Ryddeglede

Page 1


CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2019 ISBN 978-82-02-58874-8 1. utgave, 1. opplag 2019 Foto: Eskil Roll (rollphoto.no), unntatt side 6, 7, 27, 39, 89, 90 og omslagets forside ø.v: Marianne Otterdahl Jensen (marianne.photoshelter.com), side 9: Magda Elin Johnsen (happyknitting.no), side 15, 17, 32, 61, 78, 91, 104, 114, 115: Line Marie Skaget (Rom for sjelen AS), side 19, 61, 62, 69, 109, 115, 131, 138: Hanna Skaget (Rom for sjelen AS), side 72, 79: Vibeke Olaussen Langørgen (vibekelangorgen.no), side 81: Anniken Zahl Furunes (daretodesignstudio.com) Illustrasjoner: Eva Isachsen side 128–129 Design og layout: Gunn Merete Roll Repro: Narayana Press Trykk og innbinding: UAB Balto Print, Litauen, 2019 Satt i 9 pkt. Calibri Light og trykt på 110 g Amber Graphic. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Ryddeglede_materie nyest.indd 2

12.12.2018 14:19


I

RYDDEGLEDE 3

EVA ISACHSEN LINE MARIE SKAGET

Ryddeglede Skrevet i samarbeid med Gunn Merete Roll

FOTO: ESKIL ROLL

Ryddeglede_materie ny.indd 3

12.12.2018 13:27


I

4 RYDDEGLEDE

Ryddeglede_materie ny.indd 4

12.12.2018 13:27


I

RYDDEGLEDE 5

Innhold INNLEDNING

.........................................

DRØMMEN OM ET RYDDIG HJEM SLIK FÅR DU DET RYDDIG ROM FOR ROM INTERIØRTIPS

Ryddeglede_materie ny.indd 5

.........

.....................

....................................

.......................................

7 12 21 61 107

12.12.2018 13:27


I

6 RYDDEGLEDE

Ryddeglede_materie ny.indd 6

12.12.2018 13:27


I

INNLEDNING 7

KRONISK ROTEKOPP

- eller bare litt travel? Alle kjenner vi sangen fra Thorbjørn Egners fortelling om

hjem og dine egne behov. Metoden vi skal lære deg, vil

tante Sofie og de tre rotete røverne. En av grunnene til

gjøre hjemmet ditt ryddig, både på kort og på lang sikt.

at denne sangen er blitt så folkekjær, er at vi så lett kan

Vi har ikke tenkt å be deg om å kaste alt du eier og har.

kjenne oss igjen i jakten på nål og tråd – eller penge-

Norge er tross alt et land med fire årstider, så folk trenger

pungen, som man er sikker på at man hadde i går. Og

klær og sko til både iskalde vinter- og glovarme sommer-

siden du nå sitter med denne boken mellom hendene,

dager – og mange er opptatt av friluftsaktiviteter som

har kanskje du også opplevd – én eller utallige ganger – å

krever ulike typer klær og spesialutstyr. Den lange, kalde

være på desperat leting etter skjorten du skulle hatt på

vinteren gir oss nordmenn behov for lune og koselige

deg i møtet med sjefen. Idet du omsider finner den,

hjem, derfor er det sikkert mer forlokkende å være mini-

innerst i skapet eller bak vaskemaskinen (hvordan den

malist i California enn i Kautokeino. Likevel er det sånn at

har havnet der, er et mysterium), er skjorten krøllete og

de fleste av oss har mye vi egentlig ikke trenger. Og for å

full av flekker.

få en trivelig bolig uten rot og skrot kan det være nyttig å

lære seg kunsten å sortere og organisere.

Eller så kommer du stadig for sent til bussen om

Ryddeglede er en bok full av slike ryddetips. I tillegg

morgenen fordi du ikke kan finne drikkeflasken, en bok

som skulle vært levert på biblioteket for over en måned

skal vi ta deg med til seks ulike norske hjem – til Kristin

siden eller den vesken som passer best til de skoene du

som flyttet inn i minihus, til Torill og Haral som tok

har valgt å ha på deg i dag.

generalopprydding hjemme, til Kristian og Lars som har

Denne boken skal være til hjelp for deg som stadig

interiør som både jobb og hobby, til Vibeke som stadig

er på leting etter nøkkelknippet, skjorten eller buksen

har noen nye prosjekter på gang, og til Janne som har

du er sikker på du hadde i går. Problemet er ikke bare

150 000 følgere på Instagram, og vi blir med når vår

tidkrevende og fryktelig irriterende, men også veldig

egen ryddeekspert Line Marie rydder i boden. Til slutt

vanlig – for veldig, veldig mange. Folk har for mange

deler Eva sine beste interiørtips, gode råd for å skape et

ting, og tingene er for dårlig organisert. Men det er lett

harmonisk og koselig hjem. Vi håper du blir inspirert av

å gjøre noe med det, bare man virkelig vil.

dem alle – og av hele denne boken. God ryddeglede!

Metoden Ryddeglede er enkel, smart og effektiv.

Nøkkelordet er planlegging. Utgangspunktet er ditt eget

Ryddeglede_materie nyest.indd 7

Eva og Line Marie

12.12.2018 14:20


I

8 RYDDEGLEDE

Hva er rot? Har du opplevd å rydde skikkelig, men kort tid senere

har strødd utover gulvet, eller Post-it-lapper og notater

oppdaget at det er like rotete igjen? Da har du gjerne to

som sprer seg ut over skrivebordet ditt mens du holder

problemer: Du har for mange ting som ikke brukes, og

på med en stor oppgave. Det samme gjelder om du

tingene dine er for dårlig organisert.

periodevis må ha mange lærebøker og papirbunker

liggende utover, du behøver ikke å springe rundt og

Konsekvensen blir at du bruker mye tid på å lete, og

det er lett å miste oversikten. Mye rot kan også gjøre

rydde så snart et notat er ferdig.

oss mer passive: Det blir et ork å trene om man først

må lete gjennom huset for å finne treningsutstyret,

månedsvis – har det gått over fra å være aktivt rot til å

og det føles enklere å hoppe i bilen enn på sykkelen

bli passivt rot.

om man ikke finner en sykkelpumpe før man har lett

gjennom hele garasjen. For ikke å snakke om alle de

sjelden eller aldri blir brukt, skuffen på badet som er full

hektiske morgenene som går med til å lete etter ting

av gamle kremer og sminke, bokhyller fylt med gamle

man skal ha med seg til jobben, skolen eller barne-

permer og dvd-filmer som ingen lenger ser på, de

hagen. Og hvor var nå egentlig bilnøklene?

gamle malingsspannene som står stablet i boden,

Men blir dette rotet liggende i ukevis – og kanskje i

Passivt rot er garderobeskap fulle av klær som

posen med tomflasker som ligger slengt i gangen. Tilbake til det viktige spørsmålet: Hva er rot?

Passivt rot er ting som samler seg opp uten mål og

mening, og som får lov til å bli liggende slik. Det er

Rot er ting som flyter. Gjenstander du ikke har bruk

for, uferdige prosjekter. For mange ting på liten plass.

dette rotet som er så slitsomt å ha rundt seg.

Saker som ikke har noe klart formål eller noen bestemt

plass. Dette havner ofte i en haug, og det varer ikke lenge

ring på det aktive – er det vi kaller ryddeglede!

Å bli kvitt det passive rotet – og få en god organise-

før man mister oversikten over hva som ligger gjemt i denne haugen. Eller innerst i klesskapet, i roteskuffen eller i boden, for den saks skyld. Alt dette utvikler seg til et permanent rot som det må skippertak til for å bli kvitt.

Aktivt rot og passivt rot er to veldig forskjellige ting. Aktivt rot kan for eksempel være strikketøyet ditt, bunken med interiørmagasiner (som du faktisk kommer

OPPGAVE

Tenk over følgende:

1. Hvor samles rot i hjemmet ditt? 2. Hvilke ting i hjemmet ditt har verken plass eller formål? 3. Har du noen hjemløse gjenstander?

til å kose deg med i helgen), legoklossene som ungene

Ryddeglede_materie ny.indd 8

12.12.2018 13:27


I

INNLEDNING 9

Strikketøyet ditt kan være et eksempel på aktivt rot.

Ryddeglede_materie ny.indd 9

12.12.2018 13:27


I

20 RYDDEGLEDE

Ryddeglede_materie ny.indd 20

12.12.2018 13:28


I

SLIK FÅR DU DET RYDDIG 21

Slik får du det ryddig Vår metode

mange ganger du trenger. Livet er ikke en konkurranse

Mange av våre kursdeltakere sier at det de trenger

i å gjøre mest mulig samtidig.

mest av hjemme, er mer oppbevaringsplass. Men

nøkkelen til god plass ligger først og fremst i å kvitte

rundt livet ditt. Prøv gjerne å ha det litt gøy underveis!

Så her er verktøyene – til å snekre en helt ny ramme

seg med det man ikke bruker eller har behov for, ikke i å sette inn flere skap. Vi vil gjerne hjelpe deg med å bli mer bevisst dine omgivelser – inklusive rotet – og gjennom denne prosessen vil du se tydeligere hva omgivelsene gjør med deg, og hva de kan gjøre for deg. Vi ønsker at du skal bli inspirert til å skape et miljø som gir bedre trivsel, glede, ro og orden. Du kan selvfølgelig også bruke denne metoden på arbeidsplassen din.

Metoden vår er enkel, smart og effektiv – og

basert på konseptet Ryddeglede, som består av kurs, foredrag og rådgivning. Systemet skal hjelpe deg til å se ærlig på hjemmet ditt og komme i gang med ryddeprosessen. Og ikke minst: holde det ryddig over tid.

Resultatet blir et hjem uten passivt rot. Du får mer

tid til det som er viktigst for deg, så du kan gjøre mer av det som gir deg energi. En viktig forutsetning for å lykkes med Ryddeglede-metoden, er å følge ryddeprosessen gjennom fase 1, via fase 2 og deretter fase 3. Du kan ikke hoppe over noen av fasene om du skal oppnå langvarig effekt. Tren deg opp til å gjøre én oppgave om gangen, og gjenta ryddeprosessen så

Ryddeglede_materie ny.indd 21

12.12.2018 13:28


I

68 RYDDEGLEDE

Ryddeglede_materie ny.indd 68

12.12.2018 13:30


I

ROM FOR ROM 69

Ti p s!

Det du bru ker ofte, ­plasserer du lettest tilgjengeli g.

HYGGELIG KJØKKEN Det er ikke nødvendig å bytte til nytt kjøkken for å

grunnleggende utstyr: noen gode kniver, et par gode

kunne komme i orden. Vårt råd er å godta det

kasseroller og stekepanner, et sett med ildfaste former

kjøkkenet du har, og organisere det best mulig.

… ja – du skjønner tegningen?

Kjøkkenet er husets hjerte, og ofte havner både gave-

Å oppbevare pasta, korn, frokostblandinger, nøtter

papir, leker, magasiner og viktige papirer her. Men et

og frø i glassbeholdere er ikke bare pent, det gjør det

kjøkken skal være en praktisk og hyggelig arbeidsplass.

også enklere å holde orden i skuffene. Du oppdager

Det er et rom hvor vi trenger smarte oppbevaringsløs-

lettere at det er på tide å fylle opp barnas favorittfro-

ninger, både til mat og til redskaper. Med noen friske

kostblanding når den ikke ligger i en eske langt inne i

urter i lekre potter, et par skjærebrett i tre, fine kryd-

skapet. Slik minsker du også unødvendige dobbelkjøp.

derbeholdere og et brett med krukker med mysli og

Med tanke på plastforsøplingen synes vi det er viktig

nøtter skaper du også god stemning på kjøkkenet ditt.

å bevisst velge å kjøpe de produktene som har minst

plastemballasje. Flere butikker har nå papirposer til

Logisk plassering

frukt og grønnsaker i løsvekt. Velger du disse fremfor

Etter at du har vært gjennom sorteringsfasen, står du

det som allerede er ferdig emballert, er du med på å

nå forhåpentligvis igjen med det kjøkkenutstyret du

skåne jorden for plastforurensing.

faktisk bruker. Vi vil gjerne at du tenker gjennom hvor det bør oppbevares for å få best mulig arbeidsflyt på kjøkkenet før du setter det på plass. Legg vekt på hva som brukes daglig, og gi alt en fast plass, slik at det blir lekende lett å finne det du trenger. Alt på kjøkkenet bør ha sin logiske plass: kokeredskaper ved komfyren, servise og glass nær oppvasken, kaffeboksen ved siden av kaffemaskinen – som trenger vanntilgang i nærheten.

Matskap og kjøkkenutstyr Om kjøkkenet ditt er lite, kan du trøste deg med at profesjonelle kokker ofte foretrekker små kjøkken. Små kjøkken er lette å bruke og gir god kontroll, ved at alt er innen rekkevidde. Med andre ord: Liten plass gir deg ikke noe påskudd for å ha mye rot. Erfarne kokker kan trylle frem de mest fantastiske retter med helt

Ryddeglede_materie ny.indd 69

12.12.2018 13:30


I

70 RYDDEGLEDE

Ryddeglede_materie ny.indd 70

12.12.2018 13:30


I

ROM FOR ROM 71

Et tips til deg som er student i bokollektiv: Hvis alle

bruker du den bare én gang i året, kan du vel like gjerne

putter tørrvarer som nøtter, mandler, havregryn i

oppbevare den i kjellerboden?

stabelbare glass som er merket med navn og satt på et brett, får dere ikke bare bedre plass i skapene, men

Kjøleskap og fryser

det blir også lettere å rydde bort etter hvert måltid. Alle

Når du har sortert matvarene, kan du ordne plasse-

andre varer setter dere vertikalt i bokser og esker, som

ringen av hyllene i kjøleskapet. Tilpass hyllene slik at

selvfølgelig også merkes.

høyden passer til høyden på matvarene og la alt få en fast plass. Sett pålegget i en «frokost»-kurv. Da har du

Servise, krus og glass

pålegget samlet. Hvis mulig – tenk på å legge pålegget

Selv etter at du har sortert ut det du ikke trenger, kan

vertikalt. Da får du oversikt over alt du har i kurven, og

det hope seg opp i kjøkkenskapene. Et mylder av

ingenting havner nederst og blir gammelt. Bestem hvor

tekopper og krus med forskjellige former, og som ikke

syltetøyglassene skal være, og hvor juicen skal oppbe-

passer i hverandre, tar fort mye plass. Det samme

vares. Til slutt merker du hyllene slik at alle vet hvor

gjelder for tallerkener og serveringsfat. Disse skapene

matvarene skal plasseres.

kan med fordel organiseres slik at det dere bruker hver dag er lett tilgjengelig, så kan resten få plass et annet

Når du skal legge nye varer i fryseren, skriv gjerne innfrysingsdatoen på pakken.

sted. Favorittkoppene og glassene som brukes mest, er det fint å plassere i umiddelbar nærhet av

Oppbevaring

oppvaskmaskinen.

Bruk gjerne gamle syltetøyglass og glasskrukker til oppbevaring, så unngår du å bruke unødvendig mye

Kjøkkenmaskiner

plast. Bokser og glass som tåler både oppvaskmaskin

Nå som du har tatt stilling til om du trenger pastamaski-

og fryser, og som lar seg stable stødig på liten plass, er

nen, eggkokeren, kaffetrakteren og Nespressomaskinen,

praktisk. I skuffene anbefaler vi bestikkinndelere, slik at

har du muligens fått bedre plass i kjøkkenskapet, for er

ikke bare kniver og gafler, men også kjøkkenredskaper

det en ting de utallige kjøkkenmaskinene har til felles,

kan ligge adskilt. Da blir også småtterier som muffins-

så er det at de opptar mye volum. Så tenk deg godt om

former og måleskjeer enklere å finne – og i stedet for

før du kjøper enda en maskin til kjøkkenet, og velg i så

at bakingen ender opp som et salig rot, blir den en

fall små og multifunksjonelle kjøkkenmaskiner som

fornøyelse.

passer ditt behov, og tar opp minst mulig plass. Det er

bare du som vet om saftpressen din er noe du aldri kan skille deg fra – ikke under noen omstendigheter – men

Ryddeglede_materie ny.indd 71

12.12.2018 13:30


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.