Page 1

Mediální gramotnost a ICT na SŠ v Jihočeském kraji

CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008 Registrační Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0047


Pořizování a zpracování fotografie, fotoreportáž

Jiří Snítil červen 2013

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


JE TO POMĚRNĚ JEDNODUCHÉ…

CAMERA OBSCURA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


LIDSKÉ OKO FUNGUJE PODOBNĚ

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


A CO NA TO UMĚLCI?

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


A CO NA TO UMĚLCI?

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


A CO NA TO OSTATNÍ OBORY?

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


ZLATÉ ČASY FOTO ŽURNALISTIKY

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


1829

Joseph Nicéphore Niépce, 1829, první fotografie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


1887…

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


POČÁTEK 20. STOLETÍ…

35mm film + Ur-Leica a Leica I …

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


POČÁTEK 20. STOLETÍ…

První barevná fotografie bratří Lumiérů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


2. SVĚTOVÁ VÁLKA…

Kinofilmový průkopník: Leica 250 Reporter

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


2. SVĚTOVÁ VÁLKA…

První levný kompakt: Argus C3

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


60. LÉTA 20. STOLETÍ…

První kinofilmové zrcadlovky a Revoluční Nikon F

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


70. LÉTA 20. STOLETÍ…

Počátky automatiky a Canon A-1 s režimy automatické expozice

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


80. LÉTA 20. STOLETÍ…

Doba automatického ostření, Minolta Dynax/Maxxum 7000

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


PŘELOM TISÍCILETÍ…

Digitalizace! Kodak DCS-100 (používající tělo Nikon)

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


SOUČASNOST…

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


ZÁČÁTEK NOVÉ ÉRY…

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


FOTOGRAF MŮŽE BÝT KAŽDÝ!


VELKÝ PROSTOR PRO „AMATÉRSKÉ“ FOTOGRAFIE ☼ WEBY ☼ BLOGY ☼ SOCIÁLNÍ

SÍTĚ ☼ VEŘEJNÁ ÚLOŽIŠTĚ DAT ☼ TISKOVÉ ZPRÁVY

1.500.000

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


JAK NA TO?


PRINCIP!

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


JAKÝ?

Dopad světla na světlo-citlivou vrstvu vyvolá odezvu. KDE? ☼ ☼ ☼

Na sítnici oka Na klasickém filmu Na digitálním snímači

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


NEJDOKONALEJŠÍ KAMERA NA SVĚTĚ… Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0047


KLASICKÁ FOTOGRAFIE

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


VÝROBA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Záznam signálu

Digitalizace signálu

Snímač je složen z miliónů světlocitlivých fotodiod (buněk). Vyčištění a zesílení získaného signálu podle nastavené hodnoty citlivosti (ISO).

A/D převodník převádí data do číselné podoby, Dnešní převodníky dokáží rozlišovat 4 096 (12bit) až 65 536 (16bit) úrovní množství světla mezi absolutní černou a přepalem.

Primární korekce

Korekce statického šumu, korekce vad objektivu

Vyvolání fotografie

Až stovky matematických výpočtů, Výsledkem je hotový 8bitový JPEG snímek s provedenými všemi úpravami a vylepšeními, která byla na fotoaparátu nastavena.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


SVĚTLOČIVÝ SENSOR

Světlo-citlivá buňka zaznamenává pouze jas (intenzitu) světla které na ní dopadne bez ohledu na jeho barvu.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


VÝROBA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Aby senzor viděl barvy, je nutné přidat filtr barevnou masku.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


RGBG MOZAIKA Simulace vyšší citlivosti oka na zelenou barvu. Zelená barva je navíc pro každý pixel fotografie v masce dvakrát častější než modrá a červená.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


BAYEROVA MASKA Snímače s Bayerovou maskou

Pro každý pixel snímače jeden filtr, který propouští pouze jednu barvu. Aby byla informace o barvě každého pixelu kompletní, musí se dopočítávat ze sousedních pixelů pomocí tzv. interpolace. Výsledný obraz je tak vždy pouze zprůměrovaný.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


VÝROBA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Snímače Foveon X3 disponuje úplnou barevnou informací pro každý jednotlivý pixel

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


ROZLIŠENÍ

Rozlišení = Velikost aktivní části buňky senzoru Velikost aktivní části jedné buňky senzoru je navázána na velikost celého senzoru a jeho rozlišení (tj. počet buněk) v MPix. S růstem rozlišení klesá velikost jedné buňky a naopak.

Velikost aktivní části buňky je důležitý pro kvalitní signál poskytovaný buňkou. Větší buňka = více světla = méně šumu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


VELIKOSTI SENZORŮ

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


VÝPOČET OHNISKOVÉ VZDÁLENOSTI Senzor o velikosti 1/2,5" (5,75 x 4,31 mm) má úhlopříčku 6x menší než full frame s úhlopříčkou 43,3 mm.

Crop faktor Je dán poměrem úhlopříčky kinofilmu ku úhlopříčce vašeho senzoru.

Crop faktor tohoto senzoru je 6

Objektiv 28 mm použitý na takovém fotoaparátu bude mít tedy 6x větší ohniskovou vzdálenost, než na senzoru full frame.

28 mm

x crop faktor (6) =

168 mm

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


VÝPOČET OHNISKOVÉ VZDÁLENOSTI

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


PARAMETRY FOTOAPARÁTU

Plošná velikost senzoru je základním parametrem každého fotoaparátu a určuje cenu

K velikosti senzoru je třeba vybrat ohnisko objektivu

Plošná velikost aktivní části buňky předurčí citlivost buňky na světlo, která ovlivňuje šum.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


FOTOGRAFUJEME


OSTŘENÍ (FOCUS) Tato rovina určuje vzdálenost, ve které se budou všechny předměty zobrazovat ostře.

ROVINA ZAOSTŘENÍ (FOCAL PLANE)

Všechny předměty ležící mimo rovinu zaostření pak budou neostré - čím dále od roviny zaostření, tím budou více rozostřeny.


OSTŘENÍ (FOCUS)

1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 22 - 32 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0047


MANUÁLNÍ OSTŘENÍ (MF) Macro

ostření plně pod kontrolou

riziko špatného zaostření.

Použití stativu zpřesňuje práci


MANUÁLNÍ OSTŘENÍ (MF) Slabé světlo

Zkuste zaostřit manuálně, pokud máte problémy s AF


MANUÁLNÍ OSTŘENÍ (MF) Portrét

Zvolte rovinu zaostření (například oči)


MANUÁLNÍ OSTŘENÍ (MF) Fotografování přes sklo

Pokud nastavíte malou hloubku ostrosti a dostanete se blízko ke sklu, máte šanci, že nebude vidět vůbec.


MANUÁLNÍ OSTŘENÍ (MF) Fotografování přes překážku (plot atd.)

Pokud nastavíte malou hloubku ostrosti a dostanete se blízko ke sklu, máte šanci, že nebude vidět vůbec.


MANUÁLNÍ OSTŘENÍ (MF) Fotografování rychle se pohybujících objektů

Zaostřit na bod, kudy se bude objekt pohybovat. Důležité je správné načasování!


AUTOMATICKÉ OSTŘENÍ (AF) Fotoaparát s objektivem změří vzdálenost k hlavnímu objektu a na něj zaostří (tak, aby rovina zaostření protínala hlavní objekt).

rychlé a za dobrých podmínek přesné

riziko zaostření jiného bodu

I pro správné AF ostření musíme dodržovat pravidla.


AUTOMATICKÉ OSTŘENÍ (AF) Systém pasivního ostření TTL (Through-The-Lens/skrz objektiv)

+

-

funguje od 0 do nekonečna funguje skrze okno, mříže, plot… Pracuje s přídavnými členy (předsádky, mezikroužky, filtry)

problémy s ostřením v šeru potřeba kontrastních hran ve scéně nezaostří například na bílou plochu světelné objektivy ostří lépe a rychleji


Ostřící body AF - ZÓNA OSTŘENÍ

v hledáčku každé moderních DSLR vidíme matnici s ostřícími body

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


VOLBA OSTŘÍCÍHO BODU

Manuální výběr ostřícího bodu


VOLBA OSTŘÍCÍHO BODU

Automatický výběr ostřícího bodu


PŘEDOSTŘENÍ Point-recompose-shot zaostření aretace překomponování exponování

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


REŽIM AUTOMATICKÉHO OSTŘENÍ

Vzdálenost fotografovaného objektu se vůči fotografovi nemění

JEDNORÁZOVÉ OSTŘENÍ

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


REŽIM AUTOMATICKÉHO OSTŘENÍ

JEDNORÁZOVÉ Fotoaparát při namáčknutí spouště OSTŘENÍ ostří neustále a snaží se tak udržovat objekt v aktivní ostřící oblasti (bodu/bodů) ostrý po celou dobu, kdy držíte spoušť namáčknutou.

PRŮBĚŽNÉ OSTŘENÍ

Funguje dobře u objektů, pohybujících se konstantní rychlostí směrem k fotografovi. Selhává, mění-li se směr i rychlost pohybu. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


REŽIM AUTOMATICKÉHO OSTŘENÍ

PREDIKTIVNÍ (INTELIGENTNÍ) OSTŘENÍ

Fotoaparát se při namáčknutí spouště snaží předem odhadovat polohu Pohybujícího se objektu. hybrid mezi jednorázovým a průběžným ostřením.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


REŽIM AUTOMATICKÉHO OSTŘENÍ

U dynamických scén, kde se soustavně mění vzdálenost "fotograf vs. fotografovaný subjekt", je rychlý AF v kombinaci s "kontinuálním ostřením" (ideálně doplněný ještě "sériovým snímáním") optimálním nastavením.


EXPONOMETRIE

čas

citlivost

clona Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


CLONA

Množství dopadajícího světla na snímač je řízeno clonou

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


CLONA A HLOUBKA OSTROSTI

1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 22 - 32 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


HLOUBKA OSTROSTI Hloubka ostrosti závisí na: ☼

Ohniskové vzdálenosti použitého objektivu: čím je tato hodnota větší, tím menší je hloubka ostrosti.

Clonovém číslu: čím je číslo menší, tím menší je hloubka ostrosti.

Vzdálenosti objektu: čím je vzdálenost, na kterou zaostřujeme menší, tím menší je hloubka ostrosti.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


RUČNÍ NASTAVENÍ CLONY

clona

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


CVIČENÍ Hloubka ostrosti: ☼

Pomocí změny clony vyfotografujte několik předmětů:

1.

S malou hloubkou ostrosti

2.

S velkou hloubkou ostrosti

1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 22 - 32 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


ČAS Doba, po kterou je snímač osvětlován. 5,6/60

5,6/125

5,6/250

5,6/500

5,6/2000

1/1 - 2 - 4 - 8 - 15 - 30 - 60 - 125 - 250 - 500 - 1000 – 2000 ČÍM VĚTŠÍ ČÍSLO TÍM KRATŠÍ ČAS Čas se udává ve zlomcích vteřiny (např. 1/2 nebo 1/125)

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


FOTOGRAFUJEME POHYB

11/30

DLOUHÝ ČAS, OBJEKTIV SE NEHÝBE


FOTOGRAFUJEME POHYB

9/4

DLOUHÝ ČAS, OBJEKTIV SE NEHÝBE


FOTOGRAFUJEME POHYB

4/30

DLOUHÝ ČAS, OBJEKTIV SE POHYBUJE SOUČASNĚ S OBJEKTEM


FOTOGRAFUJEME POHYB

4/2000

KRÁTKÝ ČAS, OBJEKTIV SE NEHÝBE


RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU

čas

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


CVIČENÍ Pohyb: ☼

Pomocí změny času vyfotografujte pohybující se objekt (auto, zvíře…):

1.

S dlouhým na stavením času (fotoaparát se nehýbe)

2.

S dlouhým na stavením času (fotoaparát se hýbe s objektem)

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


CLONA A ČAS

4/500

5,6/250

8/125

11/60

Pro správnou expozici používáme adekvátní kombinaci clona/čas Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


CITLIVOST

citlivost snímače na světlo, uvádí se v IS0

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0047


ŠUM

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


BAREVNÁ TEPLOTA

Světlo je viditelné pouze, když něčím prochází (mlha) nebo se od něčeho odráží (obličej).


BAREVNÁ TEPLOTA

Lidské oko (centrum zraku) se přizpůsobí samo, fotoaparát je nutné nastavit.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


BAREVNÁ TEPLOTA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


BAREVNÁ TEPLOTA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


BAREVNÁ TEPLOTA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


RUČNÍ NASTAVENÍ CITLIVOSTI

citlivost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


NASTAVENÍ CITLIVOST FOTOAPARÁTU

citlivost snímače na světlo, uvádí se v IS0

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0047


NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU

AUTOMATIKA

REŽIM A (Av)

REŽIM P

REŽIM S (Tv)

MANUÁLNÍ REŽIM (M)

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


KOMPOZICE SNÍMKU

Fotografie musí „sedět“, světlo proudí shora. Proto musí být vždy nahoře světlejší. Vše ostatní je nepřirozené. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0047


KOMPOZICE SNÍMKU

Pravidlo třetin snímku nás nutí hlavní objekty umístit mimo střed. Důležitý objekt, nemá být zpravidla v centru formátu.


KOMPOZICE SNÍMKU

Oko čte zleva doprava, shora dolů, ale nemá řádky, musíme využívat linií, perspektivy, rozvržení věcí, aby byl snímek čitelný. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0047


Každé kompoziční pravidlo se smí porušit, pokud je výsledkem přehledná, čitelná a zajímavá fotografie

Kompozici je mnohdy možné vylepšit ořezem při zpracování fotografie v obrazovém editoru

Častou chybou amatéra jsou dominantní postavy fotografovi

otočené zády k

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


JAK SE POSTAVIT Široký zoom

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


JAK SE POSTAVIT Široký zoom…. ale šli jsme blíž

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


JAK SE POSTAVIT Široký zoom…. ale šli jsme blíž Jak zachovat stejnou postavu, ale aby byl vidět Pražský hrad?

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


JAK SE POSTAVIT Jdu dál… použiji úzký zoom

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


JAK SE POSTAVIT Srovnej…

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


JAK SE POSTAVIT Vězeňské foto (poloha „na odstřel“)

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


JAK SE POSTAVIT …a stačí tak málo

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


JAK SE POSTAVIT Srovnej…

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


CVIČENÍ Zoom: ☼

1.

Úzký zoom

2.

Široký zoom

Pomocí změny ohniskové vzdálenosti /zoomu/ vyfotografujte postavu a pozadí:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


PRACUJEME SE SVĚTLEM


KREATIVITA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


KREATIVITA


KREATIVITA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


KREATIVITA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


KREATIVITA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


KREATIVITA


KREATIVITA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


CVIČENÍ Práce se světlem: ☼

Vyfotografujte „portrét“

1.

V přímém světle

2.

V bočním světle

3.

V protisvětle

1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 22 - 32 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


SNÍMKY – vyprávějte příběh

celek

detail

polocelek

Celek uvádí do děje

detail musí být skutečným detailem!!! (kapka potu na nose)

Polocelek zobrazuje akci (pohyb) Detail zobrazuje emoce

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


SNÍMKY – vyprávějte příběh celek


SNÍMKY – vyprávějte příběh polocelek


SNÍMKY – vyprávějte příběh

detail


FOTOREPORTÁŽ

detail musí být skutečným detailem!!! (kapka potu na nose)

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


15 TIPŮ PRO DOBROU FOTOREPORTÁŽ 1.

Dokážete zformulovat téma reportáže do jedné věty?

2.

Seznámili jste se s programem akce předem?

3.

Máte domluvené, že můžete fotografovat?

4.

Máte rozmyšlené, odkud a co budete snímat?

5.

Raději udělejte několik kroků blíže k ději, než abyste používali zoom.

6.

Víte, jakým záběrem otevřete a ukončíte svou reportáž?

7. 8. 9.

PŘED TÍM, NEŽ Dodržujte pravidlo zlatého řezu (při kompozici záběru). VYRAZÍTE Hlídejte si vyvážení bílé v každém prostředí.

Nastavte si předem režim fotoaparátu podle prostředí.

10. Udělejte si zkušební snímky ještě před začátkem akce.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


15 TIPŮ PRO DOBROU FOTOREPORTÁŽ

11. Nezapomeňte na „kreativní“ a neobvyklé snímky. 12. Noste s sebou náhradní baterie do všech zařízení!!! 13. Máte dostatek různých snímků, abyste mohli vybírat?

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


FOTOGRAFUJEME V TERÉNU Máte náhradní baterie? Zformátovali jste si paměťovou kartu? Máte vše potřebné (blesk, stativ, deštník, svačinu)? Vyrazte na místo včas! Je lepší přijít 30 minut před začátkem, místo si prohlédnout a rozmyslet si, co a odkud chcete fotit.

PŘED TÍM, NEŽ VYRAZÍTE

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


UPRAVUJEME FOTOGRAFIE

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


VELIKOST SNÍMKŮ ON LINE

Rozlišení čipu

Rozměry snímku px

1 Mp

1280 x 960

2 Mp

1632 x 1224

3 Mp

2048 x 1536

4 Mp

2272 x 1704

5 Mp

2560 x 1920

6 Mp

3008 x 2000

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


TISK SNÍMKŮ Pokud známe rozlišení fotografie v pixelech a také rozlišení tiskárny v jednotkách dpi, můžeme spočítat, jak velký snímek můžeme vytisknout.

rozměr v cm = počet bodů / rozlišení * 2,54 DPI

POČET BODŮ NA PALEC ČTVEREČNÍ


VELIKOST SNÍMKŮ TISK 600 x 400 bodů 5,1 x 3,4 cm při 300dpi 5616 x 3744 bodů 47,5 x 31,7 cm při 300dpi

3000 x 2000 bodů 25,4 x 16,9 cm při 300dpi


UKLÁDÁME A SDÍLÍME

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008


Děkuju za pozornost.

www.medialni-vzdelavani.cz Jiri.snitil@medialni-vzdelavani.cz

Najdete nás také:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0008

Foto jihocech js def  
Foto jihocech js def  
Advertisement