Vitseløve 10

Page 1


d


VITSELØVE 10

SPORT Illustrert av Johan

Wanloo


2


Hvorfor kaster dykkere seg baklengs ut av båten? Hvis de lente seg forover, ville de bare havnet oppi båten igjen. Hva er kallenavnet til det raskeste rolaget? Usain Båt.

3


Hvilken hest er best til å svømme? Sjøhesten.

4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.