Kosthold og fysisk helse: Utdrag

Page 1


Kosthold og fysisk helse


Samira Lekhal, Helena Slapø, Ratib Lekhal og May Britt Drugli

Kosthold og fysisk helse


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2019 ISBN 978-82-02-63892-4 1. utgave, 1. opplag 2019 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Redaktør: Inger Johanne Holth Omslagsdesign: Lene Nyheim, Bardus Design Sats: Bøk Oslo AS Trykk og innbinding: Livonia Print SIA, Latvia 2019 www.cda.no akademisk@cappelendamm.no


Forord Boken Kosthold og fysisk helse inngår i serien «De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis». Serien har som mål å formidle oppdatert kunnskap og god praksis knyttet til de yngste barnehage­ barna. Det finnes mye litteratur og forskning som er relevant for barnehagen, men det krever at man har tid til å lese og å omsette kunnskapen i praksis. Vi ønsker med denne bokserien å bidra til å formidle forskningsbasert kunnskap om de yngste barnehagebarna på en slik måte at den kan inspirere til god praksis. Denne boken handler om kosthold og fysisk helse og består av tre deler: «Barnehagen – en arena for bedre helse», «Det gode måltidet» og «Praksis for sunn mat og fysisk aktivitet». De første to delene formidler oppdatert teori, forskning og retningslinjer på feltet. Den siste delen beskriver en rekke eksempler og forslag som kan benyttes i barnehagehverdagen, i tillegg til refleksjonsoppgaver. Målgruppen for bokserien «De yngste i barnehagen – fra forsk­ ning til praksis» er først og fremst de ansatte i barnehagene og studenter på barnehagelærerutdanningen, men også alle andre som er opptatt av gode barnehager for de yngste barna. Også denne boken retter søkelyset mot små barn, men den er relevant for arbeid med alle aldersgrupper i barnehagen.

5


forord

Vi takker forlagsredaktør Inger Johanne Holth hos Cappelen Damm Akademisk for god støtte i prosessen med å få skrevet denne boken. Oslo og Trondheim, august 2019 Samira Lekhal, Helena Slapø, Ratib Lekhal og May Britt Drugli

6


Innhold Forord.. . . . . . . . . . . . . . . .......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Innledning. . . . . . . . . . ........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Del 1 BARNEHAGEN – EN ARENA FOR BEDRE HELSE.. . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kapittel 1 Kost og fysisk helse i rammeplanen.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Verdigrunnlaget i barnehagen............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Fagområdene i barnehagen................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kapittel 2 Kosthold, helse og næringsstoffer.. ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kosthold og helse.. .......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overvekt og livsstilssykdom............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mindre inntak av sukker.................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mindre inntak av mettet fett............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mer frukt og grønt, grove kornprodukter og fisk...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Næringsstoffer. . . . . ........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 18 19 20 20 21 23

Kapittel 3 Merking av sunne matvarer. . ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Nøkkelhullet. . . . . . . ........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Brødskalaen.. . . . . . . . ........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

7


innhold

Kapittel 4 Retningslinjer for mat og måltid i barnehagen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retningslinje 1 ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retningslinje 2 Retningslinje 3 ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retningslinje 4 ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retningslinje 5 Retningslinje 6 .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retningslinje 7 .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retningslinje 8 Retningslinje 9 . . ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retningslinje 10 .. ............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retningslinje 11 ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retningslinje 12

32 32 33 33 37 38 38 39 40 40 40 41 42

Kapittel 5 Matvaner hos norske barn...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva spiser barn?. . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Måltidsrutiner til barn............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sosiale forskjeller.................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 44 47 48

– tilrettelegg for tre faste måltider

– sett av minimum 30 minutter til å spise

– server variert mat

– server grønnsaker, frukt og bær

– server lettmelk, skummet melk og vann

– unngå kaker og søtsaker

– skap et godt spisemiljø

– ivareta måltidets pedagogiske funksjon

– tilrettelegg for god hygiene

– følg Mattilsynets regelverk

– tilpass måltidet særlige behov

– skap en miljøvennelig praksis

Kapittel 6 Matvaner i norske barnehager.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 En undersøkelse blant styrere og pedagogiske ledere.. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kapittel 7 Fysisk aktivitet og helse hos barn.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retningslinjer for fysisk aktivitet hos barn 0–2 år.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retningslinjer for fysisk aktivitet hos barn 2–5 år.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helseeffekter av fysisk aktivitet................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fysisk aktivitet i norske barnehager............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

55 55 56 57 62


innhold

Del 2 DET GODE MÅLTIDET.. .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Kapittel 8 Utvikling av matglede..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barn og smak. . . . . . ............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sapere-metoden. . ............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faktorer som påvirker hva barn liker.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67 67 68 70

Kapittel 9 Måltidsglede. . . . . . . .......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Planlegging av måltidet..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Den sosiale rammen rundt måltidet. . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Kapittel 10 Sosialt samspill og måltid................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Måltidene – en viktig rutinesituasjon................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Varierende kvalitet på samspill............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Del 3 PRAKSIS FOR SUNN MAT OG FYSISK AKTIVITET.. . . . . . . . . . . . . . 85 Kapittel 11 Initiativ som bidrar til å lette arbeidet med mat og måltid. . . . . . . . . . 87 Kapittel 12 Planlegging og evaluering av eget arbeid med mat og måltid.. . . . . 93 Planlegging av måltidet.................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Evaluering av måltidet....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Kapittel 13 Sunn, variert og riktig sammensatt mat.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Riktig porsjon.. . . . . ........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 SunnereBarns handleliste. . ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 SunnereBarns menyplanlegger........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

9


innhold

Kapittel 14 Samarbeid mellom barnehage og hjem...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Økt kunnskap. . ...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Helsedirektoratet matpakketips. . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 SunnereBarns foreldreinformasjon: om matpakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 SunnereBarns foreldreinformasjon: om drikke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Kapittel 15 Måltidene som arena for læring................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Aktivitet 1: Fiskekaker på turdag i skogen..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Aktivitet 2: Smakslek med barna. . ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Aktivitet 3: Grønnsaksverksted. . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Aktivitet 4 – Søppelsortering.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Kapittel 16 Økt fysisk aktivitet i barnehagen.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Konkrete initiativ til økt fysisk aktivitet........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Kapittel 17 Fysisk aktivitet som arena for læring. . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Fysisk aktivitet 1 – fuglekrasj...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Fysisk aktivitet 2 – hvile og avspenning. . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Fysisk aktivitet 3 – speil og hermegåsa......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Fysisk aktivitet 4 – knutemor..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Avslutning........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Referanser. . .......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

10


Innledning Denne boken handler om hvordan barnehagen kan bidra til bedre og sunnere matvaner hos barn, og dermed til god fysisk og psykisk helse, utvikling og trivsel. I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra 2017 er mat- og måltidsglede løftet betydelig som innsatsområde. Rammeplanen fokuserer blant annet på viktigheten av å etablere gode kostholdsvaner i tidlige barneår og å gjøre måltidet til en situasjon for trivsel og læring. Kartlegginger av matvaner viser gjennomgående at norske barn spiser mindre frukt og grønnsaker, mindre fisk og mindre grove kornprodukter enn anbefalt. I tillegg er det store sosiale forskjeller på kostholdsvaner. Siden de fleste norske barn går i barnehage, og barn spiser omtrent halvparten av måltidene sine der, har barnehagen, i samarbeid med foreldrene, en unik mulighet til påvirke hva barn flest spiser i løpet av en dag. Vi vet at gode kostholdsvaner i tidlige barneår er avgjørende for gode kostholdsvaner senere i livet. Et sunt, variert og smakfullt kosthold er en forutsetning for utvikling, læring og trivsel hos barn. Rammeplanen viser til at måltid og matlaging i barnehagen skal gi barna grunnlag for å utvikle matglede og sunne matvaner. Personalet skal bidra til at barna tilegner seg gode kostholdsvaner, holdninger og kunnskap om kost, hygiene, aktivitet og hvile. Personalet skal også bidra til å skape rammer rundt måltid og matlaging som bidrar til at barna opplever fellesskap, deltagelse og samtale. For å

11


innledning

kunne gjennomføre alle disse tiltakene i praksis må ledere og ansatte i barnehagen ha tilstrekkelig og riktig kunnskap om mat og måltid. Bare da kan barnehagen fungere som en viktig arena for forebygging av kostholdsrelaterte sykdommer, fremme gode kostholdsvaner og bidra til utjevning av sosiale forskjeller. Boken Kosthold og fysisk helse vil gi deg basiskunnskap om kosthold, hvordan kosthold påvirker helsen, og hvordan barnehagen i praksis kan jobbe med mat og måltid. Boken består av tre deler: «Barnehagen – en arena for bedre helse», «Det gode måltidet» og «Praksis for sunn mat og fysisk aktivitet». Del 1 gir en innføring i kosthold og helse, retningslinjer for mat og måltid, merkeordninger samt kosthold og fysisk aktivitetsnivå hos dagens norske barn. Del 2 beskriver hvordan man utvikler matglede og utfordrer barns smaksopplevelser. I tillegg beskrives hvordan måltidet kan bidra til læring, og hvorfor den sosiale rammen rundt måltid er viktig. Den 3. delen gir konkrete og praktiske eksempler på hvordan personalet kan jobbe med mat, måltid og fysisk aktivitet i egen barnehage. Den presenterer enkle tips til hvilke matvarer barnehagen bør tilby, hvordan man kan benytte måltidet som læringsarena, hvordan personalet kan snakke med foreldre om matpakken og fysisk aktivitet. I denne delen av boken er det også refleksjonsoppgaver som personalet i barnehagen kan benytte for å drøfte og forbedre egen praksis.

12


DEL 1 BARNEHAGEN – EN ARENA FOR BEDRE HELSE Rundt 95 prosent av norske barn mellom 1 og 5 år går i barnehagen, og de fleste oppholder seg i barnehagen i 41 timer eller mer per uke (Statistisk sentralbyrå, 2018). Derfor dekkes fra 40 til 60 prosent av barnets energiinntak gjennom måltid i barnehagen, enten medbrakt mat eller mat som lages i barnehagen (Kost- og ernæringsforbundet & Forbrukerrådet, 2018). Hjem og familie har hovedansvaret for barns kosthold, men barnehagen har stor innflytelse på barnas matvaner og hva de faktiske spiser i løpet av en dag. Derfor har også barnehagen stor innflytelse på barnas helse. Den nye rammeplanen har løftet frem at mat- og måltidsglede i barnehagen er en viktig arena for å forbedre barns kostholdsvaner (Utdanningsdirektoratet, 2017). Det er samtidig viktig å huske at alt arbeid med mat og måltid i barnehagen bør skje i samarbeid med hjemmet.