To små riddere

Page 1
Fritt etter en idé av Jakob Lima de Faria Loe

© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2021 ISBN 978-82-02-67110-5 1. utgave, 1. opplag 2021 Omslag og illustrasjoner: Alice Bjerknes Lima de Faria Redaktør: Pia Larsen Sats: Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2021 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.noK

ling, klang, klink, klonk! Kling, klang, klongelong, klank! Ridderne drar av gårde til den store ridderturneringen i Klampenborg.
Det vil si, ikke riktig alle. Én ridder står igjen i garderoben. Det er ridder Rosenbusk. Han klarer ikke bestemme seg for hvilke støvler han skal ta. Skal jeg ta de nye med leopardmønster eller de spisse svarte? Leopard passer kanskje ikke så godt til rustning? Egentlig har jeg mest lyst til å ta sandaler, men … Kniiiii i i i i r k ... Enda en ridder titter frem. Det er ridder Bang, også kjent som Kræsj-Bang. Han kikker ut av skapet. – Har de andre gått? spør han. – Eh ... ja. Ja, det har de visst, sier Rosenbusk.


Rosenbusk og Bang hører at noen kommer. Det er noen som har det travelt, i trappa. Er det kanskje en som har glemt noe?

Nei, det er jo sjefen! Selveste Kongen! – Alarm, alarm! roper Kongen. – Riddere, kom hit! – Nå er det visst bare oss igjen her, sier ridder Rosenbusk. – Bare dere to? sier Kongen.


– Ja, sier Rosenbusk og Bang. – De andre har dratt på den ridderturneringen. – Var det I DAG? sier Kongen. – Uff, jeg husker aldri når det er. Ja, ja, da må det bli dere. Mine tapre riddere, hør etter! Rosenbusk og Bang ser spent på Kongen. – Prinsessen er borte, sier Kongen. – IGJEN? sier ridder Rosenbusk. – Ja! sier Kongen fortvilet. – Jeg er redd hun er tatt av dragen. – Å, nei! sier ridder Bang – Jo! sier Kongen. – Dere MÅ redde henne! Og få henne trygt tilbake til borgen. – OK, sier ridderne.

– Ja, men så sett i gang, da! roper Kongen. – Redd prinsessen! Og dere skal være hjemme igjen før det blir mørkt! – OK, OK, sier ridderne. Rosenbusk og Bang må bare få på seg utstyret i full fart og komme seg av gårde.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.