__MAIN_TEXT__

Page 1


VSEBINA: 1. UVOD ....................................................................................................... 3 2. STATISTIČNI PODATKI ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 ...................................... 4 3. NASTOPI................................................................................................... 7 4. ORKESTRI, MPZ IN KOMORNE SKUPINE .................................................... 7 5. RAZREDNI NASTOPI .................................................................................. 8 6. JAVNI NASTOPI KONCERTI IN PREDSTAVE V ORGANIZACIJE GLASBENE ŠOLE........................................................................................ 9 7. JAVNI NASTOPI V SODELOVANJU Z DRUGIMI ..........................................10 8. ZASEDBA IN NASTOPI ORKESTROV TER MPZ...........................................12 9. POMEMBNI KONCERTI, PREDSTAVE IN OSTALI NASTOPI .........................16 10. PRIZNANJA SLAVKA OSTERCA..................................................................19 11. SODELOVANJE S STARŠI...........................................................................21 12. NASTOPI ZA VRTCE IN OŠ ........................................................................21 13. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE.............................................................24 14. DENARNI PRISPEVEK – ŠOLNINA v šol. letu 2019/20 ................................27 15. OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR ...........................................28 16. INVESTICIJE .............................................................................................28 17. NOVICE ...................................................................................................28 18. STROKOVNA EKSKURZIJA, DRUŽABNA SREČANJA ...................................30 19. RAZNO ....................................................................................................31

2


1. UVOD Ob pogledu na opravljeno delo ugotavljamo, da smo z dobrimi rezultati skupaj z našimi učenci in učitelji uspešno zaključili šolsko leto 2018/19. Vsem učencem smo dajali optimalno glasbeno izobraževanje, skušali upoštevati njihove zmožnosti in seveda omogočili optimalen razvoj vsakemu posamezniku. Za nami je šolsko leto, ki je imelo polno izzivov, takšnih in drugačnih preizkušenj, bilo je pestro, naporno in uspešno. Veliko je bilo vloženo dela posameznikov in skupin, ter učiteljev, ki so imeli v projektih še dodatne zadolžitve in pomembne vloge. Za vse dosežke vsem učencem in učiteljem iskreno čestitam. Skozi pregled letnega delovnega načrta je bilo ugotovljeno, da smo sledili začrtanim ciljem in tako skoraj v celoti realizirali LDN. V LDN ni bil realiziran koncert z GŠ Slovenj Gradec, ter koncert učiteljev skupaj z učitelji iz GŠ Užice, ki je prestavljen na jesen 2019. Ocenjujem, da so naši učenci bili zelo aktivni saj so zraven odličnih rezultatov na državnem in mednarodnih tekmovanjih, nastopali še na nastopih v organizaciji GŠ, kot tudi v sodelovanju z drugimi. Pomen našega dela je vsekakor tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo, ki se prav tako pokaže pomembno, saj šola s tem pridobiva na razpoznavnosti in uveljaviti v lokalnem prostoru. Tako je bilo dodanih veliko drugih aktivnosti in nastopov učencev izven zavoda, ki jih nismo načrtovali z LDN. Ponudbe za sodelovanje so prihajale skozi celotno šolsko leto 2018/19. Vzgojno-izobraževalno delo in ostale naše aktivnosti so tako potekale na lokaciji Prešernova 17/a, v dveh učilnicah OŠ Cvetka Golarja do novembra 2018, nato smo zaradi odpovedi kurjave v dvorani na Prešernovi 8 za potrebe razrednih nastopov pouka trobil, vaj harmonikarskega, godalnega, kitarskega orkestra in vaj mladinskega pevskega zbora pridobili Golarjevo domačijo na Prešernovi 21. Delovali smo še v dveh prostorih dvorane ŠIC Ljutomer, ter v prostoru Kulkišta. Zaradi nastale prostorske situacije, ki nas spremlja že od šolskega leta 2012/13, smo imeli velike organizacijske in logistične težave pri izvajanju vseh naših aktivnosti (korepeticije, nastopi, prevozi instrumentov …). Več informacij, o aktivnostih in dosežkih v šolskem letu 2018/19, lahko preberete v nadaljevanju poročila o delu.

Stanislav Lašič, ravnatelj

3


2. STATISTIČNI PODATKI ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 Šolsko leto 2018/19 smo pričeli v ponedeljek, 3. septembra 2018. Prvi šolski dan je bil namenjen razdelitvi urnika in predstavitvi učnega program za novo šolsko leto. V začetku šolskega leta 2018/19 je pričelo obiskovati glasbeno šolo skupaj 285 učencev, od tega 230 učencev na instrumentalnem pouku, 6 učencev v Glasbeni pripravnici in 49 učencev v Plesni pripravnici in Baletu. Šolsko leto smo zaključili v ponedeljek, 24. junija 2019, s podelitvijo spričeval.

Nastop godalnega kvarteta – (10. obletnica Carthago – Odranci, 10. 10. 2018) Mentorica: Hermina Matjašič, prof.

1. Jesenska Mednarodna Akademija Harmonike (Radenci, 26. do 28. 11. 2018), učenci Janeza Munda, BA

4


Število vpisanih učencev po instrumentih in razredih v šolskem letu 2018/2019 INSTRUMENT

razred 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Klavir

10

10

8

9

8

7

1

Violina

4

4

4

1

3

1

Violončelo

2

2

1

1

1

Kljunasta flavta

4

1

Flavta

6

2

3

Klarinet

3

2

2

Saksofon

1

1

Trobenta

5

2

53 3

20

1

10

4 1

4

5

1

21

3

4

1

15

3

2

8

1

16

4

1 3

3

1

Bariton Tuba

skupaj

5

Rog Pozavna

2

8.

1

1

3

11

1

1

2

1

1

Tolkala

2

2

2

4

10

Kitara

7

5

5

6

2

3

Harmonika

2

5

4

3

2

1

Diatonična harmonika

2

2

2

1

2

2

Skupaj:

51

41

36

36

28

27

28 2

19 11

8

4

230

Glasbena pripravnica:

6

Plesna pripravnica - 1

4

Plesna pripravnica - 2

7

Plesna pripravnica - 3

7

Balet - 1

5

Balet - 2

5

Balet - 3

9

Balet - 4

5

Balet – 5

3

balet - 6

4

Plesna pripravnica in balet skupaj:

49

Glasbena pripravnica, Plesna pripravnica in Balet skupaj:

55

Vsi učenci:

285

5


Dislocirani oddelki: Križevci

35 učencev

Veržej

15 učencev

Razkrižje

21 učencev

Pouk na dislociranih oddelkih je potekal v prostorih osnovnih šol občin Križevci pri Ljutomeru, Veržej in Razkrižje.

Oddelek za klavir: Romana Rek, prof., Darja Slejko, prof., Katja Žibrat, prof., Julija Zadravec, mag. prof. Oddelek za harmoniko: Janez Munda, BA Diatonična harmonika: Dejan Raj Oddelek za godala: Violina: Hermina Matjašič, prof. Violončelo: Samir Azzeh, prof. Oddelek za brenkala: Kitara: Mojca Prejac, prof., Aljaž Ferenc, mag. prof. Oddelek za pihala: Kljunasta flavta: Gregor Zver, MA, Bojan Zelenjak, prof. Flavta: Medeja Unuk, prof., Vlasta Vizjak, prof. Klarinet: Bojan Zelenjak, prof. Saksofon: Gregor Zver, MA Oddelek za tolkala: Sandra Krničar Nauk o glasbi: Vlasta Vizjak, prof., Katja Žibrat, prof. Oddelek za trobila: Trobenta, evfonij: Simon Novak, prof. Pozavna, tuba: Simon Kramberger, prof. Trobenta, rog: Stanislav Lašič Glasbena pripravnica: Katja Žibrat, prof. Plesna pripravnica-balet: Ana Germ, BA Korepeticije: Darja Slejko, prof., Julija Zadravec, mag. prof. Na podružnicah so poučevali: Križevci: Janez Munda, BA, Katja Žibrat, prof., Simon Novak, prof., Hermina Matjašič, prof., Samir Azzeh, prof., Julija Zadravec, mag. prof., Gregor Zver, MA Razkrižje: Katja Žibrat, prof. Veržej: Katja Žibrat, prof., Dejan Raj Ravnatelj: Stanislav Lašič (4 pedagoške ure učne obveze)

6


Administrativno-tehnično osebje: Tajnica VIZ VI (75%) – računovodkinja (25%): Matejka Lebar Računovodkinja: Eva Štuhec - 50 % obseg zaposlitve Hišnik (75%) – čistilec(25%): Danijel Blagovič Čistilka: Darinka Sagaj (100 %);

3. NASTOPI V šolskem letu 2018/19 smo izvedli številne nastope v okviru šole in izven nje. Evidentiranih je 114 nastopov, na katerih je sodelovalo 1605 nastopajočih učencev.

BOŽIČNI KONCERT – OKTET SAKSOFONOV (Dom kulture Ljutomer, 17. 12. 2018), mentor: Gregor Zver, MA

4. ORKESTRI, MPZ IN KOMORNE SKUPINE

ORKESTRI, MPZ     

Kitarski orkester: Mojca Prejac, prof. Harmonikarski orkester: Janez Munda, BA Godalni orkester: Samir Azzeh, prof. Pihalni orkester: Simon Novak, prof. Mladinski pevski zbor: Romana Rek, prof.

KOMORNE SKUPINE:

    

komorna skupina flavt – mentorica Medeja Unuk, prof. komorna skupina pozavn – mentor Simon Kramberger, prof. komorna skupina klarinetov – mentor Bojan Zelenjak, prof. godalni kvartet – mentorica Hermina Matjašič, prof. komorna skupina saksofonov – mentor Gregor Zver, MA

7


5. RAZREDNI NASTOPI 24.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 28.11.2018 04.12.2018 11.12.2018

HARMONIKA KLARINET in KLJUNASTA FLAVTA KLAVIR KLAVIR VIOLONČELO VIOLINA - Božični nastop

Munda Janez Zelenjak Bojan

12.12.2018 13.12.2018

KLAVIR DIATONIČNA HARMONIKA

18.12.2018

Unuk Medeja

08.01.2019

FLAVTA -MELODIJE BOŽIČNEGA VEČERA KLAVIR

11.01.2019

KITARA

17.01.2019

TOLKALA

Ferenc Aljaž, Prejac Mojca Krničar Sandra

Žibrat Katja Zadravec Julija Azzeh Samir Matjašič Hermina Rek Romana Raj Dejan

Slejko Darja

29.01.2019 05.02.2019

SAKSOFON in KLJUNASTA FLAVTA TROBILA

13.02.2019 05.03.2019 15.03.2019 26.04.2019

HARMONIKA KLAVIR - Pustni nastop Pomladni nastop KLAVIR VIOLONČELO

17.05.2019

KITARA

27.05.2019 04.06.2019

KLAVIR VIOLINA

RAZREDNI NASTOP - KLAVIR, (Golarjeva domačija, 27. 5. 2019), mentor: Romana Rek,

8

Zver Gregor Novak Simon, Kramberger Simon, Lašič Stanislav Munda Janez Zadravec Julija Žibrat Katja Azzeh Samir Mojca Prejac, Ferenc Aljaž Rek Romana Matjašič Hermina


6. JAVNI NASTOPI KONCERTI IN PREDSTAVE V ORGANIZACIJE GLASBENE ŠOLE

29.03.2019 Glasbeno- baletna predstava ''Mali princ'' - 2. predstava za OŠ in GFLM 29.03.2019 Glasbeno- baletna predstava ''Mali princ'' - Predstava za izven 09.04.2019 PLESI, nastop učencev klavirskega oddelka 16.04.2019 VI. JAVNI NASTOP 18.04.2019 LETNI NASTOP - dislocirani oddelek Križevci 08.05.2019 Nastop treh pevskih zborov pred odhodom na tekmovanje 09.05.2019 LETNI NASTOP - dislocirani oddelek Veržej 15.05.2019 DAN ODPRTIH VRAT ŠOLE ''GLASBENA TRŽNICA'' 21.05.2019 LETNI NASTOP - dislocirani oddelek Razkrižje 28.05.2019 NASTOP UČENCEV OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA 06.06.2019 Letni koncert ''GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI''

11.09.2018 Sestanek za starše 23.10.2018 I. JAVNI NASTOP 23.11.2018 Prireditev ob izidu Publikacije ob 90 letnici šole 27.11.2018 II. JAVNI NASTOP 10.12.2018 12. KONCERT UČITELJEV GŠ LJUTOMER 11.12.2018 Božični razredni nastop 17.12.2018 BOŽIČNI KONCERT 15.01.2019 III. JAVNI NASTOP 22.01.2019 KONCERT BRATOV IN SESTER 24.01.2019 NASTOP TEKMOVALCEV GŠ LJUTOMER 24.01.2019 Nastop tolkalcev ''Good mood vibration'' 01.02.2019 Nastop za vrtce ''Bo zima le odšla'' 1. predstava 01.02.2019 Nastop za vrtce ''Bo zima le odšla'' 2. predstava 12.02.2019 IV. JAVNI NASTOP 19.03.2019 V. JAVNI NASTOP 29.03.2019 Glasbeno- baletna predstava ''Mali princ'' - 1. predstava za OŠ in GFLM

''PLESI'' tematski nastop oddelka za klavir (Golarjeva domačija, 9. 4. 2019) – Mentorji: Slejko D. prof., Zadravec J. mag. prof., Žibrat K. prof., Rek R. prof., - tekst: Rek R. prof.

9


7. JAVNI NASTOPI V SODELOVANJU Z DRUGIMI Datum 08.09.2018 12.09.2018 23.09.2018 27.09.2018 05.10.2018 07.10.2018 12.10.2018

Naziv nastopa 120 letnica čebelarskega društva Križevci Nastop za OŠ - športna prireditev Otvoritev jahalne poti Odprtje zelenega okna Predstavitev knjige - Čudeži Otvoritev spominske plošče Nastop ob 10. obletnici podjetja ''Cartago''

17.10.2018 24.10.2018 26.10.2018 26.10.2018 26.10.2018 26.10.2018 08.11.2018 09.11.2018

Nastop v domu starejših občanov Ljutomer Predstavitev knjige za lahko branje Komemoracija Komemoracija Komemoracija Križevci komemoracija OŠ Veržej Druženje starejših občanov Martinov koncert in 20. obletnica Prleške godbe Srečanje starejših krajanov Krajevne skupnosti Mala Nedelja Nastop v domu starejši občanov Ljutomer Delavnice za OŠ v organizaciji Gimnazije Ljutomer Dobrodelna prireditev v organizaciji Gimnazije Ljutomer Obletnica doma starejših občanov Ljutomer Miklavževanje Miklavževanje na Cvenu Nastop na občini Razkrižje Nastop v domu Lukavci Nastop za starejše občane Dom Lukavci Novoletni sprejem obrtnikov OOZ Ljutomer Božični koncert v domu Lukavci Božična prireditev OŠ Križevci Božični nastop v OŠ Razkrižje Revija GŠ Štajerske, Koroške in Pomurja

10.11.2018 14.11.2018 28.11.2018 28.11.2018 28.11.2018 05.12.2018 06.12.2018 12.12.2018 13.12.2018 13.12.2018 18.12.2018 19.12.2018 21.12.2018 21.12.2018 25.01.2019

28.01.2019 Nastop tekmovalcev Temsig v GŠ Lendava 29.01.2019 Nastop tekmovalcev Temsig v GŠ Murska Sobota 06.02.2019 22. predtekmovanje mladih glasbenikov 06.02.2019 Nastop učencev na proslavi ob kulturnem prazniku - Cven 07.02.2019 Nastop učencev ob slovenskem kulturnem prazniku - Križevci 07.02.2019 Nastop učencev ob slovenskem kulturnem prazniku - Mala Nedelja 07.02.2019 Nastop učencev ob slovenskem kulturnem prazniku na Razkrižju

Lokacija Križevci OŠ Križevci kmetija Vrbnjak - Mala Nedelja Cezanjevci Brdo pri Lukovici Veržej Cartago - Odranci

Organizatorji Munda J. Azzeh S. Unuk M. Unuk M. Azzeh S. Matjašič H. Matjašič H., Azzeh S. Ljutomer Unuk M. Muzej Ljutomer Unuk M. Mala Nedelja Unuk M. Spomenik Triglav Ljutomer Novak S. OŠ Križevci Munda J. OŠ Veržej Zver G. Dom starejših občanov Ljutomer Unuk M. Dom kulture, Ljutomer Zelenjak B. Mala Nedelja

Zadravec J.

Dom starejših občanov Ljutomer Več učiteljev Šic Ljutomer Matjašič H. Šic Ljutomer

Matjašič H.

Dom Starejših občanov Ljutomer Dom starejših občanov Ljutomer Cven Razkrižje Dom Lukavci Lukavci Kulturni dom Dom Lukavci Oš križevci Razkrižje Konservatorij za glasbo in balet Maribor Sinagoga Lendava

GŠ Vrhnika Zadružni dom Cven

Unuk M. Raj D. Krničar S. Unuk M. Unuk M. Slejko D. Matjašič H. Unuk M. Zver G. Unuk M. Unuk M., Zelenjak B., Slejko D. Unuk M., Zelenjak B., Slejko D. Unuk M., Zelenjak B., Slejko D. Unuk Medeja Več učiteljev

Kulturni dom Križevci

Matjašič H.

Kulturni dom Mala Nedelja

Unuk M., Matjašič H. Žibrat K.

dvorana GŠ Murska Sobota

KD Razkrižje 10


07.02.2019 Nastop učencev ob slovenskem kulturnem prazniku- Sv. Jurij ob Ščavnici 07.02.2019 Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 13.02.2019 Športnik leta 2018 - Športna zveza Ljutomer 28.02.2019 Nastop tekmovalcev v GŠ Gornja Radgona

Oš Sv. Jurij ob Ščavnici

Matjašič H.

OŠ Razkrižje Dom Kulture Ljutomer GŠGR

03.03.2019 04.03.2019 06.03.2019 08.03.2019 08.03.2019

GŠ Beograd Beograd, Srbija GŠ Radovljica Dom starejših Ljutomer Kulturni dom Mala Nedelja

Unuk M. Zelenjak B. Unuk M., Zelenjak B., Slejko D. Unuk M. Zelenjak B. Unuk M. Prejac M. Matjašič H.

08.03.2019 13.03.2019 14.03.2019 22.03.2019 25.03.2019 26.03.2019 26.03.2019 10.04.2019 11.04.2019

Tekmovanje Davorin Jenko - Beograd Tekmovanje Davorin Jenko - Beograd 48. Državno tekmovanje TEMSIG Nastop učencev za dan žena Proslava – obletnica streljanja talcev v Mali Nedelji Proslava ob dnevu žena Nastop v Domu starejših občanov Ljutomer 48. TEMSIG Nastopob materinskem dnevu Formin Nastop ob materinskem dnevu 10. obletnica - Rdeči križ - Ljutomer Nastop ob materinskem dnevu Pevski festival otroških in mladinskih zborov 41. Revija javnih GŠ Pomurja

12.04.2019 Otvoritev razstave pirhov 14.04.2019 Mednarodno tekmovanje pihalcev v Požarevcu 23.04.2019 Noč knjige 24.04.2019 Svečana podelitev priznanj in medalj ob 25. ocenjevanju vina v Ljutomeru 11. 5. 2019 OTROCI NA GRADU – nastop učencev violončela GŠSOL- glasbeni center - DoReMi 24.05.2019 Koncert ob 10. obletnici Lions kluba Ljutomer 13.06.2019 Valeta - Križevci 25.06.2019 Nastop na proslavi na Razkrižju

Gasilski dom Iljaševci Dom starejših občanov Ljutomer GŠ Kranj Formin OŠ Ivana Cankarja Ljutomer Ljutomer OŠ Ivana Cankarja Ljutomer Dom kulture Ljutomer Gledališka in koncertna dvorana Lendava Rokodelski center DUO Veržej

Zadravec J. Več učiteljev Zelenjak B. Unuk M. Unuk M. Azzeh S. Unuk M. Rek R. Več učiteljev

GŠ Požarevac

Žibrat K., Zver G., Ferenc A. Unuk M.

Poročna dvorana - Mestna hiša Atrij mestne hiše Ljutomer

Prejac M. Matjašič H.

dvorana na blejskem gradu

Azzeh. S.

Dom Kulture Ljutomer

Več učiteljev

OŠ Križevci Razkrižje

Zadravec J. Munda J.

Letni koncert '' GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI'' – učenec tolkal: Teo Žuman (Glavni trg Ljutomer, 6.6. 2019)

11


8. ZASEDBA IN NASTOPI ORKESTROV TER MPZ

KITARSKI ORKESTER umetniški vodja Mojca Prejac, prof.

Gjerek Leoni, Hozjan Asja, Kapun Rok, Melin Tim, Mesarič Lucija, Mlakar Taja, Pihlar Anamarija, Pušenjak Žan, Svetec Črtomir, Žinko Jan, Žižek Adam;

17. 12. 2018 BOŽIČNI KONCERT, Dom kulture Ljutomer 15. 5. 2019 DAN ODPRTIH VRAT ŠOLE ''GLASBENA TRŽNICA'', Dom kulture Ljutomer 6. 6. 2016 Letni koncert »GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI«, Glavni trg Ljutomer

KITARSKI ORKESTER (Letni nastop ''GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI'', (Glavni trg Ljutomer, 6. 6. 2019) Umetniški vodja: Mojca Prejac, prof.

GODALNI ORKESTER umetniški vodja Samir Azzeh, prof.

Borovič Lara, Borovič Vita, Čirič Jakob, Divjak Lucija, Fijavž Živa, Glavač Žanet, Horvat Nana, Kovačič Larissa, Pesrl Eva, Pihlar Vita, Sovič Lana, Štampar Neja, Weis Lara;

17. 12. 2018 BOŽIČNI KONCERT, Dom kulture Ljutomer 24. 5. 2019 Nastop na koncertu ob 10-letnici Lions kluba Ljutomer, Dom kulture Ljutomer 6. 6. 2019 Letni koncert »GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI«, Glavni trg Ljutomer

12


GODALNI ORKESTER - ''BOŽIČNI KONCERT'' (Dom kulture Ljutomer, 17. 12. 2018), umetniški vodja: Samir Azzeh, prof.

HARMONIKARSKI ORKESTER dirigent Janez Munda, BA Cimerman Rok, Ivezič Ivana, Močnik Matej, Nemec Maja, Pevec Aljaž, Štajner Saša, Weis Ajda, Zabavnik Kaja;

17. 12. 2018 BOŽIČNI KONCERT, Dom kulture Ljutomer 15. 5. 2019 DAN ODPRTIH VRAT ŠOLE ''GLASBENA TRŽNICA'', Dom kulture Ljutomer 21. 5. 2019 LETNI NASTOP - dislocirani oddelek Razkrižje, Dom kulture Razkrižje 6. 6. 2019 Letni koncert »GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI«, Glavni trg Ljutomer

HARMONIKARSKI ORKESTER – ''BOŽIČNI KONCERT'' (Dom kulture Ljutomer, 17. 12. 2018), umetniški vodja: Janez Munda, BA

13


PIHALNI ORKESTER dirigent Simon Novak, prof. Belec Vita, Čonč Asja, Čuk Vitja, Dolamič Nuša, Dunaj Žiga, Fišinger Petja, Grantaša Klara, Gregorinčič David, Habjanič Mirjam, Hip David, Horvat Maks, Horvat Vita, Jakhel Maja, Karba Alina, Kardinar Špela, Kozar Jaka, Krajnčan Črt, Kuhar Iva, Leskovar Tilen, Majcen Ana, Makoter Vita, Maučec Aljaž, Mladenovič Neja, Munda Maša, Nemec Eva, Novak Eva, Ros Jakob, Rozmarič Manca, Svenšek Lan, Šilec Gal, Špur Monika, Šumak Val, Tomović Daniel, Tomović Dominik, Torič Žiga, Varga Jakob, Zakovšek Tea, Zanjkovič Matija, Zuzzi Tai, Žuman Tejo;

17. 12. 2018 BOŽIČNI KONCERT, Dom kulture Ljutomer 29. 3. 2019 Glasbeno baletna predstava ''MALI PRINC'' športna dvorana ŠIC, ob 9:00, 10:30 in 18:00 10. 5. 2019 16. PROMENADNI KONCERT ORKESTROV, gledališka in koncertna dvorana v Lendavi 6. 6. 2019 Letni koncert »GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI«, Glavni trg Ljutomer 8. 6. 2019 KS Mala Nedelja "Dober den pri Mali Nedli", igrišče Mala Nedelja

PIHALNI ORKESTER GŠSOL - 16. PROMENADNI KONCERT ORKESTROV (Gledališka in koncertna dvorana Lendava, 10. 5. 2019 ), dirigent: Simon Novak, prof.

MLADINSKI PEVSKI ZBOR zborovodkinja Romana Rek, prof. Bohanec Ema Ana, Dajčar Nuša, Fekonja Anja, Fekonja Kaja, Fijavž Živa, Gajser Tija, Jureš Tija, Leštan Julija, Meško Lucija,Ovsenjak Valentina Katharina,Prelog Jan, Pušenjak Žan, Salkovič Živa, Šafarič Tia, Šimonka Katarina, Štampar Neja, Tomović Ana, Vajs Julija, Vajs Zala, Vaupotič Zala, Žuman Lana;

17. 12. 2018 BOŽIČNI KONCERT, Dom kulture Ljutomer 10. 4. 2019 FESTIVAL OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV, Dom kulture Ljutomer 8. 5. 2019 Nastop treh zborov pred odhodom na tekmovanje, Dom kulture Ljutomer 11. 5. 2019 Nastop na tekmovanju '' 7th International Choral Competition v Palmanovi, Italija 24. 5. 2019 Nastop na koncertu ob 10-letnici Lions kluba Ljutomer 25. 5. 2019 Nastop na Regijskem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov Šentjur pri Celju.

14


MLADINSKI PEVSKI ZBOR – TEKMOVANJE PALMANOVA 2019, Zborovodkinja: Romana Rek prof. klavirska spremljava: Julija Zadravec, mag. prof.,

REVIJE – SREČANJA – GOSTOVANJA – KONCERTI

SODELOVANJA Z GLASBENIMI IN OSNOVNIMI ŠOLAMI REVIJA GŠ ŠTAJERSKE, KOROŠKE IN POMURJA Organizator: Konservatorij za glasbo in balet Maribor Kraj in čas: Maribor, 25. 1. 2019 Sodelujoči učenci solisti GŠ Ljutomer NASTOP TEKMOVALCEV JAVNIH GLASBENIH ŠOL POMURJA Organizator: GŠ Lendava Kraj in čas: Lendava, Sinagoga, 28. 1. 2018, ob 18:00 GŠ Murska Sobota Organizator: GŠ Murska Sobota Kraj in čas: M. Sobota, dvorana šole, 29. 1. 2019, ob 18:00 Sodelujoči učenci tekmovanja Temsig 41. REVIJA JAVNI GLASBENIH ŠOL POMURJA Organizator: GŠ Lendava, Kraj in čas: Lendava, Gledališka in koncertna dvorana, 11. 4. 2019, ob 18. uri Sodelujoči učenci solisti GŠ Ljutomer

15


9. POMEMBNI KONCERTI, PREDSTAVE IN OSTALI NASTOPI PREDSTAVITEV MONOGRAFIJE ''GODE IN PLEŠE DA OGENJ SE KREŠE'' Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer, Kraj in čas: Golarjeva domačija, 23. 11. 2018, ob 18:00 Sodelujoči učenci in učitelji šole 12. KONCERT UČITELJEV GŠ LJUTOMER Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer, Kraj in čas: dvorana šole, 10. 12. 2018, ob 18:00 Sodelujoči učitelji šole

12. Koncert učiteljev GŠSOL (Dom kulture Ljutomer, 10. 12. 2018)

BOŽIČNI KONCERT Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 17. 12. 2018, ob 18. uri Sodelujoči učenci oddelka za ples, Mpz, komorne skupine in orkestri šole

BOŽIČNI KONCERT – KOMORNA SKUPINA POZAVN (Dom kulture Ljutomer, 17. 12. 2018), mentor: Simon Kramberger, prof.

16


NASTOP TOLKALCEV ''Good mood vibration'' – Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Ljutomer, Kulkišta, 24. 1. 2019, ob 18:00 Sodelujoči člani Murska Percussion Ensemble NASTOP TEKMOVALCEV GŠ Ljutomer Organizator: GŠ Ljutomer Kraj in čas: Ljutomer, Golarjeva domačija, 24. 1. 2019, ob 18:30 Sodelujoči učenci pihal, tekmovalci GŠ Slavka Osterca Ljutomer NASTOP ZA VRTCE »BO ZIMA LE ODŠLA?« Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 1. 2. 2019, ob 9:30 in 10:30 Sodelujoči učenci in učitelji GŠ Slavka Osterca Ljutomer BALETNA PREDSTAVA ''MALI PRINC« Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Ljutomer, Športna dvorana ŠIC, 29. 3. 2019, ob 9:00 in 10:30 za OŠ in GFML, ob 18:00 predstava za izven Sodelujoči: učenci oddelka Ples, pihalni orkester GŠSOL in učitelji šole.

Glasbeno baletna predstava ''MALI PRINC'', (Športna dvorana ŠIC Ljutomer, 29. 3. 2019 ), koreografija in mentorstvo: Ana Germ, BA, dirigent PO GŠSOL, Simon Novak, prof.

LETNI NASTOP – dislocirani oddelek Križevci pri Ljutomeru Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Križevci, 18. 4. 2019, ob 18:00 Sodelujoči učenci dislociranega oddelka Križevci in drugi LETNI NASTOP UČENCEV – dislocirani oddelek Veržej Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Veržej, 19. 5. 2019, ob 18:00 Sodelujoči učenci dislociranega oddelka Veržej in drugi 17


DAN ODPRTIH VRAT '' GLASBENA TRŽNICA'' Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 15. 5. 2019, ob 17:30 Sodelujoči : glasbena pripravnica, komorne skupine in orkestri šole.

DAN ODPRTIH VRAT ''GLASBENA TRŽNICA'' (Dom kulture Ljutomer 15. maj 2019), povezovanje programa: Hermina Matjašič, prof.

LETNI NASTOP UČENCEV– dislocirani oddelek Razkrižje Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Razkrižje, 22. 5. 2018, ob 18. uri Sodelujoči učenci dislociranega oddelka Razkrižje in drugi NASTOP UČENCEV OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole, 29. 5. 2018, ob 18. uri Sodelujoči učenci, ki zaključujejo šolanje GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Glavni trg Ljutomer, 6. 6. 2019, ob 19:00 Sodelujoči komorne skupine, orkestri šole in oddelek za Ples

18


10. PRIZNANJA SLAVKA OSTERCA V šolskem letu 2018/2019 so osvojili priznanja Slavka Osterca naslednji učenci: ZALA RAUTER – klarinet Mentor: Bojan Zelenjak, prof. Korepetitor: Darja Slejko, prof. MANCA ROZMARIČ – klarinet Mentor: Bojan Zelenjak, prof. Korepetitor: Darja Slejko, prof. DAVID MAKOTER – pozavna Mentor: Simon Kramberger, prof. Korepetitor: Julija Zadravec, mag. prof. DOMINIK TOMOVIĆ – pozavna Mentor: Simon Kramberger, prof. Korepetitor: Julija Zadravec, mag. prof. Priznanja podeljujemo vsem učencem, ki so dosegli zlato plaketo na državnem tekmovanju TEMSIG ali prvo mesto ali nagrado na mednarodnih tekmovanjih. Priznanja bodo učencem podeljena na Božično - novoletnem koncertu v decembru 2019. UDELEŽBA IN USPEHI UČENCEV NA TEKMOVANJIH V šolskem letu 2018/19 se je šola s svojimi učenci udeležila številnih glasbenih tekmovanj: 13. Mednarodno tekmovanje za nagrado Avsenik Begunje 2019, Temsig 22. predtekmovanje mladih glasbenikov Ljubljane in Dolenjske, Mednarodno tekmovanje ''Davorin Jenko'' Beograd 2019, 48. tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije TEMSIG, XVI. Mednarodno tekmovanje pihalcev – Požarevac 2019, International Music Competition – Beograd, International internet Music Competition "IMKA", Mednarodno tekmovanje Woodwind & Brass Varaždin, 14. mednarodno srečanje harmonikarjev Pannoniaccordion 2019 Murska, 24. Mednarodno tekmovanje “Petar Konjović“ Beograd, Sobota, 7. CONCORSO MUSICALE INTERNACIONALE CITÁ DI Palmanova, 4. slovensko baletnem tekmovanju TUTU 2019 v SNG Maribor.

TEKMOVALEC 1.

2.

IZAK ŠKROBAR diatonična harmonika

ZALA RAUTER klarinet

TEKMOVANJE

REZULTAT

22. PREDTEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV TEMSIG Predtekmovanje Dolenjske, kat. I. b 13. MEDNARODNO TEKMOVANJE HARMONIKARJEV ZA NAGRADO AVSENIK Begunje 2019, Kat. A 48. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE – TEMSIG, Kat. I. b

NAPREDUJE NA DRŽAVNO TEKMOVANJE SREBRNO PRIZNANJE

14. MEDNARODNO HARMONIKARSKO TEKMOVANJA PANNONIACCORDION 2019 KATEGORIJA B 22. PREDTEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV TEMSIG Predtekmovanje Dolenjske, kat. I. a

III. NAGRADA

MEDNARODNO TEKMOVANJE ''DAVORIN JENKO'' BEOGRAD 2019 kat. junior A INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – BEOGRAD, kat.1

MENTOR/ KOREPETITOR Mentor: Dejan Raj

SREBRNA PLAKETA

PRIZNANJE ZA UDELEŽBO

ZLATA NAGRADA in LAUREAT II. NAGRADA

19

Mentor: Bojan Zelenjak, prof. Korepetitor: Darja Slejko, prof.


3.

MANCA ROZMARIČ klarinet

XVI. MEDNARODNO TEKMOVANJE PIHALCEV – Požarevac 2019, predkategorija 22. PREDTEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV TEMSIG Predtekmovanje Dolenjske, kat. I. c MEDNARODNO TEKMOVANJE ''DAVORIN JENKO'' BEOGRAD 2019, kat. A 48. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE – TEMSIG, kat. I. c INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – BEOGRAD, kat.3 XVI. MEDNARODNO TEKMOVANJE PIHALCEV – Požarevac 2019, kat. 2

4.

5.

NEJA MLADENOVIČ flavta

MAŠA MUNDA flavta

6.

ŽIGA DUNAJ trobenta

7.

DAVID MAKOTER pozavna

8

9. 10.

DOMINIK TOMOVIĆ pozavna NUŠA DOLAMIČ rog URŠKA TAŠKOV harmonika

11.

LIA KOSI diat. harmonika

12.

NANA HORVAT violončelo

13.

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

22. PREDTEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV TEMSIG Predtekmovanje okolice Ljubljane in Zasavja, Kat. 1.c

II. NAGRADA

NAPREDUJE NA DRŽAVNO TEKMOVANJE

Mentor: Bojan Zelenjak, prof. Korepetitor: Darja Slejko, prof.

SREBRNA NAGRADA

SREBRNA PLAKETA

I. NAGRADA I. NAGRADA in I. MESTO NAPREDUJE NA DRŽAVNO TEKMOVANJE

MEDNARODNO TEKMOVANJE ''DAVORIN JENKO'' BEOGRAD 2019, kat. B

SREBRNA NAGRADA

48. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE – TEMSIG, kat. I. c INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – BEOGRAD, kat.8

SREBRNA PLAKETA

INTERNATIONAL INTERNET MUSIC COMPETITION "IMKA" XVI. MEDNARODNO TEKMOVANJE PIHALCEV – Požarevac 2019, kat. 2 22. PREDTEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV Predtekmovanje okolice in Zasavja, kat. 1.c

II. NAGRADA

Mentorica: Medeja Unuk, prof. Korepetitor: Darja Slejko, prof.

II. NAGRADA

II. NAGRADA PRIZNANJE ZA UDELEŽBO

Mentorica: Medeja Unuk, prof. Korepetitor: Darja Slejko, prof.

MEDNARODNO TEKMOVANJE ''DAVORIN JENKO'' BEOGRAD 2019, kat. B

BRONASTA NAGRADA

INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – BEOGRAD, kat.8 INTERNATIONAL INTERNET MUSIC COMPETITION "IMKA" XVI. MEDNARODNO TEKMOVANJE PIHALCEV – Požarevac 2019, kat. 2

II. NAGRADA

MEDNARODNO TEKMOVANJE ''DAVORIN JENKO'' BEOGRAD 2019, kat. A MEDNARODNO TEKMOVANJE ''DAVORIN JENKO'' BEOGRAD 2019, kat. JUNOR A INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – BEOGRAD, kat. 1 MEDNARODNO TEKMOVANJE WOODWIND & BRASS VARAŽDIN, kat. A MEDNARODNO TEKMOVANJE DAVORIN JENKO BEOGRAD 2019, kat. A INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION – BEOGRAD, kat. 2 MEDNARODNO TEKMOVANJE WOODWIND & BRASS VARAŽDIN, kat. C

SREBRNA NAGRADA

Mentor: Simon Novak, prof. Korepetitor: Julija Zadravec, mag. prof.

ZLATA NAGRADA in LAUREAT

Mentor: Simon Kramberger, prof. Korepetitor: Julija Zadravec, mag. prof.

14. MEDNARODNO HARMONIKARSKO TEKMOVANJA PANNONIACCORDION 2019, KLASIČNA GLASBA kat. Junior 14. MEDNARODNO HARMONIKARSKO TEKMOVANJA PANNONIACCORDION 2019, kat. A 24. MEDNARODNO TEKMOVANJE “PETAR KONJOVIĆ“ BEOGRAD IV. a kategorija 7. CONCORSO MUSICALE INTERNACIONALE CITÁ DI PALMANOVA

II. NAGRADA II. NAGRADA

I. NAGRADA I. NAGRADA ZLATA NAGRADA

Mentor: Simon Kramberger, prof. Korepetitor: Julija Zadravec, mag. prof.

II. NAGRADA II. NAGRADA

Mentor: Stanislav Lašič, Korepetitor: Julija Zadravec, mag. prof. Mentor: Janez Munda, BA

PRIZNANJE III. NAGRADA

III. NAGRADA II. NAGRADA

20

Mentor: Dejan Raj

Mentor: Samir Azzeh, prof. Korepetitor: Darja Slejko, prof. Umetniški vodja: Romana Rek, Korepetitor: Julija Zadravec, mag. prof.


12.

KATJA POŠTRAK balet

13.

DAŠA KOPRIVNIK balet

14.

skupina baleta: Maja Makoter Nika Belcl Eva Androjna Ema Horvat

TUTU 2019 4. slovensko baletno tekmovanje (SNG Maribor) kat. II. rumena- ljubiteljsko TUTU 2019 4. slovensko baletno tekmovanje (SNG Maribor) kat. II. rumena-ljubiteljsko TUTU 2019 4. slovensko baletno tekmovanje (SNG Maribor) kat. IX. Modra- ljubiteljsko

II. MESTO IN SREBRNA MEDALJA

Mentorica: Ana Germ BA

I. MESTO IN ZLATA MEDALJA

Mentorica: Ana Germ BA

PRIZNANJE ZA UDELEŽBO

Mentorica: Ana Germ BA

Mednarodno tekmovanje DAVORIN JENKO BEOGRAD (Beograd 13. 4. 2019) Učenki Zala Rauter in Manca Rozmarič – klarinet, Mentor: Zelenjak B. prof., korepetitor: Slejko D. prof.

11. SODELOVANJE S STARŠI Roditeljski sestanek za starše oddelkov: GODALA, KITARA, PIHALA, TROBILA-TOLKALA, KLAVIR, HARMONIKA, DIATONIČNA HARMONIKA, PLESNA PRIPRAVNICA-BALET je potekal v torek 11. septembra 2018. Zraven skupnega roditeljskega sestanka, so starši imeli možnost spremljati delo svojega otroka in učitelja na urah pouka instrumenta, na govorilnih urah, razrednih nastopih, ter javnih nastopih in drugih koncertih.

12. NASTOPI ZA VRTCE IN OŠ V tem šolskem letu smo za otroke v vrtcih pripravili glasbeno urico z naslovom »BO ZIMA LE ODŠLA?«. PREDSTAVA četrtek, 1. 2. 2019, Dom kulture Ljutomer ob 9:30 VRTEC MALA NEDELJA

Skupaj s spremljevalci: 49

VRTEV CEZANJEVCI

Skupaj s spremljevalci: 39

VRTEC STROČJA VAS

Skupaj s spremljevalci: 33

VRTEC CVEN

Skupaj s spremljevalci: 12

21


VRTEC VERŽEJ

Skupaj s spremljevalci: 41

VRTEC RAZKRIŽJE

Skupaj s spremljevalci: 24 Vsi poslušalci: 198

PREDSTAVA četrtek, 1. 2. 2019, Dom kulture Ljutomer ob 10:30

VRTEC LJUTOMER VRTEC KUNGOTA

Skupaj s spremljevalci: 102 Skupaj s spremljevalci: 98 Vsi poslušalci: 200

Gasbena urica za vrtce »BO ZIMA LE ODŠLA?«, (Dom kulture Ljutomer, 1. 2. 2019), scenarij in vodenje: Matjašič H.prof., in Vizjak Vlasta prof.

Za učence osnovnih šol smo v tem šolskem letu v športni dvorani ŠIC Ljutomer pripravili glasbeno-baletno predstavo po znameniti knjigi Antoine de Saint-Exupéry z naslovom »MALI PRINC«. V predstavah so sodelovali učenci oddelka za balet, pihalni orkester šole, ter učiteljice in učitelji. Mali princ: Simbolizira nedolžnost, ljubezen, prijateljstvo, upanje. Skozi njega predstavi otroški, čist pogled na svet. Je glavni lik, ob katerem spremljamo različne osebe, ki jih srečuje na poti. 1. PREDSTAVA: PETEK, 29. 3. 2019, ob 9:00 OŠ MALA NEDELJA OŠ VERŽEJ OŠ RAZKRIŽJE OŠ CEZANJEVCI OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER GIMNAZIJA LJUTOMER

učenci: 166, spremljevalci: 16, skupaj: 182 učenci: 56, spremljevalci: 5, skupaj: 61 učenci: 99, spremljevalci: 10, skupaj: 109 učenci: 136, spremljevalci: 9, skupaj: 145 učenci: 227, spremljevalci: 16, skupaj: 243 dijaki: 87 Vsi poslušalci: 827

2. PREDSTAVA: PETEK, 29. 3. 2019, ob 10:30 OŠ CVEN OŠ STROČJA VAS OŠ KRIŽEVCI OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER GIMNAZIJA LJUTOMER

učenci: 42, spremljevalci:5, skupaj: 47 učenci: 195, spremljevalci: 13, skupaj: 208 učenci: 177, spremljevalci: 12, skupaj: 189 učenci: 241, spremljevalci: 22, skupaj: 263 dijaki: 48 Vsi poslušalci: 755

22


Glasbeno baletna predstava ''MALI PRINC'', (Športna dvorana ŠIC Ljutomer, 29. 3. 2019 ), koreografija in mentorstvo: Ana Germ, BA, dirigent PO GŠSOL, Simon Novak, prof.

Na nastopu učencev ob zaključku šolanja, se je predstavilo 25 učencev, ki so zaključili nižjo ali višjo stopnjo izobraževanja. Učencem smo čestitali za njihovo delo in trud pri učenju instrumenta ter jim za uspešen zaključek šolanja podelili diplome in praktične nagrade. Zahvala je veljala tudi vsem učiteljem, ki so s svojim strokovnim znanjem bogatili glasbeni razvoj učencev, ter jih vzpodbujali skozi celotno izobraževanje. Učenka Maša Munda - flavta, mentorica Medeja Unuk, prof., je uspešno opravila sprejemni izpit na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru.

NASTOP UČENCEV OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA, (Kulkišta, 28. 5. 2019)

23


Povprečne ocene ob zaključku šolskega leta 2018/2019 po kategorijah: Kategorija Individualni pouk (instrument)

Št. ocen 197

Povprečna ocena 4,43

Teorija (nauk o glasbi, solfeggio) Skupinski pouk (orkestri, zbori, komorna igra) Ples in balet Skupaj:

178 50 29 454

4,06 4,86 4,41 4,33

13. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 1. sestanek študijske skupine za kitaro Organizator: Glasbena šola Celje Kraj in čas: Celje, 13.10. 2018 Predavatelj: skupina Udeležba: Mojca Prejac, Aljaž Ferenc 34. skupščina in strokovno srečanje ZSGŠ Organizator: ZSGŠ, Glasbena šola Postojna Kraj in čas: Postojna, 18. – 19. 10. 2018 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič 1. sestanek študijske skupine za diatonično harmoniko Organizator: ZRSŠ, GŠ Laško-Radeče, enota Laško Kraj in čas: Laško, 24. 10. 2018 Predavatelj: skupina Udeležba: Dejan Raj XXVII. Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev OŠ Organizator: Šola za ravnatelje Kraj in čas: Portorož, 5. – 6. 11. 2018 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič Seminar za balet: Progressing Ballet technique Organizator: Glasbena šola Kamnik Kraj in čas: Kamnik, 10. 11. 2018 Predavatelj: Roberta Batti Udeležba: Ana Germ 1. sestanek študijske skupine za trobila Organizator: ZRSŠ, KGB Maribor Kraj in čas: Maribor, 20. 11. 2018 Predavatelj: skupina Udeležba: Simon Kramberger, Simon Novak 18. klavirski dnevi EPTA Organizator: Društvo klav. pedag. Slov. EPTA, GŠ Domžale Kraj in čas: Domžale, 16. – 17. 11. 2018 Predavatelj: skupina Udeležba: Julija Zadravec 24


Zborovska šola Organizator: MIZŠ, ZRSŠ Kraj in čas: Radenci, 23. – 24. 11. 2018 Predavatelj: skupina Udeležba: Romana Rek (samo 24.11.), Katja Žibrat Dnevi kitare Krško Organizator: KD Antonio Torres, GŠ Krško Kraj in čas: Krško, 24. – 25. 11. 2018 Predavatelj: skupina Udeležba: Mojca Prejac, Aljaž Ferenc Seminar za učitelje violine in viole Organizator: Glasbeni atelje Tartini Kraj in čas: Ljubljana, 23. – 24. 11. 2018 Predavatelj: prof. Violeta Smailović-Huart Udeležba: Hermina Matjašič 1.jesenska mednarodna akademija harmonike Organizator: M Akord, Marko Štumperger s.p. in GŠ Gornja Radgona Kraj in čas: Radenci, 27. – 28. 11. 2018 Predavatelj: skupina Udeležba: Janez Munda Seminar za flavto Organizator: GŠ Domžale Kraj in čas: Domžale, 15. 12.2018 Predavatelj: prof. Philippe Bernold Udeležba: Medeja Unuk Aktiv ravnateljic in ravnateljev UE Ljutomer Organizator: OŠ Stročja vas Kraj in čas: Stročja vas, 19. 12. 2018 Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič 3. koncert simfoničnega cikla- Nejc Kamplet, klavir Organizator: SNG Maribor Kraj in čas: Maribor, dvorana Union 9. 1. 2019 Udeležba: Darja Slejko, Julija Zadravec Seminar za balet - RAD Organizator: Royal Academy of Dance Kraj in čas: Kamnik, 11. – 12. 1. 2019 Predavatelj: Emily Koschyk Udeležba: Ana Germ 4. srečanje Orffovih skupin GŠ Slovenije Organizator: ZSGŠ Slovenije in GŠ M. Slomška Maribor Kraj in čas: Maribor, 18. 1. 2019 Udeležba: Vlasta Vizjak, Katja Žibrat

25


18. tradicionalni seminar za učitelje harmonike Organizator: Erika Udovič Kovačič s.p. Kraj in čas: Rimske Toplice, 17. – 19. 1. 2019 Predavatelj: prof. Slavko Magdić Udeležba: Janez Munda 4. srečanje kitaristov Pomurja, Štajerske in Koroške GUITARRERO Organizator: KGB Maribor Kraj in čas: Maribor, 17. – 19. 1. 2019 Predavatelj: Armin Egger in drugi Udeležba: Aljaž Ferenc, Mojca Prejac Karizmatični vodja - Izboljšajte svojo komunikacijo in prepričljivost Organizator: Zema d.o.o.-Mastermind akademija Kraj in čas: Maribor, 16. – 18. 1. 2019 in 23. – 25. 1. 2019 Predavatelj: Aleksander Šinigoj Udeležba: Hermina Matjašič ‘’Willemsova pedagoška načela v glasbeni šoli’’ Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Ljutomer, Golarjeva domačija, 18. 2. 2019 Predavatelj: Mateje Tomac Calligaris Udeležba: učitelji GŠSOL Seminar za klarinet Organizator: GŠ Domžale Kraj in čas: Domžale, 26. – 27. 1. 2019 Predavatelj: prof. Jean-Marc Fessard Udeležba: Bojan Zelenjak 35. skupščina in strokovno srečanje ZSGŠ Organizator: ZSGŠ, GŠ Cerknica Kraj in čas: Cerknica, 3. 4. 2019 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič 5. koncert Simfoničnega cikla – solista: Branimir Slokar, pozavna, Zora Slokar, rog Organizator: SNG Maribor Kraj in čas: Maribor, Dvorana Union, 25. 4. 2019 Udeležba: učitelji Darja Slejko, Bojan Zelenjak, Simon Kramberger, Simon Novak Seminar za učitelje baleta in baletne plesalce Organizator: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Kraj in čas: Ljubljana, 26. 4. 2019 Predavatelj: prof. Melinda Szitt Udeležba: Ana Germ FESTIVAL KITARIKA – Koper Organizator: Društvo Kitarika in GŠ koper Kraj in čas: Koper, 18. 5. 2019 Udeležba: Mojca Prejac, Aljaž Ferenc

26


Aktiv ravnateljic in ravnateljev UE Ljutomer Organizator: OŠ Stročja vas Kraj in čas: Stročja vas, 20. 05. 2019 Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič Konferenca Skupaj gradimo kakovost Organizator: Šola za ravnatelje Kraj in čas: Brdo pri Kranju, 28. 8. 2019 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič

14. DENARNI PRISPEVEK – ŠOLNINA v šol. letu 2019/20 Skladno s sklepom 9. seje sveta zavoda z dne 22. 6. 2010, se je šolnina za celotno šolsko leto porazdelila na 9 mesecev. Mesečni prispevek staršev je tako znašal 27,78 € (250,00 € : 9 mesecev = 27,78 €). Če je obiskovalo glasbeno šolo več otrok iz iste družine ali je družina imela slab socialni status, je s pisno vlogo staršev na Svet zavoda, bila možnost znižanja šolnine. Višina šolnine velja od 1. 9. 2008 - vpisnina/enkraten znesek

10.00 €

- instrument in NGL/mesečno

27,78 €

- instrument – brez nauka o glasbi

25,14 €

- predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, instrument ali plesna pripravnica-balet kot stranski predmet - izposoja instrumenta/mesečno

19.91 €

- plesna pripravnica – balet

27,78 €

7,00 €

GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI – komorna skupina flavt ,( Glavni trg Ljutomer, 6. junij 2019), mentor: Medeja Unuk, prof.

27


15. OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR V šolskem letu 2018/19 smo nabavili naslednja osnovna sredstva in drobni inventar: OSNOVNA SREDSTVA

vrednost

Električni klavir

1 kom

2.619,84

Flavta

1 kom

4.045,91

Klavirska harmonika

1 kom

1.104,00

SKUPAJ

7.769,75

DROBNI INVENTAR

vrednost

Prenosni zvočniki

2 kom

149,75

Električna peč

1 kom

23,74

Stol

1 kom

129,00

Torba za čelo

1 kom

160,41

Električna peč

1 kom

109,99

Sesalnik

1 kom

119,99

Odrska enota

9 kom

3.095,53

Teleskopske noge za oder

36 kom

1.001,02

Mikrovalovna pečica

1 kom

79,90

Klarinet

1 kom

490,02

Stol

1 kom

129,00

Stopnica za oder

2 kom

85,40

Blagajna ALCO

1 kom

21,75

Klavirski stol

1 kom

248,00

Multimeter

1 kom

9,90

SKUPAJ

5.853,40

Med šolskim letom uglašujemo klavirje in pianine, ter vzdržujemo obstoječe instrumente. Skozi šolsko leto smo nabavljali tudi notno, strokovno in zvočno literaturo.

16. INVESTICIJE V šolskem letu 2018/2019, zaradi prostorskih težav in statike zgradbe naše šole, nismo izvajali manjših investicij. Od septembra 2014 delujemo na začasni lokaciji na Prešernovi 17/a. Zaradi odpovedi kurjave od jeseni 2018 nismo več uporabljali prostorov v stavbi šole na Prešernovi 8.

17. NOVICE PREDSTAVITEV MONOGRAFIJE OB 90 LETNICI GŠ SLAVKA OSTERCA LJUTOMER V Golarjevi domačiji je v petek 23. 11. 2018 potekala prireditev ob izidu monografije ob 90 letnici GŠ Slavka Osterca Ljutomer, avtorice dr. Darje Koter. Na prireditvi smo predstavili veliko pridobitev za našo šolo in celotno skupnost, kamenček v mozaiku zgodovine glasbenega šolstva na Slovenskem. Knjigo, ki je dragocen prikaz devetdesetletne zgodovine Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, a hkrati prispevek k širšemu kulturno zgodovinskem vedenju. 28


Na predstavitvi monografije so bili prisotni visoki gostje: Irena Kumer, predstojnica Zavoda RS za šolstvo Območne enote Murska Sobota, Dragica Marovič, nekdanja ravnateljica šole, dr. Dimitrij Beuermann, svetovalec za glasbeno šolstvo pri Zavodu RS za šolstvo, Cilka Jakelj, Zdenka Kristl Marinič, Ivanka Mulec Ploj, člani občinske uprave občine Ljutomer, ravnatelji OŠ, nekdanji in sedanji učitelji in učenci šole, člani Sveta staršev in Sveta zavoda šole. Avtorica monografije je odlična poznavalka svetovne in slovenske glasbene umetnosti, zato je za knjigo pripravila izjemen tekst. V uvodu monografije je lepo opisala nastajanje glasbenega šolstva na Slovenskem s prehodom na glasbeno življenje v Ljutomeru. Nastala je strokovna literatura, zgodovinskega in kulturnega pomena, ki je za GŠ Ljutomer, ožjo in širšo slovensko javnost pomembna pridobitev. Zapisana zgodovina glasbenega izobraževanja v tem delu Prlekije bo ostala v spomin vsem nam in našim mladim rodovom. Naključje je hotelo, da je naslov monografije ''Gode in pleše, da ogenj se kreše'' avtorica izbrala iz pesmi Cvetka Golarja, pesnika, pisatelja in dramatika, v katere domačiji se je odvijala predstavitev monografije.

Predstavitev monografije ''POJE IN PLEŠE, DA OGENJ SE KREŠE'' (Golarjeva domačija, 23. 11. 2018) Avtorica monografije, dr. Darja Koter

GLASBENO BALETNA PREDSTAVA ''MALI PRINC'', športna dvorana ŠIC v petek, 29. 3. 2019 Baletni oddelek in pihalni orkester Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer sta v petek, 29. marca, v športni dvorani ŠIC predstavila glasbeno-baletno predstavo Mali princ. Učenke in učenci baletnega oddelka Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer so s pomočjo prizadevne mentorice Ane Germ, ki je za predstavo pripravila zgodbo in celotno koreografijo, pripravili čudovito predstavo. Uskladitev glasbe pihalnega orkestra in koreografije in plesa učenk baleta na odru je zahtevala veliko vaj in dodatnih usklajevanj. Prvič v zgodovini šole je bila izvajana baletna predstava z živo glasbo orkestra katerega dirigent je Simon Novak, prof. Predstavo si je v dveh dopoldanskih terminih ogledalo skoraj 1600 učencev iz OŠ in dijakov GFML, ter cca. 500 gledalcev v večerni predstavi. Čestitke celotnemu kolektivu Glasbene šole, posebej Dejanu Raju, ki je prevzel vlogo pisatelja -pripovedovalca, Hermini Matjašič v vlogi kače, Bojanu Zelenjaku in Janezu Munda za pomoč in tehnično pripravo predstave, dirigentu Simonu Novaku in vsem članom orkestra za odlično izvedbo glasbe. Največja zahvala in čestitka pa gre seveda učencem plesne pripravnice in baleta, ter njihovi mentorici, koreografinji in režiserki predstave Ani Germ. ROMANA REK, PREJEMNICA PRIZNANJA FRANA GERBIČA ZA LETO 2019 Zveza slovenskih glasbenih šol je 3. aprila 2019, v Kulturnem domu v Cerknici podelila nagrade in priznanja Frana Gerbiča. Priznanja in nagrade podeljujejo za izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja. Med letošnjimi dobitniki priznanj je tudi Romana Rek, učiteljica klavirja in umetniški vodja mladinskega pevskega zbora na Glasbeni šoli Slavka Osterca Ljutomer. Romana Rek je v svoji bogati pedagoški karieri s svojim znanjem in odličnimi ter dragocenimi glasbenimi sposobnostmi, z neizmerno predanostjo tako mladim, glasbeni šoli Ljutomer, zborovskemu petju, ljubiteljski kulturi 29


kot tudi občinstvu, dala neprecenljiv pečat, ki bo za vedno vtkan v zgodovino glasbene kulture v Ljutomeru.'' (Iz utemeljitve GŠ Slavka Osterca Ljutomer)

ROMANA REK, učiteljica GŠSOL, dobitnica Gerbičevega priznanja za leto 2019 (Cerknica, 3. 4. 2019)

ŠOLSKI SKLAD V Šolski sklad smo v šolskem letu 2018/2019, s prispevki staršev na položnicah zbrali 2.325,00 EUR.

18. STROKOVNA EKSKURZIJA, DRUŽABNA SREČANJA V tem šolskem letu se je od 27. 6. do 29. 6. 2019, kolektiv udeležil strokovne ekskurzije v Budimpešto. Zraven ogledov kulturnih znamenitostih Budimpešte, smo obiskali Muzej glasbene zgodovine in koncert v Matjaževi cerkvi, kjer smo poslušali komorni godalni orkester ''Duna Strings Orchestra'' s skladbami (A. Vivaldi, J. S. Bach, G. Bizet, J. s. Bach, W. A. Mozart,…) Skozi naše delo krepimo prepričanje o pomembnosti urejenega delovnega okolja in zdravih medsebojnih odnosih. Postavljamo si realno dosegljive cilje, zato med zaposlenimi vzpodbujamo pomoč in sodelovanje med delavci. Trudimo se in skrbno negujemo kakovostne odnose, ter ustvarjamo pozitivno organizacijsko klimo in kulturo, s katero se izboljšujejo in razvijajo dosežki učencev in učiteljev. Skupaj smo ob nekaterih rojstnih dnevih zaposlenih, prednovoletnem srečanju, strokovni ekskurziji kolektiva, ter na srečanjih zaposlenih v javnih GŠ Pomurja. 30


STROKOVNA EKSKURZIJA KOLEKTIVA – Budimpešta 27. do 29. junij 2019

19. RAZNO Seminar ‘’Willemsova pedagoška načela v glasbeni šoli’’ Golarjeva domačija, 18. 2. 2019. Na šoli smo želeli bolj podrobno spoznati pedagoška načela Edgarja Willemsa. Glasbeno šolo z njegovim imenom v Sloveniji vodi Mateja Tomac Calligaris, ki nam je o tej metodi podala ključne informacije. Učitelji se v glasbenih šolah velikokrat srečujemo s težavo premalo razvitega posluha. Ali pa sploh z nepravilnim odnosom otroka do glasbe. Pri zgodnjih letih je izvabljanje zvokov iz instrumentov otrokom še zanimivo, a kasneje začetno veselje pri večini upade. Eden izmed ključev do uspeha proti takšnim in drugačnim težavam se skriva tudi v glasbeni vzgoji z uveljavljeno metodo belgijskega pedagoga Edgarja Willemsa. Metoda pomembno prispeva k uravnoteženemu motoričnemu, čustvenemu, spoznavnemu in socialnemu razvoju ter s tem k širši in celostni osebnostni.

V šolskem letu 2018/2019 smo izdali :

        

Poročilo o delu za šolsko leto 2018/2019-20, Publikacijo za šolsko leto 2018/2019, Zloženka za VPIS v šolsko leto 2019/2020, USB ključek – XII. KONCERT UČITELJEV USB ključek – BOŽIČNI KONCERT USB ključek – Glasbena pravljica ''BO ZIMA LE ODLŠLA'' USB ključek – Glasbeno-baletna predstava ''MALI PRINC'' USB ključek – NASTOP UČENCEV OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA USB ključek – LETNI KONCERT ''GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI''

31


DELAVNCA ZA SAKSOFON – nastop sodelujočih učencev skupaj z mentorji iz GŠ Lendava, GŠ M. Sobota in GŠSOL (Golarjeva domačija 30. 3. 2019)

DELAVNICA ZA VIOLINO ''GODALKANJE'' , sodelujoči učenci violine GŠSOL, mentor Bojan Cvetrežnik (Golarjeva domačija 12. in 13. 4. 2019)

32

Profile for casopis gsljutomer

Poročilo o delu za šolsko leto 2018/19  

Poročilo o delu za šolsko leto 2018/19  

Advertisement