Carinova Thuizz bewaargids 2022

Page 3

Uw steun is goud waard Bedankt dat u ook in 2022 lid bent van Carinova Thuizz. De zorg heeft het momenteel niet gemakkelijk. Uw steun is daarom goud waard. Zoals u weet heeft Carinova Thuizz geen winstoogmerk. Al het geld dat overblijft naast onze operationele kosten en vaste lasten, gaat naar initiatieven in de zorg. Graag delen we een mooi voorbeeld van wat wij in 2021, mede dankzij uw bijdrage, hebben kunnen ondernemen.

Als brede zorg-organisatie levert Carinova ook palliatieve zorg. Dit is zorg in de laatste levensfase, die soms in het hospice plaatsvindt, maar vaak ook thuis. Om de zorg te ondersteunen en het voor de cliënt mogelijk te maken in eigen vertrouwde omgeving te kunnen sterven zijn meestal aanpassingen in huis nodig.

Thuizz met behulp van uw bijdrage koppelbedden aangeschaft voor palliatieve zorg. Sascha Hagen, palliatief zorgverlener bij Carinova, legt uit: “Een koppelbed is een constructie die aangehaakt kan worden bij een hoog-laag zorgbed. Je kan deze naadloos laten aansluiten, waardoor mensen beschikken over een volwaardig tweepersoonsbed. Mét de juiste aanpassingen voor de zorg.”

In de praktijk betekent dit voor echtparen vaak dat zij gescheiden moeten slapen. Er staat één zorgbed “In sommige gevallen slapen mensen al meer dan in de woonkamer en het bed van de partner staat 40 jaar samen. Dat zij dat dan ook in de laatste in de slaapkamer. Afgelopen jaar heeft Carinova levensfase kunnen blijven doen is enorm waardevol.” 4

Mensen die palliatieve zorg via Carinova krijgen kunnen vanaf nu gebruik maken van dit koppelbed. Een waardige manier om de laatste levensfase samen door te brengen, zo dicht bij elkaar als mogelijk. Heeft u zelf goede ideeën waarmee de zorg van Carinova en haar cliënten écht geholpen zou zijn? Laat het ons dan weten, want uw steun is goud waard! U hoeft geen lid te zijn van Carinova Thuizz om zorg te ontvangen van Carinova. Met uw lidmaatschap ondersteunt u wel initiatieven die in de zorg worden ingezet. Zo steunen we elkaar!

Een koppelbed en een zorgbed. Foto: WVO zorg

5


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.