Allergi

Page 1

1

Allergi, astma og eksem Simen på 10 år er allergisk mot husdyr, støv, muggsopp og pollen, egg, sitrusfrukt, nøtter og fisk. Av og til er den allergiske reaksjonen så kraftig at han får astmaanfall, og han er også plaget av eksem som klør. I hverdagen opplever han å bli utsatt for stoffer han reagerer på: Det er dårlig inneklima på skolen, bestekameraten hans har katt, og i bursdagsselskaper er det ofte kaker som inneholder egg eller nøtter. Da kommer Simen hjem med rennende øyne og hivende pust. På bussen får han problemer fordi medpassasjerer lukter parfyme. I tillegg bor Simen i et tett trafikkert strøk. Moren hans røyker, og selv om hun går utenfor, blir Simen plaget av lukten fra klærne hennes. Simen vil gjerne gjøre det samme som kameratene og er derfor med på fotballaget. Han blir fortere sliten enn de andre på trening. Simen synes det er slitsomt å måtte passe seg for «alt mulig» som han er allergisk mot. Men det som er aller verst, er nok at han må holde seg så mye innendørs fordi han er plaget av luftforurensing fra biltrafikk og pollen store deler av året.

Oppgave: Fastlegen mener Simen trenger et opphold på et spesialsykehus for barn med astma og allergi, og foreldrene søker om plass for ham på et slikt sykehus, men får avslag. De vil nå skrive en klage på vedtaket. Hjelp dem med å beskrive Simens hverdag med de lidelsene han har, og begrunne hans behov for hjelp. Drøft så hvilke konsekvenser det har for foreldre å ha barn med så omfattende allergiske plager. CAPPELEN DAMM


2

NETTRESSURSER Norges Astma- og allergiforbund http://www.naaf.no/no/

Førstehjelp Sterke allergiske reaksjoner kan gi anafylaktisk (allergisk) sjokk, status astmaticus eller respirasjonsstans, der det er nødvendig å gi førstehjelp.

NETTRESSURSER Lommelegen.no: Anafylaktisk (allergisk) sjokk http://www.lommelegen.no/php/art.php?id=321626 Førstehjelp http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1532&P=&S=&F=&ID=3177

Om sykdommen Allergi Allergi dreier seg om en overfølsomhet overfor visse stoffer. Når kroppen kommer i kontakt med disse stoffene, reagerer den med ulike allergiske symptomer. Nettstedet Allergiviten er en kunnskapsbank om allergi. Her kan du blant annet lese om hvilke mekanismer som er aktive ved allergi. Norges astma- og allergiforbund har også et innholdsrikt nettsted, der du blant annet CAPPELEN DAMM


3

finner faktaark og brosjyrer med mye praktisk informasjon til nedlasting.

Astma Astma er en allergisk reaksjon i luftveiene. Når en astmatiker blir utsatt for allergener han reagerer på, kan han få anfall. Symptomer på astma kan for eksempel være pusteproblemer, tetthet i brystet og piping i lungene. Astma kan behandles på flere måter for å dempe symptomene. For foreldre og andre som har ansvar for barn med astma, kan NPAS astmaskole være nyttig. Og er du usikker på om du selv eller andre har kontroll over astmaen, er det mulig å ta en test på nettet.

Eksem Atopisk eksem forekommer ofte i tilknytning til allergi, men er ikke en allergisk reaksjon. Den kan gi kraftig kløe. Eksemen behandles blant annet med salve som smøres på. For foreldre og andre som har ansvar for barn med atopisk eksem, kan eksemskolen være nyttig.

CAPPELEN DAMM


4

NETTRESSURSER Allergiviten http://www.allergiviten.no Mekanismer som er aktive ved allergi http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1458&ID=2510 Norges astma- og allergiforbund http://www.naaf.no Astma - behandling http://www.naaf.no/no/Fakta/Astma/Behandling_av_astma/ Astma - symptomer http://www.lommelegen.no/php/art.php?id=322788 Astma - anfall http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1500&P=1502&S=&F=&ID=2626 NPAS astmaskole http://www.naaf.no/no/Tjenester/Astmaskoler---NPAS-/Nasjonal-Plan-forAstmaskoler-NPAS-/ Astma test http://www.astmakontrolltest.com/ Atopisk eksem http://www.doktoronline.no/ Eksem - behandling http://www.naaf.no/no/Fakta/Eksem/Behandling_av_atopisk_eksem_og_ kontakteksem_-_NAAFs_informasjonsbrosjyre/ Eksemskolen http://www.eksemskolen.no/

CAPPELEN DAMM


5

Behandlingssteder

Voksentoppen er et spesialsykehus for barn og unge med alvorlig allergi, astma og andre lungesykdommer, eksem og matvareintoleranse. På Geilomo barnesykehus kan barn med astma/allergi/atopisk eksem få opplæring i å fungere bedre i hverdagen med de problemene de har. For barn med alvorlig astma og atopisk eksem kan behandlingsreise til utlandet være aktuelt.

NETTRESSURSER Behandlingsreise til utlandet http://www.rikshospitalet.no/portal/page/portal/no/forsiden Voksentoppen http://www.med.uio.no/rh/bk/voksen/

Aktivitet

De som lider av astma og allergi, bør ha et så normalt aktivitetsnivå som mulig, både fysisk i form av trening og sosialt. Ved trening er det ofte nødvendig å ta forholdsregler for å unngå problemer som for eksempel anfall som resultat av for stor anstrengelse. Det er svært viktig for barn å oppleve at de kan være i aktivitet sammen med kameratene og mestre noe på tross av sykdommen. Dessverre er noen astmatikere og allergikere så miljøhemmet at det vil være steder der de ikke kan oppholde seg uten å få reaksjoner. Det kan begrense den sosiale aktiviteten deres. CAPPELEN DAMM


6

NETTRESSURSER Miljøhemmet http://www.allergiviten.no/index.asp?G=3417 Mestring http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1556 Forholdsregler http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1690&ID=2933 Trening http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1690&ID=2971 Fysisk aktivitet http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1690

Lover og regler

Pasienter som har en kronisk sykdom, har visse rettigheter. Blant annet har personer med eksem, allergi og astma rett til å få dekket utgifter til behandling og hjelpemidler. Når pasienten er umyndig (under 18 år eller umyndig av andre årsaker), er det foreldre/foresatte/verge som har rett til informasjon og medbestemmelse. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om inneklima (§ 4-4) gjelder også på skolen, og forskriften om miljørettet helsevern behandler kravene til barnehager og skoler spesielt. På mange bussreiser er det forbudt å ta med dyr, slik at dyreallergikere skal kunne reise uten å bli utsatt for å få reaksjoner. Flyselskapene tilbyr egne allergibilletter. CAPPELEN DAMM


7

Tobakksskadeloven sier at det skal være røykfri luft i alle offentlige lokaler. Innføringen av røykeloven har gjort det mulig for mange å flere å gå ut på kafé, restaurant og pub. I tillegg er det kommet en ny FN-konvensjon om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne og miljøhemming.

NETTRESSURSER Eksem og trygderettighter http://www.naaf.no/no/Fakta/Generelt/Eksem-og-trygderettigheter/ Dekning av utgifter til middtrekk http://www.naaf.no/no/Fakta/Generelt/Utgifter-til-middtrekk-dekkes/ Dekning av utgifter til fysioterapi http://www.naaf.no/no/Fakta/Generelt/Dekning-av-utgifter-til-behandlinghos-fysioterapeut/ Lov om pasientrettigheter http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-063-003.html#3-2 Arbeidsmiljøloven http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-062-004.html#4-4 Forskrift om miljørettet helsevern http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-19951201-0928.html Elevenes arbeidsmiljølov http://www.allergiviten.no/index.asp?G=3369&ID=8905 Allergibilletter http://www.naaf.no/no/Fakta/Generelt/Ferietips/Allergibillett/ Tobakkskadeloven http://www.shdir.no/tobakk/lover_og_regler/tobakksskadeloven/kort_om_ tobakksskadeloven_med_forskrifter_6254 CAPPELEN DAMM


8

Røykeloven http://www.ung.no/tekstversjon/art/?id=811 FN-konvensjon http://www.allergiviten.no/index.asp?G=2258&ID=9336

Ernæring Ved matvareallergi skal en unngå de matvarene som personen er allergisk mot, selv i små mengder. Det er viktig å sette seg godt inn i hvordan matvareallergi påvirker matlagingen og følge kostholdsråd. Det finnes gode informasjonsbrosjyrer som kan lastes ned. Merking Mattilsynet krever at matvarer skal være merket slik at innholdsdeklarasjonen forteller hva de inneholder. Det finnes et faktaark med mer detaljert informasjon og veiledning om dette. Oppskrifter En kan finne gode oppskrifter på allergivennlig mat både til hverdags, fest og høytider. Det er også utgitt en kokebok for matvareallergikere.

NETTRESSURSER Matvareallergi http://www.naaf.no/no/Fakta/Mat/Matallergi/ Matlagingen http://www.matskolen.no/index.asp?menu=124 Kostholdsråd http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=824 CAPPELEN DAMM


9

Informasjonsbrosjyrer (fem stk) http://www.naaf.no/no/Fakta/Mat/Kostrad---fem-informasjonsbrosjyrer Mattilsynet http://www.mattilsynet.no/mat/merking Pasienthåndboka om merking http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=830 Mattilsynet: Faktaark om merking http://www.mattilsynet.no/regelverk/veiledere/mat/merking/faktaark_om_i ngrediensmerking_og_merking_av_allergener_23282 Oppskrifter http://www.matoppskrift.no/sider/Matallergi.asp Fra Norges astma- og allergiforbund: Oppskrifter på julemat http://www.naaf.no/no/Fakta/Mat/Matoppskrifter/Allergivennlig-julemat/ Kokebok for allergikerer http://www.matoppskrift.no/sider/kokebok1.asp

Forebygging Det er mulig å forebygge astmautvikling hos barn. En kan forebygge allergiske reaksjoner og astmaanfall ved å sørge for et godt inneklima og innemiljø, og unngå kontakt med stoffer som fremkaller allergiske reaksjoner. Det finnes gode praktiske råd om hvordan man kan gå frem. For eksempel bør en astmatiker ikke bli utsatt for tobakksrøyk. Det er viktig å få ut informasjon om dette til alle rundt barnet.

CAPPELEN DAMM


10

Å bosette seg på et sted med gunstig klima og miljø kan være en løsning for noen. Pollenstøv i luften gjennom hele sommerhalvåret er et stort problem mange steder, og forurensning med svevestøv fra biltrafikk er problematisk om vinteren. Kald vinterluft kan også være plagsomt for astmatikere, men det finnes spesialmasker som beskytter mot dette.

NETTRESSURSER Norges astma- og allergiforbund: Hva er astma? http://www.naaf.no/no/Grupper/Foreldre_og_barn/Hva_er_astma/Foreby gging-av-astma/ Norges astma- og allergiforbund om forebygging http://www.naaf.no/no/Grupper/Foreldre_og_barn/Hva_er_astma/Foreby gging-av-astma/ Allergiviten om forebygging http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1552 Innemiljø http://www.innemiljo.net/ Artikkel fra Dagsavisen http://www.dagsavisen.no/innenriks/article255520.ece Praktiske råd http://www1.vg.no/helse/artikkel.php?artid=186601 Norges astma- og allergiforbund: om pollen http://www.naaf.no/no/Fakta/Pollen/ Forurensing http://www.naaf.no/no/Fakta/Uteluft/

CAPPELEN DAMM


11

Spesialmasker http://www.naaf.no/no/Globale_funksjoner/Bestill/Jonas-varmemaske/

Kommunikasjon

Når et barn har allergi, er det viktig å informere alle som har kontakt med barnet – både barnehagen skolen, fritidsaktivitetene og vennenes foreldre, slik at alle er klar over hvilke problemer barnet har, og hva de kan gjøre for å forebygge anfall og reaksjoner. Her finnes det undervisnings- og informasjonsmateriell til nedlasting. Innemiljøproblemer på skolen gjør mange steder hverdagen tung for elever (og lærere) med astma og allergi. Det er viktig å si fra når dette skjer. Det samme gjelder når man er miljøhemmet på grunn av dyreallergi.

NETTRESSURSER Informasjon til barnehagen http://www.innemiljo.net/index.asp?id=8823&G=2052 Informasjon til skolen http://www.naaf.no/so/Grupper/Foreldre_og_barn/informasjon_til_barneh age_og_skole/ Undervisningsopplegg: Nasjonal plan for astmaskoler http://www.naaf.no/no/Tjenester/Astmaskoler---NPAS-/ CAPPELEN DAMM


12

Informasjonsmateriell http://www.naaf.no/so/Grupper/Foreldre_og_barn/tips_til_foreldre/ Innemiljøproblemer http://www.innemiljo.net/index.asp?id=9078&P=1803&G=1295 Dyreallergi http://www.innemiljo.net/index.asp?G=2535&P=2535&ID=8343

Legemidler Det finnes mange effektive legemidler som hjelper mot allergiplager og astmaproblemer. De finnes i ulike former. Astmamedisin tas ofte med inhalator. Mot eksem er smøring med hydrokortisonsalve effektivt. Det finnes en slags vaksine mot allergi som kan være aktuell for dem med sterk pollenallergi. Legemidlene fås på blå resept når sykdommene er kroniske.

NETTRESSURSER Allergiplager http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1550&ID=2565 Astmaplager http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1519&ID=2640 CAPPELEN DAMM


13

Hydrokortisonsalve http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1477&ID=2545 Allergivaksinasjon http://www.naaf.no/no/Fakta/Pollen/Nyttig-a-vite-om-Allergivaksinasjon/ Bl책 resept http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1558&ID=2872

CAPPELEN DAMM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.