Page 1

Linda Benedikte Gjelseth Sigrid Lofthus

Arbeidsbok

5–7 Bokmül
Arbeidsbok Linda Benedikte Gjelseth • Sigrid Lofthus

BOKMÅL


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2010 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Norsk start følger læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og er lagd til bruk på grunnskolens ungdomstrinn. Hovedillustratør: Smaapigerne Karlsen, Hermod: side 138 Voronkova, Svetlana: side 125 Scanpix / Francis Dean: side 97 Omslagsdesign: RenessanseMedia AS Omslagsfoto/illustrasjon: iStockphoto / Marit Hole, RenessanseMedia AS Grafisk formgiving: RenessanseMedia AS Forlagsredaktør: Toril Lindberg / Unni Wiel Utgitt med støtte fra Utdanningsdirektoratet Trykking/innbinding: Livonia Print SIA, Latvia 2010 Utgave 1 Opplag 1 ISBN 978-82-02-30408-9 www.cappelendamm.no http://norskstart.cappelendamm.no


NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3

1

Hei!

side

4

2

På skolen

side 15

3

Familien

side 30

4

Tid

side 38

5

Kroppen

side 49

6

Klær

side 59

7

Hus og hjem

side 66

8

Mat og drikke

side 73

9

Venner

side 81

10

Fritid og hobby

side 86

11

Reise

12

Vår verden

side 100

13

Dyr

side 107

14

Yrker

side 113

15

Natur og miljø

side 124

16

Eventyr

side 131

17

Landet langt mot nord

side 138

18

Tradisjoner og festdager

side 148

19

Norge før og nå

side 158

20

Litteratur, film og musikk

side 168

side 93
 2-:e

  ,IM

)OWIQTIP

1 Fortell om bildet Se side 4 i tekstboka. Hva ser du pü bildet? Hvor mange barn ser du? Hvor mange jenter ser du? Hvor mange gutter ser du? Hvor gamle er barna, tror du? Hva gjør barna? Hvilken farge har buksene deres?

2 Her er vi! Skriv i snakkeboblene.

4

Norsk start

.IKLIXIV0MWE


%

3 Alfabetet

&

Se side 6 i tekstboka.

'

a) Øv dere på å si hele alfabetet. Si en bokstav hver. En sier A, den andre sier B, den første sier C, osv. b) Stav navnene til barna.

) , )

6 ) ; 1 :

41;)

<7 5

c) Hva heter du? Stav navnet ditt. Stav navnet til vennen din.

4 Tall Se side 7–8 i tekstboka. a) Si annethvert tall fra 1 til 30. b) Skriv med tall: tretten ___________ nitten ___________ åtte ___________ tolv ___________ førti ___________ åtti ___________ fire ___________ tre ___________ atten ___________ hundre ___________ tjue ___________ tretti ___________ elleve _________ fjorten _________ trettien _________ tusen _________ c) Svar på spørsmålene. Skriv tallene med bokstaver: Hvor mange elever er det i klassen din? ________________________________ Hvor mange språk snakker elevene i klassen din? _______________________

Hei!

5


5 Navn og alder Se side 9, 10 og 11 i tekstboka. a) Skriv i snakkeboblene. )OWIQTIP

6

Norsk start

.IKLIXIV%HE .IKIVpV


b) Spør tre elever i klassen din: .IK 1. Hva heter du? __________________________________________________ Hvor gammel er du? _____________________________________________ 2. Hva heter du? _________________________________________ Hvor mange år er du? ____________________________________________ 3. Hva heter du? ______________________________________ Hvor mange år er du? _______________________________

6 Hvor kommer du fra? Se side 12–13 i tekstboka. )OWIQTIP,ZSVOSQQIVHYJVE2EWMV#.IKOSQQIVJVE-VEO Spør tre elever i klassen din. Skriv svarene: 1. Hvor kommer du fra, ____________________ ? _______________________________________________________________ 2. Hvor kommer du fra, ____________________ ? _______________________________________________________________ 3. Hvor kommer du fra, ____________________ ? _______________________________________________________________

Hei!

7


7 Hvor kommer de fra? Se side 12â&#x20AC;&#x201C;14 i tekstboka. 1. Hvem kommer fra Brasil? )OWIQTIP0MWEOSQQIVJVE&VEWMP _______________________________________________________________ 2. Hvem kommer fra Norge? _______________________________________________________________ 3. Hvem kommer fra Irak? _______________________________________________________________ 4. Hvem kommer fra Polen? _______________________________________________________________ 5. Hvem kommer fra Somalia? _______________________________________________________________ 6. Hvem kommer fra Thailand? _______________________________________________________________ 7. Hvor kommer lĂŚreren din fra? _______________________________________________________________ 8. Hvor kommer elevene i klassen din fra? _______________________________________________________________

8

Norsk start


8 Morsmål Se side 16–17 i tekstboka. )OWIQTIP,ZMPOIXWTVpOWREOOIVHY+V]#.IKWREOOIVRSVWO Spør tre elever hvilke språk de snakker. 1. Hvilke språk snakker du, ________________________________________ ? Jeg snakker _______________________________________________________ 2. Hvilke _______________

_________________ du, _________________ ?

Jeg ______________________________________________________________ 3. ______________________________________________________________ ? _________________________________________________________________

9 Du og jeg Se side 14–16 i tekstboka. a) Skriv svarene. 1. Hva heter du? ___________________________________________________ .IKLIXIV 2. Er du en gutt eller en jente? _______________________________________ 3. Hvor gammel er du? _____________________________________________ 4. Hvor kommer du fra? ____________________________________________ 5. Hvor bor du? ___________________________________________________ 6. Hva er ditt morsmål? ____________________________________________

Hei!

9


b) Spør en gutt eller en jente i klassen din: ,ZSVOSQQIVHYJVE# ,ZSVFSVHY# ,ZEIVHMXXQSVWQpP#

,ZELIXIVHY# ,ZSVKEQQIPIVHY#

10 Her er Ada Se side 14–16 i tekstboka. a) Les om Ada og Sihab. Her er Ada Ada er en jente. Hun er 12 år. Ada kommer fra Polen. Hun bor i Norge. Hun snakker polsk.

Her er Sihab Sihab er en gutt. Han er 10 år. Sihab kommer fra Somalia. Han bor i Norge. Han snakker somali.

b) Skriv om Tom, Lisa, Gry og Nasir.

10

,IVIV8SQ ____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

Norsk start


____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

11 Farger Se side 19 i tekstboka. a) Øv deg på å si navnet på fargene. b) Skriv riktig farge. Genseren er __________ .

Genseren er __________ .

Støvlene er

Buksa er

Buksa er

__________ .

__________ .

__________ .

)OWIQTIP &YOWEIVFPp

Skoene er ___________ .

Hei!

11


c) Skriv og fargelegg. Hvilken farge liker Nasir?

_______________________

Hvilken farge liker Ada?

_______________________

Hvilken farge liker du?

_______________________

Hvilken farge liker Lisa, tror du?

_______________________

d) Skriv om deg selv. ,IM .IKLIXIV

12 Personlig pronomen Se «Gule sider» side 20 i tekstboka. Skriv inn:

LERLYRZMHIVIHI )OWIQTIP,ZMPOIXWTVpOWREOOIV%HE#,YRWREOOIVTSPWO

12

Hvilket språk snakker Tom?

___________ snakker thai.

Hvilket språk snakker Lisa?

___________ snakker portugisisk.

Norsk start


:M WREOOIVRSVWO

Hvilket språk snakker _____________ , Gry og Ole? _______ snakker norsk. Snakker Gry og Ole norsk?

Ja, _________ snakker norsk.

13 Spørreord Se «Gule sider» side 21 i tekstboka. a) Lag spørsmål til svarene. Bruk: LZELZSVLZIQLZMPOIRLZMPOI )OWIQTIP,ZELIXIVLYR# ,YRLIXIV%HE

____________________________________ ?

Han heter Nasir.

____________________________________ ?

Han bor i Norge.

____________________________________ ?

Ada kommer fra Polen.

____________________________________ ?

Hun snakker polsk og norsk.

____________________________________ ?

Hun liker blå.

b) Lag minst fire spørsmål. Bruk spørreordene:

LZIQLZELZSVLZMPOIRLZMPOIXLZMPOI _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Hei!

13


14 Ordbank NORSK

MORSMÅL

jeg du han hun vi dere de en gutt en/ei jente en/ei dame en mann et land et språk

15 Jeg kan SETT KRYSS VED DET DU KAN si alfabetet på norsk telle på norsk fra 1 til 30 si navn på tiere fra 10 til 100 si navn på hundrere fra 100 til 1000 si navn på fargene si hva jeg heter si hvor gammel jeg er si hvor jeg kommer fra si hvilket språk jeg snakker bruke spørreord

14

Norsk start

JEG KAN
 2-:e

  :IRRIV 1 Fortell om bildet Se side 116 i tekstboka. Hva ser du på bildet? Tror du disse jentene er gode venner? Hvorfor er de glade, tror du? Hva tror du de skal gjøre sammen?

2 Vi er venner Se side 118 i tekstboka. a) Hva liker dere å gjøre sammen med venner? Diskuter og lag et tankekart:

,:%/%2 :)22)6+.“6) 7%11)2#

Mat og drikke

81


b) Venner hjelper hverandre. Hvordan kan venner hjelpe hverandre? Diskuter og lag en liste over det dere snakket om.



KMHOSHPHGOHNVHU

    

3 Ny i klassen Se side 119 i tekstboka. a) Det er flere elever i klassen som vil være venner med Mari. Hvordan viser de det? Hva sier de til Mari på fredag? Hva gjør de? Hvem leker Mari med i friminuttet? b) Skriv fem setninger om klassens tur i skogen. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

4 Uvenner og venner Se side 120 i tekstboka. a) Svar på disse spørsmålene.

82

Norsk start


Alene 1. Hvem går Gry vanligvis hjem sammen med? __________________________________________________________________ 2. Hvorfor går hun alene i dag? __________________________________________________________________ 3. Hva ville Gry gjøre i friminuttet? __________________________________________________________________ 4. Hva gjorde Lisa og Mari i friminuttet? __________________________________________________________________ 5. Hvordan hadde Gry det i friminuttet? __________________________________________________________________ b) Tom og Sihab krangler. Hva kan de si til hverandre for å bli venner igjen?

5 Kan dere chatte på norsk? Se side 122 i tekstboka. Skriv en chat sammen. Skriv annenhver setning.

chatte = snakke (skriftlig) på internett

Venner

83


6 Verb Se «Gule sider» side 124–125 i tekstboka. a) Svar på spørsmålene. Hva liker Nasir å gjøre?

,ERPMOIVp ____________________________

Hva gjør han i dag?

______________________________________

Hva gjorde han i går?

______________________________________

Hva liker du å gjøre?

______________________________________

Hva gjør du nå?

______________________________________

Hva gjorde du sist onsdag?

______________________________________

Hva liker vennen din å gjøre? ______________________________________ Hva gjorde vennen din i går? ______________________________________ b) Skriv setningene under med verbene i preteritum. Finn verbene i skjemaet på side 125 i tekstboka. )OWIQTIP)PIZIRIPMOIVpOEWXIFEPP(IOEWXIXFEPPMJVMQMRYXXIX

84

1. Tom liker å spise pizza.

Han _____________ mange pizzastykker i går!

2. Margot liker å snakke norsk.

Hun _____________________________ norsk før hun flyttet hjem til Polen.

3. Ada liker å gå på tur.

Hun __________________ på tur i fjellet sist lørdag.

4. Lisa liker å få gaver.

Hun ________________ en dvd til fødselsdagen.

5. Kim liker å se på film.

Han ___________________________ en spennende film i høstferien.

6. Fatima liker å gjøre lekser.

Hun _____________________________ matematikkleksa på søndag.

Norsk start


7 Ordbank NORSK

MORSMÅL

en venn en bestevenn en tur en skog gjemsel en kino en film leke kaste sykle snakke krangle løpe alene

8 Jeg kan SETT KRYSS VED DET DU KAN

JEG KAN

snakke om hva jeg liker å gjøre spørre andre om hva de liker å gjøre spørre noen om vi skal leke sammen spørre andre hva de har lyst til å leke foreslå ting vi kan gjøre sammen spørre om jeg skal hjelpe noen spørre om noen vil hjelpe meg si «unnskyld» hvis jeg har kranglet med noen

Venner

85
 2-:e

  0ERHIXPERKXQSXRSVH 1 Fortell om bildet Se på bildet side 206 i tekstboka. Hva ser du på bildet? Hvor tror du dette er? Er bildet fra kysten eller fra fjellet? Hvilken årstid er det? Hvilken tid på døgnet er det? Det går et hull gjennom fjellet. Hvordan tror du det har blitt slik?

2 Hva er hva? Skriv på bildet:

138

Norsk start

hav – fjord – fjell – vidde – foss – elv – innsjø – skog


3 Lag en quiz om Norge a) Lag fem spørsmål hver om Norge. 1 ________________________________________________________________ 2 ________________________________________________________________ 3 ________________________________________________________________ 4 ________________________________________________________________ 5 _________________________________________________________________ b) Svar på hverandres spørsmål.

4 Landsdelene Se på kartet på side 209 i tekstboka. a) Norge er delt inn i fem landsdeler. eler. Skriv navnene på landsdelene.

19

1 ___________________________________ _______ 18 ______ 2 ___________________________________ 3____________________________________ ______ ______ 4 ____________________________________

17

_____ 5 ____________________________________ b) I hvilken landsdel bor du?

16

___ _____________________________________ 15 14

5 Fylkene a) Norge er delt inn i 19 fylker. Plasser fylkene på kartet. Bruk et atlas.

10

11

13

9

6

12 4

1 2

5

8

7

3

Landet langt mot nord

139


1 _____________________________

2 _____________________________

3 _____________________________

4 _____________________________

5 _____________________________

6 _____________________________

7 _____________________________

8 _____________________________

9 _____________________________

10 _____________________________

11 _____________________________

12 _____________________________

13 _____________________________

14 _____________________________

15 _____________________________

16 _____________________________

17 _____________________________

18 _____________________________

19 _____________________________ b) I hvilket fylke bor du? ________________________________

6 Hva hører sammen? Sett strek over det ordet som ikke hører sammen med de tre andre. 19 fylker Sverige Norge 5 landsdeler

innsjø ferskvann Mjøsa ski

bartrær barskog isbre barnåler

hav kyst blåbær saltvann

vann elv bartrær drikkevann

snø elg is isbre

140

Norsk start

midnattssol Nord-Norge isbjørn reinsdyr

blad saltvann bjørk løvskog

elv blandingsskog Glomma renner ut i Oslofjorden

Sørlandet skjærgård isbre holme


7 Naturen der jeg bor Fortell om naturen der du bor. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

8 Kryssord Fyll inn i kryssordet. 1

/ 7

8

2

/

9

7

3

-

4

7

5

)

6

&

&

* 7

10

Â&#x201C;

11

12

*

7

13

14

15

2

1 16

,

,

17

18

+

19

+

20

)

21

:

7

22

7

23

Landet langt mot nord

141


Vannrett: 1 Du kan se hav, land og byer på det 3 Snø som ikke smelter om sommeren, blir til en … 7 Oslo er Norges største … 9 Der er mange trær i en … 11 En himmelretning 12 I Norge er det mange områder med høye … 13 En himmelretning 14 En himmelretning 15 Norges største innsjø heter … 17 En stor vidde som ligger mellom Bergen og Oslo 20 Glomma er en ... 23 Det er hvitt, og det faller ned fra himmelen Loddrett: 2 Landområder som ligger mot havet, kaller vi for en … 4 Norges lengste fjord heter … 5 Et stort dyr som blir kalt «Skogens konge» 6 Noe som du kan plukke i skogen 8 Vann som renner bratt ned fra et fjell 10 En landsdel i Norge 16 Store deler av Norge grenser mot et … 18 Norges lengste elv heter … 19 Navn på et vanlig bartre i Norge 21 En himmelretning 22 Mange i Norge liker å stå på …

9 Farlig ferd over fjellet Les side 213–214 i tekstboka.

Sammendrag er det viktigste i en tekst.

Velg en av oppgavene under. a) Lag et sammendrag av teksten «Farlig ferd over fjellet». eller b) Svar på disse spørsmålene fra teksten «Farlig ferd over fjellet»: Hvor skal Nasir og foreldrene hans kjøre med bil? Hvilken årstid er det? Hvorfor kan det være farlig å kjøre over fjellet? Hva er «Hardangervidda»? Hvordan ser det ut på Hardangervidda? Hvorfor kjører bilen så sakte på vidda?

142

Norsk start


*EVPMKJIVHSZIVJNIPPIX __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

10 Besseggen Se p책 bildet side 215 i tekstboka. a) Beskriv det du ser p책 bildet. b) Lag en fortelling om jenta p책 bildet. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Landet langt mot nord

143


11 Gry på sommerferie Se side 216–217 i tekstboka. a) Hvor har Gry vært på ferie? b) Lag en liste over hva Gry har sett og opplevd i ferien. • ________________________________________________________________ • ________________________________________________________________ • ________________________________________________________________ • ________________________________________________________________ • ________________________________________________________________ • ________________________________________________________________ • ________________________________________________________________ • ________________________________________________________________ • ________________________________________________________________ • ________________________________________________________________ • ________________________________________________________________ • ________________________________________________________________

12 Samer Se side 218–219 i tekstboka. a) Lag en faktatekst om samene.

144

Norsk start


b) Fortell om samedraktene på bildet side 218 i tekstboka. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ c) Hva gjør Ante og familien hans? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

13 Lisa på ferietur Se side 220 i tekstboka. Svar på spørsmålene. 1. Hvor er Lisa på sommerferie? _____________________________________ 2. Hvem er Lisa sammen med? _______________________________________ 3. Hva gjør Lisa og venninnen i ferien? _______________________________ __________________________________________________________________

14 Blåbærtur Se side 221 i tekstboka. 1. Hvor er foreldrene og brødrene til Lisa på sommerferie? _________________________________________________________ 2. Hva skjer når de er på blåbærtur? _________________________________________________________ 3. Hvorfor kalles elgen «skogens konge», tror du? __________________________________________________________

Landet langt mot nord

145


15 Jeg gikk en tur på stien a) Les teksten til denne sangen. Jeg gikk en tur på stien Jeg gikk en tur på stien, Jeg søkte skogens ro. Da hørte jeg fra lien en gjøk som gol ko-ko. Ko-ko, ko-ko, ko-ko ko-ko ko-ko. Ko-ko, ko-ko, ko-ko ko-ko ko-ko. b) Hva handler sangen om?

16 Presens perfektum Se «Gule sider» side 222–223 i tekstboka. Gjør disse setningene om fra preteritum til presens perfektum. Eksempel: preteritum

Per og Morten snakket om geografiprøven.

presens perfektum

Per og Morten har snakket om geografiprøven.

preteritum

presens perfektum

1. Lillebror og storebror så en elg. __________________________________ __________________________________ 2. Lisa sto på vannski.

__________________________________ __________________________________

3. Nasir kjørte med bil til Oslo.

__________________________________ __________________________________

4. Per skrev om elver og innsjøer i Norge på geografiprøven.

__________________________________ __________________________________

5. Gry var på ferie i Nord-Norge.

146

Norsk start

__________________________________


__________________________________ 6. Gry gikk opp Galdhøpiggen.

__________________________________ __________________________________

7. Mange kom til Norge med fly.

__________________________________ __________________________________

17 Ordbank NORSK

MORSMÅL

natur en kyst en fjord et fjell en/ei vidde en skog en innsjø en/ei elv en isbre en himmelretning et fylke en landsdel

18 Jeg kan SETT KRYSS VED DET DU KAN

JEG KAN

fortelle om naturen i Norge navn på landsdeler og fylker i Norge samtale om ulike aktiviteter utendørs bruke presens perfektum i setninger

Landet langt mot nord

147

Profile for Cappelen Damm

Norsk start 5-7 arbeidsbok  

Norsk start 5-7 arbeidsbok

Norsk start 5-7 arbeidsbok  

Norsk start 5-7 arbeidsbok

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded