Marine Le Pen og høyrepopulismen i Europa av Sørsdahl og Ask

Page 1Marine Le Pen og høyrepopulismen i EuropaElin Sørsdahl og Alf Ole Ask

Marine Le Pen og høyrepopulismen i Europa


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2017 ISBN 978-82-02-53471-4 Boken har fått støtte fra Pressens Faglitteraturfond (PFF) og Fritt Ord 1. utgave, 1. opplag 2017 Illustrasjoner: Santiago Vergara s. 126 og 222, Europaparlamentet s. 138 og 162, alle øvrige Elin Sørsdahl / Alf Ole Ask Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Omslagsfoto: Europaparlamentet Sats: Type-it AS, Trondheim 2017 Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, 2017, Latvia Satt i 10.1/13 pkt. Sabon og trykt på 100 g Munken Premium Cream 1,3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Innhold

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Kapittel 1: De er mange, de er sinte og de er redde . .

13

Kapittel 2: Hvem er Marine Le Pen? . . . . . . . . . . . .

34

Kapittel 3: Eliten som sier den er folkelig . . . . . . . .

63

Kapittel 4: Hvordan gjøre høyrepopulismen stueren? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

Kapittel 5: EU er høyrepopulismens gode fiende . . . 124 Kapittel 6: Mediene – motspillere, medspillere eller bare nyttige idioter? . . . . . . . . . . . . . . . 157 Kapittel 7: Burkini, terrorfrykt og høyrepopulisme . . 178 Kapittel 8: Marine Présidente – er det mulig? . . . . . 202 Kretsen rundt Marine Le Pen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Front National – historikk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Litteraturliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Noter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251Til Mathias og Nickolas – to globaliserte norske europeereForord

Da vi startet arbeidet med denne boken, var Storbritannia med i EU. Donald Trump var ennå ikke nominert som republikanernes presidentkandidat. Italienerne hadde heller ikke sagt nei til grunnlovsendringer i en folkeavstemning og kastet Matteo Renzi som statsminister. Begivenhetene har grepet inn i arbeidet. Boken handler mye om Marine Le Pen og Front National (Nasjonal Front). Hun og partiet kan få det store nasjonale gjennombruddet ved presidentvalget i mai 2017 og ved valget til den franske nasjonalforsamlingen få uker senere. Vi har forsøkt å skildre hva som rører seg i det franske samfunnet og i fransk politikk. Det har vi gjort gjennom en rekke samtaler med franskmenn flest, partimedlemmer, sympatisører, journalister og eksperter. Marine Le Pen har også en fascinerende personlig historie, som denne boken forteller om. Vi har møtt både Le Pen og flere av de andre ledende høyrepopulistene i Europa. Rett etter terrorangrepet i USA i 2001 kjøpte vi huset til 85 år gamle Madame Gonzales. Huset ligger i en landsby sør i Frankrike, nesten på grensen til Spania. Stort lenger fra den politiske, økonomiske og kulturelle eliten i Paris kommer man ikke, i dette området som er blant Frankrikes fattigste. Medaljen hennes for lang og tro tjeneste i Kommunistpartiet henger fortsatt på veggen vår. Samme år tapte Kommunistpartiets ordfører makten i byen etter 9


18 år. Sist gang velgerne i byen vår stemte, var i 2015. Da foretrakk 48 prosent av dem Front National. Den gangen gjaldt det valget til regionene. Året før ble Marine Le Pens parti også størst i vår valgkrets ved valget til Europaparlamentet. Naboene våre, de vi kjøper grønnsaker av, avishandleren eller folk vi tar en kaffe med; mange av dem har foretatt en politisk reise fra ytterste venstre til ytterste høyre. Vi har forsøkt å finne ut hvorfor, og prosjektet vårt har også vært å gi en stemme til noen helt vanlige franskmenn. Boken handler om høyrepopulismen. Selvsagt finnes det en venstrepopulisme. Likhetstrekkene finnes mellom populismen til høyre og venstre. Venstrepopulismen er langt fra like betydningsfull akkurat nå, derfor denne avgrensningen. Vi har lagt til grunn noe av den omfattende forskningen som finnes. Men ikke bare det. Boken er et journalistisk produkt. Vi har snakket med folk for å få en forståelse av hva som skjer utenfor møterommene der den politiske makten finnes. Vi har begge lang fartstid fra utenriksjournalistikk i både Europa og USA. Ikke minst har vi dekket valg i en rekke land i EU og flere amerikanske presidentvalg. Vi har også forsøkt å se kritisk på forholdet mellom høyrepopulismen og mediene. Terrorens betydning for fremveksten av høyrepopulisme behandler vi også. Høyrepopulismen er ikke en bevegelse som kun endrer Frankrike. Den preger mange land i Europa. Høyrepopulismen gir seg ulike utslag i Europa og i USA. Den er ikke helt lik fra land til land i Europa heller. Den preges, som alle politiske strømninger, av nasjonale ulikheter. I boken peker vi på felles trekk. Dyrkingen av det nasjonale, motstand mot innvandrere og skepsis mot EU er felles for alle partiene vi skriver om. Vi har derfor valgt å presentere et knippe par10


tier som ligner på hverandre, og som i dag preger den politiske utviklingen i Europa. Siden vi var nødt til å gjøre en avgrensning, har vi i hovedsak konsentrert oss om partier i det gamle Vest-Europa. Noen vil sikkert spørre hvorfor vi ikke har skrevet mer om Frp. Her har vi valgt å konsentrere oss om partier med direkte innflytelse i EU. Front National har vært viktig for å danne en bredere front av disse partiene på europeisk nivå. Her har Marine Le Pen vært helt avgjørende. Hun er i dag den førende skikkelsen på denne fløyen i Europa. Hun har klart det faren Jean-Marie Le Pen aldri klarte, nemlig å skape et internasjonalt nettverk, i alle fall på europeisk nivå. I innspurten av skrivingen samlet ledende europeiske høyrepopulister seg i Koblenz i Tyskland for å forberede valg i Frankrike, Nederland og Tyskland. Valget av Donald Trump som USAs president gjør det franske presidentvalget i mai enda mer uforutsigbart. Utenrikspolitisk er det berøringspunkter mellom Trump og Le Pen. På andre områder står de langt fra hverandre. Forholdet til Russland og deres syn på internasjonale handelsavtaler kan endre de transatlantiske forbindelsene. Mens vi legger siste hånd på denne boken, innsettes Donald Trump som president og Frankrike går for alvor inn i presidentvalgkampen. Vi har stort sett holdt oss til betegnelsene høyrepopulistisk og høyrepopulisme, fordi det er forskjell på en høyrepopulist og en høyreekstremist. Enkelt sagt godtar høyrepopulisten demokratiet som styresett og avviser vold som metode. I Frankrike kalles Front National for et høyreekstremt parti, og flere av våre intervjuobjekter bruker høyreekstrem om både partiet og personer, og vi har ikke skrevet om disse sitatene. I noen tilfeller har de også begrunnet hvorfor de bruker ordet høyreekstrem. I Frankrike skiller de som forsker på eller skriver om 11


ytre høyre, mellom høyreekstremisme og radikal høyreekstremisme. Denne boken hadde ikke blitt til uten gode hjelpere. Vi vil takke vår redaktør Ragnhild Hjorth i Cappelen Damm, som trodde på prosjektet og som har loset det fremover. Pressens faglitterære fond og Fritt Ord skal ha stor takk for økonomisk støtte. Gode venner og kolleger som Ingeborg Moe, Halvor Elvik, Vibeke Knoop Rachline og Paal Frisvold har i prosessen lest hele eller deler av manus og kommet med gode råd og innspill. En spesiell takk til Franck Orban, som har øst av sine enorme kunnskaper som ekstern konsulent. En takk også til tidligere professor, EU-lobbyist m.m. Valentine Mark Herman, som med sin britisknederlandske bakgrunn og bosatt i Frankrike alltid har et innspill eller en referanse vi ikke har tenkt på. Vi har møtt en rekke personer rundt i Europa som velvillig har stilt opp til intervju, svart på telefoner og e-poster. Men ingen av våre gode hjelpere bærer noe ansvar for eventuelle feil og mangler ved det endelige produktet. Oslo/Sigean, januar 2017 Elin Sørsdahl og Alf Ole Ask

12


Kapittel 1

De er mange, de er sinte og de er redde

Musikken dundrer ut fra den nedslitte flyhangaren. Hundrevis av franske flagg løftes opp mot taket, selv om talerstolen fortsatt er tom. Matthieu kikker bort på kona Céline som ammer den yngste sønnen i skyggen utenfor hangaren. Han holder eldstesønnen på armen og forteller hvorfor han støtter Front National (Nasjonal Front). Det er fordi kona ble utskjelt av flere unge muslimer da hun spiste en croissant på gaten under fastemåneden ramadan. Hendelsen gjorde Céline redd og Matthieu rasende. Matthieu og Céline venter på partileder Marine Le Pen, sammen med 6500 andre i byen Fréjus ved Middelhavet. I to dager har Front National samlet partimedlemmer til «Sommerfestival med Marine», en blanding av politisk møte og sommerleir. I dag skal det være åpent møte med partilederen. I flere timer har folk strømmet til det gamle flyplassområdet, som er gjort om til friområde, bare få meter fra det turkise havet. Fréjus er den største byen i Frankrike hvor Front National har makten. Byen med sine 53 000 innbyggere har skapt overskrifter både innenlands og utenlands på grunn av den unge ordføreren fra Front National, David Rachline, som har kjempet hardt for å få revet en nybygd moske. En ti minutters biltur unna Le Pens sommerleir troner den hvite moskeen omkranset av boligblokker, en palme og oliventrær. Bygningen er vakker med buede vinduer, kunstferdig utskårne inngangsdører i 13


En Front National-familie. Matthieu og Céline med sønnene Martial og Ferreol har reist til Fréjus for å oppleve Marine Le Pen. Ekteparet mener Le Pen er Frankrikes redning.

tre og en skinnende glasskuppel. Den gamle moskeen holdt til i noen garasjer, men den ble for liten fordi stadig flere besøkte den. Lenge gjennomførte hundrevis av muslimer fredagsbønnen på plenen utenfor den nybygde moskeen, fordi den ble nektet ferdigattest. Etter en lang og hard 14