Page 1

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Portfolio C.A.S.

Architecture

Copyright Š 2012 C.A. Slui

Engineering


INTRODUCTIE

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Dit portfolio laat u enkele projecten zien die ik tijdens mijn studie heb gemaakt en tevens is er achterin een kleine compilatie bijgevoegd van projecten waaraan ik bij architectenbureaus heb gewerkt. Na de MAVO ben ik begonnen aan een MBO middenkader opleiding aan het Zadkine Prinsenland te Rotterdam. Hier haalde ik een eerbare vermelding en een GrassRoots prijs voor mijn afstudeerproject bij Kraaijvanger Urbis Architecten. Naast de opleiding was ik vaak bezig met technisch tekenwerk voor bouwaanvragen en verkooptekeningen voor projectontwikkelaars.

De introductie van BIM in de bouwwereld interesseerde mij al tijdens mijn MBO opleiding. Tijdens mijn MBO opleiding was ik al druk bezig om uit te zoeken welke programma’s hiervoor in aanmerking kwamen en eigenlijk ben ik toen begonnen met Autodesk Revit 7 die ik nu beheers tot versie Autodesk Revit 2012. Sinds 2006 ben ik eigenlijk bewust Revit voor al mijn studieprojecten gaan gebruiken waarbij ik soms detail uitwerkingen nog steeds met AutoCAD uitwerk.

In het laatste jaar van het MBO liep ik stage bij CKPP Architecten te Rotterdam (nu ONS Architecten) waar ik van het beroep architect kon proeven en ik er ook zeker van werd dat ik dit beroep ook echt wilde uitoefenen. Een HBO vervolgstudie aan het RIBACS van de Hoge School Rotterdam was een logisch vervolg. Ik ben voor de opleiding HBO Bouwkunde afgestudeerd in de Minor Architectuur met als afstudeeronderzoek: Leegstand in Nederland. Naast de opleiding bouwkunde heb ik nog een cursus projectmanagement volgens de Prince 2 methode gevolgd omdat naar mijn inzien projectmanagement ook onderdeel is van een bouwproces. Na deze bachelor opleiding begon ik in 2009 aan het toelatingssemester van de TU Delft, Faculty of Architecture.

De verschillende ontwerp opdrachten aan Ribacs van de Hoge School Rotterdam boden mij al de mogelijkheid om te experimenteren met niet conventionele vormen in Revit en mijn afstudeerproject aan de TU Delft heb ik volledig uitgewerkt met Autodesk Revit. Hierdoor ben ik echt de grenzen van het programma gaan vinden en weet voor mijzelf hoever projecten met Revit kunnen worden uitgewerkt voordat computers vastlopen.

Op 5 Juli 2012 ben ik afgestudeerd in een dubbele master voor zowel Architectuur als Bouwtechniek. Een duaal afstudeertraject dat na mijn studiejaar niet meer zal worden aangeboden maar mij wel de kans bood om in twee master opleidingen af te studeren. Mijn keuze hiervoor was mede door mijn technische achtergrond maar ook omdat ik vindt dat ik als architect moet weten hoe ik iets kan maken wat ik ontwerp.

Door mijn lange technische achtergrond en werk naast mijn studie heb ik mijn presentatievaardigheden, technische oplossingen en een sterk gevoel binnen architectenbureaus en personen met verschillende functies opgebouwd. Mijn eigen doel is uiteindelijk het oprichten van een eigen bureau dat is gebaseerd op een collectieve groep van multidisciplinaire freelancers die met elkaar dezelfde mogelijkheden en capaciteiten kunnen bieden als een groot architectenbureau maar zonder permanente contracten om in te spelen op de huidige moeilijke marktsituatie.

C.A.S.

Architecture

Engineering

Ir. Casimir A. Slui Freelance Architect l Building Engineer Rodenrijsestraat 91a 3037NE Rotterdam T: +31 (0)6 132 51 048 M: c.a.slui@cas-ae.com M: casimirslui@gmail.com W: http://www.cas-ae.com W: http://www.linkedin.com/pub/casimir-slui/17/416/414 KvK: 55962645

ARCHITECTENREGISTER

Na het afstuderen ben ik mijn eigen bedrijf als freelance architect en bouwtechnisch ingenieur begonnen en heb ook meteen meegedaan aan een inzending voor een prijsvraag over een innovatieve groene façade die ik tijdens mijn afstudeeronderzoek voor de master bouwtechniek heb ontwikkeld. Mijn passie is architectuur, maar niet alleen architectuur op zichzelf maar eigenlijk het hele bouwproces. Van acquisitie naar het ontwerpen en vertalen van de eisen van de opdrachtgever tot een schetsontwerp naar een doorontwikkeling tot de werktekeningen voor het uiteindelijke bouwen van het ontwerp dat voldoet aan de eisen van de gebruiker. Copyright © 2012 C.A. Slui All rights reserverd. No part of the material protected by this ccpyright notice may be produced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission from the author.

2

Copyright © 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

INHOUDSOPGAVE

Introductie 2 Inhoudsopgave 3 1. RIBACS 1.1 Duingebied 4 1.2 Markthal 6 1.3 ParaSite 8 1.4 Marktgebouw 10 1.5 Omstreden Driehoek 12 1.6 Optoppen 14 1.7 Woonbedrijfsgebouw

16

1.8 Zalmplaat 18 1.9 Car Tuning Centre 20 2.

TU Delft, Faculty of Architecture

2.1 Javaplein 24 2.2 Armadillo 30 2.3 MADD Boijmans 35 2.4 SADD UNEC 38 3. Publicaties

3.1

Architectuur Scriptie - CAD/CAM

58

3.2

Easy to replace facades

59

4. Prijsvragen 4.1 Prijsvraag GHZ 60

4.2

Students in Green

61

5. Werkervaring 5.1 Klunder Architecten 62

5.2

CKPP - ONS Architecten

63

Copyright Š 2012 C.A. Slui

3


1.1 DUINGEBIED

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Een klein project wat betreffende het uitwerken van een Voorlopig Ontwerp van een bezoekerscentrum in de Duinen van Nederland tot Bestek fasering.

DUINGEBIED RIBACS - 2007

Een opdracht die als proef werd gegeven tijdens mijn HBO opleiding was het uitwerken van een voorlopig ontwerp voor een bezoekerscentrum in de duinen. Een vrijgevormd dak met een minimale materiaal aanduiding die moest worden uitgewerkt tot bestek tekeningen. Na mijn MBO was dit het eerste project wat ik heb voltooid aan de Hoge School Rotterdam. Beginnend met een groep van 4 personen waar uiteindelijk 2 personen van over bleven waaronder ikzelf.

4

Om binnen 8 weken toch een bepaald resultaat te behalen heb ik het voorlopig ontwerp snel vertaald in een Revit 3D model waaruit platte tekeningen geĂŤxtraheerd konden worden. Dit scheelde veel werk in met name doorsnede tekeningen en ook de beeldvorming hoe het dak gemaakt moest worden.De materialisatie omschrijving van het project was minimaal. Het dak moest uitgevoerd worden als vegetatiedak, een trespa gevelbekleding, aluminium

vliesgevels en een houten lamellen plafond voor het interieur. De locatie was fictief gelegen in de duinen ergens in Nederland waarbij de intentie van het project was dat de studenten zich verdiepten in de kelderbak van het gebouw omdat deze half in de duin zou

liggen en over zou gaan in een glazen vliesgevel. Omdat dit project binnen 8 weken gereed moest zijn was het werken met een BIM programma als Revit erg fijn om een beeldvorming te krijgen van het ontwerp.

Copyright Š 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui

1.1 DUINGEBIED

5


1.2 MARKTHAL

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Een onderzoek en ontwerp voor een markthal gecombineerd met een kantoorgebouw. Van locatie onderzoek , ontwerp tot het uiteindelijke uitwerken van een bouwaanvraag.

MARKTHAL RIBACS - 2007

Het uitwerken van een ontwerp tot een zekere mate van werktekeningen of besteksfase werd vaak als opdracht verstrekt aan de studenten van de Hoge School Rotterdam. Dit project werd in groepsverband aangeboden en de studenten moesten zelf een projectteam samenstellen en zich voordoen als projectontwikkelaar die op

6

zoek ging naar een geschikte locatie langs de Waalhaven te Rotterdam om een markthal te ontwerpen met gekoppeld een kantoorgebouw. Achterliggende gedachten waren de markthallen die in het buitenland veelal gezien worden maar ook de nieuw te bouwen Markthal in Rotterdam door MVRDV Architecten.

Een industrieel en vooral functioneel ontwerp werd als groepsontwerp gepresenteerd en uitgewerkt tot bestek fase.

Copyright Š 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui

1.2 MARKTHAL

7


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

1.3 PARASITE Ontwerpen

van

een

ParaSite,

verplaatsbare

tijdelijke

studentenwoningen aan de Coolhaven in Rotterdam.

PARASITE RIBACS - MINOR ARCHITECTURE - 2008

Voor de minor architectuur op de Hoge School Rotterdam werd als opdracht gevraagd het ontwerpen van een tijdelijk studentenonderkomen aan de Coolhaven te Rotterdam. Een zogenaamde ParaSite. Een ParaSite staat voor een klein bouwwerk dat eigenlijk overal geplaatst zou kunnen worden en niet in de omgeving hoeft te passen. Het achterliggende idee was dat de buitenlandse uitwisselingsstudenten dan een

8

tijdelijk onderkomen hadden vlakbij de Hoge School en dat zodra de studenten weer weg waren de huisvesting verplaatst kon worden naar een andere locatie. Omdat de Hoge School Rotterdam aan de Coolhaven gelegen is, was het daarom ook makkelijk om via het water de studenten units te kunnen vervoeren. Als concept gedachte ben ik uitgegaan van een vloeiende vorm die de studenten een hoger uitzicht kon bieden

dan standaard container units op maaiveld hoogte. De woningen zouden als het ware opgetild moeten worden zodat uitzicht en privacy konden worden gewaarborgd. Herkenbaarheid van de studentenwoningen is gedaan doormiddel van felle RAL kleuren en op de halve rondingen die windgeruis verminderen zijn aanraakgevoelige lichtpanelen gebruikt in de vorm van een honingraat. Hiermee konden de studenten hun eigen gevel

nog personaliseren door zelf te kiezen welke lampen er aan zijn en welk patroon er dus oplicht op hun tijdelijk onderkomen. Onder de studentenunits hangt een groepsruimte waarin een keuken en woonruimte gezamenlijk gedeeld wordt. Dit is tevens de entree van één ParaSite met 5 woon units. De staalconstructie die de units vasthoudt zal niet worden afgebroken na gebruik maar dienst doen als kunstwerk.

Copyright © 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui

1.3 PARASITE

9


1.4 MARKTGEBOUW

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Een ontwerp voor een markt kantoor waarin een politiepost en entree van station Blaak zijn opgenomen.

MARKTGEBOUW RIBACS - MINOR ARCHITECTURE - 2008

Station Blaak te Rotterdam. Als opdracht vanuit de Minor Architectuur werd er gevraagd om een ontwerp te maken voor een kleinschalig gebouw dat dienst zou doen als meldingcentrum voor de markt met nevenactiviteiten zoals een politiepost en een extra entree voor het ondergronds gelegen treinstation Blaak. Omdat er een sterke belijning zat in de omgeving van blaak en het project weinig vierkante meters ter beschikking had zou

10

het ontwerp een klein maar opvallend gebouw moeten worden. Van schetsmatig de 3 verschillende functies naar een overvloeiing van de 3 functies naar één gecombineerd gebouw. De ronde vorm kwam ook voort uit het bestaande station Blaak dat als het ware zich verspreidt over de markt en zodoende krijgt het nieuwe marktgebouw een herkenning door te relatie aan te gaan met het bestaande station in vormgeving en materialisatie.

Copyright © 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui

1.4 MARKTGEBOUW

11


1.5 OMSTREDEN DRIEHOEK

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Een groot woningbouw programma op een klein perceel maakt hoogbouw onmisbaar om dit project te realiseren. Studentenwoningen, maisonettes , mensa en parkeergarage.

OMSTREDEN DRIEHOEK RIBACS - MINOR ARCHITECTURE - 2008

Ontwerp voor een woontoren naast de Hoge School Rotterdam. Invulling: - Mensa - Videotheek met filmzaal - Studentenkamers - Maisonnette woningen Hoe is de kleine parkeerplaats gelegen tussen de Hoge School Rotterdam en de oude GEBtoren aan de Coolhaven te gebruiken voor een relatief groot woonprogramma? Dat

12

was de ontwerpvraag vanuit de Minor Architectuur op de Hoge School Rotterdam. Hoe behoud je de privacy en wooncomfort voor standaard woningen/appar tementen met een combinatie van studentenkamers zonder de interactie te verliezen die studenten kunnen bieden. Als woningvorm is er gekozen voor een maisonnette woning die een beter belevingsvermogen bied dan een standaard appartement

dat uitkijkt over de Coolhaven. Door de extra verdieping is er een zekere mate van luxe omdat niet alle ruimten zich op dezelfde verdiepingsvloer bevinden. Een combinatie van 2 torens is de splitsing tussen de maisonnette woningen en de studentenkamers. Per verdieping zijn er 2 studentenkamers gesitueerd in de compacte en smalle toren terwijl de maisonnette woningen steeds 2 verdiepingen in beslag nemen.

De keuze voor de driehoek als vorm is de duidelijke richting die ermee gegeven kan worden. Zoals in de impressie rechtsonder aangegeven is het grootste functionele glasvlak gericht op de Coolhaven waardoor de bewoners een goed uitzicht hebben. De begane grond vorm is een voortvloeisel uit het perceel waarop ontworpen mocht worden.

Copyright Š 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright © 2012 C.A. Slui

1.5 OMSTREDEN DRIEHOEK

13


1.6 INTRODUCTION

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Renovatie van een bestaand kantoorgebouw van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) te Waalhaven, Rotterdam met een optopping die een restaurant huisvest.

OPTOPPEN RIBACS -2008 Een project waarbij het RDM gebouw in Rotterdam-Heijplaat gerenoveerd wordt voor het gebruik van 2 verhuurbare kantoorunits met als toevoeging een optopping die minimaal een overstek van 3 meter heeft met als functie een restaurant. Het bestaande gebouw dat moest worden opgenomen in maatvoering, constructie en huidige staat voor renovatie was het eerste deel van het project. Welke constructie draagt het gebouw, welk soort metselverband is gebruikt en welke elementen zijn voor vernieuwing vatbaar. Tevens zijn er tijdens de opname onderzoeken gedaan in het gemeente archief naar de oorspronkelijke staat van het gebouw. Na 8 weken inmeten, opname, berekenen, tekenen van bouwkundige, constructieve en bouwfysische eigenschappen van het

14

Copyright Š 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

gebouw en het maken van een overal adviesrapportage was het duidelijk hoeveel er gerenoveerd moest worden om van het huidige gebouw twee verhuurbare kantoorunits te maken. Om deze kantoorunits rendabel te maken bedacht de Hoge School een constructieve

en technische uitdaging om een optopping te maken waar de studenten nog eens 8 weken de tijd voor hadden om met de verzamelde constructieve gegevens van het bestaande gebouw een lichtgewicht optopping te maken waarin een restaurant voor de omgeving

en de kantoorunits geĂŤxploiteerd kon worden. De constructie van de optopping moest op de bestaande constructie van het RDM gebouw geplaatst worden wat de plaatsing van de optopping lastig maakte. Desalniettemin was het maken van constructietekeningen en een ontwerp waarin verschillende

niveaus zaten en toch aan de HCAP regels moest voldoen een geslaagd project geworden.

Copyright Š 2012 C.A. Slui

1.6 INTRODUCTION

15


1.7 WOONBEDRIJFSGEBOUW

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Een projectontwikkelings project waarbij ontwerp en calculatie een realistisch woonbedrijfsgebouw op Katendrecht, Rotterdam moet opleveren.

WOONBEDRIJFSGEBOUW RIBACS - 2006

Een middelgroot aannemersbedrijf verwerft haar opdrachten op 3 manieren. Via openbare aanbesteding, in projectverband en via ontwikkeling van projecten voor eigen rekening. Voor de ontwikkelingen in eigen beheer is er binnen het bedrijf een ontwikkelen ontwerpafdeling. Deze afdeling wordt fictief opgezet en ingevuld door een studentengroep. De directie heeft bedacht een woonbedrijfsgebouw van 5 lagen hoog te ontwikkelen en te bouwen

16

op een daartoe geschikte locatie. Een project waarin sprake is van een combinatie van woningen en bedrijfsruimte een redelijk rendement en zekere mate van continuĂŻteit uit moet komen. Een haalbaarheidsberekening en verschillende schetsontwerpen zijn vooraf gegaan waarna mijn ontwerp en begroting als goedkoopst en meest realistisch werd beschouwd.

haalbaarheidsbegroting nader uitgewerkt tot een bouwaanvraag en mogelijke verkoop impressies met bijbehorend technische uitwerkingen voor een mogelijke werktekeningfase. Hierbij zijn ook de elektra en werktuigbouwkundige tekeningen uitgewerkt omdat er gestreefd werd naar een compleet mogelijk totaal overzicht.

Dit project werd dan ook van locatie keuze, schetsontwerpen, en een

Copyright Š 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright © 2012 C.A. Slui

1.7 WOONBEDRIJFSGEBOUW

17


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

1.8 ZALMPLAAT

Onderzoek en renovatie voorstel voor een beter en veiliger Metrostation Zalmplaat, een multidisciplinair groepsproject in samenwerking met de RET.

METROSTATION ZALMPLAAT RIBACS - PI-PROJECT -2006

Een opgave uit de praktijkwereld waarbij diverse opleidingen samen een totaaloplossing bieden voor in dit geval de RET. Metrostation Zalmplaat is toe aan renovatie, het heeft een slechte naam en is redelijk verwaarloosd. Tijd voor een frisse aanpak. Wat zijn de manieren waarop de RET in eigen huis de metrostations ontwerpt? Hoe wordt soberheid, degelijkheid en toch veiligheid gewaarborgd voor de herontwikkeling van

18

station Zalmplaat? Dit zijn vragen die beantwoord zijn tijdens de uitvoering van het project. Het uitendelijke werk in de vorm van een herontwerp en adviesrapportages zijn uiteindelijk overhandigd aan de RET en zijn daadwerkelijk gebruikt voor de renovatie van het station waarbij grotendeels de aanbevelingen zijn overgenomen. Tevens zijn

de impressies via onderstaande website link in het nieuws geweest. Het ontwerpen van een metrostation is een leuke opgave, echter de realiteit biedt kleinere budgetten waardoor juist ingespeeld moest worden op de noodzakelijke verbeteringen van het station. Hieronder verstond de ontwerpgroep het verbeteren van de sociale veiligheid,

de toepassing van frisse en rustgevende kleuren en meer licht in de entreehal te creeĂŤren. Tevens is er aandacht besteed aan het hergebruiken van de bestaande onderdelen van het station maar ook een duurzaam aspect in te voeren dat zichtbaar is voor het publiek zoals het groene dak dat op hetzelfde niveau is gelegen als het perron.

http://www.rijnmond.nl/nieuws/02-04-2012/metrostation-zalmplaat-dicht-voor-verbouwing

Copyright Š 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui

1.8 ZALMPLAAT

19


1.9 CAR TUNING CENTRE

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Ontwerp voor een Cartuning Centre aan de Keilehaven in Rotterdam.

CAR TUNING CENTRE

In samenwerking met: Gemeente Rotterdam voor de hoogtematen van een 3D google earth omgevings model

RIBACS - MINOR ARCHITECTURE -2009

Als laatste ontwerpproject voor de Minor Architectuur aan de Hoge School Rotterdam werd er aan de studenten gevraagd om een autotuningcentre te ontwerpen. Dit project was ook het eerste project waarin ik een vrije vorm heb gemodelleerd in Rhinoceros en uitgewerkt in Revit. Een modern, golvend ontwerp gebaseerd op de vloeiende lijnen van de autoindustrie staat op zijn eigen maar bestaat uit 3 elementen. Een showroom voor de verkoop van nieuwe en 2e hands auto’s. Verkoop en een tuningcafé

20

worden in de lange golvende vorm ondergebracht. De 2e vorm hoger en smaller bied de mogelijkheid tot scholing van de ‘’creatieve werkplek’’, school en werk worden hier gecombineerd voor de laaggeschoolden uit de buurt. Op de begane grond van deze vorm is een onderdelenshop gevestigd. Het laatste gebouw is de werkplaats van het Centre. Hier worden de auto’s getuned, gespoten en dus opgepimpt. De 3 vormen staan met elkaar in verbinding door middel van een visuele maar ook letterlijke verbinding door

de gekromde hellingsbaan die gebruikt wordt om de gepimpte auto’s naar de verdieping van de showroom te rijden. Er zit als het ware een vloeiende lijn tussen de 3 diverse functies van het Tuning Centre. Hierdoor wordt nog eens benadrukt dat het 3 aparte functies zijn maar die samen wel voor 1 product met

elkaar in verbinding staan. Ten tijde van het project kwam Google Earth met 3d modellen van steden. Door hierop in te spelen kwam ik terecht bij de Gemeente Rotterdam die GIS data doorstuurde naar Google om deze 3d omgeving op te bouwen. Met deze GIS data van de gemeente Rotterdam kon ik door middel van gebouwcontour en hoogtematen snel de omgeving in Revit opbouwen.

Copyright © 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui

1.9 CAR TUNING CENTRE

21


1.9 CAR TUNING CENTRE

22

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui

1.9 CAR TUNING CENTRE

23


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

2.1 JAVAPLEIN Het

ontwerpen

van

een

buurtbibliotheek

waarin

de

stedenbouwkundige context, architectuur en bouwtechniek een rol spelen in de uitwerking van het totaalontwerp.

JAVAPLEIN, AMSTERDAM SCHAKELSEMESTER - TU DELFT - 2009

Het schakelsemester voor de HBO studenten omvat een ontwerp opdracht die verschillende facetten van de masteropleidingen aan de TU Delft belichten. De opdracht omvat het ontwerpen van een stedenbouwkundig plan voor het Javaplein in Amsterdam Oost met daarop een architectonisch ontwerp dat vanuit een conceptgedachte wordt ontwikkeld tot een definitief ontwerp. Op de aangewezen locatie, zoals rechts op de situatie met oranje aangegeven, moet

24

een plein worden ontworpen dat in relatie staat tot het gebouw dat op deze locatie moet komen. De volgende 3 programma’s moeten worden ontworpen: - Een bibliotheek - 50 woningen - Parkeergarage In deze ontwerpopgave ligt de nadruk op het ontwerpen en technisch uitwerken van de bibliotheek. Dit moet gebeuren vanuit een concept gedachte. De woningen daarentegen mogen worden ontworpen tot op het niveau van typologie en

ontsluiting. Op het beschikbare perceel moet dus een bibliotheek worden ontworpen voor de Indische buurt. De bibliotheek heeft als totaalprogramma een grootte van circa 2015m2 aan vloeroppervlak. Tijdens het ontwerpen is het nodig om goed te kijken wat de bibliotheek voor de buurt kan betekenen en hoe de bibliotheek gebruikt zal gaan worden. Een korte toelichting over de locatie: Het Javaplein te Amsterdam Oost is onderdeel van de Indische buurt. Deze wijk is één van de 40

wijken van Vogelaar. Minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie duidde deze wijken aan als prachtwijken. In deze wijken zullen, gezien de stapeling van sociale, fysieke en economische problemen die zich daar voordoen, in de huidige kabinetsperiode extra investeringen worden gedaan.”

Als context van de opdracht is het dus de taak aan de student

Copyright © 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

2.1 JAVAPLEIN

om een ‘‘oplossing’’ te bieden in de vorm van een ontwerp om deze vogelaarwijk weer een nieuw positief leven in te blazen. Deze pagina laat de massastudie, schetsontwerpen en een uiteindelijke impressie zien van het eindontwerp.

Copyright © 2012 C.A. Slui

25


2.1 JAVAPLEIN

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

ARCHITECTONISCH ONTWERP EEN LAAGDREMPELIG GEBOUW MET EEN TRAP NAAR KENNIS Vanuit de concept gedachte om sociaal en economisch de buurt een upgrade te geven voorziet de bibliotheek in het sociale gedeelte. Hier gaan de buurtbewoners heen om iets te lezen of te leren. Maar naast het lezen en leren heeft de bibliotheek ook een ontmoetende functie in de vorm van het leescafé en een aangekoppeld buurtcentrum. Het gebouw moet vooral een laagdrempelig gevoel geven aan de buurtbewoners en zich op een manier kunnen plaatsen dat het deel uitmaakt van de wijk. Geen excentriek gebouw dat alle aandacht naar zich toe trekt maar een gebouw dat de buurt kan gebruiken. De voorgevel van de bibliotheek moet een duidelijke entree hebben die meteen opvalt en een naar binnen gerichte uitstraling heeft. Men moet als het ware kunnen zien dat de entree de ingang is en dat de ramen die er verder in het gebouw zitten uitzicht bieden over het plein en de wijk. Het gebouw gaat verder mee in het trapsgewijze verloop van massa’s dat in het stedenbouwkundig ontwerp al aan bod kwam. Beneden in de plint van het gebouw zijn de functies ondergebracht die de meeste relaties met het plein hebben. Het leescafé, het buurtcentrum, de kleine ondernemers en een klein gedeelte van de bibliotheek.

26

Copyright © 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Op deze impressie ziet u de entree van de bibliotheek met aan beide zijden de ‘‘rug aan rug’’ bankjes met daarboven het overstek zodat men uit de zon een boek kan lezen.

Eenmaal binnen is er de keuze om 4 richtingen op te gaan, op deze impressie ziet u het leesgedeelte en het metselwerk van het overstek buiten dat binnen doorloopt het gebouw in. Tevens kan men hier de geleende boeken inleveren bij het informatiepunt.

Een impressie gezien vanuit de interactieve hoek, kijkend naar de entree en de trap die de weg lijdt naar de andere categorieën boeken. In het vloerdeel tussen de twee hellingsbanen zijn de cataloguspc’s gesitueerd met uitzicht naar buiten. Om zoveel mogelijk natuurlijk daglicht binnen te krijgen is er een daklicht in het dak opgenomen.

De begane grond hierboven afgebeeld laat met een rode route zien hoe de wegen (straten) in de bibliotheek lopen. Vanaf de tochtsluis bij de entree komt men al meteen voor een keuze te staan. Men kan ofwel direct omkeren en weer naar buiten lopen of de keuze maken om links het leescafé te bezoeken met daarachter het buurtcentrum waar een multifunctionele zaal schuilgaat waar men activiteiten kan organiseren. Aan deze zaal zijn nog leslokalen verbonden die niet direct toegankelijk zijn maar die afzonderlijk van de bibliotheek kunnen functioneren voor bijvoorbeeld taallessen of voor het theorie gedeelte van een workshop of iets dergelijks. Centraal op de entree is het informatiepunt gelegen van de bibliotheek waarachter ook het inleverpunt van de boeken is opgenomen in de muur. Rechts is de mogelijkheid de weg te vervolgen naar de jeugd of culinaire afdeling van de bibliotheek of op het leesplein plaats te nemen om een krant te lezen. De weg loopt boven in de plattegrond verder over de trap heen die leidt naar de verdieping van de bibliotheek. Tevens heeft de trap de functie van leestrap en is ook onderdeel van de uitgang van de parkeergarage. Onder deze trap loopt namelijk de hellingsbaan van de uitgang.

2.1 JAVAPLEIN

Als men vanuit de entree gezien linksaf slaat, komt men terecht bij het leescafé waar een lange bar is geplaatst in dezelfde stijl als de hoofdtrap in de vorige impressie. De weg splitst zich op naar de verdieping van het leescafé en de multifunctionele zaal van het buurtcentrum.

De verdieping die hierboven is weergegeven en terug is te vinden in bijlage 3 laat de indeling van de verdieping zien maar ook aan de rechterzijde de vide die deel uit maakt van de verschillende niveau hoogten die daar gebruikt zijn. Vanaf de trap die men neemt op de begane grond kan men boven de weg vervolgen of bij het taalgedeelte aan één van de tafels zitten waar ook nog een uitzicht is op de Molukkenstraat. Links in de plattegrond (nivo 4), loopt het leescafé wat beneden zit door op de verdieping door middel van een trap is het leescafé sneller bereikbaar of via de lift die tegen de glazen doos van de categorie boeken geloof is geplaatst. Boven in de plattegrond lopen de verdiepingen van de kleine ondernemingen door en links onderin is er nog een gereserveerde ruimte voor de muziekstudio die zich uitbeeld in een interactieve muur waar men muziek kan luisteren, bekijken maar ook zelf maken.

Copyright © 2012 C.A. Slui

27


2.1 JAVAPLEIN

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Zuidgevel

Impressie metselwerkkleur en vliesgevel Langsdoorsnede

Noordgevel

Westgevel

28

Oostgevel

Copyright Š 2012 C.A. Slui

6


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

2.1 JAVAPLEIN

Het ontwerp kenmerkt zich om de vorm die op de verdieping een overstek heeft van 4 meter. Door middel van doorliggende SFB profielen die in de vloeren worden meegestort en het gebruik van lichtgewicht breedplaatvloeren met extra wapening is dit overstek te realiseren. De uitdaging om een vrij indeelbare bibliotheek te maken was echter niet zo eenvoudig. Onder het plein van de bibliotheek ligt namelijk een parkeergarage waar minstens 100 auto’s kunnen parkeren. De constructie van de bibliotheek zal dan ook moeten worden doorgevoerd door de parkeerkelder heen. De stramienmaat die de parkeergarage gebruikt is in dit ontwerp doorgetrokken door de bibliotheek en de speling die mogelijk was voor de uitgang van de parkeergarage is gecombineerd met de hellingsbaan die binnen in de bibliotheek als trap fungeert. De constructie van de parkeergarage heeft dus mede geholpen de stramienmaat van de bibliotheek te bepalen. De bibliotheek draagt zijn constructie dus door naar de parkeergarage. De onderlinge stabiliteit van de bibliotheek wordt gewaarborgd door het gebruik van de wanden die als schijven zijn gevisualiseerd. De vloeren die opgebouwd zijn uit Airdeck breedplaat vloeren met daarin opgenomen de stalen SFB liggers voor de grote overspanningen zodat er zo min mogelijk kolommen gebruikt hoefden te worden in het interieur boden ook de mogelijkheid om ruimte te besparen onder de verdiepingsvloer, deze ruimte kan voor de installaties gebruikt worden.

Copyright Š 2012 C.A. Slui

29


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

2.2 ARMADILLO

Maken van een 1 op 1 prototype van een facade element voor een generiek kantoorgebouw. Van concept naar ontwerp naar een werkend gevelelement.

ARMADILLO In samenwerking met: Peter van Luijn

TU DELFT - BUILDING TECHNOLOGY - 2010

Het concept is gebaseerd op het idee van een “levende”gevel. Door verandering en beweging in de gevel ontstaat er een afwisselend gevelbeeld. De beweging zal door elementen die kunnen openen en sluiten worden bereikt. De elementen hebben behalve een esthetische, ook een zonwerende functie. De elementen kunnen onafhankelijk van elkaar geopend of gesloten worden waardoor

30

er een individuele zonwering ontstaat. Door het maken van verschillende patronen is er interactie met de gebruiker mogelijk. Het ontwerp is vooral een beleving voor de gebruiker die zelf kan bepalen wanneer een element open of gesloten is. Patronen kunnen ontstaan door domotica besturing onafhankelijk van de gebruiker, die kan beslissen of er een element gesloten of geopend wordt.

De schalen kunnen voor een isolerende gevel geplaatst worden of zelf zijn bekleed met een dun isolatie materiaal. De vloeren hoeven dan zelf niet thermisch te worden afgesloten van de buitenlucht. Door de gevel te openen kunnen de vloeren (en daarmee het gebouw) snel afkoelen. Bij gesloten elementen zijn de vloeren van de buitenlucht afgesloten. De bekleding en materiaalkeuze van de elementen kan

verschillende functies dienen. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het gebruik van zonnepanelen of het plakken van afbeeldingen voor reclame doeleinden. Dit concept ontwerp moest uitgewerkt worden tot zogenaamde “shop-drawings” waarmee wij zelf het façade element één op één konden maken. Het uitendelijke model hebben we gemaakt van een houten framewerk waarop

Copyright © 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

de bewegende schalen zijn gemonteerd met een servo motor om deze daadwerkelijk te openen en sluiten. Voordat we dit gevelelement hebben gemaakt in de werkplaats op de TU Delft hebben we het model eerst digitaal opgebouwd en getest in 3D Rhinoceros waarna we het als element naar Revit hebben gehaald om te kijken hoe dit op een gebouw zou werken. Het digitale model

hebben we ook getest op akoestiek en mechanica. Hierbij hebben we geconstateerd dat het gevelelement niet alleen dynamiek aan een gevelbeeld geeft maar ook in gesloten vorm bijdraagt aan de geluidswering en daadwerkelijk vrij slank gemaakt kon worden met kunsthars of polyester elementen. De begrenzing van de schalen hebben we uitgewerkt aan de uiteinden van het element waarin kleine vinnen

Gesloten, met glazen plint

een begrenzing hebben waardoor elke schaal niet verder dan de radiaal van een vin kan draaien. Van ontwerp tot het modelleren en daadwerkelijk maken van het gevelelement was dit een erg leerzaam project waarin we vooral met dubbelgekromde vormen de uitdaging zijn aangegaan en om deze ook daadwerkelijk maatvast te maken doormiddel van een 3d gefreesde mal waar we de schalen mee hebben gemaakt. Op de

volgende pagina vindt u enkele details en een exploded view tekening, evenals een uitdraai uit Diana waarin de winddruk op het gevelelement is gesimuleerd.

2.2 ARMADILLO

Open, met glazen plint

Copyright Š 2012 C.A. Slui

31


2.2 ARMADILLO GESLOTEN

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

OPEN

ISOLEREN?

isolatie laten overlappen, of alleen folie voor straling? geleiding voor ketting? benodigde ruimte opgerolde ketting en motor?

ge

le

ruimte voor elektronica / kabels?

32

Copyright Š 2012 C.A. Slui

i

di

ng

va

as : naf


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

2.2 ARMADILLO

1. Staal constructie

2. Houten framewerk

3. Gevel elementen

Copyright Š 2012 C.A. Slui

33


2.3 MADD BOIJMANS

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Een ontwerp voor een nieuw te bouwen depot voor het Boijmans van Beuningen museum aan de Maashaven te Rotterdam.

MADD BOIJMANS TU DELFT - MASTER ARCHITECTURE - 2010

Het Boijmans van Beuningen museum te Rotterdam kampt met een groot probleem dat elk jaar terugkeert. Wateroverlast van kelders die vollopen met water bij heftige regenval. Het ontwerp project betreft een nieuw depot gebouw voor de collectie van het Boijmans van Beuningen Museum te Rotterdam. De gebouw locatie

34

is gesitueerd op de zuidwerf van de Maashaven, liggent tussen het water en de Brielselaan. De essentie van het programma van eisen omvat een depot ruimte voor de opslag en management van kunst. Daarnaast een toevoeging van een expositie ruimte en een beeldentuin. In het gebouw zal men ook de studio’s vinden voor restauratie en kantoorwerkplekken met

natuurlijk de bijbehorende faciliteiten. Het totale programma van eisen betreft ongeveer 11.000 vierkante meter aan programma. De nadruk ligt op de materialisatie en detaillering van het gebouw maar ook de beleving en werking. Voor dit ontwerp heb ik het materiaal Trespa dat in Nederland niet erg enthousiast wordt gebruikt

in de architectuurwereld toegepast met een profilering die nog niet is gebruikt of ontworpen. Hierdoor kreeg het ontwerp een ruw uiterlijk maar behield toch een zekere mate van FED bouwen. Het is geen permanente uitstraling. Maar het werkt wel mee in de compositie van 3 blokken die alle 3 een eigen materialisatie hebben en samenwerken als een machine.

Copyright Š 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

De concept gedachte was dan ook om een pakhuis te maken naast de welbekende Maassilo in Rotterdam. Een voortzetting van de reeksen gebouwen die in hoogte veel verschillen maar als compositie weinig voor elkaar onder doen. Het depot als grootse programma is gesitueerd in een met ClickBrick gematerialiseerde massa als een echte kubus die als het ware in de glazen schijf schuift die op zich weer dient als motor die het gebouw aandrijft. Het Depot als belangrijkste onderdeel is als het ware de accu die de motor doet draaien maar om het lagere bouwdeel te laten werken dient er een turbo of omvormer tussen geplaatst te worden omdat het Depot een traag onderdeel is waar eigenlijk alleen opslag is. Het lagere deel daarentegen waar restauratie gepleegd wordt aan de stukken van het Boijmans van Beuningen vraagt

om meer energie. Het middelste deel, de glazen schijf is als het ware als flexibele constructie ertussen geplaatst waardoor het echt een aanjager is van het lagere volume. In zowel constructie als in materialisatie is het de scheiding tussen de 2 massief gemodelleerde massa’s. De expliciet ontworpen trappen geven het ontwerp een bepaalde spanning die gewenst is. Het middelste deel van het gebouw werkt als een aanjager waarbij beplanting en VAV systeem samenwerken aan een comfortabel binnenklimaat. Naast de installaties die door het glazen deel naar beneden

2.3 MADD BOIJMANS

voeren en aftakken naar het depot en het restauratie gedeelte wordt het uitzicht van de Maashaven benut voor een expositie ruimte op de verdiepingen die boven het lagere bouwdeel uitsteken. Door in de beginfase van het ontwerp al op zelfvoorziening van energie in te spelen is een groot deel van het glazen bouwdeel bekleed met zonnecellen voor de vliesgevel om de zon naar binnen te weren en ook om energie op te wekken in samenwerking met de zonnepanelen op het dak waarop ook regenwater wordt opgeslagen.

Copyright Š 2012 C.A. Slui

35


2.3 MADD BOIJMANS

36

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui

2.3 MADD BOIJMANS

37


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

2.4 SADD UNEC

A small project that defined working out a small visitor centre in the dunes of the Netherlands.

UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL COUNCIL - LOOKING GREEN TU DELFT - AFSTUDEREN - 2012

Assignment & Masterplan The United Nations want to establish a new environmental council for sustainability (UNEC). A platform that can provide the possibility to do research, provide knowledge and share the knowledge for sustainable measures globally. This council should be situated on the plot of the United Nations in Manhattan, New York. The UNEC headquarters has a program of requirements of circa

38

16.000m2. A very large amount of square meters is for propagate functions. The first step of designing a new headquarters however was making a new masterplan because of the danger for terrorist attacks with the underlying Franklin D. Roosevelt freeway (FDR) underneath the existing UN building plot.

The group analysis came up with a very simple idea to replace the border of the FDR freeway and use the free coming space for other functions. Because of the very wide freeway and it’s length the best way to re-use the old freeway is to make a new shopping area or rentable area’s so there is also a social security by the people passing

by and working there. By adding a boulevard and connecting smaller green area’s to the large UN park the re-used FDR get’s more accessible but also the green area’s around the UN plaza. Main rules of the masterplan are re-using the old FDR, keeping a free sight over the river and connecting the green areas around the plot to each other.

Copyright © 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Design Explanation Designing a public building that should represent the UNEC is about designing a green icon that would represent sustainability. The design for the UNEC building is a generic shaped rectangle that isn’t build very compact in a cube or a high volume with a small footprint. The building could be build as a skyscraper preserving the most

of the plot but will the building work in a functional way? When you want to do research for a sustainable project it is nicer to have everything on the same floor within reach instead of travelling a lot of stairs or stories to get the information and go on with your investigation. Working in a sustainable way also asks for a functional building, free to change rooms and having everything you need in reach

on the same floor. So a skyscraper isn’t that logical, a stretched one however is, because functions can be connected on the same level.

the enclosed volume above that facilitates the more private functions as described in the program of requirements.

The stretched volume is placed on the end of the plot to preserve the UN park and keep as much view over the East River. By raising the volume from the ground the design provide in two worlds. A lower part directly connected to the park that is more loose and organic versus

A large structure keeps the raised volume up and keeps the ground façade free of a colonnade. This emphasizes the free shaped form on the ground floor. On the ground floor the façade density increases towards the entrance that is very modest shaped in three box entrances. After entering the building the free height and the structure give an impressive and almost monumental feeling due to this height.

2.4 SADD UNEC

while the south façade that is overlooking the park need to deal with a high and low sun and therefore is shading from the sun horizontally without obstructing the sight outwards. The diagram below shows that not only the summer sun is entering the building, also the winter sun. The wintersun can

be very annoying also and for the comfort of the users the green sun shading therefore needs to work in the winter also. Therefore I made a research which plant species are suitable for winter and summer period.

As visible in the drawings, the building has different facades on the faces of the building, On the north side only a dividing in function while on the south and short facades the building is covered in green sun shading with two types of sun shading elements. Both vertical on the head facades to deal with upcoming and perishing sun

Copyright © 2012 C.A. Slui

39


2.4 SADD UNEC

40

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui

2.4 SADD UNEC

41


2.4 SADD UNEC

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

LOOKING GREEN A RESEARCH FOR DESIGNING A GREEN SUNSHADING My graduation research is about designing a controllable green sun shading. The research is part of the Dual Graduation Track Architecture & Building Technology. The architectural part is about designing a new headquarter for a new council of the United Nations in New York. The United Nations wants to create an Environmental Council and the demand is to design a new headquarter that facilitates in environmental and sustainability issues. The main program consists of collecting and distributing inform tions for the further developing of sustainable solutions. The term sustainability is a wide spread of ideas, identifications and solutions. However in the architectural usage of the term sustainability isn’t always visible for most common people. Sustainable solutions in the buildings structure, organisation or installations are hidden within the building. Because of the importance of the UNEC building there should be a green icon that represents sustainability, it should just look green! So everyone understands that an Environmental Council is housing the building. Buildings may look sustainable but it is often u clear whether this actually is the case. Plants are put in front of a building often only for the aesthetic appearance, however it would be better to be aware of the benefits that plants can offer besides giving the building a certain sustainable appearance. Plants provide shade in nature so why would you not use them as a Green Sun Shading? A green sun shading looks green but it is also performative. This is the starting point of my graduation research to prove that plants can offer more than just being used as a cladding on a building.

42

The end product of this research consists of a report about designing a green sun shading for the architectural design of the new United Nations Environmental Council as explained on the previous pages. The report of this green sun shading aims itself at the most important parts that are needed to design a green sun shading. Which plants are suitable to use? What are the key factors of a performing green sun shading? What are the po sibilities on an aesthetical and functional field? Green in architectural designs Green use in architectural designs often look very nice. There are some subsidy projects to create more roofs for example Rotterdam has an Climate Initiative program that offers building owners to make a green roof and gives them a subsidy to make it possible. There are a lot of green roof types, the more intense ones that really go to a park on a roof of interior courtyards with large plants and trees impress me a lot also in a technical way because how deep does the layer of soil needs to be to plant a tree on a roof and how large will the forces be that the structure needs to cooperate with? The simple extensive roofs are just simple sedum plants and that’s not really a challenge. The green façades however are also very nice to see, it often has a overkill appearance on the building, so you will only see green plants and the shape of the building is gone, only the windows will show some resemblance of a building. Green sun shading is a more application that has some distance from the whole building. So the building will remain its own visual experience but it changes throughout the year without placing difficult electronics or moving elements.

Copyright © 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

The impression above shows how green sun shading can look like and also perform in a sun shading way. Even in a office building the users can have the feeling that they are surrounded in green. By using vegetation in this way not only the users of the building can benefit from the plants but also the environment because of the qualities that green can offer in cities. Purifying the air, adding more

green in dense cities and also creating a more natural feeling of the environment. Besides shading the building from the sun the plants can also protect the building against weather influences but also by choosing the right plants they can offer food. For example grapes. The final green sunshading element as shown on the right is developed during the research. By knowing how the sun is

radiating over the building using Autodesk Ecotect and diagrams the dimensions where derived. Because the building had a strong shape and orientation only the largest facade was developed in a detail level of irrigation, working, structural and technical aspects. A green sunshading that is manageable has been never developed in the architecture world. Passive green elements are

placed in front or on a building to give the certain looks however as shown on the previous page in the impression of an office room the view will be obstructed al the time, even when the sun isn’t shining. Therefore I developed a manageable green sunshading where the user or the domotic system can interact with the needs of sun shading. With an override by the user because when the user is growing grapes in his sunshading it would be nice to reach them also. The sun shading element is placed as an add-on construction on the facade. The main idea was also getting in contact with the green sun shading, getting in touch with the fruits that are growing in the sun shading. And also for maintenance issues the sunshading element is easier to reach than with an elevator for the windowwasher on the outside of the building.

2.4 SADD UNEC facade changes in appearance during the day for shading against the sun or by inlfuence of the user. The green sunshading elements are movable by using a scissor construction that offers a very compact length in a closed position circa 900mm while

in extended position it can travel almost 3 meters in length because of the working place of the green sunshading in combination with the free floor height.

By making the sun shading manageable the appearance of the facade can also change. The first change is the seasonal change that is possible by choosing the right plants in the sunshading elements, this also means that the movable element is always green or covered with leaves. For shading against the sun in both winter and summer period. The red elements as shown in the drawing above are filled with the seasonal plants because this element isn’t really needed to shade from the sun. However they fullfil the function of a railing for the “balcony”. The second change in appearance is the way the elements divide the facade in a certain pattern. Because the individual influence of the user per sunshading element the

Copyright © 2012 C.A. Slui

43


2.4 SADD UNEC

44

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui

2.4 SADD UNEC

45


2.4 SADD UNEC

46

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui

2.4 SADD UNEC

47


2.4 SADD UNEC

48

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui

2.4 SADD UNEC

49


2.4 SADD UNEC

50

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui

2.4 SADD UNEC

51


2.4 SADD UNEC

52

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui

2.4 SADD UNEC

53


2.4 SADD UNEC

54

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui

2.4 SADD UNEC

55


2.4 SADD UNEC

56

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui

2.4 SADD UNEC

57


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

3.1 PUBLICATIES ARCHITECTUUR SCRIPTIE

CAD/CAM EN HET GEBRUIK VAN PARAMETERS IN DE ARCHITECTUUR In deze scriptie ga ik in op de ontwikkeling van CAD/CAM die oorspronkelijk uit de automobiel- en vliegtuigindustrie komt. Na vele jaren ontwikkeling van zowel software als hardware wordt het gebruik van CAD/CAM steeds vanzelfsprekender maar ook toegankelijker voor kleinere ondernemingen anders dan de grote autofabrikanten.

vliegtuigindustrie doen dit al vele jaren en profiteren van repeterende handelingen. Binnen architectuur spreekt men eerder van één uniek bouwwerk en niet van repeterende massaproducties. Men zocht dan ook naar een manier om vrijgevormde of digitaal gemodelleerde “gebouwen” te rationaliseren zodat uitvoering maar ook wijzigingen snel en realistisch werden.

Computers worden kleiner en betaalbaarder, software toegankelijker en de bouwsector ziet ook de mogelijkheden van digitale tekeningen met als

Parametrisch werken werd als oplossing gezien maar wat is dat nou precies en hoe werkt dat? Na een overzicht van de geschiedenis van CAD/CAM zult u worden meegenomen

hoofdreden het makkelijk kunnen reproduceren van tekeningen. Naast het digitaal uitwerken van tekeningen was men ook aan het experimenteren met de mogelijkheden van digitaal modelleren. Dit werd al vele jaren gedaan in andere branches, architecten werden hier ook door beïnvloed en zijn hier ook mee gaan experimenteren.

naar de mogelijkheden die parametrisch uitwerken en modelleren biedt. Maar zoals er met CAD geëxperimenteerd werd, zo experimenteert men nu ook met parametrische software. Vele ontwerpen die hedendaags de tijdschriften vullen verschillen niet veel van elkaar, wellicht wel in vorm en uitstraling maar de parametrische basis is vaak hetzelfde.

Modelleren in 3d, vormen samenvoegen, door elkaar heen steken, of vervormen werden experimentele handelingen voor vormstudies. Vele vrijgevormde artistieke ontwerpen werden gemaakt maar niet iedereen wist hoe men deze kon uitwerken op de schaalgrootte van een gebouw. De automobiel- en

58

Copyright © 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

3.2 PUBLICATIES

EASY TO REPLACE FACADES A DIFFERENT VIEW ON AESTHETICS AND MATERIAL CHOICE FOR FACADES Introduction Facades are commonly build with heavy materials such as brick, stone, concrete. Nowadays they are built with different types of more lightweight panelling, like metal sheeting, wooden strips, etc. But the main decision for the choice of a facade cladding type is the look of the material, and the specific structure it has and how it gives the building its own colorful jacket. But what if one chooses a kind of cladding for a certain purpose like making a warm or cold appearance? The user of the building expects a certain aesthetics of the building that needs last for a long period of time and keep their expression through the years. What if a new owner of a building want’s a completely different appearance then the old-fashioned color that was chosen when it was build? Just painting it in another color is easy but will it last and will the structure of the material stay visible? Adding a new construction on top of it mostly gives problems with the thermal properties and consumes a lot of space. For example the disassembly of a brick wall gives a lot of work when comparing it to a steel cladding facade of the nowadays office buildings. This heavy and permanent construction is something we do because we know how we can do it and we are used to make it this way in a certain old fashion way. But al the buildings that remain unoccupied, there has to be an easier way to change the looks of a facade material so buildings can adapt or be adjusted to the demands of the new users. Research Question How can the materialisation of a facade be changed in a simple way when the appearance of the facade does not meet the requirements that one askes of its visual achievement? The materialization of a building says a lot about the appearance of a building. Does a building need to have a cold,warm or cosy look? Is a warm material in advance wood or brick and do colors and textures play a role in this? If one has a red wall painted as a brick wall, is the goal of the warm facade still reached? Or does one misses the structure of the joints and the bricks? The materialisation of a facade depends on the purpose that the architect wants to achieve with the material or the appearance of the material. Should the material be very durable or does it have to represent a certain feeling? Answer For the re-design of a reference project I developed a very simple fixation system that makes it possible to replace a facade finishing and also handles vertical and horizontal adjustment space.

Copyright Š 2012 C.A. Slui

59


4.1 PUBLICATIES

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

PRIJSVRAAG GHZ 2006 ZORGZAME ARCHITECTUUR - HETZELFDE MAAR DAN ANDERS In 2001 is het Bouwcollege begonnen aan een serie ideeënprijsvragen om aandacht te vragen voor de architectonische kwaliteit van gebouwen waar zorg geboden wordt; dit vanuit de gedachte dat de kwaliteit van de gebouwde omgeving van invloed kan zijn op de zorgverlening en het welbevinden van de bewoners. Met de 4e prijsvraag “Zorgzame Architectuur - Hetzelfde Maar Dan Anders” voor de gehandicaptenzorg wilde het Bouwcollege meer aandacht vragen voor de huisvesting van meervoudig complex gehandicapten en bevorderen dat er meer ideeën vrijkomen om ook deze groep mensen zo normaal mogelijk te laten wonen. CKPP Architecten nam deel aan deze prijsvraag en ik heb met veel enthousiasme eraan deelgenomen. Buiten werktijden om heb ik meegeholpen aan de 3d modellen en photoshop werk voor de prijsvraag. De locatie die wij voor ogen hadden was op het Noordereiland waar de bewoners een rustige plek in de stad zouden hebben die toch is omgeven van alle faciliteiten. Hierbij is getracht erg compact doch ruim te ontwerpen en waarbij de faciliteiten zoals toiletten, wasruimten, en rookruimten in een dynamisch raster zijn gesitueerd. Deze faciliteiten felgekleurd in een raster. Deze ruimten bewegen zich verticaal en horizontaal als een complexe lift over het gebouw waardoor er niet op elke verdieping faciliteiten nodig zijn en dus ook kosten kunnen worden bespaard. Het is een nieuwe kijk op de opbouw van een normaal woningbouwcomplex met een additief van faciliteiten. De prijs is helaas niet gewonnen, een publicatie echter wel.

60

Copyright © 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

4.2 PRIJSVRAGEN

PRIJSVRAAG GROENE GEVELS AMSTERDAM HERBESTEMD GAK GEBOUW, AMSTERDAM Introductie Herbestemd GAK Gebouw, Amsterdam - Beheersbaar groen Groene gevels woorden veelal als dichte constructie toegepast, waarom? Alleen voor de materialisatie. Echter, groene gevels bieden naast uitstraling andere voordelen, zoals het beschermen van de gebouwschil tegen geluid, weer en wind maar vooral de zon! Waarom wordt er dan niet gekeken naar een manier om beplantingen te gebruiken voor een glazen façade? Een groene zonwering, die dezelfde beheersbaarheid biedt als een conventioneel systeem, maar dan met extra comfort door wat planten kunnen bieden. De groene zonweringselementen van het GAK gebouw zijn in principe cassettes die in een frame worden gehangen waarbij de binnenste laag verschoven kan worden en de buitenste laag beplanting dienst doet als borstwering van de buitenruimte en een vast onderdeel vormt van het groene gevelsysteem. Studenten kunnen zo gewassen telen zoals hop, waarmee het eigen “GAK studentenbier” kan worden gebrouwen. Kortom: Groene gevels bieden meer dan alleen hun uiterlijk en ontwerpers dienen verder te kijken dan dichte groene vlakken. Interactie met een groene gevel kan zowel vanuit het exterieur als interieur aanwezig zijn bij toepassing van een groene zonwering! Geur, kleur en fruit kenmerken de seizoenen, waarmee het gevelbeeld wordt versterkt en de gebouwgebruiker een groter welbevinden zal ervaren.

Copyright © 2012 C.A. Slui

61


5.1 WERKERVARING

Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

KLUNDER ARCHITECTEN STAGEPERIODE MBO Tijdens mijn stage bij Klunder Architecten heb ik aan diverse projecten gewerkt. Hier heb ik ook volgens de GB CAS bouwmethodiek leren tekenen. Hier heb ik ook AutoCAD goed leren beheersen en kennis gemaakt met Autodesk Architectural Desktop. Diverse projecten zijn in verschillende fases uitgewerkt en tot slot heb ik ook een aanbeveling gehad voor mijn werkzaamheden. Voor mijn werkzaamheden heb ik dan ook een getuigschrift gehad voor de projecten waar ik werkzaam voor ben geweest.

62

Copyright Š 2012 C.A. Slui


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

5.2 WERKERVARING

CKPP/ONS ARCHITECTEN WERKZAAM TIJDENS HBO STUDIE MET NOG STEEDS EEN GOED CONTACT Als laatste afstudeerstage tijdens mijn MBO opleiding ben ik werkzaam geweest bij CKPP Architecten wiens naam in 2011 is verandert in ONS Architecten. Na deze afstudeerstage heb ik nog vakantiewerk gedaan maar dankzij een goede sfeer, afwisselend werk en een zekere mate van vrijheid en verantwoordelijkheid ben ik naast mijn HBO opleiding werkzaam gebleven bij dit architectenbureau.

Een overzicht van de projecten: Amsterdam, nieuwbouw kliniek Vlaardingenlaan III Heemskerk, nieuwbouw multifunctioneel centrum, welzijn, zorg en wonen Breda, vernieuwing verpleeghuis Aeneas Delft, advieswerkzaamheden Bieslandhof Naaldwijk, nieuwbouw verpleeghuis Naaldhorst

Toen ik met de opleiding aan de TU Delft begon ben ik echter gestopt met werken om mij volledig op mijn master opleiding te richten. Desondanks spreek ik mijn collega’s nog steeds en helpen wij elkaar nog steeds.

Wateringen, zorgtuinderij Naaldwijk, uitbreiding Herman Broerenschool Beverwijk, advieswerkzaamheden Huis ter Wijck Den Haag, British School i.d.v. United Architects Werkzaamheden United Architects

De werkzaamheden waren erg divers, van normaal bouwkundig tekenwerk tot meewerken aan ontwerpen i.s.m. de architecten en het voorbereiden van presentaties en tekeningen van projecten van zowel het gebouw als interieur ontwerpen i.s.m. de interieur architect.

Amsterdam, nieuwbouw Vlaardingenlaan III Delft, zorgcentrum Dock van Delft Bennebroek, nieuwbouw psychiatrische kliniek Delft, nieuwbouw WoonZorgcentrum locatie Joris, PvF Rotterdam, vernieuwing kantoren Wijnhaven Amsterdam, nieuwbouw Vlaardingenlaan III

De projecten waar ik voor heb gewerkt bij CKPP waren vaak gebouwen ontworpen voor de zorg sector. Voorbeelden zijn de Pieter van Foreest, Jellinek, VIVA en Laurens Wonen.

Amsterdam, jeugdkliniek Jellinek Tafelbergweg Amsterdam, huisvestingsadvies Jellinek Amsterdam, uitbreiding Vlaardingenlaan

Copyright Š 2012 C.A. Slui

63


Portfolio - Casimir Alexander Slui - Architect/Engineer

Copyright Š 2012 C.A. Slui

Portfolio Casimir A. Slui  
Portfolio Casimir A. Slui  

Portfolio of Casimir A. Slui Architect & Building Engineer Owner of C.A.S. Architecture & Engineering

Advertisement