Ukas dikt

Page 1


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2020 ISBN 978-82-02-68033-6 1. utgave, 1. opplag 2020 Design: Miriam Edmunds Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Latvia Satt i Garamon Premier 12/16 og trykt på 115 g Munken Print Cream 1,5 FSC Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Ukas dikt_680336_Materien.indd 2

20.10.2020 09:57


•UKAS• • •

DIKT ••

Ukas dikt_680336_Materien.indd 3

20.10.2020 09:57


Ukas dikt_680336_Materien.indd 4

20.10.2020 09:57


Forord

Dikt har en større betydning for folk flest enn det mange tror. Dikt kan hjelpe deg i hverdagen, sette ord på følelser og de kan vekke til live minner og begivenheter. Dikt kan brukes i ensomhet, og de kan deles med andre. Denne samlingen består av de mest populære diktene fra Cappelen Damms nettsted Boktips.no. Vi har også valgt noen andre favoritter, slik at det blir 100 til sammen. Da forlaget startet nettstedet i 2011, ble «Ukas dikt» raskt den mest leste spalten. I «Ukas dikt»-spalten har det vært dikt av mange av våre mest kjente og kjære poeter, og også mange av de nye og mindre kjente. Disse diktene har allerede rundt en million sidevisninger. For oversiktens skyld har vi samlet diktene i alfabetisk rekkefølge etter dikternes etternavn. Vi har også satt en begrensning på tre dikt av hver forfatter slik at dette er blitt en bred og representativ samling. Vi håper at du vil finne mange av dine yndlingsdikt i denne samlingen, og at den vil gi deg flere nye favoritter. Diktene i Ukas dikt viser nettopp hvordan dikt kan være den beste og mest presise kommunikasjonskanalen mellom mennesker. K NU T G ØRVELL CA PPELEN DA MM OSLO, SEP T EMBER 2020

Ukas dikt_680336_Materien.indd 5

20.10.2020 09:57


Ukas dikt_680336_Materien.indd 6

20.10.2020 09:57


Innhold

arne paasche aasen

erik bye

De nære ting  11

Vår beste dag  44 Vårherres klinkekule  46

astrid hjertenæs andersen Hestene står i regnet  13

hans børli

kristin berget «Jeg navngir ikke jord …» 14

Det vanskeligste  48 Hjertet mitt  49 Junikveld 50

kristian bergquist

odd børretzen

eller la meg si det sånn  15

andré bjerke Aldri 16 Du skal være tro  17 Kunstneren 19

jens bjørneboe Mea maxima culpa 
22 Om steder på jorden og mat jeg liker  24

bjørnstjerne bjørnson

Sommersang 51

lars saabye christensen Dikt for 22.7.2011  52 Gutta 54 Jeg vil være det rolige regn  57

gro dahle «Dette dunhodet …»  58 Når paven blir trett  59 «Si at du stapper moren din …» 
60

Jeg velger meg april!  36

kolbein falkeid

hanne bramness Gjennom mørket  37

Det er langt mellom venner  61 Gjensyn 62 Privat huskeregel  63

kari bremnes

alexander fallo

Desemberbarn 38 Nytt imellom oss  39 Vi skulle kanskje samle oss  40

olaf bull Elvira 41

«jeg ligger i hundre og tretti …»  64

nordahl grieg 17. mai 1940  66 Til ungdommen  68 Vand 71

U K A S D I K T  7

Ukas dikt_680336_Materien.indd 7

20.10.2020 09:57


johann grip

tone hødnebø

Hentet 75

Å elskede  98

frode grytten

henrik ibsen

Naudbluss 77

Borte! 99

geir gulliksen

rolf jacobsen

«Alt dette skal begynne en gang til …»  78

Ildfluene 100

gunnar bull gundersen

tor jonsson

Den gang Skikkeligheten kom til byen  80

Fattig ynskje  101 Når du er borte  102

nils-øivind haagensen Sånn 83 «jeg skal holde deg til du sovner …»  84

amalie kasin lerstang

inger hagerup

ruth lillegraven

Episode 85 Lykke 86 Vi holder livet –  
87

«mine …»  105

«først forbi bensinstasjonen …»  103

casper andré lugg «jeg sovner …»  106

stine friis hals Bomullsbarna 88

olav h. hauge Det er den draumen  89 Du var vinden  90 Eg siktar litt yver  91

jon hjørnevik Du vil ikkje ha ein slagen mann  92 Elvira kom ein Jonsokkveld  93 Julebord i enkeltmannsforetaket  95

gunvor hofmo Fra en annen virkelighet  97

stein mehren Jeg holder ditt hode  107 Jeg vet ikke hva tid er  108 Kortdikt 109

åse-marie nesse Legg ikkje ditt liv i mi hand  110 Viljen 111

rudolf nilsen Jeg hadde tenkt –  112 Nr. 13  113 Revolusjonens røst  117

odd nordstoga Ein farfar i livet  118

8  U K A S D I K T

Ukas dikt_680336_Materien.indd 8

20.10.2020 09:57


arild nyquist

marianne teie

Ensomhet 119 Fattern elska rødvin …  120 Hvor har jeg vært  122

«regnet er en ting …» 
 148

sigbjørn obstfelder

tor ulven «Minutter, kanskje timer …»  149

Jeg ser  124

halldis moren vesaas

steinar opstad Sjelemesse 125

Ord over grind  150 Tung tids tale  151 Å vere i livet (Tre vers til mor)  152

anne grete preus

tarjei vesaas

Når himmelen faller ned  126

gunnar reiss-andersen Til hjertene  128

jakob sande Etter ein rangel  129 Likfunn 131

trygve skaug En ode til de gutta  133 «Pssst …»  135 Sånn er det å se på deg  135

einar skjæraasen Du ska itte trø i graset  140

sabina store-ashkari «ikke alle helter bruker …»  141

harald sverdrup

Innbying 153 Snø og granskog  154

jan erik vold Hokusai, den gamle mester  156 Ikke alle kjærtegn  158 ta VARE  159

herman wildenvey Som en der kommer fra fest  160

knut ødegård Skuggar (til Sylvi Listhaug)  162 Tida 165

einar økland Åleine 166

cecilie cottis østreng «Du forstår ikke …»  167

Stemmeseddel 142 Øvelser i hjemlig diskriminering  144

marie takvam Trø varsamt  147

U K A S D I K T  9

Ukas dikt_680336_Materien.indd 9

20.10.2020 09:57


Ukas dikt_680336_Materien.indd 10

20.10.2020 09:57


arne paasche aasen

De nære ting Ditt sinn monne flyve så vide omkring … Det er som du glemmer de nære ting. Det er som du aldri en time har fred, du lengter bestandig et annet sted. Du syns dine dager er usle og grå. Hva er det du søker? Hva venter du på? Når aldri du unner deg rast eller ro, kan ingen ting vokse og intet gro. Gå inn i din stue … Hvor liten den er, så rommer den noe ditt hjerte har kjær. På ropet i skogen skal ingen få svar. Finn veien tilbake til det du har.

U K A S D I K T  11

Ukas dikt_680336_Materien.indd 11

20.10.2020 09:57


Den lykken du søker bak blånende fjell – kan hende du alltid har eiet den selv. Du skal ikke jage i hvileløs ring, men lær deg å elske de nære ting.

12  U K A S D I K T

Ukas dikt_680336_Materien.indd 12

20.10.2020 09:57