__MAIN_TEXT__

Page 1


VSEBINA: Uvod

3

Statistični podatki za šolsko leto 2014-15

4

Število učencev po instrumentih in razredih

4

Učiteljski zbor

5

Nastopi

6

Orkestri in komorne skupine

6

Razredni nastopi

7

Javni nastopi v organizaciji glasbene šole

7

Javni nastopi v sodelovanju z drugimi________________________________________________8 Zasedba in nastopi orkestrov, ter MPZ

GlasbenašolaSlavkaOstercaLjutomer Prešernovaulica008,9240 Ljutomer tel.:02/585 1530,585 1532 fax:02/585 1533 www.g-sosterca.ms.edus.si Zbralinuredil: StanislavLašič, ravnatelj

9

Revije-srečanja-gostovanja - koncerti

11

Organizacija in soorganizacija koncertov

12

Udeležba učencev na tekmovanjih

13

Uspehi naših učencev

14

Sodelovanje s starši

16

Nastopi za OŠ in vrtce, ter glasbene delavnice v vrtcih

16

Strokovno izpopolnjevanje

18

Denarni prispevki za šolanje

20

Drobni inventar in osnovna sredstva,

20-21

Investicije

21

Novice

21

Družabna srečanja , razno

22

Ljutomer, september 2015

Fotografije

23-24


Rezultati tekmovanj v šolskem letu 2014/15 posebej državnega in mednarodnega, so edinstveni, saj smo na državnem tekmovanju v disciplini violina v kategoriji 1. a in 1. b, dosegli zlati plaketi. Prav tako na mednarodnem tekmovanju pihalcev v Požarevcu v disciplini flavta zlato plaketo. Tako naša šola stopa v sam vrh po kvaliteti v slovenskem in tudi mednarodnem prostoru, zato iskrene čestitke vsem učencem in tudi učiteljem, ter korepetitorjem, ki so vložili veliko truda in dodatnega dela za uspeh učenca. Z učitelji naše šole in glasbene šole Užice smo v tem šolskem letu v Užicah izvedli skupni nastop. Sodelovali smo tudi z občino Mursko Središče na njihovem prazniku »Dan mesta«. Najbolj odmevna projekta sta bila baletna predstava KNJIGA PRAVLJIC in koncert GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI na Glavnem trgu Ljutomer. Čestitke učencem in učiteljem za skupno angažiranje in medsebojno sodelovanje pri vseh aktivnostih in nastopih. Prav slednje nam je dalo v tem letu toliko dobrih nastopov in rezultatov dela. V začetku julija smo bili tudi organizator 7. poletne šole za klavir, pod vodstvom Vladimirja Mlinarića, profesorja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Ocenjujem, da smo v tem šolskem letu bili zelo aktivni tako na nastopih v organizaciji GŠ, kot tudi sodelovanja z drugimi. Pomen našega dela je vsekakor tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo. Prav v tem segmentu je v tem šolskem letu bil dosežen veliki napredek. Glede na čas se zavedamo, da je našo šolo in dejavnost potrebno čim bolj reklamirati in širši skupnosti pokazati naše delo, ter pomen GŠ. S takšnim načinom dela, bomo nadaljevati tudi v prihodnje. Podrobne informacije, o aktivnostih in dosežkih, lahko preberete v nadaljevanju Poročila o delu v šolskem letu 2014/15.

Spoštovani, pred vami je Poročilo o delu za šolsko leto 2014/15, s katerim vam želimo približati najpomembnejše informacije in vse aktivnosti, ki smo jih izvajali v tem šolskem letu. Obseg našega dela v šolskem letu 2014/2015 zaznamujemo s številnimi nastopi naših učencev. Evidentiranih je 115 nastopov v organizaciji glasbene šole ali v sodelovanju z drugimi, na katerih je sodelovalo 1356 učencev. Zraven nastopov iz razreda posameznega učitelja in osem javnih nastopov smo izvedli še letne nastope na dislociranih oddelkih v Križevcih, Veržeju in Razkrižju, Letni nastop šole, koncert »Pozdrav pomladi« v Mali Nedelji, ter odmeven koncert »Glasbena šola se predstavi« na Glavnem trgu v Ljutomeru. S svojimi učenci smo se udeležili Revije GŠ Štajerske in Pomurja v Mariboru, 37. Revije pomurskih javnih glasbenih šol v Lendavi in sodelovali s skupnim nastopom z GŠ Slovenj Gradec in Logatec. Z mladinskim pevskim zborom smo se udeležili Pevskega festivala otroških in mladinskih zborov v Domu kulture Ljutomer, ter sodelovali na Regijskem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov Štajerske in Pomurja v Pesnici pri Mariboru, ter dosegli srebrno priznanje. S kitarskim orkestrom smo se udeležili Revije kitarskih orkestrov Slovenije v Žalcu, in z mladinskim pihalnim orkestrom 12. Promenadnega koncerta pihalnih orkestrov na letnem odru gledališke in koncertne dvorane v Lendavi. Z učenci oddelka glasbene pripravnice in 1. razreda nauka o glasbi, smo se udeležili Orffomanije 2015, ki je bila v OŠ Makole. Prav tako smo se z našimi baletnimi plesalkami udeležili 9. revije klasično baletnih šol in društev v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah. Tudi to leto smo izvedli odmevno baletno predstavo »Knjiga pravljic«, ki so jo pripravili učenci in njihova mentorica našega oddelka za balet.

Stanislav Lašič, ravnatelj 3


Število vpisanih učencev po instrumentih in razredih v šolskem letu 2014/2015 RAZRED instrument

Klavir Violina Violončelo Kljunasta flavta Flavta Klarinet Saksofon Trobenta Rog Pozavna Druga konična trobila - eufonium Tolkala Kitara Harmonika Diat. harmonika Skupaj :

GLASBENA PRIPRAVNICA in 1. r NGL (Letni koncert šole, 14. 5. 2015, Dom kulture Ljutomer)Mentorica: Vlasta Vizjak, prof.;

Šolsko leto 2014/15 smo pričeli v ponedeljek, 1. septembra 2014. Na informativnem sestanku smo novince in starše seznanili s potekom glasbenega šolanja. Prvi šolski dan je bil namenjen razdelitvi urnika in predstavitvi učnega program za novo šolsko leto. V šolskem letu 2014/15 je obiskovalo glasbeno šolo skupaj 304 učencev, od tega 237 učencev (14.81 oddelka) na instrumentalnem pouku. Šolsko leto smo zaključili v sredo, 24. junija 2015 z razdelitvijo spričeval.

1.

10 4 2 7 4 4 2

7 2 1 2 7 5 2 1

3 1

3 3 2 45

Glasbena pripravnica: Plesna pripravnica 1: Plesna pripravnica 2: Plesna pripravnica 3: Balet 1 Balet 2 Balet 3 Balet 4, 5 balet 4 -2 VSI VPISANI UČENCI

4

2.

2 4 2 3 38

3.

4.

5.

6.

7.

8.

12 3 2

8 3 1

10 1 1

8 3 1

1 3

2

5 4

4 4 1 2

2 2 1 2

4 1 1 1

2

1

2

2 3 5 4 39

1 6 2

1 4 3 1 30

1 1 3

4 6 3 44

balet 5 - 5

29

1

1

2 1

1

7

5

skupaj

58 19 9 9 22 20 10 9 1 11 1 10 29 19 10 237

12 10 10 8 8 5 8 7 304


Dislocirani oddelki: Križevci Veržej Razkrižje

Rog, trobenta: Stanislav Lašič; Glasbena pripravnica : Vlasta Vizjak, prof. Plesna pripravnica-balet: Ana Germ, bakk. art.; Korepeticije: Darja Slejko, prof. Katja Žibrat, prof., Romana Rek, prof., Danijela Sabo, prof.;

48 učencev 25 učencev 18 učencev

Pouk na dislociranih oddelkih je potekal v prostorih osnovnih šol omenjenih občin.

Na podružnicah so poučevali: Križevci: Janez Munda, BA. Katja Žibrat, prof., Simon Novak, prof, Simon Kramberger, prof.; Andreja Klinc;

Oddelek za klavir: Romana Rek, prof., Danijela Sabo, prof., Katja Žibrat, prof., Darja Slejko, prof.) Oddelek za harmoniko: Janez Munda, bakk. art., Dejan Raj; Oddelek za godala: Andreja Klinc; Violončelo: Samir Azzeh, prof.; Oddelek za brenkala: Kitara: Mojca Prejac, prof., Simon Budna; Oddelek za pihala: Kljunasta Flavta: Simon Novak, prof., Stanislav Lašič; Flavta: Medeja Unuk, prof. Klarinet: Bojan Zelenjak, prof.; Saksofon: Mihael Györek, MA. Oddelek za tolkala: Antonio Hojsak, prof.; Nauk o glasbi: Vlasta Vizjak, prof,, Katja Žibrat, prof., Danijela Sabo, prof., Simon Novak, prof., Simon Kramberger, prof.; Oddelek za trobila: Trobenta, bariton: Simon Novak, prof.; Pozavna: Simon Kramberger, prof.;

Razkrižje: Danijela Sabo, prof.; Veržej: Darja Slejko, prof., Samir Azzeh, prof., Dejan Raj; Kadrovske spremembe: V šolskem letu 2014/15 ni bilo kadrovskih sprememb. Ravnatelj: Stanislav Lašič (4 pedagoške ure učne obveze); Administrativno-tehnično osebje: Poslovna sekretarka: Matejka Lebar - 100% obseg zaposlitve; Računovodkinja: Eva Štuhec - 50 % obseg zaposlitve; Hišnik(75%) – čistilec(25%): Danijel Blagovič; Čistilka: Darinka Sagaj (100 %);

5


ORKESTRI:  Godalni orkester: Samir Azzeh, prof.,  Harmonikarski orkester: Janez Munda, BA,  Mladinski pihalni orkester: Simon Novak, prof.  Kitarski orkester: Mojca Prejac, prof.  Mladinski pevski zbor: Romana Rek, prof. KOMORNE SKUPINE: • trio in kvartet flavt – mentorica Medeja Unuk, prof., • tolkalna skupina – mentor Antonio Hojsak, prof., • komorna skupina trobil – mentor Simon Novak, prof., • kvartet pozavn – mentor Simon Kramberger, prof.;

Odd. za ples: baletna predstava: KNJIGA PRAVLJIC - premiera, (Dom kulture Ljutomer, 17. 4. 2015)Mentorica: Ana Germ, BA;

V šolskem letu 2014/15 smo izvedli številne nastope v okviru šole in izven nje. Evidentiranih je 115 nastopov, na katerih je sodelovalo 1356 nastopajočih učencev. Vrsta nastopov

Razredni in javni nastopi v organizaciji glasbene šole Regionalne in republiške revije glasbenih šol Javni nastopi in koncerti v sodelovanju z drugimi, ter ostali nastopi baletne predstave SKUPAJ

Število nastopov

Število nastopajočih

77

1028

2

12

36

92

4

224 1356

115

KVARTET POZAVN (koncert: GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI, 9. 6. 2015, Glavni trg Ljutomer; Mentor: Simon Kramberger prof.)

6


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

22. 10. 2014 23. 10. 2014 24. 10. 2014 17. 11. 2014 26. 11. 2014 27. 11. 2014 3. 12. 2014 8. 12. 2014 9. 12. 2014 8. 12. 2013 17. 12. 2014 18. 12. 2014 22. 12. 2014 23. 12. 2014 23. 12. 2014 23. 11. 2014 19. 1. 2015 21. 1. 2015 28. 1. 2015 29. 1. 2015 12. 3. 2015

Razredni nastop - harmonika Razredni nastop - klavir Razredni nastop - kitara Razredni nastop - flavta Razredni nastop - klarinet Razredni nastop - klavir Razredni nastop - klavir Razredni nastop - klavir Razredni nastop - violončelo Razredni nastop - harmonika Razredni nastop - Baletne urice za starše Razredni nastop - Baletne urice za starše Razredni nastop - Igramo štiriročno Razredni nastop - Božična pravljica Razredni nastop - harmonika Razredni nastop - Praznični koncert violinistk Razredni nastop – diatonična harmonika Razredni nastop - kitara razredni nastop - saksofon Razredni nastop - klavir Razredni nastop – pozavna, tolkala

Janez Munda Katja Žibrat Simon Budna Medeja Unuk Bojan Zelenjak Romana Rek Darja Slejko Danijela Sabo Samir Azzeh Janez Munda Ana Germ Ana Germ Romana Rek Katja Žibrat Janez Munda Andreja Klinc Dejan Raj Prejac Mojca Györek Mihael Žibrat Katja

23. 24. 25.

24. 3. 2015 24. 3. 2015 26. 3. 2015

Razredni nastop - Pomladni nastop NGL Križevci Razredni nastop - kitara Razredni nastop – tekmovalci Panonskega festivala

26.

27. 3. 2015

27. 28.

30. 3. 2015 31. 3. 2015

Razredni nastop – harmonika, v Domu starejših občanov Ljutomer Razredni nastop – flavta, Večer komorne glasbe Razredni nastop - trobila

Žibrat Katja Simon Budna Danijela Sabo, Romana Rek Munda Janez

29. 30. 31. 32.

2. 4. 2015 10. 4. 2015 13. 4. 2015 15. 4. 2015 16. 4. 2015

33. 34. 35. 36. 37 38. 39.

27. 5. 2015 2. 6. 2015 3. 6. 2015 3. 6. 2015 3. 6. 2015 4. 6. 2015 11. 6. 2015

Razredni nastop - klarinet Razredni nastop - violina Razredni nastop - klavir Razredni nastop - violina (tekmovalke) Razredni nastop - klavir (tekmovalci med. tekmovanje Varaždin) razredni nastop - saksofon Razredni nastop - Baletne urice za starše Razredni nastop - klavir Razredni nastop - violončelo Razredni nastop - Baletne urice za starše Razredni nastop - Baletne urice za starše Razredni nastop - klavir

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Simon Kramberger, Antonio Hojsak

Medeja Unuk Simon Novak, Stanislav Lašič Zelenjak Bojan Klinc Andreja Sabo Danijela Klinc Andreja Danijela Sabo, Romana Rek Györek Mihael Ana Germ Darja Slejko Samir Azzeh Ana Germ Ana Germ Romana Rek

7

21. 10. 2014 18. 11. 2014 11. 12. 2014 16. 12. 2014 18. 12. 2014 20. 1. 2015 2. 2. 2015 6. 2. 2015 24. 2. 2015 6. 3. 2015 17. 3. 2014 26. 3. 2015 7. 4. 2015 16. 4. 2015 16. 4. 2015 17. 4. 2015 21. 4. 2015 23. 4. 2015 24. 4. 2015 25. 4. 2015 7. 5. 2015 12. 5. 2015 14. 5. 2015 19. 5. 2015 26. 5. 2015 28. 5. 2015 9. 6. 2015 18. 6. 2015 1. 7. 2015 6. 7. 2015

I. JAVNI NASTOP II. JAVNI NASTOP IX. KONCERT UČITELJEV III. JAVNI NASTOP BOŽIČNI KONCERT IV. JAVNI NASTOP GLASBENA URA ZA VRTCE NASTOP TEKMOVALCEV TEMSIG V. JAVNI NASTOP NASTOP TEKMOVALCEV TEMSIG VI. JAVNI NASTOP NASTOP TEKMOVALCEV PANONSKEGA FESTIVALA NASTOP TEKMOVALCEV KRŠKO 2015 Baletna predstava KNJIGA PRAVLJIC- nižja stopnja OŠ VIOLINISTKE USTVARJAJO GLASBO Baletna predstava: KNJIGA PRAVLJIC - PREMIERA VII. JAVNI NASTOP LETNI NASTOP DISLOCIRANEGA ODDELKA KRIŽEVCI Baletna predstava KNJIGA PRAVLJIC- višja stopnja OŠ Baletna predstava: KNJIGA PRAVLJIC - PONOVITEV LETNI NASTOP DISLOCIRANEGA ODDELKA RAZKIRŽJE LETNI NASTOP DISLOCIRANEGA ODDELKA VERŽEJ LETNI KONCERT ŠOLE NASTOP OB PREDSTAVITVI ŠOLE VIII. JAVNI NASTOP POZDRAV POMLADI - Mala Nedelja GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI (Glavni trg Ljutomer) NASTOP UČENCEV OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA KONCERT OB OTVORITVI 8. POLETNE KLAVIRSKE ŠOLE ZAKLJUČNI KONCERT UDELEŽENCEV 7. POLETNE ŠOLE


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

12. 9. 2014 18. 11. 2014 9. 10. 2014 9. 10. 2014 17. 10. 2014 24. 10. 2014 24. 10. 2014 24. 10. 2014 6. 11. 2014 25. 11. 2014 28. 11. 2014 5. 12. 2014 12. 12. 2014 16. 12. 2014 27. 12. 2014 27. 12. 2014 22. 1. 2015 29. 1. 2015 2. 2. 2015 3. 2. 2015 3. 2. 2015 6. 2. 2015 6. 2. 2015 8. 2. 2015 11. 2. 2015 2. 3. 2015 6. 3. 2015 25. 3. 2015 25. 3. 2015 27. 3. 2015 27. 3. 2015 27. 3. 2015 7. 4. 2015 8. 4. 2015

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

9. 4. 2015 15. 4. 2015 16. 4. 2015 18. 4. 2015 22. 4. 2015 23. 4. 2015 14. 5. 2015 22. 5. 2015 24. 5. 2015 29. 5. 2015 30. 5. 2015

PROSLAVA ob zaključku projekta energetske sanacije OŠ Križevci KONCERT UČITEJEV v Užicah TEDEN OTROKA v OŠ Mala Nedelja TEDEN OTROKA v vrtcu Veržej VEČER Z GOST- Zadružni dom Cven KOMEMORACIJA v Mali Nedelji KOMEMORACIJA v Ljutomeru KOMEMORACIJA v Križevcih OTVORITEV RAZSTAVE v galeriji Anton Trstenjak Ljutomer NASTOP - Splošna knjižnica Ljutomer NASTOP - Sprejem starejših občanov (dvorana ŠIC) NASTOP s PO Ljutomer (odd. Balet) Delavnica za Saksofon (GŠ Murska Sobota) NASTOP ob dnevu tujih jezikov na OŠ Stročja Vas NASTOP za starejše občane Mala Nedelja BOŽIČNI KONCERT - Veržej PRIREDITEV - ŠPORTNIK LETA 2014 NASTOP na OŠ Stročja vas NASTOP TEKMOVALCEV GŠ Murska Sobota NASTOP TEKMOVALCEV GŠ Murska Sobota PROSLAVA OB 70. letnici bitke pri ŽALIKOVIH Kulturni dom Križevci PROSLAVA ob kulturnem prazniku Veržej PROSLAVA OŠ ob kulturnem prazniku OŠ Mala Nedelja PROSLAVA OŠ ob kulturnem prazniku OŠ Križevci, Dom kulture Križevci NASTOP v galeriji Loterije Slovenija - Ljubljana KONCERT TEKMOVALCEV GŠ POMURJA - GŠ Gornja Radgona SPOMINSKA SLOVESNOST ob 70. letnici streljanja talcev pri Mali Nedelji PROSLAVA ob materinskem dnevu, telovadnica OŠ Mala Nedelja PROSLAVA ob materinskem dnevu, OŠ Ivana Cankarja 7. RAZSTAVA PIRHOV in velikonočnega ognja slovenskih pokrajin Veržej DOBRODELNI KONCERT OŠ Križevci PROSLAVA ob materinskem dnevu - Dom kulture Veržej NASTOP TEKMOVALCEV, dvorana šole KONCERT učencev GŠ Slovenj Gradec in GŠ Slavka Osterca Ljutomer, dvorana Huga Wolfa v Slovenj Gradcu 37. REVIJA JAVNIH GLASBENIH ŠOL POMURJA v Lendavi ZGODOVINSKI LISTI, Splošna knjižnica Ljutomer NASTOP učencev za Mednarodno tekmovanj Varaždin TEKMOVANJE Jaz imam pa goslice, Glasbena šola Murska Sobota SKUPNI NASTOP GŠ Logatec in GŠ Ljutomer, dvorana GŠ Logatec TEKMOVANJE drvenih duvača PožarevaC, Muzička škola Požarevac NASTOP - DAN MESTA ( občina Mursko Središće ) svečana seja NASTOP - 130 letnica šolstva na Razkrižju, Kulturni dom Razkrižje NASTOP - Teden ljubiteljske kulture, Dom kulture Križevc NASTOP- 10. obletnica bivalne enote DOM LUKAVCI (nastop v Križevcih) SLOVESNOST ob 16. občinskem prazniku Veržej

47. 48 49. 50.

7. 6. 2015 11. 6. 2015 15. 6. 2015 24. 6. 2015

NASTOP v Bunčanih SPREJEM PRI ŽUPANJI Poročna dvorana SPREJEM odličnih učencev občine Ormož, Grad Ormož PROSLAVA ob državnem prazniku, Dom kulture Ljutomer

RAZREDNI NASTOP – harmonika, učenci iz razreda Janeza Munde, BA (Dom starejših občanov Ljutomer, 27. 4. 2015)

8


KITARSKI ORKESTER, umetniški vodja Mojca Prejac, prof.;

GODALNI ORKESTER, umetniški vodja Samir Azzeh, prof.;

Aljaž Jurič, Maja Štebih, Ula Filipič, Andraž Lah, Nina Klement, Dominik Černjavič, Ula Mihalič, Nuša Krajnčan, Žiga Žnidarič, Urška Filipič;Tinkara Kosi, Miha Fekonja, Dejan Turnšek, Brina Stajnko, Zala Čuk;

Lara Kosi, Ana Rajh (Križevci), Eva Pesrl, Petra Kaučič, Nikita Bogdan, Rajh Ana (Ljutomer) Lara Borovič, Štampar Neja, Nana Horvat, Maruša Kupljen Vaupotič, Živa Šilak;

18. 12. 2014 18. 4. 2015 14. 5. 2015 9. 6. 2015

18. 12. 2013 22. 4. 2015

Božični koncert, Dom kulture Ljutomer Srečanje kitarskih orkestrov Slovenije (Žalec) Letni nastop šole, Dom kulture Ljutomer Koncert »Glasbena šola se predstavi« Glavni trg Ljutomer

14. 5. 2015 9. 6. 2015 24. 6. 2015

KITARSKI ORKESTER, (Letni koncert šole, Dom kulture Ljutomer, 14. 5. 2015) Umetniški vodja : Mojca Prejac, prof.;

Božični koncert, Dom kulture Ljutomer Koncert v Logatcu - GŠ Logatec in GŠ Slavka Osterca Ljutomer Letni nastop šole, Dom kulture Ljutomer Koncert »Glasbena šola se predstavi« Glavni trg Ljutomer Proslava ob dnevu državnosti, Dom kulture Ljutomer

GODALNI ORKESTER, (Letni koncert šole, Dom kulture Ljutomer 14. 5. 2015) Umetniški vodja: Samir Azzeh, prof.;

9


MLADINSKI PIHALNI ORKESTER, dirigent Simon Novak, prof.

HARMONIKARSKI ORKESTER, dirigent Janez Munda, BA

Antonija Kosi, Urška Borko, Cirila Štabuc, Kristina Žižek, Ana Marija Divjak, Anja Fekonja, Zoja Filipič, Ana Nemec, Saša Polanič, Minea Rudolf, Rene Škrjanec, Nina Kosi, Florjan Žižek, Ajda Ivezič, Zala Svetec, Brina Godec, Niko, Mladenovič, Žan Meško, Tina Sovič, Kristjan Hanžekovič, Neža Zajnkovič, Žiga Žnidarič, Katja Poštrak, Aleks Rakuša, Larisa Srša, Žan Žuman, Krištof Bohanec, Maj Prelog, Mia Belak, Luka Filipič, Monika Heric, Jure Rudolf, Miha Rudolf, Jaka Žunič;

Stela Križanič, Matic Majerič, Niko Ozmec, Darko Sever, Ajda Weis, Žan Borko, Timoteja Koroša, Miha Lubi, Špela Zavratnik, Domen Ritonja Kralj;

12. 5. 2015 14. 5. 2015

Letni nastop dislociranega oddelka Veržej Letni nastop šole, Dom kulture Ljutomer

9. 6. 2015

Koncert »Glasbena šola se predstavi« Glavni trg Ljutomer

18. 12. 2014 8. 5. 2015 14. 5. 2015 9. 6. 2015

Božični koncert, Dom kulture Ljutomer 12. Promenadni koncert pihalnih orkestrov -Lendava Letni nastop šole, Dom kulture Ljutomer Koncert »Glasbena šola se predstavi« Glavni trg Ljutomer

MLADINSKI PIHALNI ORKESTER (Letni koncert šole 14. 5. 2015, Dom kulture Ljutomer) Dirigent: Simon Novak, prof.;

HARMONIKARSKI ORKESTER (Letni koncert šole, 14. 5. 2015, Dom kulture Ljutomer) Dirigent: Janez Munda, BA;

10


MLADINSKI PEVSKI ZBOR, zborovodkinja Romana Rek, prof. SODELOVANJE Z GLASBENIMI ŠOLAMI

Klara Rubin, Maša Rubin, Anja Pušenjak, Živa Gajser, Tia Gajser, Tamara Tigeli, Antonija Kosi, Daša Žuman, Vanessa Vočanec, Anja Fekonja, Miha Fekonja, Brina Stajnko, Ana Potočnik, Neja Kolar, Ana Lebar, Eva Drakovič, Asja Hozjan, Živa Fijavž, Neja Štampar, Lara Slekovec, Žan Pušenjak, Hana Požgan Fišinger, Gaja Žibrat, Žanet Glavač;

18. 12. 2014 14. 4. 2015 23. 5. 2015 14. 5. 2015 6. 6. 2015 9. 6. 2015

KONCERT UČITELJEV GŠ UŽICE IN GŠ LJUTOMER Organizator: GŠ Užice Kraj in čas: Užice, 3. 10. 2014 Sodelujoči učitelji: Darja Slejko, Mojca Prejac, Medeja Unuk, Bojan Zelenjak, Simon Novak, Stanislav Lašič;

Božični koncert, Dom Kulture Ljutomer 68. Pevski festival – območno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov, Dom kulture Ljutomer Regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov Štajerske in Pomurja - Pesnica Letni koncert šole, Dom kulture Ljutomer Nastop ob 70. Letnici Vrtca Ljutomer ( Dvorana ŠIC) Koncert »Glasbena šola se predstavi« Glavni trg Ljutomer

REVIJA GŠ ŠTAJERSKE, KOROŠKE IN POMURJA Organizator: Konservatorij za glasbo in balet Maribor Kraj in čas: Maribor, 16. 1. 2015 Sodelujoči učenci solisti GŠ Ljutomer; 9. REVIJA KLASIČNO BALETNIH ŠOL IN DRUŠTEV RS Organizator: DBUS (Društvo baletnih umetnikov Slovenije) Kraj in čas: Jesenice, 16. 5. 2015 Sodelujoči: Balet 3. razred: Valček – Suita iz Pepelke (koreografija: Ana Germ); NASTOP TEKMOVALCEV JAVNIH GLASBENIH ŠOL POMURJA Organizator: GŠ Murska Sobota Kraj in čas: M. Sobota, dvorana šole, 2 2. 2015, ob 18. Uri Sodelujoči učenci tekmovalci; KONCERT TEKMOVALCEV POMURSKIH JAVNIH GLASBENIH ŠOL Organizator: GŠ Murska Sobota Kraj in čas: Murska Sobota, dvorana šole, 3. 2. 2015, ob 18.30 uri Sodelujoči učenci tekmovalci; KONCERT TEKMOVALCEV JAVNIH GLASBENIH ŠOL POMURJA Organizator: GŠ Gornja Radgona Kraj in čas: G. Radgona, dvorana šole, 2. 3. 2015, ob 18. uri Sodelujoči učenci tekmovanja Temsig; Sodelujoči učenci tekmovalci;

MLADINSKI PEVSKI ZBOR (Letni koncert šole, Dom kulture Ljutomer), 14. 5. 2015; Zborovodkinja: Romana Rek prof.;

11


SKUPNI KONCERT GŠ LOGATEC IN GŠ LJUTOMER Organizator: GŠ Logatec Kraj in čas: Logatec, dvorana šole, 22. 4. 2015, ob 18.30 uri Sodelujoči učenci solisti in godalni orkester GŠ Ljutomer;

Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Ljutomer, dvorana šole, 6. 3. 2015, ob 18. uri Sodelujoči učenci tekmovanja Temsig; KARITAS – PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU Organizator: Karitas Ljutomer Kraj in čas: Ljutomer, Dom kulture Ljutomer, 20. 3. 2015, ob 19. uri Sodelujoči učenki Baleta: Nuša Krajnčan, Rebeka Kerčmar;

KONCERT PRVONAGRAJENCEV 6. Festivala mladih violinistov Organizator: GŠ Murska Sobota Kraj in čas: M. Sobota, dvorana šole, 18. 4. 2015, ob 18.30 uri Sodelujoči učenci GŠ Ljutomer, tekmovalci 6. Festivala mladih violinistov

NASTOP TEKMOVALCEV GŠ SLAVKA OSTERCA LJUTOMER Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Ljutomer, dvorana šole, 7. 4. 2015, ob 18. uri Sodelujoči učenci mednarodnih tekmovanj;

NASTOP UČENCEV GŠ SLOVENJ GRADEC IN GŠ SLAVKA OSTERCA LJUTOMER Dvorana muzeja Huga Wolfa, 8. 4. 2015, ob 17. uri; 37. REVIJA JAVNI GLASBENIH ŠOL POMURJA Organizator: GŠ Lendava, Kraj in čas: Koncertna dvorana Lendava, 10. 4. 2014, ob 18. uri; Sodelujoči učenci solisti GŠ Ljutomer;

BALETNA PREDSTAVA ''KNJIGA PRAVLJIC'' Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 16. 4. 2015, ob 18. uri – za OŠ nižja stopnja, 17. 4. 2015 – PREMIERA, 24. 4. 2015 – OŠ višja stopnja, 25. 4. 2015, ob 18. uri – ponovitev baletne predstave.

12. PROMENADNI KONCERT PIHALNIH ORKESTROV Organizator: GŠ Lendava Kraj in čas: Letni oder gledališke in koncertne dvorane v Lendavi, 8. 5. 2015, ob 17. uri; Sodelujoči Mladinski pihalni orkester GŠ Ljutomer;

POZDRAV POMLADI – nastop učencev GŠ Slavka Osterca Ljutomer v Mali Nedelji, Dom kulture Mala Nedelja, 28. 5. 2015, ob 18. uri; KLAVIRSKI RECITAL TADEJA MESARIČ Dvorana šole, 5. 6. 2015, ob 18. uri; GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI Nastop komornih skupin, orkestrov šole in oddelka za Ples, Glavni trg Ljutomer, 09. 6. 2015, ob 19.30

IX. KONCERT UČITELJEV Dvorana šole, 11. 12. 2014, ob 19 uri;

NASTOP UČENCEV OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA Dvorana šole, 18. 6. 2015, ob 18. uri:

BOŽIČNI KONCERT Dvorana šole, 18. 12. 2014, ob 18. uri;

ZAKLJUČNI KONCERT VII. POLETNE ŠOLE ZA KLAVIR Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Ljutomer, dvorana šole 6. 7. 2015, ob 17. uri; Sodelujoči učenci udeleženci poletne šole.

ŠPORTNIK LETA 2014 Organizator: Šim Ljutomer Kraj in čas: Ljutomer, 22. 1. 2015 NASTOP TEKMOVALCEV GŠ SLAVKA OSTERCA LJUTOMER

12


V šolskem letu 2014/2015, so bili dobitniki priznanja Slavka Osterca učenci: ŽIVA JURIČ – violina, mentor: Andreja Klinc, PETRA KAUČIČ – violina, mentor: Anderja Klinc, CIRILA ŠTABUC – flavta, mentor: Medeja Unuk, prof., MATIC MAJERIČ – harmonika, mentor: Janez Munda, BA; Priznanja podeljujemo vsem učencem, ki so dosegli zlato plaketo na državnem tekmovanju TEMSIG, ali prvo mesto ali nagrado na mednarodnih tekmovanjih. 11. Mednarodno srečanje harmonikarjev 2015 v Beltincih, je potekalo po Letnem koncertu šole, zato bo priznanje Maticu Majeriču podeljeno naknadno.

BOŽIČNI KONCERT ,Odd. za ples: Nuša Krajnčan (Dom kulture Ljutomer, 18. 12. 2014) Mentorica: Ana Germ, BA;

V šolskem letu 2014/15 se je šola s svojimi učenci udeležila številnih glasbenih tekmovanj. Tako smo sodelovali na: 2. Panonskem festivalu mladih pianistov v M. Soboti, 6. Festivalu mladih violinistov v M. Soboti »Jaz imam pa goslice«, 18. regijskem tekmovanju Štajerske in Pomurja, ter Primorske, 44. državnem tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije (TEMSIG), 11. Mednarodnem srečanju harmonikarjev v Beltincih, Mednarodnem tekmovanju Dnevi kitare v Krškem 2015, Mednarodnem tekmovanju za veliko nagrado »Avsenik« v Begunjah, Mednarodnem tekmovanje pianistov »MEMORIJAL JURICA MURAI«VARAŽDIN, ter XII. Mednarodnem tekmovanju pihalcev v Požarevcu. Dobitniki priznanj Slavka Osterca za šolsko leto 2015/16 (Letni koncert šole,14. 5. 2015, Dom kulture Ljutomer)

13


Uspehi naših učencev: TEKMOVALEC/ MENTOR/ KOREPETITOR

1.

Ambrož Prašiček, diat. harmonika Mentor: Dejan Raj

KAT.

Diat. harmonika

A kat. glasba S.in V. Avsenika

2.

3.

4.

Nuša Krajnčan, balet Mentorica: Ana Germ

Plesalke1. b kat.

Rebeka Kerčmar, balet Mentorica: Ana Germ

Plesalke1. b kat.

Živa Jurič, violina Mentor: Andreja Klinc Korepetitor: Darja Slejko, prof.

kat.: 1.a

TEKMOVANJE

9. MEDNARODNO TEKMOVANJE HARMONIKARJEV ZA NAGRADO AVSENIK, BEGUNJE 11. MEDNARODNO SREČANJE HARMONIKARJEV BELTINCI 12. REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH BALETNIH PLESALCEV ŠTAJERSKE IN POMURJA 12. REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH BALETNIH PLESALCEV ŠTAJERSKE IN POMURJA 18. REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV ŠTAJERSKE IN POMURJA 44. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE - TEMSIG

kat.: III.

6. FESTIVAL MLADIH VIOLINISTOV«JAZ IMAM PA GOSLICE« Murska Sobota

DOSEŽEN REZULTAT

5.

Bronasto priznanje

Petra Kaučič, violina Mentor: Andreja Klinc Korepetitor: Darja Slejko, prof.

kat.: 1.b

II. Nagrada

Kat.:V.

Srebrno priznanje 6. II. Nagrada 7. Zlato priznanje 8. ZLATA PLAKETA in 2. NAGRADA, ter Posebno priznanje žirije za najboljšo izvedbo obvezne skladbe

9.

Zlato priznanje 10.

14

Lucija Divjak, violina Mentor: Andreja Klinc Korepetitor: Romana Rek, prof. Eva Androjna, violina Mentor: Andreja Klinc Korepetitor: Romana Rek, prof. Lara Borovič, violina Mentor: Andreja Klinc Korepetitor: Romana Rek, prof. Nana Horvat, violončelo Mentor: Samir Azzeh, prof Korepetitor: Darja Slejko, prof.

Kat.:I.

Staša Poštrak, violončelo Mentor: Samir Azzeh, prof Korepetitor: Darja Slejko, prof.

kat.:2. a

Kat.:II.

Kat.:IV.

kat.: 1.b

18. REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV ŠTAJERSKE IN POMURJA

Zlato priznanje

44. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE - TEMSIG

ZLATA PLAKETA in 2. NAGRADA,

6. FESTIVAL MLADIH VIOLINISTOV«JAZ IMAM PA GOSLICE« Murska Sobota 6. FESTIVAL MLADIH VIOLINISTOV«JAZ IMAM PA GOSLICE« Murska Sobota 6. FESTIVAL MLADIH VIOLINISTOV«JAZ IMAM PA GOSLICE« Murska Sobota 6. FESTIVAL MLADIH VIOLINISTOV«JAZ IMAM PA GOSLICE« Murska Sobota 18. REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV ŠTAJERSKE IN POMURJA 44. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE - TEMSIG 18. REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV PRIMORSKE

ter Posebno priznanje žirije za najboljšo izvedbo obvezne skladbe

Zlato priznanje

Zlato priznanje

Zlato priznanje

Srebrno priznanje

Zlato priznanje

SREBRNA PLAKETA

Srebrno priznanje


11.

12.

Jan Rajh, klavir Mentor: Danijela Sabo, prof.

B kat.

Samo Markovič, klavir Mentor: Romana Rek, prof.

C kat.

Ana Potočnik, klavir Mentor: Danijela Sabo, prof.

E kat.

Petra Ivančič, klavir Mentor: Romana Rek, prof.

E kat.

Luka Torič, kitara Mentor: Simon Budna Aljaž Jurič, kitara Mentor: Mojca Prejac, prof. Ula Filipič, kitara Mentor: Mojca Prejac, prof.

solo 2. kat.

2. PANONSKI FESTIVAL PIANISTOV MURSKA SOBOTA 2. PANONSKI FESTIVAL PIANISTOV MURSKA SOBOTA MEDNARODNO TEKMOVANJE PIANISTOV »MEMORIJAL JURICA MURAI« VARAŽDIN 2. PANONSKI FESTIVAL PIANISTOV MURSKA SOBOTA 2. PANONSKI FESTIVAL PIANISTOV MURSKA SOBOTA MEDNARODNO TEKMOVANJE PIANISTOV »MEMORIJAL JURICA MURAI« VARAŽDIN DNEVI KITARE KRŠKO 2015

Alen Reihss, klavir Mentor: Danijela Sabo, prof.

C kat.

solo 2. kat.

DNEVI KITARE KRŠKO 2015

solo 4. kat.

DNEVI KITARE KRŠKO 2015

B kat.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. Srebrna nagrada Bronasta nagrada

20.

21. III. Nagrada 22. Bronasta nagrada

Cirila Štabuc, flavta Mentor: Medeja Unuk, prof. Korepetitor: Darja Slejko, prof. Matic Majerič, harmonika, Mentor: Janez Munda, BA Domen Ritonja Kralj, harmonika, Mentor: Janez Munda, BA MLADINSKI PEVSKI ZBOR Umetniški vodja: Romana Rek, prof.

2. kat.

A kat.

Zabavna glasba – Kat.: A

XII. COMPETITION OF WOODWINDS – POŽAREVAC 2015

MEDNARODNO SREČANJE HARMONIKARJEV 2015 V BELTINCIH MEDNARODNO SREČANJE HARMONIKARJEV 2015 V BELTINCIH REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 2015

I. NAGRADA in III. MESTO

I. NAGRADA in I. MESTO

I. NAGRADA in I. MESTO

Srebrno priznanje

Bronasta nagrada

Priznanje

Srebrno priznanje Srebrno priznanje Srebrno priznanje

NANA HORVAT– violončelo, 18. Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja (Konservatorij Maribor, 11. 2. 2015, korepetitor: Darja Slejko, prof., mentor: Samir Azzeh, prof.)

15


Za višjo stopnjo smo izvedli eno predstavo, 24. 4. 2015. I.

Roditeljski sestanki po oddelkih: 8. 9. 2014 - sestanek staršev- odd. GODALA, KITARA, 9. 9. 2014 - sestanek staršev- odd. PIHALA, TROBILA-TOLKALA, 10. 9. 2014 - sestanek staršev – odd. KLAVIR, HARMONIKA, DIATONIČNA HARMONIKA, PLESNA PRIPRAVNICA-BALET. Zraven skupnih roditeljskih sestankov, so starši imeli možnost spremljati delo svojega otroka in učitelja na urah pouka instrumenta, na razrednih nastopih, na govorilnih urah, ter javnih nastopih in drugih koncertih.

PREDSTAVA ob 9.00

OŠ IVAN CANKAR LJUTOMER OŠ STROČJA VAS OŠ CEZANJEVCI OŠ RAZKRIŽJE

Skupaj s spremljevalci: 132 Skupaj s spremljevalci: 69 Skupaj s spremljevalci: 67 Skupaj s spremljevalci: 52 Vsi poslušalci: 320

V Domu kulture Ljutomer smo 2. 2. 2015 pripravili glasbeno uro za vrtce z naslovom »IZGUBLJENA FLAVTA«. Izvedli smo dve predstavi: I. PREDSTAVA ob 9.30

VRTEC VERŽEJ VRTEC MALA NEDELJA VRTEC CEZANJEVCI VRTEC STARA CESTA

V šolskem letu 2014/2015 smo učencem osnovnih šol pripravili baletno predstavo z naslovom Knjiga pravljic''. V Domu kulture Ljutomer smo za nižjo stopnjo 16. 4. 2015, izvedli dve predstavi: I. PREDSTAVA ob 9.00

OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER

42 53 42 16

II. PREDSTAVA ob 10.30

Skupaj s spremljevalci: 255 Vsi poslušalci: 332

II. PREDSTAVA ob 11.00

OŠ CVEN OŠ STROČJA VAS OŠ CEZANJEVCI OŠ KRIŽEVCI OŠ VERŽEJ

Skupaj s spremljevalci: Skupaj s spremljevalci: Skupaj s spremljevalci: Skupaj s spremljevalci: Vsi poslušalci: 153

Skupaj s spremljevalci: Skupaj s spremljevalci: Skupaj s spremljevalci: Skupaj s spremljevalci: Skupaj s spremljevalci: Vsi poslušalci: 298

53 70 63 46 66

VRTEC CVEN

Skupaj s spremljevalci: 18

VRTEC STROČJA VAS

Skupaj s spremljevalci: 36

VRTEC RAZKRIŽJE

Skupaj s spremljevalci: 41

VRTEC LJUTOMER

Skupaj s spremljevalci: 90+30 Vsi poslušalci: 215

V šolskem letu 2014/2015 smo izvedli tudi glasbene delavnice v naslednjih vrtcih:

16


Vrtec Gresovčak, 10. 4. 2015 Vrtec Cezanjevci 23. 1. 2015 Vrtec KRiževci 17. 4. 2015 Vrtec Stara Cesta 26. 1. 2015 Vrtec Ljutomer 26. 1. 2015 Vrtec Razkrižje 31. 3. 2015 Vrtec Mala Nedelja 10. 2. 2015

ena izvedba

Danijela Sabo, Vlasta Vizjak;

dve izvedbi

Danijela Sabo, Vlasta Vizjak;

tri izvedbe

Danijela Sabo, Vlasta Vizjak;

ena izvedba

Danijela Sabo, Vlasta Vizjak;

štiri izvedbe

Katja Žibrat;

tri izvedbe

Katja Žibrat;

tri izvedbe

Katja Žibrat;

V delavnicah, ki sta jih izvedli učiteljici Vlasta Vizjak in Danijela Sabo, so se naučili Pesem o pospravljanju, Ples z gibno improvizacijo na temo čiščenje, se igrali glasbeno didaktično igro Napeto iskanje In Izdelali trobento iz tulca papirnate brisače, balona in plastične cevke. Program delavnic, ki jih je vodila Katja Žibrat, je bil prilagojen starostnim skupinam otrok. Otroci so se glasbeno udejstvovali preko igre, plesa, petja in igranja na palčke, zvončke in bum palice.

G

Na nastopu učencev ob zaključku šolanja, se je predstavilo 21 učencev, ki so zaključili nižjo ali višjo stopnjo izobraževanja. Učencem smo zahvalili za njihovo delo in trud pri učenju instrumenta, ter jim za uspešen zaključek šolanja podelili diplome in knjižne nagrade. Učenec Niko Mladenovič - saksofon, je uspešno opravil sprejemni izpit na Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani – oddelek jazz (mentor: Mihael Györek).

Glasbena pravljica ''IZGUBLJENA FLAVTA'' (Nastop za vrtce, 2. 2. 2015, Dom kulture Ljutomer)

BOŽIČNI KONCERT, Jaka Žunič - marimba (Dom kulture Ljutomer, 18. 12. 2014) Mentor: Antonio Hojsak, prof.;

17


Povprečne ocene ob zaključku šolskega leta 2014/2015 po kategorijah: Kategorija

Št. ocen

Povprečna ocena

Individualni pouk (instrument)

1012

4,38

Teorija (nauk o glasbi, solfeggio)

555

4,23

Skupinski pouk (orkestri, zbor, komorna igra)

247

4,53

Ples in balet

135

4,18

Skupaj:

1949

4,34

6. sestanek aktiva ravnateljic in ravnateljev GŠ Pomurja Organizator: GŠ Murska Sobota Kraj in čas: Murska Sobota, 5. 9. 2014 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič Srečanje občin in zavodov glede novega računalniškega programa Organizator: CADIS d.o.o. Kraj in čas: Lendava, 16. 9. 2014 Predavatelj: skupina Udeležba: Eva Štuhec, Matejka Lebar 26. skupščina ZSGŠ Organizator: ZSGŠ Kraj in čas: Laško, 14. – 15. 10. 2014 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič XI. Izobraževalna konferenca »Sodobna poslovna sekretarka v vzgoji in izobraževanju XI.« Organizator: EDUCA izobraževanje d.o.o. Kraj in čas: Ptuj, 15. – 16. 10. 2014 Predavatelj: skupina Udeležba: Matejka Lebar XXIII. Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev OŠ Organizator: Šola za ravnatelje Kraj in čas: Portorož, 10. – 11. 11. 2014 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič

NASTOP UČENCEV OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA (dvorana šole, 18. 6. 2015)

18


Uvajanje brezpapirnega poslovanja in elektronske hrambe v glasbenih šolah Organizator: eGlasbenašola in Logitus Kraj in čas: Brezovica, 24. 11. 2014 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič, Matejka Lebar, Eva Štuhec

Kraj in čas: Ljutomer, 25. 2. 2015 Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič Klasificiranje z modulom Pošta Organizator: Logos d.o.o. Kraj in čas: Radenci, 26. 2. 2015 Predavatelj: Vesna Dedič Udeležba: Matejka Lebar

Aktiv ravnateljev UE Ljutomer Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Ljutomer, 2. 12. 2014 Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič

Koncert komornih skupin s harmoniko harmonikarski orkester Akademije za glasbo Ljubljana (izobraževanje) Organizator: KGB Maribor Kraj in čas: Maribor, 11. 3. 2015 Predavatelj: prof. Borut Zagoranski Udeležba: Janez Munda

Delavnica »Priprava letnega poročila za 2014 in izpolnjevanje izjave o notranjem nadzoru javnih financ« Organizator: Šola za ravnatelje Kraj in čas: Brdo pri Kranju, 9. 2. 2015 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič, Eva Štuhec

Usposabljanje Gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije Organizator: Lipovec d.o.o. Kraj in čas: Križevci pri Ljutomeru, 12. 3. 2015 Predavatelj: Dejan Samec, Žiga Udeležba: Stanislav Lašič, Danijel Blagovič, Darinka Sagaj, Simon Novak

Predavanje »Tanka črta odgovornosti« Organizator: GŠ Gornja Radgona, GŠ Slavka Osterca Ljutomer, Svetovalnoizobraževalni center MI Kraj in čas: Gornja Radgona, 16. 2. 2015 Predavatelj: Jani Prgić Udeležba: vsi zaposleni

Seminar za flavto Organizator: GŠ Domžale Kraj in čas: Domžale, 21. 3. 2015 Predavatelj: Karl-Heinz Schütz Udeležba: Medeja Unuk

Tematski posvet na temo napredovanje in ocenjevanje Organizator: VIZ Sinfo Kraj in čas: Moravske Toplice, 25. 2. 2015 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič

8. sestanek Aktiva ravnateljic in ravnateljev GŠ Pomurja Organizator: GŠ Murska Sobota Kraj in čas: Murska Sobota, 30. 3. 2015 Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič

Aktiv ravnateljev UE Ljutomer Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer 19


27. skupščina ZSGŠ Organizator: ZSGŠ Kraj in čas: Cerknica, 1. 4. 2015 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič

V šolskem letu 2014/15 smo nabavili naslednji drobni inventar in osnovna sredstva: DROBNI INVENTAR Torba za čelo Stojalo Tabla Memo Stojalo za flavto Kovček za trobento TV Samsung Hladilnik Metronom Block flavta Maracas Millenium Stol opal črni Router Wifi Tablični računalnik iPad Air Mobilni telefon z etuiiem Omara za baletne obleke Preproga Tiskalnik Hp Laser Jet Bliskavica Nikon Kovček za kornet Koncertne kastanjete Računalnik Stojala Bobnarski stol Tamburin kraguljčki Cabasa Shaker Stojalo za činele Stojalo žirafa Etui za bobnarje Zunanji disk za arhiviranje SKUPAJ

Skladno s sklepom 9. seje Sveta zavoda z dne 22. 6. 2010, se je šolnina za celotno šolsko leto porazdelila na 9 mesecev. Mesečni prispevek staršev je tako znašal 27,78 € (250,00 € : 9 mesecev = 27,78 € ). - vpisnina/enkraten znesek - instrument in NGL/mesečno - instrument – brez nauka o glasbi - predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, instrument ali plesna pripravnica-balet kot stranski predmet - izposoja instrumenta/mesečno - plesna pripravnica – balet

10.00 € 27,78 € 25,14 €

19.91 € 7,00 € 27,78 €

Če je obiskovalo glasbeno šolo več otrok iz iste družine ali je družina imela slab socialni status, je, s pisno vlogo staršev na Svet zavoda, bila možnost znižanja šolnine. Višina šolnine velja od 1. 9. 2008.

20

2 kom 3 kom 1 kom 3 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 21kom 1 kom 1 kom 8 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 4 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom

vrednost 209,00 158,60 23,31 35,28 448,24 294,98 133,68 45,76 30,51 7,12 62,00 185,07 10.374,00 248,99 400,00 706,03 534,24 299,99 99,38 89,00 198,25 205,57 64,50 16,00 22,20 9,50 27,45 34,95 29,39 173,95 17.525,13


OSNOVNA SREDSTVA Programska oprema Cadis Majestic timpani Violina Alt saksofon Projektor HITACHI Interaktivna tabla SMART Harmonika Bariton SKUPAJ

1 kom 2 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom

itd. Z učenjem modela pod in nad črto se dosega na preprost način velike spremembe na osebnostni ravni ter na ravni kolektiva. Z učenci baleta smo si 4. 3. 2015, ogledali generalko baletne predstave ''Labodje jezero'' v SNG Maribor. Prav tako smo se z učenci saksofona, 12. 12. 2014, udeležili delavnice za saksofon v GŠ M. Sobota. Z avgustom 2014, smo zaradi statičnih težav v stavbi naše šole zaključili poučevanje na Prešernovi ulici 8. Zaradi opažanja posameznih razpok v zidovih pritličja in III. nadstropja, ter določenih strukturnih sprememb na zidovih objekta Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, se je pouk od začetka septembra 2014 pričel izvajal v nadomestnih prostorih na Prešernovi 17a. Prav tako se je uporabljala še naprej učilnica tolkal in trobil v OŠ Cvetka Golarja, ter učilnica za pozavno in dvorana za plesno pripravnico ter balet v prostorih dvorane ŠIC. V Šolski sklad smo v šolskem letu 2014/2015, skupaj s prispevki staršev na položnicah, donacijah podjetij, ter prostovoljnih prispevkih ob določenih prireditvah in nastopih šole, zbrali 2.609,31 EUR. Še naprej želimo, da se šola uveljavljanja v lokalnem, državnem in mednarodnem prostoru, saj si ob tem pridobivamo nove izkušnje. Uspehi našega dela nam dajejo motivacijo, da v prihodnosti delamo še bolje. Iskreno čestitam vsem učiteljem, ki so dosegli dobre rezultate svojega pedagoškega dela pri pripravi učencev na razredne in javne nastope, revije, nastope na območnih, regijskih, državnih ter mednarodnih tekmovanjih.

vrednost 2.196,00 3.660,95 4.127,76 2.800,00 3.403,80 1.389,58 1.080,00 1.278,00 19.936,28

Med šolskim letom uglašujemo klavirje in pianine, ter vzdržujemo obstoječe instrumente. Skozi šolsko leto smo nabavljali tudi notno, strokovno in zvočno literaturo.

V šolskem letu 2014/2015, zaradi prostorskih težav in statike zgradbe naše šole, nismo izvajali manjših investicij, kot prejšnja leta, saj smo od septembra 2014 pričeli delovati na začasni lokaciji na Prešernovi 17/a. V stavbi šole na Prešernovi 8, smo uporabljali samo dvorano.

Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2014/2015, smo z našim delom, tako z nastopi na različnih revijah in gostovanjih, kot tudi z dobrimi uspehi na vseh tekmovanjih, ki smo se jih udeležili z učenci, v celoti realizirali. Realizirali smo nadaljnje mednarodno sodelovanje z GŠ »Vojislav-Lale Stefanovič iz Užic. Izvedli smo načrtovani koncert učiteljev GŠ Užice in GŠ Ljutomer, v petek, 3. 10. 2014, v Užicah. V času zimskih počitnic, 16. 2. 2015, smo zaposleni sodelovali na predavanju g. Janija Prgića z naslovom »Tanka črta odgovornosti«. Predavanje je slonelo na psihološkem modelu, ki je nastal na podlagi raziskav v različnih kulturah po celem svetu in pojasnjuje, kako se ljudje naravno odzivamo na probleme na zelo enake načine, ne glede na to, koliko smo stari, katere narodnosti ali rase smo, na katerem delovnem mestu smo 21


Medsebojni odnosi so v vsaki organizaciji eden izmed osnovnih pojavov in izvirajo iz našega dela, navad in osebnosti. V našem kolektivu skrbno negujemo in se trudimo ohraniti kolektivno klimo in dobre odnose, saj odprta in poštena komunikacija prinaša razumevanje vseh stališč. Skupaj smo se družili: ob rojstnih dnevih zaposlenih, novoletnem praznovanju, strokovni ekskurziji kolektiva, ter na družabnem srečanju zaposlenih v javnih GŠ Pomurja, katerega organizator je v šolskem letu 2014/15 bila GŠ Ljutomer.

STROKOVNA EKSKURZIJA KOLEKTIVA (Gorenjska, 30. 7. 2015)

OGLED GLASBENE ŠOLE RADOVLJICA - STROKOVNA EKSKURZIJA KOLEKTIVA (30. 7. 2015)

22


V šolskem letu 2014/2015 smo izdali :  Poročilo o delu za šolsko leto 2013/2014-16  Publikacijo za šolsko leto 2014/2015  Zloženka za VPIS v šolsko leto 2015/2016  DVD – IX. Koncert učiteljev,  DVD – Glasbena ura za vrtce,  DVD – Baletna predstava ''Knjiga pravljic'',  DVD – Letni koncert šole,  DVD – Glasbena šola se predstavi;

LETNI KONCERT ŠOLE (čestitka učencev tekmovalcev in podelitev nagrad (Dom kulture Ljutomer, 14. 5. 2015)

Živa Jurič, 44 Državno tekmovanje mladih glasbenikov Slovenije Temsig (Postojna, 10. 3. 2015, Mentorica. Andreja Klinc, korepetitorka: Darja Slejko prof.)

REVIJA KITARSKIH ORKESTROV SLOVENIJE (GŠ Žalec, 18. 4. 2015, Umetniški vodja : Mojca Prejac, prof.

23


KONCERT UČITELJEV GŠ UŽICE IN GŠ LJUTOMER (Užice, 3. 10. 2014)

IX. KONCERT UČITELJEV - (dvorana šole, 11. 12. 2014)

PLAKAT ZA BALETNO PREDSTAVO ''KNJIGA PRAVLJIC''

24

Profile for casopis gsljutomer

Poročilo o delu 2014/2015  

Poročilo o delu 2014/2015  

Advertisement