Consellos para navegar seguros pola rede

Page 1

Navega seguro pola rede CEIP SERRA VINCIOS

Información recollida de http://www.juntadeandalucía.es/ (Libro Branco para o uso educativo das novas tecnoloxías e internet. Xunta de Persoal Docente-Xunta de Andalucía) http://www.motionkids-tv.com/10-consejos-de-seguridad-en-linea/


1

Pensa antes de subir unha foto ou vídeo

2

Busca e compara a información en varias páxinas


3 4

Busca o autor e a data da pĂĄxina

Utiliza antivirus e lĂŠmbrate de actualizalos


5 6

Utiliza sempre un “nick”

Túa información persoal é privada


7 8

A tĂşa clave secreta ĂŠ secreta.

Unha vez que subas algo a web, queda na web para sempre.


9

Coidado co que descargas e cos remitentes descoñecidos.

10

Se algo “che cheira mal”, dillo a un adulto.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.