Leona i monstertrøbbel

Page 1

i monstertrøbbel Anneli CathrineIllustrertKleppavSandmæl

– Skoledagen er over, sier læreren. – Ses i kveld! – PARTYYY! jubler klassen og løper ut døra. – Koselig med fest, mumler læreren. – Du MÅ finne på noe skummelt også! sier Leona før hun og Felix går. – Må jeg? undrer læreren.

Læreren går til rektor. – Jeg trenger noe skummelt til festen ...

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.