Page 1

Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud

LESEBOKA Vi lærer å lese


LESEBOKA


© Tingleff forlag 2002 © N.W. Damm & Søn, 2003 2. opplag 2004 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med N.W. Damm & Søn AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

Omslag: Øyvind Tingleff Illustrasjoner: Øyvind Tingleff Sats: Idéverkstedet as Trykk: Narayana Press, Danmark 2004 ISBN 82-92052-07-0


LESEBOKA Vi lærer å lese Heidi Tingleff og Gunn Ballangrud I samarbeid med Øyvind Tingleff og Solveig-Alma Halaas Lyster


Vv 4


5


Ii 6


7


Ii vi

Vivi iv iv

8


9


Ll 10


11


Ll Vi vil ...

li vi 12


Vil vi ... Vi vil ...

Vil Vivi ... Vivi vil ...

Vil Liv ... Liv vil ...

13


Ss 14


15


Ss

Lis vil si ... Lis vil si ...

Vivi vil si ... Vivi vil si ...

Liv vil si ... Liv vil si ... Siv vil si ... Siv vil si ...

16

li si vi


17


Ee 18


19


Ee Liv vil se ... Lise vil se ... Siv vil se ... Vil Liv lese is? Liv vil lese is.

Vil Lise lese sel? Lise vil lese sel.

Vil Siv lese esel? Siv vil lese esel.

20

le se ve


21


Aa 22


23


Aa Siv vil vise Ali sal. La Siv vise Ali sal. Lise vil vise Ali vase. La Lise vise Ali vase. Ali vil lese sal. Ali vil lese vase.

la sa 24

ale sale

Lise vise


25


Rr 26


27


Rr Siri ser ...

Ivar ser ...

Live ser ...

Are ser ...

28

ler rer ser

Live rive sive


Siri ser rev. Ivar vil se rev.

Siri vil ri. Siri rir Sala. Vil Sala rive? Sala river. Ivar ler av Siri. Ivar vil ri. Siri lar Ivar ri.

29


Nn 30


31


Nn Nina ser en nise.

Nina ser nisen.

Nina ser niser.

Nina ser nisene.

32

Lise nise rise vise

rase vase

nese lese


Ivan ser en rev. Ivan ser reven. Ivan ser rever. Ivan ser revene.

Are ser en neve. Are ser neven. Are ser never. Are ser nevene. 33


Oo 34


35


er

Oo Ove vil ro. Ove ror Olav. Olav er rar. Ove ler av Olav.

36

lo ro so


Ole ser en rose. Se rosen, sier Ole. Ole viser Vivi rosen. Rosen er i en vase. Lise ser roser. Rosene er i sola. Lise viser Liv rosene. Rosene er i sola, sier Lise.

37


Hh 38


39


her

Hh

Her er Ole. Han har en hane. Her er Ove. Han har en hare.

Lise vil ha hanen. Siv vil ha haren.

40

hane hare rane rare vane vare


Hanen er rar. Hanen vil ha en is. Ole lar hanen ha isen. Her har hanen isen. Haren er rar. Haren vil ha ris. Ove lar haren ha risen. Her har haren risen.

Lise ler: Hi-hi-hi. Ove ler: Ho-ho-ho. Siv ler: Ha-ha-ha. Ole ler: He-he-he. 41


Øø 42


43


Øø Her er Ari. Ari har ører. Ari hører.

Han hører noe. Han hører noen søle.

44

Her er høna. Høna søler.

øre løve høre røve røre


Ari hører noen rase. Han hører en løve. Her er løven. Løven raser.

Løven ser høna. Vil løven røre høna? Løven nøler. Løven rører høna.

Vil løven røve høna? Ari nøler. Ari vil ha høna si.

Vil Ari røre løven? Ari rører løven. Ari har høna si.

45


Mm 46


47


Mm

mil sil

mel male sel hale

mase mose vase rose

Her er Ove. Her er mor. Ove sier han vil rime. Hør, sier mor. Ove rimer.

Her rimer Ove. 48


Her er mor. Mor vil male:

Her er Mari. Mari vil male:

Her er Mona. Mona maler:

Her er Mina. Mina maler:

49


Uu 50


51


Uu

LUS!

52

Her er Une. Hun har rosa lue. Her er musa. Musa er i en mur. Une ser musa i muren. Une vil ha musa i hus. Se musa, mor, sier Une, musa vil i hus. Musa har lus, sier mor. hus lur lus mur mus sur


Mor er sur. Men Une er lur.

Hun vil ha musa i hus. Hun lurer mor. Musa er i lua.

Her ser vi musa i lua. Musa er i hus. 53


Åå 54


55


Åå Her er Åse. Åse ser en ål. Ålen er i en ruse. Hun vil ha ålen. Hun må ro.

Åse må låne årer. Hun låner årer av Une. Årene er i en låve.

56

åle øse måle løse såle

Lise vise


Låven har en lås. Åse må rive låsen løs.

Nå har hun årene.

Så må hun øse.

Åse ror.

Nå har hun rusen. Så har hun ålen.

57


Ff 58


59


Ff

VOV! VOV!

Her er far. Far ser en m책r. M책ren er i furua. 60

fin min vin

mi li ri si


Her er Fia. Fia ser fioler. Hun ser ni fioler. Fioler er fine, sier Fia.

Mor må få fioler. Mor får fem fioler av Fia. Far får fire fioler. Så fine fiolene er, sier far.

Sala har en fole. Sala viser Fia folen sin. Fia får se folen. Folen får løv av Fia.

61


Ææ 62


63


Ææ Her er Uno. Uno er en vær. Væren Uno er sær. Han har rar lue. Lua er av lær.

64

hær lær sær vær


Ææ

Uno vil være lærer. Her er han lærer. Fire lam er elever. Elevene vil lære å lese. Her lærer elevene å lese. Uno viser elevene en hær. Så viser han elevene vær.

65


Tt 66


67


en ei et

Tt Her er Tone. Tone er ute. Hun tar en tur til en ås. I åsen er ei tue.

68

hår mår sår

lår tår vår

år får rår


I tua er ei rot. I rota er ei søt lita mus. Tone har mat til musa. Musa får mat i et fat. Fatet er lite. Tone vet at musa heter Tim. Tim får te. Tim søler.

Nå er Tim våt. Tone vet at Tim er lei. Hun ser en tåre.

69


Dd 70


71


der det

Dd

Her er Dora. Dora er en due. Her ser vi Dora nÌr en dam. Der har hun et lite hus. Det er en liten dør i huset. 72

due lue tue

fat mat lat


Dora har fine dun.

En dame ser Dora. S책 fine dun du har, sier damen. Damen har mat til Dora. Vil du ha mat, sier hun. Det vil Dora ha. Det er to duer til der. Her er mat til dere, sier damen. Duene f책r mat av et lite fat. Det vil duene ha. 73


Pp 74


75


Pp

de

Her er Pål. Pål er en pus. Han er en pen pus. Han har ei pute. Her ser vi pusen Pål på puta.

Her er Per. Per er en puma. Han løper. Per har poter. Pål har poter. De har poter.

76

lute pute rute tute


Per er på tur. Pål er på tur. De er på tur. De møter en ape. Apen har en pose.

I posen er det fem pærer. De deler pærene. Pærene er søte. 77


Bb 78


79


Bb Berit er på tur i bilen sin. I bilen er det et bur. I buret er Ben. Bo er på tur i en båt. Båten heter Båra. Berit ser Bo i båten. Der er Bo, sier Berit til Ben. Bo er i båten. Berit møter Bo.

80

bål Pål

ål mål nål


Vi tar en tur, sier Bo. Berit vil ha et bål. Her er bålet til Berit. Bo ser et bær. Han vil ha bæret. Ben ser en bie. Han vil ha bien.

81


Yy 82


83


Yy Tyra vil sy. Hun vil sy et dyr. Hun syr en tyr. Her er tyren. Tyra synes at tyren er fin. Tyra syr ei dyne til tyren. Tyren synes at dyna er fin.

hyl syl 84

by lyse dyr ly myse fyr myr ny syr sy


Tyra bor i en by. Byen heter Åby. Her er byen der Tyra bor. Tyra synes det er en fin by.

Tyra ser ut. Hun ser på været. Hun ser et lyn. Lynet lyser på byen.

85


Kk 86


87


Kk

kom som om

Her er Kari. Hun har leker som er fine. Hun har bøker som er fine. En bok er om dyr. En bok er om å bake. Kari kan mye. Hun kan leke. Kari synes det er moro å leke. Hun liker det.

88

ake leke bake peke kake rake


Kari vil ake. Kom, så aker vi, sier Kari. Det er moro å ake.

Kari liker kake. Hun peker i en kokebok. Der er en fin kake, sier Kari.

Den kaken kan vi bake, sier Kåre. Kom, så baker vi.

Kari kan koke kakao. Kom, så koker vi kakao, Kåre, sier Kari. 89


Gg

90


91


og

Gg Her er Guri og Guro. De går en tur i hagen. De møter ei gås. Her er gåsa. Den har fine og gule dun på magen.

92

fane gale gane hale rane male tale

bås gås lås vås


Gåsa kan lage lyder. Hør på gåsa, sier Guro. Den lager rare lyder. Den gåsa er gal, sier Guri.

Gåsa gaper. Den kan gape og gale, sier Guro. De må le av den gule og gale gåsa. 93


Jj 94


95


Jj

jeg meg deg seg

Jon og Jan leker at de jager dyr. De leker at de er jegere.

96

hage jage lage mage sage


Se på meg, sier Jon. Jeg jager en løve. Nå tar jeg deg, løve, sier Jon. Jan lurer seg ut i hagen. Han vil jage en tiger. Men tigeren lurer seg bak Jan. Nå lurer jeg deg, sier tigeren. Jon, Jon, tigeren tar meg, roper Jan. Du må jage den. 97


Cc

Ww

98

Celine har en cello. Carl har en PC.

Far lager mat i wok. Willy er p책 WC.


Xx

Alex er i Mexico. Han løser matte med x og y.

Qq

Aqua!

Zz

Quebec

Zorro liker pizza. Han fĂĽr pizza i zoo.

99


Her er hele alfabetet:

ABCDEFGH IJKLMNOP QRSTUVW XY Z Æ Ø Å abcdefgh ijklmnop qrstuvw xyzæøå Her er vokalene:

100

AEI

OUY

ÆØÅ

aei

ouy

æøå


101


102


ikke Gul er ikke gull. Tak er ikke takk. En bille kan ikke bile. En vase kan ikke vasse. En tiger kan ikke tigge. En pille kan ikke pile. En nisse er ikke en nise. En matte kan ikke mate.

103


Nissen og nøttene En gammel nisse bodde i ei hytte ved en bekk. Der hadde han en sekk full av nøtter. Disse nøttene hadde han fått av en god fe. Da han fikk sekken med nøttene, sa feen: Disse nøttene må du passe på.

104

bekk dekk hekk sekk vekk

elle felle helle telle


NĂĽr du teller dem, vil du se at de er av gull. SĂĽ var hun vekk. Men den lille nissen kunne ikke telle.

med ved god

Hokus pokus!

Hele dagen satt nissen ved hytta si. Han ville finne noen som kunne telle nøttene.

105


En dag kom en mann til hytta. Vil du telle disse nøttene? sa nissen til mannen. Tull, sa mannen. Jeg vil vel ikke telle nøtter. Så fór han videre.

106


Litt etter kom ei gammel kone. Vil du telle disse nøttene? sa nissen til kona. Tull, sa kona. Jeg vil vel ikke telle nøtter. Så fór hun videre. Så kom en liten gutt til hytta. Vil du telle nøttene mine? sa nissen til gutten.

107


Ja, det vil jeg, sa gutten. Nå teller jeg alle sammen. Du har åtti nøtter i sekken din, du nisse. Nå kunne nissen og gutten se at nøttene var av gull!

108


Tusen takk, sa nissen. Siden du var så god mot meg, vil jeg dele nøttene med deg. Nå hadde både nissen og gutten nøtter av gull. Nå er vi rike begge to, sa de.

109


En seiltur

ei

Eirik er en gutt som liker å seile. Han og en venn leier en båt. Vennen heter Eirin. Det er seil på båten. De heiser seil og seiler en tur. De ser mye på turen sin.

110

hei lei nei sei vei

heie leie veie


De ser at en gammel dame veier en sei. Hei, roper Eirik til damen. Kan jeg fĂĽ den seien av deg? Nei, sier damen. Denne seien er til meg og mannen min. Jeg vil lage suppe av seien. De seiler videre.

111


ai

Sü møter de en annen venn. Han heter Kai. Han sitter pü kaia sammen med katten sin. Kai og katten deler en pai. Eirik og Eirin legger til ved kaia. Kai viser dem at han har en liten hai i ei bøtte.

hai Kai pai 112

kaie vaie


Haien har tenner i munnen. Den har bitt Kai i foten. De ser pĂĽ tennene til haien og synes at den er ekkel. Kai vil vĂŚre med pĂĽ turen. Alle sammen seiler videre.

113


De ser Aud og Audun. De har lett etter sauene sine. N책 har de funnet en. De m책 leie den i et tau s책nn at de f책r den med seg.

au

au sau tau 114


Eirin lager et lite rim om Aud og Audun. Her er rimet: Aud og Audun har en sau. De leier sauen i et tau. En maur vil være med på tur. Den biter Aud, nå er hun sur. Du tuller, sier Aud. Her er det ikke noen maur. Turen går videre.

115


På ei øy ser de ei diger røys.

øy

De synes de ser noe i røysa. Jeg ser en søyle ved røysa, roper Eirin høyt. Det sitter en papegøye ved søylen. Den tøyser og har det gøy med bøy og tøy. Det er du som tøyser, sier Kai til Eirin og ler av henne.

øy bøy høy 116

øye bøye nøye

høye køye søye tøye

nøys røys tøys


Ja, men det er gøy å tøyse litt, sier Eirin. Se om du kan få øye på noe. Ja, jeg ser ei søye, sier Kai. Den ligger i ei køye og hygger seg med høy. Dere tøyser masse begge to, sier Eirik. Alle har hatt en fin dag. Nå vil de ikke seile mer.

117


Inger og ringen

ng

Inger vil ha en ny ring til fingeren sin. Hun ser en ring som hun vil ha. Ringen er dyr. Den er s책 dyr at hun m책 ha mange penger. Inger har ingen penger. Men hun vil ha ringen med en gang. Da m책 hun ha penger.

118

fang gang lang sang tang

denger ringer senger vinger penger


Så kommer hun på noe. Hun kan synge. Da vil hun vel få penger. Hun synger en lang sang, men hun får ingen penger.

Hun vil ha ringen. Da kommer hun på noe nytt. Hun kan jo rane en binge full av penger. Men da må hun inn i bingen.

119


Det henger en lås på bingen. Hun må kutte låsen med en tang. Så kan hun komme inn i bingen og få tak i alle pengene. Men politiet kan få øye på henne. De vil løpe etter henne og fange henne. Da vil Inger være en fange. Og det vil hun ikke! Inger vil ikke rane bingen. Så hun fikk ingen ring denne gangen.

120


Sjur har sju sjokolader. Sjefen har et rosa sjal.

sj skj sk

Skjæra tar en skje. Mannen med skjegg finner fine skjell.

Ola går på ski. Han er skiskytter. Sola skinner bak skyen. 121


På de sju hav Sjur leker at han er sjørøver. Han har bygget ei skøyte i senga på rommet sitt. Inga er med på leken, men Sjur er sjefen. De har et sjal som seil på skøyta. De leker at de seiler på de sju hav. De vil røve penger og gull.

122


Men så skjer det noe. De ser et skjær i sjøen. Pass på, roper Inga. Vi må ikke seile på skjæret! De kommer seg unna. Bak skjæret får de øye på et skip.

123


De seiler mot skipet. De ser en kasse pü skipet. Hurra, roper Sjur. Kom, Inga. Vi røver kassen! Den kan vÌre full av penger og gull.

124


De für tak i kassen og titter ned i den. Der er det ikke penger og gull, men kakao og kake. Det er fin mat for sjørøvere. De deler den gode maten. Penger og gull kan de røve en annen gang.

125


Kjekke Kjell kjører bil.

kj k

Kjelen er på kjøkkenet.

En kylling veier ikke et kilo.

En kineser er på kino.

126


Kjetil og mormor Nå er det vår. Kjetil har en sykkel. Han vil ta ut sykkelen sin. Det er en gammel sykkel. Men den er gul og fin. Fetter Kjell har hatt den før. Sykkelen har ikke noe kjede lenger. Sykkelen må ha et nytt kjede, sier mormor.

127


Kjetil og mormor kjører til byen. De vil kjøpe nytt kjede til sykkelen. De kjører med bussen.

I sykkelbutikken er det mye å se på, synes Kjetil. De kjøper kjedet og går til en kjøttbutikk.

I kjøttbutikken kjøper de et kilo kjøtt og en kylling.

128


Så går de til en kjolebutikk. Mormor ser på alle kjolene. Hun synes de er fine, men hun kjøper ingen kjole. Kjetil kjeder seg. Men så får han øye på mange fine kjeder. De ser ut som de er av gull. Kjøp deg et kjede, mormor, sier Kjetil. Da får vi kjeder begge to!

129


En kjele kan ikke skjele.

Et kje er ikke en skje.

Et skinn er ikke et kinn.

Kjell er ikke et skjell.

130


Hjallis og Sofie Her er Hjallis og Sofie.

g gj hj

De liker å gå på tur sammen. Noen ganger gjør Sofie. Hun gjør når hun ser katter. Kattene løper unna. De vil gjemme seg. Hjallis vil lære Sofie å komme når han roper på henne.

Voff! Voff!

131


Kom!

Kom, Sofie, roper Hjallis. Men Sofie kommer ikke. Hjallis må gjøre noe. Han gjemmer seg bak hjulet på en bil. Sofie leter etter Hjallis, men hun finner ham ikke. Hun gir seg ikke. Hun finner Hjallis bak hjulet. Hjallis gir Sofie en godbit.

132


Han gir henne en kos også. Litt etter litt skjønner Sofie at hun får en godbit når hun gjør det Hjallis sier.

Så går de hjem. Hjemme har far laget kaker. Han gir en kake til Hjallis. Hjallis gir Sofie en bit av kaken sin. 133


134


Hva gjør haien? Hva er i lomma til kenguruen?

hva hvem hvor hvorfor hvordan

Hvem sitter i dammen? Hvem koser seg med is? Hvor er kamelen? Hvor mange aper ser du? Hvorfor hyler pumaen? Hvorfor ler løven? Hvordan ser kaninen ut? Hvordan får papegøyen tak i apen?

135


Tøyserim

rt rn

Ut av Kåres hageport løper Ole, løper fort. Roper du: Hva har du gjort, vil han ikke si det bort. Kåre, han med diger bart, løper etter i en fart. Ole har tatt pærekart. Fire lure, rare barn fanget seien i et garn. Ba en mann med bart og kart veie seien i en fart. Men så fort som det var gjort, tok de seien og løp bort.

136


I huset vårt bor det en katt. Den ber oss om mat både dag og natt.

oss vårt

I huset vårt bor det en hest. Den ber oss om høy. Det liker den best.

I huset vårt bor det en tiger. Den ber oss om bein. Den er feit og diger.

I huset vårt bor det ei mus. Den ber oss å jage vekk vår lille pus.

137


Hos onkel Martin Hans og Vilde er hos onkel Martin. Han har mange dyr. Her er kalvene til onkel Martin. Hva heter kalvene, sier Hans. De heter Alba og Melba, sier onkel Martin. Hvem av dem er Alba, lurer Vilde p책. Alba har hvit pels, sier onkel. S책 pen Alba er, sier Vilde. Hun er penere enn Melba. Hun har penest farge p책 pelsen.

138


Onkel gir kalvene melk. Han heller melka i ei bøtte. Lurven er en liten valp. Han er ogsü sulten. Lurven er lur. Han lusker seg bort til kalvene. Han vil ha melka deres. Han vil velte bøtta. Men Melba er lurere. Hun vil ikke dele melka med Lurven. Hun dytter Lurven unna.

139


Men onkel Martin er lurest. Han skjønner at Lurven er sulten. Han gir Lurven ei pølse. Pølse er det beste Lurven vet. Nå kan kalvene kose seg med melka si, og Lurven kan kose seg med pølsa si. Onkel har også en liten katt. Den heter Pussi. Pussi liker å leke. Vilde vil leke med Pussi. Hun finner et nøste. Hun løper fort med nøstet etter seg på gulvet.

140


Pussi løper etter nøstet. Hun blir helt vill. Hun vil fange nøstet. Vilde løper fortere. Pussi løper etter. Hun løper fortest. Hun blir villere og villere. Til sist fanger Pussi nøstet. Pussi er den villeste katten jeg har sett, ler Vilde.

141


Onkel har sauer og lam. Sauene og lammene liker salt. De vet at onkel har salt til dem. Når onkel nærmer seg, løper de bort til ham. De velter ham nesten. De vil ha salt med en gang. Dere må vente litt, ler onkel, så henter jeg saltet til dere. Lammene er søte. Hans synes at de er søtere enn sauene. Det søteste lammet får salt av Hans.

142


Helge og Else Sola skinner. Helge og Else er varme. De vil bade. De går til elva. Elva er passe varm. De vasser i vannet. Se på meg, sier Else. Hun dukker helt ned i vannet. Else får øye på en fisk i elva. Der er en fisk, roper hun. Hvor? sier Helge. Der, peker Else. Det er en laks. Men laksen har gjemt seg bak en stein. Den er helt vekk.

143


De har tatt med saft og kake. De har saften og kaken i en kurv. Helge har bakt kaken. Han skjærer den i to biter. Han gir Else den ene biten. Dette er fest, sier Helge. Så lager de båter av bark. De lager seil av pinner og papir. Det er bølger på elva. Båtene av bark seiler på bølgene. De velter nesten. Det er sent. Sola skinner ikke lenger. Else og Helge går hjem. De har hatt en fin dag.

144


Mats ser på TV Mats er hjemme. Han ser en film på TV. Filmen heter: Ut i naturen. Den er om en ulv og en elg. Ulven har tykk pels. Den er sulten og må finne mat. Så får den øye på en elg. Ulven lusker på elgen og løper etter den. Men elgen er rask. Ulven løper fort. Men elgen løper fortere. Ulven får ikke tak i elgen. Den må finne annen mat. Det er fint, synes Mats.

145


Prinsen og krona Det var en gang en prins. Prinsen hadde ei vakker krone. En dag var det krise. Krona var borte. Prinsen var lei seg. Han gråt så tårene trillet. Du må lete, sa kongen. Prinsen lette etter krona. Han lette i alle kriker og kroker. Men han fant den ikke. Prøv hos grisen, sa kongen. Jeg tror grisen har tatt krona di.

146


Prinsen gikk til grisen. Har du tatt krona mi, gris? spurte prinsen. Nei, gryntet grisen. Men prøv hos frosken. Jeg tror frosken har tatt krona di. Prinsen gikk til frosken. Har du tatt krona mi, frosk? spurte prinsen. Nei, kvekket frosken. Men prøv hos krüka. Jeg tror krüka har tatt krona di.

147


Prinsen gikk til kråka. Hun satt på en gren i ei gran. Hun hadde krona til prinsen. Frekke kråke, freste prinsen. Krona er mi. Jeg krever å få den igjen! Jeg vil bruke krona til reir, sa kråka. Det kan du bare drømme om, sa prinsen. Han klatret opp i treet. Han tok krona fra kråka. Så satte han krona på hodet og gikk kry hjem.

148


To gode venner Ståle er på skolen. I dag har de sløyd. Ståle liker sløyd. Han skal lage en krakk. Krakken skal være en gave til mor. Han sager og spikker. Så må han bruke hammer og spiker. Det tar lang tid å lage en krakk. Neste gang han har sløyd, skal han pusse og male krakken. På vei hjem fra skolen møter han Ivar og Sniff.

149


De går hjem til Ståle. De vil spise litt. Ståle smører seg en skive med pølse. Han smører en skive til Sniff også. Ivar spiser en skive med ost. Sniff får en skål med melk. Det smaker. Han smatter og slikker seg om munnen. Så går de ut. De vil leke. Skal vi leke at vi er spioner? spør Ståle. Det har Ivar lyst til. De ser en mann. Han bærer på ei stor, svart veske. Han ser skummel ut. 150


Det er nok en skurk, hvisker Ståle. De sniker seg etter ham. Mannen er smart. Han smetter unna. Men de smyger seg etter. Mannen har store sko. De kan se spor etter skoene hans. Sniff snuser i sporene til mannen. Han vil også leke spion. Snart er de like bak mannen. Mannen stanser. Så snur han seg. Ståle er svett. Ivar er spent. Hva vil skje nå?

151


Mannen ser på guttene. Så smiler han. Kjenner dere meg ikke igjen? spør han. Det er jo onkel Stein, roper Ståle. Onkel Stein er snekker, sier han til Ivar. Skal du til oss, onkel Stein? Ja, jeg skal hjelpe faren din med å snekre hyller og skap, svarer onkel Stein. Jeg har spiker og hammer i veska mi. Vil dere også hjelpe til? Det vil guttene. Jeg vil heller være snekker enn spion, svarer Ståle. 152


Ferie Snart er dette skoleåret slutt. Klassen skal ha ferie. De snakker om ferien i fjor.

Frøken sier: Jeg var på fottur i fjellet. Hun spør barna i klassen om de husker noe fra ferien i fjor. 153


Olav Olav var også på fjellet. Han var på ei hytte. Hver dag klatret han i fjellet. Olav er flink til å klatre. En dag så han en ørn. Ørnen hadde skarpe klør og blanke fjær. Den satt på ei hylle i fjellet. Så fløy den høyt til værs. Olav så at den fikk øye på ei mus. Den fanget musa med de skarpe klørne sine.

154


Ove Ove var i Hellas. Han måtte reise med fly dit. Ove hadde ikke flydd før. Det var moro å fly. Han viser klassen hvor han var. Han bruker en globus og peker på Hellas. Han viser at flagget til Hellas er blått og hvitt. Han badet masse. Han kunne svømme og plaske i det klare vannet.

155


Liv Liv skadet kneet sitt i fjor. Hun skulle bære et glass inn i stua. Så snublet hun og mistet glasset. Glasset ble knust. Liv falt rett på det knuste glasset. Hun skar seg i kneet. Det blødde mye. Hun fikk blod på klærne sine. Liv måtte til legen. Hun sydde åtte sting i kneet. Hun fikk et stort plaster på kneet. Liv viser klassen at hun har et stort arr på kneet. 156


Vivi Vivi fikk en valp i ferien i fjor. Hun ble glad da hun fikk valpen. Hun hadde ønsket seg en valp lenge. Hun kalte valpen Pluto. Pluto hadde bløt pels. Vivi klappet Pluto og klødde ham bak øret mange ganger om dagen. Pluto likte å gnage på sko. Men det fikk han ikke gjøre. Han fikk bein å gnage på i stedet.

157


Tone og Are Tone og Are var på Aktiv Sommer. De var sammen med mange barn fra ulike skoler. De badet og koste seg i vannet. Tone stupte fra en brygge. Det var ikke mange som våget det. Noen ganger laget de bål og grillet pølser. Pølsene ble litt svidd. Det brydde de seg ikke om. De var gode likevel. Tone og Are skal på Aktiv Sommer i år også. De gleder seg til å treffe vennene sine igjen. 158


God sommer!

God sommer!

Neste gang de møtes på skolen, går de i tredje klasse. Da har alle noe nytt å fortelle.

159


LESEVERKSTEDET består av: 1. klasse

Overgangen 2./3. klasse

• Språkverkstedet Språklig bevisstgjøringsarbeid gjennom spill og lek. 33 forskjellige spill.

• LESEBROA «Vi lærer å lese mer» • Arbeidsbok

• Lydplansjene Presentasjon og bevisstgjøring av lyder i ord. 29 plansjer i 50x70 cm.

2. klasse • LESEBOKA «Vi lærer å lese» • Arbeidsbøker 1. til lydinnlæring og staving. 2. til tekstskaping knyttet til lydplansjene. • Lydplansjene Systematisk presentasjon av bokstaver og lydforbindelser. • Bokstavplakater i A3-format • Leseverkstedet Kassett med 18 lettlesbøker. • Lærerveiledning m/CD-ROM med nivådifferensierte tekster i to nivåer.

160

• Lærerveiledning på nettet

Leseboka  

Vi lærer å lese

Leseboka  

Vi lærer å lese