Tegneserienes historie - Øyvind Holen & Tore Strand Olsen

Page 1


Tegneserienes Historie_ny.indd 1

06.10.15 15.04


© CAPPELEN DAMM AS 2015 Forfatterne har fått støtte fra Leser Søker Bok, NFFO og Norsk kulturråd ISBN 978-82-02-45960-4 1. utgave, 1. opplag 2015 Illustrasjoner: Tore Strand Olsen Omslagsdesign: Tore Strand Olsen Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2015 Trykt på 130 g Amber graphic Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Tegneserienes Historie_ny.indd 2

06.10.15 15.04


4

Tegneserienes Historie_ny.indd 4

06.10.15 15.04


5

Tegneserienes Historie_ny.indd 5

06.10.15 15.04


18

Tegneserienes Historie_ny.indd 18

06.10.15 15.05


19

Tegneserienes Historie_ny.indd 19

06.10.15 15.05


Tegneserienes Historie_ny.indd 24

06.10.15 15.05


25

Tegneserienes Historie_ny.indd 25

06.10.15 15.05


36

Tegneserienes Historie_ny.indd 36

06.10.15 15.06


37

Tegneserienes Historie_ny.indd 37

06.10.15 15.06