__MAIN_TEXT__

Page 1


MATEMATIKK 2B fra CAPPELEN DAMM Grunnbok

Hanne Hafnor Dahl May-Else Nohr

Bokmål


;ƶAƹCƷ;Ƹ I Matematikk 2 fra Cappelen Damm vil dere utforske matematikk. Sammen med lærer og klassekamerater skal dere diskutere ulike måter å løse oppgavene på. Alle må være aktive i matematikktimene, fordi dere lærer av å snakke sammen og diskutere.

Kapittelstart Hvert kapittel har et bilde med en fin historie til. Når dere leser historien og samtaler om bildet, kan dere sammen med Mattis, Mira og Jon undre dere over ulike matematiske problemstillinger. Her finner dere også målene for kapittelet og begrepene dere skal lære. Vi tenker er en utvalgt startoppgave som hjelper dere med å utforske og samtale om innholdet i delkapittelet. Vi lærer viser en eller flere løsninger som dere kan studere og reflektere over sammen. På denne måten kan dere utvikle en god forståelse av temaet dere skal jobbe med. ?-oppgavene kan dere løse sammen med klassekamerater. Her er det flere måter å tenke på for å løse oppgavene. Snakk sammen: Hva er likt, og hva er forskjellig? Lytt til andres tenkemåter, og prøv å forstå hvordan de tenker.


Øve 1 og Øve 2 er oppgaver som dere kan gjøre på egen hånd. Det kan være lurt å gjøre Øve 1 før dere gjør Øve 2.

Problem er problemløsingsoppgaver. Disse må dere kanskje jobbe mer med og prøve flere ganger før dere klarer å løse dem. Noen av oppgavene har flere løsninger. Klarer dere å finne alle? Det er lurt å samarbeide om å løse disse problemene. Sant eller usant? er en morsom quiz med påstander som enten er riktige eller gale, og noen er kanskje begge deler.  Kanskje er dere litt uenige om svaret? Da må dere diskutere og argumentere for det dere mener.

Vi ønsker dere et skikkelig morsomt og lærerikt år!

Min stjerneside er

Spill. På slutten av

en oppgave som gir

hvert kapittel er det

dere mulighet til å

et morsomt spill som

vise hva dere har

dere også lærer

lært.

matematikk av.


Mosse og Millii

Mat Mattis ttis

Mira Mira

Jon Jo on

Olga Olg ga

Radius R


DƸ>ƹBƮ

6 7 8 9 10

Tallenes og myntenes verdi Tallene til 200

8

Tallmønster

14

Addisjon på tom tallinje

20

Subtraksjon på tom tallinje

26

Problem

32

Min stjerneside og spill

34

Addisjon og subtraksjon Hoderegning

38

Addisjon med tierovergang

44

Subtraksjon med tierovergang

50

Tekstoppgaver med addisjon

56

Tekstoppgaver med subtraksjon

62

Problem

68

Min stjerneside og spill

70

Problemløsing Tegne blokker

74

Oppgaver med flere steg

78

Oppgaver med flere valg

82

Oppgaver med flere løsninger

86

Problem

90

Min stjerneside og spill

92

Lengde og areal Sammenlikne lengder og høyder

96

Måle med ulike ting

100

Måle med linjal

104

Areal

110

Problem

114

Min stjerneside og spill

116

Tenke og planlegge Lage planer

120

Lage koder med symboler

124

Koder i rutenett

128

Problem

132

Min stjerneside og spill

134


6

6

7ƶBƯDƯEƱ CǃDƾ;Ƹ;ƽLƯHƮ?

MATEMATIKK 2B FRA CAPPELEN DAMM


MÅL

BEGREPER

• utforske tallene til 200

hundrere - tiere - enere

• utforske og oppdage tallmønster

tallfølge - tallmønster

• bruke tom tallinje til addisjon

tom tallinje

• bruke tom tallinje til subtraksjon

verdi

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

6 TALLENE OG M Y NTENES VERDI

7


7ƶBƯDƯJƳB  Vi tenker Mattis sparer en 10-krone hver er uke. Nå har han 130 kr til sammen. n. an i Hvor mange 10-kroner har han sparebøssen? Hvordan kan Mattis veksle pengene sine?

Vi lærer Mattis teller med 10 av gangen til 100. Så teller han videre fra 100: 110 - 120 - 130 Mattis kan veksle 10 10-kroner til en 100-lapp.

Elevene kan finne flere måter å veksle pengene på.

8

MATEMATIKK 2B FRA CAPPELEN DAMM

Hvor mange uker har jeg spart?


Hvor mange sugerør er det på hvert bilde? Hvordan teller dere?

Hvor mange?

sugerør

sugerør

kr

kr

Hvor mange 10-kroner er det i 200 kr?

kr Elevene bruker konkreter som for eksempel sugerør, multibase-materiell eller lekepenger. Snakk sammen om forskjellen på å telle 101-102-103, og 110-120-130.

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

6 TALLENE OG M Y NTENES VERDI

9


Tegn penger i sparegrisene. Tegn på to ulike måter.

10

180 kr

180 kr

108 kr

108 kr

164 kr

164 kr

MATEMATIKK 2B FRA CAPPELEN DAMM


Hvor mange kroner til sammen? Hundrere

Tiere

Enere

Kr

kr

kr

kr

kr

Hvor mange 10-kroner er det i 150 kr? Hvor mange 1-kroner er det i 155 kr?

Snakk med elevene om at det er 15 10-kroner i 150 kr. Mange elever tror det kun er 5 10-kroner i 150 kr. Elevene kan også finne andre måter å veksle på.

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

6 TALLENE OG M Y NTENES VERDI

11


Ă˜ve 1 Hvor mange kroner til sammen?

kr

kr

kr

kr

Skriv et tall som har høyere verdi enn tallene over. Skriv et tall som har lavere verdi enn tallene over. Tegn 124 kr.

kr 12

MATEMATIKK 2B FRA CAPPELEN DAMM


Øve 2 Bruk sifrene og lag 4 forskjellige tall.

5 9 1

Hvilket av tallene har høyest verdi? Hvilket av tallene har lavest verdi?

Bruk sifrene og lag 4 forskjellige tall.

1 3 7

Hvilket av tallene har høyest verdi? Hvilket av tallene har lavest verdi?

Hvilket tall? 1 hundrer 5 tiere 9 enere 1 hundrer 6 enere 12 tiere 3 enere

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

.

Hvor mange tiere er det i 120?

. .

6 TALLENE OG M Y NTENES VERDI

13


7ƶBƷýDƽJƯH Vi tenker Mira og Jon lager et perlekjede. Mønsteret de lager er annenhver gul og grønn perle. De bruker like mange perler av hver farge. ge. vor Hvor mange perler kan kjedet ha, og hvor mange perler kan det ikke ha?

Kan perlekjedet ha 19 perler?

Vi lærer Antallet perler i perlekjedet må være et partall siden det er like mange perler av hver farge. Perlekjedet kan bestå av for eksempel 18 eller 20 perler, men ikke kke 19 perler. 19 er et oddetall, så det går ikke.

Snakk om at perlene danner et mønster. Dette mønsteret kan også skrives som en tallfølge med p partall.

14

MATEMATIKK 2B FRA CAPPELEN DAMM


Mosse lager et perlekjede med dette mønsteret. Han bruker like mange perler av hver farge. Hvor mange perler kan perlekjedet ha?

Kan perlekjedet ha 15 perler? Kan perlekjedet ha 18 perler? Kan perlekjedet ha 20 perler? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Ser dere et mønster i antall perler det kan være?

Olga lager et perlekjede av 20 perler. Mønsteret er 5 rosa og 5 gule perler. erler. Hvor mange rosa perler? Hvor mange gule perler? Kan jeg la lage age noen andre mønstre med perlene mine?

Mattis lager et perlekjede av 100 perler. r. Mønsteret er 10 grønne og så 10 rosa perler. Hvor mange grønne perler? Hvor mange rosa perler?

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

6 TALLENE OG M Y NTENES VERDI

15


Hvordan er mønsteret?

2

4

6

1

3

5

5

10

15

3

6

9

20

18

16

Snakk om at tallmønsteret øker med et visst antall om gangen, og at det minker med et visst antall om gangen.

16

MATEMATIKK 2B FRA CAPPELEN DAMM


Hvordan er mønsteret?

28

29

32

30 30

38

36

34

24

26

29

27

28

Hvilket tall? To mer enn 25?

To mindre enn 25?

To mer enn 38?

To mindre enn 38?

Hvordan tror dere mønsteret fortsetter? Forklar hvordan dere tenker.

1

3

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

6

6 TALLENE OG M Y NTENES VERDI

17


Øve 1 1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16

17

18

9

10

19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 En mer enn 27 er

. .

En mindre enn 27 er To mer enn 29 er

.

Ti mer enn 29 er

.

To mindre enn 21 er

.

Ti mindre enn 33 er

.

25 + 10 = 35. Det er det samme som 10 mer enn 25.

Regn ut.

18

17 + 10 =

14 – 10 =

29 + 10 =

34 – 10 =

30 + 10 =

38 – 10 =

MATEMATIKK 2B FRA CAPPELEN DAMM


Øve 2 Hvor mange kroner? kr En krone mer enn 156 kr er

kr.

Ti kroner mer enn 156 kr er

kr. kr.

Ti kroner mindre enn 156 kr er To kroner mer enn 156 kr er To kroner mindre enn 156 kr er Tjue kroner mer enn 156 kr er Tjue kroner mindre enn 156 kr er

156 - 10 = 146 Det er det samme som 10 mindre enn 156.

kr.

En krone mindre enn 156 kr er

kr. kr. kr. kr.

Regn ut. 156 + 10 =

180 – 10 =

143 + 10 =

175 – 10 =

105 + 10 =

100 – 10 =

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

6 TALLENE OG M Y NTENES VERDI

19


:Ʈ?ƽ@ƹDƺ›JƹCƾ7ƶBƳDƴ; Er det flere måter å tenke på? Jeg tenker 6 +2 62 20 0+3=?

Vi tenker Jon og Mattis teller opp pengene ne de har i sparebøssene sine. Jon har 62 kr og Mattis har 23 kr. Hvor mange kroner har de til sammen? ammen? Hvordan tenker dere?

Vi lærer Mattis teller videre med 10 om gangen fra 62. Så teller han med 1 om gangen til 85. rt

sta

+ 10

+ 10

+3

62 + 62

72

82

85

Jon legger sammen alle 10-kronene først, og så alle 1-kronene. 8 tiere og 5 enere er 85 kr til sammen.

20

MATEMATIKK 2B FRA CAPPELEN DAMM

=


Olga har 43 kr i sparegrisen sin. Hun får 3 tiere av bestemor. Hun tegner tierhopp på tom tallinje for

43 kr

å finne ut hvor mye hun har til sammen. Hvor mange kroner har Olga nå?

rt

sta

+ 10

+ 10

+ 10

43

?

Mira har 54 kr. Hun får 20 kr av mormor. Hvor mange kroner har hun til sammen? Tegn hopp på tom tallinje og skriv regnestykket. sta

rt

54 +

=

54

Mattis har 37 kr. Han får 30 kr av farfar. Hvor mange kroner har han til sammen? Tegn hopp på tom tallinje og skriv regnestykket. rt

sta

+

=

37

Elevene kan tegne og forklare for hverandre hvordan de har tenkt.

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

6 TALLENE OG M Y NTENES VERDI

21


Hvor mye til sammen? Hopp med 10 om gangen.

t

r sta

+ 10

+ 10

Hvor mye er 40 + 30?

+ 10

30 +

=

60 +

=

70 +

=

20 +

=

30

rt

sta

+ 10

+ 10

+ 10

60

rt

sta

+ 10

+ 10

+ 10

70

sta

rt

+ 10

+ 10

+ 10

20

Mira har spart 154 kr. Hun sparer 3 tiere til. Hvor mange kroner har hun nĂĽ? Tegn tierhopp pĂĽ tom tallinje.

22

MATEMATIKK 2B FRA CAPPELEN DAMM


Hvor mye til sammen? 37 + 10 + 2 =

45 + 40 + 3 =

65 + 20 + 3 =

37 + 20 + 1 =

Hvilket ord? Fyll ut bokstavene i tabellen under og les ordet. 32 + 16 =

R

54 + 45 =

I

62 + 22 =

S

82 + 13 =

A

71 + 17 =

U

14 + 71 =

D

48

95

Š Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

Du kan tegne hopp pĂĽ en tom tallinje.

85

99

88

84

6 TALLENE OG M Y NTENES VERDI

23


Øve 1 Hvor mye til sammen? Tegn hopp på tom tallinje for å vise hvordan du tenker. rt

sta

24 + 30 = 24

sta

rt

28 + 21 = 28

rt

sta

62 + 33 = 62

rt

sta

32 + 26 = 32

24

36 + 30 + 1 =

41 + 15 =

46 + 20 + 3 =

26 + 32 =

31 + 10 + 2 =

53 + 14 =

77 + 20 + 2 =

61 + 33 =

MATEMATIKK 2B FRA CAPPELEN DAMM


Øve 2 Hvor mye til sammen?

75 32 63 56 48 27 84

+ 10

+3

+ 40

+4

+ 20

+5

+ 40

+2

+ 50

+2

+ 30

+2

+ 10

+6

Jeg adderer tiere først, og så enere.

73 + 26 =

63 + 21 =

35 + 34 =

13 + 45 =

41 + 36 =

24 + 24 =

43 + 43 =

55 + 32 =

82 + 18 =

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

6 TALLENE OG M Y NTENES VERDI

25


KƬJƼ7ƵIƴEƸF›JƹCƾ7ƶBƳDƴ; Vi tenker Mira har 64 kr. Hun bruker 33 kr på fotballkort. Hvor mange kroner har hun igjen? Hvordan tenker dere?

64 kr

Vi lærer Mira teller først bakover med 10 av gangen fra 64 til 34. Så teller hun med 1 av gangen til 31. -3

31

- 10

34

- 10

44

- 10

54

sta

64

Hun kan også trekke fra tierne, og så enerne.

X X X

26

MATEMATIKK 2B FRA CAPPELEN DAMM

X X X

rt

60 – 30 = 30 4–3=1


Hva er forskjellen på å hoppe forover og bakover på en tallinje?

Olga har 78 kr. Hun kjøper en kanelbolle til 20 kr. Hvor mange kroner har Olga igjen? Hun tegner tierhopp på tom tallinje for å finne det ut.

- 10

- 10

sta

rt

78 kr

Jon har 46 kr. Han kjøper en spinner til 20 kr. Hvor mange kroner har Jon igjen? Tegn hopp på tom tallinje, og skriv regnestykket. sta

20 kr

rt

=

46 46

Mattis har 85 kr. Han kjøper et blad til 30 kr. Hvor mange kroner har Mattis igjen? Tegn hopp på tom tallinje, og skriv regnestykket. sta

30 kr

rt

-

=

85

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

6 TALLENE OG M Y NTENES VERDI

27


Skriv tallene som mangler. - 10

sta

rt

34 – 10 = 34

- 10

- 10

sta

rt

55 – 20 = 55

- 10

- 10

- 10

sta

rt

76 – 30 = 76

-3

- 10

- 10

sta

rt

47 -

=

58 -

=

47

-1

- 10

- 10

sta

rt

58

28

MATEMATIKK 2B FRA CAPPELEN DAMM


Ser du sammenhengen?

Trekk fra tiere og enere. 47 – 10 – 3 =

36 – 10 – 4 =

47 – 13 =

36 – 14 =

53 – 10 – 2 =

66 – 10 – 5 =

53 – 12 =

66 – 15 =

27 - 10 - 6 =

72 - 10 - 1 =

27 - 16 =

72 - 11 =

Hvordan tenker dere når dere regner?

100 - 30

65 - 23

64 - 4

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

47 - 40

6 TALLENE OG M Y NTENES VERDI

29


Øve 1 Tegn hopp på tallinja for å vise hvordan du tenker. sta

rt

36 – 14 = 36 sta

rt

47 – 25 = 47 sta

rt

88 – 16 = 88 sta

rt

94 – 12 = 94

Du kan tegne tom tallinje i kladdeboka når du regner.

30

68 – 34 =

99 – 66 =

75 – 23 =

68 – 60 =

99 – 33 =

75 – 12 =

68 – 27 =

99 – 55 =

75 – 41 =

68 – 26 =

99 – 22 =

75 – 25 =

MATEMATIKK 2B FRA CAPPELEN DAMM


Øve 2 Tegn strek til snømannen som viser like mye.

79 – 13

45 – 12

33

55 – 11

67 – 34

44

99 – 33

88 – 44

55

98 – 43

87 – 32

66

Elevene kan gjerne tegne tallinjer som en hjelp til utregning.

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

6 TALLENE OG M Y NTENES VERDI

31


Problem 1 Bruk sifrene og lag tre ulike tresifrede tall.

1

2

3

Sorter tallene etter størrelse.

Problem 2 Hvor skal Mira skrive tallene 1, 2 og 3 i rutenettet? Hun kan bare skrive tallene en gang i hver rad bortover, og en gang i hver kolonne nedover.

1 2

32

Prøv deg fram.

3

MATEMATIKK 2B FRA CAPPELEN DAMM


Problem 3 Hvilken verdi har formene? =7

= 17

=

=

Prøv de! g fram

= 25

= 32

= 52

Sant eller usant? Det er 10 tiere i 100.

JA

NEI

99 er 19 mer enn 90.

JA

NEI

3 tiere er mer enn 29.

JA

NEI

10 mer enn 54 er 64.

JA

NEI

5 tiere er mer enn 61.

JA

NEI

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

6 TALLENE OG M Y NTENES VERDI

33


Min stjerneside Løs oppgaven. Bruk gjerne tom tallinje. Vis hvordan du tenker.

64 - 33 = ? Vis to ulike måter å løse oppgaven på.

Forklar en venn hvordan du løser regnestykket.

62 - 23 = ?

34

MATEMATIKK 2B FRA CAPPELEN DAMM


Dere trenger • kladdeark • en terning • en spillebrikke til hver spiller

Addisjonsspill

Spill to til fire sammen. 1 Kast terning etter tur. 2 Flytt spillebrikken like mange plasser fram som terningen viser. Hvis terningen viser 5 prikker og spilleren lander på 77, skal spilleren regne ut 77 + 5. Regner spilleren ut riktig svar, blir brikken liggende. Hvis spilleren svarer feil, må brikken flyttes tilbake til plassen den lå på. 3 S pilleren som som kommer kommerr først først i mål, mål, vinner vinner spillet. spillet. Spilleren 77

9

26

34

47

100

13 6 55

70

50

39

18

14

5

1

12

29

60

11

56 13 45

99

91

8 19

80

70

40

49

79

30

44

89 59

113

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt.

71

69

90

80

6 TALLENE OG M Y NTENES VERDI

35

Profile for Cappelen Damm

Matematikk 2B fra Cappelen Damm Grunnbok blaibok  

Matematikk 2B fra Cappelen Damm Grunnbok blaibok