Lillebrors gaver av Jill Moursund

Page 1


Takk til Alvin og Milian

© CAPPELEN DAMM AS, 2010 ISBN 978-82-02-33409-3 1. opplag 2010

Omslag, illustrasjoner og design Jill Moursund Satt med Minion 12/18 pkt. Papir 150 g Arctic volume Repro Narayana Press, Danmark 2010 Trykk og innbinding Livonia Print, Latvia 2010

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN DAMM AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.


Jill Moursund


illebror har vært ute i Eventyrskogen. Han har samlet en kurv full av gaver som vennene hans skal få. Det er jordbær og nøtter, kosteskaft og saft, det er spiselige saker og flyvende leker, badeting og gresskar.


Lillebror kikker fort nedi kurven. Der ser han den gaven han liker aller best. Den er til storebror Katt. Men hvor er han? Han liker å gjemme seg hele tiden.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.