Zombielars Bok 1

Page 1


ZombieLars_book1_inlay_NY.indd 1

23.08.2018 12:53


ZombieLars_book1_inlay_NY.indd 2

23.08.2018 12:53


ZombieLars_book1_inlay_NY.indd 3

23.08.2018 12:53


ZombieLars_book1_inlay_NY.indd 4

23.08.2018 12:53


Basert på en TV-serie av Thomas Seeberg Torjussen og Gisle Halvorsen Tegnet av Kim W. Andersson

BOK 1

ZombieLars_book1_inlay_NY.indd 5

23.08.2018 12:53


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2018 ISBN 978-82-02-59704-7 1. utgave, 1. opplag 2018 Illustrasjoner: Kim W. Andersson Fargelegging: Michelle Madsen Manusforfattere: Thomas Seeberg Torjussen, Gisle Halvorsen, Thomas Moldestad Adaptasjon til tegneserie: Nicolai Houm Omslagsillustrasjon: Kim W. Andersson Omslagsdesign: Cappelen Damm AS / NRK / Tordenfilm Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, 2018 Satt i 6 pkt. CCComicrazy og trykt på 150 g G-print Smooth. Dette er et offisielt lisensprodukt fra Tordenfilm og NRK Super. ZombieLars er et originalkonsept av Thomas Seeberg Torjussen. Serieskapere er Thomas Seeberg Torjussen og Gisle Halvorsen. © Tordenfilm AS 2018 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

ZombieLars_book1_inlay_NY.indd 6

24.08.2018 10:57


BORTE VEKK

VI GÅR OM TRE MINUTTER, LARS. JEG LEGGER EN NISTEPAKKE I SEKKEN DIN.

H S R KA HVORFOR DET?

ALLE ANDRE HAR DET. JEG GÅR NED OG LÅSER OPP SYKKELEN. TO MINUTTER, OK?

ZombieLars_book1_inlay_NY.indd 7

23.08.2018 12:53


SMAKK !

SKREEE DETTE HAR VI SNAKKET OM, LARS. DU SKREMMER DU MÅ FOLK. PRØVE Å IKKE VÆRE SÅ … UTAGERENDE ULEVENDE. GÅ TRAPPA, SPIS NISTEPAKKE …

DET GÅR BRA, HAN ER LEVENDE ULEVENDE!

KNAK

KLIKK ZombieLars_book1_inlay_NY.indd 8

23.08.2018 12:53


JEG HAR SNAKKET MED LÆREREN. HUN SIER HUN ER STOLT AV Å TA IMOT BEKKEBAKKENS FØRSTE LEVENDE ULEVENDE.

DEN FØRSTE? DU SA DET SIKKERT VAR NOEN ANDRE HER.

JA, NEI … DET ER IKKE DET, DESSVERRE. DU ER DEN FØRSTE.

OG HVA ER DET VI IKKE KALLER DE LEVENDE ULEVENDE?

ZOMBIE!!

RIKTIG! ZOMBIE ER ET STYGT ORD.

LIKK ZombieLars_book1_inlay_NY.indd 9

23.08.2018 12:53