Page 1

2


VSEBINA: Uvod

4

Statistični podatki za šolsko leto 2017-18

5

Število vpisanih učencev po instrumentih in razredih

6

Učiteljski zbor

7

Nastopi

8

Orkestri in komorne skupine

8

Razredni nastopi

9

Javni nastopi v organizaciji glasbene šole

10

Javni nastopi v sodelovanju z drugimi

11

Zasedba in nastopi orkestrov ter MPZ

12

Revije-srečanja-gostovanja-koncerti

15

Pomembni koncerti, organizacija in soorganizacija predstav in ostalih nastopov

15

Priznanja Slavka Osterca

19

Udeležba in uspehi učencev na tekmovanjih

19

Sodelovanje s starši

20

Nastopi za vrtce in OŠ

21

Strokovno izpopolnjevanje

23

Denarni prispevek – šolnina v šolskem letu 2017/18

25

Osnovna sredstva in drobni inventar

25

Investicije, Novice

26

Strokovna ekskurzija, družabna srečanja

37

Razno

37

Fotografije

28-29

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer Prešernova ulica 008, 9240 Ljutomer tel.: 02/585 15 30, 585 15 32 fax: 02/585 15 33 www.gssol.si Zbral in uredil: Stanislav Lašič, ravnatelj Ljutomer, september 2018 3


UVOD Ob koncu šolskega 2017/18 lahko ugotavljamo, da smo skupaj z našimi učenci in učitelji in z dobrimi rezultati našega dela uspešno zaključili. Vsem učencem smo dajali optimalno glasbeno izobraževanje, skušali upoštevati njihove zmožnosti in seveda omogočili optimalen razvoj vsakemu posamezniku. Skozi pregled letnega delovnega načrta je bilo ugotovljeno, da smo v tem šolskem letu izpolnili začrtane cilje in tako realizirali LDN. Skozi šolsko leto smo glede na sodelovanje izven zavoda naše aktivnosti še dopolnjevali. Vzgojno-izobraževalno delo smo že šesto šolsko leto, zaradi prostorskih težav zgradbe šole na Prešernovi 8, izvajali na nadomestnih lokacijah. Naše aktivnosti so tako potekale na lokaciji Prešernova 17/a, v dveh učilnicah OŠ Cvetka Golarja, dveh prostorih dvorane ŠIC Ljutomer, ter v prostoru Kulkišta. Za vaje mladinskega pevskega zbora in naše nastope ter koncerte smo uporabljali še večnamenski prostor in dvorano šole na stari lokaciji. Zaradi nastale prostorske situacije, ki nas spremlja že od šolskega leta 2012/13, smo imeli velike organizacijske in logistične težave pri izvajanju vseh naših aktivnosti (korepeticije, nastopi, prevozi instrumentov …). S svojimi učenci smo se udeležili regijskih, državnega in mednarodnih glasbenih tekmovanjih. Doseženi so bili zelo dobri rezultati na vseh tekmovanjih. Iskrene čestitke vsem učencem za odlične uspehe in učiteljem in mentorjem, ki so vložili veliko truda in dodatnega dela za uspeh učenca. Čestitke tudi korepetitorkam, ki so s svojim delom prispevale k uspešnim rezultatom. Tako smo v Begunjah sodelovali na 12. Mednarodnem tekmovanju za nagrado Avsenik 2018, na 21. regijskem tekmovanju mladih glasbenikov Ljubljane in Dolenjske, na mednarodnem tekmovanju '' Davorin Jenko'' Beograd 2018, na 47. tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije TEMSIG, na 3. mednarodnem srečanju harmonikarjev PANNONIACCORDION 2018 Murska Sobota, na XXIX Concorso Internazionale di Canto Corale Verona 2018, ter na 3. slovenskem baletnem tekmovanju TUTU 2018 v SNG Maribor. V mesecu decembru 2017, smo uspešno izvedli 11. koncert učiteljev in že tradicionalni Božični koncert, na katerem so se predstavili učenci v komornih skupinah, mladinskem pevskem zboru in orkestrih šole. Že tretjo sezono smo uspešno izvajali koncerte šolskega glasbenega abonmaja. Na organizirane koncerte smo privabili veliko število naših učencev in ostalih poslušalcev. Prav tako smo za vrtce občine Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje pripravili glasbeno urico »MIŠKA SI POIŠČE NOV DOM«. Za učence osnovnih šol občin Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje smo pripravili glasbeno uro ''Z GLASBO NI DOLG ČAS'', katero si je ogledalo 1147 poslušalcev. Z učenci baleta smo se v decembru 2017 udeležili 11. Revije klasično baletnih šol in društev RS v Semiču. Prav tako smo se v mesecu aprilu 2018 s pihalnim orkestrom udeležili Revije pihalnih orkestrov ZSGŠ v Šentjurju pri Celju, ter z godalnim orkestrom Revije godalnih orkestrov ZSGŠ v Lendavi. V šolskem letu 2017/18 smo v mesecu marcu bili organizatorji 40. revije javnih glasbenih šol Pomurja. Mladi baletni umetniki so skupaj s svojo mentorico Ano Germ pripravili baletno predstavo z naslovom ''GOZDNE VILE''. Premiera je bila 16. 3. 2018, v Domu kulture Ljutomer. Ponovitev predstave je bila izvedena 19. 3. 2018 v dopoldanskem času za GFML in OŠ Razkrižje, ter zvečer še za izven. V mesecu maju 2018, smo v okviru dneva odprtih vrat pripravili prireditev ''GLASBENA TRŽNICA'' na Glavnem trgu Ljutomer. S kratkim nastopom glasbene pripravnice, komornih skupin in orkestrov šole, smo skupaj z Piko Nogavičko mladim kandidatom za vpis predstavili instrumente in delo na naši šoli. Že peto leto zapored smo na Glavnem trgu Ljutomer, ob koncu šolskega leta, v četrtek, 7. 6. 2018, ob 19.30, z učenci in mentorji Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer pripravili letni koncert ''GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI''. Številni publiki so se predstavili učenci v komornih skupinah, mladinski pevski zbor, učenci baletnega oddelka, ter kitarski, harmonikarski, godalni in pihalni orkester. Pomen našega dela je vsekakor nastopanje in medsebojno sodelovanje. Prav s tem, smo tudi v tem šolskem letu dosegli veliki napredek v zavedanju pomembnosti mladega človeka, ki s svojim izražanjem glasbene in plesne kulture bogati prostor lokalne skupnosti, v kateri delujemo. Ob koncu šolskega leta ostaja še zmeraj, že nekaj letna želja vseh učencev in zaposlenih, da bi pridobili svoje varne skupne prostore. Podrobne informacije o aktivnostih in dosežkih v šolskem letu 2017/18, lahko zasledite v nadaljevanju Poročila o delu. Stanislav Lašič, ravnatelj

4


STATISTIČNI PODATKI ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 Šolsko leto 2017/18 smo pričeli v petek, 1. septembra 2017. Na informativnem sestanku smo novince in starše seznanili s potekom glasbenega šolanja. Prvi šolski dan je bil namenjen razdelitvi urnika in predstavitvi učnega program za novo šolsko leto. V šolskem letu 2017/18 je obiskovalo glasbeno šolo skupaj 301 učencev, od tega 231 učencev na instrumentalnem pouku. Šolsko leto smo zaključili v petek, 22. junija 2018, s podelitvijo spričeval.

40. REVIJA GLASBENIH ŠOL G. Radgona, M. Sobota, Lendava, Ljutomer (Dom kulture Ljutomer, 22. 3. 2018, ob 18. uri) podelitev priznanj za sodelovanje ravnateljem sodelujočih šol - županja občine Ljutomer mag. Olga Karba.

MLADNSKI PEVSKI ZBOR (fotografija za Verono 2018) umetniški vodja: Romana Rek

5


Število vpisanih učencev po instrumentih in razredih v šolskem letu 2017/2018 INSTRUMENT

razred 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Klavir

11

8

9

10

7

8

Violina

4

4

1

4

1

1

Violončelo

2

1

1

1

1

2

Kljunasta flavta

8

3

Flavta

3

3

Klarinet

3

2

Saksofon

1

Trobenta

2

5

3

3

55 18

1

9

5

21

3

4

3

15

3

2

1

8

4

2

Bariton

2

skupaj

5

1

Rog Pozavna

8.

11

1 3

7.

3 1

1

11

1

1

3

11

1

2

Tuba

1

1

Tolkala

2

2

4

Kitara

6

5

7

2

3

3

Harmonika

7

3

3

2

1

3

Diatonična harmonika

1

3

1

2

2

2

Skupaj:

54

39

37

31

27

34

2

1

11 26

1

20 11

3

6

231

Glasbena pripravnica:

9

Plesna pripravnica - 1

7

Plesna pripravnica - 2

7

Plesna pripravnica - 3

8

Balet - 1

6

Balet - 2

12

Balet - 3

6

Balet - 4

4

Balet – 5

4

balet - 6

7

Plesna pripravnica in balet skupaj:

61

Glasbena pripravnica, Plesna pripravnica in Balet skupaj:

70

Vsi učenci:

301

Dislocirani oddelki: Križevci Veržej Razkrižje

38 učencev 16 učencev 22 učencev

Pouk na dislociranih oddelkih je potekal v prostorih osnovnih šol občin Križevci pri Ljutomeru, Veržej in Razkrižje. 6


Oddelek za klavir: Romana Rek, prof., Danijela Sabo, prof. (upokojitev 30. 9. 2017), prof., Darja Slejko, prof., Katja Žibrat, Julija Zadravec, mag. prof. ( zaposlitev od 1. 10. 2017), Oddelek za harmoniko: Janez Munda, BA Diatonična harmonika: Dejan Raj Oddelek za godala: Violina: Hermina Matjašič, prof. Violončelo: Samir Azzeh, prof. Oddelek za brenkala: Kitara: Mojca Prejac, prof., Simon Budna Oddelek za pihala: Kljunasta flavta: Mihael Györek, MA, Bojan Zelenjak, prof.Simon Novak, prof., Stanislav Lašič, prof., Flavta: Medeja Unuk, prof., Vlasta Vizjak, prof. Klarinet: Bojan Zelenjak, prof. Saksofon: Mihael Györek, MA Oddelek za tolkala: Antonio Hojsak, prof. Nauk o glasbi: Vlasta Vizjak, prof., Katja Žibrat, prof., Simon Kramberger, prof. Oddelek za trobila: Trobenta, bariton: Simon Novak, prof. Pozavna, tuba: Simon Kramberger, prof. Rog: Stanislav Lašič Glasbena pripravnica: Katja Žibrat, prof. Plesna pripravnica-balet: Ana Germ, BA Korepeticije: Darja Slejko, prof., prof., Julija Zadravec, mag. prof. Na podružnicah so poučevali: Križevci: Janez Munda, BA, Katja Žibrat, prof., Simon Novak, prof., Simon Kramberger, prof., Hermina Matjašič, prof., Samir Azzeh, prof., Mihael Györek, MA Razkrižje: Danijela Sabo, prof.(do 30. 9. 2017), Katja Žibrat, prof. Veržej: Katja Žibrat, prof., Dejan Raj Kadrovske spremembe: 30. 9. 2017, se je upokojila učiteljica Danijela Sabo, prof. 1. 10. 2017 je pričela s poučevanjem klavirja Julija Zadravec, mag. prof. Ravnatelj: Stanislav Lašič (4 pedagoške ure učne obveze) Administrativno-tehnično osebje: Tajnica VIZ VI (75%) – računovodkinja (25%): Matejka Lebar Računovodkinja: Eva Štuhec - 50 % obseg zaposlitve Hišnik (75%) – čistilec(25%): Danijel Blagovič Čistilka: Darinka Sagaj (100 %);

7


V šolskem letu 2017/18 smo izvedli številne nastope v okviru šole in izven nje. Evidentiranih je 112 nastopov, na katerih je sodelovalo 1872 nastopajočih učencev.

BOŽIČNI KONCERT – KVARTET KLARINETOV (Dom kulture Ljutomer, 18. 12. 2017, Dom kulture Ljutomer), Mentor: Bojan Zelenjak, prof.

ORKESTRI, MPZ  Kitarski orkester: Mojca Prejac, prof.  Harmonikarski orkester: Janez Munda, BA  Godalni orkester: Samir Azzeh, prof.  Pihalni orkester: Simon Novak, prof.  Mladinski pevski zbor: Romana Rek, prof. KOMORNE SKUPINE:  komorna skupina flavt – mentorica Medeja Unuk, prof.  tolkalna skupina – mentor Antonio Hojsak, prof.  komorna skupina pozavn – mentor Simon Kramberger, prof.  komorna skupina trobil – mentor Simon Novak, prof.  kvartet klarinetov – mentor Bojan Zelenjak, prof.  godalni kvartet – mentorica Hermina Matjašič, prof.  komorna skupina saksofonov – mentor Mihael Györek, MA

8


DAN ODPRTIH VRAT ŠOLE ''GLASBENA TRŽNICA'' (Glavni trg Ljutomer, 16. 5. 2018), Skupina trobent, mentor: Simon Novak, prof.

09. 11. 2017 16. 11. 2017 20. 11. 2017 21. 11. 2017

FLAVTA HARMONIKA KLAVIR KITARA

M. Unuk Janez Munda Julija Zadavec Simon Budna

04. 12. 2017 05. 12.2017 06. 12. 2017 07. 12 .2017

KLAVIR VIOLONČELO URA ZA STARŠE B2, PP3 KLAVIR

Romana Rek Samir Azzeh Ana Germ Katja Žibrat

07. 12. 2017 07. 12. 2017

TOLKALA URA ZA STARŠE B1, PP2, B3

Antonio Hojsak Ana Germ

08. 12. 2017 11.12. 2017 11. 12. 2017 22. 12. 2017 10. 01. 2017 30. 01. 2017 21.02. 2018

URA ZA STARŠE PP1, B4, 5 DIATONIČNA HARMONIKA URA ZA STARŠE B6

Ana Germ Dejan Raj Ana Germ Samir Azzeh Mojca Prejac Hermina Matjašič

BOŽIČNI NASTOP VIOLONČELISTOV

KITARA NASTOP TEKMOVALK -VIOLINA

POZAVNA -TOLKALA

07. 03. 2018 14. 03. 2018 23. 03. 2018 27. 03 .2018 28. 03. 2018 07. 05. 2018 11. 05. 2018 17. 05. 2018 23. 05. 2018 01. 06. 2018 21. 06. 2018 01. 06. 2018 04. 06. 2018 05. 06. 2018 21. 06. 2018

S. Kramberger, A. Hojsak

BOŽIČNI NASTOP VIOLONČELISTOV, (dvorana šole, 22. 12. 2017), mentor: Samir Azzeh, prof.

9

TEKMOVALCI - TROBILA HARMONIKA KLAVIR KLAVIR - TROBILA KLARINET GLASBENE RAZGLEDNICE S FLAVTO VIOLONČELO KITARA IGRAMO ŠTIRIROČNO SAKSOFON ZAKLJUČNI NASTOP VIOLINA URA ZA STARŠE PP1,B4, 5 URA ZA STARŠE B2, PP3, B6 URA ZA STARŠEB1, PP2, B3 VIOLINA

S. Kramberger, S. Novak, S. Lašič Janez Munda Katja Žibrat J. Zadravec, S. Novak Bojan Zelenjak Medeja Unuk Samir Azzeh Mojca Prejac Romana Rek Mihael Györek Hermina Matjašič Ana Germ Ana Germ Ana Germ Matjašič Hermina


24. 10. 2017 28. 11. 2017 14. 12. 2018 22. 12. 2016 16. 01. 2018

I. JAVNI NASTOP II. JAVNI NASTOP XI. NASTOP UČITELJEV BOŽIČNI KONCERT III. JAVNI NASTOP

25. 01. 2018 01. 02. 2018

Nastop tekmovalcev REGIJSKEGA TEKMOVANJA GLASBENA URA ZA VRTCE (MIŠKA SI POIŠČE NOV DOM) 1. nastop

01. 02. 2018

GLASBENA URA ZA VRTCE (MIŠKA SI POIŠČE NOV DOM) 2. nastop

20. 02. 2018 16. 03. 2018

IV. JAVNI NASTOP Baletna predstava ''GOZDNE VILE'' – premiera ob 18. uri Baletna predstava ''GOZDNE VILE'' za GFML in OŠ Razkrižje ob 9.45 Baletna predstava ''GOZDNE VILE'' ponovitev za izven ob 18. uri V. JAVNI NASTOP 40. REVIJA GLASBENIH ŠOL G. Radgona, Lendava, M. Sobota, Ljutomer, Dom kulture Ljutomer LETNI NASTOP DISLOCIRANEGA ODDELKA KRIŽEVCI

19. 03. 2018 19. 03. 2018 20. 03. 2018 22. 03. 2018 16. 04. 2018

24. 04. 2018 25. 04. 2018 09. 05. 2018 10. 05. 2018 14. 05. 2018 14. 05. 2018 15. 05. 2018 15. 05. 2018 16. 05. 2018 22. 05. 2018 29. 05. 2018 30. 05. 2018 07. 06. 2018

VI. JAVNI NASTOP KONCERT UČENCEV GŠSG IN GŠSOL NASTOP UČENCEV V DOMU STAREJŠIH OBČANOV LETNI NASTOP DISLOCIRANEGA ODDELKA VERŽEJ Glasbena ura za osnovne šole ''Z GLASBO NI DOLGČAS'' 1. koncert Glasbena ura za osnovne šole ''Z GLASBO NI DOLGČAS'' 2. koncert Glasbena ura za osnovne šole ''Z GLASBO NI DOLGČAS'' 1. koncert Glasbena ura za osnovne šole ''Z GLASBO NI DOLGČAS'' 2. koncert DAN ODPRTIH VRAT ''GLASBENA TRŽNICA'' (Glavni trg Ljutomer) LETNI NASTOP DISLOCIRANEGA ODDELKA RAZKIRŽJE NASTOP UČENCEV OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA POZDRAV POMLADI - Mala Nedelja Letni koncert GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI (Glavni trg Ljutomer)

MAŠA MUNDA – flavta 5. r., mentorica: Medeja Unuk, prof., korepetitor: Darja Slejko, prof., 40. REVIJA GLASBENIH ŠOL G. Radgona, M. Sobota, Lendava, Ljutomer (Dom kulture Ljutomer, 22. 3. 2018, ob 18. uri)

10


08.09.2017

22.09.2017 28.09.2017 14.10.2017

17.10.2017 26.10.2017 27.10.2017 27.10.2017 27.10.2017 15.11.2017 28.11.2017 01.12.2017 02.12.2017

04.12.2017 08.12.2017 09.12.2017

09.12.2017 09.12.2017 26.01.2018

29.01.2018 30.01.2018 01.02.2018 01.02.2018

07.02.2018 08.02.2018 22.02.2018

Slavnostna seja ob občinskem prazniku Občina Križevci- Kulturni dom

Matjašič Hermina

Obletnica bivalne enote v Domu Lukavci 70 let Rdečega križa Cven, Kulturni dom Slovenski jezik od malonedeljske besede do ljutomerskega tabora Mala Nedelja 60 letnica OŠ Cvetko Golar, Kulturni dom Ljutomer Otvoritev prostorov BE Ljutomer Komemoracija ob dnevu mrtvih, Križevci Komemoracija ob dnevu mrtvih, Mala Nedelja Komemoracija ob dnevu mrtvih, Ljutomer Nastop v Domu starejših občanov Ljutomer Otvoritev Glampinga v Biotermah Mala Nedelja Božični koncert godalnega kvinteta z Ansamblom Zupan Avstrija -Westendorf Otvoritev razstave PLAKAT MIRU - Lions klub Ljutomer, Galerija Ljutomer 16. obletnica doma starejših občanov Ljutomer Božični nastop v domu Lukavci

Unuk Medeja

Novak Simon

26.03.2018

Nastop v Muzeju Ljutomer

Prejac Mojca

28.03.2018

Nastop v Muzeju Ljutomer Svečana podelitev odlikovanj in plaket Pomurske gasilske regije Križevci Mladinski pevski festival, Dom kulture Ljutomer Nastop v domu ostarelih Ljutomer Nastop v GŠ Beltinci, Grajska dvorana Beltinci Razstava ročnih del, rokodelski Cenet Duo Veržej Spomladanski koncert OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Dom Kulture Ljutomer 90. letnica gasilcev Razkrižje Podelitev diplom - naša Slovenija 2018, Razkrižje SREJEM PRI ŽUPANJI, Dom kulture Ljutomer Zaključna proslava OŠ Razkrižje, Kulturni dom Razkrižje

Prejac Mojca

Šolska prireditev ob koncu šolskega leta OŠ Križevci Slavnostna seja ob 125 letnici PGD Pristava, Gasilski dom Pristava

Zadravec Julija

22.02.2018

Novak Simon

04.03.2018

Unuk Medeja 08.03.2018 Novak Simon Matjašič Hermina

11.03.2018

Györek Mihael

12.03.2018

Unuk Medeja

20.03.2018

Novak Simon

21.03.2018

več učiteljev 23.03.2018 Unuk Medeja 23.03.2018 Matjašič Hermina Slejko Darja

11.04.2018 Unuk Medeja Unuk Medeja

ČAROBNI DECEMBER KUD KRIŽEVCI, Kulturni dom Križevci Dan čebelarjev Murska Sobota, BTC 11. revija klasično baletnih šol in društev RS, Semič

Hermina M., Janez M. Julija Z., Simon K., Ana G.

REVIJA GŠ ŠTAJERSKE, KOROŠKE IN POMURJA, Konservatorij za glasbo in balet Maribor

Simon N., Darja S., Simon K., Julija Z.

NASTOP TEKMOVALCEV TEMSIG - GŠ M. SOBOTA

Nastop za dedke in babice, OŠ Stročja vas Nastop učenk violine Konservatorija za glasbo in balet Maribor, dvorana šole Glasbeno literarna prireditev ob dnevu maternega jezika, Kulturni dom Razkrižje Spominska slovesnost ob 73. letnici streljanja talcev v Bučkovcih Dom kulture Mala Nedelja Kulturni dom Predoslje Kranj Koncert treh zborov Dom kulture Ljutomer Proslava ob materinskem dnevu, OŠ Razkrižje Koncert pred tekmovanjem, Glasbena šola Murska Sobota 10. razstava pirhov - center DUO Veržej Materinski dan, Dom kulture Ljutomer

22.02.2018

18.04.2018 18.04.2018 25.04.2018

Munda Janez

04.05.2018

Germ Ana 23.05.2018

02.06.2018 Samir Azzeh, Darja Slejko

Nastop tekmovalk, OŠ Križevci Miška si poišče nov dom, Kulturni dom Ljutomer

Matjašič Hermina

Miška si poišče nov dom (2. nastop), Kulturni dom Ljutomer Nastop ob Kulturnem prazniku OŠ Križevci Kulturni dogodek, Enoteka Ljutomer Predstavitev knjige, Splošna knjižnica Ljutomer

Matjašič Hermina, ostali učitelji

09.06.2018 18.06.2018 19.06.2018

Matjašič Hermina, ostali učitelji

22.06.2018

Azzeh Samir 05.07.2018

Budna Simon

31.08.2018

Unuk Medeja

11

RECITAL - LAURA SEČKAR in udeleženci 22. Parnasove poletne šole za violončelo v dvorani šole

Matjašič Hermina

Munda Janez

Hermina M., Vlasta V., Mojca P., Dejan R., Katja Ž, Matjašič Hermina Rek Romana Unuk Medeja Rek Romana Simon Budna, Mihael Györek Hojsak Antonio

Györek Mihael

Rek Romana Unuk Medeja Raj Dejan Budna Simon Novak Simon

Munda Janez Unuk Medeja Romana Rek, Janez Munda Žibrat Katja

Zelenjak Bojan

Azzeh Samir


KITARSKI ORKESTER umetniški vodja Mojca Prejac, prof. Ivezič Katarina, Kapun Rok, Melin Tim, Mesarič Lucija, Pušenjak Žan, Svetec Črtomir, Šmauc Benja, Torič Luka, Turnšek Tjaša, Žinko Jan;

18. 12. 2017 16. 4. 2018 16. 5. 2018 30. 5. 2018 7. 6. 2018

BOŽIČNI KONCERT, Dom kulture Ljutomer LETNI NASTOP UČENCEV - dislocirani oddelek Križevci Dan odprtih vrat ''GLASBENA TRŽNICA'' Glavni trg Ljutomer ''POZDRAV POMLADI'' Dom kulture Mala Nedelja Letni koncert »GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI«, Glavni trg Ljutomer

KITARSKI ORKESTER (Božični koncert, Dom kulture Ljutomer, 18. 12. 2017) Umetniški vodja: Mojca Prejac, prof.

GODALNI ORKESTER umetniški vodja Samir Azzeh, prof. Borovič Lara, Borovič Vita, Čirič Jakob, Fijavž Živa, Glavač Žanet, Horvat Ema, Horvat Nana, Pesrl Eva, Pihlar Vita, Štampar Neja;

18. 12. 2017 22. 3. 2018 20. 4. 2018 8. 5. 2018 14. in 15. 5. 2018 7. 6. 2018

BOŽIČNI KONCERT, Dom kulture Ljutomer 40. REVIJA JAVNIH GŠ POMURJA, Dom kulture Ljutomer REVIJA GODALNIH ORKESTROV ZSGŠ v Lendavi Pogreb bivšega ravnatelja GŠ Mirka Preloga Glasbena ura za osnovne šole '' Z GLASBO NI DOLGČAS'', Dom kulture Ljutomer Letni koncert »GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI«, Glavni trg Ljutomer

GODALNI ORKESTER '' Z GLASBO NI DOLGČAS'', Glasbena ura za osnovne šole ,Dom kulture Ljutomer Umetniški vodja: Samir Azzeh, prof.

12


HARMONIKARSKI ORKESTER dirigent Janez Munda, BA Cimerman Rok, Ivezič Ivana, Močnik Matej, Nemec Maja, Pevec Aljaž, Štajner Saša, Weis Ajda, Zabavnik Kaja;

18. 12. 2017 BOŽIČNI KONCERT, Dom kulture Ljutomer 16. 5. 2018 Dan odprtih vrat ''GLASBENA TRŽNICA'' Glavni trg Ljutomer 22. 5. 2018 LETNI NASTOP UČENCEV - dislocirani oddelek Razkrižje

HARMONIKARSKI ORKESTER (Božični koncert, 18. 12. 2017, Dom kulture Ljutomer) Umetniški vodja: Janez Munda, BA

PIHALNI ORKESTER dirigent Simon Novak, prof. Ahlin Jure, Balažič Aljaž, Belec Vita, Dolamič Nuša, Dunaj Žiga, Filipič Luka, Gregorinčič David, Habjanič Mirjam, Hip David, Horvat Maks, Kardinar Špela, Koprivnik Daša, Kozar Jaka, Krajnčan Črt, Kuhar Anja, Kuhar Iva, Kurbus Gina, Majcen Ana, Makoter Vita, Maučec Aljaž, Meško Zala, Meško Žan, Mladenovič Neja, Munda Maša, Novak Eva, Rozmarič Manca, Slavič Maj, Šilec Gal, Šömen Ana, Špur Monika, Štajner Miha, Šumak Val, Tomović Daniel, Tomović Dominik, Torič Žiga, Vaupotič Tia, Zakovšek Tea, Zanjkovič Matija, Zanjkovič Neža, Žuman Tejo;

18. 12. 2017 13. 4. 2018 7. 6. 2018 8. 6. 2018

BOŽIČNI KONCERT, Dom kulture Ljutomer REVIJA PIHALNIH ORKESTROV ZSGŠ - Šentjur pri Celju Letni koncert »GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI«, Glavni trg Ljutomer 15. PROMENADNI KONCERT PIHALNIH ORKESTROV, letni oder gledališke in koncertne dvorane v Lendavi

13


PIHALNI ORKESTER (Božični koncert, 18. 12. 2017, Dom kulture Ljutomer) Dirigent: Simon Novak, prof.;

MLADINSKI PEVSKI ZBOR zborovodkinja Romana Rek, prof. Cimerman Žan, Döring Raffaela, Fekonja Anja, Fekonja Kaja, Fijavž Živa, Gajser Tija, Ivezič Lana, Jureš Tija, Kolerič Tamara, Kozar Neja, Kraljič Maruša, Majcen Ana, Novak Lucija, Potočnik Ana, Požgan Fišinger Hana, Reihss Alen, Slekovec Lara, Svenšek Lara, Škrget Maša, Štampar Neja, Taškov Urška, Tigeli Tamara, Tomović Ana, Trstenjak Izabela, Vrbanjščak Betina, Žuman Daša;

18. 12. 2017 12. 3. 2018 21. 3. 2018 22. 3. 2018 3. 4. 2018 6. 4. 2018 7. 4. 2018 17. 4. 2018 7. 6. 2018 18. 6. 2018

BOŽIČNI KONCERT, Dom kulture Ljutomer POMLADNI KONCERT KiMD sv. Janeza Krstnika Ljutomer, Dom kulture Ljutomer POMLADNI KONCERT, dvorana GŠ Murska Sobota 40. REVIJA JAVNIH GŠ POMURJA, Dom kulture Ljutomer Nastop Mpz za starše, dvorana šole (generalka za tekmovanje v Veroni) XXIX CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE VERONA 2018 NASTOP ZLATIH NAGRAJENCEV V VERONI FESTIVAL OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV Ljutomer Letni koncert »GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI«, Glavni trg Ljutomer SPREJEM NAJBOLJŠIH UČENCEV PRI ŽUPANJI, Dom kulture Ljutomer

MLADINSKI PEVSKI ZBOR - XXIX CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO CORALE VERONA 2018, Zborovodkinja: Romana Rek prof. klavirska spremljava: Julija Zadravec, mag. prof., spremljava na tolkalih: Antonio Hojsak, prof., Simon Novak, prof.;

14


REVIJE – SREČANJA – GOSTOVANJA – KONCERTI SODELOVANJA Z GLASBENIMI IN OSNOVNIMI ŠOLAMI

REVIJA GŠ ŠTAJERSKE, KOROŠKE IN POMURJA Organizator: Konservatorij za glasbo in balet Maribor Kraj in čas: Maribor, 26. 1. 2018 Sodelujoči učenci solisti GŠ Ljutomer NASTOP TEKMOVALCEV JAVNIH GLASBENIH ŠOL POMURJA Organizator: GŠ Murska Sobota Kraj in čas: M. Sobota, dvorana šole, 29. 1. 2018, ob 18.00 Sodelujoči učenci tekmovanja Temsig 40. REVIJA JAVNI GLASBENIH ŠOL POMURJA Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer, Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 22. 3. 2018, ob 18. uri Sodelujoči učenci solisti GŠ Ljutomer BALETNA PREDSTAVA ''GOZDNE VILE« Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 16. 3. 2018, ob 18. uri – PREMIERA, 19. 3. 2018, ob 9.45 za GFML in OŠ Razkrižje, ter ob 18, uri ponovitev za izven. Sodelujoči učenci oddelka Ples

Fotografija za plakat baletne predstave ''GOZDNE VILE'', Mentorica: Ana Germ BA

1. abonmajski koncert: ANDREJ OFAK - kitara, BORUT MORI – harmonika Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole četrtek, 26. oktober 2017, ob 18.30 2. abonmajski koncert: 2. ABONMAJSKI KONCERT, ''S FLAVO NA POTEP'' Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole, 30. november 2017, ob 18. 30

15


3. abonmajski koncert: 11. KONCERT UČITELJEV GŠ LJUTOMER Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer, Kraj in čas: dvorana šole, 14. 12. 2017, ob 18.30 uri Sodelujoči učitelji šole

11. Koncert učiteljev GŠ LJUTOMER (dvorana šole, 14. 12. 2017)

BOŽIČNI KONCERT Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 23. 12. 2016, ob 18. uri Sodelujoči učenci oddelka za ples, Mpz, komorne skupine in orkestri šole 4. ABONMAJSKI KONCERT (Klarinetisti in ClariBand iz GŠ Kranj) dvorana šole ob 18.30 Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole, 18. 1. 2018, ob 18.30. uri Nastop tekmovalcev zasebne glasbene šole v samostanu sv. Petra in Pavla Ptuj Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole, 19. 1. 2018, ob 18. uri NASTOP ZA VRTCE »MIŠKA SI POIŠČE NOV DOM« Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 1. 2. 2018, ob 9.30 in 10.30 Sodelujoči učenci in učitelji GŠ Slavka Osterca Ljutomer 5. abonmajski koncert: TROBILNI KVINTET ''SAMBA'' Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole četrtek, 22. februar 2018, ob 18.30

16


5. abonmajski koncert: trobilni kvintet S.A.M.B.A., (dvorana šole četrtek, 22. 2. 2018 ob 18.30)

BALETNA PREDSTAVA ''GOZDNE VILE'' Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 16. 3. 2018, ob 18. uri – PREMIERA, 19. 3. 2018 ob 9.45 za GFML in OŠ Razkrižje, ponovitev za izven, ob 18. uri Sodelujoči učenci oddelka Ples

Baletna predstava »GOZDNE VILE'' - PREMIERA,( Dom kulture Ljutomer, 16. 3. 2018), mentorica: Ana Germ, BA

6. Abonmajski koncert, ANA POTOČNIK klavir, VANESSA HVALEC klavir, JAKOB KOROŠEC klavir, dijaki Konservatorija za glasbo in balet Maribor Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole, 26. 4. 2018, ob 18.30 40. REVIJA JAVNIH GŠ POMURJA Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 22. 3. 2018, ob 18. uri Sodelujoči učenci in učitelji javnih glasbenih šol Pomurja

17


LETNI NASTOP – dislocirani oddelek Križevci pri Ljutomeru Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Križevci, 16. 4. 2018, ob 18. uri Sodelujoči učenci dislociranega oddelka Križevci in drugi NASTOP UČENCEV GŠ SLOVENJ GRADEC IN GŠ LJUTOMER Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole, 25. 4. 2018, ob 17. uri Sodelujoči učenci in učitelji obeh šol LETNI NASTOP UČENCEV – dislocirani oddelek Veržej Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Veržej, 10. 5. 2018, ob 18. uri Sodelujoči učenci dislociranega oddelka Veržej in drugi DAN ODPRTIH VRAT '' GLASBENA TRŽNICA'' Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Glavni trg Ljutomer, . 16. 5. 2018, ob 17. uri Sodelujoči : glasbena pripravnica, komorne skupine in orkestri šole.

DAN ODPRTIH VRAT ''GLASBENA TRŽNICA'' – (16. maj 2018, ob 17. uri – Glavni trg Ljutomer), povezovalka programa v vlogi Pike Nogavičke: Hermina Matjašič, prof.

LETNI NASTOP UČENCEV– dislocirani oddelek Razkrižje Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Razkrižje, 22. 5. 2018, ob 18. uri Sodelujoči učenci dislociranega oddelka Razkrižje in drugi NASTOP UČENCEV OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole, 29. 5. 2018, ob 18. uri Sodelujoči učenci, ki zaključujejo šolanje KONCERT ''POZDRAV POMLADI'' Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Mala Nedelja, 30. 5. 2018, ob 18. uri Sodelujoči učenci kot solisti, komorne skupine

18


GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Glavni trg Ljutomer, 7. 6. 2018, ob 19.30 Sodelujoči komorne skupine, orkestri šole mladinski pevski zbor in oddelek za Ples

V šolskem letu 2017/2018 so osvojili priznanja Slavka Osterca naslednji učenci:

DOMINIK TOMOVIČ - pozavna Mentor: Simon Kramberger, prof. Korepetitor: Katja Žibrat, prof. ŽIGA DUNAJ - trobenta Mentor: Simon Novak, prof. Korepetitor: Julija Zadravec, mag. prof. NUŠA DOLAMIČ - rog Mentor: Stanislav Lašič, prof. Korepetitor: Julija Zadravec, mag. prof. LILI JERNIČ - kitara Mentor: Simon Budna AJDA WEIS - harmonika Mentor: Janez Munda, BA MLADINSKI PEVSKI ZBOR za skupinski dosežek Umetniški vodja: Romana Rek, prof. Priznanja podeljujemo vsem učencem, ki so dosegli zlato plaketo na državnem tekmovanju TEMSIG ali prvo mesto ali nagrado na mednarodnih tekmovanjih, Priznanja bodo učencem podeljena na Božičnem koncertu v decembru 2018.

V šolskem letu 2017/18 se je šola s svojimi učenci udeležila številnih glasbenih tekmovanj: 12. Mednarodno tekmovanje za nagrado Avsenik 2018, 21. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Ljubljane in Dolenjske, Mednarodno tekmovanje ''Davorin Jenko'' Beograd 2018, 47. tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije TEMSIG, 3. mednarodno srečanje harmonikarjev PANNONIACCORDION 2018 Murska Sobota, Canto Corale Verona 2018, 3. slovensko baletnem tekmovanju TUTU 2018 v SNG Maribor.

TEKMOVALEC 1.

2

DOMINIK TOMOVIĆ pozavna ŽIGA DUNAJ trobenta

TEKMOVANJE

REZULTAT

MEDNARODNO TEKMOVANJE DAVORIN JENKO BEOGRAD 2018, kategorija junir B MEDNARODNO TEKMOVANJE DAVORIN JENKO BEOGRAD 2018, kategorija A

19

MENTOR/ KOREPETITOR

1. MESTO

Mentor: Simon Kramberger, prof. Korepetitor: Julija Zadravec, prof.

1. MESTO

Mentor: Simon Novak, prof. Korepetitor: Julija Zadravec, prof.


3

4

5

NUŠA DOLAMIČ rog NANA HORVAT violončelo

ŽANET GLAVAČ violončelo

MEDNARODNO TEKMOVANJE DAVORIN JENKO BEOGRAD 2018, kategorija 1 A 21. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Ljubljane

Priznanje za uspešen prehod na državno tekmovanje

47. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije violončelo 1. C kategorija

SREBRNA PLAKETA

21. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Ljubljane

Priznanje za uspešen prehod na državno tekmovanje

47. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije violončelo 1. C kategorija 6

1. MESTO

Mentor: Stanislav Lašič, prof. Korepetitor: Julija Zadravec, prof. Mentor: Samir Azzeh, prof. Korepetitor: Darja Slejko, prof.

Mentor: Samir Azzeh, prof. Korepetitor: Darja Slejko, prof.

BRONASTA PLAKETA

LUCIJA DIVJAK violina

21. regijsko tekmovanje Dolenjske violina 1. A kategorija

PRIZNANJE ZA UDELEŽBO

Mentorica: Hermina Matjašič, prof. Korepetitor: Julija Zadravec, mag. prof.

LARA WEIS violina

21. regijsko tekmovanje Dolenjske violina 1. A kategorija

PRIZNANJE ZA UDELEŽBO

Mentorica: Hermina Matjašič, prof. Korepetitor: Julija Zadravec, mag. prof.

8

LILI JERIČ kitara

9

AMBROŽ PRAŠIČEK diatonična harmonika

Mednarodno tekmovanje Dnevi kitare Krško 2018 1. kategorija 12. MEDNARODNO TEKMOVANJE HARMONIKARJEV ZA NAGRADO AVSENIK 2018, diatonična harmonika kategorija B 13. mednarodno srečanje harmonikarjev PANNONIACCORDION 2018 Murska Sobota diatonična harmonika kategorija C 13. mednarodno srečanje harmonikarjev PANNONIACCORDION 2018 Murska Sobota kategorija narodno-zabavna glasba C XXIX Concorso Internazionale di Canto Corale Verona 2018 kategorija D1 TUTU 2018 3. slovensko baletno tekmovanje (SNG Maribor) kategorija II. rumena TUTU 2018 3. slovensko baletno tekmovanje (SNG Maribor) kategorija II. rumena

7

10

11.

12

13

AJDA WEIS harmonika

MLADINSKI PEVSKI ZBOR KATJA POŠTRAK balet

DAŠA KOPRIVNIK balet

ZLATO PRIZNANJE in 3. NAGRADA

Mentor: Simon Budna

Mentor: Dejan Raj SREBRNO PRIZNANJE

II. NAGRADA

Mentor: Janez Munda BA I. NAGRADA in 2. MESTO

Umetniški vodja: Romana Rek ZLATO PRIZNANJE Mentorica: Ana Germ BA 5. MESTO Mentorica: Ana Germ BA 10. mesto

Roditeljski sestanek za starše oddelkov: GODALA, KITARA, PIHALA, TROBILA-TOLKALA, KLAVIR, HARMONIKA, DIATONIČNA HARMONIKA, PLESNA PRIPRAVNICA-BALET je potekal v torek 12. septembra 2017. Zraven skupnega roditeljskega sestanka, so starši imeli možnost spremljati delo svojega otroka in učitelja na urah pouka instrumenta, na govorilnih urah, razrednih nastopih, ter javnih nastopih in drugih koncertih.

20


V tem šolskem letu smo za otroke v vrtcih pripravili glasbeno pravljico z naslovom ''MIŠKA SI POIŠČE NOV DOM''. PREDSTAVA četrtek, 1. 2. 2018, Dom kulture Ljutomer ob 9.30 VRTEC MALA NEDELJA Skupaj s spremljevalci: VRTEV CEZANJEVCI Skupaj s spremljevalci: VRTEC STROČJA VAS Skupaj s spremljevalci: VRTEC CVEN Skupaj s spremljevalci: VRTEC VERŽEJ Skupaj s spremljevalci: VRTEC RAZKRIŽJE Skupaj s spremljevalci: Vsi poslušalci: 205

58 24 46 11 40 26

II. PREDSTAVA ob 10.30 VRTEC LJUTOMER VRTEC KUNGOTA

Skupaj s spremljevalci: 104 Skupaj s spremljevalci: 102 Vsi poslušalci: 206

Za učence osnovnih šol smo v tem šolskem letu v Domu kulture Ljutomer pripravili glasbeno uro z naslovom »Z GLASBO NI DOLGČAS«. V predstavah so sodelovali učenci in učitelji trobil in godalni orkester šole. Predstavo je vodila in povezovala Hermina Matjašič. 1. PREDSTAVA: PONEDELJEK, 14. maj 2018, ob 9. uri OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER

Skupaj s spremljevalci: 291 Vsi poslušalci: 291

2. PREDSTAVA: PONEDELJEK, 14. maj 2018, ob 10.30. uri OŠ CVEN OŠ STROČJA VAS OŠ VERŽEJ OŠ CEZANJEVCI

Skupaj s spremljevalci: 40 Skupaj s spremljevalci: 108 Skupaj s spremljevalci: 55 Skupaj s spremljevalci: 80 Vsi poslušalci: 283

1. PREDSTAVA: TOREK, 15. maj 2018, ob 9. uri OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER OŠ RAZKRIŽJE

Skupaj s spremljevalci: 239 Skupaj s spremljevalci: 61 Vsi poslušalci: 300

2. PREDSTAVA: TOREK, 15. maj 2018, ob 10.30. uri OŠ STROČJA VAS OŠ CEZANJEVCI OŠ RAZKRIŽJE OŠ MALA NEDELJA

Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj

s spremljevalci: 99 s spremljevalci: 85 s spremljevalci: 48 s spremljevalci: 68

Vsi poslušalci: 273

21


Glasbena ura OŠ »Z GLASBO NI DOLGČAS« (Dom kulture Ljutomer, 14. in 15. 5. 2018), nastop: učenec trobente Žiga Dunaj in glavna igralka Hermina Matjašič, prof.;

Na nastopu učencev ob zaključku šolanja, se je predstavilo 26 učencev, ki so zaključili nižjo ali višjo stopnjo izobraževanja. Učencem smo čestitali za njihovo delo in trud pri učenju instrumenta ter jim za uspešen zaključek šolanja podelili diplome in praktične nagrade. Zahvala je veljala tudi vsem učiteljem, ki so s svojim strokovnim znanjem bogatili glasbeni razvoj učencev, ter jih vzpodbujali skozi celotno izobraževanje.

NASTOP UČENCEV OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA, (dvorana šole, 29. 5. 2018)

Učenka Raffaela Döring - klavir, mentorica Katja Žibrat, prof., je uspešno opravila sprejemni izpit na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru. 22


Povprečne ocene ob zaključku šolskega leta 2017/2018 po kategorijah: Kategorija

Št. ocen

Povprečna ocena

Individualni pouk (instrument)

189

4,37

Teorija (nauk o glasbi, solfeggio)

186

3,91

Skupinski pouk (orkestri, zbor, komorna igra)

56

4,71

Ples in balet

29

4,00

Skupaj:

460

4,20

Strokovni posvet »Status ravnatelja v delovni in šolski zakonodaji« Organizator: SINDIR, KGB Ljubljana Kraj in čas: Ljubljana, 25. 9. 2017 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič Aktiv ravnateljic in ravnateljev UE Ljutomer Organizator: OŠ Stročja vas Kraj in čas: Stročja vas, 5. 10. 2017 Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič 1. sestanek študijske skupine za trobila Organizator: ZRSŠ, KGB Maribor Kraj in čas: Maribor, 16. 10. 2017 Predavatelj: skupina Udeležba: Simon Kramberger 32. skupščina ZSGŠ Organizator: ZSGŠ Kraj in čas: Idrija-Cerkno, 19. – 20. 10. 2017 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič 1. sestanek študijske skupine za diatonično harmoniko Organizator: ZRSŠ, GŠ Laško-Radeče Kraj in čas: Laško, 25. 10. 2017 Predavatelj: skupina Udeležba: Dejan Raj XXVI. Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev OŠ Organizator: Šola za ravnatelje Kraj in čas: Portorož, 6. – 7. 11. 2017 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič »Uvod v Grades 4&5« Organizator: Royal Academy of Dance Kraj in čas: Kamnik, 9. – 11. 11. 2017 Predavatelj: Roberta Botti Udeležba: Ana Germ

23


Dvodnevni seminar klasične kitare Organizator: Kulturno društvo Antonio Torres Kraj in čas: Krško, 25. – 26. 11. 2017 Predavatelj: red. prof. Tomaž Rajterič, Vojko Vešligaj, prof. spec. Udeležba: Mojca Prejac, Simon Budna 3. sestanek Aktiva ravnateljic in ravnateljev javnih GŠ Pomurja Organizator: GŠ Murska Sobota Kraj in čas: Murska Sobota, 12. 12. 2017 Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič 17. tradicionalni seminar za harmoniko Organizator: HAR…FISA, Erika Udovič Kovačič s.p. Kraj in čas: Rimske Toplice, 18. – 20. 1. 2018 Predavatelj: prof. Slavko Magdić Udeležba: Janez Munda 3. državno srečanje Orffovih skupin glasbenih šol Slovenije Organizator: ZSGŠ, Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Maribor Kraj in čas: Maribor, 19. 1. 2018 Predavatelj: Udeležba: Katja Žibrat, Vlasta Vizjak Izobraževanje za področje javnega naročanja po 1. 4. 2018 Organizator: RIS Dvorec Rakičan Kraj in čas: Rakičan, 18. 4. 2018 Predavatelj: Miriam Ravnikar Šurk, Dean Starc Udeležba: Eva Štuhec Pedagoško delo na glasbeni šoli in umetniški gimnaziji Organizator: KGB Maribor Kraj in čas: Maribor, 24. 4. 2018 Predavatelj: prof. Branimir Slokar, prof. Peter Štuhec Udeležba: Simon Kramberger Aktiv ravnateljic in ravnateljev UE Ljutomer Organizator: OŠ Stročja vas Kraj in čas: Stročja vas, 11. 5. 2018 Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič 12. festival flavtistov Slovenije Organizator: GŠ Zagorje Kraj in čas: Zagorje ob Savi, 19. 5. 2018 Predavatelj: skupina Udeležba: Medeja Unuk

24


Skladno s sklepom 9. seje sveta zavoda z dne 22. 6. 2010, se je šolnina za celotno šolsko leto porazdelila na 9 mesecev. Mesečni prispevek staršev je tako znašal 27,78 € (250,00 € : 9 mesecev = 27,78 €). Če je obiskovalo glasbeno šolo več otrok iz iste družine ali je družina imela slab socialni status, je s pisno vlogo staršev na svet zavoda, bila možnost znižanja šolnine. Višina šolnine velja od 1. 9. 2008

- vpisnina/enkraten znesek - instrument in NGL/mesečno - instrument – brez nauka o glasbi - predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, instrument ali plesna pripravnica-balet kot stranski predmet - izposoja instrumenta/mesečno - plesna pripravnica – balet

10.00 € 27,78 € 25,14 € 19.91 €

7,00 € 27,78 €

GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI – SKUPINA POZAVN (7. junij 2018, ob 19.30 – Glavni trg Ljutomer), mentor: Simon Kramberger, prof.

V šolskem letu 2017/18 smo nabavili naslednja osnovna sredstva in drobni inventar: OSNOVNA SREDSTVA kitara Flavta SKUPAJ

DROBNI INVENTAR Grelec Magnetna tabla Uglaševalec in metronom Prenosni računalnik Stojalo za tubo Žaga vbodna SKUPAJ

vrednost 1 kom 2 kom

3.500,00 1.348,19 4.848,19

vrednost 1 kom 1 kom 1 kom 8 kom

142,49 279,00 31,35 3.878,40

1 kom 1 kom

69,00 59,99 4.460,23

25


Med šolskim letom uglašujemo klavirje in pianine, ter vzdržujemo obstoječe instrumente. Skozi šolsko leto smo nabavljali tudi notno, strokovno in zvočno literaturo.

V šolskem letu 2017/2018, zaradi prostorskih težav in statike zgradbe naše šole, nismo izvajali manjših investicij. Od septembra 2014 delujemo na začasni lokaciji na Prešernovi 17/a. V stavbi šole na Prešernovi 8, smo za nastope in koncerte uporabljali samo dvorano.

Z našim delom, tako z nastopi na različnih revijah in gostovanjih, kot tudi z dobrimi uspehi na vseh tekmovanjih, ki smo se jih udeležili z učenci, smo letni delovni načrt šole za šolsko leto 2017/2018 v celoti realizirali. V šolskem letu 2017/2018 smo že tretjo sezono izvajali koncerte pod imenom ŠOLSKI GLASBENI ABONMA. Sedem koncertov je obiskalo 415 naših učencev. V času zimskih počitnic, 26. 2. 2018, smo se zaposleni udeležili strokovnega izobraževanja mednarodno nagrajenega predavatelja Dejana Sotirova z naslovom NOVODOBNI UČITELJ. Predavanje nam je pomagalo razumeti zakaj so današnji otroci takšni kot so, kako razumemo izobraževanje in vzgojo, kaj so nas učili in zakaj je čas za »drugačno« podajanje informacij. Učenke baleta in učiteljica Ana Germ so si ogledale baletni predstavi La Sylphide: 14. 11. 2017 v SNG Maribor in Giselle: 20. 4. 2018 v SNG Maribor. Učiteljica baleta Ana Germ in učenke baleta od 4. do 6. razreda so se 25. in 26. 11. 2017, udeležile delavnice za balet v GŠ Gornja Radgona. 3. srečanja Orffovih skupin glasbenih šol Slovenije (Maribor) sta se 19. 1. 2018, udeležili učiteljici Vlasta Vizjak in Katja Žibrat Godalni kvartet po mentorstvom Hermine Matjašič je 1. 12. 2017, sodeloval na koncertu ansambla ZUPAN v kraju Westendorf – Tirolska (A). Učenci saksofona GŠSOL so se 20. 12. 2017 v GŠ M. Sobota, udeležili delavnice za saksofon – mentorji: komorna igra M. Györek in J. Dajčman, orkester saksofonov: V. Jocić. Ob koncu šolskega leta, 20. 6. 2018, smo učence, najbolj pridne obiskovalce koncertov, in učence tekmovalce v okviru GMU – projekt 2018 (Otroci z glasbo in motivacijo do uspeha) peljali na ogled opere ''Janko in Metka'' in Minimundus v Celovec. Zaradi opažanja posameznih razpok v zidovih pritličja in III. nadstropja, ter določenih strukturnih sprememb na zidovih objekta Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, se pouk od začetka septembra 2014 izvaja v nadomestnih prostorih na Prešernovi 17a. Prav tako se je uporabljala še naprej učilnica trobil v OŠ Cvetka Golarja, učilnica za pozavno in dvorana za plesno pripravnico ter balet v prostorih dvorane ŠIC, ter prostor za pouk tolkal in vaje pihalnega orkestra v prostorih Kulkište. V Šolski sklad smo v šolskem letu 2017/2018, s prispevki staršev na položnicah zbrali 1.712,33 EUR. Še naprej želimo, da se šola uveljavljanja v lokalnem, državnem in mednarodnem prostoru, zato iskrene čestitke vsem učiteljem, ki so dosegli dobre rezultate svojega pedagoškega dela pri pripravi učencev na razredne in javne nastope, revije, nastope na območnih, regijskih, državnih ter mednarodnih tekmovanjih. Uspehi našega dela nam dajejo motivacijo, da v prihodnosti delamo še bolje. Pogreb bivšega ravnatelja šole Mirka Preloga - 8. 5. 2018. Izgubili smo izjemnega človeka, promotorja prleške kulture in glasbene umetnosti. G. Mirko Prelog se je na ljutomerski glasbeni šoli zaposlil leta 1965, poučeval teorijo glasbe in harmoniko, ob tem pa vodil še harmonikarski orkester. Leta 1973 je prevzel vodenje glasbene šole. Mirko je bil osebnost z veliko začetnico. Znal je prisluhniti posamezniku, ga razumeti in mu pomagati. Deloval je zelo povezovalno in ustvarjalno. Z njegovim bogatim delom nam je vsem dal vedeti, da glasbeno kulturo v osrčju Prlekije moramo nadaljevati z takšno ljubeznijo, kot jo je pri njegovem delu izražal samo on. 26


Mirko Prelog je bil ravnatelj šole do leta 1990. Z velikim spoštovanjem bomo ohranjali spomin na g. Mirka Preloga in njegovo delo. Na pogrebu je sodeloval godalni orkester naše šole.

Trudimo se in skrbno negujemo kakovostne odnose, ter ustvarjamo pozitivno organizacijsko klimo in kulturo, s katero se izboljšujejo in razvijajo dosežki učencev in učiteljev. Skozi naše delo krepimo prepričanje o pomembnosti urejenega delovnega okolja in zdravih medsebojnih odnosih. Postavljamo si realno dosegljive cilje, zato med zaposlenimi vzpodbujamo pomoč in sodelovanje med delavci. Skupaj smo ob nekaterih rojstnih dnevih zaposlenih, prednovoletnem srečanju, strokovni ekskurziji kolektiva, ter na družabnem srečanju zaposlenih v javnih GŠ Pomurja.

STROKOVNA EKSKURZIJA KOLEKTIVA – GŠ SEŽANA 27. in 28. Junij 2018 (fotografija v dvorani GŠ Sežana skupaj z ravnateljem šole g Ivom Bašićem)

V šolskem letu 2017/2018 smo izdali :             

Poročilo o delu za šolsko leto 2016/2017-19, Publikacijo za šolsko leto 2017/2018, Zloženka za VPIS v šolsko leto 2018/2019, DVD – 90-LETNICA GLASBENE ŠOLE SLAVKA OSTERCA LJUTOMER DVD - 1. abonmajski koncert, Andrej Ofak – kitara, Borut Mori - harmonika, DVD - 2. abonmajski koncert, S FLAVTO NA POTEP (Konservatorij za glasbo in balet Maribor), DVD - 3. abonmajski koncert, KONCERT UČITELJEV GŠ LJUTOMER, DVD - Božični koncert, DVD - 4. abonmajski koncert, Klarinetisti in Clariband (GŠ Kranj), DVD - glasbena ura za vrtce, ''MIŠKA SI POIŠČE NOV DOM'', DVD - 5. abonmajski koncert, S.A.M.B.A. – trobilni kvintet DVD - Baletna predstava ''GOZDNE VILE'', DVD – 40. Revija javnih glasbenih šol Pomurja

27


   

DVD - 6. abonmajski koncert, A. Potočnik – klavir, V. Hvalec – klavir, J. Korošec – klavir (Konservatorij za glasbo in balet Maribor) DVD - ''Z GLASBO NI DOLGČAS'' – glasbena ura za osnovne šole, DVD - Nastop učencev ob zaključku šolanja, DVD – LETNI KONCERT ''GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI'' – Glavni trg Ljutomer.

NASTOP UČENCEV GŠ SLOVENJ GRADEC IN GŠ LJUTOMER (dvorana šole 25. 4. 2018, ob 17. uri)

REVIJA PIHALNIH ORKESTROV ZSGŠ, (Šentjur pri Celju 14. 4. 2018, umetniški vodja: Simon Novak, prof.)

28


PLAKAT ZA BALETNO PREDSTAVO »GOZDNE VILE«

29

Profile for casopis gsljutomer

POROČILO O DELU 2017/18  

POROČILO O DELU 2017/18  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded