Page 1


KorbUrdu? Visnakkastnestemåndag

HEI!

Kvifordet?

Egglermeg Egleggmegklokkatolv

takkskalduha

Kvakostarho?

Kvaskaldugjereihelga?

hei,egheiterfarid eglærernorsk

Matenerveldiggod

visnakkast

Unnskyld,jobbarduher?

Matenvarveldiggod

Vimåspringe.Vihardårlegtid

hadetbra

TEKSTBOKA1

detvarbra

TrivstduiNoreg? Kvaermorsmåletditt?

NORSKFORVAKSNEINNVANDRARAR Berrehyggjeleg

Hyggjelegåhelsepådeg!

MoramiburiThailand.Eghartosøstrerogtobrør

GoDHELG!

A

JONOLAVRINGHEIMogVIBECEMOISELVIK


INNHALD 1 HEI! Kva heiter du? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kåre helser på Halina . . . . . . . . . . . . 12

Kven er dette? . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2 FARID GÅR PÅ NORSKKURS Farid står opp . . . . . . . . . . . . . . . . . Farid er på kurs . . . . . . . . . . . . . . . Klassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . På kurset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I pausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 20 22 24 27

Er du gift? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etter norskkurset . . . . . . . . . . . . . . . Farid møter Ali . . . . . . . . . . . . . . . . Korleis går det på norskkurset? . . . . . . .

28 30 32 34

3 MALI HANDLAR Mali handlar mat . . . . . . . . . . . . . . . 39 Mali betaler varene . . . . . . . . . . . . . 42 Mali lagar middag . . . . . . . . . . . . . . 44

Jan liker thaimat . . . . . . . . . . . . . . . 46 Etter middagen . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4 FAMILIE Farid fortel om familien . . . . . . . . . . . Mali fortel om familien . . . . . . . . . . . . Farid og Mali snakkar om familie . . . . . . Familien til Halina . . . . . . . . . . . . . . Familien til Kåre . . . . . . . . . . . . . . . .

2 

52 53 54 56 57

Kåre og Halina ­snakkar om familie . . . . Familien til Ali . . . . . . . . . . . . . . . . . Heime hos Mali og Jan . . . . . . . . . . . Meg sjølv og familien min . . . . . . . . . .

58 60 61 63


5 EIN VANLEG DAG Dagen til Farid . . . . . . . . . . . . . . . . Morgon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formiddag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ettermiddag . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dagen til Ali . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 66 70 72 74 76 78

Før jobb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . På jobb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ali tek ein kopp kaffi i kantina . . . . . . . . Lunsjpause . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etter jobb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ali hjelper Farid . . . . . . . . . . . . . . . . Ein vanleg dag . . . . . . . . . . . . . . . .

79 80 82 84 85 86 89

6 HALINA REISER Halina og Simon går på besøk . . . . . . . 92 På bussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Heime hos Olga . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Halina og Pavel dreg til flyplassen . . . . 101 I Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

7 HEIME Heime hos Halina . . . . . . . . . . . . . . Naboen til ­Halina er sjuk . . . . . . . . . . Heime hos Farid . . . . . . . . . . . . . . . Heime hos Mali . . . . . . . . . . . . . . . .

110 112 114 115

Mali og Farid snakkar om bustad . . . . . Mali og Jan i møbelbutikken . . . . . . . . Heime hos Ali . . . . . . . . . . . . . . . . . Heime hos Kåre . . . . . . . . . . . . . . .

116 119 120 121

124 126 128 130 132

Fritida til Kåre . . . . . . . . . . . . . . . . . Fritida til Halina . . . . . . . . . . . . . . . I kantina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kva skal du gjere i helga? . . . . . . . . . .

134 136 139 140

8 FRITID Fritida til Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . Fritida til Farid . . . . . . . . . . . . . . . . Farid øvekøyrer . . . . . . . . . . . . . . . Farid køyrer fort . . . . . . . . . . . . . . . Fritida til Ali . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3


INNHOLD 9 I KLESBUTIKKEN Mali treng ei ny jakke . . . . . . . . . . . . Mali prøver jakker . . . . . . . . . . . . . . Mali møter ei venninne . . . . . . . . . . . På kafé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145 146 148 150

Mali, Vanida og Ann kikkar på klede . . . 153 Jan er nysgjerrig . . . . . . . . . . . . . . . 157 Mali er på norskkurs . . . . . . . . . . . . . 158

10 MALI HAR BURSDAG Mali er stressa . . . . . . . . . . . . . . . . Gjestene kjem . . . . . . . . . . . . . . . . Gratulerer med dagen! . . . . . . . . . . . Mali serverer mat til gjestene . . . . . . . .

162 164 168 170

Kaffi og kaker . . . . . . . . . . . . . . . . . Takk for maten . . . . . . . . . . . . . . . . Korleis går det på norskkurset? . . . . . . Etter selskapet . . . . . . . . . . . . . . . .

172 175 176 178

11 KÅRE OG ALI DREG PÅ FISKETUR Kåre ringjer til Ali . . . . . . . . . . . . . . 184 I bilen til Kåre . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 På hytta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Kåre og Ali fiskar . . . . . . . . . . . . . . . 192 Takk for turen . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

12 FARID FORELSKAR SEG Farid saknar familien . . . . . . . . . . . . Onkel Rafi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farid reiser til Oslo . . . . . . . . . . . . . . Heime hos Rafi og Dina . . . . . . . . . . . Dei pyntar seg . . . . . . . . . . . . . . . .

4

200 203 204 206 212

Bryllaupsfesten . . . . . . . . . . . . . . . Nokon kjem på besøk . . . . . . . . . . . . Farid snakkar med Amira . . . . . . . . . . Tilbake til Bergen . . . . . . . . . . . . . . Farid er forelska . . . . . . . . . . . . . . .

214 216 220 222 224


13 KROPP OG HELSE Kåre ringjer til sjefen sin . . . . . . . . . . . 228 Mali bestiller time hos legen . . . . . . . . 230 På legekontoret . . . . . . . . . . . . . . . 232

På apoteket . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Tilbake på jobb . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Mali har ei nyheit . . . . . . . . . . . . . . . 240

14 PLANAR FOR FRAMTIDA Arbeidserfaringa til Farid . . . . . . . . . . 244 Framtidsplanane til Farid . . . . . . . . . . 245 Arbeidserfaringa til Mali . . . . . . . . . . . 246

Framtidsplanene til Mali . . . . . . . . . . . 247 Kva skal du gjere i Oslo? . . . . . . . . . . 248 Mali jobbar i barnehage . . . . . . . . . . 251

15 HA DET BRA! Halina har fått ny jobb . . . . . . . . . . . . 256 Halina fortel om den nye jobben . . . . . . 259

Halina skal slutte . . . . . . . . . . . . . . . 261 Siste dag på jobb . . . . . . . . . . . . . . . 262

TIL LÆRAREN

264

5


LEKSJON 1

HEI! 7


KVA HEITER DU?

8  LEKSJON 1: HEI!


FARID AFRAM

MALI TIMKUN HANSEN

Eg heiter Farid Afram. Eg er 21 år. Eg bur i Bergen. Eg kjem frå Syria. Eg snakkar arabisk og litt norsk. Eg går på norskkurs.

Eg heiter Mali Timkun Hansen. Eg er 24 år. Eg bur i Bergen. Eg kjem frå Thailand. Eg snakkar thai, engelsk og litt norsk. Eg går på norskkurs.

LEKSJON 1: HEI! 9


HALINA DUDEK

ALI OSMAN

Eg heiter Halina Dudek, og eg er 38 år. Eg kjem frå Polen, men eg bur i Noreg. Morsmålet mitt er polsk. Eg snakkar òg engelsk og litt norsk. Eg går på norskkurs, og eg jobbar i ei kantine.

Eg heiter Ali Osman, og eg er 55 år. Eg kjem frå Somalia, men eg bur i Noreg. Morsmålet mitt er somali. Eg snakkar òg norsk, arabisk og litt italiensk. Eg jobbar på eit lager.

10  LEKSJON 1: HEI!


KÅRE ALNES Namnet mitt er Kåre Alnes, og eg er 58 år. Eg kjem frå Noreg. Eg snakkar norsk og litt engelsk. Eg kjem frå Ålesund, men eg bur i Bergen. Eg jobbar på eit lager.

LEKSJON 1: HEI! 11


KÅRE HELSER PÅ HALINA Halina er ny i kantina. Ho helser på Kåre.

Hei. Er du ny her?

KÅRE

Ja. Eg heiter Kåre. Kva heiter du? Eg heiter Halina. Kvar kjem du frå? Eg kjem frå Polen. Bur du i Bergen? Ja. Kvar bur du? Eg bur òg i Bergen. Kvar jobbar du? Eg jobbar på lageret. Kva gjer du? Eg køyrer truck. Kjekt å helse på deg, Kåre. Takk, i like måte.

12  LEKSJON 1: HEI!

HALINA


LEKSJON 1: HEI! 13


KVEN ER DETTE?

Dette er Kåre. Han kjem frå Noreg. Han er 58 år. Han jobbar på eit lager.

Dette er Halina. Ho kjem frå Polen. Ho er 38 år. Ho går på norskkurs, og ho jobbar i ei kantine.

14  LEKSJON 1: HEI!


Dette er Farid. Han kjem frå Syria. Han er 21 år. Han jobbar ikkje. Han går på norskkurs.

Dette er Mali. Ho kjem frå Thailand. Ho er 24 år. Ho jobbar ikkje. Ho går på norskkurs.

Dette er Ali. Han kjem frå Somalia. Han er 55 år. Han jobbar på eit lager. Han kom til Noreg for lenge sidan. LEKSJON 1: HEI! 15


LEKSJON 2

FARID GÅR PÅ NORSKKURS


18  LEKSJON 2: Farid går på norskkurs


FARID STÅR OPP Det er måndag. Farid står opp klokka halv åtte. Han dusjar. Han et frukost klokka åtte. Han går til norskkurset klokka halv ni.

LEKSJON 2: Farid går på norskkurs 19


FARID ER PÅ KURS

20  LEKSJON 2: Farid går på norskkurs

Kurset begynner klokka ni. Farid er ny i klassen. Han snakkar med Ina. Ho kjem frå Noreg. Ho er lærar.


Hei, eg heiter Ina. Eg er lærar. Kva heiter du?

LÆRAR

Eg heiter Farid Afram. Unnskyld, kan du gjenta?

FARID

Eg heiter Farid Afram. Kan du stave fornamnet ditt? F–A–R–I–D Og etternamnet? A–F–R–A–M Takk. Kvar kjem du frå? Eg kjem frå Syria. Kva er morsmålet ditt? Det er arabisk. Snakkar du andre språk? Ja, eg snakkar litt norsk. Kjekt å helse på deg, Farid. Velkommen til klassen. Takk skal du ha.

LEKSJON 2: Farid går på norskkurs 21


KLASSEN

Det er 20 deltakarar i klassen. Dei kjem frå forskjellige land, og dei snakkar forskjellige språk.

Viviana og Felipe kjem frå Chile. Dei snakkar spansk.

Samatar, Abdi og Madar kjem frå Somalia. Dei snakkar somali.

Idris kjem frå Eritrea. Han snakkar tigrinja.

22  LEKSJON 2: Farid går på norskkurs


Juliana kjem frå Russland. Ho snakkar russisk. Una og Anita kjem frå Filippinane. Dei snakkar tagalog.

Mali sit ved sida av Farid. Ho er frå Thailand. Ho snakkar thai.

LEKSJON 2: Farid går på norskkurs 23


PÅ KURSET

24  LEKSJON 2: Farid går på norskkurs


Deltakarane går på norskkurs fem dagar i veka. Dei begynner klokka ni, og dei sluttar klokka to. Dei har pause frå elleve til halv tolv. Dei gjer mykje forskjellig på kurset.

Dei høyrer på læraren. Dei les og skriv. Dei snakkar saman. Dei bruker PC. Dei høyrer norsk.

LEKSJON 2: Farid går på norskkurs 25


26  LEKSJON 2: Farid går på norskkurs


I PAUSEN

Klokka er elleve. Farid og Mali har pause. Dei går til kantina. Mali kjøper ein kopp kaffi og eit eple. Farid kjøper eit glas jus og ein bolle. Dei drikk og et, og dei snakkar saman.

LEKSJON 2: Farid går på norskkurs 27


ER DU GIFT? Er du gift?

FARID

Ja. Mannen min er norsk. Han heiter Jan. Har de barn? Nei. Vi har ikkje barn. Kva gjer mannen din? Han køyrer drosje. Unnskyld, eg forstår ikkje. Kva betyr drosje? Drosje betyr taxi. No forstår eg. Han køyrer taxi. Ja, han er taxisjåfør. Er du gift? Nei. Eg er ikkje gift, og eg har ikkje barn. No er klokka halv tolv. Vi må gå tilbake til klasserommet.

28  LEKSJON 2: Farid går på norskkurs

MALI


LEKSJON 2: Farid går på norskkurs 29


ETTER NORSKKURSET

30  LEKSJON 2: Farid går på norskkurs

Farid går heim klokka to. Han gjer lekser klokka tre. Han et klokka halv fem. Han går ut klokka fem. Han møter Ali på ein kafé klokka halv seks.


LEKSJON 2: Farid går på norskkurs 31


FARID MØTER ALI Ali jobbar som frivillig for Røde Kors to gonger i veka. Han hjelper Farid med å lære norsk. Dei snakkar norsk saman.

32  LEKSJON 2: Farid går på norskkurs


LEKSJON 2: Farid går på norskkurs 33


KORLEIS GÅR DET PÅ NORSKKURSET? Hei, eg heiter Ali.

ALI

Hei. Eg heiter Farid. Kvar kjem du frå? Eg kjem frå Syria. Går du på norskkurs? Ja. Korleis går det på norskkurset? Det går bra. Eg lærer mykje. Kor mange elevar er de i klassen? Vi er 20. Kva dagar går du på kurs? Måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag. Når begynner kurset? Klokka ni. Når sluttar kurset? Klokka to.

34  LEKSJON 2: Farid går på norskkurs

FARID


Kva gjer du i helgene? Eg forstår ikkje.

ALI

Kva gjer du laurdag og søndag?

FARID

Eg har fri. Eg slappar av, og eg er saman med venner.

Ali og Farid sit på kafeen i ein time. Dei snakkar mykje norsk saman. Klokka halv sju går dei heim.

ALI

Vi snakkast neste måndag. Ha det bra. Ha det. Vi snakkast.

FARID LEKSJON 2: Farid går på norskkurs 35


LEKSJON 3

MALI HANDLAR


38  LEKSJON 3: Mali handlar


MALI HANDLAR MAT Det er tysdag. Mali går på butikken etter norskkurset. Ho tek ei handlevogn. Ho finn ikkje ris. Ho spør ei dame som jobbar i butikken.

Unnskyld, jobbar du her?

MALI

Ja. Treng du hjelp? Kvar finn eg ris? Risen står der, ved sida av pastaen og krydderet.

BUTIKKTILSETT

Takk, der ser eg han! Har de nasespray? Ja, vi har nasespray i kassa. Takk for hjelpa. Berre hyggjeleg.

LEKSJON 3: Mali handlar 39


40  LEKSJON 3: Mali handlar


Mali finn ris, løk, tomatar, paprika, chili, olje og kylling. Ho legg varene i handlevogna. Ho går til kassen. LEKSJON 3: Mali handlar 41


MALI BETALER VARENE Mali snakkar med mannen i kassen.

Hei.

BUTIKKTILSETT

Hei. Kva kostar ein nasespray? Han kostar 60 kroner. Ok. Eg tek éin. Pose? Ja, takk. Det blir 205 kroner. Kvittering? Ja, takk. Her er kvitteringa, ver så god. Ha ein fin dag. Takk, det same.

42  LEKSJON 3: Mali handlar

MALI


Mali legg varene i posen og gĂĽr heim.

LEKSJON 3: Mali handlar 43


MALI LAGAR MIDDAG

44  LEKSJON 3: Mali handlar

Mali kjem heim klokka kvart over tre. Ho legg kyllingen og grønsakene i kjøleskapet. Ho begynner å lage middag klokka fire. Ho koker ris. Ho skjer opp grønsaker og kylling. Ho steikjer kyllingen og grønsakene. Ho dekkjer på bordet.


LEKSJON 3: Mali handlar 45


JAN LIKER THAIMAT Jan kjem heim klokka kvart på fem. Mali og Jan et middag på kjøkkenet.

Maten er veldig god. Eg liker thaimat.

JAN

Bra! Eg kan ikkje lage norsk mat. Det er ikkje vanskeleg. Eg lagar thaimat, og du lagar norsk mat. Greitt? Kan vi ete thaimat kvar dag? Veldig morosamt.

46  LEKSJON 3: Mali handlar

MALI


LEKSJON 3: Mali handlar 47


48  LEKSJON 3: Mali handlar


ETTER MIDDAGEN Mali og Jan er heime. Jan ser på TV, og Mali gjer lekser.

Kva ser du på?

MALI

Nyheitene. Gjer du lekser? Ja. Eg les i norskboka.

JAN

Kva les du om? Eg les om familie. Kan du hjelpe meg med uttalen? Ja, sjølvsagt. Norsk uttale og thai uttale er veldig forskjellig. Eg må øve mykje. Eg synest du er flink.

LEKSJON 3: Mali handlar 49

Profile for Cappelen Damm

Hei! A1 Tekstbok, nynorsk (utdrag)  

Norsk for vaksne innvandrarar

Hei! A1 Tekstbok, nynorsk (utdrag)  

Norsk for vaksne innvandrarar

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded