Mørkets sang

Page 1


Star Stable: Mørkets sang Originalens tittel: Dark song Oversatt av Maren Barlien Guntvedt Copyright © 2021 Star Stable Entertainment AB Licensed by Star Stable Entertainment AB All rights reserved. Grunnsynopsis, karakterer og opphavsrett: Star Stable Entertainment AB

Skjebneryt terne MØRKETS SANG

Tekst: © Katie Cook Illustrasjoner: © Elli Puukangas Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2022 ISBN 978-82-02-76642-9 1. utgave, 1. opplag 2022 Sats: Cappelen Damm Trykk og innbinding: Livonia Print SIA, Latvia 2022 Satt i Gapstown 10 pk og trykt på 130 g Arctic Volume White Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

av Katie Cook og Elli Puukangas Oversatt av Maren Barlien Guntvedt


En gang for lenge siden falt en stjerne ned fra himmelen …

Jorvik er en vakker øy full av fantastisk natur. Den omtales ofte som “hesteøya” og er kjent for alle de ulike hesterasene som stammer herfra. I gammel folketro var det Aideen, gudinnen for lys og liv, som skapte det særlige båndet mellom mennesker og hester på Jorvik. Noen hevder at det ikke bare er et gammelt eventyr …

Den som tar seg tid til å bli ordentlig kjent med Jorvik, vil oppdage et sted fullt av mysterier og eventyr, et sted der merkelige ting skjer, og der det nesten virker som om alt er mulig - til og med magi. Det er mange som kommer til Jorvik bare for å ødelegge og utnytte ressursene på øya. Men når det er som mørkest, sier legenden at et hemmelig søsterskap vil oppstå for å beskytte Jorvik. De kalles Skjebnerytterne …


Linda, Alex, Lisa og Anne var fire helt vanlige tenåringer inntil de oppdaget at de har et særlig bånd til hverandre og hestene sine. Et bånd som gir dem magiske krefter. Nå har kraften i vennskapet deres blitt enda sterkere enn magi.

LISA PETERSON & STARSHINE Magi: Helbredelse Lisa er godhjertet og kunstnerisk. Hun mistet moren sin i ung alder, noe som har gjort henne svært følsom. Med røtter i Texas er det bare naturlig at hun er en mester i Western-ridning. Starshine er en jorvikansk villhest som er kjent som en av de raskeste hestene på Jorvik.

ANNE VON BLYSSEN & CONCORDE Magi: Teleportering Anne er en dyktig dressurrytter, noe som gjør henne disiplinert og målrettet, men også til noe av en perfeksjonist. Hun kan virke tøff, men i virkeligheten er hun ofte sårbar. Hun kan lage magiske portaler og reise til det ugjestmilde universet Pandoria. Concorde er en jorvikansk varmblodshest som er elegant og selvsikker.

LINDA CHANDA & METEOR Magi: Klarsynthet og usynlighet Hun er spesiell, smart og en fremragende sprangrytter, men Linda har også et rastløst sinn som kan bli overanalytisk. Meteor er en kraftig bygd jorvikansk varmblodshest og en strålende spranghest - og han er utrolig glad i mat.

ALEX CLOUDMILL & TIN-CAN Magi: Lyn Alex er både tøff, sporty og rappkjeftet, men hun kan også være snarsint. Hun elsker å galoppere av gårde i full fart. Tin-Can er en jorvikansk villhest. Han er fryktløs og alltid klar for nye eventyr.


Skjebneryt terne MØRKETS SANG

Ifølge legenden skal Skjebnerytterne beskytte Jorvik mot mørke og ondskap. Men i virkeligheten er det mye mer komplisert enn som så. Ikke alle legender er sanne, og det er mange former for heltemot. Men én ting er sikkert: for Linda, Lisa, Anne og Alex er neste eventyr alltid rett rundt hjørnet …


Prolog De urgamle livstrærne finnes overalt på Jorvik. De holder øye med alt liv på øya, og takket være de dype røttene sine er de koblet til Pandoria og pandorisk magi.

Trærne er spredt utover i landskapet, så de kan hjelpe alt levende rundt seg, men også fungere som broer mellom verdenene.

Hvert livstre er voktet av en lignos, en mytisk skapning som er som en forlengelse av selve treet.


13 Jeg er her for å ta tilbake det du tok fra meg.

12

13


Vær så snill?

NEI! LIGG UNNA!

Jeg … jeg ville ikke at det skulle bli sånn.

Virket det?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.