Page 1

‘S

GALAXY

Nå også nivå 1 og 2!

Veiledet lesing på engelsk • 56 småbøker fordelt på 6 nivå • To lærerveiledninger med kartleggingsprøver, tester og oppgaver • Alle bøkene er lest inn på cd som følger med lærerveiledningene

Vår 2009


Galaxy er et nytt materiell i engelsk for barnetrinnet. Småbøker med ulike temaer inspirerer elevene til å lese engelsk og sikrer den vanskelige overgangen mellom små- og mellomtrinnet.

Et mangfold av bøker motiverer elevene Illustrasjonene i de 56 ulike bøkene støtter opp om innholdet og motiverer elevene til å ta fatt på leseøkten. Bak i hver bok finner du oppgaver og ordlister til muntlig og skriftlig arbeid med tekstene.

Bygger opp grunnleggende ferdigheter i engelsk Gjennom arbeidet med bøkene utvikler elevene ulike ferdigheter – både i lesing, lytting og snakking. Tekstene er skrevet for og tilpasset elever som lærer engelsk som fremmedspråk. De egner seg derfor bedre for fremmedspråkundervisning enn mange andre småbøker på engelsk som primært er ment til leseopplæring for morsmålselever.

Transparente og høyfrekvente ord gir bedre leseforståelse Mange av ordene som brukes i bøkene, vil elevene kjenne igjen fra norsk. Det legges også vekt på viktige høyfrekvente engelske ord – som gjør det lett for elevene å forstå og ha glede av tekstene.

Lærerveiledningene hjelper deg i gang med veiledet lesing i engelsk Galaxy er utviklet i samarbeid med Cambridge University Press og i nær kontakt med norske lærere som bruker materiellet til veiledet lesing i engelsk. I lærerveiledningene får du mange ideer til hvordan du kan jobbe med systematisk lesetrening i engelsk. Her finner du også: • Kartleggingsprøver og tester i leseforståelse som gir tilbakemelding om elevens faglige progresjon • Oppgaver og aktivitetsforslag til hver småbok • Cd-er der alle bøkene er innlest • Spill


Testene estene I lærerveiledningene ærerveiledningene finner du to typer tester: • Kartleggingstestene måler elevens leseforståelse og indikerer hvilket nivå eleven er på. Det gjør det enklere for deg som lærer å velge bøker som matcher den enkelte elev.

• De generelle leseprøvene i Galaxy er laget etter samme mal som de nasjonale prøvene i engelsk. Elevene bruker ulike lesestrategier og øver på å vise helhetlig tekstforståelse og trekke ut relevant informasjon av teksten. Prøvene kan også brukes som arbeidsoppgaver.

Galaxy og den europeiske språkpermen. Nivåene i Galaxy tilsvarer nivå A1–A2 i den europeiske språkpermen. Du kan lese mer om forholdet mellom de to systemene i lærerveiledningen.


NivĂĽ

Oppslag

Kjennetegn

1 They fight.

The tortoise says, “No, you can’t. I’m strong. I can stop you.� The elephant laughs.

2

12 bøker à 16 sider 1–2 korte setninger/fraser pü hver side Stor grad av gjentakelse Høyfrekvente ord Presens Tallord Direkte tale

• • • • •

8 bøker à 24 sider 2–3 korte setninger/fraser pü hver side Stor grad av repetisjon av nøkkelord/fraser Transparente og høyfrekvente ord/fraser Presens

3

3• • • • • • •

5

2

"UTDIPPM .BYSVOTSPVOEUIF QMBZHSPVOE

16 bøker à 8 sider Enkeltord/enkle fraser pü hver side Stor grad av gjentakelse Høyfrekvente ord Presens Tallord

They sing a song.

4

The elephant says to the tortoise, “I can stand on you.�

• • • • • •

5IFCFMMSJOHTBOEIFSVOTJOUPTDIPPM 


NivĂĽ

Oppslag

Kjennetegn

4 5IFO/JCCMFTQVUTIFSIFBEEPXOBHBJO JOUPUIFMPOHHSBTT "UMBTU UIFZBSSJWFEBUUIFESBHPOÂąTTXBNQ 5IFESBHPODBNFPVUPGUIFTXBNQ*UXBTFOPSNPVT BOEWFSZVHMZ

• • • • • •

6 bøker à 32 sider 3–5 setninger pü hver side Lite repetisjon Hovedsaklig høyfrekvente ord/fraser Noen sammentrekkinger av ord Preteritum

• • • • • • •

6 bøker à 32 sider 4–6 setninger pü hver side Ingen repetisjon, flere nye/ukjente ord Mange høyfrekvente ord/fraser Flere tids- og stedsuttrykk Mer avanserte konstruksjoner Preteritum.S.VMDIQPJOUFEUIFTXPSEJOUPBEBSLDPSOFSÂŽ"OE UIJT ÂŻIFTBJE ÂŽJT4JS5IPNBTÂąTXJGF -BEZ#MBHHBSEÂŻ5IFXFBWFSDMJNCFEVQBUBMMUSFF5IFESBHPOTBX UIFIPSTFBOEBUFJUJOPOFCJUF#VUJUEJEOPUTFFUIF XFBWFSJOUIFUSFF

68 bøker à 24 sider 3–5 setninger/fraser pü hver side Noe repetisjon av nøkkelord/fraser Transparente og høyfrekvente ord/fraser Presens

ÂŽ6HIÂŻTBZTUIFCPZJOGSPOUÂŽ4IFÂąT OJCCMJOHTPNFUIJOHCSPXOBOEGVSSZÂŻ .BYQVMMT/JCCMFTÂąIFBEVQ )FTFFTTPNFUIJOHJOUIFMPOHHSBTT ÂŽ8IBUÂąTUIBU ÂŻTBZT.BYÂŽ:PVDBOÂąUFBUJUÂŻ

5 4BNBOUIBUSJFEUPQBUUIFIPSTF#VUTIFGMFXVQJO UIFBJS5IFOTIFDBNFEPXOPOUPUIFIPSTFÂąTCBDL

• • • • •
Nå kan du også kjøpe bøkene enkeltvis! NIVÅ

1 kr 35,–

978-82-02-31054-7

978-82-02-31065-3

978-82-02-31057-8

978-82-02-31060-8

978-82-02-31061-5

978-82-02-31067-7

978-82-02-31062-2

978-82-02-31059-2

978-82-02-31058-5

978-82-02-31053-0

978-82-02-31063-9

978-82-02-31064-6

978-82-02-31066-0

978-82-02-31056-1

978-82-02-31052-3

978-82-02-31055-4

978 82 02 31114 8 978-82-02-31114-8

978 82 02 31073 8 978-82-02-31073-8

978 82 02 31079 0 978-82-02-31079-0

978-82-02-31072-1 978 82 02 31072 1

978-82-02-31115-5 978 82 02 31115 5

978 82 02 31113 1 978-82-02-31113-1

978-82-02-31112-4

978-82-02-31075-2

978-82-02-31078-3

978-82-02-31076-9

978-82-02-31077-6

978-82-02-31074-5

NIVÅ

2 kr 45,–


NIVÅ

3 kr 65,–

978-82-02-31032-5

978-82-02-31030-1

978-82-02-31031-8

978-82-02-31033-2

978-82-02-31034-9

978-82-02-31035-6

978-82-02-31038-7

978-82-02-31039-4

978-82-02-31044-8

978-82-02-31024-0

978-82-02-31025-7

978-82-02-31026-4

978-82-02-31027-1

978-82-02-31028-8

978-82-02-31029-5

978-82-02-31046-2

978-82-02-31047-9

978-82-02-31048-6

978 82 02 31049 3 978-82-02-31049-3

978 82 02 31050 9 978-82-02-31050-9

978 82 02 31051 6 978-82-02-31051-6

978-82-02-31037-0

978-82-02-31036-3

978 978-82-02-31043-1 82 02 31043 1

978 978-82-02-31045-5 82 02 31045 5

NIVÅ

4 kr 65,–

978-82-02-31040-0

978-82-02-31041-7

978 978-82-02-31042-4 82 02 31042 4

NIVÅ

5 kr 85,–

NIVÅ

6 kr 85,–


BESTILLINGSLISTE TITTEL

ISBN

PRIS

Damm’s Galaxy 1-6 Nivå 1

978-82-02-30220-7

490,–

978-82-02-30225-2

490,–

Lærerveiledning inkl. cd nivå 1-2

978-82-02-30226-9

490,– inkl. mva.

Nivå 3

978-82-04-15602-0

490,–

978-82-04-15603-7

490,–

978-82-04-15604-4

490,–

978-82-04-15605-1

490,–

Lærerveiledning inkl. cd nivå 3-6

978-82-04-15607-5

490,– inkl. mva.

Totalpakke (nivå 1-6)

978-82-02-31209-1

Enkelttitler Nivå 1 Nivå 2

35,–

Enkelttitler Nivå 2

45,–

Enkelttitler Nivå 3 Nivå 4

65,–

Enkelttitler Nivå 4 Nivå 5

65,–

Enkelttitler Nivå 5

Cappelen Damm grunnskole 0055 OSLO Telefon: 21 61 66 71 E-post: grunnskole@cappelendamm.no www.cappelendamm.no/grunnskole

Totalpakke til rabattert pris!

Nivå 6

85,–

Enkelttitler Nivå 6

85,– 2590,–

Brosjyre Galaxy  

Brosjyre Galaxy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you