Sølvmysteriet

Page 1


Solvmysteriet_Materie.indd 2

11.02.2019 15:49


Denne boken tilhorer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................

Solvmysteriet_Materie.indd 3

11.02.2019 15:49


Solvmysteriet_Materie.indd 4

11.02.2019 15:49


Solv-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

mysteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

Martin Widmark Helena Willis Oversatt av Nina Aspen

Solvmysteriet_Materie.indd 5

11.02.2019 15:49


www.lassemaja.net www.helenawillis.se www.martinwidmark.se Instagram: @lassemajasdetektivbyra

Originalens tittel Silvermysteriet © Tekst: Martin Widmark, 2018 © Illustrasjoner: Helena Willis, 2018 Design: Lena Thunell Opprinnelig utgave utgitt av Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm, Sverige, 2018. Utgitt etter avtale med Bonnier Group Agency, Stockholm, Sverige. Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2019 ISBN 978-82-02-62747-8 1. utgave, 1. opplag 2019 Oversatt av Nina Aspen Sats: Ingeborg Ousland Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Latvia 2019 Satt i 16 pkt. Sabon og trykt på 115g arctic volume. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Solvmysteriet_Materie.indd 6

11.02.2019 15:49


Handlingen foregår i og rundt den lille byen Valleby, der de fleste kjenner hverandre, og kirken ligger midt i byen. Hovedpersonene Lasse og Maja er klassekamerater og driver et lite detektivbyrå sammen.

Solvmysteriet_Materie.indd 7

11.02.2019 15:49


Karta Valleby Kart over över Valleby

TA MUSEUM SGA

SKOLE GATA

E

SKOL E GÅ R D

Val B

KIOSK

KIRKEGATA

Solvmysteriet_Materie.indd 8

KIRKEGATA

11.02.2019 15:49


HAVNEN

Valleby Blad

GULROT

HAVNEGATA

RKEGATA

SVO MM

K

KINO

Solvmysteriet_Materie.indd 9

EH AL L

Superpris

STORTORGET

11.02.2019 15:49


Valleby stasjon

HAVNEN

ST

SJ

A

HAVNEGATA

O N S G A TA

KJO A PM NN

LG ITA

NS GA TA

HO

SP

SVO MM

EH AL L

AT A

Superpris

GULROT

TA S GA

KJOP MAN

Solvmysteriet_Materie.indd 10

11.02.2019 15:49

KJ


FEN

GSE

L

TVERRGATA T

S A NN M P O KJ

Solvmysteriet_Materie.indd 11

GATA

KJOP MAN

NS G

ATA

11.02.2019 15:49


Personene:

Lasse

Solvmysteriet_Materie.indd 12

Politimesteren

Maja

11.02.2019 15:49


Sofia Winge Arkeolog

Rune Andersson

Muhammed Karat

Solvmysteriet_Materie.indd 13

Waldorf Eriksson Assistent

Barbro Palm

Presten

11.02.2019 15:49


Solvmysteriet_Materie.indd 14

11.02.2019 15:49


kapittel 1

En kanelbolle er aldri feil

D

et er en mandag i slutten av oktober. Solen skinner, og det er uvanlig varmt til høst å være. Lasse og Maja har fri fra skolen. De har høstferie. – Se her! Se, Maja! sier Lasse. Maja går bort til Lasse, som står og leser på oppslagstavla utenfor Foredr ag på hotelle t i kve biblioteket. ld Arkeolo g Sofia Winge fortell – Arkeolog, er nytt om utgrav ningen. mumler Maja. Alle er velkom ne! Kl. 18 – Spennende jobb, sier Lasse. – Nesten som å være detektiv.

15

Solvmysteriet_Materie.indd 15

11.02.2019 15:49


ETTERL YSNING : De nye gummistovlen e mine Storrels e 35 Stor fin nerlon n utloves

(i livet etter d ette)

Hilsen Presten

KARATE nybegynnerkurs mandager kl. 20 Vallebyhallen Velkommen!

Solvmysteriet_Materie.indd 16

ag på Foredr ld t i kve hotelle

Winge g Sofia Arkeolo om er nytt fortell n ninge . utgrav ne!

velkom Alle er

Kl. 18

Selges

:

Symas ki nesten n n Tlf.: 132 y 798

11.02.2019 15:49


– Tenk å grave i jorden og lete etter gamle skatter, sier Maja drømmende. – Vi får bli arkeologer hvis vi må legge ned detektivbyrået, spøker Lasse. – LasseMajas arkeologiske utgravninger, sier Maja høytidelig. – Finner alt som ligger under jorden, fortsetter Lasse. – Kom, så drar vi til utgravningen og kikker! sier Maja. – Men se her, da, sier Lasse og smiler. Han peker på en annen lapp på oppslagstavla: ETTERL YSNING : De nye gummistovlen e mine Storrels e 35 Stor fin nerlon n utloves

(i livet etter d ette)

Hilsen Presten

Solvmysteriet_Materie.indd 17

11.02.2019 15:49


– Presten har mistet gummistøvlene sine, konstaterer Maja. – I størrelse 35, sier Lasse undrende. – Er ikke det en veldig liten størrelse? Maja trekker på skuldrene, og de går videre. Da de kommer ut på torget, går plutselig døra til hotellet opp. Ut kommer en rasende Rune Andersson. Han er så sint at spyttet spruter da han skriker: – Jeg sier opp! Du får finne en annen resepsjonist til hotellet ditt. Nå er det nok! Lasse og Maja ser forundret på hverandre. – Hva er det som har skjedd? hvisker Lasse til Maja. Maja rister uforstående på hodet.

18

Solvmysteriet_Materie.indd 18

11.02.2019 15:49


Solvmysteriet_Materie.indd 19

11.02.2019 15:49


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.