Page 1


108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 1

02/02/18 14:13


2

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 2

02/02/18 14:13


PÅ 1800-TALLET LEVDE KVINNER OG MENN SVÆRT ULIKE LIV.

3

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 3

02/02/18 14:13


KVINNER HADDE LANGT FÆRRE RETTIGHETER ENN MENN. DE FIKK IKKE TA UTDANNELSE, OG DE FIKK IKKE EIE JORD.

DE FIKK HELLER IKKE STEMME VED POLITISKE VALG. KVINNER HADDE DERFOR FÅ MULIGHETER TIL Å TJENE EGNE PENGER.

EN KVINNE VAR UMYNDIG – PÅ SAMME MÅTE SOM ET BARN ELLER EN SLAVE.

4

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 4

02/02/18 14:13


FAREN BESTEMTE OVER HENNE, HELT TIL HUN GIFTET SEG.

HEPP! DA VAR HUN DIN!

SÅ VAR DET EKTEMANNENS TUR.

I Kvinder være eders Mænd underdanige.

DA DE GIFTET SEG MÅTTE KVINNEN LOVE Å ADLYDE SIN MANN.

5

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 5

02/02/18 14:13


I 1840 BLE DET ARRANGERT EN STOR KONGRESS MOT SLAVERI I ENGLAND.

KVINNER KAN IKKE DELTA PÅ POLITISKE MØTER!

FRA USA KOM EN DELEGASJON MED BÅDE MENN OG KVINNER. DA ARRANGØRENE OPPDAGET AT KVINNER DELTOK, BLE DET BRÅK.

MEN NÅ ER DE HER ... HVA GJØR VI?

TSK! TSK!

GRUBLE ...

6

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 6

02/02/18 14:13


DE AMERIKANSKE KVINNENE FIKK IKKE LOV TIL Å TALE, OG MÅTTE SITTE STILLE BAK ET FORHENG OG LYTTE.

DE HADDE JOBBET MOT SLAVERIET I FLERE ÅR, OG NÅ SKULLE DE PLUTSELIG HOLDES UTENFOR?

DETTE VAR URETTFERDIG, MENTE MANGE AV DAMENE.

HVEM PRATER?

DET HER!

EN FYR...

GAH!

TENKER DU DET JEG TENKER?

BAH!

JA, JA! OG JA!

7

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 7

02/02/18 14:13


TO AV DEM - LUCRETIA MOTT OG ELIZABETH CADY STANTON – MENTE AT NOK VAR NOK. DET VAR PÅ TIDE Å GJØRE NOE MED FORSKJELLSBEHANDLINGEN AV KVINNER OG MENN.

8

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 8

02/02/18 14:13


STANTON BEGYNTE Å SKRIVE EN ERKLÆRING OM LIKESTILLING. HUN TOK UTGANGSPUNKT I DEN AMERIKANSKE UAVHENGIGHETSERKLÆRINGEN FRA 1776.

HUN SKREV AT JENTER MÅTTE FÅ RETT TIL UTDANNING, AT KVINNER SKULLE FÅ BESTEMME OVER EGEN INNTEKT, OG HA RETT TIL Å SKILLE SEG.

DEN NYSKREVNE ERKLÆRINGEN BLE LAGT FRAM PÅ EN KONFERANSE FOR ABOLISJONISTER I SENECA FALLS, NEW YORK I 1848.

MOTT OG STANTON VAR BEGGE ABOLISJONISTER. DENNE BEVEGELSEN JOBBET FOR MENNESKERETTIGHETER. DE VILLE AVSKAFFE SLAVERI, DYREPLAGERI, FENGSELSTRAFF, PROSTITUSJON OG KVINNEUNDERTRYKKING.

SAMLINGEN BLIR REGNET SOM DET FØRSTE MØTET I KVINNEBEVEGELSENS HISTORIE.

RUNDT HUNDRE KVINNER OG MENN SKREV UNDER.

9

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 9

02/02/18 14:13


HARRIET TUBMAN (CIRKA 1822–1913)

10

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 10

02/02/18 14:13


PÃ… 1700- OG 1800-TALLET BLE RUNDT EN HALV MILLION AFRIKANERE FRAKTET TIL AMERIKA SOM SLAVER.

SLAVENES BARN BLE SELV SLAVER. OG SLAVEBEFOLKNINGEN I USA VOKSTE DERFOR TIL FIRE MILLIONER FRAM MOT 1860.

11

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 11

02/02/18 14:13


SLAVENE BLE TVUNGET TIL Å JOBBE PÅ PLANTASJER SOM DYRKET RIS, TOBAKK OG BOMULL.

SLAVER SOM FORSØKTE Å RØMME, BLE OFTE DREPT.

MANGE BLE MISHANDLET AV PLANTASJEEIERNE.

12

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 12

02/02/18 14:13


DA HUN VAR SEKS ÅR, BLE HUN TATT VEKK FRA FORELDRENE, FOR Å JOBBE PÅ EN PLANTASJE ET ANNET STED I LANDET. HARRIET TUBMAN BLE FØDT INN I SLAVERIET.

HER BLE HUN STADIG PISKET OG SLÅTT .

EN GANG BLE EN JERNVEKT KASTET MOT HODET HENNES.

HUN LÅ BEVISSTLØS I TO DAGER.

RESTEN AV LIVET LED HUN AV SMERTER OG KRAMPER.

13

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 13

02/02/18 14:13


27 ÅR GAMMEL, KLARTE HARRIET Å RØMME FRA PLANTASJEN.

HUN KOM SEG TIL PHILADELPHIA DER SLAVERI VAR FORBUDT.

SOM Å KOMME TIL HIMMELEN!

WOW!

MEN HUN KLARTE IKKE Å NYTE FRIHETEN.

HUN VILLE HJELPE ANDRE SLAVER Å FLYKTE.

TILBAKE!

14

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 14

02/02/18 14:13


HARRIET PØNSKET UT FLUKTPLANER OG RUTER.

REISENE FOREGIKK OM NATTEN UNDER EKSTREMT HEMMELIGHOLD.

GÅ VIDERE, ELLER DØ!

OM SLAVENE FIKK PANIKK OG VILLE TILBAKE TIL PLANTASJEN, TRUET HUN MED Å SKYTE DEM.

HARRIET FØRTE FLERE HUNDRE SLAVER TIL FRIHETEN.

MEN DET KLARTE INGEN.

EN SKYHØY BELØNNING SKULLE GÅ TIL PERSONEN SOM KLARTE Å FANGE HENNE. 15

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 15

02/02/18 14:13


I 1852 KOM ROMANEN «ONKEL TOMS HYTTE», SKREVET AV HARRIET BEECHER STOWE. BOKA HANDLET OM SLAVERIET I USA - SETT FRA SLAVENES PERSPEKTIV.

«ONKEL TOMS HYTTE» BIDRO STERKT TIL Å ØKE MOTSTANDEN MOT SLAVERIET.

ROMANEN VAKTE STOR OPPSIKT OG BLE DEN MEST SOLGTE BOKEN PÅ 1800-TALLET I USA ETTER BIBELEN. HUFF!

GRUSOMT!

SLIK KAN DET IKKE VÆRE!

NEI, SLIK KAN DET IKKE VÆRE! I MARS 1861 BLE ABRAHAM LINCOLN VALGT TIL PRESIDENT I USA. HAN ØNSKET Å FORBY SLAVERIET.

16

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 16

02/02/18 14:14


VI LAGER VÅR EGEN NASJON.

I SØR LÅ DET STORE PLANTASJER DREVET AV SLAVER. DISSE STATENE PROTESTERTE KRAFTIG OG VILLE LØSRIVE SEG FRA USA.

DETTE BLE STARTEN PÅ EN BLODIG BORGERKRIG. 620 000 SOLDATER OG ET UKJENT ANTALL SIVILE BLE DREPT FØR LINCOLN OG NORDSTATENE VANT.

DA BORGERKRIGEN VAR OVER, FIKK SVARTE MENN STEMMERETT. KVINNER BLE FREMDELES STENGT UTE FRA POLITIKKEN.

VI VANT!

SÅ DETTE ER DEN LILLE DAMEN SOM STARTET DENNE STORE KRIGEN?

17

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 17

02/02/18 14:14


I 1869 STARTET ELIZABETH CADY STANTON DEN FØRSTE AMERIKANSKE FORENINGEN FOR KVINNELIG STEMMERETT, I SAMARBEID MED LÆREREN SUSAN B. ANTHONY.

HARRIET TUBMAN DELTOK OGSÅ I ARBEIDET.

DET VAR NATURLIGE BÅND MELLOM KVINNEFORKJEMPERNE OG ANTISLAVERI-BEVEGELSEN, DA BÅDE KVINNER OG SVARTE VAR UMYNDIGGJORT I SAMFUNNET.

18

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 18

02/02/18 14:14


EN ANNEN TIDLIGERE SLAVE SOM MARKERTE SEG I KVINNESAKEN, VAR SOJOURNER TRUTH.

SOJOURNER TRUTH (CA. 1797–1883)

19

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 19

02/02/18 14:14


I VOKSEN ALDER FIKK TRUTH EN SØNN OG EN DATTER.

HUN VOKSTE OPP PÅ EN SLAVEPLANTASJE I NEW YORK.

DA DATTEREN VAR NYFØDT KLARTE HUN Å RØMME MED HENNE.

HUN GIKK RETTENS VEI FOR Å FÅ SØNNEN TILBAKE FRA SLAVEEIEREN. TRUTH BLE DEN FØRSTE SVARTE KVINNEN SOM VANT EN SLIK SAK MOT EN HVIT MANN.

20

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 20

02/02/18 14:14


70 ÅR GAMMEL, HOLDT HUN EN BERØMT TALE PÅ ET KVINNESAKSMØTE. BUDSKAPET GIKK TIL ALLE SOM KJEMPET FOR HVITE KVINNERS STEMMERETT, UTEN Å TA INN OVER SEG AT SVARTE KVINNER VAR RETTIGHETSLØSE.

MINE VENNER!

DET ER EN DEL OPPMERKSOMHET RUNDT FARGEDE MENN SOM FÅR SINE RETTIGHETER FOR TIDEN.

HVIS FARGEDE MENN FÅR SINE RETTIGHETER, OG IKKE FARGEDE KVINNER ...

MEN IKKE ET ORD OM DEN FARGEDE KVINNEN.

...VIL MENNENE BLI HERRER OVER KVINNENE ...

OG ALT VIL VÆRE LIKE ILLE SOM DET VAR FØR.

21

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 21

02/02/18 14:14


I ÅRENE ETTER DET FØRSTE KVINNESAKSMØTET, DUKKET FEMINISTISKE GRUPPER OPP I LAND OVER HELE DEN VESTLIGE VERDEN.

22

108190_kvinner i kamp_cc18_.indd 22

02/02/18 14:14

Kvinner i kamp  
Kvinner i kamp  

For 150 år siden levde kvinner og menn svært forskjellige liv. Kvinner fikk ikke stemme ved valg eller tjene egne penger. Det var først da k...