Jetzt-10-Laererens-bok-blaibok

Page 1SIMEN BRAATEN OG MONA GUNDERSEN-RØVIK

LÆRERENS BOK

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 1

02/10/2018 09:35


Jetzt10_lĂŚrerensbok_materie.indd 2

02/10/2018 09:35


Hallo! Du lernst jetzt seit zwei Jahren Deutsch, aber dieses Jahr wird es ernst – vielleicht mit einem mündlichen Examen am Ende. Unser bester Rat für dieses Schuljahr ist, Wörter zu lernen! Wenn du genug Wörter kannst, verstehen die Leute, was du meinst.

Vårt beste råd er altså å lære nok ord, slik at du kan gjøre deg forstått. Hvis du for eksempel skal kjøpe kebab i Berlin, er «Döner» det aller viktigste ordet å kunne for å få en kebab. Legg til «bitte», så har du kommet et godt stykke på vei. Med «Ich hätte gerne» er du nesten i mål!

Så lær deg mange ord! Da kan du snakke tysk, både i Tyskland og på muntlig eksamen. Enda bedre går det om du i tillegg kan variere språket (flere ord!), har god uttale og intonasjon, mye av grammatikken på plass og kunnskaper om de tyskspråklige områdene. Vi skal innom alle disse emnene i år. Det viktigste er at du lærer ord som du kan bruke og gjøre deg forstått med. Viel Glück und viel Erfolg!

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 3

02/10/2018 09:35


Innhold Eine Reise planen

2 3

4

6

Deutschlands Geografie – an was erinnerst du dich?....................... 8 Vor dem Lesen .................................................................................12 Nächster Halt: Deutschland! ............................................................14 Reiseziele...........................................................................................18 Wo spricht man noch Deutsch?........................................................20 Wir üben...........................................................................................22 Grammatikk: Predikativ ................................................................... 26

München mag dich!

28

Vor dem Lesen ................................................................................ 30 Kennst du sie?.................................................................................. 33 Münchner Highlights ...................................................................... 34 Oktoberfest ..................................................................................... 38 Wir gehen essen, aber wo?.............................................................. 40 Wir üben.......................................................................................... 46 Grammatikk: Vekselpreposisjoner .................................................... 48

Deutschland und Norwegen

50

Vor dem Lesen................................................................................. 52 Deutschland und Norwegen – gute Freunde .................................. 54 Die Hanse ........................................................................................ 58 Besuchen Sie Norwegen!.................................................................. 60 Welche norwegischen Regeln sind hier ins Deutsche übersetzt worden?........................................................................... 64 Ein «Norwegenfreund» – Kaiser Wilhelm II.................................... 65 Wir üben.......................................................................................... 66 Falsche Freunde............................................................................... 70 Grammatikk: Gradbøyning av adjektiv............................................. 72

Zeit für Film!

74

Vor dem Lesen................................................................................. 76 Klassiker der deutschen Filmgeschichte ......................................... 78 Marlene Dietrich ............................................................................. 82 Leni Riefenstahl............................................................................... 83 Wir üben.......................................................................................... 86 Grammatikk: Sammensatte verb . ..................................................... 90

4

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 4

02/10/2018 09:35


5

6

7 8

Zwei deutsche Staaten

92

Vor dem Lesen ................................................................................ 94 Zwei deutsche Staaten .................................................................... 96 DDR-Fluchten ............................................................................... 100 Wie endete die Teilung? . .............................................................. 102 Die Ampelmännchen . ................................................................... 104 War damals in der DDR wirklich alles schlechter? ....................... 106 Wir üben ....................................................................................... 108 Grammatikk: Repetisjon av fortidsformene preteritum og presens perfektum .................................................... 110

Wir schaffen das!

112

Vor dem Lesen............................................................................... 114 Zwei bekannte deutsche Politiker ................................................ 116 Der Bundestag................................................................................ 122 Wir üben........................................................................................ 126 Grammatikk: Leddsetninger med som ............................................ 128

Zukunft

130

Vor dem Lesen............................................................................... 132 Ferienjobs....................................................................................... 134 «Seb» kriegt den coolsten Job der Welt!........................................ 136 Wenn ich mal groß bin, werde ich …............................................ 140 Wir üben …................................................................................... 142 Grammatikk: Futurum.......................................................................144

JETZT schreibst du ein Buch – über dich!

146

Vor dem Lesen............................................................................... 148 Das bin ich . ................................................................................... 150 Das mache ich gerne...................................................................... 151 Das sind meine Freunde und meine Familie.................................. 152 Das esse ich gerne.......................................................................... 153 So sind meine Tage......................................................................... 154 So wohne ich.................................................................................. 155 Meine Zukunft............................................................................... 156 Wir üben........................................................................................ 158

Minigrammatikk Uttaleregler Alfabetisk gloseliste

162 183 194 5

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 5

02/10/2018 09:35


L Å M S G N I R Æ L Jeg kan:

✔ fortelle kort om variasjoner i Tysklands geografi ✔ fortelle kort om en eller flere elver i Tyskland, store byer, grenser til andre land og til havet, samt presentere et Bundesland ✔ fortelle om en tur jeg har vært på til et tyskspråklig land eller ✔ fortelle om en tur jeg har lyst til å dra på til et tyskspråklig land ✔ planlegge en reise fra der jeg bor til et interessant reisemål i et tyskspråklig land ✔ fortelle om de kjente og et av de mer overraskende stedene i verden der folk snakker tysk ✔ lage setninger med predikativ

KAPITEL 6

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 6

1 (EINS) (EINS)

6

02/10/2018 09:35


Eine Reise planen

7

Jetzt10_lĂŚrerensbok_materie.indd 7

7

02/10/2018 09:35


Deutschlands Geografie – an was erinnerst du dich? Fasit til oppgave 1: Das Meer liegt im Norden. Die Ostsee östlich von Dänemark und die Nordsee westlich von Dänemark.

Vokabeln

1. W o auf der Karte ist das Meer? (Es gibt zwei «Meere»).

sich an etwas erinnern å huske noe

2. In welche Richtung fließen die meisten Flüsse?

Fasit til oppgave 2: Her kan man argumentere både for svaralternativ b) og d). Hovedpoenget er å få fram at elvene ikke renner «nedover» (på kartet), som mange kan tro.

fließen å flyte, å renne

Fasit til oppgave 3: De høyeste fjellene fins i sør. a) Im Süden

das Meer -e havet

der Fluss -*e elva einige noen wenn når, hvis gucken å se, å kikke

a) Von Norden nach Süden. b) Von Süden nach Norden. c) Von Westen nach Osten. d) Von Osten nach Westen.

3. W o gibt es die höchsten Berge? a) Im Süden b) Im Norden c) Im Osten d) Im Westen

8

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 8

02/10/2018 09:35


Dette kartet fins også som kopioriginal (til utskrift) på lærernettstedet til JETZT.

9

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 9

02/10/2018 09:35


4. Deutschland grenzt an neun Länder. Mit anderen Worten: Fasit til oppgave 4: Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande. Fasit til oppgave 5: (fra nord og med klokka): Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande. Ekstraspørsmål: I hvilket eller hvilke av disse landene er tysk offisielt språk? Fasit: I Østerrike, Belgia og Luxemburg. (Tysk er også offisielt språk i Liechtenstein, som ikke var riktig svar på oppgaven over). Mulig oppfølgingsspørsmål: a) Skjønner dere hva alle disse landene heter på norsk? Kan dere det tyske navnet på noen andre land? Fasit til oppgave 6: Det er de tre minste Bundes­ landene, som man ut fra størrelsen kan anta «nesten bare består av en by».

Vokabeln eines von diesen ett av disse genauso akkurat så

Deutschland hat neun Nachbarländer. Wie heißen sie? Wähl aus: Norwegen, Schweden, Dänemark, Polen, Litauen, Lettland, Weißrussland, Russland, Tschechien, Ungarn, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Ukraine

5. Wo ungefähr sind diese Nachbarländer auf der Karte? 6. Hier (auf der Karte rechts) sind Deutschlands 16 Bundesländer. Drei von den Bundesländern bestehen fast nur aus einer Stadt. Welche drei Bundesländer könnten das sein? Zeig auf die Karte.

7. Die drei Bundesländer von der vorigen Aufgabe heißen Berlin, Hamburg und Bremen. Weißt du, wo eines von diesen Bundesländern liegt?

8. Deutschlands größtes Bundesland heißt Bayern. Wo liegt es? Kennst du eine bayerische Stadt?

9. Das Bundesland, das an Dänemark grenzt, heißt Schleswig-Holstein und ist genauso flach wie Dänemark (der höchste Berg hier heißt Bungsberg und ist 168 Meter hoch). Wo liegt SchleswigHolstein?

10

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 10

02/10/2018 09:35


Kartet fins som kopioriginal på lærernettsida til JETZT.

Fasit til oppgave 7: I nordvest ligger Bremen (med Bremerhaven litt nord for seg), litt lenger nordøst ligger Hamburg (i gult), og i øst ligger Berlin. Tysklands fjerde minste Bundesland ligger på grensa til Frankrike (sørvest) og heter Saarland. Fasit til oppgave 8: I sørøst. De tre største byene i Bayern er München, Nürnberg og Augsburg. Kanskje har noen av elevene også hørt om Bayreuth? Fasit til oppgave 9: Helt i nord, i grønt, grensende til Danmark.

11

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 11

02/10/2018 09:36


Vor dem Lesen Se temafilmen

Wie kannst du nach Deutschland reisen? Musst du fliegen? Kannst du eine Fähre nehmen? Kannst du mit dem Zug fahren? Kann man mit dem Auto fahren?

Elevene kan sannsynligvis reise til Tyskland på flere av disse måtene. Men kanskje vet de ikke om alle? Denne førlesingsoppgaven passer forresten godt til å repetere ordstilling i setninger med to verb! I dette tilfellet modalt hjelpeverb + hovedverb.

12

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 12

02/10/2018 09:36


13

Jetzt10_lĂŚrerensbok_materie.indd 13

02/10/2018 09:36


Vokabeln nächster Halt neste stopp geschenkt bekommen å få i gave

Nächster Halt: Deutschland!

schon allerede Tips: Her er det fint med repetisjon av ukedagene.

Emma hat heute Geburtstag. Sie wird achtzehn Jahre alt. Von ihrem Vater bekommt sie eine Reise noch nicht ikke ennå nach Deutschland geschenkt. Heute ist Mittwoch, ich glaube schon det tror jeg und sie wollen schon am Samstag in zwei Wochen losfahren. losfahren å dra av gårde

mir ist es egal det er det samme for meg

Viktig å merke seg: Når du snakker om å reise til en by, bruker du alltid «nach».

sich entscheiden å bestemme seg bald snart dass at schauen å se die Radtour -en sykkelturen

I noen tilfeller brukes «langsam» på tysk når det egentlig er snakk om «fort».

der Radweg -e sykkelveien scheinen å se ut til å være entlang langs sich freuen å glede seg

NB! Tidsuttrykk står i akkusativ: «einen Moment», «jeden Tag»

Vater: Emma, wo willst du denn hinfahren? Emma: Weiß ich noch nicht, es gibt so viele Möglichkeiten. Wollen wir nach Berlin fliegen? Oder vielleicht nach München? Oder nach Frankfurt, Hamburg oder Düsseldorf? Wir können auch die Fähre nach Kiel nehmen. Oder wir fahren einfach in die Alpen! Liegt da jetzt Schnee? Vater: Ich glaube schon. Also, mir ist es eigentlich egal! Aber du musst dich langsam entscheiden. Bald sind Herbstferien! Am besten kaufen wir schon heute die Fahrkarten oder Flugtickets. Emma: Hm. Ich weiß ja, dass du dich in den Ferien bewegen willst. Ich ja eigentlich auch. Einen Moment, ich schaue im Internet nach, wo man schöne Radtouren machen kann! Ein paar Minuten später. Emma: Papa, hier sind einige Vorschläge aus dem Internet: Der Elbe-Radweg zum Beispiel. Er führt durch sieben Bundesländer und ist der beliebteste Radweg Deutschlands. Der Mosel-Radweg scheint auch sehr beliebt zu sein. Die Mosel ist doch auch ein Fluss, oder?

14

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 14

02/10/2018 09:36


Vater: Ja, genau. Und Radwege an Flüssen entlang sind oft eben. Emma: Entlang der Ostseeküste gibt es auch einen Radweg. Hier gibt es «endlose, weiße Sandstrände.» Und er ist «der längste und vielleicht schönste Radweg der Republik». Vater: Das hört sich ja sehr gut an! Dann nehmen wir einfach die Fähre nach Kiel? Emma: So machen wir es! Kann meine Freundin Agnete mitkommen? Sie fährt auch gerne Rad. Vater: Ja klar, wenn das für ihre Eltern in Ordnung ist. Emma: Super! Ich freue mich!

Her kan det være fint å repetere de sterke verbene med vokalskifte i presens. Det ble gjennomgått i kapittel 4 i JETZT 8.

15

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 15

02/10/2018 09:36


Løsningsforslag til Fragen zum Text: 1. Sie hat Geburtstag. / Weil sie Geburtstag hat. 2. Sie fahren in den Herbstferien. 3. Mosel und Elbe sind Flüsse.

Fragen zum Text 1. Warum bekommt Emma ein Geschenk? 2. Wann fahren sie? In welchen Ferien? 3. Was sind Mosel und Elbe? 4. Am Ende des Textes entscheiden sie sich für ein Reiseziel. Wo fahren sie hin? 5. Wie viele Personen fahren? 6. Wie kommen sie nach Deutschland?

4. Sie fahren nach Kiel. Sie wollen eine Radtour machen. 5. Drei: Emma, ihr Vater und ihre Freundin Agnete. 6. Sie nehmen die Fähre.

16

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 16

02/10/2018 09:36


sprechen wir Bist du mal in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz gewesen? Wenn ja: Erzähl ein bisschen davon. Wo warst du?

Ich war in …

Mit wem bist du gefahren?

Ich bin mit … gefahren.

Wie lange warst du da?

Ich war … Tage / Wochen da.

Was hast du dort gesehen?

Ich habe … gesehen.

Was hast du gegessen?

Ich habe zum Beispiel … gegessen.

Was hast du sonst gemacht?

Ich habe / wir haben ein Museum besucht. Ich bin / wir sind ins Kino gegangen. Wir haben geschoppt. Wir haben Fahrräder gemietet.

Forslag: Få elevene til å skrive svar her først. Be dem deretter legge bort notatene sine, og snakke med en eller flere medelever. De kan godt ha disse spørsmålene foran seg hvis de ikke kommer på mer å spørre om. Er dette også noe som kan hjelpe i forberedelsene til muntlig eksamen? Dette kan også være et tema som egner seg på eksamen.

Wenn nein: Hast du Lust, nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz zu fahren? Ja, natürlich. Ich möchte nach / in die … fahren. Mit wem möchtest du fahren?

Ich möchte mit … fahren.

Wann willst du fahren?

Ich möchte in den Herbstferien / Winterferien / Sommerferien fahren.

Wir können … Tage / Woche(n) Wie lange soll die Reise dauern? dableiben/dortbleiben. Was kann man dort sehen?

In … möchte ich … sehen.

Was kann man dort essen? Was möchtest du dort essen? Ich möchte … probieren. Was kann man sonst dort machen? Was möchtest du sonst dort machen?

Ich möchte das Museum besuchen. / Wir können ins Kino gehen. / Wir können im Café / Restaurant essen.

17

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 17

02/10/2018 09:36


Reiseziele Frage zu den Texten

Her er det ikke oppgitt gloser: Skjønner elevene hva «Heu» betyr? Du kan be dem om å se på bildene hvis noen ord er vanskelige.

Welches von diesen Reisezielen findest du am interessantesten?

Ländlicher Urlaub in Nordrhein-Westfalen Im Heu-Hotel «Hamm Heutel» übernachtet ihr auf dem Heuboden. Ihr erlebt, wie gut Heu riecht und könnt billig im eigenen Schlafsack übernachten. In den Heu-Zimmern können bis zu 8 Personen übernachten. Willkommen in Hamm!

Sprachreise nach Berlin

Muttersprache - morsmål Muttersprachler morsmålsbruker

Sprachunterricht von Muttersprachlern. Übernachtung in einer Jugendherberge im Zentrum, mit der Berlin Welcome Card kostenloser Eintritt in vielen Museen. Mit der Card sind auch die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos.

Insel Helgoland Vier Übernachtungen in einem Bungalow auf dem Campingplatz. Blick auf die Nordsee. Lange Sandstrände, perfekt für Surf-Anfänger. Fahrräder zu vermieten.

Aufgabe Dette er også en oppgave det er mulig å ta opp igjen på muntlig eksamen.

1

Velg dere ut et Bundesland dere har lyst til å finne ut mer om. Planlegg en reise hit: Hvordan drar dere? Hvor overnatter dere? Hva skal dere gjøre, se og spise der? Hva bør man vite om Bundeslandet dere har valgt? Presenter for en annen gruppe eller for klassen.

18

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 18

02/10/2018 09:36


19

Jetzt10_lĂŚrerensbok_materie.indd 19

02/10/2018 09:36


Kanada Circa 30 000 Mennoniten in der Provinz Ontario kommunizieren auf Deutsch.

USA Eine Million Amerikaner sprechen zu Hause Deutsch. Im Staat North Dakota (Hauptstadt: Bismarck) ist Deutsch nach Englisch die populärste Sprache.

Wo spricht man noch Deutsch? Aufgaben

Mexiko Ungefähr 80 000 Mennoniten sprechen Plautdietsch.

Belize Rund 6500 Mennoniten sprechen den niederdeutschen Dialekt Plautdietsch.

Chile 20 000 Chilenen sprechen Deutsch als Muttersprache.

1

Diskuter: Hvilke steder visste dere at folk snakker tysk, og hvilke steder syns dere det er mest overraskende at de snakker tysk?

2

Velg ut et av stedene dere syns det er mest overraskende at de snakker tysk. Finn ut mer om grunnen til at folk snakker tysk der. Forklar på norsk for en annen gruppe eller for klassen.

Brasilien 600 000 sprechen den deutschen Dialekt Riograndenser Hunsrückisch.

Paraguay Circa 60 000 Deutsch-­ Muttersprachler leben in dem Land.

Argentinien 300 000 bis 400 000 sprechen Deutsch als Muttersprache.

20

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 20

02/10/2018 09:36


Dänemark Im Süden leben 15 000 bis 20 000 Nordschleswiger, deren Muttersprache Deutsch ist.

Belgien Besonders in neun Orten an der deutschen Grenze sprechen die Menschen Deutsch, insgesamt circa 76 900.

Frankreich Fast eine Million Elsässer und Lothringer sprechen einen deutschen Dialekt. ltalien Rund 325 000 Menschen in Sudtirol haben Deutsch als Muttersprache.

Polen Zwischen 180 000 und 300 000 Menschen haben Familien, die aus Deutschland ins Land kamen Wie viele von ihnen aber noch heute Deutsch als Muttersprache sprechen, ist unbekannt. Kasachstan 2012 lebten dort noch 180 000 Menschen, deren deutsche Vorfahren 1941 von den Sowjets ins Land gebracht wurden. Nicht alle von ihnen sprechen aber heute noch Deutsch. Israel 100 000 bis 200 000 Emigranten aus Deutschland sprechen noch heute Standarddeutsch.

Papua­Neuguinea 100 Menschen sprechen den dem Deutschen sehr ähnlichen Kreol-Dialekt «Unserdeutsch».

Namibia In der früheren Kolonie DeutschSüdwestafrika nennen sich circa 20 000 Menschen selbst «Deutsche».

Australien Auf dem Kontinent leben circa 79 000 DeutschMuttersprachler.

Deutsch perfekt 4/2018

21

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 21

02/10/2018 09:36


Fasit til oppgave 1: Kasus: dativ, akkusativ, nominativ Setningsledd: direkte objekt, subjekt, verbal, indirekte objekt Ordklasser: ubestemt artikkel, substantiv, adjektiv, dativpreposisjoner, eiendomsord, personlige pronomen, bestemt artikkel, akkusativpreposisjoner Verbtider: infinitiv, preteritum, presens. presens perfektum Ekstraoppgave: Under overskriftene «Kasus», «Set­ ningsledd» og «Verbtider» kan man si at det også er en slags riktig rekkefølge. I hvilken rekkefølge burde begrepene under disse overskriftene stå? Fasit til ekstraoppgave: Kasus: Nominativ, akkusativ, dativ. Setningsledd (mulig å argu­ mentere for flere rekkefølger her): Verbal, subjekt, direkte objekt, indirekte objekt. Verbtider: Infinitiv, presens, preteritum, presens perfek­ tum. Fasit til oppgave 3 a) «Kannst» «nehmen» b) Hvem kan ta? «du» c) Hva kan bli tatt? «eine Fähre» d) Nei e) Hunkjønn

Wir üben 1

Se eksempelet under og ordne begrepene til riktig overskrift.

subjekt, substantiv, preteritum, akkusativ, verbal, adjektiv, nominativ, indirekte objekt, dativpreposisjoner, eiendomsord, personlige pronomen, presens, bestemt artikkel, akkusativpreposisjoner, presens perfektum Kasus

Setningsledd

Ordklasser

Verbtider

dativ …

direkte objekt …

ubestemt artikkel infinitiv … …

2

Diskuter hva de forskjellige begrepene over betyr. Klarer dere å komme på eksempler på de fleste av begrepene?

3

Vi repeterer setningsanalyse og kasus.

Kannst du eine Fähre nehmen? a) Hva er verbalet i setningen? (Obs: Et verbal kan bestå av to verb) b) Hvem [verbalet]?  Hva er subjektet i setningen? Husker du hvilken kasus subjektet skal stå i? c) Hva blir [verbalet]?  Hva er det direkte objektet i setningen? Husker dere hvilken kasus det direkte objektet skal stå i? d) Er det noen mottaker (indirekte objekt) i denne setningen? e) Se på skjemaet under. Hvilket kjønn tror du Fähre har?

Bestemte og ubestemte artikler

Maskulinum Femininum Neutrum

Plural

Nominativ der / ein die / eine das / ein die Akkusativ den / einen die / eine das / ein die Dativ dem /einem der / einer dem / einem den+n

22

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 22

02/10/2018 09:36


4

Oversett til tysk:

Jeg kan ta et tog.

Fasit til oppgave 4: Ich kann einen Zug nehmen.

der Zug -*e toget

5

Vi repeterer setningsanalyse og kasus.

Wir haben eine alte Kirche gesehen. a) Hva er verbalet i setningen? b) Hvem [verbalet]?  Hva er subjektet (nominativ) i setningen? c) Hva blir [verbalet]?  Hva er det direkte objektet (akkusativ) i setningen?

Fasit til oppgave 5: a) «haben gesehen» b) Hvem har sett? «Wir» c) Hva har blitt sett? «eine alte Kirche» d) Nei e) Hunkjønn

d) Er det noen mottaker (indirekte objekt) i denne setningen? e) Se på skjemaet nederst på forrige side. Hvilket kjønn tror du Kirche har?

6

Oversett til tysk:

Vi har sett et gammelt tårn. der Turm -*e tårnet

7

Fasit til oppgave 6: Wir haben einen alten Turm gesehen.

Vi repeterer setningsanalyse og kasus.

Emmas Vater gibt ihr ein Geschenk. a) Hva er verbalet i setningen? b) Hvem [verbalet]?  Hva er subjektet (nominativ) i setningen? c) Hva blir [verbalet]?  Hva er det direkte objektet (akkusativ) i setningen? d) Er det noen mottaker (indirekte objekt, dativ) i denne setningen? e) Se på skjemaet nederst på s. 22 Hvilket kjønn tror du Geschenk har?

Fasit til oppgave 7: a) «gibt» b) Hvem gir? «Emmas Vater» c) Hva blir gitt? «ein Geschenk» d) Ja. «ihr» e) Intetkjønn f) Henne

f) Se på skjemaet under. Hva betyr ihr?

Personlige pronomen Nominativ Akkusativ Dativ

ich du er sie es wir ihr sie Sie mich dich ihn sie es uns euch sie Sie mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen

23

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 23

02/10/2018 09:36


24

Jetzt10_lĂŚrerensbok_materie.indd 24

02/10/2018 09:36


8

Oversett til tysk:

Hun gir meg et råd.

Fasit til oppgave 8: Sie gibt mir einen Rat.

der Rat -*e rådet

9

Er mit en akkusativ- eller dativpreposisjon? Du kan finne svaret ved å se på denne setningen.

Fasit til oppgave 9: Dativpreposisjon

Kannst du mit dem Zug fahren?

10

Er für en akkusativ- eller dativpreposisjon? Du kan finne svaret ved å se på denne setningen.

Fasit til oppgave 10: Akkusativpreposisjon

Ja klar. Wenn das für ihre Eltern in Ordnung ist.

11

Er aus en akkusativ- eller dativpreposisjon? Du kan finne svaret ved å se på denne setningen.

Fasit til oppgave 11: Dativpreposisjon

Welche Bundesländer bestehen nur aus einer Stadt?

12

Les på side 27 om setninger med predikativ. Forklar for hverandre på norsk hvorfor «Er» og «der beliebteste Radweg Deutschlands» står i samme kasus i setningen under. Papa, hier sind einige Vorschläge aus dem Internet: Der Elbe-Radweg zum Beispiel. Er führt durch sieben Bundesländer und ist der beliebteste Radweg Deutschlands.

13

Oversett til tysk:

Fasit til oppgave 13 a) Er ist Lehrer. b) Sie wird Ärztin. c) Er wird «der Kaiser» genannt. d) Ich bin ein Junge.

a) Han er en lærer. der Lehrer - læreren (mannlig)

b) Hun blir en lege. die Ärztin -nen legen (kvinnelig)

c) Han blir kalt «der Kaiser». wird genannt her: blir kalt

Spill av lytteøvelsen til 1. kapittel og gjør oppgaver. Du finner det på jetzt.cdu.no.

d) Jeg er en gutt. der Junge -n gutten

25

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 25

02/10/2018 09:36


GRAMMATIKK Se grammatikkfilmen og gjør oppgavene på jetzt.cdu.no

26

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 26

02/10/2018 09:36


Predikativ (P) Noen ganger er subjektet og det som kommer etter verbet, en og samme person/ ting, eller det som kommer etter verbet, er en beskrivelse av subjektet. Vi får alltid predikativ når sein, werden og bleiben er hovedverb i setningen. Du bist ein guter Lehrer. Der Junge wurde rot. Du bist und bleibst mein Freund.

Du er en god lærer. Gutten ble rød (rødmet). Du er og blir min venn.

Det som kommer etter verbet i slike setninger, kalles predikativ. Siden det er en beskrivelse av subjektet eller den samme personen/tingen som subjektet, må det også stå i samme kasus (nominativ).

Bestemte og ubestemte artikler

Maskulinum Femininum Neutrum

Plural

Nominativ der / ein die / eine das / ein die Akkusativ den / einen die / eine das / ein die dem /einem der / einer dem / einem den+n Dativ

Personlige pronomen Nominativ Akkusativ Dativ

ich du er sie es wir ihr sie Sie mich dich ihn sie es uns euch sie Sie mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen

27

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 27

02/10/2018 09:36


München mag Dich! L Å M S G LÆRIN Jeg kan: ✔ fortelle om Bayerns hovedstad München ✔ forklare hvem søskenparet Scholl var ✔ forklare hva Oktoberfest er ✔ spørre om og forklare veien ✔ bruke vekselpreposisjoner

28

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 28

02/10/2018 09:36


KAPITEL

2 ((ZWEI) ZWEI)

29

Jetzt10_lĂŚrerensbok_materie.indd 29

02/10/2018 09:36


Forslag: Bayern München. Das Oktoberfest. Das südlichste und das größte Bundesland. Die drittgrößte Stadt Deutschlands ist München. Hohe Berge = die Alpen zum Beispiel, ein bekanntes Schloss: Neuschwanstein.

Vor dem Lesen Was wisst ihr schon über München und Bayern? Stichwörter: Fußballmannschaft, Oktober, das südlichste und das größte ..., Autos, Bier, die drittgrößte ..., hohe Berge, bekannte Schlösser.

30

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 30

02/10/2018 09:36


Hier sehen wir ein Fußballstadion in München. Das ist nicht die Allianz Arena, sondern das Olympiastadion. Es wurde für die Olympischen Sommerspiele 1972 gebaut.

31

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 31

02/10/2018 09:36


Se temafilmen

Vokabeln die Landeshauptstadt -*e delstatshovedstaden das Dirndl - tradisjonell drakt for kvinner

FAKTEN • •

München ist Bayerns Landeshauptstadt.

ie Stadt hat etwa 1,4 Millionen D Einwohner und ist damit Deutschlands drittgrößte Stadt. ünchen ist die Hauptstadt der M Dirndl und Lederhosen.

die Lederhose -n bukse av lær, del av tradisjonell drakt for menn die Weißwurst -*e en pølse som er typisk for Bayern der Verein -e klubben

• • • •

MW (Bayerische Motoren Werke) B haben hier ihren Sitz. Weißwurst ist eine bayerische Spezialität. C Bayern München und TSV 1860 F München sind zwei Münchner Fußballvereine. as Münchner Oktoberfest ist das D größte Volksfest der Welt.

32

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 32

02/10/2018 09:36


Kennst du sie? Während des Zweiten Weltkriegs waren Hans und Sophie Scholl Studenten in München. Die Geschwister waren Mitglieder der Widerstandsgruppe «Weiße Rose». Die Studentengruppe kämpfte gegen den Nationalsozialismus, den Krieg und Adolf Hitlers Diktatur. Am 18. Februar 1943 verteilten sie Flugblätter gegen die Diktatur und wurden dabei gesehen. Vier Tage später wurden sie zum Tode verurteilt und noch am selben Tag mit der Guillotine geköpft. Die Geschwister Scholl gelten als Symbole des Widerstands gegen die Nationalsozialisten.

Vokabeln während under der Zweite Weltkrieg den andre verdenskrigen die Geschwister søsknene

Her er det mulig å gå mer i dybden. Kanskje er noen elever i stand til å lese «Die Weiße Rose»?

das Mitglied -er medlemmet die Widerstandsgruppe -n motstandsgruppa

Forslag til film: «Sophie Scholls siste dager»

kämpfen gegen å kjempe mot

En annen film om tysk motstand under krigen er «Valkyrie», om attentatet på Hitler 20. juli 1944.

der Nationalsozialismus nasjonalsosialismen verteilen å fordele, dele ut das Flugblatt -*er flyvebladet verurteilt dømt mit der Guillotine geköpft halshugget i giljotinen

33

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 33

02/10/2018 09:36


a

Münchner Highlights Vokabeln

1. Mario aus Italien: Hier in München will ich den Marienplatz besuchen. Ich muss unbedingt spätestens um Viertel vor 12 dort sein. Um 12 geht’s los. Dann fängt das Glockenspiel im Neuen Rathaus an!

spätestens senest um zwölf geht's los klokka 12 starter det das Glockenspiel -e klokkespillet das Rathaus -*er rådhuset anfeuern å heie på der Geheimtipp -s det «hemmelige» tipset die Sommerresidenz sommerresidensen der Blick -e her: utsikten

b

2. Fimke aus den Niederlanden: Ich liebe Fußball und deshalb liebe ich auch München! Für Fußballfans ist München nämlich ein Mekka. Ich will heute Abend den FC Bayern München in der Allianz Arena anfeuern. 3. Ene aus Estland: Mein Geheimtipp in München ist das Schloss Nymphenburg. Die ehemalige Sommerresidenz von der bayerischen Königsfamilie und den Schlosspark finde ich einfach total schön. 4. Onni aus Finnland: Ich will München von oben sehen. Das kann ich von der Frauenkirche aus machen. Vom 98 Meter hohen Südturm habe ich einen fantastischen Blick über die Stadt.

c

5. Peter aus England: Ich liebe Kunst und deshalb will ich heute die weltberühmten Pinakotheken besuchen. Ich freue mich wirklich darauf, vor den «Sonnenblumen» von Vincent van Gogh zu stehen. München ist ohne Zweifel eine Kunststadt! 34

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 34

02/10/2018 09:36


6. Gunnar aus Island: Ich träume von einem großen BMW. Den kann ich mir leider nicht leisten, aber hier in München kann ich in der BMW Erlebniswelt Autos von gestern, heute und morgen sehen. Ich darf mich auch in ein Cabrio setzen! Das finde ich toll!

d

e

7. Christina aus Griechenland: Ich will in München das Oktoberfest besuchen. Das größte Volksfest der Welt kann ich hier auf der Theresienwiese erleben. Ich liebe das Partyleben, und auf der Wiesn können meine Freunde und ich wirklich gut feiern. Super!

8. Fanni aus Ungarn: Hier in München gibt es den Englischen Garten! Das finde ich toll! Dorthin will ich heute zusammen mit meinen Freunden fahren. Im Englischen Garten können wir nämlich Volleyball spielen, und danach können wir in der Sonne liegen.

f

g

Vokabeln sich leisten å ha råd til BMW Erlebniswelt BMWs besøkssenter das Volksfest -e folkefesten die Theresienwiese navnet på området i München hvor oktoberfesten arrangeres erleben å oppleve dorthin dit

h

35

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 35

02/10/2018 09:36


Fragen zum Text

Fasit til «Fragen zum Text» 1: 1a, 2c, 3f, 4h, 5g, 6b, 7d, 8e

1. Welche Texte (1-8) passen zu welchen Bildern (a-h)?

Fasit til «Fragen zum Text» 2: a) Falsch. Gunnar träumt von einem großen BMW.

2. Richtig oder falsch? Korrigiert die Sätze, die falsch sind.

b) Richtig c) Richtig d) Richtig e) Falsch. Sie will zusammen mit ihren Freunden fahren. f) Falsch. Sie will München von der Frauenkirche von oben sehen. g) Richtig

c) Fimke will den FC Bayern München anfeuern.

Fasit til oppgave 1: ich will du willst er, sie, es will wir wollen ihr wollt sie, Sie wollen

a) Peter träumt von einem großen BMW. b) München ist eine Kunststadt.

d) Enes Geheimtipp ist das Schloss Nymphenburg. e) Fanni will allein zum Englischen Garten fahren. f) Onni will München vom Rathausturm von oben sehen. g) Es gibt ein Glockenspiel am Marienplatz.

Aufgaben zum Text 1

Im Text wird das Verb wollen (å ville) oft benutzt. Erinnerst du dich, wie das Verb gebeugt wird?

ich du er/sie/es wir ihr sie/Sie

2

wollen wollt wollen will willst will

Vokabeln gebeugt bøyd sich überlegen å tenke ut, finne på

Frag deinen Partner/deine Partnerin, was er/sie in München sehen will. Fragt einander sowohl mit dem Pronomen «du» als auch mit «ihr». Seht die Beispiele unten. Was willst du in München machen? Ich will den Marienplatz besuchen. Was wollt ihr in München machen? Wir wollen den Marienplatz besuchen.

36

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 36

02/10/2018 09:36


3

Benutzt die Karte auf Seite 203, um diese Fragen zu beantworten. a) Wo in Deutschland liegt Bayern? b) Welche großen Städte gibt es in Bayern? c) Welcher Fluss fließt durch München, und wo kommt er her? d) Von Westen in Richtung Osten fließt ein größerer Fluss. Wie heißt der Fluss? e) Wie heißen die Seen südlich von München? f) Deutschlands höchster Berg liegt in Bayern. Wie heißt der Berg? Wie hoch ist er? g) An welche europäischen Staaten grenzt Bayern im Süden und im Osten?

4

Arbeitet zusammen in Gruppen. Macht eine Präsentation von drei Sehenswürdigkeiten, die ihr besuchen möchtet. Präsentiert sie einer anderen Gruppe oder der Klasse.

5

Seht euch die Fragen in Aufgabe zwei und die Karte auf Seite 203 nochmal an. Überlegt euch ähnliche Fragen zu einem anderen Bundesland.

Fasit til oppgave 3: a) Bayern liegt im Südosten von Deutschland. b) München, Nürnberg, Augsburg, Bayreuth. c) Die Isar kommt aus Tirol und fließt durch München. d) Die Donau. e) Die größten Seen sind der Starnberger See, der Ammersee und der Chiemsee. f) Die Zugspitze ist 2962 Meter hoch. g) Im Süden grenzt Bayern an Österreich, im Osten an die Tschechische Republik.

Beispiel: Wie heißen die großen Seen in Mecklenburg-Vorpommern?

37

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 37

02/10/2018 09:36


Oktoberfest Maß betegner litersglass eller en liter.

Vokabeln getrunken drukket gefeiert feiret mitfeiern å være med og feire anziehen å ta på seg eröffnen å åpne Hochdeutsch høytysk, dvs. ikke dialekt anzapfen å slå inn en tappekran slik at ølet kan renne ut av ølfatene

Forslag til oppgave: Kan elevene forklare på norsk hvorfor Oktoberfesten stort sett feires i september?

Warum findet das Oktoberfest im September statt? Die ersten Oktoberfeste fanden immer im Oktober statt. Nach einigen Jahren hat man aber gemeint, dass im Oktober das Wetter zu schlecht ist. Seit 1872 beginnt das Fest deshalb immer im September. Aber der Name «Oktoberfest» ist geblieben.

112 Ochsen, 48 Kälber, 6,5 Millionen Maß Bier und über 6 Millionen Besucher. Was kann das sein? Das größte Volksfest der Welt. Jedes Jahr ab Mitte September bis zum ersten Wochenende im Oktober wird auf der Theresienwiese in München gegessen, getrunken und gefeiert. Besucher aus der ganzen Welt wollen mitfeiern, und wer zeigen möchte, dass er ein echter Oktoberfest-Fan ist, kann das traditionelle Wiesn-Outfit anziehen: Dirndl oder Lederhosen. Der Oberbürgermeister eröffnet das Fest jedes Jahr genau um 12 Uhr mit den Worten «O'zapft is!» Auf Hochdeutsch heißt dies: «Es ist angezapft! (das Oktoberfest kann beginnen!)»

Fragen zum Text 1. Wie viele Menschen besuchen jedes Jahr das Oktoberfest? 2. Wo findet das Oktoberfest statt? 3. Wann findet das Oktoberfest statt? 4. Was ziehen viele Besucher auf dem Oktoberfest gerne an? 5. Wer eröffnet jedes Jahr das Oktoberfest?

38

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 38

02/10/2018 09:36


Aufgabe zum Text

1

Überleg dir drei Quizfragen zu den Fakten, die du in diesem Kapitel gelernt hast. Gib dem Lehrer/der Lehrerin deine Fragen. JETZT gibt's ein Quiz!

Forslag til oppgave: Plukk ut de 20 beste spørsmålene du får inn. Del elevene inn i grupper på fire eller fem, og la dem konkurrere mot hverandre skriftlig i denne München og Bayern-quizen!

39

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 39

02/10/2018 09:36


Wir gehen essen, aber wo? Forslag til muntlige oppgaver (før man går i gang med teksten): Was isst du am liebsten? Wann war das letzte Mal, dass du im Restaurant warst? Was hast du gestern gegessen?

Vokabeln Hunger haben å være sulten in der Nähe i nærheten suchen å lete etter empfehlen å anbefale einverstanden enig

Grammatikknøtt: Hvorfor står det først «Leichteres» med stor l, og på neste linje «leichteres» med liten l?

«Beide kann ich Ihnen empfehlen» er en fin setning å bruke til setningsanalyse. Det er en litt uvanlig ordstilling i en setning med både verbal, subjekt, direkte og indirekte objekt.

sich auskennen å være kjent

Nico und Jannis haben Hunger und fragen eine junge Frau, wo sie in der Nähe gut essen können. Jannis: Entschuldigen Sie bitte, können Sie uns helfen? Wir haben Hunger und suchen ein gutes, aber nicht so teures Restaurant. Junge Frau: Das mache ich gerne. Was wollen Sie essen? Traditionelles, bayerisches Essen oder etwas Leichteres? Nico: Am liebsten leichteres Essen.

biegen her: å svinge, bøye

Junge Frau: Hm, nicht so weit weg von hier liegen eine Pizzeria und ein vegetarisches Restaurant. Beide kann ich Ihnen empfehlen.

links til venstre

Jannis: Vegetarisch wäre super, oder Nico?

auf der linken Seite på venstre side

Nico: Einverstanden! ! Und wie heißt das Restaurant?

das schaffen wir bestimmt det greier vi helt sikkert geholfen hjulpet

Junge Frau: Das Restaurant heißt Veggie Vegani, und es liegt in der Ledererstraße. Nico: Wir kennen uns in München nicht so gut aus. Wie kommen wir dorthin? Junge Frau: Also jetzt sind wir am Marienplatz. Da vorne sehen Sie die S-Bahnhaltestelle Marienplatz. Kurz danach biegen Sie links in die Burgstraße hinein. Nach etwa 100 Metern biegen Sie rechts auf die Ledererstraße ab. Dort finden Sie das Veggie Vegani auf der linken Seite. Nico: Jannis, glaubst du, wir finden den Weg dorthin? Jannis: Ja, das schaffen wir bestimmt! Vielen Dank! Sie haben uns sehr geholfen! Junge Frau: Gerne.

40

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 40

02/10/2018 09:36


Påstand: Det er en større andel vegetarianere og veganere i Tyskland enn i Norge. Elevene kan jo prøve å sjekke opp om påstanden stemmer?

41

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 41

02/10/2018 09:36


Fragen zum Text 1. Wie fragen Nico und Jannis nach dem Weg? Findet die Anweisungen, die sie bekommen, und schreibt sie auf.

42

Jetzt10_lĂŚrerensbok_materie.indd 42

02/10/2018 09:37


sprechen wir rechts høyre links venstre nach links

til venstre

nach rechts

til høyre

immer geradeaus

fortsett rett fram

gegenüber overfor neben

ved siden av

um die Ecke

rundt hjørnet

über die Straße / die Brücke / die Kreuzung über die Straße gehen die erste Straße rechts / links bis zur Ampel auf der anderen Seite

over gaten / broen / krysset å krysse gaten

første gate til høyre / til venstre fram til trafikklyset på den andre siden

43

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 43

02/10/2018 09:37


Ekstraspørsmål: Hva tror dere «zum» og «zur» er sammentrekninger av?

Aufgaben zum Text 1

Benutzt die Karte auf Seite 42 und fragt einander nach dem Weg ...

a) zumTheater b) zur Schule c) zum Krankenhaus d) zur Bank e) zum Blumengeschäft f) zur Gaststätte g) zum Café h) zum Einkaufszentrum i) zum Kino Beispiel: Entschuldigen Sie bitte. Können Sie mir sagen, wo das Theater liegt? Das Theater liegt in der …. Wie komme ich dorthin? Sie sind jetzt …

2

Du triffst eine deutsche Familie vor deiner Schule. Die deutsche Familie fragt dich nach dem Weg zu einem Ort in der Nähe. Zum Beispiel:

a) zu einer Sehenswürdigkeit b) zu einer Bäckerei c) zu einem Lebensmittelgeschäft d) zum Bahnhof e) zum Strand f) zu einem Hotel

Vokabeln das Lebensmittelgeschäft -e dagligvarebutikken der Bahnhof -*e (jernbane) stasjonen

Erklär den deutschen Touristen den Weg. So kannst du anfangen: Wir sind jetzt vor der Schule ...

44

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 44

02/10/2018 09:37


Forslag til morsom ekstraoppgave: Elevene skal finne et sted inne på skolen eller rett utenfor skolen der de kan gjemme seg for en medelev: Skriv en lapp der du forklarer veien til gjemmestedet ditt. Partneren din må følge instruksjonene på lappen for å finne deg. Det er om å gjøre å skrive den beste instruksjonslappen! Partneren din bør altså finne deg ganske fort.

45

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 45

02/10/2018 09:37


Wir üben Les om vekselpreposisjoner på grammatikksidene side 48-49. Fasit til oppgave 1: a) die b) die (kan også argumentere for «der» her, hvis man ønsker å si at man går rundt inne i byen, ikke inn i byen) c) dem d) die e) die f) dem g) den h) dem i) die j) den k) den l) der m) den

1

Sett inn riktig bestemt artikkel:

a)

Peter hängt das Bild an … Wand (f).

b)

Wir gehen gemeinsam in … Stadt (f).

c)

Opa liegt auf … Sofa (n).

d) Hannah und Peter, fahrt ihr in … USA (pl)? e)

Nein, wir fahren in … Türkei (f).

f)

Neben … Haus (n) steht ein alter Baum.

g)

Das Kind legt das Spielzeug auf … Tisch (m).

h) Hinter … Haus (n) steht ein altes Auto. i) Die Schüler schreiben an … Tafel (f). j) Das Kind legt sich unter … Baum (m). k)

Der Junge setzt sich neben … alten Mann (m).

l)

Das Auto steht vor … Tür (f).

m) Die Kinder sitzen zwischen … Eltern (pl).

46

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 46

02/10/2018 09:37


2

Sett inn riktig preposisjon og riktig bestemt artikkel: a) Die Poststraße befindet sich … Stadtmitte (f). b) Das neue Rathaus liegt … Marienplatz (m). c) Das Bild hängt … Wand (f). d) Die Schüler gehen … Klassenzimmer (n). e) Er ist krank und liegt … Bett (n) … Bettdecke (f) f) Sie geht … Stadt (f) herum. g) Das Kind hat schlechte Laune und sitzt ... Tür (f). h) Wir gehen sehr gerne … Kino (n).

Fasit til oppgave 2: a) in der b) am (an dem) c) an der d) ins (in das) e) im (in dem), unter der f) in der g) hinter der (her er også andre vekselspreposisjoner mulig) h) ins (in das) i) im (in dem)

i) Heute Abend sind meine Eltern … Theater (n).

3

Noen uttrykk med vekselpreposisjoner har verken tydelig bevegelse eller ro. Da må vi «vite» hvilken kasus som kommer etter preposisjonen. Uttrykkene tar alle akkusativ og vi bruker dem ofte. Lag en setning med hvert av uttrykkene. warten auf

vente på

glauben an

tro på

denken an

tenke på

sich verlieben in

forelske seg i

reden über

snakke om

stolz auf

stolt av

hoffen auf

håpe på

sich freuen auf

glede seg til

Spill av lytteøvelsen til 2. kapittel og gjør oppgaver. Du finner det på jetzt.cdu.no.

47

Jetzt10_lærerensbok_materie.indd 47

02/10/2018 09:37