Brystkreft

Page 1

Brystkreft Ord som er i halvfet har lenker til aktuelle hjemmesider på Internett. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke er ansvarlig for innholdet eller varigheten av disse eksterne nettsidene.

Iwa Eriksen er en aktiv og livsglad kvinne på 34 år. Hun driver med dans i fritiden og har en sterk og veltrent kropp. En dag oppdager hun en kul i det høyre brystet. Hun går til legen og får tatt prøver, og det viser seg at det er en ondartet svulst. Brystet må opereres bort, og hun må gjennom et tøft behandlingsopplegg med cellegift og stråling. Det lange håret hennes faller av i store dotter, så hun må bruke parykk. Hun klarer ikke å spise så mye på grunn av kvalme og blir avmagret. Etter behandlingen er hun blitt kvitt kreften, men hun sliter med bivirkninger etter behandlingen, en svekket høyrearm og problemer med å akseptere kroppen sin slik den ser ut etter operasjonen. Selvtilliten, særlig i forhold til menn, har fått en knekk, forteller hun. Hun er redd for å forbli enslig resten av livet, og for at behandlingen har redusert mulighetene hennes til å få barn. Hun er mindre aktiv enn tidligere, både fysisk og sosialt, og er redd for å få tilbakefall.

Oppgave: Forklar hvordan behandlingen Iwa gjennomgår skal gjøre henne frisk. Hvilket støttebehov har hun på det praktiske og på det menneskelige planet? Begrunn svarene. Drøft om det er mulig å leve et fullverdig liv med brystprotese.


Om kreft og brystkreft

Kreft oppstår ved at celler vokser ukontrollert. Disse cellene kaller vi kreftceller. Kreft kan utvikle seg i de fleste av organene og spre seg videre til omkringliggende organer eller andre organer i kroppen. Symptomene varierer for de ulike kreftformene.

Smerter Smerter er felles for de fleste kreftpasienter, avhengig av hvor langt sykdommen er kommet. Smertelindring er en del av behandlingen, og for uhelbredelig syke er det den eneste behandlingen som gis.

Vi kan til en viss grad forebygge kreft ved å ta forholdsregler i måten vi lever på.

På Helsenett finnes det en temaside om pasienter med ulike kreftformer.

Kreftregisteret er en kunnskapsbank som driver med registrering, forskning og informasjon om kreft i Norge.

Radiumhospitalet/Rikshospitalet er det nasjonale kompetansesenteret for kreftbehandling.

Kreftforeningen har drevet med frivillig kreftarbeid siden 1938, og det finnes mye nyttig informasjon på nettstedet deres.


Brystkreft oppdages ofte som en kul i brystet eller ved at brystvorten og huden rundt trekker seg innover. Det er den vanligste kreftformen hos kvinner i Norge.

NETTRESSURSER Hva er kreft? http://www.kreftforeningen.no/om_kreft/hva_er_kreft Symptomer p책 kreft http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=1872 Symptomer p책 kreft http://www.lommelegen.no/kreft Hva er smerte? www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=10 455 Smertelindring www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=18 19 Forebygging av kreft http://www.kreftforeningen.no/forebygg Kreftregisteret http://www.kreftregisteret.no/ Radiumhospitalet http://www.radiumhospitalet.no/


Kreftforeningen http://www.kreftforeningen.no/ Om å oppdage brystkreft http://www.rikshospitalet.no/portal/page/portal/no/forsiden/sykdom/diagn oser?p_sub_id=32161&p_style_id=32182&p_doc_id=23151&p_prev_id= 23097 Mer om å oppdage brystkreft http://lommelegen.no/php/art.php?id=321792

Behandling og komplikasjoner Jo mer alvorlig kreftsykdommen er, jo tøffere vil behandlingen være også for kroppen ellers, ofte med store bivirkninger. Kreft medfører ofte store smerter, og smertelindring hører med til pleien og behandlingen. Palliativ pleie tilbys til dem som er uhelbredelig syke. Behandling av brystkreft kan være operasjon, strålebehandling, cellegiftbehandling og hormonbehandling, ofte i kombinasjon. På nettressursene på neste side finner du en mer detaljert beskrivelse. Hos mange brystkreftopererte oppstår i tillegg lymfødem, som også må behandles. Strålebehandling brukes ved mange ulike typer kreft og skjer ved at radioaktive stråler rettes mot det området der kreftcellene sitter, og bryter dem ned. Cellegift (cystostatica, kjemoterapi) er sterke medikamenter som gis intravenøst og angriper og dreper kreftcellene. Her kan du laste


ned et faktaark om dette. Cellegift kan kombineres med stråling og operasjon for å gi størst mulig effekt. Smertelindring er en viktig del av behandlingen av kreftpasienter.

Rehabilitering er aktuelt for brystkreftpasienter og kan bestå blant annet av fysisk trening og gruppesamtaler.

NETTRESSURSER Behandling av kreft http://www.kreftforeningen.no/om_kreft/behandling Behandling av brystkreft http://lommelegen.no/php/art.php?id=321781 Lymfeødemer http://www.lymfoedem.no/behandling.html Strålebehandling http://www.kreftforeningen.no/om_kreft/behandlingsformer/straalebehand ling/str_lebehandling_2446 Cellegift http://www.unn.no/article28392-13216.html Faktaark om cellegift http://www.kreftforeningen.no/om_kreft/behandlingsformer/cellegift/celleg ift__cytostatika__318 Smertelindring http://www.kreftforeningen.no/aktuelt/kreft_og_smertebehandling_6702


Ernæring

Dårlig appetitt og problemer med å få i seg nok næring er en vanlig bivirkning av kreftbehandlingen. Dette skyldes ofte nedsatt allmenntilstand med dårlig matlyst, kvalme og endringer i smakssansen. Det kan være nødvendig med særlige tiltak. Kreftpasienter bør få spesielt næringstett kost for å unngå vekttap og underernæring. Her kan du laste ned noen gode kostholdsråd for kreftpasienter.

Visse kreftformer kan forebygges gjennom et sunt kosthold.

NETTRESSURSER Dårlig matlyst http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=1862 Næringstett mat http://www.shdir.no/Internet/htdocs/navigation/navigationtxtMainMenu.jsp ?artSectionId=9368&articleId=6019 Vekttap http://www.matomsorg.no/id/191.0 Kostråd til kreftpasienter http://www.kreftforeningen.no/aktuelt/kostr_d___en_etterspurt_brosjyre_ 8527


Forebygging av visse kreftformer http://www.shdir.no/ernaering/mat_og_helse/kreft_64344

Aktiviteter Kreftforeningen og andre frivillige organisasjoner har en rekke tilbud for kreftpasienter. Støtteforeningen for kreftrammede er en frivillig, uavhengig organisasjon som arbeider for å gi de kreftrammede en best mulig livssituasjon. Musikkterapi skal ha en positiv effekt på kvalme ved cellegiftbehandling.

Foreningen for brystkreftopererte henvender seg spesielt til denne pasientgruppen og har blant annet en egen besøkstjeneste.

Ved tap av førlighet i arm etter brystkreft må funksjonen øves opp igjen med trening.

Det kan bety mye for kreftsyke å få gjøre noe de har drømt om lenge, mens de enda har krefter til det, som å reise til et bestemt sted. De kan for eksempel være med på helsereiser som er lagt opp spesielt for kreftsyke.

Dokumentarfilmen «Å leve blant løver» forteller en sterk historie om tre unge mennesker som har kreft.


NETTRESSURSER Tilbud til kreftpasienter http://www.kreftforeningen.no/raad_og_veiledning/pasientforeningene/pa sientforeningene_1912 Støtteforeningen for kreftrammede http://www.sfk.no/ Foreningen for brystkreftopererte http://www.ffb.no/default2.asp Besøkstjeneste http://www.ffb.no/besok.asp?meny=5 Oppøving av ferdigheter http://www.uib.no/isf/utposten/1999nr4/utp99408.htm Om å oppfylle en drøm http://www.frodeking.as/historie.htm Leve blant løver http://www.daria.no/skole/?tekst=8122

Legemidler Cellegift (cystostatica, kjemoterapi) tilføres som oftest kroppen gjennom et drypp og angriper og dreper kreftcellene. Kreftpasienter får ofte sterke smertestillende midler. Noen av disse inneholder morfin. På nettressursene nedenfor får du en oversikt over den praktiske gjennomføringen av behandling med morfin. Opioider er effektive smertelindrere, men bruk av disse kan medføre en risiko for å utvikle avhengighet.


Kvalmestillende legemidler kan være nødvendig. Du kan lese mer om dette i Norsk legemiddelhåndbok, i terapikapitlet 21 om palliativ behandling.

Trafikkfarlige legemidler skal være merket utenpå pakningen med en rød varseltrekant. Pasienter som brukes disse, skal ikke kjøre bil.

NETTRESSURSER Cellegift http://www.doktoronline.no/lex/c/kjemoterapi.html?s=doc.nav2 Smertestillende midler http://www.kreftforeningen.no/aktuelt/kreft_og_smertebehandling_6702 Bruk av morfin http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=10457 Opioider http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5648&MainA rea_5661=5648:0:15,2917:1:0:0:::0:0&MainLeft_5648=5544:51039::1:56 47:24:::0:0 Kvalmestillende legemidler http://www.legemiddelhandboka.no/xml/ Trafikkfarlige legemidler http://www.felleskatalogen.no/pasientutgave/?mainpage=/pasientutgave/ show.do%3Ffilename%3D/content/pkv/S/Somac_ALTANA+Pharma+AG _84252/89398.html%26thin%3D0


Hjelpemidler Etter en brystkreftoperasjon får pasienten som regel en brystprotese. Se side 78 i Sykdommer, pleie og behandling bind 1. I tillegg kan armfunksjonen på den opererte siden være svekket og det kan ha oppstått lymfødem. Dette kan behandles med trykkbandasjer og pulsator som fås hos hjelpemiddelsentralen.

Kommunikasjon Alvorlig og uhelbredelig sykdom er en stor følelsesmessig påkjenning både for pasienten og de pårørende. Det er normalt å gå gjennom en sorgprosess, og den det gjelder, bør få tilbud om støttesamtaler. Dette gjelder ikke minst barn og unge som er rammet av kreft eller har kreft i nær familie. Det er viktig å prøve på bevare håpet midt oppe i det hele. Et annet tiltak er kurs for pasienten og eventuelt også pårørende. Brystkreftopererte trenger særlig støtte til å akseptere den endrede kroppen sin. Brystkreftforeningen arrangerer kurs for sine medlemmer. Personellet som arbeider med alvorlig syke mennesker, bør få jevnlig veiledning og faglig påfyll. Pasienten og de pårørende trenger informasjon og veiledning om sykdommen og behandlingen, og om å leve videre etter behandlingen. For eksempel er det behov for informasjon om kjærlighetsliv og sex ved kreftsykdom.


NETTRESSURSER Støttesamtaler http://www.helsenett.no/index.php?option=com_content&task=view&id=4 603&Itemid=128 Skolebarn og sorg http://www.kreftforeningen.no/om_kreft/brosjyrer/&X.src=matrbestilling/sk olebarn_og_sorg_7970 Ungdom og sorg http://www.levenorge.no/pdf/Ungdom_og_sorg.pdf Informasjon fra Brystkreftforeningen http://ffb.renomme.no/Informasjon.asp?meny=6,46 La ikke kreften ødelegge kjærlighetslivet http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=1829 Seksuell helse og kreft http://www.kreftforeningen.no/om_kreft/brosjyrer/for_fagpersonell/seksue ll_helse_og_kreft_2057

Lover og regler På kreftforeningens hjemmesider finner du en oversikt over økonomiske rettigheter for kreftsyke og pårørende. Kreftpasienter har rett til å få dekket utgifter til legemidler. Flere detaljer om dette finner du på legemiddelsiden.


NETTRESSURSER Økonomiske rettigheter http://www.kreftforeningen.no/raad_og_veiledning/okonomi/rettigheter_fo r_pasienter_og_p_r_rende__2926 Dekning av utgifter til legemidler http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&parentid= 0&menuid=2321&documentid=1835 Legemiddelsiden http://www.legemiddelsiden.no/default.aspx?PageID=735

Observasjon og rapportering Hos kreftpasienter skal allmenntilstanden og eventuelle komplikasjoner av behandlingen observeres og rapporteres. På nettet kan du laste ned et dokument om symptomregistrering som inneholder lenker videre til flere nyttige skjemaer. De vanligste bivirkningene ved strålebehandling er tretthet, kvalme, hudreaksjoner og ledd- og muskelplager. Håravfall er også en vanlig bivirkning. Det er individuelt hvordan pasientene reagerer på behandlingen, og derfor er det vanskelig å forutse hvilke og hvor sterke bivirkninger en pasient vil få. Ved behandling med cellegift (cystostatica, kjemoterapi) er de vanligste bivirkningene nedsatt allmenntilstand, tretthet, kvalme, vekttap, feber, håravfall og påvirkning av benmarg og slimhinner. Du kan laste ned et faktaark om cellegift og bivirkninger i nettressursene nedenfor. Håravfall kan være ekstra tøft å takle.


Brystkreftopererte kvinner står i fare for å utvikle lymfeødem der lymfevæske siver ut i vevet og gir hevelse. Tegn på dette skal rapporteres og behandles. Hos Norsk Lymfeødemforening finner du mer informasjon om tilstanden.

NETTRESSURSER Symptomregistrering http://www.medisin.ntnu.no/ikm/kreft/slb/sympreg_info.htm Bivirkninger ved strålebehandling http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=10449 All strålebehandling gir noen bivirkninger http://www.aftenposten.no/helse/article749488.ece Faktaark om cellegift og bivirkninger http://www.kreftforeningen.no/om_kreft/behandlingsformer/cellegift/celleg ift__cytostatika__318. Lymfeødem http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=1521, Norsk lymfødemforening http://www.lymfoedem.no/lymfodem.html


Pleieplan Fyll ut en pleieplan for Iwa som omfatter alle de tiltakene som er aktuelle for henne. Du finner pleieplanen på nettsidene: http://helseogsosialfag.cappelendamm.no/c307321/artikkel/vis.html?tid= 307636

Tverrfaglig samarbeid Ulike fagfolk vil samarbeide og spille hver sin rolle i behandlingen av kreftpasienter. Det er en lege som har det overordnede ansvaret for behandlingen, mens spesialister utfører strålebehandling og administrerer cellegiftkurer. En kreftsykepleier har spesialisert seg på behandling og pleie av kreftpasienter.

Fysioterapeut vil komme inn med behandlingsopplegg når det er behov for opptrening og rehabilitering, som regel etter avsluttet behandling.

Mange kreftsyke og deres pårørende kan ha god nytte av psykologhjelp, og det finnes også støttegrupper for kreftrammede. Samtaler med psykiatrisk sykepleier tilbys mange steder.

I tillegg kan ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, sykehusprest og musikkterapeut være en del av det tverrfaglige teamet rundt en kreftpasient.


NETTRESSURSER Kreftsykepleier http://www.uis.no/studietilbud/helse_og_sosialfag/videreutdanning/kreftsykepleie/?StudprgID=VKSYKEPL%3A2007%3ABOKM%C3%85L Fysioterapi og kreftsykdom http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=10486 Rehabilitering http://www.nbcg.net/default.asp?page=40&id=18n Psykologiske perspektiver p책 kreft http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=24434&a=Kapittel


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.