´œ°°„Â¥ŠÁ®œº° ¡´š¨»ŠÄœ£µ‡Ä˜o ®¦º°Â¤n±n°Š­°œÄœ£µ‡Á®œº° 3. ­¦o µ Š„µ¦¤¸ ­n ª œ¦n ª ¤…°Š» ¤ œÁ¡ºÉ ° ‹´ — „µ¦„´  ž{  ®µ°µµ„¦¦¤Äœ Á…˜Á¤º ° Š Ÿ¨‹µ„„µ¦ª· Á ‡¦µ³®r …o ° ¤¼ ¨ ­—ŠÄ®o Á ®È œ ªn µ „¨»n ¤ ‹´ Š ®ª´ — š¸É ¤¸ ‡ ªµ¤Áž} œ Á¤º ° ŠÂ¨³ °»˜ ­µ®„¦¦¤œo° ¥¤¸  œªÃœo¤ ‹³¤¸ž{ ®µ°µµ„¦¦¤Ã—¥¦ª¤ž¦³Á£š„µ¦ž¦³š»¬ £´¥ ˜n°¸ª· ˜ ¦nµŠ„µ¥ ¨³š¦´¡¥r­·œœo°¥„ªnµ —´Šœ´Êœ„µ¦­¦oµŠ¦³—´‡ªµ¤Áž}œ»¤œÄ®oÁ¡·É¤…¹ÊœÄœÁ…˜Á¤º°Š‹³ nª¥‡ª‡»¤ž{®µ°µµ„¦¦¤Å—o­nªœ®œ¹ÉŠ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤Áž}œ»¤œÄœÁ…˜Á¤º°Š Áž}œ­·ÉŠš¸É˜o°ŠÄo¦³¥³Áª¨µ —´Šœ´Êœ­·ÉŠš¸É­µ¤µ¦™„¦³šÎµÅ—oĜ¦³¥³Áª¨µ°´œÄ„¨o‡º°„µ¦Á¡·É¤¦³—´…°Š Šµœ—oµœ»¤œÄ®o¤¸­nªœÄœ„µ¦žj°Š„´œ ¨³Â„oŅž{®µ°µµ„¦¦¤Ä®o¤µ„…¹Êœ„ªnµÁ—·¤ „µ¦¦·Á¦·É¤ ǦŠ„µ¦ž¦³Á£š» ¤ œÁ…o ¤ Â…È Š „µ¦Á j µ ¦³ª´ Š ×¥» ¤ œ ²¨² Áž} œ ­·É Š š¸É ‡ ª¦¼ ¦ –µ„µ¦Á…o µ „´  „µ¦—εÁœ·œŠµœ˜µ¤ž„˜· 191


2.2 ÁŠºÉ°œÅ……°Š­™µœ£µ¡‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»… ¦nª¤„´œ

193 193


194 194


šš¸É 9 »¤œÁ…o¤Â…ÈŠ

­™µœ„µ¦–r¦³—´Á¤º°ŠÂ¨³œš ­™µœ„µ¦–r¦µ¥˜´ª¸Êª´— ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·»¤œÁ…o¤Â…ÈŠœ¸Ê ‡ª¦‹³Áž}œÃ°„µ­…°Š‡œÄœœš Ž¹ÉŠ „µ¦­Îµ¦ª‹‡¦´ÊŠœ¸Êŗo¥ºœ¥´œ‡ªµ¤Á…oµÄ‹—´Š„¨nµª ‡œÄœœš˜µ¤…o°¤¼¨¦µ¥…o°™µ¤š¸Éž¦µ„’¤¸„µ¦ Á…oµ¦nª¤Áž}œ­¤µ·„…°Š­¤µ‡¤ ¤¦¤ „¨»n¤ š¸É­¼Š„ªnµ‡œÄœ¡ºÊœš¸É°ºÉœ Ç Â¤oªnµ‹³¤¸‹ÎµœªœÅ¤n¤µ„ ­°—‡¨o ° Š„´  „µ¦¤¸ ˜Î µ ®œn Š Ĝ‡–³„¦¦¤„µ¦¦³—´  » ¤ œ š¸É ‡ œÄœœš¤¸ ­¼ Š „ªn µ Án œ „´ œ ­·É Š š¸É œn µ ­œÄ‹ ‡º ° Á¤ºÉ° ¡· ‹ µ¦–µ™¹ Š ¤· ˜· » ¤ œÁ…o ¤ Â…È Š Ÿn µ œ 2 …o ° ™µ¤œ¸Ê ‹³¡‹Î µ œªœ‡œÁ¡¸ ¥ Š ¦o°¥¨³ 10-20 Ášnµœ´Êœš¸ÉÁ…oµ¦nª¤ ­³šo°œÄ®oÁ®Èœ™¹Š‡œ­nªœÄ®nĜš»„¡ºÊœš¸É ¥´Š¤·Å—oÁ…oµ¦nª¤„¨»n¤Äœ »¤œ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ Á¤ºÉ°¡·‹µ¦–µ™¹Š„µ¦Á…oµ¦nª¤„·‹„¦¦¤»¤œš¸É‹´—…¹Êœ ‡œÄœœš¥´Š‡Š¦´„¬µ ¨³¦nª¤¤º°Äœ„·‹„¦¦¤ ×¥Á„º°‡¦¹ÉŠš¸ÉÁ…oµ¦nª¤ °µ‹ÁœºÉ°Š¤µ‹µ„‡œÄœœš¥´Š­œÄ‹Á…oµ¦nª¤ „·‹„¦¦¤š¸ÉÁž}œª´•œ›¦¦¤ž¦³Á¡–¸…°Š»¤œ š¸É¤¸Ã°„µ­­¼Š„ªnµ‡œÄœ¦·š°ºÉœ Ç ÁnœÁ—¸¥ª„´œ„´ …o°¤¼¨„µ¦Ä®o‡ªµ¤¦nª¤¤º°˜n°„µ¦‹´—„·‹„¦¦¤­µ›µ¦–³…°Š»¤œ š¸É‡¦¹ÉŠ®œ¹ÉŠ…°Š‡œÄœœšÅ—oÁ…oµ ¦nª¤ ­nªœ‡œÄœ¡ºÊœš¸É„¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š ¤¸Á¡¸¥Š 1 Ĝ 3 š¸É¦nª¤¤º° ¨³‡œÄœÁ¤º°Š¤¸Á¡¸¥Š 1 Ĝ 4 Ášnµœ´Êœš¸ÉÄ®o‡ªµ¤¦nª¤¤º°Äœ„·‹„¦¦¤­µ›µ¦–³ Ž¹ÉŠ…o°¤¼¨š¸Éž¦µ„’Äœ¤·˜·œ¸Ê°µ‹¤¸‡ªµ¤ÁºÉ°¤Ã¥Š„´ …o°¤¼¨Äœ¤·˜·°ºÉœ Ç Ánœ ¤·˜·‡¦°‡¦´ª ¤·˜·­˜·ž{µÂ¨³„µ¦Ä i¦¼o Áž}œ˜oœ —´Š…o°¤¼¨Äœ˜µ¦µŠš¸É 9.1„

195 195


˜µ¦µŠš¸É 9.1„ ­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œ¦µ¥˜´ª¸Êª´—¤·˜·»¤œÁ…o¤Â…ÈŠ ¨Îµ—´š¸É 29. 30. 31. 32.

œš 20.40

ž¦³Á£š…°Š»¤œ „¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š 12.70

Á¤º°Š 10.10

10.00

7.40

4.20

45.10

30.10

23.10

49.70

34.20

25.50

˜´ª¸Êª´— ¦o°¥¨³…°ŠŸ¼oš¸ÉÁž}œ­¤µ·„…°Š­¤µ‡¤ ¤¦¤ „¨»n¤ ¦o°¥¨³…°ŠŸ¼oš¸É¤¸˜ÎµÂ®œnŠÄœ‡–³„¦¦¤„µ¦ ¦³—´»¤œ ¦o°¥¨³…°ŠŸ¼oš¸ÉÁ…oµ¦nª¤„·‹„¦¦¤»¤œš¸É‹´— …¹ÊœÄœ»¤œ ¦o°¥¨³…°ŠŸ¼oš¸ÉÄ®o‡ªµ¤¦nª¤¤º°®¦º° ­œ´­œ»œ˜n°„µ¦‹´—„·‹„¦¦¤­µ›µ¦–³…°Š »¤œ

‡œœšÁ…oµ¦nª¤Â¨³­œ´­œ»œ„·‹„¦¦¤»¤œ¤µ„„ªnµ‡œÁ¤º°Š ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·»¤œÁ…o¤Â…ÈŠÄœ£µ¡¦ª¤ ¡ªnµ ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜œš¤¸ ‡ªµ¤Á…o¤Â…ÈŠ¤µ„„ªnµž¦³µ„¦ÄœÁ…˜„¹ÉŠÁ¤º°Š-„¹ÉŠœš ¨³ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜Á¤º°Š ˜µ¤¨Îµ—´ š´Ê Š œ¸Ê ­™µœ„µ¦–r ‡ ªµ¤°¥¼n Á ¥È œ Áž} œ ­» … ¤· ˜· œ¸Ê Ä œ» ¤ œž¦³Á£š˜n µ Š Ç ¤¸ ‡ ªµ¤Â˜„˜n µ Š°¥n µ Š¤¸ œ´¥­Îµ‡´šµŠ­™·˜· —´Š¦µ¥¨³Á°¸¥—Ĝ˜n¨³˜´ª¸Êª´——´Šœ¸Ê ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœ»¤œÁ…o¤Â…ÈŠ ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜œš¤¸­´—­nªœ…°Š‡³Âœœ ÁŒ¨¸É¥„µ¦Áž}œ­¤µ·„„¨»n¤­¼Š„ªnµž¦³µ„¦ÄœÁ…˜„¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š ¨³ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜Á¤º°Š ­°—‡¨o°Š„´„µ¦¤¸˜ÎµÂ®œnŠÄœ‡–³„¦¦¤„µ¦¦³—´»¤œ š¸ÉÁ¤ºÉ°Å¤nÁž}œ­¤µ·„„¨»n¤ ‹¹ŠÅ¤n¤¸Ã°„µ­ Ĝ„µ¦Áž}œ‡–³„¦¦¤„µ¦ —´Šœ´Êœ ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜œš‹¹Š¤¸˜ÎµÂ®œnŠ„µ¦Áž}œ‡–³„¦¦¤„µ¦¦³—´ »¤œ¤µ„„ªnµž¦³µ„¦ÄœÁ…˜°ºÉœ Ç ÁnœÁ—¸¥ª„´œ ‹³Á®ÈœÅ—oªnµ ­´—­nªœ„µ¦Áž}œ­¤µ·„„¨»n¤ ¨³ ­´—­nªœ„µ¦¤¸˜ÎµÂ®œnŠÄœ‡–³„¦¦¤„µ¦¦³—´»¤œ ¤¸‡ªµ¤Á„¸É¥ªÁœºÉ°Š„´œ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ „µ¦Á…oµ¦nª¤„·‹„¦¦¤»¤œ…°Šž¦³µ„¦ÄœÁ…˜œš ¤¸‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥ ­¼Š„ªnµž¦³µ„¦ÄœÁ…˜°ºÉœ Ç Â­—Šªnµ »¤œœš ¥´Š‡ŠÄ®o‡ªµ¤­œÄ‹Äœ„·‹„¦¦¤…°Š»¤œ ¨³ Ä®o‡ªµ¤¦nª¤¤º°˜n°„µ¦‹´—„·‹„¦¦¤­µ›µ¦–³…°Š»¤œ Ĝ¦³—´š¸É­¼Š„ªnµž¦³µ„¦ÄœÁ…˜°ºÉœ ÁœºÉ°Š‹µ„‡ªµ¤Áž}œ»¤œœš ¥´Š¤¸ª·™¸¸ª·˜…°Š„µ¦šÎµ„·‹„¦¦¤¦nª¤„´œ ¤¸‡ªµ¤Ä„¨o·— ¨³ ­´ ¤ ¡´ œ ›£µ¡¦³®ªn µ ŠÁ¡ºÉ ° œo µ œ ¦ª¤™¹ Š ‡ªµ¤¦¼o ­¹ „ …°Š„µ¦Áž} œ Á‹o µ …°°Š» ¤ œš¸É ¥´ Š ¤¸ ° ¥¼n ‹¹Š„n°Ä®oÁ„·—‡ªµ¤­œÄ‹Â¨³Ä­nċĜ„·‹„¦¦¤…°Š»¤œš¸É¤µ„„ªnµž¦³µ„¦š¸É°¥¼nĜª·™¸¸ª·˜Â Á¤º°ŠÅ—o 196


˜µ¦µŠš¸É 9.1… ‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·»¤œÁ…o¤Â…ÈŠ ¨Îµ—´š¸É

œš 0.20 0.10

ž¦³Á£š…°Š»¤œ „¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š 0.13 0.07

Á¤º°Š 0.10 0.04

2.26 3.31

1.91 2.97

1.75 2.79

5.88 2700.11

5.08 2110.46 382.562 .000

4.68 1822.69

˜´ª¸Êª´—

29. 30.

„µ¦Áž}œ­¤µ·„…°Š­¤µ‡¤ ¤¦¤ „¨»n¤ „µ¦¤¸˜ÎµÂ®œnŠÄœ‡–³„¦¦¤„µ¦¦³—´ »¤œ 31. „µ¦Á…oµ¦nª¤„·‹„¦¦¤»¤œš¸É‹´—…¹ÊœÄœ»¤œ 32. „µ¦Ä®o‡ªµ¤¦nª¤¤º°®¦º°­œ´­œ»œ˜n°„µ¦ ‹´—„·‹„¦¦¤­µ›µ¦–³…°Š»¤œ ¦ª¤‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥¤·˜·»¤œÁ…o¤Â…ÈŠ Mean Rank ‡nµ¤µ˜¦“µœ…°Š Kruskal-Wallis Test Sig.

­™µœ„µ¦–r¦³—´‹´Š®ª´— ­™·˜·š¸ÉčoÁž}œ˜´ª¸Êª´—Á¡ºÉ°ª·Á‡¦µ³®r­™µœ„µ¦–rĜ¤·˜·œ¸Êž¦³„°—oª¥ 1. °´ ˜ ¦µ¦o ° ¥¨³…°ŠŸ¼o šÎ µ ŠµœÄœ£µ‡¦· „ µ¦» ¤ œ˜n ° ‹Î µ œªœŸ¼o ¤¸ Š µœšÎ µ š´Ê Š ®¤— (˜´ª¸Êª´—Á·Šª„) 2. ‡nµÄo‹µn ¥—oµœÁŠ·œ¦·‹µ‡…°Š‡¦´ªÁ¦º°œÁŒ¨¸É¥˜n°Á—º°œ (˜´ª¸Êª´—Á·Šª„) 3. °´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š‡¦´ªÁ¦º°œš¸É¤¸‡œÁž}œ­¤µ·„„¨»n¤Äœ®¤¼noµœ/˜Îµ ¨ (˜´ª¸Êª´— Á·Šª„) 4. °´ ˜ ¦µ¦o ° ¥¨³…°Š‡¦´ ª Á¦º ° œš¸É Á …o µ ¦n ª ¤„· ‹ „¦¦¤­µ›µ¦–³Äœ®¤¼n o µ œ (˜´ ª ¸Ê ª´ — Á·Šª„) ˜´ª¸Êª´—š´ÊŠ 4 Ťn¤¸„µ¦‹´—Á„ȝ…o°¤¼¨…°Š„¦»ŠÁš¡² Ĝš»„že —´Šœ´Êœ‹¹Š‹ÎµÁž}œ˜o°Š˜´— „¦»ŠÁš¡² °°„‹µ„„µ¦ª·Á‡¦µ³®r œ°„‹µ„œ´Êœ¥´Šž¦³­ž{®µÁ„¸É¥ª„´…o°¤¼¨°¸„µŠž¦³„µ¦ „. ‡nµÄo‹nµ¥—oµœÁŠ·œ¦·‹µ‡ œ°„‹µ„‹³¤¸…o°¤¼¨Á¡¸¥Š 3 že ‡º° 2545 2547 ¨³ 2549 ¨oª ‡Îµ‹Îµ„´—‡ªµ¤…°Š‡nµÄo‹nµ¥—´Š„¨nµªÄœ ¡.«.2549 Áž¨¸É¥œÅž‹µ„Á—·¤ —´Šœ´Êœ ‹¹Š˜o°Š čo …o ° ¤¼ ¨ …°Šže 2545 ¨³ 2547 ×¥…o ° ¤¼ ¨ Ĝ ¡.«.2547 Áž} œ …o ° ¤¼ ¨ š¸É ™¼ „ œÎ µ ¤µÄo Ä œže Áž¦¸¥Áš¸¥ 2550

197


…. ­Îµ®¦´˜´ª¸Êª´—¦„œ´Êœ …o°¤¼¨ ¡.«. 2550 …°ŠµŠ‹´Š®ª´—…µ—®µ¥Åž —´Šœ´Êœ ‹¹Š˜o°ŠÄo…o°¤¼¨…°Š ¡.«.2545 Ž¹ÉŠ¤¸‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Í­®­´¤¡´œ›r…´Êœ­¼ŠÄœ¦³—´š¸Éœnµ¡°Ä‹ Á¡ºÉ° ­¦oµŠ…o°¤¼¨š—šœ…°Š‹´Š®ª´—š¸É…µ—®µ¥Åž ‡. ­Îµ®¦´…o°¤¼¨…°Š˜´ª¸Êª´—š¸É 3 ¨³ 4 Ĝ ¡.«. 2545 œ´Êœ ‹´Š®ª´—¦³œ°ŠÂ¨³ ­Š…¨µÅ¤n¤¸„µ¦¦µ¥Šµœ…o°¤¼¨—´Šœ´Êœ‹¹ŠÄo…o°¤¼¨ °´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š‡¦´ªÁ¦º°œš¸É¤¸‡œÁž}œ­¤µ·„„¨»n¤ ¡.«. 2546 ¨³°´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š‡¦´ªÁ¦º°œš¸ÉÁ…oµ¦nª¤„·‹„¦¦¤­µ›µ¦–³² …°Š ¡.«.2547 Ž¹ÉŠ¤¸ ­®­´¤¡´œ›r„´œ­¼Š„´…o°¤¼¨ ¡.«. 2545 Ĝ˜n¨³„¦–¸Â¨³¤¸„µ¦…µ—®µ¥…°Š…o°¤¼¨Å¤n˜¦Š‹´Š®ª´— „´œÁ¡ºÉ°­¦oµŠ…o°¤¼¨š—šœ ­™µœ„µ¦–rĜ£µ¡¦ª¤ (˜µ¦µŠš¸É 9.2) 1. „µ¦‹´‡¼nš—­°—¼‡ªµ¤Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š‡nµÄo‹nµ¥—oµœÁŠ·œ¦·‹µ‡¦µ¥‹´Š®ª´— ¦³®ªn µ Šže š¸É Á ž¦¸ ¥ Áš¸ ¥ Â­—ŠÄ®o Á ®È œ ªn µ ×¥ÁŒ¨¸É ¥ ¨o ª ‡n µ čo ‹n µ ¥—o µ œœ¸Ê Á ¡·É ¤ …¹Ê œ °¥n µ ŠÅ¦„È ˜ µ¤ ‡nµ čo ‹nµ ¥…°ŠÂ˜n ¨ ³‹´Š ®ª´ — ¦³®ªn µ Š 2 že š¸ÉÁ ž¦¸¥ Áš¸ ¥ ¤¸ ­ ®­´ ¤ ¡´œ ›r „´ œ ˜ÉÎ µ Ž¹ÉŠ ®¤µ¥‡ªµ¤ªn µ „µ¦Äo‹nµ¥Äœže„n°œ®œoµÅ¤n­µ¤µ¦™nŠ°„™¹Š¦³—´„µ¦Äo‹nµ¥Äœže™´—¤µÅ—o—¸œ´„ ˜µ¦µŠš¸É 9.2 „µ¦‹´‡¼nš—­°‡ªµ¤Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š˜´ª¸Êª´——oµœ»¤œÁ…o¤Â…ÈŠ „µ¦‹´‡¼nš—­° ‡nµÄo‹nµ¥—oµœ…°Š…ª´Â¨³ÁŠ·œ¦·‹µ‡ ¡.«.2545 „´ 2547 °´˜¦µ…°ŠŸ¼ošÎµŠµœ£µ‡¦·„µ¦­´Š‡¤ ¡.«.2545 „´ 2550 °´˜¦µ„µ¦Áž}œ­¤µ·„„¨»n¤ °´˜¦µ„µ¦¦nª¤„·‹„¦¦¤­µ›µ¦–³

„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÁŒ¨¸É¥ -93.85 µš (Á¡·É¤…¹Êœ) -0.27 (Á¡·É¤…¹Êœ) -8.32 (Á¡·É¤…¹Êœ) -4.87 (Á¡·É¤…¹Êœ)

­´¤ž¦³­·š›·Í­®­´¤¡´œ›r 0.27 0.70 0.71 0.56

2. „µ¦š—­°Äœ¨´„¬–³Á—¸¥ª„´œ ­—ŠŸ¨‡¨oµ¥‡¨¹Š„´œ‡º°Ã—¥ÁŒ¨¸É¥Â¨oª°´˜¦µ­nªœ …°ŠŸ¼ošÎµŠµœÄœ£µ‡¦·„µ¦­´Š‡¤Á¡·É¤…¹Êœ œ°„‹µ„œ´Êœ°´˜¦µ—´Š„¨nµªÄœže 2545 …°Š‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç ­µ¤µ¦™nŠ°„°´˜¦µ„µ¦šÎµŠµœÄœ ¡.«. 2547 ŗo¡°­¤‡ª¦ 3. °´ ˜¦µ„µ¦¤¸­nªœ¦nª¤Äœ„·‹„¦¦¤»¤œÄœ¦¼ž…°Š„µ¦Áž} œ­¤µ·„„¨»n¤Äœ¦³—´ ®¤¼noµœ/˜Îµ¨ ¨³„µ¦¦nª¤„·‹„¦¦¤­µ›µ¦–³Ã—¥ÁŒ¨¸É¥Â¨oªÁ¡·É¤…¹Êœ‹µ„Á—·¤ …–³Á—¸¥ª„´œ°´˜¦µ 198


„µ¦¤¸­nªœ¦nª¤…°Šš´ÊŠ­°Š„¦–¸Ã—¥ÁŒ¡µ³„¦–¸„µ¦Áž}œ­¤µ·„„¨»n¤Äœ ¡.«.2545 …°Š‹´Š®ª´— ˜nµŠ Ç ­µ¤µ¦™nŠ°„°´˜¦µÄœ ¡.«.2550 ŗo¡°­¤‡ª¦ „µ¦‹´—°´œ—´Äœ¦³—´ž¦³Áš« (˜µ¦µŠš¸É 9.3) 1. „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÁžd—ð„µ­Ä®o„´‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç ¤µ„…¹Êœ ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥Èœ Áž}œ­»…Äœ¤·˜·œ¸Ê¤¸‡ªµ¤‡¨oµ¥‡¨¹Š„´¤·˜·­´Š‡¤ª´•œ›¦¦¤ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ‡º°„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ¦³¥³ ®¨´ŠÁžd—ð„µ­Ä®o‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç ­µ¤µ¦™¡´•œµ…¹Êœ¤µ°¥¼nĜΜ—´œ¸­¼ŠÅ—o Ĝ°¸„Šn®œ¹ÉŠ‡º°ÃŽœ —´œ¸­¼ŠÄœ ¡.«.2550 Ážd—ð„µ­Ä®o‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç ­µ¤µ¦™Á¸¥—š¦„¤µž¦µ„’Å—o¤µ„„ªnµ„n°œ ®œo µ œ¸Ê š¸É Á „º ° ‡¦¹É Š ®œ¹É Š …°Š¡ºÊ œ š¸É Ä œÃŽœœ¸Ê Á ž} œ …°Š‹´ Š ®ª´ — ‹µ„£µ‡˜³ª´ œ °°„ÁŒ¸ ¥ ŠÁ®œº ° ž¦µ„’„µ¦–r…oµŠ˜oœ­°—‡¨o°Š„´ÃŽœ—´œ¸šoµ¥˜µ¦µŠŽ¹ÉŠÄœ ¡.«.2545 Ťnž¦µ„’‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡ ˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°°¥¼nÁ¨¥ ˜nĜ ¡.«.2550 „¨´ž¦µ„’‹´Š®ª´—‹µ„š»„£µ‡ÄœÃŽœ—´œ¸˜Éε °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ž¦³¤µ–¦o°¥¨³ 30 …°Š‹´Š®ª´—ĜÎœ—´œ¸­¼Š­µ¤µ¦™¦´„¬µ˜ÎµÂ®œnŠÄœÃŽœœ¸ÊŗoĜ °¸„ 6 že˜n°¤µ 2. n°ŠªnµŠ…°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·œ¸Ê¨—¨ŠÁ¨È„œo°¥ ͇—¸š¸Én°ŠªnµŠÄœ ¤·˜·œ¸Ê¨—¨ŠÁ¨È„œo°¥ Ĝž¦³Á—Èœœ¸ÊÁž}œž¦µ„’„µ¦–rš¸É˜„˜nµŠÅž‹µ„¤·˜·­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤Ž¹ÉŠÅ—o ª·Á‡¦µ³®rÄ®oÁ®Èœ˜n°Åžªnµ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤Á„¸É¥ª…o°Š„´¦³—´¦µ¥Å—o ×¥˜¦Š —´Šœ´Êœ„µ¦š¸É‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç Äœ£µ¡¦ª¤¤¸‡nµ—´œ¸Äœ¤·˜·œ¸ÊĄ¨oÁ‡¸¥Š„´œ°µ‹‹³nª¥—Á¥ n°ŠªnµŠ—oµœ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤Å—ooµŠ 3. ‡ªµ¤Áž} œ °» ˜ ­µ®„¦¦¤¨—ð„µ­…°Š„µ¦­¦o µ Š» ¤ œÁ…o ¤ Â…È Š ŗo o µ Š ‡ªµ¤‹¦·ŠÂ¨oª‹´Š®ª´—š¸É¤¸¦³—´‡ªµ¤Áž}œ°»˜­µ®„¦¦¤­¼Š¤¸‹»—…ȊĜŠn…°ŠÁŠ·œ¦·‹µ‡Ž¹ÉŠÄœ¦³¥³ ®¨´Š­™·˜·Â­—ŠÄ®oÁ®Èœªnµ‹´Š®ª´—­Îµ‡´ Ç °µš· œœš»¦¸ žš»¤›µœ¸ ¨³­¤»š¦ž¦µ„µ¦ ¤¸­´—­nªœ …°ŠÁŠ·œ¦·‹µ‡ÁŒ¨¸É¥˜n°‡¦´ªÁ¦º°œ­¼Š„ªnµ‹´Š®ª´—š¸É¤¸¦³—´‡ªµ¤Áž}œ°»˜­µ®„¦¦¤œo°¥„ªnµ °¥nµŠÅ¦ „Șµ¤‹»—Á—nœ—oµœœ¸ÊŤn¤µ„¡°Á¤ºÉ°Áž¦¸¥Áš¸¥„´˜´ª¸Êª´——oµœ„µ¦Áž}œ­¤µ·„„¨»n¤ ¨³„µ¦¤¸ ­nªœ¦nª¤Äœ„·‹„¦¦¤­µ›µ¦–³ —oª¥Á®˜»œ¸Ê‹¹ŠšÎµÄ®o®¨µ¥‹´Š®ª´—š¸É¤¸¦³—´°»˜­µ®„¦¦¤­¼Šž¦µ„’°¥¼n Ĝ̚oµ¥˜µ¦µŠ 4. „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š¨Îµ—´ «¦¸­³Á„¬ ¨³Á¨¥ Áž}œ­°Š‹´Š®ª´—š¸É¨—¨Îµ—´…oµ¤ ‹µ„ÃŽœ—´œ¸­¼Š­¼nΜ—´œ¸˜Éε …–³š¸É¨¡»¦¸Â¨³œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µÁ‡¨ºÉ°œÅ®ªÄœšµŠ˜¦Š…oµŠ œ´¥…°Š ‡Îµ°›·µ¥Á„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š‡nµ˜´ª¸Êª´—š¸Éoµ ®¦º°­ªœšµŠ„´‹´Š®ª´—°ºÉœ Ç ‹¹ŠšÎµÄ®o °´ œ —´  …°Š«¦¸ ­ ³Á„¬Â¨³Á¨¥¨—¨Š°¥n µ Š¦» œ ¦Š …–³š¸É „ µ¦Á¨ºÉ ° œ¨Î µ —´  …°Š¨¡» ¦¸ ¨³ œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ‡Š¤¸‡Îµ°›·µ¥œ´¥Á—¸¥ª„´œÂ˜nÁž}œÅžÄœšµŠ˜¦Š…oµ¤ ­nªœ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š ‹´Š®ª´—°ºÉœ Ç Å—o­—ŠÅªoĜ˜µ¦µŠÂ¨oª 199


˜µ¦µŠš¸É 9.3 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·»¤œÁ…o¤Â…ÈŠ¦³—´ž¦³Áš«

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 £¼Á„Ș 0.96 1 £¼Á„Ș 0.95 2 Á¡¦»¦¸ 0.93 2 „¦³¸É 0.87 3 …°œÂ„nœ 0.90 3 ¡´š¨»Š 0.85 4 ®œ°Š‡µ¥ 0.86 4 °nµŠš°Š 0.84 5 ­»¦·œš¦r 0.85 5 ¨¡»¦¸ 0.83 6 ¥Ã­›¦ 0.84 6 œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ 0.83 7 ­»¡¦¦–»¦¸ 0.83 7 ¦o°¥Á°È— 0.82 8 «¦¸­³Á„¬ 0.83 8 Œ³Á·ŠÁš¦µ 0.82 9 œ‡¦¡œ¤ 0.83 9 Á¡¦»¦¸ 0.82 10 ¤®µ­µ¦‡µ¤ 0.82 10 ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ 0.81 11 ­·Š®r»¦¸ 0.82 11 ­·Š®r»¦¸ 0.81 12 ´¥£¼¤· 0.82 12 °Îµœµ‹Á‹¦· 0.80 13 °Îµœµ‹Á‹¦· 0.81 13 ¦µ»¦¸ 0.79 14 °nµŠš°Š 0.80 14 ¨ÎµžµŠ 0.79 15 °»—¦›µœ¸ 0.79 15 ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ 0.78 16 ­Š…¨µ 0.79 16 ­„¨œ‡¦ 0.77 17 œ‡¦ž“¤ 0.79 17 œnµœ 0.77 18 Á¨¥ 0.79 18 ¡¦n 0.77 19 ­¦³Â„oª 0.78 19 ­»¡¦¦–»¦¸ 0.76 20 ¦o°¥Á°È— 0.78 20 ¤®µ­µ¦‡µ¤ 0.76 21 ¡³Á¥µ 0.78 21 ´¥œµš 0.76 22 ¡´š¨»Š 0.78 22 œ‡¦ž“¤ 0.76 23 ¦³œ°Š 0.77 23 „ε¡ŠÁ¡¦ 0.76 24 ¦µ»¦¸ 0.77 24 ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ 0.75 25 Á¸¥Š¦µ¥ 0.77 25 ˜¦µ— 0.75 26 ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ 0.76 26 „µ‹œ»¦¸ 0.75 27 ˜¦µ— 0.75 27 ¡·¬–»Ã¨„ 0.75 28 ž¦µ‹¸œ»¦¸ 0.75 28 ¨»¦¸ 0.75 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 34 ‹´Š®ª´— (45.33%) ¨—¨Š 38 ‹´Š®ª´— (50.67%) ‡Šš¸É 3 ‹´Š®ª´— (4.0%)

200

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 45 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 22 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 14 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 63 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 66 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 20 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 53 ¨Š‹µ„ 2 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 65 ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 13 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 24 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 44 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 72 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 40 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 39 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 31 ¨Š‹µ„ 7 ¨Š‹µ„ 10 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 33 ¨Š‹µ„ 17 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 64 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 26 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 27 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 38 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 61 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 34


˜µ¦µŠš¸É 9.3 (˜n°)

¨Îµ—´š¸É 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´— ¡´ŠŠµ »¦¸¦´¤¥r ¡¦n œœš»¦¸ ´¥œµš ¨»¦¸ œ‡¦¦µ­¸¤µ ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ °»¨¦µ›µœ¸ „µ‹œ»¦¸ œnµœ ­„¨œ‡¦ œ‡¦œµ¥„ ¤»„—µ®µ¦ Á¸¥ŠÄ®¤n ¨ÎµžµŠ „¦³¸É ¡·‹·˜¦ °»˜¦—·˜™r °»š´¥›µœ¸ „µ¯­·œ›»r ¨Îµ¡¼œ ­»Ã…š´¥ »¤¡¦ Œ³Á·ŠÁš¦µ žš»¤›µœ¸ ˜µ„ ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É ¤ª¨¦ª¤ 0.74 29 0.74 30 0.74 31 0.74 32 0.73 33 0.72 34 0.72 35 0.71 36 0.71 37 0.70 38 0.70 39 0.70 40 0.69 41 0.69 42 0.69 43 0.68 44 0.68 45 0.68 46 0.67 47 0.67 48 0.66 49 0.66 50 0.66 51 0.66 52 0.65 53 0.65 54 0.65 55 0.64 56

201

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´— ¨Îµ¡¼œ »¤¡¦ œ‡¦¡œ¤ ž¦µ‹¸œ»¦¸ Á¸¥Š¦µ¥ Á¡¦¼¦–r ¤»„—µ®µ¦ …°œÂ„nœ °»¨¦µ›µœ¸ Á¸¥ŠÄ®¤n ¡³Á¥µ ®œ°Š‡µ¥ ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ ¡´ŠŠµ ´¥£¼¤· œ‡¦œµ¥„ ¥Ã­›¦ œ‡¦¦µ­¸¤µ ­Š…¨µ »¦¸¦´¤¥r ­»¦·œš¦r ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r °»—¦›µœ¸ ¡·‹·˜¦ „µ¯­·œ›»r °»˜¦—·˜™r œ‡¦­ª¦¦‡r ¦³œ°Š

—´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.65

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 50 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 52 ¨Š‹µ„ 9 ¨Š‹µ„ 28 ¨Š‹µ„ 25 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 59 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 42 ¨Š‹µ„ 3 ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 43 ¨Š‹µ„ 21 ¨Š‹µ„ 4 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 71 ¨Š‹µ„ 29 ¨Š‹µ„ 12 ¨Š‹µ„ 41 ¨Š‹µ„ 6 ¨Š‹µ„ 35 ¨Š‹µ„ 16 ¨Š‹µ„ 30 ¨Š‹µ„ 5 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 56 ¨Š‹µ„ 15 ¨Š‹µ„ 46 ¨Š‹µ„ 49 ¨Š‹µ„ 47 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 62 ¨Š‹µ„ 23


˜µ¦µŠš¸É 9.3 (˜n°)

¨Îµ—´š¸É 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´— ¤n±n°Š­°œ ­¦³»¦¸ Á¡¦¼¦–r ˜¦´Š ¡·¬–»Ã¨„ œ‡¦­ª¦¦‡r ¨¡»¦¸ „ε¡ŠÁ¡¦ ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ ¦³¥°Š ¥³¨µ ‹´œš»¦¸ ­¤»š¦­µ‡¦ ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ ž{˜˜µœ¸ œ¦µ›·ªµ­ ­˜¼¨

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É ¤ª¨¦ª¤ 0.64 57 0.63 58 0.63 59 0.62 60 0.61 61 0.61 62 0.61 63 0.60 64 0.57 65 0.53 66 0.53 67 0.52 68 0.48 69 0.47 70 0.46 71 0.45 72 0.43 73 0.39 74 0.37 75

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´— ‹´œš»¦¸ ­»Ã…š´¥ ­¦³Â„oª ¤n±n°Š­°œ °»š´¥›µœ¸ ˜¦´Š Á¨¥ ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ ­˜¼¨ ­¦³»¦¸ «¦¸­³Á„¬ ž{˜˜µœ¸ ˜µ„ žš»¤›µœ¸ œœš»¦¸ œ¦µ›·ªµ­ ¦³¥°Š ¥³¨µ ­¤»š¦­µ‡¦

—´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 0.62 0.61 0.59 0.59 0.58 0.55 0.51 0.51 0.47 0.46 0.46 0.46 0.40 0.39

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 69 ¨Š‹µ„ 51 ¨Š‹µ„ 19 ¨Š‹µ„ 57 ¨Š‹µ„ 48 ¨Š‹µ„ 60 ¨Š‹µ„ 18 ¨Š‹µ„ 36 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 75 ¨Š‹µ„ 58 ¨Š‹µ„ 8 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 73 ¨Š‹µ„ 55 ¨Š‹µ„ 54 ¨Š‹µ„ 32 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 74 ¨Š‹µ„ 67 ¨Š‹µ„ 68 ¨Š‹µ„ 70

„µ¦‹´—°´œ—´Äœ£¼¤·£µ‡ 1. ¦³—´‡ªµ¤Á…o¤Â…ÈŠ…°Š»¤œÄœ£µ‡Á®œº°¤¸ÂœªÃœo¤¨—¨Š (˜µ¦µŠš¸É 9.4) ĜÁ·ŠÁž¦¸¥Áš¸¥Â¨oª „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š£µ‡Á®œº°Äœ¤·˜·œ¸Ê¤¸…o°Á­¸¥Áž¦¸¥£µ‡°ºÉœ Ç Äœ®¨µ¥ —oµœ ž¦³„µ¦Â¦„…°Š…°Á…˜…°Š‡nµ—´œ¸š´ÊŠ„¨»n¤Äœ ¡.«.2550 ¨—¨Š‹µ„ ¡.«.2545 ž¦³„µ¦ š¸É­°Šn°ŠªnµŠÄœ¤·˜·œ¸ÊÁ¡·É¤…¹Êœ‹µ„Á—·¤Ã—¥ÃŽœ—´œ¸žµœ„¨µŠ¨—¨Š‹µ„Á—·¤ž¦³¤µ–¦o°¥¨³ 55 ¡¦o°¤ Ç „´ ‡nµ‡ªµ¤Á¸É¥ŠÁœ¤µ˜¦“µœš¸ÉÁ¡·É¤…¹Êœ‹µ„Á—·¤ œ°„‹µ„œ´Êœ¤¸Á¡¸¥Š‹´Š®ª´—¡¦n¨³ œnµœ Ž¹ÉŠÁž}œ 2 ‹´Š®ª´—š¸É¥°¤¦´„´œ™¹Š„µ¦¦ª¤˜´ªš¸É‡n°œ…oµŠÁ®œ¸¥ªÂœnœÁšnµœ´Êœš¸É­µ¤µ¦™¦´„¬µ

202


°´œ—´ÄœÃŽœ—´œ¸­¼ŠÅªoŗo ­nªœ‹´Š®ª´—°ºÉœ Ç ¤¸°´œ—´¨—¨Š°¥nµŠ‡n°œ…oµŠ¦»œÂ¦Š „ε¡ŠÁ¡¦ ¨³¡·¬–»Ã¨„ Áž}œ 2 ‹´Š®ª´—š¸É ­µ¤µ¦™Á¨ºÉ°œ‹µ„ÃŽœ—´œ¸˜ÉεŞ­¼nΜ—´œ¸­¼ŠÅ—oĜ°¸„ 6 že˜n°¤µ 2. „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ£µ‡„¨µŠ‡¨oµ¥‡¨¹Š„´œ£µ‡Á®œº°Â˜n¤¸­™µœ„µ¦–r —¸ „ ªn µ (˜µ¦µŠš¸É 9.5) ‡n µ —´  œ¸ … °Šš´Ê Š „¨»n ¤ ‹´ Š ®ª´ — ¨—¨ŠšÎ µ œ°ŠÁ—¸ ¥ ª„´  ­™µœ„µ¦–r Ä œ £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° ­·ÉŠš¸É‡¨oµ¥‡¨¹Š„´œ°¸„ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ‡º°…°Á…˜…°ŠÃŽœ—´œ¸žµœ„¨µŠ ¨—¨Š‹µ„ 10 Á®¨º° 8 ‹´Š®ª´— ®¦º°¨—¨Šž¦³¤µ–¦o°¥¨³ 20 ¤o‹³¤¸„µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ª…°Š °´œ—´š¸É ¦»œÂ¦Š…°ŠµŠ‹´Š®ª´—°¥¼noµŠ ˜nŤn´—Á‹œÁšnµ„´Äœ£µ‡Á®œº°Ã—¥‹³Á®ÈœÅ—oªnµ‹´Š®ª´—Äœ Μ—´œ¸­¼Š¦³®ªnµŠžeš¸ÉÁž¦¸¥Áš¸¥¥´Š‡ŠÁž}œ‹´Š®ª´—Á—·¤ ×¥­¦»žÂ¨oª­™µœ„µ¦–rĜ£µ‡„¨µŠš¸É ¤o‹³Â­—Š‡ªµ¤Á…o¤Â…ÈŠ…°Š»¤œš¸Éœo°¥¨ŠÂ˜n¥´Š¤¸­™µœ„µ¦–r—¸„ªnµÄœ£µ‡Á®œº° 3. £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°¤¸‡ªµ¤Ã——Á—nœÄœ¤·˜·œ¸Ê (˜µ¦µŠš¸É 9.6) ‡ªµ¤°¥¼n Á¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·œÊ¸™º°Áž}œ‹»—Á—nœ…°Š‹´Š®ª´—Äœ£¼¤·£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° …°Á…˜…°Š‡nµ—´œ¸ ¥„¦³—´…¹Êœš´ÊŠ£µ‡ ŤnÁ¡¸¥ŠÁšnµœ´Êœn°ŠªnµŠ…°Š‡ªµ¤°¥¼n—¸¤¸­»…Äœ¤·˜·œ¸Ê¥´Š¨—¨ŠÃ—¥…°Á…˜…°Š Μ—´ œ¸žµœ„¨µŠÄœ ¡.«.2550 …¥µ¥…¹Ê œ„ªn µÄœ ¡.«.2545 °¥nµŠ´—Á‹œŽ¹É Š­°—‡¨o °Š„´  „µ¦¨—¨Š…°Š‡n µ ‡ªµ¤Á¸É ¥ ŠÁœ¤µ˜¦“µœ‹µ„ 0.18 Á®¨º ° 0.13 Ĝ°¸ „ 6 že ˜n ° ¤µ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š°´œ—´°¥nµŠ¦»œÂ¦Š¡°¤¸°¥¼noµœÂ˜nŤn¤µ„Ášnµ„´ 2 £¼¤·£µ‡„n°œ®œoµœ¸Ê 4. ­™µœ„µ¦–rĜ£µ‡Ä˜oÁž¨¸É¥œÂž¨ŠÅ¤n¤µ„œ´„ (˜µ¦µŠš¸É 9.7) ¤o…°Á…˜ …°Š‡n µ —´  œ¸ … °Šš´Ê Š £¼ ¤· £ µ‡Äœ ¡.«.2550 ‹³¨—¨Š‹µ„Á—· ¤ ˜n „È Å ¤n ¤ µ„Ášn µ £µ‡Á®œº ° ¨³ £µ‡„¨µŠ …o°š¸É˜„˜nµŠÅž‹µ„š´ÊŠ­°Š£µ‡—´Š„¨nµª‡º°…°Á…˜®¦º°„¨»n¤‹´Š®ª´—š¸É¤¸‡nµ—´œ¸žµœ „¨µŠÁ¡·É¤…¹ÊœÁ¨È„œo°¥Â¨³„µ¦Á¨ºÉ°œ®¦º°¨—°´œ—´…°Š‹´Š®ª´—¦³®ªnµŠžeš¸ÉÁž¦¸¥Áš¸¥Å¤n´—Á‹œÁšnµ £µ‡Á®œº°Â¨³£µ‡„¨µŠ

203


˜µ¦µŠš¸É 9.4 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·»¤œÁ…o¤Â…ÈŠ…°Š£µ‡Á®œº°

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 ¡³Á¥µ 0.92 1 ¨ÎµžµŠ 0.85 2 Á¸¥Š¦µ¥ 0.83 2 ¡¦n 0.81 3 ¡¦n 0.81 3 ¡·¬–»Ã¨„ 0.80 4 œnµœ 0.78 4 œnµœ 0.80 5 °»š´¥›µœ¸ 0.78 5 „ε¡ŠÁ¡¦ 0.79 6 ¡·‹·˜¦ 0.75 6 ¨Îµ¡¼œ 0.78 7 ­»Ã…š´¥ 0.73 7 Á¡¦¼¦–r 0.76 8 ¨ÎµžµŠ 0.72 8 Á¸¥ŠÄ®¤n 0.75 9 ¨Îµ¡¼œ 0.71 9 Á¸¥Š¦µ¥ 0.73 10 °»˜¦—·˜™r 0.71 10 ¡³Á¥µ 0.72 11 Á¡¦¼¦–r 0.70 11 ¡·‹·˜¦ 0.65 12 Á¸¥ŠÄ®¤n 0.67 12 °»˜¦—·˜™r 0.62 13 œ‡¦­ª¦¦‡r 0.66 13 œ‡¦­ª¦¦‡r 0.61 14 ˜µ„ 0.65 14 ¤n±n°Š­°œ 0.61 15 „ε¡ŠÁ¡¦ 0.59 15 ­»Ã…š´¥ 0.57 16 ¡·¬–»Ã¨„ 0.53 16 °»š´¥›µœ¸ 0.56 17 ¤n±n°Š­°œ 0.49 17 ˜µ„ 0.34 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 8 ‹´Š®ª´— (47.06%) ¨—¨Š 7 ‹´Š®ª´— (41.18%) ‡Šš¸É 2 ‹´Š®ª´— (11.76%)

204

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 8 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 3 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 16 ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 15 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 9 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 11 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 12 ¨Š‹µ„ 2 ¨Š‹µ„ 1 ¨Š‹µ„ 6 ¨Š‹µ„ 10 ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 17 ¨Š‹µ„ 7 ¨Š‹µ„ 5 ¨Š‹µ„ 14


˜µ¦µŠš¸É 9.5 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·»¤œÁ…o¤Â…ÈŠ…°Š£µ‡„¨µŠ

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 Á¡¦»¦¸ 0.94 1 Œ³Á·ŠÁš¦µ 0.84 2 ­»¡¦¦–»¦¸ 0.83 2 ¨¡»¦¸ 0.82 3 ­·Š®r»¦¸ 0.83 3 Á¡¦»¦¸ 0.82 4 °nµŠš°Š 0.81 4 °nµŠš°Š 0.82 5 œ‡¦ž“¤ 0.80 5 ¦µ»¦¸ 0.82 6 ­¦³Â„oª 0.79 6 ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ 0.81 7 ¦µ»¦¸ 0.78 7 ­·Š®r»¦¸ 0.81 8 ˜¦µ— 0.76 8 ¨»¦¸ 0.79 9 ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ 0.75 9 œ‡¦ž“¤ 0.78 10 ž¦µ‹¸œ»¦¸ 0.75 10 ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ 0.76 11 œœš»¦¸ 0.75 11 ˜¦µ— 0.75 12 ¨»¦¸ 0.74 12 ´¥œµš 0.75 13 ´¥œµš 0.73 13 ­»¡¦¦–»¦¸ 0.74 14 œ‡¦œµ¥„ 0.71 14 „µ‹œ»¦¸ 0.73 15 „µ‹œ»¦¸ 0.70 15 ž¦µ‹¸œ»¦¸ 0.71 16 žš»¤›µœ¸ 0.67 16 ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ 0.69 17 Œ³Á·ŠÁš¦µ 0.65 17 œ‡¦œµ¥„ 0.69 18 ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r 0.65 18 ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r 0.67 19 ­¦³»¦¸ 0.63 19 ‹´œš»¦¸ 0.64 20 ¨¡»¦¸ 0.59 20 ­¦³Â„oª 0.59 21 ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ 0.56 21 ­¦³»¦¸ 0.55 22 ¦³¥°Š 0.52 22 œœš»¦¸ 0.54 23 ‹´œš»¦¸ 0.51 23 žš»¤›µœ¸ 0.51 24 ­¤»š¦­µ‡¦ 0.46 24 ¦³¥°Š 0.43 25 ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ 0.46 25 ­¤»š¦­µ‡¦ 0.34 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 9 ‹´Š®ª´— (36.0%) ¨—¨Š 14 ‹´Š®ª´— (56.0%) ‡Šš¸É 2 ‹´Š®ª´— (8.0%)

205

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 17 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 20 ¨Š‹µ„ 1 ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 7 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 21 ¨Š‹µ„ 3 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 12 ¨Š‹µ„ 5 ¨Š‹µ„ 9 ¨Š‹µ„ 8 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 13 ¨Š‹µ„ 2 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 15 ¨Š‹µ„ 10 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 25 ¨Š‹µ„ 14 ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 23 ¨Š‹µ„ 6 ¨Š‹µ„ 19 ¨Š‹µ„ 11 ¨Š‹µ„ 16 ¨Š‹µ„ 22 ¨Š‹µ„ 24


˜µ¦µŠš¸É 9.6 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·»¤œÁ…o¤Â…ÈŠ…°Š£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 …°œÂ„nœ 0.92 1 ¦o°¥Á°È— 0.94 2 ¤®µ­µ¦‡µ¤ 0.89 2 °Îµœµ‹Á‹¦· 0.90 3 ­»¦·œš¦r 0.88 3 ¤®µ­µ¦‡µ¤ 0.82 4 ¥Ã­›¦ 0.88 4 œ‡¦¡œ¤ 0.78 5 œ‡¦¡œ¤ 0.84 5 ­„¨œ‡¦ 0.78 6 °Îµœµ‹Á‹¦· 0.82 6 °»¨¦µ›µœ¸ 0.74 7 ®œ°Š‡µ¥ 0.80 7 ´¥£¼¤· 0.74 8 «¦¸­³Á„¬ 0.78 8 ¤»„—µ®µ¦ 0.72 9 ´¥£¼¤· 0.75 9 »¦¸¦´¤¥r 0.71 10 ¦o°¥Á°È— 0.74 10 …°œÂ„nœ 0.71 11 °»—¦›µœ¸ 0.70 11 ¥Ã­›¦ 0.69 12 ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ 0.63 12 ­»¦·œš¦r 0.67 13 »¦¸¦´¤¥r 0.58 13 ®œ°Š‡µ¥ 0.67 14 œ‡¦¦µ­¸¤µ 0.57 14 „µ¯­·œ›»r 0.65 15 Á¨¥ 0.56 15 œ‡¦¦µ­¸¤µ 0.60 16 ­„¨œ‡¦ 0.49 16 ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ 0.56 17 „µ¯­·œ›»r 0.43 17 Á¨¥ 0.55 18 °»¨¦µ›µœ¸ 0.42 18 °»—¦›µœ¸ 0.54 19 ¤»„—µ®µ¦ 0.32 19 «¦¸­³Á„¬ 0.43 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 9 ‹´Š®ª´— (47.37%) ¨—¨Š 10 ‹´Š®ª´— (52.63%) ‡Šš¸É 0 ‹´Š®ª´— (0%)

206

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 10 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 6 ¨Š‹µ„ 2 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 5 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 16 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 18 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 9 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 19 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 13 ¨Š‹µ„ 1 ¨Š‹µ„ 4 ¨Š‹µ„ 3 ¨Š‹µ„ 7 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 17 ¨Š‹µ„ 14 ¨Š‹µ„ 12 ¨Š‹µ„ 15 ¨Š‹µ„ 11 ¨Š‹µ„ 8


˜µ¦µŠš¸É 9.7 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·»¤œÁ…o¤Â…ÈŠ…°Š£µ‡Ä˜o

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 £¼Á„Ș 0.96 1 „¦³¸É 0.95 2 ¡´š¨»Š 0.86 2 ¡´š¨»Š 0.90 3 ¦³œ°Š 0.84 3 £¼Á„Ș 0.90 4 ­Š…¨µ 0.83 4 œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ 0.89 5 ¡´ŠŠµ 0.79 5 ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ 0.80 6 „¦³¸É 0.77 6 »¤¡¦ 0.77 7 »¤¡¦ 0.75 7 ¡´ŠŠµ 0.74 8 ˜¦´Š 0.68 8 ­Š…¨µ 0.67 9 ¥³¨µ 0.59 9 ¦³œ°Š 0.65 10 œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ 0.57 10 ˜¦´Š 0.58 11 ž{˜˜µœ¸ 0.52 11 ­˜¼¨ 0.58 12 ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ 0.48 12 ž{˜˜µœ¸ 0.46 13 ­˜¼¨ 0.47 13 œ¦µ›·ªµ­ 0.42 14 œ¦µ›·ªµ­ 0.46 14 ¥³¨µ 0.31 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 6 ‹´Š®ª´— (42.86%) ¨—¨Š 7 ‹´Š®ª´— (50.0%) ‡Šš¸É 1 ‹´Š®ª´— (7.14%)

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 6 ‡Šš¸É ¨Š‹µ„ 1 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 10 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 12 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 7 ¨Š‹µ„ 5 ¨Š‹µ„ 4 ¨Š‹µ„ 3 ¨Š‹µ„ 8 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 13 ¨Š‹µ„ 11 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 14 ¨Š‹µ„ 9

œªšµŠ„µ¦¡´•œµ 1. „µ¦¼¦–µ„µ¦„´¤·˜·­´Š‡¤-ª´•œ›¦¦¤ „µ¦ª·Á‡¦µ³®r—oª¥‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤ ­—ŠÄ®oÁ®Èœªnµ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ¦³¥³®¨´ŠšÎµÄ®o¤·˜·»¤œÁ…o¤Â…ÈŠ„¨µ¥Áž}œ¡ºÊœš¸Éš¸ÉŤn™¼„Ÿ¼„…µ— ‡ªµ¤Ã——Á—nœ ‹µ„‹´ Š ®ª´— Ĝ£¼¤· £µ‡Ä— ¨´„¬–³Ánœ œ¸Ê‡¨o µ¥‡¨¹ Š „´¤·˜·­´Š ‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ œ°„‹µ„œ´ÊœÃ—¥›¦¦¤µ˜·…°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»……°Šš´ÊŠ­°Š¤·˜·­µ¤µ¦™Ÿ­¤Ÿ­µœÁ…oµ—oª¥„´œÅ—o ¤o‹³¤¸‹»—¤»nŠ®¤µ¥®¨´„š¸É˜„˜nµŠ„´œ„Șµ¤ —´Šœ´Êœ„µ¦„ε®œ—ÂœªšµŠ„µ¦¡´•œµÄœ®¨µ¥„¦–¸ ‹¹Š­µ¤µ¦™¼¦–µ„µ¦Á…oµ—oª¥„´œÅ—o ®¨´„„µ¦­Îµ‡´…°Š„µ¦¼¦–µ„µ¦ ‡º° čo„·‹„¦¦¤—oµœ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤Áž}œ ¡µ®³š¸ÉœÎµÅž­¼n»¤œÁ…o¤Â…ÈŠ ¤o„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»……°Šš´ÊŠ­°Š¤·˜·¤¸ª´˜™»ž¦³­Š‡rš¸É ˜„˜nµŠ„´œ „¨nµª‡º° „·‹„¦¦¤—oµœ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤Áœoœ„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤­¤—»¨Ä®o„´¸ª·˜„µ¦ šÎµŠµœ—oª¥¸ª·˜œ°„Šµœ ˜n¤·˜·»¤œÁ…o¤Â…ÈŠÄ®o‡ªµ¤­Îµ‡´„´„µ¦¦ª¤˜´ªÁ¡ºÉ°nª¥„´œ‡·—„oŅ 207


ž{®µ˜¨°—‹œ­¦oµŠ‡ªµ¤­¤µœŒ´œšrÁ„ºÊ°„¼¨…°Š£µ‡ž¦³µ­´Š‡¤š¸ÉÁž}œ°·­¦³‹µ„¦³˜¨µ— ¨³„µ¦Á¤º°Š ˜n„µ¦¦¦¨»™¹Š‹»—¤»nŠ®¤µ¥»¤œÁ…o¤Â…ÈŠ ‹ÎµÁž}œ˜o°Š„¦³šÎµŸnµœ„·‹„¦¦¤ —´Šœ´Êœ „µ¦­¦oµŠ»¤œÁ…o¤Â…ÈŠ‹¹Š­µ¤µ¦™°µ«´¥„¦³ªœ„µ¦„¨»n¤Äœ„µ¦‹´—„·‹„¦¦¤­´Š‡¤ª´•œ›¦¦¤Á¡ºÉ° œÎµÅž­¼n»¤œÁ…o¤Â…ÈŠ „µ¦Ä®o‡ªµ¤­Îµ‡´„´„·‹„¦¦¤š¸Éœ°„Á®œº°‹µ„„·‹„¦¦¤­µ›µ¦–³ž¦³Á£š „µ¦­nŠÁ­¦·¤°µ¸¡ ®¦º°„µ¦ž¨¼„­¦oµŠ­·ÉŠ°Îµœª¥‡ªµ¤­³—ª„ ‹³Áž}œ°¸„šµŠÁ¨º°„®œ¹ÉŠš¸É‹³nª¥Ä®o ž¦³µ„¦¦¦¨»™¹Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…š´ÊŠ 2 ¤·˜·¡¦o°¤„´œÃ—¥¨—‡ªµ¤Á„¸É¥ª¡´œ„´¦³˜¨µ—Ä®o œo°¥¨Š 2. £µ‡Á®œº° £µ‡„¨µŠ ¨³£µ‡Ä˜oÁž}œ¡ºÊœš¸ÉÁžjµ®¤µ¥ „µ¦¡´•œµ‡ªµ¤°¥¼n Á¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·œ¸Ê‡ª¦Ä®o‡ªµ¤­Îµ‡´„´£µ‡Á®œº°Â¨³£µ‡„¨µŠ Ž¹ÉŠ¤¸¦³—´‡ªµ¤°¥¼n—¸„·œ—¸Äœ —oµœœ¸Ê¨—¨ŠŸœª„„´n°ŠªnµŠš¸ÉÁ¡·É¤…¹Êœ ­Îµ®¦´£µ‡Ä˜oœ´Êœ­·ÉŠš¸É‡ª¦¡´•œµ‡º°„µ¦°°„„·‹„¦¦¤ šµŠ­´Š ‡¤š¸É Á °ºÊ° ®¦º ° ­µ¤µ¦™—¹ Š —¼— ċĮo „ µ¦¤¸ ­nª œ¦n ª ¤…°Šž¦³µ„¦Äœ‹´ Š ®ª´ — ­˜¼¨ ¥³¨µ ž{˜˜µœ¸ ¨³œ¦µ›·ªµ­ Á¡·É¤¦³—´…¹Êœ Á¡ºÉ°Ä®o¥„¦³—´‡»–£µ¡¸ª·˜Äœ¤·˜·Ä®o­¼Š…¹ÊœÅ—o œªšµŠÄœ …o°š¸É 1 œnµ‹³Áž}œšµŠÁ¨º°„š¸É—¸Á¡ºÉ°Â„oŅž{®µœ¸ÊÁœºÉ°Š‹µ„‹´Š®ª´—Á®¨nµœ¸Ê¤¸‡ªµ¤Á—nœÄœ¤·˜·­´Š‡¤ ¨³ª´•œ›¦¦¤ —´Šœ´Êœ „µ¦¼¦–µ„µ¦ 2 ¤·˜·œ¸ÊÁ…oµ—oª¥„´œ‹¹Šœnµ‹³nª¥¥„¦³—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥Èœ Áž}œ­»…Äœ¤·˜·»¤œÁ…o¤Â…ÈŠÅ—o 3. Â¥„„·‹„¦¦¤»¤œ°°„‹µ„Á«¦¬“„·‹Â¨³„µ¦Á¤º°Š „µ¦‹´—„·‹„¦¦¤»¤œ Ĝ£¼ ¤· £ µ‡Äœ®¨µ¥„¦–¸ ¥´ Š °¥¼n £ µ¥Ä˜o ® ¦º ° Ÿ¼ „ ¡´ œ „´  „· ‹ „¦¦¤šµŠÁ«¦¬“„· ‹ ¨³„µ¦Á¤º ° Š ‡ªµ¤Ÿ¼„¡´œ—´Š„¨nµªšÎµÄ®o„·‹„¦¦¤»¤œ„¨µ¥Áž}œ­·ÉŠš¸ÉÁ¡·É¤‡ªµ¤…´—Â¥oŠÄ®o„´ž{®µ¦µ„“µœšµŠ Á«¦¬“„·‹„´„µ¦Á¤º°Šš¸É¤¸°¥¼nÁ—·¤ „·‹„¦¦¤»¤œ‹¹ŠÅ¤nÁ¡¸¥ŠÂ˜nŤnnª¥¡´•œµ‡ªµ¤‡·—Ä®o„´‡œÄœ »¤œÁšnµœ´ÊœÂ˜n¥´ŠÁž}œœªœ…°Š‡ªµ¤Å¤n¨Š¦°¥Â¨³šÎµ¨µ¥‡ªµ¤­¤µœŒ´œšr…°Š‡œÄœ»¤œ œ°„‹µ„„·‹„¦¦¤š¸É˜o°Š˜´—…µ—‹µ„ª´˜™»ž¦³­Š‡ršµŠÁ«¦¬“„·‹Â¨³„µ¦Á¤º°ŠÂ¨oª ‡–³„¦¦¤„µ¦ …°Š„·‹„¦¦¤»¤œ‡ª¦¤¸Ã‡¦Š­¦oµŠÂ¨³‡–³»‡‡¨Â¥„°°„‹µ„‡–³„¦¦¤„µ¦®¦º°‡–³»‡‡¨š¸É ¦´  Ÿ· — °—o µ œÁ«¦¬“„· ‹ ¨³„µ¦Á¤º ° Š °¥n µ ŠÅ¦„È ˜ µ¤¤· Å —o ® ¤µ¥‡ªµ¤ªn µ „· ‹ „¦¦¤Á®¨n µ œ¸Ê ‹ ³ ¦´‡ªµ¤nª¥Á®¨º°‹µ„„¨Å„šµŠÁ«¦¬“„·‹Â¨³„µ¦Á¤º°ŠÅ¤nŗo Ĝ„¦–¸š¸É‹ÎµÁž}œ „·‹„¦¦¤»¤œ ­µ¤µ¦™¦´„µ¦­œ´­œ»œšµŠ„µ¦ÁŠ·œ‹µ„„¨Å„„µ¦Á¤º°Š„µ¦ž„‡¦°Š®¦º°›»¦„·‹Å—o˜n„µ¦¦´„µ¦ ­œ´­œ»œœ´Êœ Ç ˜o°ŠÅ¤nŸ¼„¡´œÄ®o„·‹„¦¦¤»¤œ„¨µ¥Áž}œÁ‡¦ºÉ°Š¤º°®¦º°n°ŠšµŠÂ­ªŠ®µž¦³Ã¥œr šµŠÁ«¦¬“„·‹-„µ¦Á¤º°Š 4. „µ¦¡´•œµ»‡¨µ„¦Á¡ºÉ°¦°Š¦´„·‹„¦¦¤»¤œ ¤o­´—­nªœ…°ŠŸ¼ošÎµŠµœÄœ £µ‡¦·„µ¦»¤œÄœ£µ¡¦ª¤…°Šž¦³Áš«‹³Á¡·É¤…¹Êœ—´ŠÅ—o„¨nµª¤µÂ¨oª ˜n­´—­nªœ…°Š»‡¨µ„¦—oµœ œ¸Ê…°ŠÁ¤º°ŠÅš¥¥´Š°¥¼nĜ¦³—´˜Éε ¦³—´š¸É­¼Šš¸É­»—‡º° ž¦³¤µ–¦o°¥¨³ 7 Ĝ‹´Š®ª´—£¼Á„Ș ˜nĜ

208


ž¦³Áš«Â™˜³ª´œ˜„ „µ¦‹oµŠŠµœÁŒ¡µ³Äœ£µ‡°Š‡r„¦¡´•œµÁ°„œš¸É¡°‹³Áž¦¸¥Áš¸¥„´œÅ—o ¤¸ ­´—­n ª œ­¼ Š ™¹ Š ¦o °¥¨³ 12 —´ Š œ´Êœ …–³š¸É ¦ ³Á«¦¬“„· ‹ °»˜ ­µ®„¦¦¤Â¨³‡ªµ¤Áž}œ Á¤º° Š …¥µ¥˜´ª…¹Êœœ´Êœ ‹ÎµÁž}œ˜o°Š®µšµŠÄ®o»‡¨µ„¦š¸ÉšÎµŠµœÄœ£µ‡¦·„µ¦»¤œÁ¡·É¤‹Îµœªœ…¹ÊœÁ¡ºÉ°Ä®o š´œ„´„µ¦¦´¤º°„´ž{®µ­´Š‡¤š¸É˜µ¤ž„˜·Á˜·Ã˜Åž¡¦o°¤„´‡ªµ¤Áž}œÁ¤º°ŠÂ¨³°»˜­µ®„¦¦¤ „µ¦¡´•œµ»‡¨µ„¦„¨»n¤œ¸ÊŤn‹Îµ„´—ÁŒ¡µ³¦³—´ª·µ¸¡Ášnµœ´Êœ š´ÊŠœ¸ÊÁ¡¦µ³»‡¨µ„¦ Ĝ£µ‡°µ­µ­¤´‡¦®¦º°£µ‡š¸ÉšÎµŠµœÅ¤nÁ˜È¤Áª¨µ¤¸šµš­Îµ‡´Äœ„µ¦‹´—„·‹„¦¦¤¦·„µ¦»¤œ Ťnœo°¥Åž„ªnµ£µ‡ª·µ¸¡ …–³Á—¸¥ª„´œ¦´“‡Š˜o°Š®µšµŠÁºÉ°¤¦³­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤„´°Š‡r„¦ ¦·„µ¦»¤œ°¥nµŠÁž}œšµŠ„µ¦Á¡ºÉ°nª¥Ä®o°Š‡r„¦Á®¨nµœ¸Ê—ε¦Š°¥¼nŗo¡¦o°¤ Ç „´„µ¦‹´—„·‹„¦¦¤ »¤œÂ¨³„µ¦­¦oµŠ‹·˜°µ­µÄ®o„´ž¦³µ„¦

209


210 210


šš¸É 10 ž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨

­™µœ„µ¦–r¦³—´Á¤º°ŠÂ¨³œš ­™µœ„µ¦–r¦µ¥˜´ª¸Êª´— ¤· ˜· › ¦¦¤µ£·  µ¨Â¨³ž¦³µ›· ž Ř¥š¸É ¡· ‹ µ¦–µŸn µ œ…o ° ™µ¤„µ¦Äo ­· š ›· Á ¨º ° „˜´Ê Š ‡¦´ÊŠ¨nµ­»— ¡ªnµ „µ¦Á¨º°„˜´ÊŠÄœš»„¦³—´ ‡œÄœœš­nªœÄ®nŞčo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ¤µ„„ªnµ‡œÄœ ¡ºÊœš¸É„¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š ¨³‡œÄœÁ¤º°Š ˜µ¤¨Îµ—´ ˜n„µ¦Áž}œ­¤µ·„¡¦¦‡„µ¦Á¤º°Š ¤¸…o°¤¼¨š¸É œnµ­œÄ‹ ‡º° ‡œÄœÁ¤º°Š­œÄ‹¤µ„„ªnµ ‹¹ŠÁž}œ­¤µ·„¤µ„„ªnµ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ ˜´ªÁ¨…¦o°¥¨³š¸É ž¦µ„’…°Š„µ¦Áž}œ­¤µ·„¤¸œo°¥¤µ„ (Ĝš»„¡ºÊœš¸ÉŤnÁ„·œ¦o°¥¨³ 5) ‹¹Š°µ‹„¨nµªÅ—oªnµ ‡œÄœš»„ ¡ºÊœš¸É¤·Å—oÄ®o‡ªµ¤­œÄ‹®¦º°‡ªµ¤­Îµ‡´˜n°„µ¦Áž}œ­¤µ·„¡¦¦‡„µ¦Á¤º°Š ­nªœ„µ¦Å¤n¤¸…o°¡·¡µš „´»‡¨µ„¦®¦º°®œnª¥Šµœ…°Š¦´“ Á„º°š´ÊŠ®¤—…°Š‡œÄœœšÅ¤n¤¸ž{®µ—´Š„¨nµª ÁnœÁ—¸¥ª„´ ‡œÄœ¡ºÊœš¸É°ºÉœ Ç Á„º°š´ÊŠ®¤—„ÈšÅ¤n¤¸ž{®µÁnœ„´œ ¤oªnµ‹³¤¸ ‹Îµœªœœo°¥„ªnµ‡œÄœœš ¦µ¥…o ° ™µ¤„µ¦Â„o ž{  ®µ‡ªµ¤…´ — Â¥o Š šµŠ„µ¦Á¤º ° Š ‡œ­n ª œÄ®n Ä œš» „ ¡ºÊ œ š¸É Á ¨º ° „ª· ›¸ „ µ¦ ­¤µœŒ´œšr ×¥‡œÄœœšÁ¨º°„ª·›¸„µ¦œ¸Ê­¼Š­»— ­nªœ‡œÄœÁ¤º°Šž¦³¤µ– 1 Ĝ 5 (¦o°¥¨³ 20) š¸É¤¸‡ªµ¤Á®Èœ˜n°„µ¦Â„ož{®µ—´Š„¨nµªÃ—¥Ä®o®µ…o°¡·­¼‹œr‡ªµ¤™¼„Ÿ·—…°ŠÂ˜n¨³ iµ¥°¥nµŠ™¹Šš¸É­»— œ°„‹µ„œ¸Ê ­·ÉŠš¸Éœnµ­œÄ‹°¸„ž¦³Á—Èœ ‡º° ‡ªµ¤¦¼o­¹„ž¨°—£´¥‹µ„‡ªµ¤¦»œÂ¦Šš¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹µ„‡ªµ¤ …´—Â¥oŠšµŠ°»—¤„µ¦–r ¤oªnµ‹³¡ªnµ‡¦¹ÉŠ®œ¹ÉŠ…°Š‡œÄœœš¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„ž¨°—£´¥ ˜n‡œÄœ Á¤º°Š ¨³¡ºÊœš¸É„¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š ¤¸Á¡¸¥Š 1 Ĝ 3 Ášnµœ´Êœ š¸É¦¼o­„¹ ž¨°—£´¥ °µ‹ÁœºÉ°Š¤µ‹µ„Ÿ¼o¤¸­nªœ Á„¸É ¥ ª…o ° Š„´  °»— ¤„µ¦–r œ´Ê œ Ç ¤´ „ ­—Š°» — ¤„µ¦–r … °Š„¨»n ¤ ˜œÄœÁ…˜¡ºÊ œ š¸É Á ¤º °Š ®¦º ° Ĝ¡ºÊ œ š¸É ­µ›µ¦–³š¸ÉÁ…oµ™¹Š‡œ­nªœÄ®nŗo¤µ„ (Ž¹ÉŠ¤´„Áž}œ¡ºÊœš¸Éš¸É°¥¼n°µ«´¥…°Š‡œÁ¤º°Š) ‹¹ŠšÎµÄ®o‡œÄœÁ¤º°Š ¦¼o­¹„ž¨°—£´¥œo°¥„ªnµ‹µ„„µ¦Â­—Š°»—¤„µ¦–rœ´Êœ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ …o°¤¼¨„µ¦«¹„¬µš¸É¡ ¨³ ˜´ªÁ¨…š¸Éž¦µ„’˜µ¤˜µ¦µŠ—oµœ¨nµŠ ­³šo°œªnµ­´Š‡¤Åš¥„ε¨´ŠÁŸ·ž{®µ‡ªµ¤…´—Â¥oŠšµŠ °»—¤„µ¦–r š¸É­nŠŸ¨˜n°‡ªµ¤¦¼o­¹„Ťnž¨°—£´¥…°Š‡œÄœµ˜· —´Š˜µ¦µŠš¸É 10.1„

211 211


˜µ¦µŠš¸É 10.1„ ­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œ¦µ¥˜´ª¸Êª´—¤·˜·›¦¦¤µ£·µ¨Â¨³ž¦³µ›·žÅ˜¥ ¨Îµ—´š¸É

˜´ª¸Êª´—

¦o°¥¨³…°ŠŸ¼oš¸ÉŞčo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ‡¦´ÊŠ¨nµ­»— 33. ­¤µ·„­£µŸ¼ošœ¦µ¬‘¦ 34. ­¤µ·„ª»•·­£µ 35. ­¤µ·„­£µÁš«µ¨ ®¦º° °˜. ®¦º° ­…. 36. ­¤µ·„°Š‡r„µ¦¦·®µ¦Šµœ‹´Š®ª´—®¦º° ­„. 37. ¦o°¥¨³…°ŠŸ¼oš¸ÉÁž}œ­¤µ·„¡¦¦‡„µ¦Á¤º°Š 38. ¦o°¥¨³…°ŠŸ¼oš¸ÉŤn¤¸…o°¡·¡µš„´»‡¨µ„¦ ®¦º°®œnª¥ŠµœÁ°„œ 39. ¦o°¥¨³…°ŠŸ¼oš¸ÉŤn¤¸…o°¡·¡µš„´»‡¨µ„¦ ®¦º°®œnª¥Šµœ…°Š¦´“ 40. ¦o°¥¨³…°ŠŸ¼oš¸É­—Š‡ªµ¤‡·—Á®Èœ˜n°„µ¦ „ož{®µ‡ªµ¤…´—Â¥oŠšµŠ„µ¦Á¤º°Š ×¥ ®µšµŠ­¤µœŒ´œšrž¦³œ¸ž¦³œ°¤ 41. ¦o°¥¨³…°ŠŸ¼oš¸É¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„ž¨°—£´¥‹µ„ ‡ªµ¤¦»œÂ¦Šš¸ÉÁ„·—…¹Êœ‹µ„‡ªµ¤…´—Â¥oŠšµŠ °»—¤„µ¦–r

œš

ž¦³Á£š…°Š»¤œ „¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š

Á¤º°Š

84.50 82.30 82.40 60.00 2.50 99.40

79.60 74.60 71.50 56.20 4.70 97.90

74.80 69.30 61.40 52.60 4.50 98.00

99.60

97.30

97.30

87.30

84.00

80.20

49.40

34.70

30.00

‡œœšÄ­nċž¦³µ›·žÅ˜¥­¼Š„ªnµ‡œÁ¤º°Š (˜µ¦µŠš¸É 10.1…) £µ¡¦ª¤…°Š¤·˜·ž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨ ¡ªn µ ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜œš¤¸ ‡ªµ¤°¥¼n Á ¥È œ Áž} œ ­» … ¤µ„„ªn µ ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜„¹É Š Á¤º ° Š-„¹É Š œš ¨³ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜Á¤º ° Š ˜µ¤¨Îµ—´ ×¥ ­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¤·˜·œ¸ÊĜ»¤œž¦³Á£š˜nµŠ Ç ¤¸‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ °¥nµŠ¤¸œ´¥­Îµ‡´šµŠ­™·˜· —´Š¦µ¥¨³Á°¸¥—Ĝ˜n¨³˜´ª¸Êª´——´Šœ¸Ê ­™µœ„µ¦–r—oµœž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨ ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜˜nµŠ Ç ¥´Š‡ŠÄ®o ‡ªµ¤­Îµ‡´„´„µ¦ÅžÄo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ ×¥ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜œš¤¸„µ¦Ä®o‡ªµ¤­Îµ‡´­¼Š„ªnµ ž¦³µ„¦Äœ¡ºÊœš¸É°ºÉœ Ç Äœ…–³š¸Éž¦³µ„¦ÄœÁ…˜Á¤º°Š¤¸„µ¦Ä®o‡ªµ¤­Îµ‡´„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ‡¦´ÊŠ¨nµ­»— œo°¥„ªnµÁ…˜°ºÉœ Ç Â˜nÁ¤ºÉ°™µ¤™¹Š„µ¦Áž}œ­¤µ·„¡¦¦‡„µ¦Á¤º°Š „¨´¡ªnµ Ĝš»„¡ºÊœš¸É ž¦³µ„¦ Áž}œ­¤µ·„¡¦¦‡„µ¦Á¤º°ŠÄœ‹Îµœªœš¸Éœo°¥¤µ„ š´ÊŠœ¸Ê ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜Á¤º°ŠÁž}œ­¤µ·„¡¦¦‡ ¤µ„„ªnµž¦³µ„¦ÄœÁ…˜„¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š ¨³œš ˜µ¤¨Îµ—´

212


„µ¦Å¤n¤¸…o°¡·¡µš„´»‡¨µ„¦®¦º°®œnª¥ŠµœÁ°„œ ¨³¦´“ ¡ªnµ ž¦³µ„¦Äœ Á…˜œšÅ¤n ¤¸ ž{  ®µ…o ° ¡· ¡ µš„´  » ‡ ¨µ„¦®¦º ° ®œn ª ¥Šµœ˜n µ Š Ç Äœ…–³š¸É ž ¦³µ„¦Äœ Á…˜„¹É Š œš-„¹É Š Á¤º ° Š ¨³ÄœÁ…˜Á¤º ° Š ¤¸ ž{  ®µ…o ° ¡· ¡ µš¤µ„„ªn µ š´Ê Š œ¸Ê ° µ‹­³šo ° œÅ—o ªn µ ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜œš—ε¦Š¸ª·˜°¥nµŠÁ¦¸¥Šnµ¥ ¤¸‡ªµ¤ž¦³œ¸ž¦³œ°¤ Ĝ…–³š¸Éž¦³µ„¦ÄœÁ¤º°Š Á…oµ™¹Š…o°¤¼¨˜nµŠ Ç Å—o—¸„ªnµ ‹¹Š°µ‹Á„·—„µ¦¡·š´„¬r­·š›·…°Š˜œÁ°ŠÃ—¥„µ¦¤¸…o°¡·¡µš„´»‡¨µ„¦š¸É Á„¸É¥ª…o°Š „µ¦Â„ož{®µ‡ªµ¤…´—Â¥oŠšµŠ„µ¦Á¤º°Š ¡ªnµ ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜˜nµŠ Ç ­nªœÄ®n Á®Èœªnµ‡ª¦®µšµŠ­¤µœŒ´œšrž¦³œ¸ž¦³œ°¤ ¤µ„„ªnµš¸É‹³®µ…o°¡·­¼‹œr‡ªµ¤™¼„Ÿ·—…°ŠÂ˜n¨³ iµ¥ °¥n µ Š™¹ Š š¸É ­» — ×¥ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜œš ¦o ° ¥¨³ 87.30 š¸É Á ®È œ ªn µ ‡ª¦ž¦³œ¸ ž ¦³œ°¤ ­nªœž¦³µ„¦ÄœÁ…˜„¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š ¨³Á…˜Á¤º°Š Á®Èœ—oª¥ÄœšÎµœ°ŠÁ—¸¥ª„´œ ‡º° ¦o°¥¨³ 84.00 ¨³ 80.20 ˜µ¤¨Îµ—´ Ž¹ÉŠÁ¤ºÉ°¡·‹µ¦–µ‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥ ¤¸‡ªµ¤­°—‡¨o°Š„´‡ªµ¤Á®Èœ œ´œÉ ‡º° ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜œšÄ®o‡ªµ¤­Îµ‡´„´„µ¦­¤µœŒ´œšr­¼Š„ªnµž¦³µ„¦ÄœÁ…˜°ºÉœ Ç Ánœ„´œ ˜µ¦µŠš¸É 10.1… ‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥…°Š­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·ž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨ ¨Îµ—´š¸É

˜´ª¸Êª´—

„µ¦ÅžÄo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ‡¦´ÊŠ¨nµ­»— 33. ­¤µ·„­£µŸ¼ošœ¦µ¬‘¦ 34. ­¤µ·„ª»•·­£µ 35. ­¤µ·„­£µÁš«µ¨ ®¦º° °˜. ®¦º° ­…. 36. ­¤µ·„°Š‡r„µ¦¦·®µ¦Šµœ‹´Š®ª´— ®¦º°­„. 37. „µ¦Áž}œ­¤µ·„¡¦¦‡„µ¦Á¤º°Š 38. „µ¦Å¤n¤¸…o°¡·¡µš„´»‡¨µ„¦®¦º° ®œnª¥ŠµœÁ°„œ 39. „µ¦Å¤n¤¸…o°¡·¡µš„´»‡¨µ„¦®¦º° ®œnª¥Šµœ…°Š¦´“ 40. „µ¦Â„ož{®µ‡ªµ¤…´—Â¥oŠšµŠ„µ¦Á¤º°Š ×¥®µšµŠ­¤µœŒ´œšrž¦³œ¸ž¦³œ°¤ 41. ‡ªµ¤¦¼o­¹„ž¨°—£´¥‹µ„‡ªµ¤¦»œÂ¦Šš¸É Á„·—…¹Êœ‹µ„‡ªµ¤…´—Â¥oŠšµŠ°»—¤„µ¦–r ¦ª¤‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥Äœ¤·˜·ž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨ Mean Rank ‡nµ¤µ˜¦“µœ…°Š Kruskal-Wallis Test Sig.

213

œš

ž¦³Á£š…°Š»¤œ „¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š

Á¤º°Š

0.85 0.82 0.82 0.60 0.03 0.99

0.81 0.77 0.74 0.57 0.04 0.98

0.75 0.69 0.61 0.53 0.05 0.98

1.00

0.97

0.97

0.87

0.85

0.80

3.25

3.02

2.79

9.17 2621.65

8.40 2136.48 241.965 .000

8.09 1932.27


­™µœ„µ¦–r¦³—´‹´Š®ª´— …o°¤¼¨š¸ÉčoĜ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r­™µœ„µ¦–rž¦³„°—oª¥­™·˜·‹µ„˜´ª¸ªÊ ´— 2 ˜´ª ‡º° 1. °´˜¦µ¦o°¥¨³…°ŠŸ¼o¤¸­·š›·š¸É¤µ¨—‡³ÂœœÁ­¸¥ŠÁ¨º°„˜´ŠÊ ­¤µ·„­£µŸ¼ošœ¦µ¬‘¦ ÂnŠÁ…˜ (˜´ª¸Êª´—Á·Šª„) Ĝ ¡.«. 2544 ¨³ 2550 2. °´˜¦µ…°Š‡—¸Äœ«µ¨ž„‡¦°Š˜n°ž¦³µ„¦ 100,000 ‡œ (˜´ª¸ªÊ ´—Á·Š¨…°Š ›¦¦¤µ£·µ¨Â¨³‡ªµ¤­¤µœŒ´œšr) Ĝ ¡.«.2549 ¨³ 2550 ­™µœ„µ¦–rĜ£µ¡¦ª¤ 1. °´˜¦µ„µ¦¤µÄo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ‡n°œ…oµŠŸ´œŸªœ ®µ„¡·‹µ¦–µ‹µ„„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ ¦³—´ž¦³Áš«š¸ÉŸnµœ¤µ 3 ‡¦´ÊŠ ‡º°Äœ ¡.«. 2544 2549 ¨³ 2550 ‹³¡ªnµ°´˜¦µ„µ¦¤µÄo­·š›· Á¨º°„˜´ÊŠš´ÊŠ 3 ‡¦´ÊŠ ¥´ŠŸ´œŸªœÃ—¥°´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š„µ¦¤µÄo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ­£µŸ¼ošœ¦µ¬‘¦ÂÂnŠ Á…˜Äœ 3 že¦³—´ž¦³Áš«Ášnµ„´ 69.94, 64.73 ¨³ 74.49 ˜µ¤¨Îµ—´ ®µ„Áž¦¸¥Áš¸¥­™·˜·¦³®ªnµ ¡.«. 2544 „´ 2550 ‹³¡…o°š¸Éœnµ­œÄ‹µŠž¦³„µ¦ ‡º° 1.1 „µ¦Á¡·É¤ÁŒ¨¸É¥¦µ¥‹´Š®ª´—ž¦µ„’¤µ„š¸É­»—Äœ£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° ¨³œo°¥š¸É­»—Äœ£µ‡„¨µŠ ‹µ„„µ¦š—¨°Š‹´‡¼n„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š°´˜¦µ„µ¦Äo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ ¦³®ªn µ Š ¡.«. 2544 „´ 2550 Áž} œ ¦µ¥‹´ Š ®ª´— ¡ªn µ ×¥ÁŒ¨¸É ¥Â¨o ª °´˜¦µ„µ¦Äo­·š ›· Á ¨º ° „˜´Ê Š Á¡·É¤…¹Êœš´ÊŠÄœ£µ¡¦ª¤š¸É¡·‹µ¦–µ‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÁŒ¨¸É¥š»„‹´Š®ª´—Äœ¦³—´ž¦³Áš« ¨³ÁŒ¨¸É¥ š»„‹´Š®ª´—Ĝ˜n¨³£µ‡ „µ¦Á¡·É¤…¹Êœž¦µ„’‡nµ­¼Šš¸É­»—Äœ£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°¦°Š¨ŠÅž ‡º° £µ‡Á®œº° £µ‡Ä˜o ¨³£µ‡„¨µŠ˜µ¤¨Îµ—´ (˜µ¦µŠš¸É 10.2) ˜µ¦µŠš¸É 10.2 „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÃ—¥ÁŒ¨¸É¥¦µ¥‹´Š®ª´—…°Š°´˜¦µ„µ¦Äo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ Ĝ¡.«. 2544 „´ 2550 „µ¦‹´‡¼nÁž¦¸¥Áš¸¥„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÁž}œ¦µ¥‹´Š®ª´— š´ÊŠž¦³Áš« £µ‡Á®œº° £µ‡£µ‡„¨µŠ £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° £µ‡Ä˜o

‹Îµœªœ‡¼nš¸Éš—­°

Ÿ¨˜nµŠÃ—¥ÁŒ¨¸É¥ (Á¡·É¤…¹Êœ) -2.33 -3.58 -0.44 -4.48 -1.41

76 17 26 19 14

214

­´¤ž¦³­·š›·Í­®­´¤¡´œ›r Á¡¸¥¦r­´œ 0.71 0.81 0.59 0.09 0.71


1.2 °´˜¦µ„µ¦Äo­·š›·¦³®ªnµŠ¡.«. 2544 „´ 2550 …°Š‹´Š®ª´—Äœ£µ‡ ˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°­´¤¡´œ›r„´œœo°¥¤µ„ ¤o£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°‹³¤¸°´˜¦µ„µ¦Á¡·É¤ ÁŒ¨¸É¥­¼Šš¸É­»— —´ŠÅ—o„¨nµª¤µÂ¨oª ˜n°´˜¦µ„µ¦Äo­·š›·Äœ£µ‡œ¸ÊĜ„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ 2 ‡¦´ÊŠ …°Š‹´Š®ª´— ˜nµŠ Ç ž¦µ«‹µ„š·«šµŠ ‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Í­®­´¤¡´œ›r…°Š°´˜¦µ„µ¦Äo­·š›·Í…°Š‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç Äœ £µ‡œ¸Ê¤¸‡nµ˜É夵„ ‡º°Å¤n™¹Š 0.1 Ž¹ÉŠÂ­—ŠÄ®oÁ®Èœªnµ‹´Š®ª´—š¸ÉÁ‡¥¤¸°´˜¦µ„µ¦Äo­·š›·­¼Š®¦º°˜Éε Ĝ ¡.«. 2544 Ťn‹ÎµÁž}œªnµ‹³Â­—Š°´˜¦µ­¼Š (®¦º°˜Éε) Ĝ ¡.«. 2550 —oª¥ ž¦³Á—Èœœ¸Ê˜„˜nµŠÅž‹µ„ £µ‡°ºÉœ Ç Ã—¥ÁŒ¡µ³£µ‡Á®œº°š¸É°´˜¦µ„µ¦Äo­·š›·Äœ¡.«. 2544 …°ŠŸ¼o¤¸­·š›·ÍÁ¨º°„˜´ÊŠ¤¸Ã°„µ­š¸É‹³ ‡µ—‡³Áœ°´˜¦µ„µ¦Äo­·š›·Äœ ¡.«. 2550 ŗož¦³¤µ–¦o°¥¨³ 35 ™¹Š¦o°¥¨³ 66 „¨nµª‡º° ‹´Š®ª´—Ä— š¸É°´˜ ¦µ„µ¦°°„¤µÄo­· š ›·Äœ ¡.«. 2544 ­¼ Š (®¦º°˜Éε ) „È ‹ ³¤¸Â œªÃœo ¤ š¸É‹ ³°°„¤µÄo­· š ›·Ä œ ¡.«. 2550 ­¼Š (®¦º°˜Éε) ˜µ¤Åž—oª¥ ®µ„čoŸ¨¨´¡›r (š¸Éª·Á‡¦µ³®r‹µ„„µ¦Äo­·š›·ÍÁ¨º°„˜´ÊŠÄœ 2 že…oµŠ˜oœ) š¸É„¨nµª¤µÁ¡ºÉ° °›·µ¥„µ¦Äo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ…°ŠŸ¼o¤¸­·š›·ÍĜ‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç Â¨oª „È‹³œÎµÅž­¼n…o°­¦»žš¸É°µ‹‹³Áž}œÅžÅ—o µŠž¦³„µ¦‡º° „) „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠšµŠ„µ¦Á¤º°ŠÄœže 2550 ¤¸­nªœŸ¨´„—´œÄ®oŸ¼o¤¸­·š›·ÍÁ¨º°„˜´ÊŠÄœ £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° ¨³£µ‡Á®œº° °°„¤µÄo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠÁ¡·É¤…¹Êœ„ªnµÁ—·¤¤µ„„ªnµÄœ£µ‡Ä˜o ¨³Ã—¥ÁŒ¡µ³£µ‡„¨µŠ …) ›¦¦¤µ˜·…°Š„µ¦Äo­·š›·ÍÁ¨º°„˜´ÊŠ…°Š‹´Š®ª´—Äœ£µ‡Á®œº° ¨³£µ‡Ä˜o‡n°œ…oµŠ ‡µ—‡³ÁœÅ—o¤µ„„ªnµ Ÿ¼o¤¸­·š›·°°„Á­¸¥ŠÄœ£µ‡„¨µŠÂ¨³Ã—¥ÁŒ¡µ³£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° ¡°‹³‡µ—‡³ÁœÅ—o ¡ °­¤‡ª¦ªnµ ‹´ Š ®ª´ — š¸ÉÁ ‡¥¤¸ Ÿ¼o ¤¸ ­·š ›·Í ° °„¤µÄo ­· š ›·Í ¤ µ„ÄœÁ…˜£µ‡Ä˜o  ¨³ ×¥ÁŒ¡µ³£µ‡Á®œº°„È‹³¤¸ÂœªÃœo¤š¸É‹³°°„¤µ­·š›·Í¤µ„Äœ‡¦´ÊŠ˜n°Åž ˜n­Îµ®¦´„µ¦°°„¤µ ¨Š‡³Âœœ…°ŠŸ¼o¤¸­·š›·ÍĜ£µ‡„¨µŠÂ¨³Ã—¥ÁŒ¡µ³£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°Â¨oª…¹Êœ°¥¼n„´ž{‹‹´¥ °ºÉœ Ç ¤µ„„ªnµ‹³Áž}œ›¦¦¤µ˜·…°ŠŸ¼o¤¸­·š›·ÍĜ£µ‡š´ÊŠ 2 2. °´ ˜ ¦µ„µ¦œÎ µ „¦–¸ ‡ ªµ¤…´ — Â¥o Š …¹Ê œ ­¼n « µ¨ž„‡¦°ŠÃ—¥ÁŒ¨¸É ¥ ¨—¨Š Ĝ £µ¡¦ª¤Â¨oª‹Îµœªœ‡—¸Äœ«µ¨ž„‡¦°Šœ´˜´ÊŠÂ˜nĜ ¡.«. 2544- ¡.«. 2549 ŤnŗoÁ¡·É¤…¹Êœ°¥nµŠ ˜n°ÁœºÉ°Š ˜n…¹Êœ¨Š­¨´„´œÅž ˜n®µ„‹´‡¼nÁž¦¸¥Áš¸¥°´˜¦µ‡—¸˜n°ž¦³µ„¦ 100,000 ‡œ ¦µ¥ ‹´Š®ª´— ¦³®ªnµŠ ¡.«. 2544 ¨³ ¡.«. 2550 ‹³¡ªnµ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š¦µ¥‹´Š®ª´—×¥ÁŒ¨¸É¥¨—¨Š š»„ £µ‡¥„Áªoœ £µ‡„¨µŠ ­·ÉŠ š¸É˜ ¦Š…oµ ¤„´„µ¦°°„¤µÄo­·š ›·ÍÁ ¨º° „˜´ÊŠ °¸„ ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ ‡º° „µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š°´˜¦µ‡—¸Äœ«µ¨ž„‡¦°Š¦³®ªnµŠ 2 ‹»—Áª¨µ…°Š‹´Š®ª´—Ĝ˜n¨³£µ‡ (×¥ÁŒ¡µ³ £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°) ¤¸‡ªµ¤­´¤¡´œ›r„´œœo°¥„ªnµ „¦–¸„µ¦Äo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ „¨nµªÃ—¥­¦»ž„È

215


‡º° °´˜ ¦µ„µ¦Á„·—‡—¸Ä œ°—¸˜…°ŠÂ˜n¨ ³‹´Š ®ª´— Ĝš»„£µ‡Äo‡µ—‡³Áœ°´˜ ¦µ„µ¦Á„·—‡—¸Ä œ°¸ „ nªŠÁª¨µ°ºÉœ ŗoœo°¥„ªnµ„¦–¸„µ¦Äo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ (˜µ¦µŠš¸É 10.3) ˜µ¦µŠš¸É 10.3 „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÃ—¥ÁŒ¨¸É¥¦µ¥‹´Š®ª´—…°Š°´˜¦µ„µ¦Á„·—‡—¸Äœ«µ¨ž„‡¦°Š˜n°ž¦³µ„¦ 100,000 ‡œ Ĝ¡.«. 2544 „´ 2550 „µ¦‹´‡¼nÁž¦¸¥Áš¸¥„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÁž}œ ‹Îµœªœ‡¼nš¸Éš—­° ¦µ¥‹´Š®ª´— š´ÊŠž¦³Áš« 76 £µ‡Á®œº°

17

£µ‡„¨µŠ

26

£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°

19

£µ‡Ä˜o

14

Ÿ¨˜nµŠÃ—¥ÁŒ¨¸É¥ 0.69 (¨—¨Š) 1.42 (¨—¨Š) -0.16 (Á¡·É¤…¹Êœ) 0.18 (¨—¨Š) 2.08 (¨—¨Š)

­´¤ž¦³­·š›·Í­®­´¤¡´œ›r Á¡¸¥¦r­´œ 0.53 0.61 0.72 0.57 0.52

„µ¦‹´—°´œ—´Äœ¦³—´ž¦³Áš« (˜µ¦µŠš¸É 10.4) 1. ­™µœ„µ¦–rĜ£µ¡¦ª¤ÂšÅ¤nÁž¨¸É¥œÂž¨Š ­™µœ„µ¦–r—oµœž¦³µ›·žÅ˜¥ ¨³›¦¦¤µ£·µ¨Äœ£µ¡¦ª¤¦³—´ž¦³Áš«ÂšÅ¤n¤¸„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š ‹Îµœªœ‹´Š®ª´—š¸É°¥¼nĜΜ —´œ¸­¼Š žµœ„¨µŠ ¨³˜Éε Á„º°‡Š‹ÎµœªœÁ—·¤ ž¦³¤µ–¦o°¥¨³ 50 ¨³ 40 …°Š‹´Š®ª´—š¸É°¥¼nĜ Μ—´œ¸­¼ŠÂ¨³˜Éε Ĝ ¡.«. 2550 Áž}œ„¨»n¤‹´Š®ª´—Á—·¤ œ°„‹µ„œ´Êœ‡nµ‡ªµ¤Á¸É¥ŠÁœ¤µ˜¦“µœš¸É ­³šo°œ‡ªµ¤Âž¦ž¦ªœ…°Š‡nµ—´œ¸…°Šš´ÊŠ 2 že š¸ÉÁž¦¸¥Áš¸¥ÂšÅ¤nÁž¨¸É¥œÂž¨Š‡º° ¤¸‡nµ 0.08 ¨³ 0.07 ˜µ¤¨Îµ—´ 2. ž¦³µ›· ž Ř¥Â¨³›¦¦¤µ£·  µ¨Å¤n Ä n ¡ºÊ œ š¸É … °Š‹´ Š ®ª´ — ‹µ„£µ‡ ˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° Ĝ¦¦—µ‹´Š®ª´—š¸É°¥¼nĜΜ—´œ¸­¼Š…°Šš´ÊŠ 2 že š¸ÉÁž¦¸¥Áš¸¥Å¤nž¦µ„’ ‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°Á¨¥Â¤o˜n‹´Š®ª´—Á—¸¥ª Ĝ ¡.«. 2545 œ´Êœ Á¨¥Ž¹ÉŠÁž}œ‹´Š®ª´—š¸É ¤¸‡nµ—´œ¸­¼Š‹µ„£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°¤¸‡nµ—´œ¸Á¡¸¥Š 0.73 ¨³ž¦µ„’°¥¼nĜ°´œ—´š¸É 31 ­™µœ„µ¦–rĜ ¡.«. 2550 —¸…¹ÊœÃ—¥‹´Š®ª´—­»¦·œš¦r ¨³«¦¸­³Á„¬Áž}œ­°Š‹´Š®ª´—š¸É¤¸‡nµ—´œ¸

216


­¼Šš¸É­»—Äœ¦¦—µ‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°Ž¹ÉŠÅ—o°´œ—´š¸É 21 ¨³ 22 ‡nµ—´œ¸š¸É°¥¼n Ĝ¦³—´ 0.74 „ÈŤn—¸¡°š¸É‹³Åžž¦µ„’ĜÎœ—´œ¸­¼ŠÅ—o ˜¦Š„´œ…oµ¤ Ĝ¦¦—µ‹´Š®ª´—š¸É°¥¼nĜΜ—´œ¸˜ÉεĜ ¡.«. 2545 œ´ÊœÁž}œ‹´Š®ª´—‹µ„ £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°™¹Š¦o°¥¨³ 60 °¸„ 6 že˜°n ¤µÂ¤o‹Îµœªœ‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡œ¸ÊĜΜ—´œ¸˜Éε‹³ ¨—‹Îµœªœ¨ŠÁ®¨º° 4 ‹µ„ 11 ‹´Š®ª´— ˜n¥´ŠÁž}œ­´—­nªœš¸É­¼Šš¸É­»—°¥¼n—¸ ‡º°ž¦³¤µ– ¦o°¥¨³ 36 Ášnµ„´‹´Š®ª´—Äœ£µ‡„¨µŠ ‡Îµ°›·µ¥­Îµ‡´‡º° °´˜¦µ„µ¦Äo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ…°Š‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç Äœ£¼¤·£µ‡œ¸Ê°¥¼nĜ ¦³—´˜ÉεÁ¤ºÉ°Áš¸¥„´£¼¤·£µ‡°ºÉœ Ç …–³š¸É°´˜¦µ„µ¦Á„·—‡—¸Äœ«µ¨ž„‡¦°ŠÂ¤o‹³°¥¼nĜ¦³—´˜Éεš¸É ­»—˜n„ÈŤn˜„˜nµŠ‹µ„£µ‡°ºÉœ¤µ„œ´„ œ°„‹µ„°´˜¦µ„µ¦Äo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ‹³°¥¼nĜ¦³—´˜Éε¨oª ¡§˜·„¦¦¤„µ¦Äo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ…°ŠŸ¼o¤¸­·š›·ÍĜ˜n¨³‹´Š®ª´—…°Š£µ‡œ¸Ê¥´Š¥µ„„n„µ¦‡µ—‡³ÁœŽ¹ÉŠ ‡n°œ…oµŠÂ˜„˜nµŠ‹µ„‹´Š®ª´—Äœ£¼¤·£µ‡°ºÉœ Ç —´ŠÅ—o„¨nµª¤µÂ¨oª 3. ‹´Š®ª´—­Îµ‡´ Ç ÄœÂ˜n¨³£µ‡¨—‡ªµ¤Ã——Á—nœ¨Š „n°œ®œoµ ¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—­Îµ‡´ Ç ÄœÂ˜n¨³£¼¤·£µ‡„Ȥ·Å—o¤¸‡ªµ¤Á—nœÄœ¤·˜·œ¸Ê Á¸¥ŠÄ®¤n (œ‡¦ž“¤Â¨³Œ³Á·ŠÁš¦µ) Áž}œ‹´Š®ª´—­Îµ‡´š¸Éž¦µ„’ĜÎœ—´œ¸­¼ŠÄœ ¡.«. 2545 ˜n„µ¦ž¦³Á¤·œÄœ‡¦´ÊŠ˜n°¤µ„¨´Å¤n¡ ‹´Š®ª´—®¨´„Ĝ˜n¨³£¼¤·£µ‡ÄœÃŽœ—´œ¸­¼ŠÁ¨¥ œ°„‹µ„œ´Êœ‹´Š®ª´—­Îµ‡´ °µš· ¨»¦¸ œœš»¦¸ £¼Á„Ș …°œÂ„nœ ¨³Ã—¥ÁŒ¡µ³„¦»ŠÁš¡² „¨µ¥Áž}œ‹´Š®ª´—š¸É˜„Åž°¥¼nĜΜ—´œ¸˜Éεš´ÊŠ­·Êœ ‹´ Š ®ª´ — š¸É Á „· — „µ¦Áž¨¸É ¥ œÂž¨Š…°Š‡n µ —´  œ¸  ¨³°´ œ —´  °¥n µ Š¦» œ ¦ŠÅ—o  „n „¦³¸É °nµ Šš°Š ¨³Œ³Á·Š Áš¦µ Ž¹ÉŠ ˜„‹µ„°´œ —´  3 11 ¨³ 13 ¤µ­¼n°´ œ —´ š¸É 67 50 ¨³ 57 ˜µ¤¨Îµ—´ ­nªœ‹´Š®ª´—š¸É°¥¼nĜ„¨»n¤…°Š„µ¦Á¨ºÉ°œ°´œ—´‹µ„ÃŽœ—´œ¸žµœ„¨µŠÅž­¼nΜ­¼ŠÅ—o„n ˜µ„ ­»Ã…š´¥ ¨³œ¦µ›·ªµ­ Áž}œ˜oœ ­nªœ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š°´œ—´…°Š‹´Š®ª´—°ºÉœ Ç š¸ÉŤn´—Á‹œ Ášnµ„´„¨»n¤‹´Š®ª´—…oµŠ˜oœÅ—o­—ŠÅªoĜ˜µ¦µŠÂ¨oª

217


˜µ¦µŠš¸É 10.4 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·ž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨¦³—´ž¦³Áš«

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 ¨Îµ¡¼œ 0.81 1 ­·Š®r»¦¸ 0.81 2 ­˜¼¨ 0.80 2 ¡´š¨»Š 0.81 3 „¦³¸É 0.78 3 ­˜¼¨ 0.81 4 œ‡¦ž“¤ 0.78 4 ¤n±n°Š­°œ 0.80 5 ¦µ»¦¸ 0.78 5 ¨Îµ¡¼œ 0.79 6 Á¡¦»¦¸ 0.78 6 ¨ÎµžµŠ 0.78 7 ­¦³»¦¸ 0.78 7 ´¥œµš 0.78 8 ¡¦n 0.77 8 ¦µ»¦¸ 0.77 9 »¤¡¦ 0.77 9 ˜µ„ 0.77 10 Á¸¥ŠÄ®¤n 0.77 10 ˜¦´Š 0.77 11 °nµŠš°Š 0.77 11 ¡¦n 0.77 12 ¡´š¨»Š 0.77 12 ­»Ã…š´¥ 0.77 13 Œ³Á·ŠÁš¦µ 0.77 13 œnµœ 0.76 14 ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ 0.76 14 ¥³¨µ 0.76 15 ¥³¨µ 0.76 15 œ¦µ›·ªµ­ 0.76 16 ‹´œš»¦¸ 0.76 16 Á¡¦»¦¸ 0.76 17 ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ 0.75 17 ­¦³»¦¸ 0.76 18 ­»¡¦¦–»¦¸ 0.75 18 „µ‹œ»¦¸ 0.75 19 ˜¦´Š 0.75 19 ž{˜˜µœ¸ 0.74 20 ¨ÎµžµŠ 0.75 20 »¤¡¦ 0.74 21 œnµœ 0.74 21 ­»¦·œš¦r 0.74 22 „µ‹œ»¦¸ 0.74 22 «¦¸­³Á„¬ 0.74 23 ¤n±n°Š­°œ 0.74 23 ž¦µ‹¸œ»¦¸ 0.73 24 ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ 0.74 24 Á¸¥ŠÄ®¤n 0.73 25 ­·Š®r»¦¸ 0.74 25 ‹´œš»¦¸ 0.73 26 °»š´¥›µœ¸ 0.74 26 ¡³Á¥µ 0.73 27 œ‡¦œµ¥„ 0.73 27 ¨¡»¦¸ 0.72 28 ­Š…¨µ 0.73 28 œ‡¦ž“¤ 0.72 29 žš»¤›µœ¸ 0.73 29 ­Š…¨µ 0.72 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 34 ‹´Š®ª´— (44.74%) ¨—¨Š 40 ‹´Š®ª´— (52.63%) ‡Šš¸É 2 ‹´Š®ª´— (2.63%)

218

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 25 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 12 ¨Š‹µ„ 2 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 23 ¨Š‹µ„ 1 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 20 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 38 ¨Š‹µ„ 5 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 40 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 19 ¨Š‹µ„ 8 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 50 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 21 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 15 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 45 ¨Š‹µ„ 6 ¨Š‹µ„ 7 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 22 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 37 ¨Š‹µ„ 9 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 70 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 66 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 32 ¨Š‹µ„ 10 ¨Š‹µ„ 16 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 35 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 30 ¨Š‹µ„ 4 ¨Š‹µ„ 28


˜µ¦µŠš¸É 10.4 (˜n°)

¨Îµ—´š¸É 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´— ¨¡»¦¸ Á¨¥ ž¦µ‹¸œ»¦¸ Á¸¥Š¦µ¥ ¦³œ°Š ¡³Á¥µ ¦³¥°Š ž{˜˜µœ¸ ´¥œµš ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r ˜µ„ »¦¸¦´¤¥r Á¡¦¼¦–r œ‡¦¦µ­¸¤µ œœš»¦¸ œ¦µ›·ªµ­ ­¦³Â„oª ˜¦µ— œ‡¦­ª¦¦‡r ¤»„—µ®µ¦ ­»Ã…š´¥ °»˜¦—·˜™r œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ ¨»¦¸ °»¨¦µ›µœ¸ ¤®µ­µ¦‡µ¤ „µ¯­·œ›»r ´¥£¼¤· ¡·‹·˜¦

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É ¤ª¨¦ª¤ 0.73 30 0.73 31 0.73 32 0.73 33 0.73 34 0.73 35 0.73 36 0.73 37 0.72 38 0.72 39 0.71 40 0.71 41 0.71 42 0.70 43 0.70 44 0.70 45 0.70 46 0.70 47 0.69 48 0.69 49 0.69 50 0.69 51 0.69 52 0.69 53 0.68 54 0.68 55 0.68 56 0.68 57 0.68 58

219

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´— ­¦³Â„oª Á¨¥ ­¤»š¦­µ‡¦ ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ °Îµœµ‹Á‹¦· ¦³œ°Š °»—¦›µœ¸ °»¨¦µ›µœ¸ ­»¡¦¦–»¦¸ Á¸¥Š¦µ¥ ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ ¡´ŠŠµ ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ ¤»„—µ®µ¦ ¦³¥°Š œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ œ‡¦œµ¥„ œ‡¦¦µ­¸¤µ žš»¤›µœ¸ °nµŠš°Š ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ Á¡¦¼¦–r ¥Ã­›¦ ¡·‹·˜¦ »¦¸¦´¤¥r Œ³Á·ŠÁš¦µ °»š´¥›µœ¸

—´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 46 ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 63 ¨Š‹µ„ 24 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 61 ¨Š‹µ„ 34 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 68 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 54 ¨Š‹µ„ 18 ¨Š‹µ„ 33 ¨Š‹µ„ 17 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 73 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 59 ¨Š‹µ„ 14 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 49 ¨Š‹µ„ 36 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 52 ¨Š‹µ„ 27 ¨Š‹µ„ 43 ¨Š‹µ„ 29 ¨Š‹µ„ 11 ¨Š‹µ„ 39 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 75 ¨Š‹µ„ 42 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 64 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 58 ¨Š‹µ„ 41 ¨Š‹µ„ 13 ¨Š‹µ„ 26


˜µ¦µŠš¸É 10.4 (˜n°)

¨Îµ—´š¸É 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´— ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ „ε¡ŠÁ¡¦ °Îµœµ‹Á‹¦· …°œÂ„nœ ­¤»š¦­µ‡¦ ¥Ã­›¦ ¦o°¥Á°È— «¦¸­³Á„¬ ­„¨œ‡¦ °»—¦›µœ¸ £¼Á„Ș ­»¦·œš¦r œ‡¦¡œ¤ ®œ°Š‡µ¥ ¡´ŠŠµ „¦»ŠÁš¡ ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ ¡·¬–»Ã¨„

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É ¤ª¨¦ª¤ 0.67 59 0.67 60 0.67 61 0.67 62 0.66 63 0.66 64 0.66 65 0.66 66 0.64 67 0.64 68 0.64 69 0.63 70 0.62 71 0.61 72 0.57 73 0.56 74 0.49 75 0.27 76

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´— ¦o°¥Á°È— „ε¡ŠÁ¡¦ ®œ°Š‡µ¥ œ‡¦­ª¦¦‡r °»˜¦—·˜™r ´¥£¼¤· ­„¨œ‡¦ ¤®µ­µ¦‡µ¤ „¦³¸É ˜¦µ— ¨»¦¸ „µ¯­·œ›»r ¡·¬–»Ã¨„ œœš»¦¸ £¼Á„Ș …°œÂ„nœ œ‡¦¡œ¤ „¦»ŠÁš¡

—´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 0.64 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 0.63 0.61 0.60 0.60 0.26

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 65 ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 72 ¨Š‹µ„ 48 ¨Š‹µ„ 51 ¨Š‹µ„ 57 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 67 ¨Š‹µ„ 55 ¨Š‹µ„ 3 ¨Š‹µ„ 47 ¨Š‹µ„ 53 ¨Š‹µ„ 56 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 76 ¨Š‹µ„ 44 ¨Š‹µ„ 69 ¨Š‹µ„ 62 ¨Š‹µ„ 71 ¨Š‹µ„ 74

„µ¦‹´—°´œ—´Äœ£¼¤·£µ‡ 1. n ° Šªn µ Š—o µ œž¦³µ›· ž Ř¥Â¨³›¦¦¤µ£·  µ¨Äœ£µ‡Á®œº ° Á¡·É ¤ …¹Ê œ ¤µ„ (˜µ¦µŠš¸É 10.5) „¦³Â­„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠšµŠ„µ¦Á¤º°ŠÄœnªŠÁª¨µš¸ÉŸnµœ¤µ„n°Ä®oÁ„·—Ÿ¨„¦³šÄœ ªŠ„ªoµŠ ˜nŸ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®r‹µ„‡nµ—´œ¸Â¨³­™·˜·°ºÉœš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°ŠÂ­—ŠÄ®oÁ®Èœªnµ£µ‡Á®œº° (¨³ £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°) ŗo¦´Ÿ¨„¦³š‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œ¤µ„„ªnµ£µ‡°ºÉœ Ç Ÿ¨„¦³šœ¸Ê‡º° 1.1 n°ŠªnµŠÁ¡·É¤…¹Êœ¤µ„ „µ¦ž¦³Á¤·œÄœ ¡.«. 2545 ­—ŠÄ®oÁ®Èœªnµ„¨»n¤ ‹´Š®ª´—ĜÎœ—´œ¸žµœ„¨µŠ¤¸‹Îµœªœ¤µ„š¸É­»— ‡º° 11 Ĝ 17 ‹´Š®ª´— ˜n‹Îµœªœ‹´Š®ª´—ĜÎœœ¸Ê ¨—Á®¨º°Á¡¸¥Š 4 ‹´Š®ª´— Ĝ°¸„ 6 že˜n°¤µ …–³Á—¸¥ª„´œ‡ªµ¤Á¸É¥ŠÁœ¤µ˜¦“µœ…°Š‡nµ—´œ¸

220


Á¡·É¤…¹Êœ‹µ„ 0.10 Áž}œ 0.16 ®¦º°ž¦³¤µ–¦o°¥¨³ 60 „µ¦¨—¨Š…°Š‹´Š®ª´—š¸É¤¸‡nµ—´œ¸Äœ¦³—´ žµœ„¨µŠÂ­—Š™¹Š¦³—´‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ…°Š„¨»n¤‹´Š®ª´—Äœ£µ‡Á®œº°š¸ÉÁ¡·É¤…¹Êœ 1.2 °´ ˜ ¦µ„µ¦Äo ­· š ›· Á ¨º ° „˜´Ê Š Á¡·É ¤ …¹Ê œ ¤µ„ ×¥£µ¡¦ª¤Â¨o ª °´ ˜ ¦µ„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÃ—¥ÁŒ¨¸É¥¦ª¤š´ÊŠ‡nµ‡ªµ¤Á¸É¥ŠÁœ¤µ˜¦“µœÄœ„µ¦Äo­·š›·„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ¦³®ªnµŠžeš¸É Áž¦¸¥Áš¸¥…°Š£µ‡œ¸Ê­¼ŠÁž}œ°´œ—´­°Š¦°Š‹µ„£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° —´Šš¸Éŗo„¨nµª¤µoµŠ ¨oª ‡ªµ¤Ÿ´œŸªœÄœ—oµœ„µ¦Á¤º°Š…°Š£µ‡œ¸ÊÁž}œ­µÁ®˜»Ä®oÁ„·—‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ…°Š‡nµ—´œ¸Ã—¥¦ª¤ Ĝ¦³¥³®¨´Š ­Îµ®¦´‹´Š®ª´—š¸Éž¦µ„’„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š‡nµ—´œ¸Â¨³°´œ—´°¥nµŠ´—Á‹œÅ—o„n ­»Ã…š´¥Â¨³˜µ„š¸É­µ¤µ¦™Á¨ºÉ°œ°´œ—´‹µ„ÃŽœ—´œ¸žµœ„¨µŠÅž­¼nΜ—´œ¸­¼Š …–³š¸ÉÁ¸¥ŠÄ®¤n¨³ °»š´¥›µœ¸Áž}œ 2 ‹´Š®ª´—š¸É¨—‹µ„ÃŽœ—´œ¸­¼Š¤µ­¼n̞µœ„¨µŠ ¨³‹µ„ÃŽœžµœ„¨µŠ¤µ­¼n̘Éε ˜µ¤¨Îµ—´ 2. ž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨Äœ£µ‡„¨µŠ¤¸‡ªµ¤Á­™¸¥¦„ªnµ£µ‡°ºÉœ Ç (˜µ¦µŠš¸É 10.6) ‹»—Á—nœ…°Š£µ‡„¨µŠÄœ¤·˜·œ¸Ê ‡º° ‡nµ—´œ¸Á„µ³„¨»n¤„´œ¤µ„š´ÊŠÄœ ¡.«. 2545 ¨³ 2550 ‡nµ­¼Š ­»—¨³˜Éε­» —…°Š—´œ¸š´Ê Š 2 žeš¸ÉÁž¦¸¥Áš¸¥Ä„¨oÁ‡¸ ¥Š„´œ¤µ„ œ°„‹µ„œ´Ê œ‡ªµ¤ Á¸É¥ŠÁœ¤µ˜¦“µœ…°Š‡nµ—´œ¸¤¸‡nµ˜É優nµ £µ‡°ºÉœ Ç ‡n°œ…oµŠ´—Á‹œ ץĜže®¨´Š¨—¨Š‹µ„žeš¸É ž¦³Á¤·œ„n°œ®œoµÁ¨È„œo°¥ ­·ÉŠš¸É­³šo°œ‡ªµ¤Á­™¸¥¦°¸„ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ‡º° šnµ¤„¨µŠ‡ªµ¤Ÿ´œŸªœ …°Š„¦³Â­šµŠ„µ¦Á¤º°ŠÄœnªŠÁª¨µ…oµŠ˜oœ °´˜¦µ„µ¦Äo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ…°Š£µ‡„¨µŠÂšÅ¤n¤¸„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š—´ŠÅ—o„¨nµª¤µÂ¨oª „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Šš¸ÉÁž}œ¨´„¬–³Á—nœ…°Š„¨»n¤‹´Š®ª´—Äœ£µ‡„¨µŠš¸É­Îµ‡´ ‡º° Μ —´œ¸žµœ„¨µŠÁ¡·É¤…¹Êœ‹µ„Á—·¤¤µ„ Ĝ ¡.«. 2545 ¤¸‹Îµœªœ‹´Š®ª´—ĜÎœ—´œ¸žµœ„¨µŠ 12 ‹´ Š ®ª´ — Ž¹É Š ™º ° Áž} œ ̚¸É Ä®n š¸É ­» — °¥¼n ¨o ª ˜n à Žœœ¸Ê … ¥µ¥‹µ„Á—· ¤ °¸ „ ž¦³¤µ–¦o ° ¥¨³ 58 Ĝ ¡.«. 2550 —´Šœ´ÊœÃŽœ—´œ¸žµœ„¨µŠ‹¹Š‡¨»¤…°Á…˜ž¦³¤µ–¦o°¥¨³ 73 …°Š‹´Š®ª´—š´ÊŠ®¤—Äœ £µ‡„¨µŠ 3. „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°‡¨oµ¥‡¨¹Š„´£µ‡Á®œº° (˜µ¦µŠš¸É 10.7) ‡ªµ¤‡¨oµ¥‡¨¹Š ŗo„n n°ŠªnµŠš¸ÉÁ¡·É¤…¹Êœ ®¦º°„µ¦¨—¨Š…°Š‹Îµœªœ‹´Š®ª´—Äœ Μ—´œ¸žµœ„¨µŠ°¥nµŠ´—Á‹œ ˜¨°—‹œ‡ªµ¤Á¸É¥ŠÁœ¤µ˜¦“µœ…°Š‡nµ—´œ¸š¸ÉÁ¡·É¤…¹Êœ‹µ„Á—·¤ ž¦³¤µ–¦o°¥¨³ 30 ­·ÉŠ š¸É˜„˜nµŠ‹µ„£µ‡Á®œº°¤¸Á¡¸ ¥Š„µ¦Á‡¨ºÉ °œÅ®ª…°Š‹´Š®ª´—Äœ£¼¤· £µ‡ š¸É¤¸„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š¤µ„„ªnµÄœ£µ‡Á®œº°Ã—¥ÁŒ¡µ³­»¦·œš¦r¨³«¦¸­³Á„¬ š¸É­µ¤µ¦™Á¨ºÉ°œ‹µ„ °´œ—´š¸É 16 ¨³ 13 ¤µÁž}œ°´œ—´ 1 ¨³ 2 ž{‹‹´¥­Îµ‡´…°Š„µ¦Á¨ºÉ°œ°´œ—´Á„¸É¥ª…o°Š„´¤·˜·šµŠ „µ¦Á¤º°ŠÃ—¥ÁŒ¡µ³°´˜¦µ„µ¦Äo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ…°Šš´ÊŠ­°Š‹´Š®ª´—š¸ÉÁ‡¥°¥¼nĜ°´˜¦µš¸É˜Éε ˜nÁ¡·É¤­¼Š…¹Êœ ¤µ„Äœ„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ ¡.«. 2550 221


˜µ¦µŠš¸É 10.5 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·ž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨…°Š£µ‡Á®œº°

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 ¨Îµ¡¼œ 0.84 1 ¤n±n°Š­°œ 0.92 2 Á¸¥ŠÄ®¤n 0.79 2 ¨ÎµžµŠ 0.85 3 ¡¦n 0.78 3 ¡¦n 0.84 4 ¨ÎµžµŠ 0.76 4 ­»Ã…š´¥ 0.84 5 œnµœ 0.73 5 œnµœ 0.84 6 ¤n±n°Š­°œ 0.73 6 ˜µ„ 0.80 7 °»š´¥›µœ¸ 0.73 7 ¨Îµ¡¼œ 0.80 8 Á¸¥Š¦µ¥ 0.73 8 ¡³Á¥µ 0.70 9 ¡³Á¥µ 0.73 9 Á¡¦¼¦–r 0.67 10 ˜µ„ 0.71 10 Á¸¥ŠÄ®¤n 0.66 11 Á¡¦¼¦–r 0.69 11 Á¸¥Š¦µ¥ 0.65 12 œ‡¦­ª¦¦‡r 0.68 12 ¡·‹·˜¦ 0.64 13 °»˜¦—·˜™r 0.68 13 °»š´¥›µœ¸ 0.57 14 ­»Ã…š´¥ 0.68 14 „ε¡ŠÁ¡¦ 0.57 15 ¡·‹·˜¦ 0.66 15 œ‡¦­ª¦¦‡r 0.52 16 „ε¡ŠÁ¡¦ 0.64 16 °»˜¦—·˜™r 0.52 17 ¡·¬–»Ã¨„ 0.34 17 ¡·¬–»Ã¨„ 0.32 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 8 ‹´Š®ª´— (47.06%) ¨—¨Š 6 ‹´Š®ª´— (35.29%) ‡Šš¸É 3 ‹´Š®ª´— (17.65%)

222

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 6 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 4 ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 14 ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 10 ¨Š‹µ„ 1 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 9 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 11 ¨Š‹µ„ 2 ¨Š‹µ„ 8 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 15 ¨Š‹µ„ 7 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 16 ¨Š‹µ„ 12 ¨Š‹µ„ 13 ‡Šš¸É


˜µ¦µŠš¸É 10.6 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·ž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨…°Š£µ‡„¨µŠ

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 ¦µ»¦¸ 0.80 1 ­·Š®r»¦¸ 0.81 2 œ‡¦ž“¤ 0.79 2 ´¥œµš 0.77 3 Á¡¦»¦¸ 0.79 3 ¦µ»¦¸ 0.77 4 ­¦³»¦¸ 0.78 4 Á¡¦»¦¸ 0.75 5 °nµŠš°Š 0.77 5 ­¦³»¦¸ 0.75 6 Œ³Á·ŠÁš¦µ 0.77 6 „µ‹œ»¦¸ 0.74 7 ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ 0.76 7 ž¦µ‹¸œ»¦¸ 0.72 8 ‹´œš»¦¸ 0.75 8 ‹´œš»¦¸ 0.72 9 ­»¡¦¦–»¦¸ 0.74 9 ¨¡»¦¸ 0.72 10 „µ‹œ»¦¸ 0.72 10 ­¦³Â„oª 0.72 11 ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ 0.71 11 œ‡¦ž“¤ 0.72 12 ­·Š®r»¦¸ 0.71 12 ­¤»š¦­µ‡¦ 0.71 13 ¨¡»¦¸ 0.71 13 ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ 0.71 14 œ‡¦œµ¥„ 0.71 14 ­»¡¦¦–»¦¸ 0.70 15 žš»¤›µœ¸ 0.71 15 ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ 0.70 16 ž¦µ‹¸œ»¦¸ 0.70 16 ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ 0.69 17 ¦³¥°Š 0.69 17 ¦³¥°Š 0.69 18 ´¥œµš 0.69 18 œ‡¦œµ¥„ 0.68 19 ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r 0.69 19 žš»¤›µœ¸ 0.68 20 œœš»¦¸ 0.64 20 ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r 0.68 21 ­¦³Â„oª 0.63 21 °nµŠš°Š 0.68 22 ˜¦µ— 0.63 22 Œ³Á·ŠÁš¦µ 0.67 23 ¨»¦¸ 0.61 23 ˜¦µ— 0.63 24 ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ 0.57 24 ¨»¦¸ 0.63 25 ­¤»š¦­µ‡¦ 0.55 25 œœš»¦¸ 0.61 26 „¦»ŠÁš¡ 0.22 26 „¦»ŠÁš¡ 0.20 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 8 ‹´Š®ª´— (30.77%) ¨—¨Š 15 ‹´Š®ª´— (57.69%) ‡Šš¸É 3 ‹´Š®ª´— (11.54%)

223

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 12 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 18 ¨Š‹µ„ 1 ¨Š‹µ„ 3 ¨Š‹µ„ 4 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 10 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 16 ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 13 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 21 ¨Š‹µ„ 2 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 25 ¨Š‹µ„ 11 ¨Š‹µ„ 9 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 24 ¨Š‹µ„ 7 ‡Šš¸É ¨Š‹µ„ 14 ¨Š‹µ„ 15 ¨Š‹µ„ 19 ¨Š‹µ„ 5 ¨Š‹µ„ 6 ¨Š‹µ„ 22 ¨Š‹µ„ 23 ¨Š‹µ„ 20 ‡Šš¸É


˜µ¦µŠš¸É 10.7 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·ž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨…°Š£µ‡ ˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 Á¨¥ 0.82 1 ­»¦·œš¦r 0.87 2 »¦¸¦´¤¥r 0.79 2 «¦¸­³Á„¬ 0.86 3 œ‡¦¦µ­¸¤µ 0.78 3 Á¨¥ 0.82 4 ¤»„—µ®µ¦ 0.76 4 °Îµœµ‹Á‹¦· 0.81 5 °»¨¦µ›µœ¸ 0.74 5 °»—¦›µœ¸ 0.80 6 ¤®µ­µ¦‡µ¤ 0.74 6 °»¨¦µ›µœ¸ 0.79 7 ´¥£¼¤· 0.73 7 ¤»„—µ®µ¦ 0.76 8 „µ¯­·œ›»r 0.73 8 œ‡¦¦µ­¸¤µ 0.74 9 °Îµœµ‹Á‹¦· 0.72 9 ¥Ã­›¦ 0.72 10 …°œÂ„nœ 0.71 10 »¦¸¦´¤¥r 0.71 11 ¥Ã­›¦ 0.71 11 ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ 0.71 12 ¦o°¥Á°È— 0.71 12 ¦o°¥Á°È— 0.70 13 «¦¸­³Á„¬ 0.71 13 ®œ°Š‡µ¥ 0.67 14 ­„¨œ‡¦ 0.69 14 ´¥£¼¤· 0.66 15 °»—¦›µœ¸ 0.68 15 ­„¨œ‡¦ 0.62 16 ­»¦·œš¦r 0.67 16 ¤®µ­µ¦‡µ¤ 0.59 17 œ‡¦¡œ¤ 0.65 17 „µ¯­·œ›»r 0.57 18 ®œ°Š‡µ¥ 0.64 18 œ‡¦¡œ¤ 0.42 19 ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ 0.36 19 …°œÂ„nœ 0.41 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 7 ‹´Š®ª´— (36.84%) ¨—¨Š 11 ‹´Š®ª´— (57.89%) ‡Šš¸É 1 ‹´Š®ª´— (5.26%)

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 16 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 13 ¨Š‹µ„ 1 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 9 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 15 ¨Š‹µ„ 5 ¨Š‹µ„ 4 ¨Š‹µ„ 3 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 11 ¨Š‹µ„ 2 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 19 ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 18 ¨Š‹µ„ 7 ¨Š‹µ„ 14 ¨Š‹µ„ 6 ¨Š‹µ„ 8 ¨Š‹µ„ 17 ¨Š‹µ„ 10

4. ­™µœ„µ¦–rĜ£µ‡Ä˜oÁž¨¸É¥œÂž¨Šœo°¥¤µ„ ×¥š´ÉªÅžÂ¨oª­™µœ„µ¦–rĜ £µ‡Ä˜o ‡ ¨o µ ¥‡¨¹ Š „´  Ĝ£µ‡„¨µŠ‡º ° n ° Šªn µ —o µ œž¦³µ›· ž Ř¥Â¨³›¦¦¤µ£·  µ¨¨—¨Š ˜n „µ¦¨—¨ŠÅ¤n¤µ„ÁšnµÄœ£µ‡„¨µŠ „¨nµª‡º° ‹Îµœªœ‹´Š®ª´—ĜÎœ—´œ¸žµœ„¨µŠÁ¡·É¤…¹Êœ‹µ„Á—·¤ Á¡¸ ¥ Š 1 ‹´ Š ®ª´— ‡ªµ¤Â˜„˜nµ Š‹µ„£µ‡„¨µŠ°¸ „ ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ ‡º ° „µ¦Á„µ³„¨»n ¤ …°Š‡n µ —´  œ¸ Ĝ£µ‡œ¸Ê¤¸œo°¥„ªnµ£µ‡„¨µŠÁœºÉ°Š‹µ„‹´Š®ª´—š¸ÉÁ—nœÄœžeš¸ÉÁž¦¸¥Áš¸¥ ‡º° ­˜¼¨ ¨³„¦³¸É Ĝ ¡.«. 2545 ¨³ ­˜¼ ¨ ¨³¡´ š ¨» Š Ĝ ¡.«. 2550 ¤¸ ‡n µ …°Š˜´ ª ¸Ê ª´ — š·Ê Š ®n µ Š‹µ„Á„–”r Á Œ¨¸É ¥ …°Š „¨»n¤¤µ„ ‹¹ŠšÎµÄ®o‡ªµ¤Âž¦ž¦ªœ…°Š‡nµ—´œ¸Äœ£µ‡œœ¸Ê­¼Š„ªnµ…°Š£µ‡„¨µŠ (˜µ¦µŠš¸É 10.8) 224


„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š°´œ—´Â¨³‡nµ—´œ¸š¸É´—Á‹œ‡º° ‹´Š®ª´—„¦³¸Éš¸É˜„‹µ„°´œ—´ 2 ¤µ­¼nšoµ¥˜µ¦µŠ…–³š¸É œ¦µ›·ªµ­ ­µ¤µ¦™Á¨ºÉ°œ‹µ„°´œ—´š¸É 11 ĜΜ—´œ¸˜ÉεŞ­¼n°´œ—´ 5 Ĝ Μ—´œ¸­¼Š ˜µ¦µŠš¸É 10.8 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·ž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨…°Š£µ‡Ä˜o

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 ­˜¼¨ 0.90 1 ¡´š¨»Š 0.92 2 „¦³¸É 0.86 2 ­˜¼¨ 0.90 3 »¤¡¦ 0.81 3 ˜¦´Š 0.83 4 ¡´š¨»Š 0.79 4 ¥³¨µ 0.77 5 ˜¦´Š 0.76 5 œ¦µ›·ªµ­ 0.77 6 ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ 0.74 6 »¤¡¦ 0.73 7 ¥³¨µ 0.74 7 ž{˜˜µœ¸ 0.71 8 ­Š…¨µ 0.73 8 ­Š…¨µ 0.69 9 ¦³œ°Š 0.67 9 ¡´ŠŠµ 0.67 10 ž{˜˜µœ¸ 0.64 10 ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ 0.65 11 œ¦µ›·ªµ­ 0.60 11 ¦³œ°Š 0.64 12 œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ 0.53 12 œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ 0.56 13 £¼Á„Ș 0.53 13 „¦³¸É 0.51 14 ¡´ŠŠµ 0.44 14 £¼Á„Ș 0.31 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 6 ‹´Š®ª´— (42.86%) ¨—¨Š 6 ‹´Š®ª´— (42.86%) ‡Šš¸É 2 ‹´Š®ª´— (14.29%)

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 4 ¨Š‹µ 1 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 5 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 7 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 11 ¨Š‹µ„ 3 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 10 ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 14 ¨Š‹µ„ 6 ¨Š‹µ„ 9 ‡Šš¸É ¨Š‹µ„ 2 ¨Š‹µ„ 13

œªšµŠ„µ¦¡´•œµ 1. ­¦o µ Š‡ªµ¤­¤ÉÎ µ Á­¤°—oµ œ­Î µ œ¹„ Ĝ¦³°ž¦³µ›· ž Ř¥ „µ¦ž¦³„° „·‹„¦¦¤—oµœž¦³µ›·žÅ˜¥…°Šž¦³µœÄœ£¼¤·£µ‡˜nµŠ Ç ¥´Š…µ—‡ªµ¤­¤ÉεÁ­¤°Â¨³…¹Êœ„´ ­™µœ„µ¦–ršµŠ„µ¦Á¤º°Š ž¦µ„’„µ¦–rœ¸Ê­³šo°œ‹µ„„µ¦Äo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ…°Šž¦³µœŽ¹ÉŠ­¼Š®¨´Š „µ¦Äo¦´“›¦¦¤œ¼Œ´Ä®¤nĜ ¡.«. 2540 ˜nĜ°¸„ 4 že ˜n°¤µ °´˜¦µ„µ¦Äo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ„¨´ ¨—˜Éε ¨Š ‹œÁ„·—„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠšµŠ„µ¦Á¤º°ŠÄœ ¡.«. 2549 ‹¹ŠšÎ µÄ®o°´˜¦µ„µ¦Äo­·š ›·„ µ¦ Á¨º°„˜´ÊŠ„¨´­¼Š…¹Êœ°¸„‡¦´ÊŠ®œ¹ÉŠ ¤o­·ÉŠœ¸Ê‹³Áž}œž¦µ„’„µ¦–r˜µ¤ž„˜·š¸É‡ªµ¤˜ºÉœ˜´ª¥n°¤…¹Êœ°¥¼n„´ 225


¦¦¥µ„µ«®¦º°­™µœ„µ¦–rĜ…–³®œ¹ÉŠ Ç Â˜n®µ„­µ¤µ¦™šÎµÄ®oÁ„·—‡ªµ¤‡ŠÁ­oœ‡Šªµ…°Š„µ¦Äo ­·š›·šµŠ„µ¦Á¤º°ŠÄœ¦³—´­¼ŠÅ—o¨oª „È‹³nª¥Ä®o­™µœ„µ¦–ršµŠ„µ¦Á¤º°ŠÄœ¦³ž¦³µ›·žÅ˜¥ ¤¸Á­™¸¥¦£µ¡¤µ„…¹Êœ 2. £µ‡Á®œº°Â¨³£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°‡ª¦Áž}œ¡ºÊœš¸ÉÁžjµ®¤µ¥­Îµ‡´ „¦³Â­„µ¦Á¤º° Š­n Š Ÿ¨„¦³š˜n ° „¨»n¤ ‹´ Š ®ª´— Ĝ£µ‡Á®œº° ¨³˜³ª´ œ °°„ÁŒ¸¥ ŠÁ®œº° ¤µ„„ªn µ £¼ ¤· £ µ‡°ºÉ œ Ç —´ Š ‹³Á®È œ ŗo ‹ µ„„µ¦Á¡·É ¤ …¹Ê œ …°Š°´ ˜ ¦µ„µ¦Äo ­· š ›· Á ¨º ° „˜´Ê Š …°Šš´Ê Š 2 £¼ ¤· £ µ‡ ¤¸ ž’·„·¦·¥µ˜°¦´„´‡ªµ¤Ÿ´œŸªœ…°Š„¦³Â­„µ¦Á¤º°ŠÄœnªŠÁª¨µš¸ÉŸnµœ¤µ¤µ„š¸É­»— š¸É­Îµ‡´„ªnµ œ´Êœ‡º° „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ 2 £µ‡šÎµÄ®on°Šªnµ—oµœž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨Äœ 2 £¼¤·£µ‡œ¸Ê …¥µ¥˜´ª…¹Êœ‹µ„Á—·¤¤µ„ —´Šœ´Êœ„µ¦ž¨¼„ {Š‡nµœ·¥¤—oµœž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³—oµœ›¦¦¤µ£·µ¨‹¹Š‡ª¦ Ä®o‡ªµ¤­Îµ‡´„´£¼¤·£µ‡š´ÊŠ 2 3. „µ¦­¦oµŠ­¤—»¨¦³®ªnµŠž¦³µ›·žÅ˜¥ ›¦¦¤µ£·µ¨ ¨³‡ªµ¤­¤µœŒ´œšr °Š‡rž¦³„°š´ÊŠ 3 ­nªœ¤¸š´ÊŠš¸É­œ´­œ»œÂ¨³…´—Â¥oŠ„´œÁ°Š —´Šœ´Êœ„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤­¤—»¨¦³®ªnµŠ 3 °Š‡rž¦³„°‹¹ŠÁž}œ­·ÉŠ‹ÎµÁž}œÁ¡¦µ³Å¤nÁnœœ´Êœ‹³Á„·—‡ªµ¤…´—Â¥oŠÄœ­´Š‡¤ „µ¦Äo­·š›·£µ¥Ä˜o ¦³°ž¦³µ›·žÅ˜¥Á¡ºÉ°Á jµ¦³ª´ŠÂ¨³˜¦ª‹­°°¥nµŠÁ…o¤Šª—¤µ„Á„·œÅž¤´„­¦oµŠ¦¦¥µ„µ«…°Š ‡ªµ¤®ªµ—¦³ÂªŠŽ¹É Š Üo ¤ Á°¸ ¥ ŠÅž­¼n ‡ ªµ¤¦»œ ¦Š —´ Š œ´Ê œ ­™·˜· … °Š„µ¦¦o ° ŠÁ¦¸¥ œÂ¨³‡—¸ Ä œ«µ¨ ž„‡¦°Š‹¹ŠÂ­—Š™¹Šž{®µ—oµœ›¦¦¤µ£·µ¨Â¨³‡ªµ¤­¤µœŒ´œšrŞ¡¦o°¤„´œ ž{®µ‡ªµ¤­¤—»¨ …°Šš´ÊŠ 3 °Š‡rž¦³„°‡ŠÁž}œÁ¦ºÉ°Šš¸ÉØoÂ¥oŠ ¨³¥µ„š¸É‹³¥°¤¦´¦³®ªnµŠ„¨»n¤˜nµŠ Ç Å—o ˜n×¥ ®¨´„„µ¦Â¨oª „µ¦¥¹—®¨´„„‘®¤µ¥°¥nµŠÂ…ÈŠ…´œ ¤o‹³­¦oµŠ‡ªµ¤¥»˜·›¦¦¤Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨Â˜nĜ °¸„í—®œ¹ÉŠ¤´„‹¨Š—oª¥‡ªµ¤Å¤n­¤µœŒ´œšr ­·ÉŠš¸É‹ÎµÁž}œ‡º°˜o°Š®µ‹»—­¤—»¨š¸ÉÁž}œ¦¼ž›¦¦¤…°Š °Š‡r ž ¦³„°š´Ê Š 3 ®¨´ Š ‹µ„œ´Ê œ ‹» — ­¤—» ¨ ˜o ° ŠÅ—o ¦´  „µ¦¥¹ — ™º ° Áž} œ °» — ¤„µ¦–r … °Šž¦³Áš« Ž¹É Š „µ¦°°„œÃ¥µ¥ ŸœŠµœÂ¨³„·‹„¦¦¤Äœ„µ¦¡´•œµž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨˜o°Š ¥¹—™º°Áž}œÂœªšµŠ 4. ¨—ž{  ®µ‡ªµ¤…´ — Â¥o Š Ĝ­´ Š ‡¤Á¤º ° Š ­™· ˜·  ­—ŠÄ®o Á ®È œ ªn µ ‡ªµ¤…´ — Â¥o Š ¦³®ªnµŠž¦³µœ„´¦´“ž¦µ„’¤µ„ÄœÁ¤º°Š­Îµ‡´ Ç °µš· „¦»ŠÁš¡ …°œÂ„nœ ¨»¦¸ Á¸¥ŠÄ®¤n £¼ Á „È ˜ ­™· ˜· š¸É ­¼ Š Á®¨n µ œ¸Ê šÎ µ Ä®o ‡n µ —´  œ¸ … °ŠÁ¤º ° ŠÁ®¨n µ œ¸Ê ¨ —˜ÉÎ µ ¨Š —´ Š œ´Ê œ „µ¦®µšµŠ¨—ž{  ®µ ‡ªµ¤…´—Â¥oŠ…°Š‡—¸ž„‡¦°ŠÄœÁ…˜Á¤º°Š­Îµ‡´ Ç —oª¥¤µ˜¦„µ¦žj°Š„´œ ž¦³„°„´„µ¦­¦oµŠ ‡ªµ¤­¤µœŒ´œšr‹¹Š‹³nª¥¡´•œµ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·œ¸Êŗo

226


šš¸É 11 ­·ÉŠÂª—¨o°¤

­™µœ„µ¦–r¦³—´Á¤º°ŠÂ¨³œš ­™µœ„µ¦–r¦µ¥˜´ª¸Êª´— ­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤ ¤¸‡ªµ¤Ã——Á—nœ°¥nµŠ ´—Á‹œ…°Š‡œÄœœšš¸É¤·Å—o¦´‡ªµ¤Á—º°—¦o°œ‹µ„ž{®µ­·ÉŠÂª—¨o°¤—oµœ˜nµŠ Ç Äœš»„—oµœ ¦°Š¨Š¤µ Áž}œ‡œÄœ»¤œ„¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š ¨³‡œÄœÁ¤º°Š ˜µ¤¨Îµ—´ …o°¤¼¨š¸Éž¦µ„’‹µ„„µ¦ ­Îµ¦ª‹œ¸Ê ­³šo°œ‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š…°Š­·ÉŠÂª—¨o°¤š¸É¥´Š‡Š¤¸­£µ¡š¸É—¸Äœ¡ºÊœš¸Éœš Ĝ…–³š¸ÉÁ¤º°Š ­·ÉŠÂª—¨o°¤Äœ—oµœ˜nµŠ Ç Áž}œž{®µ­Îµ‡´˜n°„µ¦—ε¦Š¸ª·˜ ®¦º°Âš‹³„¨nµªÅ—oªnµ ‡œÄœ¡ºÊœš¸Éš¸É ¤¸‡ªµ¤Á‹¦· ¡ºÊœš¸É°»˜­µ®„¦¦¤ ®¦º°¡ºÊœš¸ÉšµŠÁ«¦¬“„·‹ ˜o°Š¡ž{®µ­·ÉŠÂª—¨o°¤š¸ÉÁ„·—…¹ÊœÁ¡ºÉ° ¨„„´‡ªµ¤Á‹¦·š¸É¤¸°¥¼n Á¡¦µ³‡ªµ¤Á‹¦·¤´„‹³„oµªŸnµœ„µ¦šÎµ¨µ¥­·ÉŠÂª—¨o°¤Äœ­´Š‡¤œ¸Ê „¨nµª­´Êœ Ç ‡º° Á«¦¬“„·‹—¸ ­·ÉŠÂª—¨o°¤Á­ºÉ°¤ œ°„‹µ„œ¸Ê …o°¤¼¨š¸Éœnµ­œÄ‹‹µ„˜µ¦µŠ—oµœ¨nµŠ ‡º° ‡œÄœÁ¤º ° ŠÁ„º ° ‡¦¹É Š ®œ¹É Š „Î µ ¨´ Š ÁŸ·  ž{  ®µ­·É Š ª—¨o ° ¤‹µ„ »i œ -‡ª´ œ Á­¸ ¥ Š—´ Š Ž¹É Š ¤´ „ ¤µ‹µ„ Ÿ¨„¦³š‹µ„„µ¦‡¤œµ‡¤ „µ¦„n°­¦oµŠ 把µœ°»˜­µ®„¦¦¤ ¨³ž{®µœÊεšnª¤-œÊε…´Š ¤oªnµ Á¤º ° Š‹³Áž} œ ¡ºÊ œ š¸É š¸É ¤¸ ‡ ªµ¤¡¥µ¥µ¤Äœ„µ¦žj ° Š„´ œ ž{  ®µœ¸Ê ®¦º ° Á¤ºÉ ° Á„· — ž{  ®µ ¤´ „ ‹³Å—o ¦´  „µ¦Â„o Å …×¥Á¦È ª „n ° œ¡ºÊ œ š¸É °ºÉ œ Ç „È ˜ µ¤ ˜n ž{  ®µš¸É ­n Š Ÿ¨„¦³š˜n ° ª· ™¸ ¸ ª· ˜ „È ¥´ Š Á„· — …¹Ê œ ŗo —´Š…o°¤¼¨Äœ˜µ¦µŠš¸É 11.1„

227


˜µ¦µŠš¸É 11.1„ ­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œ¦µ¥˜´ª¸Êª´—¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤ ¨Îµ—´š¸É

œš

ž¦³Á£š…°Š»¤œ „¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š

Á¤º°Š

80.00 85.00 90.80 89.40 90.20

63.60 70.00 73.30 74.40 71.20

56.10 60.00 65.20 65.70 69.30

91.70 85.50 91.10 82.30

77.20 64.80 85.00 67.70

72.00 51.00 86.00 57.30

˜´ª¸Êª´—

¦o°¥¨³…°ŠŸ¼oš¸ÉŤnŗo¦´‡ªµ¤Á—º°—¦o°œ‹µ„ž{®µ ­·ÉŠÂª—¨o°¤ 42. »iœ-‡ª´œ 43. „¨·ÉœÁ®¤Èœ 44. œÊεÁœnµ-Á­¸¥ ®¦º°„µ¦¦³µ¥œÊεš·ÊŠ 45. …¥³…°ŠÁ­¸¥ 46. „µ¦…µ—­ªœ­µ›µ¦–³®¦º°¡ºÊœš¸É­¸Á…¸¥ªÁ¡ºÉ° ¡´„Ÿn°œ®¥n°œÄ‹ 47. ­µ¦¡·¬ž¦³Á£š˜nµŠ Ç 48. Á­¸¥Š—´Š 49. „µ¦…µ—‡¨œœÊε—ºÉ¤-œÊεčo 50. œÊεšnª¤-œÊε…´Š

›¦¦¤µ˜·…°Šœš¥´Š‡Š­¦oµŠ‡ªµ¤Á—º°—¦o°œ—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤œo°¥ ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤Äœ£µ¡¦ª¤ ¡ªnµ ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜œšÅ¤n¤¸ ž{®µÁ—º°—¦o°œÁ¦ºÉ°Š­·ÉŠÂª—¨o°¤­¼Š¤µ„„ªnµž¦³µ„¦ÄœÁ…˜„¹ÉŠÁ¤º°Š-„¹ÉŠœš ¨³ž¦³µ„¦Äœ Á…˜Á¤º ° Š ˜µ¤¨Î µ —´  š´Ê Š œ¸Ê ­™µœ„µ¦–r ‡ ªµ¤°¥¼n Á ¥È œ Áž} œ ­» … ¤· ˜· œ¸Ê Ä œ» ¤ œž¦³Á£š˜n µ Š Ç ¤¸ ‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ°¥nµŠ¤¸œ´¥­Îµ‡´šµŠ­™·˜· —´Š¦µ¥¨³Á°¸¥—Ĝ˜n¨³˜´ª¸Êª´——´Šœ¸Ê ¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤ÄœÂ˜n¨³˜´ª¸Êª´— ¡ªnµ ­™µœ„µ¦–r—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤Äœ¡ºÊœš¸É˜nµŠ Ç ¤¸‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥­¼Š œ´Éœ‡º° Á®Èœªnµ­·ÉŠÂª—¨o°¤ÄœÂ˜n¨³Á¦ºÉ°ŠÅ¤nÁž}œž{®µ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ ž¦³µ„¦ ĜÁ…˜œš¥´Š‡ŠÁ®Èœªnµž{®µ­·ÉŠÂª—¨o°¤Äœ—oµœ˜nµŠ Ç ¤¸œo°¥¤µ„ ®¦º° ŤnÁ—º°—¦o°œ„´ž{®µ ­·É Š ª—¨o ° ¤š¸É Á „· — …¹Ê œ ×¥¤¸ ‡n µ ‡³ÂœœÁŒ¨¸É ¥ ­¼ Š „ªn µ ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜„¹É Š œš-„¹É Š Á¤º ° Š ¨³ ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜Á¤º°Š (˜µ¦µŠš¸É 11.1…)

228


˜µ¦µŠš¸É 11.1… ‡nµÁŒ¨¸É¥…°Š­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤ ¨Îµ—´š¸É

˜´ª¸Êª´—

„µ¦Å¤nŗo¦´‡ªµ¤Á—º°—¦o°œ‹µ„ž{®µ­·ÉŠÂª—¨o°¤ 42. »iœ-‡ª´œ 43. „¨·ÉœÁ®¤Èœ 44. œÊεÁœnµ-Á­¸¥ ®¦º°„µ¦¦³µ¥œÊεš·ÊŠ 45. …¥³…°ŠÁ­¸¥ 46. „µ¦…µ—­ªœ­µ›µ¦–³®¦º°¡ºÊœš¸É­¸Á…¸¥ªÁ¡ºÉ° ¡´„Ÿn°œ®¥n°œÄ‹ 47. ­µ¦¡·¬ž¦³Á£š˜nµŠ Ç 48. Á­¸¥Š—´Š 49. „µ¦…µ—‡¨œœÊε—ºÉ¤-œÊεčo 50. œÊεšnª¤-œÊε…´Š ¦ª¤‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥Äœ¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤ Mean Rank ‡nµ¤µ˜¦“µœ…°Š Kruskal-Wallis Test Sig.

œš

ž¦³Á£š…°Š»¤œ „¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š

Á¤º°Š

2.79 2.84 2.90 2.89 2.89

2.57 2.65 2.67 2.70 2.65

2.49 2.53 2.59 2.59 2.64

2.91 2.84 2.90 2.81 25.75 2731.43

2.73 2.59 2.82 2.59 23.89 2058.45 457.005 .000

2.68 2.42 2.84 2.62 23.35 1820.87

­™µœ„µ¦–r¦³—´‹´Š®ª´— „µ¦ª·Á‡¦µ³®r­™µœ„µ¦–r—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤Äo˜´ª¸Êª´— 3 ˜´ª°´œÅ—o„n 1. ‹Îµœªœ‡¦´ªÁ¦º°œš¸ÉŤn­µ¤µ¦™®µœÊε­³°µ——ºÉ¤Å—o˜n° 10,000 ‡¦´ªÁ¦º°œ (˜´ª¸Êª´— Á·Š¨) ץčo…o°¤¼¨Äœ ¡.«. 2548 ¨³ 2550 šÎµœ°ŠÁ—¸¥ª„´…o° 3 š¸É…o°¤¼¨Äœ¡.«. 2548 ™¼„ œÎµÅžÄoĜžeÁž¦¸¥Áš¸¥ 2545 2. ‡nµÄo‹nµ¥Ã—¥ÁŒ¨¸É¥˜n°‡¦´ªÁ¦º°œ—oµœÁºÊ°Á¡¨·Š œÊε¨³Å¢¢jµ (˜´ª¸Êª´—Á·Š¨) Ĝ ¡.«. 2545 ¨³ 2549 Ž¹ÉŠÁž}œžeš¸É¤¸…o°¤¼¨­¤¼¦–rš¸É­»— …o°¤¼¨Äœ ¡.«. 2549 ™¼„œÎµÅžÄošœ…o°¤¼¨ ĜžeÁž¦¸¥Áš¸¥ 2550 3. ‹Îµœªœ­ªœ­µ›µ¦–³ (®nŠ) ˜n°ž¦³µ„¦ 10,000 ‡œ (˜´ª¸Êª´—Á·Šª„) Ž¹ÉŠÁž}œ …o°¤¼¨Äœ ¡.«. 2548 ¨³ 2550 ×¥…o°¤¼¨Äœ ¡.«. 2548 ™¼„œÎµÅžÄoÁž}œ…o°¤¼¨ÄœžeÁž¦¸¥Áš¸¥ 2545 …o°¤¼¨…°Š˜´ª¸Êª´—š´ÊŠ 3 „¦–¸Å¤n¤¸­™·˜·…°Š„¦»ŠÁš¡² Ĝš»„že —´Šœ´Êœ ‹¹Š‹ÎµÁž}œ˜o°Š˜´— „¦»ŠÁš¡°°„‹µ„„µ¦ª·Á‡¦µ³®r …o°‹Îµ„´—°¸„ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ‡º° ˜´ª¸Êª´—š¸É 1 ¨³ 2 …µ—…o°¤¼¨…°ŠµŠ ‹´Š®ª´—ÄœµŠže —´Šœ´Êœ‹¹Š‹ÎµÁž}œ˜o°Š­¦oµŠ…o°¤¼¨š—šœ—oª¥ª·›¸ª·Á‡¦µ³®r™—™°¥—´Šœ¸Ê 229


„) ˜´ª¸Êª´——oµœ‹Îµœªœ­ªœ­µ›µ¦–³Ž¹ÉŠ…o°¤¼¨Äœ¡.«. 2548 …°ŠµŠ‹´Š®ª´—…µ— ®µ¥Åž —´Šœ´Êœ ‹¹ŠÄo…o°¤¼¨Äœ¡.«. 2550 Ž¹ÉŠÁž}œžeš¸É¤¸­®­´¤¡´œ›r„´…o°¤¼¨Äœ ¡.«. 2548 ­¼Šš¸É­»— Á¡ºÉ°­¦oµŠ…o°¤¼¨š—šœ …) ­Îµ®¦´˜´ª¸Êª´—š¸É 2 œ´Êœ ¤¸ž{®µÁ„¸É¥ª„´…o°¤¼¨…µ—®µ¥ÅžÄœ®¨µ¥‹´Š®ª´— ‹µ„ „µ¦š—­°¡ªnµ…o°¤¼¨Äœ ¡.«. 2547 ­—Š­®­´¤¡´œ›r„´…o°¤¼¨š¸Éčoª·Á‡¦µ³®rĜ ¡.«. 2549 ­¼Šš¸É­»— ‹¹ŠÄo…o°¤¼¨Äœ ¡.«. 2547 Á¡ºÉ°­¦oµŠ…o°¤¼¨š—šœ ­™µœ„µ¦–rĜ£µ¡¦ª¤ (˜µ¦µŠš¸É 11.2) 1 . ‹Î µ œ ª œ ­ ª œ ­ µ › µ ¦ – ³ ˜n ° ž ¦ ³  µ „ ¦ ¨ — ¨ Š Ťn ªn µ ‹ ³ ¡· ‹ µ ¦ – µ ‡ªµ¤Áž¨¸É¥œÂž¨Šš¸ÉÁ„·—…¹ÊœÄœ¦³—´ž¦³Áš«®¦º°Â˜n¨³£¼¤·£µ‡‹³¡ªnµ‹Îµœªœ­ªœ­µ›µ¦–³˜n° ž¦³µ„¦ 10,000 ‡œ˜nµŠ¨—¨Šš´ÊŠ­·Êœ ×¥£µ‡Ä˜o ¨³£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°ž¦µ„’„µ¦–r ¨—¨ŠÃ—¥¦ª¤¤µ„š¸É­»— …–³š¸É£µ‡Á®œº°Â¨³Ã—¥ÁŒ¡µ³£µ‡„¨µŠ¤¸„µ¦¨—¨ŠÄœ£µ¡¦ª¤œo°¥„ªnµ 2 £µ‡…oµŠ˜oœ 2. ¦³—´„µ¦…µ—‡¨œœÊε­³°µ—Á¡ºÉ°„µ¦¦·Ã£‡¨—¨Š ĜšÎµœ°ŠÁ—¸¥ª„´ „¦–¸Â¦„ …o°¤¼¨Äœ£µ¡¦ª¤¦³—´ž¦³Áš«Â¨³£¼¤·£µ‡ ­—ŠÄ®oÁ®Èœªnµ„µ¦…µ—‡¨œœÊε­³°µ— Á¡ºÉ° „µ¦¦·Ã£‡Áž}œ®µœo°¥¨Šš´ÊŠœ¸Ê„µ¦¨—¨Š…°Šž{®µœ¸Êž¦µ„’´—Á‹œÄœ£µ‡Ä˜o¨³£µ‡Á®œº° ¤µ„„ªnµ£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° ¨³Ã—¥ÁŒ¡µ³£µ‡„¨µŠŽ¹ÉŠž¦³µ„¦ž¦³­„´ž{®µœ¸ÊŤn ¤µ„Ášnµ„´£¼¤·£µ‡°ºÉœ Ç ˜µ¦µŠš¸É 11.2 „µ¦‹´‡¼nš—­°‡ªµ¤Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š˜´ª¸Êª´——oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤ „µ¦‹´‡¼nš—­° ‹Îµœªœ­ªœ­µ›µ¦–³˜n°ž¦³µ„¦ 10,000 ‡œ ¡.«. 2548 „´ 2550 ‹Îµœªœ‡¦´ªÁ¦º°œš¸ÉŤn­µ¤µ¦™®µœÊε­³°µ——ºÉ¤Å—o˜n° 10,000 ‡¦´ªÁ¦º°œ ¡.«. 2548 „´ 2550 ‡nµÄo‹nµ¥Ã—¥ÁŒ¨¸É¥˜n°‡¦´ªÁ¦º°œ—oµœÁºÊ°Á¡¨·Š œÊ娳 Å¢¢jµ ¡.«. 2545 „´ 2549

„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÁŒ¨¸É¥ 4.91 (¨—¨Š) 71.92 (¨—¨Š) -96.18 (Á¡·É¤…¹Êœ)

3. ‡nµÄo‹nµ¥—oµœÁºÊ°Á¡¨·Š œÊε¨³Å¢¢jµÁ¡·É¤…¹Êœ „µ¦Á¡·É¤…¹Êœ…°Š‡nµÄo‹nµ¥—oµœ ÁºÊ°Á¡¨·Š œÊε¨³Å¢¢jµÃ—¥ÁŒ¨¸É¥˜n°‡¦´ªÁ¦º°œÁ¡·É¤…¹Êœš´ÊŠÄœ¦³—´£µ¡¦ª¤…°Šž¦³Áš«Â¨³£¼¤·£µ‡

230


š´Ê Š œ¸Ê „ µ¦Á¡·É ¤ Ĝ£µ‡Ä˜o  ¨³£µ‡Á®œº ° ž¦µ„’´ — Á‹œ„ªn µ £µ‡„¨µŠÂ¨³Ã—¥ÁŒ¡µ³ £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°¤µ„ „µ¦‹´—°´œ—´Äœ¦³—´ž¦³Áš« (˜µ¦µŠš¸É 11.3) 1. ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤¨—¨ŠÄœ£µ¡¦ª¤ …°Á…˜…°Š‡nµ—´œ¸ Ĝ ¡.«. 2550 ¨—¨Š‹µ„ ¡.«. 2545 „¨nµªÃ—¥¦ª¤‡º°‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤…°Š ž¦³Áš«¨—¨Š‹µ„Á—·¤ Ĝ¦¦—µ˜´ª¸Êª´—š´ÊŠ 3 œ´Êœ „µ¦¦·Ã£‡ÁºÊ°Á¡¨·Š œÊε¨³Å¢¢jµš¸ÉÁ¡·É¤…¹Êœ ‹µ„Á—·¤´—Á‹œœnµ‹³Áž}œÁ®˜»Ÿ¨­Îµ‡´š¸ÉšÎµÄ®o‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·œ¸Ê×¥¦ª¤¨—¨Š 2. n°ŠªnµŠÄœ¤·˜·œ¸Ê¨—¨Š ¤o‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤Äœ£µ¡¦ª¤‹³ ¨—¨Š ˜n͇—¸š¸Én°ŠªnµŠÄœ¤·˜·œ¸Ê¨—¨Š—oª¥Ã—¥…°Á…˜…°ŠÃŽœ—´œ¸žµœ„¨µŠ…¥µ¥…¹Êœ‹µ„Á—·¤ ¤µ„„ªnµ¦o°¥¨³ 20 ¡¦o°¤ Ç „´„µ¦¨—¨Š…°Š‡ªµ¤Á¸É¥ŠÁœ¤µ˜¦“µœ 3. ¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤Áž}œ¡ºÊœš¸É…°Š„¨»n¤‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° …–³š¸É ‹´Š ®ª´ — ‹µ„£µ‡°ºÉ œ Ç ž¦µ„’˜´ª °¥¼n Ä œÃŽœ—´ œ¸­¼Š š´ÊŠ Ĝ ¡.«. 2545 ¨³ 2550 °¥n µ Š ž¦³ž¦µ¥œ´Êœ ‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° (Ž¹ÉŠ¤¸‹Îµœªœ‹´Š®ª´—Ä„¨oÁ‡¸¥Š„´œ„´£µ‡Á®œº° ˜n œo ° ¥„ªn µ £µ‡„¨µŠ) „¨´  ­µ¤µ¦™ž¦µ„’°¥¼n Ä œÃŽœ—´  œ¸ ­¼ Š Áž} œ ‹Î µ œªœ¤µ„š´Ê Š Ĝ 2 že š¸É Áž¦¸¥Áš¸¥ Ĝ¡.«. 2545 œ´Êœ 11 Ĝ 25 (¦o°¥¨³ 44) ‹´Š®ª´—ĜÎœ—´œ¸­¼ŠÁž}œ‹´Š®ª´—‹µ„ £µ‡˜³ª´ œ °°„ÁŒ¸ ¥ ŠÁ®œº ° ­´ — ­n ª œ…°Š‹´ Š ®ª´ — ‹µ„£µ‡œ¸Ê Ä œÃŽœ—´  œ¸ ­¼ Š Á¡·É ¤ …¹Ê œ Á¨È „ œo ° ¥Áž} œ 10 ‹µ„ 22 ‹´Š®ª´— (ž¦³¤µ–¦o°¥¨³ 45) Ĝ¡.«. 2550 4. ‡ªµ¤­´¤¡´œ ›rĜÁ·Š¨¦³®ªnµŠ¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤„´¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³ ¦µ¥Å—o ž¦³Á—Èœš¸Éœnµ­œÄ‹ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ‡º° ¤¸Á®˜»Ÿ¨¡°‹³ÁºÉ°Å—o¦³—´®œ¹ÉŠªnµ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»… —oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤¤¸‡ªµ¤­´¤¡´œ›rĜÁ·Š¨„´—oµœ„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o „¨nµª‡º°‹´Š®ª´—š¸É¤¸ ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœ„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o­¼Š¤¸ÂœªÃœo¤š¸É‹³¤¸­™µœ„µ¦–r—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤š¸É Ťn—¸ …o°­¦»žœ¸Êŗo‹µ„„µ¦ª·Á‡¦µ³®r‡nµ­®­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ—´œ¸¤ª¨¦ª¤Äœ¤·˜·š´ÊŠ 2 …°Š‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç Ž¹ÉŠŸ¨Â­—ŠÄ®oÁ®Èœ™¹Š‡nµ­´¤ž¦³­·š›·ÍÁž}œ¨¤µ˜´ÊŠÂ˜n ¡.«. 2545 ˜n‡nµ­´¤ž¦³­·š›·ÍĜÁ·Šž’·£µ‡ —´Š„¨nµª´—Á‹œ¤µ„…¹ÊœÄœ°¸„ 6 že˜n°¤µ (˜µ¦µŠš¸É 11.4) œ°„‹µ„‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Í—´Š„¨nµªÂ¨oª ˜µ¦µŠš¸É 11.5 ¥´ŠÂ­—ŠÄ®oÁ®Èœ—oª¥ªnµ„¨»n¤‹´Š®ª´—šoµ¥˜µ¦µŠÄœ¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o‹Îµœªœ 11 ‹´ Š ®ª´ — „¨´  ¤µž¦µ„’Äœ 22 (¦o ° ¥¨³ 50) °´ œ —´  ¦„…°Š¤· ˜· ­·É Š ª—¨o ° ¤Ž¹É Š ¥º œ ¥´ œ ™¹ Š ‡ªµ¤­´¤¡´œ›rÁ·Š¨¦³®ªnµŠ¤·˜·š´ÊŠ 2 5. „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š¨Îµ—´ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœšµŠ¨…°Š˜´ª¸Êª´—š»„˜´ªšÎµ Ä®o­Š…¨µ˜„°´œ—´…oµ¤‹µ„ÃŽœ—´œ¸­¼Š¤µ­¼n˜Éε …–³š¸É˜¦´Š¤¸¦³—´„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÅ¤n¦»œÂ¦ŠÁšnµ ­Š…¨µ ­nªœ°nµŠš°ŠÂ¨³œnµœ¤¸¡´•œµ„µ¦…°Š‡nµ˜´ª¸Êª´—´—Á‹œ„ªnµ‹´Š®ª´—°ºÉœ Ç ‹¹Šnª¥Ä®oÁ¨ºÉ°œ °´œ—´…oµ¤‹µ„ÃŽœ—´œ¸˜É夵­¼Š „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š‹´Š®ª´—°ºÉœ Ç š¸ÉŤn´—Á‹œÁšnµ„´„¨»n¤‹´Š®ª´— š¸É„¨nµª¤µ…oµŠ˜oœ—oª¥œ´¥…°Š‡nµ°›·µ¥šÎµœ°ŠÁ—¸¥ª„´œÅ—o­—ŠÅªoĜ˜µ¦µŠÂ¨oª 231


˜µ¦µŠš¸É 11.3 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤¦³—´ž¦³Áš«

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 ¤®µ­µ¦‡µ¤ 0.93 1 ¤®µ­µ¦‡µ¤ 0.88 2 »¦¸¦´¤¥r 0.90 2 œ‡¦¡œ¤ 0.87 3 ¤»„—µ®µ¦ 0.89 3 ¦o°¥Á°È— 0.83 4 °»˜¦—·˜™r 0.87 4 »¦¸¦´¤¥r 0.83 5 Á¡¦¼¦–r 0.87 5 ´¥£¼¤· 0.82 6 ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ 0.85 6 °»š´¥›µœ¸ 0.81 7 ­·Š®r»¦¸ 0.84 7 °»¨¦µ›µœ¸ 0.80 8 œ‡¦­ª¦¦‡r 0.83 8 ž¦µ‹¸œ»¦¸ 0.80 9 °»¨¦µ›µœ¸ 0.83 9 „µ¯­·œ›»r 0.79 10 ¦o°¥Á°È— 0.82 10 œ‡¦¦µ­¸¤µ 0.79 11 ­Š…¨µ 0.82 11 …°œÂ„nœ 0.79 12 œ‡¦¦µ­¸¤µ 0.81 12 ­„¨œ‡¦ 0.79 13 ­»¦·œš¦r 0.81 13 °nµŠš°Š 0.78 14 ¡¦n 0.80 14 «¦¸­³Á„¬ 0.78 15 ˜¦´Š 0.80 15 œnµœ 0.77 16 ¡´ŠŠµ 0.79 16 œ‡¦œµ¥„ 0.77 17 °»—¦›µœ¸ 0.79 17 ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ 0.77 18 »¤¡¦ 0.79 18 ­»Ã…š´¥ 0.77 19 Á¸¥Š¦µ¥ 0.79 19 ¡³Á¥µ 0.76 20 …°œÂ„nœ 0.79 20 ž{˜˜µœ¸ 0.76 21 ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ 0.78 21 ¨¡»¦¸ 0.76 22 Á¸¥ŠÄ®¤n 0.78 22 Á¨¥ 0.76 23 ­¦³Â„oª 0.76 23 Á¡¦¼¦–r 0.75 24 ¨¡»¦¸ 0.76 24 œ‡¦­ª¦¦‡r 0.75 25 œ‡¦¡œ¤ 0.76 25 ­»¡¦¦–»¦¸ 0.75 26 „ε¡ŠÁ¡¦ 0.75 26 °Îµœµ‹Á‹¦· 0.75 27 ¡´š¨»Š 0.75 27 ´¥œµš 0.74 28 ž{˜˜µœ¸ 0.75 28 ¨Îµ¡¼œ 0.74 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 36 ‹´Š®ª´— (48.0%) ¨—¨Š 36 ‹´Š®ª´— (48.0%) ‡Šš¸É 3 ‹´Š®ª´— (4.0%)

232

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 25 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 10 ¨Š‹µ„ 2 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 42 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 32 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 9 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 34 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 30 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 12 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 20 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 38 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 60 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 47 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 57 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 41 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 48 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 45 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 31 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 28 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 24 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 53 ¨Š‹µ„ 5 ¨Š‹µ„ 8 ¨Š‹µ„ 59 ¨Š‹µ„ 51 ¨Š‹µ„ 46 ¨Š‹µ„ 29


˜µ¦µŠš¸É 11.3 (˜n°)

¨Îµ—´š¸É 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´— ¨Îµ¡¼œ „µ¯­·œ›»r ¡³Á¥µ °»š´¥›µœ¸ ¨ÎµžµŠ ž¦µ‹¸œ»¦¸ ¦µ»¦¸ ®œ°Š‡µ¥ ¡·‹·˜¦ ­„¨œ‡¦ œ¦µ›·ªµ­ £¼Á„Ș œ‡¦œµ¥„ ´¥£¼¤· Á¡¦»¦¸ ¥³¨µ ­»Ã…š´¥ ´¥œµš «¦¸­³Á„¬ ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ ­¦³»¦¸ ­¤»š¦­µ‡¦ °Îµœµ‹Á‹¦· ¦³œ°Š Á¨¥ ¡·¬–»Ã¨„ ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ ˜¦µ— œnµœ

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É ¤ª¨¦ª¤ 0.75 29 0.75 30 0.75 31 0.74 32 0.74 33 0.73 34 0.73 35 0.72 36 0.72 37 0.72 38 0.72 39 0.71 40 0.69 41 0.69 42 0.69 43 0.69 44 0.68 45 0.68 46 0.68 47 0.67 48 0.67 49 0.67 50 0.66 51 0.66 52 0.65 53 0.64 54 0.63 55 0.63 56 0.62 57

233

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´— Á¸¥Š¦µ¥ ¡·¬–»Ã¨„ ­¦³Â„oª ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ ­·Š®r»¦¸ ¡·‹·˜¦ ­»¦·œš¦r Á¡¦»¦¸ ¡´š¨»Š „ε¡ŠÁ¡¦ ¤n±n°Š­°œ °»˜¦—·˜™r ¨ÎµžµŠ ˜µ„ ¡¦n °»—¦›µœ¸ œ¦µ›·ªµ­ Œ³Á·ŠÁš¦µ ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ ®œ°Š‡µ¥ »¤¡¦ ­˜¼¨ ¤»„—µ®µ¦ ­¦³»¦¸ Á¸¥ŠÄ®¤n ˜¦µ— „µ‹œ»¦¸ œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ ¥Ã­›¦

—´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.65 0.65

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ ¨Š‹µ„ 19 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 54 ¨Š‹µ„ 23 ¨Š‹µ„ 6 ¨Š‹µ„ 7 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 37 ¨Š‹µ„ 13 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 43 ¨Š‹µ„ 27 ¨Š‹µ„ 26 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 70 ¨Š‹µ„ 4 ¨Š‹µ„ 33 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 64 ¨Š‹µ„ 14 ¨Š‹µ„ 17 ¨Š‹µ„ 39 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 66 ¨Š‹µ„ 21 ¨Š‹µ„ 36 ¨Š‹µ„ 18 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 68 ¨Š‹µ„ 3 ¨Š‹µ„ 49 ¨Š‹µ„ 22 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 56 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 58 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 62 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 74


˜µ¦µŠš¸É 11.3 (˜n°)

¨Îµ—´š¸É 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´— „µ‹œ»¦¸ ­»¡¦¦–»¦¸ °nµŠš°Š ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ ‹´œš»¦¸ ˜µ„ ¦³¥°Š Œ³Á·ŠÁš¦µ œ‡¦ž“¤ ­˜¼¨ ¨»¦¸ ¤n±n°Š­°œ žš»¤›µœ¸ „¦³¸É ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ ¥Ã­›¦ œœš»¦¸

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É ¤ª¨¦ª¤ 0.62 58 0.61 59 0.61 60 0.61 61 0.59 62 0.58 63 0.58 64 0.57 65 0.56 66 0.54 67 0.50 68 0.49 69 0.48 70 0.43 71 0.42 72 0.41 73 0.41 74 0.40 75

žš»¤›µœ¸ ­Š…¨µ ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r ¦µ»¦¸ ‹´œš»¦¸ ¥³¨µ ¦³¥°Š ­¤»š¦­µ‡¦ ˜¦´Š œ‡¦ž“¤ ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ ¦³œ°Š £¼Á„Ș ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ ¡´ŠŠµ ¨»¦¸ „¦³¸É œœš»¦¸

—´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ 0.65 0.64 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 0.61 0.61 0.60 0.58 0.58 0.56 0.55 0.53 0.52 0.33 0.31

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 71 ¨Š‹µ„ 11 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 61 ¨Š‹µ„35 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 63 ¨Š‹µ„ 44 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 65 ¨Š‹µ„ 50 ¨Š‹µ„ 15 ‡Šš¸É ¨Š‹µ„ 55 ¨Š‹µ„ 52 ¨Š‹µ„ 40 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 73 ¨Š‹µ„ 16 ¨Š‹µ„ 69 ¨Š‹µ„ 72 ‡Šš¸É

˜µ¦µŠš¸É 11.4 ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤Äœ¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o„´¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤…°Š‹´Š®ª´— ˜nµŠ Ç Äœ ¡.«. 2550 ‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤Äœ¤·˜· „µ¦¤¸ŠµœšÎµ 1 75 -0.45 75

‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤Äœ¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o r n ‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤Äœ¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤ r n ®¤µ¥Á®˜» 1. Ťn¦ª¤„¦»ŠÁš¡² 2. r ‡º° ‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Í­®­´¤¡´œ›rÁ¡¸¥¦r­´œ 3. n ‡º° ‹Îµœªœ‹´Š®ª´—š¸Éª·Á‡¦µ³®r

234

‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤Äœ¤·˜· ­·ÉŠÂª—¨o°¤ -0.45 75 1 75


˜µ¦µŠš¸É 11.5 „µ¦ŽÊε…°Š 22 ‹´Š®ª´—šoµ¥˜µ¦µŠÄœ¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o„´ 22 ‹´Š®ª´— ˜oœ˜µ¦µŠÄœ ¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤ Ĝ¡.«. 2550 š¸É

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

22 ‹´Š®ª´—šoµ¥˜µ¦µŠÄœ¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³ ¦µ¥Å—oÁ¦¸¥Š¨Îµ—´˜µ¤‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤ ‹µ„¤µ„Åžœo°¥ ¡³Á¥µ œœš»¦¸ ž{˜˜µœ¸ ¤®µ­µ¦‡µ¤ ¨ÎµžµŠ Á¨¥ œnµœ Á¡¦¼¦–r ­„¨œ‡¦ Á¸¥Š¦µ¥ œ‡¦­ª¦¦‡r ­»Ã…š´¥ ­¦³Â„oª ¦o°¥Á°È— ¤»„—µ®µ¦ ®œ°Š‡µ¥ ­»¦·œš¦r «¦¸­³Á„¬ »¦¸¦´¤¥r °Îµœµ‹Á‹¦· ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ œ‡¦¡œ¤

22 ‹´Š®ª´—˜oœ˜µ¦µŠÄœ¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤ Á¦¸¥Š¨Îµ—´˜µ¤‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤ ‹µ„¤µ„Åžœo°¥ ¤®µ­µ¦‡µ¤ œ‡¦¡œ¤ ¦o°¥Á°È— »¦¸¦´¤¥r ´¥£¼¤· °»š´¥›µœ¸ °»¨¦µ›µœ¸ ž¦µ‹¸œ»¦¸ „µ¯­·œ›»r œ‡¦¦µ­¸¤µ …°œÂ„nœ ­„¨œ‡¦ °nµŠš°Š «¦¸­³Á„¬ œnµœ œ‡¦œµ¥„ ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ ­»Ã…š´¥ ¡³Á¥µ ž{˜˜µœ¸ ¨¡»¦¸ Á¨¥

„µ¦‹´—°´œ—´Äœ£¼¤·£µ‡ 1. „µ¦Á¨ºÉ°œ¦³—´°¥nµŠ´—Á‹œ…°Š 4 ‹´Š®ª´—šoµ¥˜µ¦µŠÄœ£µ‡Á®œº° (˜µ¦µŠ š¸É 11.6) ˜µ¤ž„˜·Â¨oª‹³Å¤n¡™¹Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š°¥nµŠ¦»œÂ¦Š…°Š®¨µ¥‹´Š®ª´—Äœ¤·˜·°ºÉœ Ç Â˜nĜ ¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤ 4 Ĝ 6 ‹´Š®ª´—…°ŠÃŽœ—´œ¸˜ÉεĜ ¡.«. 2545 ­µ¤µ¦™Á¨ºÉ°œ¦³—´…°Š˜œÁ°Š¤µ­¼n Μ—´œ¸­¼ŠÅ—o ‹´Š®ª´—š´ÊŠ 4 ‡º° °»š´¥›µœ¸ œnµœ ¤n±n°Š­°œ ¨³­»Ã…š´¥ ‹»—Á—nœ…°Š°»š´¥›µœ¸ 235


œnµœ ¨³­»Ã…š´¥ ‡º° „µ¦¨—¨Š…°Š‡¦´ªÁ¦º°œš¸É…µ—‡¨œœÊε­³°µ— ¨³„µ¦­µ¤µ¦™¦´„¬µ ¦³—´…°Š­ªœ­µ›µ¦–³˜n°ž¦³µ„¦Ä®o°¥¼nĜ¦³—´š¸É­¼ŠÅªoŗo ­nªœž{‹‹´¥š¸ÉšÎµÄ®o¤n±n°Š­°œ ­µ¤µ¦™Á¨ºÉ°œ¦³—´Å—o°¥nµŠ¦»œÂ¦Š‡º° „µ¦¦´„¬µ¦³—´…°Š‡nµÄo‹nµ¥—oµœÁºÊ°Á¡¨·Š œÊε¨³Å¢¢jµÄ®o Áž¨¸É¥œÂž¨Šœo°¥ œ°„‹µ„ž¦³Á—Èœ…oµŠ˜oœÂ¨oª­™µœ„µ¦–rĜ£µ¡¦ª¤…°Š‹´Š®ª´—Äœ£µ‡Á®œº°¦³®ªnµŠ 2 žeš¸ÉÁž¦¸¥Áš¸¥¤¸„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Šœo°¥ ˜µ¦µŠš¸É 11.6 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤…°Š£µ‡Á®œº°

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ °»˜¦—·˜™r 1 0.92 1 °»š´¥›µœ¸ 0.91 Á¡¦¼¦–r 2 0.89 2 œnµœ 0.86 œ‡¦­ª¦¦‡r 3 0.82 3 ¤n±n°Š­°œ 0.80 Á¸¥Š¦µ¥ 4 0.80 4 ­»Ã…š´¥ 0.78 5 ¡¦n 0.78 5 ¡³Á¥µ 0.78 6 ¨Îµ¡¼œ 0.77 6 Á¡¦¼¦–r 0.76 7 Á¸¥ŠÄ®¤n 0.75 7 Á¸¥Š¦µ¥ 0.74 8 ¡³Á¥µ 0.74 8 ¨Îµ¡¼œ 0.72 9 ¨ÎµžµŠ 0.73 9 œ‡¦­ª¦¦‡r 0.71 10 „ε¡ŠÁ¡¦ 0.72 10 ¡·¬–»Ã¨„ 0.67 11 ¡·‹·˜¦ 0.65 11 ¡¦n 0.66 12 °»š´¥›µœ¸ 0.64 12 ¡·‹·˜¦ 0.62 13 œnµœ 0.63 13 ˜µ„ 0.61 14 ­»Ã…š´¥ 0.58 14 ¨ÎµžµŠ 0.61 15 ¡·¬–»Ã¨„ 0.50 15 °»˜¦—·˜™r 0.60 16 ¤n±n°Š­°œ 0.47 16 „ε¡ŠÁ¡¦ 0.57 17 ˜µ„ 0.42 17 Á¸¥ŠÄ®¤n 0.47 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 7 ‹´Š®ª´— (41.18%) ¨—¨Š 10 ‹´Š®ª´— (58.82%) ‡Šš¸É 0 ‹´Š®ª´— (0%)

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 12 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 13 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 16 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 14 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 8 ¨Š‹µ„ 2 ¨Š‹µ„ 4 ¨Š‹µ„ 6 ¨Š‹µ„ 3 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 15 ¨Š‹µ„ 5 ¨Š‹µ„ 11 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 17 ¨Š‹µ„ 9 ¨Š‹µ„ 1 ¨Š‹µ„ 10 ¨Š‹µ„ 7

2. ­™µœ„µ¦–rĜ£µ‡„¨µŠ‡º°£µ¡‹Îµ¨°Š…°Š­™µœ„µ¦–r¦³—´ž¦³Áš« (˜µ¦µŠš¸É 11.7) „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š­™µœ„µ¦–r—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤Äœ£µ‡„¨µŠ‡¨oµ¥‡¨¹Š„´ ¦³—´ž¦³Áš« „¨nµª‡º°‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…×¥¦ª¤Äœ¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤¨—¨Š¡¦o°¤ Ç „´„µ¦¨—¨Š 236


…°Šn°ŠªnµŠ (‡º°„µ¦…¥µ¥ÃŽœ—´œ¸žµœ„¨µŠ) „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š­™µœ„µ¦–rĜ¦³—´ž¦³Áš« œnµ‹³Å—o¦´°·š›·¡¨‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š„¨»n¤‹´Š®ª´—Äœ£µ‡„¨µŠ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š°´œ—´ °¥nµŠ¦»œÂ¦ŠÄœšÎµœ°ŠÁ—¸¥ª„´£µ‡Á®œº°Å¤n¡Äœ£µ‡„¨µŠ 3. „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š­™µœ„µ¦–rĜ£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°¤¸š·«šµŠ —¸š¸É­»— (˜µ¦µŠš¸É 11.8) Ĝ¦¦—µ 4 £µ‡š¸É‹ÎµÂœ„ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ£µ‡œ¸Ê¤¸š·«šµŠ—¸š¸É­»— ‡º° ­™µœ„µ¦–r—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤¥„¦³—´…¹ÊœÃ—¥¦ª¤ …–³š¸ÉΜ—´œ¸žµœ„¨µŠ¥´Š‡Š¤¸¡ºÊœš¸ÉÁšnµÁ—·¤ „µ¦¡´•œµÄœ¨´„¬–³œ¸ÊÁž}œ­µÁ®˜»Ä®o®¨µ¥‹´Š®ª´—…°Š£¼¤·£µ‡œ¸Êޞ¦µ„’°¥¼nĜΜ—´œ¸­¼Š…°Š „µ¦‹´—°´œ—´¦³—´ž¦³Áš«—´Šš¸ÉœÎµÁ­œ°¤µÂ¨oª ‹»—Á—nœ…°Š£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°š¸ÉšÎµÄ®oš·« šµŠ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š—¸„ªnµ£µ‡°ºÉœ Ç ‡º° „µ¦¦·Ã£‡š¦´¡¥µ„¦ÁºÊ°Á¡¨·Š œÊε ¨³Å¢¢jµœo°¥„ªnµ £µ‡°ºÉœ Ç Ã—¥ÁŒ¡µ³£µ‡„¨µŠÂ¨³£µ‡Ä˜o¤µ„ 4. £µ‡Ä˜oÁž}œ£µ‡Á—¸¥ªš¸Én°ŠªnµŠ—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤…¥µ¥˜´ª…¹Êœ (˜µ¦µŠš¸É 11.9) …–³š¸É n ° Šªn µ Š…°Š‡ªµ¤°¥¼n Á ¥È œ Áž} œ ­» … —o µ œ­·É Š ª—¨o ° ¤…°Š£µ‡°ºÉ œ Ç ¤¸ ¦ ³—´  ‡Šš¸É ® ¦º ° Ťn „È ¨—¨Šœ´Êœ n°ŠªnµŠÄœ¤·˜·œ¸Ê…°Š£µ‡Ä˜o„¨´Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÂ˜„˜nµŠ°°„Åž „µ¦Á¡·É¤…¹Êœ…°Šn°ŠªnµŠ ­³šo°œ‹µ„‡nµ¡·­´¥ (®¦º°‡ªµ¤˜nµŠ¦³®ªnµŠ‡nµ­¼Š­»—„´‡nµ˜Éε­»—…°Š—´œ¸) Ĝ ¡.«. 2550 š¸ÉÁ¡·É¤ ‹µ„ ¡.«. 2545 œ°„‹µ„œ´ÊœÃŽœ—´œ¸žµœ„¨µŠ¥´Š¨—…°Á…˜¨Š‡ª‡¼nŞ„´„µ¦Á¡·É¤…¹Êœ…°Š ‡nµ‡ªµ¤Á¸É¥ŠÁœ¤µ˜¦“µœ

237


˜µ¦µŠš¸É 11.7 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤…°Š£µ‡„¨µŠ

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ 0.96 1 °nµŠš°Š 0.88 2 ­·Š®r»¦¸ 0.94 2 ž¦µ‹¸œ»¦¸ 0.86 3 ž¦µ‹¸œ»¦¸ 0.82 3 ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ 0.85 4 ¨¡»¦¸ 0.82 4 ­»¡¦¦–»¦¸ 0.83 5 ­¦³Â„oª 0.80 5 ¨¡»¦¸ 0.82 6 ¦µ»¦¸ 0.79 6 œ‡¦œµ¥„ 0.81 7 ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ 0.77 7 ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ 0.79 8 ­¤»š¦­µ‡¦ 0.76 8 ­·Š®r»¦¸ 0.78 9 Á¡¦»¦¸ 0.75 9 ­¦³Â„oª 0.77 10 ­¦³»¦¸ 0.72 10 Œ³Á·ŠÁš¦µ 0.75 11 œ‡¦œµ¥„ 0.71 11 ´¥œµš 0.74 12 °nµŠš°Š 0.70 12 žš»¤›µœ¸ 0.72 13 ´¥œµš 0.66 13 Á¡¦»¦¸ 0.72 14 ­»¡¦¦–»¦¸ 0.66 14 ­¦³»¦¸ 0.70 15 ¦³¥°Š 0.65 15 ­¤»š¦­µ‡¦ 0.69 16 œ‡¦ž“¤ 0.65 16 ˜¦µ— 0.68 17 ˜¦µ— 0.64 17 ¦³¥°Š 0.67 18 Œ³Á·ŠÁš¦µ 0.64 18 œ‡¦ž“¤ 0.66 19 „µ‹œ»¦¸ 0.62 19 ¦µ»¦¸ 0.65 20 ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r 0.61 20 „µ‹œ»¦¸ 0.64 21 ‹´œš»¦¸ 0.59 21 ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ 0.61 22 ¨»¦¸ 0.58 22 ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r 0.59 23 žš»¤›µœ¸ 0.55 23 ¨»¦¸ 0.55 24 œœš»¦¸ 0.53 24 ‹´œš»¦¸ 0.52 25 ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ 0.53 25 œœš»¦¸ 0.32 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 10 ‹´Š®ª´— (40.0%) ¨—¨Š 15 ‹´Š®ª´— (60.0%) ‡Šš¸É 0 ‹´Š®ª´— (0%)

238

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 12 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 3 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 7 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 14 ¨Š‹µ„ 4 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 11 ¨Š‹µ„ 1 ¨Š‹µ„ 2 ¨Š‹µ„ 5 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 18 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 13 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 23 ¨Š‹µ„ 9 ¨Š‹µ„ 10 ¨Š‹µ„ 8 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 17 ¨Š‹µ„ 15 ¨Š‹µ„ 16 ¨Š‹µ„ 6 ¨Š‹µ„ 19 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 25 ¨Š‹µ„ 20 ¨Š‹µ„ 22 ¨Š‹µ„ 21 ¨Š‹µ„ 24


˜µ¦µŠš¸É 11.8 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤…°Š£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 »¦¸¦´¤¥r 0.87 1 œ‡¦¡œ¤ 0.92 2 ¤®µ­µ¦‡µ¤ 0.86 2 ¤®µ­µ¦‡µ¤ 0.89 3 ¤»„—µ®µ¦ 0.82 3 »¦¸¦´¤¥r 0.87 4 œ‡¦¦µ­¸¤µ 0.81 4 ´¥£¼¤· 0.83 5 ¦o°¥Á°È— 0.80 5 ¦o°¥Á°È— 0.82 6 ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ 0.78 6 „µ¯­·œ›»r 0.77 7 °»¨¦µ›µœ¸ 0.77 7 °»¨¦µ›µœ¸ 0.77 8 …°œÂ„nœ 0.74 8 œ‡¦¦µ­¸¤µ 0.74 9 °»—¦›µœ¸ 0.74 9 …°œÂ„nœ 0.74 10 ­»¦·œš¦r 0.72 10 ­„¨œ‡¦ 0.74 11 œ‡¦¡œ¤ 0.71 11 «¦¸­³Á„¬ 0.72 12 „µ¯­·œ›»r 0.69 12 °Îµœµ‹Á‹¦· 0.70 13 ´¥£¼¤· 0.65 13 Á¨¥ 0.65 14 ­„¨œ‡¦ 0.64 14 ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ 0.59 15 °Îµœµ‹Á‹¦· 0.60 15 ¥Ã­›¦ 0.57 16 Á¨¥ 0.57 16 ­»¦·œš¦r 0.53 17 «¦¸­³Á„¬ 0.56 17 °»—¦›µœ¸ 0.44 18 ®œ°Š‡µ¥ 0.55 18 ®œ°Š‡µ¥ 0.42 19 ¥Ã­›¦ 0.35 19 ¤»„—µ®µ¦ 0.40 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 8 ‹´Š®ª´— (42.11%) ¨—¨Š 7 ‹´Š®ª´— (36.84%) ‡Šš¸É 4 ‹´Š®ª´— (21.05%)

239

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 11 ‡Šš¸É ¨Š‹µ„ 1 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 13 ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 12 ‡Šš¸É ¨Š‹µ„ 4 ¨Š‹µ„ 8 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 14 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 17 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 15 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 16 ¨Š‹µ„ 6 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 19 ¨Š‹µ„ 10 ¨Š‹µ„ 9 ‡Šš¸É ¨Š‹µ„ 3


˜µ¦µŠš¸É 11.9 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤…°Š£µ‡Ä˜o

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 ¡´ŠŠµ 0.89 1 ž{˜˜µœ¸ 0.92 2 ˜¦´Š 0.88 2 ¡´š¨»Š 0.90 3 ­Š…¨µ 0.86 3 »¤¡¦ 0.84 4 »¤¡¦ 0.82 4 ­˜¼¨ 0.82 5 ¡´š¨»Š 0.80 5 œ¦µ›·ªµ­ 0.81 6 ž{˜˜µœ¸ 0.75 6 œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ 0.75 7 ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ 0.73 7 ˜¦´Š 0.69 8 £¼Á„Ș 0.70 8 ¥³¨µ 0.69 9 œ¦µ›·ªµ­ 0.69 9 ­Š…¨µ 0.64 10 ¥³¨µ 0.61 10 ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ 0.62 11 œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ 0.57 11 ¦³œ°Š 0.59 12 „¦³¸É 0.48 12 ¡´ŠŠµ 0.57 13 ­˜¼¨ 0.47 13 „¦³¸É 0.43 14 ¦³œ°Š 0.40 14 £¼Á„Ș 0.33 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 8 ‹´Š®ª´— (57.14%) ¨—¨Š 6 ‹´Š®ª´— (42.86%) ‡Šš¸É 0 ‹´Š®ª´— (0%)

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 6 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 5 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 4 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 13 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 9 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 11 ¨Š‹µ„ 2 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 10 ¨Š‹µ„ 3 ¨Š‹µ„ 7 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 14 ¨Š‹µ„ 1 ¨Š‹µ„ 12 ¨Š‹µ„ 8

œªšµŠ„µ¦¡´•œµ „µ¦ª·Á‡¦µ³®r­™µœ„µ¦–r—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤œ°„‹µ„‹³Â­—ŠÄ®oÁ®Èœ™¹Š„µ¦¦·Ã£‡ ­·œ‡oµÂ¨³¦·„µ¦š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´­·ÉŠÂª—¨o°¤š¸ÉÁ¡·É¤…¹ÊœÂ¨oª „µ¦ª·Á‡¦µ³®rÁºÉ°¤Ã¥Š¦³®ªnµŠ¤·˜·¥´ŠnŠ °„™¹Š‡ªµ¤­´¤¡´œ›rĜÁ·Š¨¦³®ªnµŠ‡ªµ¤Á˜·Ã˜šµŠÁ«¦¬“„·‹ („µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o) „´ „µ¦™—™°¥…°Š­™µœ„µ¦–r­·ÉŠÂª—¨o°¤Ž¹ÉŠÄœž¦³Á—Èœ®¨´Šœ¸Êŗo¦´„µ¦¥ºœ¥´œ‹µ„…o°¤¼¨…°Š°Š‡r„µ¦ ­®ž¦³µµ˜·š¸É „ ¨n µªªn µ 1 Ĝ 3 ž{‹‹´ ¥ š¸ÉÁ ž} œÂ¦Š„——´œÃ—¥˜¦Š˜n °ž{ ®µ­·ÉŠÂª—¨o °¤…°Š ž¦³Áš«Äœ£¼¤·£µ‡Á°Á¸¥ÂžŽ·¢d‡ ‡º° „µ¦…¥µ¥˜´ª…°ŠŸ¨·˜Ÿ¨šµŠÁ«¦¬“„·‹…°Š£¼¤·£µ‡Äœ 2 š«ª¦¦¬š¸ÉŸnµœ¤µ ­nªœž{‹‹´¥š¸ÉÁ®¨º°°¸„ 2 ž{‹‹´¥ ‡º° ‡ªµ¤¥µ„‹œ ¨³„µ¦…¥µ¥˜´ª…°Šž¦³µ„¦ Ťnœnµ‹³Á„¸É¥ª…o°Š„´ž¦³Áš«Åš¥¤µ„œ´„ ÁœºÉ°Š‹µ„°´˜¦µ‡ªµ¤¥µ„‹œ…°ŠÅš¥¨—¨Š°¥nµŠ´—Á‹œ —´ŠÅ—oª·Á‡¦µ³®rÄ®oÁ®ÈœÄœ¤·˜·°ºÉœÂ¨oª ­nªœ—oµœ„µ¦Á¡·É¤…°Šž¦³µ„¦œ´Êœž¦³Áš«Åš¥­µ¤µ¦™‹´—„µ¦ „´ž{®µœ¸Êŗo¤µÁž}œ¦³¥³Áª¨µ®œ¹ÉŠÂ¨oª —´Šœ´ÊœÂœªšµŠÄœ„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ 240


¤·˜·œ¸Ê‹¹Š˜o°ŠÁ„¸É¥ª…o°Š„´š´ÊŠ£µ‡‡¦´ªÁ¦º°œŽ¹ÉŠÁž}œŸ¼o¦·Ã£‡­·œ‡oµÂ¨³¦·„µ¦ ¨³£µ‡›»¦„·‹Ž¹ÉŠÁž}œ £µ‡„µ¦Ÿ¨·˜­·œ‡oµÂ¨³¦·„µ¦ 1. „µ¦Ÿ¨·˜Â¨³¦·Ã£‡š¸ÉÁž}œ¤·˜¦„´­·ÉŠÂª—¨o°¤ œªšµŠœ¸Ê˜o°Š­¦oµŠ‹·˜­Îµœ¹„ Ĝ£µ¡¦ª¤…°Š 3 °Š‡rž¦³„°‡º° Á«¦¬“„·‹-­·ÉŠÂª—¨o°¤-­´Š‡¤ ×¥®´ªÄ‹­Îµ‡´‡º° „µ¦Ÿ¨·˜ ¨³¦·Ã£‡°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ š´ÊŠœ¸ÊÁ„–”rž¦³­·š›·£µ¡°µ«´¥¤·˜·—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤Áž}œ˜´ªª´— °µš· „µ¦Äoš¦´¡¥µ„¦®¦º°ª´˜™»—·œo°¥ „µ¦˜°­œ°Š‡ªµ¤˜o°Š„µ¦Äœ„µ¦¦·Ã£‡š¸Éčo¡¨´ŠŠµœœÊε ¨³„µ¦­¦oµŠ¤¨£µª³Äœž¦·¤µ–œo°¥ Ĝ°¸„šµŠ®œ¹ÉŠ„ȇº° „µ¦­nŠÁ­¦·¤Ä®oŸ¼oŸ¨·˜Â¨³Ÿ¼o¦·Ã£‡Å—o¦´ ž¦³Ã¥œr Á ¡·É ¤ …¹Ê œ ‹µ„„µ¦˜°­œ°Š‡ªµ¤˜o ° Š„µ¦…°ŠÂ˜n ¨ ³ i µ ¥Ã—¥ž¦³®¥´ — „µ¦Äo š¦´¡¥µ„¦›¦¦¤µ˜· ‡ªµ¤­ÎµÁ¦È‹ÄœÂœªšµŠœ¸Ê‹¹Š…¹Êœ°¥¼n„´„µ¦Äo°Š‡rž¦³„°—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤Áž}œ „œ„¨µŠÁºÉ°¤¦³®ªnµŠ„µ¦‹¼ŠÄ‹‹µ„Ÿ¨ž¦³Ã¥œršµŠÁ«¦¬“„·‹š¸Éš»„ iµ¥‹³Å—o¦´Äœ—oµœ®œ¹ÉŠ …–³š¸ÉĜ°¸„—oµœ®œ¹ÉŠÁž}œ„µ¦­nŠÁ­¦·¤‡nµœ·¥¤Â¨³„¦³ªœ„µ¦ÄœÁ·Š­´Š‡¤š¸É‹³nª¥Ä®oœªšµŠœ¸Ê ¥´ÉŠ¥ºœ ¨³¤¸‹»—¦nª¤ ‡º° ž¦³Ã¥œr¦nª¤„´œ…°Š­´Š‡¤š¸É˜o°Š¤µ„n°œŸ¨ž¦³Ã¥œr­nªœ»‡‡¨ 2. „µ¦ž¦´Ã‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸ œªšµŠÄœ…o°š¸É 1 ‹³¤¸ž¦³­·š›·Ÿ¨…¹Êœ®µ„Á­¦·¤—oª¥ ¤µ˜¦„µ¦š¸ÉÁž}œ¦¼ž›¦¦¤—oµœ£µ¬¸ „µ¦ž¦´Ã‡¦Š­¦oµŠ£µ¬¸¤¸®¨´„„µ¦­Îµ‡´‡º° “¦´“¥´Š‡Š¦µ¥Å—oš¸É ŗo¦´ ×¥š¸ÉŸ¼oŸ¨·˜Â¨³Ÿ¼o¦·Ã£‡¥´Š¦´£µ¦³—oµœ£µ¬¸ÁšnµÁ—·¤” „¨nµªÄœ°¸„šµŠ®œ¹ÉŠ‡º° „µ¦ž¦´ ǦŠ­¦oµŠšµŠ£µ¬¸Á¡ºÉ°ž¦³Ã¥œr—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤Å¤n¤¸ iµ¥Ä—Á­¸¥ž¦³Ã¥œr ˜nŸ¨šµŠ‹·˜ª·š¥µ‹³ nª¥¨—ž{®µ­·ÉŠÂª—¨o°¤Å—o „µ¦ž¦´Ã‡¦Š­¦oµŠšµŠ£µ¬¸„¦³šÎµÃ—¥„ε®œ—£µ¬¸®¦º°‡nµÄo‹nµ¥ —oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤…¹ÊœÄ®¤n ®¦º°Å¤n„ÈÁ¡·É¤£µ¬¸®¦º°‡nµÄo‹nµ¥—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤‹µ„Á—·¤ š´ŠÊ œ¸ÁÊ ¡º°É šÎµÄ®ošŠ´Ê Ÿ¼oŸ¨·˜Â¨³Ÿ¼o¦·Ã£‡ž¦³®¥´—„µ¦Äoš¦´¡¥µ„¦›¦¦¤µ˜·¤µ„…¹Êœ„ªnµÁ—·¤ ˜nÁ¡ºÉ°Å¤nÄ®oÁž}œ£µ¦³Â„n Ÿ¼o¦·Ã£‡Â¨³Ÿ¼oŸ¨·˜ ¦´“­µ¤µ¦™—Á¥Ä®o×¥„µ¦¨—£µ¬¸ ®¦º° „µ¦Á¦¸¥„Á„ȝ‡nµÄo‹nµ¥—oµœ°ºÉœ Ç Ž¹ÉŠ «¹„¬µÂ¨oªnµ‹³šÎµÄ®o¦´“Ťn˜o°Š­¼Á­¸¥¦µ¥Å—o‹µ„Á—·¤ 3. „µ¦Á¡·É¤‡ªµ¤­Îµ‡´Ä®o„´„µ¦¨Šš»œÄœ—oµœ ‘š»œšµŠ›¦¦¤µ˜·’ œ°„‹µ„ „µ¦Â„oŅž{®µš¸Éž¨µ¥šµŠÃ—¥„µ¦¨Šš»œÁ¡ºÉ°Â„oŅž{®µ¤¨£µª³ž¦³Á£š˜nµŠ Ç Ánœ Îµ´—œÊε Á­¸¥ ¨—¤¨£µª³—oµœ„pµŽÁ¦º°œ„¦³‹„ ²¨² ¦´“°µ‹Ä®o‡ªµ¤­Îµ‡´Á¡·É¤…¹Êœ„´ ‘š»œšµŠ›¦¦¤µ˜·’ š¸É™º°Áž}œ„µ¦ ‘Á„ȝ˜»œš¦´¡¥µ„¦˜µ¤›¦¦¤µ˜·’ ¨³ ‘„µ¦žj°Š„´œž{®µ­·ÉŠÂª—¨o°¤’ „µ¦¨Šš»œ Á®¨nµœ¸Êŗo„n „µ¦Á¡·É¤ÁœºÊ°š¸Éžiµ „µ¦¨Šš»œ—oµœš¦´¡¥µ„¦—·œÂ¨³œÊε ˜nÁ¡ºÉ°Ä®o„µ¦¨Šš»œ—oµœš»œ ›¦¦¤µ˜·¤¸‡»–‡nµÂ¨³ž¦³­·š›·Ÿ¨¤µ„…¹Êœ¦´“­µ¤µ¦™„¦³šÎµ‡ª‡¼nŞ„µ¦¡´•œµ­´Š‡¤Äœ¤·˜·°ºÉœ Ánœ „µ¦­¦oµŠ»¤œÁ…o¤Â…Ȋ×¥Ÿnµœ„·‹„¦¦¤„µ¦°œ»¦´„¬r›¦¦¤µ˜· ®¦º° „µ¦Á¡·É¤¦µ¥Å—oÄ®o„´ ¦µ„®oµÄœœš Ánœ „µ¦‹oµŠÂ¦ŠŠµœÁ¡ºÉ°ž¨¼„¨³—¼Â¨žiµ»¤œ Áž}œ˜oœ

241


4. ¡ºÊœš¸É—εÁœ·œ„µ¦ „µ¦ª·Á‡¦µ³®r­™µœ„µ¦–rnª¥Â­—ŠÄ®oÁ®Èœªnµœ°„‹µ„‹³ —εÁœ·œ„µ¦˜µ¤ÂœªšµŠ 3 …o°…oµŠ˜oœš¸É‡¦°‡¨»¤š´ÊŠž¦³Áš«Â¨oª £µ‡„¨µŠ ¨³£µ‡Ä˜o‡ª¦Áž}œ ¡ºÊœ š¸Éš¸Éŗo¦´‡ªµ¤Ä­nċÁž}œ ¡·Á «¬Ã—¥ÁŒ¡µ³¤µ˜¦„µ¦Äœ…o°š¸É 1 ¨³ 2 ÁœºÉ° Š‹µ„š´ÊŠ 2 £µ‡ œ°„‹µ„‹³¤¸­™µœ„µ¦–rž{®µ¦»œÂ¦Š„ªnµ£µ‡°ºÉœ Ç —´Šš¸Éŗo„¨nµª¤µÂ¨oª Ĝž{‹‹»´œ˜o°Š™º°ªnµš´ŠÊ £µ‡„¨µŠ ¨³£µ‡Ä˜oÁž}œ£µ‡š¸É¤¸‡ªµ¤Á˜·Ã˜…°ŠÁ«¦¬“„·‹­¼Š—´Šš¸É­—ŠÄ®oÁ®ÈœÄœ¤·˜·„µ¦¤¸Šµœ šÎµÂ¨³¦µ¥Å—o Ž¹ÉŠ‡ªµ¤Á˜·Ã˜—oµœœ¸ÊÁž}œÁŠºÉ°œÅ…­Îµ‡´…°Š‡ªµ¤Á­ºÉ°¤Ãš¦¤…°Š­·ÉŠÂª—¨o°¤—´Šš¸Éŗo ¡·­¼‹œrÄ®oÁ®Èœ˜¨°—‹œ „µ¦„¨nµª°oµŠ…°Š°Š‡r„µ¦­®ž¦³µµ˜·š¸ÉŗoœÎµÁ­œ°¤µ„n°œ®œoµœ¸Ê¨oª

242


šš¸É 12 Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤

­™µœ„µ¦–r¦³—´Á¤º°ŠÂ¨³œš ­™µœ„µ¦–r¦µ¥˜´ª¸Êª´— ¤·˜·Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤ Á¤ºÉ°‡·—×¥Ÿ·ªÁŸ·œ °µ‹Á…oµÄ‹ªnµÁž}œ¡ºÊœš¸É…°Š‡œ ĜÁ¤º°Š ˜nŸ¨„µ¦­Îµ¦ª‹Äœ‡¦´ÊŠœ¸Ê „¨´¡ªnµ ‡œÄœœš‹Îµœªœ¤µ„„ªnµš¸¤É ‡¸ ªµ¤°¥¼Án ¥ÈœÁž}œ­»… Ĝš»„¦µ¥…o°™µ¤ Ťnªnµ‹³Áž}œ‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦Á…oµ™¹ŠÂ®¨nŠÁŠ·œš»œ®µ„˜o°Š„µ¦ š¸É¤¸‡œÄœ ‡¦°‡¦´ªÂ¨³Á‡¦º°µ˜·š¸É­µ¤µ¦™¡¹ÉŠ¡·ŠÅ—o¤µ„„ªnµ ÁnœÁ—¸¥ª„´œ„´‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦Áž}œ Á‹oµ…°Šš¸É—·œ Ž¹ÉŠ‡œÄœœš¥´Š‡ŠÁž}œÁ‹oµ…°Š¡ºÊœš¸Éš¸É°¥¼n°µ«´¥Â¨³¡ºÊœš¸ÉšÎµ„·œ ÁœºÉ°Š‹µ„Áž}œ¡ºÊœš¸É Á—·¤®¦º°Å—o¦´¤¦—„˜„š°—‹µ„¦¦¡»¦»¬ ‹¹ŠÁž}œÁ‹oµ…°Šš¸É—·œÅ—o¤µ„„ªnµ‡œÄœÁ¤º°Š ¨³Ã—¥ ›¦¦¤µ˜·…°Š‡œÄœœš Ž¹ÉŠ¤¸¸ª·˜°¥¼nšnµ¤„¨µŠ„µ¦Â…nŠ…´œš¸Éœo°¥„ªnµ‡œÄœ¡ºÊœš¸É°ºÉœ Ç ®¦º°Äo®¨´„ Á«¦¬“„·‹¡°Á¡¸¥Š‹Îµœªœ¤µ„„ªnµ‡¦¹ÉŠ‹¹Š¤°ŠªnµÄœ­´Š‡¤ž{‹‹»´œ¤¸‡ªµ¤ÁšnµÁš¸¥¤šµŠÁ«¦¬“„·‹ ¦³®ªnµŠ‡œ¦ª¥Â¨³‡œ‹œ (Ž¹ÉŠ¤·Å—o®¤µ¥‡ªµ¤™¹Š„µ¦Áž¦¸¥Áš¸¥¦µ¥Å—o¦³®ªnµŠ„´œ ˜n®¤µ¥™¹Š „µ¦š¸É˜n¨³‡œ­µ¤µ¦™¤¸¸ª·˜°¥¼nŗoĜ¦·š…°Š˜œÁ°Š) Ĝ…–³š¸É‡œÄœ¡ºÊœš¸É°ºÉœ Ç ‹ÎµœªœÅ¤n™¹Š ‡¦¹ÉŠš¸ÉÁ®Èœªnµ¤¸‡ªµ¤ÁšnµÁš¸¥¤ Ž¹ÉŠ ­°—‡¨o°Š„´…o°¤¼¨‡ªµ¤‡·—Á®Èœ˜n°£µª³šµŠÁ«¦¬“„·‹…°Š ž¦³Áš« š¸É‡œœš 1 Ĝ 3 Á®ÈœªnµÅ¤n¤¸ž{®µ ­nªœ‡œÄœ¡ºÊœš¸É°ºÉœ Ç ¤¸‡ªµ¤Á®ÈœÁ—¸¥ª„´œªnµÅ¤n¤¸ ž{®µ ˜n¤¸‹Îµœªœœo°¥„ªnµ ‡º° ž¦³¤µ– 1 Ĝ 4 Ášnµœ´Êœ ‹µ„…o°¤¼¨—´Š„¨nµª ×¥ÁŒ¡µ³Äœ 2 …o°™µ¤­nªœ®¨´Š ‹³Á®ÈœÅ—oªnµ ‡œÄœœš Ž¹ÉŠœnµ‹³Å—o¦´Ÿ¨„¦³š‹µ„ž{®µ£µª³Á«¦¬“„·‹š¸ÉŸ´œ Ÿªœ…°Šž¦³Áš« Ž¹É Š ­n ª œÄ®n Á ž} œ Ÿ¼o š¸É ¤¸¦ µ¥Å—oÅ ¤n ¤ µ„ Á¤ºÉ ° Áš¸ ¥ „´  ‡œÄœ¡ºÊ œ š¸É°ºÉ œ Ç Â˜n „È ¥´ Š ¤°ŠÁ®Èœ™¹Š‡ªµ¤ÁšnµÁš¸¥¤šµŠÁ«¦¬“„·‹ £µª³šµŠÁ«¦¬“„·‹ ŗo¤µ„„ªnµ‡œÄœ¡ºÊœš¸É°ºÉœ Ç Ž¹ÉŠ…o°¤¼¨ œ¸Êœnµ‹³¤¸‡ªµ¤­°—‡¨o°Š®¦º°¤¸‡ªµ¤Áž}œÁ®˜»Áž}œŸ¨„´…o°¤¼¨Äœ¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o ŗoÁž}œ °¥nµŠ—¸ —´Š…o°¤¼¨Äœ˜µ¦µŠš¸É 12.1„

243 243


˜µ¦µŠš¸É 12.1„ ­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œ¦µ¥˜´ª¸Êª´—¤·˜·Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤ ¨Îµ—´š¸É 51. 52.

53. 54.

œš 63.90

ž¦³Á£š…°Š»¤œ „¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š 58.20

Á¤º°Š 57.30

58.90

54.90

56.20

60.40

46.70

44.00

33.70

24.60

22.10

˜´ª¸Êª´— ¦o°¥¨³…°ŠŸ¼oš¸É¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦Á…oµ™¹Š ®¨nŠÁŠ·œš»œ®µ„˜o°Š„µ¦ ¦o°¥¨³…°ŠŸ¼oš¸É¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦Áž}œ Á‹oµ…°Šš¸É—·œÁ¡ºÉ°„µ¦ž¦³„°„µ¦®µ„ ˜o°Š„µ¦ ¦o°¥¨³…°ŠŸ¼oš¸ÉÁ®Èœªnµ¤¸‡ªµ¤ÁšnµÁš¸¥¤šµŠ Á«¦¬“„·‹¦³®ªnµŠ‡œ¦ª¥Â¨³‹œ ¦o°¥¨³…°ŠŸ¼oš¸ÉÁ®Èœ™¹Š£µª³Á«¦¬“„·‹…°Š ž¦³Áš«Äœž{‹‹»´œÅ¤nÁž}œž{®µ

‡œœšÅ¤n¤¸ž{®µ¡ºÊœ“µœšµŠÁ«¦¬“„·‹¤µ„Ášnµ‡œÁ¤º°Š ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·Á«¦¬“„·‹Äœ£µ¡¦ª¤ ¡ªnµ ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜œš¤¸‡ªµ¤ °¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¤µ„„ªnµž¦³µ„¦ÄœÁ…˜„¹ÉŠÁ¤º°Š-„¹ÉŠœš ¨³ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜Á¤º°Š ˜µ¤¨Îµ—´ š´Ê Š œ¸Ê ­™µœ„µ¦–r ‡ ªµ¤°¥¼n Á ¥È œ Áž} œ ­» … ¤· ˜· œ¸Ê Ä œ» ¤ œž¦³Á£š˜n µ Š Ç ¤¸ ‡ ªµ¤Â˜„˜n µ Š°¥n µ Š¤¸ œ´¥­Îµ‡´šµŠ­™·˜· —´Š¦µ¥¨³Á°¸¥—Ĝ˜n¨³˜´ª¸Êª´——´Šœ¸Ê ­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ ¥Èœ Áž}œ­»…Äœ¤·˜·šµŠÁ«¦¬“„·‹ ¡ªnµ —oª¥‡ªµ¤Ÿ¼„¡´œ Ĝ ‡¦°‡¦´ªš¸É¤¸°¥¼n¤µ„„ªnµ ­´¤¡´œ›£µ¡š¸É—¸¦³®ªnµŠÁ‡¦º°µ˜· ¨³Á¡ºÉ°œoµœ °µ‹Áž}œÁ®˜»Ÿ¨ ­Îµ‡´š¸ÉšÎµÄ®ož¦³µ„¦ÄœÁ…˜œš­µ¤µ¦™Á…oµ™¹ŠÂ®¨nŠÁŠ·œš»œ®µ„˜o°Š„µ¦Å—o°¥nµŠÅ¤nÁž}œž{®µ ¤µ„„ªn µ ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜Á¤º ° Š ¨³Á…˜„¹É Š œš-„¹É Š Á¤º ° Š š¸É Á …o µ ™¹ Š ŗo Á n œ „´ œ ˜n Ä œ­´ — ­n ª œš¸É œo°¥„ªnµ ÁnœÁ—¸¥ª„´‡ªµ¤˜o°Š„µ¦Áž}œÁ‹oµ…°Šš¸É—·œÁ¡ºÉ°„µ¦ž¦³„°„µ¦ Ž¹ÉŠ­nªœÄ®nŤnÁž}œ ž{®µ­Îµ®¦´ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜œšÁnœ„´œ ¨³ÁnœÁ—¸¥ª„´œ„´ž¦³µ„¦ÄœÁ¤º°Š ¨³„¹ÉŠœš„¹ÉŠÁ¤º°Šš¸É­nªœÄ®nŤnÁž}œž{®µ®µ„˜o°Š„µ¦ š´ÊŠœ¸Ê ž¦³µ„¦Äœœš¥´Š¤°Šªnµ ‡ªµ¤Å¤nÁšnµÁš¸¥¤ šµŠÁ«¦¬“„·‹¦³®ªnµŠ‡œ¦ª¥Â¨³‹œ ŤnÁž}œž{®µÁnœ„´œ Á¤ºÉ°Á®Èœªnµ‡ªµ¤Å¤nÁšnµÁš¸¥¤Å¤nčn ž{®µ ž¦³µ„¦Äœœš‹¹ŠÁ®ÈœªnµÁ«¦¬“„·‹…°Šž¦³Áš«Äœž{‹‹»´œš¸É—¼Á®¤º°œ‹³Å¤n—¸œ´„ Ťnčn ­·ÉŠš¸ÉÁž}œž{®µÁnœ„´œ Ĝ…–³š¸Éž¦³µ„¦Äœ¡ºÊœš¸É°ºÉœ ‡º° Á…˜„¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š ¨³Á…˜Á¤º°Š Á®Èœªnµ£µª³Á«¦¬“„·‹Áž}œž{®µ (˜µ¦µŠš¸É 12.1…)

244


˜µ¦µŠš¸É 12.1… ‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥…°Š­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤ ¨Îµ—´š¸É

œš 2.58

ž¦³Á£š…°Š»¤œ „¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š 2.47

Á¤º°Š 2.48

2.48

2.43

2.46

2.52

2.32

2.26

2.14 9.72 2495.17

1.94 9.16 2171.67 83.587 .000

1.89 9.08 2112.57

˜´ª¸Êª´—

51.

‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦Á…oµ™¹ŠÂ®¨nŠÁŠ·œš»œ ®µ„˜o°Š„µ¦ 52. ‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦Áž}œÁ‹oµ…°Šš¸É—·œÁ¡ºÉ° „µ¦ž¦³„°„µ¦®µ„˜o°Š„µ¦ 53. ‡ªµ¤ÁšnµÁš¸¥¤šµŠÁ«¦¬“„·‹¦³®ªnµŠ‡œ ¦ª¥Â¨³‹œ 54. £µª³Á«¦¬“„·‹…°Šž¦³Áš«Äœž{‹‹»´œ ¦ª¤‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥¤·˜·Á«¦¬“„·‹ Mean Rank ‡nµ¤µ˜¦“µœ…°Š Kruskal-Wallis Test Sig.

­™µœ„µ¦–r¦³—´‹´Š®ª´— ˜´ª¸Êª´—š¸Éčoª·Á‡¦µ³®r­™µœ„µ¦–rĜ¤·˜·œ¸Êž¦³„°—oª¥ 1. °´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š‡œ‹œÄœÂ˜n¨³‹´Š®ª´— (˜´ª¸Êª´—Á·Š¨) 2. °´˜¦µ„µ¦Á˜·Ã˜…°ŠŸ¨Ÿ¨·˜¤ª¨¦ª¤‹´Š®ª´—‹µ„že„n°œ®œoµ (˜´ª¸ªÊ ´—Á·Šª„) 3. °´˜¦µ…°Š­®„¦–r˜n°ž¦³µ„¦ 100,000 ‡œ (˜´ª¸ªÊ ´—Á·Šª„) 4. °´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š‡¦´ªÁ¦º°œš¸¤É ¸„µ¦Á„ȝ°°¤ (˜´ª¸ªÊ ´—Á·Šª„) ž{®µ­Îµ‡´…°Š…o°¤¼¨…oµŠ˜oœ‡º° „µ¦…µ—…o°¤¼¨—oµœ­®„¦–r…°Š®¨µ¥‹´Š®ª´—¨³ Ĝ®¨µ¥že „µ¦…µ—…o ° ¤¼ ¨ …°Š°´ ˜ ¦µ¦o ° ¥¨³…°Š‡œ‹œÄœ‹´ Š ®ª´ — £¼ Á „È ˜ ¨³¡´ Š Šµ ˜¨°—‹œ „µ¦…µ—…o°¤¼¨…°Š„¦»ŠÁš¡Äœ®¨µ¥˜´ª¸Êª´— „µ¦Â„ož{®µ—´Š„¨nµªšÎµÄ®o˜o°Š˜´—„¦»ŠÁš¡°°„‹µ„ „µ¦ª·Á‡¦µ³®r ­nªœ…o°¤¼¨­®„¦–rŽ¹ÉŠ…µ—Áž}œ‹Îµœªœ¤µ„œ´Êœ°µ«´¥…o°¤¼¨‹µ„že„n°œ®œoµ ®¦º°že™´—Åž (…°Š ¡.«. 2545 ¨³ 2550) Áž}œ…o°¤¼¨š—šœ ®µ„¥´Š‡Šš—šœÅ¤n‡¦‹¹Š°µ«´¥ „µ¦­¦oµŠ ­¤„µ¦™—™°¥¦³®ªnµŠžeš´ÊŠ­°ŠÁ¡ºÉ°š—šœŽ¹ÉŠ„´œÂ¨³„´œ ­nªœ…o°¤¼¨°´˜¦µ‡œ‹œš¸É…µ—Åž…°Š ‹´Š®ª´—£¼Á„Ș¨³¡´ŠŠµÄo…o°¤¼¨…°Š ¡.«. 2545 ¨³ 2550 ­¦oµŠ­¤„µ¦™—™°¥Á¡ºÉ°­¦oµŠ…o°¤¼¨ š—šœ…°Š„´œÂ¨³„´œ

245


­™µœ„µ¦–rĜ£µ¡¦ª¤ 1. ­´—­nªœ…°Š‡œ‹œ¨—¨Š°¥nµŠ´—Á‹œ „µ¦¡´•œµÁ«¦¬“„·‹Â¨³­´Š‡¤š¸ÉŸnµœ ¤µšÎµÄ®o­´—­nªœ…°Š‡œ‹œš¸É¡·‹µ¦–µ‹µ„¦µ¥Å—oÁ¡ºÉ°„µ¦¥´Š¸¡Äœ£µ¡¦ª¤¨—¨Š¤µ„ ­™·˜·Â­—ŠÄ®o Á®Èœªnµ­´—­nªœ…°Š‡œ‹œÁ‡¥­¼Š™¹Š¦o°¥¨³ 32 Ĝ ¡.«. 2531 ˜n¨—¨ŠÁ®¨º°Á¡¸¥Šž¦³¤µ–¦o°¥¨³ 11.4 Ĝ°¸„ 8 že˜n°¤µ Ĝ ¡.«. 2539 ­´—­nªœ‡ªµ¤¥µ„‹œ…°Šž¦³µ„¦Äœ„¨»n¤‹´Š®ª´—£µ‡„¨µŠ ¤¸‡nµ˜Éε­»— ¦°Š¨ŠÅžÅ—o„n £µ‡Á®œº° £µ‡Ä˜o ¨³£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°˜µ¤¨Îµ—´ Ĝ ¡.«. 2540 Ž¹É Š ž¦³Áš«ž¦³­„´  ž{  ®µª· „ §˜Á«¦¬“„· ‹ ­´ — ­n ª œ…°Š ‡ªµ¤¥µ„‹œÁ¡·É¤­¼Š…¹Êœ‹µ„Á—·¤Áž}œž¦³¤µ–¦o°¥¨³ 15 ˜n®¨´Š‹µ„œ´Êœ­´—­nªœ‡ªµ¤¥µ„‹œ „ÈÁ¦·É¤¨—¨ŠÃ—¥Äœ ¡.«. 2550 ­´—­nªœ…°Š‡ªµ¤¥µ„‹œ°¥¼nĜ¦³—´ž¦³¤µ–Ťn™¹Š¦o°¥¨³ 9 °´œ—´ …°Š‡ªµ¤¥µ„‹œÄœ¦³—´  £¼ ¤· £ µ‡Áž¨¸É ¥ œÂž¨Š‹µ„Á—· ¤ ×¥£µ‡„¨µŠ¥´ Š ‡Š¤¸ ­´ — ­n ª œ…°Š ‡ªµ¤¥µ„‹œœo°¥š¸É­»——´ŠÁ—·¤ ˜n£µ‡Ä˜oÁ¨ºÉ°œ…¹Êœ¤µÂšœš¸É£µ‡Á®œº° Ž¹ÉŠ˜„¨ŠÅžÁž}œš¸É 3 ­nªœ £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°¥´Š‡Š¦´ÊŠšoµ¥Ã—¥¤¸­´—­nªœ…°Š‡ªµ¤¥µ„‹œ­¼Šš¸É­»— 2. °´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š‡¦´ªÁ¦º°œš¸É¤¸„µ¦Á„ȝ°°¤¤¸ÂœªÃœo¤ÁŒ¨¸É¥Á¡·É¤…¹Êœ (­™·˜· …o°¤¼¨‡ªµ¤‹ÎµÁž}œ¡ºÊœ“µœ (‹ž“.) ­—ŠÄ®oÁ®Èœªnµ°´˜¦µ…°Š‡¦´ªÁ¦º°œš¸É¤¸„µ¦Á„ȝ°°¤œ´˜´ÊŠÂ˜n ¡.«. 2545 – ¡.«. 2549 Á¡·É¤…¹ÊœÃ—¥¨Îµ—´ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤Äœ ¡.«. 2550 ­™·˜·„µ¦Á„ȝ°°¤…°Š ‡¦´ªÁ¦º°œ¨—¨ŠÁ¨È„œo°¥ ‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Í™—™°¥š¸É­³šo°œ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š (Á¡·É¤…¹Êœ) ×¥ÁŒ¨¸É¥ ˜n°že¤¸‡nµ 1.42 (%) °´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š‡¦´ªÁ¦º°œš¸É¤¸„µ¦°°¤Äœ ¡.«. 2550 …°ŠÂ˜n¨³£¼¤·£µ‡ ­°—‡¨o°Š„´­´—­nªœ…°Š‡œ‹œ„¨nµª‡º° £µ‡„¨µŠÂ¨³£µ‡Ä˜o¤¸°´˜¦µ„µ¦°°¤­¼Š„ªnµ £µ‡Á®œº° ¨³£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° 3. °´˜¦µ„µ¦Á˜·Ã˜…°ŠŸ¨Ÿ¨·˜¤ª¨¦ª¤‹´Š®ª´—³¨°˜´ª¨Š (˜µ¦µŠš¸É 12.2) °´˜¦µ„µ¦Á˜·Ã˜…°ŠŸ¨Ÿ¨·˜¤ª¨¦ª¤‹´Š®ª´—Äœ ¡.«. 2546 (‹µ„ ¡.«. 2545) ¨³ ¡.«. 2550 (‹µ„ ¡.«. 2549) ­—ŠÄ®oÁ®Èœ™¹Š„µ¦³¨°˜´ª¨ŠÁ¨È„œo°¥ Ÿ¨…°Š„µ¦‹´‡¼nÁž¦¸¥Áš¸¥‡ªµ¤ ˜„˜n µ Š°´ ˜ ¦µ„µ¦Á˜·  ئµ¥‹´ Š ®ª´ — ­—ŠÄ®o Á ®È œ £µ¡¦ª¤Ã—¥ÁŒ¨¸É ¥ ž¦³¤µ–¦o ° ¥¨³ 10 Ĝ ¡.«. 2546 ˜n ¨ —¨ŠÁ®¨º ° ž¦³¤µ–¦o ° ¥¨³ 9.75 Ĝ ¡.«. 2550 Ž¹É Š Áž} œ n ª Šš¸É ž ¦³Áš«…µ— Á­™¸¥¦£µ¡š´ÊŠÄœšµŠÁ«¦¬“„·‹Â¨³„µ¦Á¤º°Š „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š°´˜¦µ„µ¦Á˜·Ã˜Â˜„˜nµŠ„´œÅžÄœÂ˜n¨³£¼¤·£µ‡ £¼¤·£µ‡š¸É¤¸ °´˜¦µ„µ¦Á˜·Ã˜…°Š¤¼¨‡nµŸ¨Ÿ¨·˜¤ª¨¦ª¤Ã—¥ÁŒ¨¸É¥¨—¨Š¤µ„‡º° £µ‡Ä˜oŽ¹ÉŠ¤¸Á¡¸¥ŠµŠ‹´Š®ª´— Ášnµœ´Êœš¸É­µ¤µ¦™¦´„¬µ°´˜¦µ„µ¦Á˜·Ã˜š¸É­¼Š„ªnµÄœ°—¸˜ ‡º° ¡.«. 2546 Ūoŗo £µ‡„¨µŠÁž}œ°¸„ £¼¤·£µ‡®œ¹ÉŠš¸É¤¸°´˜¦µ„µ¦Á˜·Ã˜¨—¨Š £µ‡Á®œº°Â¨³Ã—¥ÁŒ¡µ³£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°Áž}œÁ¡¸¥Š

246


­°Š£¼ ¤· £ µ‡š¸É °´ ˜ ¦µ„µ¦Á˜·  ؅°ŠŸ¨Ÿ¨· ˜ ¤ª¨¦ª¤‹´ Š ®ª´ — ×¥ÁŒ¨¸É ¥ Ĝ ¡.«. 2550 ­¼ Š „ªn µ ¡.«. 2546 ˜µ¦µŠš¸É 12.2 „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š°´˜¦µ„µ¦Á˜·Ã˜…°ŠŸ¨Ÿ¨·˜¤ª¨¦ª¤‹´Š®ª´—‹µ„že„n°œ®œoµ Ĝ ¡.«. 2546 „´ 2550 „µ¦‹´‡¼nš—­°‡ªµ¤Áž¨¸É¥œÂž¨Š Áž}œ¦µ¥‹´Š®ª´— š´ÊŠž¦³Áš« £µ‡Á®œº° £µ‡„¨µŠ £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° £µ‡Ä˜o * Ťn¦ª¤„¦»ŠÁš¡²

‹Îµœªœ‡¼nš¸É š—­° 75* 17 25* 19 14

„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÃ—¥ÁŒ¨¸É¥ (¦o°¥¨³) 0.26 (¨—¨Š) -0.45 (Á¡·É¤…¹Êœ) 1.33 (¨—¨Š) -5.17 (Á¡·É¤…¹Êœ) 6.60 (¨—¨Š)

4. °´ ˜ ¦µ…°Š­®„¦–r ˜n ° ž¦³µ„¦Á¡·É ¤ …¹Ê œ Á¨È „ œo ° ¥ ¥„Áªo œ Ĝ£µ‡Ä˜o (˜µ¦µŠš¸É 12.3) Ĝ£µ¡¦ª¤¦³—´ž¦³Áš«Â¨oª °´˜¦µ…°Š‹Îµœªœ­®„¦–r˜n°ž¦³µ„¦ 100,000 ‡œ Á¡·É¤…¹Êœœo°¥¤µ„ £µ‡š¸É¤¸°´˜¦µ„µ¦Á¡·É¤­¼Š‡º° £µ‡Á®œº° ¦°Š¨ŠÅž‡º° £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° ¨³£µ‡„¨µŠ £µ‡Ä˜o ¤¸  œªÃœo ¤ š¸É ­ ªœšµŠ„´ £µ‡°ºÉ œ Ç Ã—¥¤¸ °´˜¦µ…°Š‹Î µ œªœ­®„¦–r ˜n ° ž¦³µ„¦ 100,000 ‡œ ¨—¨Š ˜µ¦µŠš¸É 12.3 „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š°´˜¦µ­®„¦–r˜n°ž¦³µ„¦ 100,000 ‡œ Ĝ ¡.«. 2545 „´ 2550 „µ¦‹´‡¼nš—­°‡ªµ¤Áž¨¸É¥œÂž¨Š Áž}œ¦µ¥‹´Š®ª´— š´ÊŠž¦³Áš« £µ‡Á®œº° £µ‡„¨µŠ £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° £µ‡Ä˜o * Ťn¦ª¤„¦»ŠÁš¡²

247

‹Îµœªœ‡¼nš¸Éš—­°

Ÿ¨˜nµŠÃ—¥ÁŒ¨¸É¥

75* 17 25* 19 14

-0.18 (Á¡·É¤…¹Êœ) -1.49 (Á¡·É¤…¹Êœ) -0.15 (Á¡·É¤…¹Êœ) -0.43 (Á¡·É¤…¹Êœ) 1.71 (¨—¨Š)


„µ¦‹´—°´œ—´Äœ¦³—´ž¦³Áš« (˜µ¦µŠš¸É 12.4) „µ¦ª·Á‡¦µ³®rĜ¤·˜·œ¸Ê¤¸­nªœ­´¤¡´œ›r„´¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—oÁœºÉ°Š‹µ„ž{‹‹´¥Äœ —oµœÁ«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤™º°Áž}œÁŠºÉ°œÅ……°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœ„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³ ¦µ¥Å—o °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ „ªnµš¸ÉÁŠºÉ°œÅ…Á®¨nµœ¸Ê‹³­nŠŸ¨™¹Š„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o‡Š˜o°ŠÄoÁª¨µÄœ že™´— Ç Åž 1. ¡ºÊœ“µœ‡ªµ¤Á…o¤Â…ÈŠšµŠÁ«¦¬“„·‹¤¸¤µ„…¹Êœ ‡ªµ¤¡¥µ¥µ¤…°Š¦´“Äœ°´œš¸É ‹³­¦o µ Š¡ºÊ œ “µœšµŠÁ«¦¬“„· ‹ š¸É Á ž} œ ›¦¦¤ž¦³­Ÿ¨o µ Š®µ„¡· ‹ µ¦–µ‹µ„˜´ ª ¸Ê ª´ — š¸É Ä o ‡ªµ¤Á¸É¥ŠÁœÁœ¤µ˜¦“µœ…°Š‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤Äœ ¡.«. 2550 ¨—¨Š‹µ„ ¡.«. 2545 ž¦³¤µ– ¦o°¥¨³ 20 Ž¹ÉŠ®¤µ¥™¹Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»……°Š‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç Äœ£µ¡¦ª¤¤¸‡ªµ¤Ä„¨oÁ‡¸¥Š„´œ ¤µ„…¹Êœ ­·ÉŠš¸Énª¥¥ºœ¥´œ„µ¦¨—¨Š…°Š‡nµ‡ªµ¤Á¸É¥ŠÁœ¤µ˜¦“µœ‡º° ‹Îµœªœ‹´Š®ª´—ĜÎœ—´œ¸ žµœ„¨µŠÄœ ¡.«. 2550 Á¡·É¤…¹Êœ‹µ„ ¡.«. 2545 ‹Îµœªœ 11 ‹´Š®ª´— ®¦º°Á¡·É¤‹µ„Á—·¤ž¦³¤µ– ¦o°¥¨³ 30 œªÃœo¤Äœ£µ¡¦ª¤¦³—´ž¦³Áš«…oµŠ˜oœÁž}œÅžÄœš·«šµŠÁ—¸¥ª„´¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµ ¨³¦µ¥Å—oš¸É‡nµ‡ªµ¤Á¸É¥ŠÁœ¤µ˜¦“µœ…°Š—´œ¸¤ª¨¦ª¤¨—¨Š ¨³ …°Á…˜…°Š‹´Š®ª´—ĜÎœ —´œ¸žµœ„¨µŠ…¥µ¥…¹Êœ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ ŗo„¨nµªÂ¨oªªnµ¡ºÊœ“µœšµŠÁ«¦¬“„·‹™º°Áž}œÁŠºÉ°œÅ…š¸É„n°œ ‹³­n Š Ÿ¨™¹ Š „µ¦¤¸ Š µœšÎ µ ¨³¦µ¥Å—o ˜o ° ŠÄo Á ª¨µ¡°­¤‡ª¦ —´ Š œ´Ê œ ¦µ¥¨³Á°¸ ¥ —Á„¸É ¥ ª„´  „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç ÄœÂ˜n¨³ÃŽœ…°Šš´ÊŠ 2 „¦–¸‹¹ŠÅ¤n‹ÎµÁž}œ˜o°ŠÁ®¤º°œ„´œ 2. ¡ºÊ œ “ µ œ ‡ ª µ ¤ Á …o ¤  …È Š š µ Š Á « ¦ ¬ “ „· ‹ Á °ºÊ ° °Î µ œ ª ¥ ˜n ° £ µ ‡ ˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°¤µ„…¹Êœ ‡Š‡¨oµ¥‡¨¹Š„´Äœ¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—oš¸ÉÁŠºÉ°œÅ……°Š‡ªµ¤ Á…o¤Â…ÈŠšµŠÁ«¦¬“„·‹Äœ ¡.«. 2545 Áž}œ¡ºÊœš¸É…°Š„¨»n¤‹´Š®ª´—Äœ£µ‡„¨µŠÂ¨³£µ‡Ä˜oš¸É­µ¤µ¦™ ‡¦°‡¦°Š°´œ—´ÄœÃŽœ—´ œ¸­¼ŠÅªoŗoÁ „º°š´ÊŠ®¤— ‡¦´Êœ ¡.«. 2550 ‹Îµ œªœ‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡ ˜³ª´ œ °°„ÁŒ¸ ¥ ŠÁ®œº ° ­µ¤µ¦™‡¦°‡¦°Š¡ºÊ œ š¸É ž ¦³¤µ–¦o ° ¥¨³ 31 ĜΜ—´  œ¸ ­¼ Š Ūo Å —o œ°„‹µ„œ´Êœ‹´Š®ª´—š¸É‡¦°‡¦°Š°´œ—´ 1 …°Š˜µ¦µŠÁž}œ‹´Š®ª´—Á¨¥ š¸É¤¸„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š ­´ — ­n ª œ‡œ‹œ °´ ˜ ¦µ„µ¦Á˜·  ؅°ŠŸ¨Ÿ¨· ˜ ¤ª¨¦ª¤‹´ Š ®ª´ — ­´ — ­n ª œ…°Š­®„¦–r ˜n ° ‹Î µ œªœ ž¦³µ„¦ ¨³°´ ˜ ¦µ…°Š‡¦´ ª Á¦º ° œš¸É ¤¸ „ µ¦Á„È  °°¤Ã—¥¦ª¤—¸ š¸É ­» — Ÿ¨„µ¦ª· Á ‡¦µ³®r …o µ Š˜o œ ­°—‡¨o° Š„´  ¦µ¥ŠµœŸ¨· ˜£´ –”r £µ‡Â¨³‹´Š ®ª´ — š¸É ­—ŠÄ®oÁ ®Èœ ªnµ Ĝ ¡.«. 2549 ¨³ 2550 £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°¤¸°´˜¦µ„µ¦…¥µ¥˜´ªÂ¨³Ã‡¦Š­¦oµŠ„µ¦Ÿ¨·˜­¼Š„ªnµ£µ‡Á®œº°Â¨³£µ‡Ä˜o (£µ‡„¨µŠÅ¤n ­µ¤µ¦™Áž¦¸¥Áš¸¥Å—oÁ œºÉ°Š‹µ„¦µ¥Šµœ—´Š„¨nµªÂ¥„˜´ªÁ¨…„µ¦ª·Á‡¦µ³®r…°Š £µ‡„¨µŠ°°„Áž}œ 4 „¨»n¤)

248


°¥nµŠÅ¦„Șµ¤‡ªµ¤Á°ºÊ°°Îµœª¥…°Š¡ºÊœ“µœ‡ªµ¤Á…o¤Â…ÈŠšµŠÁ«¦¬“„·‹…°Š£µ‡ ˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°‡Š˜o°ŠÄo¦³¥³Áª¨µ„ªnµ‹³­nŠŸ¨Ä®o¦³—´„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o …°Š ž¦³µ„¦Äœ£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°¥„¦³—´…¹Êœ¤µÄ„¨oÁ‡¸¥Š„´ž¦³µ„¦Äœ£µ‡„¨µŠÂ¨³ £µ‡Ä˜oŗo ­Îµ ®¦´‹´Š®ª´—š¸É¤¸°´œ —´˜„¨Š°¥nµ Š¦»œÂ¦ŠÃ—¥ÁŒ¡µ³œ‡¦ž“¤Â¨³œ‡¦¡œ¤œ´Êœ ­µÁ®˜»­Îµ‡´Á„·—‹µ„„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š‡nµ˜´ª¸Êª´—­ªœšµŠ„´‹´Š®ª´—­nªœÄ®n Ánœ °´˜¦µ„µ¦ Á˜·Ã˜šµŠÁ«¦¬“„·‹…°Š‹´Š®ª´—œ‡¦ž“¤š¸ÉÁ‡¥Áž}œ˜´ªÁ¨… 2 ®¨´„Äœ ¡.«. 2545 ˜n„¨´˜·—¨Äœ °¸„ 6 že˜n°¤µ ­nªœ„µ¦Á¨ºÉ°œ°´œ—´…oµ¤ÃŽœ—´œ¸žµœ„¨µŠ…°Šœ‡¦¡œ¤œ´ÊœÁ„·—‹µ„¡´•œµ„µ¦š¸É ¦ª—Á¦Èª…°ŠŸ¨Ÿ¨·˜¤ª¨¦ª¤Â¨³­´—­nªœ…°Š­®„¦–r˜n°ž¦³µ„¦ ­Îµ®¦´„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š‹´Š®ª´—°ºÉœ Ç š¸ÉŤn´—Á‹œÁšnµ„´ 2 ‹´Š®ª´—…oµŠ˜oœÃ—¥œ´¥ …°Š‡Îµ°›·µ¥Á—¸¥ª„´œÅ—o­—ŠÅªoĜ˜µ¦µŠÂ¨oª

249


˜µ¦µŠš¸É 12.4 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤¦³—´ž¦³Áš«

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 ¡´ŠŠµ 0.97 1 Á¨¥ 0.83 2 Œ³Á·ŠÁš¦µ 0.92 2 „¦³¸É 0.83 3 „¦³¸É 0.90 3 œ‡¦¡œ¤ 0.82 4 ˜¦´Š 0.85 4 ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ 0.81 5 ¡´š¨»Š 0.83 5 £¼Á„Ș 0.81 6 £¼Á„Ș 0.83 6 ¡´ŠŠµ 0.80 7 ¦³œ°Š 0.83 7 ­˜¼¨ 0.79 8 ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ 0.82 8 ¤®µ­µ¦‡µ¤ 0.78 9 „ε¡ŠÁ¡¦ 0.81 9 ¡´š¨»Š 0.78 10 Á¡¦»¦¸ 0.80 10 ­·Š®r»¦¸ 0.76 11 ­¤»š¦­µ‡¦ 0.79 11 ¥Ã­›¦ 0.76 12 ­Š…¨µ 0.79 12 »¤¡¦ 0.76 13 ¥³¨µ 0.78 13 ‹´œš»¦¸ 0.76 14 ¤®µ­µ¦‡µ¤ 0.78 14 ¥³¨µ 0.76 15 ­·Š®r»¦¸ 0.78 15 ˜¦µ— 0.76 16 œ‡¦ž“¤ 0.78 16 °Îµœµ‹Á‹¦· 0.76 17 ˜¦µ— 0.78 17 ­Š…¨µ 0.75 18 ž¦µ‹¸œ»¦¸ 0.77 18 ­¤»š¦­µ‡¦ 0.75 19 »¤¡¦ 0.77 19 ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r 0.75 20 ­»Ã…š´¥ 0.77 20 Á¡¦»¦¸ 0.75 21 ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ 0.76 21 ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ 0.75 22 °»˜¦—·˜™r 0.75 22 ¦o°¥Á°È— 0.75 23 ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ 0.74 23 °»š´¥›µœ¸ 0.74 24 ‹´œš»¦¸ 0.74 24 Œ³Á·ŠÁš¦µ 0.74 25 ¦o°¥Á°È— 0.74 25 ¨Îµ¡¼œ 0.74 26 Á¨¥ 0.73 26 ˜¦´Š 0.74 27 žš»¤›µœ¸ 0.73 27 Á¸¥Š¦µ¥ 0.73 28 …°œÂ„nœ 0.73 28 °»˜¦—·˜™r 0.73 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 38 ‹´Š®ª´— (50.67%) ¨—¨Š 37 ‹´Š®ª´— (49.33%) ‡Šš¸É 0 ‹´Š®ª´— (0%)

250

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 26 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 3 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 72 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 23 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 6 ¨Š‹µ„ 1 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 44 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 14 ¨Š‹µ„ 5 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 15 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 48 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 19 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 24 ¨Š‹µ„ 13 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 17 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 32 ¨Š‹µ„ 12 ¨Š‹µ„ 11 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 47 ¨Š‹µ„ 10 ¨Š‹µ„ 8 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 25 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 43 ¨Š‹µ„ 2 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 39 ¨Š‹µ„ 4 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 64 ¨Š‹µ„ 22


˜µ¦µŠš¸É 12.4 (˜n°)

¨Îµ—´š¸É 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´— ¦³¥°Š œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ °nµŠš°Š °Îµœµ‹Á‹¦· ¡·‹·˜¦ ­»¡¦¦–»¦¸ œ‡¦¦µ­¸¤µ ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ ­¦³»¦¸ ­„¨œ‡¦ ¨Îµ¡¼œ ¦µ»¦¸ „µ¯­·œ›»r œœš»¦¸ °»š´¥›µœ¸ ­˜¼¨ ¡·¬–»Ã¨„ œ‡¦­ª¦¦‡r ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r ¥Ã­›¦ ¨¡»¦¸ ¤»„—µ®µ¦ ¨»¦¸ ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ °»¨¦µ›µœ¸ ´¥œµš ®œ°Š‡µ¥ ´¥£¼¤·

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É ¤ª¨¦ª¤ 0.73 29 0.73 30 0.72 31 0.72 32 0.72 33 0.72 34 0.71 35 0.71 36 0.71 37 0.71 38 0.71 39 0.70 40 0.70 41 0.70 42 0.70 43 0.69 44 0.69 45 0.69 46 0.69 47 0.67 48 0.67 49 0.67 50 0.66 51 0.66 52 0.66 53 0.66 54 0.66 55 0.65 56

251

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´— œ‡¦œµ¥„ ¡¦n ¦³¥°Š ­»Ã…š´¥ ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ °nµŠš°Š ¦³œ°Š ¨»¦¸ ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ ¨¡»¦¸ žš»¤›µœ¸ °»—¦›µœ¸ „µ‹œ»¦¸ œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ „µ¯­·œ›»r ­¦³»¦¸ …°œÂ„nœ ž¦µ‹¸œ»¦¸ ¡·¬–»Ã¨„ „ε¡ŠÁ¡¦ ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ °»¨¦µ›µœ¸ Á¸¥ŠÄ®¤n ¦µ»¦¸ ¡³Á¥µ ´¥£¼¤· ­»¡¦¦–»¦¸ œnµœ

—´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 57 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 63 ¨Š‹µ„ 29 ¨Š‹µ„ 20 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 36 ¨Š‹µ„ 31 ¨Š‹µ„ 7 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 51 ¨Š‹µ„ 21 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 49 ¨Š‹µ„ 27 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 60 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 59 ¨Š‹µ„ 30 ¨Š‹µ„ 41 ¨Š‹µ„ 37 ¨Š‹µ„ 28 ¨Š‹µ„ 18 ¨Š‹µ„ 45 ¨Š‹µ„ 9 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 52 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 53 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 67 ¨Š‹µ„ 40 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 66 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 56 ¨Š‹µ„ 34 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 58


˜µ¦µŠš¸É 12.4 (˜n°)

¨Îµ—´š¸É 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´— œ‡¦œµ¥„ œnµœ „µ‹œ»¦¸ °»—¦›µœ¸ «¦¸­³Á„¬ ­¦³Â„oª ¡¦n Á¸¥Š¦µ¥ ­»¦·œš¦r ¡³Á¥µ Á¸¥ŠÄ®¤n Á¡¦¼¦–r œ¦µ›·ªµ­ ž{˜˜µœ¸ ¨ÎµžµŠ œ‡¦¡œ¤ ˜µ„ ¤n±n°Š­°œ »¦¸¦´¤¥r

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É ¤ª¨¦ª¤ 0.65 57 0.65 58 0.65 59 0.62 60 0.61 61 0.60 62 0.60 63 0.60 64 0.59 65 0.56 66 0.56 67 0.56 68 0.55 69 0.54 70 0.51 71 0.50 72 0.49 73 0.46 74 0.46 75

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´— ®œ°Š‡µ¥ ­¦³Â„oª œœš»¦¸ ­„¨œ‡¦ œ‡¦­ª¦¦‡r ¨ÎµžµŠ œ‡¦¦µ­¸¤µ ­»¦·œš¦r ´¥œµš ž{˜˜µœ¸ œ‡¦ž“¤ ¡·‹·˜¦ »¦¸¦´¤¥r Á¡¦¼¦–r œ¦µ›·ªµ­ ˜µ„ «¦¸­³Á„¬ ¤»„—µ®µ¦ ¤n±n°Š­°œ

—´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64 0.64 0.62 0.62 0.61 0.60 0.57 0.53 0.48 0.23

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ ¨Š‹µ„ 55 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 62 ¨Š‹µ„ 42 ¨Š‹µ„ 38 ¨Š‹µ„ 46 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 71 ¨Š‹µ„ 35 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 65 ¨Š‹µ„ 54 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 70 ¨Š‹µ„ 16 ¨Š‹µ„ 33 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 75 ¨Š‹µ„ 68 ¨Š‹µ„ 69 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 73 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 61 ¨Š‹µ„ 50 ¨Š‹µ„ 74

„µ¦‹´—°´œ—´Äœ£¼¤·£µ‡ 1. ¡ºÊ œ “µœ‡ªµ¤Á…o ¤ Â…È Š šµŠÁ«¦¬“„· ‹ £µ¥Äœ£µ‡Á®œº ° ¡´ • œµ‹µ„Á—· ¤ ¤µ„š¸É­»— (˜µ¦µŠš¸É 12.5) ®µ„Áž¦¸¥Áš¸¥„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š£µ¥Äœ£¼¤·£µ‡—oª¥„´œÁ°ŠÂ¨oª „¨nµªÅ—oªnµ£µ‡Á®œº°¤¸„µ¦¡´•œµ¡ºÊœ“µœ‡ªµ¤Á…o¤Â…ÈŠšµŠÁ«¦¬“„·‹¤µ„„ªnµš»„£µ‡ š¸ÉÁž}œÁnœœ¸Ê Á¡¦µ³n°ŠªnµŠÄœ¤·˜·…°Š£µ‡Á®œº° Á‡¥ž¦µ„’°¥nµŠ´—Á‹œ°¥nµŠ¥·ÉŠÄœ ¡.«. 2545 š¸É¤¸‹´Š®ª´—Äœ Μ—´œ¸žµœ„¨µŠÁ¡¸¥Š 2 ‹´Š®ª´— ˜nΜ—´œ¸žµœ„¨µŠ…¥µ¥…¹ÊœÁž}œ 8 ‹´Š®ª´— Ĝ ¡.«. 2550 ®¦º°¤¸‡nµ™¹Š 4 Ášnµ…°Š ¡.«. 2545 …–³Á—¸¥ª„´œ ‡nµ‡ªµ¤Á¸É¥ŠÁœ¤µ˜¦“µœ…°Š‡nµ—´œ¸„Ȩ—¨Š ¤µ„š¸É ­» — Á¤ºÉ ° Áž¦¸ ¥ Áš¸ ¥ „´  £µ‡°ºÉ œ Ç n ° Šªn µ Š…°Š¡ºÊ œ “µœ‡ªµ¤Á…o ¤ Â…È Š šµŠÁ«¦¬“„· ‹ Ĝ 252


¡.«. 2545 °µ‹‹³­nŠŸ¨™¹Š n°ŠªnµŠ—o µœ„µ¦¤¸ ŠµœšÎ µÂ¨³¦µ¥Å—o Ĝže™´ — Ç ¤µŽ¹ÉŠ š¸É¡ ‡º °Äœ ¡.«. 2550 °¥nµŠÅ¦„Șµ¤­™µœ„µ¦–rš¸É¡´•œµ…¹ÊœÄœ—oµœ¡ºÊœ“µœ‡ªµ¤Á…o¤Â…ÈŠšµŠÁ«¦¬“„·‹Äœ ¡.«. 2550Ĝ£µ‡œ¸Êœnµ‹³Áž}œÅžž{‹‹´¥š¸ÉÁ°ºÊ°°Îµœª¥Ä®o­™µœ„µ¦–r—oµœ„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o ®¨´Š¡.«. 2550 …°Š£µ‡œ¸Ê—¸…¹Êœ„ªnµÁ—·¤ ˜µ¦µŠš¸É 12.5 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤…°Š£µ‡Á®œº°

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 „ε¡ŠÁ¡¦ 0.94 1 °»š´¥›µœ¸ 0.85 2 ­»Ã…š´¥ 0.87 2 Á¸¥Š¦µ¥ 0.79 3 °»˜¦—·˜™r 0.86 3 ­»Ã…š´¥ 0.78 4 ¨Îµ¡¼œ 0.81 4 ¨Îµ¡¼œ 0.78 5 ¡·‹·˜¦ 0.80 5 ¡¦n 0.76 6 °»š´¥›µœ¸ 0.79 6 œnµœ 0.75 7 ¡·¬–»Ã¨„ 0.78 7 °»˜¦—·˜™r 0.75 8 œ‡¦­ª¦¦‡r 0.75 8 ¡·¬–»Ã¨„ 0.74 9 œnµœ 0.72 9 ¡³Á¥µ 0.72 10 Á¸¥Š¦µ¥ 0.64 10 „ε¡ŠÁ¡¦ 0.72 11 ¡¦n 0.62 11 Á¸¥ŠÄ®¤n 0.71 12 Á¸¥ŠÄ®¤n 0.61 12 œ‡¦­ª¦¦‡r 0.67 13 ¡³Á¥µ 0.59 13 ¨ÎµžµŠ 0.67 14 Á¡¦¼¦–r 0.55 14 Á¡¦¼¦–r 0.63 15 ¤n±n°Š­°œ 0.52 15 ¡·‹·˜¦ 0.62 16 ¨ÎµžµŠ 0.50 16 ˜µ„ 0.62 17 ˜µ„ 0.50 17 ¤n±n°Š­°œ 0.33 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 8 ‹´Š®ª´— (47.06%) ¨—¨Š 7 ‹´Š®ª´— (41.18%) ‡Šš¸É 2 ‹´Š®ª´— (11.76%)

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 6 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 10 ¨Š‹µ„ 2 ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 11 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 9 ¨Š‹µ„ 3 ¨Š‹µ„ 7 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 13 ¨Š‹µ„ 1 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 12 ¨Š‹µ„ 8 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 16 ‡Šš¸É ¨Š‹µ„ 5 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 17 ¨Š‹µ„ 15

2. ­™µœ„µ¦–rĜ£µ‡„¨µŠÁž}œ¦°ŠÁ¡¸¥Š£µ‡Á®œº° (˜µ¦µŠš¸É 12.6) ÁœºÉ°Š‹µ„ ¡ºÊœ“µœ‡ªµ¤Á…o¤Â…ÈŠšµŠÁ«¦¬“„·‹Äœže˜´ÊŠ˜oœ…°Š„µ¦ª·Á‡¦µ³®rĜ£µ‡„¨µŠÅ¤nŗo°¥¼nĜ¦³—´˜Éε ÁnœÄœ£µ‡Á®œº° —´Šœ´Êœ „µ¦¡´•œµ‹µ„‹»—˜´ÊŠ˜oœÄœ£µ‡„¨µŠÄœÁ·Š­´¤¡´œ›r‹¹ŠÅ¤nחÁ—nœÁšnµ £µ‡Á®œº ° °¥n µ ŠÅ¦„È ˜ µ¤£µ‡„¨µŠÁž} œ °¸ „ £µ‡®œ¹É Š š¸É n ° Šªn µ Š…°Š¡ºÊ œ “µœ‡ªµ¤Á…o ¤ Â…È Š šµŠ

253


Á«¦¬“„· ‹ ¨—¨ŠÃ—¥…°Á…˜…°ŠÃŽœ—´  œ¸ š¸É ¤¸ ‡n µ žµœ„¨µŠ…¥µ¥…¹Ê œ ‹µ„Á—· ¤ …–³š¸É ‡ ªµ¤ Á¸É¥ŠÁœ¤µ˜¦“µœ…°Š‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤¨—¨Š ˜n„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š—´Š„¨nµªÅ¤n´—Á‹œÁšnµ„´ £µ‡Á®œº° 3. ‡ªµ¤Â˜„˜n µ Š…°Š¡ºÊ œ “µœ‡ªµ¤Á…o ¤ Â…È Š šµŠÁ«¦¬“„· ‹ Ĝ£µ‡ ˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°Á¡·É¤…¹ÊœÁ¨È„œo°¥ (˜µ¦µŠš¸É 12.7) „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Šš¸ÉÁ„·—…¹ÊœÄœ ¡.«. 2550 Ž¹É Š ®¨µ¥‹´ Š ®ª´ — Ĝ£µ‡Á®œº ° ­µ¤µ¦™¥„¦³—´  ˜œÁ°ŠÄ®o Å žž¦µ„’ĜÎœ—´  œ¸ ­¼ Š …°Š„µ¦ Áž¦¸¥Áš¸¥¦³—´ž¦³Áš«­nŠŸ¨˜n°„µ¦Á¡·É¤‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ…°Š‡nµ—´œ¸Äœ¤·˜·œ¸ÊÁ¨È„œo°¥ °¥nµŠÅ¦„È ˜µ¤„µ¦Á¡·É¤…¹Êœœ¸ÊŤnœnµ‹³­nŠŸ¨„¦³š¤µ„œ´„ Á¡¦µ³…°Á…˜…°ŠÃŽœ—´œ¸žµœ„¨µŠ¥´Š‡Š¤¸ ‹Îµœªœ‹´Š®ª´—ÁšnµÁ—·¤‡º° 8 ‹´Š®ª´— ­·ÉŠš¸ÉšÎµÄ®o‡ªµ¤Â˜„˜nµŠÁ¡·É¤…¹ÊœÁ„·—‹µ„„µ¦¡´•œµÄœ¤·˜·œ¸Ê …°Š‹´ Š ®ª´ — Á¨¥š¸É à ——Á—n œ ‹µ„Á„–”r Á Œ¨¸É ¥ …°Š£¼ ¤· £ µ‡¤µ„…–³š¸É ‹´ Š ®ª´ — ­» — šo µ ¥Äœ˜µ¦µŠ (‡º° «¦¸­³Á„¬) ¤¸¦³—´¡ºÊœ“µœ ‡ªµ¤Á…o¤Â…ÈŠ®nµŠ‹µ„Á„–”rÁŒ¨¸É¥…°Š£¼¤·£µ‡¤µ„„ªnµÄœ ¡.«. 2545 4. n°ŠªnµŠ…°Š¡ºÊœ“µœ‡ªµ¤Á…o¤Â…ÈŠšµŠÁ«¦¬“„·‹Äœ£µ‡Ä˜oÁ¡·É¤…¹Êœ (˜µ¦µŠ š¸É 12.8) Á¤ºÉ°¡·‹µ¦–µž¦³„°„´¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o¨oª „¨»n¤‹´Š®ª´—Äœ£µ‡Ä˜oœnµ‹³ Áž}œš¸É‹´˜µ¤°ŠÁ¡¦µ³…°Á…˜…°ŠÃŽœ—´œ¸žµœ„¨µŠ…°Šš´ÊŠ¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o¨³ ×¥ÁŒ¡µ³¤·˜·œ¸Ê˜nµŠ¨—¨Š ͇—¸š¸É‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤…°ŠÂ˜n¨³‹´Š®ª´—ŨnÁ¨¸¥Š„´œ°¥nµŠ­¤ÉεÁ­¤°šÎµ Ä®oÁºÉ°Å—oªnµ‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ…°Š‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç °µ‹‹³Å¤n­nŠŸ¨¤µ„œ´„ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤˜o°ŠÅ¤n¨º¤ªnµ ¦µ¥ŠµœŸ¨·˜£´–”r£µ‡Â¨³‹´Š®ª´— nŠ°„š·«šµŠš¸É­°—‡¨o°Š„´„µ¦ª·Á‡¦µ³®r­™µœ„µ¦–r‡¦´ÊŠœ¸Ê ‡º° °´˜¦µ„µ¦…¥µ¥˜´ª„µ¦Ÿ¨·˜…°Š£µ‡Ä˜o˜É優nµ£µ‡°ºÉœ Ç ¤µ„×¥ÁŒ¡µ³Äœ ¡.«. 2550 —´Šœ´Êœ‹¹Š Áž}œÅžÅ—oš¸É‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœÁ«¦¬“„·‹…°Šž¦³µ„¦Äœ£µ‡Ä˜oĜÁ·Š­´¤¡´š›rœnµ‹³¨—¨ŠÄœ že™´— Ç Åž‹µ„œ¸Ê

254


˜µ¦µŠš¸É 12.6 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤…°Š£µ‡„¨µŠ

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 Œ³Á·ŠÁš¦µ 0.96 1 ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ 0.94 2 Á¡¦»¦¸ 0.87 2 ­·Š®r»¦¸ 0.82 3 ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ 0.85 3 ­¤»š¦­µ‡¦ 0.82 4 ­¤»š¦­µ‡¦ 0.82 4 ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ 0.81 5 œ‡¦ž“¤ 0.81 5 ‹´œš»¦¸ 0.79 6 ž¦µ‹¸œ»¦¸ 0.81 6 ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r 0.78 7 ­·Š®r»¦¸ 0.80 7 Œ³Á·ŠÁš¦µ 0.78 8 ˜¦µ— 0.78 8 Á¡¦»¦¸ 0.76 9 ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ 0.77 9 ˜¦µ— 0.75 10 ‹´œš»¦¸ 0.72 10 œ‡¦œµ¥„ 0.74 11 °nµŠš°Š 0.71 11 ¦³¥°Š 0.74 12 žš»¤›µœ¸ 0.70 12 ¨»¦¸ 0.73 13 ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ 0.68 13 ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ 0.71 14 œœš»¦¸ 0.68 14 žš»¤›µœ¸ 0.71 15 ¦³¥°Š 0.67 15 ¨¡»¦¸ 0.71 16 ­»¡¦¦–»¦¸ 0.67 16 °nµŠš°Š 0.70 17 ¦µ»¦¸ 0.64 17 ž¦µ‹¸œ»¦¸ 0.66 18 ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r 0.64 18 ­¦³»¦¸ 0.64 19 ­¦³»¦¸ 0.62 19 „µ‹œ»¦¸ 0.64 20 ¨¡»¦¸ 0.61 20 ¦µ»¦¸ 0.63 21 ´¥œµš 0.60 21 œœš»¦¸ 0.62 22 ¨»¦¸ 0.57 22 ­»¡¦¦–»¦¸ 0.59 23 œ‡¦œµ¥„ 0.54 23 œ‡¦ž“¤ 0.52 24 „µ‹œ»¦¸ 0.53 24 ­¦³Â„oª 0.48 25 ­¦³Â„oª 0.40 25 ´¥œµš 0.47 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 12 ‹´Š®ª´— (48.0%) ¨—¨Š 12 ‹´Š®ª´— (48.0%) ‡Šš¸É 1 ‹´Š®ª´— (4%)

255

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 9 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 7 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 4 ¨Š‹µ„ 3 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 10 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 18 ¨Š‹µ„ 1 ¨Š‹µ„ 2 ¨Š‹µ„ 8 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 23 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 15 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 22 ‡Šš¸É ¨Š‹µ„ 12 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 20 ¨Š‹µ„ 11 ¨Š‹µ„ 6 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 19 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 24 ¨Š‹µ„ 17 ¨Š‹µ„ 14 ¨Š‹µ„ 16 ¨Š‹µ„ 5 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 25 ¨Š‹µ„ 21


˜µ¦µŠš¸É 12.7 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤…°Š £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 ¤®µ­µ¦‡µ¤ 0.89 1 Á¨¥ 0.93 2 ¦o°¥Á°È— 0.82 2 ¤®µ­µ¦‡µ¤ 0.86 3 …°œÂ„nœ 0.81 3 œ‡¦¡œ¤ 0.85 4 œ‡¦¦µ­¸¤µ 0.79 4 ¥Ã­›¦ 0.84 5 Á¨¥ 0.79 5 ¦o°¥Á°È— 0.81 6 °Îµœµ‹Á‹¦· 0.79 6 °Îµœµ‹Á‹¦· 0.81 7 ­„¨œ‡¦ 0.78 7 …°œÂ„nœ 0.72 8 „µ¯­·œ›»r 0.75 8 °»—¦›µœ¸ 0.72 9 ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ 0.74 9 °»¨¦µ›µœ¸ 0.70 10 ¥Ã­›¦ 0.71 10 „µ¯­·œ›»r 0.70 11 ´¥£¼¤· 0.67 11 ®œ°Š‡µ¥ 0.69 12 °»¨¦µ›µœ¸ 0.67 12 ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ 0.68 13 ®œ°Š‡µ¥ 0.67 13 ´¥£¼¤· 0.66 14 ¤»„—µ®µ¦ 0.67 14 œ‡¦¦µ­¸¤µ 0.65 15 °»—¦›µœ¸ 0.66 15 ­„¨œ‡¦ 0.64 16 «¦¸­³Á„¬ 0.63 16 ­»¦·œš¦r 0.59 17 ­»¦·œš¦r 0.60 17 »¦¸¦´¤¥r 0.53 18 œ‡¦¡œ¤ 0.42 18 ¤»„—µ®µ¦ 0.52 19 »¦¸¦´¤¥r 0.29 19 «¦¸­³Á„¬ 0.24 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 8 ‹´Š®ª´— (42.11%) ¨—¨Š 10 ‹´Š®ª´— (52.63%) ‡Šš¸É 1 ‹´Š®ª´— (5.26%)

256

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 5 ¨Š‹µ„ 1 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 18 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 10 ¨Š‹µ„ 2 ‡Šš¸É ¨Š‹µ„ 3 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 15 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 12 ¨Š‹µ„ 8 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 13 ¨Š‹µ„ 9 ¨Š‹µ„ 11 ¨Š‹µ„ 4 ¨Š‹µ„ 7 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 17 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 19 ¨Š‹µ„ 14 ¨Š‹µ„ 16


˜µ¦µŠš¸É 12.8 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤…°Š£µ‡Ä˜o

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 ¡´ŠŠµ 0.92 1 „¦³¸É 0.92 2 „¦³¸É 0.86 2 £¼Á„Ș 0.86 3 ˜¦´Š 0.79 3 ­˜¼¨ 0.81 4 ¦³œ°Š 0.77 4 ¡´ŠŠµ 0.80 5 ¡´š¨»Š 0.76 5 »¤¡¦ 0.78 6 £¼Á„Ș 0.75 6 ¡´š¨»Š 0.76 7 ¥³¨µ 0.71 7 ¥³¨µ 0.76 8 ­Š…¨µ 0.71 8 ­Š…¨µ 0.72 9 »¤¡¦ 0.69 9 ˜¦´Š 0.67 10 ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ 0.69 10 ¦³œ°Š 0.63 11 œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ 0.63 11 ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ 0.60 12 ­˜¼¨ 0.61 12 œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ 0.58 13 ž{˜˜µœ¸ 0.34 13 ž{˜˜µœ¸ 0.40 14 œ¦µ›·ªµ­ 0.32 14 œ¦µ›·ªµ­ 0.32 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 4 ‹´Š®ª´— (28.57%) ¨—¨Š 6 ‹´Š®ª´— (42.86%) ‡Šš¸É 4 ‹´Š®ª´— (28.57%)

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 2 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 6 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 12 ¨Š‹µ„ 1 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 9 ¨Š‹µ„ 5 ‡Šš¸É ‡Šš¸É ¨Š‹µ„ 3 ¨Š‹µ„ 4 ¨Š‹µ„ 10 ¨Š‹µ„ 11 ‡Šš¸É ‡Šš¸É

œªšµŠ„µ¦¡´•œµ 1. °·š›·¡¨…°Š¡ºÊœ“µœ‡ªµ¤Á…o¤Â…ÈŠšµŠÁ«¦¬“„·‹ „µ¦ª·Á‡¦µ³®r­™µœ„µ¦–r Ĝ¤·˜·œ¸ÊÁºÉ°¤Ã¥Š„´¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o ­—ŠÄ®oÁ®Èœªnµ¡ºÊœ“µœ…°ŠÁ«¦¬“„·‹š¸ÉÁ…o¤Â…Ȋ¨³ Áž}œ›¦¦¤Äœ¦³—´‹´Š®ª´—œnµ‹³Á„¸É¥ª…o°Š„´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœ„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o ˜n ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r—´Š„¨nµªÅ¤nŗoÁ„·—…¹Êœ¡¦o°¤„´œ Ÿ¨…°Š¡ºÊœ“µœšµŠÁ«¦¬“„·‹‹³­nŠ°·š›·¡¨Â„n„µ¦¤¸ ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—oĜže™´— Ç Åž œ°„‹µ„‹³°µ«´¥ÂœªÃœo¤„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š‡nµ—´œ¸¦³®ªnµŠ ¡.«. 2545 ¨³ 2550 …°Š¤·˜·š´ÊŠ 2 …oµŠ˜oœÁž}œÂ®˜»Ÿ¨Á·Š˜¦¦„¨oª „µ¦ª·Á‡¦µ³®r­™µœ„µ¦–rŗo š—¨°Š®µ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r…°Š‡nµ—´œ¸¦µ¥‹´Š®ª´—…°Šš´ÊŠ 2 ¤·˜·ÄœÂ˜n¨³že Ž¹ÉŠŸ¨¨´¡›rš¸Éŗo¤¸­nªœ ­œ´­œ»œ…o°„¨nµª°oµŠš¸É­¦»žÅªo…oµŠ˜oœ

257


˜µ¦µŠš¸É 12.9 ­´¤ž¦³­·š›·Í­®­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ—´œ¸¤ª¨¦ª¤¦µ¥‹´Š®ª´—Äœ¤·˜·Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤ „´¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—oĜžeš¸ÉÁž¦¸¥Áš¸¥ —´œ¸„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o ¡.«. 2545 ¡.«. 2550

—´œ¸Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤ ¡.«. 2545 ¡.«. 2550 0.36 0.11 0.50 0.16

‹µ„˜µ¦µŠ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r‹³¡ªnµ „µ¦¡´•œµ¡ºÊœ“µœšµŠÁ«¦¬“„·‹°µ‹‹³­nŠ°·š›·¡¨ ˜n°„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—oĜžeÁ—¸¥ª„´œ ˜n‡ªµ¤­´¤¡´œ›rœnµ‹³¤¸œo°¥ ®µ„°·š›·¡¨œ¸Ê‹³Áž}œ‹¦·Š ¨oªŸ¨…°Š¤´‹‹³Á„·—…¹ÊœÄœže™´— Ç ¤µ —´Š‹³Á®ÈœÅ—o‹µ„‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Í­®­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ—´œ¸Äœ ¤·˜·Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤Äœ¡.«. 2545 „´¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—oĜ¡.«. 2550 Ž¹ÉŠ¤¸ ‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Í­¼Šš¸É­»— „µ¦ª·Á‡¦µ³®rš´ÊŠ­°Š¦¼žÂ…oµŠ˜oœ‹¹ŠÄ®oœªšµŠªnµ„µ¦¡´•œµ¡ºÊœ“µœ‡ªµ¤Á…o¤Â…ÈŠ šµŠÁ«¦¬“„·‹…°Š‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç ™º°Áž}œÁŠºÉ°œÅ…­Îµ‡´š¸É‡ª¦„¦³šÎµ„n°œ„µ¦Âš¦„ÂŽŠÁ¡ºÉ°¤»nŠ®ª´Š „µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤Á˜·Ã˜°¥nµŠ¥´ÉŠ¥ºœ—oµœ„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o „µ¦„ε®œ—¥»š›«µ­˜¦r„µ¦¡´•œµ …°Šš´ÊŠ­°Š¤·˜·˜o°Š„¦³šÎµÅž¡¦o°¤„´œÂ¨³Áž}œ…´Êœ˜°œÃ—¥¥»š›«µ­˜¦r—oµœ‡ªµ¤Á…o¤Â…Ȋ¨³‡ªµ¤ Áž}œ›¦¦¤šµŠÁ«¦¬“„·‹Áž}œ¥»š›«µ­˜¦rš¸É¤»nŠ®ª´Š„µ¦ž¼¦µ„“µœšµŠÁ«¦¬“„·‹ ­nªœ„µ¦Âš¦„ÂŽŠ —oª¥¤µ˜¦„µ¦­¦oµŠ„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—oÁž}œ­nªœÁ¡·É¤Á˜·¤‹µ„¥»š›«µ­˜¦r¦„š¸É‹³¤¸­nªœ…¥µ¥ Ÿ¨„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o…°Šž¦³µ„¦ 2. £µ‡Ä˜o¨³£µ‡Á®œº°Áž}œ¡ºÊœ š¸Éš¸É‡ª¦Ä®o‡ªµ¤­Îµ‡´ ­™µœ„µ¦–rĜ¤·˜· …oµŠ˜oœnª¥Ä®oœªšµŠªnµ ¦´“‡ª¦Ä®o‡ªµ¤Ä­nċ„´£µ‡Ä˜o¨³£µ‡Á®œº° ¤oĜž{‹‹»´œ£µ‡Ä˜o ¥´Š‡Š¤¸‡ªµ¤¡¦o°¤…°ŠÁ«¦¬“„·‹š´ÊŠÄœÂŠn¡ºÊœ“µœÂ¨³„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o¤µ„„ªnµ£µ‡Á®œº° ¨³£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° ˜nž{®µn°ŠªnµŠÄœ¤·˜·š´ÊŠ 2 š¸Éž¦µ„’°¥nµŠ´—Á‹œ ž¦³„°„´ °´˜¦µ‡ªµ¤Á˜·Ã˜šµŠÁ«¦¬“„·‹Äœ ¡.«. 2549 ¨³ 2550 °¥¼nĜ¦³—´˜Éε—´Šš¸Éŗo„¨nµª¤µÂ¨oª —´Šœ´Êœ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœÁ«¦¬“„·‹Ã—¥¦ª¤…°Šž¦³µ„¦Äœ£µ‡Ä˜o°µ‹‹³¨—˜É娊‹µ„š¸ÉÁ‡¥ Áž}œ¤µ„n°œ®œoµœ¸Ê „¨»n¤‹´Š®ª´—Äœ£µ‡Á®œº°œ´Êœ¤¸ž{®µ—oµœ„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—oŽ¹ÉŠœnµ‹³Á„¸É¥ª…o°Š „´¡ºÊœ“µœ‡ªµ¤Á…o¤Â…ÈŠšµŠÁ«¦¬“„·‹Äœže„n°œ®œoµœ¸Ê—´ŠÅ—o„¨nµª¤µÂ¨oª ž{®µÄœ…–³œ¸ÊÁž}œ ž{®µn°ŠªnµŠšµŠ„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o…°Š‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç °¥nµŠÅ¦„Șµ¤„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ šµŠª„…°Š¡ºÊœ“µœ‡ªµ¤Á…o¤Â…ÈŠšµŠÁ«¦¬“„·‹œnµ‹³nª¥¨—ž{®µn°ŠªnµŠ—oµœ„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³ 258


¦µ¥Å—o…°Šž¦³µ„¦Äœ£¼¤·£µ‡Å—o®µ„¦´“­µ¤µ¦™Â¦„ÂŽŠÅ—o¥nµŠÁ®¤µ³­¤„´­£µ¡¡ºÊœ“µœšµŠ Á«¦¬“„·‹ 3. „µ¦­¦o µ Š‡ªµ¤Áž} œ ›¦¦¤‡º ° „µ¦­¦o µ Š‡ªµ¤Á…o ¤ Â…È Š šµŠÁ«¦¬“„· ‹ ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r…°Š­°Š¤·˜·š¸É„¨nµª¤µ„n°œ®œoµœ¸Ê‹³Áž}œÅžÅ—o„Șn°Á¤ºÉ°ÂœªšµŠ„µ¦¡´•œµ­°—‡¨o°Š „´¦³˜´ª¸Êª´—š¸ÉčoĜ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r­™µœ„µ¦–r‡¦´ÊŠœ¸Ê ×¥¡ºÊœ“µœÂ¨oª ˜´ª¸Êª´—š¸ÉčoÁœoœ®œ´„ ð„µ­…°Š„µ¦Å—o¦´‡ªµ¤Áž}œ›¦¦¤®¦º°„µ¦Å—o¦´„µ¦ÁŒ¨¸É¥Ÿ¨˜°ÂšœšµŠÁ«¦¬“„·‹ ¥„Áªoœ°´˜¦µ „µ¦Á˜·Ã˜…°ŠŸ¨Ÿ¨·˜¤ª¨¦ª¤‹´Š®ª´—¨oª ˜´ª¸Êª´—š¸ÉÁ®¨º°°¸„ 3 ˜´ª ‡º° ­´—­nªœ…°Š‡œ‹œ °´˜¦µ …°Š­®„¦–r ˜n ° ž¦³µ„¦ ¨³°´ ˜ ¦µ„µ¦°°¤…°Š‡¦´ ª Á¦º ° œ¨o ª œÄ®o ‡ ªµ¤­Î µ ‡´  „´  ð„µ­š¸É ž¦³µ„¦‹³Å—o¦´„µ¦ÁŒ¨¸É¥Ÿ¨ž¦³Ã¥œršµŠÁ«¦¬“„·‹®¦º°°µ‹Á¦¸¥„×¥­¦»žÅ—oªnµ „µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤ Áž}œ›¦¦¤¦nª¤„´œšµŠÁ«¦¬“„·‹š¸É¤¸®¨´„„µ¦—Á¥Ä®o„´„¨»n¤Ÿ¼o—o°¥Ã°„µ­®¦º°Ÿ¼oš¸É¡¨µ—¡¨´ÊŠ®¦º° ¨oµ®¨´Š‹µ„„µ¦Â…nŠ…´œÄœ¦³˜¨µ— ĜšµŠž’· ´ ˜·  ¨o ª „µ¦¡´ • œµ‡ªµ¤Áž} œ ›¦¦¤£µ¥Ä˜o „ ¦°Âœª‡· — …o µ Š˜o œ ¤¸ ­·É Š š¸É ­µ¤µ¦™„¦³šÎµÅ—o°¥nµŠ®¨µ„®¨µ¥„ªnµ˜´ª¸Êª´—š´ÊŠ 4 „µ¦Âš¦„ÂŽŠ…°Š¦´“Ä— Ç š¸ÉœÎµÅž­¼n‡ªµ¤ ­¤ÉεÁ­¤°…°Š°´˜¦µ„µ¦Á˜·Ã˜ ¨³„µ¦„¦³‹µ¥¦µ¥Å—o¨³‡ªµ¤¤´Éœ‡ŠšµŠÁ«¦¬“„·‹ ¨—„µ¦ ¡¹ÉŠ¡µ˜¨°—‹œÁ¡·É¤°´˜¦µ„µ¦°°¤°¥nµŠÁ®¤µ³­¤ ™º°Áž}œÁŠºÉ°œÅ……°Š„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤Áž}œ›¦¦¤Ž¹ÉŠ œªšµŠœ¸Ê™º°Áž}œœ·¥µ¤…°Š‡ªµ¤Á…o¤Â…ÈŠšµŠÁ«¦¬“„·‹š¸É‹³œÎµÅž­¼n„µ¦Á˜·Ã˜šµŠ¦µ¥Å—o¨³„µ¦¤¸ ŠµœšÎµ°¥nµŠ¥´ÉŠ¥ºœ ĜšµŠž’·´˜·Â¨oª„µ¦Âš¦„ÂŽŠÁ®¨nµœ¸Ê°¥¼n£µ¥Ä˜oš·«šµŠ…°ŠÁ«¦¬“„·‹¡°Á¡¸¥Š „µ¦‹´—­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤Â¨³¤µ˜¦„µ¦„µ¦„¦³‹µ¥¦µ¥Å—oš¸ÉŸnµœn°ŠšµŠ˜nµŠ Ç š¸É˜o°ŠÁ¦nŠÄ®oÁ„·—Ÿ¨ °¥nµŠÁž}œ¦¼ž›¦¦¤Ã—¥Á¦Èª

259


260 260


šš¸É 13 ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤

­™µœ„µ¦–r¦³—´Á¤º°ŠÂ¨³œš ­™µœ„µ¦–r¦µ¥˜´ª¸Êª´— ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ š¸É®¨µ¥‡œ°µ‹Á…oµÄ‹ªnµ‡œÄœœš ˜o°Š¤¸‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¤µ„„ªnµÄœ¤·˜·œ¸Ê Ž¹ÉŠÂ¥oŠ„´Ÿ¨„µ¦­Îµ¦ª‹˜µ¤¦µ¥…o°™µ¤Äœ„µ¦«¹„¬µ ‡¦´ÊŠœ¸Êš¸É¡…o°¤¼¨š¸Éœnµ­œÄ‹ „¨nµª‡º° ‡œÄœÁ¤º°Š„¨´¤¸Áª¨µªn µŠ¤µ„„ªnµ‡œÄœ¡ºÊœš¸É°ºÉœ Ç ‡º° ž¦³¤µ– 3.51 ´É ªÃ¤ŠÁŒ¨¸É ¥˜n °ª´œ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ …o°¤¼¨˜´ªÁ¨…š¸Éž¦µ„’Äœ¡ºÊœ š¸É˜nµŠ Ç ¤·Å—o ¤¸ ‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ„´œ¤µ„œ´„¦³®ªnµŠ»¤œš´ÊŠ 3 ®nŠ ˜nÁ¤ºÉ°¡·‹µ¦–µ­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ ­»…¤·˜·­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ Ÿnµœ„·‹„¦¦¤Á·Š­¦oµŠ­¦¦‡rš¸Éž’·´˜·¤µ„š¸É­»— 5 „·‹„¦¦¤ ¡ªnµ ‡œÄœÁ…˜œš ¤´„¤¸ª·™¸¸ª·˜„µ¦­´Š­¦¦‡r„´Á¡ºÉ°œÃ—¥¤¸„µ¦Á­¡­»¦µ®¦º°Á¨nœ„µ¦¡œ´œ ¤µ„Áž}œ ¨Îµ —´Â¦„ ¦°Š¨Š¤µ ‡º ° „µ¦®µ‡ªµ¤´œ Áš·Š ‹µ„­ºÉ ° ¤ª¨œ Án œ £µ¡¥œ˜¦r °nµ œ œªœ·¥µ¥ Áž}œ˜oœ ¦ª¤™¹Š„µ¦®µ‡ªµ¤´œÁš·Š‹µ„…nµª­µ¦ «·¨žª´•œ›¦¦¤ „¸¯µ ¨³„·‹„¦¦¤š¸É ­Îµ‡´¦°Š¨Š¤µ …°Š‡œÄœœš ‡º° Á¦ºÉ°Š…°Š«µ­œ„·‹ „µ¦šÎµ» „µ¦œ´ÉŠ­¤µ›· ­nªœ¨Îµ—´ ­»—šoµ¥š¸É¤´„ž’·´˜· ‡º° „µ¦šn°ŠÁš¸É¥ª®¦º°¡´„Ÿn°œÄœ­ªœ­µ›µ¦–³ ‡œÄœÁ…˜„¹É Š œš-„¹É Š Á¤º ° Š ¤´ „ ®µ‡ªµ¤´ œ Áš· Š ‹µ„­ºÉ ° ¤ª¨œÁž} œ ¨Î µ —´  ¦„ ¦°Š¨Š¤µ ‡º° „µ¦®µ‡ªµ¤Á¡¨·—Á¡¨·œ‹µ„…nµª­µ¦ «·¨žª´•œ›¦¦¤ ­´Š­¦¦‡r„´Á¡ºÉ°œÃ—¥Å¤n¤¸ ­»¦µ®¦º°Á¨nœ„µ¦¡œ´œ „µ¦ž’·´˜·«µ­œ„·‹ ¨³„µ¦šn°ŠÁš¸É¥ª ®¦º°¡´„Ÿn°œÄœ­ªœ­µ›µ¦–³ Áž}œ ¨Îµ—´š¸É 4 ¨³ 5 ˜µ¤¨Îµ—´ ÁnœÁ—¸¥ª„´œ„´‡œÄœÁ…˜œš ‡œÄœÁ…˜Á¤º°Š ¤¸ª·™¸¸ª·˜®¦º°ž’·´˜·„·‹„¦¦¤˜nµŠ Ç ÁnœÁ—¸¥ª„´ œ„´‡œÄœÁ…˜„¹ÉŠ œš-„¹ÉŠÁ¤º°Š °µ‹ÁœºÉ°Š¤µ‹µ„¤¸­£µ¡Â­—¨o°¤Â¨³ª·™¸¸ª·˜š¸ÉÁ°ºÊ°˜n°„µ¦ž’·´˜·„·‹„¦¦¤˜nµŠ Ç Ä„¨oÁ‡¸¥Š„´œ Á¡¸¥ŠÂ˜n‡œÄœÁ…˜œ¸ÊÁ¨º°„š¸É‹³ž’·´˜·«µ­œ„·‹Áž}œ¨Îµ—´š¸É 5 ¨³Á¨º°„š¸É‹³¡´„Ÿn°œ Ĝ­ªœ­µ›µ¦–³Áž}œ¨Îµ—´¦°Š­»—šoµ¥ š´ÊŠœ¸Ê‹³Á®ÈœÅ—oªnµ ‹µ„…o°¤¼¨…oµŠ˜oœ ¤·˜·…°Š­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ ‡œÄœ¡ºÊœš¸É˜nµŠ Ç ¤¸ ª·™¸¸ª·˜š¸ÉŤn˜„˜nµŠ„´œ¤µ„ ¤¸„µ¦ž’·´˜·„·‹„¦¦¤˜nµŠ Ç ‡¨oµ¥‡¨¹Š„´œ ¨³­nªœÄ®nÁž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š 261 261


‡ªµ¤´œÁš·Š ‡ªµ¤Á¡¨·—Á¡¨·œ˜nµŠ Ç Äœ…–³š¸ÉÁ¤ºÉ°¤¸„µ¦¡·‹µ¦–µ™¹Š¤·˜·œ¸Ê ­·ÉŠÂ¦„š¸É®¨µ¥‡œ œnµ‹³œ¹„™¹Š ‡º° Á¦ºÉ°Š…°Š«µ­œµš¸Éœnµ‹³­³šo°œ‡ªµ¤Áž}œ­´Š‡¤Åš¥ ˜nž{‹‹»´œ „µ¦ž’·´˜· «µ­œ„·‹Äœ¡ºÊœš¸É˜nµŠ Ç „¨´™¼„ž’·´˜·°¥¼nĜ¨Îµ—´šoµ¥ Ç …°Š„·‹„¦¦¤Äœ­´Š‡¤ —´Š…o°¤¼¨Äœ˜µ¦µŠš¸É 13.1„ ˜µ¦µŠš¸É 13.1„ ­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œ¦µ¥˜´ª¸Êª´—¤·˜·­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ ¨Îµ—´š¸É 55. 56.

œš 3.47

ž¦³Á£š…°Š»¤œ „¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š 3.38

Á¤º°Š 3.51

3.11

3.51

3.70

˜´ª¸Êª´— ‹Îµœªœ´ÉªÃ¤ŠÁŒ¨¸É¥˜n°ª´œ…°Š„µ¦¤¸Áª¨µ ªnµŠš¸Éž¨°—‹µ„„·‹ª´˜¦„µ¦Šµœ ‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥…°Š„·‹„¦¦¤Á·Š­¦oµŠ­¦¦‡rš¸É °ž’·´˜·

‡œÁ¤º°Š¤¸„·‹„¦¦¤­¦oµŠ­¦¦‡r¤µ„„ªnµ‡œœš £µ¡¦ª¤…°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·­´Š‡¤ª´•œ›¦¦¤ ¡ªnµ ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜Á¤º°Š ¤¸„µ¦ž’·´˜·„·‹„¦¦¤š¸É¤¸‡ªµ¤­¦oµŠ­¦¦‡r¤µ„„ªnµž¦³µ„¦ÄœÁ…˜„¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š —´Šœ´Êœ ‹¹ŠšÎµ Ä®o­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¤·˜·œ¸ÊĜ»¤œž¦³Á£š˜nµŠ Ç ¤¸‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ°¥nµŠ¤¸œ´¥­Îµ‡´ šµŠ­™·˜· Á¤ºÉ°¡·‹µ¦–µ­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¤·˜·­´Š‡¤ª´•œ›¦¦¤ Ÿnµœ„·‹„¦¦¤š¸É ž¦³µ„¦ž’·´˜·¤µ„š¸É­»— 5 „·‹„¦¦¤ ¡ªnµ ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜œš ¤´„¤¸ª·™¸¸ª·˜„µ¦­´Š­¦¦‡r„´Á¡ºÉ°œÃ—¥Å¤n¤¸„µ¦Á­¡­»¦µ®¦º°Á¨nœ „µ¦¡œ´œ¤µ„Áž}œ¨Îµ—´Â¦„ ¦°Š¨Š¤µ ‡º° „µ¦®µ‡ªµ¤´œÁš·Š‹µ„­ºÉ°¤ª¨œ Ánœ £µ¡¥œ˜¦r °nµœœªœ·¥µ¥ Áž}œ˜oœ ¦ª¤™¹Š„µ¦®µ‡ªµ¤´œÁš·Š‹µ„…nµª­µ¦ «·¨žª´•œ›¦¦¤ „¸¯µ ¨³„·‹„¦¦¤ š¸É ­Î µ ‡´  ¦°Š¨Š¤µ …°Šž¦³µ„¦Äœœš ‡º ° Á¦ºÉ ° Š…°Š«µ­œ„· ‹ „µ¦šÎ µ »  „µ¦œ´É Š ­¤µ›· ­nªœ¨Îµ—´­»—šoµ¥š¸É¤´„ž’·´˜· ‡º° „µ¦šn°ŠÁš¸É¥ª®¦º°¡´„Ÿn°œÄœ­ªœ­µ›µ¦–³ ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜„¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š ¤´„®µ‡ªµ¤´œÁš·Š‹µ„­ºÉ°¤ª¨œÁž}œ¨Îµ—´Â¦„ ¦°Š¨Š¤µ ‡º° „µ¦®µ‡ªµ¤Á¡¨·—Á¡¨·œ‹µ„…nµª­µ¦ «·¨žª´•œ›¦¦¤ ­´Š­¦¦‡r„´Á¡ºÉ°œÃ—¥Å¤n¤¸ ­»¦µ®¦º°Á¨nœ„µ¦¡œ´œ „µ¦ž’·´˜·«µ­œ„·‹ ¨³„µ¦šn°ŠÁš¸É¥ª ®¦º°¡´„Ÿn°œÄœ­ªœ­µ›µ¦–³ Áž}œ ¨Îµ—´š¸É 4 ¨³ 5 ˜µ¤¨Îµ—´ ÁnœÁ—¸¥ª„´œ„´ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜œš

262


ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜Á¤º°Š ¤¸ª·™¸¸ª·˜®¦º°ž’·´˜·„·‹„¦¦¤˜nµŠ Ç ÁnœÁ—¸¥ª„´œ„´ž¦³µ„¦ ĜÁ…˜„¹ÉŠ œš-„¹ÉŠ Á¤º°Š °µ‹ÁœºÉ° Š¤µ‹µ„¤¸­£µ¡Â­—¨o°¤Â¨³ª·™¸¸ª·˜š¸ÉÁ °ºÊ°˜n°„µ¦ž’·´˜· „·‹„¦¦¤˜nµŠ Ç Ä„¨oÁ‡¸¥Š„´œ Á¡¸¥ŠÂ˜nž¦³µ„¦ÄœÁ…˜œ¸ÊÁ¨º°„š¸É‹³ž’·´˜·«µ­œ„·‹Áž}œ¨Îµ—´š¸É 5 ¨³Á¨º°„š¸É‹³¡´„Ÿn°œÄœ­ªœ­µ›µ¦–³Áž}œ¨Îµ—´¦°Š­»—šoµ¥ š´ÊŠœ¸Ê‹³Á®ÈœÅ—oªnµ ‹µ„…o°¤¼¨…oµŠ˜oœ ¤·˜·…°Š­´Š‡¤ª´•œ›¦¦¤ ž¦³µ„¦ÄœÁ…˜˜nµŠ Ç ¤¸ ª·™¸¸ª·˜š¸ÉŤn˜„˜nµŠ„´œ¤µ„ ¤¸„µ¦ž’·´˜·„·‹„¦¦¤˜nµŠ Ç ‡¨oµ¥‡¨¹Š„´œ ¨³­nªœÄ®nÁž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š ‡ªµ¤´œÁš·Š ‡ªµ¤Á¡¨·—Á¡¨·œ˜nµŠ Ç Äœ…–³š¸ÉÁ¤ºÉ°¤¸„µ¦¡·‹µ¦–µ™¹Š¤·˜·œ¸Ê ­·ÉŠÂ¦„š¸É®¨µ¥‡œ ‡·—™¹Š ‡º° Á¦ºÉ°Š…°Š«µ­œµš¸Éœnµ‹³­³šo°œ‡ªµ¤Áž}œ­´Š‡¤Åš¥ ˜nž{‹‹»´œ „µ¦ž’·´˜·«µ­œ„·‹Äœ ¡ºÊœš¸É˜nµŠ Ç „¨´™¼„ž’·˜´ ·°¥¼nĜ¨Îµ—´šoµ¥ Ç Äœ­´Š‡¤ ˜µ¦µŠš¸É 13.1… ‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥…°Š¨´„¬–³„·‹„¦¦¤š¸É¤¸„µ¦ž’·´˜·Äœ­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ ¤·˜·­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ ¨Îµ—´š¸É 56.

˜´ª¸Êª´—

¦³—´‡ªµ¤­¦oµŠ­¦¦‡r…°Š„·‹„¦¦¤š¸Éž’·´˜· Mean Rank ‡nµ¤µ˜¦“µœ…°Š Kruskal-Wallis Test Sig.

œš 3.11 2006.88

ž¦³Á£š…°Š»¤œ „¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š 3.51 2434.79 199.859 .000

Á¤º°Š 3.70 2626.62

­™µœ„µ¦–r¦³—´‹´Š®ª´— „µ¦ª·Á‡¦µ³®r­™µœ„µ¦–rĜ¤·˜·­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤°µ«´¥˜´ª¸ªÊ ´— 3 ˜´ª°´œÅ—o„n 1. °´˜¦µ¦o°¥¨³…°ŠŸ¼ošµÎ Šµœ 50 ´ÉªÃ¤Š˜n°­´ž—µ®r…¹ÊœÅž˜n°Ÿ¼o¤¸ŠµœšÎµš´ŠÊ ®¤— (˜´ª¸Êª´—Á·Š¨) 2. ‡nµÄo‹nµ¥—oµœ„µ¦´œÁš·ŠÂ¨³„µ¦°nµœÁŒ¨¸¥É ˜n°Á—º°œ˜n°‡¦´ªÁ¦º°œ (˜´ª¸Êª´—Á·Šª„) 3. ‡nµÄo‹nµ¥—oµœÁ‡¦ºÉ°Š—ºÉ¤š¸É¤¸Â°¨„°±°¨rÁŒ¨¸É¥˜n°Á—º°œ˜n°‡¦´ªÁ¦º°œ (˜´ª¸Êª—´ Á·Š¨) …o°¤¼¨š¸ÉčoÁž}œ…o°¤¼¨Äœ že 2545 ¨³ 2549 Ž¹ÉŠÁž}œžeš¸É¤¸„µ¦­Îµ¦ª‹ ž{®µÁ„¸É¥ª„´ …o°¤¼¨‡º° Ťn¤¸„µ¦­Îµ¦ª‹…o°¤¼¨…°Š„¦»ŠÁš¡ œ°„‹µœ´Êœ…o°¤¼¨…°Šš´ÊŠ 3 ˜´ª¸Êª´—¤¸…o°¤¼¨…°Š®¨µ¥ ‹´Š®ª´—š¸É…µ—®µ¥Åž —´Šœ´Êœ‹¹Š˜o°Š°µ«´¥ ˜´ªÂž¦š¸É¤¸‡nµ­®­´¤¡´œ›r­¼ŠÁ¡ºÉ°­¦oµŠ…o°¤¼¨š—šœ—oª¥ª·›¸ ™—™°¥ —´Šœ¸Ê

263


1) čo°´˜¦µ¦o°¥¨³…°ŠŸ¼ošÎµŠµœ 50 ´ÉªÃ¤Š˜n°­´ž—µ®r…¹ÊœÅž Ĝ¡.«. 2545 Á¡ºÉ°­¦oµŠ …o°¤¼¨š—šœ…°Š‹´Š®ª´—š¸ÉŤn¤¸…o°¤¼¨Äœ ¡.«. 2549 2) „µ¦­¦oµŠ…o°¤¼¨š—šœ…°Š ¡.«. 2549 …°Š˜´ª¸Êª´— …o° 2 ¨³ 3 š¸ÉÁ®¨º°Äo¦³—´ ¦µ¥Å—oÁŒ¨¸É¥˜n°‡¦´ªÁ¦º°œ˜n°Á—º°œÄœžeÁ—¸¥ª„´œ‡º° ¡.«. 2549 Á¡ºÉ°­¦oµŠ…o°¤¼¨š—šœ ­™µœ„µ¦–rĜ£µ¡¦ª¤ 1. ­´—­nªœ…°ŠŸ¼ošÎµŠµœ 50 ´ÉªÃ¤Š˜n°­´ž—µ®r¨—¨Š „µ¦‹´‡¼n—¼„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š­´—­nªœŸ¼ošÎµŠµœ 50 ´ÉªÃ¤Š˜n°­´ž—µ®r¦µ¥‹´Š®ª´— ¦³®ªnµŠ ¡.«. 2545 ¨³ 2549 ­—ŠÄ®oÁ®Èœ ªnµ ­´—­nª œ…°ŠŸ¼ošÎµ Šµœ®œ´„ Ĝ¨´„ ¬–³œ¸Ê×¥ÁŒ¨¸É¥¨—¨Š Ž¹ÉŠ ®¤µ¥‡ªµ¤ÄœšµŠ„¨´„´œ ªnµ Ĝ ¦³®ªnµŠ 5 žeš¸ÉŸµn œ¤µœ´Êœ ­´—­nªœ…°ŠŸ¼oš¸ÉšÎµŠµœœo°¥„ªnµ 50 ´ÉªÃ¤Š˜n°­´ž—µ®rÁ¡·É¤…¹Êœ ®¦º°­¦»žÄ®o Šnµ¥…¹Êœ ‡º° ×¥ÁŒ¨¸É¥Â¨oª‡œÅš¥šÎµŠµœœo°¥¨Š œªÃœo¤œ¸Êž¦µ„’Äœž¦³Áš«˜nµŠ Ç š´ÉªÃ¨„ ¨³ œnµ‹³Áž}œŸ¨—¸ÄœÂŠn­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ ÁœºÉ°Š‹µ„ž¦³µ„¦¤¸Áª¨µ¡´„Ÿn°œœ°„ŠµœÂ¨³­µ¤µ¦™¤¸ ­nªœ¦nª¤Äœ„·‹„¦¦¤šµŠ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤¤µ„…¹Êœ 2. ‡nµÄo‹nµ¥ÁŒ¨¸É¥—oµœ´œÁš·ŠÂ¨³„µ¦°nµœÁ¡·É¤…¹Êœ „µ¦‹´‡¼nš—­°„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š‡nµÄo‹nµ¥ÁŒ¨¸É¥—oµœ´œÁš·ŠÂ¨³„µ¦°nµœ…°Š‡¦´ªÁ¦º°œÄœ‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç Â­—Š š·«šµŠš¸ÉÁ¡·É¤…¹Êœ…°Š„µ¦Äo‹nµ¥—oµœ´œÁš·ŠÂ¨³„µ¦°nµœŽ¹ÉŠ™º°Áž}œŸ¨—¸˜n°¤·˜·­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ Ánœ„´œ 3. „µ¦Äo‹nµ¥—oµœÁ‡¦ºÉ°Š—ºÉ¤š¸É¤¸Â°¨„°±°¨rÁ¡·É¤…¹Êœ ­·ÉŠš¸ÉŤn­nŠŸ¨—¸˜n°‡ªµ¤°¥¼n Á¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·œ¸Ê ‡º° ‡nµÄo‹nµ¥—oµœÁ‡¦ºÉ°Š—ºÉ¤š¸É¤¸Â°¨„°±°¨r…°Š‡¦´ªÁ¦º°œ¤¸š·«šµŠÁ¡·É¤…¹Êœ Ž¹ÉŠ ­³šo°œÄ®oÁ®ÈœªnµÁ‡¦ºÉ°Š—ºÉ¤š¸É¤¸Â°¨„°±°¨r¥´Š¤¸šµšš¸ÉŤn¨—¨Š‹µ„Á—·¤­Îµ®¦´„µ¦ž¦³„° „·‹„¦¦¤šµŠ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ 4. ¦µ¥Å—o­´¤¡´œ›r„´‡nµÄo‹nµ¥—oµœ´œÁš·ŠÂ¨³„µ¦°nµœÂ¨³—oµœÁ‡¦ºÉ°Š—ºÉ¤š¸É¤¸ °¨„°±°¨r ‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Í­®­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ¦µ¥Å—oÁŒ¨¸É¥…°Š‡¦´ªÁ¦º°œ„´­´—­nªœ…°ŠŸ¼ošÎµŠµœ 50 ´É ª 䊘n ° ­´ ž —µ®r …¹Ê œ Ş ‡n µ čo ‹n µ ¥ÁŒ¨¸É ¥ —oµ œ´ œ Áš· Š ¨³„µ¦°n µ œ ¨³—o µ œÁ‡¦ºÉ ° Š—ºÉ ¤ š¸É ¤¸ °¨„°±°¨r Ĝ ¡.«. 2545 ¨³ 2549 …°Š‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç Â­—Š…o°­¦»žš¸É­Îµ‡´‡º° ¦µ¥Å—o šÅ¤n ­´¤¡´œ›r„´­´—­nªœ…°ŠŸ¼ošÎµŠµœ 50 ´ÉªÃ¤Š˜n°­´ž—µ®r…¹ÊœÅž ˜n­´¤¡´œ›rĜšµŠª„„´‡nµÄo‹nµ¥š´ÊŠ 2 —oµœ (˜µ¦µŠš¸É 13.3)

264


˜µ¦µŠš¸É 13.2 Ÿ¨„µ¦‹´‡¼nš—­°„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š‡nµ˜´ª¸Êª´—Äœ¤·˜·­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ „µ¦‹´‡¼nš—­°„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š¦µ¥‹´Š®ª´—…°Š …o°¤¼¨Äœ¡.«. 2549 „´ 2545 ­´—­nªœ…°ŠŸ¼ošÎµŠµœ 50 ´ÉªÃ¤Š˜n°­´ž—µ®r…¹ÊœÅž ‡nµÄo‹nµ¥—oµœ´œÁš·ŠÂ¨³„µ¦°nµœ ‡nµÄo‹nµ¥—oµœÁ‡¦ºÉ°Š—ºÉ¤š¸É¤¸Â°¨„°±°¨r

„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š

‡ªµ¤®¤µ¥

-3.76 115.12 100.79

¨—¨Š Á¡·É¤…¹Êœ Á¡·É¤…¹Êœ

˜µ¦µŠš¸É 13.3 ‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Í­®­´¤¡´œ›rÁ¡¸¥¦r­´œ¦³®ªnµŠ¦µ¥Å—oÁŒ¨¸É¥˜n°‡¦´ªÁ¦º°œ˜n°Á—º°œ„´‡nµ˜´ª¸Êª´— Ĝ¤·˜·­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤

­´—­nªœ…°ŠŸ¼ošÎµŠµœ 50 ´ÉªÃ¤Š˜n°­´ž—µ®r…¹ÊœÅž ‡nµÄo‹nµ¥—oµœ´œÁš·ŠÂ¨³„µ¦°nµœ˜n°‡¦´ªÁ¦º°œ˜n°Á—º°œ ‡nµÄo‹nµ¥—oµœÁ‡¦ºÉ°Š—ºÉ¤š¸É¤¸Â°¨„°±°¨r˜n°‡¦´ªÁ¦º°œ˜n°Á—º°œ ˜´ªÁ¨…Ĝ˜n¨³n°Š‡º°‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Í­®­´¤¡´œ›rÁ¡¸¥¦r­´œ

¦µ¥Å—oÁŒ¨¸É¥˜n°‡¦´ªÁ¦º°œ˜n°Á—º°œÄœ ¡.«. 2545 2549 0.003 0.14 0.61 0.72 0.48 0.63

Ĝ„¦–¸Â¦„Ž¹ÉŠ‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Í­®­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ¦µ¥Å—o„´­´—­nªœ…°ŠŸ¼ošÎµŠµœ 50 ´ÉªÃ¤Š˜n°­´ž—µ®r…¹ÊœÅžÄœÂ˜n¨³‹´Š®ª´—œ´Êœ°µ‹­³šo°œÄ®oÁ®Èœªnµ„µ¦šÎµŠµœ¤µ„„ªnµ 50 ´ÉªÃ¤Š ˜n ° ­´ ž —µ®r ­n ª œÄ®n Á ž} œ „µ¦šÎ µ ŠµœÄœ£µ‡Á„¬˜¦„¦¦¤ —´ Š ‹³Á®È œ ŗo ªn µ ®¨µ¥‹´ Š ®ª´ — Ĝ ¡.«.2549 š¸É¤¸‡nµ˜´ª¸Êª´——oµœœ¸Ê­¼ŠÁž}œ‹´Š®ª´—š¸ÉŤnŗo¤¸°»˜­µ®„¦¦¤®œµÂœnœ °µš· °»š´¥›µœ¸ (43%) °»˜¦—·˜™r (32%) ®œ°Š‡µ¥ (39%) ­»¦·œš¦r (41%) œ‡¦¡œ¤ (36%) »¦¸¦´¤¥r (40%) ĜšµŠ˜¦Š …oµ¤®¨µ¥‹´Š®ª´—š¸É¤¸¦³—´‡ªµ¤Áž}œÁ¤º°ŠÂ¨³°»˜­µ®„¦¦¤­¼Š „¨´¤¸­´—­nªœÄœ—oµœœ¸Ê˜É宦º° Ťn ­¼ Š „ªn µ ‹´ Š ®ª´ — š¸É „ ¨n µ ª¤µ…o µ Š˜o œ ‹´ Š ®ª´ — Á®¨n µ œ¸Ê Á n œ …°œÂ„n œ (33%) Œ³Á· Š Áš¦µ (29%) Á¸¥ŠÄ®¤n (34%) œ‡¦¦µ­¸¤µ (24%) ­™·˜·Äœ¨´„¬–³œ¸Ê‹¹ŠšÎµÄ®o¦µ¥Å—oÁŒ¨¸É¥…°Š‡¦´ªÁ¦º°œ„´ ­´—­nªœ…°ŠŸ¼ošÎµŠµœ¤µ„„ªnµ 50 ´ÉªÃ¤Š˜n°­´ž—µ®r šÅ¤n­´¤¡´œ›r„´œÁ¨¥ ‡Îµ°›·µ¥°¸„­nªœ®œ¹ÉŠ Á„¸É ¥ ª…o ° Š„´  „µ¦šÎ µ ŠµœÄœ£µ‡Á„¬˜¦Ž¹É Š ¤¸ ´É ª 䊄µ¦šÎ µ Šµœ­¼ Š ¨³Áª¨µšÎ µ ŠµœÅ¤n  œn œ °œ ž¦³„°„´ ¦µ¥Å—o …¹Êœ °¥¼n „´ ¦µ‡µ¡º Ÿ¨ÄœÂ˜n¨ ³že ¤ µ„„ªn µ ‹Îµ œªœ´Éª 䊚Πµ Šµœ —´Š œ´Êœ Á¤ºÉ ° ž¦³µ„¦Áž}œ‹Îµœªœ¤µ„¥´Šž¦³„°°µ¸¡Á„¬˜¦„¦¦¤ „µ¦œÎµ…o°¤¼¨¦µ¥‹´Š®ª´—Äœ£µ¡¦ª¤¤µ ª·Á‡¦µ³®rÁºÉ°¤Ã¥Š„´¦µ¥Å—o‹¹ŠÅ¤n­—Š‡ªµ¤­´¤¡´œ›r°¥nµŠ´—Á‹œ

265


­Îµ®¦´‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ¦µ¥Å—o„´˜´ª¸Êª´——oµœ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ 2 —oµœš¸°É ¥¼n Ĝ¦³—´‡n°œ…oµŠ´—Á‹œ °µ‹nª¥­³šo°œ…o°ÁšÈ‹‹¦·ŠÁ„¸É¥ª„´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·œ¸ÊµŠ ž¦³„µ¦‡º° „. „·‹„¦¦¤—oµœ­´Š‡¤ª´•œ›¦¦¤Áž}œ­·ÉŠš¸É˜o°Š°µ«´¥¦µ¥Å—o „·‹„¦¦¤—oµœ­´Š‡¤ ¨³ª´•œ›¦¦¤Áž}œ­·ÉŠš¸Éž¦³µ„¦ž¦³„°Á¤ºÉ°ž¨°—‹µ„£µ¦„·‹ „µ¦ž¦³„°„·‹„µ¦Á®¨nµœ¸ÊŤnªnµ ‹³Áž}œÄœÁ…˜Á¤º°Š®¦º°œš¨oªœ˜o°ŠÄo‹nµ¥Á¡ºÉ°Â¨„„´‡ªµ¤´œÁš·Š®¦º°„µ¦Ÿn°œ‡¨µ¥š´ÊŠ­·Êœ „µ¦¡ž³„´Á¡ºÉ°œ ¼Š „µ¦¤„µ¦¨³Á¨nœ „µ¦°nµœ ²¨² ¨oªœÂ˜n¤¸‡nµÄo‹nµ¥ —´Šœ´ÊœÂÂŸœ…°Š„µ¦ čo¸ª·˜œ°„Šµœ­nªœ®œ¹ÉŠ‹¹Š™¼„„ε®œ—‹µ„¦µ¥Å—oœ°„Á®œº°‹µ„»‡¨·„ ®¦º° ­Å˜¨r„µ¦—εÁœ·œ¸ª·˜ ž¦³Á—Èœš¸Éœnµ­œÄ‹‡º° ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r…oµŠ˜oœ­nŠŸ¨ÄœšµŠ¥o°œ„¨´®¦º°Å¤n¤µ„œo°¥ Á¡¸¥ŠÅ¦ „¨nµª‡º° „µ¦Äo‹nµ¥—oµœ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤­µ¤µ¦™œÎµÅž­¼n„µ¦Á¡·É¤¦µ¥Å—o…°Š‡œÄœ »¤œ®œ¹ÉŠÅ—o®¦º°Å¤n …. „·‹„¦¦¤š¸ÉŤn­¦oµŠ­¦¦‡r ÁœºÉ°Š‹µ„‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·œ¸ÊÄ®o‡ªµ¤­Îµ‡´ „´„·‹„¦¦¤Á·Š­¦oµŠ­¦¦‡rÁšnµ œ´Êœ ˜n­™·˜·nŠ°„ªnµ „µ¦Äo‹nµ¥—oµœÁ‡¦ºÉ°Š—ºÉ¤š¸É¤¸Â°¨„°±°¨r ĜnªŠÁª¨µš¸Éª·Á‡¦µ³®rÁ¡·É¤…¹ÊœÁnœ„´œ œnœ°œš¸É„µ¦Äo‹nµ¥—oµœœ¸Ê­nªœÄ®n™¼„čoœ°„Áª¨µŠµœÁ¡ºÉ° „µ¦Ÿn°œ‡¨µ¥Â¨³­¦oµŠ‡ªµ¤´œÁš·Š ˜nÁž}œÂÂŸœš¸ÉŤn­¦oµŠ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœš·«šµŠš¸É ˜o°Š„µ¦ —´Šœ´Êœ‹¹ŠÁž}œ­·ÉŠš¸É®œnª¥Šµœš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š˜o°Š®µšµŠÂ„oŅ ‡. ‡nµ ­´ ¤ ž¦³­· š ›·Í Ä œ ¡.«. 2549 ´ — Á‹œªn µ Ĝ ¡.«. 2545 ‡n µ ­´¤ ž¦³­· š ›·Í ­®­´¤¡´œ›rš¸Éž¦µ„’´—Á‹œÄœ ¡.«. 2549 ¤µ„„ªnµ ¡.«. 2545 „ε¨´ŠÂ­—ŠÂœªÃœo¤®¦º°Å¤nªnµ„µ¦ ž¦³„°„·‹„¦¦¤—oµœ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤œ´ª´œ‹³˜o°Š¥·ÉŠ…¹Êœ°¥¼n„´¦µ¥Å—o ®µ„Áž}œÁnœœ´Êœ‹¦·Š Ç „µ¦­¦o µ Š‡ªµ¤°¥¼n Á ¥È œ Áž} œ ­»… Ĝ¤· ˜· œ¸Ê „È„ ¨µ¥Áž}œ ­·É Š šo µ šµ¥š¸É ªnµ ž¦³µ„¦„Î µ ¨´ Š ÁŸ· ž{  ®µ n°ŠªnµŠšµŠ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤š¸É¤µ¡¦o°¤„´n°ŠªnµŠšµŠ¦µ¥Å—o¨³‡ªµ¤¤´Éœ‡´ÉŠ „µ¦‹´—°´œ—´Äœ¦³—´ž¦³Áš« (˜µ¦µŠš¸É 13.4) 1. ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤Âž¦Áž¨¸É¥œ­¼Š ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥Èœ Áž}œ­»…Äœ¤·˜·œ¸Ê˜„˜nµŠ„´®¨µ¥¤·˜·š¸É„¨nµª¤µÂ¨oª °µš· ¤·˜·‡ªµ¤¤´Éœ‡Šž¨°—£´¥¦nª¤„´œ „µ¦¤¸ ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o ¨³‡¦°‡¦´ª ĜŠnš¸Éªnµ …–³š¸É®¨µ¥¤·˜·­µ¤µ¦™Ä®o…o°­¦»žÅ—o°¥nµŠ´—Á‹œªnµ Áž}œ¨´„¬–³Á—nœ…°Š„¨»n¤‹´Š®ª´—¨³£¼¤·£µ‡Ä— ˜n­Îµ®¦´¤·˜·œ¸Ê „¨»n¤‹´Š®ª´—š¸É¤¸‡nµ—´œ¸­¼Š¦³®ªnµŠ ¡.«. 2545 ¨³ 2549 ž¦Áž¨¸É¥œ­¼Š®¦º°ÂšÅ¤n¤¸‹´Š®ª´—š¸ÉŽÊε„´œÁ¨¥ (¥„Áªoœ 3 ‹´Š®ª´—£µ‡Ä˜o Ž¹ÉŠ ‹³„¨nµª˜n°Åž) œ°„‹µ„œ´Êœ„¨»n¤‹´Š®ª´—š¸É¤¸‡nµ—´œ¸­¼ŠÂ¨³˜Éε×¥ÁŒ¡µ³Äœ¡.«. 2549 ˜nµŠ¤¸

266


‹´Š®ª´—š¸ÉÁž}œ˜´ªÂšœ…°ŠÂ˜n¨³£¼¤·£µ‡ ž¦µ„’Ĝ˜n¨³„¨»n¤Äœ‹Îµœªœš¸ÉŤn˜„˜nµŠ„´œ¤µ„œ´„ —´Šœ´Êœ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ (Ž¹ÉŠ‡Îµ‹Îµ„´—‡ªµ¤š¸ÉčoÁœoœ‡ªµ¤®¨µ„®¨µ¥ šµŠª´•œ›¦¦¤) ‹¹ŠÁž}œ¤·˜·š¸ÉÁžd—ð„µ­Ä®o‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç ­µ¤µ¦™Â­—Š‡ªµ¤Á—nœ ŗoĜ¦³—´ š¸ÉĄ¨oÁ‡¸¥Š„´œ ¨³Áž}œÅžÅ—oš¸É‹´Š®ª´—®œ¹ÉŠ Ç ‹³­µ¤µ¦™¡´•œµÄ®o¤¸—´œ¸­¼Š…¹ÊœœÎµ®œoµ‹´Š®ª´—°ºÉœ Ç Å—o£µ¥Äœ¦³¥³Áª¨µ 5 že ®µ„Ážd—ð„µ­®¦º°Å—o¦´„µ¦­nŠÁ­¦·¤š¸ÉĄ¨oÁ‡¸¥Š„´œ 2. „¨»n¤‹´Š®ª´—£µ‡Ä˜o¤¸‹»—Á—nœ„ªnµ£µ‡°ºÉœ Ç (—¼‡ªµ¤®¤µ¥…°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥Èœ Áž}œ­»…—oµœ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ž¦³„°) ¤o„¨»n¤‹´Š®ª´—£µ‡Ä˜o‹³¤¸Á¡¸¥Š 14 ‹´Š®ª´— ˜n‹Îµœªœ ‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡Ä˜o­µ¤µ¦™ž¦µ„’ĜÎœš¸É¤¸‡nµ—´œ¸­¼Š¤µ„„ªnµ‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡°ºÉœ Ç …–³š¸ÉŤn¤¸ ‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡Ä˜oĜΜ—´œ¸˜ÉεĜ ¡.«. 2545 Á¨¥ ¨³¤¸Á¡¸¥Š 3 ‹´Š®ª´—Äœ ¡.«. 2549 ®µ„ ¡·‹µ¦–µ‹µ„ž¦µ„„µ¦–r…oµŠ˜oœÂ¨oª °µ‹„¨nµªÅ—oªnµ„¨»n¤‹´Š®ª´—Äœ£µ‡Ä˜o×¥ÁŒ¡µ³ „¦³¸É ¥³¨µ œ¦µ›·ªµ­ ¨³­˜¼¨ (Ž¹ÉŠ­µ¤µ¦™¦´„¬µ°´œ—´ÄœÃŽœ—´œ¸­¼ŠÅ—oš´ÊŠ 2 že) ¤¸‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»… Ĝ¤·˜·œ¸Ê¤µ„„ªnµ£µ‡°ºÉœ Ç (—¼¤·˜·‡¦°‡¦´ªž¦³„°) 3. n ° Šªn µ Š—o µ œ­´ Š ‡¤Â¨³ª´ • œ›¦¦¤…¥µ¥…¹Ê œ „ªn µ Á—· ¤ ‡n µ ‡ªµ¤Á¸É ¥ ŠÁœ ¤µ˜¦“µœ…°Š‡nµ—´œ¸Äœ ¡.«. 2549 Á¡·É¤‹µ„ 0.09 Ĝ ¡.«. 2545 Áž}œ 0.11 š¸É­Îµ‡´„ªnµœ´Êœ‡º° ‹Îµœªœ‹´Š®ª´—ĜÎœš¸É¤¸‡nµ—´œ¸˜É妳®ªnµŠžeš´ÊŠ­°ŠÁ¡·É¤‹µ„Á¡¸¥Š 12 ‹´Š®ª´—Áž}œ 21 ‹´Š®ª´— ž¦µ„’„µ¦–rœ¸Ê­°—‡¨o°Š„´…o°š¸É 1 „¨nµª‡º° ð„µ­„µ¦Âž¦Áž¨¸É¥œ…°Š‡ªµ¤°¥¼n Á¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·œ¸Ê¤¸¤µ„Ž¹ÉŠŸ¨š¸É¤´„˜µ¤¤µ„ȇº°n°ŠªnµŠ…°Š‡ªµ¤°¥¼n—¸¤¸­»…Äœ—oµœœ´Êœ Ç ­·ÉŠš¸É‡ª¦ ¡·‹µ¦–µ„ȇº°‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·œ¸ÊŤn‡ª¦¤¸n°ŠªnµŠ¤µ„œ´„ÁœºÉ°Š‹µ„Áž}œ¤·˜·œ¸ÊÁž}œ­·ÉŠš¸É‹³ nª¥°»—n°ŠªnµŠ…°Š¤·˜·°ºÉœÃ—¥ÁŒ¡µ³‡ªµ¤Á®¨ºÉ°¤¨ÊεĜ¤·˜· „µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o ­˜·ž{µÂ¨³ „µ¦Ä i¦o¼ ¨³Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…ÈŠ Ž¹ÉŠÃ—¥ž„˜·¤´„¤¸ž{®µ—oµœn°ŠªnµŠ…°Š„µ¦¡´•œµ°¥¼n¨oª 4. „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š°´œ—´‡n°œ…oµŠ¦»œÂ¦Š ž¦µ„’„µ¦–rĜ…o°š¸É 1 ¥´Š­nŠŸ¨ ˜n°„µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ª…°Š°´œ—´Â¨³‡nµ—´œ¸…°Š‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç Ä®oÁž}œÅž°¥nµŠ´—Á‹œ„ªnµ¤·˜·°ºÉœ Ç Ã—¥ „µ¦Áž¨¸É ¥ œ…°ŠÂšš» „ ‹´ Š ®ª´ — ĜΜ‡n µ —´  œ¸ ­¼ Š (¥„Áªo œ „¨»n ¤ 4 ‹´ Š ®ª´ — £µ‡Ä˜o ) ¨o ª œÁž} œ „µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ªš¸É¦»œÂ¦Š Ánœ œœš»¦¸ »¤¡¦ Œ³Á·ŠÁš¦µ ˜„‹µ„°´œ—´š¸É 1 2 ¨³ 3 Ĝ ¡.«. 2545 ¤µÁž}œ°´œ—´š¸É 40 41 ¨³ 52 Ĝ ¡.«. 2549 ˜µ¤¨Îµ—´ …–³š¸É ­·Š®r»¦¸ ¨³œ‡¦œµ¥„ ĜΜ—´œ¸­¼Š…°Š ¡.«. 2550 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ¤µ„‹µ„ °´œ—´š¸É 36 ¨³ 67 Ĝ ¡.«. 2545 ˜µ¤¨Îµ—´ ­nªœ„µ¦Áž¨¸É¥œ°´œ—´…°Š‹´Š®ª´—°ºÉœ Ç š¸ÉŤn´—Á‹œÁšnµ„¨»n¤‹´Š®ª´—š¸É„¨nµª¤µ…oµŠ˜oœ ×¥°µ«´¥œ´¥ ‡Îµ°›·µ¥Á„¸É¥ª„´„µ¦Á¡·É¤-¨—…°Š‡nµ˜´ª¸Êª´— ˜µ¤š¸É„¨nµª¤µÂ¨oªœ´Êœ ŗo­—ŠÅªoĜ˜µ¦µŠÂ¨oª

267


˜µ¦µŠš¸É 13.4 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤¦³—´ž¦³Áš«

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 œœš»¦¸ 0.96 1 œ‡¦­ª¦¦‡r 0.92 2 »¤¡¦ 0.87 2 ¥³¨µ 0.91 3 Œ³Á·ŠÁš¦µ 0.86 3 „¦³¸É 0.90 4 „¦³¸É 0.86 4 œ¦µ›·ªµ­ 0.89 5 ¥³¨µ 0.83 5 ­·Š®r»¦¸ 0.89 6 œ‡¦¦µ­¸¤µ 0.83 6 ¥Ã­›¦ 0.88 7 ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ 0.81 7 œ‡¦œµ¥„ 0.84 8 œ¦µ›·ªµ­ 0.80 8 ­˜¼¨ 0.84 9 ¥Ã­›¦ 0.79 9 °nµŠš°Š 0.81 10 ¨¡»¦¸ 0.78 10 ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ 0.80 11 ¤»„—µ®µ¦ 0.77 11 žš»¤›µœ¸ 0.80 12 «¦¸­³Á„¬ 0.77 12 ž{˜˜µœ¸ 0.79 13 ­˜¼¨ 0.76 13 °Îµœµ‹Á‹¦· 0.78 14 …°œÂ„nœ 0.76 14 ˜¦´Š 0.78 15 œ‡¦ž“¤ 0.76 15 ¨»¦¸ 0.78 16 ¦µ»¦¸ 0.76 16 ­»Ã…š´¥ 0.77 17 ­»Ã…š´¥ 0.75 17 ­„¨œ‡¦ 0.77 18 Á¸¥Š¦µ¥ 0.75 18 Á¸¥Š¦µ¥ 0.76 19 ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ 0.75 19 ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ 0.76 20 »¦¸¦´¤¥r 0.74 20 ¡³Á¥µ 0.75 21 œ‡¦¡œ¤ 0.74 21 ­»¡¦¦–»¦¸ 0.75 22 ­„¨œ‡¦ 0.74 22 ¡·‹·˜¦ 0.75 23 °»¨¦µ›µœ¸ 0.74 23 œ‡¦¦µ­¸¤µ 0.75 24 œ‡¦­ª¦¦‡r 0.73 24 ¨ÎµžµŠ 0.75 25 ¡·‹·˜¦ 0.73 25 ¡¦n 0.75 26 °»—¦›µœ¸ 0.73 26 °»¨¦µ›µœ¸ 0.74 27 ¨»¦¸ 0.73 27 ž¦µ‹¸œ»¦¸ 0.74 28 ˜¦´Š 0.73 28 Á¸¥ŠÄ®¤n 0.73 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 40 ‹´Š®ª´— (53.33%) ¨—¨Š 32 ‹´Š®ª´— (42.67%) ‡Šš¸É 3 ‹´Š®ª´— (4.0%)

268

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 24 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 5 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 4 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 8 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 36 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 9 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 67 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 13 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 51 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 52 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 61 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 29 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 59 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 28 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 27 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 17 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 22 ‡Šš¸É ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 72 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 42 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 25 ¨Š‹µ„ 6 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 58 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 33 ¨Š‹µ„ 23 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 65 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 47


˜µ¦µŠš¸É 13.4 (˜n°)

¨Îµ—´š¸É 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´— ž{˜˜µœ¸ ¦o°¥Á°È— ¨Îµ¡¼œ ¡´ŠŠµ ¡¦n ‹´œš»¦¸ ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ ­·Š®r»¦¸ ´¥œµš ¤®µ­µ¦‡µ¤ ˜¦µ— ¡´š¨»Š Á¡¦¼¦–r ­»¡¦¦–»¦¸ ´¥£¼¤· ˜µ„ ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ „µ¯­·œ›»r Á¸¥ŠÄ®¤n ¦³œ°Š ­¦³»¦¸ Á¨¥ °nµŠš°Š ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ °»˜¦—·˜™r ¤n±n°Š­°œ °»š´¥›µœ¸ œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É ¤ª¨¦ª¤ 0.73 29 0.73 30 0.72 31 0.72 32 0.72 33 0.72 34 0.71 35 0.71 36 0.70 37 0.70 38 0.70 39 0.70 40 0.70 41 0.70 42 0.69 43 0.69 44 0.69 45 0.68 46 0.68 47 0.68 48 0.68 49 0.67 50 0.67 51 0.67 52 0.67 53 0.66 54 0.66 55 0.66 56

269

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´— ‹´œš»¦¸ ­¦³»¦¸ ¤®µ­µ¦‡µ¤ œ‡¦¡œ¤ ¦µ»¦¸ °»—¦›µœ¸ ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ œ‡¦ž“¤ ¦o°¥Á°È— °»˜¦—·˜™r ­Š…¨µ œœš»¦¸ »¤¡¦ ´¥£¼¤· ¨¡»¦¸ ¡·¬–»Ã¨„ ´¥œµš ¤»„—µ®µ¦ œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ ¨Îµ¡¼œ …°œÂ„nœ «¦¸­³Á„¬ ¡´ŠŠµ Œ³Á·ŠÁš¦µ œnµœ ®œ°Š‡µ¥ °»š´¥›µœ¸ ˜µ„

—´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64 0.64

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 34 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 49 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 38 ¨Š‹µ„ 21 ¨Š‹µ„ 16 ¨Š‹µ„ 26 ¨Š‹µ„ 7 ¨Š‹µ„ 15 ¨Š‹µ„ 30 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 53 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 63 ¨Š‹µ„ 1 ¨Š‹µ„ 2 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 43 ¨Š‹µ„ 10 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 64 ¨Š‹µ„ 37 ¨Š‹µ„ 11 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 56 ¨Š‹µ„31 ¨Š‹µ„ 14 ¨Š‹µ„ 12 ¨Š‹µ„ 32 ¨Š‹µ„ 3 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 66 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 68 ‡Šš¸É ¨Š‹µ„ 44


˜µ¦µŠš¸É 13.4 (˜n°)

¨Îµ—´š¸É 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´— ¦³¥°Š ¨ÎµžµŠ °Îµœµ‹Á‹¦· ­»¦·œš¦r žš»¤›µœ¸ £¼Á„Ș ­Š…¨µ ¡·¬–»Ã¨„ ž¦µ‹¸œ»¦¸ œnµœ œ‡¦œµ¥„ ®œ°Š‡µ¥ ­¤»š¦­µ‡¦ „ε¡ŠÁ¡¦ ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r ¡³Á¥µ ­¦³Â„oª Á¡¦»¦¸ „µ‹œ»¦¸

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É ¤ª¨¦ª¤ 0.65 57 0.65 58 0.65 59 0.65 60 0.65 61 0.65 62 0.65 63 0.64 64 0.63 65 0.63 66 0.61 67 0.60 68 0.57 69 0.57 70 0.56 71 0.55 72 0.52 73 0.52 74 0.43 75

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´— ¤n±n°Š­°œ Á¡¦¼¦–r Á¡¦»¦¸ ­¦³Â„oª ­¤»š¦­µ‡¦ »¦¸¦´¤¥r ¦³œ°Š „µ¯­·œ›»r ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r „ε¡ŠÁ¡¦ ¡´š¨»Š ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ ­»¦·œš¦r ¦³¥°Š Á¨¥ „µ‹œ»¦¸ ˜¦µ— £¼Á„Ș

—´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ 0.64 0.63 0.63 0.63 0.62 0.60 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56 0.55 0.54 0.49 0.49 0.47 0.35

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ ¨Š‹µ„ 54 ¨Š‹µ„ 41 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 74 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 73 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 69 ¨Š‹µ„ 20 ¨Š‹µ„ 48 ¨Š‹µ„ 46 ¨Š‹µ„ 35 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 71 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 70 ¨Š‹µ„ 40 ¨Š‹µ„ 45 ¨Š‹µ„ 60 ¨Š‹µ„ 57 ¨Š‹µ„ 50 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 75 ¨Š‹µ„ 39 ¨Š‹µ„ 62

„µ¦‹´—°´œ—´Äœ£¼¤·£µ‡ 1. n°ŠªnµŠ—oµœ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤Äœ£µ‡Á®œº°¨—¨Š¤µ„ (˜µ¦µŠš¸É 13.5) ¤o„¨»n¤‹´Š®ª´—Äœ£µ‡Á®œº°‹³Å¤nčn£µ‡š¸ÉחÁ—nœ—oµœ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ (˜µ¤‡ªµ¤®¤µ¥š¸É ŤnŗoÁœoœ—oµœ…œ›¦¦¤Áœ¸¥¤ž¦³Á¡–¸) Á¤ºÉ°Áž¦¸¥Áš¸¥„´‹´Š®ª´—°ºÉœ Ç Äœ¦³—´ž¦³Áš« ˜n—´œ¸ ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»… …°Š‹´Š®ª´—Äœ£¼¤·£µ‡œ¸Ê Á„µ³„¨»n¤®¦º°Ä„¨oÁ‡¸¥Š„´œ¤µ„ ‡nµ‡ªµ¤Á¸É¥ŠÁœ ¤µ˜¦“µœ…°Š—´œ¸¨—¨Š‹µ„ 0.14 Ĝ ¡.«. 2545 Á®¨º°Á¡¸¥Š 0.09 Ĝ ¡.«. 2549 ®¦º°¨—¨Š ž¦³¤µ–¤µ„„ªn µ ¦o ° ¥¨³ 35 „µ¦¨—Äœ¦³—´  œ¸Ê ¤ µ„„ªn µ Ĝ£¼ ¤· £ µ‡°ºÉ œ Ç °¥n µ Š´ — Á‹œ „µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Šš¸ÉÁ„·—…¹ÊœÂ­—ŠÄ®oÁ®Èœ™¹Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤…°Š‹´Š®ª´—Äœ 270


£µ‡Á®œº°°¥¼nĜ¦³—´š¸ÉĄ¨oÁ‡¸¥Š„´œ œ‡¦­ª¦¦‡rÁž}œÁ¡¸¥Š‹´Š®ª´—Á—¸¥ªš¸É¤¸‡nµ—´œ¸š·ÊŠ®nµŠ‹´Š®ª´— °ºÉœ Ç š¸É¤¸„µ¦Á„µ³„¨»n¤…°Š‡nµ—´œ¸¦³®ªnµŠ 0.57 ™¹Š 0.78 œ°„‹µ„œ´Êœ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š ‹´Š®ª´—ĜÎœ—´œ¸­¼ŠÂ¨³˜É妳®ªnµŠ ¡.«. 2545 ¨³ ¡.«. 2549 ¤¸Å¤n¤µ„œ´„ 2. „µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ª…°Š°´œ—´Â¨³‡nµ—´œ¸Äœ£µ‡„¨µŠ‡n°œ…oµŠ­¼Š (˜µ¦µŠš¸É 13.6) n°ŠªnµŠ…°Š¤·˜·œ¸ÊĜ£µ‡„¨µŠÁ¡·É¤…¹Êœ‹µ„Á—·¤Ã—¥‹Îµœªœ‹´Š®ª´—ĜÎœ—´œ¸žµœ„¨µŠ¨— ‹Îµœªœ¨Š‹µ„Á—·¤…–³š¸É‡ªµ¤Á¸É¥ŠÁœ¤µ˜¦“µœ…°Š‡nµ—´œ¸Á¡·É¤…¹Êœž¦³¤µ–¦o°¥¨³ 10 ¨´„¬–³ ­Îµ‡´š¸Éž¦µ„’Äœ„µ¦‹´—°´œ—´£µ‡„¨µŠ°¸„ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ‡º°„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š°´œ—´¤¸¤µ„„ªnµ £µ‡°ºÉ œ Ç ‹´ Š ®ª´ — Ĝ̚¸É ¤¸ ‡n µ —´  œ¸ ­¼ Š ¨³˜ÉÎ µ Ĝ¡.«. 2545 ¨³ 2549 šÅ¤n ŽÊÎ µ „´ œ Á¨¥ …–³Á—¸ ¥ ª„´ œ œœš» ¦¸  ¨³ Œ³Á· Š Áš¦µ˜„¨Š‹µ„°´ œ —´  1 ¨³ 2 ¤µ­¼n °´ œ —´  š¸É 15 ¨³ 16 ˜µ¤¨Îµ—´ œ‡¦œµ¥„¨³žš»¤›µœ¸ ­µ¤µ¦™Á¨ºÉ°œ‹µ„¦³—´ 19 ¨³ 20 Ĝ ¡.«. 2545 Áž}œ °´œ—´š¸É 2 ¨³ 4 Ĝ ¡.«. 2549 3. n°ŠªnµŠÄœ£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°¨—¨ŠÂ˜n„µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ª‡n°œ…oµŠ­¼Š (˜µ¦µŠš¸É 13.7) ­™µœ„µ¦–r ‡ ªµ¤°¥¼n Á ¥È œ Áž} œ ­» … ¦n ª ¤„´ œ Ĝ¤· ˜· ­´ Š ‡¤Â¨³ª´ • œ›¦¦¤…°Š £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°¤¸­·ÉŠš¸É‡¨oµ¥„´£µ‡„¨µŠž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ ‡º° „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š‹´Š®ª´— Ĝ̚¸É¤¸‡nµ—´œ¸­¼ŠÂ¨³˜É垦µ„’°¥nµŠ´—Á‹œÃ—¥ ¤®µ­µ¦‡µ¤ ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ ¨³°Îµœµ‹Á‹¦· Ž¹ÉŠ°¥¼nĜΜ—´œ¸˜ÉεĜ¡.«. 2545 ­µ¤µ¦™Á¨ºÉ°œ°´œ—´Åž°¥¼nĜΜ—´œ¸­¼ŠÄœ ¡.«. 2549 ŗo …–³Á—¸¥ª„´œ ¥Ã­›¦ …°œÂ„nœ ¨³»¦¸¦´¤¥r ˜„‹µ„ÃŽœ—´œ¸­¼ŠÄœ ¡.«. 2545 ¤µ°¥¼nĜΜ—´œ¸˜Éε Ĝ ¡.«. 2549 ­·ÉŠš¸É˜nµŠÅž‹µ„£µ‡„¨µŠ‡º° ‹Îµœªœ‹´Š®ª´—ĜÎœ—´œ¸žµœ„¨µŠÁ¡·É¤…¹Êœ‹µ„Á—·¤ ‹µ„Á¡¸¥Š 4 ‹´Š®ª´—Äœ ¡.«. 2545 Áž}œ 6 ‹´Š®ª´—Äœ ¡.«. 2549 Ž¹ÉŠnª¥šÎµÄ®o‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»… Ĝ¤·˜·œ¸Ê…°Š‹´Š®ª´—Äœ£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°¤¸‡ªµ¤Ä„¨oÁ‡¸¥Š„´œ¤µ„…¹Êœ„ªnµÄœ ¡.«. 2545 4. „µ¦Ÿ¼„…µ—…°Š„¨»n¤‹´Š®ª´—˜°œÄ˜o­»— (˜µ¦µŠš¸É 13.8) ž¦µ„’„µ¦–rĜ¤·˜·œ¸Ê ‡¨oµ¥‡¨¹Š„´Äœ¤·˜·‡¦°‡¦´ªÃ—¥„¨»n¤‹´Š®ª´—š¸É¤¸ž¦³µ„¦œ´™º°«µ­œµ°·­¨µ¤Áž}œ­nªœÄ®n®¦º° Á„º°Áž}œ­nªœÄ®n°´œÅ—o„n ­˜¼¨ ¥³¨µ „¦³¸É ž{˜˜µœ¸ ¨³œ¦µ›·ªµ­ Ÿ¼„…µ—˜ÎµÂ®œnŠÄœ °´œ—´˜oœ Ç š´ÊŠÄœ ¡.«. 2545 ¨³ 2549 ‹´Š®ª´—š¸É­µ¤µ¦™­°—š¦„Åžž¦µ„’ĜÎœ—´œ¸­¼Š ŗo„n »¤¡¦ Ĝ¡.«. 2545 ¨³˜¦´ŠÄœ ¡.«. 2549 ‹´Š®ª´—š¸É¥¹—°´œ—´ÄœÃŽœ—´œ¸˜Éεš´ÊŠ 2 že ‡º° ¦³œ°Š ¨³£¼Á„Ș ­Îµ®¦´£¼Á„ȘŽ¹ÉŠ˜„°¥¼nĜ°´œ—´­»—šoµ¥Äœ¡.«. 2549 ¤¸‡nµ—´œ¸š¸É™¼„š·ÊŠ®nµŠ‹µ„ °´œ—´¦°Š­»—šoµ¥‡º° ¡´š¨»Š°¥nµŠ´—Á‹œ¤µ„„ªnµž¦µ„’„µ¦–rĜ£¼¤·£µ‡°ºÉœ Ç ž{‹‹´¥­Îµ‡´š¸ÉšÎµ Ä®o°´œ—´…°Š‹´Š®ª´—£¼Á„Ș˜„¤µ°¥¼nšoµ¥˜µ¦µŠ‡º° ­´—­nªœ…°ŠŸ¼oš¸ÉšÎµŠµœ 50 ´ÉªÃ¤Š ˜n°­´ž—µ®r…¹Êœ ި³‡n µ čo ‹n µ ¥ÁŒ¨¸É ¥ —o µ œÁ‡¦ºÉ ° Š—ºÉ ¤ š¸É ¤¸  °¨„°±°¨r Á ¡·É ¤ …¹Ê œ ×¥ÁŒ¡µ³Äœž{ ‹ ‹´ ¥ ¦„œ´Ê œ Áž} œ

271


„µ¦Á‡¨ºÉ°œÅ®ªš¸É­ªœšµŠ„´…°Š‹´Š®ª´—­nªœÄ®n °¥nµŠÅ¦„Șµ¤n°ŠªnµŠ…°Š„¨»n¤‹´Š®ª´—£µ‡Ä˜o Ĝ¤· ˜·œ¸Ê‡ Š¨Š‹µ„Á—· ¤ ×¥‡ªµ¤Á¸É ¥ ŠÁœ¤µ˜¦“µœ…°Š‡nµ —´œ¸ Ä œ¡.«. 2549 ¨—¨Š‹µ„Äœ ¡.«. 2545 ž¦³¤µ–¦o °¥¨³ 7 …–³š¸É‹Îµ œªœ‹´Š®ª´—ĜÎœ—´œ¸ žµœ„¨µŠÁ¡·É¤‹µ„ 4 Áž}œ 7 ‹´Š®ª´— ˜µ¦µŠš¸É 13.5 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤…°Š£µ‡Á®œº°

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 ­»Ã…š´¥ 0.87 1 œ‡¦­ª¦¦‡r 0.94 2 ¡·‹·˜¦ 0.86 2 Á¸¥Š¦µ¥ 0.78 3 ¡¦n 0.85 3 ­»Ã…š´¥ 0.77 4 œ‡¦­ª¦¦‡r 0.81 4 ¡¦n 0.76 5 Á¡¦¼¦–r 0.79 5 ¡³Á¥µ 0.75 6 Á¸¥Š¦µ¥ 0.79 6 Á¸¥ŠÄ®¤n 0.75 7 ˜µ„ 0.79 7 ¨ÎµžµŠ 0.73 8 ¨Îµ¡¼œ 0.73 8 ¡·‹·˜¦ 0.72 9 °»˜¦—·˜™r 0.71 9 °»˜¦—·˜™r 0.71 10 °»š´¥›µœ¸ 0.67 10 ¡·¬–»Ã¨„ 0.66 11 ¤n±n°Š­°œ 0.66 11 °»š´¥›µœ¸ 0.65 12 ¡·¬–»Ã¨„ 0.64 12 ¨Îµ¡¼œ 0.64 13 Á¸¥ŠÄ®¤n 0.63 13 ˜µ„ 0.64 14 œnµœ 0.60 14 Á¡¦¼¦–r 0.63 15 ¨ÎµžµŠ 0.59 15 œnµœ 0.63 16 „ε¡ŠÁ¡¦ 0.45 16 „ε¡ŠÁ¡¦ 0.58 17 ¡³Á¥µ 0.36 17 ¤n±n°Š­°œ 0.57 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 6 ‹´Š®ª´— (35.29%) ¨—¨Š 8 ‹´Š®ª´— (47.06%) ‡Šš¸É 2 ‹´Š®ª´— (11.76%)

272

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 4 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 6 ¨Š‹µ„ 1 ¨Š‹µ„ 3 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 17 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 13 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 15 ¨Š‹µ„ 2 ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 12 ¨Š‹µ„ 10 ¨Š‹µ„ 8 ¨Š‹µ„ 7 ¨Š‹µ„ 5 ¨Š‹µ„ 14 ‡Šš¸É ¨Š‹µ„ 11


˜µ¦µŠš¸É 13.6 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤…°Š£µ‡„¨µŠ

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 œœš»¦¸ 0.92 1 ­·Š®r»¦¸ 0.91 2 Œ³Á·ŠÁš¦µ 0.87 2 œ‡¦œµ¥„ 0.88 3 ¨¡»¦¸ 0.80 3 °nµŠš°Š 0.85 4 œ‡¦ž“¤ 0.76 4 žš»¤›µœ¸ 0.79 5 ¦µ»¦¸ 0.75 5 ­»¡¦¦–»¦¸ 0.79 6 ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ 0.75 6 ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ 0.79 7 ­·Š®r»¦¸ 0.74 7 ¨»¦¸ 0.78 8 ‹´œš»¦¸ 0.74 8 ž¦µ‹¸œ»¦¸ 0.75 9 ¨»¦¸ 0.73 9 ­¦³»¦¸ 0.75 10 ­»¡¦¦–»¦¸ 0.73 10 œ‡¦ž“¤ 0.74 11 ˜¦µ— 0.72 11 ‹´œš»¦¸ 0.73 12 ´¥œµš 0.72 12 ¨¡»¦¸ 0.72 13 ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ 0.72 13 ´¥œµš 0.72 14 ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ 0.71 14 ¦µ»¦¸ 0.72 15 ­¦³»¦¸ 0.71 15 œœš»¦¸ 0.71 16 °nµŠš°Š 0.71 16 Œ³Á·ŠÁš¦µ 0.70 17 ¦³¥°Š 0.70 17 ­¤»š¦­µ‡¦ 0.66 18 ž¦µ‹¸œ»¦¸ 0.66 18 ­¦³Â„oª 0.65 19 œ‡¦œµ¥„ 0.66 19 Á¡¦»¦¸ 0.65 20 žš»¤›µœ¸ 0.64 20 ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ 0.61 21 ­¤»š¦­µ‡¦ 0.60 21 ¦³¥°Š 0.60 22 ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r 0.59 22 ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r 0.58 23 Á¡¦»¦¸ 0.57 23 ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ 0.57 24 ­¦³Â„oª 0.56 24 „µ‹œ»¦¸ 0.51 25 „µ‹œ»¦¸ 0.47 25 ˜¦µ— 0.48 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 12 ‹´Š®ª´— (48.0%) ¨—¨Š 11 ‹´Š®ª´— (44.0%) ‡Šš¸É 2 ‹´Š®ª´— (8.0%)

273

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 7 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 19 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 16 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 20 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 10 ‡Šš¸É Á¨ºÉ°œ‹µ„ 9 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 18 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 15 ¨Š‹µ„ 4 ¨Š‹µ„ 8 ¨Š‹µ„ 3 ¨Š‹µ„ 12 ¨Š‹µ„ 5 ¨Š‹µ„ 1 ¨Š‹µ„ 2 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 21 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 24 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 23 ¨Š‹µ„ 13 ¨Š‹µ„ 17 ‡Šš¸É ¨Š‹µ„ 14 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 25 ¨Š‹µ„ 11


˜µ¦µŠš¸É 13.7 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤…°Š £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 œ‡¦¦µ­¸¤µ 0.92 1 ¥Ã­›¦ 0.93 2 ¥Ã­›¦ 0.89 2 °Îµœµ‹Á‹¦· 0.84 3 «¦¸­³Á„¬ 0.83 3 ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ 0.83 4 ¤»„—µ®µ¦ 0.81 4 ­„¨œ‡¦ 0.81 5 …°œÂ„nœ 0.81 5 ¤®µ­µ¦‡µ¤ 0.78 6 »¦¸¦´¤¥r 0.76 6 œ‡¦¡œ¤ 0.77 7 œ‡¦¡œ¤ 0.76 7 °»—¦›µœ¸ 0.77 8 ­„¨œ‡¦ 0.76 8 °»¨¦µ›µœ¸ 0.77 9 °»¨¦µ›µœ¸ 0.73 9 œ‡¦¦µ­¸¤µ 0.75 10 °»—¦›µœ¸ 0.72 10 ¦o°¥Á°È— 0.72 11 ¦o°¥Á°È— 0.71 11 ´¥£¼¤· 0.70 12 ´¥£¼¤· 0.65 12 ¤»„—µ®µ¦ 0.68 13 ¤®µ­µ¦‡µ¤ 0.64 13 ®œ°Š‡µ¥ 0.66 14 Á¨¥ 0.60 14 …°œÂ„nœ 0.65 15 „µ¯­·œ›»r 0.58 15 «¦¸­³Á„¬ 0.61 16 ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ 0.56 16 „µ¯­·œ›»r 0.56 17 ­»¦·œš¦r 0.55 17 »¦¸¦´¤¥r 0.54 18 °Îµœµ‹Á‹¦· 0.54 18 ­»¦·œš¦r 0.47 19 ®œ°Š‡µ¥ 0.38 19 Á¨¥ 0.35 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 11 ‹´Š®ª´— (57.89%) ¨—¨Š 8 ‹´Š®ª´— (42.11%) ‡Šš¸É 0 ‹´Š®ª´— (0%)

274

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 2 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 18 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 16 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 8 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 13 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 7 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 10 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 9 ¨Š‹µ„ 1 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 11 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 12 ¨Š‹µ„ 4 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 19 ¨Š‹µ„ 5 ¨Š‹µ„ 3 ¨Š‹µ„ 15 ¨Š‹µ„ 6 ¨Š‹µ„ 17 ¨Š‹µ„ 14


˜µ¦µŠš¸É 13.8 „µ¦‹´—°´œ—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤…°Š£µ‡Ä˜o

¨Îµ—´š¸É

¡.«. 2545 ‹´Š®ª´—

¡.«. 2550 ‹´Š®ª´—

—´œ¸ ¨Îµ—´š¸É —´œ¸ ¤ª¨¦ª¤ ¤ª¨¦ª¤ 1 »¤¡¦ 0.95 1 „¦³¸É 0.87 2 „¦³¸É 0.90 2 ¥³¨µ 0.87 3 ¥³¨µ 0.81 3 œ¦µ›·ªµ­ 0.80 4 ­˜¼¨ 0.80 4 ˜¦´Š 0.78 5 ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ 0.75 5 ­˜¼¨ 0.75 6 œ¦µ›·ªµ­ 0.73 6 ­Š…¨µ 0.74 7 ž{˜˜µœ¸ 0.68 7 ž{˜˜µœ¸ 0.72 8 ¡´ŠŠµ 0.66 8 ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ 0.71 9 ¡´š¨»Š 0.63 9 »¤¡¦ 0.66 10 ˜¦´Š 0.62 10 œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ 0.65 11 £¼Á„Ș 0.59 11 ¡´ŠŠµ 0.65 12 ¦³œ°Š 0.58 12 ¦³œ°Š 0.59 13 œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ 0.52 13 ¡´š¨»Š 0.57 14 ­Š…¨µ 0.50 14 £¼Á„Ș 0.38 Á¨ºÉ°œ…¹Êœ 6 ‹´Š®ª´— (42.86%) ¨—¨Š 6 ‹´Š®ª´— (42.86%) ‡Šš¸É 2 ‹´Š®ª´— (14.29%)

„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨Š …°Š°´œ—´ Á¨ºÉ°œ‹µ„ 2 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 3 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 6 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 10 ¨Š‹µ„ 4 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 14 ‡Šš¸É ¨Š‹µ„ 5 ¨Š‹µ„ 1 Á¨ºÉ°œ‹µ„ 13 ¨Š‹µ„ 8 ‡Šš¸É ¨Š‹µ„ 9 ¨Š‹µ„ 11

œªšµŠ„µ¦¡´•œµ „µ¦ª·Á‡¦µ³®r—´œ¸‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·œ¸Ê…°Š‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç nª¥Ä®oœªšµŠ„µ¦ ¡´•œµ¤·˜·­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤Ã—¥ÁºÉ°¤Ã¥Š„´¤·˜·°ºÉœ Ç —´Šœ¸Ê 1. ‡ª‡» ¤ n ° Šªn µ ŠÄœ¤· ˜· ­´ Š ‡¤Â¨³ª´ • œ›¦¦¤ Á¤ºÉ ° ¡· ‹ µ¦–µÄœ£µ¡¦ª¤ ¦³—´ž¦³Áš«‹³¡ªnµn°ŠªnµŠÄœ¤·˜·œ¸Ê…¥µ¥…¹Êœ„ªnµÁ—·¤ —´Šœ´Êœ „µ¦¡´•œµÄœ£µ¡¦ª¤‹¹Š‡ª¦ ®µšµŠ‡ª‡»¤n°ŠªnµŠœ¸ÊŤnÄ®o…¥µ¥…¹Êœ®¦º°‡ª¦Ä®o¨—¨Š ¤·˜·—oµœ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤™º°Áž}œ­nªœš¸É ‹³nª¥­¦oµŠ‡ªµ¤­¤—»¨Ä®o„´¸ª·˜„µ¦šÎµŠµœÂ¨³¦µ¥Å—oŽ¹ÉŠÄœž{‹‹»´œ¤¸ž{®µÄœ—oµœn°ŠªnµŠ¤µ„ °¥¼n¨oª —´Šœ´Êœ­·ÉŠš¸É‹³nª¥¨—‡ªµ¤¦o°œÂ¦Š…°Š­™µœ„µ¦–rĜ¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o„ȇº°˜o°Š ‡ª‡»¤n°ŠªnµŠÄœ¤·˜·œ¸Ê×¥ÁŒ¡µ³Äœ„¨»n¤‹´Š®ª´—£µ‡„¨µŠ ‡ªµ¤­ÎµÁ¦È‹Äœž¦³Á—Èœœ¸Ê‹³nª¥š»Á¨µ ž{ ®µÄœ¤· ˜·š¸É Á„¸É ¥ ª…o ° Š„´ Á«¦¬“„· ‹Å—o ‡ªµ¤‹¦· Š ¨oª ‡ªµ¤­Î µ Á¦È‹…°Š„µ¦¡´ • œµÄœ¤· ˜·œ¸Ê ¥´ Š ÁºÉ°¤Ã¥ŠÅž™¹Š¤·˜· °ºÉœ Ç œ°„Á®œº°„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o ¤·˜·°ºÉœ Ç š¸Éªnµœ¸Êŗo„n ­˜·ž{µÂ¨³ 275


„µ¦Ä i¦¼oš¸ÉÄ®o‡ªµ¤­Îµ‡´„´„µ¦Á¦¸¥œ¦¼oœ°„¦³ ¤·˜·­»…£µ¡Á¡¦µ³¤·˜·œ¸Ê­¦oµŠ‡ªµ¤­¤—»¨Å¤nÄ®o ž¦³µ„¦˜o°Š˜¦µ„˜¦ÎµÂ¨³Á‡¦¸¥—¤µ„Á„·œÅž ¤·˜·»¤œÁ¡¦µ³„·‹„¦¦¤—oµœ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ Áž}œn°ŠšµŠ…°Š„µ¦¡´•œµ„¨»n¤Â¨³»¤œÂ¨³‹·˜°µ­µ ž¦³Á—Èœš¸É‡ª¦Ä­nċ‡º° …o°¤¼¨„µ¦ž¦³Á¤·œ‹µ„¦³—´‹´Š®ª´—­—Šœ´¥ªnµ ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥Èœ Áž}œ­»…Äœ¤·˜·œ¸Ê°µ‹Á„¸É¥ª…o°Š„´¦³—´¦µ¥Å—o —´Šœ´Êœ®µ„ž¨n°¥Åž˜µ¤¥™µ„¦¦¤Â¨oª n°ŠªnµŠ šµŠÁ«¦¬“„·‹°µ‹Áž}œ˜´ªÂž¦š¸É¡¨°¥šÎµÄ®oÁ„·—‡ªµ¤Å¤nÁšnµÁš¸¥¤—oµœ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤˜µ¤Åž —oª¥ ®µ„Áž}œÁnœœ´ÊœÂ¨oª „µ¦‹³‡µ—®ª´ŠÄ®o‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·œ¸Ênª¥¨—‡ªµ¤¦o°œÂ¦Š…°Š ž{®µÁ«¦¬“„·‹„ȇŠ‹³Å¤n¦¦¨»Ÿ¨ œªšµŠÄœ„µ¦¡´•œµ¤·˜·œ¸Ê‡º° „µ¦­¦oµŠª´•œ›¦¦¤¤ª¨œš¸É¤¸¦µ‡µ™¼„ Ž¹ÉŠ‡œ­nªœ Ä®n­µ¤µ¦™Á…oµ™¹ŠÅ—o×¥­·ÊœÁž¨º°Šœo°¥®¦º°Áž}œÂÄ®oÁž¨nµ „µ¦­nŠÁ­¦·¤„·‹„¦¦¤­´Š‡¤Â¨³ ª´•œ›¦¦¤Äœ¦¼ž¦·„µ¦ž¦³µœ„È—¸ ®¦º°„µ¦‹´—‡ª‡¼nŞ„´„·‹„¦¦¤»¤œ ¨³«µ­œµ°¥nµŠ „ªoµŠ…ªµŠÂ¨³°¥¼n£µ¥Ä˜o«¸¨›¦¦¤°´œ—¸‹³Áž}œšµŠ®œ¹ÉŠš¸Énª¥¨—n°ŠªnµŠÄœ¤·˜·œ¸Ê ¨³¨—‡ªµ¤ ¦o°œÂ¦Š…°Š„µ¦Â…nŠ…´œÄœ¤·˜·š¸ÉÁ„¸É¥ª„´Á«¦¬“„·‹Å—oÁž}œ°¥nµŠ—¸ 2. „µ¦­¦o µ Š‡ªµ¤Á˜·  ؗo ª ¥„µ¦­n Š Á­¦· ¤ ­´Š ‡¤Â¨³ª´ • œ›¦¦¤ …o° ¤¼ ¨„µ¦ ª·Á‡¦µ³®r¦³—´‹´Š®ª´—­—ŠÄ®oÁ®ÈœÂ¨oªªnµ„·‹„¦¦¤—oµœ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤Á„¸É¥ª…o°Š„´¦³—´ ¦µ¥Å—o —´Šœ´Êœœ°„‹µ„‹³¡´•œµÅž˜µ¤š·«šµŠš¸É 1 ¨oª ĜšµŠ„¨´„´œ¦´“°µ‹­¦oµŠ‡ªµ¤Á˜·Ã˜ šµŠÁ«¦¬“„·‹ ŗo —oª ¥„µ¦­nŠ Á­¦·¤ „·‹ „¦¦¤­´ Š ‡¤Â¨³ª´• œ›¦¦¤ ˜nš´Ê Š œ¸Ê˜o ° ŠÅ¤n Ä ®o„· ‹ „¦¦¤ Á®¨nµœ¸Ê„¨µ¥Áž}œ­·œ‡oµš¸Éčo®µ„εŦ „·‹„¦¦¤šµŠ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤˜o°Š¤¸¦µ‡µ™¼„¨³¡nªŠ —oª¥„µ¦Ä®oÁž¨nµÄœµŠ„¦–¸ ×¥›¦¦¤µ˜·Â¨oª„µ¦ž¦³„°„·‹„¦¦¤Á®¨nµœ¸ÊÁž}œ­·ÉŠš¸É˜o°Š¤¸„µ¦Äo ‹nµ¥°¥¼n¨oª „µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤Á˜·Ã˜šµŠÁ«¦¬“„·‹‹¹ŠÅ¤n‡ª¦¤»nŠÁ¡¸¥Š„µ¦Äo‹nµ¥Äœ­·œ‡oµÁ·Š›»¦„·‹ Ášnµœ´Êœ ˜n®µ„­µ¤µ¦™­nŠÁ­¦·¤Ä®oÁ„·—„·‹„¦¦¤­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤°¥nµŠš´Éª™¹ŠÂ¨³Á®¤µ³­¤Â¨oª ‹³nª¥„¦³˜»oœ„µ¦Äo‹nµ¥š¸ÉŤnÁ¡¸¥ŠÂ˜n‹³­¦oµŠ­¤—»¨Ä®o„´‡»–£µ¡¸ª·˜Ášnµœ´Êœ ˜n„µ¦Äo‹nµ¥ Á®¨n µ œ¸Ê ¥´ Š ®¤» œ Áª¸ ¥ œÄœ» ¤ œŽ¹É Š n ª ¥Ä®o „ ¨»n ¤ ¦µ„®o µ —Î µ ¦Š°¥¼n Å —o œ°„‹µ„œ´Ê œ ¥´ Š ¤¸ ­n ª œ‹¼ Š ċ „µ¦šn°ŠÁš¸É¥ª‹µ„˜nµŠž¦³Áš«Äœ°¸„í—®œ¹ÉŠ 3. ¨—„·‹„¦¦¤š¸ÉŤn­¦oµŠ­¦¦‡r „µ¦ª·Á‡¦µ³®r…o°¤¼¨¦³—´¥´Š¡—oª¥ªnµ„µ¦Äo‹nµ¥ Ĝ„µ¦Á­¡Á‡¦ºÉ°Š—ºÉ¤š¸É¤¸Â°¨„°±°¨rÁ¡·É¤…¹ÊœÅž¡¦o°¤ Ç „´„µ¦‹nµ¥—oµœ„µ¦´œÁš·ŠÂ¨³„µ¦°nµœ Áž}œ ž„˜·°¥¼n¨oªš¸É„µ¦¡´„Ÿn°œÄœ¥µ¤ªnµŠ…°Šž¦³µ„¦¤´„˜o°ŠÁ„¸É¥ª…o°Š„´„·‹„¦¦¤µŠž¦³Á£šš¸ÉŤn ž¦³Ášº°Šž{µÂ¨³‹·˜Ä‹ °µš· „µ¦Á­¡­»¦µ „¦¡œ´œ ¨³„µ¦Áš¸É¥ª­™µœÁ¦·Š¦¤¥r —´Šœ´Êœ „µ¦ ­n Š Á­¦· ¤ „· ‹ „¦¦¤­´ Š ‡¤Â¨³ª´ • œ›¦¦¤‹¹ Š ˜o ° Š„¦³šÎ µ ‡ª‡¼n Å ž„´  „µ¦‡ª‡» ¤ ¡§˜· „ ¦¦¤š¸É Å ¤n Á®¤µ³­¤Á®¨nµœ¸Ê ®µÅ¤n¨oªŸ¨¨´¡›r‹µ„„·‹„¦¦¤ž¦³Á£šœ¸Ê‹³®´„¨oµŠ‡»–‡nµÄœ„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤

276


­¤—»¨Ä®o„´¸ª·˜˜µ¤š¸É„¨nµª¤µÂ¨oª °µš· œÎµÅž­¼nž{®µ­»…£µ¡ °µµ„¦¦¤ ‡¦°‡¦´ª ¨³ °ºÉœ Ç —´Šœ´Êœ„µ¦¦–¦Š‡rÁ¡ºÉ°˜n°˜oµœ„µ¦Á­¡­»¦µ „µ¦¡œ´œ ¥µÁ­¡˜·— ¨³°µ¥¤»…˜nµŠ Ç ‹¹Š˜o°Š„¦³šÎµ‡ª‡¼nŞ„´„µ¦­nŠÁ­¦·¤„·‹„¦¦¤­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤°¥nµŠ‹¦·Š‹´Š ¨³ÄœœÊ宜´„š¸É Ášnµ Ç „´œ

277


278 278


­nªœš¸É 3 ­¦»žÂ¨³…o°Á­œ°Âœ³

279 279


280 280


šš¸É 14 ­¦»ž£µ¡¦ª¤…°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œ ¨³ÂœªšµŠ„µ¦¡´•œµ

¨´„¬–³Á—nœ…°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œµŠ¤·˜· …o°¤¼¨‹µ„„µ¦ª·Á‡¦µ³®r­—Š™¹Š¨´„¬–³ÁŒ¡µ³…°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œµŠ ¤·˜·—´Šœ¸Ê 1. ‡œ„´£µª³Âª—¨o°¤ „µ¦«¹„¬µÄœ®¨µ¥„¦–¸Â­—Š™¹Š‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ ˜´ª¸Êª´—š¸É­—Š­™µœ£µ¡‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»……°Š‡œ„´ž{‹‹´¥š¸É¤¸°·š›·¡¨ (—¼šš¸É 2) ž¦³Á—Èœ ­Îµ‡´‡º°‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ»—˜´ª¸Êª´— 2 ­nªœ¤¸…o°¡¹Š˜¦³®œ´„ —´Šœ¸Ê 1.1 „µ¦­nŠ°·š›·¡¨Â°Š‡r¦ª¤ „µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Ä®o„´‡œœ´Êœ ­nªœ­Îµ‡´…¹Êœ°¥¼n„´­£µ¡ÁŠºÉ°œÅ…š¸É™º°Áž}œž{‹‹´¥š¸É¤¸°·š›·¡¨ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ „µ¦¡´•œµÃ—¥­¦oµŠ ­£µ¡ÁŠºÉ°œÅ…˜o°Š„¦³šÎµÂ°Š‡r¦ª¤®¦º°¤¸¼¦–µ„µ¦‹¹Š‹³šÎµÄ®o‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦³—´»‡‡¨ ´ŠÁ„·—…¹ÊœÅ—o „µ¦¡¥µ¥µ¤­¦oµŠ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤š¸ÉÁ®¤µ³­¤Á¡¸¥Š°¥nµŠÁ—¸¥ªÃ—¥ž¦µ«‹µ„„µ¦ ­¦¦‡r­¦oµŠÁŠºÉ°œÅ…°ºÉœ Ç Åž¡¦o°¤„´œ °µš· Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤ ž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³ ›¦¦¤µ£·µ¨ ¨³°ºÉœ Ç ¥n°¤Å¤n­µ¤µ¦™¥„¦³—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»……°Š‡œÅ—o ĜšµŠ˜¦Š…oµ¤¥´Š °µ‹„¨´¤µ­nŠŸ¨Ä®o‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¦³—´­£µ¡ÁŠºÉ°œÅ…˜o°Š¨—˜É娊—´Š‹³Å—o„¨nµª˜n°Åž 1.2 „µ¦­nŠ°·š›·¡¨Â 2 šµŠ ĜšµŠž’·´˜·Â¨oª ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…š´ÊŠ 2 ­nªœ­µ¤µ¦™­nŠŸ¨™¹Š„´œÂ¨³„´œÅ—o ץŤn‹Îµ„´—ªnµ‹³Áž}œÁ¡¸¥Š„µ¦­nŠ°·š›·¡¨‹µ„¦³—´ž{‹‹´¥š¸É ¤¸°·š›·¡¨Á¡¸¥ŠšµŠÁ—¸¥ª „µ¦«¹„¬µ‡¦´ÊŠœ¸Ê­—ŠÄ®oÁ®ÈœªnµÁ«¦¬“„·‹š¸ÉÁ…o¤Â…ÈŠ˜o°ŠÄoÁª¨µ­´„¦³¥³ ®œ¹ÉŠ„n°œ‹³­nŠŸ¨™¹Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœ„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o…°Š»‡‡¨ ˜n…–³Á—¸¥ª„´œ „µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o„È Á„¸É ¥ª…o°Š®¦º°­nŠŸ¨˜n°ÂÂŸœ„µ¦Á­¡ª´ •œ›¦¦¤˜¨°—‹œž{ ®µ ­·ÉŠÂª—¨o°¤Ánœ„´œ ž’·­´¤¡´œ›r 2 šµŠšÎµÄ®oÁŠºÉ°œÅ…Äœ…o°š¸É 1.1 „¨µ¥Áž}œ­·ÉŠ­Îµ‡´Á¡¦µ³®µ„Ťn ­µ¤µ¦™¡´•œµž{‹‹´¥š¸É¤¸°·š›·¡¨Ä®o­nŠŸ¨Â°Š‡r¦ª¤Å—o¨oª„ÈŤnÁ¡¸¥ŠÂ˜n‹³Áž}œ…o°‹Îµ„´—…°Š„µ¦ ­¦oµŠ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»……°Š‡œÁšnµœ´Êœ ˜n°µ‹­nŠŸ¨­³šo°œ„¨´¤µ­¼n„µ¦…µ—ž¦³­·š›·Ÿ¨…°Š „µ¦¡´ •œµ‡ªµ¤°¥¼nÁ ¥ÈœÁž} œ­» ……°Š¦³ž{‹‹´¥ š¸É¤¸°·š ›·¡¨Å—o „µ¦®µÁ¨¸Ê¥Š¸¡ š¸É­nŠŸ¨˜n°„µ¦ 281 281


šÎµ¨µ¥­·ÉŠÂª—¨o°¤Áž}œ˜´ª°¥nµŠ…°Š„µ¦­nŠ°·š›·¡¨‹µ„„µ¦—εÁœ·œ¸ª·˜…°Š»‡‡¨˜n°­£µ¡š¸É ‹´—Áž}œÁŠºÉ°œÅ……°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»… 2. »¤ œÁ…o ¤Â…È Š ¨³­´ Š‡¤Â¨³ª´ •œ›¦¦¤ …–³š¸É ¡ºÊ œ š¸ÉÄ œÃŽœ—´ œ¸ ­¼Š…°Š ®¨µ¥¤·˜· °µš· ­˜·ž{µÂ¨³„µ¦Ä i¦¼o ‡¦°‡¦´ª ‡ªµ¤¤´Éœ‡Šž¨°—£´¥¦nª¤„´œ ­·ÉŠÂª—¨o°¤ ¨³ „µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o¤´„™¼„‡¦°‡¦°Š‹µ„„¨»n¤‹´Š®ª´—Äœ£¼¤·£µ‡®œ¹ÉŠ Ç Â˜n­Îµ®¦´¤·˜·»¤œ Á…o¤Â…ÈŠ (Ĝ¦³¥³®¨´Š) ¨³­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤Â¨oªÁžd—ð„µ­Ä®o‹´Š®ª´—‹µ„£¼¤·£µ‡˜nµŠ Ç Â…nŠ…´œ„´œÁ¡ºÉ°ž¦µ„’ĜÎœ—´œ¸­¼ŠÄ„¨oÁ‡¸¥Š„´œ —´Šœ´Êœ „µ¦Ä®o£µ¡­¦»ž…°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ ˜n¨³„¨»n¤‹´Š®ª´—‹¹ŠÅ¤n¤¸„µ¦„¨nµª™¹Š¤·˜·š´ÊŠ­°ŠªnµÁž}œ¨´„¬–³Á—nœ…°Š„¨»n¤‹´Š®ª´—‹µ„£¼¤·£µ‡Ä— 3. ­»…£µ¡ ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·­»…£µ¡™º°Áž}œ¤·˜·š¸É¥µ„„n„µ¦Á¨º°„˜´ª¸Êª´— š¸É­»— ×¥ÁŒ¡µ³Äœ¤·˜·­»…£µ¡šµŠ„µ¥ œ°„‹µ„œ´Êœ°·š›·¡¨…°ŠÃ‡¦Š„µ¦ 30 µš¦´„¬µš»„懚¸É ­nŠŸ¨¤µ„ÄœnªŠÁ¦·É¤Ã‡¦Š„µ¦˜¨°—¦³¥³Áª¨µ 6 žeš¸ÉŸnµœ¤µ šÎµÄ®ož¦·¤µ–„µ¦Äo¦·„µ¦Á¡·É¤­¼Š…¹Êœ ¤µ„‹œ°µ‹Å¤n ­ ³šo ° œ£µ¡š¸É Á ž} œ ‹¦· Š ž{ ‹‹´ ¥ š¸É ­nŠ Ÿ¨˜n ° „µ¦ª´ — ‡ªµ¤°¥¼n Á ¥È œ Áž} œ ­» … Ĝ¤· ˜· œ¸Ê °¸ „ ž¦³„µ¦®œ¹É Š ‡º ° ž¦³µ„¦Â ŠŽ¹É Š Á„· — ‹µ„„µ¦¥o µ ¥™·É œ …o µ ¤£¼ ¤· £ µ‡Ã—¥ÁŒ¡µ³‹µ„£µ‡ ˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° Á¤ºÉ°ž¦³„°„´‡ªµ¤¡¦o°¤—oµœš¦´¡¥µ„¦šµŠ­µ›µ¦–­»…ÄœÁ¤º°Š­Îµ‡´ Ç Ž¹ÉŠ—¹Š—¼—Ä®oÁ„·—„µ¦Äo¦·„µ¦…oµ¤¡ºÊœš¸ÉÁœºÉ°Š‹µ„„µ¦Á‹Èžiª¥Áž}œž{®µÁ¦nŠ—nªœ…°Š¤œ»¬¥rš¸É˜o°ŠÁ¦nŠ Á¥¸¥ª¥µ ‹¹ŠšÎµÄ®o­™·˜·…°Š˜´ª¸Êª´—š¸ÉÁ¨º°„čo°µ‹‹³¥´ŠÅ¤n™¼„˜o°Šœ´„ —oª¥Á®˜»œ¸Ê¤·˜·­»…£µ¡‹¹ŠÅ¤n™¼„ œÎµÅž­¦»žªnµÁž}œ¨´„¬–³Á—nœ…°Š„¨»n¤‹Š®ª´—Ä— šÎµœ°ŠÁ—¸¥ª„´¤·˜·»¤œÁ…o¤Â…Ȋ¨³­´Š‡¤Â¨³ ª´•œ›¦¦¤Â˜n—oª¥Á®˜»Ÿ¨š¸É˜nµŠ„´œ 4. ‡¦°‡¦´ª ĜnªŠ 6 žeš¸ÉŸnµœ¤µ°´˜¦µ„µ¦®¥nµ¦oµŠ …°Š‹´Š®ª´—˜nµŠ Ç Ã—¥ÁŒ¡µ³ Ĝ£µ‡„¨µŠÂ¨³£µ‡Á®œº° ¨³‹´Š®ª´—š¸É¤¸‡ªµ¤Áž}œÁ¤º°Š­¼ŠÁ¡·É¤…¹Êœ°¥nµŠ´—Á‹œ „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š šÎµœ°Šœ¸ÊšÎµÄ®o‹´Š®ª´—š¸É¤¸‡ªµ¤Áž}œÁ¤º°Š­¼ŠÂ¨³„¨»n¤‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡Á®œº°˜o°Š­¼Á­¸¥˜ÎµÂ®œnŠÄœ Μ—´œ¸­¼ŠÄ®o„´„¨»n¤‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° ¨³£µ‡Ä˜o¨³Â„n„¨»n¤‹´Š®ª´—š¸É¤¸ ¦³—´‡ªµ¤Áž}œÁ¤º°Š˜Éε 5. ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ¤·˜·­˜·ž{µÂ¨³„µ¦Ä i¦¼o„´¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³ ¦µ¥Å—o Áž} œ š¸É ¦´  ¦¼o „´ œ ªn µ ¦³—´  „µ¦«¹ „ ¬µ¤¸ ‡ ªµ¤­´ ¤ ¡´ œ ›r „´  ð„µ­„µ¦¤¸ Š µœšÎ µ ¨³¦µ¥Å—o „µ¦ª· Á ‡¦µ³®r —o ª ¥‡n µ —´  œ¸ ¤ ª¨¦ª¤Äœ¦³—´  ‹´ Š ®ª´ — ­—ŠŸ¨¥º œ ¥´ œ ‡ªµ¤ÁºÉ °…o µ Š˜o œ „¨n µ ª‡º ° „¨»n¤‹´Š®ª´—š¸É‡¦°‡¦°ŠÃŽœ—´œ¸­¼Š…°Š¤·˜·š´ÊŠ 2 Áž}œ‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡„¨µŠ ¨³š¸É­Îµ‡´‡º° Áž}œ ‹´Š®ª´—Á—¸¥ª„´œž¦³¤µ–¦o°¥¨³ 50 œ°„‹µ„œ´Êœ‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤…°Šš´ÊŠ­°Š¤·˜·¥´Š‡¨oµ¥‡¨¹Š„´œ ×¥‡nµ­¼Š­»—­µ¤µ¦™­¼ŠÅ—oÁ„º°Á˜È¤¤µ˜¦ Ž¹ÉŠÁž}œ¨´„¬–³š¸ÉŤn‡n°¥ž¦µ„’„´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»… ¤·˜·°ºÉœ

282


6. ‡ªµ¤­´¤¡´œ›rĜÁ·Š¨¦³®ªnµŠ¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤„´¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³ ¦µ¥Å—o ĜšÎµœ°ŠÁ—¸¥ª„´…o°š¸É 4 š¸É¦´¦¼o„´œªnµ‡ªµ¤Á˜·Ã˜Äœ¤·˜·Á«¦¬“„·‹¤´„­nŠŸ¨ÄœšµŠ¨ ˜n°¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤ …o°¤¼¨…°Š°Š‡r„µ¦­®ž¦³µµ˜·Å—oÁœoœÄ®oÁ®Èœªnµ‡ªµ¤™—™°¥…°Šž{®µ ­·É Š ª—¨o ° ¤Äœž¦³Áš«Â™Á°Á¸ ¥ žŽ· ¢d „ Á„· — ‹µ„„µ¦…¥µ¥˜´ ª …°ŠŸ¨Ÿ¨· ˜ šµŠÁ«¦¬“„· ‹ Ĝ 2 š«ª¦¦¬š¸ÉŸnµœ¤µ Ÿ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®r—oª¥‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤¦³—´‹´Š®ª´—­—ŠŸ¨¥ºœ¥´œÂœª‡·— …oµŠ˜oœ ®¨´„“µœž¦³„µ¦Â¦„‡º° ‡nµ­®­´¤¡´œ›rĜÁ·Š¨…°Š¤·˜·š´ÊŠ 2 Ĝ ¡.«. 2550 š¸É¦³—´ –0.45 š¸ÉÁ¡·É¤‹µ„ 6 že„n°œ®œoµ œ°„‹µ„œ´Êœž¦³¤µ–¦o°¥¨³ 50 …°Š„¨»n¤‹´Š®ª´—šoµ¥˜µ¦µŠÄœ¤·˜· „µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o „¨´ž¦µ„’ĜÎœ—´œ¸­¼Š…°Š¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤ 7. ‡ªµ¤­´¤¡´œ›rÁ·Š¨¦³®ªnµŠ¤·˜·‡ªµ¤¤´Éœ‡Šž¨°—£´¥¦nª¤„´œ„´¤·˜·„µ¦¤¸ ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o ‡ªµ¤‹¦·ŠÂ¨oª¤·˜·š´ÊŠ 2 ‡ª¦‹³­nŠÁ­¦·¤Ž¹ÉŠ„´œÂ¨³„´œ ˜nĜ‡ªµ¤Áž}œ‹¦·ŠÂ¨oª ‡ªµ¤Á˜·Ã˜…°ŠÁ«¦¬“„·‹¤´„Á„·—…¹Êœ‡ª‡¼n„´‡ªµ¤Á˜·Ã˜…°Š‡ªµ¤Áž}œÁ¤º°Š ¨´„¬–³‡ªµ¤Áž}œ Á¤º°Šœ¸ÉÁ°Šš¸ÉšÎµÄ®o„µ¦—ε¦Š¸ª·˜…µ—¦µ¥Å—oŤnŗo œ°„‹µœ´Êœ‡ªµ¤Áž}œÁ¤º°Š¥´Š¨—š°œ‡ªµ¤Ÿ¼„¡´œ Ĝ¨´„¬–³»¤œ ˜nÁ¡·É¤œ·­´¥¦·Ã£‡œ·¥¤ ª·™¸š¸ÉÁž¨¸É¥œÅžÁ®¨nµœ¸ÊšÎµÄ®o„µ¦«¹„¬µÁž}œ‹ÎµœªœÅ¤n œo°¥š¸É¡ªnµ¦µ‡µ…°Š‡ªµ¤Á˜·Ã˜šµŠÁ«¦¬“„·‹ ‡º° „µ¦Á¡·É¤…¹Êœ…°Š°µµ„¦¦¤ „µ¦ª· Á ‡¦µ³®r ‡ ªµ¤°¥¼n Á ¥È œ Áž} œ ­» … ¦n ª ¤„´ œ —o ª ¥‡n µ —´  œ¸ ¤ ª¨¦ª¤‡¦´Ê Š œ¸Ê ¥º œ ¥´ œ ™¹ Š ‡ªµ¤­´¤¡´œ›rÁ·Š¨¦³®ªnµŠ¤·˜·š´ÊŠ 2 ×¥ž¦³¤µ–‡¦¹ÉŠ®œ¹ÉŠ…°Š 21 ‹´Š®ª´— ĜΜ—´œ¸­¼Š…°Š¤·˜· „µ¦¤¸ Š µœšÎ µÂ¨³¦µ¥Å—o„ ¨´ Åžž¦µ„’Äœ„¨»n ¤ 21 ‹´ Š®ª´ — ĜΜ—´ œ¸ ˜Éε…°Š¤· ˜·‡ªµ¤¤´É œ ‡Š ž¨°—£´¥¦nª¤„´œ ‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Í­®­´¤¡´œ›r˜·—¨š¸É -0.46 Áž}œ­·ÉŠ­œ´­œ»œ°¸„í—®œ¹ÉŠ

‡ªµ¤­´¤¡´œ›r…°Š­™µœ„µ¦–r¦³—´Á¤º°Š-œš „´‹´Š®ª´— ‡Îµªnµ ‹´Š®ª´— Ťnŗo¤¸‡ªµ¤®¤µ¥¤µ„œ´„Äœ—oµœ„µ¦¡´•œµ œ°„‹µ„‹³Áž}œÁ¡¸¥ŠÁ…˜ „µ¦ž„‡¦°Šš¸É°µ‹‹³Á„¸É¥ª…o°Š„ȘnÁ¡¸¥Š„µ¦¦·®µ¦„µ¦¡´•œµÁšnµœ´Êœ ®´ªÄ‹­Îµ‡´š¸ÉÁž}œ‡Îµ°›·µ¥ ¨³ÁºÉ°¤Ã¥Š‡ªµ¤­´¤¡´œ›r…°Š­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÁ„º°š´ÊŠ®¤—‹¹ŠÁ„¸É¥ª…o°Š „´Á¤º°Š-œš Ž¹ÉŠÂšoš¸É‹¦·Š„ȇº°„µ¦Áž}œ˜´ªÂšœš¸É­³šo°œœ´¥…°ŠÁ«¦¬“„·‹°»˜­µ®„¦¦¤-­´Š‡¤Â¨³ Á„¬˜¦„¦¦¤ ®µ„‹³‹´—‹´Š®ª´—Äœ£¼¤·£µ‡Áž}œ 2 „¨»n¤ ‡º° „¨»n¤‹´Š®ª´—Äœ£µ‡„¨µŠÂ¨³£µ‡Ä˜o „´ „¨»n¤‹´Š®ª´—Äœ£µ‡Á®œº°Â¨³£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° ¨oªœÎµÅžÁš¸¥Á‡¸¥Š„´“µœ‡·—…°ŠÁ¤º°Šœš „È‹³Å—o…o°­¦»žªnµ ‹´Š®ª´—„¨»n¤Â¦„Áž}œ˜´ªÂšœ…°ŠÁ¤º°Š ®¦º°Á«¦¬“„·‹°»˜­µ®„¦¦¤ …–³š¸É ‹´Š®ª´—„¨»n¤š¸É­°ŠÁž}œ˜´ªÂšœ…°Šœš®¦º°­´Š‡¤Â¨³Á„¬˜¦„¦¦¤ „µ¦ª·Á‡¦µ³®rÁš¸¥Á‡¸¥ŠÄœ ¨´„¬–³œ¸Ênª¥šÎµÄ®oÁ…oµÄ‹­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»……°ŠÁ¤º°Š-œšÂ¨³‹´Š®ª´— 283


“µœ‡·—š¸É­Îµ‡´°¸„ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ‡º°‡ªµ¤­´¤¡´œ›r…°Š¤·˜·‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œ Ž¹ÉŠÅ—o„¨nµª¤µoµŠÂ¨oª„n°œ®œoµœ¸Ê ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r—´Š„¨nµªœ´Êœ­µ¤µ¦™‹´—„¨»n¤Ä®o´—Á‹œ…¹Êœ‡º° „¨»n¤ š¸É 1 ŗo„n „µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤ ¨³­˜·ž{µÂ¨³„µ¦Ä i¦¼o „¨»n¤š¸É 2 ‡º° ­»…£µ¡ ‡¦°‡¦´ª š¸É°¥¼n°µ«´¥ ‡ªµ¤¤´Éœ‡Šž¨°—£´¥¦nª¤„´œ ¨³­·ÉŠÂª—¨o°¤ ­Îµ®¦´ ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…°¸„ 3 ¤·˜·š¸ÉÁ®¨º°‡º° »¤œÁ…o¤Â…ÈŠ ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ ¨³ž¦³µ›·žÅ˜¥ ¨³›¦¦¤µ£·µ¨œ´Êœ ™º°Áž}œ„¨»n¤‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…š¸ÉÁž}œ°·­¦³Ž¹ÉŠÅ¤n…¹Êœ„´¤·˜·Ä— Ç Á¤ºÉ°ÁºÉ°¤Ã¥Š“µœ‡·—…oµŠ˜oœÁ…oµ—oª¥„´œ„È‹³Å—o…o°­¦»ž¦ª¥°—…°Š‡ªµ¤­´¤¡´œ›r ¦³®ªnµŠ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦³—´Á¤º°Š-œš ¨³‹´Š®ª´—˜µ¤ÂŸœ£¼¤·š¸É 14.1 Ĝš¸Éœ¸Ê‡ªµ¤Áž}œ Á¤º°Š (¨³­´Š‡¤°»˜­µ®„¦¦¤) ¨³œš (¨³­´Š‡¤Á„¬˜¦„¦¦¤) Áž}œ‡Îµ°›·µ¥š´ÊŠ®¤— Á¤º°Š ¨³„µ¦¡´•œµ°»˜­µ®„¦¦¤Áž}œ«¼œ¥r¦ª¤…°Š‡ªµ¤Á‹¦·Â¨³Â¦ŠŸ¨´„—´œšµŠª´˜™»š¸ÉœÎµÅž­¼n„µ¦ …nŠ…´œ ‡ªµ¤‹ÎµÁž}œ…°ŠÁŠ·œ˜¦µ ¨³‡ªµ¤Ž´Žo°œ…°ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ­´Š‡¤ £µ¥Ä˜o¦¦¥µ„µ«œ¸ÊœÎµ¤µ Ž¹ÉŠÃ°„µ­ „µ¦¤¸ŠµœšÎµ „µ¦­¦oµŠ¦µ¥Å—o ¡ºÊœ“µœšµŠÁ«¦¬“„·‹ ¨³„µ¦«¹„¬µ ˜n„µ¦Á˜·Ã˜ Á®¨nµœ¸ÊšÎµÄ®oÁ¤º°Š„¨µ¥Áž}œš¸ÉÁ„ȝ„´„ž{®µ˜nµŠ Ç Åž¡¦o°¤„´œ °µš· š¸É°¥¼n°µ«´¥š¸É¤¸¦µ‡µ¡Š¥µ„„n „µ¦Á…oµ™¹Š „µ¦®¤´„®¤¤…°Šž{®µ­·ÉŠÂª—¨o°¤ ‡ªµ¤‡´…o°ŠÄ‹ „µ¦®¥nµ¦oµŠ ¥µÁ­¡˜·— ²¨² ¨´„¬–³…°Š‡ªµ¤­»…¨³‡ªµ¤š»„…rÁ®¨nµœ¸Ê¤¸„¨»n¤‹´Š®ª´—£µ‡„¨µŠ (¨³£µ‡Ä˜o) š¸É¡°Áž}œ˜´ªÂšœ Ĝ£µ¡¦ª¤Å—o Ÿœ£¼¤·š¸É 14.1 „µ¦ÂnŠ…´Êª…°ŠÁ¤º°Š„´œš¡¦o°¤­nªœ‡ª Á¤º°Š

œš

Á«¦¬“„·‹ (°»˜­µ®„¦¦¤)

­´Š‡¤ (Á„¬˜¦„¦¦¤)

„¨»n¤‹´Š®ª´—£µ‡„¨µŠ (¨³£µ‡Ä˜o) ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»… —oµœ„µ¦¤¸ŠµœšÎµ ¦µ¥Å—o Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…ÈŠ „µ¦«¹„¬µ (‡¦°‡¦´ªÄœ£µ‡Ä˜o)

»¤œÁ…o¤Â…ÈŠ ­´Š‡¤Â¨³ ª´•œ›¦¦¤ ž¦³µ›·žÅ˜¥ ¨³›¦¦¤£·µ¨

284

„¨»n¤‹´Š®ª´— £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° (¨³£µ‡Á®œº°) ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»… —oµœ­»…£µ¡ š¸É°¥¼n°µ«´¥ ‡ªµ¤¤´Éœ‡Šž¨°—£´¥¦nª¤„´œ ­·ÉŠÂª—¨o°¤ (‡¦°‡¦´ªÄœ£µ‡ ˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°)


Ĝ…´Êª ˜¦Š…oµ ¤‡º° œšœ´Êœ ­£µ¡š¸ÉÁ ¦nŠ¦¸Â…n Š…´œ šµŠª´ ˜™»¤¸ œo°¥„ªnµ šÎµ Ä®oÁ „·— ‡ªµ¤­»…š¸ÉÁ¤º°Š…µ—‡¨œš´ÊŠÄœ—oµœ­»…£µ¡ ­·ÉŠÂª—¨o°¤ š¸É°¥¼n°µ«´¥ ‡ªµ¤¤´Éœ‡Šž¨°—£´¥ ¨³ ‡¦°‡¦´ª ˜n­·ÉŠš¸É˜o°ŠÂ¨„‡º°¤·˜·ÄœšµŠÁ«¦¬“„·‹Â¨³„µ¦«¹„¬µ Ž¹ÉŠÅ¤n‹ÎµÁž}œ¤µ„œ´„­Îµ®¦´ª·™¸ ¸ª·˜Äœœš šnµ¤„¨µŠ…´ÊªÁ¤º°ŠÂ¨³œš ¤¸‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»… 3 ¤·˜· š¸ÉÁž}œ°·­¦³Å¤n‹´…´ÊªÄ—…´Êª ®œ¹ÉŠ ˜n¡¦o°¤š¸É‹³Â„ªnŠ˜´ªÅž­¼n…´ÊªÄ—…´Êª®œ¹ÉŠ ®¦º°¡¦o°¤š¸É‹³Áž}œ‡ªµ¤­»……°ŠÁ¤º°Š®¦º°œš 3 ¤·˜· š¸Éªnµ‡º° ­´Š‡¤ ¨³ª´•œ›¦¦¤ »¤œÁ…o¤Â…ÈŠ ¨³ž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨ œ·¥µ¤…°Š­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤­¤´¥Ä®¤nš¸ÉÄ®o‡ªµ¤­Îµ‡´„´„µ¦ž¦³„°„·‹„¦¦¤ ­¦oµŠ­¦¦‡rš¸Énª¥—Á¥‡ªµ¤¨oµ‹µ„„µ¦šÎµŠµœ Ťnªnµ‹³Áž}œ„µ¦Å—o„·œ°µ®µ¦ —¼„µ¦Á¨nœ £µ¡¥œ˜¦r °n µ œ®œ´ Š ­º ° š¸É  ž¨„Ä®¤n  ¨³­¦o µ Š‡ªµ¤Á¡¨· — Á¡¨· œ Á‹¦·  ċ šÎ µ Ä®o ‡ ªµ¤­» … —o µ œ­´ Š ‡¤Â¨³ ª´•œ›¦¦¤Ážd—ð„µ­Ä®o»‡‡¨®¦º°¡ºÊœš¸Éė Ç Å¤nªnµ‹³Áž}œÁ¤º°ŠÂ¨³œš ­µ¤µ¦™Áž}œÁ‹oµ…°Š®¦º° Á…oµ™¹ŠÅ—oĄ¨oÁ‡¸¥Š„´œ ­Îµ®¦´­´Š‡¤„¹ÉŠÁ¤º°Š-„¹ÉŠœšœ´Êœ Ÿ¨„µ¦«¹„¬µ‡¦´ÊŠœ¸Ê­—ŠŸ¨°¥nµŠ´—Á‹œªnµ ‡ªµ¤ °¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…°¥¼nĜ¦³—´„¹ÉŠ„¨µŠ¦³®ªnµŠ­´Š‡¤Á¤º°Š„´œš ¦³—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¦³—´ „¹ÉŠ„¨µŠ¦³®ªnµŠ­´Š‡¤Á¤º°Š„´œš Ášnµ„´Áž}œ„µ¦˜¦ª‹­°‡ªµ¤˜¦Š…°Šª·›¸„µ¦‹ÎµÂœ„¡ºÊœš¸ªÉ µn ­¤Á®˜»Ÿ¨Â¨³Áž}œÅžÅ—oĜšµŠž’·´˜·

‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œ¦³—´Á¤º°ŠÂ¨³œš Ĝ£µ¡¦ª¤¦³—´»‡‡¨ ‡œœš¤¸‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œ¤µ„„ªnµ¡ºœÊ š¸É°ºÉœ ­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œ¦³—´Á¤º°ŠÂ¨³œšš¸Éŗo‹µ„„µ¦­Îµ¦ª‹ …o°¤¼¨Äœže ¡.«. 2552 ž¦³µ„¦Äœ»¤œœš­nªœÄ®n¥´Š‡Š¤¸‡ªµ¤Ã——Á—nœ…°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥Èœ Áž}œ­»…Äœ ¤·˜·˜nµŠ Ç °µ‹—oª¥­£µ¡Âª—¨o°¤…°Š‡ªµ¤Áž}œœš ¨³ª·™¸¸ª·˜š¸ÉÁŒ¡µ³ šÎµÄ®o ž¦³µ„¦Äœœš ¤¸‡ªµ¤­»…¤µ„„ªnµ»¤œ°ºÉœ Ç š´ÊŠ Ç š¸ÉĜµŠ˜´ª¸Êª´— ‡œÄœ»¤œœš Ťn­µ¤µ¦™Áž¦¸¥Áš¸¥„´‡œÄœ»¤œ°ºÉœ Ç ÄœÁ·Šž¦·¤µ–Å—o Ánœ „µ¦¤¸¦µ¥Å—o ®¦º° ÁŠ·œ°°¤ Áž} œ ˜o œ ˜n š´Ê Š œ¸Ê ­·É Š Á®¨n µ œ¸Ê ° µ‹Å¤n Ä n ž{  ®µ­Î µ ‡´  ­Î µ ®¦´  „µ¦°¥¼n ° µ«´ ¥ Ĝ¡ºÊ œ š¸É š¸É ¥´ Š ‡Š¦´ „ ¬µ ‡ªµ¤Áž}œ›¦¦¤µ˜· ¨³¤¸¸ª·˜°¥¼n°¥nµŠ›¦¦¤µ˜· Ĝ…–³š¸Éž¦³µ„¦Äœ¡ºÊœš¸É„¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š Ž¹ÉŠ Áž}œ¡ºÊœš¸ÉŸ­¤Ÿ­µœ¦³®ªnµŠ‡ªµ¤Áž}œÁ¤º°Š „´‡ªµ¤Áž}œœšÁ…oµÅªo—oª¥„´œ Áž}œ¡ºÊœš¸Éš¸Éž¦³µ„¦ ¤¸‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦°Š¨Š¤µ ­nªœ‡ªµ¤Áž}œ»¤œÁ¤º°Šš¸É™¼„„ε®œ——oª¥˜´ª¸Êª´—˜nµŠ Ç š¸É­³šo°œ 285


‡ªµ¤Áž}œÁ¤º°Š ¤¸Ÿ¨šÎµÄ®oª·™¸¸ª·˜…°Š‡œÁ¤º°Š˜o°Šž¦´˜´ª˜µ¤¦·š¦°˜´ª —´Šœ´Êœ ‡ªµ¤°¥¼n Á¥ÈœÁž}œ­»…Äœ»¤œœ¸Ê‹¹Š¤¸œo°¥„ªnµ»¤œ°ºÉœ Ç Â¤oªnµž¦³µ„¦Äœ»¤œœš ‹³¤¸‡ªµ¤°¥¼nÁ ¥ÈœÁž}œ ­»…ÄœÁ„º°š»„ ¤·˜·¤ µ„„ªnµ ¡ºÊœš¸É°ºÉœ ˜nµŠ¤·˜·„ÈÁž}œ‡ªµ¤Ã——Á—nœ…°Š»¤œÁ¤º°ŠÄœž¦³Á—ÈœÁŒ¡µ³š¸É¤¸¤µ˜´ÊŠÂ˜n°—¸˜ Ánœ ¤·˜·­˜·ž{µÂ¨³„µ¦Ä i¦¼o š¸É˜o°Š¥°¤¦´ªnµž¦³µ„¦ÄœÁ¤º°ŠÁ®Èœ‡ªµ¤­Îµ‡´ ¤¸Â¨³­¦oµŠÃ°„µ­Ä®o ˜œÁ°Š °¸„š´ÊŠÁš‡ÃœÃ¨¥¸šµŠ„µ¦«¹„¬µ ¦ª¤™¹ŠÂ®¨nŠ…o°¤¼¨˜nµŠ Ç ‡ªµ¤¡¦o°¤…°Š‡ªµ¤Áž}œÁ¤º°Š ­œ´­œ»œÄ®o„µ¦Á…oµ™¹ŠÁž}œÅžÅ—oŠnµ¥…¹Êœ Ĝ…–³š¸É¤·˜·š¸É°¥¼n°µ«´¥ ­£µ¡‡ªµ¤Áž}œÁ¤º°Š ­nŠŸ¨Ä®o ­£µ¡š¸É°¥¼n°µ«´¥¤¸¨´„¬–³­°—‡¨o°Š„´œÄœ—oµœ‡ªµ¤‡Ššœ™µª¦ ‡ªµ¤Â…Ȋ¦Š ¦ª¤Åž™¹Š‡ªµ¤ ­ª¥Šµ¤š¸É¤°ŠÁ®ÈœŸnµœ„µ¦„n°­¦oµŠ °¸„š´ÊŠ„µ¦°¥¼n°µ«´¥…°Šž¦³µ„¦Á¤º°Š‹³¤¸‡ªµ¤Áž}œ­´—­nªœ ¤¸ ‡ªµ¤Áž}œ­·ÉŠš¸ÉÁ¦¸¥„ªnµoµœ­¤¼¦–r¤µ„„ªnµ¡ºÊœš¸É°Éºœ ¦ª¤Åž™¹Š „µ¦¤¸œÊε—ºÉ¤œÊεčoš¸É™¼„­»…¨´„¬–³ ¤µ„„ªn µ » ¤ œ°ºÉ œ Ç Án œ Á—¸ ¥ ª„´  ¤· ˜· „ µ¦¤¸ Š µœšÎ µ ¨³¦µ¥Å—o š¸É ž ¦³µ„¦Äœ» ¤ œÁ¤º ° Š¤¸ š´Ê Š ­™µœ£µ¡„µ¦šÎµŠµœš¸É¤´Éœ‡Š ¦µ¥Å—o¨³ÁŠ·œ°°¤š¸É­¼Š„ªnµ ¤oªnµ‹³¤¸ž¦·¤µ–®œ¸Ê­·œÂ¨³£µ¦³Äœ „µ¦­nŠ®œ¸Ê­·œš¸É­¼Š„ªnµ„Șµ¤ ž¦·¤µ–®œ¸Êš¸É­¼Š °µ‹¤µ‹µ„„µ¦¤¸‡nµ‡¦°Š¸¡š¸É­¼Š ˜n¦µ¥Å—oš¸É­¼Š Á®¨n µ œ´Ê œ šÎµ Ä®o„ µ¦­nŠ ®œ¸Ê­· œ ¤o‹ ³Áž} œ £µ¦³š¸É˜o °Š¦´Ÿ· — ° ˜n ° µ‹°¥¼nĜ…°Á…˜°Î µ œµ‹š¸É ­µ¤µ¦™‹n µ ¥®¦º ° ¦´  Ÿ· — °Å—o ‡ªµ¤°¥¼n Á ¥È œ Áž} œ ­» … Ĝ¤· ˜· œ¸Ê ‹¹ Š ­¼ Š Án œ „´ œ ¨³¤· ˜· ­´ Š ‡¤Â¨³ ª´•œ›¦¦¤ š¸É®µ„¡·‹µ¦–µÁ¡¸¥ŠŸ·ªÁŸ·œ °µ‹¦¼o­¹„¨³Á…oµÄ‹ªnµ¤·˜·œ¸Êœnµ‹³­œ´­œ»œ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥Èœ Áž}œ­»…¦nª¤„´œ…°Šž¦³µ„¦Äœœš¤µ„„ªnµ ˜nĜ‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š¤·˜·œ¸Ê ž¦³µ„¦ÄœÁ¤º°Š„¨´¤¸ ¡§˜·„¦¦¤„µ¦Á¨º°„„·‹„¦¦¤ž’·´˜·š¸É­¦oµŠ­¦¦‡rŗo¤µ„„ªnµž¦³µ„¦Äœ»¤œ°ºÉœ Ç —´Š˜µ¦µŠš¸É 14.1 ˜µ¦µŠš¸É 14.1 °´œ—´Â¨³‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥…°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¡ºÊœš¸ÉÁ¤º°ŠÂ¨³œš

¨Îµ—´ 1.

¤·˜· (‡³ÂœœÁ˜È¤) ­»…£µ¡„µ¥ (13)

2.

‡¦°‡¦´ª (12)

3.

­˜·ž{µÂ¨³„µ¦Ä i¦¼o (14)

œš 1 10.98 1 11.47 3 6.64

286

°´œ—´Â¨³‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥…°Š ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¡ºÊœš¸É „¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š 3 10.56 2 11.22 2 7.28

Á¤º°Š 2 10.63 3 11.05 1 7.54


˜µ¦µŠš¸É 14.1 (˜n°)

¨Îµ—´ 4.

¤·˜· (‡³ÂœœÁ˜È¤) š¸É°¥¼n°µ«´¥ (24)

5.

„µ¦¤¸ŠµœšÎµ ¨³¦µ¥Å—o (49)

6.

‡ªµ¤¤´Éœ‡Šž¨°—£´¥¦nª¤„´œ (33) »¤œÁ…o¤Â…ÈŠ (13)

7. 8. 9. 10. 11.

›¦¦¤µ£·µ¨Â¨³ž¦³µ›·žÅ˜¥ (12) ­·ÉŠÂª—¨o°¤ (27) Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤ (12) ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ (7)

‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»… Ĝ£µ¡¦ª¤

œš 3 16.93 3 27.96 1 18.31 1 5.88 1 9.17 1 25.75 1 9.72 3 3.11 1 145.92

°´œ—´Â¨³‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥…°Š ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¡ºÊœš¸É „¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š 2 17.23 2 28.86 2 17.30 2 5.08 2 8.40 2 23.89 2 9.16 2 3.51 2 142.49

Á¤º°Š 1 17.89 1 29.22 3 17.12 3 4.68 3 8.09 3 23.35 3 9.08 1 3.70 3 145.35

µ¥¤¸‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œ¤µ„„ªnµ®·Š ­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¦µ¥¤·˜·˜nµŠ Ç ‹ÎµÂœ„˜µ¤Á¡« ­³šo°œÄ®o Á®Èœªnµµ¥¤¸‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¤µ„„ªnµ®·ŠÄœÁ„º°š»„¤·˜· Ĝ…–³š¸É®·Š¤¸‡ªµ¤­»…¤µ„„ªnµ µ¥Äœ¤·˜·Á—¸¥ª ‡º° ¤·˜·­´Š‡¤-ª´•œ›¦¦¤ š´ÊŠœ¸Ê °µ‹Áž}œÅžÅ—oªnµ„µ¦š¸Éµ¥¤¸‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥‡ªµ¤°¥¼n Á¥È œ Áž} œ ­» …­¼ Š „ªn µ Ĝ¦µ¥¤· ˜· ˜n µ Š Ç ÁœºÉ ° Š‹µ„µ¥¤¸ ­» … £µ¡Â…È Š ¦Š ‹¹ Š ¤¸ £ µª„µ¦–r Á ‹È  ži ª ¥ œo°¥„ªnµ °¸„š´ÊŠµ¥Å¤n¤¸ž{®µ­»…£µ¡‹·˜Ášnµ„´®·Š Ánœ „µ¦¤¸Á¦ºÉ°Š˜o°Š‡·—ª·˜„„´Šª¨œo°¥„ªnµ Ĝ…–³š¸É®·Š¤´„‹³Ÿ¼„Ã¥Š˜´ªÁ°ŠÅªo„´š»„Á¦ºÉ°Š¦µªÄœ‡¦°‡¦´ªÂ¨³¦°˜´ª ð„µ­š¸É‹³ª·˜„„´Šª¨ ‹¹Š­¼Š„ªnµ œ°„‹µ„œ¸Ê µ¥¤¸Ã°„µ­Äœ„µ¦Á…oµ™¹Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Å—o¤µ„„ªnµ®·ŠÄœµŠ¤·˜· Ánœ ¤·˜·­˜·ž{µÂ¨³„µ¦Ä i¦¼o ¤¸Ã°„µ­Å—o«¹„¬µÁ¨nµÁ¦¸¥œÄœ¦³—´­¼Š °¸„š´ÊŠ¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦ 287


Á…oµ™¹ŠÂ®¨nŠ‡ªµ¤¦¼o˜nµŠ Ç Å—oŠnµ¥„ªnµ ð„µ­Á®¨nµœ¸Ê œÎµÅž­¼n„µ¦¤¸‡ªµ¤­»…Äœ¤·˜·°ºÉœ Ç Å—o Ánœ ‡ªµ¤¤´Éœ‡ŠÄœŠµœ „µ¦¤¸¦µ¥Å—o¨³ÁŠ·œ°°¤š¸É¤µ„„ªnµ ÁœºÉ°Š‹µ„„µ¦«¹„¬µÂ¨³˜¨µ—Šµœš¸É ¦°Š¦´µ¥¤µ„„ªnµ ®· Š ¤¸ ‡ ªµ¤°¥¼n Á ¥È œ Áž} œ ­» … ¦n ª ¤„´ œ Ĝ¤· ˜· ­´ Š ‡¤-ª´ • œ›¦¦¤­¼ Š „ªn µ Á¡¸ ¥ Š¤· ˜· Á —¸ ¥ ª ÁœºÉ ° Š‹µ„Äœ„· ‹ „¦¦¤˜n µ ŠÇ œ´Ê œ ®· Š Áž} œ ­n ª œ­Î µ ‡´  Ĝ„µ¦­¦o µ ŠÂ¨³¤¸ ­n ª œ¦n ª ¤Äœ„· ‹ „¦¦¤ Ĝ…–³Á—¸¥ª„´œ ®·Š¤¸„µ¦ž’·´˜·„·‹„¦¦¤Á·Š­¦oµŠ­¦¦‡rŗo¤µ„„ªnµµ¥ ÁœºÉ°Š‹µ„Äœª·™¸¸ª·˜®·Š ¤¸¡§˜·„¦¦¤„µ¦—ºÉ¤­»¦µœo°¥„ªnµ ­œÄ‹„µ¦¡œ´œœo°¥„ªnµ —´Šœ´Êœ ‹¹Š¤¸‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·œ¸Ê ŗo­¼Š„ªnµ —´ŠÂŸœ£¼¤·š¸É 14.2 Ÿœ£¼¤·š¸É 14.2 ‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œ˜µ¤Á¡«

Ÿœ£¼¤Â· šnŠÂ­—Š‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·˜nµŠÇ ‹ÎµÂœ„˜µ¤Á¡«

µ¥ ®·Š

3535

‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥ ‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥

3030 2525 2020

µ¥

1515

®·Š

1010

­´Š‡¤-ª´ • œ›¦¦¤

­´Š‡¤-ª´•œ›¦¦¤

Á«¦¬“„·‹ Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤

Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤

­·ÉŠÂª—¨o°¤

­·ÉŠÂª—¨o°¤

›¦¦¤µ£·µ¨Â¨³ž¦³µ›·ž Ř¥

›¦¦¤µ£·µ¨Â¨³ž¦³µ›·žÅ˜¥

¤·˜·

»¤œÁ…o »¤œÁ…o ¤Â…Ȥ…Ȋ Š

‡ªµ¤¤´Éœ‡Šž¨°—£´¥¦nª ¤„´œ ‡ªµ¤¤´œÉ ‡Šž¨°—£´ ¥¦nª¤„´œ

„µ¦¤¸ŠµµœšÎ µ ¨³¦µ¥Å—o „µ¦¤¸ŠµœšÎ ¨³¦µ¥Å—o

¥¼n°µ«´¥¥ š¸É°¥¼š¸°n É°µ«´

‡¦°‡¦´ªª ‡¦°‡¦´

­»…£µ¡„µ¥-­» …£µ¡‹· ­»…£µ¡„µ¥-­» …£µ¡‹·˜˜

00

­˜·ž { µÂ¨³„µ¦Ä i¦¼o ¦¼o ­˜·ž{µÂ¨³„µ¦Ä i

55

¤·˜·

‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÁž}œÅž˜µ¤‡ªµ¤¡¦o°¤…°ŠnªŠª´¥ ­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦µ¥¤·˜· Á¤ºÉ°‹ÎµÂœ„˜µ¤„¨»n¤°µ¥» ­³šo°œÄ®oÁ®Èœ™¹Š „¨»n¤°µ¥»˜nµŠ Ç ¤¸‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…˜µ¤‡ªµ¤¡¦o°¤ „¨nµª‡º° ‡œš¸É°µ¥»œo°¥„ªnµ®¦º°Ášnµ„´ 30 že ¤¸‡ªµ¤­»…Äœ‡¦°‡¦´ª ÁœºÉ°Š‹µ„Áž}œnªŠª´¥š¸É°¥¼n„´·—µ¤µ¦—µ ®¦º°nªŠÁ¦·É¤˜oœ…°Š„µ¦¤¸ 288


¸ª·˜‡¦°‡¦´ª…°Š˜œÁ°Š ¦ª¤™¹ŠÁž}œnªŠª´¥…°Š„µ¦«¹„¬µÁ¦¸¥œ¦¼oš¸É­µ¤µ¦™šÎµÅ—o°¥nµŠÁ˜È¤š¸É ¨³ ¤¸Áª¨µÄœ„µ¦Á…oµ¦nª¤„·‹„¦¦¤˜nµŠ Ç …°Š‡¦°‡¦´ªÂ¨³­´Š‡¤Å—o°¥nµŠÁ˜È¤š¸ÉÁnœ„´œ ­nªœª´¥Â¦ŠŠµœš¸É¤¸°µ¥»°¥¼nĜnªŠ 31-60 že Áž}œnªŠª´¥š¸É¤¸‡ªµ¤¡¦o°¤Äœ—oµœ˜nµŠ Ç —oª¥Ánœ„´œ —´Šœ´Êœ „µ¦«¹„¬µ‹¹Š¡ªnµ „¨»n¤°µ¥»nªŠœ¸Ê ¤¸­»…£µ¡š¸É…Ȋ¦Š„ªnµ ¤¸‡ªµ¤¤´Éœ‡ŠÄœ „µ¦šÎµŠµœ °¸„š´ÊŠÁž}œª´¥…°Š„µ¦­¦oµŠÁœºÊ°­¦oµŠ˜´ª ¤¸‡ªµ¤‡·—¨³Áª¨µÄœ„µ¦Á…oµ¦nª¤šÎµ„·‹„¦¦¤ ˜nµŠ Ç Äœ»¤œÅ—o­¼Š„ªnµ ­nªœ„¨»n¤°µ¥» 61 že…¹ÊœÅž ®¦º°Á¦¸¥„Å—oªnµ Áž}œª´¥­¼Š°µ¥»š¸É„·‹„¦¦¤˜nµŠ Ç Äœ¸ª·˜¨—œo°¥¨Š ˜n„µ¦«¹„¬µ¡‡ªµ¤¤´Éœ‡Š…°Šª´¥œ¸ÊĜµŠ—oµœ­¼Š…¹Êœ Ánœ ‡ªµ¤°°»nœÄœ ‡¦°‡¦´ª „µ¦Áž}œÁ‹oµoµœ®¦º°Á‹oµ…°Šš¸É°¥¼n°µ«´¥š¸É¤´Éœ‡Š­Îµ®¦´¨¼„®¨µœ ‡ªµ¤¦¼o­¹„ž¨°—£´¥Äœ ¸ª·˜š¸É¤µ„…¹Êœ ¤onªŠª´¥œ¸Ê‹³®¥»—„µ¦šÎµŠµœ®¦º°ž¦³„°°µ¸¡Â¨oª ˜n¥´Š¤¸‡ªµ¤¤´Éœ‡ŠšµŠ Á«¦¬“„·‹š¸É°µ‹¤µ‹µ„ÁŠ·œ°°¤ÄœnªŠª´¥Â¦ŠŠµœ œ°„‹µ„œ¸Ê „¨»n¤°µ¥»œ¸Ê‹³¤¸Áª¨µÄœ„µ¦­œÄ‹ ¨³Ä®o‡ªµ¤­Îµ‡´„´Á¦ºÉ°Š˜nµŠ Ç ¦°˜´ª Ánœ „µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ ­™µœ„µ¦–r„µ¦Á¤º°Š ‹¹ŠšÎµÄ®o‡ªµ¤ °¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·›¦¦¤µ£·µ¨Â¨³ž¦³µ›·žÅ˜¥­¼Š„ªnµ„¨»n¤°µ¥»°ºÉœ Ç ÂŸœ£¼¤·š¸É 14.3 Ÿœ£¼¤·š¸É 14.3 ‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œ˜µ¤„¨»n¤°µ¥»

œoœo°°¥„ªn ¥„ªnµµ®¦º ®¦º°°ÁšnÁšnµ„´µ„´3030žeže 31-60 31 – 60žeže

¤·˜·

289

­´Š‡¤-ª´­´Š•‡¤-ª´œ›¦¦¤ • œ›¦¦¤

Á«¦¬“„·‹ Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤

Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤

­·ÉŠÂª—¨o ­·ÉŠÂª—¨o °¤°¤

 µ¨Â¨³ž¦³µ›·ž Ř¥ ›¦¦¤µ£·›¦¦¤µ£· µ¨Â¨³ž¦³µ›· žÅ˜¥

¤·˜·

»¤œÁ…o ¤Â…Ȥ…ȊŠ »¤œÁ…o

‡ªµ¤¤´œÉ ‡Šž¨°—£´ ¥¦nª¥¤„´ ‡ªµ¤¤´Éœ‡Šž¨°—£´ ¦nª ¤„´œœ

„µ¦¤¸µŠÂ¨³¦µ¥Å—o µœšÎµ ¨³¦µ¥Å—o „µ¦¤¸ŠµœšÎ

¥¼n°µ«´¥¥ š¸É°¥¼š¸°n É°µ«´

­˜·ž{µÂ¨³„µ¦Ä i ­˜·ž { µÂ¨³„µ¦Ä i¦¦¼o ¼o

61 žeže…¹ÊœœÅžÅž

‡¦°‡¦´ ‡¦°‡¦´ªª

3535 3030 2525 2020 1515 1010 55 00

­»…£µ¡„µ¥-­» …£µ¡‹· ­»…£µ¡„µ¥-­» …£µ¡‹·˜˜

‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥

‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥

Ÿœ£¼¤Â· šnŠÂ­—Š‡³ÂœœÁŒ¨¸É¥‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¤·˜·˜nµŠÇ ‹ÎµÂœ„˜µ¤„¨»n¤°µ¥»


‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œ¦³—´‹´Š®ª´—Äœ£µ¡¦ª¤ ×¥¦ª¤Â¨oª„¨nµªÅ—oªnµÂ˜n¨³‹´Š®ª´—¤¸…o°Á—nœÂ¨³…o°—o°¥Äœ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»… ˜n ¨ ³¤· ˜·  ˜„˜n µ Š„´ œ Ş Ťn ¤¸ ‹´ Š ®ª´ — ėš¸É ¤¸ ¦ ³—´  ‡ªµ¤°¥¼n Á ¥È œ Áž} œ ­» … ­¼ Š ®¦º ° ˜ÉÎ µ Şš´Ê Š ®¤— £µ¡­¦» ž …°Š­™µœ„µ¦–r ‡ ªµ¤°¥¼n Á ¥È œ Áž} œ ­» … Ĝ ¡.«. 2550 …°Š‹´ Š ®ª´ — ˜n µ Š Ç Â­—ŠÅªo Ä œ ˜µ¦µŠš¸É 14.1 Ĝ¦¦—µ 25 ‹´Š ®ª´—š¸É¤¸‡nµ —´œ¸¦ª¤š»„ ¤·˜·­¼Š ­»—œ´Êœ Áž}œ„¨»n¤‹´Š ®ª´—‹µ„£µ‡ ˜³ª´ œ °°„ÁŒ¸ ¥ ŠÁ®œº ° £µ‡„¨µŠ £µ‡Ä˜o ¨³£µ‡Á®œº ° 8 7 6 ¨³ 4 ‹´ Š ®ª´ — ˜µ¤¨Î µ —´  ­™µœ„µ¦–r…°Š„¨»n¤‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°Äœ 25 ‹´Š®ª´—šoµ¥˜µ¦µŠš¸É¤¸‡nµ—´œ¸¦ª¤ š»„¤·˜·˜Éε¥´Š‡Š—¸„ªnµ‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡°ºÉœ Ç ‡º°¤¸Á¡¸¥Š 2 ‹´Š®ª´— …–³š¸ÉÁž}œ‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡Ä˜o 3 ‹´Š®ª´— ­nªœ‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡Á®œº°Â¨³„¨µŠ¤¸‹ÎµœªœÁšnµ„´œ‡º° 10 ‹´Š®ª´— ­Îµ®¦´„¨»n¤‹´Š®ª´—Ĝ˜n¨³£¼¤·£µ‡œ´Êœ¤¸¨´„¬–³…°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œš¸É ˜„˜nµŠ„´œÅž 1. „¨»n¤‹´Š®ª´—£µ‡Á®œº° ‡ªµ¤Ã——Á—nœ…°Š„¨»n¤‹´Š®ª´—£µ‡Á®œº°‡º° ‡ªµ¤°¥¼n Á¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·š¸É°¥¼n°µ«´¥ ‡ªµ¤¤´Éœ‡Šž¨°—£´¥¦nª¤„´œ ¨³ž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨ £µ¥Ä˜o¤·˜·š´ÊŠ 3 œ´Êœ¦µ‡µ…°Šš¸É°¥¼n°µ«´¥ ‡nµÁnµ ¨³°´˜¦µ„µ¦Á„·—°µµ„¦¦¤š¸É˜Éεnª¥šÎµÄ®o £µ‡Á®œº°¤¸‡ªµ¤Ã——Á—nœÄœ 2 ¤·˜·Â¦„ …–³š¸É„µ¦¤¸°´˜¦µ„µ¦Äo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠš¸ÉÁ¡·É¤…¹ÊœÁž}œž{‹‹´¥š¸É šÎµÄ®o­nªœÄ®n…°Š‹´Š®ª´—ĜÎœ—´œ¸­¼Š…°Š¤·˜·ž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨ Ĝ¡.«. 2550 Áž}œ ‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡Á®œº° °¥nµŠÅ¦„Șµ¤„¨»n¤‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡Á®œº°¤¸…o°Á­¸¥Áž¦¸¥ÄœµŠ¤·˜· ž{®µš¸É­Îµ‡´ …°Š„¨»n¤‹´Š®ª´—Äœ£µ‡œ¸Ê‡º° ¤·˜·‡¦°‡¦´ª Ž¹ÉŠ¤¸°´˜¦µ„µ¦®¥nµ¦oµŠš¸ÉÁ¡·É¤…¹Êœ°¥nµŠ´—Á‹œ„ªnµ£¼¤·£µ‡ °ºÉœ Ç Áž}œ­µÁ®˜»…°Šž{®µœ¸Ê ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·­˜·ž{µÂ¨³„µ¦Ä i¦¼oÁž}œ°¸„—oµœ®œ¹ÉŠš¸É Áž}œ…o°Á­¸¥Áž¦¸¥„¨»n¤‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡°ºÉœ Ç °¥nµŠÅ¦„Șµ¤«´„¥£µ¡…°Š£µ‡Á®œº°Äœ¤·˜·­˜·ž{µ ¨³„µ¦Ä i¦¼o¥„¦³—´…¹Êœš´ÊŠœ¸ÊÁ¡¦µ³…°Á…˜…°Š‡nµ—´œ¸š´ÊŠ£µ‡Á¡·É¤…¹Êœš´ÊŠ®¤— ¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµ ¨³¦µ¥Å—o™º°Áž}œ…o°Á­¸¥Áž¦¸¥°¸„—oµœ®œ¹ÉŠ…°Š„¨»n¤‹´Š®ª´—Äœ£µ‡œ¸ÊÁœºÉ°Š‹µ„Ťn­µ¤µ¦™Â…nŠ…´œ „´„¨»n¤‹´Š®ª´—Äœ£µ‡„¨µŠÂ¨³£µ‡Ä˜oŗo×¥ÁŒ¡µ³Äœ ¡.«. 2550 Ťn¤¸‹´Š®ª´—‹µ„£µ‡Á®œº° Á®¨º°°¥¼nĜΜ—´œ¸­¼ŠÁ¨¥ 2. „¨»n¤‹´Š®ª´—£µ‡„¨µŠ ­·ÉŠš¸É­µ¤µ¦™‡µ—®¤µ¥„´œÅ—oš´ÉªÅž‡º° ¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµ ¨³¦µ¥Å—o ¤·˜·„µ¦«¹„¬µ ¤·˜·Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤Áž}œ‹»—Â…ÈŠ…°Š£µ‡„¨µŠ œ°„‹µ„ ‹» — Á—n œ š´Ê Š 3 —o µ œ…o µ Š˜o œ ¨o ª £µ‡„¨µŠ¥´ Š ¤¸ ‡ ªµ¤‡ŠÁ­o œ ‡ŠªµÄœ¤· ˜· ž ¦³µ›· ž Ř¥Â¨³ ›¦¦¤µ£·  µ¨ ˜n ­·É Š š¸É ™º ° Áž} œ ‡ªµ¤Á­¸ ¥ Áž¦¸ ¥ …°Š£µ‡„¨µŠ‡º ° ¤· ˜· ­·É Š ª—¨o ° ¤ ‡ªµ¤¤´É œ ‡Š

290


ž¨°—£´¥¦nª¤„´œ š¸É°¥¼n°µ«´¥ ‡¦°‡¦´ª ¨³­·ÉŠÂª—¨o°¤ Ž¹ÉŠ¤·˜·Á®¨nµœ¸Êž¦Ÿ„Ÿ´œ„´¤·˜·„µ¦¤¸Šµœ šÎµÂ¨³¦µ¥Å—o—´ŠÅ—o„¨nµª¤µÂ¨oª ­Îµ®¦´¤·˜·­»…£µ¡œ´Êœ„¨»n¤‹´Š®ª´—£µ‡„¨µŠš¸É¤o‹³¤¸‡ªµ¤ ¡¦o°¤—oµœš¦´¡¥µ„¦­µ›µ¦–­»…„¨´Å¤nחÁ—nœ š¸ÉÁž}œÁnœœ¸ÊÁ¡¦µ³‡ªµ¤¡¦o°¤—´Š„¨nµª„¨µ¥Áž}œ ­·ÉŠ—¹Š—¼—Ä®ož¦³µ„¦‹µ„£µ‡°ºÉœ Ç Á—·œšµŠ¤µÂ Š˜´ªÄœ‹´Š®ª´—­Îµ‡´ Ç …°Š£µ‡„¨µŠÁ¡ºÉ°Äo ž¦³Ã¥œr‹µ„¦·„µ¦­µ›µ¦–­»…—´Š„¨nµª 3. „¨»n¤‹´Š®ª´—£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° „µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Šš¸É´ŠÁ„·—…¹ÊœÄœ¦³¥³ ®¨´ Š Á¤ºÉ ° ž¦³„°„´  ‹» — Â…È Š µŠž¦³„µ¦š¸É ¤¸ ° ¥¼n Á ž} œ š» œ Á—· ¤ šÎ µ Ä®o £ µ‡˜³ª´ œ °°„ÁŒ¸ ¥ ŠÁ®œº ° ¤¸ ­™µœ„µ¦–r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»……°Šž¦³µ„¦š¸ÉœnµÄ®o‡ªµ¤­œÄ‹ Áž}œš¸Éš¦µ„´œ—¸ªnµž¦³µ„¦Äœ „¨»n¤‹´Š®ª´—£¼¤·£µ‡œ¸Ê¤¸…o°Á­¸¥Áž¦¸¥—oµœ„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o Ž¹ÉŠ‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤¥´Š‡Š¥ºœ¥´œ ­™µœ„µ¦–rœ¸Ê œ°„‹µ„…o°Á­¸¥Áž¦¸¥—´Š„¨nµªÂ¨oª‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤¥´ŠnŠ°„—oª¥ªnµ¤·˜·­˜·ž{µ ¨³„µ¦Ä i¦¼oŤnčn‹»—Á—nœ…°Š£µ‡œ¸Ê …–³š¸É°µ‹‹³„¨nµªÅ—o—oª¥Ánœ„´œªnµ¤·˜·ž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³ ›¦¦¤µ£·µ¨Áž}œ…o°Á­¸¥Áž¦¸¥…°Š„¨»n¤‹´Š®ª´—Äœ£µ‡œ¸Ê ˜n£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°­µ¤µ¦™Áž}œ ®œ¹É Š ŗo Ä œ®¨µ¥¤· ˜· œ´  ˜´Ê Š ˜n ¤· ˜· ‡ ªµ¤¤´É œ ‡Šž¨°—£´ ¥ ¦n ª ¤„´ œ š¸É ° ¥¼n ° µ«´ ¥ ‡¦°‡¦´ ª ¨³ ­·ÉŠÂª—¨o°¤ š¸É­Îµ‡´‡º°µŠ­nªœ…°Š„µ¦«¹„¬µ‡¦´ÊŠœ¸ÊnŠ°„Ä®oÁ®Èœªnµ ‡ªµ¤Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤ šµŠÁ«¦¬“„·‹¤¸­nª œÁ°ºÊ°°Îµ œª¥˜n° ‡ªµ¤Á˜·Ã˜—oµ œÁ«¦¬“„· ‹…°Š£¼¤·£ µ‡œ¸Ê Á¤ºÉ° ž¦³„°„´  ¦µ¥Šµœ«¹„¬µ°ºÉœ Ç š¸É­—Š™¹Š‡ªµ¤Á˜·Ã˜Äœ¦³¥³®¨´Š…°Š£¼¤·£µ‡Ž¹ÉŠ°¥¼nĜ¦³—´­¼Š —´Šœ´Êœ‹¹Š¤¸ ð„µ­‡n°œ…oµŠ­¼Šš¸É„¨»n¤‹´Š®ª´—£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°‹³¤¸¦³—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·„µ¦ ¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—oš´—Áš¸¥¤„´£µ‡Ä˜oĜ°œµ‡˜ 4. „¨»n¤‹´Š®ª´—£µ‡Ä˜o ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»……°Š„¨»n¤‹´Š®ª´—£µ‡Ä˜oĜ®¨µ¥„¦–¸¤¸ ‡ªµ¤‡¨oµ¥‡¨¹Š„´£µ‡„¨µŠ „¨nµª‡º° ¤¸¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o¨³Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ ›¦¦¤Ž¹ÉŠÁž}œ¤·˜·—oµœÁ«¦¬“„·‹Áž}œ‹»—Á—nœ …–³š¸É£µ‡œ¸Ê¤¸‹»—°n°œÄœ—oµœ‡ªµ¤¤´Éœ‡Šž¨°—£´¥ ¦nª¤„´œÂ¨³š¸É°¥¼n°µ«´¥ÄœšÎµœ°ŠÁ—¸¥ª„´£µ‡„¨µŠ ¨´„¬–³Á—nœš¸É˜„˜nµŠÅž‹µ„£µ‡„¨µŠ‡º° ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·‡¦°‡¦´ªŽ¹ÉŠ„¨»n¤‹´Š®ª´—£µ‡Ä˜ož¦µ„’ĜÎœ—´œ¸­¼Š¤µ„¡° Ç „´„¨»n¤ ‹´Š®ª´—£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°Ã—¥ÁŒ¡µ³Äœ„¨»n¤‹´Š®ª´— ­˜¼¨ ž{˜˜µœ¸ ¥³¨µ œ¦µ›·ªµ­ ¨³ „¦³¸ÉŽ¹ÉŠ¤¸„µ¦¡´•œµ…°Š‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤‹œ­¼Šž¦µ„’Äœ¨Îµ—´˜oœ Ç …°Š˜µ¦µŠ‹´—°´œ—´Äœ¤·˜· ‡¦°‡¦´ªÄœ ¡.«. 2550

291


292

‹´Š®ª´—

°Îµœµ‹Á‹¦· ¡´š¨»Š ­·Š®r»¦¸ ¥Ã­›¦ ¤®µ­µ¦‡µ¤ ­˜¼¨ ´¥£¼¤· ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ ¡¦n ¥³¨µ ž{˜˜µœ¸ „µ¯­·œ›»r ¡¦³œ‡¦«¦¸°¥»›¥µ °»—¦›µœ¸ ž¦µ‹¸œ»¦¸ ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ œ‡¦¦µ­¸¤µ

š¸É

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε ­¼Š ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ

­»…£µ¡

­¼Š ­¼Š ˜Éε ­¼Š ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε ­¼Š ­¼Š ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ ˜Éε

‡¦°‡¦´ª

­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ

­˜·ž{µ ¨³„µ¦Ä i¦¼o

­¼Š ­¼Š ­¼Š ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε ˜Éε ­¼Š

š¸É°¥¼n °µ«´¥

˜µ¦µŠš¸É 14.2 ­¦»ž£µ¡¦ª¤‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œ¦³—´‹´Š®ª´—

˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ

3

- 85 -

­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š ˜Éε ­¼Š ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ ­¼Š

¦nª¤„´œ ­¼Š ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ

¦³—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœ »¤œ „µ¦¤¸Šµœ ‡ªµ¤ Á…o¤Â…ÈŠ šÎµÂ¨³ ¤´Éœ‡Š 2 ž¨°—£´¥ ¦µ¥Å—o žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ ˜Éε ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ

ž¦³µ›·žÅ˜¥ ¨³ ›¦¦¤µ£·µ¨ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ ˜Éε ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š ­¼Š

­·ÉŠÂª—¨o°¤

­¼Š ­¼Š ­¼Š ­¼Š ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ

Á«¦¬“„·‹ Á…o¤Â…ÈŠ ¨³ Áž}œ›¦¦¤

­¼Š ˜Éε ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š ˜Éε ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ

­´Š‡¤Â¨³ ª´•œ›¦¦¤

0.92 0.89 0.88 0.85 0.85 0.85 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78 0.78 0.77 0.77

‡nµ—´œ¸


293

‹´Š®ª´—

¨ÎµžµŠ ˜¦´Š ­„¨œ‡¦ ­»Ã…š´¥ °nµŠš°Š œ¦µ›·ªµ­ ¦µ»¦¸ œnµœ ¨¡»¦¸ œ‡¦¡œ¤ „¦³¸É Á¡¦»¦¸ °»¨¦µ›µœ¸ ­Š…¨µ ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ ®œ°Š‡µ¥ Á¨¥

š¸É

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

˜µ¦µŠš¸É 14.2 (˜n°)

1

˜Éε žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ ˜Éε ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ

­»…£µ¡

˜Éε ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ ˜Éε ­¼Š žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε ­¼Š ­¼Š ˜Éε ­¼Š ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š

‡¦°‡¦´ª

žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ

­˜·ž{µ ¨³„µ¦Ä i¦¼o ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ­¼Š ­¼Š ­¼Š

š¸É°¥¼n°µ«´¥ 2

žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε žµœ„¨µŠ

¦µ¥Å—o

3

- 86 -

­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε ­¼Š ˜Éε ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ

¦nª¤„´œ ­¼Š ˜Éε ­¼Š ˜Éε ­¼Š ˜Éε ­¼Š ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ ˜Éε

¦³—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœ „µ¦¤¸Šµœ ‡ªµ¤¤´Éœ‡Š »¤œ šÎµÂ¨³ ž¨°—£´¥ Á…o¤Â…ÈŠ ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ

ž¦³µ›·žÅ˜¥ ¨³ ›¦¦¤µ£·µ¨ žµœ„¨µŠ ˜Éε ­¼Š ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ ˜Éε ­¼Š ­¼Š ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š

­·ÉŠÂª—¨o°¤

žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š

Á«¦¬“„·‹ Á…o¤Â…Ȋ¨³ Áž}œ›¦¦¤

žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š ­¼Š ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ ˜Éε

­´Š‡¤Â¨³ ª´•œ›¦¦¤

0.77 0.77 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73

‡nµ—´œ¸


294

‹´Š®ª´—

¦o°¥Á°È— œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ œ‡¦œµ¥„ ¤»„—µ®µ¦ °»˜¦—·˜™r Œ³Á·ŠÁš¦µ œ‡¦ž“¤ …°œÂ„nœ ¡³Á¥µ ¡·‹·˜¦ »¦¸¦´¤¥r ´¥œµš ¡´ŠŠµ »¤¡¦ ­¦³Â„oª ­¦³»¦¸ ­»¡¦¦–»¦¸

š¸É

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

˜µ¦µŠš¸É 14.2 (˜n°)

1

˜Éε žµœ„¨µŠ ˜Éε ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε ­¼Š ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ

­»…£µ¡

žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ

‡¦°‡¦´ª

­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε

­˜·ž{µ ¨³„µ¦Ä i¦¼o

­¼Š ˜Éε ˜Éε ­¼Š ­¼Š ˜Éε ˜Éε ­¼Š ­¼Š ­¼Š ­¼Š ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε ˜Éε

š¸É°¥¼n °µ«´¥ 3

­¼Š žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ­¼Š žµœ„¨µŠ ˜Éε

- 87 -

˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ ˜Éε ­¼Š žµœ„¨µŠ

¦nª¤„´œ ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε ­¼Š

¦³—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœ „µ¦¤¸Šµœ »¤œ ‡ªµ¤ šÎµÂ¨³ Á…o¤Â…ÈŠ ¤´Éœ‡Š 2 ž¨°—£´¥ ¦µ¥Å—o žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ

ž¦³µ›·žÅ˜¥ ¨³ ›¦¦¤µ£·µ¨ ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ

­·ÉŠÂª—¨o°¤

žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ

Á«¦¬“„·‹ Á…o¤Â…ÈŠ ¨³ Áž}œ›¦¦¤

žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ

­´Š‡¤Â¨³ ª´•œ›¦¦¤

0.73 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67

‡nµ—´œ¸


295

‹´Š®ª´—

Á¡¦¼¦–r °»š´¥›µœ¸ ­»¦·œš¦r œ‡¦­ª¦¦‡r ˜µ„ ¡·¬–»Ã¨„ Á¸¥Š¦µ¥ žš»¤›µœ¸ ¨Îµ¡¼œ «¦¸¬³Á„¬ £¼Á„Ș ¦³¥°Š ¦³œ°Š „µ‹œ»¦¸ „ε¡ŠÁ¡¦ ¨»¦¸ ­»¦µ¬’¦r›µœ¸

š¸É

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

˜µ¦µŠš¸É 14.2 (˜n°)

1

­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε

­»…£µ¡

žµœ„¨µŠ ˜Éε ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε ˜Éε ˜Éε ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ

‡¦°‡¦´ª

˜Éε ˜Éε ˜Éε ˜Éε ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε ˜Éε ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε ­¼Š žµœ„¨µŠ

­˜·ž{µ ¨³„µ¦Ä i¦¼o žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ ˜Éε ­¼Š žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε

š¸É°¥¼n°µ«´¥ 2

˜Éε žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ­¼Š žµœ„¨µŠ ˜Éε ­¼Š ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š

¦µ¥Å—o

3

- 88 -

žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε ˜Éε ˜Éε ­¼Š ˜Éε ˜Éε

¦nª¤„´œ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ ˜Éε ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ ­¼Š

¦³—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœ „µ¦¤¸Šµœ ‡ªµ¤¤´Éœ‡Š »¤œ šÎµÂ¨³ ž¨°—£´¥ Á…o¤Â…ÈŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ

ž¦³µ›·žÅ˜¥ ¨³ ›¦¦¤µ£·µ¨ žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε ˜Éε ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε

­·ÉŠÂª—¨o°¤

˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ

Á«¦¬“„·‹ Á…o¤Â…Ȋ¨³ Áž}œ›¦¦¤

˜Éε ˜Éε ˜Éε ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ ­¼Š ­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε ˜Éε ˜Éε ˜Éε ­¼Š žµœ„¨µŠ

­´Š‡¤Â¨³ ª´•œ›¦¦¤

0.66 0.66 0.66 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.62 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61 0.59 0.58 0.57

‡nµ—´œ¸


296

˜Éε ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε

­»…£µ¡

1

˜Éε ˜Éε ˜Éε ˜Éε žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε

‡¦°‡¦´ª

žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε ˜Éε žµœ„¨µŠ ˜Éε ­¼Š

­˜·ž{µ ¨³„µ¦Ä i ¦¼o ˜Éε žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε ˜Éε žµœ„¨µŠ ˜Éε

š¸É°¥¼n °µ«´¥

¦³—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœ „µ¦¤¸Šµœ ‡ªµ¤ »¤œ šÎµÂ¨³ ¤´Éœ‡Š Á…o¤Â…ÈŠ ¦µ¥Å—o2 ž¨°—£´¥ ¦nª¤„´œ3 žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε

ž¦³µ›·žÅ˜¥ ¨³ ›¦¦¤µ£·µ¨ ˜Éε žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ ˜Éε

­·ÉŠÂª—¨o°¤

­¼Š žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ­¼Š žµœ„¨µŠ ˜Éε žµœ„¨µŠ

Á«¦¬“„·‹ Á…o¤Â…Ȋ¨³ Áž}œ›¦¦¤

žµœ„¨µŠ žµœ„¨µŠ ˜Éε ˜Éε ˜Éε ˜Éε žµœ„¨µŠ

­´Š‡¤Â¨³ ª´•œ›¦¦¤

- 89 -

1 ­¦oµŠ—´œ¸š—šœ—oª¥ª·›¸ª·Á‡¦µ³®r™—™°¥Ã—¥Äo‡nµ—´œ¸¤·˜·‡¦°‡¦´ªÁž}œ˜´ªšÎµœµ¥ 2 ­¦oµŠ—´œ¸š—šœ—oª¥ª·›¸ª·Á‡¦µ³®r™—™°¥Ã—¥Äo‡nµ—´œ¸¤·˜·„µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—oÁž}œ˜´ªšÎµœµ¥ 3 ­¦oµŠ—´œ¸š—šœ—oª¥ª·›¸ª·Á‡¦µ³®r™—™°¥Ã—¥Äo‡nµ—´œ¸¤·˜·š¸É°¥¼n°µ«´¥ Áž}œ˜´ªšÎµœµ¥

y ­¼Š ®¤µ¥™¹Š ‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤ 0.76 …¹ÊœÅž žµœ„¨µŠ ®¤µ¥™¹Š ‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤ 0.65 – 0.75 ˜Éε ®¤µ¥™¹Š ‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤ 0.64 ¨Š¤µ y ˜´—„¦»ŠÁš¡² ‹µ„„µ¦ª·Á‡¦µ³®rÁ¡¦µ³…µ—…o°¤¼¨¤µ„Á„·œ„ªnµ‹³­¦oµŠš—šœÅ—o°¥nµŠÁ®¤µ³­¤

‹´œš»¦¸ Á¸¥ŠÄ®¤n ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r ˜¦µ— ­¤»š¦­µ‡¦ ¤n±n°Š­°œ œœš»¦¸

69 70 71 72 73 74 75

®¤µ¥Á®˜»:

‹´Š®ª´—

š¸É

˜µ¦µŠš¸É 14.2 (˜n°)

0.57 0.57 0.53 0.48 0.46 0.44 0.23

‡nµ—´œ¸


œªšµŠ„µ¦¡´•œµ Ĝ­n ª œœ¸Ê ‹ ³Á­œ°ÂœªšµŠ„µ¦¡´ • œµ‡ªµ¤°¥¼n Á ¥È œ Áž} œ ­» … ¦n ª ¤„´ œ Ĝ£µ¡¦ª¤ œ°„Á®œº°‹µ„ÂœªšµŠÁŒ¡µ³š¸Éŗo¦¦‹»ÅªoĜ˜n¨³š œªšµŠ˜n°Åžœ¸Ê ™º°Áž}œ¦µ„“µœš¸É˜o°Š ­™µžœµ…¹Êœ„n°œÁ¡¦µ³Áž}œÁŠºÉ°œÅ…š¸É‹³…µ—Á­¸¥¤·Å—o ®µ„¤»nŠ®ª´Šž¦³­·š›·Ÿ¨…°Š„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤°¥¼n Á¥ÈœÁž}œ­»…Ĝ˜n¨³¤·˜·š¸É„¨nµª¤µ„n°œ®œoµœ¸Ê 1. ®¨´ „ ž¦³„´ œ ¡ºÊ œ “µœ…°Š„µ¦—ε ¦Š¸ª· ˜ ­·É Š ‹Î µ Áž} œ °´ œ —´  ¦„‡º ° „µ¦­¦o µ Š ®¨´„ž¦³„´œš¸É‹³šÎµÄ®ož¦³µ„¦¤¸¤µ˜¦“µœ…°Š„µ¦—ε¦Š¸ª·˜Äœ¦³—´š¸Éª·s¼œ‹³Å—o¦´š´ÊŠÄœ ˜¨µ—¦ŠŠµœÂ¨³Äœ£µª³š¸É˜o°Š°¥¼nœ°„˜¨µ—¦ŠŠµœ ®¨´„ž¦³„´œÁ®¨nµœ¸Ê‹³nª¥Ä®ož¦³µ„¦ ˜´—­·œÄ‹š¸É‹³—εÁœ·œ¸ª·˜˜µ¤­Å˜¨rš¸É˜œÁ°Š¦´„®¦º°¤¸‡ªµ¤™œ´—×¥ž¦µ«‹µ„‡ªµ¤Á‡¸¥—‡oœ·Š´Š ‹µ„„µ¦™¼„Á¸¥—…´ ‡º° ‹ÎµÄ‹˜o°ŠÄo¸ª·˜ÅžÄœÂœªšµŠœ´Êœ Ç ‡nµ‹oµŠ…´Êœ˜Éε „µ¦Á…oµ™¹Š„µ¦«¹„¬µ…´Êœ ¡ºÊœ“µœ ®¨´„ž¦³„´œ„µ¦—Á¥¦µ¥Å—oš¸É¡°Á¡¸¥ŠÁ¤ºÉ°‹ÎµÁž}œ˜o°Š°¥¼nœ°„˜¨µ—¦ŠŠµœ ‡ªµ¤¡¦o°¤ …°Š¦·„µ¦­µ›µ¦–­»… ²¨² ˜o°Š¡´•œµ…¹ÊœÄœ¦³—´š¸É‹³šÎµÄ®o‡œÄo¸ª·˜°¥¼nŗo°¥nµŠ¤¸‡»–£µ¡¸ª·˜ Ĝ¦³—´š¸É‹³¥°¤¦´Å—o ®¨´„ž¦³„´œÁ®¨nµœ¸Ê‹³nª¥Ä®o‡œÁ¨º°„ª·™¸¸ª·˜˜µ¤«´„¥£µ¡Â¨³‡ªµ¤™œ´—…°Š˜œ ŗo°¥nµŠÂšo‹¦·Š Á¡¦µ³Å¤n˜o°Š¡³ªŠ„´‡ªµ¤¥µ„Ŧoš¸É‹³Áž}œ°»ž­¦¦‡…°Š„µ¦¡´•œµ«´„¥£µ¡š¸É ˜œÁ°Š¤¸°¥¼n „µ¦Ÿ—»Š­£µ¡…°Šª·™¸¸ª·˜œšÂ¨³ª·™¸¸ª·˜Á¤º°ŠÄ®oÁž}œÅž˜µ¤‡¦¦¨°Šš¸É‡ª¦‹³Áž}œ …¹Êœ°¥¼n„´ÁŠºÉ°œÅ…œ¸Ê ¡¦o°¤ Ç Åž„´„µ¦nª¥Ä®o„µ¦Â­ªŠ®µ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·˜nµŠ Ç ¤¸Ã°„µ­ ¦¦¨»Ÿ¨Å—o¤µ„…¹Êœ š´«œ‡˜·Ÿ·— Ç Á„¸É¥ª„´„µ¦­¦oµŠ®¨´„ž¦³„´œÁ®¨nµœ¸Ê °µš· ‹³šÎµÄ®o‡œÁ„¸¥‹‡¦oµœ ®¦º°„µ¦Â­ªŠ®µž¦³Ã¥œr‹µ„®¨´„ž¦³„´œœ¸Ê˜o°Š™¼„ž¦´Áž¨¸É¥œ š´ÊŠœ¸ÊÁ¡¦µ³„¦–¸š¸Éªnµœ¸Ê¤o‹³¤¸°¥¼n oµŠÂ˜n„ÈÁž}œ­nªœœo°¥Ášnµœ´Êœ œ°„‹µ„œ´Êœ ˜´ª°¥nµŠž¦³Áš«š¸É¡´•œµÂ¨oª¨oªœÂ˜n­¦oµŠ®¨´„ž¦³„´œ Á®¨nµœ¸ÊÄ®o„´ž¦³µœ…°Š˜œÁ¡ºÉ°Â¨„„´‡ªµ¤¥´ÉŠ¥ºœ…°Š„µ¦¡´•œµ 2. œš„´Á¤º°ŠÁ¦ºÉ°ŠÁ—¸¥ª„´œ ®¨´„„µ¦š¸É­Îµ‡´ž¦³„µ¦š¸É­°Š‡º° ˜o°ŠÁž¨¸É¥œ ¤»¤¤°ŠÁ—·¤Á„¸É¥ª„´Á¤º°ŠÂ¨³œš „µ¦¡·‹µ¦–µÁ¤º°Šš¸ÉÁnŠÂ¥„‹µ„œš˜o°Š™¼„ž¦´Áž¨¸É¥œÃ—¥ °µ‹‹³‡ŠÅªo„ÈÁŒ¡µ³Äœ—oµœ„µ¦ž„‡¦°ŠÁšnµœ´Êœ ˜n­Îµ®¦´„µ¦¡´•œµÂ¨oª Á¤º°ŠÂ¨³œš˜o°Š™º° Áž}œšµšš¸É˜n°ÁœºÉ°Š„´œ „µ¦«¹„¬µ‡¦´ÊŠœ¸Ê­—ŠÄ®oÁ®ÈœÂ¨oªªnµ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦³®ªnµŠÁ¤º°Š„´ œšÃ—¥¡ºÊœ“µœ (˜´ª¸Êª´—¦nª¤) ¨oª Áž}œÁ¦ºÉ°ŠÁ—¸¥ª„´œ ‹³Â˜„˜nµŠ„´œ„ÈÁ¡¸¥ŠÄœÂŠn…°Š¦³—´®¦º° ¦µ¥¨³Á°¸¥—Ášnµœ´Êœ ‹µ„„µ¦‹´—Áªš¸Äœ¡ºÊœš¸Éŗo…o°¤¼¨¥ºœ¥´œªnµž¦³µ„¦Äœ¡ºÊœš¸É­nªœÄ®nŤn‡·—ªnµ ‹ÎµÁž}œ‹³˜o°ŠÂnŠÁ¤º°Š„´œš

297


Ťn Á Œ¡µ³„µ¦«¹ „ ¬µ‡¦´Ê Š œ¸Ê Á šn µ œ´Ê œ „µ¦«¹ „ ¬µ—o µ œ„µ¦¡´ • œµÂ­—ŠÄ®o Á ®È œ ­°—‡¨o°Š„´œªnµ „µ¦ÂnŠÂ¥„Á¤º°Š‹µ„œšÁž}œš·«šµŠ„µ¦šÎµŠµœš¸ÉŤn™¼„˜o°Š ž{®µ—oµœ ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·˜nµŠ Ç ¨oªœÂ­—Š™¹Š‡ªµ¤˜n°ÁœºÉ°Š¦³®ªnµŠÁ¤º°Š„´œšš´ÊŠ­·Êœ ‡ªµ¤ ¥µ„‹œÄœœšÁž}œ¦·šÁºÉ°¤Ã¥Š¤µ­¼n‡ªµ¤¥µ„‹œÄœÁ¤º°Š ž{®µ—oµœ„µ¦…µ—„µ¦«¹„¬µÂ¨³ š´„ ¬³ e¤º° …°ŠÂ¦ŠŠµœÄœœš‡ŠÁž}œ ¦·šš¸ÉÁ ºÉ° ¤˜n° „´ ¦ŠŠµœš¸É … µ—š´„ ¬³ e¤º °ÄœÁ¤º° Š šÎµœ°ŠÁ—¸¥ª„´„µ¦…µ—‡ªµ¤¤´Éœ‡Š—oµœš¸É°¥¼n°µ«´¥Äœœš„´ž{®µ»¤œÂ°°´—ÄœÁ¤º°Š„È¥´Š‡Š Áž} œ ¦·  šš¸É ˜n ° ÁœºÉ ° Š„´ œ ž¦³Á—È œ œ¸Ê „È ‡ ŠÁž} œ Á¦ºÉ ° ŠÁ—¸ ¥ ª„´  ­£µ¡‡ªµ¤Á­ºÉ ° ¤Ãš¦¤…°Š š¦´¡¥µ„¦›¦¦¤µ˜·Äœœš„ȇº°ž{®µ˜n°ÁœºÉ°Š„´„µ¦Äoš¦´¡¥µ„¦°¥nµŠ¢»i¤Á¢g°¥…°Š‡œÁ¤º°Šš¸É „¨µ¥Áž}œ˜´ª„¦³˜»oœÄ®oÁ„·—„µ¦Äož¦³Ã¥œr‹µ„­·ÉŠÂª—¨o°¤Äœœš°¥nµŠ…µ—­˜· —´Šœ´Êœ®¨´„„µ¦ ¡ºÊœ“µœ‡º° ˜o°Š¨o¤Á¨·„Âœª‡·—„µ¦ÂnŠÁ¤º°Š„´œš°¥nµŠÁ—È—…µ—šÎµœ°ŠÁ—¸¥ª„´„µ¦…¸—Á­oœÂnŠ —oµœ„µ¦Á¤º°Š„µ¦ž„‡¦°Š 3. ¨—šµš…°ŠÁ¤º°Š®¨ªŠÂ¨³„µ¦¡´•œµ¦³—´µ˜· ‡ªµ¤¡¥µ¥µ¤š¸É‹³ ­¦oµŠÁ¤º°Š¦°ŠÄœÂ˜n¨³¡ºÊœš¸Éŗo¦´„µ¦ž’·´˜·¤µœµœ ˜nœnµÁ­¸¥—µ¥š¸É„µ¦šÎµ®œoµš¸É…°Šœšš´Éª ž¦³Áš«¥´Š ‡Š˜°­œ°Š˜n ° ‡ªµ¤˜o ° Š„µ¦…°ŠÁ¤º ° Š®¨ªŠÂ¨³ž¦³Áš«¤µ„„ªn µ ‹³Á­¦·¤ ­¦o µ Š ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠœš„´Á¤º°Š¦°Š Ç ÄœÂ˜n¨³¦³—´ ‡ªµ¤„oµª®œoµšµŠÁš‡ÃœÃ¨¥¸…nµª­µ¦ „µ¦‡¤œµ‡¤ ­ºÉ°¤ª¨œ ²¨² šÎµÄ®oÁ­oœšµŠ„µ¦¡´•œµª·ÉŠ…oµ¤Á¤º°Š˜nµŠ Ç Ž¹ÉŠšÎµÄ®oŸ¨¡ªŠ…°Š„µ¦ ¡´•œµœš™¼„­nŠ˜¦Š­¼nÁ¤º°Š®¨ªŠ®¦º°Á¤º°Š®¨´„ Ž¹ÉŠÁšnµ„´Áž}œ„µ¦Á¦nŠ°´˜¦µ‡ªµ¤Å¤nÁšnµÁš¸¥¤ ¦³®ªnµŠÁ¤º°ŠÂ¨³œš œªšµŠš¸Éœnµ‹³—¸„ªnµ‡º°„µ¦šÎµÄ®oÁ­oœšµŠ…°Š„µ¦¡´•œµ‹µ„Á¤º°Š®¨ªŠ‹¨Šš¸É Á¤º°Š®¨´„ Á¤º°Š®¨´„‹³šÎµ®œoµš¸ÉÁºÉ°¤Ã¥Š®¦º°­nŠ˜n°„µ¦¡´•œµÅž­¼nÁ¤º°Š¦°ŠÂ¨³‹µ„Á¤º°Š¦°Š­¼n œš „µ¦­¦oµŠÁ‡¦º°…nµ¥Äœ¦³œµÁ—¸¥ª„´œÃ—¥ž¦µ«‹µ„Á­oœšµŠ¨°¥¢jµ…oµ¤Á¤º°Š®¨´„Á¤º°Š¦°Š ‹³šÎµÄ®oÁ¤º°Š®¨´„¨³Á¤º°Š¦°Š (Ž¹ÉŠ„ȇº°‹´Š®ª´—¨³°ÎµÁ£°ÄœÂŠn…°Š„µ¦ž„‡¦°Š) „¨µ¥Áž}œ‹»— ™nµ¥š°—¨³ÁºÉ°¤Ã¥Š¦³®ªnµŠ„´œÂ¨³„´œ „µ¦¡´•œµÄœ¨´„¬–³œ¸Ê°µ‹˜o°Š¨Šš»œ­¼Š…¹Êœ ˜nÁž}œ„µ¦ ­¦oµŠ‡ªµ¤¡¹ÉŠ¡µÂ¨³¥´ÉŠ¥ºœš¸É‹³šÎµÄ®o­´Š‡¤Äœš»„¦³—´¤¸Ã°„µ­°¥¼n¦°—¤µ„…¹Êœ 4. „µ¦Ÿ—»Š®œoµš¸É…°ŠÁ¤º°ŠÂ¨³œš Á¤º°ŠÂ¨³œš˜o°Š¤¸®œoµš¸É…°Š˜´ªÁ°Š ¨³Ÿ¨…°Š„µ¦—εÁœ·œ®œoµš¸ÉÁ®¨nµœ¸Ê„n°Ä®oÁ„·—„µ¦¡¹ÉŠ¡µ…°Š„´œÂ¨³„´œ „µ¦¡´•œµÄ— Ç ˜o°ŠŸ—»Š „µ¦šÎµ®œoµš¸É…°Š„´œÂ¨³„´œÃ—¥¦ª¤Â¨oª œš®¦º°£µ‡Á„¬˜¦¥´Š‡Š˜o°ŠšÎµ®œoµš¸É®¨n°Á¨¸Ê¥ŠÁ¤º°Š Ĝ—oµœ°µ®µ¦ ¦ŠŠµœ ¨³ª´˜™»—· …–³š¸ÉÁ¤º°Š®¦º°°»˜­µ®„¦¦¤œ°„‹µ„‹³Áž}œ˜¨µ—®¦º°Â®¨nŠ ¦µ¥Å—o…°ŠœšÂ¨oª ¥´ŠÁž}œÂ®¨nŠ…°Š­·œ‡oµ¦·„µ¦š¸É‹³nª¥­¦oµŠ‡ªµ¤­»…Äœ¤·˜·°ºÉœ Ç š¸Éœš¥´Š

298


…µ—‡ªµ¤¡¦o°¤°¥¼n °µš· …o°¤¼¨…nµª­µ¦ ¦·„µ¦­µ›µ¦–­»… ‡ªµ¤´œÁš·ŠÂ¨³°ºÉœ Ç Ž¹ÉŠÁž}œ°¸„—oµœ ®œ¹ÉŠš¸É‹³Á˜·¤Á˜È¤‡ªµ¤­»…Ä®o„´œš „µ¦¡´•œµÃ—¥ÁŒ¡µ³„µ¦¦»„‡º…°ŠÁ¤º°ŠÂ¨³°»˜­µ®„¦¦¤‹¹Š˜o°Š¦³ª´Šš¸É‹³Å¤nÁ…oµ ޚ娵¥­¤—»¨…°Šª·™¸¸ª·˜Â¨³„µ¦šÎµ®œoµš¸É…°Šœš „µ¦Äo¦³°»˜­µ®„¦¦¤ÁÈ—Á­¦È‹Äœ£µ‡ Á„¬˜¦­nŠŸ¨—¸ÁŒ¡µ³„¨»n¤‡œ®¥·¤º°®œ¹ÉŠ ˜n¤¸­nªœšÎµ¨µ¥®œoµ š¸É¨³ª·™¸¸ª·˜…°Šœš ®µ„ Áž}œÅžÅ—o °»˜­µ®„¦¦¤‡ª¦…¸— ªŠÁŒ¡µ³®œoµ š¸ÉĜ„µ¦Âž¦¦¼ž ˜nž¨n°¥Ä®o„ µ¦Ÿ¨·˜¡ºŸ¨Â¨³ ª´˜™»—·Áž}œ®œoµš¸É…°Šª·™¸œšÃ—¥¥°¤Â¨„„´„µ¦˜o°Š¨Šš»œÄœ„µ¦­nŠÁ­¦·¤Á¡ºÉ°‡ª‡»¤‡»–£µ¡ 5. ­¦oµŠ‡ªµ¤¡¹ÉŠ¡µ£µ¥ÄœÄ®oÁ…o¤Â…ÈŠ„n°œ¡¹ÉŠ¡µ£µ¥œ°„ …o°Á­œ°Âœ³…o°š¸É 3 ¨³ 4 ™º°Áž}œÁŠºÉ°œÅ…­Îµ‡´…°ŠÂœªšµŠÄœ…o°œ¸Ê „µ¦­¦oµŠÁ‡¦º°…nµ¥š¸É­ºš°—Ž¹ÉŠ„´œÂ¨³„´œ¦³®ªnµŠ Á¤º°Š Á¤º°Š¦°Š ¨³œš Ťnŗo¤¸Á‹˜œµÁ¡¸¥ŠÁ¡ºÉ°„µ¦Ÿœª„„ε¨´Š¦³®ªnµŠ¡ºÊœš¸É¦³—´˜nµŠ Ç Ášnµœ´Êœ ˜n­·ÉŠ­Îµ‡´‡º°ž¦³­Š‡rš¸É‹³­¦oµŠ„µ¦¡¹ÉŠ¡µ¦³®ªnµŠ¡ºÊœš¸Éš¸É°¥¼nĄ¨o„´œÄœÂ˜n¨³¦³—´Ä®o¤µ„š¸É­»— Ĝ £µ¡¦ª¤…°Š„µ¦¡´•œµÂ¨oª ‡ª¦­¦oµŠ‡ªµ¤Â…Ȋ„¦nŠÂ¨³¥´ÉŠ¥ºœÄ®o„´¦³„µ¦¡¹ÉŠ¡µž“¤£¼¤· Ž¹ÉŠ ®¤µ¥™¹Šœš„´Á¤º°Š¦°Š Á¤º°Š¦°Š„´Á¤º°Š®¨´„ ®¦º°Á¤º°Š®¨´„„´Á¤º°Š®¨ªŠ š¸ÉªµŠ°¥¼nœ®¨´„ …°Š„µ¦Â¨„Áž¨¸É¥œ¤¼¨‡nµ°¥nµŠÁž}œ›¦¦¤Ž¹ÉŠ‹³„¨nµª˜n°Åž ˜´ª°¥nµŠš¸ÉÁž}œ¦¼ž›¦¦¤Á®¨nµœ¸Ê„ÈÁnœ „µ¦ š¸ÉÁ¤º°Š¦°Š°µ«´¥°·œ¡»š¡ºÊœ“µœ‹µ„œš…oµŠÁ‡¸¥ŠÁž}œ°´œ—´Â¦„ …–³š¸Éœš„È¡¹ÉŠ¡µÁŠ·œš»œÂ¨³ ¦·„µ¦˜nµŠ Ç ‹µ„Á¤º°Š¦°Š…oµŠÁ‡¸¥ŠÁž}œ°´œ—´Â¦„Ánœ„´œ ®µ„­µ¤µ¦™­¦oµŠ‡ªµ¤¡¹ÉŠ¡µ£µ¥Äœ °¥n µ ŠÁ…o ¤ …Ȋ ŗo ¨o ª „È‹ ³Áž}œ „µ¦ž¼ ¡ºÊœ “µœ­Î µ ®¦´ „µ¦¨—¦³—´  „µ¦¡¹ÉŠ ¡µ‹µ„£µ¥œ°„Ž¹É Š š¸É ˜o ° Š„µ¦‹³Áœo œ ‡º ° „µ¦¡¹É Š ¡µ‹µ„˜n µ Šž¦³Áš« ˜¨°—‹œ„µ¦¦´  ¤º ° „´  脵£· ª´ ˜ œr Å —o à —¥Å¤n Á­¸¥Áž¦¸¥ ‡ªµ¤‹¦·ŠÂ¨oªÂœªšµŠ„µ¦¡´•œµÄœ…o°œ¸Ê¦ª¤š´ÊŠ…o°š¸É 3 ¨³ 4 ¨oªœ­°—‡¨o°Š„´ ž¦´µÁ«¦¬“„·‹¡°Á¡¸¥Šš¸É‹³nª¥Ä®o„µ¦¡´•œµÄœ£µ¡¦ª¤¤¸¦µ„“µœš¸É¤´Éœ‡Š ŤnŽª—ÁŽÁ¤ºÉ°š»œ œ´„šn°ŠÁš¸É¥ª ¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸‹µ„˜nµŠµ˜·®¦º°£µ¥œ°„¨—¦³—´¨Š‹³—oª¥¤¼¨Á®˜»Ä—„Șµ¤ ˜nš´ÊŠœ¸Ê „Ȥ·Å—o®¤µ¥‡ªµ¤ªnµÂœªšµŠœ¸Ê‡º°„µ¦žd—ž¦³Áš«Á¡ºÉ°„µ¦¡´•œµ ˜nÁž}œ„µ¦­¦oµŠ¦µ„“µœ…°Š„µ¦ ¡´•œµÄ®oŤn˜o°ŠÁž}œšµ­Ã¨„µ£·ª´˜œr®¦º°Â®¨nŠ„µ¦¡´•œµ‹µ„£µ¥œ°„ „µ¦¡¹ÉŠ¡µ˜œÁ°ŠÅ—o°¥nµŠ Áž}œ¦³šÎµÄ®o°¥¼nĜ“µœ³š¸É‹³Á¨º°„¦´®¦º°ž’·Á­›Å—oץčoª·‹µ¦–µ–š¸ÉÁž}œÁ®˜»Áž}œŸ¨ Ťnčn ×¥£µª³‹Îµ¥°¤ 6. „µ¦­™µžœµÁ­™¸¥¦£µ¡šµŠ„µ¦Á¤º°ŠÂ¨³›¦¦¤µ£·µ¨ Ĝ„µ¦«¹„¬µ‡¦´ÊŠœ¸Ê ŗoÂ¥„¤·˜·—oµœ„µ¦Á¤º°ŠÂ¨³›¦¦¤µ£·µ¨Áž}œ¦³£µª³Âª—¨o°¤š¸É‹³­nŠŸ¨˜n°­™µœ£µ¡…°Š ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»……°Šž¦³µ„¦ ­™µœ„µ¦–rĜž{‹‹»´œnª¥Ä®o‡Îµ˜°°¥nµŠ´—Á‹œÂ¨oªnµ‡ªµ¤Å¤n ¤´Éœ‡ŠšµŠ„µ¦Á¤º°ŠÂ¨³„µ¦Å¦o›¦¦¤µ£·µ¨­¦oµŠ‡ªµ¤³Š´„Š´œÄ®o„´„µ¦¡´•œµ œ°„‹µ„šÁ¦¸¥œ

299


…°ŠÁ¦µÁ°ŠÂ¨oª ˜´ª°¥nµŠÄœž¦³Áš«„ε¨´Š¡´•œµÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š¥ºœ¥´œ™¹ŠÁŠºÉ°œÅ……°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ ­»…—oµœž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨ªnµ¤¸°·š›·¡¨­Îµ‡´˜n°ž¦³­·š›·Ÿ¨…°Š„µ¦¡´•œµÄœªŠ „ªoµŠÄœš»„¦³—´ Ťnªnµ‹³Áž}œž¦³Áš«Åž‹œ™¹Šœš¦µ„®oµ „µ¦Á­œ°Âœ³Äœš¸Éœ¸ÊŤn…°„¨nµª™¹Šž¦³Á—Èœ‡ªµ¤¤´Éœ‡ŠšµŠ„µ¦Á¤º°Š Ž¹ÉŠš»„‡œ‡Š ˜¦³®œ´„„´œ—¸Â¨oª ˜n­·ÉŠš¸É˜o°Š„µ¦Á­œ°Á¡·É¤Á˜·¤Å—o„n 6.1 „µ¦¡´•œµ¦³ ‡ª‡¼nŞ„´„µ¦„¦³‹µ¥°Îµœµ‹Ã—¥š´ÉªÅžÂ¨oª®¨´„„µ¦ „¦³‹µ¥°Îµœµ‹Áž}œ­·ÉŠš¸É¤´„™¼„„¨nµª™¹Š‡ª‡¼nŞ„´„µ¦¡´•œµÁ¤º°Š-œš ˜n­·ÉŠš¸É‹ÎµÁž}œ°¥nµŠ ¥·ÉŠ¥ª—­Îµ®¦´ž¦³Áš«…–³œ¸Ê‡º° „µ¦¡´•œµ¦³Â¨³Á‡¦ºÉ°Š¤º°š¸É‹ÎµÁž}œ˜n°„µ¦¦·®µ¦šo°Š™·Éœ ¦³—´˜nµŠ Ç °¥nµŠÁž}œÁ®˜»Áž}œŸ¨Ä®oš´œ„´„µ¦„¦³‹µ¥°Îµœµ‹š¸ÉÁž}œÅž°¥nµŠ¦ª—Á¦ÈªÄœ…–³œ¸Ê ¦³š¸Éªnµœ¸Ê®¤µ¥¦ª¤™¹Š„µ¦¡´•œµ«´„¥£µ¡Â¨³‹¦·¥›¦¦¤…°Šš¦´¡¥µ„¦»‡‡¨ ˜¨°—‹œÂœªšµŠ „µ¦¡·‹µ¦–µ„µ¦‹´—¦·„µ¦š¸ÉÁž}œª·›¸„µ¦ª·š¥µ«µ­˜¦r Á¡ºÉ°„ε„´Ä®o„µ¦Äoª·‹µ¦–µ–­nªœ»‡‡¨ Ĝ¦³—´šo°Š™·Éœ°¥¼nĜ„¦°š¸É‡ª¦‹³Áž}œ 6.2 ¥„Á¨·„Âœª‡·—š»œœ·¥¤Äœ„µ¦¦·®µ¦Šµœ¦µ„µ¦ ĜnªŠÁª¨µš¸ÉŸnµœ¤µ Ťn œ µœœ´ „ ¦³„µ¦¦· ® µ¦¦µ„µ¦˜´Ê Š ˜n ¦ ³—´  ž¦³Áš«Åž‹œ™¹ Š šo ° Š™·É œ ŗo ¦´  °· š ›· ¡ ¨‹µ„ ¦¦¥µ„µ«š»œœ·¥¤‹œšÎµÄ®ož¦´µÂ¨³®¨´„„µ¦…°Š„µ¦‹´—¦·„µ¦£µ‡­µ›µ¦–³˜o°Š·—Áº°œÅž ‹µ„Á—·¤ ¦·„µ¦­´Š‡¤®¨µ¥ž¦³Á£š ×¥ÁŒ¡µ³„µ¦«¹„¬µ„¨µ¥Áž}œ­·œ‡oµŽ¹ÉŠ ŤnÁ¡¸¥ŠÂ˜n‹³¤¸ ‡»–£µ¡¨—¨ŠÁšnµœ´Êœ ˜n¥´Š­nŠŸ¨˜n°Ã‡¦Š­¦oµŠ…°Šš¦´¡¥µ„¦¤œ»¬¥rĜ¦³¥³¥µªÂ¨³š¸É­Îµ‡´„ªnµ œ´Êœ ‡º° ‡ªµ¤·—Áº°œ…°Š°»—¤„µ¦–r£µ‡¦´ “ „µ¦Á¡·É¤ž¦³­· š ›·£µ¡„µ¦Ä®o ¦·„ µ¦£µ‡¦´“ Áž} œ ­·ÉŠ‹ÎµÁž}œ ª·›¸„µ¦œ¸Ê„¦³šÎµÅ—o×¥°µ«´¥ÂœªšµŠÄœ…o° 1 Áž}œ¡ºÊœ“µœÃ—¥°µ‹ž¦´¦³„µ¦‹nµ¥ ‡nµ˜°Âšœš¸ÉÁž}œ›¦¦¤‡ª‡¼nŞ„´„µ¦Ÿ¼„¡´œ£µ¦³ŠµœÄœÂ˜n¨³žeœnµ‹³Áž}œ„µ¦¡°Á¡¸¥Š ˜n„µ¦‹¼Š ċ—oª¥Ÿ¨„εŦ ݜ´­ ¨³„µ¦—¼Šµœ˜nµŠž¦³Áš«…œµœÄ®n Áž}œ„µ¦­¦oµŠª´•œ›¦¦¤Â¨³¦³„µ¦ šÎµŠµœš¸ÉÁ­¸É¥Š˜n°„µ¦Äož¦³Ã¥œr‹µ„¦³ÄœšµŠš¸ÉŸ·— Ž¹ÉŠŸ¨Á­¸¥š´ÊŠ¤ª¨‹³˜„°¥¼n„´ž¦³µœ 6.3 „µ¦ÄoŸœ¡´•œµÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š‡ª‡»¤œÃ¥µ¥š¸É…µ—‡ªµ¤°›¦¦¤ …–³š¸É„µ¦„¦³‹µ¥°Îµœµ‹Â¨³„µ¦¡´•œµšo°Š™·Éœ„¨µ¥Áž}œš·«šµŠ…°Š„µ¦¡´•œµÁ«¦¬“„·‹Â¨³ ­´Š ‡¤œ´Êœ „µ¦Â…n Š …´œ „´œ ¨Š­¼nšo°Š™·Éœ ¨³œš„Ȥ¸ °´˜¦µš¸É¦ª—Á¦Èª ¡°„´œ œšÂ¨³Á¤º° Š¦°Š „¨µ¥Áž}œ­œµ¤š¸É˜´—­·œ´¥œ³šµŠ„µ¦Á¤º°ŠÄœ¦³—´µ˜· £µ¥Ä˜o¦¦¥µ„µ«Ánœœ¸ÊšÎµÄ®oŠnµ¥˜n° „µ¦š¸É¥»š›«µ­˜¦r„µ¦¡´•œµ‹³™¼„·—Áº°œÁ¡ºÉ°­¦oµŠ‡ªµ¤Å—oÁž¦¸¥šµŠ„µ¦Á¤º°Š ®¨µ¥ Ç ­·ÉŠš¸É™¼„ œÎµÁ­œ°Áž}œœÃ¥µ¥šµŠ„µ¦Á¤º°Š ¨—¼­¤Á®˜»Ÿ¨Â¨³Áž}œž¦³Ã¥œr ˜n®µ„¡·‹µ¦–µ°¥nµŠ¨¹„Ž¹ÊŠ ‹³¡™¹Š‡ªµ¤…´—Â¥oŠÂ¨³¤¸­nªœ¨—š°œž¦³­·š›·Ÿ¨…°ŠÂŸœ¡´•œµÃ—¥¦ª¤

300


Á¡ºÉ°Â„oŅž{®µœ¸Ê Ÿœ¡´•œµ˜o°Š¤¸¡¨ª´˜¦ž¦´Áž¨¸É¥œÅ—o°¥nµŠ¥º—®¥»nœ °»—¤ —oª¥Á®˜»Ÿ¨ „ε®œ—Äœ¦µ¥¨³Á°¸¥—¤µ„…¹Êœ ¨³š¸É­Îµ‡´˜o°Š„oµªÁ¦Èª„ªnµ„µ¦„oµª¥nµŠšµŠ„µ¦Á¤º°Š 1 „oµªÁ­¤° œ°„‹µ„œ´Êœ°Š‡r„µ¦š¸É„ε®œ—Ÿœ¡´•œµš»„¦³—´˜o°ŠÁž}œ°·­¦³‹µ„„µ¦Á¤º°Š —oª¥ œªšµŠœ¸Ê‹³nª¥Ä®oŸœ¡´•œµ„¨µ¥Áž}œ„¦°‡ª‡»¤Ä®oœÃ¥µ¥šµŠ„µ¦Á¤º°Š¤¸‡ªµ¤Áž}œÁ®˜» Áž}œŸ¨Â¨³¤¸­nªœ¡´•œµÁ¤º°ŠÂ¨³œš°¥nµŠÂšo‹¦·Š 6.4 °Š‡r„µ¦¦·®µ¦Šµœšo°Š™·ÉœÂ¥º—®¥»nœ „µ¦Â„oŅž{®µ…°ŠÁ¤º°ŠÂ¨³ œšÄœµŠ¡ºÊœš¸É°µ‹Å¤n‹ÎµÁž}œ˜o°Š¥¹—˜·—„´„µ¦ÂnŠÁ…˜„µ¦ž„‡¦°ŠÁ­¤°Åž ­Îµ®¦´¡ºÊœš¸Éš¸ÉÁž}œ ž{®µÃ—¥ÁŒ¡µ³¦·Áª–š¸É¤¸¨´„¬–³šµŠÁ«¦¬“„·‹Â¨³­´Š‡¤Â„¹ÉŠÁ¤º°Š-„¹ÉŠœš Ž¹ÉŠÄœ®¨µ¥ „¦–¸Áž}œ¦·Áª–ÁºÉ°¤˜n°…°ŠÁ¤º°Š„´œš „µ¦…¸—Á­oœÁ…˜„µ¦ž„‡¦°Š‹³šÎµÄ®o‡¦¹ÉŠ®œ¹ÉŠ…°Š ¦·Áª–œ¸Ê°¥¼n£µ¥Ä˜o„µ¦¦·®µ¦ŠµœÂÁ¤º°Š …–³š¸É°¸„‡¦¹ÉŠ®œ¹ÉŠ™¼„„oŅž{®µ—oª¥ª·›¸„µ¦¡´•œµ œš šµŠ°°„‡º° ¡ºÊœš¸Éš¸É¤¸ž{®µ¨´„¬–³¡·Á«¬Á®¨nµœ¸Ê°µ‹˜o°ŠÄoª·›¸„µ¦¦·„µ¦Â¥º—®¥»nœ ×¥°µ‹Ÿœª„¡ºÊœš¸Éš´ÊŠ®¤—Á…oµ„´Á¤º°ŠÁ¡ºÉ°­¦oµŠÁ°„£µ¡Ä®o„´„µ¦¡´•œµ ®¦º°°µ‹„ε®œ—Ä®o„µ¦ ªµŠÂŸœ¦³—´Á¤º°ŠÂ¨³œšÄœ¡ºÊœš¸ÉÁ®¨nµœ¸Ê°¥¼n£µ¥Ä˜oŸœÂ¨³°Š‡r„¦¦·®µ¦Á—¸¥ª„´œ Ž¹ÉŠ°µ‹°¥¼n £µ¥Ä˜oœª‡·— ‘Á¤º°Š¼¦–µ„µ¦’ 7. „µ¦Â¨„Áž¨¸É¥œ¤¼¨ ‡nµ°¥nµŠÁž}œ›¦¦¤ „µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤ÁšnµÁš¸¥¤…°Š¤¼¨‡nµ ­·œ‡oµÂ¨³¦·„µ¦‹µ„Á¤º°Š„´œš˜o°ŠÄ„¨oÁ‡¸¥Š„´œ ŤnÁnœœ´Êœª·™¸œš‹³‡Š°¥¼nŤnŗo ®œoµš¸É…°Š £µ‡œšš¸É˜o°ŠÁ¨¸Ê¥Š‡œÁ¤º°Š°µ‹‹ÎµÁž}œ˜o°ŠšÎµÄ®o¦µ‡µ­·œ‡oµ£µ‡Á„¬˜¦ Á¡ºÉ°„µ¦¦·Ã£‡¤¸¦µ‡µ Ťn¡Š‹œÁ„·œÅž š´ÊŠœ¸Ê Á¡ºÉ°šÎµ‡nµ‡¦°Š¸¡…°Š‡œÁ¤º°ŠÅ¤n­¼Š˜µ¤Åž—oª¥ Á¡¦µ³­·ÉŠœ¸Ê„¦³š˜n° „µ¦…¥µ¥˜´ª…°Š£µ‡Á«¦¬“„·‹ —´Šœ´Êœ „µ¦°»—®œ»œ‹µ„¦´“­Îµ®¦´­·œ‡oµ£µ‡Á„¬˜¦ÁŒ¡µ³š¸ÉčoÁ¨¸Ê¥Š ‡œ£µ¥Äœž¦³Áš«‹¹Š¥´ŠÁž}œ­·ÉŠ‹ÎµÁž}œÁ¡ºÉ°nª¥Ä®o¤¼¨‡nµ…°Š„µ¦Â¨„Áž¨¸É¥œ…°ŠŸ¨Ÿ¨·˜¦³®ªnµŠ Á¤º ° Š„´  œšÁž}œ ›¦¦¤ °¥n µ ŠÅ¦„È ˜ µ¤ ®µ„„µ¦Ÿ—» Š ®œo µ š¸É… °ŠÁ¤º ° ŠÂ¨³œšÁž} œ Ş°¥n µ Š Á®¤µ³­¤Ã—¥Á¤º°Š¥°¤¨—¦Š‹¼ŠÄ‹šµŠ„µ¦ÁŠ·œ¨Š¤µoµŠÂ¨oªÂœªšµŠÄœ…o°œ¸Ê„È‹³Áž}œ‹¦·ŠÅ—o×¥ °´˜Ãœ¤´˜· 8. „µ¦Âš¦„ÂŽŠ…°Š¦´“ œªšµŠš´ÊŠ®¤—‹³—εÁœ·œÅžÅ—o„Șn°Á¤ºÉ°¦´“¥´Š˜o°ŠšÎµ ®œoµš¸ÉĜ„µ¦Âš¦„ÂŽŠš´ÊŠÄœšµŠÁ«¦¬“„·‹Â¨³­´Š‡¤ ‡ªµ¤ÁºÉ°Á„¸É¥ª„´šµšš¸Éœo°¥š¸É­»—…°Š¦´“ ˜µ¤ÂœªšµŠÁ­¦¸ œ· ¥ ¤­» — …´Ê ª ¥´ Š Ťn Á ®¤µ³­¤Äœ£µª³š¸É ž ¦³Áš«¥´ Š µ—¦³Á¸ ¥ „‘Á„–”r š¸É ‹ ³ ‡»o¤‡¦°ŠÂ˜n¨³ iµ¥°¥nµŠÁž}œ›¦¦¤ ­Îµ®¦´‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠÁ¤º°Š„´œšœ´Êœ £µ‡œš¥´Š ˜„°¥¼nĜ£µª³Á­¸¥Áž¦¸¥—oµœÁ«¦¬“„·‹Â¨³„µ¦«¹„¬µ …–³š¸ÉÁ¤º°Š„Ȥ¸‡ªµ¤°n°œÅ®ªÄœ¤·˜·šµŠ ­´Š‡¤ —´Šœ´Êœ„µ¦Âš¦„ÂŽŠ…°Š¦´“°¥nµŠÁ®¤µ³­¤„´š´ÊŠ¡ºÊœš¸ÉÁ¤º°ŠÂ¨³œšÁž}œÁŠºÉ°œÅ…­Îµ‡´…°Š ‡ªµ¤­¤—»¨…°Š„µ¦¡´•œµŽ¹ÉŠ­·ÉŠš¸ÉÁž}œ¦¼ž›¦¦¤‡º°¨—n°ŠªnµŠ—oµœÁ«¦¬“„·‹Â¨³„µ¦«¹„¬µš¸Éœš

301


¥´Š°¥¼nĜ“µœ³Á­¸¥Áž¦¸¥ …–³Á—¸¥ª„´œ„ÈÁ¡ºÉ°¥„¦³—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœ­´Š‡¤…°ŠÁ¤º°ŠÄ®o š´—Áš¸¥¤„´œš 9. —Î µ ¦Š‡ªµ¤Áž} œ Á„¬˜¦„¦¦¤—¸ „ ªn µ „µ¦­¦o µ Š‡ªµ¤Áž} œ °» ˜ ­µ®„¦¦¤Äœ œšš¸É…µ—„µ¦ªµŠÂŸœ œªšµŠœ¸Ê°µ‹¢{Š—¼Á®¤º°œ„εž{œš»—·œ ˜nž¦µ„’„µ¦–rš¸ÉÁ„·—…¹Êœš´ÊŠÄœ ž¦³Áš«Åš¥Â¨³ ˜´ª°¥nµŠÄœ˜nµŠž¦³Áš«šÎµÄ®oÁ®ÈœªnµÁ®˜»„µ¦–rœ¸ÊÁ„·—…¹ÊœÅ—oÁ­¤° ­·ÉŠš¸É˜o°Š¥°¤¦´ „´œž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ‡º° „µ¦­¦oµŠ°»˜­µ®„¦¦¤ÄœÁ¤º°Š¦°Š Ç Â¨³Ã—¥ÁŒ¡µ³°¥nµŠ¥·ÉŠÄœÁ…˜œš¤´„ Áž}œ°»˜­µ®„¦¦¤š¸É…µ—‡ªµ¤¡¦o°¤Äœ—oµœÁŠ·œš»œÂ¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ —´Šœ´Êœ ®µ„Ťnŗo™¼„ªµŠ¦³Åªo °¥nµŠ¦°‡°Â¨oª „È‹³¡ªnµ„µ¦¡´•œµœ´Êœ Ç Å¤nŗo¤¸ž¦³­·š›·Ÿ¨˜µ¤˜o°Š„µ¦ ˜n°µ‹‹³­nŠŸ¨ „¦³šš¸ÉÁ„·œ‡µ—‡·— Ž¹ÉŠ®µ„ž¨n°¥Ä®oÁž}œ„µ¦¡´•œµšµŠ„µ¦Á„¬˜¦Â¨oª°µ‹Ä®oŸ¨š¸É‡»o¤‡nµ„ªnµ „µ¦ …µ—‡ªµ¤¡¦o°¤šÎµÄ®o°»˜­µ®„¦¦¤ÄœœšÁž}œ°»˜­µ®„¦¦¤…œµ—Á¨È„š¸É‹oµŠÂ¦ŠŠµœÄœ¦µ‡µ™¼„ —´Šœ´Êœ ‹¹Š…µ—ž¦³­·š›·Ÿ¨Äœ„µ¦®¥»—„µ¦°¡¥¡…°ŠÂ¦ŠŠµœš¸É¤¸°µ¥»œo°¥Ž¹ÉŠ‡µ—®ª´Š‡nµ‹oµŠ­¼Š „µ¦…µ—‡ªµ¤¡¦o°¤Ánœ„´œš¸É°µ‹Áž}œ­µÁ®˜»…°Š„µ¦Äoš¦´¡¥µ„¦›¦¦¤µ˜·°¥nµŠÅ¤nÁ®¤µ³­¤ ®¦º°Å¤n„È­¦oµŠ¤¨£µª³ ®¦º°Å¤n„Èčo¡ºÊœš¸É—·œš¸É°»—¤­¤¼¦–rÁ¡ºÉ°„µ¦°»˜­µ®„¦¦¤Âšœš¸É‹³ÄoÁ¡ºÉ° „µ¦Á„¬˜¦ 10. „µ¦¦·®µ¦‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ Á¤º°ŠÂ¨³œš ˜¨°—‹œ‹´Š®ª´—¤¸‡ªµ¤°¥¼nÁ¥Èœ Áž}œ­»…š¸É˜„˜nµŠ„´œ œ°„‹µ„œ´Êœ‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ¥´ŠÂ Š—oª¥‹»—°n°œÂ¨³‹»—Â…ÈŠš¸É˜„˜nµŠ„´œ —´Šœ´Êœ „µ¦„ε®œ—ÂœªšµŠ„µ¦¡´•œµ‹¹Š‡ª¦Äož¦³Ã¥œr‹µ„‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ…°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ ¨´„¬–³˜nµŠ„´œÅž 10.1 „µ¦Á¦¸¥œ¦¼o¦nª¤„´œ ÁœºÉ°Š‹µ„˜n¨³¡ºÊœš¸É¤¸‹»—°n°œÂ¨³‹»—…Ȋ˜„˜nµŠ„´œ —´Šœ´Êœ‹¹ŠÁž}œÃ°„µ­š¸É˜n¨³‹´Š®ª´—®¦º°¡ºÊœš¸É‹³­µ¤µ¦™Â¨„Áž¨¸É¥œÁ¦¸¥œ¦¼o¦nª¤„´œÅ—o Á¡ºÉ°ž¦´ž¦»Š ‹»—°n°œ˜µ¤­·ÉŠš¸ÉŗoÁ¦¸¥œ¦¼o‹µ„¡ºÊœš¸É°ºÉœ „µ¦Á¦¸¥œ¦¼o¦nª¤„´œ„¦³šÎµÅ—o×¥„µ¦Â¨„Áž¨¸É¥œ…o°¤¼¨ °¦¤ ­´¤¤œµ ®¦º°ª·›¸„µ¦°ºÉœ Ç š¸É„¦³šÎµ¦nª¤„´œ¦³®ªnµŠ¡ºÊœš¸É 10.2 „µ¦‹´—„¨»n¤¡ºÊœš¸É „µ¦„ε®œ—¥»š›«µ­˜¦r„µ¦¡´•œµ‹³¤¸ž¦³­·š›·Ÿ¨…¹Êœ ®µ„ ­µ¤µ¦™‹´—„¨»n¤¡ºÊœš¸É˜µ¤ª´˜™»ž¦³­Š‡rš¸É˜o°Š„µ¦ ¡ºÊœš¸Éš¸É¤¸­£µ¡Â¨³‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»… ‡¨oµ¥‡¨¹Š®¦º°°¥¼nĜ¦³—´Á—¸¥ª„´œ°µ‹™¼„‹´—Áž}œ„¨»n¤Á—¸¥ª„´œ ®¦º°°µ‹‹´—¡ºÊœš¸É˜µ¤¦³—´‡ªµ¤°¥¼n Á¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¦¼žÂ°ºÉœ Ç ÅªoÁž}œ„¨»n¤Á—¸¥ª„´œ„Èŗo Ánœ „¨»n¤¡ºÊœš¸Éš¸É¤¸­™µœ£µ¡—oµœÁ«¦¬“„·‹—¸ ¨³­·ÉŠÂª—¨o°¤Å¤n—¸ ®¦º°¡ºÊœš¸Éš¸É¤¸‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…—oµœ»¤œÁ…o¤Â…Ȋ¨³­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ Ĝ¦³—´­¼ŠÅªo—oª¥„´œ ®¨´Š‹µ„œ´Êœ‹¹Š„ε®œ—¥»š›«µ­˜¦r„µ¦¡´•œµÄ®o„´Â˜n¨³„¨»n¤˜µ¤­£µ¡ ž{®µš¸É˜o°Š„µ¦

302


10.3 „µ¦‹´—­¦¦š¦´¡¥µ„¦ ¦³—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…š¸É¤¸‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ„´œ ­µ¤µ¦™­³šo°œ¦³—´ž{®µÃ—¥¦ª¤ ®¦º°Â˜n¨³—oµœ…°Š¡ºÊœš¸É˜nµŠ Ç ‹µ„‡ªµ¤Â˜„˜nµŠš¸É­³šo°œ ‹µ„‡nµ—´œ¸­µ¤µ¦™ª·Á‡¦µ³®rÁž}œÂœªšµŠ…´Êœ˜oœÄœ„µ¦‹´—­¦¦š¦´¡¥µ„¦˜µ¤…œµ—ž{®µÅ—o 10.4 ˜´ªœÎµ„µ¦¡´•œµ „µ¦š¸É˜n¨³‹´Š®ª´—¤¸¦³—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…˜„˜nµŠ „´œÅžnª¥nŠ°„š·«šµŠªnµÂ˜n¨³‹´Š®ª´—¤¸¤·˜Ä· —š¸É‡ª¦ž¦´ž¦»ŠÁ¡ºÉ°¥„¦³—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Ä®o ­¼Šš´—Áš¸¥¤„´‹´Š®ª´—°ºÉœ Ç …–³Á—¸¥ª„´œÄœ¤·˜·š¸É¦³—´‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…­¼Š„È°µ‹™º°Áž}œ‹»—Â…ÈŠ š¸É‹´Š®ª´—čoÁž}œ˜´ªœÎµ…°Š„µ¦¡´•œµ ¥„˜´ª°¥nµŠÁnœ ‹´Š®ª´—„¦³¸É Ĝ ¡.«. 2550 Áž}œ˜oœÅž ¤¸ ž{®µš¸É‡ª¦Á¦nŠÂ„oŅ 3 —oµœ ‡º° ‡ªµ¤¤´Éœ‡Šž¨°—£´¥¦nª¤„´œ ž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨ ¨³­·ÉŠÂª—¨o°¤ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤‹´Š®ª´—„¦³¸É¤¸‹»—Â…ÈŠ—oµœ­»…£µ¡…°Šž¦³µ„¦ ‡¦°‡¦´ª »¤œ Á…o¤Â…ÈŠ Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³Áž}œ›¦¦¤ ¨³­´Š‡¤ª´•œ›¦¦¤ ‹´Š®ª´—„¦³¸É‹¹Š°µ‹Äo‹»—Â…ÈŠš´ÊŠ 4 —oµœÁž}œ˜´ªœÎµÄœ„µ¦¡´•œµÃ—¥„µ¦Äož¦³Ã¥œr‹µ„‹»—Â…ÈŠÁ®¨nµœ¸ÊĜ„µ¦¥„¦³—´¤·˜·š¸É¥´Š˜Éε°¥¼n ÁnœÄo‹»—Â…ÈŠ—oµœ‡¦°‡¦´ª ¨³»¤œÁ…o¤Â…ÈŠÁž}œÂœªšµŠÄœ„µ¦Â„oŅž{®µ­·ÉŠÂª—¨o°¤ ¨³ ž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨Ž¹ÉŠ¥´Š¤¸¦³—´˜Éε°¥¼n Áž}œ˜oœ 11. ž{®µ¦nª¤…°Šš»„¡ºÊœš¸É ¤oĜ…o° 10 ŗo­—ŠÄ®oÁ®Èœ™¹Š‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ…°Š ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦³®ªnµŠ¡ºÊœš¸É˜nµŠ Ç Â˜nšnµ¤„¨µŠ‡ªµ¤Â˜„˜nµŠÁ®¨nµœ´Êœ¥´Š¤¸‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ ­»…µŠ—oµœš¸ÉÁž}œž{®µ¦nª¤„´œ…°ŠÁ¤º°Š œš ¨³‹´Š®ª´—š¸É˜o°ŠÂ„oŅ 11.1 „µ¦¡´•œµš¦´¡¥µ„¦œÊε ×¥¦ª¤Â¨oª‡œœš¤¸‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ ¤·˜·­·ÉŠÂª—¨o°¤¤µ„„ªnµ‡œÁ¤º°Š ˜nž{®µÁ¦ºÉ°ŠœÊε—¼‹³Áž}œž{®µ¦nª¤…°Šš»„¡ºÊœš¸É ‡œÄœœš ž¦³¤µ–‡¦¹ÉŠ®œ¹ÉŠ ¨³°¸„ž¦³¤µ– 1 Ĝ 4 …°Š‡œÄœ¡ºÊœš¸É„¹ÉŠÁ¤º°Š-„¹ÉŠœš ¥´Š˜o°Š°µ«´¥œÊε‹µ„ ®¨nŠ›¦¦¤µ˜· …–³Á—¸¥ª„´œ„µ¦Á…oµ™¹ŠœÊ垦³žµÄœ¡ºÊœš¸É®¨µ¥‹´Š®ª´—„¨´¤¸°´˜¦µ¨—¨Š —´Šœ´Êœ ‘œÊε’ ‹¹Š¥´Š‡ŠÁž}œž{®µ¦nª¤„´œ…°Šš»„¡ºÊœš¸Éš´ÊŠÄœž{‹‹»´œÂ¨³°œµ‡˜ 11.2 ­¦oµŠ¦¦¥µ„µ«…°Š‡ªµ¤­¤µœŒ´œšr ­·ÉŠš¸ÉÁž}œž{®µ­Îµ‡´¦nª¤„´œ …°Šš´ÊŠ‡œÁ¤º°ŠÂ¨³œš °¸„ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ‡º° ‡ªµ¤¦¼o­¹„Ťnž¨°—£´¥‹µ„ž{®µ‡ªµ¤…´—Â¥oŠšµŠ °» — ¤„µ¦–r ‡ªµ¤­´  ­œª»n œ ªµ¥šµŠ„µ¦Á¤º ° Š‡ª¦™¼ „ šÎ µ Ä®o ¥» ˜· à —¥Á¦È ª Ťn Ä n Á ¡¸ ¥ ŠÁ¡ºÉ ° ­¦o µ Š ¦¦¥µ„µ«š¸ÉÁ°ºÊ°°Îµœª¥šµŠÁ«¦¬“„·‹Ášnµœ´Êœ ˜n¥´ŠÁ¡ºÉ°¨—‡ªµ¤„´Šª¨ ¨³­¦oµŠ‡ªµ¤ÁºÉ°¤´ÉœÄœ ¦³„µ¦Á¤º°ŠÂ¨³„µ¦ž„‡¦°Š…°Šž¦³µ„¦ 11.3 …¥µ¥…°Á…˜„µ¦‡»o ¤ ‡¦°ŠšµŠ­´ Š ‡¤ œ°„‹µ„®¨´ „ ž¦³„´ œ —o µ œ ­»…£µ¡Â¨oª …o°¤¼¨š´ÊŠ‹µ„„µ¦­Îµ¦ª‹Â¨³…o°¤¼¨š»˜·¥£¼¤·Â­—ŠŸ¨˜¦Š„´œªnµž¦³µ„¦­nªœÄ®n¥´Š …µ—®¨´„ž¦³„´œ—oµœ‡ªµ¤¤´Éœ‡ŠšµŠ­´Š‡¤š¸É—¸ µŠ­nªœÄœ‹Îµœªœœ¸ÊŤnŗo¦´®¨´„ž¦³„´œÄ— Ç Á¨¥ œ°„‹µ„„µ¦¦´„¬µ¡¥µµ¨ ®µ„¥o°œ„¨´Åž¡·‹µ¦–µÄœ…o°Â¦„…°Š­nªœœ¸Ê¨oª„È¥·ÉŠ‹³šÎµÄ®ož{®µ

303


œ¸Ê„¨µ¥Áž}œ‡ªµ¤‹ÎµÁž}œÁ¦nŠ—nªœš¸É‹³˜o°ŠÂ„oŅ®µ„ž¦³­Š‡r‹³Ä®o˜¦¦„³‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ Á¤º°Š„´œš—εÁœ·œÅžÅ—o—oª¥—¸ 11.4 ž¦´„¦³ªœš´«œr—oµœ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ Ĝ£µª³„µ¦–rž{‹‹»´œ „µ¦Äo‡Îµœ·¥µ¤…°Š­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤š¸Éš´œ­¤´¥…¹ÊœÃ—¥Ä®o‡ªµ¤­Îµ‡´ª·™¸¸ª·˜ž¦³‹Îµª´œ£µ¥Ä˜o ‡ªµ¤®¨µ„®¨µ¥šµŠª´•œ›¦¦¤œnµ‹³Áž}œšµŠ°°„¦nª¤„´œ …°Šš´ÊŠ­´Š‡¤Á¤º°ŠÂ¨³œš Á¡¦µ³‹³ nª¥­¦oµŠ­¦¦‡r¦¦¥µ„µ« …°Š‡ªµ¤­¤µœŒ´œšr˜´ÊŠÂ˜n¦³—´¦µ„®oµ‹œ™¹Š¦³—´ž¦³Áš« …o°š¸É‡ª¦ ‡Îµœ¹Š°¸„ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ ‡º° „µ¦ÄoÁª¨µÂ¨³‡nµÄo‹nµ¥…°Šž¦³µ„¦Äœ„·‹„¦¦¤š¸ÉŤn­¦oµŠ­¦¦‡r Ánœ „µ¦—ºÉ¤Á‡¦ºÉ°Š—ºÉ¤Ÿ­¤Â°¨„°±°¨r ž¦µ„’´—Äœš»„¡ºÊœš¸É×¥ÁŒ¡µ³ÄœÁ…˜œš ž{®µœ¸Ê‹¹ŠÁž}œ­·ÉŠ š¸É‡ª¦Á¦nŠÂ„oŅĜš»„¡ºÊœš¸É

304


šš¸É 15 …o°Á­œ°Âœ³Á¡ºÉ°„µ¦ž¦´ž¦»ŠÂ¨³¡´•œµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤

ž{®µÃ—¥­¦»ž „µ¦—εÁœ·œŠµœ˜µ¤Ã‡¦Š„µ¦šÎµÄ®oÁ¦¸¥œ¦¼oªnµ„µ¦¡´•œµÂ¨³Äož¦³Ã¥œr‹µ„¦³ —´œ¸¤ª¨¦ª¤¥´Š¤¸ž{®µš´ÊŠÄœšµŠš§¬‘¸Â¨³ž’·´˜· ž{®µÁ®¨nµœ¸Ê‹ÎµÂœ„Å—oÁž}œ 2 „¨»n¤ ‡º° 1. ž{®µÁ„¸É¥ª„´…o°¤¼¨ ž{®µ­Îµ‡´š¸É­»— ‡º° „µ¦…µ—‡¨œ…o°¤¼¨š»˜·¥£¼¤· „µ¦‹³®ª´Š¡¹ÉŠ„µ¦­Îµ¦ª‹Äœ„µ¦¡´•œµ—´œ¸‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÁž}œÁ¦ºÉ°Š¥µ„ ÁœºÉ°Š‹µ„˜o°Š ¨Šš»œ¤µ„‹¹Š¥µ„š¸É‹³—εÁœ·œ„µ¦Å—o°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š ž{®µÁ„¸É¥ª„´…o°¤¼¨š»˜·¥£¼¤·š¸Éž¦³­‡º° „µ¦¦ª¦ª¤…o°¤¼¨¡ªnµ ¤o‹³¤¸„µ¦Á„ȝ…o°¤¼¨­™·˜·°¥¼n‹Îµœªœ®œ¹ÉŠš¸É¨Š™¹Š¦³—´ ‹´Š®ª´—®¦º°Á¤º°Š-œš š¸É¥o°œ®¨´Š—´Š¦µ¥„µ¦­¦»ž…o°¤¼¨š¸ÉÂ¥„­—ŠÅªoĜ¦µ¥ŠµœÁ¨n¤š¸É 1 ˜n„µ¦ čož¦³Ã¥œr‹µ„…o°¤¼¨Á®¨nµœ¸Ê¤¸…o°‹Îµ„´—®¨µ¥ž¦³„µ¦ °´œÅ—o„n 1.1 …o°¤¼¨­™·˜·š¸É‹´—Á„ȝÁ„¸É¥ª…o°Š„´¦³˜´ª¸Êª´—š¸É¡´•œµ…¹ÊœÁ¡¸¥ŠµŠ­nªœ …o°¤¼¨¦³—´‹´Š®ª´—š¸É¡°‹³Á„¸É¥ª…o°Š°¥¼noµŠ ŗo„n …o°¤¼¨—oµœ„µ¦«¹„¬µ ­µ›µ¦–­»… ¦ŠŠµœ ‡ªµ¤ž¨°—£´¥ Áž}œ˜oœ ˜n…o°¤¼¨°¸„®¨µ¥—oµœ¥´Š…µ—¦³‹´—Á„ȝĜ¦³—´‹´Š®ª´—¥o°œ®¨´Š °µš· —oµœ„¦³ªœ„µ¦¥»˜·›¦¦¤ „µ¦Á‡®³ ²¨² …–³Á—¸¥ª„´œ¤¸…o°¤¼¨µŠ—oµœš¸É¤o‹³¤¸„µ¦‹´—Á„ȝ¨Š ¦³—´‹´Š®ª´—¥o°œ®¨´Š°¥nµŠÁž}œ¦³ ˜n¨´„¬–³…o°¤¼¨Å¤nÁ®¤µ³­¤š¸É‹³Äo­³šo°œ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥Èœ Áž}œ­»…Á¡¦µ³‹³Ä®o‡nµ­¼ŠÁ„·œÅž®¦º°Å¤n„ÈÁž}œ…o°¤¼¨­³šo°œ„µ¦šÎµŠµœ…°Š®œnª¥Šµœ 1.2 ž{®µ­Îµ‡´°¸„ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ ‡º° …o°¤¼¨­™·˜·¦³—´Á¤º°Š-œš „´¦³—´ ‹´Š®ª´—˜„˜nµŠ„´œ „¨nµª‡º° Áž}œ…o°¤¼¨­™·˜·‹µ„˜´ªÂž¦š¸ÉŤnÁ®¤º°œ„´œ —´Šœ´Êœ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r‡ªµ¤ °¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»……°Šš´ÊŠ­°Š¦³—´ ‡º° ‹´Š®ª´—„´¦³—´Á¤º°Š-œš ‹¹ŠÁž}œ‡œ¨³Á¦ºÉ°Š„´œ 1.3 ¦³že…°Š„µ¦‹´—Á„ȝ…o°¤¼¨š¸É¤¸°¥¼nŤn˜¦Š„´œ ­™·˜·µŠž¦³Á£š­Îµ¦ª‹Áªoœže ®¦º° µŠže …–³š¸ÉµŠž¦³Á£š ­Îµ¦ª‹š»„že ‡ªµ¤Å¤n˜¦Š„´œ…°Š…o°¤¼¨šÎµÄ®o„µ¦‡Îµœª–—´œ¸ ¤ª¨¦ª¤š¸É‡ª¦‡Îµœª–‹µ„“µœ…o°¤¼¨š¸É¤¸ÂÂŸœÁ—¸¥ª„´œÅ¤n­µ¤µ¦™„¦³šÎµÅ—o 1.4 …o°¤¼¨š¸É‹´—Á„È …°ŠµŠ®œnª¥Šµœ‹´ —Á„ȝŤn‡¦š»„‹´Š ®ª´— Ánœ …o°¤¼ ¨ ­µ›µ¦–­»… …µ—…o°¤¼¨…°Š‹´Š®ª´—„¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦ ®¦º°…o°¤¼¨„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠµŠ„¦–¸¤¸Å¤n‡¦ 76 ‹´Š®ª´— …o°¤¼¨…°Š®œnª¥Šµœ°ºÉœ Ánœ „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦š¸É‹´—Á„ȝ„ÈÁž}œ‡œ¨³˜´ª¸Êª´—„´œŽ¹ÉŠÄo 305 305


š—šœÅ¤nŗo …–³Á—¸¥ª„´œ„µ¦…µ—…o°¤¼¨¤¸¨´„¬–³Áž}œ¦³ ¨³¤¸Áž}œ‹Îµœªœ¤µ„ —´Šœ´œÊ „µ¦ ­¦oµŠ…o°¤¼¨š—šœ—oª¥ª·›¸„µ¦šµŠ­™·˜·‹¹ŠÅ¤nÁ®¤µ³­¤°¥nµŠ¥·ÉŠ —´Šœ´ÊœÂ¤o‹³Å—o¡´•œµ¦³˜´ª¸Êª´—¨³„¦³ªœ„µ¦„µ¦ž¦³¤ª¨Ÿ¨—´œ¸¤ª¨¦ª¤Åªo ¦°Š¦´Â¨oª ˜n…o°‹Îµ„´——oµœ…o°¤¼¨šÎµÄ®o„µ¦ž¦³¤ª¨Ÿ¨˜µ¤ÂœªšµŠÅ¤n­µ¤µ¦™„¦³šÎµÅ—o Ĝ „¦–¸š¸É¥´ŠÅ¤n­µ¤µ¦™Â„oŅž{®µÁ„¸É¥ª„´‡ªµ¤¡¦o°¤…°Š…o°¤¼¨š»˜·¥£¼¤·Å—o¨oª ‡Š˜o°Š®µšµŠšÎµ Ä®o¤¸˜´ª¸Êª´—˜µ¤„¦°Äœ¦³—´‹´Š®ª´— „´¦³—´Á¤º°Š-œš Áž}œ»—Á—¸¥ª„´œ„n°œ Ĝ´Êœœ¸Ê‹³ ­µ¤µ¦™šÎµÅ—o×¥„µ¦°µ«´¥„µ¦ž¦³¤ª¨Ÿ¨‹µ„„µ¦­Îµ¦ª‹ (subjective well-being) ×¥™°— „¦°˜´ª¸Êª´—Áž}œÂ­Îµ¦ª‹Á¡ºÉ°Äo„´˜´ª°¥nµŠÄœ‹´Š®ª´—˜´ªÂšœš¸É¤¸ž¦·¤µ–¤µ„¡°‹³°°„Áž}œ ­™µœ„µ¦–r¦³—´Á¤º°Š-œš ¨³‹´Š®ª´—Å—o°¥nµŠÁž}œÂÂŸœÁ—¸¥ª„´œ ®¨´Š‹µ„œ´Êœ‹¹Šª·Á‡¦µ³®r …o°¤¼¨š»˜·¥£¼¤·‹µ„­™·˜·š¸É¤¸°¥¼nĜ˜n¨³¦³—´¥o°œ®¨´ŠÁž}œ„µ¦­œ´­œ»œ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤šµŠÁ¨º°„œ¸Ê ˜o°Š­·ÊœÁž¨º°ŠŠž¦³¤µ–¨³Å¤n¥´ÉŠ¥ºœ 2. …o°‹Îµ„´—…°Š˜´ª¸Êª´—­™µœ„µ¦–r (—¼˜µ¦µŠŸœª„š¸É 2.1 ž¦³„°) —´ŠÅ—o „¨nµªÅªoĜÁ¦ºÉ°Š…o°‹Îµ„´—…°Š„µ¦«¹„¬µÂ¨oªªnµ ­™·˜·š¸ÉčoÁž}œ˜´ª¸Êª´—š»„˜´ª¨oªœ¤¸…o°‹Îµ„´— —´Šœ´Êœ Á¡ºÉ ° n ª ¥Ä®o „ µ¦Äo ˜´ ª ¸Ê ª´ — ­™µœ„µ¦–r ‡ ªµ¤°¥¼n Á ¥È œ Áž} œ ­» … ¦n ª ¤„´ œ Ĝ„µ¦«¹ „ ¬µ‡¦´Ê Š œ¸Ê ´ Š Á„· — ž¦³Ã¥œr¥·ÉŠ…¹Êœ ‹¹Š…°­¦»žÄ®oÁž}œ™¹Š…o°‹Îµ„´—…°Š˜´ª¸Êª´—š¸É‡ª¦‡Îµœ¹Š™¹ŠÄœÂ˜n¨³¤·˜·®¦º°Â˜n¨³ ˜´ª¸Êª´—¨oªÂ˜n„¦–¸—´Šœ¸Ê 2.1 ­»… £µ¡ ˜´ª ¸Êª´ — Ĝ„¨»n¤ œ¸Ê¤¸ …o° ‹Îµ „´—š¸É ­Îµ ‡´ ŗo „n ‡ªµ¤Â˜„˜n µ Š…°Š ¤µ˜¦“µœÄœ„µ¦¦´„¬µ¡¥µµ¨ ‡ªµ¤˜¦³®œ´„Äœž{®µ­»…£µ¡ ¨³‡ªµ¤­µ¤µ¦™Äœ„µ¦Á…oµ™¹Š ¦· „ µ¦ ‡ªµ¤Â˜„˜n µ ŠÄœ 3 ž¦³Á—È œ —´ Š „¨n µ ªšÎ µ Ä®o „ µ¦Äo  ¦·„ µ¦…°Šž¦³µ„¦Äœœš®¦º ° Á¤º°Š¦°Š¤¸ÂœªÃœo¤š¸É‹³œo°¥„ªnµÄœÁ…˜Á¤º°Š®¦º°Á¤º°Š®¨ªŠ —´Šœ´Êœ ‹¹ŠÁž}œÅžÅ—oš¸ÉŸ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®r ­™µœ„µ¦–rĜÁ…˜œš®¦º°‹´Š®ª´—š¸É…µ—‡ªµ¤¡¦o°¤Äœ—oµœœ¸Ê„¨µ¥Áž}œ¡ºÊœš¸Éš¸É¤¸­™µœ„µ¦–rĜ ¤·˜·œ¸Ê—¸„ªnµ šµŠÂ„oŅž{®µœ¸Ê°µ‹„¦³šÎµÃ—¥„µ¦«¹„¬µž¦³Á£š…°Š„µ¦Á‹Èžiª¥®¦º°¦³¥³…°Š„µ¦ Á‹Èžiª¥®œ¹ÉŠ Ç š¸ÉšÎµÄ®oŸ¼oœ´Êœ˜o°ŠÁ…oµ¦´„µ¦¦´„¬µ¡¥µµ¨°¥nµŠ®¨¸„Á¨¸É¥ŠÅ¤nŗo 2.2 ­˜·ž{µÂ¨³„µ¦Ä i¦¼o ×¥š´ÉªÅžÂ¨oª˜´ª¸Êª´—Äœ„¨»n¤œ¸Ê¤¸ž{®µ‡¨µ¥‡¨¹Š „´…o° 2.1 ˜nÁœºÉ°Š‹µ„­nªœÄ®nÁž}œ˜´ª¸Êª´—Á·Šª„‹¹ŠšÎµÄ®oŸ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®rÁž}œÅžÄœšµŠ˜¦Š…oµ¤ „¨nµª‡º° ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ¤·˜·œ¸Ê…°ŠÁ…˜Á¤º°Š ®¦º°Á¤º°Š­Îµ‡´—¸„ªnµÁ…˜œš®¦º°Á¤º°Š¦°Š Ç ¨ŠÅž œ°„‹µ„œ¸Ê¤¸˜´ª¸Êª´—µŠ˜´ªš¸É‡ª¦‡Îµœ¹Š™¹Š…o°‹Îµ„´— ‡º° „µ¦Äo°·œÁ˜°¦rÁœÈ˜ Áž}œÁ¡¸¥Š„µ¦¡·‹µ¦–µÄœÁ·Šž¦·¤µ– ˜nÁž}œš¸Éš¦µ„´œ—¸°¥¼nªnµ„µ¦Äo°·œÁ˜°¦rÁœÈ˜Áž}œ‹Îµœªœ¤µ„

306


…µ—‡ªµ¤­¦oµŠ­¦¦‡rŽ¹ÉŠ…o°¤¼¨Á®¨nµœ¸Ê¥´ŠÅ¤nŗo™¼„œÎµ¤µ¡·‹µ¦–µÁœºÉ°Š‹µ„Ťn¤¸„µ¦ª·Á‡¦µ³®r¨Š¨¹„ ™¹Š¦³—´¡ºÊœš¸É „Î µ ¨´ Š ¦ŠŠµœš¸É ¤¸ „ µ¦«¹ „ ¬µ˜ÉÎ µ Áž} œ ˜´ ª ¸Ê ª´ — š¸É ¤¸ …o ° ‹Î µ „´ — š¸É ­ ³šo ° œ„µ¦ Áž¨¸É¥œÂž¨ŠoµÁœºÉ°Š‹µ„ž¦³µ„¦¦»nœÁ„nµ¤¸„µ¦«¹„¬µœo°¥Â¨³¥´Š‡Š¤¸ž¦·¤µ–¤µ„ —´Šœ´Êœ„µ¦ ª·Á‡¦µ³®r‹¹ŠÂ­—Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š°¥nµŠoµ Ç 2.3 ‡¦°‡¦´ª ¤·˜·œ¸Ê¤¸…o°‹Îµ„´—Äœ—oµœž¦³Á¡–¸Â¨³ª´•œ›¦¦¤ „µ¦‹—š³Á¸¥œ ­¤¦­ š³Á¸¥œ®¥nµ ¨³š³Á¸¥œ„µ¦¦´¦°Š»˜¦°µ‹¤¸‡ªµ¤‹ÎµÁž}œ­Îµ®¦´»¤œ°·­¨µ¤œo°¥„ªnµ »¤œ«µ­œµ°ºÉœ Ç šÎµœ°ŠÁ—¸¥ª„´„µ¦¥oµ¥™·Éœ…°ŠŸ¼o¤¸°µ¥»œo°¥ —´Šœ´Êœ„µ¦Äo˜´ª¸Êª´—Á®¨nµœ¸Ê ‹¹Š °µ‹Áž}œ­µÁ®˜»š¸ÉšÎµÄ®o„¨»n¤‹´Š®ª´—š¸É¤¸ž¦³µ„¦š¸Éœ´™º°«µ­œµ°·­¨µ¤Áž}œ­nªœÄ®n 5 ‹´Š®ª´— ‡º° „¦³¸É ­˜¼¨ ¥³¨µ ž{˜˜µœ¸ ¨³œ¦µ›·ªµ­ „¨µ¥Áž}œ„¨»n¤‹´Š®ª´—š¸É¤¸‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Äœ ¤·˜·œ¸Ê­¼ŠÁž}œ°´œ—´˜oœ Ç …°Š˜µ¦µŠ 2.4 „µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o £µ¥Ä˜o¤·˜·œ¸Ê „µ¦ªnµŠŠµœ ¨³®œ¸Ê­·œ‡¦´ªÁ¦º°œ Áž}œ 2 ˜´ª¸Êª´—š¸É¤¸…o°‹Îµ„´—×¥„µ¦ªnµŠŠµœœ´ÊœÁž}œ˜´ªÁ¨…„µ¦ªnµŠŠµœÂÁžd—ÁŸ¥Ž¹ÉŠÄœšµŠž’·´˜· ¨oª¥´Š¤¸„µ¦ªnµŠŠµœš¸É­Îµ‡´°¸„µŠž¦³Á£šš¸É‡ª¦‡Îµœ¹Š™¹Š—oª¥ °µš· „µ¦šÎµŠµœ˜É妳—´Äœ—oµœ ´ÉªÃ¤Š„µ¦šÎµŠµœÂ¨³—oµœ„µ¦«¹„¬µ ­nªœÄœ—oµœ®œ¸Ê­·œ‡¦´ªÁ¦º°œœ´Êœ¥´Š…µ—„µ¦¡·‹µ¦–µÄœÁ·Š ǦŠ­¦oµŠ‹¹Š¥´ŠÅ¤n­µ¤µ¦™Á¨º°„…o°¤¼¨ÁŒ¡µ³®œ¸Ê­·œš¸ÉŤnÁž}œž¦³Ã¥œr¤µª·Á‡¦µ³®rŗo 2.5 š¸É°¥¼n°µ«´¥ ˜´ª¸Êª´—š¸Éčoš´ÊŠ 3 ˜´ª¤¸…o°š¸É‡ª¦¡·‹µ¦–µ —´Šœ¸Ê - „µ¦‡¦°‡¦°Šš¸É°¥¼n°µ«´¥ ¥´ŠÅ¤nŗo¡·‹µ¦–µ™¹Š­£µ¡š¸É°¥¼n°µ«´¥ªnµ™¼„ ­»…¨´„¬–³Â¨³Â…Ȋ¦Š¤´Éœ‡ŠÁ¡¸¥ŠÅ¦ - „µ¦¤¸œÊ垦³žµÄo ¥´ŠÅ¤nŗoÁºÉ°¤Ã¥Š„´Â®¨nŠš¸É¤µ…°ŠœÊε—ºÉ¤ ÁœºÉ°Š‹µ„ „µ¦ÄoœÊεĘo—·œ¤¸­nªœšÎµ¨µ¥­·ÉŠÂª—¨o°¤¤µ„„ªnµ - ¦µ‡µ‡nµÁnµš¸É¡´„°µ«´¥ ˜´ªÁ¨…š¸ÉčoÁž}œ„µ¦ž¦³Á¤·œ‹µ„Á‹oµ…°Šš¸É¡´„°µ«´¥ ŤnčnÁž}œ¦µ‡µ…°Š„µ¦Ánµ‹¦·Š —´Šœ´Êœ‹¹Š¥´ŠÅ¤n­³šo°œ¦µ‡µ‡nµÁnµš¸Éšo‹¦·Š 2.6 ‡ªµ¤¤´Éœ‡Šž¨°—£´¥¦nª¤„´œ Ĝ¦¦—µ˜´ª¸Êª´—š¸Éčoœ´Êœ ÁŠ·œš¸Éŗo¦´Áž}œ „µ¦nª¥Á®¨º°…°Š‡¦´ªÁ¦º°œ (transfer) °µ‹¤¸ž{®µÄœ—oµœž¦³Á£š®¦º°š·«šµŠ…°Š„µ¦ª´—ªnµÁž}œ ˜´ª¸Êª´—Á·Šª„®¦º°¨ ‡œÁž}œ‹Îµœªœ¤µ„°µ‹¡·‹µ¦–µªnµ ÁŠ·œnª¥Á®¨º°Â­—Š­™µœ„µ¦–rš¸É ž¦³µ„¦Å¤n­µ¤µ¦™nª¥Á®¨º°˜œÁ°ŠÅ—o …–³š¸É°¸„ iµ¥®œ¹ÉŠ°µ‹Á®ÈœªnµÄœ£µª³ž{‹‹»´œ„µ¦Å—o¦´ ÁŠ·œnª¥Á®¨º°¤¸‡ªµ¤‹ÎµÁž}œ­Îµ®¦´‡¦´ªÁ¦º°œ­nªœÄ®n…°Šž¦³Áš«

307


2.7 »¤œÁ…o¤Â…ÈŠ ˜´ª¸Êª´—š¸É¤¸…o°‹Îµ„´—Äœ¤·˜·œ¸Ê ŗo„n - „µ¦Áž}œ­¤µ·„„¨»n¤Â¨³„µ¦Á…oµ¦nª¤„·‹„¦¦¤­µ›µ¦–³ ˜´ª¸Êª´—š´ÊŠ 2 Áž}œ…o°¤¼¨ÄœÁ…˜œš‹¹Š¥´ŠÅ¤n­³šo°œ£µ¡š¸Éšo‹¦·Š…°Š¡ºÊœš¸É˜nµŠ Ç š¸É¥´Š…µ—…o°¤¼¨ÄœÁ…˜Á¤º°Š °µš·­¤µ·„­¤µ‡¤ ²¨² - „µ¦šÎµŠµœÄœ£µ‡¦·„µ¦ ˜´ª¸Êª´—œ¸Ê¥´Š‡ŠÁœoœ„µ¦šÎµŠµœÄœ˜¨µ—¦ŠŠµœ ‹¹ŠÅ¤n­³šo°œ„µ¦šÎµŠµœš¸É­—Š‹·˜°µ­µŽ¹ÉŠ¤¸‡ªµ¤­Îµ‡´˜n°»¤œÁ…o¤Â…ÈŠÅ—oÁšnµš¸É‡ª¦ 2.8 ž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³›¦¦¤µ£·µ¨ ­™·˜·„µ¦Äo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ‡ª¦¡·‹µ¦–µ ž¦³„°„´‡—¸š»‹¦·˜„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ®µ„¤¸˜´ªÁ¨…œ¸ÊĜ¦³—´‹´Š®ª´— ­nªœ­™·˜·‡—¸Äœ«µ¨ž„‡¦°ŠÁž}œ ˜´ªÁ¨…¦ª¤‡—¸š´ÊŠ®¤— ®µ„…o°¤¼¨Á°ºÊ°°Îµœª¥ ‡ª¦‡´—Á¨º°„ÁŒ¡µ³‡—¸š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´›¦¦¤µ£·µ¨¤µ ¡·‹µ¦–µÁšnµœ´Êœ 2.9 ­·ÉŠ ª—¨o ° ¤ ˜´ ª ¸Ê ª´ — 2 ˜´ ª š¸É¤¸ …o° ‹Î µ „´ — Ĝ¤· ˜· œ¸Ê‡º ° ˜´ª ¸Êª´ —š¸É 32 ¡ºÊ œ š¸É ­ªœ­µ›µ¦–³ ¨³˜´ª¸Êª´—š¸É 33 ž¦·¤µ–„µ¦¦·Ã£‡¡¨´ŠŠµœ ˜´ª¸Êª´—š¸É 32 œ´‹ÎµœªœÂ®nŠ…°Š ­ªœ­µ›µ¦–³Ž¹ÉŠÅ¤nŗo‡Îµœ¹Š™¹Š¡ºÊœš¸ÉŽ¹ÉŠÄœ®¨µ¥„¦–¸°µ‹Áž}œÅžÅ—oªnµ‹´Š®ª´—š¸É¤¸‹ÎµœªœÂ®nŠœo°¥Â˜n ¡ºÊœš¸É…°Š­ªœ­µ›µ¦–³Â˜n¨³Â®nŠ¤¸…œµ—Ä®n ­nªœ˜´ª¸Êª´—š¸É 33 œ´Êœ ®µ„Â¥„­™·˜·Áž}œÁºÊ°Á¡¨·Š œÊε ¨³Å¢¢jµ °°„‹µ„„´œ„È‹³nª¥Ä®o„µ¦ª·Á‡¦µ³®r­™µœ„µ¦–r—oµœ­·ÉŠÂª—¨o°¤­µ¤µ¦™Â¥„˜n ¨³—oµœÄ®o´—Á‹œÅ—o 2.10 Á«¦¬“„· ‹ Á…o ¤ Â…È Š ¨³Áž} œ ›¦¦¤ ˜´ ª ¸Ê ª´ — š¸É 34 ­´ — ­n ª œ…°Š‡ªµ¤ ¥µ„‹œÂ­—Š‡nµš¸É‡n°œ…oµŠ˜É優nµ‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š Ž¹ÉŠÁ„¸É¥ª…o°Š„´ª·›¸‡·— °¥nµŠÅ¦„Șµ¤„µ¦‡Îµœª– čoª·›¸„µ¦Á—¸¥ ª„´œ š´ÊŠ ®¤——´Š œ´Êœ ‹¹ŠÂ­—Š­™µœ„µ¦–rÁ ž¦¸¥Áš¸¥Å—o (¤o‡nµ˜´ªÁ¨…°µ‹‹³Å¤n ­³šo°œ‡ªµ¤¥µ„‹œš¸É™¼„˜o°Š„Șµ¤) œ°„‹µ„œ´Êœ ‡ª¦Á¡·É¤˜´ª¸Êª´——oµœ‡ªµ¤ÁšnµÁš¸¥¤šµŠ¦µ¥Å—o (®¦º°‡ªµ¤¤´ÉŠ‡´ÉŠ) °¸„ 1 ˜´ªÄœ¤·˜·œ¸Ê®µ„¤¸„µ¦‹´—Á„ȝ…o°¤¼¨¨Š™¹Š¦³—´¡ºÊœš¸É ˜´ª¸Êª´—š¸ÉÁ®¤µ³­¤‡º° ­´¤ž¦³­·š›·Í‹·œ¸¦³—´‹´Š®ª´— ¨³¦³—´Á¤º°Š ¨³œš 2.11 ­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ ˜´ª¸Êª´—š¸É 39 „µ¦¦·Ã£‡‡ªµ¤´œÁš·ŠÂ¨³„µ¦ °nµœ ¨³˜´ª¸Êª´—š¸É 40 „µ¦Äo°¨„°±°¨rÁ¡ºÉ°„µ¦­´Š‡¤ °µ«´¥˜´ªÁ¨…‡nµÄo‹nµ¥š¸É¥´ŠÅ¤nŗož¦´ —oª¥°´˜¦µÁŠ·œÁ¢j° —´Šœ´Êœ ‹¹ŠšÎµÄ®o‡nµ˜´ªÁ¨…Ťn­³šo°œ­™µœ„µ¦–rš¸ÉÁž}œ‹¦·ŠÁœºÉ°Š‹µ„‡nµÄo‹nµ¥ Á®¨nµœ¸Ê°µ‹Å¤nÁž¨¸É¥œÂž¨ŠÁ¨¥„Èŗo®µ„ž¦´—oª¥°´˜¦µÁŠ·œÁ¢j° ®¦º° —´œ¸¦µ‡µ 3. ž{®µÁ„¸É¥ª„´¦³—´œ¸¤ª¨¦ª¤ ž{®µš¸É­Îµ‡´°¸„ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ‡º° „µ¦ …µ—‡ªµ¤¦¼o¨³š´„¬³Á„¸É¥ª„´„µ¦­¦oµŠ—´œ¸¤ª¨¦ª¤ ž{®µœ¸ÊšÎµÄ®o„µ¦­¦oµŠ—´œ¸Á¡ºÉ°Äož¦³Ã¥œr ¥´Š°¥¼nĜ…°Á…˜‹Îµ„´— ¨³ÄœµŠ‡¦´ÊŠ°µ‹Á¨º°„čošµŠÁ¨º°„š¸É¥´ŠÅ¤nÁ®¤µ³­¤ °µš· čoª·›¸„µ¦ ­Îµ¦ª‹Ž¹ÉŠ­·ÊœÁž¨º°ŠŠž¦³¤µ–¨³…µ—‡ªµ¤¥´ÉŠ¥ºœ—´ŠÅ—o„¨nµª¤µÂ¨oª®¦º°Å¤n„ÈÁ¨º°„čoª·›¸„µ¦

308


ž¦³¤ª¨Ÿ¨š¸É¥´ŠÅ¤nÁ®¤µ³­¤ Ĝ®¨µ¥„¦–¸ž{®µœ¸ÊÁ„·—‹µ„›¦¦¤µ˜·…°Š„¦³ªœ„µ¦¡´•œµ —´œ¸¤ª¨¦ª¤š¸É¤¸¦³Á¸¥ª·›¸Á˜È¤¦¼žš¸ÉŽ´Žo°œ —´Šœ´Êœ®µ„ž¦µ«‹µ„­·ÉŠ°Îµœª¥‡ªµ¤­³—ª„¨oª „µ¦¡´•œµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤ÂÁ˜È¤¦¼ž„È‹³„¨µ¥Áž}œÁ¦ºÉ°Š…°Šœ´„ª·µ„µ¦Â¨³œ´„­™·˜·Ášnµœ´Êœ

…o°Á­œ°Âœ³ œªšµŠ„µ¦ž¦´ž¦»Š¦³…o°¤¼¨ ¦³„µ¦‹´—Á„ȝ¨³ÁŸ¥Â¡¦n…o°¤¼¨Äœž{‹‹»´œ¥´ŠÅ¤nÁ°ºÊ°°Îµœª¥˜n°„µ¦¡´•œµ—´œ¸ ¤ª¨¦ª¤‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÄœ¦³—´Á¤º°Š-œš ¨³‹´Š®ª´— —´ŠÅ—o„¨nµª¤µÂ¨oª —´Šœ´Êœ ®µ„ ­«. ¡·‹µ¦–µÁ®Èœªnµ „µ¦‹´—šÎµ—´œ¸—oµœœ¸Ê¤¸‡ªµ¤­Îµ‡´Â¨³‹ÎµÁž}œ˜o°Š„¦³šÎµ°¥nµŠ ˜n°ÁœºÉ°ŠÂ¨oª „ȋεÁž}œ˜o°Š¤¸„µ¦ž¦´ž¦»Š¦³š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š—´Šœ¸Ê 1. Á¤º°Š-œš …o°‹Îµ„´—Á„¸É¥ª„´…o°¤¼¨ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ ‡º° „µ¦¡·‹µ¦–µÂ¥„Â¥³ ¦³®ªnµŠÁ¤º°Š-œš Ž¹ÉŠ¤¸‡ªµ¤‹ÎµÁž}œ˜n°„µ¦„ε®œ—¥»š›«µ­˜¦r„µ¦¡´•œµ˜µ¤­£µ¡‡ªµ¤ ˜„˜nµŠ ž{®µ­Îµ‡´Á„¸É¥ª„´ž¦³Á—Èœœ¸Ê ‡º° „µ¦…µ—…o°¤¼¨š¸É­³šo°œ£µ¡Á¤º°Š-œš ¨³ ‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ„´œ…°Š…o°¤¼¨Á¤º°Š-œš „´…o°¤¼¨‹´Š®ª´— —´Šœ´Êœ ­·ÉŠš¸É‹³šÎµÅ—o ‡º° 1.1 „µ¦¦³» ˜´ª ž¦œ¸Ê Ä œ„µ¦´ œ š¹„ …o°¤¼¨ ®œn ª ¥Šµœš¸É ‹´ — ¦·„ µ¦®¦º ° „µ¦ ­Îµ¦ª‹…o°¤¼¨…°Š®œnª¥Šµœ˜nµŠ Ç ˜o°Š¦³»˜´ªÂž¦—oµœÁ¤º°Š-œšÄœÂ´œš¹„…o°¤¼¨ „µ¦‹³ ¦³»Å—oœ´Êœ¥´Š‡Š˜o°Š°µ«´¥„µ¦‹ÎµÂœ„Áž}œÄœÁ…˜Áš«µ¨-œ°„Á…˜Áš«µ¨ Áž}œ®¨´„ š´ÊŠœ¸Ê Á¡¦µ³Äo¤µœµœ ¤¸‡ªµ¤Áž}œÅžÅ—oĜ„µ¦¦³»…°ŠŸ¼očo¦·„µ¦ ¨³ÁºÉ°¤Ã¥Š„´¦³„µ¦ž„‡¦°Šš¸É čo°¥¼n „µ¦¡¥µ¥µ¤‹ÎµÂœ„Á¤º°Š-œšš¸ÉčoĜ„µ¦­Îµ¦ª‹‡¦´ÊŠœ¸Ê®¦º°Äœ¨´„¬–³°ºÉœ Ç œ´ÊœÁ®¤µ³­¤ ÁŒ¡µ³Á¦ºÉ°Š ×¥ÁŒ¡µ³ÄœšµŠª·µ„µ¦ ˜n…µ—‡ªµ¤Áž}œÅžÅ—oĜšµŠž’·´˜·Ã—¥ÁŒ¡µ³Äœ„¦–¸š¸É ˜o°ŠÁ„ȝ…o°¤¼¨‹µ„Ÿ¼očo¦·„µ¦ (Ánœ „µ¦Â‹oŠ‡ªµ¤) „µ¦Á¡·É¤˜´ªÂž¦ “ĜÁ…˜-œ°„Á…˜Áš«µ¨” Ĝ´œš¹„Ášnµœ´Êœš¸É‹³šÎµÄ®o„µ¦¦µ¥Šµœ­™·˜·ž¦µ„’Áž}œ˜´ª¸Êª´—…°ŠÁ¤º°ŠÂ¨³œšÅ—o ¨³ …–³Á—¸¥ª„´œ„ÈÁž}œ“µœ…o°¤¼¨Á—¸¥ª„´¦³—´‹´Š®ª´— 1.2 „µ¦ª·Á‡¦µ³®r-¦µ¥Šµœ „µ¦ª·Á‡¦µ³®r¨³¦µ¥Šµœ­™·˜·…°Š˜´ª¸Êª´—¦³—´ Ÿ¨¨´¡›r…°Š„µ¦Äo¦·„µ¦ Ĝš»„„¦–¸˜o°ŠÂ­—Šš´ÊŠ­™·˜·…°Š‹´Š®ª´— ¨³ÄœÁ…˜-œ°„Á…˜Áš«µ¨ (Ĝ£µ¡¦ª¤) „µ¦ª· Á ‡¦µ³®r  ¨³¦µ¥ŠµœÄœ¨´ „ ¬–³œ¸Ê Á šn µ œ´Ê œ š¸É ‹ ³šÎ µ Ä®o „ µ¦‹´ — šÎ µ ¦µ¥Šµœ ­™µœ„µ¦–r˜µ¤¦¼žÂš¸É„ε®œ—ŪoÁž}œÅžÅ—o 2. „µ¦­nŠÁ­¦·¤„µ¦ª·Á‡¦µ³®r-¦µ¥Šµœ…o°¤¼¨¦³—´‹´Š®ª´— ®¨µ¥®œnª¥Šµœ¥´Š‡Š ¦µ¥Šµœ…o°¤¼¨Äœ£µ¡¦ª¤¦³—´ž¦³Áš«Ášnµœ´Êœ …–³š¸ÉµŠ®œnª¥Šµœ„Ȧµ¥Šµœ…o°¤¼¨¦³—´‹´Š®ª´— 309


š¸É…µ—‡ªµ¤­¤ÉεÁ­¤° —´Šœ´Êœ‹¹Š‡ª¦­œ´­œ»œÄ®o®œnª¥Šµœ˜nµŠ Ç ª·Á‡¦µ³®r¨³¦µ¥Šµœ…o°¤¼¨ ˜´ª¸Êª´—Äœ¦³—´‹´Š®ª´—Äœ¦¼žÂš¸ÉĄ¨oÁ‡¸¥Š„´œ 3. „µ¦Á…oµ™¹Š…o°¤¼¨ Á®˜»Ÿ¨®¨µ¥ž¦³„µ¦šÎµÄ®o„µ¦Á…oµ™¹Š…o°¤¼¨„µ¦ž’·´˜·Šµœ ¡ºÊœ“µœ…°Š®œnª¥¦µ„µ¦Áž}œÅž—oª¥‡ªµ¤¥µ„¨Îµµ„ Ĝ®¨µ¥„¦–¸…o°¤¼¨Á®¨nµœ´Êœ¤¸°¥¼n ˜n„µ¦ Á…oµ™¹Š…o°¤¼¨Å¤n­µ¤µ¦™„¦³šÎµÅ—o Ÿ¼o«¹„¬µÁ…oµÄ‹—¸ªnµ„µ¦‹´—„µ¦…o°¤¼¨Áž}œ­·ÉŠš¸É˜o°ŠÄoÁª¨µ ¨³ Áš‡œ·‡ —oª¥…o°‹Îµ„´——oµœ»‡¨µ„¦šÎµÄ®o„µ¦Ä®o¦·„µ¦—oµœ…o°¤¼¨…µ—ž¦³­·š›·£µ¡ šµŠš¸É‹³Â„oŅ ŗošµŠ®œ¹ÉŠ ‡º° „µ¦°°„¦³Á¸¥—oµœ„µ¦Ä®o¦·„µ¦˜µ¤¦³Á¸¥š¸É„ε®œ—Ūo ¨´„¬–³…o°¤¼¨š¸É‹³ Ä®o¦·„µ¦°µ‹ÂnŠÁž}œ 4 ¦³—´ ץ˜n¨³¦³—´¦³»¦µ¥„µ¦ž¦³Á£š…°Š…o°¤¼¨°¥nµŠ´—Á‹œ ‡º° 3.1 …o ° ¤¼ ¨ š¸É Ä ®o  ¦· „ µ¦Áž} œ ­µ›µ¦–³ž¦³Ã¥œr  œÁªÈ  Ŏ˜r ® ¦º ° ­ºÉ ° °ºÉ œ Ç Â„n ž¦³µœš´ÉªÅž 3.2 …o°¤¼¨š¸ÉÄ®o¦·„µ¦ÁŒ¡µ³­¤µ·„¦³—´»‡‡¨ ®¦º°®œnª¥ŠµœÃ—¥Å¤n‡·—¤¼¨‡nµ 3.3 …o°¤¼¨š¸É‹´—šÎµÅªo¨oª ˜n‡·—‡nµ¦·„µ¦ 3.4 …o°¤¼¨š¸É˜o°Šž¦³¤ª¨Ÿ¨Ä®¤n˜µ¤˜o°Š„µ¦Ã—¥‡·—‡nµ¦·„µ¦ 4. …o°¤¼¨š¸É¥´Š…µ—°¥¼n …–³š¸É…o°¤¼¨®¨µ¥­nªœ¤¸°¥¼n¨oª ˜n¥´Š¤·Å—o™¼„‹´—¦³Â¨³ ¦µ¥ŠµœÄœ¦³—´Á¤º°Š-œš ¨³‹´Š®ª´—œ´Êœ ¥´Š¤¸…o°¤¼¨°¸„µŠ­nªœš¸ÉÁºÉ°ªnµ‹³˜o°Š¤¸„µ¦‹´—¦³ …°Š„µ¦­Îµ¦ª‹ ˜¨°—‹œ®œnª¥Šµœ¦´Ÿ·—°Á¡ºÉ°‹³šÎµÄ®o„µ¦¦ª¦ª¤ ª·Á‡¦µ³®r ¨³¦µ¥Šµœ …o° ¤¼ ¨˜´ ª ¸Êª´ — ž¦µ„’Å—o …o° ¤¼ ¨—o µ œ«· ¨ žª´ • œ›¦¦¤ ‡¦°‡¦´ª µŠž¦³Á£š…°Šš¸É ° ¥¼n° µ«´ ¥ ­·ÉŠ ª—¨o°¤ Áž}œ˜´ª°¥nµŠ…°Š„µ¦…µ—‡¨œ…o°¤¼¨Äœ¦³—´‹´Š®ª´— ¨³Á¤º°Š-œš —´Š œ´Êœ ®œnª¥Šµœš¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š­µ¤µ¦™¤¸šµšÄœ„µ¦¦ª¦ª¤…o°¤¼¨‹µ„„µ¦­Îµ¦ª‹‹µ„˜´ª°¥nµŠ®¦º°‹µ„ ®œnª¥Šµœš¸ÉÁž}œ­nªœÁ­¦·¤‹µ„„µ¦šÎµŠµœ…°Š­Îµœ´„Šµœ­™·˜·Â®nŠµ˜· ¥„˜´ª°¥nµŠÁnœ®œnª¥Šµœš¸É ¦´Ÿ·—°—oµœ­™µ´œ‡¦°‡¦´ª­µ¤µ¦™¦ª¦ª¤­™·˜·š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š °µš· °´˜¦µ„µ¦®¥nµ¦oµŠ Á—È„š¸É ™¼„š°—š·ÊŠ ‡—¸˜µ¤„‘®¤µ¥‡¦°‡¦´ª ‡—¸‡ªµ¤¦»œÂ¦ŠÄœ‡¦°‡¦´ª ²¨² ‹µ„®œnª¥Šµœ˜nµŠ Ç ¤µª·Á‡¦µ³®r¨³¦µ¥ŠµœÁž}œ­™µœ„µ¦–r¦³—´‹´Š®ª´—¨³Á¤º°Š-œš ®¦º°„µ¦Á‡®³Â®nŠµ˜· ­µ¤µ¦™ž¦³­µœ„´®œnª¥Šµœ˜nµŠ Ç Á¡ºÉ°œÎµ…o°¤¼¨—oµœ¦µ‡µoµœ ¦µ‡µš¸É—·œ ž{®µ…o°…´—Â¥oŠ —oµ œoµ œÂ¨³š¸É—·œ ²¨² ¤µª·Á ‡¦µ³®r  ­—ŠŸ¨Á¡·É¤ Á˜· ¤ ‹µ„­nª œš¸É… µ—Åž…°Š­Î µ œ´„ Šµœ­™· ˜· ®nŠµ˜· œnœ°œš¸É­»—š¸É°µ‹˜o°Š¤¸„µ¦Á¡·É¤ž¦³Á—Èœ„µ¦­Îµ¦ª‹‹µ„­·ÉŠš¸É¤¸°¥¼nÁ—·¤Á¡ºÉ°nª¥Ä®o„µ¦ ¦µ¥Šµœ­™·˜·‡¨»¤˜´ª¸Êª´—‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œÅ—o¤µ„…¹Êœ °µš· …o°™µ¤—oµœ­·œÁºÉ°„µ¦Á‡®³ ®œ¸Ê­·œ‡oµ„µ¦Á‡®³ ²¨² ­µ¤µ¦™Á¡·É¤Á˜·¤ÄœÂ­Îµ¦ª‹‹µ„‡¦´ªÁ¦º°œÅ—o ®œnª¥Šµœ¦³—´šo°Š™·Éœ °µ‹„¨µ¥Áž}œÂ®¨nŠš¸É‡¦°‡¦°Š…o°¤¼¨š¸É­Îµ‡´Äœ¦³—´‹´Š®ª´— °µš· °´˜¦µ‡nµÁnµoµœ ®o°ŠªnµŠ

310


£µ¬¸ ²¨² Áž}œ…o°¤¼¨š¸É¡°¤¸°¥¼nĜ¦³—´šo°Š™·ÉœÁ¡¸¥ŠÂ˜n¥´ŠÅ¤nŗo¤¸„µ¦ž¦³¤ª¨Â¨³¦µ¥Šµœ Ášnµœ´Êœ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ ®µ„Ťn¤¸®œnª¥Šµœ„¨µŠ¦ª¦ª¤…o°¤¼¨Á®¨nµœ¸ÊŪo ®¦º°°¥nµŠœo°¥‹´— ¦³Á¸¥„µ¦ª·Á‡¦µ³®r¨³¦µ¥ŠµœÂ¨oª …o°¤¼¨Á®¨nµœ¸Ê„ȇŠÅ¦o‡nµ 5. „µ¦ž¦´  ¦³…o ° ¤¼ ¨ » ¤ œ Ĝž{ ‹ ‹» ´ œ °Š‡µ¡¥¡…°Š„µ¦‹´ — Á„È  …o ° ¤¼ ¨ ª·Á‡¦µ³®r ¨³ÁŸ¥Â¡¦n…o°¤¼¨»¤œ¤¸‡ªµ¤¡¦o°¤ ˜n„µ¦Äož¦³Ã¥œr‹µ„…o°¤¼¨¤¸œo°¥ ­·ÉŠš¸É‡ª¦ ž¦´ž¦»Š ‡º°ž¦³Á—Èœ„µ¦­Îµ¦ª‹ „µ¦œ·¥µ¤Á·Šž’·´˜·„µ¦ ¨³ª·›¸„µ¦¦ª¦ª¤š¸É‡ª¦„¦³šÎµÄ®o ­°—‡¨o°Š„´„µ¦Äož¦³Ã¥œr…°Š®œnª¥Šµœ˜nµŠ Ç Â¨³¤¸‡ªµ¤­Îµ‡´ÁºÉ°™º°Å—o¤µ„…¹Êœ ®µ„ ž¦´  ž¦» Š ¦³…o° ¤¼ ¨ » ¤ œÄœ­nª œœ¸Ê Å —o ¨o ª …o° ¤¼ ¨ Á®¨n µ œ¸Ê ‹ ³„¨µ¥Áž} œ …o ° ¤¼¨ ¡ºÊ œ “µœš¸É ™¼ „ čo ž¦³Ã¥œr°¥nµŠ„ªoµŠ…ªµŠÂ¨³nª¥¨—£µ¦³…°Š®œnª¥Šµœœ´Êœ Ç Å—o°¥nµŠ¤µ„ œªšµŠÄœ„µ¦¡´•œµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤ 1. Á°„£µ¡…°Š—´  œ¸ ¤ ª¨¦ª¤ ®µ„¡· ‹ µ¦–µªn µ „µ¦‹´ — šÎ µ ­™µœ„µ¦–r … °Š ž¦³Áš« (State of the Nation) —oµœ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»… Áž}œÁžjµ®¤µ¥…°Š„µ¦¡´•œµÄœÂ˜n¨³ ¦³¥³¦nª¤„´œÂ¨oª ˜o°Š®µšµŠšÎµÄ®o¦³˜´ª¸Êª´—¨³—´œ¸—oµœœ¸ÊĜ¦³—´Ÿ¨¨´¡›r…°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥Èœ Áž}œ­»…¤¸Á¡¸¥Š®œ¹ÉŠÁ—¸¥ªš¸Éš»„®œnª¥Šµœ¥¹—™º°Áž}œÁžjµ®¤µ¥¦nª¤„´œ „µ¦¡´•œµ—´œ¸®¦º°˜´ª¸Êª´— °ºÉœ Ç Å¤n‡ª¦„¦³šÎµÄœ¦³—´Á—¸¥ª„´œ Á¡¦µ³œ°„‹µ„‹³ŽÊεŽo°œÂ¨oª ¥´ŠšÎµÄ®oÁ„·—‡ªµ¤Å…ªoÁ…ª Á¤ºÉ° ­µ¤µ¦™Å—o…o °¥»˜·Á „¸É¥ ª„´  Á°„£µ¡…°Š—´ œ¸¤ ª¨¦ª¤Â¨oª ‹¹Š ˜„¨Š„´œ ¦³®ªnµ Š®œnª ¥Šµœš¸É Á„¸É¥ª…o°ŠÄ®onª ¥„´œ ‹´—Á„ȝ…o°¤¼¨¦³—´Ÿ¨¨´¡ ›r…°Š„µ¦‹´—¦·„µ¦ š¸É­nŠŸ¨˜n°‡œ˜µ¤£µ¦„·‹š¸É ¦´Ÿ·—°°¥¼n­Îµ®¦´˜´ª¸Êª´—Ä—š¸É¥´ŠÅ¤n¤¸„µ¦‹´—Á„ȝ„Șo°Š¡´•œµ…¹ÊœÁ¡ºÉ°Ä®oÁžjµ®¤µ¥„µ¦¡´•œµ ­µ¤µ¦™ª´—ž¦³Á¤·œÄœ£µ¡¦ª¤Å—o ˜n š´Ê Š œ¸Ê Å ¤n Å —o ® ¤µ¥‡ªµ¤ªn µ …o ° ˜„¨Š…o µ Š˜o œ ‹³žd — „´Ê œ „µ¦¡´ • œµ˜´ ª ¸Ê ª´ — …°Š ®œn ª ¥Šµœ°ºÉ œ Ç Á¡¸ ¥ ŠÂ˜n ˜´ ª ¸Ê ª´ — š¸É Á ®¨n µ œ´Ê œ ‡ª¦Áž} œ ­n ª œ…¥µ¥ ®¦º ° °¥¼n Ä œ¦³—´  ­™µ´ œ (institutional level) š¸É‹³nª¥ž¦´ž¦»Š„¦³ªœ„µ¦šÎµŠµœ®¦º°„ε®œ—¦µ¥¨³Á°¸¥—…°ŠŸ¨¨´¡›r…°Š „µ¦‹´—¦·„µ¦Á¡·É¤Á˜·¤‹µ„Ážjµ®¤µ¥¦ª¤…°Šž¦³Áš« 2. „µ¦¡´•œµ°Š‡r‡ªµ¤¦¼o „¨nµªÅ—oªnµ¥´ŠÅ¤nŗo¤¸„µ¦¡´•œµ°Š‡r‡ªµ¤¦¼o—oµœœ¸Ê°¥nµŠ Áž}œ¦³ ­·ÉŠœ¸Ê­³šo°œÅ—o‹µ„Á°„­µ¦®¦º°˜Îµ¦µ®¦º°­ºÉ°Ä— Ç š¸ÉÁ„¸É¥ª…o°Š„´„µ¦¡´•œµ—´œ¸¤ª¨ ¦ª¤°¥nµŠ‡¦„¦³ªœ„µ¦ÂšÅ¤nž¦µ„’Äœž¦³Áš« —´Šœ´Êœ„µ¦‹³®ª´ŠÄ®oÁ„·—„µ¦¡´•œµ—´œ¸¤ª¨ ¦ª¤…¹ÊœÄoŠµœ°¥nµŠ™¼„˜o°Š‹¹ŠÁž}œÁ¦ºÉ°Š¥µ„ „µ¦¡´•œµ—´œ¸¸Êª´—­™µœ„µ¦–rš¸É¡­nªœÄ®n¤¸ ¨´ „ ¬–³š¸É Å ¤n ˜n µ Š‹µ„„µ¦­Î µ ¦ª‹‹µ„˜´ ª °¥n µ Š ¤µ„„ªn µ ‹³Á¦¸ ¥ „ªn µ Áž} œ „µ¦¡´ • œµ—´  œ¸ ¸Ê ª´ — ­™µœ„µ¦–rš¸Éšo‹¦·Š —´Šœ´Êœ­·ÉŠš¸É‡ª¦Á¦nŠž’·´˜·‡º°„µ¦­¦oµŠ°Š‡r‡ªµ¤¦¼o—oµœœ¸Ê°¥nµŠ¨¹„Ž¹ÊŠÂ¨³°¥¼n 311


£µ¥Ä˜o  ¦·  š…°Š‡ªµ¤Áž} œ Ś¥ „µ¦¡´ • œµ°Š‡r ‡ ªµ¤¦¼o ° µ‹‹Î µ Áž} œ ˜o ° ŠÁ¦·É ¤ ˜o œ Ĝ ­™µ´œ„µ¦«¹„¬µÃ—¥ž¦³­µœŠµœ„´®œnª¥Šµœ£µ¥œ°„ ˜nš¸É­Îµ‡´‡º°‡ª¦Ä®o‡ªµ¤­Îµ‡´„´ „µ¦¡´•œµª·µ„µ¦‡ª‡¼nŞ„´„µ¦­¦oµŠÁ¡ºÉ°ÄoŠµœÅž¡¦o°¤„´œÁ¡¦µ³‹µ„ž¦³­„µ¦–r„µ¦¡´•œµ °Š‡r‡ªµ¤¦¼ož¦³Á£š®¨´Š¤¸…o°‹Îµ„´——oµœÁª¨µ‹œšÎµÄ®oš»„°¥nµŠÁž}œÅžÁ¡ºÉ°„µ¦˜°­œ°Š‡ªµ¤ ˜o°Š„µ¦Äœ„µ¦ÄoŠµœ¤µ„„ªnµ‹³Áž}œ„µ¦¡´•œµ°Š‡r‡ªµ¤¦¼oš¸É™¼„˜o°Š Ž¹ÉŠ®µ„ž¦µ«‹µ„°Š‡r‡ªµ¤¦¼o ¡ºÊœ“µœÂ¨oª„È¥µ„š¸É„µ¦ž¦³¥»„˜rčoŠµœ‹³„¦³šÎµÅ—o°¥nµŠÁ®¤µ³­¤ 3. „µ¦¡´ • œµ‡ªµ¤¦¼o  ¨³š´ „ ¬³…°Š» ‡ ¨µ„¦š¸É Á „¸É ¥ ª…o ° Š Á¡ºÉ ° šÎ µ Ä®o „ µ¦Äo ž¦³Ã¥œr‹µ„¦³—´œ¸¤ª¨¦ª¤Áž}œÅž°¥nµŠ„ªoµŠ…ªµŠÂ¨³™¼„˜o°Š ‡ª¦ÁŸ¥Â¡¦n‡ªµ¤¦¼o—oµœœ¸ÊŞ ¥´Š»‡¨µ„¦Äœ®œnª¥Šµœ£µ‡˜nµŠ Ç °¥nµŠ„ªoµŠ…ªµŠ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤¨Îµ¡´ŠÁ¡¸¥Š„µ¦ÁŸ¥Â¡¦n‡ªµ¤¦¼o ¥n°¤Å¤n­µ¤µ¦™šÎµÄ®oÁ„·—„µ¦Äož¦³Ã¥œr‹µ„¦³—´œ¸¤ª¨¦ª¤Å—oÁœºÉ°Š‹µ„‹ÎµÁž}œ˜o°Šž¨¼„ {Š ‡ªµ¤¦¼o¨³š´„¬³š¸É¨¹„Ž¹ÊŠ°¥nµŠÁž}œ„¦³ªœ„µ¦ —´Šœ´Êœ„µ¦‹´—°¦¤­Îµ®¦´Á‹oµ®œoµš¸É¦´Ÿ·—° °¥nµŠš´Éª™¹ŠÂ¨³Á…o¤…oœ‹¹ŠÁž}œ­·ÉŠ‹ÎµÁž}œ 4. „µ¦š—­°˜´ ª ¸Ê ª´— ¨³—´  œ¸ ¤ ª¨¦ª¤ ­·ÉŠ š¸É‡o œ ¡ªn µ Áž}œ ‹»— °n° œ…°Š„µ¦ ¡´•œµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤Äœž¦³Áš«Åš¥ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ‡º° ˜´ª¸Êª´—š¸ÉÁ¨º°„čo„È—¸ ®¦º° Ÿ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®r ‹µ„—´œ¸¤ª¨¦ª¤„È—¸ ¥´ŠÅ¤n‡n°¥™¼„š—­°„n°œœÎµÅžÄo‹¦·Š …o°‹Îµ„´—œ¸Ê­nªœ®œ¹ÉŠÁ„¸É¥ª…o°Š„´…o°š¸É 2 ‡º°„µ¦¡´•œµ—´œ¸¤´„ÁœoœÅžš¸É„µ¦œÎµÅžÄoŠµœ‹¹Š¤¸…o°‹Îµ„´——oµœÁª¨µÂ¨³š¦´¡¥µ„¦‹œšÎµÄ®o ˜´ª¸Êª´—¨³—´œ¸¤ª¨¦ª¤š¸ÉčoŤnŗo™¼„š—­°„n°œÄoŠµœ‹¦·Š —´Šœ´Êœ‹¹ŠÁž}œ…o°‹Îµ„´—š¸É­Îµ‡´¡° Ç „´  ĜÁ¦ºÉ ° Š…o ° ¤¼ ¨ Á¡¦µ³Å¤n ¤¸ ® ¨´ „ ž¦³„´ œ ªn µ „µ¦ª· Á ‡¦µ³®r ­ ™µœ„µ¦–r œ´Ê œ ‹³™¼ „ ˜o ° Š —´ Š œ´Ê œ ­™µ´œ„µ¦«¹„¬µ˜¨°—‹œ®œnª¥Šµœž’·´˜·‹¹Š˜o°ŠÄ®o‡ªµ¤­Îµ‡´„´„µ¦š—­°„n°œœÎµÅžÄoŠµœ ‹¦·ŠÃ—¥„ε®œ—Ä®oÁž}œ…´Êœ˜°œ®œ¹ÉŠ…°Š„µ¦¡´•œµÁ­¤° 5. ¦³Á¸¥ª·›¸Äœ„µ¦­¦oµŠ˜´ª¸Êª´—°´˜˜ª·­´¥ Ášnµš¸É¡ „µ¦­¦oµŠ—´œ¸Á·Š °´˜˜ª·­´¥š¸Éčo„µ¦­Îµ¦ª‹œ°„‹µ„‹³¨³Á¨¥®¨µ¥…´Êœ˜°œ…°Š„¦³ªœ„µ¦¡´•œµ—´ŠÅ—o„¨nµª¤µÂ¨oª ¥´ŠÅ¤nÄ®o‡ªµ¤­Îµ‡´„´Áš‡œ·‡„µ¦­»n¤˜´ª°¥nµŠ —´Šœ´Êœ‹¹Š¤¸‡ªµ¤Á­¸É¥Šš¸É‹³Å—o…o°¤¼¨š¸ÉŸ·—¡¨µ—Ž¹ÉŠ ­nŠŸ¨˜n°‡nµ—´œ¸š¸É­¦oµŠ…¹Êœ ­·ÉŠ­Îµ‡´‡º°„µ¦­»n¤š¸Éčo‡ª¦°µ«´¥®¨´„‡ªµ¤œnµ‹³Áž}œš»„„¦–¸ 6. ަ„¦¤­ÎµÁ¦È‹¦¼ž ÁœºÉ°Š‹µ„Á¦ºÉ°Šœ¸Ê¤¸‡ªµ¤Ž´Žo°œ—´Šœ´Êœ®µ„ž¦µ«‹µ„„µ¦ ¡´•œµÃž¦Â„¦¤­ÎµÁ¦È‹¦¼žÁ¡ºÉ°°Îµœª¥‡ªµ¤­³—ª„Äœ„µ¦ž¦³¤ª¨Ÿ¨Â¨oª„È¥µ„š¸É‹³Á„·—„µ¦«¹„¬µ ¨³ÄoŠµœ°¥nµŠ„ªoµŠÅ—oĜž{‹‹»´œ¤¸ÃžÂ„¦¤­ÎµÁ¦È‹¦¼žµŠ­nªœš¸É­µ¤µ¦™˜°­°œµŠ…´Êœ˜°œ…°Š „µ¦¡´•œµÅ—o °µš· Ĝ…´Êœ˜°œ…°Š„µ¦‡´—„¦°Š˜´ª¸Êª´— ¨³„µ¦­¦oµŠ…o°¤¼¨š—šœ Áž}œ˜oœ ˜n š´ÊŠœ¸Ê¥´ŠÅ¤n¤¸Ãž¦Â„¦¤­ÎµÁ¦È‹¦¼žš¸É‹³Äož¦³¤ª¨Ÿ¨…o°¤¼¨…¹ÊœÁž}œ—´œ¸¤ª¨¦ª¤—oª¥šµŠÁ¨º°„ª·›¸„µ¦ ˜nµŠ Ç …o°Á­œ°Âœ³Äœš¸Éœ¸Ê‡º°

312


6.1 ‡ª¦¡´•œµÃž¦Â„¦¤­ÎµÁ¦È‹¦¼žÁ¡ºÉ°„µ¦­¦oµŠ—´œ¸¤ª¨¦ª¤…¹ÊœÁž}œ„µ¦ÁŒ¡µ³ „µ¦¡´•œµ°µ‹Á¦·É¤˜oœ—oª¥Ãž¦Â„¦¤Á°È„ÁŽ¨ ˜n°Á¤ºÉ°Âœnċªnµ čoŗoœn¨oª‹¹ŠÁž¨¸É¥œÅž­¼n„µ¦ ¡´•œµÄœ¦³˜´ÊŠ°¥¼n„´š¸É (stand alone) ×¥°µ‹ÁŸ¥Â¡¦nަ„¦¤œ¸ÊŞ¥´Š®œnª¥Šµœ˜nµŠ Ç Äœ …´Êœ˜°œ­»—šoµ¥Á¤ºÉ°š»„°¥nµŠÁ­™¸¥¦Â¨oª‹¹Š¡´•œµÄœ¦³Á‡¦º°…nµ¥Á¡ºÉ°­³—ª„„n„µ¦Á¦¸¥„čoŠµœ ‹µ„®œnª¥Šµœ˜nµŠ Ç š´ÊŠ£µ¥ÄœÂ¨³£µ¥œ°„Å—o¡¦o°¤ Ç „´œ 6.2 ®µ„Áž}œÅžÅ—o‡ª¦¡´•œµÃž¦Â„¦¤­ÎµÁ¦È‹¦¼žš¸É¦ª¤Á°µš»„ …´Êœ˜°œ…°Š„µ¦ ¡´•œµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤ÅªoĜ»—Á—¸¥ª„´œÁ¡ºÉ°šÎµÄ®o„µ¦ž¦³¤ª¨Ÿ¨‡¨n°Š˜´ªÂ¨³ÁÈ—Á­¦È‹ÄœÃž¦Â„¦¤ »—Á—¸¥ª ŤnÁnœœ´ÊœŸ¼očoŠµœ„ȋεÁž}œ˜o°Š¡¹ÉŠÃž¦Â„¦¤°ºÉœ Ç ÄœµŠ…´Êœ˜°œ…°Š„µ¦ž¦³¤ª¨Ÿ¨ „n°œ‹³Å—o…o°¤¼¨­»—šoµ¥Á¡ºÉ°œÎµ¤µž¦³¤ª¨Ã—¥Ãž¦Â„¦¤Äœ…o° 5.1 —´Šœ´Êœ®µ„­µ¤µ¦™­¦oµŠ ަ„¦¤­ÎµÁ¦È‹¦¼žš¸ÉÁÈ—Á­¦È‹š»„…´Êœ˜°œÂ¨oª„È‹³šÎµÄ®o„µ¦ª·Á‡¦µ³®r­™µœ„µ¦–r—oª¥—´œ¸¤ª¨¦ª¤ ­³—ª„¨³Áž}œÅžÅ—o­Îµ®¦´»‡¨µ„¦š¸ÉŤnčnœ´„­™·˜· ®¦º°œ´„ª·µ„µ¦ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤…o°Á­œ°Âœ³œ¸Ê ˜o°Š„¦³šÎµ‡ª‡¼nŞ„´…o°š¸É 3 ˜¨°—‹œ„µ¦¡´•œµ“µœ…o°¤¼¨š¸ÉÁ®¤µ³­¤ 7. „µ¦ÁŸ¥Â¡¦n„µ¦Äož¦³Ã¥œr …o°Á­œ°Âœ³ž¦³„µ¦­»—šoµ¥ ‡º° ‡ª¦­nŠÁ­¦·¤ Ä®oÁ„·—„µ¦Äož¦³Ã¥œr‹µ„„µ¦Äo—´œ¸¤ª¨¦ª¤Äœ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r­™µœ„µ¦–rž¦³Á£š˜nµŠ Ç š´ÊŠÄœ Šµœª·Á‡¦µ³®r­™µœ„µ¦–rž{®µ „µ¦‹´—­¦¦š¦´¡¥µ„¦ „µ¦­¦oµŠ—´œ¸Á˜º°œ£´¥ „µ¦„ε„´—¼Â¨ ¨³„µ¦ž¦³Á¤·œŸ¨ „µ¦ÁŸ¥Â¡¦nĜ…o°œ¸Êœ°„‹µ„‹³„¦³šÎµŸnµœ„µ¦ž¦³»¤ ­´¤¤œµ Á°„­µ¦ ­·ÉŠ¡·¤¡r ¨³­ºÉ°ž¦³Á£š˜nµŠ Ç Â¨oª „µ¦‹´—šÎµÁªÈÅŽ˜rÁ¡ºÉ°ž¦³¤ª¨Ÿ¨Â¨³Á­œ°­™µœ„µ¦–rĜ ¦¼žÂš¸ÉŸ¼očo­µ¤µ¦™Á¨º°„˜´ª¸Êª´— ¡ºÊœš¸É ®¦º°Áª¨µš¸É˜o°Š„µ¦ Ž¹ÉŠÅ—oŸ¨­¦»žÁ·ŠÁž¦¸¥Áš¸¥š¸ÂÉ ­—Š Ä®oÁ®Èœ°¥nµŠš´œš¸Â¨³œnµ­œÄ‹Â¨oª„È‹³nª¥Ä®ož¦³­·š›·Ÿ¨…°Š„µ¦ÁŸ¥Â¡¦nÁ¡·É¤¤µ„…¹Êœ

313


314


­nªœš¸É 4 £µ‡Ÿœª„

315


316


£µ‡Ÿœª„š¸É 1 ¦³Á¸¥ª·›¸Äœ„µ¦¦ª¦ª¤…o°¤¼¨Â¨³ž¦³¤ª¨Ÿ¨Á¡ºÉ°‹´—šÎµ¦µ¥Šµœ

…o°¤¼¨ ÁœºÉ°Š‹µ„¥´ŠÅ¤n¤¸„µ¦¦ª¦ª¤­™·˜·¡¦o°¤š´ÊŠ„µ¦Â¥„ª·Á‡¦µ³®r˜µ¤ÂœªšµŠ…°Š˜´ª¸Êª´— »—­¤¼¦–rš¸É¡´•œµ…¹Êœ—´Šš¸ÉÂ¥„„¨nµªÅªoĜ¦µ¥ŠµœÁ¨n¤š¸É 2 —´Šœ´Êœ …o°¤¼¨š¸Éčož¦³¤ª¨Ÿ¨Á¡ºÉ° ‹´—šÎµ¦µ¥ŠµœŒ´œ¸Ê‹¹Š‹ÎµÁž}œ˜o°ŠÄo­™·˜·‹µ„˜´ª¸Êª´—š—šœŽ¹ÉŠ¤¸Á¡¸¥ŠµŠ­nªœÁšnµœ´Êœš¸É˜¦Š„´ ˜´ª¸Êª´—»—­¤¼¦–r …o°¤¼¨‹µ„˜´ª¸Êª´—š—šœÂnŠÁž}œ 2 ­nªœ ‡º° …o°¤¼¨š»˜·¥£¼¤·Ž¹ÉŠÁž}œ­™·˜·š¸É ®œnª¥Šµœ˜nµŠ Ç ¦ª¦ª¤Åªo¥o°œ®¨´Š ¨³…o°¤¼¨‹µ„­Îµ¦ª‹ 1. …o°¤¼¨š»˜·¥£¼¤· …o°¤¼¨š»˜·¥£¼¤·š¸Éčo™º°Áž}œ˜´ª¸Êª´—…°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œ £µª³ª·­´¥ (objective well-being) Ž¹ÉŠÁž}œ­·ÉŠš¸É ­«. Á‹˜œµ‹³ÄoÁ¡ºÉ°„µ¦œ¸Ê×¥ÁŒ¡µ³ ÁœºÉ°Š‹µ„­·Êœ‡nµÄo‹nµ¥œo°¥®µ„‹³ª·Á‡¦µ³®r­™µœ„µ¦–r˜n°ÁœºÉ°ŠÄœže˜n° Ç Åž °¥nµŠÅ¦„Șµ¤…o°¤¼¨ š»˜·¥£¼¤·š¸É®œnª¥Šµœ˜nµŠ Ç ‹´—Á„ȝŪo¥´ŠÅ¤nÁž}œ¦³ (¥„ÁªoœµŠ®œnª¥Šµœ) ×¥ÁŒ¡µ³š¸É˜o°Š ¥o°œ®¨´ŠÁž}œÁª¨µ®¨µ¥že —´Šœ´Êœ…o°¤¼¨š»˜·¥£¼¤·š¸ÉčoĜ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r‹´—šÎµ¦µ¥Šµœ‹¹ŠÁž}œÁ¡¸¥Š µŠ­nªœ®¦º°Áž}œÁ¡¸¥Š…o°¤¼¨š—šœ…°Š»—˜´ª¸Êª´—­¤¼¦–r …o°¤¼¨š»˜·¥£¼¤·š¸É¤¸„µ¦¦ª¦ª¤ÅªoÁž}œ­™·˜·¦³—´‹´Š®ª´— ­nªœ­™·˜·…°ŠÁ…˜Á¤º°Š-œš ®¦º°˜µ¤Á…˜„µ¦ž„‡¦°Šœ´Êœ¤¸°¥¼nœo°¥Ã—¥¤¸Á¡¸¥Š­Îµœ´„­™·˜·Â®nŠµ˜·Ášnµœ´Êœš¸É‹´—Á„ȝ¨³š¸É­Îµ‡´ Ťn˜¦Š„´­™·˜·¦³—´‹´Š®ª´—š¸É¡°‹³Äoš—šœÅ—o —´Šœ´Êœ‹¹ŠÅ¤n­µ¤µ¦™Äo­™·˜·Á®¨nµœ¸Ê Á¡ºÉ°Â­—Š ­™µœ„µ¦–r…°ŠÁ¤º°ŠÂ¨³œšÅ—o ž{®µš¸É­Îµ‡´°¸„ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ‡º°…o°¤¼¨‹µ„µŠÂ®¨nŠ (®¨µ¥ ˜´ª¸Êª´—) ¦µ¥ŠµœÅ¤n‡¦‹´Š®ª´—®¦º°…µ—ÅžÁž}œ‹Îµœªœ¤µ„ …o°¤¼¨Á®¨nµœ¸Ê¤o‹³¦ª¦ª¤Åªo˜nŤn Á®¤µ³­¤š¸É‹³œÎµ¤µª·Á‡¦µ³®r ÁœºÉ°Š‹µ„‹³šÎµÄ®o¤¸®œnª¥ª·Á‡¦µ³®r…µ—ÅžÁž}œ‹Îµœªœ¤µ„Á„·œ„ªnµ ‹³­¦oµŠ…o°¤¼¨š—šœÅ—o°¥nµŠœnµÁºÉ°™º° —´Šœ´Êœ‹¹Š‹ÎµÁž}œ˜o°Š˜´—˜´ª¸Êª´—Á®¨nµœ¸ÊŞ°¥nµŠœnµÁ­¸¥—µ¥ Á¡¦µ³®µ„œÎµ¤µª·Á‡¦µ³®r„ȋεÁž}œ˜o°Š˜´—‹´Š®ª´—°ºÉœ Ç š¸É¤¸…o°¤¼¨Å¤n˜¦Š„´œ°°„Åž Ž¹ŠÉ ‹³šÎµÄ®o…µ— ‹´Š®ª´—š¸É‹³Áž¦¸¥Áš¸¥Áž}œ‹Îµœªœ¤µ„ …o°¤¼¨š»˜·¥£¼¤·¦³—´‹´Š®ª´—¦ª¦ª¤Å—o‹µ„®¨nŠ˜n°Åžœ¸Ê - ­Îµœ´„Šµœž¨´—„¦³š¦ªŠ­µ›µ¦–­»… - ­Îµœ´„Šµœ˜Îµ¦ª‹Â®nŠµ˜· 317


- ­Îµœ´„Šµœž¨´—„¦³š¦ªŠÂ¦ŠŠµœ - ­Îµœ´„Šµœ„µ¦«¹„¬µ…´Êœ¡ºÊœ“µœ - ­Îµœ´„Šµœ­™·˜·Â®nŠµ˜· - ÁªÈÅŽ˜r…°Š­Îµœ´„Šµœ­™·˜·‹´Š®ª´— 75 ‹´Š®ª´— - «¼œ¥rÁš‡ÃœÃ¨¥¸­µ¦­œÁš«Â¨³„µ¦­ºÉ°­µ¦ ­Îµœ´„Šµœž¨´—„¦³š¦ªŠ¤®µ—Åš¥ - „¦¤„µ¦¡´•œµ»¤œ - „¦¤„µ¦ž„‡¦°Š - ­Îµœ´„Šµœ‡–³„¦¦¤„µ¦¡´•œµ„µ¦Á«¦¬“„·‹Â¨³­´Š‡¤Â®nŠµ˜· 2. …o°¤¼¨ž“¤£¼¤·‹µ„„µ¦­Îµ¦ª‹ ÁœºÉ°Š‹µ„…o°¤¼¨š»˜·¥£¼¤·­nªœÄ®nŤn¤¸„µ¦Â¥„ ˜µ¤Á…˜„µ¦ž„‡¦°ŠÄœ¨´„¬–³…°ŠÁ¤º°Š-œš ¨³­nªœš¸É¤¸„µ¦Â¥„„ÈÁž}œ­™·˜·‡œ¨³ž¦³Á£š„´ ˜´ª¸Êª´—¦³—´‹´Š®ª´— —´Šœ´Êœ‹¹Š‹ÎµÁž}œ˜o°ŠšÎµ„µ¦­Îµ¦ª‹…o°¤¼¨‹µ„„¨»n¤˜´ª°¥nµŠÄœ¨´„¬–³š¸É‹³Ä®o £µ¡¦ª¤…°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦³—´Á¤º°ŠÂ¨³œš…°Šž¦³Áš«Å—o ĜšµŠž’·´˜·Â¨oªÁ¤º°ŠÂ¨³ œš™¼„‹ÎµÂœ„°°„Áž}œ 4 ž¦³Á£š ‡º° Á¤º°Š®¨´„ Á¤º°Š¦°Š „¹ÉŠÁ¤º°Š-„¹ÉŠœš ¨³œš „µ¦Â¥„¡ºÊœš¸ÉÁ¤º°Š-œš…°Š‡¦´ªÁ¦º°œÄœ cluster š¸É­»n¤Å—oœ´ÊœÅ—o„ε®œ—ª·›¸„µ¦‹´—nŠÁ°Š—´Š‹³Å—o „¨nµª˜n°Åž „µ¦Äo …o °¤¼ ¨ „µ¦­Îµ ¦ª‹¤· Å —o¤¸ Á ‹˜œµÁ¡¸ ¥ ŠÁ¡ºÉ° š—šœ­™· ˜· š»˜· ¥ £¼¤· ˜ µ¤Á…˜„µ¦ ž„‡¦°Šš¸É…µ—ÅžÁšnµœ´Êœ ˜n¥´Š¤»nŠš¸ÉÄ®o¦µ¥Šµœ­™µœ„µ¦–r¤¸…o°¤¼¨‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Á·Š°´˜ª·­´¥ (subjective well-being) š¸É¦ª¦ª¤‹µ„‡œÃ—¥˜¦Šž¦³„°ÅªoĜ¦µ¥Šµœ—oª¥Â¤o‹³Â­—ŠŸ¨„µ¦ ª·Á‡¦µ³®rÁ¡¸¥Š…–³­Îµ¦ª‹Äœž{‹‹»´œ„Șµ¤ 2.1 ž¦³µ„¦ …°Á…˜…°Šž¦³µ„¦š¸É«¹„¬µ ‡º° Ÿ¼o¤¸°µ¥» 15 že…¹ÊœÅžš¸É°¥¼n œ°„­™µ´œš¸É°µ«´¥°¥¼nĜÁ…˜Á¤º°ŠÂ¨³œš…°Šž¦³Áš« 2.2 „µ¦„ε®œ—‹´Š®ª´—¨³…œµ—˜´ª°¥nµŠ „µ¦„ε®œ—…œµ—˜´ª°¥nµŠ ŗo „ε®œ—˜µ¤ª·›¸„µ¦­»n¤˜´ª°¥nµŠš¸É‡Îµœ¹Š™¹Š‡ªµ¤Áž}œ˜´ªÂšœÄœ¦³—´ž¦³Áš« ¨³¦³—´Á¤º°ŠÂ¨³ œš ×¥„µ¦­Îµ¦ª‹‡¦°‡¨»¤¡ºÊœš¸É‹µ„ 13 ‹´Š®ª´—š´Éªž¦³Áš« °´œž¦³„°—oª¥ „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦ £µ‡Á®œº° 3 ‹´Š®ª´— ŗo„n ¡¦n ¡·¬–»Ã¨„ ¨³Á¸¥ŠÄ®¤n £µ‡„¨µŠ 4 ‹´Š®ª´— ŗo„n ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r ¨¡»¦¸ žš»¤›µœ¸ ¨³¨»¦¸ £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° 3 ‹´Š®ª´— ŗo„n „µ¯­·œ›»r «¦¸­³Á„¬ ¨³œ‡¦¦µ­¸¤µ £µ‡Ä˜o 2 ‹´Š®ª´— ŗo„n ˜¦´Š ¨³œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ

318


¦ª¤‹Îµœªœ˜´ª°¥nµŠš´ÊŠ­·Êœ 4,270 ‡œ (£µ¥Ä˜o¦³—´‡ªµ¤ÁºÉ°¤´Éœ 95% ‡ªµ¤‡¨µ—Á‡¨ºÉ°œÅ¤nÁ„·œ 5%)

¨³

­Îµ®¦´…œµ—˜´ª°¥nµŠÄœÂ˜n¨³¡ºÊœš¸É ­—Š¦µ¥¨³Á°¸¥—˜µ¤˜µ¦µŠ—´Šœ¸Ê ¡ºÊœš¸É (£¼¤·£µ‡)

¦ª¤

£µ‡Á®œº° : ¡¦n £µ‡Á®œº° : ¡·¬–»Ã¨„ £µ‡Á®œº° : Á¸¥ŠÄ®¤n £µ‡„¨µŠ : ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r £µ‡„¨µŠ : ¨¡»¦¸ £µ‡„¨µŠ : žš»¤›µœ¸ £µ‡„¨µŠ : ¨»¦¸ £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° : „µ¯­·œ›»r £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° : «¦¸­³Á„¬ £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° : œ‡¦¦µ­¸¤µ £µ‡Ä˜o : ˜¦´Š £µ‡Ä˜o : œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦ š´Éªž¦³Áš«

134 234 436 153 235 287 384 288 413 747 163 406 390 4,270

2.3 „µ¦Á¨º°„˜´ª°¥nµŠ „µ¦Á¨º°„˜´ª°¥nµŠÄoÁš‡œ·‡„µ¦­»n¤˜´ª°¥nµŠÂÂnŠ ´Êœ£¼¤·®¨µ¥…´Êœ (Stratified Multi-stage Sampling) Ž¹ÉŠÁž}œª·›¸„µ¦­»n¤š¸É‡Îµœ¹Š™¹Š‡ªµ¤Áž}œÅžÅ—o šµŠ­™·˜· ×¥¤¸…´Êœ˜°œÄœ„µ¦Á¨º°„˜´ª°¥nµŠ—´Šœ¸Ê (—¼ÂŸœ£¼¤·„µ¦­»n¤˜´ª°¥nµŠž¦³„°) - nŠ´Êœ£¼¤·°°„Áž}œ £µ‡Á®œº° £µ‡„¨µŠ £µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº° £µ‡Ä˜o ¨³„¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦ ץnŠ¡ºÊœš¸É°°„Áž}œÁ…˜Á¤º°Š®¨´„ Á¤º°Š¦°Š „¹ÉŠÁ¤º°Š – „¹ÉŠœš ¨³ œš ‹µ„œ´ÊœÄoÁš‡œ·‡ Proportional Allocation Ĝ„µ¦‹´—­¦¦…œµ—˜´ª°¥nµŠ…°ŠÂ˜n¨³´Êœ£¼¤· - Á¨º°„˜´ª°¥nµŠ‹´Š®ª´—ץčoÁš‡œ·‡„µ¦­»n¤˜´ª°¥nµŠÂ¦³Ã—¥„ε®œ—‡ªµ¤ œnµ‹³Áž}œÄ®oÁž}œ­´—­nªœ„´…œµ— (Systematic Sampling with PPS) - Á¨º°„˜´ª°¥nµŠÁ…˜/°ÎµÁ£°Â¨³˜´ª°¥nµŠÂ…ªŠ/˜Îµ¨Ã—¥ÄoÁš‡œ·‡„µ¦­»n¤˜´ª°¥nµŠ ¦³Ã—¥„ε®œ—‡ªµ¤œnµ‹³Áž}œÄ®oÁž}œ­´—­nªœ„´…œµ— (Systematic Sampling with PPS) - Á¨º°„˜´ª°¥nµŠ¨È°„/®¤¼noµœ ץčoÁš‡œ·‡„µ¦­»n¤˜´ª°¥nµŠÂ¦³Ã—¥ „ε®œ—‡ªµ¤œnµ‹³Áž}œÄ®oÁž}œ­´—­nªœ„´…œµ— (Systematic Sampling with PPS) 319


- Á¨º°„˜´ª°¥nµŠ‡¦´ªÁ¦º°œ—oª¥„µ¦­»n¤˜´ª°¥nµŠÂ¦³ (Systematic Sampling) - Á¨º°„˜´ª°¥nµŠÄœ‡¦´ªÁ¦º°œ ×¥„ε®œ—‡¦´ªÁ¦º°œ¨³ 1 ‡œ 2.4 ­Îµ¦ª‹ ­Îµ¦ª‹‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œ¦³—´Á¤º°ŠÂ¨³œš °°„Ã—¥°µ«´¥„¦°˜´ª¸Êª´—»—­¤¼¦–rÁž}œÂœªšµŠÄœ„µ¦‹´—šÎµ ĜšÎµœ°ŠÁ—¸¥ª„´˜´ª¸Êª´— š—šœš¸ÉÁž}œ…o°¤¼¨š»˜·¥£¼¤· …o°™µ¤ ‹ÎµÂœ„Áž}œ 11 ¤·˜·…°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…˜µ¤„¦°š¸É „ε®œ—Ūo ¤o­Îµ¦ª‹‹³™º°Áž}œ„µ¦«¹„¬µ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Á·Š°´˜ª·­´¥ ˜nÁ¡ºÉ°¨—‡ªµ¤ ‡¨µ—Á‡¨ºÉ°œ‹µ„‡Îµ˜°š¸Éŗo‹¹Š„ε®œ—®¨´„„µ¦ªnµ ®µ„Ÿ¼o˜°­µ¤µ¦™˜°Å—oץŤn¥µ„®¦º° ¨Îµµ„Ä‹‹œÁ„·œÅžÂ¨oª ‹³­°™µ¤Áž}œ…o°ÁšÈ‹‹¦·Š ˜n®µ„®¨¸„Á¨¸É¥ŠÅ¤nŗo‹¹Š‹³˜´ÊŠ‡Îµ™µ¤ÄœÁ·Š ‡ªµ¤‡·—Á®Èœ 2.5 „µ¦¦ª¦ª¤…o°¤¼¨ Ÿ¼o¦´Ÿ·—°Äœ„µ¦¦ª¦ª¤…o°¤¼¨Å—o„nÁ‹oµ®œoµš¸Éš¸É ‹´—®µÃ—¥­Îµœ´„ª·‹´¥‡ªµ¤­»…»¤œ ¤®µª·š¥µ¨´¥°´­­´¤ ´ Á‹oµ®œoµš¸ÉÁ®¨nµœ¸ÊŸnµœ„µ¦°¦¤ Á¡ºÉ ° šÎ µ ‡ªµ¤Á…o µ ċÁ„¸É ¥ ª„´  ­Î µ ¦ª‹ „µ¦­»n ¤ ˜´ ª °¥n µ Š ¨³ª· ›¸ „ µ¦¦ª¦ª¤…o ° ¤¼ ¨ —o ª ¥ „µ¦­´¤£µ¬–r „µ¦°¦¤œ¸Ê ‹´—…¹ÊœÃ—¥­Îµœ´„ª·‹´¥‡ªµ¤­»…»¤œ 2.6 „µ¦‹ÎµÂœ„¡ºÊœš¸ÉÁ¤º°Š-œš ÁœºÉ°Š‹µ„¦³˜´ª¸Êª´—čoÁ ¡ºÉ°„µ¦ Áž¦¸¥Áš¸¥‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦³®ªnµŠÁ¤º°Š„´œš —´Šœ´Êœ „µ¦‹ÎµÂœ„¡ºÊœš¸É˜µ¤¦³—´…°Š ‡ªµ¤Áž}œÁ¤º°ŠÂ¨³œš‹¹ŠÁž}œ­µ¦³­Îµ‡´­nªœ®œ¹ÉŠ…°Š„µ¦«¹„¬µ‡¦´ÊŠœ¸Ê ª·›¸„µ¦‹ÎµÂœ„¡ºÊœš¸É °µ«´ ¥ ª¦¦–„¦¦¤‹µ„˜n µ Šž¦³Áš«Á„¸É ¥ ª„´ ‹Î µ œªœž¦³µ„¦ ¨³ÂœªšµŠš¸ÉÁ ­œ°Ã—¥ ­»  µ˜· Ÿ·ªŠµ¤ ž¦³„°„´Á„–”rš¸É¡´•œµÁ¡·É¤Á˜·¤‹µ„„µ¦«¹„¬µ‡¦´ÊŠœ¸Ê×¥ÁŒ¡µ³ ×¥®¨´„„µ¦Â¨oª„µ¦‹ÎµÂœ„¡ºÊœš¸ÉÁ¤º°Š-œš Ťnŗo¥¹—Á…˜„µ¦ž„‡¦°ŠÁž}œ Á„–”r˜´—­·œ Á…˜„µ¦ž„‡¦°Š™¼„čo Á ž}œ Á¡¸¥ ŠÁ„–”rž ¦³„°„´ ‡³Âœœ®¦º° ­£µ¡„µ¦–rÁ · Š ž¦³‹´„¬rš¸ÉÁ‹oµ®œoµš¸É£µ‡­œµ¤ž¦³­Â¨³šÎµ„µ¦˜´—­·œÄ‹‹ÎµÂœ„¡ºÊœš¸É (Ž¹ÉŠÅ—o„n clusters …°Š »¤œ ®¦º° ¨È°„š¸É­»n¤Å—o) Áž}œ 4 ž¦³Á£š ‡º° œš „¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š Á¤º°Š¦°Š ¨³Á¤º°Š®¨´„ ž¦³Á—Èœ­Îµ®¦´„µ¦ª·œ·‹Œ´¥Â¨³„µ¦Ä®o‡³ÂœœÁ¡ºÉ°‹ÎµÂœ„¡ºÊœš¸É­—ŠÅªoĜ„¦°Ÿœª„š¸É 1.1

„µ¦ž¦³¤ª¨Ÿ¨ 1. œÊ宜´„…°Š˜´ª¸Êª´— ĜšµŠš§¬‘¸Â¨oª „µ¦„ε®œ—œÊ宜´„­µ¤µ¦™„¦³šÎµÅ—o ®¨µ¥ª·›¸—oª¥„´œ¦ª¤š´ÊŠª·›¸„µ¦šµŠ­™·˜· °µš· „µ¦ª·Á‡¦µ³®rž{‹‹´¥ ®¦º°„µ¦ª·Á‡¦µ³®r­®­´¤¡´œ›r ¨³„µ¦™—™°¥ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ª·›¸„µ¦Á®¨nµœ¸Ê¥´Š‡Š¤¸…o°‹Îµ„´—„¨nµª‡º° ª·›¸„µ¦šµŠ­™·˜·šÎµÄ®o œÊ宜´„…°Š˜´ª¸Êª´—Ťn‡Šš¸É˜nÁž¨¸É¥œÅžš»„‡¦´ÊŠš¸Éž¦³¤ª¨Ÿ¨ š´ÊŠ‡nµš¸É‹³œÎµ¤µž¦³¤ª¨Ÿ¨¥´Š˜o°ŠÄo ‡nµ¤µ˜¦“µœŽ¹ÉŠšÎµÄ®o­´­œ¥µ„„n„µ¦šÎµ‡ªµ¤Á…oµÄ‹Â¨³­ºÉ°­µ¦„´Ÿ¼o¤¸­nªœÅ—oÁ­¸¥ ­nªœ„µ¦ 320


„ε®œ—œÊ宜´„×¥‡–³„¦¦¤„µ¦„È¥µ„„n„µ¦®µ…o°¥»˜· œ°„‹µ„œ´Êœ»‡‡¨ ®¦º°‡–³»‡‡¨„Ȥ´„ ¤¸‡ªµ¤‡·—Á®Èœš¸ÉŤn˜¦Š„´œ ˜n…o°‹Îµ„´—š¸É­Îµ‡´š¸É­»—‡º°‡ªµ¤¥»nŠ¥µ„Äœ„µ¦­¦oµŠ—´œ¸¤ª¨¦ª¤ ĜšµŠž’·´˜· —oª¥Á®˜»œ¸Ê„µ¦­¦oµŠ—´œ¸¤ª¨¦ª¤‡¦´ÊŠœ¸Ê‹¹Š‡¨oµ¥‡¨¹Š„´œÄœ¦³—´­µ„¨ °µš· —´œ¸ „µ¦¡´•œµ¤œ»¬¥r…°Š UNDP ®¦º°—´œ¸°ºÉœ Ç …°Š­®£µ¡¥»Ã¦ž š¸ÉŤn¤¸„µ¦„ε®œ—œÊ宜´„…°Š ˜´ª¸Êª´— „¦°Ÿœª„š¸É 1.1

Á„–”r„µ¦‹ÎµÂœ„Á¤º°Š-œš…°Š»¤œ®¦º° Blocks š¸É­»n¤Å—o œªšµŠ„µ¦‹ÎµÂœ„Á¤º°Š-œš…°Š Clusters »¤œ ®¦º° Blocks

‹µ„ clusters ¦³—´¡ºÊœš¸É»¤œ Ä®o¡·‹µ¦–µªnµ‡¦´ªÁ¦º°œ®¦º°Ÿ¼o˜°Â­°™µ¤š¸É­»n¤Å—oœ´Êœ ˜„°¥¼nĜ»¤œ®¦º°¨È°„š¸É¤¸¨´„¬–³Ä——´Š˜n°Åžœ¸Ê Á…˜„µ¦ž„‡¦°Š (¨´„¬–³­Îµ®¦´˜¦ª‹­°) Ō œ°„Á…˜Áš«µ¨ Ō Áš«µ¨˜Îµ¨ Ō Áš«µ¨Á¤º°Š Ō Áš«µ¨œ‡¦ ……………………………………………………………………………………………. ˜´ª¸Êª´— 0

¨´„¬–³…o°¤¼¨ ¨³Á„–”r„µ¦Ä®o‡³Âœœ 1 2

˜´ª¸Êª´—¦³—´‡ªµ¤Áž}œÁ¤º°Š 1. ž¦³µ„¦Äœ cluster œo°¥„ªnµ œ´Êœ Ç 10,000 ‡œ ¤¸œo°¥Â¨³ 2. ¦·Áª–œ´Êœ Ç ¤¸°µ‡µ¦š¸É „¦³‹´— ¡´„°µ«´¥š¸Éž¨¼„­¦oµŠ—oª¥ „¦³‹µ¥ ª´­—»™µª¦ ×¥ÁŒ¡µ³ ‡°œ„¦¸˜Â¨³Å¤o ž¨¼„ ˜·—˜n°„´œ°¥nµŠ®œµÂœnœ ŤnĜ¦³¥³­µ¥˜µ Ťn¤¸®¦º°œo°¥ 3. šµŠ­´‹¦…°Š‡œÂ¨³ ¡µ®œ³š¸ÉÁž}œ‡°œ„¦¸˜ ®¦º° ¤µ„ (30% ] ¨Š¤µ) ¥µŠ¤³˜°¥ (¡¦o°¤¢»˜µš ­Îµ®¦´‡œÁ—·œœ™œœ ®¨´„) š´ÊŠ™œœ­µ¥®¨´„¨³ ˜¦°„Ž°„Ž°¥Äœ cluster œ´Êœ Ç

‡³Âœœš¸Éŗo 3

10,00050,000 ‡œ „¦³‹»„˜´ªÄœ ¦·Áª–š¸ÉŤn „ªoµŠ…ªµŠ

50,001100,000 ‡œ ˜·—˜n°„´œÅž „ªoµŠ…ªµŠ ˜nŤn‡n°¥ ®œµÂœnœ

¤µ„„ªnµ 100,000 ‡œ ˜·—˜n°„´œ °¥nµŠ ®œµÂœnœ „ªoµŠ…ªµŠ

¡Á®ÈœÅ—oŤn ¥µ„ (31-50%)

¡Á®ÈœÁž}œ ­nªœÄ®n (51-75%)

Á„º°š´ÊŠ®¤— ®¦º°Âšš»„ ­µ¥ (76% …¹ÊœÅž)

321


„¦°Ÿœª„š¸É 1.1 (˜n°)

˜´ª¸Êª´—

¨´„¬–³…o°¤¼¨ ¨³Á„–”r„µ¦Ä®o‡³Âœœ 0 1 2 3 Ťn¤¸®¦º°œo°¥ ¡Á®ÈœÅ—oŤn ¡Á®ÈœÁž}œ Á„º°š´ÊŠ®¤—®¦º° šš»„­µ¥ ­nªœÄ®n ¤µ„ (30% ] ¥µ„ (76% …¹ÊœÅž) (51-75%) (31-50%) ¨Š¤µ)

4. ¤¸Å¢­n°Š­ªnµŠÄœÁª¨µ „¨µŠ‡ºœ…°ŠÁ­oœšµŠ­´‹¦ …°Š‡œÂ¨³¥µœ¡µ®œ³ …°ŠšµŠ­´‹¦Äœ…o°š¸É 3 5. ­µ…µ…°Š›œµ‡µ¦ Ťn¤¸Á¨¥ ¡µ–·¥r ¤¸Â˜n 6. ¤¸¥nµœ„µ¦‡oµž¨¸„ ‹Îµ®œnµ¥­·œ‡oµ®¦º°¦·„µ¦š¸É ®¨µ„®¨µ¥ œo°¥„ªnµ 10 ®¨µ„®¨µ¥Äœ cluster ž¦³Á£š œ´Êœ Ç (°µ®µ¦ ˜´—Á­ºÊ°Ÿoµ Žn°¤‹´„¦¥µœ¥œ˜r ¦oµœ‡oµ ž¨¸„ ¦oµœš°Š¦¼ž¡¦¦– æŠÂ¦¤ ²¨²) Ťn¤¸ 7. ¤¸˜¨µ—­—‹Îµ®œnµ¥ ­·œ‡oµš¸É®¨µ„®¨µ¥˜´ÊŠÂ˜n Áoµ‹œ™¹Š°¥nµŠœo°¥Áª¨µ Áš¸É¥Šª´œ…°Šš»„ª´œ 8. ¤¸¦oµœ‡oµž¨¸„ž¦³Á£š Ťn¤¸ chained stores °µš· 7eleven, Tesco ²¨² 9. ¤¸˜¨µ—Øo¦»nŠ ®¦º° ˜¨µ— Ťn¤¸ ‹Îµ®œnµ¥­·œ‡oµÄœÁª¨µ „¨µŠ‡ºœ 10. ¤¸­™µœš¸É¦µ„µ¦ ­™µœ¸˜Îµ¦ª‹ ž¦³Á£š˜n°Åžœ¸Ê Ĝ cluster ®¦º°­™µœ¸ œ´Êœ Ç —´Á¡¨·Šš¸É¤¸ (­™µœš¸É¨³ 1 ‡³Âœœ ¦ª¤ »‡¨µ„¦ š´ÊŠ®¤— 7 ‡³Âœœ) ž¦³‹Îµ «µ¨

¤¸ 1 ®nŠ

¤¸ 2-3 ®nŠ

¤¸¤µ„„ªnµ 3 ®nŠ

­™µœ¡¥µµ ¨…°Š¦´“®¦º° Á°„œ

­Îµœ´„Šµœ Áš«µ¨

­Îµœ´„Šµœš¸É—·œ

­¦¦¡µ„¦

­™µœ¸¦³ …œ­nŠ¤ª¨œ

®¨µ„®¨µ¥ ¤µ„„ªnµ 10 ž¦³Á£š

¤¸

¤¸

¤¸

322

‡³Âœœš¸Éŗo


„¦°Ÿœª„š¸É 1.1 (˜n°)

¨´„¬–³…o°¤¼¨ ¨³Á„–”r„µ¦Ä®o‡³Âœœ 0 1 2 ˜´ª¸Êª´—š¸É­—ŠÂœªÃœo¤…°Š‡ªµ¤Áž}œ„¹ÉŠœš čn Ťnčn 11. ¤¸°µ‡µ¦š¸ÉŤnčnš¸É¡´„ °µ«´¥ž¨¼„˜·—˜n°„´œÅž (Ánœ 把µœ ‡¨´Š­·œ‡oµ ²¨²) ­¨´„´š¸É°¥¼n°µ«´¥š¸É Ťn®œµÂœnœ®¦º°¡ºÊœš¸ÉªnµŠ Áž¨nµš¸ÉŤnčnÁ¡ºÉ°„µ¦ ž¦³„°Á„¬˜¦„¦¦¤ čn Ťnčn 12. ¤¸š¸ÉªnµŠÁž¨nµš¸ÉŤnčn ¡ºÊœš¸É„µ¦Á„¬˜¦˜·—˜n°„´œ Ş ×¤¸š¸É¡´„°µ«´¥­¨´ °¥nµŠ„¦³‹´—„¦³‹µ¥ ˜´ª¸Êª´—š¸É­—ŠÂœªÃœo¤…°Š‡ªµ¤Áž}œœš čn Ťnčn 13. ¤¸š¸ÉªnµŠÁž¨nµš¸Éčo ­Îµ®¦´„µ¦Á„¬˜¦„¦¦¤ (­ªœ Ŧn œµ Á¨¸Ê¥Š­´˜ªr) ˜·—˜n°„´œÅžÃ—¥¤¸š¸É¡´„ °µ«´¥„¦³‹´—„¦³‹µ¥ ¦ª¤‡³Âœœ 29 ‡³Âœœ

‡³Âœœš¸Éŗo

˜´ª¸Êª´—

3

Á„–”rž¦³„°„µ¦˜´—­·œÄ‹ 1. œš °¥¼nœ°„Á…˜Áš«µ¨ ®¦º° Áš«µ¨˜Îµ¨ ¨³˜°ªnµ čn Ĝ…o°š¸É 13 2. „¹ÉŠœš-„¹ÉŠÁ¤º°Š °¥¼nœ°„Á…˜Áš«µ¨ ®¦º° Áš«µ¨˜Îµ¨ ¨³˜°ªnµ čn Ĝ…o°š¸É 11 ®¦º° 12 ®¦º°Å—o‡³ÂœœÄœ…o°š¸É 1-10 ŤnÁ„·œ 9 ‡³Âœœ 3. Á¤º°Š¦°Š °¥¼nĜÁ…˜Áš«µ¨˜Îµ¨ ®¦º°Áš«µ¨Á¤º°Š ®¦º° Áš«µ¨œ‡¦ ¨³Å—o‡³Âœœ¦ª¤ Ĝ …o°š¸É 1-10 ¦³®ªnµŠ 10-18 ‡³Âœœ 4. Á¤º°Š®¨´„ °¥¼nĜÁ…˜Áš«µ¨˜Îµ¨ ®¦º°Áš«µ¨Á¤º°Š ®¦º° Áš«µ¨œ‡¦ ¨³Å—o‡³Âœœ ¦ª¤Äœ…o°š¸É 1-10 ˜´ÊŠÂ˜n 19 ‡³Âœœ…¹ÊœÅž °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ „µ¦˜´—­·œÄ‹‹´—ž¦³Á£šÄœ…´Êœ˜°œ­»—šoµ¥Ä®o°µ«´¥‡ªµ¤‡·—¦ª¥°—š¸Éž¦³Á¤·œ ‹µ„­£µ¡š¸Éž¦µ„’…°ŠÁ‹oµ®œoµš¸ÉÁž}œÁ„–”r

323


2. „µ¦ž¦´…o°¤¼¨Ä®o°¥¼nœ“µœÁ—¸¥ª„´œ (Normalization) ÁœºÉ°Š‹µ„ª·›¸„µ¦ž¦´ š¸É Ä o ° ¥¼n Á —· ¤ ¤¸ …o ° ‹Î µ „´ — Á¡¦µ³Ä®o ‡n µ š¸É · — Áº ° œÂ¨³˜o ° Š­¦¦®µÁ„–”r š¸É Å —o ¦´  „µ¦¥°¤¦´  ¤µ Áž¦¸¥Áš¸¥ —´Šœ´Êœ ­«. ‹¹Š˜´—­·œÄ‹Á¨º°„čo‡nµ¤µ˜¦“µœ Ž¹ÉŠÅ—o¦´„µ¦¥°¤¦´„´œªnµÁž}œª·›¸„µ¦ š¸É­—Š„µ¦·—Áº°œœo°¥ÁœºÉ°Š‹µ„œÎµ‡nµ‡ªµ¤Á¸É¥ŠÁœ¤µ˜¦“µœ¤µ¡·‹µ¦–µ—oª¥ Á¡ºÉ°ž¦´…o°¤¼¨ Ä®oÁž}œ“µœÁ—¸¥ª„´œ (—¼šš¸É 2 ž¦³„°) 3. …o°¤¼¨š—šœ „µ¦­¦oµŠ…o°¤¼¨š—šœš¸É…µ—Åž™¼„čoÁŒ¡µ³„¦–¸…o°¤¼¨š»˜·¥£¼¤· …°Š¡ºÊœš¸É‹´Š®ª´— Ž¹ÉŠ¤¸®œnª¥ª·Á‡¦µ³®r‹Îµœªœœo°¥Ášnµœ´Êœ ­Îµ®¦´…o°¤¼¨ž“¤£¼¤·‹µ„„µ¦­Îµ¦ª‹‹µ„ ž¦³µ„¦Ž¹ÉŠ¤¸Áž}œ‹Îµœªœ¤µ„œ´Êœ …o°™µ¤š¸ÉŤn¤¸„µ¦˜° ™¼„˜´—°°„‹µ„„µ¦ª·Á‡¦µ³®r °¥nµŠÅ¦„Ș µ¤„µ¦­¦oµ Š…o°¤¼¨ š—šœ…o °¤¼¨˜´ª ¸Êª´—¦³—´‹´Š ®ª´—„¦³šÎµ ÁŒ¡µ³š¸É Áž}œÅž˜µ¤Á„–”r˜n°Åžœ¸Ê 3.1 ‹Îµœªœ…o°¤¼¨˜´ª¸Êª´—…°Š¡ºÊœš¸É…µ—Åž˜o°ŠÅ¤n¤¸‹Îµœªœ (‹´Š®ª´—) ¤µ„Á„·œÅž Á¡¦µ³„µ¦­¦oµŠ…o°¤¼¨š—šœÂ˜n¨³‡¦´ÊŠ¥n°¤¤¸‡ªµ¤‡¨µ—Á‡¨ºÉ°œ —´Šœ´Êœ ‹¹ŠÅ¤n‡ª¦¤¸‹Îµœªœ¡ºÊœš¸Éš¸É ˜o ° Š­¦o µ Š…o ° ¤¼ ¨ š—šœ¤µ„Á„· œ Ş Ĝ„¦–¸ š¸É ‹Î µ œªœ¡ºÊ œ š¸É ‹´ Š ®ª´ — Ž¹É Š Ťn ¤¸ …o ° ¤¼ ¨ ˜´ ª ¸Ê ª´ — Áž} œ ‹Îµ œªœ¤µ„ „µ¦ª·Á‡¦µ³®r‹³˜´—‹´Š ®ª´—š¸É¤¸…o°¤¼¨Å¤n‡¦°°„®¦º°Äo…o°¤¼¨…°Šže°ºÉœ š¸É­¤¼¦–r „ªnµÂšœ 3.2 „µ¦…µ—…o°¤¼¨˜´ª¸Êª´—…°Š¡ºÊœš¸É‡ª¦Áž}œÁ·Š­»n¤ „¨nµª‡º°Å¤n‡ª¦Áž}œ‹´Š®ª´— Á—¸¥ª„´œ ŽÊε Ç Â˜n‡ª¦Áž}œ„µ¦…µ—…o°¤¼¨š¸ÉŤnŽÊε‹´Š®ª´— ®¦º°Å¤nŽÊεÁª¨µ ­Î µ ®¦´  ª· ›¸ „ µ¦­¦o µ Š…o ° ¤¼ ¨ š—šœœ´Ê œ čo ª· ›¸ „ µ¦™—™°¥Ã—¥°µ«´ ¥ ˜´ ª ¸Ê ª´ — ˜´ ª š¸É ¤¸ ­®­´¤¡´œ›r­¼Š­»—¨³¤¸œ´¥­Îµ‡´šµŠ­™·˜·Á¡¸¥Š˜´ªÁ—¸¥ªÁž}œ˜´ªšÎµœµ¥ (predictor) ª·›¸œ¸ÊÁž}œ­·ÉŠš¸É „µ¦«¹„¬µ‡¦´ÊŠœ¸Ê‡oœ¡ªnµÄœ­™µœ„µ¦–rš¸ÉŤn­µ¤µ¦™‹´—„µ¦„´ÁŠºÉ°œÅ…šµŠ­™·˜·Å—oœ´Êœ „µ¦Äo˜´ª šÎµœµ¥š¸É­´¤¡´œ›r„´˜´ªÂž¦Ž¹ÉŠ¤¸…o°¤¼¨…µ—®µ¥ (predicted variable) ­¼Š­»—°¥nµŠ¤¸œ´¥­Îµ‡´ šµŠ ­™·˜·Á¡¸¥Š˜´ªÁ—¸¥ª‹³Ä®o‡nµ‡ªµ¤Á¸É¥ŠÁœÃ—¥¦ª¤œo°¥„ªnµ„µ¦Äo˜´ªšÎµœµ¥®¨µ¥˜´ª ĜšµŠ ž’·´˜·„µ¦­¦oµŠ…o°¤¼¨š—šœ—oª¥ª·›¸…oµŠ˜oœ °µ«´¥‡Îµ­´ÉŠ Missing Value Analysis ®¦º°„¦³šÎµ Ÿnµœ„µ¦´œš¹„‡nµ…o°¤¼¨ Unstandardized Predicted Values …°Š‡Îµ­´ÉŠ Linear Regression Á…oµ nª¥Äœ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r 4. „µ¦­¦oµŠ—´œ¸¤ª¨¦ª¤ œ°„‹µ„„µ¦ž¦´Áž¨¸É¥œª·›¸„µ¦ž¦´…o°¤¼¨˜´ª¸Êª´— …oµŠ˜oœÂ¨oª ­·ÉŠš¸É ­«. ž¦´ž¦»Š°¸„ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ‡º°ª·›¸„µ¦ž¦³¤ª¨Ÿ¨Á¡ºÉ°­¦oµŠ—´œ¸¤ª¨¦ª¤ ˜µ¤ž„˜·Â¨oªª·›¸„µ¦š¸Éčo„´œš´ÉªÅž˜¨°—‹œš¸É ­«. čo°¥¼nÁ—·¤‡º° „µ¦ÁŒ¨¸É¥‡nµš¸Éž¦´Â¨oª…°Š ˜´ª¸Êª´— ˜nÁœºÉ°Š‹µ„ª·›¸„µ¦ž¦´‡nµÁ—·¤¤¸…o°‹Îµ„´—¨³˜o°ŠÁž¨¸É¥œÅžÄo‡nµ¤µ˜¦“µœÄœ„µ¦ž¦´‡nµ šœ—´ŠÅ—o„¨nµª¤µÂ¨oª —´Šœ´Êœ‹¹ŠÅ¤nÁ®¤µ³š¸É‹³Äo„µ¦ÁŒ¨¸É¥‡nµ¤µ˜¦“µœÁž}œ‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤

324


ÁœºÉ°Š‹µ„‡nµ¤µ˜¦“µœÅ¤nŗo¤¸‡nµ°¥¼n¦³®ªnµŠ 0-1 ˜n¤¸‡nµ¦³®ªnµŠ - v ™¹Š + v ‡nµÁŒ¨¸É¥…°Š—´œ¸ ¤ª¨¦ª¤š¸Éŗo‹¹ŠÅ¤nÁž}œ‡nµ¦³®ªnµŠ 0 ™¹Š 1 Ž¹ÉŠšÎµÄ®oŸ·—‹µ„‡ªµ¤‡»oœÁ‡¥…°Š‡œš´ÉªÅž Á¡ºÉ°®µšµŠšÎµÄ®o‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤¤¸‡nµ 0 ™¹Š 1 (®¦º° 0 ™¹Š 100) ˜µ¤š¸É‡»oœÁ‡¥„´œ ­«. ‹¹ Š ž¦´  ž¦» Š ª· ›¸ „ µ¦‡Î µ œª–—´  œ¸ ¤ ª¨¦ª¤ÅžÄo ­¼ ˜ ¦ —´  œ¸ „ µ¦¡´ • œµ­´ Š ‡¤ (Social Development Index SD) šœ ­¼˜¦œ¸Ê™¼„°°„¤µÁ¡ºÉ°Äo„´„µ¦­¦oµŠ—´œ¸¤ª¨¦ª¤‹µ„‡nµ ¤µ˜¦“µœš¸Éž¦´‹µ„…o°¤¼¨˜´ª¸Êª´—×¥ÁŒ¡µ³ SDI Ÿnµœ„µ¦š—­°‡ªµ¤˜¦ŠÄœÁ„–”r„´—´œ¸ „µ¦¡´•œµ¤œ»¬¥r ®¦º° HDI …°Š UNDP ¤µÂ¨oª Ž¹ÉŠ‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Í‡ªµ¤˜¦Šš¸É‡Îµœª–‹µ„ …o°¤¼¨»—Á—¸¥ª„´œ­¼Š™¹Š 0.98 Ž¹ÉŠœ´ªnµÁž}œ‡nµ­´¤ž¦³­·š›·Íš¸É­¼Š¤µ„ ­Îµ®¦´­¼˜¦„µ¦ž¦³¤ª¨Ÿ¨ SDI ŗo„n

SDI =

SDI ZT MZ f1 f2

Z T  M Z  2 M Z 

f2 f1

f2 f1

= Social Development Index ®¦º°—´œ¸„µ¦¡´•œµ­´Š‡¤ = Ÿ¨¦ª¤…°Š‡nµ¤µ˜¦“µœ‹µ„˜´ª¸Êª´—š´ÊŠ®¤—š¸ÉčoĜ„µ¦ž¦³Á¤·œ Ž¹ŠÉ °µ‹¤¸‡nµÁž}œ ¨ ®¦º° ª„ „Èŗo (The Total Z Score) = ‡nµ­¼Š­»—…°ŠŸ¨¦ª¤‡nµ¤µ˜¦“µœš¸ÉŤn‡Îµœ¹Š™¹ŠÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥ (Absolute Value of the Maximum Total Z Score) = ‡ªµ¤™¸…É °Š»‡‡¨®¦º°¡ºÊœš¸Éš¸Éŗo‡nµ‡³Âœœ¤µ˜¦“µœ¦ª¤Áž}œ¨ = ‡ªµ¤™¸É…°Š»‡‡¨®¦º°¡ºÊœš¸šÉ ¸Éŗo‡nµ‡³Âœœ¤µ˜¦“µœ¦ª¤Áž}œª„ = „µ¦ž¦³¤ª¨Ÿ¨š¸ÉŤn‡µÎ œ¹Š™¹ŠÁ‡¦ºÉ°Š®¤µ¥

f1 ¨³ f2 Ĝ­¼˜¦šÎµ®œoµš¸ÉÁž}œ‡nµ˜´ªž¦´Äœ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r—´œ¸‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»… ×¥®µ„„µ¦ª·Á‡¦µ³®rė Ç š¸É¤¸‡nµ f2 ¤µ„„ªnµ f1 ‡nµ—´œ¸…°Š„¨»n¤šoµ¥˜µ¦µŠŽ¹ÉŠÁž}œ„¨»n¤š¸É¤¸‡ªµ¤ °¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…œo°¥‹³™¼„ž¦´‡nµÄ®o­¼Š…¹ÊœÁ¨È„œo°¥ ˜n®µ„­™µœ„µ¦–rÁž}œÅžÄœšµŠ˜¦Š…oµ¤ ‡º° „¦–¸ š¸É f2 œo°¥„ªnµ f1 ‡nµ—´œ¸…°Š„¨»n¤šoµ¥˜µ¦µŠ‹³™¼„ž¦´Ä®o¤¸‡nµ¨—¨ŠÁ¨È„œo°¥ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ ‡nµ˜´ªž¦´ f2 / f1 œ´ÊœÅ¤n­nŠŸ¨˜n°Ÿ¨„µ¦ª·Á‡¦µ³®r°´œ—´…°Š‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»… „µ¦Äo ‡n µ ˜´ ª ž¦´  °· Š „´  š§¬’¸ œ Ã¥µ¥­´ Š ‡¤š¸É Ä ®o ‡ ªµ¤­Î µ ‡´  „´  „µ¦‹´ — ­¦¦ š¦´¡¥µ„¦Á­¸¥Ä®¤nĜœª˜´ÊŠ (vertical redistribution) ×¥š¸É¦´“Áž}œ˜´ª„¨µŠÄœ„µ¦‹´—­¦¦®¦º°

325


„¦³‹µ¥š¦´¡¥µ„¦‹µ„„¨»n¤š¸É¤¸“µœœ³—¸ (f2) ­¼nŸ¼oš¸É¤¸“µœ³Å¤n—¸ (f1) —´Šœ´Êœ­´Š‡¤Ä—š¸É­µ¤µ¦™­¦oµŠ ‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…˜µ¤Âœª‡·—…°Š„µ¦«¹„¬µ‡¦´ÊŠœ¸Ê‡º°¤¸°Š‡rž¦³„°‡¦š´ÊŠÁ«¦¬“„·‹-­´Š‡¤„µ¦Á¤º°ŠÂ¨oª „µ¦¤¸ f2 ¤µ„„ªnµ f1 „È‹³­nŠ°µœ·­Š­ršÎµÄ®o‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»……°Š„¨»n¤šoµ¥˜µ¦µŠ ¥„¦³—´…¹ÊœÁ¨È„œo°¥ ˜n®µ„­™µœ„µ¦–rÁž}œÅžÄœšµŠ˜¦Š…oµ¤‡º° f2 œo°¥„ªnµ f1 „¨Å„„µ¦™nµ¥Áš š¦´¡¥µ„¦Âœª˜´ÊŠ„È‹³¤¸ž¦³­·š›·Ÿ¨œo°¥¨Š‹¹ŠšÎµÄ®o‡nµ—´œ¸‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»……°Š„¨»n¤šoµ¥˜µ¦µŠ ™¼„ž¦´Ä®o¨—¨ŠÁ¨È„œo°¥ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ f2 / f1 Áž}œÁ¡¸¥Š‡nµ˜´ªž¦´Ášnµœ´Êœ Ťnŗo­nŠŸ¨Ä®o°´œ—´„µ¦ ª·Á‡¦µ³®r‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÅžÂ˜n°¥nµŠÄ— 5. ­™·˜·°ºÉœ Ç œ°„‹µ„‡nµ—´œ¸¤ª¨¦ª¤Äœ…o° 3 ¨oª „µ¦ž¦³¤ª¨Ÿ¨…o°¤¼¨‹µ„ ˜´ª¸Êª´—š´ÊŠ‹µ„®¨nŠž“¤£¼¤· (‡º°„µ¦­Îµ¦ª‹) ¨³š»˜·¥£¼¤·°´œÅ—o„n­™·˜·‹µ„®œnª¥Šµœ˜nµŠ Ç Äœ ¨´„¬–³°ºÉœ Ç š¸É˜o°ŠÄož¦³„°„µ¦ª·Á‡¦µ³®rÁ¡ºÉ°¦µ¥Šµœ­™µœ„µ¦–r ŗo„n‡nµ­™·˜·¡ºÊœ“µœš´ÉªÅž °µš· ‡nµ¦o°¥¨³ ‡nµ‡ªµ¤Á¸É¥ŠÁœ¤µ˜¦“µœ ‡nµÁŒ¨¸É¥ ­®­´¤¡´œ›r¨³„µ¦ª·Á‡¦µ³®r™—™°¥ ­Îµ®¦´…o°¤¼¨‹µ„„µ¦­Îµ¦ª‹‹µ„˜´ª°¥nµŠž¦³µ„¦œ´Êœ ®µ„‹ÎµÁž}œ˜o°Š°œ»¤µœŸ¨Å—očo­™·˜·£µ‡š¸É Ťn˜o°Š°·Š„´¡µ¦µ¤·Á˜°¦r…°Šž¦³µ„¦ (Nonparametric) Ĝ„µ¦°œ»¤µœ – ¦³—´œ´¥­Îµ‡´ šµŠ­™·˜·š¸É 0.05 „µ¦Äo­™·˜·°œ»¤µœž¦³Á£šœ¸ÊÁ¡ºÉ°˜´—ž{®µÁŠºÉ°œÅ…šµŠ­™·˜·š¸É‹ÎµÁž}œ„n°œ„µ¦ °œ»¤µœ—oª¥­™·˜·£µ‡ Parametric Ž¹ÉŠÄœšµŠž’·´˜·Â¨oª¤´„ŤnÁž}œÅž˜µ¤š§¬‘¸Â¨³¥µ„„n„µ¦ ‹´—„µ¦Ä®oÁž}œÅž˜µ¤…o°˜„¨ŠÁºÊ°Š˜oœ„n°œ„µ¦°œ»¤µœ

326


£µ‡Ÿœª„š¸É 2 …o°¤¼¨š»˜·¥£¼¤·š¸Éčoª·Á‡¦µ³®r­™µœ„µ¦–r¦³—´‹´Š®ª´—

‡ªµ¤‹¦·ŠÂ¨oª˜´ª¸Êª´—‡ªµ¤°¥¼nÁ¥ÈœÁž}œ­»…¦nª¤„´œ¦³—´Á¤º°Š œš ¨³‹´Š®ª´—š¸É ¡´•œµ…¹Êœ¤¸‡ªµ¤‡¦°‡¨»¤„ªnµ…o°¤¼¨š¸Éčoª·Á‡¦µ³®r­™µœ„µ¦–r¤µ„ (»—˜´ª¸Êª´—­¤¼¦–rÂ¥„ „¨nµªÅªoĜ¦µ¥ŠµœŒ´­¤¼¦–rÁ¨n¤š¸É 2) ˜nÁœºÉ°Š‹µ„…o°¤¼¨š¸É¨Š¨¹„™¹Š‹´Š®ª´—Äœ¦³—´š¸ÉŤnčn ž{‹‹´¥ œÎµ Á…o µ ®¦º°Ÿ¨Ÿ¨·˜¤¸°¥¼nœo °¥¤µ„ —´ Š œ´Êœ‹¹Š ‹ÎµÁž}œ ˜o°ŠÄo…o°¤¼¨Äœ¦³—´ š¸É Ą¨o Á ‡¸¥ Š„´ Ÿ¨¨´¡›r„µ¦—εÁœ·œŠµœ¤µ„š¸É­»—Ž¹ÉŠ¡°‹³®µÅ—oĜ¤·˜·˜nµŠ Ç ‹Îµœªœš´ÊŠ­·Êœ 40 ˜´ª ˜µ¤š¸É­—ŠÅªo Ĝ˜µ¦µŠ£µ‡Ÿœª„ ˜µ¦µŠŸœª„š¸É 2.1 ­¦»žÂ®¨nŠ…o°¤¼¨š¸Éčo‡Îµœª–‡nµ—´œ¸Â˜n¨³¤·˜· ¤·˜·/˜´ª¸Êª´— ­»…£µ¡ 1. Ÿ¼ožiªœÄœ

ž¦³Á£š ¨

2. Ÿ¼ožiªœœ°„

¨

3. „µ¦Á­¸¥¸ª·˜…°Ššµ¦„

¨

4. Ÿ¼ožiª¥—oª¥Ã¦‡‹·˜

¨

5. „µ¦‰nµ˜´ª˜µ¥­ÎµÁ¦È‹

¨

„µ¦ª´—

®¨nŠ…o°¤¼¨

«¼œ¥r­µ¦­œÁš«² ­Îµœ´„Šµœž¨´—„¦³š¦ªŠ ­µ›µ¦–­»… ‹ÎµœªœŸ¼ožiª¥œ°„˜n°ž¦³µ„¦ «¼œ¥r­µ¦­œÁš«² 1,000 ‡œ ­Îµœ´„Šµœž¨´—„¦³š¦ªŠ ­µ›µ¦–­»… ‹Îµœªœ„µ¦Á­¸¥¸ª·˜…°Ššµ¦„°µ¥» «¼œ¥r­µ¦­œÁš«² ­Îµœ´„Šµœž¨´—„¦³š¦ªŠ ŤnÁ„·œ 1 že ˜n°„µ¦Á„·—¤¸¸¡ ­µ›µ¦–­»… 100,000 ¦µ¥ ‹ÎµœªœŸ¼ožiª¥—oª¥Ã¦‡‹·˜š»„ž¦³Á£š «¼œ¥r­µ¦­œÁš«² ˜n°ž¦³µ„¦ 100,000 ‡œ ­Îµœ´„Šµœž¨´—„¦³š¦ªŠ ­µ›µ¦–­»… ‹Îµœªœ„µ¦‰nµ˜´ª˜µ¥­ÎµÁ¦È‹˜n° «¼œ¥r­µ¦­œÁš«² ž¦³µ„¦ 100,000 ‡œ ­Îµœ´„Šµœž¨´—„¦³š¦ªŠ ­µ›µ¦–­»… ‹ÎµœªœŸ¼ožiª¥Äœ˜n°ž¦³µ„¦ 100,000 ‡œ

327


˜µ¦µŠŸœª„š¸É 2.1 (˜n°) ¤·˜·/˜´ª¸Êª´— ­˜·ž{µÂ¨³„µ¦Ä i¦¼o 6. „µ¦Á¦¸¥œ˜n°Äœ´Êœ ¤´›¥¤«¹„¬µ˜°œž¨µ¥

ž¦³Á£š

7. „µ¦°°„„¨µŠ‡´œ…°Š œ´„Á¦¸¥œ´Êœ¤´›¥¤«¹„¬µ ˜°œ˜oœ

¨

8. „µ¦Äo°·œÁ˜°¦rÁœÈ˜…°Š ž¦³µ„¦

ª„

9. „ε¨´ŠÂ¦ŠŠµœš¸É¤¸ „µ¦«¹„¬µ˜É優nµ ¤´›¥¤«¹„¬µžeš¸É 3 10. „µ¦Å—o¦´„µ¦°¦¤ °µ¸¡…°ŠŸ¼o­ÎµÁ¦È‹ „µ¦«¹„¬µ´Êœ ¤´›¥¤«¹„¬µ˜°œ˜oœ

¨

ª„

ª„

‡¦°‡¦´ª 11. „µ¦®¥nµ¦oµŠ

¨

12. „µ¦¦´¦°Š»˜¦

ª„

13. „µ¦¥oµ¥™·Éœ…°Š ž¦³µ„¦š¸É¤¸°µ¥»œo°¥

¨

„µ¦ª´—

®¨nŠ…o°¤¼¨

«¼œ¥r­µ¦­œÁš«² ­Îµœ´„Šµœ„µ¦«¹„¬µ…´Êœ ¡ºÊœ“µœ „¦³š¦ªŠ«¹„¬µ›·„µ¦ «¼œ¥r­µ¦­œÁš«² ­Îµœ´„Šµœ„µ¦«¹„¬µ…´Êœ ¡ºÊœ“µœ „¦³š¦ªŠ«¹„¬µ›·„µ¦ °´˜¦µ¦o°¥¨³…°Šž¦³µ„¦š¸É¤¸°µ¥» «¼œ¥r…o°¤¼¨­™·˜·‹´Š®ª´— 6 že …¹ÊœÅžš¸Éčo°·œÁ˜°¦rÁœÈ˜ ÁªÈÅŽ˜r­Îµœ´„Šµœ­™·˜· ®nŠµ˜· °´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š„ε¨´ŠÂ¦ŠŠµœš¸É¤¸ «¼œ¥r…o°¤¼¨­™·˜·‹´Š®ª´— „µ¦«¹„¬µ˜É優nµ¦³—´¤´›¥¤«¹„¬µ ÁªÈÅŽ˜r­Îµœ´„Šµœ­™·˜· ®nŠµ˜· žeš¸É 3 °´˜¦µ¦o°¥¨³…°ŠŸ¼o­ÎµÁ¦È‹„µ¦«¹„¬µ ¦µ¥Šµœ‡»–£µ¡¸ª·˜…°Š ‡œÅš¥ ž¦³‹Îµže (‹µ„ ´Êœ¤´›¥¤«¹„¬µ˜°œ˜oœš¸ÉŤnŗo¦´ …o°¤¼¨‡ªµ¤‹ÎµÁž}œ¡ºÊœ“µœ) „µ¦«¹„¬µ˜n°Ž¹ÉŠÅ—o¦´„µ¦°¦¤ ‘«¼œ¥r­µ¦­œÁš«Á¡ºÉ°„µ¦ °µ¸¡ ¡´•œµ»¤œ „¦¤„µ¦ ¡´•œµ»¤œ °´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š„µ¦Á¦¸¥œ˜n°Äœ´Êœ ¤´›¥¤«¹„¬µ˜°œž¨µ¥…°Šœ´„Á¦¸¥œ š¸É‹„µ¦«¹„¬µ´Êœ¤´›¥¤«¹„¬µ ˜°œ˜oœ °´˜¦µ¦o°¥¨³„µ¦°°„„¨µŠ‡´œ …°Š œ´„Á¦¸¥œ´Êœ¤´›¥¤«¹„¬µ˜°œ˜oœ

°´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š„µ¦®¥nµ¦oµŠ˜n°„µ¦ ‹—š³Á¸¥œ­¤¦­ °´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š„µ¦‹—š³Á¸¥œ ¦´¦°Š»˜¦˜n°„µ¦‹—š³Á¸¥œ­¤¦­ °´˜¦µ¦o°¥¨³…°Šž¦³µ„¦š¸É¤¸°µ¥» ˜´ÊŠÂ˜n 39 že¨ŠÅžš¸É¥oµ¥™·Éœ

328

­Îµœ´„¦·®µ¦„µ¦š³Á¸¥œ „¦¤„µ¦ž„‡¦°Š ­Îµœ´„¦·®µ¦„µ¦š³Á¸¥œ „¦¤„µ¦ž„‡¦°Š «¼œ¥r…o°¤¼¨­™·˜·‹´Š®ª´— ÁªÈÅŽ˜r­Îµœ´„Šµœ­™·˜· ®nŠµ˜·


˜µ¦µŠŸœª„š¸É 2.1 (˜n°) ¤·˜·/˜´ª¸Êª´— „µ¦¤¸ŠµœšÎµÂ¨³¦µ¥Å—o 14. Ÿ¨Ÿ¨·˜¤ª¨¦ª¤ ‹´Š®ª´—

ž¦³Á£š

„µ¦ª´—

ª„

¤¼¨‡nµ…°ŠŸ¨Ÿ¨·˜¤ª¨¦ª¤…°Š ‹´Š®ª´—ÁŒ¨¸É¥˜n°ž¦³µ„¦ 1 ‡œ

15. ®œ¸Ê­·œ‡¦´ªÁ¦º°œ

¨

®œ¸Ê­·œÁŒ¨¸É¥˜n°‡¦´ªÁ¦º°œ

16. „µ¦ªnµŠŠµœ

¨

°´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š„ε¨´ŠÂ¦ŠŠµœš¸É ªnµŠŠµœ

17. ¦µ¥Å—o‡¦´ªÁ¦º°œ

ª„

¦µ¥Å—oÁŒ¨¸É¥…°Š‡¦´ªÁ¦º°œ˜n°Á—º°œ

š¸É°¥¼n°µ«´¥ 18. „µ¦‡¦°‡¦°Šš¸É°¥¼n °µ«´¥

ª„

°´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š„µ¦Áž}œÁ‹oµ…°Š oµœÂ¨³š¸É—·œ…°Š‡¦´ªÁ¦º°œ

19. „µ¦¤¸œÊ垦³žµÄo

ª„

°´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š‡¦´ªÁ¦º°œš¸É¤¸ œÊ垦³žµÄo

20. ¦µ‡µ‡nµÁnµš¸É¡´„°µ«´¥

¨

‡nµÁnµ¦µ¥Á—º°œÃ—¥ÁŒ¨¸É¥š¸Éž¦³Á¤·œ ×¥Ÿ¼o‡¦°‡¦°Šš¸É°¥¼n°µ«´¥

329

®¨nŠ…o°¤¼¨ Á°„­µ¦ Ÿ¨·˜£´–”r £µ‡ ¨³‹´Š®ª´— …°Š­Îµœ´„Šµœ ‡–³„¦¦¤„µ¦¡´•œµ„µ¦ Á«¦¬“„·‹Â¨³­´Š‡¤ ®nŠµ˜· «¼œ¥r…o°¤¼¨­™·˜·‹´Š®ª´— ÁªÈÅŽ˜r­Îµœ´„Šµœ­™·˜· ®nŠµ˜· «¼œ¥r…o°¤¼¨­™·˜·‹´Š®ª´— ÁªÈÅŽ˜r­Îµœ´„Šµœ­™·˜· ®nŠµ˜· «¼œ¥r…o°¤¼¨­™·˜·‹´Š®ª´— ÁªÈÅŽ˜r­Îµœ´„Šµœ­™·˜· ®nŠµ˜· «¼œ¥r…o°¤¼¨­™·˜·‹´Š®ª´— ÁªÈÅŽ˜r­Îµœ´„Šµœ­™·˜· ®nŠµ˜· «¼œ¥r…o°¤¼¨­™·˜·‹´Š®ª´— ÁªÈÅŽ˜r­Îµœ´„Šµœ­™·˜· ®nŠµ˜· «¼œ¥r…o°¤¼¨­™·˜·‹´Š®ª´— ÁªÈÅŽ˜r­Îµœ´„Šµœ­™·˜· ®nŠµ˜·


˜µ¦µŠŸœª„š¸É 2.1 (˜n°) ¤·˜·/˜´ª¸Êª´— ‡ªµ¤¤´Éœ‡Šž¨°—£´¥ ¦nª¤„´œ 21. „µ¦‡»o¤‡¦°Š…°Š„µ¦ ž¦³„´œ­´Š‡¤

ž¦³Á£š

22. ÁŠ·œš¸Éŗo¦´Áž}œ„µ¦ nª¥Á®¨º°…°Š‡¦´ªÁ¦º°œ

ª„

23. ‡—¸ž¦³š»¬¦oµ¥˜n°¸ª·˜

¨

24. ‡—¸ž¦³š»¬¦oµ¥˜n° š¦´¡¥r »¤œÁ…o¤Â…ÈŠ 25. „µ¦Áž}œ­¤µ·„„¨»n¤

¨

26. „µ¦Á…oµ¦nª¤„·‹„¦¦¤ ­µ›µ¦–³

ª„

„µ¦ª´—

®¨nŠ…o°¤¼¨

- ®œ´Š­º°­™·˜·Šµœ ž¦³„´œ­´Š‡¤ ­Îµœ´„Šµœ ž¦³„´œ­´Š‡¤ „¦³š¦ªŠ ¦ŠŠµœ - ®œ´Š­º°­™·˜·­ª´­—·„µ¦Â¨³ ‡»o¤‡¦°ŠÂ¦ŠŠµœ „¦¤ ­ª´­—·„µ¦Â¨³‡»o¤‡¦°Š ¦ŠŠµœ „¦³š¦ªŠÂ¦ŠŠµœ ¤¼¨‡nµ…°ŠÁŠ·œš¸Éŗo¦´Áž}œ„µ¦ «¼œ¥r…o°¤¼¨­™·˜·‹´Š®ª´— nª¥Á®¨º° (transfer) ÁŒ¨¸É¥˜n°Á—º°œ ÁªÈÅŽ˜r­Îµœ´„Šµœ­™·˜· ˜n°‡¦´ªÁ¦º°œ ®nŠµ˜· °´˜¦µ‡—¸ž¦³š»¬¦oµ¥˜n°¸ª·˜ ÁªÈÅŽ˜r­Îµœ´„Šµœ˜Îµ¦ª‹ ¦nµŠ„µ¥Â¨³Á¡«˜n°ž¦³µ„¦ ®nŠµ˜· 100,000 ‡œ °´˜¦µ‡—¸ž¦³š»¬¦oµ¥˜n°š¦´¡¥rš»„ ÁªÈÅŽ˜r­Îµœ´„Šµœ˜Îµ¦ª‹ ž¦³Á£š˜n°ž¦³µ„¦ 100,000 ‡œ ®nŠµ˜· °´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š„ε¨ŠÂ¦ŠŠµœš¸É ŗo¦´„µ¦‡»o¤‡¦°Š‹µ„„µ¦ ž¦³„´œ­´Š‡¤

ª„

°´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š‡¦´ªÁ¦º°œš¸É¤¸‡œ Áž}œ­¤µ·„„¨»n¤Äœ®¤¼noµœ/˜Îµ¨

ª„

°´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š‡¦´ªÁ¦º°œš¸ÉÁ…oµ¦nª¤ „·‹„¦¦¤­µ›µ¦–³Äœ®¤¼noµœ

330

¦µ¥Šµœ‡»–£µ¡¸ª·˜…°Š ‡œÅš¥ž¦³‹Îµže (‹µ„…o°¤¼¨ ‡ªµ¤‹ÎµÁž}œ¡ºÊœ“µœ) «¼œ¥r­µ¦­œÁš«Á¡ºÉ°„µ¦ ¡´•œµ»¤œ „¦¤„µ¦ ¡´•œµ»¤œ ¦µ¥Šµœ‡»–£µ¡¸ª·˜…°Š ‡œÅš¥ž¦³‹Îµže (‹µ„…o°¤¼¨ ‡ªµ¤‹ÎµÁž}œ¡ºÊœ“µœ) «¼œ¥r­µ¦­œÁš«Á¡ºÉ°„µ¦ ¡´•œµ»¤œ „¦¤„µ¦ ¡´•œµ»¤œ


˜µ¦µŠŸœª„š¸É 2.1 (˜n°) ¤·˜·/˜´ª¸Êª´— 27. „µ¦šÎµŠµœÄœ£µ‡ ¦·„µ¦ 28. ÁŠ·œ¦·‹µ‡…°Š ‡¦´ªÁ¦º°œ

ž¦³Á£š ª„

ª„

ž¦³µ›·žÅ˜¥Â¨³ ›¦¦¤µ£·µ¨ 29. „µ¦Äo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ

ª„

30. ‡—¸Äœ«µ¨ž„‡¦°Š

¨

­·ÉŠÂª—¨o°¤ 31. „µ¦…µ—‡¨œ œÊ坦·Ã£‡

¨

32. ¡ºÊœš¸É­ªœ­µ›µ¦–³

ª„

33. ž¦·¤µ–„µ¦¦·Ã£‡ ¡¨´ŠŠµœ

¨

Á«¦¬“„·‹Á…o¤Â…Ȋ¨³ Áž}œ›¦¦¤ 34. ­´—­nªœ…°Š‡œ¥µ„‹œ

¨

„µ¦ª´— °´˜¦µ¦o°¥¨³…°ŠŸ¼ošÎµŠµœÄœ£µ‡ ¦·„µ¦»¤œ˜n°‹ÎµœªœŸ¼ošÎµŠµœ š´ÊŠ®¤— ‡nµÄo‹nµ¥—oµœÁŠ·œ¦·‹µ‡ÁŒ¨¸É¥˜n° Á—º°œ˜n°‡¦´ªÁ¦º°œ

®¨nŠ…o°¤¼¨ «¼œ¥r…o°¤¼¨­™·˜·‹´Š®ª´— ÁªÈÅŽ˜r­Îµœ´„Šµœ­™·˜· ®nŠµ˜· «¼œ¥r…o°¤¼¨­™·˜·‹´Š®ª´— ÁªÈÅŽ˜r­Îµœ´„Šµœ­™·˜· ®nŠµ˜·

°´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š„µ¦Äo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ ®œ´Š­º°¦µ¥ŠµœŸ¨„µ¦ ­¤µ·„­£µŸ¼ošœ¦µ¬‘¦˜n°Ÿ¼o¤¸­·š›· ž’·´˜·Šµœ ‡–³„¦¦¤„µ¦ „µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ ­Îµœ´„Šµœ Á¨º°„˜´ÊŠš´ÊŠ®¤— ‡–³„¦¦¤„µ¦„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ °´˜¦µ‡—¸Äœ«µ¨ž„‡¦°Š˜n° …o°¤¼¨‹µ„«µ¨ž„‡¦°Š ž¦³µ„¦ 100,000 ‡œ °´˜¦µ…°Š‡¦´ªÁ¦º°œš¸ÉŤn­µ¤µ¦™®µ œÊε­³°µ——ºÉ¤Å—o˜n° 10,000 ‡¦´ªÁ¦º°œ ­´—­nªœ…°Š‹Îµœªœ­ªœ­µ›µ¦–³ ˜n°ž¦³µ„¦ 10,000 ‡œ ‡nµÄo‹nµ¥—oµœÁºÊ°Á¡¨·Š œÊε ¨³ Å¢¢jµ ÁŒ¨¸É¥˜n°Á—º°œ…°Š‡¦´ªÁ¦º°œ

°´˜¦µ¦o°¥¨³…°ŠŸ¼o°¥¼n£µ¥Ä˜oÁ­oœ ‡ªµ¤¥µ„‹œ˜n°ž¦³µ„¦

331

ÁªÈÅŽ˜r«¼œ¥r­µ¦­œÁš« „¦³š¦ªŠ¤®µ—Åš¥ ÁªÈÅŽ˜r«¼œ¥r­µ¦­œÁš« „¦³š¦ªŠ¤®µ—Åš¥ «¼œ¥r…o°¤¼¨­™·˜·‹´Š®ª´— ÁªÈÅŽ˜r­Îµœ´„Šµœ­™·˜· ®nŠµ˜·

Á°„­µ¦…°Š­Îµœ´„Šµœ ‡–³„¦¦¤„µ¦¡´•œµ„µ¦ Á«¦¬“„·‹Â¨³­´Š‡¤ ®nŠµ˜·


˜µ¦µŠŸœª„š¸É 2.1 (˜n°) ¤·˜·/˜´ª¸Êª´— 35. ‡ªµ¤Á˜·Ã˜…°Š Á«¦¬“„·‹

ž¦³Á£š ª„

„µ¦ª´— °´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š¤¼¨‡nµŸ¨·˜£´–”r ¤ª¨¦ª¤‹´Š®ª´—š¸ÉÁ¡·É¤…¹Êœ‹µ„že„n°œ ®œoµ

36. „µ¦¦ª¤˜´ªÁž}œ„¨»n¤ Á«¦¬“„·‹…°Šž¦³µ„¦

ª„

­´—­nªœ…°Š‹Îµœªœ­®„¦–r˜n° ž¦³µ„¦ 100,000 ‡œ

37. „µ¦°°¤…°Šž¦³µ„¦

ª„

°´˜¦µ¦o°¥¨³…°Š‡¦´ªÁ¦º°œš¸É¤¸ „µ¦°°¤

¨

°´˜¦µ¦o°¥¨³…°ŠŸ¼ošÎµŠµœ˜´ÊŠÂ˜n 50 ´ÉªÃ¤Š˜n°­´ž—µ®r…¹ÊœÅž˜n°‹Îµœªœ Ÿ¼o¤¸ŠµœšÎµš´ÊŠ®¤— ‡nµÄo‹nµ¥—oµœ‡ªµ¤´œÁš·ŠÂ¨³„µ¦ °nµœ…°Š‡¦´ªÁ¦º°œÁŒ¨¸É¥˜n°Á—º°œ

­´Š‡¤Â¨³ª´•œ›¦¦¤ 38. „µ¦…µ—‡¨œÁª¨µš¸É ‹³¦·Ã£‡ «·¨žª´•œ›¦¦¤ 39. „µ¦¦·Ã£‡‡ªµ¤ ´œÁš·ŠÂ¨³„µ¦°nµœ 40. „µ¦Äo°¨„°±°¨rÁ¡ºÉ° „µ¦­´Š‡¤

ª„

¨

‡nµÄo‹nµ¥—oµœÁ‡¦ºÉ°Š—ºÉ¤š¸É¤¸ °¨„°±°¨r…°Š‡¦´ªÁ¦º°œÁŒ¨¸É¥˜n° Á—º°œ

332

®¨nŠ…o°¤¼¨ Á°„­µ¦…°Š­Îµœ´„Šµœ ‡–³„¦¦¤„µ¦¡´•œµ„µ¦ Á«¦¬“„·‹Â¨³­´Š‡¤ ®nŠµ˜· «¼œ¥r…o°¤¼¨­™·˜·‹´Š®ª´— ÁªÈÅŽ˜r­Îµœ´„Šµœ­™·˜· ®nŠµ˜· ¦µ¥Šµœ‡»–£µ¡¸ª·˜…°Š ‡œÅš¥ž¦³‹Îµže (‹µ„…o°¤¼¨ ‡ªµ¤‹ÎµÁž}œ¡ºÊœ“µœ) «¼œ¥r­µ¦­œÁš«Á¡ºÉ°„µ¦ ¡´•œµ»¤œ „¦¤„µ¦ ¡´•œµ»¤œ «¼œ¥r…o°¤¼¨­™·˜·‹´Š®ª´— ÁªÈÅŽ˜r­Îµœ´„Šµœ­™·˜· ®nŠµ˜· «¼œ¥r…o°¤¼¨­™·˜·‹´Š®ª´— ÁªÈÅŽ˜r­Îµœ´„Šµœ­™·˜· ®nŠµ˜· «¼œ¥r…o°¤¼¨­™·˜·‹´Š®ª´— ÁªÈÅŽ˜r­Îµœ´„Šµœ­™·˜· ®nŠµ˜·


˜µ¦µŠŸœª„š¸É 2.2 ­™·˜·š¸Éčo‡Îµœª–‡nµ—´œ¸Äœ¤·˜·­»…£µ¡ ‹´Š®ª´— „¦³¸É „µ‹œ»¦¸ „µ¯­·œ›»r „ε¡ŠÁ¡¦ …°œÂ„nœ ‹´œš»¦¸ Œ³Á·ŠÁš¦µ ¨»¦¸ ´¥œµš ´¥£¼¤· »¤¡¦ Á¸¥Š¦µ¥ Á¸¥ŠÄ®¤n ˜¦´Š ˜¦µ— ˜µ„ œ‡¦œµ¥„ œ‡¦ž“¤ œ‡¦¡œ¤ œ‡¦¦µ­¸¤µ œ‡¦«¦¸›¦¦¤¦µ œ‡¦­ª¦¦‡r œœš»¦¸ œnµœ »¦¸¦´¤¥r žš»¤›µœ¸ ž¦³‹ª‡¸¦¸…´œ›r ž¦µ‹¸œ»¦¸ ¡¦³œ‡¦«¦¸ °¥»›¥µ ¡³Á¥µ ¡´ŠŠµ ¡´š¨»Š ¡·‹·˜¦ ¡·¬–»Ã¨„ Á¡¦»¦¸ Á¡¦¼¦–r ¡¦n £¼Á„Ș ¤®µ­µ¦‡µ¤ ¤»„—µ®µ¦ ¤n±n°Š­°œ ¥Ã­›¦ ¦o°¥Á°È— ¦³œ°Š

1 16,133.79 13,352.24 5,829.53 14,721.41 14,415.84 15,728.43 11,374.50 9,050.28 12,306.30 8,425.96 9,102.41 9,991.31 9,634.79 12,918.40 15,940.00 12,912.34 9,807.77 12,410.55 9,203.75 6,300.61 3,685.52 10,283.06 5,987.57 13,119.88 12,174.16 4,292.08 15,731.33 13,751.72 11,057.05

2 1,981.69 1,594.74 535.61 2,076.79 2,108.90 2,007.75 2,287.21 1,774.65 3,080.80 1,595.25 1,336.27 2,972.72 2,260.34 1,905.50 2,401.13 2,097.07 1,774.81 2,247.90 1,986.75 1,657.58 377.06 1,963.17 1,384.59 2,553.20 2,048.99 669.02 1,820.16 1,906.45 2,469.63

¡.«.2545 3 767.53 683.07 584.61 404.62 940.72 683.44 681.82 746.00 693.59 401.27 286.48 494.79 805.72 947.13 726.02 564.69 628.47 717.35 716.33 733.09 492.34 767.43 523.12 550.33 395.06 476.76 780.84 688.41 725.27

4 747.97 802.03 1,690.65 1,697.89 5,858.25 1,160.25 1,598.44 1,466.17 3,855.97 4,013.52 2,466.77 1,485.07 5,443.98 273.10 521.54 1,296.29 2,832.35 552.65 3,361.01 3,846.59 987.55 4,613.20 13,936.63 594.99 3,710.23 792.49 928.19 760.12 4,311.03

5 9.83 11.42 4.15 10.52 4.86 13.18 11.38 14.00 8.78 6.98 6.32 14.57 23.77 7.40 9.90 13.97 7.87 10.97 0.78 8.14 6.76 8.85 7.85 13.18 5.28 8.68 10.26 8.07 7.46

1 15,395.62 19,112.55 1,999.67 14,129.12 19,704.90 25,396.61 16,758.35 12,809.97 17,246.07 16,174.91 18,588.05 23,951.66 13,505.11 25,415.18 19,809.21 15,923.77 19,758.48 20,776.51 10,751.63 10,028.89 15,739.47 10,959.96 15,294.52 20,492.04 10,903.11 8,833.78 14,984.97 20,116.02 15,608.84

2 2,476.46 2,520.36 365.83 2,537.57 2,040.89 2,930.99 2,845.83 2,310.13 3,682.82 2,479.39 1,870.43 3,026.61 3,023.52 2,024.16 3,102.10 2,342.74 2,900.82 2,863.96 1,361.27 2,041.21 1,995.81 1,990.11 2,293.06 2,045.59 1,789.35 1,218.24 2,371.87 2,650.21 3,413.84

¡.«.2550 3 666.58 698.18 883.82 598.27 1,296.62 817.87 671.85 630.03 865.80 588.67 675.04 545.03 809.54 543.48 608.83 497.76 781.02 736.60 550.39 741.36 766.16 977.56 766.91 679.79 430.69 533.73 837.81 649.35 454.11

4 1,111.94 1,144.76 1,504.23 1,070.67 1,820.23 1,977.37 286.51 607.81 3,517.46 1,437.57 1,047.58 5,101.84 1,965.37 982.58 779.89 421.71 987.54 555.98 2,566.76 2,986.18 1,111.22 1,963.06 12,337.25 654.19 1,875.44 490.05 2,442.64 958.71 3,208.18

5 4.31 8.21 4.23 6.95 3.95 11.35 7.72 11.37 5.01 5.14 7.98 12.45 14.93 4.11 5.53 11.27 10.51 7.39 6.36 5.45 5.59 8.57 2.24 12.01 4.23 4.11 6.02 4.03 5.16

10,426.19 20,254.72 12,210.77 5,627.34 11,150.14 5,362.12 7,317.14 15,299.75 17,184.63 12,699.00 11,401.59 12,980.91 14,021.79 5,205.46 14,208.76

2,817.19 2,115.40 2,530.24 2,578.74 2,238.60 1,553.12 910.55 2,602.67 1,900.77 2,068.65 2,174.42 2,464.29 36.97 592.04 2,469.08

228.54 350.63 225.55 922.89 1,344.97 567.35 462.61 780.41 564.60 391.60 650.76 829.88 411.01 882.33 602.41

2,764.11 3,967.40 2,467.82 2,543.11 1,605.31 1,975.77 1,807.96 3,088.51 2,288.51 1,553.07 2,495.00 2,526.52 1,935.85 737.94 3,070.61

18.01 4.30 5.08 5.95 7.91 10.53 10.69 11.88 16.97 4.96 4.46 12.53 5.59 6.00 9.19

16,874.42 21,367.43 19,371.98 7,891.79 15,914.08 17,799.33 11,206.95 17,438.16 23,708.12 22,835.87 10,078.39 22,305.97 6,490.41 45,786.81 14,832.05

3,070.53 2,682.10 2,852.95 2,750.10 2,898.16 2,595.01 1,893.36 3,432.64 2,110.19 2,865.50 2,581.52 2,870.08 1,123.05 7,267.58 2,325.37

727.08 574.02 240.05 518.55 1,060.98 401.02 538.58 492.61 579.79 709.84 336.00 1,162.79 485.24 853.70 572.79

4,423.95 818.19 1,901.06 345.03 1,329.95 1,143.05 2,397.72 7,318.47 721.40 1,048.50 675.68 791.20 1,774.84 335.63 1,302.64

12.48 3.34 5.76 3.28 5.87 5.70 6.11 11.40 9.44 3.65 4.99 12.48 4.12 3.48 5.69

333


˜µ¦µŠŸœª„š¸É 2.2 (˜n°) ‹´Š®ª´— ¦³¥°Š ¦µ»¦¸ ¨¡»¦¸ ¨ÎµžµŠ ¨Îµ¡¼œ Á¨¥ «¦¸­³Á„¬ ­„¨œ‡¦ ­Š…¨µ ­˜¼¨ ­¤»š¦ž¦µ„µ¦ ­¤»š¦­Š‡¦µ¤ ­¤»š¦­µ‡¦ ­¦³Â„oª ­¦³»¦¸ ­·Š®r»¦¸ ­»Ã…š´¥ ­»¡¦¦–»¦¸ ­»¦µ¬‘¦r›µœ¸ ­»¦·œš¦r ®œ°Š‡µ¥ ®œ°Š´ª¨Îµ£¼ °nµŠš°Š °Îµœµ‹Á‹¦· °»—¦›µœ¸ °»˜¦—·˜™r °»š´¥›µœ¸ °»¨¦µ›µœ¸

®¤µ¥Á®˜»:

1 13,992.90 13,279.35 11,514.63 13,283.60 14,058.23 12,143.63 8,831.97 8,590.63 13,856.78 20,075.93 7,586.11 11,910.73 17,220.91 9,513.10 17,016.78 17,887.38 12,485.95 13,076.41 17,538.63 9,875.46 8,897.95 11,264.76 14,108.09 9,745.33 10,012.37 11,614.95 15,975.26 8,488.45

2 2,104.00 1,486.62 1,950.52 2,810.43 2,807.13 2,721.81 1,772.02 1,509.76 1,721.01 3,574.46 1,496.48 2,271.95 2,971.58 1,809.53 2,496.15 2,216.24 2,529.65 2,278.28 2,216.02 1,336.73 1,665.75 2,169.65 2,829.70 1,858.90 2,084.49 2,271.14 2,787.52 135.68

¡.«.2545 3 570.21 706.75 490.58 179.01 1,220.66 354.39 796.14 474.08 708.03 584.65 792.27 1,061.45 497.19 361.78 423.17 459.29 268.51 636.48 576.94 353.15 668.11 354.55 738.83 359.07 530.18 860.90 386.67 514.31

4 4,130.49 2,587.70 1,599.77 4,006.99 2,826.36 4,674.26 2,487.24 1,356.53 1,568.29 1,974.14 3,248.75 1,317.67 568.51 3,020.37 3,075.75 4,448.58 4,411.94 3,335.33 8,248.77 1,398.19 2,302.69 1,174.89 3,927.03 3,185.01 1,919.11 1,478.61 3,587.70 7,894.53

5 13.42 9.88 10.67 12.19 20.97 4.34 6.15 4.87 5.93 4.93 9.27 7.91 8.16 8.49 10.65 7.75 11.46 8.32 9.02 5.61 5.03 3.71 9.39 3.29 5.74 15.51 7.05 4.82

1 18,165.04 19,999.42 15,557.34 18,155.61 21,286.95 22,628.30 25,572.37 16,727.08 17,133.32 16,191.43 8,686.51 17,991.59 23,944.60 15,508.94 20,815.56 19,361.94 14,700.66 20,207.29 21,411.39 19,200.78 13,414.49 10,180.07 23,486.94 3,370.77 9,060.61 16,601.70 18,387.56 24,589.40

2 2,785.94 1,775.78 2,405.16 3,089.67 3,483.09 2,815.66 3,240.74 1,835.49 1,992.62 2,257.20 2,065.88 3,657.73 3,748.46 2,558.18 2,816.33 2,735.12 2,760.71 2,684.40 2,082.43 2,235.21 1,923.38 2,077.10 3,791.40 291.16 2,186.80 2,157.02 3,548.44 2,418.36

Ťn¤¸‹´Š®ª´—„¦»ŠÁš¡² œ¦µ›·ªµ­ ž{˜˜µœ¸ ¨³¥³¨µ 1 °´˜¦µŸ¼ožiª¥Äœ˜n°ž¦³µ„¦ 100,000 ‡œ 2 °´˜¦µŸ¼ožiª¥œ°„˜n°ž¦³µ„¦ 1,000 ‡œ 3 °´˜¦µ„µ¦Á­¸¥¸ª·˜…°Ššµ¦„°µ¥»Å¤nÁ„·œ 1 že ˜n° „µ¦Á„·—¤¸¸¡ 1000,000 ¦µ¥ 4 °´˜¦µŸ¼ožiª¥—oª¥Ã¦‡‹·˜š»„ž¦³Á£š˜n°ž¦³µ„¦ 100,000 ‡œ 5 °´˜¦µ„µ¦‰nµ˜´ª˜µ¥ ­ÎµÁ¦È‹˜n°ž¦³µ„¦ 100,000 ‡œ

334

¡.«.2550 3 737.08 707.86 683.69 830.11 805.49 463.52 643.40 632.77 863.25 554.25 818.78 685.40 639.07 609.96 583.61 516.57 735.02 730.72 860.60 559.77 520.83 601.82 456.62 399.25 540.87 620.53 922.46 1,089.67

4 1,934.63 2,764.73 650.02 1,821.67 1,038.12 2,968.30 2,071.78 960.32 3,165.71 203.88 1,388.63 3,768.05 833.73 1,831.63 1,358.82 1,660.54 1,937.22 1,918.62 3,404.49 3,384.71 1,050.28 934.48 5,699.95 1,781.17 907.31 551.07 1,573.51 3,025.24

5 11.81 5.86 8.99 7.69 18.93 6.38 4.45 3.87 4.89 3.44 4.81 6.70 5.07 3.37 4.47 8.24 8.38 5.40 7.18 4.86 3.05 1.84 6.66 2.22 5.92 8.42 5.31 3.26

รายงานสถานการณ์ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคม 1  

.. 2545 .. 2550 8.4 ( ) 185 1. ( 8.5) .. 2545 30 : 40 : 30 40 : 25 : 35 : .. 2550 .. 2545 .. 2550 59 0.6...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you