Page 1


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2017 ISBN 978-82-02-56078-2 1. utgave, 1. opplag 2017 Illustrasjoner: Ingunn Aamodt Omslagsdesign: Cappelen Damm, Sofie Nordengen Sats: Cappelen Damm AS Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2017 Satt i 21 pkt. Kidprint MT og trykt på 150 g Arctic Volume White 1,1. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

pulverheksa kler seg ut_Materie.indd 2

27.06.2017 13.52


Ingunn Aamodt

Pulverheksa kler seg ut

pulverheksa kler seg ut_Materie.indd 3

27.06.2017 13.52


Det er en tidlig vårdag i Pulverskogen. Pulverheksa og Hokus og Pokus har vært ute og kikket etter hestehov. – Jeg fant ingen, sier Hokus skuffet. – Ikke jeg heller, sier Pulverheksa. – Men snart er skogen full av hestehov, skal du se. – Jeg fant én, sier Pokus stolt. – Den er gul og fin og ligner på sola. Når de kommer tilbake til Pulverhuset, stopper de opp. For det står noe foran døra. Noe som aldri har stått der før. – Hva i alle dager er det der? spør Hokus.

4

pulverheksa kler seg ut_Materie.indd 4

27.06.2017 13.52


pulverheksa kler seg ut_Materie.indd 5

27.06.2017 13.52


– Det er en kiste, sier Pulverheksa forundret. – Det henger en lapp på, sier Hokus. – Hva står det, Pulverheksa? Pulverheksa leser på lappen. Til Pulverheksa, fra forfatteren. – Hvem er forfatteren? spør Pokus. – Nei, sannelig om jeg vet, sier Pulverheksa. – Tror du det er en skattkiste? spør Pokus. – Eller en kattekiste! fniser Hokus. Plutselig hører de noen som lusker i buskene. Hvem kan det være ... – Kanskje det er forfatteren, hvisker Hokus. Men det er det ikke.

6

pulverheksa kler seg ut_Materie.indd 6

27.06.2017 13.52


pulverheksa kler seg ut_Materie.indd 7

27.06.2017 13.53


Det er Tyven som kommer. – Jeg syns noen snakket om en skattkiste, sier han. – Ja, den sto plutselig bare her, sier Pulverheksa. – Jeg kan godt ta den, hvis den står i veien altså, sier Tyven. – Ikke noe problem. – Nei, bare la den stå du, Tyven, sier Pulverheksa. – Men sånne skattkister er ikke noe å samle på, sier Tyven. – Det er sikkert bare gammelt skrot og rask oppi. – Tja, jeg er ikke så sikker på det, sier Pulverheksa. Og nå hører de jammen at det lusker i busken igjen. – Kanskje det er forfatteren, sier Hokus. Men det er det ikke.

8

pulverheksa kler seg ut_Materie.indd 8

27.06.2017 13.53


pulverheksa kler seg ut_Materie.indd 9

27.06.2017 13.53


Det er Drømmeprinsen som kommer. – God dag, god dag, sier han. – Jeg syns jeg hørte dere snakke om en skattkiste. Så spennende. – Ikke bry deg om den, sier Tyven. – Det er Pulverheksa sin, sier Pokus. – Det står på lappen. – Kanskje den er full av vakre diamanter og smykker og kroner og tiaraer, sukker Drømmeprinsen. Suppegjøken kommer flyvende forbi – Ku lu! Ku lu! galer han. – Pulverheksa har en skattkiste! – Kom alle sammen, sier Pulverheksa, – så tar vi med kista inn og åpner den.

10

pulverheksa kler seg ut_Materie.indd 10

27.06.2017 13.53