__MAIN_TEXT__

Page 1

Hafnor Dahl [%F?I

MATEMATIKK FOR BARNETRINNET

BOKMÅL

1

OPPGAVEBOK


Hanne Hafnor Dahl • May–Else Nohr

Matematikk for barnetrinnet

1

OPPGAVEBOK

Bokmål


© CAPPELEN DAMM AS, 2013 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Radius følger de reviderte læreplanene per 2013 for Kunnskapsløftet i faget matematikk, dekker alle målene i læreplanene og er laget for bruk på grunnskolens barnetrinn. Illustratør: Eivind Gulliksen Omslagsdesign: Tank Omslagsillustrasjon: Eivind Gulliksen Grafisk formgiving: Cappelen Damm Ombrekking: AIT Oslo AS Forlagsredaktør: Guro Marie Jørgensen Trykk og ferdiggjøring: Livonia Print SIA, Latvia 2013 Utgave 1 Opplag 1 ISBN 978-82-02-36114-3 www.radius.cdu.no. www.cdu.no


Til dere hjemme

Velkommen til Radius! Radius har som mål at barnet ditt skal utvikle en helhetlig matematisk kompetanse, som inkluderer: • en god begrepsforståelse, samt å kunne • utvikle fleksible regnestrategier • resonnere og kommunisere • løse sammensatte matematiske problemer Radius Oppgavebok følger de samme temaene som i Radius Grunnbok. Oppgaveboka inneholder, akkurat som Grunnboka, differensierte oppgaver, henholdsvis Øve 1 og Øve 2. I Øve 1 har de fleste oppgavene visuell støtte. Oppgavene i Øve 2 har samme tema som oppgavene i Øve 1, men større utfordringer. Oppgavene i Øve 1 og Øve 2 står på sider med ramme. Oppgaveboka inneholder også oppgaver som ikke er differensierte. Disse oppgavene står på sider uten ramme. Oppgavene i oppgaveboka egner seg godt som lekser.

Lykke til! Hanne Hafnor Dahl May–Else Nohr

Velkommen til Radius!

3


Innhold Kapittel 1 På skolen

6

Sortering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Like mange . . . . . . . . . . . . . . . 10 Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Like mange, flere enn, færre enn . . . . . . . . . . . . . . . 12

Kapittel 2 Mengder Like mange . . . . . . . . . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Til sammen . . . . . . . . . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapittel 3 Telling Tallrekka fra 1 til 10 . . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tallinja fra 1 til 10 . . . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapittel 4 Tallene 1, 2, 3, 4 og 5 1-krone og 5-krone . . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tallene fra 1 til 5 . . . . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 14 14 22 22

Kapittel 5 Tallene 6, 7, 8, 9 og 10 1-krone, 5-krone og 10-krone . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tallene fra 6 til 10 . . . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapittel 6 Former og mønster Sirkel, firkant og trekant . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjørne og sidekant. . . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mer om former . . . . . . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mønster . . . . . . . . . . . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Innhold

48 48 50 50

56 56 56 58 58 60 60 62 62

26 26 26 32 32

38 38 38 40 40

Kapittel 7 Tallvenner Tallvenner . . . . . . . . . . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiervenner . . . . . . . . . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dele opp mengder . . . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapittel 8 Pluss Pluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pluss med tallvenner . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legg til 1, 2 og 3 . . . . . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

48

66 66 66 68 68 72 72

74 74 74 78 78 80 80


Kapittel 9 Minus

86

Minus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minus og tallvenner . . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trekke fra 1, 2 og 3. . . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapittel 10 Pluss og minus

128

Telle videre fra det største tallet . . . . . . . . . . . . 128 Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Doblinger . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Tiervennene . . . . . . . . . . . . . . .134 Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Regne med tier og enere . . . . 138 Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Trekke fra nesten alt . . . . . . . 140 Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

86 86 94 94 96 96

104

Sammenhengen mellom pluss og minus . . . . . . . . . . 104 Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Til sammen . . . . . . . . . . . . . . . 108 Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Forskjell . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Pluss og minus med penger . . 112

Kapittel 11 Tallene fra 0 til 20

Kapittel 12 Regnestrategier

Kapittel 13 Lengde og tid

114

Rekkefølgen til tallene . . . . . . . 114 Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Lese og skrive tallene fra 0 til 20 . . . . . . . . . . . . . . . 118 Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Telle videre fra 10 . . . . . . . . . . 120 Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Dele opp mengder i tier og enere . . . . . . . . . . . . . . . .124 Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

Innhold

Sammenlikne lengder . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Måle lengder . . . . . . . . . . . . . Ukedagene . . . . . . . . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klokkas hele timer . . . . . . . . . Øve 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142 142 142 146 148 148 150 150

5


Kapittel 1

På skolen Sortering Øve 1 Trekk strek mellom dyr som ligner mest på hverandre.

6

Kapittel 1

På skolen


Sofia, Ingrid, Filip og Emil får 1 eple hver. Trekk strek. Blir det noen epler til overs?

Fargelegg figurene.

Sortering

7


Ă˜ve 2 Trekk strek mellom like mengder.

8

Kapittel 1

PĂĽ skolen


Sorter klĂŚrne etter farge. Trekk strek til riktig kommode.

Sortering

9


Like mange Ă˜ve 1 Hvor er det like mange? Sett kryss.

Tegn like mange tellestreker som det er hjerter.

10

Kapittel 1

PĂĽ skolen


Øve 2 Fargelegg fotballdraktene røde og blå. Det skal være like mange røde og blå drakter.

Like mange

11


Like mange, flere enn, færre enn Hvor er det flest? Sett kryss.

12

Kapittel 1

På skolen

____

____

____

____

____

____

____

____


Hvor er det færrest? Sett kryss.

____

____

____

____

____

____

____

____

Like mange, flere enn, færre enn

13


Kapittel 2

Mengder Like mange Ă˜ve 1

Hvor mange? Fargelegg eller sett kryss over like mange ruter.

14

Kapittel 2

Mengder


Tegn inn prikker slik at billene f책r like mange p책 hver side. Hvor mange prikker er det til sammen p책 hver bille? Skriv tallet.

_____

_____

_____

Trekk strek til riktig terning.

2

3

5 Like mange

15


Trekk strek til riktig terning.

5

6

4

3

1

16

Kapittel 2

Mengder

2


Fargelegg likt antall med samme farge. Velg farger selv.

5

4

1 2 3 Like mange

17


Ă˜ve 2 Tegn riktig mengde. Tegn hva du vil.

18

Kapittel 2

5

3

4

6

Mengder


Trekk strek mellom tallkort og terning.

6 4 2 5 3 1 Like mange

19


Trekk strek til riktig terning.

20

Kapittel 2

Mengder


Tegn inn riktig antall øyne pü den røde terningen.

2

4

6

5

1

3

Fargelegg eller sett kryss over rutene med riktig antall sirkler.

5 4 6 Like mange

21


Til sammen Ă˜ve 1 Tegn eplene som mangler.

22

Kapittel 2

3

4

5

6

Mengder


Fargelegg terningene som viser 6 øyne til sammen.

Tegn inn øynene som mangler på den røde terningen.

2

3

4

6

5

6

4

5

3

Til sammen

23


Ă˜ve 2 Trekk strek mellom posene som gir 6 ananas til sammen.

24

Kapittel 2

Mengder


Hvor mange blomster er det til sammen? Trekk strek rundt riktig tall.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Hvor mange øyne viser terningene til sammen? Trekk strek rundt riktig tall.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Til sammen

25


Kapittel 3

Telling Tallrekka fra 1 til 10 Ă˜ve 1 Fargelegg riktig antall.

1 2 3 4 5 26

Kapittel 3

Telling


Tegn riktig mengde. Tegn hva du vil.

2

3

4

1

Trekk strek fra 1 til 10. 4 2

6 8

3 5 7

9

1

10

Tallrekka fra 1 til 10

27


Se p책 terningene. Fargelegg lekene med riktig farge.

2

4

5 1

3

28

Kapittel 3

Telling


Sett kryss over, eller fargelegg riktig antall.

5

7

6

8 Tallrekka fra 1 til 10

29


Ă˜ve 2 Hvor mange? Sett kryss over riktig tall.

30

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Kapittel 3

Telling


Tegn inn kulene som mangler.

3

4

5

2

4

5

Tallrekka fra 1 til 10

31


Tallinja fra 1 til 10 Ă˜ve 1 Trekk strek til riktig tall pĂĽ tallinja.

0

32

1

Kapittel 3

2

Telling

3

4

5

6

7

8

9

10


Ă˜ve 2 Trekk strek til riktig tall pĂĽ tallinja. Skriv tallet.

1

3

2 4

5 0

1

2

3

4

5

____

____

____

____

6

Trekk strek til riktig tall pĂĽ tallinja.

0

1

2

3

4

5

6

Tallinja fra 1 til 10

7

8

9

10

33


Trekk strek til riktig tallkort.

4

34

Kapittel 3

2

Telling

1

5

3


Hvor mange? Sett kryss over riktig tall.

1

2

3

1

2

3

4

5

6

4

5

6

4

5

6

4

5

6

7

8

9

7

8

9

4

5

6

4

5

6

7

8

9

7

8

9

Tallinja fra 1 til 10

35


Trekk strek fra 1 til 10.

5

6

4 7 3 1 8

2 9

10

Trekk strek fra 1 til 10.

5 6

4 3 2 1

10

36

Kapittel 3

9

7

8

Telling


Hvor bor prinsessene og prinsene? Trekk strek til riktig dør.

10 4 3

2

8

6

9

7 Tallinja fra 1 til 10

5

37


Kapittel 4

Tallene 1, 2, 3, 4 og 5 1-krone og 5-krone Ă˜ve 1 Tegn myntene som du kan betale med. 3 kr

4 kr

6 kr

5 kr

Sett kryss over riktig antall kroner.

38

4 kr

6 kr

5 kr

8 kr

Kapittel 4

Tallene 1, 2, 3, 4 og 5


Ă˜ve 2 Tegn inn mynter.

3 kr

4 kr

5 kr

7 kr

Trekk strek til riktig tall pĂĽ tallinja.

0

1

2

3

4

5

6

7

1-krone og 5-krone

8

9

10

39


Tallene fra 1 til 5 Øve 1 Øv på å skrive tallene 1, 2 og 3.

1 2 3

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Hvor mange? Skriv tallet.

40

Kapittel 4

____

____

____

____

Tallene 1, 2, 3, 4 og 5


Øv på å skrive tallene 4 og 5.

4 5

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Hvor mange kroner? Skriv tallet.

____ kr

____ kr

____ kr

____ kr

____ kr

____ kr

____ kr

____ kr

Tegn inn mynter. Skriv beløpet.

____ kr

Tallene fra 1 til 5

41


Hvor mange? Skriv tallet.

____

____

____

____

____

____

Tegn inn riktig antall øyne pü den røde terningen.

42

Kapittel 4

3

4

2

5

1

6

Tallene 1, 2, 3, 4 og 5


Fargelegg riktig antall sirkler.

5 3 Trekk strek til riktig beløp.

2 kr

3 kr

4 kr Tallene fra 1 til 5

5 kr

6 kr 43


Ă˜ve 2 Hvor mange kroner koster plommene til sammen?

____ kr 2 kr

2 kr

____ kr 2 kr

Sett kryss over myntene som du kan betale med. 3 kr

3 kr

4 kr

4 kr

7 kr

2 kr

44

Kapittel 4

2 kr

2 kr

Tallene 1, 2, 3, 4 og 5

3 kr


Skriv tallene som mangler.

____

1

____

____

____

____

2

____

____

____

2

____

____

____

____

1

____

____

____

____

____

____

4

3

____

5

____

____

Skriv tallene som mangler. Velg tall selv.

____

____

____

____

____

____

____

Tegn inn myntene som du kan betale med.

6 kr

7 kr

10 kr

8 kr

Tallene fra 1 til 5

45


Hvor mange øyne viser terningen? Skriv tallet.

____

____

____

____

____

Kan du se hvor mange øyne terningen viser uten å telle?

Skriv tallene som mangler.

____

____

2

____

____

____

____

____

5

____

6

____

____

____

____

3

____

____

____

4

____

Skriv tall i stigende rekkefølge. Velg tall selv.

____

46

____

Kapittel 4

____

____

Tallene 1, 2, 3, 4 og 5

____

____

____


Hvor mange? Tegn tellestreker eller skriv tall.

_____

_____

_____

_____

Tallene fra 1 til 5

_____

_____

47

Profile for Cappelen Damm

Radius 1 ob blabok  

Radius 1 ob blabok