__MAIN_TEXT__

Page 1

2


VSEBINA: Uvod

4

Statistični podatki za šolsko leto 2016-17

5

Število učencev po instrumentih in razredih

6

Učiteljski zbor

7

Nastopi

8

Orkestri in komorne skupine

8

Razredni nastopi

9

Javni nastopi v organizaciji glasbene šole

10

Javni nastopi v sodelovanju z drugimi

11

Zasedba in nastopi orkestrov ter MPZ

12

Revije-srečanja-gostovanja-koncerti

15

Pomembni koncerti, organizacija in soorganizacija predstav in ostalih nastopov

16

Priznanja Slavka Osterca

19

Udeležba učencev na tekmovanjih in uspehi

20

Sodelovanje s starši, Nastopi za vrtce in OŠ

22

Strokovno izpopolnjevanje

25

Denarni prispevek – šolnina v šolskem letu 2016/17

28

Osnovna sredstva in drobni inventar

28

Investicije, Novice

29

Praznovanje 90-letnice GŠ Slavka Osterca Ljutomer

30

Strokovna ekskurzija, družabna srečanja

32

Razno

32

Fotografije

33-34

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer Prešernova ulica 008, 9240 Ljutomer tel.: 02/585 15 30, 585 15 32 fax: 02/585 15 33 www.gssol.si Zbral in uredil: Stanislav Lašič, ravnatelj Ljutomer, september 2017 3


UVOD Za nami je še eno šolsko leto, ki je bilo pestro, lepo, naporno, uspešno in polno takšnih in drugačnih preizkušenj. Skozi pregled letnega delovnega načrta je bilo ugotovljeno, da smo v tem šolskem letu izpolnili začrtane cilje in tako realizirali LDN. V LDN ni bil realiziran samo koncert učencev GŠ Ljutomer in GŠ Slovenj Gradec v mesecu aprilu. Prestavljen je v naslednje šolsko leto. V jubilejnem šolskem letu 2016/2017, ko je Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer praznovala 90-letnico svojega obstoja, smo vzgojno-izobraževalno delo, že peto šolsko leto, zaradi prostorskih težav zgradbe šole na Prešernovi 8, izvajali na nadomestnih lokacijah. Naše aktivnosti so tako potekale na lokaciji Prešernova 17/a, v dveh učilnicah OŠ Cvetka Golarja, dveh prostorih dvorane ŠIC Ljutomer, ter v prostoru Kulkišta. Za vaje mladinskega pevskega zbora in naše nastope ter koncerte smo uporabljali še večnamenski prostor in dvorano šole na stari lokaciji. Zaradi prostorske situacije nastale smo imeli velike organizacijske in logistične težave pri izvajanju vseh naših aktivnosti (korepeticije, nastopi, prevozi instrumentov …). Zelo uspešno smo se v tem šolskem letu, s svojimi učenci, udeležili območnih, regijskega, državnega in mednarodnih glasbenih tekmovanjih. Doseženi so bili odlični rezultati na vseh tekmovanjih, zato iskreno čestitke vsem učencem a odlične uspehe in učiteljem, ki so vložili veliko truda in dodatnega dela za uspeh učenca. Čestitke tudi korepetitorkam, ki so s svojim delom pripomogle k uspešnim rezultatom. Tako smo v Begunjah sodelovali na 11. Mednarodnem tekmovanju za nagrado Avsenik 2017, na 20. regijskem tekmovanju mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja, na mednarodnem tekmovanju '' Davorin Jenko'' Beograd 2017, na 46. tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije TEMSIG, na mednarodnem tekmovanju Woodwind-Bras Varaždin 2017, na območnem tekmovanju »Jaz imam pa goslice« v M. Soboti, ter na 2. slovenskem baletnem tekmovanju TUTU v Lendavi. Že drugo šolsko leto smo uspešno izvajali koncerte šolskega glasbenega abonmaja. Na organizirane koncerte smo privabili veliko število naših učencev in ostalih poslušalcev. Prav tako smo za vrtce občine Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje pripravili glasbeno urico »Osamljeni bobenček«. Za učence osnovnih šol občin Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje smo pripravili baletno predstavo '' CIRKUS BAILARIN'', katero si je ogledalo čez 1200 učencev. Mladi baletni umetniki so skupaj s svojo mentorico Ano Germ pripravili baletno predstavo z naslovom ''CIRKUS BAILARIN''. Premiera je bila 1. 4. 2017, ob 18. uri v Domu kulture Ljutomer. Predstavo si je v Domu kulture Ljutomer, v sklopu predstav za osnovne šole občin Ljutomer, Križevci in Veržej, 3. in 4. aprila 2017 ob 9.00 in 10.30., ogledalo čez 1200 osnovnošolcev. Zadnja ponovitev predstave za izven je bila izvedena 5. aprila 2017, ob 18. Uri, v Domu kulture Ljutomer. V okviru praznovanja 90-letnice šole smo pripravili številne prireditve in koncerte. Najbolj odmevne prireditve so bile ''MOJ KLAVIR JE V MOJI GLAVI'' predavanje o skladatelju Slavku Ostercu, KONCERT BIVŠIH UČENCEV SEDAJ DIJAKOV IN ŠTUDENTOV GLASBE, baletna predstava »CIRKUS BAILARIN«, SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 90 LETNICI ŠOLE, ''GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI'', ter KONCERT UČITELJEV GŠ UŽICE IN GŠ LJUTOMER. V mesecu maju 2017, smo v okviru dneva odprtih vrat pripravili prireditev GLASBENA TRŽNICA na glavnem trgu Ljutomer. S kratkim kvizom in nastopom glasbene pripravnice, komornih skupin in orkestrov šole, smo mladim kandidatom za vpis predstavili instrumente in delo na naši šoli. Že četrto leto zapored smo na Glavnem trgu Ljutomer, ob koncu šolskega leta, v četrtek, 8. 6. 2017, ob 19.30, z učenci in mentorji Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer pripravili prireditev ''GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI''. V tem letu so se številni publiki predstavili učenci v komornih skupinah, učenci baletnega oddelka, komorne skupine, ter kitarski, harmonikarski, godalni in pihalni orkester. Ob visokem jubileju šole smo skupaj z učitelji GŠ Užice izvedli izjemen koncert v petek, 9. 6. 2017, ob 19 uri v Domu kulture Ljutomer Ob koncu šolskega leta ostaja še zmeraj največja želja vseh učencev in zaposlenih, da bi pridobili svoje varne skupne prostore. Ocenjujem, da smo v tem letu veliko nastopali tako na prireditvah v organizaciji glasbene šole, kot tudi v sodelovanju z drugimi. Pomen našega dela je vsekakor nastopanje in medsebojno sodelovanje. V tem šolskem letu je bil dosežen veliki napredek v zavedanju pomembnosti mladega človeka, ki s svojim izražanjem glasbene in plesne kulture bogati prostor lokalne skupnosti, v kateri delujemo. Več informacij, o aktivnostih in dosežkih v šolskem letu 2016/17, lahko preberete v nadaljevanju poročila o delu. Stanislav Lašič, ravnatelj

4


STATISTIČNI PODATKI ZA ŠOLSKO LETO 2016/17 Šolsko leto 2016/17 smo pričeli v četrtek, 1. septembra 2016. Na informativnem sestanku smo novince in starše seznanili s potekom glasbenega šolanja. Prvi šolski dan je bil namenjen razdelitvi urnika in predstavitvi učnega program za novo šolsko leto. V šolskem letu 2016/17 je obiskovalo glasbeno šolo skupaj 316 učencev, od tega 235 učencev (14.68 oddelka) na instrumentalnem pouku. Šolsko leto smo zaključili v petek, 23. junija 2017, s podelitvijo spričeval in skupnim fotografiranjem učencev in učiteljev v parku 1. Slovenskega tabora v Ljutomeru. V šolskem letu 2016/17 smo od januarja 2017 posvetili obeleževanju 90-letnice šole s številnimi prireditvami in koncerti. V soboto 3. 6. 2017 smo s Slavnostno akademijo v športni dvorani ŠIC Ljutomer zaključili praznovanje visokega jubileja šole.

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 90-LETNICI GLASBENE ŠOLE SLAVKA OSTERCA LJUTOMER, Športna dvorana ŠIC, 3. 6. 2017.

5


Število vpisanih učencev po instrumentih in razredih v šolskem letu 2016/2017 RAZRED INSTRUMENT

Klavir Violina Violončelo Kljunasta flavta Flavta Klarinet Saksofon Trobenta Rog Pozavna Druga konična trobila - eufonium Tolkala Kitara Harmonika Diat. harmonika Skupaj :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SKUPAJ

9 5 1 6 3 2 / 3 / 2 /

10

10 4 1

7 2 1

9 1 2

7 3 1

2 1 1

2 2

3 3

5 4 2 1

5 3 1

4 2

56 18 9 9 24 14 8 11 1 11 2

2 8 5 3 47

4 7 2 1 43

2 3 7 2 4

1

3 1

2 3 2 34

3 1 2 28

Glasbena pripravnica Plesna pripravnica 1 Plesna pripravnica 2 Plesna pripravnica 3 Balet 1 Balet 2 Balet 3 Balet 4 Balet 5 balet 6 Plesna pripravnica in Balet skupaj: Glasbena pripravnica, Plesna pripravnica in Balet skupaj: VSI VPISANI UČENCI

1

2

1 3

2

1

2 5 3 1 39

1 2 5 2 30

1 1 1 8

5

10 28 20 11 232 7 10 9 8 12 7 5 5 8 2 66 73 316

Dislocirani oddelki: Križevci Veržej Razkrižje

39 učencev 17 učencev 19 učencev

Pouk na dislociranih oddelkih je potekal v prostorih osnovnih šol občin Križevci pri Ljutomeru, Veržej in Razkrižje.

6


Oddelek za klavir: Romana Rek, prof., Danijela Sabo, prof., Katja Žibrat, prof., Darja Slejko, prof. Oddelek za harmoniko: Janez Munda, BA Diatonična harmonika: Dejan Raj Oddelek za godala: Violina: Hermina Matjašič, prof. Violončelo: Samir Azzeh, prof. Oddelek za brenkala: Kitara: Mojca Prejac, prof., Simon Budna Oddelek za pihala: Kljunasta flavta: Simon Novak, prof., Stanislav Lašič, prof., Mihael Györek, MA Flavta: Maja Jerič, prof – nadomeščanje porodniškega dopusta), Medeja Unuk, prof. Klarinet: Bojan Zelenjak, prof. Saksofon: Mihael Györek, MA Oddelek za tolkala: Antonio Hojsak, prof. Nauk o glasbi: Vlasta Vizjak, prof., Katja Žibrat, prof., Danijela Sabo, prof., Simon Kramberger, prof. Oddelek za trobila: Trobenta, bariton: Simon Novak, prof. Pozavna: Simon Kramberger, prof. Rog: Stanislav Lašič Glasbena pripravnica: Vlasta Vizjak, prof. Plesna pripravnica-balet: Ana Germ, bakk. art. Korepeticije: Darja Slejko, prof., Katja Žibrat, prof., Romana Rek, prof., Danijela Sabo, prof. Na podružnicah so poučevali: Križevci: Janez Munda, BA, Katja Žibrat, prof., Simon Novak, prof., Simon Kramberger, prof., Hermina Matjašič, prof., Samir Azzeh, prof., Mihael Györek, MA Razkrižje: Danijela Sabo, prof. Veržej: Darja Slejko, prof., Samir Azzeh, prof., Dejan Raj Kadrovske spremembe: V šolskem letu 2016/17 je pričela s poučevanjem violine Hermina Matjašič, prof., Maja Jerič, prof., je nadomeščala učiteljico Medejo Unuk, prof., (do vrnitve iz porodniškega dopusta, 26. 11. 2016). Ravnatelj: Stanislav Lašič (4 pedagoške ure učne obveze) Administrativno-tehnično osebje: Poslovna sekretarka (75%) – računovodkinja (25%): Matejka Lebar Računovodkinja: Eva Štuhec - 50 % obseg zaposlitve Hišnik (75%) – čistilec(25%): Danijel Blagovič Čistilka: Darinka Sagaj (100 %); 7


V šolskem letu 2016/17 smo izvedli številne nastope v okviru šole in izven nje. Evidentiranih je 102 nastopov, na katerih je sodelovalo 1955 nastopajočih učencev.

BOŽIČNI KONCERT – KVARTET POZAVN (Dom kulture Ljutomer, 22. 12. 2016, Dom kulture Ljutomer, Mentor: Simon Kramberger, prof., spremljava: Antonio Hojsak, prof.;

Vrsta nastopov

Razredni in javni nastopi v organizaciji glasbene šole ter nastopi orkestrov in Mladinskega pevskega zbora Regionalne in republiške revije glasbenih šol Javni nastopi in koncerti v sodelovanju z drugimi ter ostali nastopi Nastopi ali prestave oddelka Ples - balet SKUPAJ

ORKESTRI, MPZ  Kitarski orkester: Mojca Prejac, prof.  Harmonikarski orkester: Janez Munda, BA  Godalni orkester: Samir Azzeh, prof.  Pihalni orkester: Simon Novak, prof.  Mladinski pevski zbor: Romana Rek, prof. KOMORNE SKUPINE: • kvartet flavt - mentorica Medeja Unuk, prof.  komorna skupina klarinetov - mentor Bojan Zelenjak, prof. • tolkalna skupina - mentor Antonio Hojsak, prof. • komorna skupina godal - mentorica Hermina Matjašič, prof. • kvartet pozavn - mentor Simon Kramberger, prof. • kvartet kitar - mentor Simon Budna

8

Število nastopov

Število nastopajočih

59 2

1272 6

34

248

7 102

429 1955


GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI, (Glavni trg Ljutomer, 8. 6. 2017), Skupina klarinetov, mentor: Bojan Zelenjak, prof.

26. 10. 2016 27. 10. 2016 28. 10. 2016 15. 11. 2016

HARMONIKA KLAVIR KITARA KLARINET

Janez Munda Katja Žibrat Simon Budna Bojan Zelenjak

21. 12. 2016 21. 12. 2016 15. 03. 2017 23. 03 .2017

KLAVIR – OŠ KRIŽEVCI HARMONIKA KITARA KLAVIR

Katja Žibrat Janez Munda Mojca Prejac Katja Žibrat

22. 11. 2016 30. 11. 2016 01. 12. 2016 05. 12. 2016

FLAVTA KLAVIR KLAVIR KLAVIR

M. Jerič, V. Vizjak Darja Slejko Danijela Sabo Romana Rek

24. 03. 2017 27. 03. 2017 28. 03. 2017 30. 03. 2017 07. 04. 2017 12. 04. 2017 18. 04. 2017 15. 05. 2017 26. 05. 2017

FLAVTA KLAVIR KLARINET HARMONIKA KITARA KLAVIR, TROBILA VIOLONČELO KLAVIR URA ZA STARŠE B4, B 5,6

Medeja Unuk Danijela Sabo Bojan Zelenjak Janez Munda Simon Budna D. Slejko, S. Novak Samir Azzeh Romana Rek Ana Germ

29. 05. 2017

URA ZA STARŠE B1, B3

Ana Germ

30. 05. 2017

URA ZA STARŠE PP3, B2

Ana Germ

09. 12.2016 07. 12. 2016 08. 12. 2016 09. 12. 2016 12.12.2016 14. 12. 2016 20. 12. 2016

VIOLONČELO URA ZA STARŠE PP2, B1 URA ZA STARŠE PP3, B2, B3 URA ZA STARŠE PP1, B4, B 5,6 DIATONIČNA HARMONIKA KITARA GODALA ZAZVENIJO V PRAZNIČNEM VZDUŠJU

Samir Azzeh Ana Germ Ana Germ Ana Germ Dejan Raj Mojca Prejac Hermina Matjašič

RAZREDNI NASTOP FLAVTISTK, (dvorana šole, 24. 3. 2017, ob 18. uri), mentorica: Medeja Unuk, prof.

9


12. 09. 2016 25. 10. 2016 29. 11. 2016 22. 12. 2016 20. 01. 2016 17. 01. 2017 24. 01. 2017 26. 01. 2017

Nastop tekmovalcev REGIJSKEGA TEKMOVANJA Štajerske IN Pomurja –TEMSIG

31. 01. 2017

Zaključni nastop tekmovalcev - Regijsko tekmovanje ŠTAJERSKE IN POMURJA - TEMSIG

02. 02. 2017

GLASBENA URA ZA VRTCE (OSAMLJENI BOBENČEK) 1. nastop

02. 02. 2017

GLASBENA URA ZA VRTCE (OSAMLJENI BOBENČEK) 2. nastop

14. 02. 2017 01. 03. 2017

IV. JAVNI NASTOP NASTOP UČENCEV (sprejemni izpit na Konservatorij in tekmovanje TEMSIG) Nastop tekmovalcev - Državno tekmovanje TEMSIG V. JAVNI NASTOP KONCERT UČENCEV GŠ LOGATEC IN GŠ LJUTOMER

09. 03. 2017 21. 03. 2017 29. 03. 2017

01. 04. 2017 03. 04. 2017 03. 04. 2017 04. 04. 2017 04. 04. 2017 04. 04. 2017

Nastop na roditeljskem sestanku I. JAVNI NASTOP II. JAVNI NASTOP BOŽIČNI KONCERT Uvodni nastop tekmovalcev REGIJSKEGA TEKMOVANJA ŠTAJERSKE IN POMURJA III. JAVNI NASTOP '' MOJ KLAVIR JE V MOJI GLAVI'' predavanje o skladatelju Slavku Ostercu (dr. Darja Koter)

05. 04. 2017 20. 04. 2017 25. 04. 2017 09. 05. 2017 16. 05. 2017 17. 05. 2017 13. 05. 2017 23. 05. 2017 03. 06. 2017 08. 06. 2017 09.0 6. 2017 19. 06. 2017

Baletna predstava - premiera Baletna predstava OŠ ob 9. uri Baletna predstava za OŠ ob 10.30. uri Baletna predstava za OŠ ob 9. uri Baletna predstava za OŠ ob 10.30. uri Nastop tekmovalk- JAZ IMAM PA GOSLICE, 7. FESTIVAL MLADIH VIOLINISTOV Baletna predstava – ponovitev za izven LETNI NASTOP DISLOCIRANEGA ODDELKA KRIŽEVCI VI. JAVNI NASTOP LETNI NASTOP DISLOCIRANEGA ODDELKA VERŽEJ LETNI NASTOP DISLOCIRANEGA ODDELKA RAZKIRŽJE DAN ODPRTIH VRAT ''GLASBENA TRŽNICA'' (Glavni trg Ljutomer) LETNI KONCERT ŠOLE POZDRAV POMLADI - Mala Nedelja SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 90-LETNICI GLASBENE ŠOLE SLAVKA OSTERCA LJUTOMER GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI (Glavni trg Ljutomer) KONCERT UČITELJEV GŠ UŽICE IN GŠ LJUTOMER, Dom kulture Ljutomer NASTOP UČENCEV OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA

GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI - Komorna skupina pozavn (8. junij 2017, ob 19.30 – Glavni trg Ljutomer), mentor: Simon Kramberger, prof.

10


Prireditev v KD Ljutomer

Maja Jerič

Otvoritev vrtca v Cezanjevcih Koncert ob 200-letnici javnega glasbenega šolstva, Kulturni dom Lendava

Maja Jerič

28. 10. 2016

Komemoracija Cezanjevci

Maja Jerič

28. 10. 2016

Komemoracija Oš Veržej

28. 10. 2016

15. 09. 2016

08. 03. 2017

Slovesnost ob 72-letnici streljanja talcev v Bučkovski grabi, Kulturni dom Mala Nedelja

Medeja Unuk

09. 03. 2017

KOVAČIČEV VEČER 2017, ob 150-letnici rojstva Frana Kovačiča,

Mojca Prejac, Hermina Matjašič

Samir Azzeh

11. 03. 2017

Izvenšolski nastop Ptuj

Hermina Matjašič

Komemoracija Ljutomer

Simon Kramberger

15. 03. 2017

Medeja Unuk

28. 10. 2016

Komemoracija Križevci

Janez Munda

26. 11. 2016

Otvoritev razstave PLAKAT MIRU 2016 - Lions klub Ljutomer Galerija, Dom kulture Ljutomer

Maja Jerič, Dejan Raj

21. 03. 2017

Predstavitev nove knjige ga. Majcen Nastop ob materinskem dnevu Nastop ob materinskem

23. 03. 2017

dnevu Zgodovinski listi- nastop

H. Matjašič

30. 03. 2017

Čarobni december - KD Križevci, Kulturni dom Križevci

Katja Žibrat, Janez Munda, Simon Kramberger, Hermina Matjašič, Medeja Unuk Hermina Matjašič

39. REVIJA JAVNIH GLASBENIH ŠOL POMURJA Sv. Jurij ob Ščavnici

Bojan Zelenjak , Mojca Prejac, Medeja Unuk, Simon Novak, Darja Slejko

06. 04. 2017

Otvoritev ZD Razkrižje

B. Zelenjak

07. 04. 2017

Otvoritev razstave pirhov DUO center Veržej Noč knjige

Medeja Unuk, Darja Slejko, Samir Azzeh

Komemoracija na grobu talcev Nastop za ostarele v domu

MedejaUnuk

Fotografija Minka Zacherl, muzej Ljutomer Nastop za starejše občane Razkrižje Nastop v Domu za starejše občane Ljutomer

Hermina Matjašič

PRIREDITEV OBRTNIK LETA 2017, Glavni trg Ljutomer Slavnostna prireditev ob 61. občinskem prazniku občine Ljutomer, Dom kulture Ljutomer

Hermina Matjašič

06. 10. 2016 20. 10. 2016

10. 12. 2016

Simon Novak

21. 03. 2017

14. 12. 2016

Srečanje pomurskih turističnih delavcev Bioterme Mala Nedelja

13. 01. 2017

Nastop godalnega kvarteta na Razkrižju, Kulturnigodalnega dom Razkrižje Nastop kvarteta Bioterme Mala Nedelja Lions club

Hermina Matjašič

REVIJA GŠ ŠTAJERSKE KOROŠKE IN POMURJA Konservatorij za glasbo in balet Maribor

Stanislav Lašič, Darja Slejko

Nastop - otroški parlament občina Ljutomer Proslava ob kulturnem prazniku OŠ Stročja vas Proslava ob kulturnem prazniku OŠ Razkrižje Nastop za upokojene delavce na občini Gresovčak

Medeja Unuk

20. 01. 2017

20. 01. 2017

06. 02. 2017 07. 02. 2017 07. 02. 2017 09. 02. 2017

21. 4. 2017 25. 4. 2017

Hermina Matjašič

16. 5. 2017 7. 6. 2017 11. 6. 2017 21. 6. 2017

Medeja Unuk

3. 8. 2017

Medeja Unuk

4. 8. 2017

Medeja Unuk

Medeja Unuk Medeja Unuk

Medeja Unuk

Medeja Unuk

Medeja Unuk

Hermina Matjašič, Janez Munda, Dejan Raj, Simon Kramberger, Bojan Zelenjak

Hermina Matjašič

MANCA ROZMARIČ, klarinet 3. razred, REVIJA JAVNIH GŠ POMURJA, Sv. Jurij ob Ščavnici, 31. 3. 2017, (Mentor: Bojan Zelenjak, prof., klavirska spremljava: Darja Slejko, prof.)

11


KITARSKI ORKESTER umetniški vodja Mojca Prejac, prof. Ivezič Katarina, Krajnčan Nuša, Pušenjak Hana, Šalamun Kai, Štebih Maja, Torič Luka, Turnšek Tjaša;

22. 12. 2016 Božični koncert, Dom kulture Ljutomer 9. 5. 2017 Letni nastop dislociranega oddelka Veržej 8. 6. 2017 Koncert »Glasbena šola se predstavi«, Glavni trg Ljutomer

KITARSKI ORKESTER (Božični koncert, Dom kulture Ljutomer, 22. 12. 2016) Umetniški vodja: Mojca Prejac, prof.

GODALNI ORKESTER umetniški vodja Samir Azzeh, prof.

Bogdan Nikita, Borovič Lara, Glavač Žanet, Horvat Ema , Horvat Nana, Kaučič Petra, Pesrl Eva, Rajh Ana;

22. 12. 2016 Božični koncert, Dom kulture Ljutomer 2. 6. 2017 Slavnostna akademija ob 90-letnici šole, Športna dvorana ŠIC 8. 6. 2017 Koncert »Glasbena šola se predstavi«, Glavni trg Ljutomer

GODALNI ORKESTER (''GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI'', Glavni trg Ljutomer 8. 6. 2017) Umetniški vodja: Samir Azzeh, prof

12


HARMONIKARSKI ORKESTER dirigent Janez Munda, BA Bratinščak Anemari, Križanič Stela, Majerič Matic, Močnik Matej, Ozmec Niko, Pevec Aljaž, Sever Darko, Škrobar Marko, Štajner Saša, Weis Ajda;

22. 12. 2016 20. 4. 2017 17. 5. 2017 8. 6. 2017 21. 6. 2017

Božični koncert, Dom kulture Ljutomer Letni nastop dislociranega oddelka Križevci Dan odprtih vrat šole ''Glasbena tržnica'' Glavni trg Ljutomer Koncert »Glasbena šola se predstavi«, Glavni trg Ljutomer Nastop v domu starejših občanov Ljutomer

HARMONIKARSKI ORKESTER (Božični koncert, 22. 12. 2016, Dom kulture Ljutomer) Umetniški vodja: Janez Munda, BA

PIHALNI ORKESTER dirigent Simon Novak, prof. Ahlin Jure, Balažič Aljaž, Belec Vita, Bohanec Krištof, Divjak Ana Marija, Dolamič Nuša, Dunaj Žiga, Filipič Luka, Filipič Zoja, Habjanič Mirjam, Hanžekovič Kristjan, Hip David, Ivezič Ajda, Kardinar Špela, Koprivnik Daša, Kuhar Anja, Kuhar Iva, Kurbus Gina, Maučec Aljaž, Meško Zala, Meško Žan, Mladenovič Neja, Munda Maša, Nemec Ana, Polanič Saša, Prelog Maj, Rakuša Aleks, Rudolf Miha, Slavič Maj, Svetec Zala, Šömen Ana, Štajner Miha, Šumak Val, Torič Žiga, Vaupotič Tia, Zakovšek Tea, Zanjkovič Matija, Zanjkovič Neža, Žuman Žan;

20. 10. 2016 Koncert ob 200 letnici javnega glasbenega šolstva v Sloveniji, Gledališka in koncertna dvorana Lendava 22. 12. 2016 Božični koncert, Dom kulture Ljutomer 12. 5. 2017 14. promenadni koncert pihalnih orkestrov, Lendava 17. 5. 2017 Dan odprtih vrat šole ''Glasbena tržnica'' Glavni trg Ljutomer 2. 6. 2017 Slavnostna akademija ob 90-letnici šole, Športna dvorana ŠIC 8. 6. 2017 Koncert »Glasbena šola se predstavi«, Glavni trg Ljutomer

13


PIHALNI ORKESTER (Božični koncert, 22. 12. 2016, Dom kulture Ljutomer) Dirigent: Simon Novak, prof.;

MLADINSKI PEVSKI ZBOR zborovodkinja Romana Rek, prof. Cimerman Žan, Döring Raffaela, Fekonja Anja, Fekonja Kaja, Fijavž Živa, Gajser Tija, Ivezič Lana, Jureš Tija, Kolerič Tamara, Kozar Neja, Kraljič Maruša, Majcen Ana, Novak Lucija, Potočnik Ana, Požgan Fišinger Hana, Reihss Alen, Slekovec Lara, Svenšek Lara, Škrget Maša, Štampar Neja, Taškov Urška, Tigeli Tamara, Tomović Ana, Trstenjak Izabela, Vrbanjščak Betina, Žuman Daša;

22.12.2016 24.1.2017 29.3.2017 3.6.2017

Božični koncert, Dom kulture Ljutomer »Moj klavir je v moji glavi«-predavanje o Slavku Ostercu, dvorana šole Koncert učencev GŠ Logatec in GŠ Ljutomer, dvorana šole Slavnostna akademija ob 90-letnici GŠ Ljutomer, športna dvorana ŠIC Ljutomer

MLADINSKI PEVSKI ZBOR (Koncert učencev GŠ Logatec in GŠ Ljutomer' (dvorana šole, 29. 3. 2017) Zborovodkinja: Romana Rek prof.

14


REVIJE – SREČANJA – GOSTOVANJA – KONCERTI SODELOVANJA Z GLASBENIMI IN OSNOVNIMI ŠOLAMI KONCERT PO GŠ G. RADGONA, LENDAVA, LJUTOMER, M. SOBOTA (ob 200 letnici javnega glasbenega šolstva v Sloveniji) Organizator: GŠGR, GŠ Lendava, GŠSOL, GŠ M. Sobota Kraj in čas: dvorana šole četrtek, 24. november 2016, ob 18.30 REVIJA GŠ ŠTAJERSKE, KOROŠKE IN POMURJA Organizator: Konservatorij za glasbo in balet Maribor Kraj in čas: Maribor, 20. 1. 2017 Sodelujoči učenci solisti GŠ Ljutomer NASTOP TEKMOVALCEV JAVNIH GLASBENIH ŠOL POMURJA Organizator: GŠ Lendava Kraj in čas: Lendava, dvorana šole, 23. 1. 2017, ob 19.00 Sodelujoči učenci tekmovanja Temsig NASTOP ZA VRTCE »OSAMLJENI BOBENČEK« Organizator: GŠSOL Kraj in čas: Kulturni dom Ljutomer, 2. 2. 2017, ob 9.30 in 10.30 Sodelujoči učenci in učitelji GŠ Slavka Osterca Ljutomer NASTOP TEKMOVALCEV POMURSKIH JAVNIH GLASBENIH ŠOL Organizator: GŠ Murska Sobota Kraj in čas: Murska Sobota, dvorana šole, 28. 2. 2017, ob 18.00 Sodelujoči učenci tekmovalci 39. REVIJA JAVNI GLASBENIH ŠOL POMURJA Organizator: GŠ Gornja Radgona, Kraj in čas: Kulturni dom Sv. Jurij ob Ščavnici, 30. 3. 2017, ob 18. uri Sodelujoči učenci solisti GŠ Ljutomer BALETNA PREDSTAVA ''CIRKUS BAILARIN« – NASTOPI ZA UČENCE OŠ Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 3. in 4. 4. 2017, ob 9.00 in 10.30 Sodelujoči učenci oddelka Ples

Koncert ob 200-letnici javnega glasbenega šolstva, PIHALNI ORKESTER GŠSOL (Kulturni dom Lendava, 20. 10. 2016), dirigent: Simon Novak, prof.

15


KONCERT UČITELJEV GŠ UŽICE IN GŠ LJUTOMER Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer, Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 9. 6. 2017, ob 19. uri Sodelujoči učitelji obeh šol

Koncert učiteljev GŠ UŽICE IN GŠ LJUTOMER (Dom kulture Ljutomer, 9. 6. 2017)

2. abonmajski koncert: ANSAMBEL TROBENT AG LJUBLJANA, (dvorana šole četrtek, 24. november 2016 ob 18.30)

1. abonmajski koncert: JULIJA ZADRAVEC, KLAVIR, Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole četrtek, 22. september 2016, ob 18.30 2. abonmajski koncert: ANSAMBEL TROBENT AG LJUBLJANA, Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Gledališka in koncertna dvorana Lendava, 20. oktober 2016, ob 18. uri 3. abonmajski koncert: »VEČER JAZZA«, dvorana šole ob 18.30; Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole četrtek, 15. december 2016, ob 18. 30

16


BOŽIČNI KONCERT Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 23. 12. 2016, ob 18. uri 4. abonmajski koncert: KVARTET KLARINETOV »CLARITET«, Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole četrtek, 12. januar 2017, ob 18.30 »MOJ KLAVIR JE V MOJI GLAVI« - predavanje o skladatelju Slavku Ostercu (predavala: dr. Darja Koter) Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole torek, 24. januar 2017, ob 18. uri 5. abonmajski koncert: KONCERT DIJAKOV IN ŠTUDENTOV GLASBE (bivši učenci šole) Organizator: GŠSOL Kraj in čas: dvorana šole četrtek, 16. februar 2017, ob 18.30 6. abonmajski koncert: JERNEJ BEDEKOVIČ – KLAVIR, IZIDOR TOJNKO - KITARA Organizator: GŠSOL Kraj in čas: dvorana šole četrtek, 16. marec 2017, ob 18.30 BALETNA PREDSTAVA ''CIRKUS BAILARIN« Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 1. 4. 2017, ob 18. uri – PREMIERA Sodelujoči učenci oddelka Ples

Baletna predstava »CIRKUS BAILARIN - PREMIERA,( Dom kulture Ljutomer, 1. 4. 2017), mentorica: Ana Germ, BA

17


7. Abonmajski koncert, DUO FANTASTICO (Aljoša Vrščaj in Simon Krajnčan Fojkar - kitara) Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole, 13. 4. 2017, ob 18.30 LETNI NASTOP – dislocirani oddelek Križevci pri Ljutomeru Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Križevci, 20. 4. 2017, ob 18. uri Sodelujoči učenci dislociranega oddelka Križevci in drugi LETNI NASTOP – dislocirani oddelek Veržej Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Veržej, 9. 5. 2017, ob 18. uri Sodelujoči učenci dislociranega oddelka Veržej in drugi LETNI NASTOP – dislocirani oddelek Razkrižje Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Razkrižje, 16. 5. 2017, ob 18. uri Sodelujoči učenci dislociranega oddelka Razkrižje in harmonikarski orkester šole DAN ODPRTIH VRAT '' GLASBENA TRŽNICA'' Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Glavni trg Ljutomer, . 17. 5. 2017, ob 17. uri Sodelujoči : glasbena pripravnica, komorne skupine in orkestri šole. POZDRAV POMLADI Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Mala Nedelja, 23. 5. 2017, ob 18. uri Sodelujoči učenci kot solisti, komorne skupine SLAVNOSTNA AKADELIJA OB 90-LETNICI ŠOLE Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 3. 6. 2017, ob 18. uri Sodelujoči Mpz, pihalni orkester, godalni orkester, (Kz Orfej – gosti)

GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI – Kvartet flavt(8. junij 2017, ob 19.30 – Glavni trg Ljutomer), mentorica: Medeja Unuk, prof.

18


GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Glavni trg Ljutomer, 8. 6. 2017, ob 19.30 Sodelujoči komorne skupine, orkestri šole in oddelek za Ples NASTOP UČENCEV OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole, 15. 6. 2017, ob 18. uri Sodelujoči učenci, ki zaključujejo šolanje

JAZZ KVINTET MIHAELA GYÖREKA – 3. Abonmajski koncert, dvorana šole 15. 12. 2016

V šolskem letu 2016/2017 so osvojili priznanja Slavka Osterca naslednji učenci: AMBROŽ PRAŠIČEK – diatonična harmonika Mentor: Dejan Raj ŽAN ŽUMAN - pozavna Mentor: Simon Kramberger, prof. Korepetitor: Katja Žibrat, prof. ŽIGA DUNAJ - trobenta Mentor: Simon Novak, prof. Korepetitor: Darja Slejko, prof. NUŠA DOLAMIČ - rog Mentor: Stanislav Lašič, prof. Korepetitor: Darja Slejko, prof. Priznanja podeljujemo vsem učencem, ki so dosegli zlato plaketo na državnem tekmovanju TEMSIG ali prvo mesto ali nagrado na mednarodnih tekmovanjih, Priznanja bodo učencem podeljena na javni prireditvi ali koncertu v jesenskem času 2017.

19


V šolskem letu 2016/17 se je šola s svojimi učenci udeležila številnih glasbenih tekmovanj: 11. MEDNARODNO TEKMOVANJE HARMONIKARJEV ZA NAGRADO AVSENIK 2017 19. REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV ŠTAJERSKE IN POMURJA 46. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE MEDNARODNO TEKMOVANJE DAVORIN JENKO BEOGRAD 2017 MEDNARODNO TEKMOVANJE WOODWIND & BRASS VARAŽDIN JAZ IMAM PA GOSLICE, 7. FESTIVAL MLADIH VIOLINISTOV TUTU – SLOVENSKO BALETNO TEKMOVANJE B 11. MEDNARODNO 1. AMBROŽ kategorija TEKMOVANJE PRAŠIČEK ZLATO HARMONIKARJEV ZA diatonična PRIZNANJE Mentor: Dejan Raj NAGRADO AVSENIK, harmonika BEGUNJE 1. A Mentor: Antonio 20. REGIJSKO 2. MAKS kategorija Hojsak, prof. TEKMOVANJE MLADIH SREBRNO HORVAT Korepetitor: Darja PRIZNANJE GLASBENIKOV ŠTAJERSKE tolkala Slejko, prof. IN POMURJA 1. B Mentor: Antonio 20. REGIJSKO 3. TIA VAUPOTIČ kategorija Hojsak, prof. TEKMOVANJE MLADIH SREBRNO tolkala Korepetitor: Darja PRIZNANJE GLASBENIKOV ŠTAJERSKE Slejko, prof. IN POMURJA 1. B Mentor: Simon Novak, 20. REGIJSKO 4. ŽIGA DUNAJ kategorija ZLATO prof. TEKMOVANJE MLADIH trobenta PRIZNANJE Korepetitor: Darja GLASBENIKOV ŠTAJERSKE Slejko, prof. – Posebno IN POMURJA priznanje korepetitorju 1. B 46. TEKMOVANJE za zgledno sodelovanje kategorija SREBRNA MLADIH GLASBENIKOV s tekmovalcem in PLAKETA umetniško podporo v REPUBLIKE SLOVENIJE B posamezni kategoriji MEDNARODNO kategorija TEKMOVANE PRVA NAGRADA WOODWIND-BRASS VARAŽDIN 1. B Mentor: Stanislav Lašič, 20. REGIJSKO 5. NUŠA kategorija Korepetitor: Darja TEKMOVANJE MLADIH ZLATO DOLAMIČ PRIZNANJE Slejko, prof. GLASBENIKOV ŠTAJERSKE rog IN POMURJA 1. B 46. TEKMOVANJE ZLATA kategorija MLADIH GLASBENIKOV PLAKETA IN REPUBLIKE SLOVENIJE PRVA NAGRADA Posebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe. Posebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe slovenskega avtorja.

B kategorija

MEDNARODNO TEKMOVANE WOODWIND-BRASS VARAŽDIN

20

PRVA NAGRADA


6.

ŽAN ŽUMAN pozavna

B kategorija,

1. C kategorija

1. C kategorija

C kategorija

7.

8.

9.

10

MEDNARODNO TEKMOVANJE DAVORIN JENKO BEOGRAD 2017 20. REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV ŠTAJERSKE IN POMURJA 46. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE MEDNARODNO TEKMOVANE WOODWIND-BRASS VARAŽDIN JAZ IMAM PA GOSLICE 7. festival mladih violinistov

LARA WEISS violina

I. kategorija

DIVJAK LUCIJA violina

III. kategorija

JAZ IMAM PA GOSLICE 7. festival mladih violinistov

KAUČIČ PETRA

VIII. kategorija

JAZ IMAM PA GOSLICE 7. festival mladih violinistov

kategorija VII.

TUTU – Slovensko baletno tekmovanje

NEMEC ANA, DAŠA KOPRIVNIK, KATJA POŠTRAK

2/II NAGRADA

Mentor: Simon Kramberger, prof. Korepetitor: Katja Žibrat, prof.

ZLATO PRIZNANJE ZLATA PLAKETA IN DRUGA NAGRADA DRUGA NAGRADA

ZLATO PRIZNANJE

Mentor: Hermina Matjašič, prof. korepetitor: Danijela Sabo, prof.

SREBRNO PRIZNANJE

Mentor: Hermina Matjašič, prof. korepetitor: Danijela Sabo, prof.

ZLATO PRIZNANJE

Mentor: Hermina Matjašič, prof. korepetitor: Darja Slejko, prof. Mentor: Ana Germ, BA

ČETRTO MESTO

46. Tekmovanje mladih glasbenikov RS - TEMSIG – Nuša Dolamič, rog 1.b kategorija, (Škofja Loka 14. 3. 2017), Mentor: Stanislav Lašič, korepetitorka Darja Slejko, prof.

21


Roditeljski sestanek za starše oddelkov: GODALA, KITARA, PIHALA, TROBILA-TOLKALA, KLAVIR, HARMONIKA, DIATONIČNA HARMONIKA, PLESNA PRIPRAVNICA-BALET je potekal v ponedeljek 12. septembra 2016. Zraven skupnega roditeljskega sestanka, so starši imeli možnost spremljati delo svojega otroka in učitelja na urah pouka instrumenta, na govorilnih urah, razrednih nastopih, ter javnih nastopih in drugih koncertih.

V šolskem letu 2016/2017 smo 2. 2. 2017 v Domu kulture Ljutomer pripravili glasbeno uro za vrtce z naslovom »OSAMLJENI BOBENČEK«. I. PREDSTAVA ob 9.30 VRTEC MALA NEDELJA VRTEV CEZANJEVCI VRTEC STROČJA VAS VRTEC CVEN

Skupaj s spremljevalci: Skupaj s spremljevalci: Skupaj s spremljevalci: Skupaj s spremljevalci: Vsi poslušalci: 160

58 41 45 16

II. PREDSTAVA ob 10.30 VRTEC LJUTOMER VRTEC RAZKIRŽJE VRTEC VERŽEJ

Skupaj s spremljevalci: 108 Skupaj s spremljevalci: 27 Skupaj s spremljevalci: 45 Vsi poslušalci: 180

Za učence osnovnih šol smo v tem šolskem letu pripravili baletno predstavo »CIRKUS BAILARIN«. Baletno predstavo za osnovne šole je pripravil oddelke za ples.

GLASBENA URA ZA OSNOVNE ŠOLE Baletna predstava »Cirkus Bailarin« Dom kulture Ljutomer 1. PREDSTAVA: PONEDELJEK, 3. april 2017, ob 9.00 OŠ MALA NEDELJA

Skupaj s spremljevalci: 120

OŠ RAZKRIŽJE – nižja st.

Skupaj s spremljevalci: 66

OŠ STROČJA VAS – nižja st.

Skupaj s spremljevalci: 114 Vsi poslušalci: 299

OŠ CVEN

Skupaj s spremljevalci: 56

OŠ RAZKRIŽJE – višja st.

Skupaj s spremljevalci: 40

OŠ VERŽEJ

Skupaj s spremljevalci: 61

OŠ CEZANJEVCI – nižja st.

Skupaj s spremljevalci: 88 Vsi poslušalci: 277

22


2. PREDSTAVA: PONEDELJEK, 3. april 2017, ob 10.30 1. PREDSTAVA: TOREK, 4. april 2017, ob 9. uri OŠ IVAN CANKAR LJUTOMER

Skupaj s spremljevalci: 263

OŠ CEZANJEVCI – višja st.

Skupaj s spremljevalci: 57 Vsi poslušalci: 320

2. PREDSTAVA: TOREK, 4. april 2017, ob 10.30 OŠ IVAN CANKAR LJUTOMER

Skupaj s spremljevalci: 241

OŠ STROČJA VAS – višja stopnja

Skupaj s spremljevalci: 85

Vsi poslušalci: 320

Baletna predstava za osnovne šole »CIRKUS BAILARIN2 - (Dom kulture Ljutomer, 3. in 4. 4. 2017), mentorica: Ana Germ, BA

23


Na nastopu učencev ob zaključku šolanja, se je predstavilo 27 učencev, ki so zaključili nižjo ali višjo stopnjo izobraževanja. Učencem smo se zahvalili za njihovo delo in trud pri učenju instrumenta ter jim za uspešen zaključek šolanja podelili diplome in praktične nagrade.

NASTOP UČENCEV OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA, (dvorana šole, 19. 6. 2017)

Učenci Petra Kaučič - violina, mentor: Hermina Matjašič, prof., Potočnik Ana – glasbeni stavek mentor: Danijela Sabo, prof., in Žan Žuman – pozavna, mentor: Simon Kramberger, prof., so uspešno opravili sprejemni izpit na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru.

Povprečne ocene ob zaključku šolskega leta 2016/2017 po kategorijah: Kategorija

Št. ocen

Povprečna ocena

Individualni pouk (instrument)

272

4,56

Teorija (nauk o glasbi, solfeggio)

239

4,34

Skupinski pouk (orkestri, zbor, komorna igra)

66

4,76

Ples in balet

39

4,13

Skupaj:

616

4,47

24


Aktiv ravnateljic in ravnateljev javnih GŠ Pomurja Organizator: GŠ Lendava Kraj in čas: Lendava, 7. 9. 2016 Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič Predstavitveni dan programov resne glasben za ravnatelje glasbenih šol In druge pedagoške delavce Organizator: Cankarjev dom Ljubljana Kraj in čas: Ljubljana, 20. 9. 2016 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič Cadisovo srečanje občin in zavodov Organizator: Cadis d.o.o. Kraj in čas: Lendava, 22. 9. 2016 Predavatelj: skupina Udeležba: Matejka Lebar, Eva Štuhec Aktiv ravnateljev UE Ljutomer Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Ljutomer, 22. 9. 2016 Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič 30. skupščina ZSGŠ Organizator: ZSGŠ, GŠ Ravne na Koroškem Kraj in čas: Ravne na Koroškem, 27. 9. 2016 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič Dirigentska šola 2016/17 Organizator: JSKD, Zveza slovenskih godb Kraj in čas: Novo mesto, 14. - 16. 10. 2016 Predavatelj: Miro Saje Udeležba: Simon Novak Baletni seminar – poučevanje klasičnega baleta od 3. do 6. razreda Organizator: MIZŠ Kraj in čas: Kamnik, 21. – 23. 10. 2016 Predavatelj: Darja Sebastian Udeležba: Ana Germ 1. sestanek študijske skupine za klarinet Organizator: ZRSŠ, GŠ Celje Kraj in čas: Celje, 27. 10. 2016 Predavatelj: Dimitrij Beuermann Udeležba: Bojan Zelenjak XXV. Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev OŠ Organizator: Šola za ravnatelje Kraj in čas: Portorož, 7. – 8. 11. 2016 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič

25


Seminar za jazz (jazz days) Organizator: KGB Ljubljana Kraj in čas: Ljubljana, 9. 11. 2016 Predavatelj: skupina Udeležba: Mihael Györek 1. sestanek študijske skupine za trobila Organizator: ZRSŠ, KGB Maribor Kraj in čas: Maribor, 8. 11. 2016 Predavatelj: Dušan Remšak, Marko Razboršek, mag. Udeležba: Simon Kramberger, Simon Novak Seminar za klavir Organizator: KGB Maribor Kraj in čas: Maribor, 16. 11. 2016 Predavatelj: Nataša Veljković, prof. Udeležba: Katja Žibrat 1. sestanek študijske skupine za saksofon Organizator: ZRSŠ, GŠ Škofja Loka Kraj in čas: Škofja Loka, 26. 11. 2016 Predavatelj: Dimitrij Beuermann, Rok Volk Udeležba: Mihael Györek RAD seminar za balet Organizator: Royal Academy of Dance Kraj in čas: Kamnik, 26. – 28. 11. 2016 Predavatelj: Roberta Botti Udeležba: Ana Germ

Strokovno izobraževanje ''TREMA - IZVOR USTVARJALNE ENERGIJE'', dr. Katarina Habe, diplomirana psihologinja, dvorana šole, 20. 2. 2017

26


Aktiv ravnateljev UE Ljutomer Organizator: OŠ Cezanjevci Kraj in čas: Cezanjevci, 19. 12. 2016 Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič Volilna skupščina ZSGŠ Organizator: ZSGŠ, GŠ Velenje Kraj in čas: Velenje, 20. 1. 2017 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič 2. srečanje kitaristov Pomurja, Štajerske in Koroške GUITARRERO Organizator: KGB Maribor Kraj in čas: Maribor, 28. 1. 2017 Predavatelj: Armin Egger Udeležba: Mojca Prejac TREMA - IZVOR USTVARJALNE ENERGIJE - strokovno izobraževanje za zaposlene Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole, 20. 2. 2017 Predavatelj: dr. Katarina Habe, diplomirana psihologinja Udeležba: učitelji GŠ Slavka Osterca Ljutomer 1. sestanek aktiv ravnateljic in ravnateljev javnih GŠ Pomurja Organizator: GŠ Gornja Radgona Kraj in čas: Gornja Radgona, 22. 3. 2017 Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič Seminar za trobilce EMONA BRASS FESTIVAL Organizator: KGB Ljubljana Kraj in čas: Ljubljana, 1. – 2. 4. 2017 Predavatelj: prof. Marco Pierobon Udeležba: Simon Novak Seminar za violino Organizator: GŠ Murska Sobota Kraj in čas: Murska Sobota, 7. – 8. 4. 2017 Predavatelj: Mag. Art. Božena Angelova Udeležba: Hermina Matjašič Aktiv ravnateljev UE Ljutomer Organizator: OŠ Cvetko Golar Kraj in čas: Ljutomer, 12. 4. 2017 Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič Sodobno računovodstvo v VIZ 2017 Organizator: EDUCA Kraj in čas: Portorož, 12. – 13. 4. 2017 Predavatelj: skupina Udeležba: Eva Štuhec

27


3. Dan učiteljev flavte Organizator: GŠ Škofja Loka, Pucihar Music Kraj in čas: Škofja Loka, 22. 4. 2017 Predavatelj: skupina Udeležba: Medeja Unuk

Skladno s sklepom 9. seje sveta zavoda z dne 22. 6. 2010, se je šolnina za celotno šolsko leto porazdelila na 9 mesecev. Mesečni prispevek staršev je tako znašal 27,78 € (250,00 € : 9 mesecev = 27,78 €). Če je obiskovalo glasbeno šolo več otrok iz iste družine ali je družina imela slab socialni status, je s pisno vlogo staršev na svet zavoda, bila možnost znižanja šolnine. Višina šolnine velja od 1. 9. 2008

- vpisnina/enkraten znesek - instrument in NGL/mesečno - instrument – brez nauka o glasbi - predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, instrument ali plesna pripravnica-balet kot stranski predmet - izposoja instrumenta/mesečno - plesna pripravnica – balet

10.00 € 27,78 € 25,14 € 19.91 €

7,00 € 27,78 €

GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI – Kvartet kitar (8. junij 2017, ob 19.30 – Glavni trg Ljutomer), mentor: Simon Budna

V šolskem letu 2016/17 smo nabavili naslednja osnovna sredstva in drobni inventar: OSNOVNA SREDSTVA Pozavna tenor BB/F yamaha Zvonovi Prophonic Trobenta Yamaha Violina Klavir Yamaha Tolkala TAM TAM SKUPAJ

vrednost 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom

1.519,29 4.203,95 1.251,65 4.000,00 8.288,00 724,34 19.987,23

28


DROBNI INVENTAR Zvočniki Genius Baletni drog Držala za cowbell Stojalo za mali boben Zunanji disk Zvočnik karaoke Klavirska klop Brezžični zvočniki Glasbeni stolp Prenosni računalnik HP Tiskalnik HP Kljunasta flavta Garderobna omara SKUPAJ

vrednost 2 kom 1 kom 1 kom 2 kom

79,59 450,00 26,00 110,00

1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 10 kom 1 kom 1 kom 1 kom

69,54 296,00 243,00 123,94 299,99 4.841,87 278,20 67,60 450,00 7.335,73

Med šolskim letom uglašujemo klavirje in pianine, ter vzdržujemo obstoječe instrumente. Skozi šolsko leto smo nabavljali tudi notno, strokovno in zvočno literaturo.

V šolskem letu 2016/2017, zaradi prostorskih težav in statike zgradbe naše šole, nismo izvajali manjših investicij. Od septembra 2014 delujemo na začasni lokaciji na Prešernovi 17/a. V stavbi šole na Prešernovi 8, smo za nastope in koncerte uporabljali samo dvorano.

Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2016/2017, smo z našim delom, tako z nastopi na različnih revijah in gostovanjih, kot tudi z dobrimi uspehi na vseh tekmovanjih, ki smo se jih udeležili z učenci, v celoti realizirali. Zaradi priprav na Slavnostno akademijo ob 90-letnici šole nismo izvedli le skupni koncert učencev GŠ Slovenj Gradec in GŠ Ljutomer, ki je bil planiran 26. aprila 2017 v dvorani šole v Slovenj Gradcu. V šolskem letu 2016/2017 smo že drugo sezono izvajali koncerte pod imenom ŠOLSKI GLASBENI ABONMA. Sedem koncertov je obiskalo 307 naših učencev. Ob koncu šolskega leta, 22. 6. 2017, smo učence, najbolj pridne obiskovalce koncertov, in učence tekmovalce peljali na izlet v Zagreb. V času zimskih počitnic, 20. 2. 2017, smo se zaposleni udeležili strokovnega izobraževanja dr. Katarine Habe, diplomirane psihologinje z naslovom TREMA - IZVOR USTVARJALNE ENERGIJE. Po besedah predavateljice trema da pozitiven naboj za optimalno izvedbo in na eni strani predstavlja optimalno fiziološko vzburjenje (npr. pospešeno bitje srce, napetost v želodcu), po drugi strani pa so pri tremi prisotni minimalni kognitivni simptomi (npr. zaskrbljenost, miselne blokade). Tremo obvladamo mi, izvajalska anksioznost pa obvlada nas. Pred odhodom na oder moramo imeti pozitivno vznemirjenje in se pred vsakim nastopom tega veseliti, saj je to naboj, s katerim lahko na odru zažariš. Tremo je treba gledati bolj v pozitivni luči in znati povečati aktivacijo organizma pred nastopom, ter jo izkoristiti sebi v prid. Z učenci baleta smo si v SNG Maribor v letu 2016/17 ogledali naslednje predstave: 16. 9. 2016 – Peer Gynt, 30. 11. 2016 – Jevgenij Onjegin, 25. 5. 2017 – Black and White – balet iz Brna. Za učence saksofona GŠSOL in M. Sobota, smo 15. 12. 2016 pripravili delavnico za saksofon. Delavnico na temo osnove improvizacije je vodil učitelj saksofona na naši šoli, Mihael Györek MA. Zaradi opažanja posameznih razpok v zidovih pritličja in III. nadstropja, ter določenih strukturnih sprememb na zidovih objekta Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, se pouk od začetka septembra 2014 izvaja v nadomestnih prostorih na Prešernovi 17a. 29


Prav tako se je uporabljala še naprej učilnica trobil v OŠ Cvetka Golarja, učilnica za pozavno in dvorana za plesno pripravnico ter balet v prostorih dvorane ŠIC, ter prostor za pouk tolkal in vaje pihalnega orkestra v prostorih Kulkište. V Šolski sklad smo v šolskem letu 2016/2017, skupaj s prispevki staršev na položnicah, ter prostovoljnih prispevkih ob določenih prireditvah in nastopih šole, zbrali 1.442,06 EUR. S sredstvi iz predhodnega obdobja in s prihodki v šolskem letu 2016/17 smo kupili klavir Yamaha C1 v vrednosti 8.288,00 EUR. Še naprej želimo, da se šola uveljavljanja v lokalnem, državnem in mednarodnem prostoru, zato iskrene čestitke vsem učiteljem, ki so dosegli dobre rezultate svojega pedagoškega dela pri pripravi učencev na razredne in javne nastope, revije, nastope na območnih, regijskih, državnih ter mednarodnih tekmovanjih. Uspehi našega dela nam dajejo motivacijo, da v prihodnosti delamo še bolje.

Z izjemnim nastopom sedanjih in bivših učencev šole, ter gostov komornega zbora Orfej, je v soboto, 3. junija 2017, v športni dvorani ŠIC Ljutomer potekala slavnostna akademija ob 90-letnici Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Dogodek je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja. Slavnostna govornica je bila akademska glasbenica Zdenka Kristl Marinič, vse poslušalce pa je nagovorila tudi županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba, ki je šoli podelila zahvalo. Z velikim spoštovanjem in izjemnim ponosom smo pozdravili vse visoke goste in veliko številno publiko na Slavnostni akademiji ob 90-letnici glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Naš slogan ''90 let v objemu glasbenih muz'' ponazarja veličino ustvarjene glasbene umetnosti in kulture v dobi obstoja glasbenega šolstva v tem delu Prlekije. Ob tako visokem jubileju smo se želeli pokloniti vsem narodno zavednim Prlekom, ki so v preteklosti začutili, da brez kulture in glasbene umetnosti ni mogoče živeti oz. da je življenje z glasbo veliko lepše in bogatejše. S Francem Zacherlom na čelu so učitelji pričeli s poukom glasbe v Ljutomeru davnega leta 1927. Imeli so znanje, neizmerno voljo in pogum, pri svojem delu pa so bili vztrajni in zagnani. zaradi vsega tega so še danes vzor tudi današnji generaciji zaposlenih. Od ustanovitve pa vse do danes se je Glasbena šola Ljutomer iz leta v leto razvijala, širili sta se njena kakovost in prepoznavnost, z leti pa se je povečevalo tudi število učencev in učiteljev. Leta 1963 se je Glasbena šola Ljutomer poimenovala po skladatelju Slavku Ostercu, enem največjih skladateljev naše domovine. Nositi ime skladatelja je za šolo velika čast. Tudi po 90-ih letih delovanja v šoli še vedno skrbimo za glasbeno izobraževanje, zadnjih 9 let pa je na visoki kakovostni ravni tudi plesno izobraževanje. Vedno znova si postavljamo visoke cilje in kriterije, nadarjenim učencem omogočamo, da se dokazujejo na državnih in mednarodnih tekmovanjih, sodelujemo tudi z več glasbenimi šolami. Vzgajamo bodoče glasbenike in ljubitelje kulture. P Pri svojem delu se trudimo, da bi mladi v toku svojega izobraževanja uživali ob glasbi, plesu in petju, ustvarjanju in druženju z vrstniki ter se ob vsem tem tudi čustveno, duhovno in kulturno bogatili. Njihove osebnosti ob vsem naštetem bogatimo z vrednotami, ki so v današnjem času žal že skoraj pozabljene. in s tem, spoštovane in spoštovani, šoli uspeva izpolnjevati svoje poslanstvo v celoti. Ob tako visokem jubileju gre zahvala celotnemu kolektivu GŠ Slavka Osterca Ljutomer, saj verjamemo, da skupaj tudi v tem času delamo dobro, živimo za glasbo in prenašamo svoje bogato znanje na mladi rod. Zahvala gre tudi staršem, za vso podporo in razumevanje pri našem delu, še posebej ob trenutkih, ko so učenci zaradi pomembnih nastopov ali tekmovanj še dodatno obremenjeni. Poleg prizadevnega dela zaposlenih in podpore staršev je pomembno tudi okolje, v katerem šola deluje. zato se za vso podporo zahvaljujem ustanoviteljici glasbene šole, občini Ljutomer ter županji in njenim sodelavcem.

30


V prihodnost stopamo z optimizmom, z visoko zastavljenimi cilji, drznimi načrti pa tudi željami, ki pa jih bomo uspešno izpeljali samo z našim predanim delom, ob vaši podpori, spoštovani starši, in s podporo okolja, v katerem delujemo. Z gotovostjo lahko trdimo, da je šola skozi 90 let prehodila uspešno pot in s svojim delovanjem bogatila življenja veliko mladim generacijam, ki so iz nje odšle bogatejše za spoznanje, da je glasba lahko veliko več kot le beseda.

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 90-LETNICI GLASBENE ŠOLE SLAVKA OSTERCA LJUTOMER, Športna dvorana ŠIC, 3. 6. 2017.

Za 90 let kvalitetnega in odgovornega delovanja ter strokovnega prenosa glasbenega znanja mladim rodovom, je na slavnostni akademiji ZAHVALO GŠ SLAVKA OSTERCA LJUTOMER podelila županja mag. Olga Karba. Priznanje je sprejel ravnatelj Stanislav Lašič. Na slavnostni akademiji je bila ob 90-letnici šole predstavljena tudi spominska plošča FRANCU ZACHERLU – skladatelju, glasbenemu pedagogu in ustanovitelju glasbenih in pevskih društev v Ljutomeru. Spominska plošča je namenjena tudi izjemni glasbeni pedagoginji in pianistki prof. MINKI ZACHERL. Spominska plošča bo do končanja adaptacije glasbene šole na Prešernovi 8, na ogled v muzeju v Ljutomeru. Šola bo ob 90-letnici izdala tudi zbornik, ki bo pripravljen za izdajo ob koncu leta 2017. V okviru praznovanja 90-letnice šole smo pripravili številne prireditve in koncerte: '' MOJ KLAVIR JE V MOJI GLAVI'' predavanje o skladatelju Slavku Ostercu, KONCERT BIVŠIH UČENCEV SEDAJ DIJAKOV IN ŠTUDENTOV GLASBE, baletna predstava »CIRKUS BAILARIN«, SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 90 - LETNICI ŠOLE, ''GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI'' – koncert komornih skupin in orkestrov šole, ter KONCERT UČITELJEV GŠ UŽICE IN GŠ LJUTOMER.

31


Skozi naše delo krepimo prepričanje o pomembnosti urejenega delovnega okolja in zdravih medsebojnih odnosih. Postavljamo si realno dosegljive cilje, ter za dobro počutje in zadovoljstvo med zaposlenimi vspodbujamo pomoč in sodelovanje med delavci. Trudimo se in skrbno negujemo kakovostne odnose, ter ustvarjamo pozitivno organizacijsko klimo in kulturo, s katero se izboljšujejo in razvijajo dosežki učencev in učiteljev. Skupaj smo ob nekaterih rojstnih dnevih zaposlenih, prednovoletnem srečanju, strokovni ekskurziji kolektiva, ter na družabnem srečanju zaposlenih v javnih GŠ Pomurja.

STROKOVNA EKSKURZIJA KOLEKTIVA - BRATISLAVA 27. in 28. Junij 2017 (fotografija pred opero v BRATISLAVI)

V šolskem letu 2016/2017 smo izdali :         

Poročilo o delu za šolsko leto 2015/2016-18, Publikacijo za šolsko leto 2016/2017, Zloženka za VPIS v šolsko leto 2017/2018, DVD - 1. abonmajski koncert, Julija Zadravec - klavir, DVD - 2. abonmajski koncert, Ansambel trobent (Akademija za glasbo Ljubljana), DVD - 3. abonmajski koncert, Jazz kvintet Mihaela Györeka, DVD - Božični koncert, DVD - 4. abonmajski koncert, kvartet klarinetov Claritet, DVD – ''MOJ KLAVIR JE V MOJI GLAVI'' (predavanje o skladatelju Slavku Ostercu – dr. Darja Koter)

32


        

DVD - 5. abonmajski koncert, Koncert bivših učencev sedaj dijakov in študentov glasbe DVD - Glasbena ura za vrtce, ''Osamljeni bobenček, DVD - 6. abonmajski koncert, Jernej Bedekovič – klavir, Izidor Tojnko – kitara DVD – Koncert učencev GŠ Logatec in GŠ Ljutomer DVD - Baletna predstava ''Cirkus Bailarin, DVD - 7. abonmajski koncert, ''Duo Fantastico'', Aljoša Vrščaj in Simon Krajnčan, Fojkar - kitara DVD - Glasbena šola se predstavi, DVD – Koncert učiteljev GŠ Užice in GŠ Ljutomer DVD - Nastop učencev ob zaključku šolanja.

IZLET V ZAGREB (učenci - najboljši obiskovalci Šolskega glasbenega abonmaja in učenci tekmovalci (22. 6. 2017, stopnice Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski)

ŽIGA DUNAJ, trobenta 4. razred, REVIJA JAVNIH GŠ POMURJA, Sv. Jurij ob Ščavnici, 31. 3. 2017, (Mentor: Simon Novak, prof., klavirska spremljava: Darja Slejko, prof.)

33


PLAKAT ZA BALETNO PREDSTAVO »CIRKUS BAILARIN«

34

Profile for casopis gsljutomer

Poročilo o delu za šolsko leto 2016/2017  

Poročilo o delu za šolsko leto 2016/2017  

Advertisement