Norgeshistorien på 1-2-3

Page 1


b

Norgeshistorien_materie.indd 2

02.07.2019 14:30


c

Norgeshistorien_materie.indd 3

02.07.2019 14:30


d

Norgeshistorien_materie.indd 4

02.07.2019 14:30


Cecilie Winger

Illustrert av

Irene Marienborg

Norgeshistorien_materie.indd 1

02.07.2019 14:30


2

Norgeshistorien_materie.indd 2

02.07.2019 14:30


INNHOLD

Istidene................................................. 4 Steinalderen.......................................... 8 Bronsealderen..................................... 12 Jernalderen......................................... 16 Vikingtiden......................................... 20 Borgerkrig .......................................... 24 Svartedauden...................................... 28 Unionstiden og hekser........................ 32 Industrialismen................................... 36 Norge blir norsk................................. 40 To verdenskriger ................................ 44 Mot vår tid......................................... 50 Kilder.................................................. 55

Norgeshistorien_materie.indd 3

02.07.2019 14:30


ISTIDENE (ukjent tid–cirka 10 000 år f.Kr.)

For tusenvis av år siden bodde det ikke mennesker i Norge. Den ene istiden fulgte den andre. Det var minst tre istider. Alt var dekket av is. Tjukk is. I tusener på tusener av år. Kaldt og stille. Isen nådde helt ned til Nord-Tyskland. Men for omtrent 12 000 år siden begynte isen å smelte.

4

Norgeshistorien_materie.indd 4

02.07.2019 14:30


Norgeshistorien_materie.indd 5

02.07.2019 14:30


Det gikk ikke fort. Hvert år tinte bare 200 nye meter av jorda. Dyr og planter forflyttet seg langsomt etter.

6

Norgeshistorien_materie.indd 6

02.07.2019 14:30


us, t s i r før K født. r y t be ble F.Kr. r Jesus fø altså

7

Norgeshistorien_materie.indd 7

02.07.2019 14:30


STEINALDEREN (cirka 10 000–1700 f.Kr.)

De første menneskene i verden kom fra Afrika. De vandret oppover Europa. Noen fant seg et sted å bo underveis, andre fortsatte videre. Til og med forbi Italia, og videre nordover. Dette var før iskremen og pizzaen var oppfunnet. For cirka 8000 år siden kom de første innvandrerne helt opp til Østfold. Har du tenkt på at vi er innvandrere, alle sammen?

8

Norgeshistorien_materie.indd 8

02.07.2019 14:30


Siste nytt Folk lager verktøy av stein, bruker ild og finner opp både hjulet og penger! 9

Norgeshistorien_materie.indd 9

02.07.2019 14:30


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.