Karsten og Petra lager museum

Page 1KARSTEN OG PETRA-BØKENE

TEKST: TOR ÅGE BRINGSVÆRD • TEGNINGER: ANNE G. HOLT

KARSTEN OG PETRA LAGER MUSEUM


Karsten og familien hans har nettopp flyttet til en ny leilighet. Den er like i nærheten av der de bodde før, bare litt lenger oppe i gata. Leiligheten er i andre etasje. I første etasje er det et bakeri.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.