Page 1

Schakelsemster TU Delft Casimir Slui Project Javaplein 2009

CONCEPT RUIMTE VOOR EEN PLEIN & HOUDT HET SIMPEL


Informatie Indische Buurt - Javaplein Intro

De Indische Buurt is een wijk in het oosten van de gemeente Amsterdam, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De naam van de grotendeels uit de vroege 20e eeuw daterende wijk is ontleend aan het feit dat de straatnamen vernoemd zijn naar eilanden en andere geografische begrippen in de vroegere kolonie Nederlands-Indië. De eerste straatnamen werden vernoemd in 1902. Soms werd voor de buurt ook de benaming “Oost Indische buurt” gebruikt, zowel ter onderscheiding van de West Indische buurt (een gebied bij het Surinameplein in het westen van Amsterdam), als in de verwijzing naar het gebied waar de starten hun mamen aan danken: Nederlands Oost-Indië. In 2003 telde de buurt 23.357 inwoners. De buurt wordt aan de westkant begrensd door de spoorlijn Amsterdam – Hilversum (met het Muiderpoortstation), aan de oostkant door het Flevopark, aan de noordkant door de Zeeburgerdijk en aan de zuidkant door de Ringvaart van de Watergraafsmeer. De Indische Buurt is onder te verdelen in twee delen: De Indische Buurt West en De Indische Buurt Oost. De Indische buurt is het oudste gedeelte van het huidige stadsdeel Zeeburg en is etnisch zeer divers; een hoog percentage van de inwoners is allochtoon (voor heel Zeeburg ligt dit op 55%, maar in de Indische buurt hoger) en er worden naar schatting 100 talen gesproken. Aan het Timorplein is het hostel Stayokay Amsterdam Zeeburg gevestigd, met erboven het landelijke hoofdkantoor van Stayokay. Studio/K (of Studio K) is met een aparte ingang in hetzelfde gebouw gevestigd, het is een bioscoop van Stichting Kriterion.

Geschiedenis

De aanzet tot de wijk werd gegeven in de vroege 20e eeuw, onder invloed van de sterke bevolkingsgroei die Amsterdam daaraan voorafgaand had meegemaakt. De bouw van de wijk kwam goed op gang op de golf van economische groei die volgde op de voltooiing van het Noordzeekanaal in 1876 en de ingebruikname van het Merwedekanaal in 1892. De groei zette zich geruime tijd voort, met een onderbreking in de jaren ‘30 ten gevolge van de grote depressie. Totdat de spoorlijn bij het Muiderpoortstation op een dijklichaam werd gelegd, lag de Indische Buurt tot 1939 relatief geïsoleerd achter de spoorlijn. Vanaf de jaren ‘60 werd de Amsterdamse haven naar het westen verplaatst en werd de wijk een pure woonwijk.

Toekomst

Op dit moment is er een stadsvernieuwingsproject gaande in de wijk. De Indische Buurt is de Amsterdamse wijk waarin de meeste voormalige sociale huurwoningen worden omgezet naar koopwoningen. Door de komst van vergader- en conferentiezalen van het IIRE aan het Timorplein (opening juli 2007) heeft de wijk een nieuwe trekpleister. Dit zal eind 2008 kracht worden bijgezet door de Javastraat, die gaat ingericht worden als nieuwe mediterrane winkelboulevard. Ook verschijnt er in 2010 op het Javaplein (gebouw Borneohof) een grote bibliotheek, restaurant/terrassenpromenade.

Openbaar Vervoer

De tramlijnen 3, 7 en 14 hebben hun eindpunt in de Indische Buurt. Lijn 3 heeft zijn eindpunt bij het Muiderpoortstation, de lijnen 7 en 14 bij het Flevopark. De GVB-buslijnen 15, 22, 37, 40 en 41 rijden door de Indische Buurt. Treinen richting Amsterdam/Uitgeest, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal/Rhenen en Amersfoort stoppen op het Muiderpoortstation, dat op de grens met stadsdeel Oost/Watergraafsmeer ligt.

Flevopark

Aan de oostkant van de Indische Buurt ligt het Flevopark. Dit park kreeg concreet vorm vanaf 1908. De natuurkenner Jac. P. Thijsse zette zich in voor een park tussen de Joodse Begraafplaats en het Nieuwe Diep. In 1914 startte men met de onteigeningsprocedure en vanaf 1921 kwam er geld beschikbaar om de grond in het park geschikt te maken voor het te bouwen park. In 1928 werd met de aanleg van het park begonnen. Bij het park ligt het Flevoparkbad. Aan de noordkant van het Flevopark bevindt zich de Amsterdamse Brug, in het verlengde ervan ligt de Schellingwouderbrug, onderdeel van de verbinding met Amsterdam-Noord.


Statement

Economische Upgrade

Een groot plein

Interactie

Betere infrastructuur

Voor de Indische Wijk Om trots op te zijn Hou het simpel Uitstappen bij de bibliotheek


Analyse Indische Buurt - Javaplein Bereik:

Analyse Stedenbouw Week 1

Groen = 15min. fietsen Oranje = 15min. lopen

Anchorpoints Het centrum van Amsterdam ligt vol met anchorpoints: Waterlooplein, Rijksmuseum, Dam etc. Ten oosten van het centrum, richting het Javaplein, wordt de dichtheid van deze points steeds minder. Voor de bewoners van Zeeburg is er een OV-verbinding via het Javaplein in de richting van bijvoorbeeld Artis, het Tropenmuseum en de grachtengordel, er is echter een andere verbinding die sneller gaat, dus deze bewoners komen nu niet in de Indische buurt. Het toevoegen van een groot anchorpoint zou ervoor kunnen zorgen dat men juist wel de route langs het Javaplein kiest. Het kan dan een punt worden waar niet alleen mensen uit de buurt komen, maar ook mensen uit andere wijken.

Overige bibliotheken Anchorpoints

IJ

Het centrum van Amsterdam ligt vol met anchorpoints: Waterlooplein, Rijksmuseum, Dam etc. Ten oosten van het centrum, richting het Javaplein, wordt de dichtheid van deze points steeds minder. Voor de bewoners van Zeeburg is er een OV-verbinding via het Javaplein in de richting van bijvoorbeeld Artis, het Tropenmuseum en de grachtengordel, er is echter een andere verbinding die sneller gaat, dus deze bewoners komen nu niet in de Indische buurt. Het toevoegen van een groot anchorpoint zou ervoor kunnen zorgen dat men juist wel de route langs het Javaplein kiest. Het kan dan een punt worden waar niet alleen mensen uit de buurt komen, maar ook mensen uit andere wijken.

IJ

IJ-tunnel

Veemarkt hallen Zeeburg

Brug Artis

Molen

JAVAPLEIN

IJ-tunnel

Dappermarkt Tropenmuseum

Muiderpoort station

Flevopark

Oosterpark Weteringschans Zeeburgerbrug

OLVG

Sciencepark

Veemarkt hallen

Sarphatipark

Zeeburg

Park Amstel

Jaap Eden Baan

Brug Artis

Begraafplaats

Molen

JAVAPLEIN Dappermarkt Tropenmuseum

Muiderpoort station

Flevopark

Ancherpoints

Oosterpark Weteringschans Zeeburgerbrug

OLVG

Sciencepark Sarphatipark

Park Amstel

Jaap Eden Baan

Begraafplaats

Tramlijnen

Gecombineerd Circuit Analyse

Stedenbouwkundige Analyse (gedeeltelijk groepswerk) In de afbeelding hierboven is de gelaagdheid van het onedrzoek te zien. De oranje bol is gebaseerd op het bereik van de wandelende wijkgangers en de groene bol van de fietsende wijkbewoners, maar ook vice versa, dus wie er vanuti de rand van de bereikbol naar het javaplein kan komen.

De bereikbaarheid van het Javaplein is goed. De hoeveelheid ancherpoints kunnen het Javaplein minder interresant maken maar bieden ook de mogelijkheid om van het Javaplein een ancherpoint te maken. De verschillende bibliotheken zijn elkaars concurrentie maar de grootte van het aanbod in culturele boekwerken in de bibliotheek geeft de bibliotheek uit de indische buurt een aparte marktpositie, ook m.b.t. de bereikbaarheid van Zeenburg.


Statement Indische Buurt - Javaplein Doel

Het Javaplein verdient een upgrade waardoor de wijk een economische maar ook sociale impuls zal krijgen. De Indische buurt moet een nieuw bonzend hart krijgen waar de mensen elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

Analyse

De wijk is voorzien van vele dagwinkeltjes, slager, schoenmaker, groenteboer en diverse kleine eettentjes zijn in grote getallen voorzien in de indische buurt. Aan winkels ontbreekt het niet. De huidige ‘’buurt’’ bibliotheek is gelegen aan de soerabajastraat 4, een verplaatsing van een maatschappelijk gebouw naar een centraal punt kan ervoor zorgen dat de buurt meer met elkaar in contact komt. Het badhuis, gelegen op een punt van een kruispunt is een herkenningspunt voor de buurt, het valt op en is erg op zichzelf gelegen. De madurastraat is erg donker gelegen vanwege de schaduwwerking die daar optreedt. Het huidige plein profiteert daar goed van, het plein heeft nagenoeg geen last van schaduwval. De tramlijnen 3, 7 en 14 hebben hun eindpunt in de Indische Buurt. Lijn 3 heeft zijn eindpunt bij het Muiderpoortstation, de lijnen 7 en 14 bij het Flevopark.De GVB-buslijnen 15, 22, 37, 40 en 41 rijden door de Indische Buurt. Treinen richting Amsterdam/Uitgeest, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal/Rhenen en Amersfoort stoppen op het Muiderpoortstation, dat op de grens met stadsdeel Oost/Watergraafsmeer ligt. Parkeergelegenheid is een heikel punt waar men al eens aan heeft gewerkt, echter de drukke wegen rondom het Javaplein zorgen voor vele opstoppingen met het fileparkeren. Wat is aantrekkelijker voor de buurt? Een ancherpoint die de buurt op de kaart zet of een simpel gebouw waar de buurt zelf veel gebruik van zal maken, of een combinatie hiervan?

Ideeën

x Parkeervoorzieningen, bovengrond of ondergronds x Bibliotheek x Openbare ontmoetingsplek x Kantoren x Woningen ? x Verkeersdoorstroming

Samenkomst, Spelen, Informatie, Rust, Verlichting, Trots, Stedelijk Grid, Territoriums, Nadruk leggen, Eenvoud


Programma Indische Buurt - Javaplein Programma:

Stedenbouwkundige massa:

Parkeervoorzieningen

Parkeervoorzieningen

Buurtvoorzieningen

Buurtvoorzieningen

- parkeergarage op -1/+1 - parkeerkommen op straatniveau

- vergaderruimte buurt - multifunctionele ruimte - kookruimte

Stap 1.

Stap 2.

Stap 3.

Stap 4.

Stap 5.

Stap 6.

Stap 1:

Zichtbaar maken van de stedenbouwkundige ‘‘lijnen’’.

Stap 2:

Zoveel mogelijk bebouwbaar oppervlak gebruiken en meegaan met de huidige bebouwing.

Bibliotheek

Bibliotheek

- volgens opgave

Kantoren

Stap 3:

- +- 400m2 kantoorruimte - vrij indeelbaar + parkeren - sanitaire voorzieningen - pantry’s

Kantoren

Hotel

- +- 30 á 40 hotelkamers - entree - keuken - luchroom - dakpark ‘‘openbaar’’

De huidige bebouwing boven de molukkenstraat opnemen als snede in de ‘‘standaard’’ massa. - connectie met het javaplein - keuze tussen verbinden of scheiden van functies/volumes.

Hotel Stap 4:

- plein ‘‘kommen’’ - bomen - bankjes

Optimalisatie van de verkeerswegen - omleggen tramspoor - tramhalte opnemen in het programma van de bibliotheek - de bibliotheek wordt de nieuwe ancherpoint van de Indische buurt ‘‘het bonzende hart’’

Analyse Winkels:

Stap 5:

Plein

Plein

Duidelijk krijgen wat het bebouwbaar oppervlak gaat worden nadat de infrastructuur is aangepast. - in en uitgang van de parkeergarage nog niet opgenomen

Sociaal maatschappelijke voorzieningen; 5 (Speel)pleinen; 5 Bibliotheken (A'dam oost); 2 Water; 3 Scholen; 8 Parken; 3 Drogisterij/ persoonlijke verzorging; 3 1

Stap 6:

Restaurant; 2 Horeca/ cafe; 6 Waserette; 3 Viswinkel; 3 Bakker; 6 Slager; 5 Snack/broodjeszaak; 10

Het maken van een vlekkenplan. - inzicht krijgen in de verschillende functie/ programma’s - inzicht krijgen in mogelijke connecties tussen de functies/programma’s

Supermarkt; 6

0

2

4

6

8

10

12

Vragen: Wie maakt er gebruik van de bibliotheek? Hoe kan men een economische upgrade verkrijgen van de wijk? Wat voor winkels zitten er in de wijk? Wat heeft de wijk aan extra nieuwbouwwoningen? Wat doet men in de bibliotheek? Wat wil men op een plein doen? Wie maakt er gebruik van het plein? Hoe krijgt men diverse allochtoonse mensen bij elkaar? Mogen mannen en vrouwen wel door één deur volgens hun religie? Waar heeft de buurt iets aan?


Eerste ontwerpschetsen m.b.t. het Javaplein Uitgangspunten: - betere bereikbaarheid - doorstroming - parkeergarage - ruimte voor een plein - omliggende bebouwings’’lijnen’’ - groen doorzetten


Sfeerfoto’s Pleinen


Onderzoek Bibliotheken Delft, Rotterdam Openbare Bibliotheek Rotterdam, Blaak Architect: Van den Broek en Bakema

OMGEVING

Bouwjaar: 1983

Locatie:

Hoogstraat 110 3011 PV Rotterdam

De architectuur doet denken aan het Centre Pompidou in Parijs, met stalen buizen die vanaf het dak langs de glazen gevel naar beneden lopen. Het is openbaar voor iedereen en dat blijkt ook door de vele dingen die men binnen kan doen.

Doelgroepen:

Alle doelgroepen kunnen terecht in deze bibliotheek. Voor de kinderen is er zelfs een speciale speelruimte en voor de mensen die stil willen lezen kan men terecht in de stilteruimte.

EXTERIEUR

Karakter:

De collectie van de bibliotheek omvat meer dan 1 miljoen boeken, cd-roms, dvd’s, video’s en e-books. Tevens circa 60 abonnementen op papieren dagbladen, 1.400 abonnementen op tijdschriften, waaronder steeds meer digitale bladen en ruim 300.000 Dvd’s, cd’s en lp’s. De laatste bevinden zich in de Centrale ‘‘Discotheek’’. Het meest opvallende collectieonderdeel is de zogenaamde Erasmuscollectie. Dit is de grootste collectie ‘over’ en ‘van’ Erasmus ter wereld. Tevens is er de Window of Shanghai collectie met ongeveer 500 Chinese, Engelse en Chinees-Engelse boeken die door de Shanghai Library zijn geschonken aan Bibliotheek Rotterdam.

Extra:

Het Bibliotheektheater, waar vaak cabaretiers optreden of literaire activiteiten plaatsvinden. Café restaurant Dik’t en niet te vergeten de Centrale ‘‘Discotheek’’.

Positieve punten

Negatieve punten

+ Groot aanbod van de catalogus; + Meer dan alleen een bibliotheek, maar ook een café, theater en ‘‘dis cotheek’’; + Met de digitale tijd meegegaan. + Centrale ligging; + Gelegen aan het OV; + Grote doelgroep, (voor iedereen).

- Vrij drukke ligging met de markt; - Bereikbaarheid met de auto, geen eigen parkeerplaats; - Smalle roltrappen; - ‘‘Sfeerverlichting’’ erg druk;

INTERIEUR

Catalogus:


Onderzoek Bibliotheken Delft, Rotterdam TU Delft Library, centrale vestiging Architect: Mecanoo

OMGEVING

Bouwjaar: 1997

Locatie:

Prometheusplein 1 2628 ZC Delft

Doelgroepen:

Met name studenten en volwassenen kunnen hier voor hun boeken terecht,. Voor de studenten de TU is er een speciaal afgesloten studiegedeelte waar men alleen als student mag komen. De bibliotheek is verder openbaar toegangkelijk. Voor kinderen is er echter niets.

Positieve punten

Negatieve punten

+ Ruime opzet; + Werkruimten; + Toegang tot het internet; + Het groene dak wat ook als recreatie dient; + Bepaalde uitstraling aan de TU wijk;

- Rolstoelgangers kunnen niet via de hoofdingang naar binnen vanwege de traptreden en moeten van de personeelsingang gebruikmaken; - Bij de deuren van de ingang, meerdere, van glas in een aluminium frame, is niet duidelijk of onmiddellijk te zien waar men moet duwen om een deur te openen, omdat het frame zowel links of rechts, aan de duwkant en de scharnierkant, er hetzelfde uitziet. - Het grasdak van de bilibiotheek is vooral gericht naar het zuidwesten en krijgt vooral in hete, droge zomers te maken met uitdrogingsverschijnselen. Een complex systeem van bewatering probeert dit euvel te ondervangen. - De boeken zijn lastig te bereiken en op hoge hoogte.

INTERIEUR

De bibliotheek is als het ware een punt van kennis die het landschap mee heeft doen verrijzen vanuit de grond. Om ruimte te maken voor deze kennis is het landschap oplopend verhoogd. Binnen en buiten straalt de bibliotheek rust uit. De lees/studieplekken in de kegel worden weinig benut.

EXTERIEUR

Karakter:


Onderzoek Pleinen Maastricht, Rotterdam Eudokiaplein, Rotterdam Omgeving

Het Eudokiaplein is gelegen in het Oude Noorden van Rotterdam. Het is verbonden met de overkapte passage waar de supermarkt, drogisterij en een bakker maar ook islamitische supermarkt hun waren verkopen. Vlakbij het Eudokiaplein liggen de berg- en noordsingel. De stadswinkel van stadsdeel noord is ook gelegen aan het plein.

Materiaal

Het plein is normaal bestraat met straatstenen. Bij de bankjes is er voor een ander patroon gekozen van oude straatklinkers die vroeger in de wegen rondom lagen. Verder zijn er om de 6 meter donkerdere straattegels toegepast in een patroon.

Groen

Op het plein is weinig groenvoorziening, er zijn hangende bloembakken aan de lantarenpalen bevestigd op huftervrije hoogte en enkele bomen sieren het plein.

Functies

Het plein is vooral voetgangersgebied maar ook de oudere bewoners uit de buurt gebruiken het plein om elkaar te ontmoeten en een praatje te maken op de bankjes die er staan. Het plein staat merendeel van de dag in de zon zodat er altijd wel iemand op een bankje een boek zit te lezen of over de jeugd zit te kletsen. Buurtfeesten worden er meestal ook op georganiseerd.

Routing

Er is geen directe routing opgenomen naar de entree’s van de diverse winkels/voorzieningen. Er zit een looppad in in de lijn van de bomen maar verder is er geen regelmaat in lijnen. Men loopt ook altijd kriskras over het plein.

Meubels

Er is verschillend straatmeubilair aanwezig, van houten bankjes, fietsenrekken, oosterse fontein en zelfs een kunstwerk.

Sfeer

Positieve punten

Negatieve punten

+ Overzichtelijk; + Fontein; + Bankjes gericht op bezonning; + Houten bankjes.

- Simpel plein, m.b.t. bestrating; - Weinig groenvoorzieningen; - Geen verdeling/structuur.


Onderzoek Pleinen Maastricht, Rotterdam Plein 1992, Maastricht Omgeving

Plein 1992 is een plein in het stadsdeel Céramique in Maastricht. Het plein is gelegen in het noordelijk deel van de wijk tussen de bocht in de Avenue Céramique en de Maas. In de oorspronkelijke plannen voor Céramique werd het plein aangeduid als de Noordknoop. De Hoge Brug verbindt het plein met het stadspark aan de andere kant van de rivier. Het Plein 1992 is ontworpen door de Maastrichtse architect Jo Coenen, die ook het masterplan voor de wijk Céramique opstelde. Aan het plein ligt het Centre Céramique (bibliotheek en cultureel centrum), het Derlontheater (in een gerestaureerde fabriekshal), een luxe appartementencomplex (Maasappartementen), met op de begane grond het sterrenrestaurant Beluga, en een kantorencomplex (Maaskantoren), alle ontworpen door Jo Coenen.

Materiaal

Het plein is normaal bestraat met straatstenen, afwisselend met lange stroken, er ontstaat een ruitpatroon als eindresultaat. In de belijning van de bestrating zijn er bloembakken van beton opgenomen met houten zittingen.

Groen

Op het plein zijn vele bloembakken met bomen voorzien, die meegaan in de belijning van het plein (driehoek).

Functies

Onder het plein bevindt zich een Q-Park-parkeergarage, waardoor het plein iets verhoogd ten opzichte van de omgeving ligt. Deze verhoogde ligging wordt bij de diverse toegangen geaccentueerd door trappartijen en hellingbanen. Door de verhoogde ligging aan de Maas wordt het plein ook wel aangeduid als het Stadsbalkon van Maastricht. Verder wordt het als verkeersgebied gebruikt.

Routing

Er is een duidelijke rout aangegeven d.m.v. plantenbakken met bomen. De route loopt of langs de winkels onder de appartementen of langs de bibliotheek. Beide richting de Hoge Brug.

Meubels

De bloembakken zijn bankjes en aan de zijden van het plein zijn fietsenrekken geplaatst.

Positieve punten

Negatieve punten

+ Lijnenspel in de bestrating; + Bloembakken met grote bomen; + Netjes geplaatste fietsenrekken.

- Geen leven in de vorm van fonteinen; - Lantarenpalen die erg massal overkomen.


Ansichtkaart


Specificatie Programma

Programma Javaplein

Casimir Slui 17-09-2009

Bibliotheek

Buurtcentrum

Hotel/Hostel

m2 m2 m2 m2 m2 m2

Vergaderruimte Multifunctionele ruimte Kookworkshop ruimte Sportruimte (incl. sec. ruimten) Lesruimte Pantry Toiletten

20 45 30 350 25 3 15

m2

Totaal buurtcentrum

488 m2

Entree Entreehal Uitleencentrum Sorteerruimte Receptie Garderobe Toiletten

130 35 20 25 20 15 15

m2

Algemeen Leescafé Keuken leescafé Auditorium Toiletten Spreekkamers Catalogus pc's (10stk.) Werkplekken (20stk.) Pc werkplekken (15stk.) Interactieve zaal Printerruimte Opslag Administratieve ruimte Server ruimte

525 45 15 140 15 30 10 40 30 45 10 80 30 35

Boeken Non fictie Romans Jeugd Culinair Technisch Taal Geloof

920 220 140 260 120 80 40 60

Muziek CD's / DVD's Muziekstudio Uitleen/informatiebalie

130 80 40 10

Verkeersgebied (7%)

119 m2

App./Kamers (25stk./45m2) App./Kamers (40stk./20m2) Wasruimte Eetzaal Keuken Kantoor Personeelsruimte Entree Baggageruimte Opslag Afval

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

m2 m2 m2 m2

Verkeersgebied

1125 800 35 80 60 25 40 50 20 110 80

m2

Parkeergarage +- 100 parkeerplaatsen

1438 m2

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

Plein Speeltoestellen Gras Bomen Fontein Bankjes 'Gebruikskunst'' Omleggen Tramlijn + halte

m2

m2 m2

121 m2

m2

Totaal Hotel/Hostel

m2

2546 m2

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2



 

   



 

m2 m2 m2

Totaal Bibliotheek

1824 m2

Totaal Programma (incl. parkeren)

6296 m2

Bibliotheek Buurtcentrum Hotel/Hostel



Parkeergarage 




Relatie schema

Non fictie Auditorium

Gecombineerd in “MF-ruimte”

Printerruimte

Verspreid door ruimten

Geloof

Technisch

Werkplekken (20stk.)

Catalogus pc's (10stk.)

Spreekkamers

Uitleen /informatiebalie Romans

Pc werkplekken (15stk.) Centraal programma

Muziekstudio

CD's / DVD's

Taal

Verdieping

Centraal en vertakkend

aan/afvoer goederen

Opslag

Administratieve ruimte

Toiletten

Pantry

Vergaderruimte

Sportruimte

Culinair Garderobe

Receptie

Uitleen /informatiebalie

Entreehal Lesruimte

Keuken leescafé Kookworkshop ruimte

zithoekje/ koffie

Toiletten

Uitleencentrum

Server ruimte

Multifunctionele ruimte

Catalogus pc's (10stk.)

Interactieve zaal

Jeugd

Sorteerruimte Leescafé

Begane Grond

- Waarom is het leescafé niet boven geplaatst? - Waarom is er voor 1 enkele entree gekozen? - Waarom een Centraal programma? - Waarom een koppeling met de Multifunctioneale Ruimte? - Waarom is de entree aan de javastraat zijde gesitueerd?


Diagrammen

Wonen

Winkels

Timorplein

Wonen

Plein Wonen

Wonen

Winkels

INFO

Wonen

Winkels

Winkels

Ceramplein Pleinen 1 bereikbaar plein voor 3 hoofdwegen

Bestaande Situatie

De bestaande situatie, 1 interresant knooppunt waar wonen en winkels elkaar snijden.

Muziek

Sport

Boeken

Samenkomst

Kamers

Algemeen

Vergaderen

Algemeen

Entree

Workshops

Entree

Bibliotheek

Plein als trekpleister

Nieuw Concept

Buurtcentrum

Hotel/Hostel

Concept, een groot plein met daaraan informatieve maar ook siociale functies zorgen voor een nieuwe routing en meerdere interresante knooppunten.

Gekoppeld

Gebroken

Het nieuwe plein zou dus als trekpleister kunnen fungeren voor de wijk!

Het Javaplein is niet het enige plein in de omgeving, maar wel de enigste in de nabije omgeving die grenst aan meerdere hoofdwegen.

Combinatie

Programma

Groenvoorziening

In dit overzicht van DRO Amsterdam is te zien welke functies er in de wijk beschikbaar zijn. Merendeel is ingevuld door de detailhandel, enkele maatschappelijke en vrijetijdsfuncties zijn ook in de directe verbintenis met het javaplein beschikbaar, evenals het openbaar vervoer wat goed bereikbaar is.

Uit ge gegevens van DRO Amsterdam blijkt dat er veel basketbal voorzieningen zijn in de omgeving van het Javaplein en een enkel voetbalveld. Echter langs de Javastraat zijn er geen sportfaciliteiten.


Diagrammen

Relatie Plein en Gebouw

FlexHotel

BuurtCentrum

Bibliotheek

Plein

FlexHotel

BuurtCentrum

Bibliotheek

Plein

BuurtCentrum

FlexHotel

Plein Bibliotheek

Wonen

Wonen Winkels

O w ve o r n g e a n n / g w i n k

e

l

s

Winkels

?

Programma’s combineren De 4 hoofdprogramma’s kunnen op diverse manieren worden gekoppeld of gescheiden. In bovenstaande diagrammen is te zien welke mogelijkheden er beschikbaar zijn. Het plein, of de pleinen zouden als schakel kunnen functioneren in de ketting van de 4 programma’s.

Relaties “pleinen”

Pleinen Zoals hierboven is te zien is er in de schematische weergave van de locatie een plein weergegeven. De diagrammen die volgden uit de analyse welke programma’s bij elkaar zouden moeten horen of gescheiden moeten zijn gaven ook een bevestiging voor de keuze van 2 pleinen. Door het maken van een klein en een groot plein kan men van rust naar actie geleidelijk wennen.


Diagrammen

Samenkomst/cafĂŠ

Buurtcentrum Flex-Hotel

Bibliotheek

?

W!

WO

Hou het simpel!

Laagdrempelig

Plein Functies in de plint

Programmatische relaties onderling

!

Laagdrempeligheid door eenvoud

f

Pf


Uitgangspunten Stedenbouwkundig en Architectonisch

Oorspronkelijke Programma

Stedenbouwkundige Uitgangspunten

Architectonische Uitgangspunten

1. 2. 3. 4.

1. Laagdrempeligheid door Simplicity 2. Functies mixen 3. Interactie door Transparantie

Economische upgrade van de wijk Sociale interactie verbeteren Ruimte voor een Plein Verkeer optimaliseren

Programma toevoegen

Bibliotheek

Buurtcentrum

Woningen

Flex-Hotel

Plein

Bedrijvigheid

Verbindende elementen

Aangepast Programma

Bibliotheek

Plein

Buurtcentrum (workshop, les, activiteiten)

LeescafĂŠ (sociaal samenkomst)

Flex-Hotel (klein -> groot, werkruimte)

Plint (transparant)

Kleine ondernemers (ZZP’ers)

Parkeren

Parkeren (onder het plein)

Direct

Bibliotheek bezoekers Buurtbewoners Kleine ondernemers

Indirect

Bibliotheek Buurtcentrum Werkruimte ZZP

Buurtcentrum Flex-Hotel

Bibliotheek

indirecte verbinding

Functies in de plint

Plein


Diagrammen

Wonen

Winkels Wonen

Wonen

Wonen

Winkels

INFO

Wonen

Abstractie Toepassing kleiner schaalniveau

Winkels

Bestaande Situatie

Winkels

Plein als trekpleister

Nieuw Concept Groenvoorziening

Het Javaplein is door groene bomen omgeven, echter een park is niet direct in bereik van het Javaplein. Echter er is ook geen feit van het ontbreken van groene gebieden rondom het Javaplein. Om toch meer dan alleen bomen te plaatsen als groene impuls voor de wijk is in het bovenstaande diagram weergegeven dat er d.m.v. kleine delen groenvoorziening in de vorm van grasveldjes op maaiveld of verhoogd toch een andere invloed aan de wijk kunnen geven dan de keiharde bestrating en de groene bomen die in de winter alleen hun takken tonen. men zou ook kunnen denken aan borders met planten zodat groen een blijvend onderdeel is door de jaargetijden heen.

Muziek

Sport

Boeken

Samenkomst

Kamers

Algemeen

Vergaderen

Algemeen

Entree

Workshops

Entree

Bibliotheek

Buurtcentrum

Hotel/Hostel

Gekoppeld

Gebroken

Combinatie

Programma

Om weer terug te komen op de 4 programma’s (het plein even buiten beschouwing gelaten) kunnen deze 3 programma’s ook onderling anders worden ingedeeld. In de diagrammen hierboven is een secundaire verdeling weergegeven waarbij de primaire programma’s worden gestapeld maar ook kunnen worden gescheiden van elkaar. De achterliggende gedachte om het Hotel te scheiden van de andere 2 programma’s is als volgt: Wonen moet een soort barriere hebben zodat het zijn zelfstandigheid behoud maar ook de rust. Dit wordt met de 2 pleinen nog extra benadrukt.


Diagrammen

Achterliggende gedachte gebouwopbouw. Om wat voor de wijk te kunnen betekenen moeten de plinten van de gebouwen ´´open´´ zijn. Plinten die afgesloten zijn zijn niet interresant, tevens als functies die nietszeggend zijn. Er moet een diversiteit van acties plaatsvinden zodat voorbijgangers indirect maar wellicht na het zien ervan ook direct betrokken kunnen worden

Een gebouw zonder plint heeft ook visueel een andere invloed. Men ziet dan maar één ding terwijl met een plint de delen beter benadrukt kunnen worden en rust en actie ook benadrukt worden.

Een plint die afgedekt wordt door een profiel kan ook zorgen dat de bovenliggende functies minder zichtbaar worden en dus ook rustiger worden ervaren dan de plint.

+ -

Raakvlakken Hotel-Hostel

Raakvlakken Doorgezet

Combinatie

Door het scheiden van programma’s moet er dus ook aan gedacht worden hoe een groot programma in vierkante meters op een klein stuk grond geplaatst kan worden. Hoe lost men dan de belijning en het uitzicht maar ook de raakvlakken met de context op? In de diagrammen hierboven is te zien dat men d.m.v. verdraaiing van het volume diverse raakvlakken anders kan benaderen.

Centrum Kern

Uit het analyseren van de op deze pagina benoemde diagrammen is er een keuze gevallen voor een typologie van het ‘‘Flex’’ Hotel om een centrum kern toe te passen i.c.m. flexibele hotelkamers. De woonfuncties zullen allemaal aan de buitenzijde van de massa worden geplaatst om zoveel mogelijk contact met de context te behouden.


Diagrammen

+ -

Raakvlakken Hotel-Hostel

Raakvlakken Doorgezet

Combinatie

Orientatie

Orientatie Bron. Ontwerpen van Woningen, Bernard Leupen

De centrum kern typologie wil ik ook toepassen in de hotelkamers zelf. hierboven is weergegeven in de plattegronden hoe een Flex Hotelkamer zou kunnen werken. Door een centrale kern te maken met daarin de faciliteiten kunnen verblijfsruimten daaromheen worden gesitueerd. Wanneer men dan vier hotelkamers op één verdieping zou plaatsen en deze ook voorzien van scheidingswanden zou de mogelijkheid zelfs ontstaan om van vier hotelkamers één groot appartement te maken.

Een ander onderwerp wat gestapelde bouw met zich meebrengt is de bezonning in relatie met de context. In de diagrammen hierboven is weergegeven hoe de bezonning invloed kan hebben op de omgeving. De vorm van de massa’s heeft hier ook invloed op, Hoge bebouwing zorgt voor veel slagschaduw maar door het aanpassen van de vorm kan dat ook worden verminderd.

In de afbeeldingen hierboven is te zien hoe de bezonning verloopt op een dag in November. Wat opvalt is dat het plein vrijwel de gehele dag niet in de schaduw valt van de omliggende bebouwing. Wat eerst verontrustend lijkt is de slagschaduw van een hoge hoteltoren, echter de bestaande bebouwing zorgt in de namiddag ook al voor dezelfde hoeveelheid slagschaduw in de zijstraten. Deze analyse geeft ook te denken over welke functies er de hele dag in de zon mogen of willen zitten en hoe men de zon wil weren van binnen of buiten.


Stedenbouwkundig Ontwerp

Bestaande situatie (1:3000) Postieve punten huidige situatie: + bereikbaarheid met het OV + veel winkels + veel groenvoorziening + ancherpoint het Badhuis

Negatieve punten huidige situatie: - geen duidelijkheid, voetgangers/auto-gebied - restruimte ‘‘plein’’ - geen sociale interactie - eentonig straatbeeld (bestrating) - rommelig verkeersbeeld

Nieuwe situatie (1:3000) Uitgangspunten: Positieve punten: Negatieve punten: -Bereikbaarheid + bereikbaarheid - Omleggen tram (kosten) -Economie + ruimte voor een plein - een groot plein? -Ancherpoint voor de buurt + doortrekken groene lijn - breken in de stedenbouwk. context -GEEN Woningen + uitstappen bij de bibliotheek - wat doet de tram met het plein? -Hotel/Hostel + simpele vorm - vorm van het hotel/hostel -Bouwen voor de buurt - parkeergarage? waar? -Buurtcentrum -Interactie +- Mogelijkheid om spelregels op te stellen voor het te bouwen volume -Workshops ? parkeren ondergronds -Groot Plein ? maximale hoogte -Ruimte voor het plein ? wat moet er in de plint van het gebouw gebeuren -Fonteinen ? wat moet de relatie van de plint zijn met het plein -Groene lijn doorzetten ? waar worden de entree’s gesitueerd


Vormstudie


Keuze voor 2 vormen

Ontwerp 1, Simpel, Trapsgewijs, Groot Plein,

Ontwerp 2, Woningbouw, Groots, Trapsgewijs, Afgesloten, Stayaway badhuis


Keuze voor de vorm Interlock?

Massa versus Ruimte

Maximale hoogte (trapsgewijs)

De trapsgewijze opbouw van de vorm past in de omgeving omdat men van laag naar hoog voorzichtig kennis maakt met de hoge toren. De plinten van de gebouwen moeten met functies worden gevuld zodat er een interactie ontstaat met binnen en buiten. Voorbijgangers zouden kunnen worden getriggerd om ook eens in het buurtcentrum te gaan kijken bij het zien van een kookworkshop waarbij de halve buurt komt proeven. Het plein is erg groot maar moet niet te kil aanvoelen, hiervoor zal dan ook een goede invulling moeten komen die gericht is op divcerse doelgroepen.

Bibliotheek +- 13 á 14 meter onder de bestaande hoogte blijven!

Bestaande bebouwing +- 15 meter

Hotel/Hostel +- 25 meter tot 15 meter meegaan met de belijning van de bebouwde omgeving, daarna groter dan de footprint

Verdere uitwerkingsschetsen

De uitstraling van het massieve bouwblok zal in verdere uitwerking transparanter en meer relatie met de buurt moeten krijgen. De parkeergarage is onder het plein gesitueerd maar er is nog niet aangegeven waar men erin en eruit kan. Dit zal bij het ontwerp van het plein verder worden uitgewerkt. In de schetsen ‘‘Massa versus Ruimte’’ is al een aanzet gegeven voor de structuur van de gebouwmassa’s.


Verder uitwerking van de vorm


Vlekkenplan Bibliotheek (work in progress) + vormontwikkeling

ers

e lein

em ern

ond

K

Ontwikkeling vorm Flex-Hotel


Concept Ontwerp Plein (1)

In de illustraties hierboven is het concept ontwerp weergegeven van het Javaplein. De afbeelding linksboven is gemaakt vanuit het standpunt voor het badhuis. De vogelvlucht afbeelding rechtsboven laat nog het meeste zien. Het grote plein is verdeeld in 2 hoofdpleinen, één plein naast het Hotel en één plein voor de bibliotheek. Binnen deze 2 pleinen zijn er 3 gebieden verdeeld. De doelgroepen lopen van links naar rechts, van jongeren, kinderen tot 12 jr. en volwassenen. De achterliggende gedachte hierbij is dat het middelste plein wat zal worden voorzien van wipkippen en speeltoestellen zoveel mogelijk verwijdert is van het verkeer en tegelijk sociale controle bied door de andere 2 oelgroepen. Er zijn 2 fonteinen geplaatst zodat er een relatie ontstaat tussen het grote en het kleine plein. De interactie met de bibliotheek is hierbij nog niet zichtbaar. Onder de concept afbeeldingen een fotoreeks als inspiratie maar ook als sfeerbronnen voor het ontwerp van het plein.


Massa Maquette


Massa Maquette


Waterspektakel

Parkeren

3 Pleinen & Hybrid Parking

Volwassenen, zitplek, bijkletsen

Kinderen tot 12jr. speeltuin

Jeugd, hangplek, voetbalveldje

Concept Ontwerp Plein (2)

Tram


Ontwerp Plein (3)

Kinderen tot 12jr. speeltuin + Parkeren

Waterspektakel + Entree + Kind

Volwassenen, zitplek, bijkletsen

Jeugd, hangplek, voetbalveldje


Ontwerp Plein (3)

Kinderen tot 12jr. speeltuin + Parkeren

09.00-17.30

Waterspektakel + Entree + Kind

Volwassenen, zitplek, bijkletsen

Jeugd, hangplek, voetbalveldje


Ontwerp Plein (3)

Impressie Plein gezien vanuit het westen

Materialisering

Impressie Plein gezien vanuit het Oosten


Vlekkenplan Bibliotheek (1)


Ontwerp Bibliotheek/Buurtcentrum (2)

Sfeerfoto’s Bibliotheek

Kleine ondernemers Buurtcentrum gebruikers Bibliotheek bezoekers

Sfeerfoto’s Leescafé, Interactieve ruimte en muziek studio

Kleine ondernemers Buurtcentrum gebruikers Bibliotheek bezoekers


Concept Ontwerp Bibliotheek/Buurtcentrum (2)


Uitwerking voor presentatie (3)

Definitieve stedenbouwkundige kaart (1:3000)


3D Renders Omgeving en gebouwen


3D Omgeving en gebouwen


Gevelaanzichten


Langsdoorsnede A-A


Plattegronden

Presentatie 26-10-2009 CAS  

Presentatie Schakelsemester Kwartaal 1, Stedenbouw en Architectuur Casimir Slui studnr. 4025644

Presentatie 26-10-2009 CAS  

Presentatie Schakelsemester Kwartaal 1, Stedenbouw en Architectuur Casimir Slui studnr. 4025644

Advertisement