Page 1

Torill Andersen og Pål Eikenes

Kaleido Les er ein del av Cappelen Damms norskverk Kaleido 1–4. Kaleido Les er norskprodusert og inneheld 40 titlar fordelte på fire nivå, 10 titlar på kvart nivå. Bøkene kan brukast fleksibelt på 1. og 2. trinn.

MAMMA MIA

LES

Kaleido Les grøn (nivå 1) følgjer i dei første bøkene bokstavprogresjonen i Kaleido lese- og skrivebok 1A for 1.trinn. Kaleido Les blå (nivå 2) bruker alle bokstavane i alfabetet, men har få ord og korte setningar. Kaleido Les gul (nivå 3) har korte setningar og litt meir tekst. Kaleido Les rød (nivå 4) har lengre tekstar for dei som treng utfordringar. Kaleido Les passar godt til veileda lesing, men kan òg brukast til klassebibliotek og lystlesing. På Kaleidos nettstad på cdu.no finst det fleire arbeidsoppgåver til småbøkene.

I S B N 978-82-02-41707-9

ISBN 978-82-02-41707-9

9

Nynorsk

Omslag.indd 4

788202 417079 www.cdu.no

21.06.13 15:13


Kaleido Les NIVÅ 1

Nivå 1 inneheld desse titlane: Lilla sil Mål, Mia Sjå, Ane Min Mamma mia

Rune er ni år Eg Amir og Nina Hei, bestefar Sjuk

Les saman.

Kvifor treng mamma mjøl? Kvifor skal dei ha fest? Kva trur du mamma tenkjer til slutt?

© 2013 CAPPELEN DAMM AS ISBN 978-82-02-41707-9 1. opplag 2013 Føresegnene i åndsverklova gjeld for materialet i denne publikasjonen. Utan særskild avtale med Cappelen Damm AS er all eksemplarframstilling og tilgjengeleggjering berre tillate så langt det har heimel i lov eller avtale med Kopinor, interesseorgan for rettshavarar til åndsverk. Bruk som er i strid med lov eller avtale, kan føre til erstatningsansvar og inndraging og straffast med bøter eller fengsel. Redaksjon: Hege Alnæs og Elisabeth Flood Strøm Nynorsk utgåve: Elisabeth Flood Strøm Illustrasjonar: Pål Eikenes Omslagsdesign: Mette Gundersen / substansdesign.com Sats: Cappelen Damm / Kristin Gjestrum Trykk og innbinding: Livonia Print SiA, Latvia 2013 www.cdu.no

Nivå 1_innside.indd 4

16.07.13 14:56


Kaleido Les NIVÅ 1

Nivå 1 inneheld desse titlane: Lilla sil Mål, Mia Sjå, Ane Min Mamma mia

Rune er ni år Eg Amir og Nina Hei, bestefar Sjuk

Les saman.

Kvifor treng mamma mjøl? Kvifor skal dei ha fest? Kva trur du mamma tenkjer til slutt?

© 2013 CAPPELEN DAMM AS ISBN 978-82-02-41707-9 1. opplag 2013 Føresegnene i åndsverklova gjeld for materialet i denne publikasjonen. Utan særskild avtale med Cappelen Damm AS er all eksemplarframstilling og tilgjengeleggjering berre tillate så langt det har heimel i lov eller avtale med Kopinor, interesseorgan for rettshavarar til åndsverk. Bruk som er i strid med lov eller avtale, kan føre til erstatningsansvar og inndraging og straffast med bøter eller fengsel. Redaksjon: Hege Alnæs og Elisabeth Flood Strøm Nynorsk utgåve: Elisabeth Flood Strøm Illustrasjonar: Pål Eikenes Omslagsdesign: Mette Gundersen / substansdesign.com Sats: Cappelen Damm / Kristin Gjestrum Trykk og innbinding: Livonia Print SiA, Latvia 2013 www.cdu.no

Nivå 1_innside.indd 4

16.07.13 14:56


LES

MAMMA MIA

Tekst: Torill Andersen Illustrasjonar: P책l Eikenes Nynorsk

1-4_Mamma mia_materie.indd 1

21.06.13 15:03


MJĂ˜L, SEIER MAMMA. 2

1-4_Mamma mia_materie.indd 2

21.06.13 15:03


MJĂ˜L, SEIER EG. 3

1-4_Mamma mia_materie.indd 3

21.06.13 15:03


SOLO, SEIER MAMMA. 4

1-4_Mamma mia_materie.indd 4

21.06.13 15:03


SOLO, SEIER EG. 5

1-4_Mamma mia_materie.indd 5

21.06.13 15:03


IS, SEIER EG. 6

1-4_Mamma mia_materie.indd 6

21.06.13 15:03


IS, SEIER MAMMA. 7

1-4_Mamma mia_materie.indd 7

21.06.13 15:03


MAMMA MIA, SEIER MAMMA. 8

1-4_Mamma mia_materie.indd 8

21.06.13 15:04


Torill Andersen og Pål Eikenes

Kaleido Les er ein del av Cappelen Damms norskverk Kaleido 1–4. Kaleido Les er norskprodusert og inneheld 40 titlar fordelte på fire nivå, 10 titlar på kvart nivå. Bøkene kan brukast fleksibelt på 1. og 2. trinn.

MAMMA MIA

LES

Kaleido Les grøn (nivå 1) følgjer i dei første bøkene bokstavprogresjonen i Kaleido lese- og skrivebok 1A for 1.trinn. Kaleido Les blå (nivå 2) bruker alle bokstavane i alfabetet, men har få ord og korte setningar. Kaleido Les gul (nivå 3) har korte setningar og litt meir tekst. Kaleido Les rød (nivå 4) har lengre tekstar for dei som treng utfordringar. Kaleido Les passar godt til veileda lesing, men kan òg brukast til klassebibliotek og lystlesing. På Kaleidos nettstad på cdu.no finst det fleire arbeidsoppgåver til småbøkene.

I S B N 978-82-02-41707-9

ISBN 978-82-02-41707-9

9

Nynorsk

Omslag.indd 4

788202 417079 www.cdu.no

21.06.13 15:13

MAMMA MIA, nynorsk  

Kaleido LES. Cappelen Damm

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you