Page 1

Vie Berg Toril Kristin Sjo

Norsk start

Norsk start 8–10 består av: · · · ·

Tekstbok (nivå 1, 2 og 3) Arbeidsbok (nivå 1, 2 og 3) Fagnettsted: www.norskstart.cappelendamm.no Digital lærerveiledning

Norsk start 8–10

Norsk start 8–10 er en del av serien Norsk start for 1. til 10. trinn. Læreverket er lagd i tråd med læreplanen i faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Formålet med Norsk start er å gi elevene så gode norskkunnskaper at de etter hvert kan følge vanlig undervisning.

Tekstbok Bokmål

ISBN 978-82-02-29130-3

www.cappelendamm.no

Vie Berg Toril Kristin Sjo

Tekstbok  

8–10

Bokmål


8-10

Tekstbok

Nivå 1, 2 og 3 Bokmål Vie Berg • Toril Kristin Sjo


Innhold Kapittel 1

Du og jeg

4

Substantiv: fellesnavn og egennavn Pronomen: personlig 14–15

KAPITTEL 2 Tid og tall

16

Verb: presens Setninger: fortellende 30–31

KAPITTEL 3 På skolen

Substantiv: artikler og kjønn Ordstilling

Kapittel 4 En dag på Fagersjø skole

46–47

48

Nivå 1

Verb: presens og preteritum Bindeord Tidsuttrykk

32

Kapittel 5

Hjemme hos oss

Adjektiv Eiendomsord

Kapittel 6 Aktiviteter

Verb: infinitiv og presens Modale hjelpeverb

Kapittel 7

Språk

Setninger: spørresetninger Verb: imperativ

Kapittel 8 Tekster Substantiv: bøying Tekstbinding

Nivå 2

Kapittel 9

Her – og der

Adjektiv: samsvarsbøying og gradbøying Predikativ

Kapittel 10

Familie og slekt

Substantiv: uregelrett bøying Preposisjoner

56–57

58 66–67

68 76–77

78 86–87

88 100–101

102 112–113

114 122–123


Kapittel 11

Høytider i Norge

Leddsetninger med som Adverb: sted og tid Kapittel 12 Aktiviteter og interesser

Adverb: grad Pronomen: spørrepronomen og resiproke

Kapittel 13

Natur, mat og helse

Leddsetninger: adverbiale Synes og tro Substantiv: abstrakter og konkreter Pronomen: ubestemt

Kapittel 14

Medier

Interjeksjoner Hvorfor – fordi

Kapittel 15

Norge – et langstrakt land

Verb: presens perfektum Direkte og indirekte tale

Kapittel 16

Monarki og velferdsstat

Nivå 3

Eiendomsord Pronomen: refleksivt

124 136–137

138 146–147

148

160–161

162 176–177

178 190–191

192 202–203

Kapittel 17

Ung i Norge

Setningsanalyse: subjekt og objekt

216–217

Kapittel 18

Vennskap og forelskelse

218

Verb: bøying og s-verb Adjektiv: samsvarsbøying

Kapittel 19

Framtid

Verb: presens futurum Setningsanalyse: predikativ

204

224–225

226 236–237


NIVÅ 1

1 Du og jeg hei! hallo!

abc...

ha det!

hvem? hva? hvor?

en gutt – han ei/en jente – hun et land – det

Mål I dette kapitlet skal du lære: •  å presentere deg •  å hilse •  å si alfabetet på norsk •  å stave navnet ditt •  å fortelle om deg selv •  å lage spørsmål •  om substantiv •  om pronomen


6

Norsk start

Vi blir kjent Her blir du kjent med Nader, Tatiana, Stanislav, Chaima, Jamil og Safia.

Hei! Jeg heter Nader. Jeg er 14 år og kommer fra Iran. Nå bor jeg i Norge. Jeg snakker farsi og fransk, og jeg lærer norsk. Jeg liker å spille fotball.

Navn: Nader Alder: 14 år Hjemland: Iran Språk: farsi, fransk og litt norsk Interesse: fotball


Du og jeg

Hallo alle sammen! Jeg heter Tatiana og er 15 år. Jeg kommer fra Russland. Jeg snakker russisk, og nå lærer jeg norsk. Jeg elsker å sykle! Vi sees!

na a i Tat Morn! Hvordan går det? Jeg heter Stanislav, og jeg er 15 år. Jeg er polsk, men jeg snakker også engelsk og litt norsk. Jeg liker best å spille dataspill, men jeg liker også godt å spille fotball. Vi snakkes!

Sta

av l s ni

Hallo! Jeg heter Safia. Jeg er 15 år. Jeg kommer fra Pakistan, og jeg snakker urdu, punjabi, engelsk og litt norsk. Jeg liker å spille basketball sammen med tvillingene. Men jeg er også veldig glad i å se filmer. Ha det bra!

ia f a S

i m a J a m i Cha

l

Hei! Vi heter Chaima og Jamil. Vi er 15 år og tvillinger. Vi er født i Marokko, men bor i Norge nå. Vi snakker arabisk og fransk, og nå lærer vi norsk. Begge to liker å spille basketball og vi elsker å danse. Ha det!

7


8

Norsk start

– og ve til Fage lko m men rsjø sko le! Vi hilser

Hei! Jeg heter Nader. Hva heter du? Hei! Jeg heter Tatiana.

Hei! Hallo! Morn! Ha det! Ha det bra! Vi sees! Vi snakkes!


Du og jeg

Hvordan går det? Tatiana og Nader går på Fagersjø skole. De snakker sammen. Nader: Hei, Tatiana. Hvordan går det? Tatiana: Hei, Nader. Det går bra. Nader: Liker du deg på skolen? Tatiana: Ja, jeg liker meg, men jeg forstår ikke alt. Jeg er litt redd for å snakke norsk. Nader: Jeg er også litt redd, men jeg syns det er morsomt. Tatiana: Ja, enig. Jeg gleder meg til å lære mer. Nader: Jeg også. Jeg er på Facebook. Det lærer jeg mye av.

Skriv melding Til:

Johan

Emne:

Liker skolen

Melding:

Hei Johan:D Hvordan har du det? Jeg har det bra. Nå har skolen begynt. Jenter og gutter går i samme klasse. Det liker jeg;) he-he … I klassen min er det atten elever, ti jenter og åtte gutter. Læreren vår heter Bjørg. Hun hjelper meg å lære norsk. Jeg liker å lære norsk. Det norske alfabetet likner ikke på det persiske, så jeg øver på å skrive norsk hver dag. I dag skriver jeg om hva jeg gjør i fritiden. Jeg spiller fotball, og så liker jeg å spille basketball i friminuttene på skolen … og jeg elsker Facebook … Nå er det middag! Vi snakkes. Hilsen Nader :D Legg ved:

Send

Avbryt

9


10

Norsk start

Vi staver Kan du stave navnet ditt, Nader?

N- A - D - E - R Kan du stave navnet ditt, Chaima?

C- H - A- I - M- A Kan du stave navnet ditt, Jamil?

J - A - M- I - L

Fortell om deg selv

Hva heter du? Kan du stave navnet ditt? Kan du stave navnet mitt? Kan du si hele alfabetet? Kan du si alfabetet på ditt morsmål?

Aa

Gg

Mm S s

Yy

Cc

Ii

Oo

Uu

Ææ

Bb

Dd Ee Ff

Hh Jj

Kk Ll

Nn

Tt

Pp

Vv

Øø

Q q Ww Å å Rr

Xx

Hjemland og alder

Tatiana, Nader og Stanislav kommer fra forskjellige land. Chaima og Jamil kommer fra samme land. Alle forteller om seg selv.

Zz

Hvor kommer du fra? Hvor gammel er du? = Hvor mange år er du?


Du og jeg

Tatiana: Hei, jeg heter Tatiana. Jeg kommer fra Russland. Hvor kommer du fra? Stanislav: Jeg kommer fra Polen. Hva heter du? Nader: Jeg heter Nader, og jeg kommer fra Iran. Hvor gammel er du, Stanislav? Stanislav: Jeg er 15 år.

Nader: Hei, Jamil og Chaima. Hvor kommer dere fra? Jamil: Jeg kommer fra Marokko. Chaima: Jeg kommer også fra Marokko. Jamil er broren min. Hvor mange år er du, Nader? Nader: Jeg er 14 år. Jamil: Jeg er 15 år. Chaima er også 15 år. Vi er tvillinger. Chaima: Derfor er vi like gamle.

11


12

NorskStart Norsk start

Tatiana er 15 år, og hun kommer fra Russland. Stanislav er også 15 år, men han kommer fra Polen. Nader kommer fra Iran. Han er 14 år. Jamil og Chaima er tvillinger. De kommer fra Marokko og er 15 år. Nå bor alle i Norge. De skal lære norsk på Fagersjø skole.

Fra og til Du vet hvor du kommer fra, men ikke hva du kommer til.

Hvor kommer du fra? Hvor gammel er du? Hvor kommer han/hun fra? Hvor gammel er han/hun? Hvem kommer fra Iran? Hvem kommer fra Polen?

Land

Frankrike Iran Marokko Norge Pakistan Polen Russland

Nasjonalitet

fransk iransk marokkansk norsk pakistansk polsk russisk


Du og jeg

Språk Tatiana: Stanislav: Tatiana: Safia:

Nader: Jamil og Chaima:

Stanislav: Tatiana:

Språk

J eg er russisk, og jeg snakker russisk og litt norsk. Snakker du norsk, Stanislav? Ja, litt, men jeg snakker polsk og engelsk også. Hvilke språk kan du, Safia? Jeg kan mange språk, jeg. Jeg kan urdu, punjabi og engelsk. Nå lærer jeg norsk. S å flink du er! Jeg snakker farsi og litt fransk, og så lærer jeg norsk. Snakker dere fransk, Jamil og Chaima? J a, selvfølgelig. Vi kommer fra Marokko, og vi snakker fransk og arabisk. Kan du fransk, Stanislav? Nei, det kan jeg ikke. Kan du fransk, Tatiana? Nei, dessverre.

fransk farsi arabisk, fransk norsk punjabi, urdu polsk russisk

Hvilket land kommer du fra? Hvilken nasjonalitet har du? Hvilket språk snakker du? Hvilket språk snakker jeg? Hvilken nasjonalitet har jeg? Hvilket land kommer jeg fra?

13


14

Substantiv Fellesnavn og egennavn

jente

gutt

land

Substantiv er navn på noe eller noen. Vi har to grupper: fellesnavn og egennavn Fellesnavn kan ha en, ei eller et foran: en gutt, en/ei jente, et tre et språk, et år, et land, en skole, en sykkel, en venn Egennavn kan være navn på for eksempel en person eller et land: Nader, Tatiana, Polen, Norge Fellesnavn en gutt en/ei jente et land

Egennavn Nader Tatiana Norge


15

Hva heter han?

Pronomen

Han heter Stanislav.

Personlig pronomen Personlig pronomen er ord som står i stedet for substantiv. Pronomenet kan stå i stedet for både fellesnavn og egennavn.

Entall

subjektform objektform

1. person

jeg

meg

2. person

du, De

deg, Dem

3. person

han

han/ham

hun

henne

den

den

det

det

1. person

vi

oss

2. person

dere

dere

3. person

de

dem

Hva heter du?

Jeg heter Tatiana.

Flertall

Vi bruker pronomenet den om hankjønnsord og hunkjønnsord. Vi bruker pronomenet det om intetkjønnsord. Vi bruker pronomenet de om ord i flertall, uansett kjønn. De er store!

Den er stor!


2 Tid og tall dager måneder

klokka

årstider «Det er høst.»

leser snakker spiller

Mål I dette kapitlet skal du lære: •  å snakke om dager •  å snakke om måneder og årstider •  å bruke grunntall og ordenstall •  å fortelle når du er født •  å fortelle hva klokka er •  å bruke verb •  å lage setninger


18

Norsk start

Dager

mandag

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag er skoledager. Lørdag og søndag er fridager. Da er det helg.

tirsdag onsdag En uke er sju dager.

torsdag fredag lørdag

Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i morgen? Hvilken dag i uka liker du best?

søndag


Tid og tall

Måneder januar februar mars april I et år er det tolv måneder.

mai juni juli august september oktober november desember

Tretti dager har november, juni, pluss april og september. Tjueåtte dager har bare én, alle de andre trettien.

Skuddår: Hvert fjerde år har februar 29 dager.

19


20

Norsk start

Årstidene

I Norge er det fire årstider.

Desember, januar og februar er vinter. Det er kaldt ute.

Mars, april og mai er vår. Det er lyst ute.

Juni, juli og august er sommer. Det er varmt ute.

September, oktober og november er høst. Det er mørkt og vått ute.


Tid og tall

E-post endt: 24.09.2009 14.47 S Til: Chaima Fra: Mia

Hei Chaima J Takk for sist. Har du det bra? Jeg trives godt i det nye huset, men jeg savner deg. Jeg håper du kommer på besøk snart J Nå er det endelig høst. Høsten er en fin tid, syns jeg. I går var jeg i skogen og plukket bær. Etterpå lagde jeg pannekaker med blåbær. Det er så godt! Jeg har startet å spille fotball. Jeg trener tre ganger i uka: mandager, onsdager og fredager. Treninga starter klokka 17.00 og slutter klokka 19.00. Laget mitt heter Frisk. Jeg spiller i angrep. Min jobb er å score mål. Jeg er rask i beina og løper fra de andre … hi-hi ;) Hvordan går det med Jamil? Hils ham fra meg! Klem fra Mia

J

J

21


22

Norsk start

Tall

Vi deler tallene i grunntall og ordenstall.

Grunntall Grunntall viser hvor mange vi har av noe: 1 fotball, 2 språk, 3 sykler, 4 årstider, 5 pannekaker, 6 timer, 7 dager, 8 land, 9 bøker. 1   2   3   4   5   6   7

en to tre fire fem seks sju

  8   9 10 11 12 13 14

åtte ni ti elleve tolv tretten fjorten

15 16 17 18 19 20 21 30

femten seksten sytten atten nitten tjue tjueen tretti

Telleregle En, to, tre, fire, fem, seks, sju, reven var en hønsetjuv. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, reven stjal et hønseben.

Telefonnummer hjemme: 12 34 56 78 Mobiltelefonnummer: 987 65 432

Hvor mange kameler ser du?

Hvor mange pizzaer ser du?

  31   40   50   60   70   80   90 100

trettien førti femti seksti sytti åtti nitti hundre

Hva er ditt telefonnummer? Hva er ditt mobilnummer?

Hvor mange elger ser du?

Hvor mange fotballspillere ser du?

                 


Tid og tall

Tell til tjue

Hvor lenge har du vært i Norge?

Tell til 20 på norsk! Tell fra 20 til 0 på norsk!

Ordenstall Ordenstall har punktum etter tallet og viser rekkefølge: 1. etasje, 3. plass, 8. klasse, 17. mai.   1. første   2. andre   3. tredje   4. fjerde   5. femte   6. sjette   7. sjuende   8. åttende   9. niende 10. tiende 11. ellevte

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 31.

tolvte trettende fjortende femtende sekstende syttende attende nittende tjuende tjueførste trettiførste

Når er du født? Hvilken etasje bor du i? Hvilken dato er nasjonaldagen i Norge? Hvilken dato er nasjonaldagen i landet du kommer fra?

Nader bor i 5. etasje. Nasjonaldagen i Norge er 17. mai.

23


24

Norsk start

Fødselsdag

Alexander Rybak kom fra Hviterussland til Norge da han var 4 år gammel.

m

Når er du født? Jeg er født 13.05.1986.

m

fødselsdag = bursdag Fødselsdag og bursdag er synonymer.

Nader har fødselsdag i dag. Han er født 1. september. Han gleder seg til å få gaver. Dette ønsker han seg:

m

m

Ønskeliste • munnspill

• mobiltelefon • skateboard • penger

• pc-spill


Tid og tall

Chaima har skrevet Gratulerer med dagen! på tavla, og hele klassen synger fødselsdagssangen for han. Nader blir glad og litt flau.

Hurra for deg som fyller ditt år Hurra for deg som fyller ditt år! Ja, deg vil vi gratulere! Alle i ring omkring deg vi står, og se, nå vil vi marsjere, bukke, nikke, neie, snu oss omkring, danse så for deg med hopp og sprett og spring, ønske deg av hjertet alle gode ting og si meg så, hva vil du mere? Gratulere! Margrethe Munthe

Hvilken måned er det nå? Når har du fødselsdag? Hva heter alle dagene i en uke? Hva heter alle månedene i et år? Hvilken årstid liker du best?

25


26

Norsk start

Klokka

en dag + en natt = et døgn Et døgn har tjuefire timer. Klokka er tolv. (12.00) (24.00) Klokka er ett. (13.00) (01.00)

Klokka er elleve. (23.00) (11.00)

Klokka er to. (14.00) (02.00)

Klokka er ti. (22.00) (10.00)

Klokka er tre. (15.00) (03.00)

Klokka er ni. (21.00) (09.00)

Klokka er fire. (16.00) (04.00)

Klokka er åtte. (20.00) (08.00)

Klokka er fem. (17.00) (05.00)

Klokka er sju. (19.00) (07.00) Klokka er seks. (18.00) (06.00)

Når står du opp? Når spiser du frokost? Når går du til skolen? Når begynner første time? Når er det spisefriminutt?

Når er skolen slutt? Når spiser du middag? Når gjør du lekser? Når ser du på tv? Når legger du deg?


Tid og tall

Naders dag Nader står opp klokka fem på sju. Han spiser frokost klokka ti på åtte, og han går til skolen klokka halv ni. På timeplanen til Nader står det når timene begynner og slutter. Første time begynner klokka ni. Siste time slutter klokka kvart over to. Det er spisefriminutt fra halv tolv til kvart over tolv. Nader gjør lekser klokka fire. Klokka ti på åtte ser han på tv. Han legger seg klokka ti over ti. Det er natt, og Nader sover.

Fader Jacob Fader Jacob, fader Jacob Sover du? Sover du? Hører du ei klokka? Hører du ei klokka? Ding – dang – dong Ding – dang – dong

27


28

Norsk start

Plan for dagen På skolen er elevene aktive hele dagen. De skriver, leser, tegner, regner, rydder, tenker, snakker sammen, diskuterer, synger, ler og gjør oppgaver i timene. De spiller fotball, håndball, løper, hopper, danser og snakker sammen i friminuttene.

Alle lager en plan for dagen i dag. Slik ser Stanislavs plan ut:

Første time:

Andre time: Tredje time:

Fjerde time:

Femte time:

Sjette time:

Lære nye ord om aktiviteter på skolen.

Øve på og bruke de nye ordene sammen med Nader. Skrive på pc-en hva jeg gjør på skolen hver dag. Jobbe med grammatikkoppgaver på nett.

Matte, gjøre oppgaver om tid. Se en film om Norge.

I friminuttene:

Spille fotball.

Hjemmelekse:

Spørre en nabo hva han eller hun gjør i fritiden.


Tid og tall

Spisefriminutt Stanislav: Hva er klokka, Tatiana? Tatiana: Den er snart halv tolv. Stanislav: Å, da er det vel snart mat. Jeg er så sulten. Tatiana: Ja, du er alltid sulten, du! Stanislav: Ja, egentlig, både natt og dag. Kom, så går vi ned i kantina. Tatiana: Ok. Jeg kommer nå.

I klasserommet Stanislav og Nader sitter og jobber i klasserommet. Nader: Hva driver du med, Stanislav? Stanislav: Jeg forstår ikke. Hva betyr driver med? Nader: Det betyr hva gjør du? Stanislav: Å ja. Jeg skriver verb i presens. Nader: Du jobber med grammatikk, altså. Har vi lekser til i morgen? Stanislav: Ja. Vi skal spørre en nabo om hva hun eller han gjør i fritiden. Vi skal skrive svarene deres. Nader: Ja, det er sant. Det står på planen min. Læreren: Klokka er kvart over to, og vi er ferdige for dagen. Husk leksene, og takk for i dag! Vi sees i morgen. Nader og Stanislav: Takk for i dag! Vi sees i morgen!

Hva betyr det? Hva sa du? Kan du gjenta? = Kan du si det en gang til?

29


30

Verb Presens De spiller fotball nå. Vi spiller fotball hver tirsdag. Verb er ord for det du gjør og det som skjer. Verbene viser hvilken tid vi snakker om. Vi bruker presens om det som skjer nå, og om det som pleier å skje.

Han leser.

Hun skriver.

Han sitter.

Verb i presens slutter på -(e)r: spiller, spiser, går, begynner, slutter, gjør, ser, er, sover, kommer

Hun står.


31

Setninger Fortellende setninger Hun skriver på pc-en. Læreren skriver på tavla.

Setning = flere ord satt sammen til en mening

Noen setninger kaller vi fortellende setninger. Vi bruker fortellende setninger når vi forteller noe. Klokka er tolv. Jeg er født 13.05.1986. (trettende mai nittenåttiseks) Nader står opp klokka fem på sju. Noen setninger starter med det. Det er vanlig med setninger som begynner med det i norsk. Vi kaller dem det-setninger: Det er natt. Det er lyst. Det er sommer. Det er kaldt!

Det er januar.


3 På skolen arbeidsmåter

trivsel og regler

fag

skolesaker

skolesystemet

en pult en/ei klokke et pennal

friminutter og ferier ordstilling

Mål I dette kapitlet skal du lære: •  om hvem som gjør hva på skolen •  om arbeidsmåter •  om navn på skolesaker •  om skolen i Norge •  om regler for å være sammen •  å fortelle hva du gjør i friminutter og ferier •  å bøye substantiv •  å plassere ord i riktig rekkefølge


34

Norsk start

Hvem jobber på skolen?

På skolen jobber mange mennesker: rektor, undervisningsinspektør, lærere, rådgiver, sosiallærer, helsesøster, kontorpersonale og vaktmester. Alle har forskjellige oppgaver.

Jeg heter Kjell og er lærer i norsk. Min jobb er å undervise og hjelpe elevene på Fagersjø skole. Jeg er 31 år. Jeg liker jobben min veldig godt.

Jeg heter Bjørg, og jeg er også lærer. Jeg underviser i norsk og kroppsøving. Jeg er 35 år. Jeg trives godt sammen med elevene på skolen.

De som vasker på skolen, kalles renholdere.

Jeg er rektor. Jeg er leder for skolen. Jeg har ansvar for elever, lærere og hele skolen. Jeg er inspektør. Jeg hjelper rektor med å lede skolen og har mye kontakt med elevene.


På skolen

Rådgiver og sosiallærer hjelper elevene med å finne seg til rette på skolen. De gir også råd om fag og videre skolegang.

Jeg er bibliotekar. Jeg hjelper alle elevene med å finne bøker på biblioteket og filmer på mediateket.

Vaktmesteren har ansvar for skolens bygninger, og reparerer det som er ødelagt.

Jeg er skoletannlege. Jeg lærer elevene hvordan de bør stelle tennene sine. Jeg renser og reparerer tennene deres.

Jeg er helsesøster. Elevene kan snakke med meg om helse og om hvordan de har det på skolen og hjemme.

Jeg er sekretær på skolen. Jeg jobber på kontoret. Jeg svarer blant annet på telefonen, og tar i mot foreldrene eller andre som besøker skolen.

Hvem jobber på skolen din? Hvem har du snakket med på skolen din?

35


36

Norsk start

Arbeidsmåter

Læreren og elevene arbeider på mange forskjellig måter i timene. Noen ganger arbeider elevene sammen i grupper eller to og to. Da er det ofte mye lyd og aktivitet. Andre ganger jobber elevene med oppgaver alene. Da er det helt stille. På Fagersjø skole er det Kjell som underviser i første time i dag. De jobber med kapittel 3 i Norsk Start. Alle har lest i tekstboka om hvem som jobber på skolen. Nå skal de arbeide med grammatikk. Læreren forklarer og skriver på tavla. Elevene konsentrerer seg og lytter. De skriver i skrivebøkene sine. Hvis de ikke forstår, spør de læreren om han kan forklare en gang til. Etterpå skal de samarbeide og gjøre oppgaver i arbeidsboka. De må diskutere og bli enige før de skriver svarene. De skriver hver sin tekst på pc om alle som jobber på skolen. Etter friminuttet skal de gjøre nettoppgavene som hører til kapittel 3.

Hva gjør du på skolen? Hva gjør læreren din?


På skolen

Skolesaker Når du skal gjøre skolearbeid, trenger du mange skolesaker. Du trenger lærebøker og skrivebøker. Du trenger også et pennal til å ha blyanter og penner i. Du må ha en veske eller en sekk til skolesakene dine. viskelær

linjal

stol skrivebok

pennal blyant

pult

Hva har du på pulten? Hva har du i pennalet? Hva har du i sekken?

skjerm

kalkulator

svamp

kart

lærebok

projektor

merkepenn

søppelbøtte

pc

binders

penn

tusj

37


38

Norsk start

Hva heter det? Stanislav: Hei, vet du hva dette heter på norsk, Nader? Nader: Nei, hva heter det da? Stanislav: Hullemaskin. Nader: Hullemaskin? Stanislav: Ja, Hullemaskin. Nader: Ok. Hullemaskin. Takk! Nå lærte jeg et nytt ord i dag også. Men Stanislav, vet du hva disse to heter på norsk? Stanislav: Det heter linjal. Det vet jeg. Men jeg vet ikke hva den andre tingen heter. Nader: Det er en passer. Jeg fikk den i går. Fin, ikke sant? Jeg bruker den i matematikk. kart tavle

vindu

dør

gardin

kritt linjal

gulv


På skolen

Chaima forteller I morgen skal vi ha åpen skole. Derfor skal vi pynte og rydde i klasserommet. Alle må rydde i hyllene sine og sette bøker og permer i bokhylla. Gardinene er ikke så pene, men vi skal pynte dem med flagg fra mange land. Vi skal henge opp bilder og dikt på veggene. På tavla skal vi skrive «Velkommen til åpen skole» på alle språkene vi har i klassen. Klassen skal få et akvarium med noen fisker av vaktmesteren. Akvariet skal stå under vinduet slik at alle kan se det når de kommer inn døra. Jeg tror at vårt klasserom blir det fineste på skolen.

Hva ser du i klasserommet? Hvordan vil du pynte klasserommet?

Åpen skole betyr at foreldre og alle som har lyst, kan komme å besøke skolen om kvelden.

Skolebiblioteket Tatiana: Hei! Så fornøyd du ser ut. Hva har skjedd? Hva kan du gjøre Nader: Jeg har vært på skolebiblioteket. Vet du hva? på biblioteket? De har masse cd-er og filmer vi kan låne. De har iranske filmer til og med. Tatiana: Men de har vel bøker også? Nader: Selvfølgelig! Du kan låne alle mulige bøker. Bibliotekaren kan hjelpe deg med å finne det du vil ha. Tatiana: Jeg vil forsøke å lese en norsk bok, tror jeg. Jeg går til biblioteket med en gang. Nader: Lykke til da! Vi sees i klasserommet etterpå.

39


40

Norsk start

Skolen i Norge

I Norge er det obligatorisk skole i ti år. Det betyr at alle barn må gå på skolen i ti år. Dette kaller vi grunnskolen. Etter tiårig skole er det mange som går på videregående skole. Alle har rett til å gå på videregående, men det er ikke obligatorisk. Det betyr at ikke alle må gå, men at de kan hvis de vil. De fleste velger å gå på videregående. Både grunnskole og videregående skole er gratis i Norge. Skolebøkene er også gratis for elevene.

Barnetrinnet er 1.–7. klasse.

Ungdomstrinnet er 8.–10. klasse.

Videregående skole er vanligvis i tre år.


På skolen

Fagene på skolen Rektor har skrevet brev til alle de nye elevene på skolen.

rsjø skole

Til nye elever på Fage

skolen vår! rske skolen. Velkommen som elev på vanligste fagene i den no de om le tel for vi vil I dette brevet rer om norske og snakke norsk. De læ ive skr e, les å e ven ele forfattere. I norsk lærer så om noen utenlandske og n me r, ltu ku rsk no forfattere og blant annet algebra, vene å regne. De lærer I matematikk lærer ele geometri og statistikk. gelsk. De lærer stå, snakke og skrive en for e, les å e ven ele rer England og USA. I engelsk læ engelskspråklige land som i e lev å er t de an ord også om hv geografi. nskunnskap, historie og fun sam e ven ele r ha ag an menneskene I samfunnsf eskerettigheter, om hvord nn me og ti kra mo de De lærer om alle verdens land. levde før og nå, og om og helse. t, om teknologi, kropp me om nsr de ver , en tur e om na I naturfag lærer eleven rer om god helse. e i fysisk aktivitet og læ I kroppsøving er eleven re ute i naturen. De lærer også om å væ m, edom, kristendom, isla ) lærer elevene om jød kk eti og og om n kk ssy eti liv , om ion så lærer og I RLE (relig livssynshumanisme. De om og me his dd bu og hinduisme et annet livssyn. har en annen tro eller respekt for andre som ter et språk. Dette faget he i norsk skole lære enda e ven ele som må åk sk spr t gel ne en I tillegg til nsk, tysk eller et an edspråket kan være fra for fremmedspråk velge fremmedspråk. Fremm ål. Elevene kan i stedet rsm mo t ege res de l pe for eksem eller norsk. å fordype seg i engelsk og design. e om kunst, håndverk ven ele rer læ k ver nd hå lage gjenstander. I kunst og for eksempel å tegne og e, no pe ska å v sel så De lærer og musikkhistorie. menter. De lærer også tru ins lle spi å og ge å syn I musikk lærer elevene rge og andre land. e sunn mat både fra No lag å e ven ele rer læ lse I mat og he Vi ønsker deg lykke til

med skolegangen!

e ved Fagersjø skole

Hilsen rektor og lærer

41


42

Norsk start

Prosjektarbeid Stanislav og Tatiana har prosjektarbeid. De skal intervjue andre elever om hva de gjør på fritiden. De har bestemt seg for å spørre ti personer. Etterpå skal de lage en PowerPointpresentasjon. De har fått låne et digitalt kamera, slik at de kan vise bilder av aktivitetene. I musikktimene har noen elever jobbet med en forestilling til «Åpen dag». Jamil skal danse i forestillingen. Stanislav og Tatiana intervjuer Jamil:

Stanislav: Hva gjør du, Jamil? Jamil: Ser du ikke det? Jeg danser. Tatiana: Danser? På skolen? Hvorfor det? Jamil: Jo, vi skal lage en skoleforestilling til Åpen dag, og jeg skal danse. Stanislav: Hva slags dans er det? Jamil: Det er en blanding av hip-hop og norsk folkedans. Det er veldig morsomt. Tatiana: Ja, det høres morsomt ut. Hva skal dere ha på dere? Jamil: Det er en overraskelse. Kom og se, da vel! Stanislav: Ja, gjerne. Kan vi ta bilder? Vi trenger bilder til presentasjonen vår. Jamil: Ja, selvfølgelig! Tatiana: Fint! Da kommer vi. Lykke til. Jamil: Takk!


På skolen

Trivsel på skolen Tatiana forteller

I dag lager vi regler for hvordan vi skal ha det sammen i klasserommet. Alle må lage minst fem regler hver. Jamil og jeg har samarbeidet, og vi foreslår disse reglene:

Trivselsregler på skolen

Vær alltid presis!

Vis respekt for hverandre!

Rekk opp hånda når du vil si noe!

Lytt til hverandre – ikke snakk når andre snakker!

Slå av mobilen på skolen!

Slå av mp3-spiller i klasserommet!

Spis mat, ikke godteri!

Husk at du blir flink av å hjelpe andre!

Hilsen Tatiana og Jamil

Hva synes du om Tatiana og Jamils regler? Hvilke regler vil du foreslå?

43


44

Norsk start

Friminuttet

Når har du friminutt? Hva liker du å gjøre i friminuttene?

For å trives på skolen må elevene også ha litt fri. Det er lettere å konsentrere seg når man har hatt en pause ute i frisk luft. Det er vanlig med en lang spisepause midt på dagen. I tillegg er det flere korte pauser mellom timene. I friminuttene kan elevene slappe av og tenke på noe annet enn skolefag. De kan bli kjent med andre og få venner, snakke sammen, spise og ha det hyggelig.

Når er det ferie? Pauser i skoledagen heter friminutt, og pauser i skoleåret heter ferier. I løpet av et skoleår er det flere ferier. Elevene gleder seg alltid til feriene. Jamil: Vet du at det snart er høstferie? Vi skal ha fri en hel uke. Safia: Nei, det visste jeg ikke. Så fint! Jamil: Se på skoleruta på oppslagstavla, så ser du at vi har mange ferier og fridager. Safia: Har vi? Kult! Skole er gøy, men ferie er deilig. høstferie


På skolen SKOLESTART: VALGDAG: HØSTFERIE: JULEFERIE: VINTERFERIE PÅSKEFERIE FRIDAGER: SISTE SKOLEDAG:

uke 34

17. august

uke 38

14. september er 28. september – 2. oktob r 21. desember – 1. janua r Første skoledag 4. janua 22.–26. februar 29. mars – 5. april rtsdag) 13. mai (Kristi himmelfa 17. mai (nasjonaldag) 24. mai (2. pinsedag) 18. juni

uke 40 uke 52–53 uke 1 uke 8 uke 13–14 uke 19 uke 20 uke 21 uke 24

SOMMERFERIE juleferie

vinterferie

sommerferie

påskeferie

Når er det ferier på skolen din? Hva liker du å gjøre i feriene?

45


46

Substantiv Artikler og kjønn

en/ei jente

en stol

et viskelær et pennal en blyant

en pult en/ei klokke

Substantiv har tre kjønn på norsk: hankjønn hunkjønn intetkjønn Vi deler substantiv i tall: Entall Jeg har en penn. Klassen har en søppelbøtte. Klasserommet har et kart. Flertall Jeg har to penner. Klassen har to søppelbøtter. Klasserommet har to kart.

Hvert kjønn har sin artikkel: en en/ei et


47

Ordstilling I fortellende setninger Ordene i setningene har en bestemt rekkefølge. Verbet står på andre plass i fortellende setninger.

1

2

3

Jeg Jeg Jeg

heter er liker

Kjell. 31 år. jobben min veldig godt.

I nektende setninger setter vi ikke etter verbet. Han heter ikke Kjell. Han er ikke 31 år. Han liker ikke jobben sin.

Profile for Cappelen Damm

Norskstart 8 10 tb blabok  

Norskstart 8 10 tb blabok  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded