Leona i vintertrøbbel

Page 1Anneli Klepp

i vintertrøbbel Illustrert av

Cathrine Sandmæl


Leona og Felix har med seg akebrett på skoleveien. I dag er det nemlig SKOLENS STORE AKEKONKURRANSE. – Nå blir det fart! jubler Leona. – Jeg skal ake så fort at …


Felix hører ikke etter. Han slipper akebrettet sitt for å knyte skolissen. – Jeg aker som en snegle, sukker han.


Leona går videre. Hun snakker i vei: – Jeg skal ake så snøen lyner, og fuglene glemmer å fly. Mens snørret til rektor fryser i barten, og ... HEI!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.