Page 1

4 – 1 K NORS

VÅR 2014


I læreverket Kaleido viderefører vi vår solide posisjon innen leseopplæringen. Vi legger fortsatt vekt på arbeid med lesestrategier og metoder som veiledet lesing. Men fordi lesing og skriving er så nært knyttet sammen, kombinerer vi leseog skriveboka for skolestarterne. Lesetekstene kan utnyttes til skriving, og skrivetekstene til lesing. Det er lov å skrive i leseboka!

KALEIDO 1. TRINN Med Kaleido 1 lese- og skrivebok A og B er alt samlet i én bok. Dette gir en systematisk og sammenhengende opplæring. Med kombinert lese- og skrivebok får eleven mulighet til å bearbeide teksten på en grundigere måte.

2


Les sammen. Lær ordbilder.

Les sammen, modellér i tavleboka og la elevene skrive etter enkel eksempeltekst.

Les sammen. Lengre tekster som bør leses sammen med lærer. Bruk tavleboka. Snakk sammen, forklar ord og uttrykk. Sett ring rundt kjente bokstaver eller ord.

Les selv. Korte tekster med bokstaver som er gjennomgått.

3


Kapittelstartside viser hva dere skal lære og angir tema.

Differensierte tekster: Les selv og les sammen.

KALEIDO 2. TRINN Kaleido 2 Lesebok A og B har varierte og morsomme tekster i ulike sjangre. Innholdet vil inspirere til lesing, men vil samtidig være et godt utgangspunkt for arbeidet med elevenes egen skriveutvikling. Kaleido 2 Arbeidsbok A og B er tett knyttet til kapitlene i leseboka. Foruten å øve grammatikk og språk, får elevene muligheten til å skrive etter enkle eksempeltekster. Arbeidsbøkene fins også som tavlebøker, noe som gjør det enkelt for læreren å modellere og gjennomgå oppgaver.

Tekstene forbereder til videre arbeid med eksempeltekst i arbeidsboka.

4

Tips til lesestrategi.


Kaleido bygger på velprøvde og velkjente prinsipper, og gir deg mulighet til å arbeide systematisk med den grunnleggende leseog skriveopplæringen.

FORFATTERNE Marte Jørgensen Tovsrud er utdannet lærer med fordypning i norsk og norsk som andrespråk. Hun har jobbet som kontaktlærer på 1.–4. trinn i mange år. I det daglige er hun spesielt opptatt av skriving som grunnleggende ferdighet og å arbeide systematisk med skriveopplæring og tekstskaping i klassen. Ronny Johansen er høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Han underviser i norsk, hovedsakelig på Grunnskolelærerutdanningen 1.–7. trinn. Han har lang erfaring fra barneskolen, og er særlig opptatt av elevenes tekstskaping og utvikling av deres skrivekompetanse.

Torill Andersen er utdannet allmennlærer. Hun har jobbet i skolen siden 1997. Hun er opptatt av grunnleggende lese- og skriveopplæring, og brenner for en variert og tilpasset undervisning der elevenes interesser og ressurser står i sentrum. Spørsmål til teksten, finne, tolke og reflektere.

5


KALEIDO LES Med Kaleido LES fortsetter vi det oversiktlige og systematiske arbeidet med lesingen. Bøkene er skrevet av Torill Andersen, Janne Aasebø Johnsen og Bjørn Arild Ersland. Her får du 40 småbøker, rikt og variert illustrert av noen av våre mest anerkjente illustratører. Bøkene er delt inn i fire nivåer, med både fakta- og fiksjonstekster. Bøkene kan brukes både på 1. og 2. trinn. Kaleido LES kommer i fire bokser med fem eksemplarer av hver bok. Derfor passer serien perfekt til veiledet lesing, ekstralesing eller lystlesing! Bak i hver bok fins det arbeidsoppgaver. De seks første bøkene har store bokstaver og bøkene på nivå 1 følger bokstavprogresjonen i Kaleido 1 lese- og skrivebok A. På nivå 2, 3 og 4 benyttes alle bokstavene i alfabetet.

5 eksemplarer av hver bok

Systematisk arbeid med lesing og skriving – fra første skoledag!

6


SMÅBØKER NIVÅ 1

SMÅBØKER NIVÅ 3

• Store bokstaver i de seks første bøkene • Åtte sider • Fiksjon • Fra ett til fire ord på hver side • Repetisjoner • Ordbildene og, jeg • Følger bokstavprogresjonen i Kaleido 1A • God støtte i illustrasjonene • Arbeidsoppgaver bak i boka

• Små bokstaver • Åtte sider • Korte setninger • Konsonantforbindelser • Dobbel konsonant • Stumme lyder • Undertekst • God støtte i illustrasjonene • Arbeidsoppgaver bak i boka

SMÅBØKER NIVÅ 2

SMÅBØKER NIVÅ 4

• Små bokstaver • Åtte sider • Fiksjon og fakta • Ett til sju ord på hver side • Korte setninger • Konsonantforbindelser • Enkelte sammensatte ord • Spørresetninger • Alle bokstavene brukes • Ordbildene det, er, jeg • God støtte i illustrasjonene • Arbeidsoppgaver bak i boka

• Små bokstaver • 16 sider • Korte setninger • Fiksjon og fakta • Fra en til fire setninger på en side • Konsonantforbindelser • Dobbel konsonant • Variert setningsstruktur • Undertekst • God støtte i illustrasjonene • Arbeidsoppgaver bak i boka

7


Janne Aasebø Johnsen Stina Langlo Ørdal

SMÅBØKER NIVÅ 1 Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Torill Andersen og Kristin Granli

LES

MIN

Torill Andersen og Stina Langlo Ørdal

LES

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå. Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

ISBN: ISBN 978-82-02-40663-9 978-82-02-xxxxx-x

ISBN ISBN 978-82-02-40670-7 978-82-02-xxxxx-x

www.cdu.no

www.cdu.no

BM 978-82-02-40663-9 NN 978-82-02-41709-3 Torill Andersen og Stina Langlo Ørdal

MAL MIA

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

LILLA

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Syk

Janne Aaseby Johnsen og Anders Knardal

LES

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker. Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

Amir og

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

SIL

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

Nina

ISBN 978-82-02-xxxxx-x

ISBN 978-82-02-40005-7

www.cdu.no

www.cdu.no

BM 978-82-02-40670-7 NN 978-82-02-41712-3 Torill Andersen og Pål Eikenes

LES

Janne Aasebø Johnsen og Hege Bø

LES

BM 978-82-02-39999-3 NN 978-82-02-41703-1 Torill Andersen og Pål Eikenes

LES

RUNE

ER NI ÅR

MAMMA MIA

ISBN ISBN 978-82-02-40006-4 978-82-02-xxxxx-x

www.cdu.no

BM 978-82-02-40005-7 NN 978-82-02-41714-7 Torill Andersen og Pål Eikenes

LES

BM 978-82-02-40006-4 NN 978-82-02-41715-4 Torill Andersen og Kristin Granli

LES

SE, ANE

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

ISBN 978-82-02-40662-2

ISBN 978-82-02-40661-5

ISBN 978-82-02-40001-9

ISBN 978-82-02-40666-0

www.cdu.no

www.cdu.no

www.cdu.no

www.cdu.no

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker. Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå. Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

ISBN 978-82-02-xxxxx-x

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

LES

Hei b e st e fa r

LES

Jeg

www.cdu.no

BM 978-82-02-40000-2 NN 978-82-02-41704-8

SMÅBØKER NIVÅ 2

Janne Aasebø Johnsen og Ketil Selnes

BM 978-82-02-40662-2 NN 978-82-02-41708-6

Janne Aasebø Johnsen og Hege Bø

LES

Skoleveien

Hvor er Nurre?

Torill Andersen og Kristin Granli

LES

Be st em or og be st efar

BM 978-82-02-40001-9 NN 978-82-02-41705-5

Torill Andersen og Akin Duzakin

LES

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Sune og ufoen

BM 978-82-02-40666-0 NN 978-82-02-41711-6

Janne Aasebø Johnsen og Ketil Selnes

LES

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

ISBN ISBN 978-82-02-40011-8 978-82-02-xxxxx-x

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

ISBN 978-82-02-xxxxx-x

ISBN 978-82-02-xxxxx-x

ISBN ISBN 978-82-02-40664-6 978-82-02-xxxxx-x

ISBN: ISBN 978-82-02-xxxxx-x 978-82-02-40672-1

www.cdu.no

www.cdu.no

www.cdu.no

www.cdu.no

BM 978-82-02-40012-5 NN 978-82-02-41721-5 Bjørn Erik Ersland og Tiril Valeur

Rosa

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker. Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå. Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

BM 978-82-02-40009-5 NN 978-82-02-41718-5 Janne Aasebø Johnsen og Ketil Selnes

LES

klær

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker. Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå. Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Huset mitt

BM 978-82-02-40664-6 NN 978-82-02-41710-9 Janne Aasebø Johnsen og Ketil Selnes

LES

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker. Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå. Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

www.cdu.no

BM 978-82-02-40672-1 NN 978-82-02-41713-0 Janne Aasebø Johnssen og Hege Bø

LES

Sansen e

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker. Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

ren Faddemin

BM 978-82-02-40011-8 NN 978-82-02-41720-8 Janne Aasebø Johnssen Anders Kaardal

LES

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

ISBN ISBN 978-82-02-40022-4 978-82-02-xxxxx-x

ISBN ISBN 978-82-02-40008-8 978-82-02-xxxxx-x

ISBN ISBN 978-82-02-40010-1 978-82-02-xxxxx-x

ISBN 978-82-02-40013-2

ISBN 978-82-02-40007-1

www.cdu.no

www.cdu.no

www.cdu.no

www.cdu.no

www.cdu.no

BM 978-82-02-40010-1 NN 978-82-02-41719-2

Familien min

LES

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bak i bøkene er det oppgaver.

BM 978-82-02-40008-8 NN 978-82-02-41717-8

LES

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Bak i bøkene er det oppgaver.

BM 978-82-02-40022-4 NN 978-82-02-41725-3

8

BM 978-82-02-40661-5 NN 978-82-02-41707-9

BM 978-82-02-40013-2 NN 978-82-02-41722-2

BM 978-82-02-40007-1 NN 978-82-02-41716-1


Maia lager en stol_05.pdf

1

2012-11-30

21.38

Maia lager en rakett_07.pdf

Bjørn Arild Ersland Alice Bjerknes Lima de Faria

SMÅBØKER NIVÅ 3

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

M

Y

CM

Damir får

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

C

Bjørn Arild Ersland og Lillian Brøgger

LES

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

fugl

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker. Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå. Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

LES

Kanin re og ha

M

MY

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bjørn Arild Ersland og Sigbjørn Lileng

LES

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

C

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

22.39

rakett

stol

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

2012-11-30

Mia lager en

Maia lager en Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

1

Bjørn Arild Ersland Alice Bjerknes Lima de Faria

LES

Bak i bøkene er det oppgaver.

CY

Y

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

CM

CMY

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

K

1

2013-01-09

K

ISBN ISBN 978-82-02-40674-5 978-82-02-xxxxx-x

ISBN 978-82-02-48683-7

www.cdu.no

www.cdu.no

www.cdu.no

BM 978-82-02-40676-9 NN 978-82-02-41728-4

BM 978-82-02-40674-5 NN 978-82-02-41727-7

r et Maia lage

fly

Janne Aasebø Johnsen Anders Knardal

LES

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Bjørn Arild Ersland og Tiril Valeur

LES

Æsj, ø, å

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

ISBN ISBN 978-82-02-40682-0 978-82-02-xxxxx-x

www.cdu.no

BM 978-82-02-40683-7 NN 978-82-02-41744-4

13.39

Bjørn Arild Ersland Alice Bjerknes Lima de Faria

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

CY

CMY

ISBN ISBN 978-82-02-40676-9 978-82-02-xxxxx-x

BM 978-82-02-40678-3 NN 978-82-02-41729-1 Maia lager et fly_07-NY.pdf

MY

Bjørn Arild Ersland og Sigbjørn Lileng

LES

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Råttent egg

BM 978-82-02-40682-0 NN 978-82-02-41743-7 Bjørn Arild Ersland og Sigbjørn Lileng

LES

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå. Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

C

M

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Marihøne

Tut,Nut og Knut

LES

Y

Bak i bøkene er det oppgaver.

CM

MY

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

CY

CMY

K

ISBN ISBN 978-82-02-40679-0 978-82-02-xxxxx-x

ISBN ISBN 978-82-02-40015-6 978-82-02-xxxxx-x

ISBN ISBN 978-82-02-40680-6 978-82-02-xxxxx-x

ISBN 978-82-02-40684-4

ISBN 978-82-02-xxxxx-x

www.cdu.no

www.cdu.no

www.cdu.no

www.cdu.no

www.cdu.no

BM 978-82-02-40679-0 NN 978-82-02-41730-7

SMÅBØKER NIVÅ 4

Janne Aasebø Johnsen og Monica Nilsen

BM 978-82-02-40015-6 NN 978-82-02-41723-9

Bjørn Arild Ersland og Lillian Brøgger

LES

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bak i bøkene er det oppgaver.

BM 978-82-02-41742-0 NN 978-82-02-40680-6

Bjørn Arild Ersland og Sigbjørn Lileng

LES

Fingeren

Farlig katt

BM 978-82-02-40684-4 NN 978-82-02-41745-1

Bjørn Arild Ersland og Bjørn Ousland

LES

BM 978-82-02-40673-8 NN 978-82-02-41726-0

Bkørn Arild Ersland og Sigbjørn Lileng

LES

F la g g

Hund

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

ISBN ISBN 978-82-02-40017-0 978-82-02-xxxxx-x

ISBN ISBN 978-82-02-40690-5 978-82-02-xxxxx-x

ISBN ISBN 978-82-02-40685-1 978-82-02-xxxxx-x

ISBN ISBN 978-82-02-40703-2 978-82-02-xxxxx-x

ISBN ISBN 978-82-02-40688-2 978-82-02-xxxxx-x

www.cdu.no

www.cdu.no

www.cdu.no

www.cdu.no

www.cdu.no

BM 978-82-02-40017-0 NN 978-82-02-41757-4 Bjørn Arild Erland og Kristin Granli

BM 978-82-02-40690-5 NN 978-82-02-41753-6 Bjørn Arild Ersland og Kristin Granli

LES

BM 978-82-02-40685-1 NN 978-82-02-41748-2 Bjørn Arild Ersland og Lillian Brøgger

LES

Norges største skatt

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

ISBN ISBN 978-82-02-40689-9 978-82-02-xxxxx-x

ISBN: ISBN 978-82-02-40686-8 978-82-02-xxxxx-x

www.cdu.no

www.cappelendamm.no www.cdu.no

BM 978-82-02-40689-9 NN 978-82-02-41752-9

Bjørn Arild Ersland og Tiril Valeur

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

BM 978-82-02-40703-2 NN 978-82-02-41756-7

LES

BM 978-82-02-40686-8 NN 978-82-02-41749-9

Mat en edderkopp

BM 978-82-02-40688-2 NN 978-82-02-41751-2

Lego

Bjørn Arild Ersland og Lillian Brøgger

LES

En hemmelig ting i sekken

Kaleido Les er en serie norskproduserte småbøker. Kaleido Les består av 40 ulike titler, 10 på hvert nivå. Bøkene kan brukes fleksibelt på 1. og 2. trinn. Tekstene har fire vanskelighetsgrader, grønn, blå, gul og rød. Det er også forskjeller i vanskelighetsgrad innenfor hvert nivå.

LES

Bak i bøkene er det oppgaver.

Bak i bøkene er det oppgaver. Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing. Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

Småbøkene egner seg til veiledet lesing, men kan også brukes til klassebibliotek og til lystlesing. Kaleido Les grønn følger bokstavprogresjonen i Kaleido leseog skrivebok for 1.trinn.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

På Kaleidos nettsted på cdu.no ligger det kopioriginaler med flere arbeidsoppgaver til hver av småbøkene.

ISBN: ISBN 978-82-02-40687-5 978-82-02-xxxxx-x

ISBN 978-82-02-40691-2

ISBN 978-82-02-40702-5

www.cappelendamm.no www.cdu.no

www.cdu.no

BM 978-82-02-40687-5 NN 978-82-02-41750-5

LES

www.cdu.no

BM 978-82-02-40691-2 NN 978-82-02-41754-3

BM 978-82-02-40702-5 NN 978-82-02-41755-0

9


KALEIDO 1–4 DIGITAL Elevnettstedet Elevnettstedet er åpent og uten innlogging. Her finner elevene oppgaver til alle kapitlene i lese- og skriveboka, som de kan jobbe med på pc eller brett. Det finnes også en skriftformingsøvelse til bruk på digital tavle eller brett.

Lærerlisens Kaleido Digital for læreren er en rik nettbasert ressurs. Her fins differensierte leselekser på tre nivåer som supplerer lesetekstene i boka. I tillegg gir tavleboka anledning til å vise alle sidene av lærebøkene på digital tavle eller lerret. Tavlebøkene inneholder lyd og animasjoner og til hver kapittelside ligger det en liten samtale. Læreren kan også selv legge inn lenker og egne notater i tavlebøkene som kan lagres til senere bruk.

Åpent og uten innlogging for eleven!

e Til verket er det laget tavlebøker tilrettelagt for bruk på digital tavle. Tavlebøkene kan bestilles på cdu.no. For mer informasjon, se tavleboka.no

10


LÆRERENS BOK

I Lærerens bok får du en generell innføring i den grunnleggende lese- og skriveopplæringen. Her kan du finne gangen i bokstavprogrammet, ulike måter å lese på og tips til hvordan du kan arbeide med lesestrategier. Videre viser forfatterne hvordan du kan arbeide med skriving, modellere oppgaver for elevene, og hvordan du kan motivere og veilede dem i skrivingen.

KALEIDO CD

Cd-en har kjente sanger som det er naturlig å synge på småtrinnet. På cd-en er det også noen korte tekster å lytte til.

Lærerens bok inneholder også en metodisk gjennomgang av alle sider i elevenes lese- og skrivebøker.

BOKSTAVPLANSJER

Plansjene består av til sammen 29 plansjer i A4-format og viser liten og stor bokstav sammen med en illustrasjon.

11


Design: tank.no ISBN: 978-82-02-44938-4

Norskfaget er sammensatt og omfattende, mange biter skal pusles sammen. Med Kaleido håper vi at bitene faller på plass for deg og elevene dine. LÆREVERKET BESTÅR AV: • Lese- og skrivebok A og B (1. trinn) • Lesebok A og B (2. til 4. trinn) • Arbeidsbok A og B (2. til 4. trinn) • Kaleido LES • Lærerens bok • Cd UTGIVELSESPLAN • Kaleido Digital Kaleido 1 og 2: i salg • Bokstavplansjer Kaleido 3: 2015 Kaleido 4: 2016

TITTEL Kaleido 1 Lese- og skrivebok A Kaleido 1 Lese- og skrivebok B Kaleido 1 Lærerens bok Kaleido 1 CD Kaleido 1-4 Bokstavplansjer 2. trinn Kaleido 2 Lesebok A Kaleido 2 Lesebok B Kaleido 2 Arbeidsbok A Kaleido 2 Arbeidsbok B Kaleido 2 Lærerens bok Kaleido LES Kaleido LES totalpakke (4 bokser) Kaleido LES nivå 1 Kaleido LES nivå 2 Kaleido LES nivå 3 Kaleido LES nivå 4 Enkeltbøker Kaleido 1-4 Digital (lærerlisens)

1. trinn

Cappelen Damm grunnskole www.cdu.no grunnskole@cappelendamm.no

BOKMÅL 978-82-02-32933-4 978-82-02-39960-3 978-82-02-39996-2 978-82-02-41465-8 978-82-02-41622-5 978-82-02-40865-7 978-82-02-44232-3 978-82-02-40867-1 978-82-02-40869-5 978-82-02-40871-8

NYNORSK 978-82-02-39702-9 978-82-02-39961-0

978-82-02-41500-6 978-82-02-38435-7 978-82-02-40919-7 978-82-02-40900-5 978-82-02-40901-2 Bestilles på cdu.no Bestilles på cdu.no **

978-82-02-41501-3 978-82-02-41496-2 978-82-02-41497-9 978-82-02-41498-6 978-82-02-41499-3

978-82-02-40866-4 978-82-02-44234-7 978-82-02-40868-8 978-82-02-40870-1

PRIS 120,120,275,298,-* 206,-* 239,239,120,120,275,6970,2100,2100,2100,2100,298,-*

Veiledende utsalgspris. * Inkl. mva. ** Varighet: Ett skoleår.

Kaleido brosjyre  
Kaleido brosjyre  

Cappelen Damm